HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut

2 Sisältö 1 Alkusanat Henkilöstöpoliittinen ohjelma Henkilöstöasiat... 4 Yhteistoiminta Työsuojelutoiminta Henkilöstön rakenne ja työpanos Sairauspoissaolot Henkilöstön koulutus Rekrytointi... 13

3 1 Alkusanat Uuden organisaation syntyminen 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut perustettiin Uuteen organisaatioon siirtyi henkilökuntaa sosiaali- ja terveystoimesta, keskushallinnosta ja entisestä tilakeskuksesta. Liikelaitos aloitti toimintansa talouden tasapainottamistoimien jälkeen aikaisempaa pienemmällä henkilöstöllä. Organisaatiomallina liikelaitos oli kaikille uusi. Toiminnan alkua varjosti osin käydyt yhteistoimintaneuvottelut. Muutosprosessia pyrittiin toteuttamaan kiinteässä vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Ensimmäiseen toimintavuoteen liittyi kuitenkin paljon epävarmuuden tunnetta organisaation kaikilla tasoilla. Vuonna 2011 henkilöstön työpanos oli xx henkilötyövuotta. Tilapalveluiden vakituisen henkilöstön määrä oli 273 henkilöä, joista 31 henkilöä oli osa-aikaisia. Määräaikaisten henkilöiden määrä oli 32 henkilöä. Koko henkilöstön määrä oli 312 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 25 henkilöä, joista eläkkeelle siirtyneitä oli 17. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50,90 vuotta. Tilapalveluiden henkilöstön keski-ikä on korkeampi kuin Porvoon kaupungin koko henkilöstön keski-ikä (vuonna ,2 vuotta). Vakituisesta henkilöstöstä suomenkielisiä oli 75 % ja ruotsinkielisiä 25 %. Henkilöstöstä naisia oli 82,05 % ja miehiä 17,95 %. Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen lukumäärä/henkilö oli 13,6. Sairauspoissaolojen syntyminen on monisyinen asia. Tutkimuksissa on osoitettu, että poissaolojen hallinnassa varhaisella välittämisellä on myönteisiä, sairauslomia lyhentäviä vaikutuksia. Työtapaturmien määrä oli 26. Työmatkalla tapahtuneita työtapaturmia oli 6. Mehiläisen Työterveys teki Porvoon kaupungin henkilöstölle hyvinvointikyselyn syksyllä 2011 ja työyhteisöviestintäkysely tehtiin FCG:n toimesta. Henkilöstökyselyyn vastanneiden määrä oli koko liikelaitoksen osalta 126(%). Tulosyksiköittäin vastausten määrä vaihteli. Työyhteisöviestintäkysely toteutettiin ainoastaan sähköisenä ja vastausten määrä oli 56 (%). Seuraavien viiden vuoden aikana arvioidaan noin 75 henkilön siirtyvän Porvoon tilapalveluiden palveluksesta eläkkeelle. Henkilöstötilinpäätöksen tiedot perustuvat henkilöstöhallinnon ehrminfo tiedostoon lukuun ottamatta työtapaturmia, joiden osalta tiedot perustuvat vakuutusyhtiö If:in aineistoon ja eläkeennusteita, jotka perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) aineistoon. Liikelaitos Porvoon tilapalveluille laaditaan ensimmäinen oma henkilöstötilinpäätös. Osa henkilöstötilinpäätökseen liittyvistä asioista käsitellään Porvoon kaupungin henkilöstötilinpäätöksessä. Annika Malms-Tepponen toimitusjohtaja 1

4 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma Kaupunginhallitus on hyväksynyt henkilöstöpoliittisen ohjelman Henkilöstöpoliittinen ohjelma on perusta kaupungin noudattamalle henkilöstöpolitiikalle ja siinä määritellään yhtenäiset toimintaperiaatteet henkilöstöasioiden noudattamiselle. Liikelaitos Porvoon tilapalveluilla ei ole omaa henkilöstöpoliittista ohjelmaa. Työhyvinvointi Yhteistyötoimikunta on hyväksynyt Porvoon kaupungin työhyvinvointiohjelman Ruokapalvelu- ja siivousyksikkö on päivittänyt työhyvinvoinnin toimenpideohjelmansa toukokuussa Kiinteistöpalveluyksikön toimenpideohjelma on laatimatta. Työ liikelaitoksen työhyvinvointisuunnitelmien yhdistämiseksi ja yhtenäistämiseksi aloitettiin vuonna 2011 ja tavoitteena on hyväksyä ohjelma keväällä 2012 tilapalveluiden yhteistyöryhmässä. Työhyvinvointimäärärahat Porvoon tilapalveluilla ei ole ollut erikseen nimettyä keskitettyä työhyvinvointimäärärahaa. Tilapalveluiden johdon ja tulosyksiköiden käyttösuunnitelmissa on kuitenkin varattu määrärahaa, jota on kohdennettu koulutukseen ja virkistystoimintaan. Yksiköittäin on toimintavuoden aikana järjestetty messumatkoja ja yhteiset joulujuhlat koko henkilöstölle. Työhyvinvointia tukevaan koulutukseen ja tilaisuuksiin käytettiin vuonna euroa. Tilapalveluiden henkilöstö on osallistunut työhyvinvoinintiviikon tilaisuuksiin. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa suunnitellut esimiesvalmennukset muutostilanteessa peruuntuivat tilapalveluista riippumattomista syistä. 2

5 Voi hyvin toiminta Voi hyvin agenttitoiminnan uudelleenjärjestely aloitettiin ensimmäisenä toimintavuotena. Tilapalveluiden henkilöstöä osallistui eri ohjattujen ryhmien toimintaan. Tavoitteena on aktivoida toimintaa, koska henkilökunnan liikkuminen on tärkeää työkyvyn ylläpitämiseksi. Tilapalveluiden joukkue voitti työsuojeluviikolla järjestetyn Boccia turnauksen. 3

6 3 Henkilöstöasiat Porvoon tilapalvelut ei ole osallistunut henkilöstöasiain neuvottelukunnan toimintaan mutta päätöksenteossa on noudatettu Porvoon kaupungin linjauksia. Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöksellä yhtenäistettiin nimikkeitä ja tehtäväkohtaisia palkkoja. Täyttölupamenettely Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen täyttölupamenettelystä. Täyttölupamenettelyn piiriin kuuluivat: vakinaiset olemassa olevat virat ja työsuhteiset tehtävät, jotka tulevat avoimeksi esimerkiksi työntekijän vaihtaessa työpaikkaa tai siirtyessä eläkkeelle. vakinaisten virkojen ja työsuhteisten tehtävien sijaisuudet, jotka tulevat avoimeksi esimerkiksi äitiysloman ja muun virka- tai työvapauden takia. määräaikaiset virka- ja työsuhteet, ilman henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttyä vakanssia, esimerkkinä projektihenkilöt. Täyttölupamenettely ei koskenut koululaisten kesätöitä, työllisyysvaroin palkattuja, vuorotteluvapaasijaisuuksia eikä enintään kolmen kuukauden sijaisuuksia. Keittiö-, tilahuolto-, kiinteistönhuolto- ja toimistotehtävissä täyttölupaa on haettu jo yli kahdentoista päivän sijaisuuksiin. Toimitusjohtajan päätöksellä on myönnetty 126 täyttölupaa vuonna

