VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2008:3 ISSN VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 3 Talousarvion seuranta ja ennuste Strategian tavoitteiden toteutuminen Hankekokonaisuuksiin liittyvät tilannekatsaukset 39 Käyttötalouden seuranta Työllistäminen 43 Tulosalueet Keskusvaalilautakunta 44 Tarkastustoimi 45 Hallinto- ja kehittämiskeskus 46 Hankintatoimi 52 Atk-keskus 54 Painatuskeskus 57 Ympäristökeskus 58 Koulutuspalvelut 61 Kansalaisopisto 67 Sosiaali- ja terveyspalvelut 70 Koti- ja laitoshoito 74 Päivähoito 79 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut 82 Hallinto 85 Psykososiaalinen työ 89 Avohoito 93 Hammashuolto 96 Sosiaalityö 100 Erikoissairaanhoito 104 Toimeentuloturva 106 Kulttuuripalvelukeskus 108 Kirjasto 112 Kulttuurihistoriallinen museo 114 Taidemuseo 117 Teatteritoimi 119 Musiikkitoimi 122 Vapaa-ajanpalvelut 126 Tekninen virasto 131 Rakennusvalvonta 135 Tilakeskus 137 Konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden toteutuminen Liitteet Ydinkaupungin tuloslaskelma 153 Ydinkaupungin rahoituslaskelma 154 Toimialojen suoritetietoja Sosiaali- ja terveyskeskus 157 Kulttuuripalvelukeskus 159 Vapaa-ajanpalvelut 161 Tilakeskus 164 Liikelaitosten tilannekatsaukset Kuopion Energia 167 Kuopion Vesi 170 Kuopion Ateria 179 Kallaveden Työterveys 183 Pohjois-Savon pelastuslaitos (taseyksikkö) 187 Konserniyhtiöiden seuranta Kuopion Energia Oy 195 Kuopio Innovation 199 Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämisohjelma 209 Kuopion seudun seutusuunnitelman seuranta

3 VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI Vuoden 2008 toisen seurantaraportin tiedot on kerätty pääasiassa Seurantaraporttiin on yhdistetty elokuun kuukausiraportin tiedot. Seurantaraportista löytyvät myös konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden seurantaosio sekä liitteissä Kuopion kaupungin tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämisohjelma sekä Kuopion seudun seutusuunnitelman seurantaosio. Entisestä poiketen tilinpäätöksen mukaiset ydinkaupungin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ovat liiteaineistossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopiossa asui noin asukasta syyskuun alussa. Alkuvuoden aikana asukkaiden määrä on lisääntynyt runsaat 300 henkilöä vuodenvaihteesta. Syksyllä kaupunkiin muuttaa runsaasti opiskelijoita ja väestönmäärä lisääntyy koko syksyn ajan. Kuopion tulomuuttajissa suurimmat ryhmät ovat vuosittain työhön tulevat sekä opiskelijat. Vuonna 2008 luonnollista väestönkasvua on kertynyt viime vuosia vähemmän syntyneiden hieman pienemmän määrän takia. Viime vuosien tapaan muuttoliike on jatkunut edelleen vilkkaana, vaikka tulo- ja lähtömuuttaneiden määrät ovat pienemmät kuin viime vuonna. Syyskuun alkuun mennessä Kuopion muuttovoitto (siirtolaisuus mukaan lukien) on noin 200 henkilöä, mikä on tässä vaiheessa selvästi suurin sitten vuoden Alkuvuoden perusteella koko vuonna 2008 on mahdollisuus saavuttaa vähintään ennustettu noin 400 henkilön väestönkasvu, josta muuttovoittoa on noin puolet. Tammi-kesäkuussa on Kuopioon valmistunut uusia asuntoja yhteensä noin 250 kpl. Määrä on hieman viime vuosia vähemmän, mutta kuitenkin hyvin asunto-ohjelmoinnissa ennakoitua tasoa. Koko vuonna on arvioitu valmistuvan yhteensä noin 570 asuntoa, josta lähes puolet on kerrostaloasuntoja. Suurin osa uusista kerrostalokohteista valmistuu vuoden lopussa ja yhteensä koko vuonna saadaan lisää arviolta noin 280 uutta kerrostaloasuntoa. Viime vuosien tapaan valtaosa uusista kerrostaloasunnoista sijoittuu keskustaan ja vastaavasti pientaloasunnot sijoittuvat pääasiassa Saaristokaupunkiin ja maaseutualueille. Kuopion työttömyystilanne on parantunut jatkuvasti. Vuoden 2008 aikana työttömien määrä on vähentynyt edelleen ja heinäkuussa työttömänä oli yhteensä henkilöä. Määrä on noin 500 henkilöä ja 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi takaperin. Kuopion työttömyysaste oli 11,2 prosenttia, mikä on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin koko maassa keskimäärin (8,2%). Ero koko maan työttömyyteen on säilynyt edelleen. Heinäkuussa Kuopion työttömistä alle 25-vuotiaita oli noin 770, pitkäaikaistyöttömiä noin 930 ja yli 50-vuotiaita työttömiä noin 1500 henkilöä. Kuopion seudun työttömyysaste on ollut yleensä hieman kaupungin lukua alempi (10,3% ja työtöntä hlöä) 3

4 Talousarvion seuranta ja ennuste 2008 Toteuma 1-8 / 2008 Tuotot Kulut Palvelutoiminnan toimintatuotot ovat kasvaneet tammi-elokuussa 1,8 % (1,3 M ) kasvuvauhdilla edellisvuoteen nähden. Reippainta kasvu on ollut myynti- sekä maksutuotoissa. Muut toimintatuotot ovat puolestaan edellisvuotta hitaammassa kasvussa. Verotulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet 7,5 %:n (18,7 M ) kasvuvauhdilla edellisvuoteen nähden. Rahoitustuotoissa on pientä laskua (-0,2 M ) suhteessa edelliseen vuoteen. Tuottoerät ovat kasvaneet yhteensä 19,8 M. Palvelutoiminnan toimintakulut ovat kasvaneet 6,6 % kasvuvauhtia (20,7 M ). o o palkat ovat kasvaneet alkuvuonna 6,5 % kasvuvauhtia. Kasvun ennakoidaan hidastuvan loppuvuonna, johtuen vuoden 2007 lopulle ajoittuneista sopimuskorotuksista. Henkilöstömenojen kasvu edellisvuoteen on 8,5 M ostopalvelut ovat kasvaneet 8,0 % vauhtia (9,3 M ). Sosiaali- ja terveystoimen asiakasostopalvelut ovat lisääntyneet 28,2% (5,8 M ) ja muut sosiaali- ja terveystoimen ostopalvelut ovat kasvaneet 4,4% (0,5 M ). Muun kaupungin ostopalvelut ovat kasvaneet 3,6 % (3,0 M ) Rahoituskulut ovat lisääntyneet edellisvuodesta 2,1 M Kulut ovat kasvaneet yhteensä 22,8 milj. Vuosikate on heikentynyt 2,3 M edellisestä vuodesta. Investointimenot ovat edellisvuoden tasoa. Merkittävien ero investointitoiminnassa edellisvuoteen aiheutuu käyttöomaisuusosakkeiden (Teknia) myyneistä. Käyttöomaisuuden myyntejä on kirjattu toistaiseksi 21,7 M. Palvelujen ja investointitoiminnan rahavirta on 6,2 M positiivinen, mikä on poikkeuksellista aikaisempiin vuosiin nähden, mutta selittyy yksinomaan teknia kaupalla. Elokuussa jouduttiin nostamaan 10,0 M pitkäaikaista lainaa. Uuden pitkäaikaisen lainan tarve loppuvuonna on vielä noin 15 milj.. Ennuste 2008 Hallintokunnat ennakoivat toimintatuottojen hiipuvan hivenen edellisvuotta alemmalle tasolle. Tämä johtuisi myyntituottojen alentumisesta 0,4 M alle edellisvuoden tason. Lisäksi avustukset ovat ennusteen mukaan jäämässä edellisvuoden tasosta 1,9 M alhaisemmaksi. Tuloennusteeseen voi suhtautua hivenen varauksella, koska alkuvuoden osalta kaikkina kuukausina myyntituotot ovat ylittäneet edellisvuoden vastaavat kuukaudet, eikä selvää syytä myynnin hiipumiseen ole näköpiirissä. Toimintakulujen kasvun puolestaan ennakoidaan hivenen hidastuvan alkuvuoden kasvuvauhdista, mikä johtuu lähinnä palkankorotusten ajoittumisesta vertailuvuoden loppuneljännekselle. Verotulojen kasvu kiihtyy loppuvuotta kohden, mikä johtuu edellisvuotta hivenen paremmasta marraskuun maksuunpanotilityksestä. Korkokulujen kasvu kiihtyy loppuvuonna, mikä aiheutuu noin 25 M :n lisälainannostotarpeesta sekä suhteellisen korkealla pysyttelevistä markkinakoroista. Investointimenoissa ennakoidaan alitettavan talousarvioon varatut määrärahat 2,2 milj. eurolla, mutta investointiosaan on tulossa lisäpaineita mahdollisten maakauppojen johdosta. Palvelutoiminnan vuosikatteen odotetaan hiipuvan loppuvuonna lähes olemattomaksi. Omaisuuden myynnin ansiosta nettoinvestoinnit jäävät 23 M :n tuntumaan. Tällöin palvelujen ja investointitoiminnan rahavirta muodostuu myös 22,4 M negatiiviseksi. Tämä kassaan syntyvä alijäämä joudutaan paikkaamaan lainanotolla. Tilinpäätösennuste Tilinpäätöksen mukaisella laskentatavalla vuosikatetta muodostuu 4,9 M (omaisuuden myyntivoitot 4,6 M ), poistot nousevat edellisvuodesta n. 1,5 M, 24,5 milj. euroon. Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei näillä näkymin tulla kirjaamaan, joten ydinkaupungin tilikauden alijäämä uhkaa kasvaa edellisvuodesta 3,3 M ja tilikauden alijäämäksi muodostuisi 19,6 M. Koko kaupungin (ydinkaupunki + liikelaitokset) tilikauden alijäämäksi uhkaa muodostua 18,8 M, mikä on 5,3 M edellisvuotta heikompi. Valtuustosopimuksen mukainen tilikauden alijäämä saisi olla enintään 11,75 M. Ennuste ylittää tämän 7,0 M :lla. 4

5 YDINKAUPUNGIN PALVELU- JA INVESTOINTITOIMINNAN RAHAVIRTA TP TA TPE Ero Muutos-% Tot. Tot. Muutos-% TP-07/ TPE Palvelujen rahavirta Toimintatuotot ,2 % ,8 % Toimintakulut ,6 % ,4 % Toimintakate ,4 % ,9 % Verotulot ,0 % ,0 % Valtionosuudet ,9 % ,2 % Verorahoitus yhteensä ,0 % ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % ,0 % Vuosikate ,8 % ,5 % Satunnaiset erät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,0 % ,0 Rah.os. investointimenoihin ,5 % ,9 Käyttöomaisuuden myynnit ,7 % ,4 Investointien rahavirta ,7 % ,6 Palvelujen ja investointien rahavirta ,5 % ,9 Rahoitustoiminta Antolainojen nettomuutos ,8 % ,7 Velkojen nettomuutos ,6 % ,4 Oman pääoman muutokset ,0 % ,0 Muut maksuvalm. muutokset *) ,8 % ,9 Rahoitustoiminta ,7 % ,4 Rahavarojen muutos ,8 % ,9 Rahavarat ,6 % ,0 % Rahavarat ,6 % ,6 % RAHAVAROJEN MUUTOS ,8 % ,9 % *) Tulorahoituksen oikaisueriin sisältyvä eläkevastuuvaraus vähennetty muista maksuvalmiuden muutoksista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot näkyvät laskelmassa ainoastaan kohdassa: investointien rahavirta/käyttöomaisuuden myynnit Tikauden tuloksen tarkastelu Vuosikate **) ,8 % ,9 % Tilikauden poistot ,5 % ,3 % Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,1 % ,7 % Tilinpäätöksen tunnuslukuja Toimintatuotot/Toimintakulut, % 25,9 % 24,8 % 23,9 % 25,5 % 23,5 % Vuosikate/Poistot % 28,9 % 39,3 % 19,9 % 164,7 % 106,8 % Investointien tulorahoitus % 1,4 % -2,1 % -1,6 % -56,6 % -48,9 % Lainat /asukas ,4 % ,8 % **) Sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Tilinpäätöksen mukaiset tulos- ja rahoituslaskelmat löytyvät liitteestä. 5

6 Talous- ja strategiapalvelu Talouden ohjaus KÄYTTÖTALOUSOSA NETTO Toteutuminen tulosalueittain TA+TAMU TPE Toteuma Tot- Toteuma Muut.% % 2007 ed.vuod SOS. -JA TERV.PALVELUT , ,8 ERIKOISSAIRAANHOITO , ,4 TOIMEENTULOTURVA , ,3 SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ , ,1 KOULUTUSPALVELUT , ,5 KULTTUURIPALVELUT , ,8 VAPAA-AJAN PALVELUT , ,7 TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA , ,8 TUKIPALVELUT , ,9 MUU KAUPUNKI , ,0 KAUPUNKI YHTEENSÄ , ,4 Vuoden 2007 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi seuraavasti: - Ympäristöterveyslaboratorion toimintatuotot ja -kulut on vähennetty. - Sakkomaksut on siirretty erikoissairaanhoidosta sosiaali- ja terveyspalveluihin. 66,7 = laskennallinen toteuma-% Tukipalvelut: painatuskeskus, atk-keskus ja tilakeskus. Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, hankintatoimi, ympäristökeskus ja kansalaisopisto. 6

7 Talous- ja strategiapalvelu Talouden ohjaus Ylitysraportointi Bruttosidonnaiset TA 2008 TA+TAMU TPE YLITYS YLITYS TA 2008 TA+TAMU 2008 Toimintatuottojen alitukset Hallinto- ja kehittämiskeskus Yleishallinto Hankintatoimi Ympäristökeskus Toimeentuloturva Vapaa-ajan palvelut Yhteensä Toiminakulujen ylitykset Koulutuspalvelut Sos. - ja tervev.palvelut Erikoissairaanhoito Toimeentuloturva Kulttuuritoimi Vapaa-ajan palvelut Yhteensä Nettoyksiköiden toimintakatteen ylitys Atk-keskus Musiikkitoimi Tekninen virasto Rakennusvalvonta Yhteensä * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden määrärahanylityksiä ei ole ilmoitettu, jota vastaan saadaan vastaava tulo. Esim. erillisrahoitettavat hankkeet * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden tuloarvioiden alituksia ei ole ilmoitettu, joita vastaan saadaan aikaan vastaavan suuruinen säästö toimintamenoissa. * Ylityksistä tulee olla toimialan kommenteissa tilivelvollisen selvitys ja toimenpiteet. 7

8 Talous- ja strategiapalvelu Talouden ohjaus KH:N SÄÄSTÖVELVOITTEEN SEURANTA MENOT ENNUSTE EROTUS SÄÄSTÖ- TÄYTTYYKÖ TA+TAMU VELVOITE KYLLÄ EI 2008 Bruttositovat tulosalueet: Keskusvaalilautakunta Tarkastustoimi X Hallinto. ja keh.keskus X Yleishallinto X Hankintatoimi X Ympäristökeskus X Koulutuspalvelut X Sos. - ja terv.palvelut Erikoissairaanhoito Toimeentuloturva Kulttuuritoimi X Vapaa-ajan palvelut X YHTEENSÄ NETTO ENNUSTE EROTUS SÄÄSTÖ- TÄYTTYYKÖ TA+TAMU VELVOITE KYLLÄ EI 2008 Nettositovat tulosalueet: Atk-keskus X Painatuskeskus X Kansalaisopisto X Teatteritoimi Musiikkitoimi Tekninen virasto X Maaomaisuuden myyntivoitot X Rakennusvalvonta X Tilakeskus X YHTEENSÄ

9 YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT TA+TAMU TPE Toteuma Tot- TA+TAMU TPE Toteuma Tot- % % ATK-OHJELMAT JA PROJEKTIT , ,0 MAA- JA VESIALUEET , ,7 TALONRAKENNUS YRITYSTILOJEN KÄYTTÖÖNOTTO JÄRJ KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI ,2 UUDISRAKENTAMINEN , ,0 PERUSKORJAUSKOHTEET , ,0 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ , ,2 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN , ,1 KONEET JA KALUSTO ,1 1 1 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ,7 OSAKKEET JA OSUUDET , YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ , ,6 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO ,7 = laskennallinen toteuma-% 9

10 TILAKESKUS MENNEILLÄÄN OLEVAT TALONRAKENNUKSEN INVESTOINTIKOHTEET Kohde Snellmanin koulu Vuonna 1904 valmistuneen sisäilmaongelmista kärsivän rakennuksen peruskorjaus. Hankesuunnitelma valmistui v ja vuoden 2008 määräraha käytetään suunnitteluun. Haapaniemen koulu Rakennus on valmistunut vuonna 1956, kyseessä on rakennuksen ensimmäinen peruskorjaus. Toiminnalliset ja talotekniset korjaukset tehtiin nykyisissä puitteissa, aulatilaa laajennettiin hissin rakentamiseksi. Korjaustyöt alkoivat 06/2007 ja kohde valmistui elokuussa Vehmersalmen koulukeskus Hankkeen alakoulun perusparannus valmistui tammikuussa Yläkoulurakennusten perusparannus valmistui joulukuussa Pihatyöt saatiin valmiiksi kesällä Pesäpallostadionin katsomo Uuden katsomorakennuksen rakennustyö alkoi syyskuussa 2007 ja kohde valmistui 06/2008. Alavanmäen seudullinen perhetukikeskus Vuonna 1955 valmistunut Mäntyrinteen nykyinen perhetukikeskus peruskorjattiin ja rakennetiin laajennus. Työ alkoi ja kohde valmistui heinäkuussa Kokonaisuudesta tehdään Kuopiota ja alueen muita kuntia palveleva seudullinen perheasema. Savotalo A ja D siivet Savotalon A ja D siipien talotekniikan perusparannus ja siihen liittyvät rakennustekniset työt valmistuivat heinäkuussa Melalahden paloasema Uuden paloaseman rakentaminen vanhan varikkorakennuksen tilalle. Paloasema tulee Pohjoi-Savon palo- ja palastuslaitoksen käyttöön. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa. Rakentamiseen saadaan avustusta Palosuojelurahastolta euroa. Kohden valmistuu 01/2009. Kasarmirakennus 11 Sotku Rakennus on peruskorjattu ja teatteritekniikka uudistettu. Työ käynnistyi heinäkuussa 2007 ja kohde valmistui maaliskuussa Keilankannan päiväkoti ryhmäisen päiväkodin rakentaminen Lehtoniemeen. Rakentaminen aloitetaan syksyllä 2008 ja kohde valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Päiväkotia tullaan käyttämään Asuntomessujen messutoimistona vuonna Konttisen vesikatto Rakennuksen vesikaton ja yläpohjan korjaus sekä ilmastoinnin parantaminen. Työ käynnistyi huhtikuussa 2008 ja kohde valmistuu lokakuussa Kokonaiskustannus on euroa. 10

11 Tekninen virasto INVESTOINNIT MAA- JA VESIALUEET 2008 Hanke, rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne MAA- JA VESIALUEET me tu Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan osoittamille kasvualueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Menot Tulot YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 2008 Hanke, rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne YLEISET ALUEET me tu TA menot, TA tulot, TA menot, Puistot ja leikkipaikat menot, tulot, Määräraha kohdistetaan mm. puistojen ja leikkipaikkojen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiskohteisiin. Keskeiset katualueet, Y-tontit ja projektit, menot Yleisten alueiden rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset. Edellisen vuoden kohteiden loppuunsaattaminen Menot Tulot 0 Menot Tulot 0 Pajulahden ja Kiviniemen leikkipaikkojen saneeraus on valmistunut. Rahusenpuiston-, Pikonniemenpuiston- ja Petosenmäenpuistojen saneeraus on aloitettu. Peikkometsän lähiliikuntapuisto valmistuu syyskuussa. Menot Yleisten alueiden suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia. Edellisen vuoden kohteet on loppuunsaatettu, kustannukset n TA menot, Erilliskohteet menot Menot 277 Pienvesistöjen kunnostus yhdessä Kuopion Veden ja ympäristökeskuksen kanssa. Pienvesien kunnostukseen liittyvää vesinäytteiden ottoa on jatkettu. TA menot, Asuntomessut Menot SATAMAT Eino Leinon tulevan lähiliikuntapuiston massanvaihtotyöt, painopenkereet ja valmistelevat kuivaustyöt on tehty. Jatkotöiden v:n 2008 rahoitus päätetään syyskuussa. Menot me TA me Menot Määräraha käytetään pienkohteiden kunnostamiseen. Menot Keinänlahden sataman valaistussuunnitelma on valmistunut Toteutuksen tekee Kuopion Energia vuosisopimuksen pohjalta. Pirttilahden sataman laajennustöitä on valmisteltu. Siikalahden laiturin saneeraus on toteutettu. 11

12 KUNNALLISTEKNIIKKA me tu TA menot e TA tulot e me+ta-muutos tu Uudisrakentaminen menot KS Ta-muutos Menot Tulot Menot Tulot tulot Lehtoniemen ja Haukkaniemen asuntoalueiden kunnallistekniikka, Kaivannonlahdenkadun, Kumpusaarentien, Lehtoniementien ja Saunaniementien rakentaminen. Pappilanmäen viimeistelytyöt. Katuvalaistusrahoitus.. TA menot Saaristokatu Ta-muutos TA menot TA tulot Saaristokadun rakentaminen jatkuu Saaristojatko avataan liikenteelle loppuvuodesta. Haapaniemen päässä tehdään Kumpusaaren risteyssilta. Työt jatkuvat Kärängässä ja Lehtoniemessä. Elinkeinotoiminta menot Ta-muutos Haukkaniemen asuntoalueen kadut on rakennettu sorapintaisena. Kumpusaarentie ja Lehtoniementie on rakenteilla. Asuntomessualueen (Lehtoniemi) kunnallistekniikan rakentaminen on käynnissä. Saunaniementien viimeistely on siirretty loppusyksyksi murskemateriaalitutkimusten takia. Katuvalaistusta on rakennettu asuntorakentamisen etenemisen mukaan. Lisäkohteena on rakenteilla Tasavallankadun kevyt liikenneväylä. Menot Saaristokadun kaikki sillat on betonoitu, Saaristokadun asfaltointi ja viimeistelytyöt on käynnissä. Katu avataan liikenteelle lokakuun lopussa Menot Tulot TA menot TA tulot TA, menot e TA, tulot tulot Mm. Päivärannantien liikennejärjestelyt, Varikkokadun ja Siikarannan viimeistelytyöt. Matkuksen yritysalue menot tulot Matkuksen yritysalueen liittymien ja katujen rakentaminen sekä tonttien esirakentaminen. Liittymien rakentamiseen haetaan eu-rahoitusta. Tasatut tontit tullaan myymään (tulo-odote). Saneeraus menot KS , tulot Päivärannantien rakentaminen on valmistunut. Varikkokadun ja Siikarannan viimeistelytyöt on tehty. Kylmämäen ja Kisällimestarin alueen tonttien tasausurakat on saatu valmiiks Menot Tulot Matkuksen alueella moottoritien ylittävän sillan rakentaminen on loppusuoralla. Molemmin puolin siltaa on kunnallistekniikan rakennustyöt käynnissä. Länsi-Matkuksessa jatkuu tonttien tasaustyöt. Menot Tulot Keskustan kehittäminen: mm. Vahtivuorenkatu-Niemenkatu rännikaturistikon saneeraus. Kalevalankadun liikennejärjestelyt, Vehmersalmen kohteiden saneeraus. TA, menot e Muut kohteet menot Määräraha sisältää mm. suunnittelurahoituksia. Vahtivuorenkatu Niemenkatu ristikon saneeraus on loppusuoralla. Vehmersalmen kohteiden saneeraus on siirretty vuodelle Riistaveden kohteiden saneeraamista valmistellaan. Kalevalankatu ja Päivärinteentie on tehty. Menot Kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia. 12

13 KONEET JA KALUSTO 2008 Hanke, rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne KONEET JA KALUSTO me TA Määrärahat kohdistuvat koneiden ja kaluston hankintaan, jonka käyttöikä on yli kolme vuotta ja hankintahinta on yli Menot Tulot 730 Erikoistraktori varusteineen hankintapäätös tehty ( ), k-auton ja tiehöylän hankinnat pisteytysvaiheessa, muiden kohteiden osalta tarjouspyynnöt tekeillä. Hankinnat loppuvuonna. 13

14 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 2008 Hanke, rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne URHEILUALUEET menot tulot TA menot, TA+ta-muutos Menot Tulot 0 Uimarannat ja -paikat Menot menot, Kirveslahden uimalan jatkorakentaminen - Jaakkoniemen uimapaikan rakentamien - Iso-Valkeisen uimarannan kunnostaminen - Uimarantojen kunnostaminen turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi TA menot, Reitistöt, menot Neulaniemen reitistön peruskunnostuksen jatkaminen - Jynkänvuoren yhteysreitin rakentaminen Kirveslahden uimarannan salaojitus, kenttien rakennekerrokset on tehty. Jaakkoniemen uimapaikka valmistunut. Menot Neulaniemen reitistön ( välillä Tervaruukki- Kolmisoppi ) rakennekerrokset on tehty. Jynkänvuoren yhteysreitin raivaustyöt on valmistuneet. TA menot, TA menot, TA tulot, TA menot, TA tulot, Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen toteutus, menot Alueen suorituspaikkojen jatkosuunnittelu ja voimassa olevien suunnitelmien mukainen rakentaminen. Rakentaminen sisältää myös talonrakentamista. Lähiliikunta paikat, menot tulot Länsi-Puijon lähiliikuntapaikan jatkorakentaminen - Peikkometsän lähiliikuntapuiston rakentaminen - Vehmersalmen lähiliikuntapaikan rakentaminen Puijon ja Antikkalan liikuntapaikkojen kehittäminen, menot ta-muutos, hoitokone tulot HS 137 hyppyrimäen ylämäen jäähdytysjärjestelmä (Mcedellytys) - Puijo-Antikkala alueen liikuntapaikkojen jatkosuunnittelu sekä liikuntapaikkojen ja niiden laitteiden korjaus- ja muutostyöt Menot Pistooliradan rakentamista on jatkettu, mm. taulukatokset ja alueen sähköistys. Alueen suunnittelutyö on jatkunut. Menot Tulot Länsi-Puijon lähiliikuntapaikka on valmistunut. ( Peikkometsän lähiliikuntapaikka tehty tevin puistojen rakentamisen määrärahoilla.) Vehmersalmen lähiliikuntapaikan rakentaminen aloitetaan syyskuussa. Menot Tulot Antikkalan kehittämisselvitysraportti on lähes valmis. HS-127 mäen hoitokoneen asennusta tutkitaan. Antikkalan hiihtohissiä on saneerattu. Puijon HS-127 vauhtimäen jäähdytysjärjestelmästä on järjestetty urakkatarjouskilpailu. TA menot, Kentästöt Kentästöjen peruskunnostukset turvallisuusvaatimusten mukaisesti Menot Lukuisia kentästöjä on kunnostettu. 14

15 TA menot, Muut liikuntapaikat Vehmasmäen ampumahiihdon harjoittelupaikan lakkauttaminen - Vehmasmäen hiihtomaan jatko TA menot, Lippumäen liikuntapaikat ta-muutos P ohjarakentaminen (jatkorakentaminen) ja katuliittymä Menot 0 Ampumahiihdon harjoittelupaikan lakkauttamista valmistellaan. Menot Tekojäärataa on jatkorakennettu kevään aikana. Elokuussa on alkanut tekojäärataan, alueen halki menevään kevyen liikenteen väylään ja alueen sähköistystöihin liittyvä urakka, joka jatkuu vuoden 2009 puolelle. Tavoitteena on saada tekojääradan pohja luistelukäyttöön ensi talveksi (luonnonjäädytys). 15

16 Palkat toimialoittain Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Sos. ja terv.palvelut ,4 % ,2 % Koulutuspalvelut ,5 % ,2 % Kulttuuritoimi ,5 % ,6 % Vapaa-ajan palvelut ,9 % ,9 % Tek.virasto ja rak.valv ,7 % ,4 % Tukipalvelut ,3 % ,6 % Muu kaupunki ,6 % ,8 % Kaupunki yhteensä ,5 % ,9 % Ydinkaupungin palvelutoiminnan palkkamenot kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ydinkaupungin palkkamenojen kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 16

17 Kokonaistyöaikakertymä, henkilötyövuotta htv Muutos Vuosi htv % 2007 Sos. ja terv.palvelut ,0 % Koulutuspalvelut ,0 % Kulttuuritoimi ,1 % 272 Vapaa-ajan palvelut ,3 % 157 Tek.virasto ja rak.valv ,0 % 293 Tukipalvelut ,9 % 379 Muu kaupunki ,5 % 373 Kaupunki yhteensä ,0-0,1 % 5062 Kokonaistyöaikakertymä kuukausittain, henkilötyövuosina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kokonaistyöaikakertymä toimialoittain, henkilötyövuosina tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo MUU KAUPUNKI TUKIPALVELUT TEK.VIRASTO JA RAK.VALV. VAPAA-AJAN PALVELUT KULTTUURITOIMI KOULUTUSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ 17

18 Palvelujen ostot Muutos TP TA+TAMU TPE Ennustettu % kasvu-% Palvelujen ostot yhteensä ,0 % ,1 % Palvelujen ostot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Palvelujen ostot, kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 18

19 Verotulot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Kunnallisveron tilitykset - kuluva vuosi ,6 % ,5 % - edellinen vuosi ,9 % vanhat vuodet ,4 % maksuunpanotilitykset Kunnallisvero yhteensä ,3 % ,2 % Yhteisövero ,1 % ,8 % Kiinteistövero ,0 % ,1 % Verotulot yhteensä ,0 % ,1 % Verotulot Verohallinto on tilittänyt Kuopiolle tammi-elokuussa veroja ja veroennakkoja 197,5 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen on 11,2 milj. euroa ja 6,0 %. Verotulojen kasvuvauhti on ollut hivenen hitaampaa, mitä talousarvioon verotulokohdan toteutumiseksi tarvitaan. Tämä vaatisi 6,3 prosentin kasvun viime vuoden verotuloihin. Loppuvuoden verotulonäkymiä kohentavat verohallinnon antamat ennakkotiedot vuoden 2007 verotuksesta. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan Kuopion verotulokasvu jää viime vuotta vähemmän maan keskiarvosta. Tämä merkitsisi viime vuotta pienempiä, miinusmerkkisiä oikaisuja marras-joulukuun tilityksiin. Näillä muutetaan veronsaajien osuuksia vuosien 2007 ja 2008 kunnallisverosta lokakuun lopussa valmistuvan verotuksen perusteella. Tammi-elokuun verokertymän ja viime vuodelta toimitettavan verotuksen ennakkotietojen mukaan Kuopion verotulot näyttäisivät yltävän noin 283 milj. euroon vuonna Tämä ylittäisi noin 2 miljoonalla eurolla talousarvion. Arvion toteutumisen edellytyksenä on, ettei suhdannetilanteen heikkeneminen oleellisesti vaikuta loppuvuoden verokertymiin ja ettei vuodelta 2007 toimitettavan verotuksen valmistuminen merkittävästi muuta näkymiä marras-joulukuun vero-oikaisuista. Verotulojen kuukausitilitykset Vuoden 2008 jakoosuuden oikaisu vuoden 2007 verotuksen perusteella Jako-osuuden tarkistus - väestömäärän muutokset - kuntaryhmän osuus Maksuunpanotilitys vuoden 2007 valmistuneen verotuksen perusteella: - vuoden 2007 veronpalautukset - vuoden 2007 jako-osuuden oikaisu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 19

20 Verotulojen k umulatiivinen k ehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Verotilitykset verolajeittain Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero vanhat vuodet Kunnallisvero edellinen vuosi Kunnallisvero nykyinen vuosi tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo 20

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot