HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha"

Transkriptio

1 HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: Seitsemisen - Helvetinjärven matkailualueen yritystoimintaympäristön kehittämishanke (SYTYKE) Hankkeen toteutusaika: Toteuttaja: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy/TAMK/Tutkimus- ja kehityspalvelut Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Erkki Kelloniemi Puhelin: Fax: Sähköposti: Raportointijakso: HANKKEEN HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA: Henkilö: Erkki Kelloniemi Tehtävänimike ja vastuualue projektissa: Projektipäällikkö; organisoi hankkeen toteutusta, vastaa raportoinnista, kustannusseurannasta sekä tavoitteiden ja aikataulun mukaisesta etenemisestä Katja Kivikangas Projektisihteeri; tehtäväalueeseen kuuluvat erityisesti selvitystöiden toteutus ja muut hankesuunnitelman käytännön toimenpiteistä nousevat tehtävät (mm. hankkeen tilaisuuksien organisointi ja raportointiin osallistuminen) HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN 1) KOKOONPANO HANKKEEN AIKANA (täytetään loppuraportoinnin yhteydessä): Puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri Ala-Uotila Esa, puheenjohtaja Anttila Ari-Pekka Asunta Martti Heinisuo Martti Isolähteenmäki Timo Kangasniemi Mia, yhteyshenkilö Keto-Tokoi Petri Kivikangas Katja, sihteeri Koskela Jouni Kranni Katri Nissinen Tero Peltola-Orpana Päivi Peltonen Tuula Organisaatio Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Kiinteistötoimisto Martti Asunta Ikaalisten Kylpylä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy Pirkanmaan liitto Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Pirkanmaan liitto Vilmankämmen Instituutti Ikaalisten kaupunki Peltolan luomutila Metsähallitus 1

2 Pirttilahti Arto Saikkonen Kari Tanhua Heidi Tyllilä Liisa, varapuheenjohtaja Vehnämaa Marja Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry GoTampere Oy PoKo ry Hiking Travel, Hit Ky Pirkan Kylät ry 1) Mikäli hankkeen toteutusta varten perustettiin ohjausryhmän lisäksi muita hankkeen toteutukseen osallistuneita ryhmiä, laitetaan ryhmien kokoonpano ja tarkoitus liitteeksi loppuraporttiin HANKKEEN TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT: Pirkanmaan liitto, Ikaalisten kaupunki, Ylöjärven kaupunki, Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry, Metsähallitus, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy, Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy, Ruoveden Elinkeinopalvelut, Virtain kaupunki, Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry, Naturpolis Oy, Tredea Oy/GoTampere, Terveyttä Metsästä -hanke (Metla), Neloskierrehanke (TAMK), Ylöjärven Uutiset, Kurun Lehti, Virtain Kylien Kehittämisyhdistys ry, Käy Kylässä -hanke, Ikaalisten Nouseva Voima ry, MEKin Outdoors Finland - koordinointihanke, Hiking Travel Hit Ky/Ylöjärven Yrittäjät ry, Vihreä Sydän -yritysverkosto, Pirkan Kylät ry, Demola-projekti, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät ry, Pirkanmaan maastoreittipooli ry, PoKo ry, Pomoottori ry, Vesuri-ryhmä ry, Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry, Luoteis-Pirkanmaan seutukunta, Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu 2

3 HANKKEEN KESKEISET TAVOITTEET (VRT. HANKESUUNNITELMA) JA ARVIO NIIDEN SAAVUTTA- MISESTA: SYTYKE-hanke jatkaa Seitsemisen Helvetinjärven alueen luontomatkailusuunnitelman (Metsähallitus 2008) pohjalta alueen systemaattista kehittämistoimintaa. Hankkeen tavoitteena on edistää luontomatkailusuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on: 1) Luoda aluekokonaisuudesta kestävän luontomatkailun malliesimerkki ja edistää aluekokonaisuuden avulla kestävän matkailun toteuttamista maakunnan matkailussa. 2) Perustaa pysyvä yhteistyöryhmä luontomatkailusuunnitelmahankkeen kehittämistyön jatkamiseksi. 3) Edistää aluekokonaisuuden luontomatkailuyrittäjien välistä verkostoitumista, muodostaa ympärivuotisesti toimivia palveluketjuja ja hyödyntää Tampereen vetovoimaa. 4) Kehittää palveluista kestävään matkailuun profiloituneita ja laadukkaita, luontoon ja paikalliseen kulttuuriperintöön ja aitoihin elämyksiin perustuvia. 5) Tehdä aluekokonaisuudesta helposti saavutettava ja asiakkuuksista pysyviä. 6) Lisätä kävijöiden viipymää ja palveluiden käyttöä alueella. 7) Varmistaa kestävän luontomatkailun periaatteiden toteutuminen alueella ja edistää Metsähallituksen ja yrittäjien yhteistyösopimuksien syntymistä. ARVIO KESKEISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA SYTYKE-hanke on saanut alulle positiivisen kehityskulun, jossa luontomatkailualueen yrittäjien verkostoituminen sekä Metsähallituksen ja yritysten yhteistyösopimukset ovat lisääntyneet. Lisäksi Seitsemisen Helvetinjärven alueelle on asettunut nuoria, kansainvälisiä ja hyvin kouluttautuneita uusia yrittäjiä, joiden varaan tulevaisuutta voidaan rakentaa. Tätä kautta asiakkaille voidaan tarjota aiempaa paremmin luontoon, paikalliseen kulttuuriperintöön ja aitoihin elämyksiin perustuvia matkailutuotteita ja -palveluja. Kestävän matkailun toteuttamista maakunnan matkailussa tullaan jatkossa edistämään valmistelussa olevassa Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli -hankkeessa. Hankkeen kirjoittamisesta on vastannut Jyväskylän ammattikorkeakoulu, joka ottaa myös koordinointivastuun. Partnereina hankkeessa ovat Tampereen ammattikorkeakoulun lisäksi Vaasan ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Pysyvän yhteistyöryhmän tehtävään SYTYKE-hanke esittää Tampereen ammattikorkeakoulun alaisuuteen perustettavaa Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskusta. SYTYKE-hankkeen voidaan arvioida saavuttaneen tavoitteensa hyvin ja osin jopa ylittäneen ne. Esimerkiksi alkuperäistä ajatusta pysyvän yhteistyöryhmän roolista on hankkeen aikana viety pidemmälle. Vihreä Sydän -brändinimen käyttöönottaminen Ylöjärven yritysverkostossa oli edistysaskel, jonka toteutumiseen harva uskoin hankkeen alkaessa. Huonoon maineeseen ajautunut Vihreä Sydän -nimi alkoi sykkiä uudelleen yhteistyönä Metsähallituksen kanssa toteutetulla benchmarking-matkalla Oulanka-Ruka-Kuusamon aluelle. SYTYKE-hankkeen ansioksi voidaan ainakin osittain ottaa myös se, että osa kesällä 2009 Demolaprojektissa työskennelleistä opiskelijoista pestattiin talvella TAMKin Neloskierre-hankkeeseen. Yhteistyössä GoTampereen ja yrittäjien kanssa syntyi aloitettu viikko-ohjelma, josta on luvassa tulevalle talvikaudelle uusi versio. 3

4 HANKKEEN TAUSTA JA VALMISTELUT: Seitsemisen Helvetinjärven matkailualueen yritystoimintaympäristön kehittämishanke syntyi tarpeeseen jatkaa Metsähallituksen Seitsemisen Helvetinjärven luontomatkailusuunnitelma -hankkeen ( ) tuottamien luontomatkailun linjauksien ja strategisten tavoitteiden toteuttamista kansallispuistoja laajemmalla matkailualueella. Aluekokonaisuuden muodostavat Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaan seutukunnat, Ylöjärven kaupunki ja sitä kautta Tampereen kaupunkiseutu. SYTYKE-hankesuunnitelman laativat yhteistyössä Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (projektipäällikkö Erkki Kelloniemi) ja Metsähallitus (puistonjohtaja Tuula Peltonen). Aloitteen tekijänä Pirkanmaan ammattikorkeakoulu koordinoi hankevalmistelun, otti tehtäväkseen hankkeen hakemisen, hallinnoimisen ja toteuttamisen. Vuoden 2008 aikana hankevalmisteluihin osallistuivat aktiivisesti alueen matkailuyritykset, kunnat, seutukunnat sekä eri matkailutoimijat. Luontomatkailu oli ollut useasti esillä eri selvityksissä ja kyselyissä. Seitsemisen Helvetinjärven kansallispuistojen kävijätutkimukset vahvistivat alueen olevan valtakunnallisestikin virkistyskäyttäjien tuntema ja suosima käyntikohde. Ns. Paltilan raportissa todettiin, että kansallispuistojen tarjoamia mahdollisuuksia ja luontomatkailua kokonaisuudessaan ei ole riittävästi huomioitu maakunnan keskeisenä vetovoimatekijänä. Hankkeen valmistelujen aikana julkaistiin myös Pirkanmaan elämystalous -hankkeen sidosryhmäkysely. Alustavissa selvityksissä alueen eri toimijat suhtautuivat myönteisesti Seitsemisen Helvetinjärven alueen kehittämiseen luonto- ja kulttuurimatkailualueena. Matkailualuetason yhteisten kehittämistoimien haasteena, mutta myös vahvuutena nähtiin aluekokonaisuuden laajuus ja monipuolisuus, sijainti sekä toimijoiden yhteistyöperinteet ja paikalliskulttuuriset eroavuudet. Kartoituksissa alueella toimivat yrittäjät ilmaisivat halukkuutensa osallistua luontomatkailun kehittämiseen yhteistyössä Metsähallituksen, kuntien ja matkailutoimijoiden kanssa. Yrittäjien toivomuksena oli, että SYTYKE-hankkeessa luontomatkailutarjonnan kehittäminen kytkettäisiin Tampereen vetovoimatekijöihin. Aiempiin kokemuksiinsa vedoten yrittäjät katsoivat, että hankkeen kehittämistavoitteita visioineen ei voida toteuttaa pelkästään yritysten tuotteita ja palveluita kehittämällä. Vetovoimatekijöiden tuotteistami- 4

5 nen, verkostoyhteistyö, alueen tarjoamat tukipalvelut sekä matkailualueen imago ja saavutettavuus tulee nähdä kokonaisuutena, joka edellyttää pitkäjänteistä kehittämistoimintaa, sen pysyvää koordinointia, kaikkien toimijoiden panostusta ja sitoutumista. SYTYKE-hankkeen toteuttaminen varmistui, kun Pirkanmaan liitto myönsi hankkeen perusrahoituksen maakunnan kehittämisrahasta. Hankkeen kuntarahoitukseen osallistuivat Ikaalisten kaupunki, Ylöjärven kaupunki, Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen rahoituspäätöksessä (Pirkanmaan liitto, Maakuntahallitus ) aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie toteaa SYTYKE-hankkeen vievän konkreettisella tasolla eteenpäin luontomatkailun systemaattista kehittämistä Seitsemisen - Helvetinjärven alueella luoden edellytyksiä luontomatkailuun liittyvien mahdollisuuksien mittavammalle hyödyntämiselle. Strategisesta näkökulmasta hanke tukee monissa maakunnan kehittämistä koskevissa linjauksissa todettuja tavoitteita. Maakuntaohjelmassa on todettu muun muassa, että luontomatkailun kehittämistä ja hyödyntämistä on tehostettava osana maaseudun yhdyskuntarakenteen vahvistamista. Myös Pirkanmaan maaseutustrategiassa on yritystoiminnan kehittämiseen liittyen todettu Pirkanmaalla olevan hyvät edellytykset luontomatkailun kehittämiseen esimerkiksi kansallispuistoihin tukeutumalla. Maakuntakaavassa Seitsemisen Helvetinjärven alue on merkitty luontomatkailun kehittämisen kohdealueeksi. Hankehenkilöstön valinta ja fasiliteetit Seitsemisen Helvetinjärven matkailualueen yritystoimintaympäristön kehittämishanke käynnistyi välittömästi Maakuntahallituksen tekemän rahoituspäätöksen jälkeen. Hankkeen kokopäivätoimiseksi projektipäälliköksi palkattiin hankkeen valmistelutyöstä vastannut projektikoordinaattori Erkki Kelloniemi. Osa-aikaiseksi projektisihteeriksi palkattiin alkaen suunnittelija, YTM Katja Kivikangas, joka oli osallistunut projektisuunnitelman työstämiseen alkaen. Hankkeen toimisto perustettiin Pirkanmaan ammattikorkeakoululle osoitteeseen Kuntokatu 4, Tampere. Hankkeen nimi, logo ja tiedotusmateriaali Hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä muokattiin tiivistelmä ja sen pohjalta rakennettiin 5

6 hankkeen esitemateriaali ja internetsivut (www.piramk.fi/sytyke). Nimilyhennelmä SYTYKE johdettiin hankkeen virallisesta nimestä ja siitä johdettiin hankkeen logo. Nimilyhennelmä ja logo koettiin sidosryhmissä onnistuneina, selkeästi hankkeen sisältöä ja tavoitteita kuvaavina. Ohjausryhmä Hankkeen ohjausryhmään kutsuttiin monipuolisesti hankealueen matkailualan toimijoita ja asiantuntijoita. Ohjausryhmän kokoonpanon hyväksyivät päärahoittaja Pirkanmaan liitto ja hallinnoija Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy. Ohjausryhmän järjestäytymiskokous pidettiin Yhteyshenkilö Pirkanmaan liitto nimesi hankkeen yhteyshenkilöksi rahoitustarkastaja Mia Kangasniemen. Aloituspalaveri Hankkeen aloituspalaveri pidettiin Palaveriin osallistuivat Tiina Harala ja Mia Kangasniemi Pirkanmaan liitosta sekä Marja Syrjälä, Katja Kivikangas ja Erkki Kelloniemi Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. Maksatusaikataulu Hankkeen maksatusaikatauluksi sovittiin Pirkanmaan liiton yhteyshenkilön Mia Kangasniemen kanssa seuraavat ajanjaksot: (maksatus syyskuussa 2009) (maksatus helmikuussa 2010) (maksatus kesäkuussa, kuitenkin viimeistään elokuussa 2010) 6

7 Toimintasuunnitelmat Hankesuunnitelmasta johdettu toimintasuunnitelma vaiheistettiin maksatusaikataulun mukaisesti kolmeen eri osaa seuraavasti: Vaihe 1 - Osallistavista toimintamuodoista (työpajat/roadshowt) sovitaan kohderyhmittäin - Hankesuunnitelman mukaiset selvitystyöt käynnistyvät - Benchmarking-matkan valmistelut käynnistyvät - Työpajojen toteutusaikataulu ja sisältösuunnitelmat laaditaan - Kehittämissuunnitelman valmistelutyöt käynnistyvät - Kohderyhmien sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin saavutetaan Vaihe 2 - Kehittämissuunnitelman ja lähiajan toimenpideohjelman valmistelut käynnistyvät - Pysyvän yhteistyöryhmän malli syntyy (Demola-projekti) - Keskeisten toimijoiden sitoutuminen yhteistyöhön aluekokonaisuuden kehittämisessä saavutetaan - Selvitystyöt (opinnäytetyöt ym.) jatkuvat - Alueellisia työpajoja ja roadshowta toteutetaan - Benchmarking-matka Kuusamoon järjestetään Vaihe 3 - Kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma valmistuvat - Pysyvä yhteistyöryhmä (kehittämiskeskus) perustetaan - Alueellisia työpajoja ja roadshowta toteutetaan - Päätösseminaari valmistellaan ja toteutetaan Rahoittajille ja sidosryhmille raportoidaan - Hanke päättyy Ohjausryhmän kokous järjestetään Jatkotoimenpiteet käynnistyvät 7

8 HANKKEEN KESKEISET TOTEUTETUT TOIMENPITEET: Tiedotus ja viestintä Hankkeen aikana operatiivinen tiedotus eli tilaisuuksien ja työpajojen markkinointimateriaali toimitettiin kohderyhmille pääasiassa sähköpostilla. Lisäksi alueellisista työpajoista tiedottivat hankkeeseen osallistuneet yhteistyötahot omia kanaviaan käyttäen. Ohjausryhmän kokoukset kutsuttiin koolle kirjeitse. Valtaosa hankesuunnitelmassa mainituista kohderyhmistä; yritykset, matkailualan alueelliset ja valtakunnalliset asiantuntijat ja kehittäjät tavoitettiin sähköpostein sekä hanketyöntekijöiden vierailujen, seminaarien, työpajojen ja eri tilaisuuksien yhteydessä. Näiden tilaisuuksien kautta SYTYKE-hanke kutsuttiin muun muassa MEKin valtakunnalliseen Outdoors Finland -koordinointihankkeeseen ja se listattiin myös Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategia :n toteuttajaluetteloon. Alueen lehdistössä (Aamulehti, Ylöjärven Uutiset, Kurun Lehti, Pohjois-Satakunta, Vekkari, Kyläkapula) julkaistiin haastatteluja, artikkeleita sekä juttuja hankkeen toimenpiteistä. Hankkeen hallinnoijan (PIRAMK/TAMK) sisäisessä tiedotuksessa ja viestinnässä hankkeen sisältöä, tavoitteita ja toimintaa on esitelty muun muassa PIRAMKin Spirit-lehdessä, PIRAMKin ja TAMKin yhteisessä It takes 2 to TAMK -julkaisussa sekä TAMKin TAMK Nyt -tiedotteissa. Pirkanmaan maakuntakorkeakoulun internetsivuilla ja tiedotelehdessä hanke on ollut esillä eri yhteyksissä. Hankkeen tärkeimmät yhteistyötahot ovat julkaisseet myös omilla internetsivuillaan hankkeen tiedotteita. Tiedotustilaisuus Seitsemisen luontokeskuksessa Tilaisuuteen osallistui Ylöjärven, Hämeenkyrön ja Ikaalisten alueilla toimivia matkailuyrittäjiä ja muita matkailutoimijoita. Tilaisuudessa keskusteltiin Metsähallituksen ja yrittäjien yhteistyöstä, Metsähallituksen tarjoamista mahdollisuuksista sekä SYTYKE-hankkeen Kuusamoon suuntautuneen benchmarking-matkan annista. Esitelmät aiheista pitivät puistonjohtaja Tuula Peltonen ja projektipäällikkö Erkki Kelloniemi. Tilaisuudessa päätettiin jatkaa yhteisiä alueellisia tapaamisia SYTYKE-hankkeessa. 8

9 Demola-projektin tiedotustilaisuus Työväenmuseo Werstaalla Hyvinvointia luonnosta niin, että luontokin voi hyvin - Sustainable business environment - konseptin esittelytilaisuuteen osallistui kaikkiaan noin 75 henkilöä. Yhteistyöpalaverit eri toimijoiden kanssa Hankkeen päätyömuotona oli käydä jatkuvaa vuoropuhelua alueen eri toimijoiden kanssa ja tavoittaa mahdollisimman monia erilaisia kohderyhmiä. Yhteistyöpalavereissa käytiin keskustelua hankkeen tavoitteista, kuultiin toimijoiden tarpeita ja toiveita sekä kirjattiin ylös hankkeen tavoitteiden ja toteuttamisen kannalta oleellinen tieto. Tärkeimmät palaverit, joihin osallistui kaiken kaikkiaan kymmeniä ihmisiä pidettiin seuraavasti: Metsähallitus , Ylöjärven Uutiset -lehti/seitseminen , GoTampere Oy , Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry/mänttä , Pukkilan leirikeskus/visuvesi , Luoteis-Pirkanmaan seutukunta/hämeenkyrö , Ylöjärven Yrityspalvelu Oy , Eräkarkku , Pirkan Kylät ry/hämeenkyrö , Demola-projekti , Terveyttä Metsästä -tutkimushanke Metla/Parkano , Maakuntakorkeakoulu , Tampereen kaupunkikehitysryhmä/kari Kankaala , Pirkanmaan maastoreittipooli ry & Snowconnection -hanke & Ruoveden kunta , Hankesenssit/Varalan urheiluopisto , Demola-projekti , Demola-projekti , Demola-projekti , Pirkanmaan maastoreittipooli ry , Metsähallitus/Tuula Peltonen , Demola-projekti , Pirkanmaan maastoreittipooli ry , Metsästyspuistopalaveri , Ruoveden Elinkeinopalveluiden & Metsähallituksen & SYTYKE-hankkeen palaveri/ruovesi , Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy/Ikaalinen , Metsästyspuistopalaveri , Pirkanmaan maastoreittipooli ry , Metsästyspuistopalaveri , Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli -hankkeen suunnittelupalaveri/tuusula , Metsähallituksen & Ikaalisten Nouseva Voima ry:n ja SYTYKE-hankkeen palaveri/jämijärvi , E.A.T. Tampere , Pyöräilyreitistöhankepalaveri , Tredea Oy & GoTampere Oy & Tampe- 9

10 reen kauppakamari & Pirkanmaan Yrittäjät ry, Hiking Travel, Hit Ky & Metsähallitus & TAMK & SYTYKE-hanke , Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli - hankkeen suunnittelupalaveri/helsinki , MEKin Outdoors Finland - koordinointihanke , Maisematien matkailuhankepalaveri/hämeenkyrö , Reitistöpalaveri , Ekointernet Oy Ab , ELY-keskus , Pirkanmaan liitto , PoKo ry/mänttä , Ikaalisten kaupunki & Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy & TAMK & SYTYKE-hanke/Ikaalinen , Tredea Oy , Sappeen matkailukeskus & Kaakkois-Pirkanmaan Yrityspalvelukeskus & SY- TYKE-hanke/Pälkäne , Ikaalisten kaupunginhallitus/ikaalinen , Metsähallitus & SYTYKE-hanke/Seitseminen , Tmi Puuristella & SYTYKEhanke/Seitseminen , Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli - hankkeen suunnittelupalaveri Selvitystyöt Demola-projektin selvitystyö Hyvinvointia luonnosta niin, että luontokin voi hyvin Sustainable business environment -konseptin kehittäminen oli PIRAMKin tilaustyö ja se valmistui syyskuussa Opiskelijaprojektin tuotoksena syntyi laaja ja monialainen selvitystyöaineisto ja kuvaus kehittämiskeskuskonseptista. Sustainable business environment -konseptia voidaan pitää kautta aikojen merkittävimpänä opiskelijaprojektin tuotoksena luontomatkailun kehittämisen saralla Pirkanmaalla. Demola-projektin tuotosta jatkokehitetään TAMKin Neloskierre-hankkeessa. Päätavoitteena on muun muassa palvelujen muotoilutyökalujen kehittäminen. Työkalut otetaan käyttöön ja edelleen kehitettäväksi Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskuksessa sekä yrityksissä ja yritysverkostoissa. Vihreä Sydän Matkailu Oy:n nimenkäyttöoikeutta koskeva selvitys (Arto Pirttilahti ja Erkki Kelloniemi) johti Vihreä Sydän -tuotemerkin luovuttamiseen SYTYKE-hankkeelle. Luovutus tapahtui Ylä-Pirkanmaan työpajan yhteydessä Virtain kaupunginjohtajan Tapani Leppäsen toimesta. Hankkeen tehtäväksi annettiin välittää tuotemerkin käyttöoikeus perusteilla olleelle Ylöjärven yritysverkostolle. Yritysverkosto otti Vihreä Sydän Green Heart -nimen käyttöönsä keväällä 2010 alkaneessa markkinointi- ja tuotekehityshankkeessaan. Hankkeen internetsivut löytyvät osoitteesta 10

11 Opinnäytetyö Hankkeessa valmistui joulukuussa 2009 Heidi Linnakaaren TAMKissa tekemä tutkintotyö Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen laatujärjestelmien ja yhteistyösopimusten avulla Seitsemisen ja Helvetinjärven alueella. Työpajat SYTYKE-hankkeen ja Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n työpaja Ikaalisissa (osallistujia 27 kpl) SYTYKE-hankkeen ja elinkeinoyhtiöiden työpaja PIRAMKissa (osallistujia 8 kpl) SYTYKE-hankkeen ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n työpaja Ylöjärvellä (osallistujia 22 kpl) SYTYKE-työpaja Jämillä (osallistujia 14 kpl) Ylä-Pirkanmaan työpaja Ruovedellä (osallistujia 24 kpl) Roadshowt Ylöjärven matkailun roadshow (osallistujia n. 21 kpl) Vihreä Sydän -yritysverkoston roadshow (osallistujia n. 25) Benchmarking-matka Kuusamoon osallistujia 18 kpl Raportit: - Anna Kurronen: Miten Ruka-Kuusamosta tuli Ruka-Kuusamo: kuvaus strategiaprosessista, jonka alueen toimijat ovat käyneet läpi. - Katja Kivikangas: SYTYKE-hankkeen benchmarking-matka Oulanka-Ruka- Kuusamon alueelle Erkki Kelloniemi, Katja Kivikangas & Anna Kurronen: SYTYKE-hanke. Kuusamo-benchmarkingraportti. 11

12 SYTYKE-hankkeen päätösseminaari SYTYKE-hankkeen päätösseminaari järjestettiin Urkin Piilopirtillä Hämeenkyrön Pinsiössä. Seminaarin ensimmäisen osan esityksissä käsiteltiin matkailun kysynnän muutoksia ja toisen osan esitykset keskittyivät matkailun tarjonnassa tapahtuviin muutoksiin. Seminaariesitykset löytyvät hankkeen internetsivuilta. Osallistujia seminaariin oli ilmoittautunut 82 kpl. Muut seminaarit ja tilaisuudet, joihin projektihenkilökunta osallistui Valtakunnallinen hyvinvointimatkailuseminaari Holiday Club Tampereen kylpylässä. Osallistujat: Erkki Kelloniemi ja Katja Kivikangas Elämystalouden strategia -työpaja Tampere-talossa. Osallistujat: Erkki Kelloniemi ja Katja Kivikangas Metsien virkistyskäyttö -seminaari Evolla. Osallistujat: Erkki Kelloniemi ja Katja Kivikangas Elvyttävien ympäristöjen terveysvaikutukset -luentotilaisuus Nokialla. Osallistuja: Katja Kivikangas Terveysmatkailu-seminaari ja TEMin Matkailun ajankohtaisseminaari Helsingissä. Osallistuja: Erkki Kelloniemi. Terveysmatkailu-seminaarissa käsiteltiin kansainvälistä terveysmatkailua ja Suomen mahdollisuuksia, potentiaalisia yhteistyökumppaneita sekä markkinoita. Matkailun ajankohtaisseminaarin puheenvuoroissa keskityttiin teemaan liittyvästi Suomen matkailun toimintaympäristöön, matkailualan tilanteeseen sekä tutkimus- ja kehitysstrategiaa koskeviin aiheisiin. Koveron 150-vuotisjuhlat Seitsemisen kansallispuistossa. Osallistuja: Katja Kivikangas Tampereen kauppakamarin syysseminaari Valkeakoskella. Osallistuja: Erkki Kelloniemi. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa valmisteluvaiheessa ollutta Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategialuonnosta ( ). Seminaaria hallitsi erityisesti keskustelu Pirkanmaan elinkeinojen kehittämistoiminnan johtajuudesta, alueen mahdollisuuksista, näkyvyydestä ja brändistä. 12

13 Terveyttä Metsästä -tutkimushankkeen seminaari Parkanossa. Osallistujat: Erkki Kelloniemi ja Katja Kivikangas. Psykologian professori, dosentti Kalevi Korpelan tutkimusprojekteissa tuotetaan tietoa muun muassa erilaisten elpymisympäristöjen vaikutuksista stressistä vapautumiseen. Korpelan mukaan luontokohteet antavat nopeamman ja pitkäkestoisemman elpymisvasteen kuin kaupunkiympäristöt. Ikaalisiin ja Seitsemisen kansallispuistoon vuoden 2010 aikana avattavien teemapolkujen (Voimametsä ja Runokangas) käyttäjäkokemuksia voidaan hyödyntää vapaa-ajan matkailutuotteiden ja -palveluiden sisällön kehittämisessä. Teemapolkujen ja Korpelan tutkimusprojektien tuottamaa uutta tutkimustietoa elpymisympäristöistä voidaan hyödyntää laajemminkin Pirkanmaan hyvinvointimatkailun klusterissa esimerkiksi työkykyä (TYKY) ja työhyvinvointia (TYHY) edistävien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) ja Matkailun teemaryhmän yhteinen keskustelu- ja infotilaisuus Helsingissä. Osallistujat: Erkki Kelloniemi ja Katja Kivikangas TEKESin Vapaa-ajan palvelut - ja Sapuska -ohjelmien yhteinen vuosiseminaari Helsingissä. Osallistuja: Katja Kivikangas Tutkittua tietoa matkailun kehittämisen tueksi -seminaari Savonlinnassa. Osallistuja: Katja Kivikangas Pirkanmaan elämystalouden info- ja keskustelutilaisuus Tamperetalossa. Osallistujat: Erkki Kelloniemi ja Katja Kivikangas Teiskoon vai Thaimaahan? Keskustelutilaisuus kestävästä matkailusta Tampereen kaupunginkirjasto Metsossa Osallistuja: Katja Kivikangas Designing Slow Life -konferenssi Lahdessa. Osallistuja: Katja Kivikangas Kansainvälisen Destination Analysis -opiskelijaprojektin tulosten esittelytilaisuus TAMKin Ikaalisten toimipisteessä. Osallistuja: Katja Kivikangas Creative Lapland ajankohtaisseminaari Rovaniemellä. Osallistujat: Katja Kivikangas ja Julia Sergeeva 13

14 HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS Kestävä matkailu Pirkanmaan vientituotteeksi SYTYKE-hankkeessa pohdittiin, kuinka Seitsemisen Helvetinjärven matkailualueesta saadaan vuoteen 2020 mennessä kansainvälisesti kiinnostava ja valtakunnallisesti tunnettu kestävän luontomatkailun kärkikohde Pirkanmaalla. Hankkeen aikana kypsyi ajatus luontomatkailun kytkemisestä laajempaan hyvinvointimatkailun kokonaisuuteen. Siihen kuuluu myös uutena mahdollisuutena terveysmatkailu. Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategiassa ( ) puhutaankin hyvinvointimatkailun kansainvälisesti kilpailukykyisen klusterin luomisesta. SYTYKE-hanke tuotti kehittämissuunnitelman, toimenpideohjelman ja Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskus -konseptin synnytettävälle keskittymälle. Keskeisenä Pirkanmaan matkailun kehittämishaasteena on erilaistaa alue matkailijoiden mielikuvissa, tehdä aidoista vetovoimatekijöistä ja osaamisista hyvinvointimatkailuun profiloituja vientituotteita ja palveluita sekä luoda edellytykset menestyvälle hyvinvointiyrittäjyydelle. Vihreä Sydän -hyvinvointimatkailualue SYTYKE-hankkeen aikana osallistujien keskuudessa on vahvistunut usko siihen, että maakunnan luonto-, maaseutu- ja kaupunkikohteet ovat matkailullisesti arvokkaita ja vetovoimaisia, ja että niihin voidaan tukeutua menestyvän liiketoiminnan kehittämisessä. Seitsemisen Helvetinjärven alueesta on mahdollisuus kehittää Etelä-Suomen merkittävin hyvinvointimatkailuun profiloitunut matkailualue. Tähän keskusalueeseen kytkeytyvästi tullaan kehittämään muun muassa erilaisia reitistöjä sekä niiden varsille tarvittavia palveluja. Metsähallituksen luontopalvelut keskittyy jatkossa suojelualueilla tapahtuvan matkailutoiminnan tukemiseen asiantuntijapalveluilla. Yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia muun muassa infrastruktuurin hoitamisessa ja palveluiden tuottamisessa. Matkailualue käsittää koko pohjoisen Pirkanmaan, mukaan lukien Tampereen keskusseutu. Tällä alueella on osaavaa yritystoimintaa, joka on verkostoitumassa alueellisissa keskittymissä. SYTYKE-hankkeen yhtenä tuloksena syntyi yli 20 yrityksen muodostama Vihreä Sydän - verkosto. Ensi vaiheessa verkoston tavoitteena on saavuttaa lähimarkkinat ja tulevaisuudessa suuntautua kansainvälisille markkinoille. 14

15 Luvassa monipuolista hanketoimintaa SYTYKE-hankkeen tuloksena käynnistetään kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi useiden eri kehittämishankkeiden valmistelutyöt. Alueella kymmenen vuotta jatkunut reitistöjen rakentamistyö saatetaan loppuun Ulkoilureitistöjen rakentamistöiden koordinointihankkeella, joka käynnistyy keväällä 2010 ja kestää vuoden 2012 kevääseen. Hankkeen päärahoittaja on Pirkanmaan ELY-keskus. Hanke on suuruudeltaan noin euroa ja koordinoitavien rakennushankkeiden yhteissumma on noin euroa. TAMK on mukana yhteistyössä suunnittelemassa JAMKin, VAMKin ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakentamishanketta. Hankkeen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2010 syksyllä. SYTYKE-hanke rakensi myös yhteistyösuhteet Matkailun edistämiskeskuksen toteuttaman Outdoors Finland -aktiviteettien kansallisen koordinointihankkeen kanssa. Tavoitteena on rakentaa Seitsemisen Helvetinjärven matkailualueen ja koko Pirkanmaan kattava alueellinen Outdoors -hanke, jossa luokitellaan erilaiset reitistöt sekä tuotetaan kartta ja GPS-retkipalveluita. Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskuksen perustaminen SYTYKE-hankkeen yhtenä tavoitteena oli tuottaa alueelle pysyvä kehittämistoiminnan koordinaatiota hoitava yhteistyöryhmä. Demola-opiskelijaprojekti kehitti ajatusta yhteistyöryhmän korvaavasta kehittämiskeskuksesta kesällä 2009 ja synnytti keskusta koskevan konseptin. TAMK on kevään 2010 aikana valmistellut yhdessä matkailualan toimijoiden kanssa hankkeen, jonka tarkoituksena on rakentaa Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskus. Keskus tulee jatkossa olemaan luonnollinen osa TAMKin toimintaa. Sen yhtenä tehtävänä on toimia matkailijalle maakunnallisena porttina erilaisiin matkailuympäristöihin, mukaan lukien kaupunkiluonto, kylämaisemat, vesistöt ja kansallispuistot. Keskus toimii samalla käyttäjälähtöisesti yhteistyöalustana yrityksille, alan toimijoille ja opetukselle. Sen tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvinvointiyrittäjyydelle ja matkailutoimialan kansainvälistymiselle. Opinnäytetyöt ja alan perustutkimus työkaluina PIRAMKin ja TAMKin eri koulutusohjelmat hyödynsivät SYTYKE-hanketta mm. opinnäytetöiden ja erilaisten selvitystöiden kautta. Tuleva Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskus sisältää ajatuksen opetustoimintaa tukevien oppimisympäristöjen kehittämisestä. Aitoina 15

16 oppimisympäristöinä toimivat muun muassa t&k-hankkeet sekä yritykset ja niiden muodostamat verkostot. Opinnäytetyöt on tarkoitus kytkeä entistä lähemmäs elävää elämää. Tätä kautta on mahdollisuus luoda matkailutoimialalle uutta tietoa ja soveltaa sitä käytäntöön. KUVAUS HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA, VAIKUTUKSISTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN KANNALTA, TIETOYHTEISKUNTAVAIKUTUKSISTA (täytetään loppuraportoinnin yhteydessä) SYTYKE-hanke rakentui tavoitteiltaan kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamiseen matkailun toimialalla. Kestävyyden elementtejä ovat sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen. Hankkeen toteutusaikana osallistujien tietoisuus Seitsemisen - Helvetinjärven matkailualueeseen sisältyvistä suojeluarvoista ja alueen kestävän käytön hyödyistä lisääntyi. Tämä ilmenee Metsähallituksen ja alueen yrittäjien yhteistyösopimusten määrällisenä kasvuna. Hankkeen aikana vahvistunut yrittäjien, kuntien ja kansalaisjärjestöjen yhteistyö eri alueiden välillä sekä Tampereen keskusseudun kanssa lisäsi taajamien ja maaseudun vuorovaikutusta. Yritysten keskinäinen verkostoituminen lisäsi aluetason yhteistyötä, joka pitkällä aikavälillä lisää tuotantoresurssien yhteiskäyttöä muun muassa Vihreä Sydän - yritysverkostossa kehitteillä olevan viikko-ohjelman puitteissa. Hankkeen toimesta luotiin edellytykset kehittää kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli alueen yrityksille. 16

17 OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (täytetään loppuraportoinnin yhteydessä) 17

18 HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU (loppuraportissa selvitys siitä, MITEN JA MILLÄ RESURSSEILLA HANKKEESSA TUETTUA/ ALKUUN SAATUA TOIMINTAA ON TARKOITUS JATKAA) Hankkeen tuloksena syntynyttä kehittämissuunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan toimenpideohjelmalla, johon on Tampereen ammattikorkeakoulun toimesta, yhdessä kumppaneiden kanssa valmisteilla useita tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kehittämissuunnitelmassa esitetään Seitsemisen - Helvetinjärven matkailualueen tulevan kehittämistoiminnan keskittämistä kansallispuisto- ja suojelualueiden halki kulkevaan Pirkan Taival -reitistöön. Tähän keskusreitistöön voidaan kytkeä eri matkailukeskittymiä yhdistävänä verkostona pohjoisen Pirkanmaan alueelle rakenteilla oleva, noin 650 kilometrin pituinen ulkoilureitistö. Potentiaalina Pirkan Taival -keskusreitistö erilaisine luonto- ja kulttuurikohteineen muodostaa Etelä-Suomessa kansainvälisestikin merkittävän matkailullisen keskittymän, jota kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Pirkan Taival - reitti alkaa Tampereen Pyynikiltä ja jatkuu Ylöjärven, Ikaalisten, Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen kautta Ruovedelle ja Virroille. Reitistöön kytkeytyvät myös Hämeenkyrö, Parkano, Kihniö ja Mänttä-Vilppula. Ulkoilureitistöjen rakentamistöiden koordinointihankkeessa ( ) toteutetaan eri rakentamiskohteet. Hankkeiden kokonaissumma on noin euroa. Tampereen ammattikorkeakoulu tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa alueen matkailuyrityksille kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin. Ensivaiheessa vuosina toteutetaan tutkimushanke. Toisessa vaiheessa toteutetaan yritysryhmähankkeita, joissa liiketoimintamallia ryhdytään toteuttamaan käytännössä. Tampereen ammattikorkeakoulu on valmistellut yhteistyössä alueen yritysten, Vihreä Sydän -yritysverkoston, Finn-Medi Tutkimus Oy:n, elinkeinoyhtiö Tredea Oy:n, Ikaalisten kaupungin ja Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry:n kanssa Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskus -hankkeen ( ). Hankkeessa perustettava kehittämiskeskus tarjoaa tuoteja palvelukehittämisen asiantuntijapalveluja sekä koulutuspalveluja pk-yrityksille sekä toimii verkostoyhteistyön koordinoijana. TAMK perustaa Ikaalisten yksikköönsä yrittäjyyteen tähtäävän hyvinvointimatkailun erikoitumisopinnot -koulutusohjelman, joka aloittaa syksyllä

19 HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI TOTEUTUSAIKANA 2) (CD-ROM-levyt, Internet-sivut, julkaisut, markkinointiesitteet tai muut esitteet, seminaariaineistot, videot jne.) Tuotettu materiaali Kustannus Internetsivut suomeksi ja englanniksi (www.tamk.fi/sytyke) Hankkeen sisällöstä kertovat värikopiotulosteet (toimineet hankkeen esitteenä) Työpajojen ja päätösseminaarin ohjelmamateriaalit Päätösseminaarin esitykset (löytyvät hankkeen internetsivuilta) Lehtihaastattelut ja hankkeen toimenpiteistä julkaistut artikkelit ja jutut 1) Hankkeen tuottamasta keskeisestä materiaalista on toimitettava aina yksi näytekappale Pirkanmaan liittoon hankkeen yhteyshenkilölle. Internet-sivujen osalta on ilmoitettava osoite. Hankkeessa ei ole tuotettu em. materiaaleja toteutusaikana HANKKEEN MÄÄRÄLLISET TYÖPAIKKATULOKSET (H= HANKEHAKEMUKSESSA MAINITTU, T= TO- TEUTUNUT), KPL-MÄÄRÄ (erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain se yritys/ ne yritykset, joihin tässä ilmoitetut työpaikat ovat syntyneet) Uudet miestyöpaikat 0 0 Uudet naistyöpaikat 0 0 Uudet työpaikat yhteensä 0 0 H T HANKKEEN MUUT TULOKSET (erillisellä liitteellä yksilöitävä y-tunnuksittain uudet yritykset ja tuetut yritykset) Indikaattori H T Uusien yritysten lukumäärä 0 0 Naisyrittäjien lukumäärä 0 0 Tuettujen yritysten lukumäärä 0 0 Hankkeessa mukana olevien 0 0 yritysten lukumäärä Koulutettavien/koulutettujen määrä

20 KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA - Lyhyt hankeaika suhteessa tavoitteisiin ja sisältöön. - Kehittämissuunnitelman tuottamisessa tarvittavan tutkimustiedon hajanaisuus. - Aluekokonaisuuden laajuus ja yhtenäisen aluetietoisuuden puuttuminen. - Seitsemisen - Helvetinjärven matkailualueen mahdollisuuksien hyödyntämisen vähyys ja mahdollisuuksien aliarvostaminen alalla. - Aluekokonaisuuden toimijoiden välisen yhteistyöperinteen heikkous. - Pitkän tähtäimen maakunnallisen matkailuelinkeinojen kehittämisohjelman puuttuminen. - Epäonnistumisten aiheuttama pessimismi kehittämishankkeiden vaikuttavuuteen. - Hankkeen resurssien vähyys suhteessa toimenpiteiden vaativuuteen ja määrään. Tampere Paikka ja päiväys Allekirjoitus Liitteet: kpl 20

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL verkosto Hankkeen toteutusaika: 1.1.2010 31.12.2011. Verkoston toiminnalle tullaan erillisellä hakemuksella hakemaan jatkorahoitusta

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL verkosto Hankkeen toteutusaika: 1.1.2010 31.12.2011. Verkoston toiminnalle tullaan hakemaan jatkorahoitusta vuosille 2012 2013.

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu

Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu Kestävä luontomatkailu Metsähallituksessa Metsähallitus edistää Kestävän luontomatkailun periaatteita kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL verkosto Hankkeen 1.1.2010 31.12.2011 (jatkohakemus 2012) toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI HANKKEEN LOPPURAPORTTI Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma (2000-2006) Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma, siirtymäkauden tuki Maakunnan kehittämisraha 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: ViherCenter kehittämishanke

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseutu Yhteyshenkilö: Kimmo Kurunmäki Puhelin:

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Raija Ruusunen

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Raija Ruusunen Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Raija Ruusunen Matkailun kehittämisen tapa vaihtelee Suomessa alueelta toiselle Suurimalla osalla

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta. Antti Korkka MW-Kehitys Oy

Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta. Antti Korkka MW-Kehitys Oy Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta Antti Korkka MW-Kehitys Oy MATKAILUN KEHITTÄMINEN MW-KEHITYKSEN VETOVASTUULLE Perustana kaupungin konserni- ja strategiaohjaus. Hyötynä suora yhteys

Lisätiedot

Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu Pohjanmaalla

Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu Pohjanmaalla Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu Pohjanmaalla 2017-2018 Luonnonvarasuunnittelu: Mitä ja miten Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin strategista kestävän

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009 MATKO2 MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009 Toteuttaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yks. Ilmajoentie 525. 60800

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

VALKEATIEN MATKAILUMARKKINOINNIN TUOTTEISTAMINEN

VALKEATIEN MATKAILUMARKKINOINNIN TUOTTEISTAMINEN 1 LOPPURAPORTTI VALKEATIEN MATKAILUMARKKINOINNIN TUOTTEISTAMINEN Kuva: Paavo Hamunen Kuusamo 27.9.2007 Sauli Juurikka projektipäällikkö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3 2. Projektin organisointi... 3

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 20.6.2012, Luonnonmukainen peruskunnostus miniseminaari, Suomen ympäristökeskus Sivu 1 25.6.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 SISÄVESI LIFE IP SISÄVESI LIFE IP Metsähallituksen koordinoima valtakunnallinen EUrahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa Suomen sisävesien tilaa ja sovittaa

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke Saimaa Geopark valmisteluhanke Geopark Saimaalle -seminaari 4.11. 2014 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi - miksi? Saimaalla on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen

Lisätiedot

Kansallispuistojen merkitys maaseutumatkailulle. SMMY seminaari

Kansallispuistojen merkitys maaseutumatkailulle. SMMY seminaari Kansallispuistojen merkitys maaseutumatkailulle SMMY seminaari 19.4.2017 Kansallispuistofaktat 39 kansallispuistoa ( 17.6. alkaen 40 kpl) Kävijöiden aluetaloudelliset vaikutukset 2016 178,9 milj. euroa

Lisätiedot

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari Työpajan 1 (laatu) yhteenveto 1. Alkuperä esiin ja sille arvostus 2. Ammattitaito ja osaaminen 3. Luokitus ja kriteerit 4. Palvelu 5. Tietologistiikka KOKONAISUUDEN MERKITYS = ELÄMYS Työpaja 2, jakelutiet

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Anja Härkönen Projektikoordinaattori / Kanta-ja Päijät-Häme LAHDEN TIEDEPÄIVÄ 12.11.2013 1 14. marraskuuta 2013 Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun,

Lisätiedot

Luonnosta vetovoimaa matkailuun Pirjo Räsänen

Luonnosta vetovoimaa matkailuun Pirjo Räsänen Luonnosta vetovoimaa matkailuun 07.10.2014 Pirjo Räsänen www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com Outdoors Finland katto-ohjelma 2009-2014 MEKin hallinnoima koko Outdoors

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arvioinnin pilotointi Pirkanmaalla MVA työkaluna sote- ja maakuntauudistuksessa Pirkanmaan pilotti

Maaseutuvaikutusten arvioinnin pilotointi Pirkanmaalla MVA työkaluna sote- ja maakuntauudistuksessa Pirkanmaan pilotti Maaseutuvaikutusten arvioinnin pilotointi Pirkanmaalla MVA työkaluna sote- ja maakuntauudistuksessa Pirkanmaan pilotti Päivi Kujala MVA-koordinaattori, Kuntaliitto 21.11.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi MAASEUTUVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Näkemyksiä seudullisen yrityspalvelun kehittämisestä Pirkanmaalla. Jukka Ojala

Näkemyksiä seudullisen yrityspalvelun kehittämisestä Pirkanmaalla. Jukka Ojala Näkemyksiä seudullisen yrityspalvelun kehittämisestä Pirkanmaalla Jukka Ojala Yritys-Suomi Pirkanmaa Etelä-Pirkanmaa Sastamalan seutu Kyrösjärven seutu Parkano-Kihniö Ylä-Pirkanmaa Kaakkois-Pirkanmaa Tampereen

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen oimialojen tavoiteltu kehitys vuoteen 2030 -työpaja Oulu 20.11.2014 utkija, F ekka Kauppila Naturpolis Oy Esityksen sisältö Johdanto matkailukeskusvetoinen kehittämispolitiikka

Lisätiedot

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja 10.00 Tervetuloa, päivän tarkoitus ja ohjelman esittely (Marja-Riitta Kottila) 10.10 Keitä me olemme, esittäytyminen 10.30 Alueiden suunnitelmat 11.00 Luomualan

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tavoitteet pitkällä aikavälillä Matkailu on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun elinkeino.

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Seutukaupunkipilotit, yleistä: Pilottimenettely perustuu Kaupunkipoliittisen toimenpideohjelman

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Attractive Oulu Region 2018 - Matkailullisesti monipuolinen kansainvälistyvä Oulun alue

Attractive Oulu Region 2018 - Matkailullisesti monipuolinen kansainvälistyvä Oulun alue Kaupunginhallitus 248 08.09.2015 Attractive Oulu Region 2018 - Matkailullisesti monipuolinen kansainvälistyvä Oulun alue 795/02.30/2015 KH 08.09.2015 248 Hankkeen taustat: Pohjois-Pohjanmaan nykyisen matkailustrategian

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke)

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) 29.10.2012, Hämeenlinna Sivu 1 30.10.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen sisältö OPET-hankkeen taustat ja tavoitteet

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ

YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Yritysryhmähanketilaisuudet 9.10.2017 Hattula, Lepaan kartano 10.10.2017 Hollola, Hollolan

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI Työvoima- ja elinkeinokeskus HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite kehittämishankkeen maksamislomakkeeseen 316_03 EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan maatalouden ohjausja tukirahasto 1 Hankkeen nimi Kulttuurimatkailun vientiverkosto

Lisätiedot

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous Pirkanmaan Lapen eteneminen Ohjausryhmän kokous 3.4.2017 1 18.5.2017 Hankkeen etenemisen tilanne Täydennetty ja saatuun valtionavustukseen sopeutettu hankehakemus toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriöön

Lisätiedot