Hämeenkyrön strateginen yleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenkyrön strateginen yleiskaava"

Transkriptio

1 Hämeenkyrön strateginen yleiskaava Liite 3: Vuorovaikutusraportti Page 1

2 Liite 3: Vuorovaikutusraportti 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Yrittäjäin päivän työpaja Valtuustoseminaari Internetkysely, syksy 2013 Erillinen kaava-aineiston liite 4: Skenaariopelin kunnallistaloudellinen arviointi Page 2

3 Työn aikataulu Lähtökohdat ja tavoitteet Kesäkuu 2013 Konsultti aloittaa kaavoitustyön Elokuu 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Syyskuu 2013 Vuorovaikutustilaisuus 5.9. Hämeenkyrön yrittäjille Valmisteluvaihe Syksy 2013 Tavoitteiden kerääminen osallisilta internetkyselyllä Syyskuu 2013 Valtuustoseminaari Maaliskuu 2014 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kesä 2014 Valmisteluvaihe (kaavaluonnos) nähtäville Strateginen yleiskaava Talvi 2015 Kaavaehdotuksen työstö Kevät 2015 Strategisen yleiskaavan ehdotus nähtäville Hyväksyminen kevät 2015 Kesä 2015 Ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu Kaava hyväksymiskäsittelyyn Page 3

4 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Page 4

5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nähtäville kaavan vireilletulokuulutuksen yhteydessä OAS on erillinen raportti, joka kuvaa tiiviisti kaavahankkeesta: Lähtökohdat ja tarkoituksen Alustavan aikataulun Osalliset ja osallistumismahdollisuudet Tiedotustavat Vaikutusten arviointitavat Yhteyshenkilöt ja kaavan laatijat Page 5

6 2. Yrittäjäin päivän työpaja Page 6

7 Yrittäjäin päivän työpaja Menetelmänä tulevaisuuden muistelu, kuvitteellinen kiertoajelu vuoden 2030 Hämeenkyrössä Muodostui seitsemän keskeistä teemaa: Elinkeinot Liikenne Palvelut Asuminen / Maankäyttö Vahvuudet / Identiteetti Kyröskoski Keskusta (Kirkonkylä) Teemoittaisten tavoitteiden toteuttamiseen löydettiin ratkaisuja kolmessa kategoriassa: Toimenpiteet Asenne / Arvot / Keinot Palvelut Page 7

8 Kiertoajelu Hämeenkyrössä 2030: mitä näkyy? Vuorovaikutusraportti, versio Asuminen / maankäyttö Vahva asutus Sasi-Pinsiö linjalla Väljää omakotiasumista Väljää asumista toimivien palveluiden äärellä (päiväkodit, koulut) Vältetään slummiutumista Kunnan asukasluku (2 mainintaa) Ylöjärven rajalla tiivistä asutusta ja yrityksiä Taaja-asutus erittäin taajaa Sasi-Mahnala alueen kaavoitus Häijään tien varressa yrityksiä ja asutusta Kehäkukan alueen kehittäminen Palvelut Kunnan kouluhankkeet ja päiväkodit toteutuneet Toimivat lähipalvelut Monipuoliset lähipalvelut Hämeenkyrö ja Ikaalinen yhdistyneet = kuntaliitos Palveluiden tuotanto monipuolinen: 3. sektori, yrittäjät, julkinen Laaja kouluverkosto Lupatoiminnot keskitetty maakunnallisesti Veroprosentti on laskenut 18 % Liikenne Ei junaa Valtatiet vain julkisille ja raskaalle liikenteelle Kuorma-autoilijoita ja varastoteollisuutta VT3 varrella Toimivan logistisen yhteyden varrella paljon yritystoimintaa Ohitustie toteutunut ja Tippavaaran teollisuusalueet täynnä Kolmostien yrityselämä, solmukohdat Vaasantien varrella pieniä ja muutama iso yritys. Maaseutu silti näkyy Ei ohitustietä hitaat rajoitukset Ohikulkutie valmistunut Page 8

9 Kiertoajelu Hämeenkyrössä 2030: mitä näkyy? Vuorovaikutusraportti, versio Elinkeinot Maatalous ja viljely jatkuu Pari valtavaa 1000 lehmän maitotilaa Pellot ja pusikot viljelykseen => uusia tuotteita, myös kalanviljelyä Pientuotanto raaka-aineista Lisää takaisin pieniä tiloja ja eläimiä -> väljemmät vaatimukset Työpaikkaomavaraisuus on 100 % Yritysmäärä on kasvanut merkittävästi Työttömyys alle 5 % Kultavaltaus Osaralla ei ole toteutunut Tehdas on: tuottaa tapettipaperia, tuottaa energiaa Ulvaanharjulla soramontut ja tuulimyllyt Kylät elävät Elinkeinot monipuolistuneet Muodostunut palvelukokonaisuuksia kaikenikäisille Keskusta (Kirkonkylä) Ei rekkoja kylän keskellä Vain yksi tiivis keskustaajama (nauha) Hämeenkyrö yksi keskus Taajamat Kyröskoski ja Hämeenkyrö yhtenä kokonaisuutena Vetovoimainen keskusta-alue (kävellen palveluiden luo) Tippavaara nousee yhdistäen Hämeenkyrön ja Kyröskosken kirkonkylät Kyröskoski Vähemmän tilaa vuokralla kylttejä Kyröskoskella Asutus lisääntyy Takon tuotanto siirtyy Kyröskoskelle Tehdasmiljöön hyödyntäminen Rekkaliikenne Kyröskoskella, kapasiteetti kasvaa Page 9

10 Kiertoajelu Hämeenkyrössä 2030: mitä näkyy? Vuorovaikutusraportti, versio Vahvuudet / identiteetti Kylähullujen hyödyntäminen, luovuuden salliminen esim. Rautapuisto Paljon lapsia ja nuoria Kunta, jossa luonto- ja ympäristöarvot on huomioitu, ylpeydellä, mieluummin askel edellä kuin jäljessä Kansallismaiseman hyödyntäminen matkailullisesti Luonto ja maisemaa on, ympäristönormit kiristyy Tampereen kaupunkiseudun Kauniainen Kiinteä osa Tampereen seutukuntaa Vahva uusiutuvien energioiden käyttö Ympäristökouluideologian vahvistaminen Kaunista ja vehreätä Page 10

11 Kiertoajelu Hämeenkyrössä 2030: Millä toimenpiteillä tavoitteet toteutuvat? Maankäyttö Näkyvämmät paikat kulkureittien varrelta yrityksille Ohikulkutien toteutuminen Kaavoitusta tehostettava + nopea reagointi (yritykset) Yritystoimintaa itäiselle alueelle Hallittu tonttipolitiikka Yrityksiä saatava lisää - matkailu, maaseutu, luomu Kaavoitus ja maanäyttö välittömästi kuntoon Yksityisten maat kaavoitettu Kaavoitusmonopoli yksityistetty Rohkeus kehittää myös kyliä asuinpaikkana Kunta rakennuttaa halleja, mutta tukirahalla Palvelut Yksityisen palvelutuotannon lisääminen kuntien välinen yhteistyö lisääntyy Kuntaliitos lisää yrityksiä ja asukkaita = kasvavat tulot, laaja palvelutuotanto Toimivat palvelut: kunta ja yksityiset + markkinointi ulospäin Palveluverkon uudelleen arviointi kasvua tukevaksi Sähköautojen latauspisteet yksityiskäyttöön Polttomoottorirajoitukset Asenne, arvot, keinot Tehdään nyt, heti Tulevaisuuden visiointi yhdessä: Kylät, kuntalaiset ja yhdistykset mukaan Avoin, läpinäkyvä ja hyvin tiedotettu prosessi Eri skenaariot mukaan suunnittelun tueksi Kulttuuri- ja ympäristöarvot yhtä painaviksi kovien arvojen rinnalle vaikutusten arviointia tehtävä myös asuinviihtyvyyden, melun jne. näkökulmasta Yhteinen tahtotila kaikilta puolueilta, virkamiehiltä, siitä lähtee kaikki Ollaan rohkeita Toteutetaan tehdyt suunnitelmat Luontoarvoista huolehtiminen - viljely ja metsien hyvä hoito parasta maisemanhoitoa Keskistytään oleelliseen Rohkeutta Ympäristölainsäädäntö suojaa taaja-asutuksen - ei teollisia toimintoja paitsi valtatiellä Markkinointi oltava houkutteleva Yhteistyö Matkailun ja omaperäisen kulttuurin tukeminen Page 11

12 3. Valtuustoseminaari Page 12

13 Valtuustoseminaari Menetelmänä skenaariopeli Alustavasti hahmoteltu kaksi skenaariota: Rannoilla Väylän varrella Työpajassa aseteltiin ryhmätyönä pokerinappuloita kartalle Page 13

14 Valtuustoseminaari , skenaariot Identiteetti Liikenne Keskusta Kyröskoski Palvelut Elinkeinot Asuminen VE1 Rannoilla Kirkonkylä ja Kyröskoski kurottuvat kohti vesistöjä. Laajentuvassa keskustaajamassa ovat kaikki toiminnot polkupyörämatkan päässä toisistaan. Muu Hämeenkyrö säilyy maaseutumaisena. Valtatien linjauksen siirtoa hyödynnetään erityisesti keskustan ranta-alueella, jossa vanha valtatien pohja muuttuu kaduksi. Kirkonkylä laajenee rantaan ja joen toiselle puolen. Rantaviiva on julkista aluetta, joka on rakennettua ja hyvin hoidettua. Kyröskoski laajenee koilliseen. Rannalla uudisrakennusten editse kulkee viihtyisä julkinen virkistysreitti. Palvelut keskittyvät keskustaajama-alueelle, erityisesti Kirkonkylään. Yritys- ja teollisuusalueita kehitetään olemassa olevilla alueilla ja välittömästi niiden tuntumassa. Asuinalueita kehitetään maakuntakaavan mukaisesti keskustaajaman koillis- ja kaakkoisosiin. Keskustaajaman rantarakentamiseen kiinnitetään erityisesti huomiota. VE2 Väylän varrella Yhtenäisessä, tiiviissä keskustaajamassa kaikki toiminnot ovat kävelymatkan päässä toisistaan. Pinsiön uudet alueet nojautuvat osin Ylöjärveen, osin Itä-Hämeenkyröön kehittyvään palvelukeskittymään. Valtatien linjauksen siirtoa hyödynnetään erityisesti Kirkonkylän ja Kyröskosken välillä sekä kunnan itäisillä alueilla lähellä Ylöjärven rajaa. Kirkonkylä ja Kyröskoski tiivistyvät toisiaan kohti, eivätkä laajene nykyisten ulottuvuuksiensa ulkopuolelle. Keskustaajamaa halkovan valtatien varrelle osoitetaan tilaa mm. kerrostaloille sekä kaupan ja pienteollisuuden rakennuksille, jotka toimivat samalla taajaman melunsuojauksena. Osa palveluista on keskitetty keskustaajamaan, osa itäisiin palvelukeskittymiin. Osittain nojaudutaan myös Ylöjärven suuntaan. Itä-Hämeenkyrön nykyisiä työpaikka-alueita kehitetään merkittävästi, ja mahdollisesti avataan samalla suunnalla käyttöön uusia alueita Keskustaan osoitetaan paikkoja asuinkerrostaloille palveluiden läheisyydestä. Lisäksi laajennetaan itäisen Hämeenkyrön asuinalueita Page 14

15 Punaiset ympyrät osoittavat Valtatien liittymät Rannalla perusajatus Vuorovaikutusraportti, versio Harmaa rasteri osoittaa erityisen Kiinnostavat alueet Tummanpunainen Viiva osoittaa Valtatien linjauksen Nuolien muodostamat kehät osoittavat taajaman laajentumisen tai tiivistymisen Oranssi rasteri osoittaa nykyisten Yleiskaavojen taajamat Page 15

16 Punaiset ympyrät osoittavat Valtatien liittymät Väylän varrella perusajatus Vuorovaikutusraportti, versio Harmaa rasteri osoittaa erityisen Kiinnostavat alueet Tummanpunainen Viiva osoittaa Valtatien linjauksen Nuolien muodostamat kehät osoittavat taajaman laajentumisen tai tiivistymisen Oranssi rasteri osoittaa nykyisten Yleiskaavojen taajamat Page 16

17 Valtuustoseminaari Pelilauta Asukasmäärät Työpaikkojen määrät Kunnan maanomistus Keskeinen liikenneverkko Valtatien 3 tuleva sijainti ja liittymät Palvelutyöryhmän suppean kouluratkaisun mukaiset koulut Page 17

18 Tehtävänä oli: Sijoittaa kasvuennusteen mukainen asuminen kartalle Sijoittaa uudet työpaikat kartalle Käydä työryhmissä rakennemallin laatimista tukeva keskustelu ja tehdä siitä muistio Pelissä kaksi skenaariota Rannoilla ja Väylän varrella Page 18

19 Pelin kulusta Nappulat sijoittuvat maapoliittisen ohjelman mukaisesti; Hämeenkyrön vetovoima- ja kilpailutekijöitä ovat mm: Monipuoliset asuin- ja yritystonttitarjonta Kattavat ja laadukkaat julkiset sekä yksityiset palvelut Uudistumiskykyinen palvelu- ja yritystoiminta Pirkanmaan kauneimmat maisemat Page 19

20 Rannoilla Page 20

21 Rannoilla 1 / Keskustelumuistio Vuorovaikutusraportti, versio Ryhmä 1 Kyröskoski viriää hiljentymisen jälkeen, kun uusia lapsiperheitä taas muuttaa sinne. Tyhjät asunnot löytää asukkaita, taajama laajenee. Vahvistettavia alueita: Järvenkylä, Osara, Käpylä, Kiillon pellot, Tippavaara, Kalalahti, Herttuala Hämeenkyrön portti. Mouhijärven liittymän paikalle pienteollisuutta, siistejä halleja, ehkäpä uusi linnatuuli Akkon teollisuuden laajentaminen Sahan alueen kehittäminen Kultakaivos työllistää Ryhmä 3 Asutusta täytyy lisätä itäalueelle Miharin alueelle työpaikkoja Teollisuus on vaakalaudalla, globaali maailma Maaseutuyrittämistä Lavajärvelle, maaseutumatkailua tai vaikka iso teurastamo! Jumesniemeen maaseutumatkailua Kehäkukan tilat Hämeenkyrön porttiin. Sitten pitäisi kyllä siirtää koko rakennus? Keskustaan palveluita Isosaareen uusi asuinalue, jonne pääsee uutta siltaa pitkin Kontusaareen uusi asuinalue, ei rantaan vaan rantamaisemiin Ryhmä 2 Sasi-Mahnalaan lisää asutusta reilusti, Ylöjärven rajalle vähemmän Hämeenkyrön portti kuulostaa hyvältä Synergiaa saadaan keskustassa, kun yritykset sijoittuu lähekkäin keskustaajamaan Elovainio on melko kaukana, ei voida löytää vastaavaa yritysten synergiaa Synergioita työpaikoista voidaan toisaalta löytää myös naapurikunnan kanssa Valtatien toteutuminen on epävarmaa, joten sen varaan on huono ripustautua Kaavamuutos Sasin alueella olisi hankala viedä läpi Sasi-Mahnalassa on kova tonttikysyntä Sataa asukasta kohden tultava keskustaan kymmenen työpaikkaa. Hevostalouteen suuntautunut teema-alue jossa asumista ja alan teollisuutta, palvelua. Se voisi olla Ylöjärven rajan tuntumassa Asutusta kaduksi muuttuvan valtatien varrelle Ryhmä 4 Halutaan itäiselle alueelle lisää kaikkia toimintoja Koetaan Rannalla-vaihtoehto huonona Asukkaat idässä, työpaikkoja keskustaan Saaresta asukkaat pois, saari virkistyskäyttöön Joen rantaan keskustaan lisää asukkaita; Monitoimikeskuksen ympärillä tulee olla asutusta Page 21

22 Rannoilla 1 / Keskustelumuistio Vuorovaikutusraportti, versio Loppuyhteenveto Työpaikat eritasoliittymiin Lisäasutus rannoille Painopistettä muutettiin viimeisessä ryhmässä Siuron suuntaan Hämeenkyrön portti ajatus Häijääntien risteysalue ja Tipparaaran alue kehittyy Vesajärventien, Osaran, Sahan alueita kehitetään Pappilanjoenvarrelle asutusta keskustaan Hiidenlahti-Kalalahti kasvaa yhteen Loppuyhteenvedon kommentointia Mahnalanselän alueella soisi olla enemmänkin uutta Järvenrantoja ei olla hyvin hyödynnetty Kontusaareen ja Isoonsaareen lisää asukkaita sekä silta 1990-luvulla asutus suuntasi keskustaajamaan luvulla itäinen alue kasvanut enemmän. Viime vuosien trendi on ollut siis selkeästi Tampereen suunnalla. Painopiste tulisi olla Ylöjärven suunnassa. Maaseudun uusien asukkaiden saamiseen paras keino järvinäkymät. Ei välttämättä rantatontteja vaan järvinäkymä kauempaa Page 22

23 Rannoilla Page 23

24 Rannoilla 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 1 Asukkaat: asukkaat itäiselle alueelle, rannoille kaavoitus vesinäköalalla, niihin pitää satsata mahnalassa maisema rajoittaa, vain hyvin väljästi lisää Ahrolan ok-alue ja harjualue kokonaisuudessaan ihanat näköalat; 75 asukasta = lähellä kunnallistekniikkaa, tulee halvaksi, heloppo tehdä, laitetaan 100 asukasta jopa matalia kerrostaloja; tampereen suuntaan pitää kasvattaa järvenkylänjärven ympäristöön, jumalattoman jyrkkä osuus; kunnallistekniikka on valmiina; omakotitaloa; Lavajärvelle 4-6 merkkiä mihin kouluun ne menee Poussanharjulle 2 asukastäppää Ali-Niskalan alue; sinne 4 merkkiä Sasin alueelta pääsee heti 3-tielle; viettoviemärillä pääsisi laajemmallekin uusi jumesniemi-heinijärvi Kyröskoskelle kerrostaloja kirkolle kerrostaloja valintaltalon lähelle Ahrolan seudulle muutama enemmän tapetaanko me läntinen puoli? Porin tien suuntaan sastamala on kaavoittamassa Haukijärvellä on viemäri; haukijärvelle 2 Jumesniemelle 2 Pinsiöön rinnetontteja Vesäjärven seutu, uusia maalle palaajia osaralle yksi Ryhmä 1 Työpaikat: Kyröskosken harjun hoivakoti + 2 tp uusi teollisuusalue metsän keskellä, hyvät logistiset yhteydet, törmää vanhaan kolmostiehen; 2 tp = 50 tp; 5 /HALLI VANHUSVÄESTÖ LISÄÄNTYY, kunnan palveluihin keskustaan yksi tp lisää Tippavaaran alueelle yksi tp-nappula: Kuinka hyödynnetään Ylöjärven raja, neljä tp = logistinen järkevä kokonaisuus, koska on elovainio ja loistava yhteys pirkkalan lentokentälle, porin tielle ja satamaan Page 24

25 Rannoilla 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 4 Asukkaat: hirveen liian vähän ihmisiä lavajärvelle kyllä mahtuu jos vaan saadaan tonttimaata ostettua koulukysymykset vaikuttaa tottakai maisema vetää enemmän kuin koulu ihmiset kulkee veden ja maiseman perässä joen ranta tulee olemaan kiinnostava, se on toiselta puolelta täysin rakentamatona eskarit menee viljakkalan kirkolle ja ne on jo tunnin autossa, laki tulee rajoittavaksi Läntinen alue on nyt melkein tyhjä Vesajärvelle työpaikkoja, vanhat ja uudet yhteensä 50 tp Lavajärvelle 100 tp Ryhmä 4 Työpaikat: häijääntien risteykseen lisää työpaikkoja eritason kohdalle lisää työpaikkoja osaralle 50 tp lisää = eritasoliittymästä pohjoiseen tehtaan henkilömäärä Siuron kohdalle asutusta, ei ole asutusta, on paljon taloja Kalalahteen ainakin 50 tp lisää Ahrolan uusi risteys; Haihijärven risteykseen työpaikkoja Lavajärvellä on ainakin 50 tp nyt asukkaat pois Sasista, siirretään Miharintien varteen siirretään Mahnalaan 50 asukasta, poikamiehen pelto, ei jatkajaa, kaikki pellot ei ole suojeltu liian vähän asukkaita Sasissa on jo nyt työpaikkoja siirrettiin haukijärveltä heinijärvelle 50 asukasta, samoin sasista kaikki haluavat vesistön äärelle pidetään valtatien varsi teollisuusalueena ja laitetaan asukkaat rannoille accopoweri ylöjärven suunnalla Helena: annoin käyttöön 6 tp-nappulaa lisää kyröskoski on valmis, ei sinne erikoiskauppa halua tippavaara Page 25

26 Rannoilla 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 4 lavajärvelle ei noin paljon uusia asukkaita, Ylöjärvelle ja Tampereelle on lyhyt matka, eivät tule sieltä Hämeenkyröön kalalahteen uusia työpaikkoja siirretään lavajärveltä 25 tp varakkaat menee järven rannoille, hyvä liikenne ja pikkuisen sivussa kun ajatellaan Nokian työpaikkoja, niin Mahnalan alue vetää heinijärvi haukijärvi tie joka menee häijääntien suuntaisesti siirretään haukijärveltä heinjärvelle 25 as Kierikkalasta Parkinmäkeen 25 as jos vesajärventien saisi kuntoon ei olisi valtatielle pitkäkään matka, km, mutta semmosia me ajetaan muutenkii siirrtetään vesajärveltä lahdenperälle 25 tp, koska siellä on laajeneva metallipaja Osaralla on aika iso työpaikkamäärä, ehkä Osaralla on liikaa lavajärveltä 25 as Osaralle kontusaareenkin voisi laittaa, on uusi tie ja nopea matka, on vain 10 min Kyröskoskelle, seillä ei ole kunnn maata; kaikki työpaikat on pieniä hoiva-alan yrityksiä tms. Jumesnimessä ei ole nyt ollenkaan hoivapaikkaa siirretään lavajärveltä Jumesnimeen hoiva-alan yritys ja rumpufirma laajenee vähennetään koulunkäyntiavustavia ja kuljetuskustannuksia järvenkylässä on riittävästi uusia asukkaita Ylöjärven rajan kulmalla on painetta, siihen täytyy vastata kaari = Mahnalanselän ympäristö Kyröskoski tiivistyy kaikki nuoriso ei voi mennä k-marketin kassalle, ei jaksa herätä, ei niiden selkä kestä istumista; lanit ja energiajuomat Hämeenkyrö ei ole osannut rantoja käyttää hvyäksi Page 26

27 Rannoilla 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 4 Asukkaat: kukaan ei muuta Vesajärvelle, Haukijärveltä pois; ovat kaukana kysyntä on Ylöjärven suuntaan Kierikkalasta pois, koska sinne ei saa rakentaa 175 asukasta Lavajärvelle lisää on ok, mutta tarvitaanko uusi koulu? hyvällä risteyspaikalla rajan pinnassa työpaikat ok Parkunmäki tarvitaan teollisuusalue jonnekin; mitä teollisuutta muka tulee? elovainiokaan ei ole kultakaivos, nuoret ostaa netistä, ei olla menneessä; tarvitaan teollisuutta, pientä ja keskisuurta; pienyrityksiä pikemmin kuin teollisuutta teollisuus, miksi levitetään väliin teollisuuskeskittymä? varmaan kalalahti olisi hyvä, mutta ei ole myynnissä taimitarha on ok miten soramontun pohjat ratkaistaan? on pv-aluetta, sinne ei voi mennä pitäisikö täältä metsästysaluetta oli Valkjärven ympäristö Käpylä on tärkeää aluetta, on 20 v kunnalle tarjottu Sasi-Mahnala-alue on kysyttyä mutta on MTY-merkintä = merkillinen yhtälö 7 isäntää olisivat halukkaita myymään, Sasi-Mahnalallla siiretään 50 tp kalahdelle, portin lähistöklle, teollisuusalueen jatketta kalalahdesta, maanhankin on ongelma Nokian rajalle alihankiyrityksiä, 50 tp, on Purso ja Acco minä keskittyisin teollisuuden suhteen Ylöjärven rajalle teollisuus voi olla esim. osa kauppaa, kuten Elovainiolla Parkanossa on metalliteollisuutta ja niiden alihankintaa, meillä ei; meidän on mietittävä mitä teollisuutta me halutaan keskittyisin Ylöjärven rajalle työpaikkojen kanssa, palautettiin uudet työpaikat takaisin valtatien eritasoliittymään Nokian rajalle lisää asukkaita Telirannasta, koska sinne ei mahdu ranta-asutusta, rannat ovat jo täynnä ja maisema-arvot estävät uuden asutuksen sijoittamisen Page 27

28 Rannoilla 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 4 Asukkaat: uusia asukkaita Ylöjärven päähän Siuron suunnassa teollisuus vetää asukkaita vesistön äärelle olisi tulijoita Lavajärvi on sidoksissa Ylöjärveen, asukasmäärä kasvaa pienistä mökeistä muutetaan palveluiden ääreen keskustaan, haja-alueelle tulee näiden tilalle uudet asukkaat läntisellä alueella väestöpohja ei kovainkaan paljon muutu Teolliset työpaikat Ylöjärven rajalle; on hevostiloja ja niihin liittyvää toimintaa eritasoristeys: paikan myötä teollisuutta, on hyvä logistiikka mutta maisema rajoittaa Kalalahden alue ja valtatien mutka: on kalliomaaperää, tulisi teollisuutta; yhdistyisi Kalalahden kanssa jos pelto ostetaan kunnalle kirkonkylän hallinnon työpaikat Tippavaarassa on tontteja, uusia yrityksiä vanhan sahan alue uusia työpaikkoja Osaralla on virkeätä toimintaa, ratsastusta ja toiminta kasvaa siellä työpaikat naapurien puolilla ovat: Häijää, Linnavuori, Kolmenkulma, Elovainio asutus painottuu Häijääntieltä Lavajärvelle mahdollinen tavaraliikenteen ohitusrautatie, mitä voisi merkitä?; vanha henkilöliikenne voitaisiin ottaa käyttöön, Lavajärvelle asemapaikka; Parkanoon olisi työssäkäyntiliikennettä; tavaraliikenteen väylä elovainion puollelle; Elovainiossa loppuu tila kesken sieltä voidaan laajeta 3-tietä meille päin! pehmeikköä ja suota on Ylöjärven rajalla, siksi sopii paremmin asutukseen työpaikat: alihankintayrityksiä Purson ja Accon suuntaan (Linnavuori ja Siuro) länsiranta on täynnä koulun lähiympäristöön sijoitetaan uusia työpaikkoja Page 28

29 Väylän Varrella Page 29

30 Väylän varrella 1 / Keskustelumuistio Ryhmä 1 Kyröskoskella on liian vähän asukkaita. Lavajärvellä ei ole niin suurta kasvua Miharintiellä ei ole näin paljon Vesajärvellä on valtavaksi kasvava metalliyritys Mahnalasta Hanhijärven Portille valtava teollisuusalue Osaran Kultakaivos- ei sitä vastusteta, kaivos on tuonut Haveriin paljon vaurautta. Tippavaarasta yksi nappula Jumesniemen hoivakirkkoon- uusi hautausmaa, musiikkitehdas työllistää Lavajärvelle ei kasva niin paljoa. Parkumäki- Sumeliuksen alue Kyröskoskella tulee täyteen. Laittaisin Lavajärveltä Ahrolaan Heinijärvelle olisi varaa siirtää mutta ei enempää Ikaalinen tyhjenee kokonaan Väylän varrella on kasvukäytävä Safareista lisää järjestämään länsipuolelle tapahtumia, lentokentälle voisi laskuvarjohyppääjät laskeutua Pinsiön taide ei työllistä ketään Syyrian pakolaiset voisi asuttaa Drop-in päiväkoti, teollisuusalueen työntekijät kävisi samassa ruokalassa Työpaikat pitääkin olla väylän varrella Ylöjärven rajalla liikaa Timintien varressa on hienoja talon paikkoja Ryhmä 2 Onko Mahnalassa lähiruoka-yritystoimintaa, uuden koulun myötä tulee uusia työpaikkoja. Kunnan sisältä ne on siirrettävä. Mahnalaan ainakin 1 nappula lisää työpaikkoja Itsensä työllistäminen lisääntyy Ylöjärven raja on suota sinne ei voi halleja rakentaa, vain luontoyrittäjyyttä. Alasenjärvellä on hevosyrittäjiä- kasvava maaseutuelinkeino. Yrityspalvelukuvioissa todettiin että ohitustien varteen tulee lisää asutusta. Hanhijärvelle voi tulla teollisuutta. Mahnalaan olisi lisää tulijoita Haukijärvellä ei ole kasvua Särkijärveltä kasvu pois, ja Ikaalisten rajalta nykyistäkin väkeä pois Vesäjärvellä oli tontti vapaana, niin ei kelvannut kun se lisää ihmisten työmatkaa- ei sinne haluta. Siis lisää Sasin suuntaan. Tietotyö lisääntyy koko ajan ja työpaikkoja voi tehdä etänä. Jos kyröskoskelle tulee lisää vanhusasuntoja; keskustassa wanhoja, nuoret Ylöjärven rajalla hajaasutuksena Markkinointi on tärkeää Kunnalla ei oikein ole maaomaisuutta Mahnalassa Kalalahden jatkeeksi etelän suuntaan, voisi kasvaa sinnepäin Ahrolan peltoaukealle Page 30

31 Väylän varrella 1 / Keskustelumuistio Ryhmä 3 Miharintien risteykseen teollisuutta kivasti Kyrösharjuun asukkaita enemmän Siirtäisin Metsäkylästä uusia asukkaita Haukijärvelle Lavajärvellä olisi tarvetta lisäykseen Mahnalan kustannuksella 2 nappulaa lisää työpaikkoja Lavajärvelle Kyrön tehdas (Metsä board) ei vedä enempää Kotipalvelu lisääntyy, terveyskeskus kasvaa Uusi VT3 oikaisu palvelee väkeä enemmän kuin Hämeenkyrön ohitustie Kalalahti yksi työpaikkanappula lisää Palveluverkkoselvitys pitää sivuuttaa, koska kuntauudistuskin on kesken Luonnollinen imu tulisi hyödyntää Kyröskoski on kasvanut Ahrolaan tulee 50 asukasta Kirkonkylästä pois. On otettava huomioon nykyiset myynnissä olevat tontit, ne on kaikki myyty Heinijärvi/Jumesniemi kasvaa Rokkakoskelle voisi lisätä vaikka viemäri onkin kaukanaainakin 50 lisää Osaralle annetaanko lisää ympärivuotisia asukkaitamutta kaavoitusarkkitehti ei myönnä käyttötarkoitusmuutoksia! Nostettaan Mouhijärven suuntaan 50 asukasta, sinne tulee kulttuurityöpaikkoja 25 lisää, Arteles ym Urkin piilopirtti työllistää lisää- (erimielisyyttä:eikä työllistä) Ryhmä 4 Työpaikkoja: 6 pakollista lisätyöpaikka nappulaa Tippavaaraan/Häijääntie risteykseen, väylän varrelle. Hoivaa tulee lisää 60 hoivapaikkaa Harjulle Väylän varteen Sasin P-koti + hoivayrityksiä, lähikauppa 1 nappula lisää Kalalahteen Lavajärvi on väylän varrella Mahnalasta pääsee Nokialle uutta tietä Asukkaita: Pappilanjoen varsi: 250asukasta Kunnan omistama Yhteislaidun hyödynnetään- Lehtolan aukee- Viljakkalan suuntaan Asukasväylät menee järvien suuntaisesti, työpaikat tien suuntaisesti Mahnalaan lisää asutusta Lavajärvelle asutus kyllä kasvaa vaikkei haluttaisi Särkijärvelle tulee 100 lisää ainakin Länsipuoli pysyy ennallaan rauhaa rakastavia ihmisiä Hienijärvi kaavan mukaan tulee lisää asukkaita 200 Jumesniemi kasvaa myös vähän- Nokian tehtaiden vaikutuksesta Acgo Power läheisyyteen asutusta lisää Älä kasvata liikaa menee palvelut muuten keskustasta, ei niin paljon asukkaita Page 31

32 Väylän varrella Page 32

33 Väylän varrella 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 1 Asukkaat Purso Nokilalla laajentaa, asukkaita meidän kuntaan etelärajalle Mäkelä-Haavistontie sekä Pentinmaantie houkuttelevat väkeä (Pentinmaa ja Äkönmaa) Ylöjärven ja Tampereen työpaikat ja palvelut lähellä Ohitustie nopeuttaa entisestään yhteyksiä Lavajärvelle lisää väkeä ja työpaikkoja meidän kylään! Metsäkulmaan asukkaita Nokian läheisyys houkuttelee Kyröskoski ja Kirkonkylä saa tulevaisuudessa paljon asukkaita Nuoremmat haluavat muuttaa maalle, vanhukset muuttavat keskustaan (sukupolven vaihdos) Kyröskosken Harjunreunan tulevat asukkaat (uusi asemakaava) Sasiin tontteja! Samoin Mahnalaan (Mahnalassa palvelut, esim. koulu) Kunnanjohtajan naapuriin asukkaita ainakin yhden nappulan verran Ryhmä 1 Työpaikat Teollisuutta Ylöjärven rajalle päin ohitustien varteen Työpaikkoja Nokian rajalle päin Purso ja muuta teollisuutta siellä päin jo, alihankintaa yms. myös Hämeenkyrön etelärajalla voisi olla tulevaisuudessa, sinne pari tp nappulaa Heinijärvi-Herttuala saa hevostilayrittäjiä, ainakin 25 työpaikkaa Eihän hevostila työllistä! Häijääntie Olemassa olevaa teollisuutta, ainakin Hämeenkyrön ikkunatehdas Oy teollisuustoiminta laajenee siellä eikös se Mattilan säiliö Oy ole siellä suunnalla myös? Kyröskosken ja Kirkonkylän, keskustaajaman palveluiden ja työpaikkojen määrä kasvaa, vanhat ihmiset tarvitsevat palveluita Kalalahteen ja Tippavaaraan työpaikkoja, toiminta laajenee entisestään (kaavoitettu teollisuuden ja kaupallisten palveluiden alueeksi) Harjunreunan uudelle kaava-alueelle työpaikkoja, sahan toiminta laajenee Page 33

34 Väylän varrella 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 2 Asukkaat Purso ei kyllä vaikuta Hämeenkyrön puolelle Vähennettiin 50 asukasta Mahnalaan vielä lisää uusia asukkaita Timin suunta laajenee entisestään Lisää 25 asukasta Häijääntien varteen Parkunmäkeen asukkaita Kirkonkylä laajenee entisestään Lisää 50 as. Kalalahteen lisää asukkaita Ryhmä 2 Työpaikat Purson toiminta Nokialla ei kyllä lisää Hämeenkyröön työpaikkoja Liikaa työpaikkoja Lavajärvellä, 25 työpaikkaa on riittävä määrä! Osaraan tulee kultakaivos Jumesniemeen hoitolaitos ehkä ikäihmisille Vesajärven suunta näyttää tyhjältä, kehittykö se lainkaan? Vesajärveläinen metallipaja laajentaa tulevaisuudessa, lisäystä 25 työpaikkaa Missäs se Pohjola-talot on, eikös niillä kuulu menevän hyvin, ainakin luulisi enemmän tulevaisuudessa, laajentaisikos sekin? Ei kai sitten Jos Porintien yhteyttä kehitetään? Lisäys jää nyt tekemättä ajanpuutteen vuoksi Page 34

35 Väylän varrella 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 3 Asukkaat Liikaa kasvua Kyröskoskella Siirrettiin 100 asukasta; 50 Miharintien varteen ja 50 Jumesniementien varteen Pappilanjoen itäpuolelle, joen varteen asutusta, Hiidenlahdesta Kalalahteen saakka Kylmäojantien väylä yhdistää Eikös Maisematien varteen pitäisi tulle enemmän asukkaita? Kurkosjärveltä siirrettiin 50 asukasta Pentinmaa- Äkönmaalle, Pentinmaantien varteen Tampereen suunta houkuttelee asukkaita rajalle, on niin lyhyt matka töihin Tampereelle, halvempaa asua täällä Ryhmä 3 Työpaikat Kalalahti lisää tulevaisuudessa työpaikkoja Häijääntien varteen työpaikkoja lisää Porintien yhteys merkityksellinen Liian vähän mielestäni lisätty työpaikkoja Pinsiöön? Lavajärven pohjoispuolelle työpaikkoja lisää Sihteerin huom! Ajatus mahdollisesta yritystoiminnasta jäi avoimeksi, minkä alan työpaikkoja? Kirkonkylän palveluiden ja työpaikkojen määrä kasvaa, todettiin Lisäystä ed. ryhmän panoksiin 25 työpaikkaa kunnantalon tienoille Metsäkulmaan perhepäivähoitajia, 25 työpaikkaa tarvitaan, sinne on asutusta tullut niin paljon eikä päiväkoteja ole lähimain Page 35

36 Väylän varrella 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 4 Asukkaat Miksi Heinijärvelle ei ole lisätty juurikaan uusia asukkaita? Onko Aliniskalan ja Poussanharjun tulevat asukkaat jo lisätty? Ahrolaan voisi tulla tulevaisuudessa hienoja rinnetontteja ja näkymät avautuisivat kirkonkylälle Kuustenlatvaan johtavan Takamaantien varteen 25 asukasta Ylöjärven Metsäkylän läheisyyteen väylien muodostama kolmio Sijoitetaan asukkaita ja työpaikkoja Ylöjärven kanssa tulevaisuudessa tehtävä yhteistyötä asumisen, infran ja kustannusten suhteen. Mitä järkeä on tehdä meidän puolella samat hommat kuin heidän puolella. Yhteistyötä kehitettävä rajakuntien kanssa Vesajärvelle ohjataan paluumuuttajia, kauniit maisemat ja oma rauha houkuttelevat Haja-asuttamiseen soveltuvaa aluetta Mahnalaan asukkaita Maisematien varteen, infra jo tulossa Kalliin kouluhankkeenkin (Mahnalan ympäristökoulu) on syytä houkutella väkeä Ryhmä 4 Työpaikat Miharin teollisuusalueelle 50 työpaikkaa lisää Lavajärven eteläosaan maatilayrittäjyyttä Matkailua, lampoloita tms. Siirrettiin Lavajärven pohjoisosasta 100 työpaikkaa järven eteläosaan HÄMEENKYRÖN PORTTI-ajatus uuden vt3:n solmukohtaan Uusi Franstsila, ABC, tms. työpaikkarypäs Tippavaaraan 25 työpaikkaa lisää Jumesniementien varteen maatilamatkailua Kirkonkylältä siirrettiin 25 työpaikkaa Mahnalaan Kuntien välinen yhteistyö Kolmen kunnan rajalle iso yhteiskoulu Page 36

37 Väylän varrella 2 / Keskustelumuistio Loppuyhteenveto Asukkaat Lavajärvi logistisesti hyvän väylän varrella Suora tie Elovainiolle Hyödynnettävä asutukseen Mahnalan tuleva infra hyödynnettävä Asutusta lisättävä Huomioitava maisema rajoittavana tekijänä Sasi-Pinsiön alueelle asutusta Ylöjärven ja Nokian houkuttelevuus Jumesniemi-Kierikkalaan lisäväkeä Sastamalan suunnitelmat saattavat hyödyttää Jumesniemen houkuttelevuutta: teollisuutta Porintien varteen Miharinlahdelle asutusta Pohjavedet ja maisemat rajoittavia tekijöitä, ei työpaikkoja LÄNTINEN HÄMEENKYRÖN OSA ON JA PYSYY STABIILINA Loppuyhteenveto Työpaikat Taajamaan tulee lisätä palveluita Poussanharjulle palvelukeskus HÄMEENKYRÖN PORTTI uuden vt3:n Hanhijärventien eritasoliittymään (toinen vastaava ehkä Häijääntienkin varteen) Linnatuulen tyyppinen ostos-/palvelukeskus Häijääntien varrelle työpaikkoja Yhteydet Porintielle Itäiselle Pappilanojalle jätettävä teollisuudelle tilavaraus, sinne ei asutusta Maakaasuputki Vt3:n tulevalle melualueelle teollisuutta Huomioitava pohjavedet ja maisemat Page 37

38 Valtuustoseminaari: intressit luode-pohjoinen Kyröskoski: Tyhjät asunnot käyttöön Asuinalueen laajentaminen Kerrostaloja Tiivistetään Asutusta saariin ja niemiin Kultakaivos Harjun hoivakoti Sahan alueen kehittäminen Ali-Niskalaan asutusta Hämeenkyrön länsiosa: Tontteja tilaa ja rauhaa vaativalle asukkaalle Lentokentän hyödyntäminen Vesajärven kehittäminen; metallipaja yms. Toiminta, uusia asukkaita Luontosafarit Kunnan maanomistuksen hyödyntäminen Lehtolassa Pohjoisostat: Sahan alueen kehittäminen Kultakaivos Isosaareen asuinalue, jolle pääsee siltaa pitkin Kontusaareen asuinalue Osaran kehittäminen Ali-Niskalan ja Poussanharjun kehittäminen Järvenkylänjärvelle asutusta Kirkonkylä: Hämeenkyrön portti Joenvarteen asumista Joenvarteen tehdas Monitoimikeskuksen sijainnin hyödyntäminen Hämeenkyrön portti Lisää palveluita Palveluiden lähelle lisää asukkaita Pienteollisuutta Kaduksi muuttuvan valtatien hyödyntäminen Uuden yritystoiminnan keskittämisessä synergiaetuja Asutusta ja palveluita ikääntyville Kalalahteen ja Tippavaaraan lisää työpaikkoja Häijääntien risteysalueen kehittäminen Kalalahteen lisää asukkaita Ahrolan kehittäminen Uusi palvelukeskus ikäihmisille Kerrostaloja kirkolle Valintatalon lähelle Page 38

39 Valtuustoseminaari: intressit (koillinen-itä) Keskustaajaman itäpuoli: Lisää asutusta kaikkialle itään Accon teollisuusalueen laajentaminen Timin seudulle lisää asutusta, houkuttimena maisemat Rokkakoskelle asutusta Lavajärvi: Lisää asukkaita Maatalouden toimintaa Maaseutumatkailua Rautatieasema Suoran tien Elovainiolle hyödyntäminen Pinsiö: Lisää asukkaita Pienteollisuutta ohitustien varteen Asukkaita itäalueille palveuita keskustaan Valtatien liittyminen hyödyntäminen Drop-in päiväkoti, jossa teollisuusalueen työntekijät voivat myös ruokailla Soramontuille tarvitaan käyttöratkaisuja Länsiraja yleensä: Ylöjärven ja Tampereen läheisyyden huomioiminen Infrasynergiat Ylöjärven kanssa Lisää asutusta, erityisesti rannoille Page 39

40 Valtuustoseminaari: intressit etelä Vuorovaikutusraportti, versio Heinijärvi ympäristöineen: Lisää asukkaita Hevostaloutta Maisematien varteen asutusta Sasi-Mahnala: Lisää asutusta, tonttikysyntä Miharin alueelle työpaikkoja Rantamaisemiin lisäasutusta Mäkelä-Haavistontielle ja Pentinmaalle asutusta Uuden koulun ympäristön tehokas hyödyntäminen Tuleva infrahanke on hyödynnettävä Maisemat Asutusta Kierikkalaan, Parkinmäkeen Heinijärven eteläpuoli Työpaikkoja Häijääntien varteen Työpaikkoja Parkunmäkeen Työpaikkoja Nokian suunnalle Asukkaita Mouhijärven suunnalle Asutusta Haukijärvelle (on viemäri) Asutusta Lahdenperään? Jumesniemeen maaseutumatkailua Jumesniemeen hoitolaitos / hoivakoti Jumesniemeen asutusta Porintien yhteyden hyödyntäminen Metsäkulma ympäristöineen: Hevostaloutta, teema-asumista Perhepäivähoitajia Asukkaita ja työpaikkoja väylien muodostamaan kolmioon Kolmen kunnan rajalle iso koulu Page 40

41 4. Internetkysely Page 41

42 Kysely Toteutettiin syksyllä 2013 Vastanneita täytetty kunnantalolla 12 Kirjastolla 16 Tullut postitse ikäihmisiltä (kysely lähetetty 100 arvotulle) 173 Internetvastausta Monivalinta- ja avokysymyksiä Kysely on edelleen avoinna, vastauksia kerätään lisää kaavatyön edetessä Page 42

43 Page 43

44 Page 44

45 Page 45

46 Page 46

47 Kirkonkylän itäiset alueet Pentinmaa Ylöjärven, Nokian rajalle Lavajärvelle Jumesniemeen, Sirkkalaan Kylille, nykyisiin taajamiin Valtatien luomiin keskuksiin Kostulaan, Osaraan Tasaisesti joka puolelle Muualle, minne? Page 47

48 5. Millaista haluat Hämeenkyrön asuinympäristön olevan? Vastaa avoimesti 159 vastausta Maaseutumaista, avaraa Peruspalvelut kunnossa Tiiviit taajamat, väljä haja-asutus Siisti rakennettu ympäristö, puhdas luonto Palvelut Kirkonkylässä tai Kyröskoskella. Isot tontit. turvallista Kuntalaisten toiveet Huomioon ottavaa Luonnonläheistä Tiivistä Ja matalaa Maaseutumaista Aktiivinen, asukasystävällinen Tasa-arvoista Kaikille jotain! Kaikilla ei ole autoa. Vaihtoehto kaupungille Maisemat, Avoimet pellot Kirkonkylästä kaupunkimainen Lapsiperheystävällinen Siisti, rauhallinen. Viihtyisää, siistiä hyvillä kulkuyhteyksillä Page 48

49 Page 49

50 Jotakin muuta, mitä? Kaikkea vähän Pienyritystoimintaa, pk-yrityksiä Hyvinvointipalvelut, mukaan lukien palveluasuminen Omavaraisuus, kulutetaan paikallista Toritapahtumia Kolmannen sektorin organisoimia palveluita Page 50

51 Page 51

52 Muualle, minne? Kohta ei valitettavasti toiminut nettikyselyssä Paperivastauksissa: Tippavaaraan Ylöjärven rajalle Häijääntien ja VT3:n risteykseen Page 52

53 8. Miten maankäytöllä ja sen suunnittelulla voitaisiin tukea elinkeinoelämää Hämeenkyrössä? Vastaa avoimesti. 125 vastausta Vuorovaikutusraportti, versio Tarjotaan hyviä liiketontteja, joilla kunnallistekniikka Markkinointi, kunnan internetsivut Asuntorakentaminen, asukaspohja vaikuttaa palvelutarjontaan Viihtyisyys tuo tuottoa myös elinkeinoelämälle Vähän byrokratiaa Hyvä julkinen liikenne Hyvät kulkuyhteydet Lähiruoka Yhdistyvä Kirkonkylä Ja Kyröskoski harrastustiloja Uuden valtatien Sijainnin hyödyntäminen Huomioidaan elinvoimaiset kylät Hyödynnetään synergioita Ohitustie huono elinkeinoelämälle Käsityökeskukset Ja lähituotanto Samojen kattojen alle Silta Purimonsalmeen Painotus Ylöjärven suuntaan Page 53

54 Page 54

55 Page 55

56 11. Mitä parannettavaa Hämeenkyrön liikenneolosuhteissa on nykyisellään? Vastaa avoimesti. 150 vastausta Kevyen liikenteen väyliä lisää Julkisen liikenteen parantaminen Panostus katujen kunnossapitoon Vuorovaikutusraportti, versio Ei mitään isompia puutteita Kevyen liikenteen väylät Sivukylille Linja-autoyhteydet Liikenneturvallisuus Raideliikenne, liityntämahdollisuus Pysähtymiskeskus, maamerkki Yhtenäiset verkostot, Lisää suunnitelmallisuutta Sivuteiden kunnosta pitää huolehtia Satsaaminen Toimintoihin tienhaaroissa Koulukuljetukset Ei toimi Jättäkää ohitustie tekemättä Palvelubussiperiaate On hyvä Painotus Ylöjärven suuntaan Page 56

57 Page 57

58 Page 58

59 Page 59

60 110 vastausta Erikoistavarakauppoja lisää Palveluasumista Vuorovaikutusraportti, versio Mitä parannettavaa Hämeenkyrön palvelutarjonnassa ja palveluiden saavutettavuudessa on tällä hetkellä? Vastaa avoimesti. Naapurikunnat vetää puoleensa asiakkaita Hämeenkyröstä Päivähoidon ja koulujen tulevaisuus Kunnan reunalla julkisten palvelujen puute Paremmat lääkäripalvelut Yritykset eivät mainosta Kylillä ei ole palveluita Palvelut ovat riittävät Ruokakauppa Internettiin, myymäläautomaatti Sasiin päivittäistavarakauppa Palveluissa tarpeeksi Pitkät aukioloajat Palveluissa Turhia kuntarajoja Rakennetaan yhteisöasumistalo mm. ikäihmisille Nopeampi pääsy terveyspalveluihin Jos kasvu painottuu Ylöjärven suuntaan, Niin sinne palveluita Isot marketit dominoivat Omavaraisuus Koulut liian kaukana Eri alan kauppoja Page 60

61 Page 61

62 Elävät, vireät, viihtyisät kylät Maalaismaisema Maisematie Luonnon läheisyys Muu, mikä? Page 62

63 Page 63

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Kehityskuva. Selostus 29.9.2008 ALAVIESKAN KUNTA

ALAVIESKAN KUNTA. Kehityskuva. Selostus 29.9.2008 ALAVIESKAN KUNTA ALAVIESKAN KUNTA Kehityskuva Selostus 29.9.2008 ALAVIESKAN KUNTA Raportissa käytetyt kuvat ja taulukot ovat AIRIX Ympäristö Oy:n, ellei kuvatekstissä ole toisin mainittu. SISÄLLYS: TIIVISTELMÄ... 4 1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3 KESKUSTAVISIO 2014 LUONNOS 11.9.2014 Kooste luonnosvaiheen palautteesta ja vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin/mielipiteisiin Tässä on kooste keskustavisiosta saadusta palautteesta kiitos kaikille

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006 Palauteraportti 12.12.2006 Ympa 12.12.2006 130 Ympa liite 1 NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10 PALAUTERAPORTTI 12.12.2006 Toivomme viranhaltijoiden kasvuhuumassa ottavan

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN

YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN MALe työn taustaselvitys, jossa on dokumentoitu kahden kuntakierroksen anti Materiaali on ollut keskeinen lähtökohta- ja tavoiteaineisto

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Hajalan kyläsuunnitelma

Hajalan kyläsuunnitelma Hajalan kyläsuunnitelma Luonnos 17.11.2011 Sisällysluettelo: 1. Miksi kyläsuunnitelma laadittiin ja miten? 2. Historiasta nykypäivään 3. Kylän nykytilanne Sijainti ja liikenne Kunnallistekniikka Palvelut

Lisätiedot

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Kyselun tausta: Eteläpuiston yhteistyöryhmän työn tueksi on perustettu sähköinen vuorovaikutusalusta

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET

KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET 1 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET 2 Sisällysluettelo Kuvaluettelo... 2 Karttaluettelo... 2 Taulukkoluettelo... 2 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET... 4 1. Maankäytön suunnittelun periaatteet...

Lisätiedot

09.11.2011 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 YHTEENVETO TAVOITESEMINAAREISTA 11.10.2011 JA 19.10.2011

09.11.2011 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 YHTEENVETO TAVOITESEMINAAREISTA 11.10.2011 JA 19.10.2011 09.11.2011 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 YHTEENVETO TAVOITESEMINAAREISTA 11.10.2011 JA 19.10.2011 TAVOITESEMINAARIT Osayleiskaavan konsultti oli yhdessä keskustan yleiskaavan ohjausryhmän kanssa laatinut

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Eilen, tänään ja huomenna eli suunnitelma kylän kehittämiseksi Kyläsuunnitelman sisällys 0. Johdanto 1. Tavoitetila tähän pyritään 2. Historia kylän

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

KUUSLAHTI, SIILINJÄRVI. Rakennuspaikkaselvitys

KUUSLAHTI, SIILINJÄRVI. Rakennuspaikkaselvitys KUUSLAHTI, SIILINJÄRVI Rakennuspaikkaselvitys 22.10.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 VISIO ELINVOIMAISESTA MAASEUTUKYLÄSTÄ... 5 2.1 Postikysely... 5 2.2 Kyläillat... 5 2.3 Kuuslahden visio...

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpela kyläkysely 2014

Karstu-Karkali-Talpela kyläkysely 2014 Karstu-Karkali-Talpela kyläkysely 2014 1. Missä asutte tai missä vapaa-ajan asuntonne sijaitsee? Vastaajien määrä: 94 Avoimet vastaukset: Muualla, missä? - Espoo - Lylyisissä - Paloniemessä - Paloniemessä

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen...

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... 4 Omakotiasuminen taajamassa... 5 Asuminen kyläympäristössä... 5 Haja-asutusalueella

Lisätiedot

SAVUKOSKEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Kuntakeskus ja Martin kylä EHDOTUS 28.2.2013

SAVUKOSKEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Kuntakeskus ja Martin kylä EHDOTUS 28.2.2013 SAVUKOSKEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Kuntakeskus ja Martin kylä EHDOTUS 28.2.2013 Etukannen kuva Savukosken kunta Sito Oy Rovaniemi 28.2.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 Projektiryhmä...4 1.2

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleiskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoiteraportti B Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys Yleissuunnittelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 23.9.2013 Keskustan osayleiskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI

Lisätiedot

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen)

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen) Muistutukset 1 Vihti-seura 2 Armfelt Marita 3 Sievänen Eija 4 Jokela Marjo 5 Starracing Oy 6 Nieminen Markku ja Anna-Liisa 7 Lehikoinen Tomi ja Liisa 8 Häkkinen, kuolinpesä 9 Johansson Tarja ja Markku

Lisätiedot

Kaustisen kuntastrategia

Kaustisen kuntastrategia 1. Kaustinen tarvitsee erikokoisia yrityksiä, jotka työllistävät, tarjoavat uusia palveluita ja luovat elinvoimaa koko kuntaan. Kangasliike, tilava kahvibaari, musiikkiliike. Lisää tarvitaan työpaikkoja

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vastaan kyselyyn Jonain muuna, minä? Opisk/maatalousyrit/asukas

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot