VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2008:3 ISSN VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 3 Talousarvion seuranta ja ennuste Strategian tavoitteiden toteutuminen Hankekokonaisuuksiin liittyvät tilannekatsaukset 39 Käyttötalouden seuranta Työllistäminen 43 Tulosalueet Keskusvaalilautakunta 44 Tarkastustoimi 45 Hallinto- ja kehittämiskeskus 46 Hankintatoimi 52 Atk-keskus 54 Painatuskeskus 57 Ympäristökeskus 58 Koulutuspalvelut 61 Kansalaisopisto 67 Sosiaali- ja terveyspalvelut 70 Koti- ja laitoshoito 74 Päivähoito 79 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut 82 Hallinto 85 Psykososiaalinen työ 89 Avohoito 93 Hammashuolto 96 Sosiaalityö 100 Erikoissairaanhoito 104 Toimeentuloturva 106 Kulttuuripalvelukeskus 108 Kirjasto 112 Kulttuurihistoriallinen museo 114 Taidemuseo 117 Teatteritoimi 119 Musiikkitoimi 122 Vapaa-ajanpalvelut 126 Tekninen virasto 131 Rakennusvalvonta 135 Tilakeskus 137 Konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden toteutuminen Liitteet Ydinkaupungin tuloslaskelma 153 Ydinkaupungin rahoituslaskelma 154 Toimialojen suoritetietoja Sosiaali- ja terveyskeskus 157 Kulttuuripalvelukeskus 159 Vapaa-ajanpalvelut 161 Tilakeskus 164 Liikelaitosten tilannekatsaukset Kuopion Energia 167 Kuopion Vesi 170 Kuopion Ateria 179 Kallaveden Työterveys 183 Pohjois-Savon pelastuslaitos (taseyksikkö) 187 Konserniyhtiöiden seuranta Kuopion Energia Oy 195 Kuopio Innovation 199 Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämisohjelma 209 Kuopion seudun seutusuunnitelman seuranta

3 VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI Vuoden 2008 toisen seurantaraportin tiedot on kerätty pääasiassa Seurantaraporttiin on yhdistetty elokuun kuukausiraportin tiedot. Seurantaraportista löytyvät myös konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden seurantaosio sekä liitteissä Kuopion kaupungin tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämisohjelma sekä Kuopion seudun seutusuunnitelman seurantaosio. Entisestä poiketen tilinpäätöksen mukaiset ydinkaupungin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ovat liiteaineistossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopiossa asui noin asukasta syyskuun alussa. Alkuvuoden aikana asukkaiden määrä on lisääntynyt runsaat 300 henkilöä vuodenvaihteesta. Syksyllä kaupunkiin muuttaa runsaasti opiskelijoita ja väestönmäärä lisääntyy koko syksyn ajan. Kuopion tulomuuttajissa suurimmat ryhmät ovat vuosittain työhön tulevat sekä opiskelijat. Vuonna 2008 luonnollista väestönkasvua on kertynyt viime vuosia vähemmän syntyneiden hieman pienemmän määrän takia. Viime vuosien tapaan muuttoliike on jatkunut edelleen vilkkaana, vaikka tulo- ja lähtömuuttaneiden määrät ovat pienemmät kuin viime vuonna. Syyskuun alkuun mennessä Kuopion muuttovoitto (siirtolaisuus mukaan lukien) on noin 200 henkilöä, mikä on tässä vaiheessa selvästi suurin sitten vuoden Alkuvuoden perusteella koko vuonna 2008 on mahdollisuus saavuttaa vähintään ennustettu noin 400 henkilön väestönkasvu, josta muuttovoittoa on noin puolet. Tammi-kesäkuussa on Kuopioon valmistunut uusia asuntoja yhteensä noin 250 kpl. Määrä on hieman viime vuosia vähemmän, mutta kuitenkin hyvin asunto-ohjelmoinnissa ennakoitua tasoa. Koko vuonna on arvioitu valmistuvan yhteensä noin 570 asuntoa, josta lähes puolet on kerrostaloasuntoja. Suurin osa uusista kerrostalokohteista valmistuu vuoden lopussa ja yhteensä koko vuonna saadaan lisää arviolta noin 280 uutta kerrostaloasuntoa. Viime vuosien tapaan valtaosa uusista kerrostaloasunnoista sijoittuu keskustaan ja vastaavasti pientaloasunnot sijoittuvat pääasiassa Saaristokaupunkiin ja maaseutualueille. Kuopion työttömyystilanne on parantunut jatkuvasti. Vuoden 2008 aikana työttömien määrä on vähentynyt edelleen ja heinäkuussa työttömänä oli yhteensä henkilöä. Määrä on noin 500 henkilöä ja 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi takaperin. Kuopion työttömyysaste oli 11,2 prosenttia, mikä on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin koko maassa keskimäärin (8,2%). Ero koko maan työttömyyteen on säilynyt edelleen. Heinäkuussa Kuopion työttömistä alle 25-vuotiaita oli noin 770, pitkäaikaistyöttömiä noin 930 ja yli 50-vuotiaita työttömiä noin 1500 henkilöä. Kuopion seudun työttömyysaste on ollut yleensä hieman kaupungin lukua alempi (10,3% ja työtöntä hlöä) 3

4 Talousarvion seuranta ja ennuste 2008 Toteuma 1-8 / 2008 Tuotot Kulut Palvelutoiminnan toimintatuotot ovat kasvaneet tammi-elokuussa 1,8 % (1,3 M ) kasvuvauhdilla edellisvuoteen nähden. Reippainta kasvu on ollut myynti- sekä maksutuotoissa. Muut toimintatuotot ovat puolestaan edellisvuotta hitaammassa kasvussa. Verotulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet 7,5 %:n (18,7 M ) kasvuvauhdilla edellisvuoteen nähden. Rahoitustuotoissa on pientä laskua (-0,2 M ) suhteessa edelliseen vuoteen. Tuottoerät ovat kasvaneet yhteensä 19,8 M. Palvelutoiminnan toimintakulut ovat kasvaneet 6,6 % kasvuvauhtia (20,7 M ). o o palkat ovat kasvaneet alkuvuonna 6,5 % kasvuvauhtia. Kasvun ennakoidaan hidastuvan loppuvuonna, johtuen vuoden 2007 lopulle ajoittuneista sopimuskorotuksista. Henkilöstömenojen kasvu edellisvuoteen on 8,5 M ostopalvelut ovat kasvaneet 8,0 % vauhtia (9,3 M ). Sosiaali- ja terveystoimen asiakasostopalvelut ovat lisääntyneet 28,2% (5,8 M ) ja muut sosiaali- ja terveystoimen ostopalvelut ovat kasvaneet 4,4% (0,5 M ). Muun kaupungin ostopalvelut ovat kasvaneet 3,6 % (3,0 M ) Rahoituskulut ovat lisääntyneet edellisvuodesta 2,1 M Kulut ovat kasvaneet yhteensä 22,8 milj. Vuosikate on heikentynyt 2,3 M edellisestä vuodesta. Investointimenot ovat edellisvuoden tasoa. Merkittävien ero investointitoiminnassa edellisvuoteen aiheutuu käyttöomaisuusosakkeiden (Teknia) myyneistä. Käyttöomaisuuden myyntejä on kirjattu toistaiseksi 21,7 M. Palvelujen ja investointitoiminnan rahavirta on 6,2 M positiivinen, mikä on poikkeuksellista aikaisempiin vuosiin nähden, mutta selittyy yksinomaan teknia kaupalla. Elokuussa jouduttiin nostamaan 10,0 M pitkäaikaista lainaa. Uuden pitkäaikaisen lainan tarve loppuvuonna on vielä noin 15 milj.. Ennuste 2008 Hallintokunnat ennakoivat toimintatuottojen hiipuvan hivenen edellisvuotta alemmalle tasolle. Tämä johtuisi myyntituottojen alentumisesta 0,4 M alle edellisvuoden tason. Lisäksi avustukset ovat ennusteen mukaan jäämässä edellisvuoden tasosta 1,9 M alhaisemmaksi. Tuloennusteeseen voi suhtautua hivenen varauksella, koska alkuvuoden osalta kaikkina kuukausina myyntituotot ovat ylittäneet edellisvuoden vastaavat kuukaudet, eikä selvää syytä myynnin hiipumiseen ole näköpiirissä. Toimintakulujen kasvun puolestaan ennakoidaan hivenen hidastuvan alkuvuoden kasvuvauhdista, mikä johtuu lähinnä palkankorotusten ajoittumisesta vertailuvuoden loppuneljännekselle. Verotulojen kasvu kiihtyy loppuvuotta kohden, mikä johtuu edellisvuotta hivenen paremmasta marraskuun maksuunpanotilityksestä. Korkokulujen kasvu kiihtyy loppuvuonna, mikä aiheutuu noin 25 M :n lisälainannostotarpeesta sekä suhteellisen korkealla pysyttelevistä markkinakoroista. Investointimenoissa ennakoidaan alitettavan talousarvioon varatut määrärahat 2,2 milj. eurolla, mutta investointiosaan on tulossa lisäpaineita mahdollisten maakauppojen johdosta. Palvelutoiminnan vuosikatteen odotetaan hiipuvan loppuvuonna lähes olemattomaksi. Omaisuuden myynnin ansiosta nettoinvestoinnit jäävät 23 M :n tuntumaan. Tällöin palvelujen ja investointitoiminnan rahavirta muodostuu myös 22,4 M negatiiviseksi. Tämä kassaan syntyvä alijäämä joudutaan paikkaamaan lainanotolla. Tilinpäätösennuste Tilinpäätöksen mukaisella laskentatavalla vuosikatetta muodostuu 4,9 M (omaisuuden myyntivoitot 4,6 M ), poistot nousevat edellisvuodesta n. 1,5 M, 24,5 milj. euroon. Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei näillä näkymin tulla kirjaamaan, joten ydinkaupungin tilikauden alijäämä uhkaa kasvaa edellisvuodesta 3,3 M ja tilikauden alijäämäksi muodostuisi 19,6 M. Koko kaupungin (ydinkaupunki + liikelaitokset) tilikauden alijäämäksi uhkaa muodostua 18,8 M, mikä on 5,3 M edellisvuotta heikompi. Valtuustosopimuksen mukainen tilikauden alijäämä saisi olla enintään 11,75 M. Ennuste ylittää tämän 7,0 M :lla. 4

5 YDINKAUPUNGIN PALVELU- JA INVESTOINTITOIMINNAN RAHAVIRTA TP TA TPE Ero Muutos-% Tot. Tot. Muutos-% TP-07/ TPE Palvelujen rahavirta Toimintatuotot ,2 % ,8 % Toimintakulut ,6 % ,4 % Toimintakate ,4 % ,9 % Verotulot ,0 % ,0 % Valtionosuudet ,9 % ,2 % Verorahoitus yhteensä ,0 % ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % ,0 % Vuosikate ,8 % ,5 % Satunnaiset erät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,0 % ,0 Rah.os. investointimenoihin ,5 % ,9 Käyttöomaisuuden myynnit ,7 % ,4 Investointien rahavirta ,7 % ,6 Palvelujen ja investointien rahavirta ,5 % ,9 Rahoitustoiminta Antolainojen nettomuutos ,8 % ,7 Velkojen nettomuutos ,6 % ,4 Oman pääoman muutokset ,0 % ,0 Muut maksuvalm. muutokset *) ,8 % ,9 Rahoitustoiminta ,7 % ,4 Rahavarojen muutos ,8 % ,9 Rahavarat ,6 % ,0 % Rahavarat ,6 % ,6 % RAHAVAROJEN MUUTOS ,8 % ,9 % *) Tulorahoituksen oikaisueriin sisältyvä eläkevastuuvaraus vähennetty muista maksuvalmiuden muutoksista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot näkyvät laskelmassa ainoastaan kohdassa: investointien rahavirta/käyttöomaisuuden myynnit Tikauden tuloksen tarkastelu Vuosikate **) ,8 % ,9 % Tilikauden poistot ,5 % ,3 % Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,1 % ,7 % Tilinpäätöksen tunnuslukuja Toimintatuotot/Toimintakulut, % 25,9 % 24,8 % 23,9 % 25,5 % 23,5 % Vuosikate/Poistot % 28,9 % 39,3 % 19,9 % 164,7 % 106,8 % Investointien tulorahoitus % 1,4 % -2,1 % -1,6 % -56,6 % -48,9 % Lainat /asukas ,4 % ,8 % **) Sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Tilinpäätöksen mukaiset tulos- ja rahoituslaskelmat löytyvät liitteestä. 5

6 Talous- ja strategiapalvelu Talouden ohjaus KÄYTTÖTALOUSOSA NETTO Toteutuminen tulosalueittain TA+TAMU TPE Toteuma Tot- Toteuma Muut.% % 2007 ed.vuod SOS. -JA TERV.PALVELUT , ,8 ERIKOISSAIRAANHOITO , ,4 TOIMEENTULOTURVA , ,3 SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ , ,1 KOULUTUSPALVELUT , ,5 KULTTUURIPALVELUT , ,8 VAPAA-AJAN PALVELUT , ,7 TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA , ,8 TUKIPALVELUT , ,9 MUU KAUPUNKI , ,0 KAUPUNKI YHTEENSÄ , ,4 Vuoden 2007 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi seuraavasti: - Ympäristöterveyslaboratorion toimintatuotot ja -kulut on vähennetty. - Sakkomaksut on siirretty erikoissairaanhoidosta sosiaali- ja terveyspalveluihin. 66,7 = laskennallinen toteuma-% Tukipalvelut: painatuskeskus, atk-keskus ja tilakeskus. Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, hankintatoimi, ympäristökeskus ja kansalaisopisto. 6

7 Talous- ja strategiapalvelu Talouden ohjaus Ylitysraportointi Bruttosidonnaiset TA 2008 TA+TAMU TPE YLITYS YLITYS TA 2008 TA+TAMU 2008 Toimintatuottojen alitukset Hallinto- ja kehittämiskeskus Yleishallinto Hankintatoimi Ympäristökeskus Toimeentuloturva Vapaa-ajan palvelut Yhteensä Toiminakulujen ylitykset Koulutuspalvelut Sos. - ja tervev.palvelut Erikoissairaanhoito Toimeentuloturva Kulttuuritoimi Vapaa-ajan palvelut Yhteensä Nettoyksiköiden toimintakatteen ylitys Atk-keskus Musiikkitoimi Tekninen virasto Rakennusvalvonta Yhteensä * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden määrärahanylityksiä ei ole ilmoitettu, jota vastaan saadaan vastaava tulo. Esim. erillisrahoitettavat hankkeet * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden tuloarvioiden alituksia ei ole ilmoitettu, joita vastaan saadaan aikaan vastaavan suuruinen säästö toimintamenoissa. * Ylityksistä tulee olla toimialan kommenteissa tilivelvollisen selvitys ja toimenpiteet. 7

8 Talous- ja strategiapalvelu Talouden ohjaus KH:N SÄÄSTÖVELVOITTEEN SEURANTA MENOT ENNUSTE EROTUS SÄÄSTÖ- TÄYTTYYKÖ TA+TAMU VELVOITE KYLLÄ EI 2008 Bruttositovat tulosalueet: Keskusvaalilautakunta Tarkastustoimi X Hallinto. ja keh.keskus X Yleishallinto X Hankintatoimi X Ympäristökeskus X Koulutuspalvelut X Sos. - ja terv.palvelut Erikoissairaanhoito Toimeentuloturva Kulttuuritoimi X Vapaa-ajan palvelut X YHTEENSÄ NETTO ENNUSTE EROTUS SÄÄSTÖ- TÄYTTYYKÖ TA+TAMU VELVOITE KYLLÄ EI 2008 Nettositovat tulosalueet: Atk-keskus X Painatuskeskus X Kansalaisopisto X Teatteritoimi Musiikkitoimi Tekninen virasto X Maaomaisuuden myyntivoitot X Rakennusvalvonta X Tilakeskus X YHTEENSÄ

9 YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT TA+TAMU TPE Toteuma Tot- TA+TAMU TPE Toteuma Tot- % % ATK-OHJELMAT JA PROJEKTIT , ,0 MAA- JA VESIALUEET , ,7 TALONRAKENNUS YRITYSTILOJEN KÄYTTÖÖNOTTO JÄRJ KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI ,2 UUDISRAKENTAMINEN , ,0 PERUSKORJAUSKOHTEET , ,0 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ , ,2 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN , ,1 KONEET JA KALUSTO ,1 1 1 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ,7 OSAKKEET JA OSUUDET , YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ , ,6 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO ,7 = laskennallinen toteuma-% 9

10 TILAKESKUS MENNEILLÄÄN OLEVAT TALONRAKENNUKSEN INVESTOINTIKOHTEET Kohde Snellmanin koulu Vuonna 1904 valmistuneen sisäilmaongelmista kärsivän rakennuksen peruskorjaus. Hankesuunnitelma valmistui v ja vuoden 2008 määräraha käytetään suunnitteluun. Haapaniemen koulu Rakennus on valmistunut vuonna 1956, kyseessä on rakennuksen ensimmäinen peruskorjaus. Toiminnalliset ja talotekniset korjaukset tehtiin nykyisissä puitteissa, aulatilaa laajennettiin hissin rakentamiseksi. Korjaustyöt alkoivat 06/2007 ja kohde valmistui elokuussa Vehmersalmen koulukeskus Hankkeen alakoulun perusparannus valmistui tammikuussa Yläkoulurakennusten perusparannus valmistui joulukuussa Pihatyöt saatiin valmiiksi kesällä Pesäpallostadionin katsomo Uuden katsomorakennuksen rakennustyö alkoi syyskuussa 2007 ja kohde valmistui 06/2008. Alavanmäen seudullinen perhetukikeskus Vuonna 1955 valmistunut Mäntyrinteen nykyinen perhetukikeskus peruskorjattiin ja rakennetiin laajennus. Työ alkoi ja kohde valmistui heinäkuussa Kokonaisuudesta tehdään Kuopiota ja alueen muita kuntia palveleva seudullinen perheasema. Savotalo A ja D siivet Savotalon A ja D siipien talotekniikan perusparannus ja siihen liittyvät rakennustekniset työt valmistuivat heinäkuussa Melalahden paloasema Uuden paloaseman rakentaminen vanhan varikkorakennuksen tilalle. Paloasema tulee Pohjoi-Savon palo- ja palastuslaitoksen käyttöön. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa. Rakentamiseen saadaan avustusta Palosuojelurahastolta euroa. Kohden valmistuu 01/2009. Kasarmirakennus 11 Sotku Rakennus on peruskorjattu ja teatteritekniikka uudistettu. Työ käynnistyi heinäkuussa 2007 ja kohde valmistui maaliskuussa Keilankannan päiväkoti ryhmäisen päiväkodin rakentaminen Lehtoniemeen. Rakentaminen aloitetaan syksyllä 2008 ja kohde valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Päiväkotia tullaan käyttämään Asuntomessujen messutoimistona vuonna Konttisen vesikatto Rakennuksen vesikaton ja yläpohjan korjaus sekä ilmastoinnin parantaminen. Työ käynnistyi huhtikuussa 2008 ja kohde valmistuu lokakuussa Kokonaiskustannus on euroa. 10

11 Tekninen virasto INVESTOINNIT MAA- JA VESIALUEET 2008 Hanke, rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne MAA- JA VESIALUEET me tu Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan osoittamille kasvualueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Menot Tulot YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 2008 Hanke, rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne YLEISET ALUEET me tu TA menot, TA tulot, TA menot, Puistot ja leikkipaikat menot, tulot, Määräraha kohdistetaan mm. puistojen ja leikkipaikkojen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiskohteisiin. Keskeiset katualueet, Y-tontit ja projektit, menot Yleisten alueiden rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset. Edellisen vuoden kohteiden loppuunsaattaminen Menot Tulot 0 Menot Tulot 0 Pajulahden ja Kiviniemen leikkipaikkojen saneeraus on valmistunut. Rahusenpuiston-, Pikonniemenpuiston- ja Petosenmäenpuistojen saneeraus on aloitettu. Peikkometsän lähiliikuntapuisto valmistuu syyskuussa. Menot Yleisten alueiden suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia. Edellisen vuoden kohteet on loppuunsaatettu, kustannukset n TA menot, Erilliskohteet menot Menot 277 Pienvesistöjen kunnostus yhdessä Kuopion Veden ja ympäristökeskuksen kanssa. Pienvesien kunnostukseen liittyvää vesinäytteiden ottoa on jatkettu. TA menot, Asuntomessut Menot SATAMAT Eino Leinon tulevan lähiliikuntapuiston massanvaihtotyöt, painopenkereet ja valmistelevat kuivaustyöt on tehty. Jatkotöiden v:n 2008 rahoitus päätetään syyskuussa. Menot me TA me Menot Määräraha käytetään pienkohteiden kunnostamiseen. Menot Keinänlahden sataman valaistussuunnitelma on valmistunut Toteutuksen tekee Kuopion Energia vuosisopimuksen pohjalta. Pirttilahden sataman laajennustöitä on valmisteltu. Siikalahden laiturin saneeraus on toteutettu. 11

12 KUNNALLISTEKNIIKKA me tu TA menot e TA tulot e me+ta-muutos tu Uudisrakentaminen menot KS Ta-muutos Menot Tulot Menot Tulot tulot Lehtoniemen ja Haukkaniemen asuntoalueiden kunnallistekniikka, Kaivannonlahdenkadun, Kumpusaarentien, Lehtoniementien ja Saunaniementien rakentaminen. Pappilanmäen viimeistelytyöt. Katuvalaistusrahoitus.. TA menot Saaristokatu Ta-muutos TA menot TA tulot Saaristokadun rakentaminen jatkuu Saaristojatko avataan liikenteelle loppuvuodesta. Haapaniemen päässä tehdään Kumpusaaren risteyssilta. Työt jatkuvat Kärängässä ja Lehtoniemessä. Elinkeinotoiminta menot Ta-muutos Haukkaniemen asuntoalueen kadut on rakennettu sorapintaisena. Kumpusaarentie ja Lehtoniementie on rakenteilla. Asuntomessualueen (Lehtoniemi) kunnallistekniikan rakentaminen on käynnissä. Saunaniementien viimeistely on siirretty loppusyksyksi murskemateriaalitutkimusten takia. Katuvalaistusta on rakennettu asuntorakentamisen etenemisen mukaan. Lisäkohteena on rakenteilla Tasavallankadun kevyt liikenneväylä. Menot Saaristokadun kaikki sillat on betonoitu, Saaristokadun asfaltointi ja viimeistelytyöt on käynnissä. Katu avataan liikenteelle lokakuun lopussa Menot Tulot TA menot TA tulot TA, menot e TA, tulot tulot Mm. Päivärannantien liikennejärjestelyt, Varikkokadun ja Siikarannan viimeistelytyöt. Matkuksen yritysalue menot tulot Matkuksen yritysalueen liittymien ja katujen rakentaminen sekä tonttien esirakentaminen. Liittymien rakentamiseen haetaan eu-rahoitusta. Tasatut tontit tullaan myymään (tulo-odote). Saneeraus menot KS , tulot Päivärannantien rakentaminen on valmistunut. Varikkokadun ja Siikarannan viimeistelytyöt on tehty. Kylmämäen ja Kisällimestarin alueen tonttien tasausurakat on saatu valmiiks Menot Tulot Matkuksen alueella moottoritien ylittävän sillan rakentaminen on loppusuoralla. Molemmin puolin siltaa on kunnallistekniikan rakennustyöt käynnissä. Länsi-Matkuksessa jatkuu tonttien tasaustyöt. Menot Tulot Keskustan kehittäminen: mm. Vahtivuorenkatu-Niemenkatu rännikaturistikon saneeraus. Kalevalankadun liikennejärjestelyt, Vehmersalmen kohteiden saneeraus. TA, menot e Muut kohteet menot Määräraha sisältää mm. suunnittelurahoituksia. Vahtivuorenkatu Niemenkatu ristikon saneeraus on loppusuoralla. Vehmersalmen kohteiden saneeraus on siirretty vuodelle Riistaveden kohteiden saneeraamista valmistellaan. Kalevalankatu ja Päivärinteentie on tehty. Menot Kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia. 12

13 KONEET JA KALUSTO 2008 Hanke, rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne KONEET JA KALUSTO me TA Määrärahat kohdistuvat koneiden ja kaluston hankintaan, jonka käyttöikä on yli kolme vuotta ja hankintahinta on yli Menot Tulot 730 Erikoistraktori varusteineen hankintapäätös tehty ( ), k-auton ja tiehöylän hankinnat pisteytysvaiheessa, muiden kohteiden osalta tarjouspyynnöt tekeillä. Hankinnat loppuvuonna. 13

14 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 2008 Hanke, rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne URHEILUALUEET menot tulot TA menot, TA+ta-muutos Menot Tulot 0 Uimarannat ja -paikat Menot menot, Kirveslahden uimalan jatkorakentaminen - Jaakkoniemen uimapaikan rakentamien - Iso-Valkeisen uimarannan kunnostaminen - Uimarantojen kunnostaminen turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi TA menot, Reitistöt, menot Neulaniemen reitistön peruskunnostuksen jatkaminen - Jynkänvuoren yhteysreitin rakentaminen Kirveslahden uimarannan salaojitus, kenttien rakennekerrokset on tehty. Jaakkoniemen uimapaikka valmistunut. Menot Neulaniemen reitistön ( välillä Tervaruukki- Kolmisoppi ) rakennekerrokset on tehty. Jynkänvuoren yhteysreitin raivaustyöt on valmistuneet. TA menot, TA menot, TA tulot, TA menot, TA tulot, Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen toteutus, menot Alueen suorituspaikkojen jatkosuunnittelu ja voimassa olevien suunnitelmien mukainen rakentaminen. Rakentaminen sisältää myös talonrakentamista. Lähiliikunta paikat, menot tulot Länsi-Puijon lähiliikuntapaikan jatkorakentaminen - Peikkometsän lähiliikuntapuiston rakentaminen - Vehmersalmen lähiliikuntapaikan rakentaminen Puijon ja Antikkalan liikuntapaikkojen kehittäminen, menot ta-muutos, hoitokone tulot HS 137 hyppyrimäen ylämäen jäähdytysjärjestelmä (Mcedellytys) - Puijo-Antikkala alueen liikuntapaikkojen jatkosuunnittelu sekä liikuntapaikkojen ja niiden laitteiden korjaus- ja muutostyöt Menot Pistooliradan rakentamista on jatkettu, mm. taulukatokset ja alueen sähköistys. Alueen suunnittelutyö on jatkunut. Menot Tulot Länsi-Puijon lähiliikuntapaikka on valmistunut. ( Peikkometsän lähiliikuntapaikka tehty tevin puistojen rakentamisen määrärahoilla.) Vehmersalmen lähiliikuntapaikan rakentaminen aloitetaan syyskuussa. Menot Tulot Antikkalan kehittämisselvitysraportti on lähes valmis. HS-127 mäen hoitokoneen asennusta tutkitaan. Antikkalan hiihtohissiä on saneerattu. Puijon HS-127 vauhtimäen jäähdytysjärjestelmästä on järjestetty urakkatarjouskilpailu. TA menot, Kentästöt Kentästöjen peruskunnostukset turvallisuusvaatimusten mukaisesti Menot Lukuisia kentästöjä on kunnostettu. 14

15 TA menot, Muut liikuntapaikat Vehmasmäen ampumahiihdon harjoittelupaikan lakkauttaminen - Vehmasmäen hiihtomaan jatko TA menot, Lippumäen liikuntapaikat ta-muutos P ohjarakentaminen (jatkorakentaminen) ja katuliittymä Menot 0 Ampumahiihdon harjoittelupaikan lakkauttamista valmistellaan. Menot Tekojäärataa on jatkorakennettu kevään aikana. Elokuussa on alkanut tekojäärataan, alueen halki menevään kevyen liikenteen väylään ja alueen sähköistystöihin liittyvä urakka, joka jatkuu vuoden 2009 puolelle. Tavoitteena on saada tekojääradan pohja luistelukäyttöön ensi talveksi (luonnonjäädytys). 15

16 Palkat toimialoittain Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Sos. ja terv.palvelut ,4 % ,2 % Koulutuspalvelut ,5 % ,2 % Kulttuuritoimi ,5 % ,6 % Vapaa-ajan palvelut ,9 % ,9 % Tek.virasto ja rak.valv ,7 % ,4 % Tukipalvelut ,3 % ,6 % Muu kaupunki ,6 % ,8 % Kaupunki yhteensä ,5 % ,9 % Ydinkaupungin palvelutoiminnan palkkamenot kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ydinkaupungin palkkamenojen kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 16

17 Kokonaistyöaikakertymä, henkilötyövuotta htv Muutos Vuosi htv % 2007 Sos. ja terv.palvelut ,0 % Koulutuspalvelut ,0 % Kulttuuritoimi ,1 % 272 Vapaa-ajan palvelut ,3 % 157 Tek.virasto ja rak.valv ,0 % 293 Tukipalvelut ,9 % 379 Muu kaupunki ,5 % 373 Kaupunki yhteensä ,0-0,1 % 5062 Kokonaistyöaikakertymä kuukausittain, henkilötyövuosina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kokonaistyöaikakertymä toimialoittain, henkilötyövuosina tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo MUU KAUPUNKI TUKIPALVELUT TEK.VIRASTO JA RAK.VALV. VAPAA-AJAN PALVELUT KULTTUURITOIMI KOULUTUSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ 17

18 Palvelujen ostot Muutos TP TA+TAMU TPE Ennustettu % kasvu-% Palvelujen ostot yhteensä ,0 % ,1 % Palvelujen ostot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Palvelujen ostot, kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 18

19 Verotulot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Kunnallisveron tilitykset - kuluva vuosi ,6 % ,5 % - edellinen vuosi ,9 % vanhat vuodet ,4 % maksuunpanotilitykset Kunnallisvero yhteensä ,3 % ,2 % Yhteisövero ,1 % ,8 % Kiinteistövero ,0 % ,1 % Verotulot yhteensä ,0 % ,1 % Verotulot Verohallinto on tilittänyt Kuopiolle tammi-elokuussa veroja ja veroennakkoja 197,5 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen on 11,2 milj. euroa ja 6,0 %. Verotulojen kasvuvauhti on ollut hivenen hitaampaa, mitä talousarvioon verotulokohdan toteutumiseksi tarvitaan. Tämä vaatisi 6,3 prosentin kasvun viime vuoden verotuloihin. Loppuvuoden verotulonäkymiä kohentavat verohallinnon antamat ennakkotiedot vuoden 2007 verotuksesta. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan Kuopion verotulokasvu jää viime vuotta vähemmän maan keskiarvosta. Tämä merkitsisi viime vuotta pienempiä, miinusmerkkisiä oikaisuja marras-joulukuun tilityksiin. Näillä muutetaan veronsaajien osuuksia vuosien 2007 ja 2008 kunnallisverosta lokakuun lopussa valmistuvan verotuksen perusteella. Tammi-elokuun verokertymän ja viime vuodelta toimitettavan verotuksen ennakkotietojen mukaan Kuopion verotulot näyttäisivät yltävän noin 283 milj. euroon vuonna Tämä ylittäisi noin 2 miljoonalla eurolla talousarvion. Arvion toteutumisen edellytyksenä on, ettei suhdannetilanteen heikkeneminen oleellisesti vaikuta loppuvuoden verokertymiin ja ettei vuodelta 2007 toimitettavan verotuksen valmistuminen merkittävästi muuta näkymiä marras-joulukuun vero-oikaisuista. Verotulojen kuukausitilitykset Vuoden 2008 jakoosuuden oikaisu vuoden 2007 verotuksen perusteella Jako-osuuden tarkistus - väestömäärän muutokset - kuntaryhmän osuus Maksuunpanotilitys vuoden 2007 valmistuneen verotuksen perusteella: - vuoden 2007 veronpalautukset - vuoden 2007 jako-osuuden oikaisu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 19

20 Verotulojen k umulatiivinen k ehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Verotilitykset verolajeittain Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero vanhat vuodet Kunnallisvero edellinen vuosi Kunnallisvero nykyinen vuosi tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo 20

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot