Henkilöstöraportti 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2012"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2012 Johtokunta Yhtymäkokous

2 Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstön lukumäärä Vakituiset ja määräaikaiset palvelussuhteet Palveluksessa oleva vakituinen henkilöstö Henkilötyövuodet Sukupuolijakauma Ikäjakauma Keski-ikä Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö suurimmissa ammattiryhmissä HENKILÖSTÖN TYÖPANOS Tehty työpanos Kokonaistyöaika Poissaolot Rekrytointi ja vaihtuvuus HENKILÖSTÖPANOSTUKSET Henkilöstökulut Keskituntiansio Koulutukset Ostopalvelut Eläkepäätökset HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI Työterveyshuolto Työsuojelu Kehityskeskustelut TYHY- toiminta YHTEISTOIMINTA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2012 KRIITTISIN MENESTYSTEKIJÖITTÄIN TARKASTELTUNA... 32

3 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2 1. TIIVISTELMÄ Henkilöstöraportti vuodelta 2012 antaa kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehitysuunnasta JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän neljänneltä toimintavuodelta. Aikaisemmin henkilöstötilinpäätöksen nimellä tehty raportti on laadittu kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti sisältäen määrä- ja kustannustietojen lisäksi kuvauksen vuoden aikana tehdystä henkilöstötyöstä. Tiedot on pääasiassa saatu käytössä olevasta henkilöstöhallinnon webags-raportointiohjelmistosta tilanteen mukaan. Henkilöstön kokonaismäärä oli 951. Heistä 68 % työskenteli vakituisessa ja 32 % määräaikaisessa palvelussuhteessa. Sosiaali- ja terveysalan naisvaltaisuus näkyy myös JIK ky:n henkilöstörakenteessa. Miesten osuus koko henkilöstöstä oli 4 %. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,6 vuotta suurimman ikäryhmän ollessa vuotiaat. Henkilöstön työpanos kasvoi 3,1 %:lla tehdyn työajan ollessa 76 % kokonaistyöajasta. Lisä- ja ylityötunteja kertyi vähemmän kuin vuonna Ilahduttavaa oli myös sairauspoissaolojen vähentyminen noin viidenneksellä. Keskimäärin henkilöstö sairasti 12,1 kalenteripäivää vuoden aikana. Huomattavaa on myös, että noin 31 % vakituisesta henkilöstöstä ei vuoden aikana ollut poissa töistä sairauden vuoksi yhtäkään päivää. Sen sijaan työtapaturmien määrä kasvoi noin 30 %:lla. Henkilöstön ammattitaidon turvaaminen on yksi keskeisimmistä henkilöstöstrategisista periaatteista. STM:n suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön vuosittaisista täydennyskoulutusmääristä toteutuvat JIK ky:ssä. Sisäisiä ja ulkoisia koulutuspäiviä oli yhteensä noin 2.700, mikä on keskimäärin 4,2 koulutuspäivää per vakituinen henkilö. Lääkäripalveluiden euromääräiset ostot lisääntyivät 18 %:lla edellisvuodesta. Myös henkilöstökulut lisääntyivät noin 6 %:lla. Eläköitymisen kiihtyminen ei vielä näkynyt kuntayhtymässä; vanhuuseläkepäätöksen sai vain yksi henkilö enemmän kuin vuonna Yli oman henkilökohtaisen eläkeikänsä jatkoi 17 henkilöä. Työterveyshuollon kustannukset olivat samaa luokkaa kuin edellisvuonna. Myönteisenä kehityssuuntana voidaan pitää ennaltaehkäisevän työterveyshuollon suhteellisen osuuden lisääntymistä. Työsuojelutoiminnan puitteissa tehtiin mm. työpaikkakäyntejä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sekä järjestettiin turvallisuuskoulutusta. Tyhy-ryhmän koordinoimana järjestettiin henkilöstölle liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia. Henkilöstötyön suuntaa ja toimenpiteitä linjasi toiminnan alkuvaiheessa laadittu henkilöstöstrategia.

4 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT 2.1. Henkilöstön lukumäärä Vuoden 2012 lopussa JIK ky:n kokonaishenkilöstömäärä oli 951 henkilöä. Kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvanut 38 henkilöllä (4,2 %:lla). Vuonna 2012 JIK ky:n virka- ja työsuhdepohja (vakanssit) oli yhteensä 699,15. Avoimien työsuhteiden hoitajia oli 8 ja avoimien virkojen hoitajia oli 3. Vuoteen 2011 verrattuna virka- ja työsuhdepohja on kasvanut 27,35 (4,1 %:lla) Vakituiset ja määräaikaiset palvelussuhteet Vakituisessa palvelussuhteessa oli yhteensä 646 henkilöä. Tämä on 68 % koko henkilöstömäärästä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli 305 henkilöä, joka on 32 % koko henkilöstömäärästä. Määräaikaisista työntekijöistä oppisopimussuhteessa, sekä työllistämistuella työllistettyjä henkilöitä oli kumpiakin 4 työntekijää. Henkilöstön lukumäärä Muutos Hallinto ja talous Huolto Hyvinvointipalvelujen hallinto Työterveyspalvelut Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Perhekeskus Kotihoito Asumispalvelut Projektit ja tutkimushankkeet Suun terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto YHTEENSÄ Verrattaessa vuoteen 2011 vakituisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 18 henkilöllä (2,9 %:lla) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 20 henkilöllä (7 %:lla). Lisäksi työllistämistuella työllistettyjen henkilöiden määrä laski edellisvuodesta 1 henkilöllä (20 %:lla) ja oppisopimussuhteessa olevien henkilöiden määrä pysyi samana verrattaessa viime vuoteen.

5 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti Palveluksessa oleva vakituinen henkilöstö Vuosi Vakituiset Vakituisesta henkilöstöstä virkasuhteessa oli 90 henkilöä (14 %) ja työsuhteessa 556 henkilöä (86 %), jakauman pysyessä samana kuin Virkasuhteessa olevien vakituisten viranhaltijoiden määrä kasvoi 4 henkilöllä (4,7 %:lla) ja työsuhteessa olevien vakituisten työntekijöiden määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta 14 henkilöllä (2,6 %:lla). Vakituisesta henkilöstöstä osa-aikaisena työskenteli yhteensä 89 henkilöä (13,8 %), mikä on sama määrä kuin vuonna Heistä osa-aikaeläkkeellä työskenteli 28 henkilöä ja sivuvirkaa hoiti 2 henkilöä Henkilötyövuodet Henkilöstömäärä vaihtelee vuoden mittaan, joten vuoden viimeisen päivän henkilöstömäärien vertailua paremman vertailuluvun käytettävissä olleista henkilöstöresursseista antaa laskelma henkilötyövuosista. Siinä koko vuoden kokoaikaisesti työskennelleiden työntekijöiden lisäksi osan vuotta kestäneet ja osa-aikaiset palvelussuhteet muutetaan henkilötyövuosiksi. Henkilötyövuosi kuvaa henkilöstön työpanosta eli se on yhden henkilön säännöllinen vuosityöaika. Sillä tarkoitetaan kokonaisen vuoden teoreettista tehokasta työaikaa työtuntien määrän pohjalta.

6 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 5 Vuonna 2012 kalenteripäivien mukaan laskettu henkilötyövuosien määrä JIK ky: n koko organisaatiossa oli yhteensä 872,23. Tämä on 17,16 henkilötyövuotta (2 %) enemmän kuin vuonna Sukupuolijakauma Koko henkilöstöstä vuoden 2012 lopussa naisia oli yhteensä 916 (96 %) ja miehiä 35 (4 %), suhteellisen jakauman ollessa sama kuin aikaisempina vuosina. Absoluuttisesti tarkasteltuna naisten määrä oli lisääntynyt edellisvuodesta 43 henkilöllä (5 %:lla) ja miesten määrä oli vähentynyt 5 henkilöllä (12,5 %:lla). Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli yhteensä 624 (97 %) ja miehiä 22 (3 %). Vakituisena työskentelevien naisten määrä oli kasvanut edellisvuodesta 21 henkilöllä (3,5 %:lla) ja miesten määrä oli vähentynyt 3 henkilöllä (12 %:lla) Ikäjakauma Koko henkilöstöä tarkasteltaessa suurin ikäryhmä vuonna 2012 oli vuotiaat työntekijät. Vuonna 2012 heitä oli 160 henkilöä eli 16,8 % koko henkilöstöstä. Pienimmät ikäryhmät olivat puolestaan alle 20-vuotiaat työntekijät (26 henkilöä, 2,7 % koko henkilöstöstä) sekä vuotiaat työntekijät (11 henkilöä, 1,2 % koko henkilöstöstä).

7 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 6 Koko henkilöstön ikärakenne on muuttunut jonkin verran vuoteen 2011 verrattuna. Eniten muutoksia on tapahtunut ikäluokassa alle 20-vuotiaat, joiden määrä on kasvanut 16 henkilöllä (160 %:lla). Lisäksi selviä muutoksia on tapahtunut ikäluokissa alle vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat ja vuotiaat. Vuoteen 2011 verrattuna vuotiaiden osuus oli lisääntynyt 12 henkilöllä (21,4 %:lla), vuotiaiden osuus oli kasvanut 11 henkilöllä (11,2 %:lla), vuotiaiden osuus oli vähentynyt 8 henkilöllä (10,1 %:lla) ja vuotiaiden osuus oli lisääntynyt 5 henkilöllä (83,3 %:lla). Yleisesti koko henkilöstön ikäjakaumaa tarkasteltaessa huomataan, että alle 25-vuotiaiden osuus on kasvanut 28 henkilöllä (42,4 %:lla), mutta vuotiaiden osuus on kasvanut vain 6 henkilöllä (1,8 %:lla). Lisäksi vuotiaiden osuus on vähentynyt 2 henkilöllä (0,9 %:lla). Vakituista henkilöstöä tarkasteltaessa suurin ikäryhmä vuonna 2012 oli myös vuotiaat. Heitä oli yhteensä 130 henkilöä (20,1 %). Muita suurimpia ikäryhmiä olivat vuotiaat (115 henkilöä, 17,8 %) ja vuotiaat (90 henkilöä, 14 %). Pienimmät ikäryhmät vakituisesta henkilöstöstä olivat puolestaan vuotiaat (7 henkilöä, 1,1 %) ja vuotiaat (8 henkilöä, 1,2 %). Alle 20-vuotiaita vakituisia työntekijöitä ei ollut.

8 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 7 Suurimpia muutoksia vakituisen henkilöstön ikärakenteessa vuoteen 2011 verrattaessa oli vuotiaiden määrän kasvu 3 henkilöllä (75 %:lla) ja vuotiaiden määrän kasvu 5 henkilöllä (167 %:lla). Lisäksi vuotiaiden osuus oli kasvanut 9 henkilöllä (19,6 %:lla) ja vuotiaiden osuus oli lisääntynyt 7 henkilöllä (22,6 %:lla) vuotiaiden määrä oli puolestaan vähentynyt 13 henkilöllä (10,2 %:lla) Keski-ikä Koko henkilöstön keski-ikä oli 43,6 vuotta. Vuoteen 2011 verrattuna koko henkilöstön keskiikä laski 0,9 vuodella (2 %:lla). Kunta-alalla työskentelevän henkilöstön keski-ikä vuonna 2011 oli 45,6 vuotta (Kuntatyönantajat 2011). Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,6 vuotta. Vuoteen 2011 verrattuna vakituisen henkilöstön keski-ikä laski 0,6 vuodella (1,2 %:lla). Vuonna 2011 kunta-alalla vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta. (Kuntatyönantajat 2011.) Määräaikaisten työntekijöiden keski-ikä oli puolestaan 35,2 vuotta. Vuoteen 2011 verrattuna määräaikaisen henkilöstön keski-ikä laski 1,2 vuodella (3,3 %:lla). Vuonna 2011 kunta-alalla määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 38,4 (Kuntatyönantajat 2011.)

9 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö suurimmissa ammattiryhmissä Lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit Lääkäreitä oli yhteensä 27 henkilöä (2,8 % koko henkilöstöstä). Heistä 23 (85 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 4 (15 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Lääkäreistä 19 työskenteli kokoaikaisina viranhaltijoina, 6 osa-aikaisina viranhaltijoina ja 2 henkilöä hoiti sivuvirkaa. Vuoteen 2011 verrattuna lääkäreiden määrä laski 2 henkilöllä (6,9 %:lla). Hammaslääkäreitä oli yhteensä 12 henkilöä (1,3 % koko henkilöstöstä). Heistä 8 (67 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 4 (33 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Hammaslääkäreistä 9 työskenteli kokoaikaisina viranhaltijoina, 2 osa-aikaisina viranhaltijoina ja yksi henkilö hoiti sivuvirkaa. Vuoteen 2011 verrattuna hammaslääkäreiden määrä väheni 1 henkilöllä (7,7 %:lla). Eläinlääkäreitä oli yhteensä 6 henkilöä. Tämä on 0,6 % koko henkilöstöstä. Heistä kaikki työskentelivät vakituisessa palvelussuhteessa kokoaikaisina viranhaltijoina. Vuoteen 2011 verrattuna eläinlääkäreiden määrä laski 1 henkilöllä (14,3 %:lla) Lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit Lääkärit Hammaslääkärit Eläinlääkärit Virat yhteensä Vakituiset Määräaikaiset Hoito-, hoiva- ja laitoshenkilökunta Terveydenhoitajia oli yhteensä 45 henkilöä (4,7 % koko henkilöstöstä). Heistä 37 (82 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 8 (18 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna terveydenhoitajien määrä pysyi samana Sairaanhoitajia oli yhteensä 135 henkilöä (14,2 % koko henkilöstöstä). Heistä 91 henkilöä (67 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 44 henkilöä (33 %) määräaikaisessa pal-

10 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 9 velussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna sairaanhoitajien määrä kasvoi 10 henkilöllä (8 %:lla). Lähihoitajia oli yhteensä 288 henkilöä (30,3 % koko henkilöstöstä). Heistä 141 henkilöä (49 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 147 henkilöä (51 %) määrä-aikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna lähihoitajien määrä kasvoi 41 henkilöllä (16,6 %:lla). Perushoitajia oli yhteensä 101 henkilöä (10,6 % koko henkilöstöstä). Heistä 89 henkilöä (88 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 12 henkilöä (12 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna perushoitajien määrä väheni 8 henkilöllä (7,3 %:lla). Hammashoitajia oli yhteensä 27 henkilöä (2,8 % koko henkilöstöstä). Heistä 18 henkilöä (67 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 9 henkilöä (33 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna hammashoitajien määrä lisääntyi 4 henkilöllä (17 %:lla). Kodinhoitajia oli yhteensä 53 henkilöä (5,6 % koko henkilöstöstä). Heistä 49 henkilöä (93 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 4 (7 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna kodinhoitajien määrä väheni 7 henkilöllä (5 %:lla). Laitoshuoltajia oli yhteensä 43 henkilöä (4,5 % koko henkilöstöstä). Heistä 35 henkilöä (81 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 8 henkilöä (19 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna laitoshuoltajien määrä väheni 6 henkilöllä (12 %:lla). Hoivatyöntekijöitä oli yhteensä 23 henkilöä (2,4 % koko henkilöstöstä). Heistä 7 henkilöä (30 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 16 henkilöä (70 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna hoivatyöntekijöiden määrä kasvoi 1 henkilöllä (5 %:lla). Osastonhoitajia oli yhteensä 18 henkilöä (1,9 % koko henkilöstöstä). Heistä kaikki 16 henkilöä (89 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 2 henkilöä (11 %) määräaikaisessa palvelusuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna osastonhoitajien määrä lisääntyi 3 henkilöllä (20 %:lla). Fysioterapeutteja oli yhteensä 15 henkilöä (1,6 % koko henkilöstöstä). Heistä 12 henkilöä (80 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 3 henkilöä (20 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoteen 2011 verrattuna fysioterapeuttien määrä laski 2 henkilöllä (12 %:lla).

11 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 10 Hallintohenkilöstö ja vakanssien kehitys Vuoden viimeinen päivä hallinnon vastuualueella oli voimassaoleva palvelussuhde 34 henkilöllä (3,6 % koko henkilöstöstä). Heistä 26 henkilöä (76,5 %) työskenteli vakituisessa palvelussuhteessa ja 8 henkilöä (23,5 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Verrattuna edellisen vuoden viimeiseen päivään hallintohenkilöstön määrä kasvoi 7 henkilöllä (26 %:lla). Näistä lisääntyneistä palvelussuhteista 2 oli uutta vakituista työntekijää: nimikemuutos osastonhoitajan virasta laatusuunnittelijaksi ja aiemmin ostopalveluna hankittu asianhallintasihteeri. Lisäksi 4 henkilöä toimi sijaisena vakituisen tehtävänhoitajan ollessa vapaalla sekä 1 harjoittelija. Henkilöstön lkm / Hallinto MUUTOS Johto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Tietohallinto Työsuojelu YHTEENSÄ

12 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 11 Alla olevassa taulukossa on kuvattu hallinnon vastuualueen vakanssien eli vakituisten virkojen ja työsuhteisten tehtävien kehitys vuosina Vakanssien määrä on lisääntynyt 3:lla (asianhallintasihteeri, palkkasihteeri ja toimistosihteeri). Vakanssit / Hallinto MUUTOS Johtaja Tiedottaja Osastonhoitaja -> Laatusuunnittelija Asianhallintasihteeri Hallintojohtaja Henkilöstösihteeri Palkkasihteeri Tietohallintopäällikkö Järjestelmäasiantuntija Atk-tukihenkilö -> Sovelluspääkäyttäjä Atk-koordinaattori Talousjohtaja Laskentapäällikkö Hankinta- ja taloussihteeri Laskentasihteeri Toimistosihteeri Ylihoitaja YHTEENSÄ

13 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti HENKILÖSTÖN TYÖPANOS 3.1 Tehty työpanos Tehty työpanos on vuosityöaika, joka lasketaan siten, että kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa vähentävät arkipyhät. Kun näin saadusta teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta vähennetään vuosilomat, saadaan säännöllinen vuosityöaika. Kun vielä vähennetään palkalliset ja palkattomat poissaolot, saadaan tehty säännöllinen vuosityöaika ja lisäämällä lisä- ja ylityö saadaan tehty vuosityöaika. JIK ky:n tehty työpanos vuonna 2012 oli työpäivää. (Tähän ei ole laskettu koulutukseen käytettyä työpanosta.) Lisäksi lisätyöt tehtynä työpanoksena määriteltynä olivat työpäivää ja ylityöt työpäivää. Yhteensä JIK ky:n tehty työpanos lisä- ja ylityöt mukaan laskettuina oli työpäivää. Vuoteen 2011 verrattuna tehdyn työpanoksen määrä on noussut 3,1 %:lla Kokonaistyöaika Tehty työaika oli 76 % kokonaistyöajasta. Kokonaistyöaika jakautuu tehtyyn työaikaan ja poissaoloihin. (Kuviossa on sekä vakituisessa että määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön kokonaistyöaika. Muihin vapaisiin sisältyvät mm. opintovapaat, koulutus, lapsen sairaudesta johtuvat vapaat, lomarahavapaat, vuorotteluvapaat sekä palkalliset ja palkattomat yksityisvapaat.) Vuonna 2012 JIK ky:ssä kertyi yhteensä työtuntia. Tämä on tuntia (2,9 %) enemmän kuin vuonna 2011.

14 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 13 Lisätyötä tehtiin yhteensä tuntia. Tämä on 251 tuntia (2,4 %) vähemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan lisätyötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,8 %. Ylitöitä tehtiin yhteensä tuntia. Se on 1054 tuntia (10,4 %) vähemmän kuin vuonna Kaiken kaikkiaan ylityötuntien osuus kertyneistä työtunneista on 0,7 %. Työtunnit, ylityöt ja lisätyöt vuonna 2012 olivat yhteensä tuntia. Tämä on tuntia (2,7 %) enemmän kuin vuonna Poissaolot Kalenteripäivinä laskettuna poissaolopäiviä koko henkilöstöllä vuonna 2012 oli yhteensä päivää. Yleisimmät poissaolon syyt olivat vuosiloma ( päivää, 51 % kaikista poissaoloista), sairaus ( päivää, 17 % kaikista poissaoloista), perhevapaat (9.288 päivää, 14 % kaikista poissaoloista), sekä muut vapaat (6.432 päivää, 10 % kaikista poissaoloista). Muihin vapaisiin lasketaan mm. ylityövapaat, toisen viran hoito sekä yksityisvapaat. Kalenteripäivinä laskettuna poissaolopäivät vähenivät vuoteen 2011 verrattuna päivällä (4 %:lla).

15 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 14 Poissaoloja kalenteripäivinä tarkasteltaessa suurimmat muutokset vuoteen 2011 verrattuna olivat sairauspoissaolojen vähentyminen (2.543 kalenteripäivällä, 18 %:lla), opintovapaista johtuvien poissaolojen vähentyminen (359 kalenteripäivällä, 25 %:lla), kuntoutuksesta johtuvien poissaolojen vähentyminen (151 kalenteripäivällä, 19 %:lla), lapsen sairastumisesta johtuvien poissaolojen vähentyminen (77 kalenteripäivällä, 14 %:lla), koulutuksesta johtuvien poissaolojen lisääntyminen (147 kalenteripäivällä, 12 %:lla), vuorotteluvapaasta johtuvien poissaolopäivien lisääntyminen (480 kalenteripäivällä, 35 %:lla) sekä lomarahavapaiden lisääntyminen (13 kalenteripäivällä 93 %:lla) Poissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä ,56. Vuoteen 2011 verrattuna poissaolojen palkkakustannukset lisääntyivät ,41 eurolla (0,7 %:lla). Poissaolojen palkkakustannuksia tarkasteltaessa suurimmat muutokset vuoteen 2011 verrattuna olivat sairauspoissaolojen palkkakustannusten väheneminen eurolla (11 %:lla), perhevapaiden vähentyminen eurolla (14,7 %:lla), koulutusmenojen lisääntyminen eurolla (13,7 %: lla), lomarahavapaiden kustannusten kasvu eurolla (479 %:lla) sekä muiden vapaiden kustannusten väheneminen eurolla (31,2 %:lla).

16 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 15 Sairauspoissaolot Vuonna 2012 sairauspoissaoloja oli yhteensä kalenteripäivää. Vuoteen 2011 verrattuna sairauspoissaolojen määrä vähentyi kalenteripäivällä (18,1 %:lla). Sairauspoissaolopäivien keskiarvo oli 12,1 kalenteripäivää henkilöä kohti. ( / 951 henkilöä). Tämä on 3,3 päivää (21,4 %) vähemmän kuin vuonna Sairauspoissaolopäiviä oli yhtä henkilötyövuotta kohti 13,2. Tämä on 3,2 päivää (19,5 %) vähemmän kuin vuonna Vuonna 2011 kunta-alalla keskimäärin oli sairauspoissaoloja yhtä henkilötyövuotta kohden noin 18,3 päivää. (Kuntatyönantajat 2011.) Tähän verrattaessa JIK ky:ssä sairauspoissaoloja oli 5,1 päivää vähemmän henkilötyövuotta kohden tarkasteltuna. Yleisesti ottaen sairauspoissaolot vähentyivät vuoteen 2011 verrattuna. Lyhytaikaiset sairauspoissaolot (kesto 1 3 päivää) laskivat 0,5 % edellisvuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot kestoltaan 4 10 päivää vähentyivät 16,9 % edellisvuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot kestoltaan päivää laskivat 17,9 % vuoteen 2011 verrattuna. Sairauspoissaolot kestoltaan päivää vähentyivät 55,5 %. Sairauspoissaolot, jotka kestivät päivää laskivat yhdellä. Sairauspoissaoloja kestoltaan päivää ei ollut lainkaan. Edellä mainitut tiedot perustuvat esimiesten tekemiin ns. keskeytyspäätöksiin sairauspoissaolojen vuoksi.

17 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 16 Vuonna 2012 selvästi suurin osa sairauspoissaoloista (68,7 %) oli kestoltaan 1-3 päivää. Verrattaessa vuoteen 2011 lyhytaikaisten 1-3 päivää kestävien sairauspoissaolojen osuus niiden kokonaismäärästä on lisääntynyt 4,3 %:lla. Sairauspoissaolojen kustannukset Vuonna 2012 sairauspoissaolojen palkkakustannukset olivat (ilman henkilösivukuluja). Sairauspoissaolojen palkkakustannukset ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna eurolla eli 11 %:lla. Sairauspoissaolojen kokonaiskustannukset henkilösivukulujen kanssa laskettuna vuonna 2011 olivat

18 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 17 Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot Vakituisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä sairauspoissaoloja oli kalenteripäivää. Tämä on 84,8 % kaikista sairauspoissaoloista. Vakituisten sairauspoissaolot ovat vähentyneet 14,4 % vuoteen 2011 verrattuna. Sairauspoissaoloja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevilla henkilöillä oli vuonna 2011 yhteensä kalenteripäivää. Tämä on 15,2 % kaikista sairauspoissaoloista. Määräaikaisten sairauspoissaolot ovat vähentyneet 33,8 % verrattuna vuoteen Keskiarvon mukaan laskettuna yhdellä vakituisella henkilöllä oli 15,1 kalenteripäivää sairauspoissaoloja (9771 kalenteripäivää/646 henkilöä). Yhdellä määräaikaisella henkilöllä oli taas 5,7 kalenteripäivää sairauspoissaoloja (1751 kalenteripäivää/305 henkilöä). Vuoteen 2011 verrattaessa vakituisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä henkilöä kohden laskettuna ovat vähentyneet 3,1 kalenteripäivänä (17 %:lla) ja määräaikaisten sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat laskeneet 3,6 päivällä (39 %:lla). Sairauspoissaolojen jakautuminen ammattinimikkeittäin Tutkittaessa sairauspoissaolotilastoja, joissa poissaolojen määrä vuodessa oli yli 15 kalenteripäivää, huomataan, että ammattinimikkeittäin on havaittavissa suhteellisen isoja eroja. Saadut luvut suhteutettiin lisäksi kullakin nimikkeellä työskentelevän henkilöstön kokonaismäärään, jolloin luvuista saatiin vertailukelpoisia keskenään. Eniten yli 15 kalenteripäivää vuodessa olivat sairastaneet osastonhoitajat ja perushoitajat. Seuraavaksi eniten sairastavat ammattiryhmät olivat hammashoitajat, kodinhoitajat ja laitoshuoltajat. Kuudenneksi ja seitsemänneksi eniten yli 15 kalenteripäivää sairauspoissaoloja oli hoivatyöntekijöillä ja lähihoitajilla. Vuoteen 2011 verrattuna terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien suhteellinen osuus yli 15 päivän sairauspoissaoloissa on laskenut verrattaessa muihin ammattiryhmiin. Osastonhoitajien ja laitoshuoltajien suhteellinen osuus yli 15 päivän sairauspoissaoloissa on vastaavasti kasvanut. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että sairauspoissaolojen jakaantuminen ammattinimikkeittäin noudattaa pääosin edellisvuoden linjaa. Vakituiset pitkäaikaisterveet Pitkäaikaisterveeksi lasketaan henkilö, jolla ei ole yhtään sairauspoissaoloa tilinpäätösvuonna. Vakituisesta henkilöstöstä pitkäaikaisterveitä oli 199 henkilöä (30,8 %) vuonna Pitkäaikaisterveiden määrää verrattaessa vuoteen 2011 määrä väheni 14 henkilöllä eli 6,6 %:lla. Työtapaturmat Työtapaturmista raportoitiin vuoden 2012 aikana yhteensä 61 kertaa. Vuoteen 2011 verrattuna työtapaturmien määrä kasvoi 14:llä (29,8 %:lla). Työssä/työpaikalla tapahtuneet tapaturmat lisääntyivät 15:lla (42,9 %:lla), tapaturmat työpaikan ulkopuolella kasvoivat 3:lla (300 %:lla) ja ammattitauteja ei todettu yhtäkään vuonna Tapaturmat työmatkalla laskivat edellisvuoteen verrattuna 4:llä (36,4 %:lla).

19 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 18 Tapaturmat olosuhteiden mukaan Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Muutos vuodesta Työssä/työpaikalla Työmatkalla Työpaikan ulkopuolella Ammattitauti YHTEENSÄ Verrattaessa vuoteen 2011 työtapaturmien korvauspäivien lukumäärä nousi 151 päivällä (72 %:lla).

20 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti Rekrytointi ja vaihtuvuus Yleistä vuodelta 2012 JIK ky:n rekrytoinnin suunnittelusta ja kehittämisestä vastasi moniammatillinen rekrytointityöryhmä sekä siitä eriytettynä hoitajarekrytointiryhmä. Myös suun terveydenhuollon rekrytointia ryhdyttiin aktiivisesti kehittämään. Rekrytointityöryhmä on kokoontunut vuoden aikana kaksi kertaa käsitellen mm. henkilöstön saatavuutta, rekrytointimateriaalia, KOMIAyhteistyömarkkinointia sekä palautetilaisuuksista saatua tietoa. Vuoden aikana käynnistyi myös työyksiköille suunnatun perehdyttäjäkoulutuksen suunnittelu osana rekrytoinnin edistämistä. Lisäksi yhdessä jäsenkuntien peruskoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajien sekä henkilöstövastaavien kanssa pohdittiin keinoja nuorten rekrytoimiseksi kunta-alalle. Hoitohenkilöstön rekrytointi Hoitajien rekrytoinnista vastasi kokopäiväinen rekrytointikoordinaattori. Hoitajarekrytointiryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa käsitellen kulloinkin ajankohtaisia asioita, kuten kesätyöntekijöiden valintoja ja muistamisia, saatua palautetta palvelussuhteista, Laurarekrytointijärjestelmän kehittämistä sekä rekrytoinnin määrärahoja ja raportointia. Hoitajarekrytointiesitettä päivitettiin keväällä, ja sitä käytettiin monissa JIK ky:n esittelytilaisuuksissa. Myös yhteistyötä esimiesten kanssa tiivistettiin entisestään. Kesän 2012 kesätyöntekijöille hoivan ja hoitotyön puolella annettiin muistoksi laadukkaat JIK ky:n logolla varustetut T-paidat sekä kuulakärkikynät. Edellisvuoden tapaan kesätyöntekijöille järjestettiin terveyskeskuskohtaiset infotilaisuudet heti kesän alussa. Tilaisuuksissa kerrottiin yleisesti JIK ky:stä sekä annettiin tietoa mm. palkkaus- ja tietosuoja-asioista. Lisäksi loppukesästä pidettiin keskustelutilaisuuksia, joissa heillä oli mahdollisuus antaa palautetta kokemuksistaan. Palautteesta laadittiin kooste, jota käsiteltiin rekrytointityöryhmässä, hoidon ja hoivan rekrytointipalaverissa sekä erikseen vielä hoidon ja hoivan vastuualueiden palavereissa. Tärkeimmät palautteet annettiin myös suoraan yksiköiden esimiehille. Vakituisiin virkoihin ja työsuhteisiin tehtäviin on ollut hakijoita. Sen sijaan sijaisten saaminen äkillisiin ja lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut vaikeampaa. Erityisesti sairaanhoitajien, laboratoriohoitajien ja röntgenhoitajien rekrytointi on ollut haasteellista. Lähi- ja perushoitajien sekä terveydenhoitajien saatavuus on ollut paras. Alan opiskelijat sekä jo eläkkeelle jääneet ammattilaiset ovat olleet tärkeässä asemassa, jotta äkillisistä tilanteista on selvitty. Vakituinen henkilöstö on joustanut työvuoroissaan. Toteutuneesta rekrytoinnista on tehty järjestelmällistä raportointia, jonka mukaan sijaisvälityksiä eri yksiköihin kirjattiin vuoden aikana n Osa työyksiköistä rekrytoi sijaiset suoraan ilman rekrytointikoordinaattorin apua. Noin 35 työvuoroon ei rekrytoinnista löytynyt sijaista lainkaan. JIK ky osallistui yhteistyössä sairaanhoitopiirin muiden yhteistoiminta-alueiden kanssa hankevalmisteluun, jonka tarkoituksena on rekrytoida espanjalaisia sairaanhoitajia Etelä- Pohjanmaalle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle ESR-rahoitusta.

21 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 20 Lääkäreiden rekrytointi Terveyskeskuslääkäreiden rekrytoinnista vastasi johtava ylilääkäri oman virkatyönsä ohella. JIK ky:n mainos julkaistiin Tampereelta, Oulusta, Turusta ja Kuopiosta valmistuvien lääkäreiden kurssijulkaisuissa. Lisäksi julkaistiin työpaikkailmoituksia kandiseurojen internet-sivuilla. Keväällä järjestettiin rekrytointitilaisuus Kuopion yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Entisille ja nykyisille kandeille järjestettiin kesäinen illanvietto Ilmajoella. Syksyllä JIK ky osallistui Kunta etsii lääkäriä -tapahtumaan Tampereen yliopistolla. Lisäksi osallistuttiin yhdessä maakunnan muiden johtavien ylilääkäreiden kanssa rekrytointimatkaan Viron Tartoon. KOMIA-yhteismarkkinointi -hankkeen yhteydessä julkaistiin rekrytointiliite, jossa tuotiin esiin JIK ky:n avoimet lääkärinvirat. Em. rekrytointitoimenpiteiden ansiosta terveyskeskuslääkäreiden virkoihin saatiin kolme uutta lääkäriä. Lisäksi sovittiin yksi harjoittelija, muutamia kesä- ja joulusijaisia sekä yksi pidempiaikainen sijainen. Suun terveydenhuollon henkilöstön rekrytointi Suun terveydenhuollon rekrytoinnin haasteet ovat hammaslääkäreiden ja suuhygienistien saatavuudessa. Alan koulutuspaikat ovat kaukana maakunnasta, joten koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ei ole kovin luontevaa. Hammashoitajia sen sijaan valmistuu maakunnasta, joten heidän rekrytointinsa on ollut helpompaa. Lyhytaikaiset sijaisuudet on saatu sisäisin järjestelyin hoidettua. Hammaslääkärivajauksen vuoksi on myös hammashoitajia ollut käytettävissä. Hammaslääkärin virkoja on 14, joista kahdeksan on täytetty kokoaikaisella viranhaltijalla, kaksi virkaa tehdään 50%:sti sekä kaksi virkaa on täytetty ostopalveluna. Avoimena oleviin hammaslääkärin virkoihin ei tahdo olla hakijoita. Hammaslääkäreiden rekrytointia on tehty aktiivisesti vuoden 2012 alusta. Kontakteja on luotu alan opiskelijoihin ottamalla kursseihin yhteyttä. Oulun Hammaslääketieteen laitos on osoittautunut parhaimmaksi kanavaksi, myös maantieteellisesti huomioiden. Maakunnan nuoret suuntautuvat pääsääntöisesti Ouluun opiskelemaan. Keväällä 2012 järjestettiin rekrytointimatka Ouluun. Iltatilaisuuteen kutsuttiin valmistuvan kurssin opiskelijoita, joille esiteltiin JIK ky:ää ja maakuntaa sekä keskusteltiin henkilökohtaisesti jokaisen opiskelijan kanssa työhön liittyvistä toiveista. Tilaisuuden ansiosta saatiin rekrytoitua kaksi kesäsijaista ja yksi tuli myöhemmin syksyllä. Lisäksi kurssilta saatiin yksi opiskelija hammaslääkärin virkaan. Jatkossa rekrytointimatka Ouluun on tarkoitus tehdä vuosittain. Suuhygienistien toimet ovat kaikki täynnä. Haasteena ovat kuitenkin lyhyet sijaisuudet, joihin ei ole työntekijöitä. Hammaslääketieteen opiskelijoita houkutellaan opintojen edetessä suuhygienistin tehtäviin kesän ajaksi. Suun terveydenhuollon haasteet rekrytoinnissa ovat hammaslääkärien saatavuudessa. Pitkäjänteisellä työllä ja kontaktien luomisella saadaan varmasti tulosta. Työyhteisöjen tuki ja ohja-

Henkilöstötilinpäätös 2011

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös 2011 Yhtymäkokous YT- ryhmä Työsuojelutoimikunta Johtoryhmä Johtokunta 30.3.2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 2.1. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ... 4 2.2.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2010

Henkilöstötilinpäätös 2010 2010 Yhtymäkokous 15.6.2011 YT-ryhmä 6.5.2011 Työsuojelutoimikunta 5.5.2011 Johtoryhmä 13.4.2011 Johtokunta 25.3.2011 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3 2.1. VAKINAISET VIRAT

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2014 Käsittely: JIK ky Johtokunta 27.3.2015 JIK ky Yhtymäkokous Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4 2.1. Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 Käsittely: JIK ky Johtokunta 28.3.2014 JIK ky Yhtymäkokous 25.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 2.1. Henkilöstömäärä... 3 2.1.1. Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 1

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 1 Henkilöstötilinpäätös 2009 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstötilinpäätös 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 2.1. Henkilöstön lukumäärä... 3 2.2. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

A. VAKINAISET TOIMET:

A. VAKINAISET TOIMET: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 18.3.2013 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset ja määräaikaiset toimet:

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET ASIAT HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA... 2 2. HENKILÖTYÖVUODET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. HENKILÖTYÖVUODET... 3 2.2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Luvian henkilöstöraportti 2016

Luvian henkilöstöraportti 2016 Luvian henkilöstöraportti 216 1 JOHDANTO Tämä on Luvian kunnan 15. ja samalla itsenäisen kunnan viimeinen henkilöstöraportti. Henkilöstöraportti antaa tietoa henkilöstövoimavarojen arvioinnista ja käytöstä

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Liite 1. vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen

RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Liite 1. vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 31.12.2015 1 1. Yleistä Kuntatyönantajien antaman suosituksen mukaisesti henkilöstöraportti sisältää tietoa henkilöstön määrästä, ikärakenteesta ja sukupuolijakaumasta,

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Hotti 18.6.2013. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Hotti 18.6.2013. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012 Lainsäädännön muutokset voimassa terveydenhuollon osalta vuodesta 2004 ja sosiaalihuollossa

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2015

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2015 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Henkilöstöraportti 2015 Käsittely: JIK ky Johtokunta 31.3.2016 JIK ky Yhtymäkokous 27.6.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 4 2.1. Henkilöstömäärä...

Lisätiedot