Henkilöstöraportti 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2012"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2012 Johtokunta Yhtymäkokous

2 Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstön lukumäärä Vakituiset ja määräaikaiset palvelussuhteet Palveluksessa oleva vakituinen henkilöstö Henkilötyövuodet Sukupuolijakauma Ikäjakauma Keski-ikä Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö suurimmissa ammattiryhmissä HENKILÖSTÖN TYÖPANOS Tehty työpanos Kokonaistyöaika Poissaolot Rekrytointi ja vaihtuvuus HENKILÖSTÖPANOSTUKSET Henkilöstökulut Keskituntiansio Koulutukset Ostopalvelut Eläkepäätökset HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI Työterveyshuolto Työsuojelu Kehityskeskustelut TYHY- toiminta YHTEISTOIMINTA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2012 KRIITTISIN MENESTYSTEKIJÖITTÄIN TARKASTELTUNA... 32

3 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2 1. TIIVISTELMÄ Henkilöstöraportti vuodelta 2012 antaa kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehitysuunnasta JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän neljänneltä toimintavuodelta. Aikaisemmin henkilöstötilinpäätöksen nimellä tehty raportti on laadittu kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti sisältäen määrä- ja kustannustietojen lisäksi kuvauksen vuoden aikana tehdystä henkilöstötyöstä. Tiedot on pääasiassa saatu käytössä olevasta henkilöstöhallinnon webags-raportointiohjelmistosta tilanteen mukaan. Henkilöstön kokonaismäärä oli 951. Heistä 68 % työskenteli vakituisessa ja 32 % määräaikaisessa palvelussuhteessa. Sosiaali- ja terveysalan naisvaltaisuus näkyy myös JIK ky:n henkilöstörakenteessa. Miesten osuus koko henkilöstöstä oli 4 %. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,6 vuotta suurimman ikäryhmän ollessa vuotiaat. Henkilöstön työpanos kasvoi 3,1 %:lla tehdyn työajan ollessa 76 % kokonaistyöajasta. Lisä- ja ylityötunteja kertyi vähemmän kuin vuonna Ilahduttavaa oli myös sairauspoissaolojen vähentyminen noin viidenneksellä. Keskimäärin henkilöstö sairasti 12,1 kalenteripäivää vuoden aikana. Huomattavaa on myös, että noin 31 % vakituisesta henkilöstöstä ei vuoden aikana ollut poissa töistä sairauden vuoksi yhtäkään päivää. Sen sijaan työtapaturmien määrä kasvoi noin 30 %:lla. Henkilöstön ammattitaidon turvaaminen on yksi keskeisimmistä henkilöstöstrategisista periaatteista. STM:n suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön vuosittaisista täydennyskoulutusmääristä toteutuvat JIK ky:ssä. Sisäisiä ja ulkoisia koulutuspäiviä oli yhteensä noin 2.700, mikä on keskimäärin 4,2 koulutuspäivää per vakituinen henkilö. Lääkäripalveluiden euromääräiset ostot lisääntyivät 18 %:lla edellisvuodesta. Myös henkilöstökulut lisääntyivät noin 6 %:lla. Eläköitymisen kiihtyminen ei vielä näkynyt kuntayhtymässä; vanhuuseläkepäätöksen sai vain yksi henkilö enemmän kuin vuonna Yli oman henkilökohtaisen eläkeikänsä jatkoi 17 henkilöä. Työterveyshuollon kustannukset olivat samaa luokkaa kuin edellisvuonna. Myönteisenä kehityssuuntana voidaan pitää ennaltaehkäisevän työterveyshuollon suhteellisen osuuden lisääntymistä. Työsuojelutoiminnan puitteissa tehtiin mm. työpaikkakäyntejä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sekä järjestettiin turvallisuuskoulutusta. Tyhy-ryhmän koordinoimana järjestettiin henkilöstölle liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia. Henkilöstötyön suuntaa ja toimenpiteitä linjasi toiminnan alkuvaiheessa laadittu henkilöstöstrategia.

4 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT 2.1. Henkilöstön lukumäärä Vuoden 2012 lopussa JIK ky:n kokonaishenkilöstömäärä oli 951 henkilöä. Kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvanut 38 henkilöllä (4,2 %:lla). Vuonna 2012 JIK ky:n virka- ja työsuhdepohja (vakanssit) oli yhteensä 699,15. Avoimien työsuhteiden hoitajia oli 8 ja avoimien virkojen hoitajia oli 3. Vuoteen 2011 verrattuna virka- ja työsuhdepohja on kasvanut 27,35 (4,1 %:lla) Vakituiset ja määräaikaiset palvelussuhteet Vakituisessa palvelussuhteessa oli yhteensä 646 henkilöä. Tämä on 68 % koko henkilöstömäärästä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli 305 henkilöä, joka on 32 % koko henkilöstömäärästä. Määräaikaisista työntekijöistä oppisopimussuhteessa, sekä työllistämistuella työllistettyjä henkilöitä oli kumpiakin 4 työntekijää. Henkilöstön lukumäärä Muutos Hallinto ja talous Huolto Hyvinvointipalvelujen hallinto Työterveyspalvelut Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Perhekeskus Kotihoito Asumispalvelut Projektit ja tutkimushankkeet Suun terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto YHTEENSÄ Verrattaessa vuoteen 2011 vakituisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 18 henkilöllä (2,9 %:lla) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 20 henkilöllä (7 %:lla). Lisäksi työllistämistuella työllistettyjen henkilöiden määrä laski edellisvuodesta 1 henkilöllä (20 %:lla) ja oppisopimussuhteessa olevien henkilöiden määrä pysyi samana verrattaessa viime vuoteen.

5 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti Palveluksessa oleva vakituinen henkilöstö Vuosi Vakituiset Vakituisesta henkilöstöstä virkasuhteessa oli 90 henkilöä (14 %) ja työsuhteessa 556 henkilöä (86 %), jakauman pysyessä samana kuin Virkasuhteessa olevien vakituisten viranhaltijoiden määrä kasvoi 4 henkilöllä (4,7 %:lla) ja työsuhteessa olevien vakituisten työntekijöiden määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta 14 henkilöllä (2,6 %:lla). Vakituisesta henkilöstöstä osa-aikaisena työskenteli yhteensä 89 henkilöä (13,8 %), mikä on sama määrä kuin vuonna Heistä osa-aikaeläkkeellä työskenteli 28 henkilöä ja sivuvirkaa hoiti 2 henkilöä Henkilötyövuodet Henkilöstömäärä vaihtelee vuoden mittaan, joten vuoden viimeisen päivän henkilöstömäärien vertailua paremman vertailuluvun käytettävissä olleista henkilöstöresursseista antaa laskelma henkilötyövuosista. Siinä koko vuoden kokoaikaisesti työskennelleiden työntekijöiden lisäksi osan vuotta kestäneet ja osa-aikaiset palvelussuhteet muutetaan henkilötyövuosiksi. Henkilötyövuosi kuvaa henkilöstön työpanosta eli se on yhden henkilön säännöllinen vuosityöaika. Sillä tarkoitetaan kokonaisen vuoden teoreettista tehokasta työaikaa työtuntien määrän pohjalta.

6 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 5 Vuonna 2012 kalenteripäivien mukaan laskettu henkilötyövuosien määrä JIK ky: n koko organisaatiossa oli yhteensä 872,23. Tämä on 17,16 henkilötyövuotta (2 %) enemmän kuin vuonna Sukupuolijakauma Koko henkilöstöstä vuoden 2012 lopussa naisia oli yhteensä 916 (96 %) ja miehiä 35 (4 %), suhteellisen jakauman ollessa sama kuin aikaisempina vuosina. Absoluuttisesti tarkasteltuna naisten määrä oli lisääntynyt edellisvuodesta 43 henkilöllä (5 %:lla) ja miesten määrä oli vähentynyt 5 henkilöllä (12,5 %:lla). Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli yhteensä 624 (97 %) ja miehiä 22 (3 %). Vakituisena työskentelevien naisten määrä oli kasvanut edellisvuodesta 21 henkilöllä (3,5 %:lla) ja miesten määrä oli vähentynyt 3 henkilöllä (12 %:lla) Ikäjakauma Koko henkilöstöä tarkasteltaessa suurin ikäryhmä vuonna 2012 oli vuotiaat työntekijät. Vuonna 2012 heitä oli 160 henkilöä eli 16,8 % koko henkilöstöstä. Pienimmät ikäryhmät olivat puolestaan alle 20-vuotiaat työntekijät (26 henkilöä, 2,7 % koko henkilöstöstä) sekä vuotiaat työntekijät (11 henkilöä, 1,2 % koko henkilöstöstä).

7 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 6 Koko henkilöstön ikärakenne on muuttunut jonkin verran vuoteen 2011 verrattuna. Eniten muutoksia on tapahtunut ikäluokassa alle 20-vuotiaat, joiden määrä on kasvanut 16 henkilöllä (160 %:lla). Lisäksi selviä muutoksia on tapahtunut ikäluokissa alle vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat ja vuotiaat. Vuoteen 2011 verrattuna vuotiaiden osuus oli lisääntynyt 12 henkilöllä (21,4 %:lla), vuotiaiden osuus oli kasvanut 11 henkilöllä (11,2 %:lla), vuotiaiden osuus oli vähentynyt 8 henkilöllä (10,1 %:lla) ja vuotiaiden osuus oli lisääntynyt 5 henkilöllä (83,3 %:lla). Yleisesti koko henkilöstön ikäjakaumaa tarkasteltaessa huomataan, että alle 25-vuotiaiden osuus on kasvanut 28 henkilöllä (42,4 %:lla), mutta vuotiaiden osuus on kasvanut vain 6 henkilöllä (1,8 %:lla). Lisäksi vuotiaiden osuus on vähentynyt 2 henkilöllä (0,9 %:lla). Vakituista henkilöstöä tarkasteltaessa suurin ikäryhmä vuonna 2012 oli myös vuotiaat. Heitä oli yhteensä 130 henkilöä (20,1 %). Muita suurimpia ikäryhmiä olivat vuotiaat (115 henkilöä, 17,8 %) ja vuotiaat (90 henkilöä, 14 %). Pienimmät ikäryhmät vakituisesta henkilöstöstä olivat puolestaan vuotiaat (7 henkilöä, 1,1 %) ja vuotiaat (8 henkilöä, 1,2 %). Alle 20-vuotiaita vakituisia työntekijöitä ei ollut.

8 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 7 Suurimpia muutoksia vakituisen henkilöstön ikärakenteessa vuoteen 2011 verrattaessa oli vuotiaiden määrän kasvu 3 henkilöllä (75 %:lla) ja vuotiaiden määrän kasvu 5 henkilöllä (167 %:lla). Lisäksi vuotiaiden osuus oli kasvanut 9 henkilöllä (19,6 %:lla) ja vuotiaiden osuus oli lisääntynyt 7 henkilöllä (22,6 %:lla) vuotiaiden määrä oli puolestaan vähentynyt 13 henkilöllä (10,2 %:lla) Keski-ikä Koko henkilöstön keski-ikä oli 43,6 vuotta. Vuoteen 2011 verrattuna koko henkilöstön keskiikä laski 0,9 vuodella (2 %:lla). Kunta-alalla työskentelevän henkilöstön keski-ikä vuonna 2011 oli 45,6 vuotta (Kuntatyönantajat 2011). Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,6 vuotta. Vuoteen 2011 verrattuna vakituisen henkilöstön keski-ikä laski 0,6 vuodella (1,2 %:lla). Vuonna 2011 kunta-alalla vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta. (Kuntatyönantajat 2011.) Määräaikaisten työntekijöiden keski-ikä oli puolestaan 35,2 vuotta. Vuoteen 2011 verrattuna määräaikaisen henkilöstön keski-ikä laski 1,2 vuodella (3,3 %:lla). Vuonna 2011 kunta-alalla määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 38,4 (Kuntatyönantajat 2011.)

9 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö suurimmissa ammattiryhmissä Lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit Lääkäreitä oli yhteensä 27 henkilöä (2,8 % koko henkilöstöstä). Heistä 23 (85 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 4 (15 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Lääkäreistä 19 työskenteli kokoaikaisina viranhaltijoina, 6 osa-aikaisina viranhaltijoina ja 2 henkilöä hoiti sivuvirkaa. Vuoteen 2011 verrattuna lääkäreiden määrä laski 2 henkilöllä (6,9 %:lla). Hammaslääkäreitä oli yhteensä 12 henkilöä (1,3 % koko henkilöstöstä). Heistä 8 (67 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 4 (33 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Hammaslääkäreistä 9 työskenteli kokoaikaisina viranhaltijoina, 2 osa-aikaisina viranhaltijoina ja yksi henkilö hoiti sivuvirkaa. Vuoteen 2011 verrattuna hammaslääkäreiden määrä väheni 1 henkilöllä (7,7 %:lla). Eläinlääkäreitä oli yhteensä 6 henkilöä. Tämä on 0,6 % koko henkilöstöstä. Heistä kaikki työskentelivät vakituisessa palvelussuhteessa kokoaikaisina viranhaltijoina. Vuoteen 2011 verrattuna eläinlääkäreiden määrä laski 1 henkilöllä (14,3 %:lla) Lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit Lääkärit Hammaslääkärit Eläinlääkärit Virat yhteensä Vakituiset Määräaikaiset Hoito-, hoiva- ja laitoshenkilökunta Terveydenhoitajia oli yhteensä 45 henkilöä (4,7 % koko henkilöstöstä). Heistä 37 (82 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 8 (18 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna terveydenhoitajien määrä pysyi samana Sairaanhoitajia oli yhteensä 135 henkilöä (14,2 % koko henkilöstöstä). Heistä 91 henkilöä (67 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 44 henkilöä (33 %) määräaikaisessa pal-

10 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 9 velussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna sairaanhoitajien määrä kasvoi 10 henkilöllä (8 %:lla). Lähihoitajia oli yhteensä 288 henkilöä (30,3 % koko henkilöstöstä). Heistä 141 henkilöä (49 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 147 henkilöä (51 %) määrä-aikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna lähihoitajien määrä kasvoi 41 henkilöllä (16,6 %:lla). Perushoitajia oli yhteensä 101 henkilöä (10,6 % koko henkilöstöstä). Heistä 89 henkilöä (88 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 12 henkilöä (12 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna perushoitajien määrä väheni 8 henkilöllä (7,3 %:lla). Hammashoitajia oli yhteensä 27 henkilöä (2,8 % koko henkilöstöstä). Heistä 18 henkilöä (67 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 9 henkilöä (33 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna hammashoitajien määrä lisääntyi 4 henkilöllä (17 %:lla). Kodinhoitajia oli yhteensä 53 henkilöä (5,6 % koko henkilöstöstä). Heistä 49 henkilöä (93 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 4 (7 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna kodinhoitajien määrä väheni 7 henkilöllä (5 %:lla). Laitoshuoltajia oli yhteensä 43 henkilöä (4,5 % koko henkilöstöstä). Heistä 35 henkilöä (81 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 8 henkilöä (19 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna laitoshuoltajien määrä väheni 6 henkilöllä (12 %:lla). Hoivatyöntekijöitä oli yhteensä 23 henkilöä (2,4 % koko henkilöstöstä). Heistä 7 henkilöä (30 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 16 henkilöä (70 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna hoivatyöntekijöiden määrä kasvoi 1 henkilöllä (5 %:lla). Osastonhoitajia oli yhteensä 18 henkilöä (1,9 % koko henkilöstöstä). Heistä kaikki 16 henkilöä (89 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 2 henkilöä (11 %) määräaikaisessa palvelusuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna osastonhoitajien määrä lisääntyi 3 henkilöllä (20 %:lla). Fysioterapeutteja oli yhteensä 15 henkilöä (1,6 % koko henkilöstöstä). Heistä 12 henkilöä (80 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 3 henkilöä (20 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna fysioterapeuttien määrä laski 2 henkilöllä (12 %:lla).

11 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 10 Hallintohenkilöstö ja vakanssien kehitys Vuoden viimeinen päivä hallinnon vastuualueella oli voimassaoleva palvelussuhde 34 henkilöllä (3,6 % koko henkilöstöstä). Heistä 26 henkilöä (76,5 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 8 henkilöä (23,5 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Verrattuna edellisen vuoden viimeiseen päivään hallintohenkilöstön määrä kasvoi 7 henkilöllä (26 %:lla). Näistä lisääntyneistä palvelussuhteista 2 oli uutta vakituista työntekijää: nimikemuutos osastonhoitajan virasta laatusuunnittelijaksi ja aiemmin ostopalveluna hankittu asianhallintasihteeri. Lisäksi 4 henkilöä toimi sijaisena vakituisen tehtävänhoitajan ollessa vapaalla sekä 1 harjoittelija. Henkilöstön lkm / Hallinto MUUTOS Johto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Tietohallinto Työsuojelu YHTEENSÄ

12 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 11 Alla olevassa taulukossa on kuvattu hallinnon vastuualueen vakanssien eli vakituisten virkojen ja työsuhteisten tehtävien kehitys vuosina Vakanssien määrä on lisääntynyt 3:lla (asianhallintasihteeri, palkkasihteeri ja toimistosihteeri). Vakanssit / Hallinto MUUTOS Johtaja Tiedottaja Osastonhoitaja -> Laatusuunnittelija Asianhallintasihteeri Hallintojohtaja Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri Tietohallintopäällikkö Järjestelmäasiantuntija Atk-tukihenkilö -> Sovelluspääkäyttäjä Atk-koordinaattori Talousjohtaja Laskentapäällikkö Hankinta- ja taloussihteeri Laskentasihteeri Toimistosihteeri Ylihoitaja YHTEENSÄ

13 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti HENKILÖSTÖN TYÖPANOS 3.1 Tehty työpanos Tehty työpanos on vuosityöaika, joka lasketaan siten, että kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa vähentävät arkipyhät. Kun näin saadusta teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta vähennetään vuosilomat, saadaan säännöllinen vuosityöaika. Kun vielä vähennetään palkalliset ja palkattomat poissaolot, saadaan tehty säännöllinen vuosityöaika ja lisäämällä lisä- ja ylityö saadaan tehty vuosityöaika. JIK ky:n tehty työpanos vuonna 2012 oli työpäivää. (Tähän ei ole laskettu koulutukseen käytettyä työpanosta.) Lisäksi lisätyöt tehtynä työpanoksena määriteltynä olivat työpäivää ja ylityöt työpäivää. Yhteensä JIK ky:n tehty työpanos lisä- ja ylityöt mukaan laskettuina oli työpäivää. Vuoteen 2011 verrattuna tehdyn työpanoksen määrä on noussut 3,1 %:lla Kokonaistyöaika Tehty työaika oli 76 % kokonaistyöajasta. Kokonaistyöaika jakautuu tehtyyn työaikaan ja poissaoloihin. (Kuviossa on sekä vakituisessa että määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön kokonaistyöaika. Muihin vapaisiin sisältyvät mm. opintovapaat, koulutus, lapsen sairaudesta johtuvat vapaat, lomarahavapaat, vuorotteluvapaat sekä palkalliset ja palkattomat yksityisvapaat.) Vuonna 2012 JIK ky:ssä kertyi yhteensä työtuntia. Tämä on tuntia (2,9 %) enemmän kuin vuonna 2011.

14 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 13 Lisätyötä tehtiin yhteensä tuntia. Tämä on 251 tuntia (2,4 %) vähemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan lisätyötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,8 %. Ylitöitä tehtiin yhteensä tuntia. Se on 1054 tuntia (10,4 %) vähemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan ylityötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,7 %. Työtunnit, ylityöt ja lisätyöt vuonna 2012 olivat yhteensä tuntia. Tämä on tuntia (2,7 %) enemmän kuin vuonna Poissaolot Kalenteripäivinä laskettuna poissaolopäiviä koko henkilöstöllä vuonna 2012 oli yhteensä päivää. Yleisimmät poissaolon syyt olivat vuosiloma ( päivää, 51 % kaikista poissaoloista), sairaus ( päivää, 17 % kaikista poissaoloista), perhevapaat (9.288 päivää, 14 % kaikista poissaoloista), sekä muut vapaat (6.432 päivää, 10 % kaikista poissaoloista). Muihin vapaisiin lasketaan mm. ylityövapaat, toisen viran hoito sekä yksityisvapaat. Kalenteripäivinä laskettuna poissaolopäivät vähenivät vuoteen 2011 verrattuna päivällä (4 %:lla).

15 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 14 Poissaoloja kalenteripäivinä tarkasteltaessa suurimmat muutokset vuoteen 2011 verrattuna olivat sairauspoissaolojen vähentyminen (2.543 kalenteripäivällä, 18 %:lla), opintovapaista johtuvien poissaolojen vähentyminen (359 kalenteripäivällä, 25 %:lla), kuntoutuksesta johtuvien poissaolojen vähentyminen (151 kalenteripäivällä, 19 %:lla), lapsen sairastumisesta johtuvien poissaolojen vähentyminen (77 kalenteripäivällä, 14 %:lla), koulutuksesta johtuvien poissaolojen lisääntyminen (147 kalenteripäivällä, 12 %:lla), vuorotteluvapaasta johtuvien poissaolopäivien lisääntyminen (480 kalenteripäivällä, 35 %:lla) sekä lomarahavapaiden lisääntyminen (13 kalenteripäivällä 93 %:lla) Poissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä ,56. Vuoteen 2011 verrattuna poissaolojen palkkakustannukset lisääntyivät ,41 eurolla (0,7 %:lla). Poissaolojen palkkakustannuksia tarkasteltaessa suurimmat muutokset vuoteen 2011 verrattuna olivat sairauspoissaolojen palkkakustannusten väheneminen eurolla (11 %:lla), perhevapaiden vähentyminen eurolla (14,7 %:lla), koulutusmenojen lisääntyminen eurolla (13,7 %: lla), lomarahavapaiden kustannusten kasvu eurolla (479 %:lla) sekä muiden vapaiden kustannusten väheneminen eurolla (31,2 %:lla).

16 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 15 Sairauspoissaolot Vuonna 2012 sairauspoissaoloja oli yhteensä kalenteripäivää. Vuoteen 2011 verrattuna sairauspoissaolojen määrä vähentyi kalenteripäivällä (18,1 %:lla). Sairauspoissaolopäivien keskiarvo oli 12,1 kalenteripäivää henkilöä kohti. ( / 951 henkilöä). Tämä on 3,3 päivää (21,4 %) vähemmän kuin vuonna Sairauspoissaolopäiviä oli yhtä henkilötyövuotta kohti 13,2. Tämä on 3,2 päivää (19,5 %) vähemmän kuin vuonna Vuonna 2011 kunta-alalla keskimäärin oli sairauspoissaoloja yhtä henkilötyövuotta kohden noin 18,3 päivää. (Kuntatyönantajat 2011.) Tähän verrattaessa JIK ky:ssä sairauspoissaoloja oli 5,1 päivää vähemmän henkilötyövuotta kohden tarkasteltuna. Yleisesti ottaen sairauspoissaolot vähentyivät vuoteen 2011 verrattuna. Lyhytaikaiset sairauspoissaolot (kesto 1 3 päivää) laskivat 0,5 % edellisvuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot kestoltaan 4 10 päivää vähentyivät 16,9 % edellisvuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot kestoltaan päivää laskivat 17,9 % vuoteen 2011 verrattuna. Sairauspoissaolot kestoltaan päivää vähentyivät 55,5 %. Sairauspoissaolot, jotka kestivät päivää laskivat yhdellä. Sairauspoissaoloja kestoltaan päivää ei ollut lainkaan. Edellä mainitut tiedot perustuvat esimiesten tekemiin ns. keskeytyspäätöksiin sairauspoissaolojen vuoksi.

17 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 16 Vuonna 2012 selvästi suurin osa sairauspoissaoloista (68,7 %) oli kestoltaan 1-3 päivää. Verrattaessa vuoteen 2011 lyhytaikaisten 1-3 päivää kestävien sairauspoissaolojen osuus niiden kokonaismäärästä on lisääntynyt 4,3 %:lla. Sairauspoissaolojen kustannukset Vuonna 2012 sairauspoissaolojen palkkakustannukset olivat (ilman henkilösivukuluja). Sairauspoissaolojen palkkakustannukset ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna eurolla eli 11 %:lla. Sairauspoissaolojen kokonaiskustannukset henkilösivukulujen kanssa laskettuna vuonna 2011 olivat

18 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 17 Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot Vakituisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä sairauspoissaoloja oli kalenteripäivää. Tämä on 84,8 % kaikista sairauspoissaoloista. Vakituisten sairauspoissaolot ovat vähentyneet 14,4 % vuoteen 2011 verrattuna. Sairauspoissaoloja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä oli vuonna 2011 yhteensä kalenteripäivää. Tämä on 15,2 % kaikista sairauspoissaoloista. Määräaikaisten sairauspoissaolot ovat vähentyneet 33,8 % verrattuna vuoteen Keskiarvon mukaan laskettuna yhdellä vakituisella henkilöllä oli 15,1 kalenteripäivää sairauspoissaoloja (9771 kalenteripäivää/646 henkilöä). Yhdellä määräaikaisella henkilöllä oli taas 5,7 kalenteripäivää sairauspoissaoloja (1751 kalenteripäivää/305 henkilöä). Vuoteen 2011 verrattaessa vakituisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä henkilöä kohden laskettuna ovat vähentyneet 3,1 kalenteripäivänä (17 %:lla) ja määräaikaisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat laskeneet 3,6 päivällä (39 %:lla). Sairauspoissaolojen jakautuminen ammattinimikkeittäin Tutkittaessa sairauspoissaolotilastoja, joissa poissaolojen määrä vuodessa oli yli 15 kalenteripäivää, huomataan, että ammattinimikkeittäin on havaittavissa suhteellisen isoja eroja. Saadut luvut suhteutettiin lisäksi kullakin nimikkeellä työskentelevän henkilöstön kokonaismäärään, jolloin luvuista saatiin vertailukelpoisia keskenään. Eniten yli 15 kalenteripäivää vuodessa olivat sairastaneet osastonhoitajat ja perushoitajat. Seuraavaksi eniten sairastavat ammattiryhmät olivat hammashoitajat, kodinhoitajat ja laitoshuoltajat. Kuudenneksi ja seitsemänneksi eniten yli 15 kalenteripäivää sairauspoissaoloja oli hoivatyöntekijöillä ja lähihoitajilla. Vuoteen 2011 verrattuna terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien suhteellinen osuus yli 15 päivän sairauspoissaoloissa on laskenut verrattaessa muihin ammattiryhmiin. Osastonhoitajien ja laitoshuoltajien suhteellinen osuus yli 15 päivän sairauspoissaoloissa on vastaavasti kasvanut. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että sairauspoissaolojen jakaantuminen ammattinimikkeittäin noudattaa pääosin edellisvuoden linjaa. Vakituiset pitkäaikaisterveet Pitkäaikaisterveeksi lasketaan henkilö, jolla ei ole yhtään sairauspoissaoloa tilinpäätösvuonna. Vakituisesta henkilöstöstä pitkäaikaisterveitä oli 199 henkilöä (30,8 %) vuonna Pitkäaikaisterveiden määrää verrattaessa vuoteen 2011 määrä väheni 14 henkilöllä eli 6,6 %:lla. Työtapaturmat Työtapaturmista raportoitiin vuoden 2012 aikana yhteensä 61 kertaa. Vuoteen 2011 verrattuna työtapaturmien määrä kasvoi 14:llä (29,8 %:lla). Työssä/työpaikalla tapahtuneet tapaturmat lisääntyivät 15:lla (42,9 %:lla), tapaturmat työpaikan ulkopuolella kasvoivat 3:lla (300 %:lla) ja ammattitauteja ei todettu yhtäkään vuonna Tapaturmat työmatkalla laskivat edellisvuoteen verrattuna 4:llä (36,4 %:lla).

19 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 18 Tapaturmat olosuhteiden mukaan Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Muutos vuodesta Työssä/työpaikalla Työmatkalla Työpaikan ulkopuolella Ammattitauti YHTEENSÄ Verrattaessa vuoteen 2011 työtapaturmien korvauspäivien lukumäärä nousi 151 päivällä (72 %:lla).

20 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti Rekrytointi ja vaihtuvuus Yleistä vuodelta 2012 JIK ky:n rekrytoinnin suunnittelusta ja kehittämisestä vastasi moniammatillinen rekrytointityöryhmä sekä siitä eriytettynä hoitajarekrytointiryhmä. Myös suun terveydenhuollon rekrytointia ryhdyttiin aktiivisesti kehittämään. Rekrytointityöryhmä on kokoontunut vuoden aikana kaksi kertaa käsitellen mm. henkilöstön saatavuutta, rekrytointimateriaalia, KOMIAyhteistyömarkkinointia sekä palautetilaisuuksista saatua tietoa. Vuoden aikana käynnistyi myös työyksiköille suunnatun perehdyttäjäkoulutuksen suunnittelu osana rekrytoinnin edistämistä. Lisäksi yhdessä jäsenkuntien peruskoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajien sekä henkilöstövastaavien kanssa pohdittiin keinoja nuorten rekrytoimiseksi kunta-alalle. Hoitohenkilöstön rekrytointi Hoitajien rekrytoinnista vastasi kokopäiväinen rekrytointikoordinaattori. Hoitajarekrytointiryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa käsitellen kulloinkin ajankohtaisia asioita, kuten kesätyöntekijöiden valintoja ja muistamisia, saatua palautetta palvelussuhteista, Laurarekrytointijärjestelmän kehittämistä sekä rekrytoinnin määrärahoja ja raportointia. Hoitajarekrytointiesitettä päivitettiin keväällä, ja sitä käytettiin monissa JIK ky:n esittelytilaisuuksissa. Myös yhteistyötä esimiesten kanssa tiivistettiin entisestään. Kesän 2012 kesätyöntekijöille hoivan ja hoitotyön puolella annettiin muistoksi laadukkaat JIK ky:n logolla varustetut T-paidat sekä kuulakärkikynät. Edellisvuoden tapaan kesätyöntekijöille järjestettiin terveyskeskuskohtaiset infotilaisuudet heti kesän alussa. Tilaisuuksissa kerrottiin yleisesti JIK ky:stä sekä annettiin tietoa mm. palkkaus- ja tietosuoja-asioista. Lisäksi loppukesästä pidettiin keskustelutilaisuuksia, joissa heillä oli mahdollisuus antaa palautetta kokemuksistaan. Palautteesta laadittiin kooste, jota käsiteltiin rekrytointityöryhmässä, hoidon ja hoivan rekrytointipalaverissa sekä erikseen vielä hoidon ja hoivan vastuualueiden palavereissa. Tärkeimmät palautteet annettiin myös suoraan yksiköiden esimiehille. Vakituisiin virkoihin ja työsuhteisiin tehtäviin on ollut hakijoita. Sen sijaan sijaisten saaminen äkillisiin ja lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut vaikeampaa. Erityisesti sairaanhoitajien, laboratoriohoitajien ja röntgenhoitajien rekrytointi on ollut haasteellista. Lähi- ja perushoitajien sekä terveydenhoitajien saatavuus on ollut paras. Alan opiskelijat sekä jo eläkkeelle jääneet ammattilaiset ovat olleet tärkeässä asemassa, jotta äkillisistä tilanteista on selvitty. Vakituinen henkilöstö on joustanut työvuoroissaan. Toteutuneesta rekrytoinnista on tehty järjestelmällistä raportointia, jonka mukaan sijaisvälityksiä eri yksiköihin kirjattiin vuoden aikana n Osa työyksiköistä rekrytoi sijaiset suoraan ilman rekrytointikoordinaattorin apua. Noin 35 työvuoroon ei rekrytoinnista löytynyt sijaista lainkaan. JIK ky osallistui yhteistyössä sairaanhoitopiirin muiden yhteistoiminta-alueiden kanssa hankevalmisteluun, jonka tarkoituksena on rekrytoida espanjalaisia sairaanhoitajia Etelä- Pohjanmaalle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle ESR-rahoitusta.

21 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 20 Lääkäreiden rekrytointi Terveyskeskuslääkäreiden rekrytoinnista vastasi johtava ylilääkäri oman virkatyönsä ohella. JIK ky:n mainos julkaistiin Tampereelta, Oulusta, Turusta ja Kuopiosta valmistuvien lääkäreiden kurssijulkaisuissa. Lisäksi julkaistiin työpaikkailmoituksia kandiseurojen internet-sivuilla. Keväällä järjestettiin rekrytointitilaisuus Kuopion yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Entisille ja nykyisille kandeille järjestettiin kesäinen illanvietto Ilmajoella. Syksyllä JIK ky osallistui Kunta etsii lääkäriä -tapahtumaan Tampereen yliopistolla. Lisäksi osallistuttiin yhdessä maakunnan muiden johtavien ylilääkäreiden kanssa rekrytointimatkaan Viron Tartoon. KOMIA-yhteismarkkinointi -hankkeen yhteydessä julkaistiin rekrytointiliite, jossa tuotiin esiin JIK ky:n avoimet lääkärinvirat. Em. rekrytointitoimenpiteiden ansiosta terveyskeskuslääkäreiden virkoihin saatiin kolme uutta lääkäriä. Lisäksi sovittiin yksi harjoittelija, muutamia kesä- ja joulusijaisia sekä yksi pidempiaikainen sijainen. Suun terveydenhuollon henkilöstön rekrytointi Suun terveydenhuollon rekrytoinnin haasteet ovat hammaslääkäreiden ja suuhygienistien saatavuudessa. Alan koulutuspaikat ovat kaukana maakunnasta, joten koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ei ole kovin luontevaa. Hammashoitajia sen sijaan valmistuu maakunnasta, joten heidän rekrytointinsa on ollut helpompaa. Lyhytaikaiset sijaisuudet on saatu sisäisin järjestelyin hoidettua. Hammaslääkärivajauksen vuoksi on myös hammashoitajia ollut käytettävissä. Hammaslääkärin virkoja on 14, joista kahdeksan on täytetty kokoaikaisella viranhaltijalla, kaksi virkaa tehdään 50%:sti sekä kaksi virkaa on täytetty ostopalveluna. Avoimena oleviin hammaslääkärin virkoihin ei tahdo olla hakijoita. Hammaslääkäreiden rekrytointia on tehty aktiivisesti vuoden 2012 alusta. Kontakteja on luotu alan opiskelijoihin ottamalla kursseihin yhteyttä. Oulun Hammaslääketieteen laitos on osoittautunut parhaimmaksi kanavaksi, myös maantieteellisesti huomioiden. Maakunnan nuoret suuntautuvat pääsääntöisesti Ouluun opiskelemaan. Keväällä 2012 järjestettiin rekrytointimatka Ouluun. Iltatilaisuuteen kutsuttiin valmistuvan kurssin opiskelijoita, joille esiteltiin JIK ky:ää ja maakuntaa sekä keskusteltiin henkilökohtaisesti jokaisen opiskelijan kanssa työhön liittyvistä toiveista. Tilaisuuden ansiosta saatiin rekrytoitua kaksi kesäsijaista ja yksi tuli myöhemmin syksyllä. Lisäksi kurssilta saatiin yksi opiskelija hammaslääkärin virkaan. Jatkossa rekrytointimatka Ouluun on tarkoitus tehdä vuosittain. Suuhygienistien toimet ovat kaikki täynnä. Haasteena ovat kuitenkin lyhyet sijaisuudet, joihin ei ole työntekijöitä. Hammaslääketieteen opiskelijoita houkutellaan opintojen edetessä suuhygienistin tehtäviin kesän ajaksi. Suun terveydenhuollon haasteet rekrytoinnissa ovat hammaslääkärien saatavuudessa. Pitkäjänteisellä työllä ja kontaktien luomisella saadaan varmasti tulosta. Työyhteisöjen tuki ja ohja-

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2010

Henkilöstötilinpäätös 2010 2010 Yhtymäkokous 15.6.2011 YT-ryhmä 6.5.2011 Työsuojelutoimikunta 5.5.2011 Johtoryhmä 13.4.2011 Johtokunta 25.3.2011 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3 2.1. VAKINAISET VIRAT

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus sekä koko muun henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva koulutus

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2012

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2012 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2012 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2012 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2015

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2015 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2015 Käsittely: JIK ky Johtokunta 31.3.2016 JIK ky Yhtymäkokous 27.6.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4 2.1. Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 200 Hammaslääkärityövoimatutkimukset lokakuussa 200 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (234 terveyskeskusta) yhden päivän poikkileikkaustilanne

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015 py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen TOIMINNAN TAVOITTEET linjassa PA10n yhteisten tavoitteiden kanssa 1. henkilötyön tuottavuuden

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Hyvinvointia työstä Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Salla Toppinen-Tanner Nina Olin Marjukka Laine 8.11.2016 Työterveyslaitos www.ttl.fi 2 Kyselyn toteutus Nettikysely

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2011

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2011 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2011 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2011 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkäritilanteesta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2009

Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2009 Lainsäädännön muutokset voimassa terveydenhuollon osalta vuodesta 2004 ja sosiaalihuollossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot