VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2008:3 ISSN VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 3 Talousarvion seuranta ja ennuste Strategian tavoitteiden toteutuminen Hankekokonaisuuksiin liittyvät tilannekatsaukset 39 Käyttötalouden seuranta Työllistäminen 43 Tulosalueet Keskusvaalilautakunta 44 Tarkastustoimi 45 Hallinto- ja kehittämiskeskus 46 Hankintatoimi 52 Atk-keskus 54 Painatuskeskus 57 Ympäristökeskus 58 Koulutuspalvelut 61 Kansalaisopisto 67 Sosiaali- ja terveyspalvelut 70 Koti- ja laitoshoito 74 Päivähoito 79 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut 82 Hallinto 85 Psykososiaalinen työ 89 Avohoito 93 Hammashuolto 96 Sosiaalityö 100 Erikoissairaanhoito 104 Toimeentuloturva 106 Kulttuuripalvelukeskus 108 Kirjasto 112 Kulttuurihistoriallinen museo 114 Taidemuseo 117 Teatteritoimi 119 Musiikkitoimi 122 Vapaa-ajanpalvelut 126 Tekninen virasto 131 Rakennusvalvonta 135 Tilakeskus 137 Konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden toteutuminen Liitteet Ydinkaupungin tuloslaskelma 153 Ydinkaupungin rahoituslaskelma 154 Toimialojen suoritetietoja Sosiaali- ja terveyskeskus 157 Kulttuuripalvelukeskus 159 Vapaa-ajanpalvelut 161 Tilakeskus 164 Liikelaitosten tilannekatsaukset Kuopion Energia 167 Kuopion Vesi 170 Kuopion Ateria 179 Kallaveden Työterveys 183 Pohjois-Savon pelastuslaitos (taseyksikkö) 187 Konserniyhtiöiden seuranta Kuopion Energia Oy 195 Kuopio Innovation 199 Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämisohjelma 209 Kuopion seudun seutusuunnitelman seuranta

3 VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI Vuoden 2008 toisen seurantaraportin tiedot on kerätty pääasiassa Seurantaraporttiin on yhdistetty elokuun kuukausiraportin tiedot. Seurantaraportista löytyvät myös konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden seurantaosio sekä liitteissä Kuopion kaupungin tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämisohjelma sekä Kuopion seudun seutusuunnitelman seurantaosio. Entisestä poiketen tilinpäätöksen mukaiset ydinkaupungin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ovat liiteaineistossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopiossa asui noin asukasta syyskuun alussa. Alkuvuoden aikana asukkaiden määrä on lisääntynyt runsaat 300 henkilöä vuodenvaihteesta. Syksyllä kaupunkiin muuttaa runsaasti opiskelijoita ja väestönmäärä lisääntyy koko syksyn ajan. Kuopion tulomuuttajissa suurimmat ryhmät ovat vuosittain työhön tulevat sekä opiskelijat. Vuonna 2008 luonnollista väestönkasvua on kertynyt viime vuosia vähemmän syntyneiden hieman pienemmän määrän takia. Viime vuosien tapaan muuttoliike on jatkunut edelleen vilkkaana, vaikka tulo- ja lähtömuuttaneiden määrät ovat pienemmät kuin viime vuonna. Syyskuun alkuun mennessä Kuopion muuttovoitto (siirtolaisuus mukaan lukien) on noin 200 henkilöä, mikä on tässä vaiheessa selvästi suurin sitten vuoden Alkuvuoden perusteella koko vuonna 2008 on mahdollisuus saavuttaa vähintään ennustettu noin 400 henkilön väestönkasvu, josta muuttovoittoa on noin puolet. Tammi-kesäkuussa on Kuopioon valmistunut uusia asuntoja yhteensä noin 250 kpl. Määrä on hieman viime vuosia vähemmän, mutta kuitenkin hyvin asunto-ohjelmoinnissa ennakoitua tasoa. Koko vuonna on arvioitu valmistuvan yhteensä noin 570 asuntoa, josta lähes puolet on kerrostaloasuntoja. Suurin osa uusista kerrostalokohteista valmistuu vuoden lopussa ja yhteensä koko vuonna saadaan lisää arviolta noin 280 uutta kerrostaloasuntoa. Viime vuosien tapaan valtaosa uusista kerrostaloasunnoista sijoittuu keskustaan ja vastaavasti pientaloasunnot sijoittuvat pääasiassa Saaristokaupunkiin ja maaseutualueille. Kuopion työttömyystilanne on parantunut jatkuvasti. Vuoden 2008 aikana työttömien määrä on vähentynyt edelleen ja heinäkuussa työttömänä oli yhteensä henkilöä. Määrä on noin 500 henkilöä ja 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi takaperin. Kuopion työttömyysaste oli 11,2 prosenttia, mikä on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin koko maassa keskimäärin (8,2%). Ero koko maan työttömyyteen on säilynyt edelleen. Heinäkuussa Kuopion työttömistä alle 25-vuotiaita oli noin 770, pitkäaikaistyöttömiä noin 930 ja yli 50-vuotiaita työttömiä noin 1500 henkilöä. Kuopion seudun työttömyysaste on ollut yleensä hieman kaupungin lukua alempi (10,3% ja työtöntä hlöä) 3

4 Talousarvion seuranta ja ennuste 2008 Toteuma 1-8 / 2008 Tuotot Kulut Palvelutoiminnan toimintatuotot ovat kasvaneet tammi-elokuussa 1,8 % (1,3 M ) kasvuvauhdilla edellisvuoteen nähden. Reippainta kasvu on ollut myynti- sekä maksutuotoissa. Muut toimintatuotot ovat puolestaan edellisvuotta hitaammassa kasvussa. Verotulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet 7,5 %:n (18,7 M ) kasvuvauhdilla edellisvuoteen nähden. Rahoitustuotoissa on pientä laskua (-0,2 M ) suhteessa edelliseen vuoteen. Tuottoerät ovat kasvaneet yhteensä 19,8 M. Palvelutoiminnan toimintakulut ovat kasvaneet 6,6 % kasvuvauhtia (20,7 M ). o o palkat ovat kasvaneet alkuvuonna 6,5 % kasvuvauhtia. Kasvun ennakoidaan hidastuvan loppuvuonna, johtuen vuoden 2007 lopulle ajoittuneista sopimuskorotuksista. Henkilöstömenojen kasvu edellisvuoteen on 8,5 M ostopalvelut ovat kasvaneet 8,0 % vauhtia (9,3 M ). Sosiaali- ja terveystoimen asiakasostopalvelut ovat lisääntyneet 28,2% (5,8 M ) ja muut sosiaali- ja terveystoimen ostopalvelut ovat kasvaneet 4,4% (0,5 M ). Muun kaupungin ostopalvelut ovat kasvaneet 3,6 % (3,0 M ) Rahoituskulut ovat lisääntyneet edellisvuodesta 2,1 M Kulut ovat kasvaneet yhteensä 22,8 milj. Vuosikate on heikentynyt 2,3 M edellisestä vuodesta. Investointimenot ovat edellisvuoden tasoa. Merkittävien ero investointitoiminnassa edellisvuoteen aiheutuu käyttöomaisuusosakkeiden (Teknia) myyneistä. Käyttöomaisuuden myyntejä on kirjattu toistaiseksi 21,7 M. Palvelujen ja investointitoiminnan rahavirta on 6,2 M positiivinen, mikä on poikkeuksellista aikaisempiin vuosiin nähden, mutta selittyy yksinomaan teknia kaupalla. Elokuussa jouduttiin nostamaan 10,0 M pitkäaikaista lainaa. Uuden pitkäaikaisen lainan tarve loppuvuonna on vielä noin 15 milj.. Ennuste 2008 Hallintokunnat ennakoivat toimintatuottojen hiipuvan hivenen edellisvuotta alemmalle tasolle. Tämä johtuisi myyntituottojen alentumisesta 0,4 M alle edellisvuoden tason. Lisäksi avustukset ovat ennusteen mukaan jäämässä edellisvuoden tasosta 1,9 M alhaisemmaksi. Tuloennusteeseen voi suhtautua hivenen varauksella, koska alkuvuoden osalta kaikkina kuukausina myyntituotot ovat ylittäneet edellisvuoden vastaavat kuukaudet, eikä selvää syytä myynnin hiipumiseen ole näköpiirissä. Toimintakulujen kasvun puolestaan ennakoidaan hivenen hidastuvan alkuvuoden kasvuvauhdista, mikä johtuu lähinnä palkankorotusten ajoittumisesta vertailuvuoden loppuneljännekselle. Verotulojen kasvu kiihtyy loppuvuotta kohden, mikä johtuu edellisvuotta hivenen paremmasta marraskuun maksuunpanotilityksestä. Korkokulujen kasvu kiihtyy loppuvuonna, mikä aiheutuu noin 25 M :n lisälainannostotarpeesta sekä suhteellisen korkealla pysyttelevistä markkinakoroista. Investointimenoissa ennakoidaan alitettavan talousarvioon varatut määrärahat 2,2 milj. eurolla, mutta investointiosaan on tulossa lisäpaineita mahdollisten maakauppojen johdosta. Palvelutoiminnan vuosikatteen odotetaan hiipuvan loppuvuonna lähes olemattomaksi. Omaisuuden myynnin ansiosta nettoinvestoinnit jäävät 23 M :n tuntumaan. Tällöin palvelujen ja investointitoiminnan rahavirta muodostuu myös 22,4 M negatiiviseksi. Tämä kassaan syntyvä alijäämä joudutaan paikkaamaan lainanotolla. Tilinpäätösennuste Tilinpäätöksen mukaisella laskentatavalla vuosikatetta muodostuu 4,9 M (omaisuuden myyntivoitot 4,6 M ), poistot nousevat edellisvuodesta n. 1,5 M, 24,5 milj. euroon. Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei näillä näkymin tulla kirjaamaan, joten ydinkaupungin tilikauden alijäämä uhkaa kasvaa edellisvuodesta 3,3 M ja tilikauden alijäämäksi muodostuisi 19,6 M. Koko kaupungin (ydinkaupunki + liikelaitokset) tilikauden alijäämäksi uhkaa muodostua 18,8 M, mikä on 5,3 M edellisvuotta heikompi. Valtuustosopimuksen mukainen tilikauden alijäämä saisi olla enintään 11,75 M. Ennuste ylittää tämän 7,0 M :lla. 4

5 YDINKAUPUNGIN PALVELU- JA INVESTOINTITOIMINNAN RAHAVIRTA TP TA TPE Ero Muutos-% Tot. Tot. Muutos-% TP-07/ TPE Palvelujen rahavirta Toimintatuotot ,2 % ,8 % Toimintakulut ,6 % ,4 % Toimintakate ,4 % ,9 % Verotulot ,0 % ,0 % Valtionosuudet ,9 % ,2 % Verorahoitus yhteensä ,0 % ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % ,0 % Vuosikate ,8 % ,5 % Satunnaiset erät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,0 % ,0 Rah.os. investointimenoihin ,5 % ,9 Käyttöomaisuuden myynnit ,7 % ,4 Investointien rahavirta ,7 % ,6 Palvelujen ja investointien rahavirta ,5 % ,9 Rahoitustoiminta Antolainojen nettomuutos ,8 % ,7 Velkojen nettomuutos ,6 % ,4 Oman pääoman muutokset ,0 % ,0 Muut maksuvalm. muutokset *) ,8 % ,9 Rahoitustoiminta ,7 % ,4 Rahavarojen muutos ,8 % ,9 Rahavarat ,6 % ,0 % Rahavarat ,6 % ,6 % RAHAVAROJEN MUUTOS ,8 % ,9 % *) Tulorahoituksen oikaisueriin sisältyvä eläkevastuuvaraus vähennetty muista maksuvalmiuden muutoksista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot näkyvät laskelmassa ainoastaan kohdassa: investointien rahavirta/käyttöomaisuuden myynnit Tikauden tuloksen tarkastelu Vuosikate **) ,8 % ,9 % Tilikauden poistot ,5 % ,3 % Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,1 % ,7 % Tilinpäätöksen tunnuslukuja Toimintatuotot/Toimintakulut, % 25,9 % 24,8 % 23,9 % 25,5 % 23,5 % Vuosikate/Poistot % 28,9 % 39,3 % 19,9 % 164,7 % 106,8 % Investointien tulorahoitus % 1,4 % -2,1 % -1,6 % -56,6 % -48,9 % Lainat /asukas ,4 % ,8 % **) Sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Tilinpäätöksen mukaiset tulos- ja rahoituslaskelmat löytyvät liitteestä. 5

6 Talous- ja strategiapalvelu Talouden ohjaus KÄYTTÖTALOUSOSA NETTO Toteutuminen tulosalueittain TA+TAMU TPE Toteuma Tot- Toteuma Muut.% % 2007 ed.vuod SOS. -JA TERV.PALVELUT , ,8 ERIKOISSAIRAANHOITO , ,4 TOIMEENTULOTURVA , ,3 SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ , ,1 KOULUTUSPALVELUT , ,5 KULTTUURIPALVELUT , ,8 VAPAA-AJAN PALVELUT , ,7 TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA , ,8 TUKIPALVELUT , ,9 MUU KAUPUNKI , ,0 KAUPUNKI YHTEENSÄ , ,4 Vuoden 2007 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi seuraavasti: - Ympäristöterveyslaboratorion toimintatuotot ja -kulut on vähennetty. - Sakkomaksut on siirretty erikoissairaanhoidosta sosiaali- ja terveyspalveluihin. 66,7 = laskennallinen toteuma-% Tukipalvelut: painatuskeskus, atk-keskus ja tilakeskus. Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, hankintatoimi, ympäristökeskus ja kansalaisopisto. 6

7 Talous- ja strategiapalvelu Talouden ohjaus Ylitysraportointi Bruttosidonnaiset TA 2008 TA+TAMU TPE YLITYS YLITYS TA 2008 TA+TAMU 2008 Toimintatuottojen alitukset Hallinto- ja kehittämiskeskus Yleishallinto Hankintatoimi Ympäristökeskus Toimeentuloturva Vapaa-ajan palvelut Yhteensä Toiminakulujen ylitykset Koulutuspalvelut Sos. - ja tervev.palvelut Erikoissairaanhoito Toimeentuloturva Kulttuuritoimi Vapaa-ajan palvelut Yhteensä Nettoyksiköiden toimintakatteen ylitys Atk-keskus Musiikkitoimi Tekninen virasto Rakennusvalvonta Yhteensä * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden määrärahanylityksiä ei ole ilmoitettu, jota vastaan saadaan vastaava tulo. Esim. erillisrahoitettavat hankkeet * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden tuloarvioiden alituksia ei ole ilmoitettu, joita vastaan saadaan aikaan vastaavan suuruinen säästö toimintamenoissa. * Ylityksistä tulee olla toimialan kommenteissa tilivelvollisen selvitys ja toimenpiteet. 7

8 Talous- ja strategiapalvelu Talouden ohjaus KH:N SÄÄSTÖVELVOITTEEN SEURANTA MENOT ENNUSTE EROTUS SÄÄSTÖ- TÄYTTYYKÖ TA+TAMU VELVOITE KYLLÄ EI 2008 Bruttositovat tulosalueet: Keskusvaalilautakunta Tarkastustoimi X Hallinto. ja keh.keskus X Yleishallinto X Hankintatoimi X Ympäristökeskus X Koulutuspalvelut X Sos. - ja terv.palvelut Erikoissairaanhoito Toimeentuloturva Kulttuuritoimi X Vapaa-ajan palvelut X YHTEENSÄ NETTO ENNUSTE EROTUS SÄÄSTÖ- TÄYTTYYKÖ TA+TAMU VELVOITE KYLLÄ EI 2008 Nettositovat tulosalueet: Atk-keskus X Painatuskeskus X Kansalaisopisto X Teatteritoimi Musiikkitoimi Tekninen virasto X Maaomaisuuden myyntivoitot X Rakennusvalvonta X Tilakeskus X YHTEENSÄ

9 YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT TA+TAMU TPE Toteuma Tot- TA+TAMU TPE Toteuma Tot- % % ATK-OHJELMAT JA PROJEKTIT , ,0 MAA- JA VESIALUEET , ,7 TALONRAKENNUS YRITYSTILOJEN KÄYTTÖÖNOTTO JÄRJ KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI ,2 UUDISRAKENTAMINEN , ,0 PERUSKORJAUSKOHTEET , ,0 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ , ,2 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN , ,1 KONEET JA KALUSTO ,1 1 1 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ,7 OSAKKEET JA OSUUDET , YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ , ,6 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO ,7 = laskennallinen toteuma-% 9

10 TILAKESKUS MENNEILLÄÄN OLEVAT TALONRAKENNUKSEN INVESTOINTIKOHTEET Kohde Snellmanin koulu Vuonna 1904 valmistuneen sisäilmaongelmista kärsivän rakennuksen peruskorjaus. Hankesuunnitelma valmistui v ja vuoden 2008 määräraha käytetään suunnitteluun. Haapaniemen koulu Rakennus on valmistunut vuonna 1956, kyseessä on rakennuksen ensimmäinen peruskorjaus. Toiminnalliset ja talotekniset korjaukset tehtiin nykyisissä puitteissa, aulatilaa laajennettiin hissin rakentamiseksi. Korjaustyöt alkoivat 06/2007 ja kohde valmistui elokuussa Vehmersalmen koulukeskus Hankkeen alakoulun perusparannus valmistui tammikuussa Yläkoulurakennusten perusparannus valmistui joulukuussa Pihatyöt saatiin valmiiksi kesällä Pesäpallostadionin katsomo Uuden katsomorakennuksen rakennustyö alkoi syyskuussa 2007 ja kohde valmistui 06/2008. Alavanmäen seudullinen perhetukikeskus Vuonna 1955 valmistunut Mäntyrinteen nykyinen perhetukikeskus peruskorjattiin ja rakennetiin laajennus. Työ alkoi ja kohde valmistui heinäkuussa Kokonaisuudesta tehdään Kuopiota ja alueen muita kuntia palveleva seudullinen perheasema. Savotalo A ja D siivet Savotalon A ja D siipien talotekniikan perusparannus ja siihen liittyvät rakennustekniset työt valmistuivat heinäkuussa Melalahden paloasema Uuden paloaseman rakentaminen vanhan varikkorakennuksen tilalle. Paloasema tulee Pohjoi-Savon palo- ja palastuslaitoksen käyttöön. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa. Rakentamiseen saadaan avustusta Palosuojelurahastolta euroa. Kohden valmistuu 01/2009. Kasarmirakennus 11 Sotku Rakennus on peruskorjattu ja teatteritekniikka uudistettu. Työ käynnistyi heinäkuussa 2007 ja kohde valmistui maaliskuussa Keilankannan päiväkoti ryhmäisen päiväkodin rakentaminen Lehtoniemeen. Rakentaminen aloitetaan syksyllä 2008 ja kohde valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Päiväkotia tullaan käyttämään Asuntomessujen messutoimistona vuonna Konttisen vesikatto Rakennuksen vesikaton ja yläpohjan korjaus sekä ilmastoinnin parantaminen. Työ käynnistyi huhtikuussa 2008 ja kohde valmistuu lokakuussa Kokonaiskustannus on euroa. 10

11 Tekninen virasto INVESTOINNIT MAA- JA VESIALUEET 2008 Hanke, rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne MAA- JA VESIALUEET me tu Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan osoittamille kasvualueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Menot Tulot YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 2008 Hanke, rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne YLEISET ALUEET me tu TA menot, TA tulot, TA menot, Puistot ja leikkipaikat menot, tulot, Määräraha kohdistetaan mm. puistojen ja leikkipaikkojen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiskohteisiin. Keskeiset katualueet, Y-tontit ja projektit, menot Yleisten alueiden rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset. Edellisen vuoden kohteiden loppuunsaattaminen Menot Tulot 0 Menot Tulot 0 Pajulahden ja Kiviniemen leikkipaikkojen saneeraus on valmistunut. Rahusenpuiston-, Pikonniemenpuiston- ja Petosenmäenpuistojen saneeraus on aloitettu. Peikkometsän lähiliikuntapuisto valmistuu syyskuussa. Menot Yleisten alueiden suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia. Edellisen vuoden kohteet on loppuunsaatettu, kustannukset n TA menot, Erilliskohteet menot Menot 277 Pienvesistöjen kunnostus yhdessä Kuopion Veden ja ympäristökeskuksen kanssa. Pienvesien kunnostukseen liittyvää vesinäytteiden ottoa on jatkettu. TA menot, Asuntomessut Menot SATAMAT Eino Leinon tulevan lähiliikuntapuiston massanvaihtotyöt, painopenkereet ja valmistelevat kuivaustyöt on tehty. Jatkotöiden v:n 2008 rahoitus päätetään syyskuussa. Menot me TA me Menot Määräraha käytetään pienkohteiden kunnostamiseen. Menot Keinänlahden sataman valaistussuunnitelma on valmistunut Toteutuksen tekee Kuopion Energia vuosisopimuksen pohjalta. Pirttilahden sataman laajennustöitä on valmisteltu. Siikalahden laiturin saneeraus on toteutettu. 11

12 KUNNALLISTEKNIIKKA me tu TA menot e TA tulot e me+ta-muutos tu Uudisrakentaminen menot KS Ta-muutos Menot Tulot Menot Tulot tulot Lehtoniemen ja Haukkaniemen asuntoalueiden kunnallistekniikka, Kaivannonlahdenkadun, Kumpusaarentien, Lehtoniementien ja Saunaniementien rakentaminen. Pappilanmäen viimeistelytyöt. Katuvalaistusrahoitus.. TA menot Saaristokatu Ta-muutos TA menot TA tulot Saaristokadun rakentaminen jatkuu Saaristojatko avataan liikenteelle loppuvuodesta. Haapaniemen päässä tehdään Kumpusaaren risteyssilta. Työt jatkuvat Kärängässä ja Lehtoniemessä. Elinkeinotoiminta menot Ta-muutos Haukkaniemen asuntoalueen kadut on rakennettu sorapintaisena. Kumpusaarentie ja Lehtoniementie on rakenteilla. Asuntomessualueen (Lehtoniemi) kunnallistekniikan rakentaminen on käynnissä. Saunaniementien viimeistely on siirretty loppusyksyksi murskemateriaalitutkimusten takia. Katuvalaistusta on rakennettu asuntorakentamisen etenemisen mukaan. Lisäkohteena on rakenteilla Tasavallankadun kevyt liikenneväylä. Menot Saaristokadun kaikki sillat on betonoitu, Saaristokadun asfaltointi ja viimeistelytyöt on käynnissä. Katu avataan liikenteelle lokakuun lopussa Menot Tulot TA menot TA tulot TA, menot e TA, tulot tulot Mm. Päivärannantien liikennejärjestelyt, Varikkokadun ja Siikarannan viimeistelytyöt. Matkuksen yritysalue menot tulot Matkuksen yritysalueen liittymien ja katujen rakentaminen sekä tonttien esirakentaminen. Liittymien rakentamiseen haetaan eu-rahoitusta. Tasatut tontit tullaan myymään (tulo-odote). Saneeraus menot KS , tulot Päivärannantien rakentaminen on valmistunut. Varikkokadun ja Siikarannan viimeistelytyöt on tehty. Kylmämäen ja Kisällimestarin alueen tonttien tasausurakat on saatu valmiiks Menot Tulot Matkuksen alueella moottoritien ylittävän sillan rakentaminen on loppusuoralla. Molemmin puolin siltaa on kunnallistekniikan rakennustyöt käynnissä. Länsi-Matkuksessa jatkuu tonttien tasaustyöt. Menot Tulot Keskustan kehittäminen: mm. Vahtivuorenkatu-Niemenkatu rännikaturistikon saneeraus. Kalevalankadun liikennejärjestelyt, Vehmersalmen kohteiden saneeraus. TA, menot e Muut kohteet menot Määräraha sisältää mm. suunnittelurahoituksia. Vahtivuorenkatu Niemenkatu ristikon saneeraus on loppusuoralla. Vehmersalmen kohteiden saneeraus on siirretty vuodelle Riistaveden kohteiden saneeraamista valmistellaan. Kalevalankatu ja Päivärinteentie on tehty. Menot Kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia. 12

13 KONEET JA KALUSTO 2008 Hanke, rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne KONEET JA KALUSTO me TA Määrärahat kohdistuvat koneiden ja kaluston hankintaan, jonka käyttöikä on yli kolme vuotta ja hankintahinta on yli Menot Tulot 730 Erikoistraktori varusteineen hankintapäätös tehty ( ), k-auton ja tiehöylän hankinnat pisteytysvaiheessa, muiden kohteiden osalta tarjouspyynnöt tekeillä. Hankinnat loppuvuonna. 13

14 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 2008 Hanke, rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne URHEILUALUEET menot tulot TA menot, TA+ta-muutos Menot Tulot 0 Uimarannat ja -paikat Menot menot, Kirveslahden uimalan jatkorakentaminen - Jaakkoniemen uimapaikan rakentamien - Iso-Valkeisen uimarannan kunnostaminen - Uimarantojen kunnostaminen turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi TA menot, Reitistöt, menot Neulaniemen reitistön peruskunnostuksen jatkaminen - Jynkänvuoren yhteysreitin rakentaminen Kirveslahden uimarannan salaojitus, kenttien rakennekerrokset on tehty. Jaakkoniemen uimapaikka valmistunut. Menot Neulaniemen reitistön ( välillä Tervaruukki- Kolmisoppi ) rakennekerrokset on tehty. Jynkänvuoren yhteysreitin raivaustyöt on valmistuneet. TA menot, TA menot, TA tulot, TA menot, TA tulot, Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen toteutus, menot Alueen suorituspaikkojen jatkosuunnittelu ja voimassa olevien suunnitelmien mukainen rakentaminen. Rakentaminen sisältää myös talonrakentamista. Lähiliikunta paikat, menot tulot Länsi-Puijon lähiliikuntapaikan jatkorakentaminen - Peikkometsän lähiliikuntapuiston rakentaminen - Vehmersalmen lähiliikuntapaikan rakentaminen Puijon ja Antikkalan liikuntapaikkojen kehittäminen, menot ta-muutos, hoitokone tulot HS 137 hyppyrimäen ylämäen jäähdytysjärjestelmä (Mcedellytys) - Puijo-Antikkala alueen liikuntapaikkojen jatkosuunnittelu sekä liikuntapaikkojen ja niiden laitteiden korjaus- ja muutostyöt Menot Pistooliradan rakentamista on jatkettu, mm. taulukatokset ja alueen sähköistys. Alueen suunnittelutyö on jatkunut. Menot Tulot Länsi-Puijon lähiliikuntapaikka on valmistunut. ( Peikkometsän lähiliikuntapaikka tehty tevin puistojen rakentamisen määrärahoilla.) Vehmersalmen lähiliikuntapaikan rakentaminen aloitetaan syyskuussa. Menot Tulot Antikkalan kehittämisselvitysraportti on lähes valmis. HS-127 mäen hoitokoneen asennusta tutkitaan. Antikkalan hiihtohissiä on saneerattu. Puijon HS-127 vauhtimäen jäähdytysjärjestelmästä on järjestetty urakkatarjouskilpailu. TA menot, Kentästöt Kentästöjen peruskunnostukset turvallisuusvaatimusten mukaisesti Menot Lukuisia kentästöjä on kunnostettu. 14

15 TA menot, Muut liikuntapaikat Vehmasmäen ampumahiihdon harjoittelupaikan lakkauttaminen - Vehmasmäen hiihtomaan jatko TA menot, Lippumäen liikuntapaikat ta-muutos P ohjarakentaminen (jatkorakentaminen) ja katuliittymä Menot 0 Ampumahiihdon harjoittelupaikan lakkauttamista valmistellaan. Menot Tekojäärataa on jatkorakennettu kevään aikana. Elokuussa on alkanut tekojäärataan, alueen halki menevään kevyen liikenteen väylään ja alueen sähköistystöihin liittyvä urakka, joka jatkuu vuoden 2009 puolelle. Tavoitteena on saada tekojääradan pohja luistelukäyttöön ensi talveksi (luonnonjäädytys). 15

16 Palkat toimialoittain Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Sos. ja terv.palvelut ,4 % ,2 % Koulutuspalvelut ,5 % ,2 % Kulttuuritoimi ,5 % ,6 % Vapaa-ajan palvelut ,9 % ,9 % Tek.virasto ja rak.valv ,7 % ,4 % Tukipalvelut ,3 % ,6 % Muu kaupunki ,6 % ,8 % Kaupunki yhteensä ,5 % ,9 % Ydinkaupungin palvelutoiminnan palkkamenot kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ydinkaupungin palkkamenojen kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 16

17 Kokonaistyöaikakertymä, henkilötyövuotta htv Muutos Vuosi htv % 2007 Sos. ja terv.palvelut ,0 % Koulutuspalvelut ,0 % Kulttuuritoimi ,1 % 272 Vapaa-ajan palvelut ,3 % 157 Tek.virasto ja rak.valv ,0 % 293 Tukipalvelut ,9 % 379 Muu kaupunki ,5 % 373 Kaupunki yhteensä ,0-0,1 % 5062 Kokonaistyöaikakertymä kuukausittain, henkilötyövuosina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kokonaistyöaikakertymä toimialoittain, henkilötyövuosina tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo MUU KAUPUNKI TUKIPALVELUT TEK.VIRASTO JA RAK.VALV. VAPAA-AJAN PALVELUT KULTTUURITOIMI KOULUTUSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ 17

18 Palvelujen ostot Muutos TP TA+TAMU TPE Ennustettu % kasvu-% Palvelujen ostot yhteensä ,0 % ,1 % Palvelujen ostot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Palvelujen ostot, kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 18

19 Verotulot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Kunnallisveron tilitykset - kuluva vuosi ,6 % ,5 % - edellinen vuosi ,9 % vanhat vuodet ,4 % maksuunpanotilitykset Kunnallisvero yhteensä ,3 % ,2 % Yhteisövero ,1 % ,8 % Kiinteistövero ,0 % ,1 % Verotulot yhteensä ,0 % ,1 % Verotulot Verohallinto on tilittänyt Kuopiolle tammi-elokuussa veroja ja veroennakkoja 197,5 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen on 11,2 milj. euroa ja 6,0 %. Verotulojen kasvuvauhti on ollut hivenen hitaampaa, mitä talousarvioon verotulokohdan toteutumiseksi tarvitaan. Tämä vaatisi 6,3 prosentin kasvun viime vuoden verotuloihin. Loppuvuoden verotulonäkymiä kohentavat verohallinnon antamat ennakkotiedot vuoden 2007 verotuksesta. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan Kuopion verotulokasvu jää viime vuotta vähemmän maan keskiarvosta. Tämä merkitsisi viime vuotta pienempiä, miinusmerkkisiä oikaisuja marras-joulukuun tilityksiin. Näillä muutetaan veronsaajien osuuksia vuosien 2007 ja 2008 kunnallisverosta lokakuun lopussa valmistuvan verotuksen perusteella. Tammi-elokuun verokertymän ja viime vuodelta toimitettavan verotuksen ennakkotietojen mukaan Kuopion verotulot näyttäisivät yltävän noin 283 milj. euroon vuonna Tämä ylittäisi noin 2 miljoonalla eurolla talousarvion. Arvion toteutumisen edellytyksenä on, ettei suhdannetilanteen heikkeneminen oleellisesti vaikuta loppuvuoden verokertymiin ja ettei vuodelta 2007 toimitettavan verotuksen valmistuminen merkittävästi muuta näkymiä marras-joulukuun vero-oikaisuista. Verotulojen kuukausitilitykset Vuoden 2008 jakoosuuden oikaisu vuoden 2007 verotuksen perusteella Jako-osuuden tarkistus - väestömäärän muutokset - kuntaryhmän osuus Maksuunpanotilitys vuoden 2007 valmistuneen verotuksen perusteella: - vuoden 2007 veronpalautukset - vuoden 2007 jako-osuuden oikaisu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 19

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 11.9.2014 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2014:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 5 Talouden seuranta ja ennuste

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2010:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut (SE) 2009:1 ISSN 0785 0344 2 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2011 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot