EDUSKUNTAVAALIT KOLKUT- TAVAT OVELLE Esa Kanerva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDUSKUNTAVAALIT KOLKUT- TAVAT OVELLE Esa Kanerva"

Transkriptio

1

2 EDUSKUNTAVAALIT KOLKUT- TAVAT OVELLE Esa Kanerva 1 Suomi on tällä hetkellä vakavassa tilan-teessa. Mikään entinen ei ole itsestään selvää. Kansalaisten mahdollisuudet elättää itsensä työllään ovat heikentyneet, hyvinvointiyhteiskunnan peruspalvelut eivät toimi tai laatu on vain välttävää ja maan taloudellisen kasvun mahdollisuudet torppaantuvat viennin huonoon vetoon. Kunnat tekevät valtion puolesta ns. likaisen työn paikkaamalla valtionosuusleikkauksia verottamalla kuntalaisia lisää, supistamalla palveluverkkoaan ja korottamalla palvelumaksut tappiin. Niin asiat ovat, miltä ne näyttävät. Suomen tilanne näyttää kansalaisten silmissä juuri edellä kuvatulta, ellei vieläkin pahemmalta, koska mitään parempaa ei nopeasti ole näköpiirissä ja maa on ajelehtinut uppotukkina kriisistä toiseen. Toivottavasti Suomessa käydään huhtikuussa rehelliset vaalit. Tarkoitan tällä sitä, että mikään puolue ei lupaa ja markkinoi kansalaisille turhia lupauksia ja hokkuspokkustemppuja nopeasta paremmasta tulevaisuudesta. Miltä vaaleihin valmistautuvan SDP:n tilanne näyttää tällä hetkellä? Tietenkin pitää katsoa tulevaisuuteen ja lakata murehtimasta onnettoman sixpack-hallituksen olemattomia saavutuksia. Demarit ovat kuitenkin koko hallituskauden ottaneet rohkeasti vastuuta Suomen taloudesta ja eivätkä ole syyllistyneet alhaiseen populismiin. Eduskuntavaalien kannalta menestyminen ei ole mahdotonta. Mitä puolueen tulee kansalaisille viestittää? Tässä esittelen muutamia ehdotuksia. Työtä Suomeen ei saada, ellei viennin veto parane Eurooppaan ja kansanvälisille markkinoille. Meillä on paljon sellaista annattavaa ja vietävää maailmalle, jota tällä hetkellä ei kaupata minnekään. Kaakkois-Aasia nousee taloudellisesti kohisten ja siellä on kehittyvät vientimarkkinat. Vietävää riittäisi jätehuolto-osaamisessa, veden puhdistuksessa, päästökaasujen puhdistusprosesseissa ja opetuksessa, vain muutamia mainitakseni. Kotimaista kulutuskysyntää pitää lisätä järkevillä työmarkkinaratkaisuilla ja palkansaajien ostovoiman turvaamisella. Käytännössä tämä tarkoittaa alhaisia palkankorotuksia ja palkkaverotuksen alentamista. Teollisuuden kilpailukyky on hyvin riippuvainen energian saannista ja hinnasta. Perusvoimana ydinvoima on Suomelle välttämätön vaihtoehto. Julkisen sektorin tuottavuutta voidaan lisätä lisäämällä kuntien valtaa päättää itse omista ratkaisuistaan. Kun normipurku ei valtion tasolla näytä onnistuvan, on kunnille taattava ns. vapaakuntamahdollisuus päättää itse mahdollisimman suurelta osalta palvelutuotannon laajuudesta, laadusta ja määrästä kuitenkaan loukkaamatta lain säädännöllä kansalaisten subjektiivisiksi jatkuu >>>>>>

3 2 oikeuksiksi määriteltyjä palveluita. Huonontunutta väestön huoltosuhdetta voidaan korjata vapaammalla maahanmuuttopolitiikalla ja edistämällä työperäistä väestön maahan tuloa sen houkuttelevuutta lisäämällä esimerkiksi määräaikaisilla verohelpotuksilla. Seuraavan hallituksen on tehtävä kunta- ja soteratkaisut, koska en usko tämän ramman nykyhallituksen siihen kykenevän. Uudistus on aloitettava kuntaratkaisusta taloudelliset ratkaisut edellä ja sitten edettävä sosiaali- terveydenhuollon uudelleen organisointiin. Työttömyys on yhteiskunnan syöpä. Tampereella on vuoden -14 marraskuussa työttömiä yhtä paljon kuin Pirkkalassa asukkaita. Työttömyys ei korjaannu odottelemalla kotimaan kysynnän nousua tai viennin elpymistä. Patenttiratkaisut eivät kerta kaikkiaan toimi. Työttömyysturvan kestoa on lyhennettävä, mutta sen sijaan työn välitystä on tehostettava ja räätälöity työttömän tuki työn saamisesta taataan. Työn hankinnasta tehdään tavoitteellista toimintaa ja työn saaminen asiakkaalle on työnhankkijan palkkion edellytys. Mikäli työtä syystä tai toisesta ei löydy, harkinnanvaraista työttömyysturvaa voidaan jatkaa jonkin aikaa työn haun jatkuessa edelleen. Kaikenlaisen työn tekeminen on kunnioitettavaa ja unohdetaan paska-työ-käsite. Työtä on kyettävä jakamaan ja osa-aika työ saatava kunniaan purkamalla sosiaalietuuksien tuomia esteitä. Nuoret on saatava töihin. Nuorelle ei saisi tarjota muuta vaihtoehtoa kuin työpaikka, opinnot tai harjoittelu. Sosiaaliturva ei ole ratkaisu lainkaan. Nuorisotakuu on saatava aidosti toimimaan! SDP: nykyjohdolla on vahva tahtotila muuttaa Suomea kansalaisille tasa-arvoisammaksi, oikeudenmukaisemmaksi ja turvallisemmaksi maaksi. Edellä kuvatut toimenpiteet hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi on poimittu vapaasti soveltaen puolueen vaaliohjelmasta. Suurin osa tavoitteista on arvo- ja asennekysymyksiä. Ei niinkään paljon rahaa vaativia esityksiä. Luotan siihen, että eduskuntavaaleissa kansalaiset luottavat SDP:n tavoitteisiin. Luokkayhteiskuntaa ei kaivata eikä Keskustan, Persujen ja Kokoomuksen porvarillista tavallista kansalaista kurjistavaa politiikkaa. SDP tarjoaa työtä, tasa-arvoa ja turvallisuutta! TAMPEREEN SOS. DEM. TOVERISEURA ry. HALLITUS 2015 Puheenjohtaja: Esa Kanerva Varapuheenjohtaja: Johanna Hirvimies Hallituksen varsinaiset jäsenet: Seppo Salminen, Pekka Anttila, Esa Rannikko, Ari Wigelius, Petri Kallio, Noora Pajari, Harri Hurske ja Harri Hykkö. Varajäsenet: Antti Wallenius, Esko Raskulla ja Kari Niemelä

4 3 MINÄ SITOUDUN AJAMAAN TYÖLLISYYTTÄ Pekka Salmi, Tampereen apulaispormestari ja Pirkanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja Suomi on lamassa. Se on tosiasia, jonka yli tai ympäri ei päästä. Työttömyys on ollut pitkään kasvussa ja huitelee Tampereella prosentissa. Samaan aikaan tulo- ja terveyserot kasvavat. Eduskuntavaalien jälkeen maahan on saatava toimintakykyinen hallitus, jonka tärkein tehtävä on talous- ja työllisyyspolitiikan uudistaminen. Suomi tarvitsee ennen kaikkea uusia työpaikkoja. Tätä kautta saamme hyvinvointia ihmisille ja verotuloja kunnille sekä valtiolle. Ilman verotuloja ei hyvinvointiyhteiskuntaa voida kehittää sosialidemokraattien arvomaailman mukaisesti. Talouslama johtuu Suomen osalta siitä, että yritykset eivät työllistä ja investoi, koska kysyntää niiden tuotteille ja palveluille ei ole riittävästi. Toinen tärkeä syy on, että ihmisten ostovoima on laskenut kasvaneen työttömyyden ja alhaisten palkankorotusten vuoksi. Sosiaaliturvan leikkauksista ja palkka- sekä kulutusverojen korotuksista tulisikin luopua, koska ne leikkaavat tehokkaasti ihmisten ostovoimaa ja siten vain syventävät lamaa. Miten sitten uusia työpaikkoja saadaan luotua? Kun yksityinen sektori ei saa aikaan kasvua, tarvitaan valtion toimenpiteitä. Yhteisöveroalennus maksoi 900 milj. euroa, mutta hyödyt ovat valuneet vain osakkeen omistajille. Peruisin veroalen ja ohjaisin rahat talouskasvuun. Ensinnäkin infrapanotukset ovat aina järkeviä. Suomi käyttää 50 % vähemmän rahaa väyläinfraansa kuin Ruotsi ja 300 % vähemmän kuin Norja. Rata- ja tieverkkomme rapautuukin kovaa vauhtia. Lisäksi Suomen sijainti EU:n laidalla tarkoittaa sitä, että yritysten kuljetukset markkinoille ovat kalliita. Suomen jos kenen pitäisi olla kiinnostunut tie- ja ratayhteyksistään. Niitä tulisi parantaa. Toiseksi korjausvelkaa on muodostunut myös rakennuksiin. Korjausrakentaminen työllistää hyvin rakentajia. Nyrkkisääntö on, että yksi henkilö rakennuksilla työllistää neljä muuta palveluissa, kuljetuksissa ja teollisuudessa. Korjausrakentamista saadaan liikkeelle taloyhtiöiden korjaus- ja energia-avustuksilla. Lisäksi esimerkiksi kohtuuhintaisia ARA-asuntoja tulisi saada enemmän ihmisten ulottuville ottamalla käyttöön käynnistysavustukset pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kolmanneksi ottaisin aktiivisemman roolin valtion yhtiöpolitiikassa. Valtion yhtiöiltä saadut osinkotuotot tulisi sijoittaa takaisin elinkeinoelämään uusien työpaikkojen luomiseksi. Aikanaanhan valtionomistus yhtiöissä perustui siihen, että pääomia ei löytynyt yksityisiltä toimijoilta. Valtion oli lähdettävä mukaan teollistamaan Suomea. Tänä päivänä tilanne on samankaltainen, kun suuryhtiöiden mielenkiinto on kohdistunut Suomen ulkopuolelle. Ne eivät investoi Suomeen vaan ulkomaille. Uudet työpaikat syntyvät kasvuhakuisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Näihin yrityksiin tulisi valtionkin panostaa ja lähteä sijoittamaan myös pääomaa. jatkuu >>>>>

5 4 Neljänneksi kaikki ihmiset eivät työllisty avoimille työmarkkinoille. Meillä on kasvava joukko pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia, jotka eivät pärjää nykypäivän työelämän tahdissa. Lainsäädännön pitää mahdollistaa jokaisen työpanoksen vastaanottaminen. Tarvitsemme palkkatuettua työtä, kuntouttavaa työtoimintaa ja koulutusta. Tässä työssä kuntien rooli korostuu. Talous- ja työllisyyspolitiikan lähtökohtana tulisi olla täystyöllisyyden tavoittelu. Tavoitteet on asetettava korkealle, vaikka niitä onkin vaikea saavuttaa. On parempi tavoitella kultamitalia ja tulla pronssille, kuin tavoitella pronssia ja tulla viidenneksi MINÄ SITOUDUN Pia Viitanen, Kulttuuri- ja asuntoministeri Minulle politiikka on sitoutumista arvoihin ja tavoitteisiin. Tärkein osa sitoutumista on väsymätön työ sen puolesta, mihin sitoutuu. 1. TYÖ. Minä sitoudun tekemään päätöksiä sen puolesta, että kaikilla työkykyisillä ihmisillä on työpaikka. Työ tuo leivän ja se antaa paljon sen tekijälle. Työtä syntyy yrityksissä ja pienikin on tässä asiassa kaunista. Valtion tulee tukea yksinyrittä- ja pienyrittämistä sen lisäksi, että suurilla infrastruktuurihankkeilla luodaan edellytyksiä kaiken kokoisten yritysten menestykselle. Vastapainoksi toivon ja edellytän yrityksiltä, että työntekijöitä arvostetaan eikä heitä uuvuteta ennen aikojaan työelämän ulkopuolelle. 2. TURVALLISUUS Minä sitoudun arkiturvallisuuden lipunkantajaksi. Lähiöitä ja muita asuinalueita tulee vaalia hyvän elämän kotipaikkoina. On tärkeää, että kaikki voivat asua kodeissaan niin kauan kuin haluavat, vaikka ikää karttuu. Valtion tulee antaa tukea siihen, että rakennuksia korjataan ja että niistä tällöin tehdään myös hissillisiä. Tähän olen ministeriaikanani erityisesti panostanut ja saanut aikaan tuloksia. Kaupunkien tulee osaltaan huolehtia, että kadut, torit ja puistot ovat kaikille turvallisia. Tähän voidaan vaikuttaa välttämällä epämääräisiä ja pimeitä katveita tai vaikkapa talvella niinkin yksinkertaisesti kuin hiekoittamalla riittävästi. Turvallisuuden tunnetta tuo myös se, että tuntee kuuluvansa yhteiskuntaan ja että tuntee joitakin ihmisiä asuinalueellaan. Tässä ovat suurena apuna lähiöiden asukastilat ja talot, joiden hankkimiseen ja ylläpitoon olen hankkinut valtion tukea. 3. KULTTUURI Kulttuuri on hyvinvoinnin ja sivistyksen perusjalka, eikä sitä saa taloudellisesti vaikeina aikoina murentaa. Minä sitoudun tekemään työtä sen hyväksi, että jokaisella on mahdollisuus harrastaa kulttuuria ja liikuntaa lähellä kotia pienin kustannuksin tai maksutta. jatkuu >>>>>

6 5 Kulttuuri lisää hyvinvointia, yhdistää erilaisia ihmisiä ja luo kauneutta ympärillemme. Kulttuuri kuuluu kaikille! 4. KOTI JA LÄHIÖT Minä sitoudun ajamaan kaikkia niitä toimia, joilla jokaiselle saadaan omalle rahapussille sopiva koti. Hyviä asumismuotoja ovat niin omistus-, vuokra- kuin asumisoikeusasunnotkin. Ratkaisevaa on se, että niihin on oltava varaa. Asumiskulujen jälkeen pitää jäädä rahaa myös muuhun elämiseen. Kun kotona ei voi asua, joko vanhuuden, sairauden tai vamman vuoksi, yhteiskunnan on mahdollistettava palveluasuminen pienissä ja kodinomaisissa olosuhteissa ja yksiköissä. Sitoudun myös jatkamaan kaikin voimin lähiöiden kehittämistä. MINÄ SITOUDUN YHTEISEEN TYÖHÖN! Sanna Marin, SDP:n varapuheenjohtaja Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Suomi tarvitsee uuden suunnan. Kuluvalla hallituskaudella olemme nähneet kuinka vaikeaa päätöksiä on tehdä ja toteuttaa, jos hallituskumppanit eivät jaa yhteistä poliittista tilannekuvaa ja puolueiden välillä ei ole luottamusta. Koska maan tilanne niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin on vakava, on seuraavan hallituksen kyettävä parempaan. Se on isänmaan etu Jotta yhteinen käsitys Suomen suunnasta voidaan muodostaa, on eri puolueiden tuotava rohkeasti ja rehellisesti esiin omat näkemyksensä ja teesinsä. Nyt ei ole kevyiden lupausten vaan uskottavien vaihtoehtojen aika. Sosialidemokraattien vaihtoehto rakentuu kolmeen keskeiseen näkemykseen: 1) Suomi nousee vain työllä, 2) uutta työtä luodaan kestävällä ja kasvuhakuisella talouspolitiikalla ja 3) maamme vahvuus on aina ollut politiikka, jossa kaikki pidetään samassa veneessä. Tämä on hyvä konteksti, jonka sisällä poliittisia ratkaisuja yksittäisistä kysymyksistä voidaan ensi kaudella tehdä. On aivan selvää, että talouspolitiikka nousee keskeiseen asemaan niin vaalikentillä kuin hallitusneuvotteluissakin. On myös hyvä muistaa, että talouspolitiikka on paitsi finanssi-, vero- ja elinkeinopolitiikkaa myös ennen kaikkea sosiaalipolitiikkaa. Nyt valittava talouspolitiikan vaihtoehto määrittää hyvin pitkälti sen millaisessa maassa huomenna elämme. Oikeiston vaihtoehto on verotuksen radikaali keventäminen ja vastaavasti hyvinvointivaltion raju leikkaaminen. EK onkin vaatinut ensi kaudelle neljän miljardin veronkevennyksiä ja vastaavasti kolmen miljardin sopeuttamista julkisiin menoihin. Avauksistaan päätellen kokoomus lienee samoilla linjoilla. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä puolestaan puhuu kuntien ja valtion työntekijöiden rajusta vähentämisestä ja valtion omistusten reippaasta myynnistä. jatkuu >>>>>

7 6 Perussuomalaisten talouspoliittisesta vaihtoehdosta ei kellään liene selkeää käsitystä. Sosialidemokraatit haluavat tehdä talouspolitiikkaa, joka luo uutta kasvua ja työtä. Tämä tarkoittaa muun muassa järkeviä ja työllisyyttä tukevia investointeja. Esimerkiksi sitä, että uudistamme Suomen tie- ja rataverkkoa, vahvistamme energiaomavaraisuuttamme ja myös uusiutuvien energioiden käyttöä sekä parannamme ihmisten terveyttä korjaamalla sairaita home- ja sisäilmaongelmista kärsiviä rakennuksiamme. Haluamme myös tukea pien- ja yksinyrittäjiä, koska suurin osa uusista työpaikoista syntyy juuri tällaisiin yrityksiin. Meidän on myös parannettava yritystemme toimintaedellytyksiä kansainväliseen kasvuun ja vientiin. Kuitenkin niin, ettemme samalla polje työehtoja tai palkkoja. Toinen keskeinen asia on kotimaisesta ostovoimasta huolehtiminen. En usko, että mittaviin veronalennuksiin on varaa, mutta jos näitä kuitenkin tehdään, on ne kohdennettava pieni- ja keskituloisille. Näin veroissa menetetyt tulot palautuvat toista kautta yhteiseen kassaan. Tässäkin taloustilanteessa on pidettävä huolta kaikista heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä. Samalla kun kamppailemme uuden työn ja kasvun aikaansaamiseksi, on meidän pidettävä huolta, ettei tekemämme talouspolitiikka johda ihmisten eriarvoistumisen tai tuloerojen kasvuun. Meillä on edelleen varaa pitää kaikki samassa veneessä. Sosialidemokraateilla on näkemys ja vaihtoehto tulevaisuudelle. Meillä on konkreettisia esityksiä, joilla Suomen kurssi palautetaan oikeille urille. Me olemme valmiita rakentavaan yhteistyöhön, jossa etsitään avoimin silmin ratkaisuja yhteisiin ongelmiin ja, jossa tehdyistä päätöksistä pidetään kiinni. Eduskuntavaaliehdokkaana ja puoluejohdon jäsenenä minä sitoudun tähän yhteiseen työhön. Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä. Sanna Marin puh: MINÄ SITOUDUN Jukka Gustafsson, kansanedustaja Kerrankin annettiin hyvä otsikko. Kiitos. Minulle edessä olevissa vaaleissa korostuu kaksi asiaa. - Arvot ja aate, ja teot. Sitoudun kaikella tiedollani vahvaan aate-ja arvopolitiikkaan. Edessä olevina vuosina on äärimmäisen tärkeätä ymmärtää isoja kokonaisuuksia. Siksi olen vaaleissa mukana. Olen tällä hetkellä kovin varovainen puhumaan hyvinvointiyhteiskunnasta. Sitä on eri kulmista nakerrettu. Liian moni elää aineellisessaa ja henkisessä köyhyydessä. Suomi ei ole tällä hetkellä Se yhteiskunta, joka vastaa meidän, minun arvojani. jatkuu >>>>>

8 7 Liikkeemme alkuperäinen, erityisesti ruotsalaisen ideolgin Wigforssin, yhden oppi-isäni, ajatus rakentaa pohjoismainen kansankoti, on kaukana, ja osin etääntynytkin. Mutta oikeasta hyvinvointiyhteiskunnasta, kansankotiajattelusta ei pidä luopua. Sosialidemokratiankin on aika ja tarve ravistella itseään.- Missä mennään, missä ollaan mukana! Kansankotiin kuuluu mahdollisuus omalla työllä hankkia työllään toimeentulo, oikeus sivistykseen, kulttuuriin ja peruspalveluihin. Minulle nämä kuulostavat teeseinä - tahdon vahvistaa niukoisssakin oloissa tasa-arvoa ja sivistyksellisiä arvoja taloudessa, työelämässä ja perheessä - tahdon olla aina heikomman puolella - sitoudun vahvistamaan ihmisen vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Se on minun näköistäni Sosialidemokratiaa ja kristillistä etiikkaa. Sitoudun käytännön politiikassa työllisyyden ja kasvun parantamiseen. Työtä ja työtä. Erityisesti pienen ja keskisuurn yritystoiminnan tukea on lisättävä. Ensimmäinen työntekijän palkkaamista tuettava. Sitoudun vientiteollisuuden kehittämiseen. Se on liian kapealla pohjalla. Kansantalouden pieni liikkumatila on käytettävä eläkkeiden, erityisesti pienten, ostovoiman lisäämiseen. Se on myös oikeudenmukaisuuskysymyksä. Työntekijöiden asemaa on parannettava. ajattelen erityisesti esim. Ns. Nollasopimuksia, joista on päästävä eroon. Reilumpi työelämä ja parempi palkka-tasa-arvo. Siitä se lähtee! Suosin kasvollista yritystoimintaa, irti kvartaalitalouden pikavoittoyritystoiminnasta. Ja minulle laadukas koulutus kaikilla tasoilla on taistelun kohde. Suoraansanoen eräillä aloille on suunnattu liiankin isot leikkaukset, joiden vaikutuksia on voitava arvioida ja tehtävä korjauksia. Osaan olen voinut vaikuttaa, en valitettavasti kaikkiin. Lähitulevauudessa on täsmätoimien aika. Mihin sitten rahat ja poliittinen voima riittää. Vain vahva sosialidemokratia voi turvata suojatietä kohden kansankotia. Periksi en anna. Olen täysillä mukana. Otetaan Pirkanmaalla vaalivoitto, ja annetaan Talouselämän "gallupeile" paikka historian roskakasaan. Annathan oman panoksesi, hyvä lukijani! Tämä ei ole muutaman ehdokkaan homma!

9 8 TOVERISEURAN KOKOUKSET KEVÄT 2014 Tammikuu maanantai klo 18 Työväentalon Väinö Voionmaa-sali 8. krs. kansanedustajaehdokkaiden vaalipaneeli Mukaan ovat lupautuneet Jukka Gustafsson, Ilmari Nurminen ja Pekka Salmi. Kahvitarjoilu. Helmikuu klo 18 kabinetti Tellervo. Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokela alustaa yhtiön pohjavesihankkeesta ja lupahakemustilanteesta. Lisäksi käsitellään Tampereen Sosialidemokraattisen Toveriseuran sääntömuutosehdotus. Maaliskuu klo 18 kabinetti Tellervo. Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen kertoo näkemyksiään pelastustoimen mahdollisesta valtiollistamisesta ja muista näkemyksistä. Samalla yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous. Huhtikuu klo18 kabinetti Tellervo. Dosentti Pertti Timonen tekee vaalianalyysin käydyistä eduskuntavaaleista. Toukokuu klo 18 vierailemme Pirkanmaan jätehuollon pääkonttori, osoite: Naulakatu 2 (Tietotalo). Toimitusjohtaja Harri Kallio alustaa mm. biojätelaitoshankkeesta. Kahvitarjoilu. Johtokunnan kokoukset Tellervossa: Tammikuu klo Helmikuu klo Maaliskuu klo Huhtikuu klo Toukokuu klo Sivumme internetissä:

Sisällysluettelo. Kenttäväki. Työväenhenkiset iltamat. No: 1/2015. Uusi päätoimittaja. Samaan aikaan sattui ja tapahtui -->

Sisällysluettelo. Kenttäväki. Työväenhenkiset iltamat. No: 1/2015. Uusi päätoimittaja. Samaan aikaan sattui ja tapahtui --> Uusi päätoimittaja Sisällysluettelo Lehden lyhyet...02 Pääkirjoitus...03 Kevätkokouskutsu...04 Operaatio Vakiduuni...05 Innostu äänestämään!...06 Kansanedustajaehdokkaiden sivut...08 Vappujuhla...20 Työväenhenkiset

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

VALITSE KANSANEDUSTAJA, JOKA TUNTEE VANTAALAISTEN ASIAT. Kreikan tie. Työ. Kituuttaminen. www.vantaankokoomus.fi

VALITSE KANSANEDUSTAJA, JOKA TUNTEE VANTAALAISTEN ASIAT. Kreikan tie. Työ. Kituuttaminen. www.vantaankokoomus.fi Kreikan tie Kituuttaminen Työ VALITSE KANSANEDUSTAJA, JOKA TUNTEE LAISTEN ASIAT. Vantaalta on kaupungin kokoon ja väkilukuun nähden poikkeuksellisen vähän kansanedustajia. Tehdään korjausliike valitaan

Lisätiedot

Vasemmistoliiton. Vaasan. vaalipiirin vaalilehti. Pohjanmaan Vasemmiston

Vasemmistoliiton. Vaasan. vaalipiirin vaalilehti. Pohjanmaan Vasemmiston M Itella Posti Oy Itella Green Vasemmistoliiton Vaasan vaalipiirin vaalilehti Eduskuntavaalit ennakkoäänestys 6. 12.4. Vaalipäivä 17.4. Tiukka lista vaalivoiton evääksi Vaaliavajaisissa jätettiin hanurin

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Kreikan tie. Työ. Kituuttaminen. Työn kautta Mikään kansakunta ei ole koskaan menestynyt kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Omenapuu nimeltä Suomi

Kreikan tie. Työ. Kituuttaminen. Työn kautta Mikään kansakunta ei ole koskaan menestynyt kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Omenapuu nimeltä Suomi HOPEALOHI 1 HOPEALOHI H U H T I K U U 2 0 1 5 Työn kautta Mikään kansakunta ei ole koskaan menestynyt kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Sen suurempaa tai parempaa viisautta on vaikea löytää nykyisiinkään

Lisätiedot

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali 1 2011 HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 2 Päätoimittajalta Inhimillistä järkeä Tulotilastojen yläpään parempiosaiset

Lisätiedot

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen. Rami press Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Paavo vakuuttui Transtechilla Pitkäaikainen pääministeri, presidenttiehdokas

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija.

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 4/2008 Ko ko o m u ks e ll ta ll ö y t y y a s ii a n t u n te m u s ta ka ii k iis ta ii k ä r y h m iis t ä TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Vahva talous jatkossakin elinehto

Lisätiedot

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4.

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Viisseiska Kevät 2015 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Paikallista taidonnäytettä Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Sisällysluettelo Puheenjohtajan

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Toukokuu 2014 TYÖVÄEN VAPPUUN KUULUI PERINTEISEEN TAPAAN MYÖS VAPPUMARSSI AMMATTIOSASTON TOIMISTON AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ: SULJETTU 21.5. - 8.6. AVOINNA

Lisätiedot

Vaikuttajat ehdolla eduskuntavaaleissa,

Vaikuttajat ehdolla eduskuntavaaleissa, METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI UUSIMAA 1 / 2015 Tässä lehdessä: Pääkirjoitus: Nyt jos koskaan on tärkeää äänestää...2 Ilpo Haaja: Solidaarinen ay-liike yli liittorajojen...3 Raija-Riitta Luiro-Piippo

Lisätiedot

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU Juha Haapakoski tähtää tosissaan eduskuntaan Johtajaainesta s. 3 Miten työpaikat saadaan pysymään Suomessa? Miten eläkeläinen pärjää kun kaikesta aina leikataan? Auransilta vastaa näihin ja muihin kokoomukselle

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

SUOMEN KANNATTAA VAALIA KOKO EU:N YHTENÄISYYTTÄ.

SUOMEN KANNATTAA VAALIA KOKO EU:N YHTENÄISYYTTÄ. 3 2014 TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK:N LEHTI UPI:N JOHTAJA TEIJA TIILIKAINEN: SUOMEN KANNATTAA VAALIA KOKO EU:N YHTENÄISYYTTÄ. Sivut 6-9. EU:n talouspolitiikkaa tehdään jatkossakin kansallisesti. Sivut

Lisätiedot

3/2015. Eduskuntavaalit Koti & Puutarha KYMI, POHJANMAA JA UUSIMAA ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 45.VSK. 1.4.2015

3/2015. Eduskuntavaalit Koti & Puutarha KYMI, POHJANMAA JA UUSIMAA ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 45.VSK. 1.4.2015 ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 45.VSK. 1.4.2015 Kuva:: Aaro Peuraniemi 3/2015 TEEMASIVUT 4 15 Eduskuntavaalit Koti & Puutarha Kuvat: Valtioneuvoston kanslia Älä unohda äänestää! Vaalien ennakkoäänestys

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi Avohoidon kehitys on hyvä asia, mutta siinä on pidettävä järki ja tunne mukana ja otettava huomioon sekä omaiset että ne yksilöt, jotka ovat avohoidon kohteena. Haluaisin yhtyä niihin ajatuksiin, joita

Lisätiedot

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten varjobudjetti 2013 Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 16.10.2012 JOHDANTO... 4 SUOMALAISTA ARVOPOLITIIKKAA... 4 HALLITUS TALOUSPOLIITTISESTI HALVAANTUNUT...

Lisätiedot

Turun telakka on osoittanut selvästi kilpailukykynsä. Vastakkainasettelun tie kaatoi kuntauudistuksen. ja soten - vain tosi rohkea uskaltaa

Turun telakka on osoittanut selvästi kilpailukykynsä. Vastakkainasettelun tie kaatoi kuntauudistuksen. ja soten - vain tosi rohkea uskaltaa ILMOITUSLIITE KAARINA, PAIMIO, SAUVO kevät 2015 Huppe-papin kolumni: Vastakkainasettelun tie kaatoi kuntauudistuksen ja soten - vain tosi rohkea uskaltaa s. 6 Haastattelussa eduskuntavaaliehdokkaat Ville

Lisätiedot

Kysely EU-vaaliehdokkaille vapaaehtoistoiminnan edistämisestä

Kysely EU-vaaliehdokkaille vapaaehtoistoiminnan edistämisestä 13.5.2014 Kysely EU-vaaliehdokkaille vapaaehtoistoiminnan edistämisestä Vapaaehtoistoiminnan merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Kansalaisareena ry:n tekemässä kyselyssä tiedusteltiin EU-vaaliehdokkailta näkemyksiä

Lisätiedot

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Luonnos Keskustanuorten talouspoliittiseksi ohjelmaksi 30.9.2011 Kannen kuva Tomi Hirvinen / Keskustan kuvapankki

Lisätiedot

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Työ, yrittäminen ja välittäminen Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 11.11.2014 JOHDANTO... 3 HALLITUKSEN TALOUSPOLITIIKKA ON EPÄONNISTUNUT... 3 PERUSSUOMALAINEN

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 PTK 29/2011 vp 29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta... 2 Pääministerin ilmoitus PI 1/2011 vp Suullinen

Lisätiedot