HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha"

Transkriptio

1 HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: Seitsemisen - Helvetinjärven matkailualueen yritystoimintaympäristön kehittämishanke (SYTYKE) Hankkeen toteutusaika: Toteuttaja: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy/TAMK/Tutkimus- ja kehityspalvelut Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Erkki Kelloniemi Puhelin: Fax: Sähköposti: Raportointijakso: HANKKEEN HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA: Henkilö: Erkki Kelloniemi Tehtävänimike ja vastuualue projektissa: Projektipäällikkö; organisoi hankkeen toteutusta, vastaa raportoinnista, kustannusseurannasta sekä tavoitteiden ja aikataulun mukaisesta etenemisestä Katja Kivikangas Projektisihteeri; tehtäväalueeseen kuuluvat erityisesti selvitystöiden toteutus ja muut hankesuunnitelman käytännön toimenpiteistä nousevat tehtävät (mm. hankkeen tilaisuuksien organisointi ja raportointiin osallistuminen) HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN 1) KOKOONPANO HANKKEEN AIKANA (täytetään loppuraportoinnin yhteydessä): Puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri Ala-Uotila Esa, puheenjohtaja Anttila Ari-Pekka Asunta Martti Heinisuo Martti Isolähteenmäki Timo Kangasniemi Mia, yhteyshenkilö Keto-Tokoi Petri Kivikangas Katja, sihteeri Koskela Jouni Kranni Katri Nissinen Tero Peltola-Orpana Päivi Peltonen Tuula Organisaatio Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Kiinteistötoimisto Martti Asunta Ikaalisten Kylpylä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy Pirkanmaan liitto Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Pirkanmaan liitto Vilmankämmen Instituutti Ikaalisten kaupunki Peltolan luomutila Metsähallitus 1

2 Pirttilahti Arto Saikkonen Kari Tanhua Heidi Tyllilä Liisa, varapuheenjohtaja Vehnämaa Marja Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry GoTampere Oy PoKo ry Hiking Travel, Hit Ky Pirkan Kylät ry 1) Mikäli hankkeen toteutusta varten perustettiin ohjausryhmän lisäksi muita hankkeen toteutukseen osallistuneita ryhmiä, laitetaan ryhmien kokoonpano ja tarkoitus liitteeksi loppuraporttiin HANKKEEN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT: Pirkanmaan liitto, Ikaalisten kaupunki, Ylöjärven kaupunki, Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry, Metsähallitus, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy, Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy, Ruoveden Elinkeinopalvelut, Virtain kaupunki, Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry, Naturpolis Oy, Tredea Oy/GoTampere, Terveyttä Metsästä -hanke (Metla), Neloskierrehanke (TAMK), Ylöjärven Uutiset, Kurun Lehti, Virtain Kylien Kehittämisyhdistys ry, Käy Kylässä -hanke, Ikaalisten Nouseva Voima ry, MEKin Outdoors Finland - koordinointihanke, Hiking Travel Hit Ky/Ylöjärven Yrittäjät ry, Vihreä Sydän -yritysverkosto, Pirkan Kylät ry, Demola-projekti, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät ry, Pirkanmaan maastoreittipooli ry, PoKo ry, Pomoottori ry, Vesuri-ryhmä ry, Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry, Luoteis-Pirkanmaan seutukunta, Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu 2

3 HANKKEEN KESKEISET TAVOITTEET (VRT. HANKESUUNNITELMA) JA ARVIO NIIDEN SAAVUTTA- MISESTA: SYTYKE-hanke jatkaa Seitsemisen Helvetinjärven alueen luontomatkailusuunnitelman (Metsähallitus 2008) pohjalta alueen systemaattista kehittämistoimintaa. Hankkeen tavoitteena on edistää luontomatkailusuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on: 1) Luoda aluekokonaisuudesta kestävän luontomatkailun malliesimerkki ja edistää aluekokonaisuuden avulla kestävän matkailun toteuttamista maakunnan matkailussa. 2) Perustaa pysyvä yhteistyöryhmä luontomatkailusuunnitelmahankkeen kehittämistyön jatkamiseksi. 3) Edistää aluekokonaisuuden luontomatkailuyrittäjien välistä verkostoitumista, muodostaa ympärivuotisesti toimivia palveluketjuja ja hyödyntää Tampereen vetovoimaa. 4) Kehittää palveluista kestävään matkailuun profiloituneita ja laadukkaita, luontoon ja paikalliseen kulttuuriperintöön ja aitoihin elämyksiin perustuvia. 5) Tehdä aluekokonaisuudesta helposti saavutettava ja asiakkuuksista pysyviä. 6) Lisätä kävijöiden viipymää ja palveluiden käyttöä alueella. 7) Varmistaa kestävän luontomatkailun periaatteiden toteutuminen alueella ja edistää Metsähallituksen ja yrittäjien yhteistyösopimuksien syntymistä. ARVIO KESKEISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA SYTYKE-hanke on saanut alulle positiivisen kehityskulun, jossa luontomatkailualueen yrittäjien verkostoituminen sekä Metsähallituksen ja yritysten yhteistyösopimukset ovat lisääntyneet. Lisäksi Seitsemisen Helvetinjärven alueelle on asettunut nuoria, kansainvälisiä ja hyvin kouluttautuneita uusia yrittäjiä, joiden varaan tulevaisuutta voidaan rakentaa. Tätä kautta asiakkaille voidaan tarjota aiempaa paremmin luontoon, paikalliseen kulttuuriperintöön ja aitoihin elämyksiin perustuvia matkailutuotteita ja -palveluja. Kestävän matkailun toteuttamista maakunnan matkailussa tullaan jatkossa edistämään valmistelussa olevassa Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli -hankkeessa. Hankkeen kirjoittamisesta on vastannut Jyväskylän ammattikorkeakoulu, joka ottaa myös koordinointivastuun. Partnereina hankkeessa ovat Tampereen ammattikorkeakoulun lisäksi Vaasan ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Pysyvän yhteistyöryhmän tehtävään SYTYKE-hanke esittää Tampereen ammattikorkeakoulun alaisuuteen perustettavaa Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskusta. SYTYKE-hankkeen voidaan arvioida saavuttaneen tavoitteensa hyvin ja osin jopa ylittäneen ne. Esimerkiksi alkuperäistä ajatusta pysyvän yhteistyöryhmän roolista on hankkeen aikana viety pidemmälle. Vihreä Sydän -brändinimen käyttöönottaminen Ylöjärven yritysverkostossa oli edistysaskel, jonka toteutumiseen harva uskoin hankkeen alkaessa. Huonoon maineeseen ajautunut Vihreä Sydän -nimi alkoi sykkiä uudelleen yhteistyönä Metsähallituksen kanssa toteutetulla benchmarking-matkalla Oulanka-Ruka-Kuusamon aluelle. SYTYKE-hankkeen ansioksi voidaan ainakin osittain ottaa myös se, että osa kesällä 2009 Demolaprojektissa työskennelleistä opiskelijoista pestattiin talvella TAMKin Neloskierre-hankkeeseen. Yhteistyössä GoTampereen ja yrittäjien kanssa syntyi aloitettu viikko-ohjelma, josta on luvassa tulevalle talvikaudelle uusi versio. 3

4 HANKKEEN TAUSTA JA VALMISTELUT: Seitsemisen Helvetinjärven matkailualueen yritystoimintaympäristön kehittämishanke syntyi tarpeeseen jatkaa Metsähallituksen Seitsemisen Helvetinjärven luontomatkailusuunnitelma -hankkeen ( ) tuottamien luontomatkailun linjauksien ja strategisten tavoitteiden toteuttamista kansallispuistoja laajemmalla matkailualueella. Aluekokonaisuuden muodostavat Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaan seutukunnat, Ylöjärven kaupunki ja sitä kautta Tampereen kaupunkiseutu. SYTYKE-hankesuunnitelman laativat yhteistyössä Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (projektipäällikkö Erkki Kelloniemi) ja Metsähallitus (puistonjohtaja Tuula Peltonen). Aloitteen tekijänä Pirkanmaan ammattikorkeakoulu koordinoi hankevalmistelun, otti tehtäväkseen hankkeen hakemisen, hallinnoimisen ja toteuttamisen. Vuoden 2008 aikana hankevalmisteluihin osallistuivat aktiivisesti alueen matkailuyritykset, kunnat, seutukunnat sekä eri matkailutoimijat. Luontomatkailu oli ollut useasti esillä eri selvityksissä ja kyselyissä. Seitsemisen Helvetinjärven kansallispuistojen kävijätutkimukset vahvistivat alueen olevan valtakunnallisestikin virkistyskäyttäjien tuntema ja suosima käyntikohde. Ns. Paltilan raportissa todettiin, että kansallispuistojen tarjoamia mahdollisuuksia ja luontomatkailua kokonaisuudessaan ei ole riittävästi huomioitu maakunnan keskeisenä vetovoimatekijänä. Hankkeen valmistelujen aikana julkaistiin myös Pirkanmaan elämystalous -hankkeen sidosryhmäkysely. Alustavissa selvityksissä alueen eri toimijat suhtautuivat myönteisesti Seitsemisen Helvetinjärven alueen kehittämiseen luonto- ja kulttuurimatkailualueena. Matkailualuetason yhteisten kehittämistoimien haasteena, mutta myös vahvuutena nähtiin aluekokonaisuuden laajuus ja monipuolisuus, sijainti sekä toimijoiden yhteistyöperinteet ja paikalliskulttuuriset eroavuudet. Kartoituksissa alueella toimivat yrittäjät ilmaisivat halukkuutensa osallistua luontomatkailun kehittämiseen yhteistyössä Metsähallituksen, kuntien ja matkailutoimijoiden kanssa. Yrittäjien toivomuksena oli, että SYTYKE-hankkeessa luontomatkailutarjonnan kehittäminen kytkettäisiin Tampereen vetovoimatekijöihin. Aiempiin kokemuksiinsa vedoten yrittäjät katsoivat, että hankkeen kehittämistavoitteita visioineen ei voida toteuttaa pelkästään yritysten tuotteita ja palveluita kehittämällä. Vetovoimatekijöiden tuotteistami- 4

5 nen, verkostoyhteistyö, alueen tarjoamat tukipalvelut sekä matkailualueen imago ja saavutettavuus tulee nähdä kokonaisuutena, joka edellyttää pitkäjänteistä kehittämistoimintaa, sen pysyvää koordinointia, kaikkien toimijoiden panostusta ja sitoutumista. SYTYKE-hankkeen toteuttaminen varmistui, kun Pirkanmaan liitto myönsi hankkeen perusrahoituksen maakunnan kehittämisrahasta. Hankkeen kuntarahoitukseen osallistuivat Ikaalisten kaupunki, Ylöjärven kaupunki, Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen rahoituspäätöksessä (Pirkanmaan liitto, Maakuntahallitus ) aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie toteaa SYTYKE-hankkeen vievän konkreettisella tasolla eteenpäin luontomatkailun systemaattista kehittämistä Seitsemisen - Helvetinjärven alueella luoden edellytyksiä luontomatkailuun liittyvien mahdollisuuksien mittavammalle hyödyntämiselle. Strategisesta näkökulmasta hanke tukee monissa maakunnan kehittämistä koskevissa linjauksissa todettuja tavoitteita. Maakuntaohjelmassa on todettu muun muassa, että luontomatkailun kehittämistä ja hyödyntämistä on tehostettava osana maaseudun yhdyskuntarakenteen vahvistamista. Myös Pirkanmaan maaseutustrategiassa on yritystoiminnan kehittämiseen liittyen todettu Pirkanmaalla olevan hyvät edellytykset luontomatkailun kehittämiseen esimerkiksi kansallispuistoihin tukeutumalla. Maakuntakaavassa Seitsemisen Helvetinjärven alue on merkitty luontomatkailun kehittämisen kohdealueeksi. Hankehenkilöstön valinta ja fasiliteetit Seitsemisen Helvetinjärven matkailualueen yritystoimintaympäristön kehittämishanke käynnistyi välittömästi Maakuntahallituksen tekemän rahoituspäätöksen jälkeen. Hankkeen kokopäivätoimiseksi projektipäälliköksi palkattiin hankkeen valmistelutyöstä vastannut projektikoordinaattori Erkki Kelloniemi. Osa-aikaiseksi projektisihteeriksi palkattiin alkaen suunnittelija, YTM Katja Kivikangas, joka oli osallistunut projektisuunnitelman työstämiseen alkaen. Hankkeen toimisto perustettiin Pirkanmaan ammattikorkeakoululle osoitteeseen Kuntokatu 4, Tampere. Hankkeen nimi, logo ja tiedotusmateriaali Hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä muokattiin tiivistelmä ja sen pohjalta rakennettiin 5

6 hankkeen esitemateriaali ja internetsivut (www.piramk.fi/sytyke). Nimilyhennelmä SYTYKE johdettiin hankkeen virallisesta nimestä ja siitä johdettiin hankkeen logo. Nimilyhennelmä ja logo koettiin sidosryhmissä onnistuneina, selkeästi hankkeen sisältöä ja tavoitteita kuvaavina. Ohjausryhmä Hankkeen ohjausryhmään kutsuttiin monipuolisesti hankealueen matkailualan toimijoita ja asiantuntijoita. Ohjausryhmän kokoonpanon hyväksyivät päärahoittaja Pirkanmaan liitto ja hallinnoija Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy. Ohjausryhmän järjestäytymiskokous pidettiin Yhteyshenkilö Pirkanmaan liitto nimesi hankkeen yhteyshenkilöksi rahoitustarkastaja Mia Kangasniemen. Aloituspalaveri Hankkeen aloituspalaveri pidettiin Palaveriin osallistuivat Tiina Harala ja Mia Kangasniemi Pirkanmaan liitosta sekä Marja Syrjälä, Katja Kivikangas ja Erkki Kelloniemi Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. Maksatusaikataulu Hankkeen maksatusaikatauluksi sovittiin Pirkanmaan liiton yhteyshenkilön Mia Kangasniemen kanssa seuraavat ajanjaksot: (maksatus syyskuussa 2009) (maksatus helmikuussa 2010) (maksatus kesäkuussa, kuitenkin viimeistään elokuussa 2010) 6

7 Toimintasuunnitelmat Hankesuunnitelmasta johdettu toimintasuunnitelma vaiheistettiin maksatusaikataulun mukaisesti kolmeen eri osaa seuraavasti: Vaihe 1 - Osallistavista toimintamuodoista (työpajat/roadshowt) sovitaan kohderyhmittäin - Hankesuunnitelman mukaiset selvitystyöt käynnistyvät - Benchmarking-matkan valmistelut käynnistyvät - Työpajojen toteutusaikataulu ja sisältösuunnitelmat laaditaan - Kehittämissuunnitelman valmistelutyöt käynnistyvät - Kohderyhmien sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin saavutetaan Vaihe 2 - Kehittämissuunnitelman ja lähiajan toimenpideohjelman valmistelut käynnistyvät - Pysyvän yhteistyöryhmän malli syntyy (Demola-projekti) - Keskeisten toimijoiden sitoutuminen yhteistyöhön aluekokonaisuuden kehittämisessä saavutetaan - Selvitystyöt (opinnäytetyöt ym.) jatkuvat - Alueellisia työpajoja ja roadshowta toteutetaan - Benchmarking-matka Kuusamoon järjestetään Vaihe 3 - Kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma valmistuvat - Pysyvä yhteistyöryhmä (kehittämiskeskus) perustetaan - Alueellisia työpajoja ja roadshowta toteutetaan - Päätösseminaari valmistellaan ja toteutetaan Rahoittajille ja sidosryhmille raportoidaan - Hanke päättyy Ohjausryhmän kokous järjestetään Jatkotoimenpiteet käynnistyvät 7

8 HANKKEEN KESKEISET TOTEUTETUT TOIMENPITEET: Tiedotus ja viestintä Hankkeen aikana operatiivinen tiedotus eli tilaisuuksien ja työpajojen markkinointimateriaali toimitettiin kohderyhmille pääasiassa sähköpostilla. Lisäksi alueellisista työpajoista tiedottivat hankkeeseen osallistuneet yhteistyötahot omia kanaviaan käyttäen. Ohjausryhmän kokoukset kutsuttiin koolle kirjeitse. Valtaosa hankesuunnitelmassa mainituista kohderyhmistä; yritykset, matkailualan alueelliset ja valtakunnalliset asiantuntijat ja kehittäjät tavoitettiin sähköpostein sekä hanketyöntekijöiden vierailujen, seminaarien, työpajojen ja eri tilaisuuksien yhteydessä. Näiden tilaisuuksien kautta SYTYKE-hanke kutsuttiin muun muassa MEKin valtakunnalliseen Outdoors Finland -koordinointihankkeeseen ja se listattiin myös Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategia :n toteuttajaluetteloon. Alueen lehdistössä (Aamulehti, Ylöjärven Uutiset, Kurun Lehti, Pohjois-Satakunta, Vekkari, Kyläkapula) julkaistiin haastatteluja, artikkeleita sekä juttuja hankkeen toimenpiteistä. Hankkeen hallinnoijan (PIRAMK/TAMK) sisäisessä tiedotuksessa ja viestinnässä hankkeen sisältöä, tavoitteita ja toimintaa on esitelty muun muassa PIRAMKin Spirit-lehdessä, PIRAMKin ja TAMKin yhteisessä It takes 2 to TAMK -julkaisussa sekä TAMKin TAMK Nyt -tiedotteissa. Pirkanmaan maakuntakorkeakoulun internetsivuilla ja tiedotelehdessä hanke on ollut esillä eri yhteyksissä. Hankkeen tärkeimmät yhteistyötahot ovat julkaisseet myös omilla internetsivuillaan hankkeen tiedotteita. Tiedotustilaisuus Seitsemisen luontokeskuksessa Tilaisuuteen osallistui Ylöjärven, Hämeenkyrön ja Ikaalisten alueilla toimivia matkailuyrittäjiä ja muita matkailutoimijoita. Tilaisuudessa keskusteltiin Metsähallituksen ja yrittäjien yhteistyöstä, Metsähallituksen tarjoamista mahdollisuuksista sekä SYTYKE-hankkeen Kuusamoon suuntautuneen benchmarking-matkan annista. Esitelmät aiheista pitivät puistonjohtaja Tuula Peltonen ja projektipäällikkö Erkki Kelloniemi. Tilaisuudessa päätettiin jatkaa yhteisiä alueellisia tapaamisia SYTYKE-hankkeessa. 8

9 Demola-projektin tiedotustilaisuus Työväenmuseo Werstaalla Hyvinvointia luonnosta niin, että luontokin voi hyvin - Sustainable business environment - konseptin esittelytilaisuuteen osallistui kaikkiaan noin 75 henkilöä. Yhteistyöpalaverit eri toimijoiden kanssa Hankkeen päätyömuotona oli käydä jatkuvaa vuoropuhelua alueen eri toimijoiden kanssa ja tavoittaa mahdollisimman monia erilaisia kohderyhmiä. Yhteistyöpalavereissa käytiin keskustelua hankkeen tavoitteista, kuultiin toimijoiden tarpeita ja toiveita sekä kirjattiin ylös hankkeen tavoitteiden ja toteuttamisen kannalta oleellinen tieto. Tärkeimmät palaverit, joihin osallistui kaiken kaikkiaan kymmeniä ihmisiä pidettiin seuraavasti: Metsähallitus , Ylöjärven Uutiset -lehti/seitseminen , GoTampere Oy , Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry/mänttä , Pukkilan leirikeskus/visuvesi , Luoteis-Pirkanmaan seutukunta/hämeenkyrö , Ylöjärven Yrityspalvelu Oy , Eräkarkku , Pirkan Kylät ry/hämeenkyrö , Demola-projekti , Terveyttä Metsästä -tutkimushanke Metla/Parkano , Maakuntakorkeakoulu , Tampereen kaupunkikehitysryhmä/kari Kankaala , Pirkanmaan maastoreittipooli ry & Snowconnection -hanke & Ruoveden kunta , Hankesenssit/Varalan urheiluopisto , Demola-projekti , Demola-projekti , Demola-projekti , Pirkanmaan maastoreittipooli ry , Metsähallitus/Tuula Peltonen , Demola-projekti , Pirkanmaan maastoreittipooli ry , Metsästyspuistopalaveri , Ruoveden Elinkeinopalveluiden & Metsähallituksen & SYTYKE-hankkeen palaveri/ruovesi , Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy/Ikaalinen , Metsästyspuistopalaveri , Pirkanmaan maastoreittipooli ry , Metsästyspuistopalaveri , Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli -hankkeen suunnittelupalaveri/tuusula , Metsähallituksen & Ikaalisten Nouseva Voima ry:n ja SYTYKE-hankkeen palaveri/jämijärvi , E.A.T. Tampere , Pyöräilyreitistöhankepalaveri , Tredea Oy & GoTampere Oy & Tampe- 9

10 reen kauppakamari & Pirkanmaan Yrittäjät ry, Hiking Travel, Hit Ky & Metsähallitus & TAMK & SYTYKE-hanke , Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli - hankkeen suunnittelupalaveri/helsinki , MEKin Outdoors Finland - koordinointihanke , Maisematien matkailuhankepalaveri/hämeenkyrö , Reitistöpalaveri , Ekointernet Oy Ab , ELY-keskus , Pirkanmaan liitto , PoKo ry/mänttä , Ikaalisten kaupunki & Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy & TAMK & SYTYKE-hanke/Ikaalinen , Tredea Oy , Sappeen matkailukeskus & Kaakkois-Pirkanmaan Yrityspalvelukeskus & SY- TYKE-hanke/Pälkäne , Ikaalisten kaupunginhallitus/ikaalinen , Metsähallitus & SYTYKE-hanke/Seitseminen , Tmi Puuristella & SYTYKEhanke/Seitseminen , Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli - hankkeen suunnittelupalaveri Selvitystyöt Demola-projektin selvitystyö Hyvinvointia luonnosta niin, että luontokin voi hyvin Sustainable business environment -konseptin kehittäminen oli PIRAMKin tilaustyö ja se valmistui syyskuussa Opiskelijaprojektin tuotoksena syntyi laaja ja monialainen selvitystyöaineisto ja kuvaus kehittämiskeskuskonseptista. Sustainable business environment -konseptia voidaan pitää kautta aikojen merkittävimpänä opiskelijaprojektin tuotoksena luontomatkailun kehittämisen saralla Pirkanmaalla. Demola-projektin tuotosta jatkokehitetään TAMKin Neloskierre-hankkeessa. Päätavoitteena on muun muassa palvelujen muotoilutyökalujen kehittäminen. Työkalut otetaan käyttöön ja edelleen kehitettäväksi Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskuksessa sekä yrityksissä ja yritysverkostoissa. Vihreä Sydän Matkailu Oy:n nimenkäyttöoikeutta koskeva selvitys (Arto Pirttilahti ja Erkki Kelloniemi) johti Vihreä Sydän -tuotemerkin luovuttamiseen SYTYKE-hankkeelle. Luovutus tapahtui Ylä-Pirkanmaan työpajan yhteydessä Virtain kaupunginjohtajan Tapani Leppäsen toimesta. Hankkeen tehtäväksi annettiin välittää tuotemerkin käyttöoikeus perusteilla olleelle Ylöjärven yritysverkostolle. Yritysverkosto otti Vihreä Sydän Green Heart -nimen käyttöönsä keväällä 2010 alkaneessa markkinointi- ja tuotekehityshankkeessaan. Hankkeen internetsivut löytyvät osoitteesta 10

11 Opinnäytetyö Hankkeessa valmistui joulukuussa 2009 Heidi Linnakaaren TAMKissa tekemä tutkintotyö Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen laatujärjestelmien ja yhteistyösopimusten avulla Seitsemisen ja Helvetinjärven alueella. Työpajat SYTYKE-hankkeen ja Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n työpaja Ikaalisissa (osallistujia 27 kpl) SYTYKE-hankkeen ja elinkeinoyhtiöiden työpaja PIRAMKissa (osallistujia 8 kpl) SYTYKE-hankkeen ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n työpaja Ylöjärvellä (osallistujia 22 kpl) SYTYKE-työpaja Jämillä (osallistujia 14 kpl) Ylä-Pirkanmaan työpaja Ruovedellä (osallistujia 24 kpl) Roadshowt Ylöjärven matkailun roadshow (osallistujia n. 21 kpl) Vihreä Sydän -yritysverkoston roadshow (osallistujia n. 25) Benchmarking-matka Kuusamoon osallistujia 18 kpl Raportit: - Anna Kurronen: Miten Ruka-Kuusamosta tuli Ruka-Kuusamo: kuvaus strategiaprosessista, jonka alueen toimijat ovat käyneet läpi. - Katja Kivikangas: SYTYKE-hankkeen benchmarking-matka Oulanka-Ruka- Kuusamon alueelle Erkki Kelloniemi, Katja Kivikangas & Anna Kurronen: SYTYKE-hanke. Kuusamo-benchmarkingraportti. 11

12 SYTYKE-hankkeen päätösseminaari SYTYKE-hankkeen päätösseminaari järjestettiin Urkin Piilopirtillä Hämeenkyrön Pinsiössä. Seminaarin ensimmäisen osan esityksissä käsiteltiin matkailun kysynnän muutoksia ja toisen osan esitykset keskittyivät matkailun tarjonnassa tapahtuviin muutoksiin. Seminaariesitykset löytyvät hankkeen internetsivuilta. Osallistujia seminaariin oli ilmoittautunut 82 kpl. Muut seminaarit ja tilaisuudet, joihin projektihenkilökunta osallistui Valtakunnallinen hyvinvointimatkailuseminaari Holiday Club Tampereen kylpylässä. Osallistujat: Erkki Kelloniemi ja Katja Kivikangas Elämystalouden strategia -työpaja Tampere-talossa. Osallistujat: Erkki Kelloniemi ja Katja Kivikangas Metsien virkistyskäyttö -seminaari Evolla. Osallistujat: Erkki Kelloniemi ja Katja Kivikangas Elvyttävien ympäristöjen terveysvaikutukset -luentotilaisuus Nokialla. Osallistuja: Katja Kivikangas Terveysmatkailu-seminaari ja TEMin Matkailun ajankohtaisseminaari Helsingissä. Osallistuja: Erkki Kelloniemi. Terveysmatkailu-seminaarissa käsiteltiin kansainvälistä terveysmatkailua ja Suomen mahdollisuuksia, potentiaalisia yhteistyökumppaneita sekä markkinoita. Matkailun ajankohtaisseminaarin puheenvuoroissa keskityttiin teemaan liittyvästi Suomen matkailun toimintaympäristöön, matkailualan tilanteeseen sekä tutkimus- ja kehitysstrategiaa koskeviin aiheisiin. Koveron 150-vuotisjuhlat Seitsemisen kansallispuistossa. Osallistuja: Katja Kivikangas Tampereen kauppakamarin syysseminaari Valkeakoskella. Osallistuja: Erkki Kelloniemi. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa valmisteluvaiheessa ollutta Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategialuonnosta ( ). Seminaaria hallitsi erityisesti keskustelu Pirkanmaan elinkeinojen kehittämistoiminnan johtajuudesta, alueen mahdollisuuksista, näkyvyydestä ja brändistä. 12

13 Terveyttä Metsästä -tutkimushankkeen seminaari Parkanossa. Osallistujat: Erkki Kelloniemi ja Katja Kivikangas. Psykologian professori, dosentti Kalevi Korpelan tutkimusprojekteissa tuotetaan tietoa muun muassa erilaisten elpymisympäristöjen vaikutuksista stressistä vapautumiseen. Korpelan mukaan luontokohteet antavat nopeamman ja pitkäkestoisemman elpymisvasteen kuin kaupunkiympäristöt. Ikaalisiin ja Seitsemisen kansallispuistoon vuoden 2010 aikana avattavien teemapolkujen (Voimametsä ja Runokangas) käyttäjäkokemuksia voidaan hyödyntää vapaa-ajan matkailutuotteiden ja -palveluiden sisällön kehittämisessä. Teemapolkujen ja Korpelan tutkimusprojektien tuottamaa uutta tutkimustietoa elpymisympäristöistä voidaan hyödyntää laajemminkin Pirkanmaan hyvinvointimatkailun klusterissa esimerkiksi työkykyä (TYKY) ja työhyvinvointia (TYHY) edistävien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) ja Matkailun teemaryhmän yhteinen keskustelu- ja infotilaisuus Helsingissä. Osallistujat: Erkki Kelloniemi ja Katja Kivikangas TEKESin Vapaa-ajan palvelut - ja Sapuska -ohjelmien yhteinen vuosiseminaari Helsingissä. Osallistuja: Katja Kivikangas Tutkittua tietoa matkailun kehittämisen tueksi -seminaari Savonlinnassa. Osallistuja: Katja Kivikangas Pirkanmaan elämystalouden info- ja keskustelutilaisuus Tamperetalossa. Osallistujat: Erkki Kelloniemi ja Katja Kivikangas Teiskoon vai Thaimaahan? Keskustelutilaisuus kestävästä matkailusta Tampereen kaupunginkirjasto Metsossa Osallistuja: Katja Kivikangas Designing Slow Life -konferenssi Lahdessa. Osallistuja: Katja Kivikangas Kansainvälisen Destination Analysis -opiskelijaprojektin tulosten esittelytilaisuus TAMKin Ikaalisten toimipisteessä. Osallistuja: Katja Kivikangas Creative Lapland ajankohtaisseminaari Rovaniemellä. Osallistujat: Katja Kivikangas ja Julia Sergeeva 13

14 HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS Kestävä matkailu Pirkanmaan vientituotteeksi SYTYKE-hankkeessa pohdittiin, kuinka Seitsemisen Helvetinjärven matkailualueesta saadaan vuoteen 2020 mennessä kansainvälisesti kiinnostava ja valtakunnallisesti tunnettu kestävän luontomatkailun kärkikohde Pirkanmaalla. Hankkeen aikana kypsyi ajatus luontomatkailun kytkemisestä laajempaan hyvinvointimatkailun kokonaisuuteen. Siihen kuuluu myös uutena mahdollisuutena terveysmatkailu. Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategiassa ( ) puhutaankin hyvinvointimatkailun kansainvälisesti kilpailukykyisen klusterin luomisesta. SYTYKE-hanke tuotti kehittämissuunnitelman, toimenpideohjelman ja Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskus -konseptin synnytettävälle keskittymälle. Keskeisenä Pirkanmaan matkailun kehittämishaasteena on erilaistaa alue matkailijoiden mielikuvissa, tehdä aidoista vetovoimatekijöistä ja osaamisista hyvinvointimatkailuun profiloituja vientituotteita ja palveluita sekä luoda edellytykset menestyvälle hyvinvointiyrittäjyydelle. Vihreä Sydän -hyvinvointimatkailualue SYTYKE-hankkeen aikana osallistujien keskuudessa on vahvistunut usko siihen, että maakunnan luonto-, maaseutu- ja kaupunkikohteet ovat matkailullisesti arvokkaita ja vetovoimaisia, ja että niihin voidaan tukeutua menestyvän liiketoiminnan kehittämisessä. Seitsemisen Helvetinjärven alueesta on mahdollisuus kehittää Etelä-Suomen merkittävin hyvinvointimatkailuun profiloitunut matkailualue. Tähän keskusalueeseen kytkeytyvästi tullaan kehittämään muun muassa erilaisia reitistöjä sekä niiden varsille tarvittavia palveluja. Metsähallituksen luontopalvelut keskittyy jatkossa suojelualueilla tapahtuvan matkailutoiminnan tukemiseen asiantuntijapalveluilla. Yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia muun muassa infrastruktuurin hoitamisessa ja palveluiden tuottamisessa. Matkailualue käsittää koko pohjoisen Pirkanmaan, mukaan lukien Tampereen keskusseutu. Tällä alueella on osaavaa yritystoimintaa, joka on verkostoitumassa alueellisissa keskittymissä. SYTYKE-hankkeen yhtenä tuloksena syntyi yli 20 yrityksen muodostama Vihreä Sydän - verkosto. Ensi vaiheessa verkoston tavoitteena on saavuttaa lähimarkkinat ja tulevaisuudessa suuntautua kansainvälisille markkinoille. 14

15 Luvassa monipuolista hanketoimintaa SYTYKE-hankkeen tuloksena käynnistetään kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi useiden eri kehittämishankkeiden valmistelutyöt. Alueella kymmenen vuotta jatkunut reitistöjen rakentamistyö saatetaan loppuun Ulkoilureitistöjen rakentamistöiden koordinointihankkeella, joka käynnistyy keväällä 2010 ja kestää vuoden 2012 kevääseen. Hankkeen päärahoittaja on Pirkanmaan ELY-keskus. Hanke on suuruudeltaan noin euroa ja koordinoitavien rakennushankkeiden yhteissumma on noin euroa. TAMK on mukana yhteistyössä suunnittelemassa JAMKin, VAMKin ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakentamishanketta. Hankkeen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2010 syksyllä. SYTYKE-hanke rakensi myös yhteistyösuhteet Matkailun edistämiskeskuksen toteuttaman Outdoors Finland -aktiviteettien kansallisen koordinointihankkeen kanssa. Tavoitteena on rakentaa Seitsemisen Helvetinjärven matkailualueen ja koko Pirkanmaan kattava alueellinen Outdoors -hanke, jossa luokitellaan erilaiset reitistöt sekä tuotetaan kartta ja GPS-retkipalveluita. Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskuksen perustaminen SYTYKE-hankkeen yhtenä tavoitteena oli tuottaa alueelle pysyvä kehittämistoiminnan koordinaatiota hoitava yhteistyöryhmä. Demola-opiskelijaprojekti kehitti ajatusta yhteistyöryhmän korvaavasta kehittämiskeskuksesta kesällä 2009 ja synnytti keskusta koskevan konseptin. TAMK on kevään 2010 aikana valmistellut yhdessä matkailualan toimijoiden kanssa hankkeen, jonka tarkoituksena on rakentaa Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskus. Keskus tulee jatkossa olemaan luonnollinen osa TAMKin toimintaa. Sen yhtenä tehtävänä on toimia matkailijalle maakunnallisena porttina erilaisiin matkailuympäristöihin, mukaan lukien kaupunkiluonto, kylämaisemat, vesistöt ja kansallispuistot. Keskus toimii samalla käyttäjälähtöisesti yhteistyöalustana yrityksille, alan toimijoille ja opetukselle. Sen tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvinvointiyrittäjyydelle ja matkailutoimialan kansainvälistymiselle. Opinnäytetyöt ja alan perustutkimus työkaluina PIRAMKin ja TAMKin eri koulutusohjelmat hyödynsivät SYTYKE-hanketta mm. opinnäytetöiden ja erilaisten selvitystöiden kautta. Tuleva Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskus sisältää ajatuksen opetustoimintaa tukevien oppimisympäristöjen kehittämisestä. Aitoina 15

16 oppimisympäristöinä toimivat muun muassa t&k-hankkeet sekä yritykset ja niiden muodostamat verkostot. Opinnäytetyöt on tarkoitus kytkeä entistä lähemmäs elävää elämää. Tätä kautta on mahdollisuus luoda matkailutoimialalle uutta tietoa ja soveltaa sitä käytäntöön. KUVAUS HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA, VAIKUTUKSISTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN KANNALTA, TIETOYHTEISKUNTAVAIKUTUKSISTA (täytetään loppuraportoinnin yhteydessä) SYTYKE-hanke rakentui tavoitteiltaan kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamiseen matkailun toimialalla. Kestävyyden elementtejä ovat sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen. Hankkeen toteutusaikana osallistujien tietoisuus Seitsemisen - Helvetinjärven matkailualueeseen sisältyvistä suojeluarvoista ja alueen kestävän käytön hyödyistä lisääntyi. Tämä ilmenee Metsähallituksen ja alueen yrittäjien yhteistyösopimusten määrällisenä kasvuna. Hankkeen aikana vahvistunut yrittäjien, kuntien ja kansalaisjärjestöjen yhteistyö eri alueiden välillä sekä Tampereen keskusseudun kanssa lisäsi taajamien ja maaseudun vuorovaikutusta. Yritysten keskinäinen verkostoituminen lisäsi aluetason yhteistyötä, joka pitkällä aikavälillä lisää tuotantoresurssien yhteiskäyttöä muun muassa Vihreä Sydän - yritysverkostossa kehitteillä olevan viikko-ohjelman puitteissa. Hankkeen toimesta luotiin edellytykset kehittää kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli alueen yrityksille. 16

17 OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (täytetään loppuraportoinnin yhteydessä) 17

18 HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU (loppuraportissa selvitys siitä, MITEN JA MILLÄ RESURSSEILLA HANKKEESSA TUETTUA/ ALKUUN SAATUA TOIMINTAA ON TARKOITUS JATKAA) Hankkeen tuloksena syntynyttä kehittämissuunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan toimenpideohjelmalla, johon on Tampereen ammattikorkeakoulun toimesta, yhdessä kumppaneiden kanssa valmisteilla useita tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kehittämissuunnitelmassa esitetään Seitsemisen - Helvetinjärven matkailualueen tulevan kehittämistoiminnan keskittämistä kansallispuisto- ja suojelualueiden halki kulkevaan Pirkan Taival -reitistöön. Tähän keskusreitistöön voidaan kytkeä eri matkailukeskittymiä yhdistävänä verkostona pohjoisen Pirkanmaan alueelle rakenteilla oleva, noin 650 kilometrin pituinen ulkoilureitistö. Potentiaalina Pirkan Taival -keskusreitistö erilaisine luonto- ja kulttuurikohteineen muodostaa Etelä-Suomessa kansainvälisestikin merkittävän matkailullisen keskittymän, jota kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Pirkan Taival - reitti alkaa Tampereen Pyynikiltä ja jatkuu Ylöjärven, Ikaalisten, Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen kautta Ruovedelle ja Virroille. Reitistöön kytkeytyvät myös Hämeenkyrö, Parkano, Kihniö ja Mänttä-Vilppula. Ulkoilureitistöjen rakentamistöiden koordinointihankkeessa ( ) toteutetaan eri rakentamiskohteet. Hankkeiden kokonaissumma on noin euroa. Tampereen ammattikorkeakoulu tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa alueen matkailuyrityksille kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin. Ensivaiheessa vuosina toteutetaan tutkimushanke. Toisessa vaiheessa toteutetaan yritysryhmähankkeita, joissa liiketoimintamallia ryhdytään toteuttamaan käytännössä. Tampereen ammattikorkeakoulu on valmistellut yhteistyössä alueen yritysten, Vihreä Sydän -yritysverkoston, Finn-Medi Tutkimus Oy:n, elinkeinoyhtiö Tredea Oy:n, Ikaalisten kaupungin ja Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry:n kanssa Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskus -hankkeen ( ). Hankkeessa perustettava kehittämiskeskus tarjoaa tuoteja palvelukehittämisen asiantuntijapalveluja sekä koulutuspalveluja pk-yrityksille sekä toimii verkostoyhteistyön koordinoijana. TAMK perustaa Ikaalisten yksikköönsä yrittäjyyteen tähtäävän hyvinvointimatkailun erikoitumisopinnot -koulutusohjelman, joka aloittaa syksyllä

19 HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI TOTEUTUSAIKANA 2) (CD-ROM-levyt, Internet-sivut, julkaisut, markkinointiesitteet tai muut esitteet, seminaariaineistot, videot jne.) Tuotettu materiaali Kustannus Internetsivut suomeksi ja englanniksi (www.tamk.fi/sytyke) Hankkeen sisällöstä kertovat värikopiotulosteet (toimineet hankkeen esitteenä) Työpajojen ja päätösseminaarin ohjelmamateriaalit Päätösseminaarin esitykset (löytyvät hankkeen internetsivuilta) Lehtihaastattelut ja hankkeen toimenpiteistä julkaistut artikkelit ja jutut 1) Hankkeen tuottamasta keskeisestä materiaalista on toimitettava aina yksi näytekappale Pirkanmaan liittoon hankkeen yhteyshenkilölle. Internet-sivujen osalta on ilmoitettava osoite. Hankkeessa ei ole tuotettu em. materiaaleja toteutusaikana HANKKEEN MÄÄRÄLLISET TYÖPAIKKATULOKSET (H= HANKEHAKEMUKSESSA MAINITTU, T= TO- TEUTUNUT), KPL-MÄÄRÄ (erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain se yritys/ ne yritykset, joihin tässä ilmoitetut työpaikat ovat syntyneet) Uudet miestyöpaikat 0 0 Uudet naistyöpaikat 0 0 Uudet työpaikat yhteensä 0 0 H T HANKKEEN MUUT TULOKSET (erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain uudet yritykset ja tuetut yritykset) Indikaattori H T Uusien yritysten lukumäärä 0 0 Naisyrittäjien lukumäärä 0 0 Tuettujen yritysten lukumäärä 0 0 Hankkeessa mukana olevien 0 0 yritysten lukumäärä Koulutettavien/koulutettujen määrä

20 KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA - Lyhyt hankeaika suhteessa tavoitteisiin ja sisältöön. - Kehittämissuunnitelman tuottamisessa tarvittavan tutkimustiedon hajanaisuus. - Aluekokonaisuuden laajuus ja yhtenäisen aluetietoisuuden puuttuminen. - Seitsemisen - Helvetinjärven matkailualueen mahdollisuuksien hyödyntämisen vähyys ja mahdollisuuksien aliarvostaminen alalla. - Aluekokonaisuuden toimijoiden välisen yhteistyöperinteen heikkous. - Pitkän tähtäimen maakunnallisen matkailuelinkeinojen kehittämisohjelman puuttuminen. - Epäonnistumisten aiheuttama pessimismi kehittämishankkeiden vaikuttavuuteen. - Hankkeen resurssien vähyys suhteessa toimenpiteiden vaativuuteen ja määrään. Tampere Paikka ja päiväys Allekirjoitus Liitteet: kpl 20

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke)

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) 29.10.2012, Hämeenlinna Sivu 1 30.10.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen sisältö OPET-hankkeen taustat ja tavoitteet

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tavoitteet pitkällä aikavälillä Matkailu on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun elinkeino.

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen oimialojen tavoiteltu kehitys vuoteen 2030 -työpaja Oulu 20.11.2014 utkija, F ekka Kauppila Naturpolis Oy Esityksen sisältö Johdanto matkailukeskusvetoinen kehittämispolitiikka

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

ROBINWOOD PLUS hanke: esittely Seija Kemppainen, projektipäällikkö, Kainuun maakunta- kuntayhtymä

ROBINWOOD PLUS hanke: esittely Seija Kemppainen, projektipäällikkö, Kainuun maakunta- kuntayhtymä ROBINWOOD PLUS hanke: esittely Seija Kemppainen, projektipäällikkö, Kainuun maakunta- kuntayhtymä www.robinwoodplus.eu Robinwood Plus projektikumppanit Johtava kumppani: Liguria Italia Muut kumppanit:

Lisätiedot

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kotimaan matkailijat suurin matkailijaryhmämme Lähimatkailun odotetaan kasvavan

Lisätiedot

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Kohteena Lappi - Lapin matkailun fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen Liisa Mäenpää Lapin matkailun digipalapeli 2-vuotinen kehittämishanke Toteuttaja:

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 15.6.2012, Ympäristötoimenpiteillä lisää kannattavuutta maatilan toimintaan Huomisen osaajat -hankkeen verkostotapaaminen Sivu 1 20.6.2012 OPET-hankkeen

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008 MATKO2 MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008 Toteuttaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yks. Ilmajoentie 525. 60800

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Lappi sopimus 2018-2021 Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto Valtuustoseminaari 21.11.2016 Rovaniemi, Above ordinary HIENOA, ETTÄ OLETTE

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012 _ KOKOUSAIKA Torstai 15.3.2012 klo 10.00 12.30 _ KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja yritysvastuun YYVA koulutusohjelma 2016

Yhteiskunta- ja yritysvastuun YYVA koulutusohjelma 2016 Yhteiskunta- ja yritysvastuun YYVA koulutusohjelma 2016 Ensimmäinen pk-yrityksille suunnattu yhteiskunta- ja yritysvastuun koulutusohjelma käynnistyy 8.9.2016! Koulutusohjelmaan kuuluu neljä koulutuspäivää,

Lisätiedot

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa!

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Nina Rautiainen, osaamispäällikkö Satu Väisänen, projektipäällikkö Esityksen rakenne:

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot