Hämeenkyrön strateginen yleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenkyrön strateginen yleiskaava"

Transkriptio

1 Hämeenkyrön strateginen yleiskaava Liite 3: Vuorovaikutusraportti Page 1

2 Liite 3: Vuorovaikutusraportti 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Yrittäjäin päivän työpaja Valtuustoseminaari Internetkysely, syksy 2013 Erillinen kaava-aineiston liite 4: Skenaariopelin kunnallistaloudellinen arviointi Page 2

3 Työn aikataulu Lähtökohdat ja tavoitteet Kesäkuu 2013 Konsultti aloittaa kaavoitustyön Elokuu 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Syyskuu 2013 Vuorovaikutustilaisuus 5.9. Hämeenkyrön yrittäjille Valmisteluvaihe Syksy 2013 Tavoitteiden kerääminen osallisilta internetkyselyllä Syyskuu 2013 Valtuustoseminaari Maaliskuu 2014 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kesä 2014 Valmisteluvaihe (kaavaluonnos) nähtäville Strateginen yleiskaava Talvi 2015 Kaavaehdotuksen työstö Kevät 2015 Strategisen yleiskaavan ehdotus nähtäville Hyväksyminen kevät 2015 Kesä 2015 Ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu Kaava hyväksymiskäsittelyyn Page 3

4 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Page 4

5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nähtäville kaavan vireilletulokuulutuksen yhteydessä OAS on erillinen raportti, joka kuvaa tiiviisti kaavahankkeesta: Lähtökohdat ja tarkoituksen Alustavan aikataulun Osalliset ja osallistumismahdollisuudet Tiedotustavat Vaikutusten arviointitavat Yhteyshenkilöt ja kaavan laatijat Page 5

6 2. Yrittäjäin päivän työpaja Page 6

7 Yrittäjäin päivän työpaja Menetelmänä tulevaisuuden muistelu, kuvitteellinen kiertoajelu vuoden 2030 Hämeenkyrössä Muodostui seitsemän keskeistä teemaa: Elinkeinot Liikenne Palvelut Asuminen / Maankäyttö Vahvuudet / Identiteetti Kyröskoski Keskusta (Kirkonkylä) Teemoittaisten tavoitteiden toteuttamiseen löydettiin ratkaisuja kolmessa kategoriassa: Toimenpiteet Asenne / Arvot / Keinot Palvelut Page 7

8 Kiertoajelu Hämeenkyrössä 2030: mitä näkyy? Vuorovaikutusraportti, versio Asuminen / maankäyttö Vahva asutus Sasi-Pinsiö linjalla Väljää omakotiasumista Väljää asumista toimivien palveluiden äärellä (päiväkodit, koulut) Vältetään slummiutumista Kunnan asukasluku (2 mainintaa) Ylöjärven rajalla tiivistä asutusta ja yrityksiä Taaja-asutus erittäin taajaa Sasi-Mahnala alueen kaavoitus Häijään tien varressa yrityksiä ja asutusta Kehäkukan alueen kehittäminen Palvelut Kunnan kouluhankkeet ja päiväkodit toteutuneet Toimivat lähipalvelut Monipuoliset lähipalvelut Hämeenkyrö ja Ikaalinen yhdistyneet = kuntaliitos Palveluiden tuotanto monipuolinen: 3. sektori, yrittäjät, julkinen Laaja kouluverkosto Lupatoiminnot keskitetty maakunnallisesti Veroprosentti on laskenut 18 % Liikenne Ei junaa Valtatiet vain julkisille ja raskaalle liikenteelle Kuorma-autoilijoita ja varastoteollisuutta VT3 varrella Toimivan logistisen yhteyden varrella paljon yritystoimintaa Ohitustie toteutunut ja Tippavaaran teollisuusalueet täynnä Kolmostien yrityselämä, solmukohdat Vaasantien varrella pieniä ja muutama iso yritys. Maaseutu silti näkyy Ei ohitustietä hitaat rajoitukset Ohikulkutie valmistunut Page 8

9 Kiertoajelu Hämeenkyrössä 2030: mitä näkyy? Vuorovaikutusraportti, versio Elinkeinot Maatalous ja viljely jatkuu Pari valtavaa 1000 lehmän maitotilaa Pellot ja pusikot viljelykseen => uusia tuotteita, myös kalanviljelyä Pientuotanto raaka-aineista Lisää takaisin pieniä tiloja ja eläimiä -> väljemmät vaatimukset Työpaikkaomavaraisuus on 100 % Yritysmäärä on kasvanut merkittävästi Työttömyys alle 5 % Kultavaltaus Osaralla ei ole toteutunut Tehdas on: tuottaa tapettipaperia, tuottaa energiaa Ulvaanharjulla soramontut ja tuulimyllyt Kylät elävät Elinkeinot monipuolistuneet Muodostunut palvelukokonaisuuksia kaikenikäisille Keskusta (Kirkonkylä) Ei rekkoja kylän keskellä Vain yksi tiivis keskustaajama (nauha) Hämeenkyrö yksi keskus Taajamat Kyröskoski ja Hämeenkyrö yhtenä kokonaisuutena Vetovoimainen keskusta-alue (kävellen palveluiden luo) Tippavaara nousee yhdistäen Hämeenkyrön ja Kyröskosken kirkonkylät Kyröskoski Vähemmän tilaa vuokralla kylttejä Kyröskoskella Asutus lisääntyy Takon tuotanto siirtyy Kyröskoskelle Tehdasmiljöön hyödyntäminen Rekkaliikenne Kyröskoskella, kapasiteetti kasvaa Page 9

10 Kiertoajelu Hämeenkyrössä 2030: mitä näkyy? Vuorovaikutusraportti, versio Vahvuudet / identiteetti Kylähullujen hyödyntäminen, luovuuden salliminen esim. Rautapuisto Paljon lapsia ja nuoria Kunta, jossa luonto- ja ympäristöarvot on huomioitu, ylpeydellä, mieluummin askel edellä kuin jäljessä Kansallismaiseman hyödyntäminen matkailullisesti Luonto ja maisemaa on, ympäristönormit kiristyy Tampereen kaupunkiseudun Kauniainen Kiinteä osa Tampereen seutukuntaa Vahva uusiutuvien energioiden käyttö Ympäristökouluideologian vahvistaminen Kaunista ja vehreätä Page 10

11 Kiertoajelu Hämeenkyrössä 2030: Millä toimenpiteillä tavoitteet toteutuvat? Maankäyttö Näkyvämmät paikat kulkureittien varrelta yrityksille Ohikulkutien toteutuminen Kaavoitusta tehostettava + nopea reagointi (yritykset) Yritystoimintaa itäiselle alueelle Hallittu tonttipolitiikka Yrityksiä saatava lisää - matkailu, maaseutu, luomu Kaavoitus ja maanäyttö välittömästi kuntoon Yksityisten maat kaavoitettu Kaavoitusmonopoli yksityistetty Rohkeus kehittää myös kyliä asuinpaikkana Kunta rakennuttaa halleja, mutta tukirahalla Palvelut Yksityisen palvelutuotannon lisääminen kuntien välinen yhteistyö lisääntyy Kuntaliitos lisää yrityksiä ja asukkaita = kasvavat tulot, laaja palvelutuotanto Toimivat palvelut: kunta ja yksityiset + markkinointi ulospäin Palveluverkon uudelleen arviointi kasvua tukevaksi Sähköautojen latauspisteet yksityiskäyttöön Polttomoottorirajoitukset Asenne, arvot, keinot Tehdään nyt, heti Tulevaisuuden visiointi yhdessä: Kylät, kuntalaiset ja yhdistykset mukaan Avoin, läpinäkyvä ja hyvin tiedotettu prosessi Eri skenaariot mukaan suunnittelun tueksi Kulttuuri- ja ympäristöarvot yhtä painaviksi kovien arvojen rinnalle vaikutusten arviointia tehtävä myös asuinviihtyvyyden, melun jne. näkökulmasta Yhteinen tahtotila kaikilta puolueilta, virkamiehiltä, siitä lähtee kaikki Ollaan rohkeita Toteutetaan tehdyt suunnitelmat Luontoarvoista huolehtiminen - viljely ja metsien hyvä hoito parasta maisemanhoitoa Keskistytään oleelliseen Rohkeutta Ympäristölainsäädäntö suojaa taaja-asutuksen - ei teollisia toimintoja paitsi valtatiellä Markkinointi oltava houkutteleva Yhteistyö Matkailun ja omaperäisen kulttuurin tukeminen Page 11

12 3. Valtuustoseminaari Page 12

13 Valtuustoseminaari Menetelmänä skenaariopeli Alustavasti hahmoteltu kaksi skenaariota: Rannoilla Väylän varrella Työpajassa aseteltiin ryhmätyönä pokerinappuloita kartalle Page 13

14 Valtuustoseminaari , skenaariot Identiteetti Liikenne Keskusta Kyröskoski Palvelut Elinkeinot Asuminen VE1 Rannoilla Kirkonkylä ja Kyröskoski kurottuvat kohti vesistöjä. Laajentuvassa keskustaajamassa ovat kaikki toiminnot polkupyörämatkan päässä toisistaan. Muu Hämeenkyrö säilyy maaseutumaisena. Valtatien linjauksen siirtoa hyödynnetään erityisesti keskustan ranta-alueella, jossa vanha valtatien pohja muuttuu kaduksi. Kirkonkylä laajenee rantaan ja joen toiselle puolen. Rantaviiva on julkista aluetta, joka on rakennettua ja hyvin hoidettua. Kyröskoski laajenee koilliseen. Rannalla uudisrakennusten editse kulkee viihtyisä julkinen virkistysreitti. Palvelut keskittyvät keskustaajama-alueelle, erityisesti Kirkonkylään. Yritys- ja teollisuusalueita kehitetään olemassa olevilla alueilla ja välittömästi niiden tuntumassa. Asuinalueita kehitetään maakuntakaavan mukaisesti keskustaajaman koillis- ja kaakkoisosiin. Keskustaajaman rantarakentamiseen kiinnitetään erityisesti huomiota. VE2 Väylän varrella Yhtenäisessä, tiiviissä keskustaajamassa kaikki toiminnot ovat kävelymatkan päässä toisistaan. Pinsiön uudet alueet nojautuvat osin Ylöjärveen, osin Itä-Hämeenkyröön kehittyvään palvelukeskittymään. Valtatien linjauksen siirtoa hyödynnetään erityisesti Kirkonkylän ja Kyröskosken välillä sekä kunnan itäisillä alueilla lähellä Ylöjärven rajaa. Kirkonkylä ja Kyröskoski tiivistyvät toisiaan kohti, eivätkä laajene nykyisten ulottuvuuksiensa ulkopuolelle. Keskustaajamaa halkovan valtatien varrelle osoitetaan tilaa mm. kerrostaloille sekä kaupan ja pienteollisuuden rakennuksille, jotka toimivat samalla taajaman melunsuojauksena. Osa palveluista on keskitetty keskustaajamaan, osa itäisiin palvelukeskittymiin. Osittain nojaudutaan myös Ylöjärven suuntaan. Itä-Hämeenkyrön nykyisiä työpaikka-alueita kehitetään merkittävästi, ja mahdollisesti avataan samalla suunnalla käyttöön uusia alueita Keskustaan osoitetaan paikkoja asuinkerrostaloille palveluiden läheisyydestä. Lisäksi laajennetaan itäisen Hämeenkyrön asuinalueita Page 14

15 Punaiset ympyrät osoittavat Valtatien liittymät Rannalla perusajatus Vuorovaikutusraportti, versio Harmaa rasteri osoittaa erityisen Kiinnostavat alueet Tummanpunainen Viiva osoittaa Valtatien linjauksen Nuolien muodostamat kehät osoittavat taajaman laajentumisen tai tiivistymisen Oranssi rasteri osoittaa nykyisten Yleiskaavojen taajamat Page 15

16 Punaiset ympyrät osoittavat Valtatien liittymät Väylän varrella perusajatus Vuorovaikutusraportti, versio Harmaa rasteri osoittaa erityisen Kiinnostavat alueet Tummanpunainen Viiva osoittaa Valtatien linjauksen Nuolien muodostamat kehät osoittavat taajaman laajentumisen tai tiivistymisen Oranssi rasteri osoittaa nykyisten Yleiskaavojen taajamat Page 16

17 Valtuustoseminaari Pelilauta Asukasmäärät Työpaikkojen määrät Kunnan maanomistus Keskeinen liikenneverkko Valtatien 3 tuleva sijainti ja liittymät Palvelutyöryhmän suppean kouluratkaisun mukaiset koulut Page 17

18 Tehtävänä oli: Sijoittaa kasvuennusteen mukainen asuminen kartalle Sijoittaa uudet työpaikat kartalle Käydä työryhmissä rakennemallin laatimista tukeva keskustelu ja tehdä siitä muistio Pelissä kaksi skenaariota Rannoilla ja Väylän varrella Page 18

19 Pelin kulusta Nappulat sijoittuvat maapoliittisen ohjelman mukaisesti; Hämeenkyrön vetovoima- ja kilpailutekijöitä ovat mm: Monipuoliset asuin- ja yritystonttitarjonta Kattavat ja laadukkaat julkiset sekä yksityiset palvelut Uudistumiskykyinen palvelu- ja yritystoiminta Pirkanmaan kauneimmat maisemat Page 19

20 Rannoilla Page 20

21 Rannoilla 1 / Keskustelumuistio Vuorovaikutusraportti, versio Ryhmä 1 Kyröskoski viriää hiljentymisen jälkeen, kun uusia lapsiperheitä taas muuttaa sinne. Tyhjät asunnot löytää asukkaita, taajama laajenee. Vahvistettavia alueita: Järvenkylä, Osara, Käpylä, Kiillon pellot, Tippavaara, Kalalahti, Herttuala Hämeenkyrön portti. Mouhijärven liittymän paikalle pienteollisuutta, siistejä halleja, ehkäpä uusi linnatuuli Akkon teollisuuden laajentaminen Sahan alueen kehittäminen Kultakaivos työllistää Ryhmä 3 Asutusta täytyy lisätä itäalueelle Miharin alueelle työpaikkoja Teollisuus on vaakalaudalla, globaali maailma Maaseutuyrittämistä Lavajärvelle, maaseutumatkailua tai vaikka iso teurastamo! Jumesniemeen maaseutumatkailua Kehäkukan tilat Hämeenkyrön porttiin. Sitten pitäisi kyllä siirtää koko rakennus? Keskustaan palveluita Isosaareen uusi asuinalue, jonne pääsee uutta siltaa pitkin Kontusaareen uusi asuinalue, ei rantaan vaan rantamaisemiin Ryhmä 2 Sasi-Mahnalaan lisää asutusta reilusti, Ylöjärven rajalle vähemmän Hämeenkyrön portti kuulostaa hyvältä Synergiaa saadaan keskustassa, kun yritykset sijoittuu lähekkäin keskustaajamaan Elovainio on melko kaukana, ei voida löytää vastaavaa yritysten synergiaa Synergioita työpaikoista voidaan toisaalta löytää myös naapurikunnan kanssa Valtatien toteutuminen on epävarmaa, joten sen varaan on huono ripustautua Kaavamuutos Sasin alueella olisi hankala viedä läpi Sasi-Mahnalassa on kova tonttikysyntä Sataa asukasta kohden tultava keskustaan kymmenen työpaikkaa. Hevostalouteen suuntautunut teema-alue jossa asumista ja alan teollisuutta, palvelua. Se voisi olla Ylöjärven rajan tuntumassa Asutusta kaduksi muuttuvan valtatien varrelle Ryhmä 4 Halutaan itäiselle alueelle lisää kaikkia toimintoja Koetaan Rannalla-vaihtoehto huonona Asukkaat idässä, työpaikkoja keskustaan Saaresta asukkaat pois, saari virkistyskäyttöön Joen rantaan keskustaan lisää asukkaita; Monitoimikeskuksen ympärillä tulee olla asutusta Page 21

22 Rannoilla 1 / Keskustelumuistio Vuorovaikutusraportti, versio Loppuyhteenveto Työpaikat eritasoliittymiin Lisäasutus rannoille Painopistettä muutettiin viimeisessä ryhmässä Siuron suuntaan Hämeenkyrön portti ajatus Häijääntien risteysalue ja Tipparaaran alue kehittyy Vesajärventien, Osaran, Sahan alueita kehitetään Pappilanjoenvarrelle asutusta keskustaan Hiidenlahti-Kalalahti kasvaa yhteen Loppuyhteenvedon kommentointia Mahnalanselän alueella soisi olla enemmänkin uutta Järvenrantoja ei olla hyvin hyödynnetty Kontusaareen ja Isoonsaareen lisää asukkaita sekä silta 1990-luvulla asutus suuntasi keskustaajamaan luvulla itäinen alue kasvanut enemmän. Viime vuosien trendi on ollut siis selkeästi Tampereen suunnalla. Painopiste tulisi olla Ylöjärven suunnassa. Maaseudun uusien asukkaiden saamiseen paras keino järvinäkymät. Ei välttämättä rantatontteja vaan järvinäkymä kauempaa Page 22

23 Rannoilla Page 23

24 Rannoilla 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 1 Asukkaat: asukkaat itäiselle alueelle, rannoille kaavoitus vesinäköalalla, niihin pitää satsata mahnalassa maisema rajoittaa, vain hyvin väljästi lisää Ahrolan ok-alue ja harjualue kokonaisuudessaan ihanat näköalat; 75 asukasta = lähellä kunnallistekniikkaa, tulee halvaksi, heloppo tehdä, laitetaan 100 asukasta jopa matalia kerrostaloja; tampereen suuntaan pitää kasvattaa järvenkylänjärven ympäristöön, jumalattoman jyrkkä osuus; kunnallistekniikka on valmiina; omakotitaloa; Lavajärvelle 4-6 merkkiä mihin kouluun ne menee Poussanharjulle 2 asukastäppää Ali-Niskalan alue; sinne 4 merkkiä Sasin alueelta pääsee heti 3-tielle; viettoviemärillä pääsisi laajemmallekin uusi jumesniemi-heinijärvi Kyröskoskelle kerrostaloja kirkolle kerrostaloja valintaltalon lähelle Ahrolan seudulle muutama enemmän tapetaanko me läntinen puoli? Porin tien suuntaan sastamala on kaavoittamassa Haukijärvellä on viemäri; haukijärvelle 2 Jumesniemelle 2 Pinsiöön rinnetontteja Vesäjärven seutu, uusia maalle palaajia osaralle yksi Ryhmä 1 Työpaikat: Kyröskosken harjun hoivakoti + 2 tp uusi teollisuusalue metsän keskellä, hyvät logistiset yhteydet, törmää vanhaan kolmostiehen; 2 tp = 50 tp; 5 /HALLI VANHUSVÄESTÖ LISÄÄNTYY, kunnan palveluihin keskustaan yksi tp lisää Tippavaaran alueelle yksi tp-nappula: Kuinka hyödynnetään Ylöjärven raja, neljä tp = logistinen järkevä kokonaisuus, koska on elovainio ja loistava yhteys pirkkalan lentokentälle, porin tielle ja satamaan Page 24

25 Rannoilla 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 4 Asukkaat: hirveen liian vähän ihmisiä lavajärvelle kyllä mahtuu jos vaan saadaan tonttimaata ostettua koulukysymykset vaikuttaa tottakai maisema vetää enemmän kuin koulu ihmiset kulkee veden ja maiseman perässä joen ranta tulee olemaan kiinnostava, se on toiselta puolelta täysin rakentamatona eskarit menee viljakkalan kirkolle ja ne on jo tunnin autossa, laki tulee rajoittavaksi Läntinen alue on nyt melkein tyhjä Vesajärvelle työpaikkoja, vanhat ja uudet yhteensä 50 tp Lavajärvelle 100 tp Ryhmä 4 Työpaikat: häijääntien risteykseen lisää työpaikkoja eritason kohdalle lisää työpaikkoja osaralle 50 tp lisää = eritasoliittymästä pohjoiseen tehtaan henkilömäärä Siuron kohdalle asutusta, ei ole asutusta, on paljon taloja Kalalahteen ainakin 50 tp lisää Ahrolan uusi risteys; Haihijärven risteykseen työpaikkoja Lavajärvellä on ainakin 50 tp nyt asukkaat pois Sasista, siirretään Miharintien varteen siirretään Mahnalaan 50 asukasta, poikamiehen pelto, ei jatkajaa, kaikki pellot ei ole suojeltu liian vähän asukkaita Sasissa on jo nyt työpaikkoja siirrettiin haukijärveltä heinijärvelle 50 asukasta, samoin sasista kaikki haluavat vesistön äärelle pidetään valtatien varsi teollisuusalueena ja laitetaan asukkaat rannoille accopoweri ylöjärven suunnalla Helena: annoin käyttöön 6 tp-nappulaa lisää kyröskoski on valmis, ei sinne erikoiskauppa halua tippavaara Page 25

26 Rannoilla 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 4 lavajärvelle ei noin paljon uusia asukkaita, Ylöjärvelle ja Tampereelle on lyhyt matka, eivät tule sieltä Hämeenkyröön kalalahteen uusia työpaikkoja siirretään lavajärveltä 25 tp varakkaat menee järven rannoille, hyvä liikenne ja pikkuisen sivussa kun ajatellaan Nokian työpaikkoja, niin Mahnalan alue vetää heinijärvi haukijärvi tie joka menee häijääntien suuntaisesti siirretään haukijärveltä heinjärvelle 25 as Kierikkalasta Parkinmäkeen 25 as jos vesajärventien saisi kuntoon ei olisi valtatielle pitkäkään matka, km, mutta semmosia me ajetaan muutenkii siirrtetään vesajärveltä lahdenperälle 25 tp, koska siellä on laajeneva metallipaja Osaralla on aika iso työpaikkamäärä, ehkä Osaralla on liikaa lavajärveltä 25 as Osaralle kontusaareenkin voisi laittaa, on uusi tie ja nopea matka, on vain 10 min Kyröskoskelle, seillä ei ole kunnn maata; kaikki työpaikat on pieniä hoiva-alan yrityksiä tms. Jumesnimessä ei ole nyt ollenkaan hoivapaikkaa siirretään lavajärveltä Jumesnimeen hoiva-alan yritys ja rumpufirma laajenee vähennetään koulunkäyntiavustavia ja kuljetuskustannuksia järvenkylässä on riittävästi uusia asukkaita Ylöjärven rajan kulmalla on painetta, siihen täytyy vastata kaari = Mahnalanselän ympäristö Kyröskoski tiivistyy kaikki nuoriso ei voi mennä k-marketin kassalle, ei jaksa herätä, ei niiden selkä kestä istumista; lanit ja energiajuomat Hämeenkyrö ei ole osannut rantoja käyttää hvyäksi Page 26

27 Rannoilla 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 4 Asukkaat: kukaan ei muuta Vesajärvelle, Haukijärveltä pois; ovat kaukana kysyntä on Ylöjärven suuntaan Kierikkalasta pois, koska sinne ei saa rakentaa 175 asukasta Lavajärvelle lisää on ok, mutta tarvitaanko uusi koulu? hyvällä risteyspaikalla rajan pinnassa työpaikat ok Parkunmäki tarvitaan teollisuusalue jonnekin; mitä teollisuutta muka tulee? elovainiokaan ei ole kultakaivos, nuoret ostaa netistä, ei olla menneessä; tarvitaan teollisuutta, pientä ja keskisuurta; pienyrityksiä pikemmin kuin teollisuutta teollisuus, miksi levitetään väliin teollisuuskeskittymä? varmaan kalalahti olisi hyvä, mutta ei ole myynnissä taimitarha on ok miten soramontun pohjat ratkaistaan? on pv-aluetta, sinne ei voi mennä pitäisikö täältä metsästysaluetta oli Valkjärven ympäristö Käpylä on tärkeää aluetta, on 20 v kunnalle tarjottu Sasi-Mahnala-alue on kysyttyä mutta on MTY-merkintä = merkillinen yhtälö 7 isäntää olisivat halukkaita myymään, Sasi-Mahnalallla siiretään 50 tp kalahdelle, portin lähistöklle, teollisuusalueen jatketta kalalahdesta, maanhankin on ongelma Nokian rajalle alihankiyrityksiä, 50 tp, on Purso ja Acco minä keskittyisin teollisuuden suhteen Ylöjärven rajalle teollisuus voi olla esim. osa kauppaa, kuten Elovainiolla Parkanossa on metalliteollisuutta ja niiden alihankintaa, meillä ei; meidän on mietittävä mitä teollisuutta me halutaan keskittyisin Ylöjärven rajalle työpaikkojen kanssa, palautettiin uudet työpaikat takaisin valtatien eritasoliittymään Nokian rajalle lisää asukkaita Telirannasta, koska sinne ei mahdu ranta-asutusta, rannat ovat jo täynnä ja maisema-arvot estävät uuden asutuksen sijoittamisen Page 27

28 Rannoilla 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 4 Asukkaat: uusia asukkaita Ylöjärven päähän Siuron suunnassa teollisuus vetää asukkaita vesistön äärelle olisi tulijoita Lavajärvi on sidoksissa Ylöjärveen, asukasmäärä kasvaa pienistä mökeistä muutetaan palveluiden ääreen keskustaan, haja-alueelle tulee näiden tilalle uudet asukkaat läntisellä alueella väestöpohja ei kovainkaan paljon muutu Teolliset työpaikat Ylöjärven rajalle; on hevostiloja ja niihin liittyvää toimintaa eritasoristeys: paikan myötä teollisuutta, on hyvä logistiikka mutta maisema rajoittaa Kalalahden alue ja valtatien mutka: on kalliomaaperää, tulisi teollisuutta; yhdistyisi Kalalahden kanssa jos pelto ostetaan kunnalle kirkonkylän hallinnon työpaikat Tippavaarassa on tontteja, uusia yrityksiä vanhan sahan alue uusia työpaikkoja Osaralla on virkeätä toimintaa, ratsastusta ja toiminta kasvaa siellä työpaikat naapurien puolilla ovat: Häijää, Linnavuori, Kolmenkulma, Elovainio asutus painottuu Häijääntieltä Lavajärvelle mahdollinen tavaraliikenteen ohitusrautatie, mitä voisi merkitä?; vanha henkilöliikenne voitaisiin ottaa käyttöön, Lavajärvelle asemapaikka; Parkanoon olisi työssäkäyntiliikennettä; tavaraliikenteen väylä elovainion puollelle; Elovainiossa loppuu tila kesken sieltä voidaan laajeta 3-tietä meille päin! pehmeikköä ja suota on Ylöjärven rajalla, siksi sopii paremmin asutukseen työpaikat: alihankintayrityksiä Purson ja Accon suuntaan (Linnavuori ja Siuro) länsiranta on täynnä koulun lähiympäristöön sijoitetaan uusia työpaikkoja Page 28

29 Väylän Varrella Page 29

30 Väylän varrella 1 / Keskustelumuistio Ryhmä 1 Kyröskoskella on liian vähän asukkaita. Lavajärvellä ei ole niin suurta kasvua Miharintiellä ei ole näin paljon Vesajärvellä on valtavaksi kasvava metalliyritys Mahnalasta Hanhijärven Portille valtava teollisuusalue Osaran Kultakaivos- ei sitä vastusteta, kaivos on tuonut Haveriin paljon vaurautta. Tippavaarasta yksi nappula Jumesniemen hoivakirkkoon- uusi hautausmaa, musiikkitehdas työllistää Lavajärvelle ei kasva niin paljoa. Parkumäki- Sumeliuksen alue Kyröskoskella tulee täyteen. Laittaisin Lavajärveltä Ahrolaan Heinijärvelle olisi varaa siirtää mutta ei enempää Ikaalinen tyhjenee kokonaan Väylän varrella on kasvukäytävä Safareista lisää järjestämään länsipuolelle tapahtumia, lentokentälle voisi laskuvarjohyppääjät laskeutua Pinsiön taide ei työllistä ketään Syyrian pakolaiset voisi asuttaa Drop-in päiväkoti, teollisuusalueen työntekijät kävisi samassa ruokalassa Työpaikat pitääkin olla väylän varrella Ylöjärven rajalla liikaa Timintien varressa on hienoja talon paikkoja Ryhmä 2 Onko Mahnalassa lähiruoka-yritystoimintaa, uuden koulun myötä tulee uusia työpaikkoja. Kunnan sisältä ne on siirrettävä. Mahnalaan ainakin 1 nappula lisää työpaikkoja Itsensä työllistäminen lisääntyy Ylöjärven raja on suota sinne ei voi halleja rakentaa, vain luontoyrittäjyyttä. Alasenjärvellä on hevosyrittäjiä- kasvava maaseutuelinkeino. Yrityspalvelukuvioissa todettiin että ohitustien varteen tulee lisää asutusta. Hanhijärvelle voi tulla teollisuutta. Mahnalaan olisi lisää tulijoita Haukijärvellä ei ole kasvua Särkijärveltä kasvu pois, ja Ikaalisten rajalta nykyistäkin väkeä pois Vesäjärvellä oli tontti vapaana, niin ei kelvannut kun se lisää ihmisten työmatkaa- ei sinne haluta. Siis lisää Sasin suuntaan. Tietotyö lisääntyy koko ajan ja työpaikkoja voi tehdä etänä. Jos kyröskoskelle tulee lisää vanhusasuntoja; keskustassa wanhoja, nuoret Ylöjärven rajalla hajaasutuksena Markkinointi on tärkeää Kunnalla ei oikein ole maaomaisuutta Mahnalassa Kalalahden jatkeeksi etelän suuntaan, voisi kasvaa sinnepäin Ahrolan peltoaukealle Page 30

31 Väylän varrella 1 / Keskustelumuistio Ryhmä 3 Miharintien risteykseen teollisuutta kivasti Kyrösharjuun asukkaita enemmän Siirtäisin Metsäkylästä uusia asukkaita Haukijärvelle Lavajärvellä olisi tarvetta lisäykseen Mahnalan kustannuksella 2 nappulaa lisää työpaikkoja Lavajärvelle Kyrön tehdas (Metsä board) ei vedä enempää Kotipalvelu lisääntyy, terveyskeskus kasvaa Uusi VT3 oikaisu palvelee väkeä enemmän kuin Hämeenkyrön ohitustie Kalalahti yksi työpaikkanappula lisää Palveluverkkoselvitys pitää sivuuttaa, koska kuntauudistuskin on kesken Luonnollinen imu tulisi hyödyntää Kyröskoski on kasvanut Ahrolaan tulee 50 asukasta Kirkonkylästä pois. On otettava huomioon nykyiset myynnissä olevat tontit, ne on kaikki myyty Heinijärvi/Jumesniemi kasvaa Rokkakoskelle voisi lisätä vaikka viemäri onkin kaukanaainakin 50 lisää Osaralle annetaanko lisää ympärivuotisia asukkaitamutta kaavoitusarkkitehti ei myönnä käyttötarkoitusmuutoksia! Nostettaan Mouhijärven suuntaan 50 asukasta, sinne tulee kulttuurityöpaikkoja 25 lisää, Arteles ym Urkin piilopirtti työllistää lisää- (erimielisyyttä:eikä työllistä) Ryhmä 4 Työpaikkoja: 6 pakollista lisätyöpaikka nappulaa Tippavaaraan/Häijääntie risteykseen, väylän varrelle. Hoivaa tulee lisää 60 hoivapaikkaa Harjulle Väylän varteen Sasin P-koti + hoivayrityksiä, lähikauppa 1 nappula lisää Kalalahteen Lavajärvi on väylän varrella Mahnalasta pääsee Nokialle uutta tietä Asukkaita: Pappilanjoen varsi: 250asukasta Kunnan omistama Yhteislaidun hyödynnetään- Lehtolan aukee- Viljakkalan suuntaan Asukasväylät menee järvien suuntaisesti, työpaikat tien suuntaisesti Mahnalaan lisää asutusta Lavajärvelle asutus kyllä kasvaa vaikkei haluttaisi Särkijärvelle tulee 100 lisää ainakin Länsipuoli pysyy ennallaan rauhaa rakastavia ihmisiä Hienijärvi kaavan mukaan tulee lisää asukkaita 200 Jumesniemi kasvaa myös vähän- Nokian tehtaiden vaikutuksesta Acgo Power läheisyyteen asutusta lisää Älä kasvata liikaa menee palvelut muuten keskustasta, ei niin paljon asukkaita Page 31

32 Väylän varrella Page 32

33 Väylän varrella 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 1 Asukkaat Purso Nokilalla laajentaa, asukkaita meidän kuntaan etelärajalle Mäkelä-Haavistontie sekä Pentinmaantie houkuttelevat väkeä (Pentinmaa ja Äkönmaa) Ylöjärven ja Tampereen työpaikat ja palvelut lähellä Ohitustie nopeuttaa entisestään yhteyksiä Lavajärvelle lisää väkeä ja työpaikkoja meidän kylään! Metsäkulmaan asukkaita Nokian läheisyys houkuttelee Kyröskoski ja Kirkonkylä saa tulevaisuudessa paljon asukkaita Nuoremmat haluavat muuttaa maalle, vanhukset muuttavat keskustaan (sukupolven vaihdos) Kyröskosken Harjunreunan tulevat asukkaat (uusi asemakaava) Sasiin tontteja! Samoin Mahnalaan (Mahnalassa palvelut, esim. koulu) Kunnanjohtajan naapuriin asukkaita ainakin yhden nappulan verran Ryhmä 1 Työpaikat Teollisuutta Ylöjärven rajalle päin ohitustien varteen Työpaikkoja Nokian rajalle päin Purso ja muuta teollisuutta siellä päin jo, alihankintaa yms. myös Hämeenkyrön etelärajalla voisi olla tulevaisuudessa, sinne pari tp nappulaa Heinijärvi-Herttuala saa hevostilayrittäjiä, ainakin 25 työpaikkaa Eihän hevostila työllistä! Häijääntie Olemassa olevaa teollisuutta, ainakin Hämeenkyrön ikkunatehdas Oy teollisuustoiminta laajenee siellä eikös se Mattilan säiliö Oy ole siellä suunnalla myös? Kyröskosken ja Kirkonkylän, keskustaajaman palveluiden ja työpaikkojen määrä kasvaa, vanhat ihmiset tarvitsevat palveluita Kalalahteen ja Tippavaaraan työpaikkoja, toiminta laajenee entisestään (kaavoitettu teollisuuden ja kaupallisten palveluiden alueeksi) Harjunreunan uudelle kaava-alueelle työpaikkoja, sahan toiminta laajenee Page 33

34 Väylän varrella 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 2 Asukkaat Purso ei kyllä vaikuta Hämeenkyrön puolelle Vähennettiin 50 asukasta Mahnalaan vielä lisää uusia asukkaita Timin suunta laajenee entisestään Lisää 25 asukasta Häijääntien varteen Parkunmäkeen asukkaita Kirkonkylä laajenee entisestään Lisää 50 as. Kalalahteen lisää asukkaita Ryhmä 2 Työpaikat Purson toiminta Nokialla ei kyllä lisää Hämeenkyröön työpaikkoja Liikaa työpaikkoja Lavajärvellä, 25 työpaikkaa on riittävä määrä! Osaraan tulee kultakaivos Jumesniemeen hoitolaitos ehkä ikäihmisille Vesajärven suunta näyttää tyhjältä, kehittykö se lainkaan? Vesajärveläinen metallipaja laajentaa tulevaisuudessa, lisäystä 25 työpaikkaa Missäs se Pohjola-talot on, eikös niillä kuulu menevän hyvin, ainakin luulisi enemmän tulevaisuudessa, laajentaisikos sekin? Ei kai sitten Jos Porintien yhteyttä kehitetään? Lisäys jää nyt tekemättä ajanpuutteen vuoksi Page 34

35 Väylän varrella 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 3 Asukkaat Liikaa kasvua Kyröskoskella Siirrettiin 100 asukasta; 50 Miharintien varteen ja 50 Jumesniementien varteen Pappilanjoen itäpuolelle, joen varteen asutusta, Hiidenlahdesta Kalalahteen saakka Kylmäojantien väylä yhdistää Eikös Maisematien varteen pitäisi tulle enemmän asukkaita? Kurkosjärveltä siirrettiin 50 asukasta Pentinmaa- Äkönmaalle, Pentinmaantien varteen Tampereen suunta houkuttelee asukkaita rajalle, on niin lyhyt matka töihin Tampereelle, halvempaa asua täällä Ryhmä 3 Työpaikat Kalalahti lisää tulevaisuudessa työpaikkoja Häijääntien varteen työpaikkoja lisää Porintien yhteys merkityksellinen Liian vähän mielestäni lisätty työpaikkoja Pinsiöön? Lavajärven pohjoispuolelle työpaikkoja lisää Sihteerin huom! Ajatus mahdollisesta yritystoiminnasta jäi avoimeksi, minkä alan työpaikkoja? Kirkonkylän palveluiden ja työpaikkojen määrä kasvaa, todettiin Lisäystä ed. ryhmän panoksiin 25 työpaikkaa kunnantalon tienoille Metsäkulmaan perhepäivähoitajia, 25 työpaikkaa tarvitaan, sinne on asutusta tullut niin paljon eikä päiväkoteja ole lähimain Page 35

36 Väylän varrella 2 / Keskustelumuistio Ryhmä 4 Asukkaat Miksi Heinijärvelle ei ole lisätty juurikaan uusia asukkaita? Onko Aliniskalan ja Poussanharjun tulevat asukkaat jo lisätty? Ahrolaan voisi tulla tulevaisuudessa hienoja rinnetontteja ja näkymät avautuisivat kirkonkylälle Kuustenlatvaan johtavan Takamaantien varteen 25 asukasta Ylöjärven Metsäkylän läheisyyteen väylien muodostama kolmio Sijoitetaan asukkaita ja työpaikkoja Ylöjärven kanssa tulevaisuudessa tehtävä yhteistyötä asumisen, infran ja kustannusten suhteen. Mitä järkeä on tehdä meidän puolella samat hommat kuin heidän puolella. Yhteistyötä kehitettävä rajakuntien kanssa Vesajärvelle ohjataan paluumuuttajia, kauniit maisemat ja oma rauha houkuttelevat Haja-asuttamiseen soveltuvaa aluetta Mahnalaan asukkaita Maisematien varteen, infra jo tulossa Kalliin kouluhankkeenkin (Mahnalan ympäristökoulu) on syytä houkutella väkeä Ryhmä 4 Työpaikat Miharin teollisuusalueelle 50 työpaikkaa lisää Lavajärven eteläosaan maatilayrittäjyyttä Matkailua, lampoloita tms. Siirrettiin Lavajärven pohjoisosasta 100 työpaikkaa järven eteläosaan HÄMEENKYRÖN PORTTI-ajatus uuden vt3:n solmukohtaan Uusi Franstsila, ABC, tms. työpaikkarypäs Tippavaaraan 25 työpaikkaa lisää Jumesniementien varteen maatilamatkailua Kirkonkylältä siirrettiin 25 työpaikkaa Mahnalaan Kuntien välinen yhteistyö Kolmen kunnan rajalle iso yhteiskoulu Page 36

37 Väylän varrella 2 / Keskustelumuistio Loppuyhteenveto Asukkaat Lavajärvi logistisesti hyvän väylän varrella Suora tie Elovainiolle Hyödynnettävä asutukseen Mahnalan tuleva infra hyödynnettävä Asutusta lisättävä Huomioitava maisema rajoittavana tekijänä Sasi-Pinsiön alueelle asutusta Ylöjärven ja Nokian houkuttelevuus Jumesniemi-Kierikkalaan lisäväkeä Sastamalan suunnitelmat saattavat hyödyttää Jumesniemen houkuttelevuutta: teollisuutta Porintien varteen Miharinlahdelle asutusta Pohjavedet ja maisemat rajoittavia tekijöitä, ei työpaikkoja LÄNTINEN HÄMEENKYRÖN OSA ON JA PYSYY STABIILINA Loppuyhteenveto Työpaikat Taajamaan tulee lisätä palveluita Poussanharjulle palvelukeskus HÄMEENKYRÖN PORTTI uuden vt3:n Hanhijärventien eritasoliittymään (toinen vastaava ehkä Häijääntienkin varteen) Linnatuulen tyyppinen ostos-/palvelukeskus Häijääntien varrelle työpaikkoja Yhteydet Porintielle Itäiselle Pappilanojalle jätettävä teollisuudelle tilavaraus, sinne ei asutusta Maakaasuputki Vt3:n tulevalle melualueelle teollisuutta Huomioitava pohjavedet ja maisemat Page 37

38 Valtuustoseminaari: intressit luode-pohjoinen Kyröskoski: Tyhjät asunnot käyttöön Asuinalueen laajentaminen Kerrostaloja Tiivistetään Asutusta saariin ja niemiin Kultakaivos Harjun hoivakoti Sahan alueen kehittäminen Ali-Niskalaan asutusta Hämeenkyrön länsiosa: Tontteja tilaa ja rauhaa vaativalle asukkaalle Lentokentän hyödyntäminen Vesajärven kehittäminen; metallipaja yms. Toiminta, uusia asukkaita Luontosafarit Kunnan maanomistuksen hyödyntäminen Lehtolassa Pohjoisostat: Sahan alueen kehittäminen Kultakaivos Isosaareen asuinalue, jolle pääsee siltaa pitkin Kontusaareen asuinalue Osaran kehittäminen Ali-Niskalan ja Poussanharjun kehittäminen Järvenkylänjärvelle asutusta Kirkonkylä: Hämeenkyrön portti Joenvarteen asumista Joenvarteen tehdas Monitoimikeskuksen sijainnin hyödyntäminen Hämeenkyrön portti Lisää palveluita Palveluiden lähelle lisää asukkaita Pienteollisuutta Kaduksi muuttuvan valtatien hyödyntäminen Uuden yritystoiminnan keskittämisessä synergiaetuja Asutusta ja palveluita ikääntyville Kalalahteen ja Tippavaaraan lisää työpaikkoja Häijääntien risteysalueen kehittäminen Kalalahteen lisää asukkaita Ahrolan kehittäminen Uusi palvelukeskus ikäihmisille Kerrostaloja kirkolle Valintatalon lähelle Page 38

39 Valtuustoseminaari: intressit (koillinen-itä) Keskustaajaman itäpuoli: Lisää asutusta kaikkialle itään Accon teollisuusalueen laajentaminen Timin seudulle lisää asutusta, houkuttimena maisemat Rokkakoskelle asutusta Lavajärvi: Lisää asukkaita Maatalouden toimintaa Maaseutumatkailua Rautatieasema Suoran tien Elovainiolle hyödyntäminen Pinsiö: Lisää asukkaita Pienteollisuutta ohitustien varteen Asukkaita itäalueille palveuita keskustaan Valtatien liittyminen hyödyntäminen Drop-in päiväkoti, jossa teollisuusalueen työntekijät voivat myös ruokailla Soramontuille tarvitaan käyttöratkaisuja Länsiraja yleensä: Ylöjärven ja Tampereen läheisyyden huomioiminen Infrasynergiat Ylöjärven kanssa Lisää asutusta, erityisesti rannoille Page 39

40 Valtuustoseminaari: intressit etelä Vuorovaikutusraportti, versio Heinijärvi ympäristöineen: Lisää asukkaita Hevostaloutta Maisematien varteen asutusta Sasi-Mahnala: Lisää asutusta, tonttikysyntä Miharin alueelle työpaikkoja Rantamaisemiin lisäasutusta Mäkelä-Haavistontielle ja Pentinmaalle asutusta Uuden koulun ympäristön tehokas hyödyntäminen Tuleva infrahanke on hyödynnettävä Maisemat Asutusta Kierikkalaan, Parkinmäkeen Heinijärven eteläpuoli Työpaikkoja Häijääntien varteen Työpaikkoja Parkunmäkeen Työpaikkoja Nokian suunnalle Asukkaita Mouhijärven suunnalle Asutusta Haukijärvelle (on viemäri) Asutusta Lahdenperään? Jumesniemeen maaseutumatkailua Jumesniemeen hoitolaitos / hoivakoti Jumesniemeen asutusta Porintien yhteyden hyödyntäminen Metsäkulma ympäristöineen: Hevostaloutta, teema-asumista Perhepäivähoitajia Asukkaita ja työpaikkoja väylien muodostamaan kolmioon Kolmen kunnan rajalle iso koulu Page 40

41 4. Internetkysely Page 41

42 Kysely Toteutettiin syksyllä 2013 Vastanneita täytetty kunnantalolla 12 Kirjastolla 16 Tullut postitse ikäihmisiltä (kysely lähetetty 100 arvotulle) 173 Internetvastausta Monivalinta- ja avokysymyksiä Kysely on edelleen avoinna, vastauksia kerätään lisää kaavatyön edetessä Page 42

43 Page 43

44 Page 44

45 Page 45

46 Page 46

47 Kirkonkylän itäiset alueet Pentinmaa Ylöjärven, Nokian rajalle Lavajärvelle Jumesniemeen, Sirkkalaan Kylille, nykyisiin taajamiin Valtatien luomiin keskuksiin Kostulaan, Osaraan Tasaisesti joka puolelle Muualle, minne? Page 47

48 5. Millaista haluat Hämeenkyrön asuinympäristön olevan? Vastaa avoimesti 159 vastausta Maaseutumaista, avaraa Peruspalvelut kunnossa Tiiviit taajamat, väljä haja-asutus Siisti rakennettu ympäristö, puhdas luonto Palvelut Kirkonkylässä tai Kyröskoskella. Isot tontit. turvallista Kuntalaisten toiveet Huomioon ottavaa Luonnonläheistä Tiivistä Ja matalaa Maaseutumaista Aktiivinen, asukasystävällinen Tasa-arvoista Kaikille jotain! Kaikilla ei ole autoa. Vaihtoehto kaupungille Maisemat, Avoimet pellot Kirkonkylästä kaupunkimainen Lapsiperheystävällinen Siisti, rauhallinen. Viihtyisää, siistiä hyvillä kulkuyhteyksillä Page 48

49 Page 49

50 Jotakin muuta, mitä? Kaikkea vähän Pienyritystoimintaa, pk-yrityksiä Hyvinvointipalvelut, mukaan lukien palveluasuminen Omavaraisuus, kulutetaan paikallista Toritapahtumia Kolmannen sektorin organisoimia palveluita Page 50

51 Page 51

52 Muualle, minne? Kohta ei valitettavasti toiminut nettikyselyssä Paperivastauksissa: Tippavaaraan Ylöjärven rajalle Häijääntien ja VT3:n risteykseen Page 52

53 8. Miten maankäytöllä ja sen suunnittelulla voitaisiin tukea elinkeinoelämää Hämeenkyrössä? Vastaa avoimesti. 125 vastausta Vuorovaikutusraportti, versio Tarjotaan hyviä liiketontteja, joilla kunnallistekniikka Markkinointi, kunnan internetsivut Asuntorakentaminen, asukaspohja vaikuttaa palvelutarjontaan Viihtyisyys tuo tuottoa myös elinkeinoelämälle Vähän byrokratiaa Hyvä julkinen liikenne Hyvät kulkuyhteydet Lähiruoka Yhdistyvä Kirkonkylä Ja Kyröskoski harrastustiloja Uuden valtatien Sijainnin hyödyntäminen Huomioidaan elinvoimaiset kylät Hyödynnetään synergioita Ohitustie huono elinkeinoelämälle Käsityökeskukset Ja lähituotanto Samojen kattojen alle Silta Purimonsalmeen Painotus Ylöjärven suuntaan Page 53

54 Page 54

55 Page 55

56 11. Mitä parannettavaa Hämeenkyrön liikenneolosuhteissa on nykyisellään? Vastaa avoimesti. 150 vastausta Kevyen liikenteen väyliä lisää Julkisen liikenteen parantaminen Panostus katujen kunnossapitoon Vuorovaikutusraportti, versio Ei mitään isompia puutteita Kevyen liikenteen väylät Sivukylille Linja-autoyhteydet Liikenneturvallisuus Raideliikenne, liityntämahdollisuus Pysähtymiskeskus, maamerkki Yhtenäiset verkostot, Lisää suunnitelmallisuutta Sivuteiden kunnosta pitää huolehtia Satsaaminen Toimintoihin tienhaaroissa Koulukuljetukset Ei toimi Jättäkää ohitustie tekemättä Palvelubussiperiaate On hyvä Painotus Ylöjärven suuntaan Page 56

57 Page 57

58 Page 58

59 Page 59

60 110 vastausta Erikoistavarakauppoja lisää Palveluasumista Vuorovaikutusraportti, versio Mitä parannettavaa Hämeenkyrön palvelutarjonnassa ja palveluiden saavutettavuudessa on tällä hetkellä? Vastaa avoimesti. Naapurikunnat vetää puoleensa asiakkaita Hämeenkyröstä Päivähoidon ja koulujen tulevaisuus Kunnan reunalla julkisten palvelujen puute Paremmat lääkäripalvelut Yritykset eivät mainosta Kylillä ei ole palveluita Palvelut ovat riittävät Ruokakauppa Internettiin, myymäläautomaatti Sasiin päivittäistavarakauppa Palveluissa tarpeeksi Pitkät aukioloajat Palveluissa Turhia kuntarajoja Rakennetaan yhteisöasumistalo mm. ikäihmisille Nopeampi pääsy terveyspalveluihin Jos kasvu painottuu Ylöjärven suuntaan, Niin sinne palveluita Isot marketit dominoivat Omavaraisuus Koulut liian kaukana Eri alan kauppoja Page 60

61 Page 61

62 Elävät, vireät, viihtyisät kylät Maalaismaisema Maisematie Luonnon läheisyys Muu, mikä? Page 62

63 Page 63

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1 Rakennemallin mitoitus Varsinainen tarkastelu kahden vaihtoehdon välillä, joissa kummassakin pohjana valittu yhdyskuntarakenne (VE 1 + VE 3) Alenevan kehityksen trendi

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN 1 TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN Tarkastelualueiden sijainti Järvi-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta valittiin erikseen tarkasteltava, zoomattava kohdealue Aluetta on tarkasteltu yleispiirteisesti, kuvaamalla

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Tuusulan yleiskaava Työpaikka-alueet

Tuusulan yleiskaava Työpaikka-alueet Tuusulan yleiskaava 2040 Työpaikka-alueet Tuomala II Ristikivi Tuusulan itäväylä Rykmentinpuistossa Sula Kulomäentie Focus Focus - Sijainti: globaaleille toimijoille ja pk-seudun yrityksille - Näkyvyys

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN 1 VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 6.6.2016/tark. 15.8.2016 2. 1. KUVA 1 Suunnittelualueiden likimääräiset sijainnit on osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 22. KAUPUNGINOSA ETUKYLÄ, KORTTELIN 17 TONTTI 1, KORTTELIN 16 KIINTEISTÖT 285-407-2-243 JA 285-407-8-0 SEKÄ PUISTOALUE VALMISTELIJA PATRICIA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli Kuntahaastattelut 7 17.4.2003. Heinolan kuntahaastattelu

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli Kuntahaastattelut 7 17.4.2003. Heinolan kuntahaastattelu Lahden kaupunkiseudun rakennemalli Kuntahaastattelut 7 17.4.2003 Heinolan kuntahaastattelu Muistio Muistiossa on esitetty kuntahaastattelun yhteydessä käydyn keskustelun pääkohdat. Lisäksi konsultille

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516 Kaarinan kaupunki Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A56 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 46/06 A56 0..06 Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.3.2014 RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 17. KAUPUNGINOSA SUTELA, OSA TILASTA 9:0, KATUALUEET JA LIIKENNEALUE VALMISTELIJA PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI,

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012, 27.11.2013, 5.3.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarinumero 2310-2014 Asemakaavatunnus 9/2014 Asemakaava laaditaan Skanssin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskus Nastolan kaavailta 13.10.2016 Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskuksen kehittäminen Kauppakaari Kirkonkylä Rakokivi VILLÄHTEEN ASEMA n. 15 000 asukasta Villähde,

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040 HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040 ALOITUSVAIHEEN YLEISÖTILAISUUS 27.8.2014 STRATEGINEN YLEISKAAVA NÄYTTÄÄ KEHITYKSEN SUUNNAN MUTTA EI YKSITYISKOHTAISIA MAANKÄYTÖN RATKAISUJA = KUNNAN MAANKÄYTÖN STRATEGISET

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot