HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut

2 Sisältö 1 Alkusanat Henkilöstöpoliittinen ohjelma Henkilöstöasiat... 4 Yhteistoiminta Työsuojelutoiminta Henkilöstön rakenne ja työpanos Sairauspoissaolot Henkilöstön koulutus Rekrytointi... 13

3 1 Alkusanat Uuden organisaation syntyminen 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut perustettiin Uuteen organisaatioon siirtyi henkilökuntaa sosiaali- ja terveystoimesta, keskushallinnosta ja entisestä tilakeskuksesta. Liikelaitos aloitti toimintansa talouden tasapainottamistoimien jälkeen aikaisempaa pienemmällä henkilöstöllä. Organisaatiomallina liikelaitos oli kaikille uusi. Toiminnan alkua varjosti osin käydyt yhteistoimintaneuvottelut. Muutosprosessia pyrittiin toteuttamaan kiinteässä vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Ensimmäiseen toimintavuoteen liittyi kuitenkin paljon epävarmuuden tunnetta organisaation kaikilla tasoilla. Vuonna 2011 henkilöstön työpanos oli xx henkilötyövuotta. Tilapalveluiden vakituisen henkilöstön määrä oli 273 henkilöä, joista 31 henkilöä oli osa-aikaisia. Määräaikaisten henkilöiden määrä oli 32 henkilöä. Koko henkilöstön määrä oli 312 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 25 henkilöä, joista eläkkeelle siirtyneitä oli 17. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50,90 vuotta. Tilapalveluiden henkilöstön keski-ikä on korkeampi kuin Porvoon kaupungin koko henkilöstön keski-ikä (vuonna ,2 vuotta). Vakituisesta henkilöstöstä suomenkielisiä oli 75 % ja ruotsinkielisiä 25 %. Henkilöstöstä naisia oli 82,05 % ja miehiä 17,95 %. Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen lukumäärä/henkilö oli 13,6. Sairauspoissaolojen syntyminen on monisyinen asia. Tutkimuksissa on osoitettu, että poissaolojen hallinnassa varhaisella välittämisellä on myönteisiä, sairauslomia lyhentäviä vaikutuksia. Työtapaturmien määrä oli 26. Työmatkalla tapahtuneita työtapaturmia oli 6. Mehiläisen Työterveys teki Porvoon kaupungin henkilöstölle hyvinvointikyselyn syksyllä 2011 ja työyhteisöviestintäkysely tehtiin FCG:n toimesta. Henkilöstökyselyyn vastanneiden määrä oli koko liikelaitoksen osalta 126(%). Tulosyksiköittäin vastausten määrä vaihteli. Työyhteisöviestintäkysely toteutettiin ainoastaan sähköisenä ja vastausten määrä oli 56 (%). Seuraavien viiden vuoden aikana arvioidaan noin 75 henkilön siirtyvän Porvoon tilapalveluiden palveluksesta eläkkeelle. Henkilöstötilinpäätöksen tiedot perustuvat henkilöstöhallinnon ehrminfo tiedostoon lukuun ottamatta työtapaturmia, joiden osalta tiedot perustuvat vakuutusyhtiö If:in aineistoon ja eläkeennusteita, jotka perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) aineistoon. Liikelaitos Porvoon tilapalveluille laaditaan ensimmäinen oma henkilöstötilinpäätös. Osa henkilöstötilinpäätökseen liittyvistä asioista käsitellään Porvoon kaupungin henkilöstötilinpäätöksessä. Annika Malms-Tepponen toimitusjohtaja 1

4 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma Kaupunginhallitus on hyväksynyt henkilöstöpoliittisen ohjelman Henkilöstöpoliittinen ohjelma on perusta kaupungin noudattamalle henkilöstöpolitiikalle ja siinä määritellään yhtenäiset toimintaperiaatteet henkilöstöasioiden noudattamiselle. Liikelaitos Porvoon tilapalveluilla ei ole omaa henkilöstöpoliittista ohjelmaa. Työhyvinvointi Yhteistyötoimikunta on hyväksynyt Porvoon kaupungin työhyvinvointiohjelman Ruokapalvelu- ja siivousyksikkö on päivittänyt työhyvinvoinnin toimenpideohjelmansa toukokuussa Kiinteistöpalveluyksikön toimenpideohjelma on laatimatta. Työ liikelaitoksen työhyvinvointisuunnitelmien yhdistämiseksi ja yhtenäistämiseksi aloitettiin vuonna 2011 ja tavoitteena on hyväksyä ohjelma keväällä 2012 tilapalveluiden yhteistyöryhmässä. Työhyvinvointimäärärahat Porvoon tilapalveluilla ei ole ollut erikseen nimettyä keskitettyä työhyvinvointimäärärahaa. Tilapalveluiden johdon ja tulosyksiköiden käyttösuunnitelmissa on kuitenkin varattu määrärahaa, jota on kohdennettu koulutukseen ja virkistystoimintaan. Yksiköittäin on toimintavuoden aikana järjestetty messumatkoja ja yhteiset joulujuhlat koko henkilöstölle. Työhyvinvointia tukevaan koulutukseen ja tilaisuuksiin käytettiin vuonna euroa. Tilapalveluiden henkilöstö on osallistunut työhyvinvoinintiviikon tilaisuuksiin. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa suunnitellut esimiesvalmennukset muutostilanteessa peruuntuivat tilapalveluista riippumattomista syistä. 2

5 Voi hyvin toiminta Voi hyvin agenttitoiminnan uudelleenjärjestely aloitettiin ensimmäisenä toimintavuotena. Tilapalveluiden henkilöstöä osallistui eri ohjattujen ryhmien toimintaan. Tavoitteena on aktivoida toimintaa, koska henkilökunnan liikkuminen on tärkeää työkyvyn ylläpitämiseksi. Tilapalveluiden joukkue voitti työsuojeluviikolla järjestetyn Boccia turnauksen. 3

6 3 Henkilöstöasiat Porvoon tilapalvelut ei ole osallistunut henkilöstöasiain neuvottelukunnan toimintaan mutta päätöksenteossa on noudatettu Porvoon kaupungin linjauksia. Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöksellä yhtenäistettiin nimikkeitä ja tehtäväkohtaisia palkkoja. Täyttölupamenettely Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen täyttölupamenettelystä. Täyttölupamenettelyn piiriin kuuluivat: vakinaiset olemassa olevat virat ja työsuhteiset tehtävät, jotka tulevat avoimeksi esimerkiksi työntekijän vaihtaessa työpaikkaa tai siirtyessä eläkkeelle. vakinaisten virkojen ja työsuhteisten tehtävien sijaisuudet, jotka tulevat avoimeksi esimerkiksi äitiysloman ja muun virka- tai työvapauden takia. määräaikaiset virka- ja työsuhteet, ilman henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttyä vakanssia, esimerkkinä projektihenkilöt. Täyttölupamenettely ei koskenut koululaisten kesätöitä, työllisyysvaroin palkattuja, vuorotteluvapaasijaisuuksia eikä enintään kolmen kuukauden sijaisuuksia. Keittiö-, tilahuolto-, kiinteistönhuolto- ja toimistotehtävissä täyttölupaa on haettu jo yli kahdentoista päivän sijaisuuksiin. Toimitusjohtajan päätöksellä on myönnetty 126 täyttölupaa vuonna

7 Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta (Yttk) Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työn, työn toteuttamisen ja työyhteisön kehittämisessä ja samalla edistää kaupungin toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Yhteistoimintaneuvottelut Porvoon tilapalveluiden perustamiseen liittyen käytiin yhteistoimintaneuvotteluja yhteensä 14. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin siirtyvän henkilöstön kanssa työaikojen muuttamisesta, nimikkeistä ja virkojen muuttamisesta toimiksi. Työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) Yhteistyötoimikunnan alaisuuteen on perustettu työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) ja vapaaaikaryhmä. Työhyvinvointiryhmän tehtävänä on toimia yhteistyötoimikunnan työhyvinvoinnin ja työsuojeluasioiden valmistelevana ryhmänä. Porvoon tilapalvelun yhteistyöryhmä Porvoon tilapalveluiden yhteistyöryhmä perustettiin keväällä Yhteistyöryhmässä ovat kaikki tulosyksiköt edustettuina ja toimitusjohtaja toimii yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Yhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2011 yhden kerran. Yhteistyöryhmän kokoonpano on seuraava: Annika Malms-Tepponen, puheenjohtaja Mika Söderström (Göran Sjöström) - Jorma Kuittinen (Teemu Laajala) Hanna Simula (Marianne Seppänen) - Harriet Viljala (Riitta Hyppönen) Nina Sola (Harriet Ekholm) - Ritva Flink (Anu Laaksonen) Irmeli Grönqvist, työsuojeluvaltuutettu 5

8 Säännölliset LM-palaverit Liikelaitoksen toimitusjohtaja ja luottamusmiehet kokoontuivat säännöllisesti, joka kuukauden ensimmäinen maanantai yhteiseen palaveriin, joissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita. Tulosyksiköiden säännölliset työpaikkakokoukset Tulosyksiköiden säännöllisiä työpaikkakokouksia järjestettiin seuraavasti: Kiinteistöpalveluyksikkö, joka kuukauden viimeinen arkipäivä Siivousyksikkö, koko henkilöstön yhteisiä työpaikkakokouksia 4 Ruokapalveluyksikkö, koko henkilöstön yhteisiä työpaikkakokouksia 4 Koko henkilöstön yhteisten työpaikkakokousten lisäksi kaikki tulosyksiköt järjestivät säännöllisesti esimieskokouksia. Tilapalveluiden toimistokokous järjestettiin säännöllisesti johtokunnan kokousta seuraavana aamuna. Henkilöstöjohtaja vieraili loppuvuodesta kaikkien tulosyksiköiden työpaikkakokouksissa informoimassa Savuton Porvoo päätöksestä. Tilapalvelu johtoryhmä Tilapalvelu johtoryhmä kokoontui joka viikon torstai. Johtoryhmän kokoonpano on seuraava: toimitusjohtaja Annika Malms-Tepponen, puheenjohtaja kiinteistöpalvelupäällikkö Mikael Nystedt (Göran Sjöström) siivouspäällikkö Ulla Viljala (Marianne Seppänen) ruokapalvelupäällikkö Birgitta Creutziger (Harriet Ekholm) taloussuunnittelija Erja Forsberg henkilöstön edustaja Sune Forss (Anne Saarvo) Johtoryhmän pöytäkirjat julkaistiin liikelaitoksen yhteisellä levyasemalla ja käsiteltyjä asioita käytiin läpi esimieskokouksissa. Kiinteistöpalveluyksikössä käytäntönä oli käydä läpi yhteenveto käsitellyistä asioista säännöllisissä työpaikkakokouksissa. Henkilöstökysely ja työyhteisöviestintäkysely 2011 Mehiläisen Työterveys teki Porvoon kaupungin henkilöstölle hyvinvointikyselyn syksyllä Kyselyllä selvitettiin henkilöstö näkemyksiä työn hallinnasta, organisaatiokulttuurista, vaikutusmahdollisuuksista ja esimiestyöstä. Kyselyyn vastasi 126 henkilöä. Tulosyksiköittäin vastausten määrä vaihteli seuraavasti: - koko liikelaitoksen tulos (126) - Toimisto ja hallinto, ei omaa tulosta (< 10) 6

9 - Kiinteistöpalveluyksikkö (ei omaa tulosta < 10) - Siivousyksikkö, koko yksikkö (79) ja alueittain o alue 1 (19) o alue 2 (17) o alue 3 (15) o alue 4 (20) - Ruokapalveluyksikkö, koko yksikkö (34) ja Johannisbergin aluekeittiö (15) Tuloksissa nousee esille myönteisiä vahvuuksia omien työtehtävien hallinta ja siihen liittyvän kompetenssin tunne sekä työtehtävien ja tavoitteiden ja odotusten selkeys. Selkeitä kehittämisalueita ovat kyselytulosten perusteella esimiestyö ja vaikutusmahdollisuudet työssä sekä perehdytys. Työyhteisöviestintäkysely toteutettiin ainoastaan sähköisenä ja vastausten määrä oli 56 (%). Henkilöstökyselyn ja työyhteisöviestinnän tuloksia käsitellään yhdessä ja käsittelyprosessista on päätetty yhteistyöryhmässä alkuvuodesta Tavoitteena on vuoden 2012 aikana vahvistaa toimenpideohjelma saatujen kehittämisehdotusten pohjalta. 7

10 4 Työsuojelutoiminta Porvoon tilapalvelut työnantajana vastaa ja huolehtii työsuojelutoiminnan toteutumisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa Esimiehet arvioivat työsuojelutoimien ensisijaisuuden ja päättävät niiden toteutuksesta. Jokaisen työntekijän on tiedettävä oman työnsä vaarat ja niiltä suojautuminen sekä noudatettava työtään koskevia määräyksiä ja ohjeita. Työsuojeluasioiden valvontavastuu on yhteistyötoimikunnalla, joka toimii työsuojelun valvontalain tarkoittamana toimikuntana, työnantajaa edustavalla työsuojelupäälliköllä ja henkilöstöä edustavilla työsuojeluvaltuutetuilla. Työsuojeluparit Tilapalvelun työsuojeluparit on nimetty uudestaan organisaatiomuutoksen jälkeen. Yösuojeluparien koulutus käynnistyy Työtapaturmat Työtapaturmat tai läheltä-piti tilanteet on kirjattu ja käsitelty johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmä on kunkin tapauksen osalta harkinnut mahdollisia parannus- ja ennaltaehkäisytoimenpiteitä sekä ohjeistusta ja perehdytystä. Loppuvuodesta 2011 hankittiin liukuesteitä siivous- ja ruokapalveluyksikön henkilöstölle. Ilmoitettuja työtapaturmia oli 26 kappaletta. Näistä työmatkalla tapahtuneita oli 6 kpl. Työtapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli 2011 yhteensä 608 päivää. 8

11 5 Henkilöstön rakenne ja työpanos Tilapalveluiden vakituisen henkilöstön määrä oli 273 henkilöä Määräaikaisten henkilöiden määrä oli 32 henkilöä. Koko henkilöstön määrä oli 312 henkilöä. Vapautettuja omista tehtävistään oli 5 henkilöä. Koko henkilöstöstä naisten osuus on 82,05 % ja miesten osuus 17,95 %. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50,9 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 40,30 vuotta. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 25 henkilöä Vuonna 2011 työpanos oli xxx henkilötyövuotta. Vakituisesta henkilöstöstä suomenkielisiä oli 75 % ja ruotsinkielisiä 25 %. Henkilöstön eläköityminen Vanhuuseläkkeelle siirtyi vuonna henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 3 henkilöä. Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) ennusteen mukaan vuosien aikana arvioidaan eläkepoistuman olevan 75 henkilöä. 9

12 6 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen syntyminen on monisyinen asia. Sairauspoissaolojen hallinnassa varhaisella välittämisellä on tutkimuksissa todettu olevan myönteisiä, sairauslomia lyhentäviä vaikutuksia. Henkilöstötoimisto on antanut esimiehille ohjeen toimintavoista pitkittyneissä ja toistuvissa sairauspoissaoloissa. Varhaista välittämistä on käsitelty vuosittain koulutustilaisuuksissa, joiden kohderyhmänä ovat olleet esimiehet, työntekijät. Tulosyksiköiden työpaikkakokouksissa on käyty läpi alla olevaa toimintaohjetta koko henkilöstön kanssa. Vuonna 2011 sairauspoissaolojen määrä oli yhteensä 5132 päivää ja sairauspäivien kustannukset olivat yhteensä ,79 euroa. Pitkien yli 60 päivän sairauspoissaolojen osuus oli 19,3 % kaikista sairauspoissaoloista. Pitkiä sairauspoissaoloja aiheuttivat tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ja henkiseen kuormittumiseen sekä työssä jaksamiseen liittyvät ongelmat. Työterveysneuvotteluja on pidetty 22 kertaa, joissa vaihtelevasti on ollut mukana 1 2 työterveyshuollon edustajaa. Työkykyarviokäyntejä oli 72 kappaletta. 10

13 Työterveyspalvelut Sopimus ja toimintasuunnitelmat Porvoon kaupungilla on sopimus työterveyspalvelujen tuottamisesta Kuninkaantien työterveyden kanssa. Sopimukset sisältävät lakisääteiset terveydenhuoltopalvelut ja työnantajan vapaaehtoisesti järjestämät sairaanhoitopalvelut käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kustannukset Vuonna 2011 Porvoon tilapalvelun työterveyspalvelujen kustannukset olivat ,53 euroa työterveyshuollon tilastoinnin ja korvaushakemuksen mukaan. Porvoon kaupunki hakee keskitetysti Kelan korvaukset. Työpaikkaselvitykset ja työpaikkakäynnit Työpaikkaselvityksiä tehtiin Kuninkaantien työterveyden toimesta 11 kpl, joista ergonomisia työpaikkaselvityskäyntejä 10. Työpaikkaraportteja on laadittu 9 kpl. Tilahuoltajien ryhmä Työtaitoa työhön voimia vapaalle järjestettiin , aiheena henkisen jaksamisen tukeminen työssä. Mukana ja ohjaamassa olivat työpsykologi Taina Kinnari ja työfysioterapeutti Saija Koivuniemi. Useita palavereja on pidetty, joissa on pohdittu yhdessä työterveyden kanssa toimenpiteitä henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta. 11

14 7 Henkilöstön koulutus Koulutuksen painopisteenä oli esimieskoulutus. Liikelaitoksen henkilöstöstä oppisopimuskoulutukseen osallistui vuonna henkilöä. Kuusi henkilöä osallistui Kuntapalveluiden tuotteistamiskoulutukseen, johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) suoritti yksi henkilö ja siivousohjaajan oppisopimuskoulutukseen yksi henkilö Tilahuoltajan ja laitoshuoltajan ammattitutkinnon oppisopimuksella suorittivat 2 henkilöä. Oman työnsä ohella opiskeli useat tilakeskuksen työntekijöistä. Liikelaitoksen henkilöstö osallistui työhyvinvointiviikon luentotilaisuuksiin ja säännöllisiin esimieskoulutuksiin sekä erillisiin yksikkökohtaisen koulutusyhteenvedon mukaisiin koulutuksiin. 12

15 8 Rekrytointi Sijaisrekrytointi haasteellista 2011 Loppuvuodesta 2011 otettiin käyttöön sähköinen sijaisrekrytointi. Etenkin ruokapalveluyksikössä sijaisten tarve on välitön palvelutuotannon turvaamiseksi. Sijaisresurssien rekrytoinnin haasteista johtuen henkilöstöä on jouduttu siirtämään pikaisella varoituksella toiseen kohteeseen, jotta palvelu on voitu turvata. Syksystä 2011 on neuvoteltu Rekrytointikoulutuksen käynnistämisestä sijaisresurssien ja eläkepoistumasta johtuvan henkilöstötarpeen tyydyttämiseksi. Rekrykoulutus käynnistyy vuonna

16 10 Kaaviot Henkilöstön määrä Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Henkilöstön määrä Vakituiset, määräaikaiset, lyhytaikaiset palvelussuhteet sekä vapautetut omista tehtävistään Henkilöstön määrä yhteensä 312 Henkilöiden lkm Vakinaiset Vapautetut omista tehtävistä Määräaikaiset Lyhytaikaiset Kokoaikainen Osa-aikainen Sivu-virka/toimi

17 Henkilöstön työpanos Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Työpanos Työpanos yhteensä Kalenteripäivät Vakinaiset Määräaikaiset Työpanos

18 Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus ja eläkkeelle siirtyneet Henkilöiden lkm Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus joista eläkkeelle siirtyneet

19 Henkilöstön kielisuhde Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Kielisuhde ,00 % 75,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % %-osuus 40,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Suomi Ruotsi Äidinkieli 75,00 % 25,00 % 17

20 Henkilöstön sukupuolijakauma Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Sukupuolijakauma ,00 % 80,00 % 82,05 % 70,00 % 60,00 % Akselin otsikko 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 17,95 % 10,00 % 0,00 % Mies Nainen Sukupuoli 17,95 % 82,05 % 18

21 Eläkkeelle siirtyneiden määrä 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Eläkkeelle siirtyneiden määrä Lukumäärä Vanhuseläkeelle Työkyvyttömyyseläkkeelle Eläkkeelle siirtyneiden määrä

22 Kevan ennuste eläkkeelle siirtyvistä henkilöistä Henkilöiden määrä joilla on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle Yhteensä

23 Sairauspoissaolot Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Sairauspoissaolopäivät Sairauslomapäivät yhteensä 2000 Päivien lkm Sairausloma, alle 3 pv.palkallinen Sairausloma, palkallinen Sairausloma, osapalkkainen Sairausloma, palkaton Työtapaturmat Päivien lkm

24 Sairauspoissaolojen kustannukset ,00 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Sairauspoissaolopäivien palkkakustannukset , , ,00 Sairauslomapäivien Palkkakustannukset , , , , , , , , ,00 0,00 Sairausloma, alle 3 pv.palkallinen Sairausloma, palkallinen Sairausloma, osapalkkainen 0,00 Sairausloma, palkaton Työtapaturmat Palkat , , ,86 0, ,77 22

25 Koulutusohjelman toteutuminen tulosyksiköittäin TILAPALVELUT TOIMISTO KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN 2011 KOULUTUS OSALLISTUJA AIKA Kuntapalvelujen tuotteistaminen Erja Forsberg Käännetty arvonlisävero Erja Forsberg Kuntapalvelujen tuotteistaminen, Palmenia oppisopimus Annika Malms-Tepponen Käännetty arvonlisävero Annika Malms-Tepponen Kriisijohtamiskoulutus Annika Malms-Tepponen Sihteereiden ja toimistotyön koulutusfoorumi Susann Eklund, Erja Forsberg KIINTEISTÖPALVELUT KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN 2011 KOULUTUS OSALLISTUJA AIKA Kuntapalvelujen tuotteistaminen Mikael Nystedt Paloilmoitinlaitteiston hoitajakoulutus Paloilmoitinlaitteiston hoitajakoulutus Paloilmoitinlaitteiston hoitajakoulutus Siemens Osakeyhhtiö, paloilmoitinjärjestelmän käyttökoulutus Kuittinen Jorma Bergman Hans, Bergman Kristian, Nordström Peter, Nurminen Aarno; Nurminen Pertti; Österlund Lars-Åke Andersson Jan-Ivar, Forsberg Dennis, Franti Jari, Pettersson Daniel, Roivainen Arto, Väätäinen Pasi Siljamo Ville Kiinteistömitoitus, aluejako kaikki kiinteistönhoitajat ja erikoisammattimiehet, ilmastointija automaatioasentajat, kirvesmiehet ja maalarit CleanNet koulutus 01 09/

26 SIIVOUSYKSIKKÖ KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN KOULUTUS OSALLISTUJA AIKA Kuntapalvelujen tuotteistaminen Ulla Viljala JET- koulutus Irja Patjas 11 / / 2012 Tekniikan erikoisammattitutkinto Siv Makkonen 8 / / 2011 Siivoustyön ohjaajan erikoisammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto, oppisopimuskoulutukset Merja Käck tilahuoltajaa (ruotsink.) laitoshuoltajaa Info: Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Koko tilapalvelujen siivoushenkilökunta , , Esimiespäivät Ulla Viljala Osaamiskartoitus Koko henkilöstö kevät syksy 2011 toteutunut alueella 4 Clean Net-mitoituskoulutus Työnjohto kesällä 2011 Diverseyn puhtauspäivät Ei osallistujia Sairaalasiivouspäivät Keittiösiivous / Edupoli Ulla Viljala Hanna Simula Hygieniakoulutus keittiötyöhön osallistuville Hygieniailtapäivä Irja Patjas Työhyvinvointipäivä; FinnClean messut Esimiesinfot Työsuojeluviikon koulutustilaisuuden Ergonomia- työhyvinvointikoulutus / työterveyshuolto Koko henkilökunta Työnjohto Koko henkilöstö Uudet työntekijät ja pitkältä sairauslomalta palanneet osallistunut useampaan infoon työsuojeluviikko Esimiehen käytännön työkalut muutoksessa Irja Patjas Esimiehen työkalut haastaviin tilanteisiin Siv Makkonen

27 RUOKAPALVELUYKSIKKÖ KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN KOULUTUS OSALLISTUJA AIKA Kuntapalvelujen tuotteistaminen Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Unileverin reseptiikkakoulutus Alue-esimiehet T koulutus Taloutta, tehokkuutta, turvallisuutta Svenska ekonomiföreståndare, fortbildningsdagar Dysfalgia ruokailu koulutus Ajankohtaista elintarvikelainsäädöstä ja omavalvonnasta Keittiötilojen hygienia ja keittiösiivouksen omavalvonta koulutus Alue-esimiehet, keittäjät kpl Tua Granqvist, Nina Sola Tua Granqvist Harriet Ekholm Alue-esimiehet Harriet Ekholm Koko ruokapalvelun henkilökunta Laitekoulutus 3 palvelukeittiövastuuhenkilöä Uutuus tuote-esittely ja työvaatejako Ammattikeittiö 2011 seminaari Seminaaripäivä Metos Uusi teknologia Uudet tuotantotavat Energiakulutuksen seuranta Päiväkoti-koulupuolen keittiöhenkilökunta Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Työtehoseuran työtutkakoulutus Harriet Ekholm Damicon Coaching ryhmän seminaari Titania-työvuoroluettelo-koulutus Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Satu Siikavirta

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT. Ohjeet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT. Ohjeet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. 1 kaupunginhallitus 3.10.2016, esitys YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT 1. Yhteistoiminnan tavoite ja määräykset Yhteistoiminnan tavoite on antaa henkilöstölle mahdollisuus

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Sisältö. 1 Alkusanat Henkilöstöohjelma Tuloksellisuuden parantaminen Laadukas työelämä... 13

Sisältö. 1 Alkusanat Henkilöstöohjelma Tuloksellisuuden parantaminen Laadukas työelämä... 13 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Yhteistyöryhmä xx.x.2016 Johtokunta xx.x.2016 Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014-2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 4

Lisätiedot

Työhyvinvointia työkaarelle

Työhyvinvointia työkaarelle Työhyvinvointia työkaarelle Kaukora Oy Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio www.kaukora.fi kaukora@kaukora.fi Kaukora Oy PERUSTETTU vuonna 1976 LIIKEVAIHTO vuonna 2015: 26 milj. VIENTI: 25 % TEHTAAT: RAISIO:

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki 15.11.2016 15.11.2016 15.11.2016 2 Yhteistoimintaorganisaatio Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA KAUPUNGINKANSLIASSA n työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu Helsingin kaupungin 3.3.2008 allekirjoittamaan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

HUS-kuntayhtymän työolobarometri -kysely on johtamisen ja kehittämisen väline, jonka avulla:

HUS-kuntayhtymän työolobarometri -kysely on johtamisen ja kehittämisen väline, jonka avulla: HALLITUS 22 23.02.2015 TYÖOLOBAROMETRI 2014 734/01/00/00/02/2010 HALL 22 :ssa on vuodesta 2006 lähtien kartoitettu Työolobarometri-kyselyn (TOB) avulla systemaattisesti henkilöstön mielipiteitä organisaation

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija 12.9.2016 9.9.2016 Materiaali Jyväskylän kaupunki ja sen käytännöt Työkyvyn hallintamalli / ammatillisen kuntoutuksen oppaat

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 143 n tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2016 HEL 2016-005570 T 01 02 03 01 Päätös päätti hyväksyä asuntotuotantotoimiston tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2016 seuraavasti:

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2001

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2001 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Henkilöstöraportin tarkoitus Ihmiset ovat palvelutuotantomme keskeisin voimavara. Henkilöstöön liittyvien muutostrendien seuraaminen on taas yksi keskeinen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI TYÖTERVEYSNEUVOTTELU 7.10.2016 TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI Salla Hälikkä, työhyvinvoinnin asiantuntija YIT Sirkku Martti, valtakunnallinen vastuulääkäri YIT Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyvyn hallinnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (7) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta xx Kaupunginhallitus

KITEEN KAUPUNKI 1 (7) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta xx Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNKI 1 (7) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2017 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Työsuojelupaneeli VII PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen 16.11.2016 10.11.2016 Työsuojelupaneeli VII, Toivanen 2016 1 Työsuojelupaneeli VII Työsuojelupaneeli

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma ytr 11.2.2014 khhj 26.2.2014 Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma 1. Osaamisen kehittäminen... 3 2. Henkilöstösuunnitelma... 4 2.1. Toteutuneet määräaikaiset työ- ja virkasuhteet sekä arvio niiden

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Hyvinvointia työstä Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Salla Toppinen-Tanner Nina Olin Marjukka Laine 8.11.2016 Työterveyslaitos www.ttl.fi 2 Kyselyn toteutus Nettikysely

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää!

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää! Äijä-vatu välittämisen välineenä Peter Andersen, Stara /Helsingin kaupunki Työkykyä lisää! Valtiokonttori 11.09.2014 11.9.2014 peter.andersen@hel.fi p. 040 334 1699 Varhaisen tuen kehitystyön vaiheita

Lisätiedot