7 Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta (Yttk) Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työn, työn toteuttamisen ja työyhteisön kehittämisessä ja samalla edistää kaupungin toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Yhteistoimintaneuvottelut Porvoon tilapalveluiden perustamiseen liittyen käytiin yhteistoimintaneuvotteluja yhteensä 14. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin siirtyvän henkilöstön kanssa työaikojen muuttamisesta, nimikkeistä ja virkojen muuttamisesta toimiksi. Työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) Yhteistyötoimikunnan alaisuuteen on perustettu työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) ja vapaaaikaryhmä. Työhyvinvointiryhmän tehtävänä on toimia yhteistyötoimikunnan työhyvinvoinnin ja työsuojeluasioiden valmistelevana ryhmänä. Porvoon tilapalvelun yhteistyöryhmä Porvoon tilapalveluiden yhteistyöryhmä perustettiin keväällä Yhteistyöryhmässä ovat kaikki tulosyksiköt edustettuina ja toimitusjohtaja toimii yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Yhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2011 yhden kerran. Yhteistyöryhmän kokoonpano on seuraava: Annika Malms-Tepponen, puheenjohtaja Mika Söderström (Göran Sjöström) - Jorma Kuittinen (Teemu Laajala) Hanna Simula (Marianne Seppänen) - Harriet Viljala (Riitta Hyppönen) Nina Sola (Harriet Ekholm) - Ritva Flink (Anu Laaksonen) Irmeli Grönqvist, työsuojeluvaltuutettu 5

8 Säännölliset LM-palaverit Liikelaitoksen toimitusjohtaja ja luottamusmiehet kokoontuivat säännöllisesti, joka kuukauden ensimmäinen maanantai yhteiseen palaveriin, joissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita. Tulosyksiköiden säännölliset työpaikkakokoukset Tulosyksiköiden säännöllisiä työpaikkakokouksia järjestettiin seuraavasti: Kiinteistöpalveluyksikkö, joka kuukauden viimeinen arkipäivä Siivousyksikkö, koko henkilöstön yhteisiä työpaikkakokouksia 4 Ruokapalveluyksikkö, koko henkilöstön yhteisiä työpaikkakokouksia 4 Koko henkilöstön yhteisten työpaikkakokousten lisäksi kaikki tulosyksiköt järjestivät säännöllisesti esimieskokouksia. Tilapalveluiden toimistokokous järjestettiin säännöllisesti johtokunnan kokousta seuraavana aamuna. Henkilöstöjohtaja vieraili loppuvuodesta kaikkien tulosyksiköiden työpaikkakokouksissa informoimassa Savuton Porvoo päätöksestä. Tilapalvelu johtoryhmä Tilapalvelu johtoryhmä kokoontui joka viikon torstai. Johtoryhmän kokoonpano on seuraava: toimitusjohtaja Annika Malms-Tepponen, puheenjohtaja kiinteistöpalvelupäällikkö Mikael Nystedt (Göran Sjöström) siivouspäällikkö Ulla Viljala (Marianne Seppänen) ruokapalvelupäällikkö Birgitta Creutziger (Harriet Ekholm) taloussuunnittelija Erja Forsberg henkilöstön edustaja Sune Forss (Anne Saarvo) Johtoryhmän pöytäkirjat julkaistiin liikelaitoksen yhteisellä levyasemalla ja käsiteltyjä asioita käytiin läpi esimieskokouksissa. Kiinteistöpalveluyksikössä käytäntönä oli käydä läpi yhteenveto käsitellyistä asioista säännöllisissä työpaikkakokouksissa. Henkilöstökysely ja työyhteisöviestintäkysely 2011 Mehiläisen Työterveys teki Porvoon kaupungin henkilöstölle hyvinvointikyselyn syksyllä Kyselyllä selvitettiin henkilöstö näkemyksiä työn hallinnasta, organisaatiokulttuurista, vaikutusmahdollisuuksista ja esimiestyöstä. Kyselyyn vastasi 126 henkilöä. Tulosyksiköittäin vastausten määrä vaihteli seuraavasti: - koko liikelaitoksen tulos (126) - Toimisto ja hallinto, ei omaa tulosta (< 10) 6

9 - Kiinteistöpalveluyksikkö (ei omaa tulosta < 10) - Siivousyksikkö, koko yksikkö (79) ja alueittain o alue 1 (19) o alue 2 (17) o alue 3 (15) o alue 4 (20) - Ruokapalveluyksikkö, koko yksikkö (34) ja Johannisbergin aluekeittiö (15) Tuloksissa nousee esille myönteisiä vahvuuksia omien työtehtävien hallinta ja siihen liittyvän kompetenssin tunne sekä työtehtävien ja tavoitteiden ja odotusten selkeys. Selkeitä kehittämisalueita ovat kyselytulosten perusteella esimiestyö ja vaikutusmahdollisuudet työssä sekä perehdytys. Työyhteisöviestintäkysely toteutettiin ainoastaan sähköisenä ja vastausten määrä oli 56 (%). Henkilöstökyselyn ja työyhteisöviestinnän tuloksia käsitellään yhdessä ja käsittelyprosessista on päätetty yhteistyöryhmässä alkuvuodesta Tavoitteena on vuoden 2012 aikana vahvistaa toimenpideohjelma saatujen kehittämisehdotusten pohjalta. 7

10 4 Työsuojelutoiminta Porvoon tilapalvelut työnantajana vastaa ja huolehtii työsuojelutoiminnan toteutumisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa Esimiehet arvioivat työsuojelutoimien ensisijaisuuden ja päättävät niiden toteutuksesta. Jokaisen työntekijän on tiedettävä oman työnsä vaarat ja niiltä suojautuminen sekä noudatettava työtään koskevia määräyksiä ja ohjeita. Työsuojeluasioiden valvontavastuu on yhteistyötoimikunnalla, joka toimii työsuojelun valvontalain tarkoittamana toimikuntana, työnantajaa edustavalla työsuojelupäälliköllä ja henkilöstöä edustavilla työsuojeluvaltuutetuilla. Työsuojeluparit Tilapalvelun työsuojeluparit on nimetty uudestaan organisaatiomuutoksen jälkeen. Yösuojeluparien koulutus käynnistyy Työtapaturmat Työtapaturmat tai läheltä-piti tilanteet on kirjattu ja käsitelty johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmä on kunkin tapauksen osalta harkinnut mahdollisia parannus- ja ennaltaehkäisytoimenpiteitä sekä ohjeistusta ja perehdytystä. Loppuvuodesta 2011 hankittiin liukuesteitä siivous- ja ruokapalveluyksikön henkilöstölle. Ilmoitettuja työtapaturmia oli 26 kappaletta. Näistä työmatkalla tapahtuneita oli 6 kpl. Työtapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli 2011 yhteensä 608 päivää. 8

11 5 Henkilöstön rakenne ja työpanos Tilapalveluiden vakituisen henkilöstön määrä oli 273 henkilöä Määräaikaisten henkilöiden määrä oli 32 henkilöä. Koko henkilöstön määrä oli 312 henkilöä. Vapautettuja omista tehtävistään oli 5 henkilöä. Koko henkilöstöstä naisten osuus on 82,05 % ja miesten osuus 17,95 %. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50,9 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 40,30 vuotta. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 25 henkilöä Vuonna 2011 työpanos oli xxx henkilötyövuotta. Vakituisesta henkilöstöstä suomenkielisiä oli 75 % ja ruotsinkielisiä 25 %. Henkilöstön eläköityminen Vanhuuseläkkeelle siirtyi vuonna henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 3 henkilöä. Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) ennusteen mukaan vuosien aikana arvioidaan eläkepoistuman olevan 75 henkilöä. 9

12 6 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen syntyminen on monisyinen asia. Sairauspoissaolojen hallinnassa varhaisella välittämisellä on tutkimuksissa todettu olevan myönteisiä, sairauslomia lyhentäviä vaikutuksia. Henkilöstötoimisto on antanut esimiehille ohjeen toimintavoista pitkittyneissä ja toistuvissa sairauspoissaoloissa. Varhaista välittämistä on käsitelty vuosittain koulutustilaisuuksissa, joiden kohderyhmänä ovat olleet esimiehet, työntekijät. Tulosyksiköiden työpaikkakokouksissa on käyty läpi alla olevaa toimintaohjetta koko henkilöstön kanssa. Vuonna 2011 sairauspoissaolojen määrä oli yhteensä 5132 päivää ja sairauspäivien kustannukset olivat yhteensä ,79 euroa. Pitkien yli 60 päivän sairauspoissaolojen osuus oli 19,3 % kaikista sairauspoissaoloista. Pitkiä sairauspoissaoloja aiheuttivat tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ja henkiseen kuormittumiseen sekä työssä jaksamiseen liittyvät ongelmat. Työterveysneuvotteluja on pidetty 22 kertaa, joissa vaihtelevasti on ollut mukana 1 2 työterveyshuollon edustajaa. Työkykyarviokäyntejä oli 72 kappaletta. 10

13 Työterveyspalvelut Sopimus ja toimintasuunnitelmat Porvoon kaupungilla on sopimus työterveyspalvelujen tuottamisesta Kuninkaantien työterveyden kanssa. Sopimukset sisältävät lakisääteiset terveydenhuoltopalvelut ja työnantajan vapaaehtoisesti järjestämät sairaanhoitopalvelut käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kustannukset Vuonna 2011 Porvoon tilapalvelun työterveyspalvelujen kustannukset olivat ,53 euroa työterveyshuollon tilastoinnin ja korvaushakemuksen mukaan. Porvoon kaupunki hakee keskitetysti Kelan korvaukset. Työpaikkaselvitykset ja työpaikkakäynnit Työpaikkaselvityksiä tehtiin Kuninkaantien työterveyden toimesta 11 kpl, joista ergonomisia työpaikkaselvityskäyntejä 10. Työpaikkaraportteja on laadittu 9 kpl. Tilahuoltajien ryhmä Työtaitoa työhön voimia vapaalle järjestettiin , aiheena henkisen jaksamisen tukeminen työssä. Mukana ja ohjaamassa olivat työpsykologi Taina Kinnari ja työfysioterapeutti Saija Koivuniemi. Useita palavereja on pidetty, joissa on pohdittu yhdessä työterveyden kanssa toimenpiteitä henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta. 11

14 7 Henkilöstön koulutus Koulutuksen painopisteenä oli esimieskoulutus. Liikelaitoksen henkilöstöstä oppisopimuskoulutukseen osallistui vuonna henkilöä. Kuusi henkilöä osallistui Kuntapalveluiden tuotteistamiskoulutukseen, johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) suoritti yksi henkilö ja siivousohjaajan oppisopimuskoulutukseen yksi henkilö Tilahuoltajan ja laitoshuoltajan ammattitutkinnon oppisopimuksella suorittivat 2 henkilöä. Oman työnsä ohella opiskeli useat tilakeskuksen työntekijöistä. Liikelaitoksen henkilöstö osallistui työhyvinvointiviikon luentotilaisuuksiin ja säännöllisiin esimieskoulutuksiin sekä erillisiin yksikkökohtaisen koulutusyhteenvedon mukaisiin koulutuksiin. 12

15 8 Rekrytointi Sijaisrekrytointi haasteellista 2011 Loppuvuodesta 2011 otettiin käyttöön sähköinen sijaisrekrytointi. Etenkin ruokapalveluyksikössä sijaisten tarve on välitön palvelutuotannon turvaamiseksi. Sijaisresurssien rekrytoinnin haasteista johtuen henkilöstöä on jouduttu siirtämään pikaisella varoituksella toiseen kohteeseen, jotta palvelu on voitu turvata. Syksystä 2011 on neuvoteltu Rekrytointikoulutuksen käynnistämisestä sijaisresurssien ja eläkepoistumasta johtuvan henkilöstötarpeen tyydyttämiseksi. Rekrykoulutus käynnistyy vuonna

16 10 Kaaviot Henkilöstön määrä Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Henkilöstön määrä Vakituiset, määräaikaiset, lyhytaikaiset palvelussuhteet sekä vapautetut omista tehtävistään Henkilöstön määrä yhteensä 312 Henkilöiden lkm Vakinaiset Vapautetut omista tehtävistä Määräaikaiset Lyhytaikaiset Kokoaikainen Osa-aikainen Sivu-virka/toimi

17 Henkilöstön työpanos Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Työpanos Työpanos yhteensä Kalenteripäivät Vakinaiset Määräaikaiset Työpanos

18 Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus ja eläkkeelle siirtyneet Henkilöiden lkm Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus joista eläkkeelle siirtyneet

19 Henkilöstön kielisuhde Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Kielisuhde ,00 % 75,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % %-osuus 40,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Suomi Ruotsi Äidinkieli 75,00 % 25,00 % 17

20 Henkilöstön sukupuolijakauma Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Sukupuolijakauma ,00 % 80,00 % 82,05 % 70,00 % 60,00 % Akselin otsikko 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 17,95 % 10,00 % 0,00 % Mies Nainen Sukupuoli 17,95 % 82,05 % 18

21 Eläkkeelle siirtyneiden määrä 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Eläkkeelle siirtyneiden määrä Lukumäärä Vanhuseläkeelle Työkyvyttömyyseläkkeelle Eläkkeelle siirtyneiden määrä

22 Kevan ennuste eläkkeelle siirtyvistä henkilöistä Henkilöiden määrä joilla on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle Yhteensä

23 Sairauspoissaolot Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Sairauspoissaolopäivät Sairauslomapäivät yhteensä 2000 Päivien lkm Sairausloma, alle 3 pv.palkallinen Sairausloma, palkallinen Sairausloma, osapalkkainen Sairausloma, palkaton Työtapaturmat Päivien lkm

24 Sairauspoissaolojen kustannukset ,00 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Sairauspoissaolopäivien palkkakustannukset , , ,00 Sairauslomapäivien Palkkakustannukset , , , , , , , , ,00 0,00 Sairausloma, alle 3 pv.palkallinen Sairausloma, palkallinen Sairausloma, osapalkkainen 0,00 Sairausloma, palkaton Työtapaturmat Palkat , , ,86 0, ,77 22

25 Koulutusohjelman toteutuminen tulosyksiköittäin TILAPALVELUT TOIMISTO KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN 2011 KOULUTUS OSALLISTUJA AIKA Kuntapalvelujen tuotteistaminen Erja Forsberg Käännetty arvonlisävero Erja Forsberg Kuntapalvelujen tuotteistaminen, Palmenia oppisopimus Annika Malms-Tepponen Käännetty arvonlisävero Annika Malms-Tepponen Kriisijohtamiskoulutus Annika Malms-Tepponen Sihteereiden ja toimistotyön koulutusfoorumi Susann Eklund, Erja Forsberg KIINTEISTÖPALVELUT KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN 2011 KOULUTUS OSALLISTUJA AIKA Kuntapalvelujen tuotteistaminen Mikael Nystedt Paloilmoitinlaitteiston hoitajakoulutus Paloilmoitinlaitteiston hoitajakoulutus Paloilmoitinlaitteiston hoitajakoulutus Siemens Osakeyhhtiö, paloilmoitinjärjestelmän käyttökoulutus Kuittinen Jorma Bergman Hans, Bergman Kristian, Nordström Peter, Nurminen Aarno; Nurminen Pertti; Österlund Lars-Åke Andersson Jan-Ivar, Forsberg Dennis, Franti Jari, Pettersson Daniel, Roivainen Arto, Väätäinen Pasi Siljamo Ville Kiinteistömitoitus, aluejako kaikki kiinteistönhoitajat ja erikoisammattimiehet, ilmastointija automaatioasentajat, kirvesmiehet ja maalarit CleanNet koulutus 01 09/

26 SIIVOUSYKSIKKÖ KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN KOULUTUS OSALLISTUJA AIKA Kuntapalvelujen tuotteistaminen Ulla Viljala JET- koulutus Irja Patjas 11 / / 2012 Tekniikan erikoisammattitutkinto Siv Makkonen 8 / / 2011 Siivoustyön ohjaajan erikoisammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto, oppisopimuskoulutukset Merja Käck tilahuoltajaa (ruotsink.) laitoshuoltajaa Info: Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Koko tilapalvelujen siivoushenkilökunta , , Esimiespäivät Ulla Viljala Osaamiskartoitus Koko henkilöstö kevät syksy 2011 toteutunut alueella 4 Clean Net-mitoituskoulutus Työnjohto kesällä 2011 Diverseyn puhtauspäivät Ei osallistujia Sairaalasiivouspäivät Keittiösiivous / Edupoli Ulla Viljala Hanna Simula Hygieniakoulutus keittiötyöhön osallistuville Hygieniailtapäivä Irja Patjas Työhyvinvointipäivä; FinnClean messut Esimiesinfot Työsuojeluviikon koulutustilaisuuden Ergonomia- työhyvinvointikoulutus / työterveyshuolto Koko henkilökunta Työnjohto Koko henkilöstö Uudet työntekijät ja pitkältä sairauslomalta palanneet osallistunut useampaan infoon työsuojeluviikko Esimiehen käytännön työkalut muutoksessa Irja Patjas Esimiehen työkalut haastaviin tilanteisiin Siv Makkonen

27 RUOKAPALVELUYKSIKKÖ KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN KOULUTUS OSALLISTUJA AIKA Kuntapalvelujen tuotteistaminen Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Unileverin reseptiikkakoulutus Alue-esimiehet T koulutus Taloutta, tehokkuutta, turvallisuutta Svenska ekonomiföreståndare, fortbildningsdagar Dysfalgia ruokailu koulutus Ajankohtaista elintarvikelainsäädöstä ja omavalvonnasta Keittiötilojen hygienia ja keittiösiivouksen omavalvonta koulutus Alue-esimiehet, keittäjät kpl Tua Granqvist, Nina Sola Tua Granqvist Harriet Ekholm Alue-esimiehet Harriet Ekholm Koko ruokapalvelun henkilökunta Laitekoulutus 3 palvelukeittiövastuuhenkilöä Uutuus tuote-esittely ja työvaatejako Ammattikeittiö 2011 seminaari Seminaaripäivä Metos Uusi teknologia Uudet tuotantotavat Energiakulutuksen seuranta Päiväkoti-koulupuolen keittiöhenkilökunta Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Työtehoseuran työtutkakoulutus Harriet Ekholm Damicon Coaching ryhmän seminaari Titania-työvuoroluettelo-koulutus Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Satu Siikavirta

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I

U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I Henkilöstöraportti 2013 Yhteistyötoimikunta 13.3.2014 Tarkastuslautakunta 24.3.2014 Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Henkilöstöhallinnon organisaatio...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 KEMIN KAUPUNKI Sisällysluettelo Johdanto 1 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 1.1 Henkilöstömäärän kehitys 3 1.2 Ikä- ja sukupuolijakauma 6 1.3 Eläkkeelle siirtyminen ja muu poistuma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006 1 (33) Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä...4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.3 Ammattiluokkajakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos...13 2.1

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 sivu Henkilöstökertomus 2013 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 5.2.2014 Yhteistyötoimikunta 18.2.2014 Yhtymähallitus 27.2.2014 1 Pta-liite 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 2 1 1 Johdannoksi... 3 2 Henkilöstövoimavarat...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot