EDUSKUNTAVAALIT KOLKUT- TAVAT OVELLE Esa Kanerva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDUSKUNTAVAALIT KOLKUT- TAVAT OVELLE Esa Kanerva"

Transkriptio

1

2 EDUSKUNTAVAALIT KOLKUT- TAVAT OVELLE Esa Kanerva 1 Suomi on tällä hetkellä vakavassa tilan-teessa. Mikään entinen ei ole itsestään selvää. Kansalaisten mahdollisuudet elättää itsensä työllään ovat heikentyneet, hyvinvointiyhteiskunnan peruspalvelut eivät toimi tai laatu on vain välttävää ja maan taloudellisen kasvun mahdollisuudet torppaantuvat viennin huonoon vetoon. Kunnat tekevät valtion puolesta ns. likaisen työn paikkaamalla valtionosuusleikkauksia verottamalla kuntalaisia lisää, supistamalla palveluverkkoaan ja korottamalla palvelumaksut tappiin. Niin asiat ovat, miltä ne näyttävät. Suomen tilanne näyttää kansalaisten silmissä juuri edellä kuvatulta, ellei vieläkin pahemmalta, koska mitään parempaa ei nopeasti ole näköpiirissä ja maa on ajelehtinut uppotukkina kriisistä toiseen. Toivottavasti Suomessa käydään huhtikuussa rehelliset vaalit. Tarkoitan tällä sitä, että mikään puolue ei lupaa ja markkinoi kansalaisille turhia lupauksia ja hokkuspokkustemppuja nopeasta paremmasta tulevaisuudesta. Miltä vaaleihin valmistautuvan SDP:n tilanne näyttää tällä hetkellä? Tietenkin pitää katsoa tulevaisuuteen ja lakata murehtimasta onnettoman sixpack-hallituksen olemattomia saavutuksia. Demarit ovat kuitenkin koko hallituskauden ottaneet rohkeasti vastuuta Suomen taloudesta ja eivätkä ole syyllistyneet alhaiseen populismiin. Eduskuntavaalien kannalta menestyminen ei ole mahdotonta. Mitä puolueen tulee kansalaisille viestittää? Tässä esittelen muutamia ehdotuksia. Työtä Suomeen ei saada, ellei viennin veto parane Eurooppaan ja kansanvälisille markkinoille. Meillä on paljon sellaista annattavaa ja vietävää maailmalle, jota tällä hetkellä ei kaupata minnekään. Kaakkois-Aasia nousee taloudellisesti kohisten ja siellä on kehittyvät vientimarkkinat. Vietävää riittäisi jätehuolto-osaamisessa, veden puhdistuksessa, päästökaasujen puhdistusprosesseissa ja opetuksessa, vain muutamia mainitakseni. Kotimaista kulutuskysyntää pitää lisätä järkevillä työmarkkinaratkaisuilla ja palkansaajien ostovoiman turvaamisella. Käytännössä tämä tarkoittaa alhaisia palkankorotuksia ja palkkaverotuksen alentamista. Teollisuuden kilpailukyky on hyvin riippuvainen energian saannista ja hinnasta. Perusvoimana ydinvoima on Suomelle välttämätön vaihtoehto. Julkisen sektorin tuottavuutta voidaan lisätä lisäämällä kuntien valtaa päättää itse omista ratkaisuistaan. Kun normipurku ei valtion tasolla näytä onnistuvan, on kunnille taattava ns. vapaakuntamahdollisuus päättää itse mahdollisimman suurelta osalta palvelutuotannon laajuudesta, laadusta ja määrästä kuitenkaan loukkaamatta lain säädännöllä kansalaisten subjektiivisiksi jatkuu >>>>>>

3 2 oikeuksiksi määriteltyjä palveluita. Huonontunutta väestön huoltosuhdetta voidaan korjata vapaammalla maahanmuuttopolitiikalla ja edistämällä työperäistä väestön maahan tuloa sen houkuttelevuutta lisäämällä esimerkiksi määräaikaisilla verohelpotuksilla. Seuraavan hallituksen on tehtävä kunta- ja soteratkaisut, koska en usko tämän ramman nykyhallituksen siihen kykenevän. Uudistus on aloitettava kuntaratkaisusta taloudelliset ratkaisut edellä ja sitten edettävä sosiaali- terveydenhuollon uudelleen organisointiin. Työttömyys on yhteiskunnan syöpä. Tampereella on vuoden -14 marraskuussa työttömiä yhtä paljon kuin Pirkkalassa asukkaita. Työttömyys ei korjaannu odottelemalla kotimaan kysynnän nousua tai viennin elpymistä. Patenttiratkaisut eivät kerta kaikkiaan toimi. Työttömyysturvan kestoa on lyhennettävä, mutta sen sijaan työn välitystä on tehostettava ja räätälöity työttömän tuki työn saamisesta taataan. Työn hankinnasta tehdään tavoitteellista toimintaa ja työn saaminen asiakkaalle on työnhankkijan palkkion edellytys. Mikäli työtä syystä tai toisesta ei löydy, harkinnanvaraista työttömyysturvaa voidaan jatkaa jonkin aikaa työn haun jatkuessa edelleen. Kaikenlaisen työn tekeminen on kunnioitettavaa ja unohdetaan paska-työ-käsite. Työtä on kyettävä jakamaan ja osa-aika työ saatava kunniaan purkamalla sosiaalietuuksien tuomia esteitä. Nuoret on saatava töihin. Nuorelle ei saisi tarjota muuta vaihtoehtoa kuin työpaikka, opinnot tai harjoittelu. Sosiaaliturva ei ole ratkaisu lainkaan. Nuorisotakuu on saatava aidosti toimimaan! SDP: nykyjohdolla on vahva tahtotila muuttaa Suomea kansalaisille tasa-arvoisammaksi, oikeudenmukaisemmaksi ja turvallisemmaksi maaksi. Edellä kuvatut toimenpiteet hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi on poimittu vapaasti soveltaen puolueen vaaliohjelmasta. Suurin osa tavoitteista on arvo- ja asennekysymyksiä. Ei niinkään paljon rahaa vaativia esityksiä. Luotan siihen, että eduskuntavaaleissa kansalaiset luottavat SDP:n tavoitteisiin. Luokkayhteiskuntaa ei kaivata eikä Keskustan, Persujen ja Kokoomuksen porvarillista tavallista kansalaista kurjistavaa politiikkaa. SDP tarjoaa työtä, tasa-arvoa ja turvallisuutta! TAMPEREEN SOS. DEM. TOVERISEURA ry. HALLITUS 2015 Puheenjohtaja: Esa Kanerva Varapuheenjohtaja: Johanna Hirvimies Hallituksen varsinaiset jäsenet: Seppo Salminen, Pekka Anttila, Esa Rannikko, Ari Wigelius, Petri Kallio, Noora Pajari, Harri Hurske ja Harri Hykkö. Varajäsenet: Antti Wallenius, Esko Raskulla ja Kari Niemelä

4 3 MINÄ SITOUDUN AJAMAAN TYÖLLISYYTTÄ Pekka Salmi, Tampereen apulaispormestari ja Pirkanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja Suomi on lamassa. Se on tosiasia, jonka yli tai ympäri ei päästä. Työttömyys on ollut pitkään kasvussa ja huitelee Tampereella prosentissa. Samaan aikaan tulo- ja terveyserot kasvavat. Eduskuntavaalien jälkeen maahan on saatava toimintakykyinen hallitus, jonka tärkein tehtävä on talous- ja työllisyyspolitiikan uudistaminen. Suomi tarvitsee ennen kaikkea uusia työpaikkoja. Tätä kautta saamme hyvinvointia ihmisille ja verotuloja kunnille sekä valtiolle. Ilman verotuloja ei hyvinvointiyhteiskuntaa voida kehittää sosialidemokraattien arvomaailman mukaisesti. Talouslama johtuu Suomen osalta siitä, että yritykset eivät työllistä ja investoi, koska kysyntää niiden tuotteille ja palveluille ei ole riittävästi. Toinen tärkeä syy on, että ihmisten ostovoima on laskenut kasvaneen työttömyyden ja alhaisten palkankorotusten vuoksi. Sosiaaliturvan leikkauksista ja palkka- sekä kulutusverojen korotuksista tulisikin luopua, koska ne leikkaavat tehokkaasti ihmisten ostovoimaa ja siten vain syventävät lamaa. Miten sitten uusia työpaikkoja saadaan luotua? Kun yksityinen sektori ei saa aikaan kasvua, tarvitaan valtion toimenpiteitä. Yhteisöveroalennus maksoi 900 milj. euroa, mutta hyödyt ovat valuneet vain osakkeen omistajille. Peruisin veroalen ja ohjaisin rahat talouskasvuun. Ensinnäkin infrapanotukset ovat aina järkeviä. Suomi käyttää 50 % vähemmän rahaa väyläinfraansa kuin Ruotsi ja 300 % vähemmän kuin Norja. Rata- ja tieverkkomme rapautuukin kovaa vauhtia. Lisäksi Suomen sijainti EU:n laidalla tarkoittaa sitä, että yritysten kuljetukset markkinoille ovat kalliita. Suomen jos kenen pitäisi olla kiinnostunut tie- ja ratayhteyksistään. Niitä tulisi parantaa. Toiseksi korjausvelkaa on muodostunut myös rakennuksiin. Korjausrakentaminen työllistää hyvin rakentajia. Nyrkkisääntö on, että yksi henkilö rakennuksilla työllistää neljä muuta palveluissa, kuljetuksissa ja teollisuudessa. Korjausrakentamista saadaan liikkeelle taloyhtiöiden korjaus- ja energia-avustuksilla. Lisäksi esimerkiksi kohtuuhintaisia ARA-asuntoja tulisi saada enemmän ihmisten ulottuville ottamalla käyttöön käynnistysavustukset pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kolmanneksi ottaisin aktiivisemman roolin valtion yhtiöpolitiikassa. Valtion yhtiöiltä saadut osinkotuotot tulisi sijoittaa takaisin elinkeinoelämään uusien työpaikkojen luomiseksi. Aikanaanhan valtionomistus yhtiöissä perustui siihen, että pääomia ei löytynyt yksityisiltä toimijoilta. Valtion oli lähdettävä mukaan teollistamaan Suomea. Tänä päivänä tilanne on samankaltainen, kun suuryhtiöiden mielenkiinto on kohdistunut Suomen ulkopuolelle. Ne eivät investoi Suomeen vaan ulkomaille. Uudet työpaikat syntyvät kasvuhakuisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Näihin yrityksiin tulisi valtionkin panostaa ja lähteä sijoittamaan myös pääomaa. jatkuu >>>>>

5 4 Neljänneksi kaikki ihmiset eivät työllisty avoimille työmarkkinoille. Meillä on kasvava joukko pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia, jotka eivät pärjää nykypäivän työelämän tahdissa. Lainsäädännön pitää mahdollistaa jokaisen työpanoksen vastaanottaminen. Tarvitsemme palkkatuettua työtä, kuntouttavaa työtoimintaa ja koulutusta. Tässä työssä kuntien rooli korostuu. Talous- ja työllisyyspolitiikan lähtökohtana tulisi olla täystyöllisyyden tavoittelu. Tavoitteet on asetettava korkealle, vaikka niitä onkin vaikea saavuttaa. On parempi tavoitella kultamitalia ja tulla pronssille, kuin tavoitella pronssia ja tulla viidenneksi MINÄ SITOUDUN Pia Viitanen, Kulttuuri- ja asuntoministeri Minulle politiikka on sitoutumista arvoihin ja tavoitteisiin. Tärkein osa sitoutumista on väsymätön työ sen puolesta, mihin sitoutuu. 1. TYÖ. Minä sitoudun tekemään päätöksiä sen puolesta, että kaikilla työkykyisillä ihmisillä on työpaikka. Työ tuo leivän ja se antaa paljon sen tekijälle. Työtä syntyy yrityksissä ja pienikin on tässä asiassa kaunista. Valtion tulee tukea yksinyrittä- ja pienyrittämistä sen lisäksi, että suurilla infrastruktuurihankkeilla luodaan edellytyksiä kaiken kokoisten yritysten menestykselle. Vastapainoksi toivon ja edellytän yrityksiltä, että työntekijöitä arvostetaan eikä heitä uuvuteta ennen aikojaan työelämän ulkopuolelle. 2. TURVALLISUUS Minä sitoudun arkiturvallisuuden lipunkantajaksi. Lähiöitä ja muita asuinalueita tulee vaalia hyvän elämän kotipaikkoina. On tärkeää, että kaikki voivat asua kodeissaan niin kauan kuin haluavat, vaikka ikää karttuu. Valtion tulee antaa tukea siihen, että rakennuksia korjataan ja että niistä tällöin tehdään myös hissillisiä. Tähän olen ministeriaikanani erityisesti panostanut ja saanut aikaan tuloksia. Kaupunkien tulee osaltaan huolehtia, että kadut, torit ja puistot ovat kaikille turvallisia. Tähän voidaan vaikuttaa välttämällä epämääräisiä ja pimeitä katveita tai vaikkapa talvella niinkin yksinkertaisesti kuin hiekoittamalla riittävästi. Turvallisuuden tunnetta tuo myös se, että tuntee kuuluvansa yhteiskuntaan ja että tuntee joitakin ihmisiä asuinalueellaan. Tässä ovat suurena apuna lähiöiden asukastilat ja talot, joiden hankkimiseen ja ylläpitoon olen hankkinut valtion tukea. 3. KULTTUURI Kulttuuri on hyvinvoinnin ja sivistyksen perusjalka, eikä sitä saa taloudellisesti vaikeina aikoina murentaa. Minä sitoudun tekemään työtä sen hyväksi, että jokaisella on mahdollisuus harrastaa kulttuuria ja liikuntaa lähellä kotia pienin kustannuksin tai maksutta. jatkuu >>>>>

6 5 Kulttuuri lisää hyvinvointia, yhdistää erilaisia ihmisiä ja luo kauneutta ympärillemme. Kulttuuri kuuluu kaikille! 4. KOTI JA LÄHIÖT Minä sitoudun ajamaan kaikkia niitä toimia, joilla jokaiselle saadaan omalle rahapussille sopiva koti. Hyviä asumismuotoja ovat niin omistus-, vuokra- kuin asumisoikeusasunnotkin. Ratkaisevaa on se, että niihin on oltava varaa. Asumiskulujen jälkeen pitää jäädä rahaa myös muuhun elämiseen. Kun kotona ei voi asua, joko vanhuuden, sairauden tai vamman vuoksi, yhteiskunnan on mahdollistettava palveluasuminen pienissä ja kodinomaisissa olosuhteissa ja yksiköissä. Sitoudun myös jatkamaan kaikin voimin lähiöiden kehittämistä. MINÄ SITOUDUN YHTEISEEN TYÖHÖN! Sanna Marin, SDP:n varapuheenjohtaja Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Suomi tarvitsee uuden suunnan. Kuluvalla hallituskaudella olemme nähneet kuinka vaikeaa päätöksiä on tehdä ja toteuttaa, jos hallituskumppanit eivät jaa yhteistä poliittista tilannekuvaa ja puolueiden välillä ei ole luottamusta. Koska maan tilanne niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin on vakava, on seuraavan hallituksen kyettävä parempaan. Se on isänmaan etu Jotta yhteinen käsitys Suomen suunnasta voidaan muodostaa, on eri puolueiden tuotava rohkeasti ja rehellisesti esiin omat näkemyksensä ja teesinsä. Nyt ei ole kevyiden lupausten vaan uskottavien vaihtoehtojen aika. Sosialidemokraattien vaihtoehto rakentuu kolmeen keskeiseen näkemykseen: 1) Suomi nousee vain työllä, 2) uutta työtä luodaan kestävällä ja kasvuhakuisella talouspolitiikalla ja 3) maamme vahvuus on aina ollut politiikka, jossa kaikki pidetään samassa veneessä. Tämä on hyvä konteksti, jonka sisällä poliittisia ratkaisuja yksittäisistä kysymyksistä voidaan ensi kaudella tehdä. On aivan selvää, että talouspolitiikka nousee keskeiseen asemaan niin vaalikentillä kuin hallitusneuvotteluissakin. On myös hyvä muistaa, että talouspolitiikka on paitsi finanssi-, vero- ja elinkeinopolitiikkaa myös ennen kaikkea sosiaalipolitiikkaa. Nyt valittava talouspolitiikan vaihtoehto määrittää hyvin pitkälti sen millaisessa maassa huomenna elämme. Oikeiston vaihtoehto on verotuksen radikaali keventäminen ja vastaavasti hyvinvointivaltion raju leikkaaminen. EK onkin vaatinut ensi kaudelle neljän miljardin veronkevennyksiä ja vastaavasti kolmen miljardin sopeuttamista julkisiin menoihin. Avauksistaan päätellen kokoomus lienee samoilla linjoilla. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä puolestaan puhuu kuntien ja valtion työntekijöiden rajusta vähentämisestä ja valtion omistusten reippaasta myynnistä. jatkuu >>>>>

7 6 Perussuomalaisten talouspoliittisesta vaihtoehdosta ei kellään liene selkeää käsitystä. Sosialidemokraatit haluavat tehdä talouspolitiikkaa, joka luo uutta kasvua ja työtä. Tämä tarkoittaa muun muassa järkeviä ja työllisyyttä tukevia investointeja. Esimerkiksi sitä, että uudistamme Suomen tie- ja rataverkkoa, vahvistamme energiaomavaraisuuttamme ja myös uusiutuvien energioiden käyttöä sekä parannamme ihmisten terveyttä korjaamalla sairaita home- ja sisäilmaongelmista kärsiviä rakennuksiamme. Haluamme myös tukea pien- ja yksinyrittäjiä, koska suurin osa uusista työpaikoista syntyy juuri tällaisiin yrityksiin. Meidän on myös parannettava yritystemme toimintaedellytyksiä kansainväliseen kasvuun ja vientiin. Kuitenkin niin, ettemme samalla polje työehtoja tai palkkoja. Toinen keskeinen asia on kotimaisesta ostovoimasta huolehtiminen. En usko, että mittaviin veronalennuksiin on varaa, mutta jos näitä kuitenkin tehdään, on ne kohdennettava pieni- ja keskituloisille. Näin veroissa menetetyt tulot palautuvat toista kautta yhteiseen kassaan. Tässäkin taloustilanteessa on pidettävä huolta kaikista heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä. Samalla kun kamppailemme uuden työn ja kasvun aikaansaamiseksi, on meidän pidettävä huolta, ettei tekemämme talouspolitiikka johda ihmisten eriarvoistumisen tai tuloerojen kasvuun. Meillä on edelleen varaa pitää kaikki samassa veneessä. Sosialidemokraateilla on näkemys ja vaihtoehto tulevaisuudelle. Meillä on konkreettisia esityksiä, joilla Suomen kurssi palautetaan oikeille urille. Me olemme valmiita rakentavaan yhteistyöhön, jossa etsitään avoimin silmin ratkaisuja yhteisiin ongelmiin ja, jossa tehdyistä päätöksistä pidetään kiinni. Eduskuntavaaliehdokkaana ja puoluejohdon jäsenenä minä sitoudun tähän yhteiseen työhön. Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä. Sanna Marin puh: MINÄ SITOUDUN Jukka Gustafsson, kansanedustaja Kerrankin annettiin hyvä otsikko. Kiitos. Minulle edessä olevissa vaaleissa korostuu kaksi asiaa. - Arvot ja aate, ja teot. Sitoudun kaikella tiedollani vahvaan aate-ja arvopolitiikkaan. Edessä olevina vuosina on äärimmäisen tärkeätä ymmärtää isoja kokonaisuuksia. Siksi olen vaaleissa mukana. Olen tällä hetkellä kovin varovainen puhumaan hyvinvointiyhteiskunnasta. Sitä on eri kulmista nakerrettu. Liian moni elää aineellisessaa ja henkisessä köyhyydessä. Suomi ei ole tällä hetkellä Se yhteiskunta, joka vastaa meidän, minun arvojani. jatkuu >>>>>

8 7 Liikkeemme alkuperäinen, erityisesti ruotsalaisen ideolgin Wigforssin, yhden oppi-isäni, ajatus rakentaa pohjoismainen kansankoti, on kaukana, ja osin etääntynytkin. Mutta oikeasta hyvinvointiyhteiskunnasta, kansankotiajattelusta ei pidä luopua. Sosialidemokratiankin on aika ja tarve ravistella itseään.- Missä mennään, missä ollaan mukana! Kansankotiin kuuluu mahdollisuus omalla työllä hankkia työllään toimeentulo, oikeus sivistykseen, kulttuuriin ja peruspalveluihin. Minulle nämä kuulostavat teeseinä - tahdon vahvistaa niukoisssakin oloissa tasa-arvoa ja sivistyksellisiä arvoja taloudessa, työelämässä ja perheessä - tahdon olla aina heikomman puolella - sitoudun vahvistamaan ihmisen vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Se on minun näköistäni Sosialidemokratiaa ja kristillistä etiikkaa. Sitoudun käytännön politiikassa työllisyyden ja kasvun parantamiseen. Työtä ja työtä. Erityisesti pienen ja keskisuurn yritystoiminnan tukea on lisättävä. Ensimmäinen työntekijän palkkaamista tuettava. Sitoudun vientiteollisuuden kehittämiseen. Se on liian kapealla pohjalla. Kansantalouden pieni liikkumatila on käytettävä eläkkeiden, erityisesti pienten, ostovoiman lisäämiseen. Se on myös oikeudenmukaisuuskysymyksä. Työntekijöiden asemaa on parannettava. ajattelen erityisesti esim. Ns. Nollasopimuksia, joista on päästävä eroon. Reilumpi työelämä ja parempi palkka-tasa-arvo. Siitä se lähtee! Suosin kasvollista yritystoimintaa, irti kvartaalitalouden pikavoittoyritystoiminnasta. Ja minulle laadukas koulutus kaikilla tasoilla on taistelun kohde. Suoraansanoen eräillä aloille on suunnattu liiankin isot leikkaukset, joiden vaikutuksia on voitava arvioida ja tehtävä korjauksia. Osaan olen voinut vaikuttaa, en valitettavasti kaikkiin. Lähitulevauudessa on täsmätoimien aika. Mihin sitten rahat ja poliittinen voima riittää. Vain vahva sosialidemokratia voi turvata suojatietä kohden kansankotia. Periksi en anna. Olen täysillä mukana. Otetaan Pirkanmaalla vaalivoitto, ja annetaan Talouselämän "gallupeile" paikka historian roskakasaan. Annathan oman panoksesi, hyvä lukijani! Tämä ei ole muutaman ehdokkaan homma!

9 8 TOVERISEURAN KOKOUKSET KEVÄT 2014 Tammikuu maanantai klo 18 Työväentalon Väinö Voionmaa-sali 8. krs. kansanedustajaehdokkaiden vaalipaneeli Mukaan ovat lupautuneet Jukka Gustafsson, Ilmari Nurminen ja Pekka Salmi. Kahvitarjoilu. Helmikuu klo 18 kabinetti Tellervo. Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokela alustaa yhtiön pohjavesihankkeesta ja lupahakemustilanteesta. Lisäksi käsitellään Tampereen Sosialidemokraattisen Toveriseuran sääntömuutosehdotus. Maaliskuu klo 18 kabinetti Tellervo. Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen kertoo näkemyksiään pelastustoimen mahdollisesta valtiollistamisesta ja muista näkemyksistä. Samalla yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous. Huhtikuu klo18 kabinetti Tellervo. Dosentti Pertti Timonen tekee vaalianalyysin käydyistä eduskuntavaaleista. Toukokuu klo 18 vierailemme Pirkanmaan jätehuollon pääkonttori, osoite: Naulakatu 2 (Tietotalo). Toimitusjohtaja Harri Kallio alustaa mm. biojätelaitoshankkeesta. Kahvitarjoilu. Johtokunnan kokoukset Tellervossa: Tammikuu klo Helmikuu klo Maaliskuu klo Huhtikuu klo Toukokuu klo Sivumme internetissä:

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA

TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA TYÖTTÖMYYS ON PAHIN YHTEISKUNNALLINEN ONGELMA Suomen talouden ja työllisyyden parantaminen edellyttää viennin vetoa ja monipuolistamista, investointeja sekä tuottavuuden kasvua kaikilla sektoreilla. Seuraavan

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE :

HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE : Verot, elvytys ja ostovoima HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE : VEROTUKSEN LINJAUS VUOSILLE 2010 JA 2011 1 HALLITUKSEN LINJAAMAT KEVENNYKSET: 1,11 mrd. + PUOLIVÄLIN TARKISTE Hallitusohjelman mukaan

Lisätiedot

Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle. Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011

Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle. Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011 Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011 Kataisen hallituksen teot Leikkaa suomalaisesta työstä sekä julkisella että yksityisellä

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80 Vaalikysely 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosiaalidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Vaalipiiritutkimus 2014

Vaalipiiritutkimus 2014 Vaalipiiritutkimus 2014 Uusimaa Varsinais-Suomi Vaikuttaa HALUKKUUTEEN äänestää eduskuntavaaleissa sellaista puoluetta, joka ajaa seuraavia asioita tosissaan: Ankarammat rangaistukset

Lisätiedot

Työllisyys on ykkösasia

Työllisyys on ykkösasia Työllisyys on ykkösasia Keskustan ratkaisuja Suomen suunnan muuttamiseksi 9.8.2013 Helsinki 9.8.2013 Keskustan ratkaisuja Suomen suunnan muuttamiseksi 1 Urpilaisen budjettiesitys Talouden uskomushoitoa

Lisätiedot

Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että sovittuun voi luottaa. Nyt.

Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että sovittuun voi luottaa. Nyt. Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että sovittuun voi luottaa. Hallituspuolueiden puheenjohtajat tekivät toisin kuin aiemmin kertoivat tunnepitoisissa ja periaatteellisissa asioissa. Perussuomalaiset/Timo

Lisätiedot

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta KUUDEN KOHDAN TYÖPAKETTI PÄÄEKONOMISTI OLLI KOSKI

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta KUUDEN KOHDAN TYÖPAKETTI PÄÄEKONOMISTI OLLI KOSKI Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta KUUDEN KOHDAN TYÖPAKETTI PÄÄEKONOMISTI OLLI KOSKI ULKOINEN JA SISÄINEN TASAPAINO Korkea työttömyys täystyöllisyys Työttömyys % (sisäinen tasapaino) Suomen talouden tasapaino

Lisätiedot

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu:

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Makrotalouden lupaukset eivät toteudu Teollisuuden rakennemuutos Eriarvoistuminen ja pahoinvointi lisääntyvät Muutos vaatii: Pidemmän aikaperspektiivin

Lisätiedot

Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen

Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Sopimusten mukaiset toimialakohtaiset neuvottelut keväällä 2009 Teknologiateollisuus Työntekijät, tietotekniikan palveluala ja ylemmät toimihenkilöt:

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 19.1.2013 1 Tuomas Telkkä Suomen Yrittäjät Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos ja ennusteet tulevaan Lainsäädännön

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

SOSIAALIPUMMIT? - Suomalaiset oleskeluyhteiskunnassa

SOSIAALIPUMMIT? - Suomalaiset oleskeluyhteiskunnassa Juho Saari, UEF, KWRC SOSIAALIPUMMIT? - Suomalaiset oleskeluyhteiskunnassa SUOMALAINEN TILANNEKUVA : Tuloerot ovat kansainvälisesti katsoen pienet. Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. Lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet. EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila

Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet. EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila Suomen globaalit haasteet Ilmastonmuutos Eurokriisi Energiapaletin muutos Regulaatiousko ja -tulva

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA Maan hallitus yrittää synnyttää kautensa aikana yli. työpaikkaa, jotta työllisyysaste nousisi prosenttiin prosentista. Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta

Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Näkemyksiä valinnanvapaudesta ja yksityisten palvelutuottajien asemasta Valinnanvapaus on hyvästä, mutta päävastuun palveluiden tuottamisesta tulee olla julkisella sektorilla Kysymystä yksityisen panoksen

Lisätiedot

Hallitusohjelman maininnat

Hallitusohjelman maininnat Hallitusohjelman maininnat Esa Halme Mitä hallitusohjelma kertoo? Tulkintani mukaan 3 viestiä. Maailmalle: Suomi laittaa asiansa kuntoon Kotimaisille johtajille: Investoikaa parikymmentä ylimääräistä miljardia

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet

Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet Päivi Lipponen Kansanedustaja, Tulevaisuus - ja talousvaliokuntien jäsen Filosofian tohtori Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus Hyvinvoinnin kasvusta huolimatta, eriarvoisuus

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Peppi Saikku Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.-13.4.2011/ Helsinki Mitä tiedetään pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksesta? Mitkä asiat selittävät nykyistä tilannetta? Millaisia

Lisätiedot

Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit

Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit Vaaliohjelma 2014 Haaparannan Moderaatit Målgrupp: Haparanda Ingress: Haaparanta tarvitsee uuden poliittisen johdon Brödtext: Sosiaalidemokraatit ovat olleet vallassa Haaparannassa vuosikymmenien ajan.

Lisätiedot

HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET. Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander

HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET. Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander KANSANTALOUDEN ONGELMAT Suomen BKT on edelleen vuoden 2007 tason alapuolella Modernin historian

Lisätiedot

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen?

TY ÖELÄMÄN LA ATU. Laadukkaasti tulosta. Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? TY ÖELÄMÄN LA ATU Laadukkaasti tulosta Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? Puhutaan huomisesta ja vähän ylihuomisestakin Työelämän laatu ja työyhteisön

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: tiistai 3.8.2010 kello 9.06 11.07 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA

KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA Sosiaaliturvauudistus Hallitus on ryhtynyt suomalaisen sosiaaliturvan uudistamiseen. Sosiaaliturvauudistuksen (SATA) tavoitteena

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Jouni Vihmo, ekonomisti MaRan tiedotustilaisuus, Lasipalatsi 26.6.213 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Poliittinen mielenilmaus HML Kauppatorilla pe

Poliittinen mielenilmaus HML Kauppatorilla pe Poliittinen mielenilmaus HML Kauppatorilla pe 18.9.2015 3. 1 Hallituksen ideologia Maan hallitus tekee työtä porvarillisista näkökulmista se on tullut selväksi varmaan kaikille. Siis tulonsiirtoja pieni

Lisätiedot

Investointeja ihmisiin - Euroopan sosiaalirahasto 60 vuotta

Investointeja ihmisiin - Euroopan sosiaalirahasto 60 vuotta Investointeja ihmisiin - Euroopan sosiaalirahasto 60 vuotta Vanha ylioppilastalo 16.2.2017 Euroopan komission tervehdys Vuosi 2017 on sekä Rooman sopimuksen allekirjoituksen ja Euroopan sosiaalirahaston

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta?

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 Sinikka Tyynelä Yksikön johtaja Ikääntyvien asumispalvelut / Keski-Suomi

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki Työllisyys ja julkinen talous 29.12.2016 Martti Hetemäki Miten paljon työllisyys vaikuttaa julkiseen talouteen? Miten työllisyys liittyy sukupolvien väliseen sopimukseen? Miten työllisyysaste on kehittynyt

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

TALOUDEN VIITEKEHYS 4/2013 SAK/LL

TALOUDEN VIITEKEHYS 4/2013 SAK/LL AJANKOHTAISKATSAUS TALOUDEN VIITEKEHYS Hidas kasvu ja investointien puuttuminen Viennin matala taso Keskittynyt ja yksipuolinen elinkeinorakenne Mm. Nokiaklusterin, metsäteollisuuden, telakoiden ongelmat,

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Lapin kuntapäivä 24.9.2013 Pirkka Salo Lapin Yrittäjät 1 UUSI LAPIN YRITTÄJÄT 1.1.2014 alkaen 21 paikallisyhdistystä 3200 jäsenyritystä lähes 200 luottamushenkilöä

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007 PELLERVON TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 6.3.7 klo 9.3 SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/7 Työvoimapulan edessä ei pidä antautua Uusi hallituskausi alkaa suhdannehuipun jälkimainingeissa.

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys

Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys Julkisen talouden kestävyysvaje ja rahoituksen riittävyys Pääjohtaja, dosentti OTT Tuomas Pöysti 27.5.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Uuden vaalikauden suurimpia haasteita on talouskasvun ja kokonaistuottavuuden

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Tulevaisuus työelämässä -seminaari 24.3.2010 Scandic Marina Congress Center. Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Tulevaisuus työelämässä -seminaari 24.3.2010 Scandic Marina Congress Center. Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Tulevaisuus työelämässä -seminaari 24.3.2010 Scandic Marina Congress Center Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Ohjelma 13.00 Tilaisuuden avaus Työmarkkinat murroksessa Johtaja

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

YKSITYISEN HYVINVOINTIALAN AJANKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ SOTE- UUDISTUKSEEN

YKSITYISEN HYVINVOINTIALAN AJANKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ SOTE- UUDISTUKSEEN YKSITYISEN HYVINVOINTIALAN AJANKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ SOTE- UUDISTUKSEEN Elokuu 2016 (Terveyspalvelualan Liitto ja Sosiaalialan Työnantajat) 1.1.2017 alkaen Hyvinvointialan liitto Yksityinen hyvinvointiala

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Kuntatalous ja kuntien tehtävät sekä Keski-Suomen kuntien talous

Kuntatalous ja kuntien tehtävät sekä Keski-Suomen kuntien talous Kuntatalous ja kuntien tehtävät sekä Keski-Suomen kuntien talous Kommenttipuheenvuoro Kuntaliiton maakuntakierroksella maakuntavaltuustoseminaarissa 26.8.2014 Laajavuoressa kunnanjohtaja Matti Mäkinen

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Anjala 6.10.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

PETTERI ORPO. Havaintoja Suomesta, muutoksesta ja politiikasta

PETTERI ORPO. Havaintoja Suomesta, muutoksesta ja politiikasta PETTERI ORPO Havaintoja Suomesta, muutoksesta ja politiikasta Ajatuksia ja pohdintoja muutoksesta ja siihen sopeutumisesta. Politiikasta ja Kokoomuksesta. Politiikka ratkaisee entistä vähemmän ongelmia

Lisätiedot

Millaisen Suomen haluamme?

Millaisen Suomen haluamme? Millaisen Suomen haluamme? Akavan linjauksia taloudesta ja työstä 27.2.2012 Miksi? Talouden ja ikääntymisen haasteet ovat vakavat Julkisen talouden kestävyydelle, työn tekemisen kannustamiselle ja työurien

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot