HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY"

Transkriptio

1 HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi

2 YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen yksikkö Fountain Park

3 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖKUMPPANIT Elinkeinoelämän keskusliitto EK Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Kauppakamari KT Kuntatyönantajat Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Suomen Ekonomiliitto SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

4 SISÄLTÖ Projektin tavoitteet, vaiheet ja osallistujat Yhteenveto tuloksista Teemaluokkien avaus henkilöstötyön kehittämishaasteet Vastuullinen henkilöstöjohtaminen osa-alueet ja toteutus Henkilöstötyön arviointi

5 Projektin tavoitteet, vaiheet ja osallistujat

6 HR Barometrin tavoitteet HR Barometrin tavoitteena on selvittää henkilöstötyön tulevaisuuden haasteita Suomessa. Barometri tarjoaa Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry:n jäsenille ja muille henkilöstötyötä tekeville tutkimuspohjaista tietoa henkilöstötyön kehittymisen tarpeista. Samalla edistetään hyvän henkilöstöjohtamisen merkitystä ja vaikuttavuutta sekä verkostoitumista merkittävien työelämätoimijoiden kesken. Ensimmäinen HR Barometri toteutettiin vuonna Kutsuminen: kutsulinkin välittäminen Aukioloaika: Osallistumisia: etusivua kurkannutta Vastausaika: mediaani 16 min Henkilöstötyön kehittämishaasteet: 2263 vastausta tulevista haasteista Vastuullinen henkilöstöjohtaminen: 3021 vastausta tähän teemaan Projektin tavoitteet ja osallistujat

7 Aivoriihen vaiheet 1 Kutsulinkistä sisään 2 Taustatiedot 3 Mitä kehittämishaasteita henkilöstötyössä on vuoteen 2018 mennessä? 4 Arviointi ja tärkeimmän haasteen perustelu 5 Mistä osa-alueista vastuullinen henkilöstöjohtaminen koostuu? 6 Miten vastuullista henkilöstöjohtamista toteutetaan organisaatiossasi? 7 Henkilöstötyön arviointi 8 Avoin palaute Aivoriihen vaiheet

8 Taustatietoa osallistujista Vastaajan koulutusala N % Kauppatieteellisen alan koulutus % Hallintotieteellinen koulutus % Oikeustieteellinen koulutus 49 2 % Kasvatustieteellisen alan koulutus % Muu yhteiskuntatieteellisen alan koulutus % Psykologian alan koulutus 35 1 % Tekniikan alan koulutus % Sosiaali- ja terveysalan koulutus % Muun alan koulutus % Mihin ryhmään katsot kuuluvasi? N % Henkilöstöammattilainen (asiantuntija/johtotehtävät) % Muissa johto-/esimiestehtävissä toimiva % Luottamusmies/henkilöstön edustaja % Asema organisaatiossa N % Ylin johto % Keskijohto % Muu esimies % Asiantuntija % Työntekijä % Ikäsi N % alle 30 vuotta % vuotta % vuotta % vuotta % yli 60 vuotta % Aivoriihen vaiheet

9 Taustatietoa osallistujista Vastaajan sukupuoli N % Nainen % Mies % En halua kertoa 8 1 % Organisaatiosi henkilöstömäärä N % alle 10 työntekijää % % % % % yli 5000 työntekijää % Yrityksen tai organisaation toiminta-alue N % Kaikki tai pääosa liikevaihdosta/toiminnasta Suomessa % Puolet tai vähemmän liikevaihdosta/toiminnasta ulkomailla % Yli puolet liikevaihdosta/toiminnasta ulkomailla % Organisaation asema N % Itsenäinen yritys/ muu organisaatio % Osa kotimaista konsernia % Osa konsernia, jonka pääkonttori on ulkomailla % Ei koske organisaatiotani % Aivoriihen vaiheet

10 Taustatietoa osallistujista Organisaatiomuoto N % Osakeyhtiö % Osakeyhtiö, joka on pörssiyhtiö % Valtionhallinnon organisaatio % Kuntaorganisaatio % Muu % Organisaatiosi toimiala N % Teollisuus % Kaupan ala % Rahoitus- ja vakuutusala 75 3 % Muu yksityinen palveluala % Informaatio ja viestintäala % Valtionhallinto % Kunnallishallinto % Muu % Aivoriihen vaiheet

11 Yhteenveto tuloksista

12 Yhteenveto Henkilöstötyön tärkeimpiä kehittämishaasteita vuoteen 2018 mennessä pohdittaessa eniten puhutaan Osaamisesta Henkilöstön uudistumisesta Johtamisesta Työhyvinvointi nähdään selkeästi tärkeimpänä haasteena Eniten näkemykset eroavat työtapojen muutoksen, motivoinnin ja esimiestyön haasteissa Vertailu vuoden 2010 Barometrin tuloksiin Uusia teemoja vuonna 2013: vuorovaikutus ja viestintä sekä työtapojen muutos Puuttuva teema vuonna 2013: sosiaalinen media Vaikka haasteet liittyvät paljolti samoihin teemoihin, käsitteet ovat kehittyneet vuodesta 2010 Kehittämishaasteista ollaan selkeästi yksimielisempiä kuin vuonna 2010 Työhyvinvointi on edelleen tärkein kehityshaaste. Myös kolme puhutuinta kehityshaastetta ovat samat kuin edellisessä HR Barometrissa. Vastuullisen henkilöstöjohtamisen osa-alueet on jaoteltu 19 teemaan. Selkeästi eniten puhutaan oikeudenmukaisuudesta. Toteutusta pohdittaessa eniten puhutaan esimiestyöstä sekä henkilöstön ja johdon vuorovaikutuksesta. Henkilöstötyön arvioitu taso kokonaisuutena on 7,5 eli sama kuin vuonna Yhteenveto tuloksista

13 Mitä kehittämishaasteita henkilöstötyössä on vuoteen 2018 mennessä? Kaikki osallistujat (N= 2579) Lukuohje: Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden. Yhteenveto tuloksista

14 Mitä kehittämishaasteita henkilöstötyössä on vuoteen 2018 mennessä? Kaikki osallistujat (N= 2579) Lukuohje: Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaakaakseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Yhteenveto tuloksista

15 Eroja taustamuuttujien kesken Henkilöstöammattilaiset (asiantuntija/johtotehtävät) (N=856) Lukuohje: Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaakaakseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Yhteenveto tuloksista

16 Eroja taustamuuttujien kesken Muissa johto-/esimiestehtävissä toimivat (N=484) Lukuohje: Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaakaakseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Yhteenveto tuloksista

17 Eroja taustamuuttujien kesken Luottamusmiehet/henkilöstön edustajat (N=1236) Lukuohje: Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaakaakseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Yhteenveto tuloksista

18 Eroja taustamuuttujien kesken Osakeyhtiöt (N=1022) Lukuohje: Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaakaakseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Yhteenveto tuloksista

19 Eroja taustamuuttujien kesken Osakeyhtiöt, jotka ovat pörssiyhtiöitä (N=438) Lukuohje: Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaakaakseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Yhteenveto tuloksista

20 Eroja taustamuuttujien kesken Valtionhallinnon organisaatiot (N=147) Lukuohje: Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaakaakseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Yhteenveto tuloksista

21 Eroja taustamuuttujien kesken Kuntaorganisaatiot (N=547) Lukuohje: Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaakaakseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Yhteenveto tuloksista

22 Eroja taustamuuttujien kesken Alle 50 työntekijän organisaatiot (N=512) Lukuohje: Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaakaakseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Yhteenveto tuloksista

23 Eroja taustamuuttujien kesken työntekijän organisaatiot (N=1009) Lukuohje: Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaakaakseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Yhteenveto tuloksista

24 Eroja taustamuuttujien kesken Yli 500 työntekijän organisaatiot (N=1051) Lukuohje: Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaakaakseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä. Yhteenveto tuloksista

25 Teemaluokkien avaus Kysymys: Mitä kehittämishaasteita henkilöstötyössä on vuoteen 2018 mennessä? Vertaisarvioinnissa arvioitiin mitkä ovat merkittävimmäksi koettuja haasteita henkilöstötyön kannalta

26 Työhyvinvointi Työssä jaksaminen koetaan yhä suurimpana haasteena. Työn teon rytmi on nopeutunut ja työtehtävien määrä lisääntynyt, henkilöstön määrää vähennetään, työn ja vapaa-ajan ero on kaventunut ja osaamisvaatimukset ovat kasvaneet. Työhyvinvointiin panostamisen tärkeys: jaksamisen tukeminen, sairauspoissaolojen vähentäminen sekä motivaation nostaminen haasteina. Esimiestyö ja yhteistyö henkilöstön kesken vaikuttavat hyvinvoinnin kokemukseen. Henkilöstön jaksaminen ja tekninen osaaminen Työssä jaksaminen nopeutuvan työrytmin sekä henkilövähentämisen takia. Uusien haasteiden ja oppien omaksuminen nykyisen moniosaajuuden aikana sekä teknisen kehityksen kautta tulevien haasteiden edessä. Koulutukseen ei panosteta, suorittamisen pakonomainen tarve nousee usein esiin. Työhyvinvointi Työkykyjohtamisen vaikutus työhön ja onnistumiseen on nousussa, mutta organisaatioiden toiminnanohjaus ja suunnittelu sekä prosessien kehittäminen on edelleen uudistamatta. Työn ja vapaa-ajan tasapaino ja työssä jaksaminen Yhä enemmän työ muuntuu 24/7 tyyppiseksi työksi johtuen globaaleista organisaatioista, sähköposti kulkee kokoajan mukana kannettavien tietokoneiden puhelinten ja muiden viestimien avulla. Teemaluokkien avaus

27 Osaaminen Osaamisen haasteisiin kuuluu: osaavan henkilöstön rekrytointi, nykyisen henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen, tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoittaminen ja osaamisen johtaminen. Tehostumisen vaatimukset, organisaatioiden muutokset ja uudet toimintamallit vaativat osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Kompetenssien tarve elää koko ajan. Moniosaamista tarvitaan. Suurten ikäluokkien poistumisen myötä tiedon siirron haasteet, jotta tietopääoma säilyy. Strategian liittäminen tiiviimmin henkilöstön kehittämiseen Strategialähtöisen koulutus- ja kehittämissuunnitelman luominen. Haasteena saada esimiehet näkemään eteenpäin ja pohtimaan sitä mitä tarvitsemme viiden vuoden päästä: osaamiskartoitukset ja benchmarkkaus osaksi arkipäivää Henkilöstön jaksaminen ja tekninen osaaminen Työssä jaksaminen nopeutuvan työrytmin sekä henkilövähentämisen takia. Uusien haasteiden ja oppien omaksuminen nykyisen moniosaajuuden aikana sekä teknisen kehityksen kautta tulevien haasteiden edessä. Koulutukseen ei panosteta, suorittamisen pakonomainen tarve nousee usein esiin. Osaamisen hallinta ja tiimityö Suurin osa työntekijöistä Suomessa edelleen työskentelee kiinteässä toimipisteessä suurimman osan aikaa. Tulevaisuuden työntekijä on poissa suurimman osan aikaa. Osaamisten ohjaamisen työkalut ja uudenlainen tapa verkostoitua työssä on suurin muutosprosessi. Teemaluokkien avaus

28 Henkilöstön uudistuminen Henkilöstön rakenne monimuotoistuu. Työssä on useampia erilaisia kulttuureja rinnakkain ja haasteena on luoda sellainen yrityskulttuuri ja työn tekemisen tavat, joihin kaikki voivat sitoutua. Tämä vaatii ponnistuksia yritykseltä ja johdolta. Vaihtuvuus lisääntyy, henkilöstö liikkuu enemmän. Henkilöstön sitouttamisen haaste. Useita sukupolvia rinnakkain: nuoremmalla sukupolvella on erilainen käsitys työstä ja he vaativat hyvää johtamista. Ikääntyneiden tiedot ja taidot tulee saada siirrettyä eteenpäin. Toisaalta ikäjohtamisen avulla työuria voidaan myös pidentää. Henkilöstön sitouttaminen Oikeanlaisen yrityskultuurin luominen, jotta sekä kokenut että nuorempi sukupolvi kokee työnsä motivoivaksi. Työmarkkinat muuttuvat työntekijöiden markkinaksi. Erilaisuuden (diversity) johtaminen Erilaisuus syntyy mm. liikkuvuuden lisääntymisestä (yritykseen tulee aivan muilta toimialoilta ihmisiä), ikääntyneiden ja nuorten erilainen osaaminen, kokemus ja työtahti, maahanmuuttajien osuus kasvaa, erityyppiset työsuhteet lisääntyvät (osa- ja kokopäiväisiä, vakinaisia ja määräaikaisia), ei ole väliä missä työ tehdään ja milloin Työvoimapulaan varautuminen Osaavan henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen. Teemaluokkien avaus

29 Johtaminen Johtamiskulttuurissa painotetaan leadershipia managementin sijaan. Johtamisen kulttuuri kehittyy koko ajan, ihmisiä on osattava johtaa yhä yksilöllisemmin. Henkilöstön kuuntelu ei enää riitä. Johdolta kaivataan aitoa dialogia ja yhteiskehittämistä. Johtamisen haasteisiin kuuluu myös ikäjohtaminen, erilaisuuden johtaminen, osaamisen johtaminen, muutoksen johtaminen ja työkykyjohtaminen HR:n rooliksi ehdotetaan aktiivista johdon rinnalla toimivaa asiantuntijatyötä Johtamisen vuorovaikutuksen lisääntymisen haaste Nuoremmille sukupolville ei enää riitä samanlainen ylhäältä valmiiksi annettu malli tehdä töitä. He haluavat tehdä töitä ahkerasti, keskustella siitä, pohtia ääneen johtajan ja työkavereiden kanssa syy- ja seuraussuhteita. Samaan aikaan on haaste, mistä moisen ajan kukin johtaja saa itselleen revittyä. Saada työntekijät ja keskijohto mukaan kehitystyöhön Kun johto oppii johtamaan ja ottamaan koko henkilöstön mukaan päätöksentekoon ja kehittämiseen, se samalla sitouttaa henkilöstön ja mahdollistaa kaiken potentiaalin hyödyntämisen. Kun yritys keskittyy sisäisten voimavarojen (henkilöstön, kulttuurin, perinteiden ja uusien johtamisen ja viestinnän keinojen) hyödyntämiseen, yritys tekee tulosta pitkällä aikavälillä. Henkilöstöammattilaisten sparraava asiantuntijuusvaatimus HR ei ole pelkkänä tukena tai apuna, vaan aktiivisesti mukana johtamassa strategian mukaisesti, kehittämässä, luomassa ja tekemässä liiketoimintojen menestystä Teemaluokkien avaus

30 Organisaatiorakenne ja muutokset Organisaatioissa muutokset ovat jo arkea. Toimintaympäristön muutokset ja tehokkuusvaatimukset vaativat uudelleenjärjestelyjä ja joustavuutta organisaatioilta. Henkilöstön tukeminen ja motivointi jatkuvaan muutokseen ja uusiin tapoihin tehdä työtä. Organisaatioiden osaamisen ja asiantuntijuuden varmistaminen ja koulutus, jaksamisesta huolehtiminen. Edelleenkään ei toivota muutoksia pelkästään muutoksen vuoksi. Johdolle tukea muutosten läpiviennissä yhteistyön ja vuoropuhelun hengessä. Organisaation ja toimialan muuttuminen suurin haaste HR:lle Suurin haaste HR-työlle on itse pysyä perässä ja pystyä ammattimaisesti tukemaan aina nopeammin muuttuvaa markkinaa. Yritykset muuttuvat jatkossa nopeammassa syklissä ja HR:n tulee olla itse muuntautumiskykyinen ja HR:n osaaminen kohdallaan. Organisaation jatkuva muutos. Julkishallinnossa jatkuu tuottavuusohjelma vielä useamman vuoden. Kehitetään uusia toimintamalleja, prosesseja ja uusia tietojärjestelmiä. Henkilöstöpuolella tämä tarkoittaa uuden oppimista, henkilöstön koulutusta, henkilöstön vähentämistä ja jopa irtisanomisia. Myös henkilöstön vaihtuvuus lisääntyy. Toimintaympäristön muutos -> Oman työn hallinta Tämä muutos on jo tapahtunut, mutta tuntuu, että nyt sen vaikutukset alkaa nyt näkyä konkreettisemmin (jaksamisongelmat, downshiftaaminen...) ja olisi tärkeää, että organisaatiot alkaisivat reagoida siihen ja miettiä, miten työskentelytapoja tulee muuttaa, jotta jaksamme työelämässä pidempään. Teemaluokkien avaus

31 Rekrytointi Rekrytoinnin haasteiksi nostettiin osaavan työvoiman löytäminen, työvoiman sopiva määrä sekä saatavuus ja sitouttaminen. Myös työnantajakuvan kehittämisessä nähdään haasteita sekä yritystasolla että alakohtaisella tasolla. Tiettyjen alojen kohdilla viitattiin pulaan työvoimasta ja uusista osaajista, esim. sosiaali ja terveysala, rakennusala, kunta-ala. Työvoimapulaan varautuminen, talenttien rekrytointi Osaavan henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen. Rekrytoinnin ja työvoiman saatavuuden monimutkaistuminen Melko yksinkertaisesta hr-osaalueesta on kehittymässä varsinainen viidakko. Mistä saada ja löytää työntekijöitä, kun rekrytoinnin ja työvoiman hankinnan toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy koko ajan. Toimijoita on paljon ja mahdollisuuksien tunteminen ja hallitseminen on työlästä. Miten olla nuorten mielestä vetovoimainen työantaja? Nuoret arvostavat kokemuksia, vapaa-aikaa ja joustavuutta kun taas vanhemmat työntekijämme arvostavat turvallisuutta ja tasaisuutta. Miten muutumme organisaationa niin että saamme rekrytoitua nuoria, päteviä työntekijöitä ja saamme heidät pysymään organisaatiossamme? Teemaluokkien avaus

32 Tehokkuusvaatimus Henkilöstön vähentämisen ja tehokkuusvaatimusten keskellä luodaan uutta työmaailmaa, jossa valttina on joustavuus, moniosaajuus ja tehokkuus. Vähemmällä väellä hoidetaan samat työt. Haasteina tilanteessa nähdään työntekijöiden jaksaminen, tehtävien ja toimintatapojen uudelleenjärjestely, oikeisiin asioihin panostaminen, kiireen katkaiseminen, osaamisen oheneminen ja haavoittuvampi kokonaisuus. Toisaalta yhden henkilön hoitaessa suurempia kokonaisuuksia myös osaamisvaatimukset kasvavat. Töiden tekeminen vähenevällä henkilöstöllä Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisten ja vähäisten korvausrekrytointien takia tulevaisuuden työt täytyy saada tehdyksi yhä pienemmällä henkilöstöllä. Tämä edellyttää huomattavasti nykyistä tehokkaampaa työntekoa, keskittymistä tiettyihin tehtäväkokonaisuuksiin ja osaamisen jakamista. Työssä jaksaminen Kustannustehokkuuden vaatimukset kasvavat jatkuvasti ja henkilökuntaa vähennetään. Työn määrä ei kuitenkaan ole laskenut. Samanaikaisesti toimintoja tehostetaan ja ihmisten pitää jatkuvasti päivittää osaamistaan. Tasapainon löytäminen jokaiselle työntekijälle juuri hänelle sopivalla tavalla on tarpeen. Koulutettu mutta ohut henkilöstö Henkilöstön työ tulee olemaan hyvin erikoistunutta, kun samalla henkilöstön määrää vähennetään. Sijaisjärjestelyjä ei voida tehdä. Samalla toiminnasta tulee haavoittuvaista ja toisaalta stressaavaa kun tehtäviä ei voi jakaa. Teemaluokkien avaus

33 Teknologian hyödyntäminen Teknologiaa hyödynnetään laajasti lähes kaikessa työssä. Koko ajan kehittyvät järjestelmät ja uusi teknologia vaativat osaamista henkilöstöltä. Parhaimmillaan tekniikka sujuvoittaa ja helpottaa työtä. Käyttöönottoprojektit ja uusien toimintatapojen läpivienti koetaan ongelmalliseksi. Tekniikan myötä osa toiminnoista automatisoituu teknologian ja järjestelmien sujuva hyödyntäminen välttämätöntä työn hoitamiseksi. Toimivat järjestelmät ja kärkiteknologian työvälineet voivat toimia rekrytointivalttina. Tiedonhallinta Erilaisten tietojärjestelmien integrointi. Tehokas datan käsittely ja analysointi tukemaan liiketoiminnan päätöksiä. Modernit ja helppokäyttöiset järjestelmät henkilöstölle ja esimiehille. Sisäinen viestintä helpottamaan olennaisen tiedon löytämistä tietotulvasta. Teknologinen kehitys lisää osaamispaineita Teknologinen kehitys haastaa asiantuntijaorganisaatiot. Erilaiset ohjelmat, niiden päivitykset, koneet ja laitteet sekä tietoturva ovat ristitulessa. Org. tietohallinto jää jälkeen palveluissa ja henkilökunta hermostuu, kun ohjelmat eivät toimi... Nuorelle sukupolvelle uudet nykyaikaiset ja helposti toimivat ohjelmat ovat rekrytointivaltti. HR-järjestelmät Parhaillaan HR-järjestelmät eivät ole ongelma vaan edellytys hyvälle HR-työlle. Haasteena on niiden a) huono käyttöönotto projektina, b) niitä ei osata käyttää ja c) niitä ei ehkä ole ollenkaan (tai ne eivät toimi). Kuitenkin näen, että hyvällä HR-järjestelmällä työn saa automatisoitua niin pitkälle että päästään "oikeaan" HR-työhön eli lisäarvon tuottamiseen liiketoiminnalle. Teemaluokkien avaus

34 Esimiestyö Esimiestyön keskiössä on edelleen vuorovaikutteinen ihmisten ohjaaminen ja motivointi. Yksilöllisyyden huomioinnin tarve kasvaa. Uudet työnteon tavat tuovat haasteita: hajallaan olevat organisaatiot, etätyö, virtuaalitiimit, lokaalit ja globaalit toimintatavat, henkilöstön vaihtuvuus. HR-osaaminen kuuluu myös esimiehen työkalupakkiin. Johtamisen muuttuminen Johdon ja esimiestyön laatuun tulee kiinnittää tulevaisuudessa huomiota entistä enemmän. Ei ole organisaation kokonaisedun kannalta viisasta tappaa kaikki innovatiivisuus ja ilo tehdä omaa työtään sellaisella esimiestyöllä, joka on autoritääristä käskyttämistä ja komentelua. Miten tehokkaasti tukea esimiestyötä? Tiimit muuttuvat, kansainvälistyvät ja monimutkistuvat, organisaatiorakenteet muuttuvat monimutkaisemmiksi ja sitä kautta esimiestyö muuttuu entistäkin haastavammaksi. Uudet sukupolvet vaativat myös esimieheltä enemmän, miten vastata näihin odotuksiin? Pienempi henkilöstö, haasteet johtamisessa Kun henkilöstöä vähennetään, siitä seuraa vaatimuksia esimiestyölle, miten jäljelle jäävien työt organisoidaan ja miten huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta/motivoinnista/ tuottavuuden kehityksestä. Teemaluokkien avaus

35 Työtapojen muutos Työn tekemisen tavat monipuolistuvat. Tämä aiheuttaa johtamisen ja esimiestyön, organisoitumisen ja osaamisen haasteita. Teknologinen osaaminen ja järjestelmien toimivuus olennainen osa joustavampien työtapojen toimivuutta. HR tukee yhdessä johdon kanssa kehitystä ja siihen liittyviä prosesseja. Myös henkilöstö kaipaa tukea uusien tapojen omaksumisessa. Vaatimus projektimaiselle työskentelytavalle lisääntyy HR-työ on yhä enemmän projektimaista. Henkilöstöammattilaisilta tämä edellyttää uudenlaista työskentelyotetta, laajempia projektimaisia vastuita, kykyä rakentaa laaja ja toimiva kommunikointiverkosto, joka ulottuu myös maarajojen yli. Org. rakenteiden muutos lisää etätöitä ja hajauttaa tiimejä Org. rakenteet väistämättömästi pirstaloituvat, on kotona työtä tekeviä etätyöläisiä ja tiimejä, jotka toimivat eri paikkakunnilla tai jopa eri maissa. Tätä on jo mutta se myös lisääntyy. Osaamisen hallinta ja tiimityö Suurin osa työntekijöistä Suomessa edelleen työskentelee kiinteässä toimipisteessä suurimman osan aikaa. Tulevaisuuden työntekijä on poissa suurimman osan aikaa. Osaamisten ohjaamisen työkalut ja uudenlainen tapa verkostoitua työssä on suurin muutosprosessi. Teemaluokkien avaus

36 Ennakointi Henkilöstösuunnittelussa varauduttava huomisen tarpeisiin ajoissa. Kuinka varmistetaan oikean työvoiman saatavuus ja tarvittava osaaminen? Mietitään ennakoivaa resursointia ja nuorten palkkaamista kasvamaan tehtäviinsä. Muutoksiin sopeuttaminen ja asenteiden muokkaaminen, jotta tulevaisuuden tarpeisiin voidaan vastata. Osaamiskuilujen tehokkaampi tunnistaminen Miten hallinnoida osaamistietokantaa ja tehokkaasti tunnistaa osaamiskuilut? Miten ennakoida ympäristön ja uusien haasteiden tuomien muutosten vaikutus osaamistarpeisiin? Moniosaaminen lisääntyy, henkilöresursseja karsitaan karsimistaan tulevaisuudessa. Yksi henkilö hallitsee yhä enemmän ja tekee yhtä aikaa monenmoista. Myös kielitaitovaatimukset lisääntyvät. Pakkoruotsin lisäksi voidaan alkaa puhua pakkokiinasta (no ehkei vielä 2018) Menee ennakoivampaan suuntaan Henkilöstötyössä pitää olla yhä enemmän ja enemmän etukenossa ottamassa vastaan signaaleja. Teemaluokkien avaus

37 Kansainvälistyminen Kansainvälisyys on entistä voimakkaammin osa arkea. Tavoitteena on saada eri taustaiset ihmiset toimimaan yhdessä ajasta ja paikasta riippumatta ja tuottamaan lisäarvoa yritykselle. Tämä vaatii osaamisen jakamista, johtajuutta ja motivointia, kulttuurien ymmärrystä ja teknologian toimivuutta. Ulkomainen työvoima Suomessa tuo omat kysymyksensä edunvalvonnalle ja esimiestyölle. Tarvitaan vuorovaikutusta ja rohkeutta selvittää epäselvyydet. Toimintatapojen yhtenäistäminen Tähän liittyy oleellisesti johtamisen ja kulttuurillisesti eroavien johtamistapojen yhtenäistäminen ja siirtyminen enemmän maantieteelliskulttuurisista tavoista yrityksen tapoihin. Myös vallitseva maailmantalouden tilanne ja siitä aiheutuvat paikalliset erot luovat ongelmia; toisilla mailla menee hyvin, toisilla huonommin joten hrtarpeet ja -painotukset vaihtelevat. Globaali toiminta vahvistuu ja arkipäiväistyy Organisaation menestyminen perustuu siihen, että pystytään kehittämään huipputuotteita ja luomaan markkinoita globaalisti. Tehokkuus ja tuottavuus ovat perusedellytyksiä. Henkilöstöjohtamisessa se tarkoittaa globaalien verkostojen hyvää johtamista, mutta myös vahvan osaamisen varmistamista Suomessa. Verkostot ovat yhteistyökumppaneita. Hyvä johtaminen ja esimiestyö korostuvat. Monikulttuurisuuden huomiointi Organisaatiot toimivat yhä vähemmän paikkaan ja aikaan sidottuna. Saman tehtävän parissa voi olla tiimejä eri puolilla maailmaa tai eri puolilta maailmaa kootaan tiimejä osaamiskeskuksiin. HR toiminnon tulee pystyä toimimaan kaikkien näiden kanssa ja myös etänä avustamaan. Teemaluokkien avaus

38 Vuorovaikutus ja viestintä Avointa vuorovaikutusta ja keskusteluyhteyksiä on pidettävä yllä. Viestintä tukee osaltaan tätä ajatusta. Viestinnästä suuri osa on nykyään mahdollista hoitaa verkon välityksellä, henkilökohtaisen kontaktin merkitystä ei silti saa unohtaa. Sosiaalisen median hyödyntämisestä ei juurikaan puhuta. Avoin dialogi Vuorovaikutuksellisuus päätöksentekoprosesseis sa ja ongelmaratkaisuissa sekä voimavarojen vahvistamisessa on kaiken perusta. Jatkuvan kommunikoinnin ja aloitteellisuuden kehittäminen. Yrityksen tulevaisuuden menestyksen kannalta on erittäin keskeistä, että sen kaikkia funktioita kehitetään. Ei pidä unohtaa inhimillistä kontaktia Tänä päivänä suuri osa kommunikaatiosta pystytään hoitamaan nettiyhteyksien kautta, mikä on suuri edistysaskel, mutta myös uhka. Työntekijän näkökenttä kapenee kapenemistaan, kun työksiannot tulevat sähköisesti, palaverit korvautuvat live meetingeillä, kahviot pienenevät tai jäävät käyttämättömiksi ja työ muodostuu istumiseksi omissa oloissa omia eväitä järsien. Teemaluokkien avaus

39 Motivointi Motivoinnin haasteina nähdään ensisijaisesti henkilöstön motivointi nykyisessä tehokkuutta vaativassa toimintaympäristössä sekä nuorten osaajien motivoinnin keinojen löytäminen. Parhaiden käytäntöjen löytäminen ihmisten motivointiin pohdituttaa, kuinka huomioida eri ikäryhmien ja työuran eri vaiheessa olevien toiveet ja vaatimukset. Sitoutuminen ja motivaatio liitetään usein yhteen. Osaamisesta huolehtimisen ja henkilöstön kuulemisen pohditaan vaikuttavan positiivisesti motivaatioon. Uusi motivaatiokulttuuri Pitää pystyä kehittämään monipuolinen valikoima keinoja, joilla uudet kyvyt pystytään pitämään motivoituneina.tässä huomioitava kansainvälinen toiminta ja mahdollisuudet haastaviin tehtäviin samoin kuin palkitsemisjärjestelmät, jotka tukevat ihmisten halua kehittyä. Henkilöstön motivointi Työkulttuuri muuttuu tehokkuusvaatimusten edellä entistä vaativammaksi. Miten motivoida ihmisiä tekemään enemmän vähemmällä? Nykyisen henkilöstön osaamistason ylläpito ja kehittäminen Nykyisen henkilöstön osaamistason ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää esimerkiksi tuloksellisuuden ja henkilöstön oman työmotivaation takia. Teemaluokkien avaus

40 Vastuullinen henkilöstöjohtaminen Osa-alueet ja toteutus

41 Mistä osa-alueista vastuullinen henkilöstöjohtaminen koostuu? 1919 vastausta 19 teemaluokkaa Lukuohje: pylväät on nimetty vasemmalta oikealle suuruusjärjestyksessä. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

42 Teemaluokkien avaus alkaen eniten puhutusta teemasta. Mistä osa-alueista vastuullinen henkilöstöjohtaminen koostuu? Teema Oikeudenmukaisuus Vuorovaikutteisuus Osaamisen kehittäminen Yksilöiden huomiointi Avoin viestintä Ilmapiiri ja motivointi Työhyvinvointi Mistä puhutaan Henkilöstön tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu rekrytoinnista lähtien. Samantasoista esimiestyötä kaikille. Palkkauksen ja palkitsemisen sekä työkuorman tasapuolinen jakautuminen. Tasa-arvo sekä samaa että eri sukupuolta olevien kesken. Avoin dialogi, keskusteluyhteys johdon, esimiesten ja henkilöstön kesken. Johto kuuntelee. Kehitetään yhdessä, henkilöstö osallisena. Annetaan mahdollisuus vaikuttaa. Aloitteellisuuteen kannustaminen. Vuorovaikutteinen toiminta luo hyvää ilmapiiriä. Osaamisen ylläpito ja kehittäminen. Osaamiskartoitukset. Esimiesten osaamisen kehittäminen. Tuetaan uudistamista ja kouluttautumista, innostetaan henkilöstöä siihen. Uudistamisen tuki ja koulutukset. Osaamisen johtaminen. Vankka HR-osaaminen. Erilaisuuden hyväksyminen ja johtaminen. Huomioidaan henkilöstöä yksilötasolla, elämäntilanne ja joustavuus. Ikäjohtaminen. Monikulttuurisuus. Personoidut HR-palvelut. Henkilöstö huomioon myös kokonaisuutena. Rehellinen, kattava ja nopea tiedottaminen. Tiedon kulku on kaksisuuntaista ja avointa. Läpinäkyvä päätöksentekoprosessi. Päätökset perustellaan. Palautemahdollisuus. Informaatio samanlaisena kaikille, samaan aikaan. Viestinnän tärkeys muutoksissa. Kannustaminen ja palkitseminen. Motivoinnin keinojen löytäminen. Turvallinen ja arvostava ilmapiiri. Työssä viihtymiseen panostaminen. Ihmisten johtaminen. Sitouttaminen. Yhteisöllisyys. Avoimuus ja ongelmien ratkaiseminen. Pidetään huolta henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Työkykyjohtaminen. Hyvinvoinnin kehittäminen. Työhyvinvointipanostukset rekrytointi/kilpailuetuna. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoituneempi, jaksaa enemmän, sairastelee vähemmän. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

43 Teemaluokkien avaus alkaen eniten puhutusta teemasta. Mistä osa-alueista vastuullinen henkilöstöjohtaminen koostuu? Teema Esimiestyö Kehittäminen Palaute ja palkitseminen Työntekijöiden arvostaminen Luottamus Selkeät tavoitteet Mistä puhutaan Laadukkaan esimiestyön rakentaminen, tukeminen ja kehittäminen osana jatkuvaa toimintaa. Esimiesten osaamisen varmistaminen. Sosiaaliset taidot, johtamistaidot. Esimies huolehtii työn sujuvuudesta ja puitteista. Huomaa ja korjaa epäkohdat. Monipuolinen kehittymisen tukeminen. Osaamisten, esimiestyön, organisaation kilpailukyvyn, henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen. HR pysyy mukana kehittämistyössä. Aitoon kehittämiseen voimavaroja myös huonoina aikoina. Säännöllinen palautteen antaminen ja saaminen. Kehuminen ja kiitokset eivät unohdu. Sanallinen ja materialistinen palkitseminen, hyvän suorituksen tai tavoitteiden ylityksen huomiointi kannustaa. Oikeudenmukaisuus palkinnoissa ja palkkauksessa. Kunnioitusta ja arvostusta työntekijöitä, ihmisiä kohtaan. AIaisista välittäminen. Henkilöstöä kohdellaan voimavarana, ei kustannuseränä. Näkyy henkilöstöstä ja ilmapiiristä huolehtimisena, johtamisessa ja esimiestyössä. Henkilökunta luottaa johtoon ja toisinpäin. Vapaus ja vastuu työstä motivoi, samoin uudet toimintamallit esim. tiimityö. Yhteiset pelisäännöt kaikille. Kannustava ja avoin ilmapiiri. Keskustelu - ja neuvotteluyhteys toimii. Tavoite selkeäksi, toimenkuvien ja tehtävien määritys. Yritystason strategia selvillä, samoin omat tavoitteet ja vastuut. Etenemisen seuranta ja tavoitteista viestiminen. Tavoitehakuisuus työssä, motivointi ja tavoitteista palkitseminen. HR:n tavoitteet. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

44 Teemaluokkien avaus alkaen eniten puhutusta teemasta. Mistä osa-alueista vastuullinen henkilöstöjohtaminen koostuu? Teema Strategialähtöisyys Muutosten hallinta Johdonmukaisuus Lainmukaisuus Urakehityksen mahdollistaminen Ennakointi Mistä puhutaan Henkilöstösuunnittelu ja johtaminen mukana strategiassa. Strateginen HR on mukana johdon työssä, omaa johtoryhmän tuen. HR:n ja muut strategiset tavoitteet konkretisoidaan suunnitelmallisesti arjen käytännöiksi. Muutoksensietokyky ja muutosjohtaminen. Esimiehillä hyvät viestintätaidot. Henkilöstö tietoinen muutoksen syistä ja seurauksista. Töiden organisointi. Osaamisen muutokset. Henkilöstön hyvinvointi muutostilanteissa. Asenne kuntoon, muutos on jatkuvaa. Johdonmukaisuus ja linjakkuus sanoissa ja teoissa. Pitkäjänteisyyttä toimintaan, osataan nähdä kvartaaliajattelua pidemmälle. Pidemmän aikavälin kompetenssien johtaminen, kehittäminen ja henkilöstösuunnittelu. Henkilöstö voi luottaa, että työsuhteet hoidetaan lain ja säännösten mukaan. TES:n noudattaminen. Esimiesten tietämys laeista, asetuksista ja TES:sta on hyvä ja ajantasainen. Ei hys-hys -sopimuksia. Urakehityksen tukeminen sitä haluaville. Urasuunnittelu ja etenemismahdollisuudet. Työsuhteen elinkaaren hallinnointi. Oikeat henkilöt oikeilla paikoilla. Oikeudenmukaiset ja tasaarvoiset mahdollisuudet kaikille edetä. Työvoiman tarpeen ja laadun ennakointi. Kehittämistoimenpiteet linjassa organisaation vision kanssa. Toimintaympäristön muutosten ennakointi. Visionäärinen johto: miten tehdään asiat paremmin. Visiointi henkilöstön kanssa. Vuosien päähän katsovat visiot. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

45 Miten vastuullista henkilöstöjohtamista toteutetaan organisaatiossasi? 1282 vastausta 15 teemaluokkaa Lukuohje: pylväät on nimetty vasemmalta oikealle suuruusjärjestyksessä. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

46 Miten vastuullista henkilöstöjohtamista toteutetaan organisaatiossasi Esimiestyö. Esimiesten valintaan kiinnitetään huomiota, heitä koulutetaan ja tuetaan. Esimiehillä on aikaa esimiestyölle, ihmisten kohtaamiselle ja avoimen ilmapiirin luomiselle. Kaikki esimiehet eivät silti ole tilanteen tasalla. Esimiesvalinnoilla. Esimiesvalinnat on tehty siten, että henkilö pärjää porukoiden kanssa. Esimiehet antavat aikaa työntekijöille, jotta heidän sanansa tulee paremmin kuuluviin. Esimiesten valmennus. Esimiehille järjestetään esimiesvalmennusta (erityisesti ihmisten johtaminen); tavoitteena on yhtenäinen esimieskulttuuri. Lisäksi esimiehillä on mahdollisuus yksilö-coachingiin. Henkilöstön ja johdon vuorovaikutus. Henkilöstön kuuntelu, viestintä, osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen. Yhdessä kehittäminen ja toiminnan läpinäkyvyys. Varmistettava, että vuorovaikutus todella toimii. Viestimällä asioista avoimesti. Säännöllinen, avoin ja linjakas viestintä luo ilmapiirin, jossa on lupa nostaa esiin asioita ja keskustella. Henkilökohtaiset käynnit. Esimiehet kiertävät henkilöstön keskuudessa ja keskustelevat työtilanteista Osallistamalla ihmiset mukaan. Ei hallinnoimalla ja käskyttämällä perähuoneesta vaan kokeilemalla, haastamalla ihmiset mukaan ja saamalla heidät osallistumisen kautta sitoutumaan esim. muutosprosesseihin. Yritys kova - tulos? Ylimmällä johdolla on suuri halu kehittää esimerkiksi vuorovaikutusta, mutta keskijohto tuntuu olevan tulppana helposti. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

47 Miten vastuullista henkilöstöjohtamista toteutetaan organisaatiossasi Koulutusmahdollisuudet. Osaamisen kehittämiseen panostetaan ajallisesti ja rahallisesti. Koulutukset ja työnkierto. Esillä erityisesti esimiesten koulutus. Irtisanotuille mm. urakonsultaatiota. Koulutuksiin pääsee. Henkilöstöä kannustetaan käymään koulutuksissa ja kehittämään ja laajentamaan osaamistaan. Myös maksullisiin koulutuksiin pääsee. Pyritään pitämään huolta osaajista. Organisaatio antaa haasteellisia työtehtäviä. Koulutusta on tarjolla ja työnkierto mahdollisuuksia on melko paljon. Ammattitaidon ylläpito. Laajat täydennyskoulutusmahdollisuudet. Tarjotaan mahdollisuuksia perustutkintoihin oppisopimusopiskelun kautta. Työhyvinvoinnista huolehtiminen. Erilaisten työhyvinvointia tukevien tapojen ja kampanjoiden yhdistäminen tehokkainta. Työt organisoidaan työkyvyn mukaan. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Well-being-ohjelmat. Well-being -ohjelmat sisältävät myös luentoja aivojen hyvinvoinnista mutta vielä voisi olla lisää muutakin kuin "vain" liikuntapainotteista aktiviteettia. Varhaisen välittämisen malli käytössä. Pyritään kohtaamaan ongelmat ennen kun ne paisuvat pelkäksi tunnemylläkäksi ja saada niihin ratkaisu missä molemmat osapuolet voittavat Terveystarkastukset. Henkilöstön terveystarkastukset kerran vuodessa. Työterveyspalvelujen käyttömahdollisuus. Kaikista pidetään huolta. Työnantaja pyrkii järjestämään työkykyä vastaavaa työtä sekä työkykyongelmissa mutta myös tilanteissa, joissa on organisaatiossa on toiminnallisia muutoksia. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

48 Miten vastuullista henkilöstöjohtamista toteutetaan organisaatiossasi Yhteistyö ja yhteiskehittäminen. Päätöksenteko ja kehittäminen tehdään yhteisvoimin, myös henkilöstö osallistuu. Yhteistyöhön rohkaistaan eri toimintojen välillä ja yhteistoimintaan on toimivat väylät. Järkevät yhteistoiminnan rakenteet. Yhteistoiminnalle pitää luoda mahdollisimman yksinkertaiset, mutta toimivat väylät, jotta vuoropuhelu hektisessä rytmissäkin onnistuu. yhteiset politiikat ja linjaukset. Yhteiset toimintatavat on määritelty ja niiden toteutumista seurataan yhteiset pelisäännöt. Luodaan henkilöstön kanssa kirjalliset kaikkia koskevat pelisäännöt erilaisiin tilanteisiin yhteistyössä henkilöstön edustajien ja työterveyden kanssa. HR keskustelee säännöllisesti luottamushenkilöiden ja työterveyshuollon kanssa. Heillä on ensikäden tietoa ongelmista, jotka eivät välttämättä tule johdon tietoon organisaation kanavia pitkin... Kehityskeskustelut ja kyselyt. Kehityskeskustelut johtamisen ja kehityssuunnitelmien tukena. Myös muut kyselyt, tutkimukset ja mittaaminen. Kehityssuunnitelmat. Kehityskeskusteluissa tulisi kaikille tehdä henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat. Suunnitelmien toteuttaminen ja toteutuksen seuranta seuraava haaste Henkilöstöbarometrit. Joka toinen vuosi teemme Hb:n ja organisaation osa-alueet tekevät sen perusteella listauksen toiminnan tärkeimmistä kehittämiskohteista. Näiden toteuttamista seurataan yhteisissä tilaisuuksissa. Työilmapiiritutkimukset ja niiden toimenpiteet. Joka toinen vuosi toteutettavan työilmapiiritutkimuksen toimenpiteiden määrittely yhdessä henkilöstön kanssa ja toimenpiteiden seuranta ja kommunikointi laajasti. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

49 Miten vastuullista henkilöstöjohtamista toteutetaan organisaatiossasi Työtavat ja ilmapiiri. Työyhteisössä pidetään yllä hyvää ilmapiiriä. Työn tekemisen tavat ovat joustavat: etätyöratkaisuja, tiimityötä, parityötä. Työn tekemisen puitteet ovat toimivia. Töiden jakaminen ja kuormittavuus sopiva. Uudet ajanmukaiset työtilat ja laitteet Erilaisia joustavia työaikaratkaisuja. Pyritään tukemaan työn ja yksityiselämän yhdistämistä. Tasapuolinen kohtelu. Työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti mm. lomia myönnettäessä, työtehtäviä määriteltäessä. Tämä varmaankin toteutuu melko hyvin. Mutta samalla kuitenkin tulisi muistaa esim. samassa työyhteisössä työskentelevien erilaiset koulutustaustat. Ei eri koulutuksella tehdä samaa työtä, vaikka samassa yksikössä ollaankin. HR:n rooli. Parhaimmillaan HR toimii voimakkaana vaikuttajana ja asiantuntijana liiketoiminnan ja henkilöstön välimaastossa. HR Business partnerina. HR tukee liiketoimintaa ja on osa businesta. Eri HR asiantuntijat takaavat laadukkaat prosesssit ja partnerit tukevat esimiehiä esimiestyössä. HR-osaaminen on ammattitaitoista. HR-osastolla seurataan kaikkia HR-toimintoja rekrytoinnista esimiestyöhön ja tiimien jaksamiseen asti. Ongelmiin puututaan ajoissa! HR tukee esimiehiä. HR mm. viestii esimiehille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista kerran kuussa ilmestyvällä esimieskirjeellä. Prosesseja on - mutta HR on omissa oloissaan. HR johtamisen prosesseja on paljon koskien eri maitakin. HR:llä on vielä liikaa perinteinen HR rooli ja heidän tekemisestä puuttuu aidon tahtotilan luominen ja sen johtaminen... Yrityksen HR politiikka ei edesauta henkilöstön tyytyväisyyttä ja toisella kädellä sitä sitten yritetään parantaan. Sylttytehtaalle ei kehityksessä ole vielä päästy eli ei olla tunnistettu eikä ole valtuutusta siitä, että HR olisi yksi liiketoiminnan osa-alue siinä missä muutkin.. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

50 Miten vastuullista henkilöstöjohtamista toteutetaan organisaatiossasi Tasapuolinen kohtelu. Kenelläkään ei ole erityiskohtelua tai lisävelvoitteita. Reilut ja samat säännöt sekä oikeudet kaikille. Johdolla ei ole suosikkeja. Henkilöstön reilu ja tasapuolinen kohtelu, arvojen muk. toim. Työkaluina mm. perehdytys, ohjeistus ja koulutus Johdon suhde työntekijöihin on tasapuolinen. Kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Työyhteisössä on selkeät säännöt joita kaikkien odotetaan noudattavan. Palkitsemisjärjestelmä toimii tasapuolisesti. Palkitsemista jaetaan tasapuolisesti eri henkilöstöryhmien kesken. Strategia ja arvot taustalla. Arvot ja eettiset periaatteet viety osaksi yrityksen arjen toimintaa myös henkilöstöjohtamisen osalta. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen osana strategiaa. Strategia on viestitty ja ymmärretty. Strateginen henkilöstöjohtaminen. Lyhyen ja pitemmän tähtäimen suunnittelu, myös yksilöiden huomioiminen osana strategiaa Yrityksen arvot ohjaavat henkilöstötyötä Eettisyyteen liittyvä koulutus. Jokainen työntekijä on velvollinen tekemään vuosittain virtuaalikoulutuksen, jossa on käyty läpi yrityksen eettinen säännöstö. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

51 Miten vastuullista henkilöstöjohtamista toteutetaan organisaatiossasi Palkka ja palkitseminen. Maltillinen mutta kannustava ja oikeudenmukaisuuteen pyrkivä palkkapolitiikka. Hyvin tehdystä työstä ja tavoitteiden ylittämisestä palkitaan, kehitetään kannustimia ja bonuksia. Sama virkanimike /sama tehtäväkoht.palkka. Toisaalta liikaa on tasapäistetty yllä mainitulla tavalla. Erilaiset tehtävät vaativat erilaista osaamista. Kaikki työ tehdään hyvin. Palkitsemisen peruste on hyvin tehty työ. Kun ylitetään omat ja esimiehen ja asiakkaan odotukset, siitä palkitaan lisää. Lainmukainen toiminta. Noudatetaan toiminnassa lakeja, asetuksia ja työehtosopimuksia. Muistetaan, että työehtosopimusten minimivaatimukset voi myös ylittää. Noudatetaan lakeja ja työehtosopimuksia. Hyvä yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa, noudatetaan lakeja ja tessejä. Henkilöstöstä välitetään. Työnantaja arvostaa henkilöstöä ja monia asioita on sovittu paremmin kuin TES vaatii. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

52 Miten vastuullista henkilöstöjohtamista toteutetaan organisaatiossasi Ongelmiin puuttuminen. Oli kyseessä mikä tahansa epäkohta työssä, työyhteisössä tai yksilön käytöksessä, ongelma pyritään ratkaisemaan nopeasti. Asioihin puuttuminen. Vastuullisuutta on se, että ongelmiin ja ihmisten tekemisiin puututaan, kun siihen on aihetta. Hyvänä apuna toimii esim. varhaisen tuen malli. Esimiehiä autetaan ja koulutetaan puuttumaan ongelmiin. Tarvittaessa ollaan myös mukana keskusteluissa Asianmukaisuus. Ongelmat joita esiin tulee hoidetaan välittömästi alta pois ja asianmukaisesti. Henkilöstöresurssit. Vältetään turhia määräaikaisuuksia, samoin irtisanomisia ja lomautuksia. Rekrytoinnissa yhtenäinen ja oikeudenmukainen tapa toimia. Työnantaja on sopinut henkilöstöjärjestöjen kanssa, ettei työntekijöitä irtisanota tai lomauteta tuotannollistaloudellisilla syillä. Tämä vaatii vastuullista ja pitkäjänteistä henkilöstöjohtamista. Resurssitarvekartoitukset tehdään vuosittain. Uusia henkilöitä palkataan eläköityvien tilalle riittävän ajoissa, jotta he ennättävät oppia tehtäviä ja hiljaista tietoa saadaan siirrettyä. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

53 Myös näin vastuullista henkilöstöjohtamista toteutetaan organisaatioissa Vähemmän puhuttuja teemoja vastuullisen henkilöstöjohtamisen toteuttamisesta, mm: Työturvallisuus: Työturvallisuus tarkassa seurannassa. Koen tärkeimmäksi asiaksi työturvallisuuden ja sen ylläpitämisen ja jatkuvan kehittämisen. Tämä koskee suorittamista, mutta yhtälailla poissaoloja. Näiden asioiden hoitoon on kiinnitetty huomiota ja onneksi asia kehittyy koko ajan entisestään. Luotettavuus: Johto tekee niin kuin päätetään. Pysyy sanojensa takana! Luottamusmiesten toiminta: Yrityksessä toimiva luottamushenkilöverkosto. Kehitetään vastuullista henkilöstöjohtamista: Perusrakenteiden luominen käynnissä. Henkilöstöjohtamisen perusrakenne uusittava, jotta vastuullinen henkilöstöjohtaminen olisi mahdollista. Ennakointi: Ennakoinnilla ja suunnitelmallisuudella. Henkilöstöpolitiikan pitää olla pitkäjänteistä ja asioihin pitää varautua ajoissa. Eri ikäisten huomiointi: Monimuotoisuus ja ikäohjelmat. Erillisten ohjelmien avulla jalkautetaan tavoitetila ja toimenpiteitä eri vuosille. Tehtävänkuvien selkeyttäminen: Kristallisoidaan kunkin tehtävän ydinrooli. Jokaisen työntekijän tulisi tietää mikä on oman työnkuvan keskeisin ydin ja saada sen hoitamisesta kannustimia ja positiivista palautetta. Yhteisiä tilaisuuksia: Eri osastojen välisiä työhön ja vapaa-aikaan liittyviä tilaisuuksia on lisätty. Tämä luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja siten lisää myös yrityksen tulosta Esimerkillä johtaminen: Esimerkillä johtamalla ja ihmiset kohtaamalla välittävällä tavalla. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen

54 Henkilöstötyön arviointi

55 Arviot henkilöstötyön nykytilasta omassa organisaatiossa kaikki vastaajat Henkilöstötyön arviointi

56 Arviot henkilöstötyön nykytilasta omassa organisaatiossa vertailu vuoteen 2010 Henkilöstötyön arviointi

57 Arviot henkilöstötyön nykytilasta omassa organisaatiossa - eroja taustamuuttujien kesken Henkilöstötyön arviointi

58 Arviot henkilöstötyön nykytilasta omassa organisaatiossa - eroja taustamuuttujien kesken Henkilöstötyön arviointi

59 Arviot henkilöstötyön nykytilasta omassa organisaatiossa - eroja taustamuuttujien kesken Henkilöstötyön arviointi

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010 Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010 Yhteenvetoraportti 9.11.2010 Janne Jauhiainen, Hanna Hihnala ja Tuomo Lähdeniemi Fountain Park Oy Professori Vesa Suutari ja professori Riitta Viitala

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä RIITTA VIITALA MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Henkilöstöjohtaminen uuden edessä Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 302 LIIKETALOUSTIEDE 107 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI

HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Lokakuu 2008 HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI Merru Tuliara: Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu rekrytointi säästää aikaa ja

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Hannele Jääskä Mirva Lehtonen Opinnäytetyö Marraskuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Riitta Viitala. Vesa Suutari. Huomisen haasteita henkilöstötyössä. Pohjana HR-barometri

Riitta Viitala. Vesa Suutari. Huomisen haasteita henkilöstötyössä. Pohjana HR-barometri Riitta Viitala Riitta Viitala on Vaasan yliopiston Johtamisen laitoksen johtaja, jonka tutkimusalueita ovat johtajuus ja esimiestyö, osaamisen johtaminen sekä henkilöstöjohtaminen. Vesa Suutari Vesa Suutari

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ Henkilöstöalan haasteet ja vaatimukset Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Rami Levälehto 414343 Ohjaaja: KTT Timo Lainema

Lisätiedot

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle 1 Helsingissä 2012 Opas on toteutettu Sosiaalialan Työnantajat ry:n toimeksiannosta Taloudellinen tiedotustoimisto TATissa.

Lisätiedot

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäyte Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Syksy 2006 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot