Hoitava sanataide työhyvinvoinnin tukena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitava sanataide työhyvinvoinnin tukena"

Transkriptio

1 Hoitava sanataide työhyvinvoinnin tukena yritysviestinnän tradenomi mielenterveys- ja päihdetyön lh kirjallisuusterapiaohjaaja Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n hallitusjäsen ja Kirjallisuusterapia-lehden toimitussihteeri Piia Laine Hyvinvointiosuuskunta Kukoistus

2 Kirjallisuusterapiasta Kirjallisuusterapian tavoitteena on minän vahvistaminen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen itseilmaisun kehittäminen ja virikkeiden antaminen Kirjallisuusterapiassa hyödynnetään kirjoittamista ja valmista aineistoa (kirjoja, lehtiä, äänitteitä ja videoitua materiaalia) terapeuttisessa vuorovaikutuksessa Yksilö- tai ryhmätyöskentely Työvälineenä eri ammatteissa: psykoterapiassa, opetuksessa, hoitotyössä, työnohjauksessa. Erilaisissa ryhmätilanteissa. Kasvuryhmissä, vertaistukiryhmissä.

3 OLETKO VALMIS Organisaatiouudistus tulee oletko valmis Sen tiedon rinnalla joku haalistunut lappu puhelinpylväässä Jeesus tulee oletko valmis on ihan kesy Aino Suhola Jos ois joku vaikka Jumala

4 HS-NETTISIVU STT PANKIN KYSELY: Valtaosa suomalaisista haaveilee elämänmuutoksesta Kaksi kolmesta suomalaisesta haaveilee suuremmasta muutoksesta elämäänsä. Nuorista aikuisista elämänmuutosta kaipaa jopa neljä viidestä, ilmenee Tapiola Pankin Arjen katsauksen kyselytutkimuksesta. Yleisin haave on töistä pois jääminen ja itseen tai lähipiiriin panostaminen, mistä unelmoi 19 prosenttia kyselyyn vastanneista. Saman verran unelmoi pitemmästä sapattivapaasta ulkomailla. Uutta ammattia toivoo 18 prosenttia vastaajista. "Näin suuri muutoksen kaipuu oli yllätys. Ihmisillä on aina ollut haaveita, mutta tutkimuksen mukaan nyt ei oikeastaan haaveilla enemmästä vaan pikemminkin vähemmästä. Taloudellista vaurastumista tärkeämpää näyttää olevan elämästä ja läheisistä nauttiminen", Tapiola Pankin varatoimitusjohtaja Marja Pajulahti arvioi. Arjen katsauksen kyselyn mukaan suomalaisten usko omaan talouteensa on selvästi huonompi kuin viime vuonna. Peräti 27 prosenttia arvioi taloutensa ostovoiman heikentyneen kuluneiden 12 kuukauden aikana. Tutkimukseen vastasi runsaat suomalaista.

5 Eeva Lehtovuoren artikkeli Kirjoittamisesta elämänvoimaa kirjallisuusterapeuttiset menetelmät työssäjaksamisen tukena / Työterveyslääkäri 2008;26(3):60-62 Henkistä hyvinvointia parantavalle ja jaksamista edistävälle, virkistävälle toiminnalle on ajassamme kasvava tarve. Saman ammattikunnan vertaisryhmässä voi olla myös työnohjauksellisia piirteitä. Osallistujat ilmaisivat palautteissaan tyytyväisyyttä siihen, että kerrankin sai rauhassa keskittyä kuuntelemaan itseään ja omia tunteitaan ja tunnelmiaan, kun hoitotyössä aina joutuu kuuntelemaan ja auttamaan muita. Terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, samoin kuin opetusja kasvatustyötä tekevien parissa, kirjallisuusterapian metodit soveltuvatkin erinomaisesti henkilöstön koulutus- ja virkistystoiminnan osaksi.

6 Eeva Lehtovuoren artikkeli Kirjoittamisesta elämänvoimaa kirjallisuusterapeuttiset menetelmät työssäjaksamisen tukena / Työterveyslääkäri 2008;26(3):60-62 Ryhmässä työskentely tekee kirjallisuusterapian menetelmistä lukemisesta ja kirjoittamisesta vuorovaikutuksellista toimintaa, jossa opitaan myös toisten kokemuksista, "sparrataan" ja kannustetaan toinen toistaan. Lähtökohtana holistinen ihmiskäsitys: taide ravitsee sekä henkeä, sielua että ruumista. Kirjoittaminen on myös konkreettista käsillä tekemistä. Tavoitteina: itsetuntemuksen ja -ymmärryksen lisääntyminen ja sen myötä niin omien rajojen kuin voimavarojenkin parempi tunnistaminen, tavoitteena on myös toisen ihmisen aito kohtaaminen vertaisenaan. Kirjallisuusterapia on työyhteisöä kehittävää, työkykyä ylläpitävää ja uupumista ennaltaehkäisevää toimintaa.

7 Siivoustyön esimiesten kirjallisuusterapeuttinen ryhmä / PL Sama työ vertaisryhmä työnohjauksellisia piirteitä 2009 ja 2010 tapaamisia 8, viikon välein tapaamisia 10 n. kahden viikon välein. 1. vuonna tutustumista sanataiteeseen, omiin kykyihin, luovuuteen, rohkeuteen, erilaisten asioiden jakamiseen. 2. vuonna em. lisäksi: lisää itsetuntemusta, myös hankalista asioista puhumista enemmän. 3. vuonna viestinnän ja vuorovaikutustaitojen ja mekanismien tunnistamista, harjoittelua, keskustelussa paljon koko organisaation tilanne oma suhde siihen ja vaikuttamismahdollisuudet. Koti tehtäviä.

8 PYSYVÄÄ Tiedoks että vessan seinässä on räkää kirjotin siitä lapun siivoojalle kun ei kuulu mulle ja se kirjotti että ei sillekään listan yläpuolinen sun organisaatio toimii toimenkuvat täyttyy ja suoritteita tulee mutta räkä pysyy seinässä Aino Suhola

9 Lopputyö Kirjallisuusterapian perusteet koulutukseen 2009: Noin 506 ikkunaa. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät työntekijän tukena. Kun oma ja työpaikan arvomaailma kohtaavat Omien arvojen selkeyttäminen Arvojenmukainen toiminta vs. arvojen vastainen toiminta Organisaation virallinen ja epävirallinen l. toteutunut arvomaailma Mitä haluaa työltä saada ja mitä sille antaa Mitkä työpaikan arvot lähellä omia? Mitkä vähiten sopusoinnussa? Mitä tunteita ristiriidat herättävät? Kenen arvojen mukaan tekee ratkaisuja?

10 Kirjoittamalla selkeyttä ja voimavaroja työhön Kiire: vuorokauden, viikon, työpäivän ajankäytön tarkastelu vs. miten haluaisi ajan käyttää Omat toimintatavat, tiedot, taidot Stressi: a) stressitekijät b) stressireaktiot c) vuorovaikutuksen epätasapaino Tunnistamisen apuna esim. päiväkirja (vaikkapa työpaikalla), kirj.terapeuttiset harjoitukset ja niiden tutkiminen pidemmällä aikavälillä. Ryhmän / ohjaajan palaute. Dialoginen kirjoittaminen / Riitta Suurla

11 Tunnit kuluvat, päivä jo illansuussa. Ryhtyisin lopulta johonkin, tekisin, mutta miten jaksaa alkaa jotakin minkä tietää jäävän kesken. Jos huomenna olisi kokonaisempi päivä, päivä, joka ei ole tullut. Hannu Salakka

12 Kirjoittaminen voi lisätä ymmärrettävyyden, hallinnan ja mielekkyyden tunteita, kun työntekijä linkittää yksittäisiltä tuntuvia työasioita esim. miellekartan avulla. Tapahtumista kirjoittaminen eri osallistujien näkökulmasta. Vuorovaikutustaitoja voi harjoitella kirjoittavassa ryhmässä ja niiden kartuttua asioiden esiin nostaminen helpottuu. Erilaiset viestintätavat ja kanavat. Hyvä ryhmä antaa positiivisen kokemuksen.

13 Uuden käsittelytavan eli taidelähtöisten menetelmien kokeilu: Itsensä haastaminen sekä omien rajojen ja esteiden ylittäminen lisäävät itsetuntemusta, onnistumisen kokemuksia ja rohkeutta kokeilla työssäkin uusia menetelmiä. Leikkimielisyys, nauru, ilo Uusi lähestymistapa uudet pohdinnat pois urista? Liikunnan positiiviset vaikutukset hyvinvointiin tiedetään, mutta entä ne, jotka liikkuvat vasta kun voivat henkisesti hyvin? Toisaalta liikunnan tuottaman serotoniini-välittäjäaineen lisääntymisen hyödyt saadaan irti vasta, jos liikunnan jälkeen pohditaan, eli aivojumpataan.

14 Kirjoittava ryhmä ja työyhteisö Vaikeidenkin asioiden käsittely turvallisessa ympäristössä ja etäännyttävän materiaalin avulla. Keskustelu halutessa yleisellä tasolla. Vähemmän syyttelyä, enemmän pohdintaa? Ihmisellä on kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tarve. Ryhmälle varattu aika, paikka, jokaisella yhtäläinen jakamis- ja keskustelumahdollisuus. Antaa enemmän kuin kahvipöytäkeskustelu. Itsensä lisäksi oppii tuntemaan muita Erilaisia näkökulmia samoihin asioihin Yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa

15 Näe minut tässä / IRINA Purin itseäin kieleen En voinut tehdä muutakaan Ajatus sopimaton Piti tukahduttaa edes jotenkin Pahoittelut ei auttaisi jälkeenpäin Sun ymmärrys ei riittäis kuitenkaan Erittäin hyvin tiedän Sun on aina oltava oikeessa Useimmiten en jaksa Väitellä sua vastaan vaikka haluisin Sä et oppisi virheistäsi kuitenkaan Etenkään kun et niitä huomaa (chorus) Näe minut tässä sitä toivoisin Samat tarpeet lienee muillakin Teet minusta liian pelokkaan Vaikka se on täysin turhaa Sinun tahtosi ei oo yhteinen Oon vielä toistaiseksi eri ihminen Teet minusta liian varovaisen Jotenkin laantuneen Miten tasoihin tullaan Miten pidetään puoliaan Jos toinen on ilmaa Ja toinen mielestään aina oikeessa Sä et kuule minua kuitenkaan Vaikka minussa kaikki sinulle huutaa näe minut tässä sitä toivoisin

16 Työn muuttuminen abstraktiksi, useita kykyjä ja taitoja vaativiksi (sosiaaliset, kognitiiviset jne.) Eri sukupolvien tapa tehdä töitä toisilta oppiminen Muutostilanteen aiheuttaman ahdistuksen käsittely Lama/lomauttamiset/irtisanomiset yksilön apuna kriisi- ja muutostilanteessa työpaikalle jääneet + uuden työyhteisön rakentaminen

17 Tie. Ei pitkä, mutta vaikea. Hyvin vaikea, koska vaikeinta oli se ettemme voineet puhua siitä mikä vaikeinta oli. Yhä vierekkäin. Silti erillämme niin että tuuli puhalteli välistämme kevättuuli. Matka väheni, eihän se pitkä ollutkaan, mutta emme puhuneet siitä. Emme siitä että olisimme pian perillä, matkan päässä. Tien varressa keltainen lyhyt kukka, lumen ja jään saartama, ensimmäinen minkä toisiimme katsomatta näimme. Hannu Salakka

18 Prosessin tavoitteena muutos tunnistaminen ja tulkinta ärsyke > reaktio välissä voi olla/on valinnanvapaus, mikä edellyttää tietoista pysähtymistä ärsykkeen äärelle erilaisia reagointitapoja voi pohtia kirjoittamalla, miellekartalla jne. Ohjaaja: antaa palautetta yksilöllisesti, pitää huolen kunkin kuulluksi tulemisesta, nostaa esiin teemoja, jotka kumpuavat ryhmästä, valmistelee harjoitukset.

19 Omia kokemuksia Ajanhallinta kalenterin avulla Arvomaailmaristiriitojen käsittely runoja ja lauluja kirjoittamalla Hoitotyössä päiväkirja potilaiden herättämistä tunteista ja asioista, joita ei ymmärrä Työnohjauksessa kirjoittaminen Lukeminen: runous iskee tunnetasolle ja auttaa asioiden työstämisessä, proosa rentouttaa Musiikki laulujen sanat tärkeitä Selvityspyyntö diabeteksen hoitopaikkaan sekä muita kokemuksia sairauksista ja ihmisen kokonaisuudesta paperille. Osalla voi olla yhteiskunnallinen vaikutus, osalla lääkäriä opettava vaikutus, osa puhdasta omahoitoa, jonka jälkeen jaksaa taas hoitaa itseään

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään 1 Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään Kokemuksia sijoitettujen lasten äitien vertaisryhmästä Taina Lakanen Opinnäytetyö Tammikuu 2005 2 SISÄLTÖ 1JOHDANTO... 3 2TEOREETTINEN

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä TYÖNOHJAUS OPINTO-OHJAAJAN

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi!

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi! Tuumasta toimeen Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmallin tausta... 4 Kohderyhmä... 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Työuupumuksen yksilölliset tekijät ja uusiutuminen haitallisten skeemojen ja selviytymiskeinojen näkökulmasta

Työuupumuksen yksilölliset tekijät ja uusiutuminen haitallisten skeemojen ja selviytymiskeinojen näkökulmasta Työuupumuksen yksilölliset tekijät ja uusiutuminen haitallisten skeemojen ja Vartiainen, Antti Artikkeli Työuupumuksen yksilölliset tekijät ja uusiutuminen haitallisten skeemojen ja Antti Vartiainen Artikkeli

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

1/2007. Kuntoa mielelle. Lehti näkövammaisista lapsista ja nuorista

1/2007. Kuntoa mielelle. Lehti näkövammaisista lapsista ja nuorista 1/2007 Kuntoa mielelle Lehti näkövammaisista lapsista ja nuorista 1/2007 Kuntoa mielelle 3 Mieli vahvana vaikeuksissakin 4 Taitavat kädet kertovat satuja sormille 6 Satu lohduttaa 8 Matka Riikan maailmaan

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen Tiina Heimo, Niina Jalo, Jenni Tähkävuori, Ina Vahalahti Terveyden edistämisen yksikkö, Turun

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Kannen piirros: Päivi Koivu Piirroksen graafinen suunnittelu ja toteutus: Markus Kujala Sininauhaliitto 2005 Kannen suunnittelu: DA Graphics, Tanja

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

SKARPATAAN JA HARPATAAN!

SKARPATAAN JA HARPATAAN! SKARPATAAN JA HARPATAAN! Ettei yksikään putoaisi Bongaa putoava! 2 Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi Tekijät Riitta Hämäläinen (toim.) ja

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Työuupumuksen haaste, s. 8

Työuupumuksen haaste, s. 8 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry I nro 1/2011 Työuupumuksen haaste, s. 8 Pääkirjoitus: Tunne itsesi ja johda rohkeasti, s. 2 Kestävään työhyvinvointiin, s. 6 Ihmisten keskellä yksin, s. 10 Vahvaksi työssä

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA Moraalisesta tuomiosta sairaudeksi ulkoistamiseen ei kenenkään syy. Jumala suokoon minulle Tyyneyttä hyväksyä

Lisätiedot

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN TAIDELÄHTÖISET JA TOIMINNALLISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN JA OSALLISUUDEN TUKENA OPPIMISOPAS OHJAAJILLE 1 SISÄLLYS TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot