HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut

2 Sisältö 1 Alkusanat Henkilöstöpoliittinen ohjelma Henkilöstöasiat... 4 Yhteistoiminta Työsuojelutoiminta Henkilöstön rakenne ja työpanos Sairauspoissaolot Henkilöstön koulutus Rekrytointi... 13

3 1 Alkusanat Uuden organisaation syntyminen 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut perustettiin Uuteen organisaatioon siirtyi henkilökuntaa sosiaali- ja terveystoimesta, keskushallinnosta ja entisestä tilakeskuksesta. Liikelaitos aloitti toimintansa talouden tasapainottamistoimien jälkeen aikaisempaa pienemmällä henkilöstöllä. Organisaatiomallina liikelaitos oli kaikille uusi. Toiminnan alkua varjosti osin käydyt yhteistoimintaneuvottelut. Muutosprosessia pyrittiin toteuttamaan kiinteässä vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Ensimmäiseen toimintavuoteen liittyi kuitenkin paljon epävarmuuden tunnetta organisaation kaikilla tasoilla. Vuonna 2011 henkilöstön työpanos oli xx henkilötyövuotta. Tilapalveluiden vakituisen henkilöstön määrä oli 273 henkilöä, joista 31 henkilöä oli osa-aikaisia. Määräaikaisten henkilöiden määrä oli 32 henkilöä. Koko henkilöstön määrä oli 312 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 25 henkilöä, joista eläkkeelle siirtyneitä oli 17. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50,90 vuotta. Tilapalveluiden henkilöstön keski-ikä on korkeampi kuin Porvoon kaupungin koko henkilöstön keski-ikä (vuonna ,2 vuotta). Vakituisesta henkilöstöstä suomenkielisiä oli 75 % ja ruotsinkielisiä 25 %. Henkilöstöstä naisia oli 82,05 % ja miehiä 17,95 %. Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen lukumäärä/henkilö oli 13,6. Sairauspoissaolojen syntyminen on monisyinen asia. Tutkimuksissa on osoitettu, että poissaolojen hallinnassa varhaisella välittämisellä on myönteisiä, sairauslomia lyhentäviä vaikutuksia. Työtapaturmien määrä oli 26. Työmatkalla tapahtuneita työtapaturmia oli 6. Mehiläisen Työterveys teki Porvoon kaupungin henkilöstölle hyvinvointikyselyn syksyllä 2011 ja työyhteisöviestintäkysely tehtiin FCG:n toimesta. Henkilöstökyselyyn vastanneiden määrä oli koko liikelaitoksen osalta 126(%). Tulosyksiköittäin vastausten määrä vaihteli. Työyhteisöviestintäkysely toteutettiin ainoastaan sähköisenä ja vastausten määrä oli 56 (%). Seuraavien viiden vuoden aikana arvioidaan noin 75 henkilön siirtyvän Porvoon tilapalveluiden palveluksesta eläkkeelle. Henkilöstötilinpäätöksen tiedot perustuvat henkilöstöhallinnon ehrminfo tiedostoon lukuun ottamatta työtapaturmia, joiden osalta tiedot perustuvat vakuutusyhtiö If:in aineistoon ja eläkeennusteita, jotka perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) aineistoon. Liikelaitos Porvoon tilapalveluille laaditaan ensimmäinen oma henkilöstötilinpäätös. Osa henkilöstötilinpäätökseen liittyvistä asioista käsitellään Porvoon kaupungin henkilöstötilinpäätöksessä. Annika Malms-Tepponen toimitusjohtaja 1

4 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma Kaupunginhallitus on hyväksynyt henkilöstöpoliittisen ohjelman Henkilöstöpoliittinen ohjelma on perusta kaupungin noudattamalle henkilöstöpolitiikalle ja siinä määritellään yhtenäiset toimintaperiaatteet henkilöstöasioiden noudattamiselle. Liikelaitos Porvoon tilapalveluilla ei ole omaa henkilöstöpoliittista ohjelmaa. Työhyvinvointi Yhteistyötoimikunta on hyväksynyt Porvoon kaupungin työhyvinvointiohjelman Ruokapalvelu- ja siivousyksikkö on päivittänyt työhyvinvoinnin toimenpideohjelmansa toukokuussa Kiinteistöpalveluyksikön toimenpideohjelma on laatimatta. Työ liikelaitoksen työhyvinvointisuunnitelmien yhdistämiseksi ja yhtenäistämiseksi aloitettiin vuonna 2011 ja tavoitteena on hyväksyä ohjelma keväällä 2012 tilapalveluiden yhteistyöryhmässä. Työhyvinvointimäärärahat Porvoon tilapalveluilla ei ole ollut erikseen nimettyä keskitettyä työhyvinvointimäärärahaa. Tilapalveluiden johdon ja tulosyksiköiden käyttösuunnitelmissa on kuitenkin varattu määrärahaa, jota on kohdennettu koulutukseen ja virkistystoimintaan. Yksiköittäin on toimintavuoden aikana järjestetty messumatkoja ja yhteiset joulujuhlat koko henkilöstölle. Työhyvinvointia tukevaan koulutukseen ja tilaisuuksiin käytettiin vuonna euroa. Tilapalveluiden henkilöstö on osallistunut työhyvinvoinintiviikon tilaisuuksiin. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa suunnitellut esimiesvalmennukset muutostilanteessa peruuntuivat tilapalveluista riippumattomista syistä. 2

5 Voi hyvin toiminta Voi hyvin agenttitoiminnan uudelleenjärjestely aloitettiin ensimmäisenä toimintavuotena. Tilapalveluiden henkilöstöä osallistui eri ohjattujen ryhmien toimintaan. Tavoitteena on aktivoida toimintaa, koska henkilökunnan liikkuminen on tärkeää työkyvyn ylläpitämiseksi. Tilapalveluiden joukkue voitti työsuojeluviikolla järjestetyn Boccia turnauksen. 3

6 3 Henkilöstöasiat Porvoon tilapalvelut ei ole osallistunut henkilöstöasiain neuvottelukunnan toimintaan mutta päätöksenteossa on noudatettu Porvoon kaupungin linjauksia. Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöksellä yhtenäistettiin nimikkeitä ja tehtäväkohtaisia palkkoja. Täyttölupamenettely Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen täyttölupamenettelystä. Täyttölupamenettelyn piiriin kuuluivat: vakinaiset olemassa olevat virat ja työsuhteiset tehtävät, jotka tulevat avoimeksi esimerkiksi työntekijän vaihtaessa työpaikkaa tai siirtyessä eläkkeelle. vakinaisten virkojen ja työsuhteisten tehtävien sijaisuudet, jotka tulevat avoimeksi esimerkiksi äitiysloman ja muun virka- tai työvapauden takia. määräaikaiset virka- ja työsuhteet, ilman henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttyä vakanssia, esimerkkinä projektihenkilöt. Täyttölupamenettely ei koskenut koululaisten kesätöitä, työllisyysvaroin palkattuja, vuorotteluvapaasijaisuuksia eikä enintään kolmen kuukauden sijaisuuksia. Keittiö-, tilahuolto-, kiinteistönhuolto- ja toimistotehtävissä täyttölupaa on haettu jo yli kahdentoista päivän sijaisuuksiin. Toimitusjohtajan päätöksellä on myönnetty 126 täyttölupaa vuonna

7 Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta (Yttk) Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työn, työn toteuttamisen ja työyhteisön kehittämisessä ja samalla edistää kaupungin toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Yhteistoimintaneuvottelut Porvoon tilapalveluiden perustamiseen liittyen käytiin yhteistoimintaneuvotteluja yhteensä 14. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin siirtyvän henkilöstön kanssa työaikojen muuttamisesta, nimikkeistä ja virkojen muuttamisesta toimiksi. Työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) Yhteistyötoimikunnan alaisuuteen on perustettu työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) ja vapaaaikaryhmä. Työhyvinvointiryhmän tehtävänä on toimia yhteistyötoimikunnan työhyvinvoinnin ja työsuojeluasioiden valmistelevana ryhmänä. Porvoon tilapalvelun yhteistyöryhmä Porvoon tilapalveluiden yhteistyöryhmä perustettiin keväällä Yhteistyöryhmässä ovat kaikki tulosyksiköt edustettuina ja toimitusjohtaja toimii yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Yhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2011 yhden kerran. Yhteistyöryhmän kokoonpano on seuraava: Annika Malms-Tepponen, puheenjohtaja Mika Söderström (Göran Sjöström) - Jorma Kuittinen (Teemu Laajala) Hanna Simula (Marianne Seppänen) - Harriet Viljala (Riitta Hyppönen) Nina Sola (Harriet Ekholm) - Ritva Flink (Anu Laaksonen) Irmeli Grönqvist, työsuojeluvaltuutettu 5

8 Säännölliset LM-palaverit Liikelaitoksen toimitusjohtaja ja luottamusmiehet kokoontuivat säännöllisesti, joka kuukauden ensimmäinen maanantai yhteiseen palaveriin, joissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita. Tulosyksiköiden säännölliset työpaikkakokoukset Tulosyksiköiden säännöllisiä työpaikkakokouksia järjestettiin seuraavasti: Kiinteistöpalveluyksikkö, joka kuukauden viimeinen arkipäivä Siivousyksikkö, koko henkilöstön yhteisiä työpaikkakokouksia 4 Ruokapalveluyksikkö, koko henkilöstön yhteisiä työpaikkakokouksia 4 Koko henkilöstön yhteisten työpaikkakokousten lisäksi kaikki tulosyksiköt järjestivät säännöllisesti esimieskokouksia. Tilapalveluiden toimistokokous järjestettiin säännöllisesti johtokunnan kokousta seuraavana aamuna. Henkilöstöjohtaja vieraili loppuvuodesta kaikkien tulosyksiköiden työpaikkakokouksissa informoimassa Savuton Porvoo päätöksestä. Tilapalvelu johtoryhmä Tilapalvelu johtoryhmä kokoontui joka viikon torstai. Johtoryhmän kokoonpano on seuraava: toimitusjohtaja Annika Malms-Tepponen, puheenjohtaja kiinteistöpalvelupäällikkö Mikael Nystedt (Göran Sjöström) siivouspäällikkö Ulla Viljala (Marianne Seppänen) ruokapalvelupäällikkö Birgitta Creutziger (Harriet Ekholm) taloussuunnittelija Erja Forsberg henkilöstön edustaja Sune Forss (Anne Saarvo) Johtoryhmän pöytäkirjat julkaistiin liikelaitoksen yhteisellä levyasemalla ja käsiteltyjä asioita käytiin läpi esimieskokouksissa. Kiinteistöpalveluyksikössä käytäntönä oli käydä läpi yhteenveto käsitellyistä asioista säännöllisissä työpaikkakokouksissa. Henkilöstökysely ja työyhteisöviestintäkysely 2011 Mehiläisen Työterveys teki Porvoon kaupungin henkilöstölle hyvinvointikyselyn syksyllä Kyselyllä selvitettiin henkilöstö näkemyksiä työn hallinnasta, organisaatiokulttuurista, vaikutusmahdollisuuksista ja esimiestyöstä. Kyselyyn vastasi 126 henkilöä. Tulosyksiköittäin vastausten määrä vaihteli seuraavasti: - koko liikelaitoksen tulos (126) - Toimisto ja hallinto, ei omaa tulosta (< 10) 6

9 - Kiinteistöpalveluyksikkö (ei omaa tulosta < 10) - Siivousyksikkö, koko yksikkö (79) ja alueittain o alue 1 (19) o alue 2 (17) o alue 3 (15) o alue 4 (20) - Ruokapalveluyksikkö, koko yksikkö (34) ja Johannisbergin aluekeittiö (15) Tuloksissa nousee esille myönteisiä vahvuuksia omien työtehtävien hallinta ja siihen liittyvän kompetenssin tunne sekä työtehtävien ja tavoitteiden ja odotusten selkeys. Selkeitä kehittämisalueita ovat kyselytulosten perusteella esimiestyö ja vaikutusmahdollisuudet työssä sekä perehdytys. Työyhteisöviestintäkysely toteutettiin ainoastaan sähköisenä ja vastausten määrä oli 56 (%). Henkilöstökyselyn ja työyhteisöviestinnän tuloksia käsitellään yhdessä ja käsittelyprosessista on päätetty yhteistyöryhmässä alkuvuodesta Tavoitteena on vuoden 2012 aikana vahvistaa toimenpideohjelma saatujen kehittämisehdotusten pohjalta. 7

10 4 Työsuojelutoiminta Porvoon tilapalvelut työnantajana vastaa ja huolehtii työsuojelutoiminnan toteutumisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa Esimiehet arvioivat työsuojelutoimien ensisijaisuuden ja päättävät niiden toteutuksesta. Jokaisen työntekijän on tiedettävä oman työnsä vaarat ja niiltä suojautuminen sekä noudatettava työtään koskevia määräyksiä ja ohjeita. Työsuojeluasioiden valvontavastuu on yhteistyötoimikunnalla, joka toimii työsuojelun valvontalain tarkoittamana toimikuntana, työnantajaa edustavalla työsuojelupäälliköllä ja henkilöstöä edustavilla työsuojeluvaltuutetuilla. Työsuojeluparit Tilapalvelun työsuojeluparit on nimetty uudestaan organisaatiomuutoksen jälkeen. Yösuojeluparien koulutus käynnistyy Työtapaturmat Työtapaturmat tai läheltä-piti tilanteet on kirjattu ja käsitelty johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmä on kunkin tapauksen osalta harkinnut mahdollisia parannus- ja ennaltaehkäisytoimenpiteitä sekä ohjeistusta ja perehdytystä. Loppuvuodesta 2011 hankittiin liukuesteitä siivous- ja ruokapalveluyksikön henkilöstölle. Ilmoitettuja työtapaturmia oli 26 kappaletta. Näistä työmatkalla tapahtuneita oli 6 kpl. Työtapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli 2011 yhteensä 608 päivää. 8

11 5 Henkilöstön rakenne ja työpanos Tilapalveluiden vakituisen henkilöstön määrä oli 273 henkilöä Määräaikaisten henkilöiden määrä oli 32 henkilöä. Koko henkilöstön määrä oli 312 henkilöä. Vapautettuja omista tehtävistään oli 5 henkilöä. Koko henkilöstöstä naisten osuus on 82,05 % ja miesten osuus 17,95 %. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50,9 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 40,30 vuotta. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 25 henkilöä Vuonna 2011 työpanos oli xxx henkilötyövuotta. Vakituisesta henkilöstöstä suomenkielisiä oli 75 % ja ruotsinkielisiä 25 %. Henkilöstön eläköityminen Vanhuuseläkkeelle siirtyi vuonna henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 3 henkilöä. Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) ennusteen mukaan vuosien aikana arvioidaan eläkepoistuman olevan 75 henkilöä. 9

12 6 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen syntyminen on monisyinen asia. Sairauspoissaolojen hallinnassa varhaisella välittämisellä on tutkimuksissa todettu olevan myönteisiä, sairauslomia lyhentäviä vaikutuksia. Henkilöstötoimisto on antanut esimiehille ohjeen toimintavoista pitkittyneissä ja toistuvissa sairauspoissaoloissa. Varhaista välittämistä on käsitelty vuosittain koulutustilaisuuksissa, joiden kohderyhmänä ovat olleet esimiehet, työntekijät. Tulosyksiköiden työpaikkakokouksissa on käyty läpi alla olevaa toimintaohjetta koko henkilöstön kanssa. Vuonna 2011 sairauspoissaolojen määrä oli yhteensä 5132 päivää ja sairauspäivien kustannukset olivat yhteensä ,79 euroa. Pitkien yli 60 päivän sairauspoissaolojen osuus oli 19,3 % kaikista sairauspoissaoloista. Pitkiä sairauspoissaoloja aiheuttivat tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ja henkiseen kuormittumiseen sekä työssä jaksamiseen liittyvät ongelmat. Työterveysneuvotteluja on pidetty 22 kertaa, joissa vaihtelevasti on ollut mukana 1 2 työterveyshuollon edustajaa. Työkykyarviokäyntejä oli 72 kappaletta. 10

13 Työterveyspalvelut Sopimus ja toimintasuunnitelmat Porvoon kaupungilla on sopimus työterveyspalvelujen tuottamisesta Kuninkaantien työterveyden kanssa. Sopimukset sisältävät lakisääteiset terveydenhuoltopalvelut ja työnantajan vapaaehtoisesti järjestämät sairaanhoitopalvelut käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kustannukset Vuonna 2011 Porvoon tilapalvelun työterveyspalvelujen kustannukset olivat ,53 euroa työterveyshuollon tilastoinnin ja korvaushakemuksen mukaan. Porvoon kaupunki hakee keskitetysti Kelan korvaukset. Työpaikkaselvitykset ja työpaikkakäynnit Työpaikkaselvityksiä tehtiin Kuninkaantien työterveyden toimesta 11 kpl, joista ergonomisia työpaikkaselvityskäyntejä 10. Työpaikkaraportteja on laadittu 9 kpl. Tilahuoltajien ryhmä Työtaitoa työhön voimia vapaalle järjestettiin , aiheena henkisen jaksamisen tukeminen työssä. Mukana ja ohjaamassa olivat työpsykologi Taina Kinnari ja työfysioterapeutti Saija Koivuniemi. Useita palavereja on pidetty, joissa on pohdittu yhdessä työterveyden kanssa toimenpiteitä henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta. 11

14 7 Henkilöstön koulutus Koulutuksen painopisteenä oli esimieskoulutus. Liikelaitoksen henkilöstöstä oppisopimuskoulutukseen osallistui vuonna henkilöä. Kuusi henkilöä osallistui Kuntapalveluiden tuotteistamiskoulutukseen, johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) suoritti yksi henkilö ja siivousohjaajan oppisopimuskoulutukseen yksi henkilö Tilahuoltajan ja laitoshuoltajan ammattitutkinnon oppisopimuksella suorittivat 2 henkilöä. Oman työnsä ohella opiskeli useat tilakeskuksen työntekijöistä. Liikelaitoksen henkilöstö osallistui työhyvinvointiviikon luentotilaisuuksiin ja säännöllisiin esimieskoulutuksiin sekä erillisiin yksikkökohtaisen koulutusyhteenvedon mukaisiin koulutuksiin. 12

15 8 Rekrytointi Sijaisrekrytointi haasteellista 2011 Loppuvuodesta 2011 otettiin käyttöön sähköinen sijaisrekrytointi. Etenkin ruokapalveluyksikössä sijaisten tarve on välitön palvelutuotannon turvaamiseksi. Sijaisresurssien rekrytoinnin haasteista johtuen henkilöstöä on jouduttu siirtämään pikaisella varoituksella toiseen kohteeseen, jotta palvelu on voitu turvata. Syksystä 2011 on neuvoteltu Rekrytointikoulutuksen käynnistämisestä sijaisresurssien ja eläkepoistumasta johtuvan henkilöstötarpeen tyydyttämiseksi. Rekrykoulutus käynnistyy vuonna

16 10 Kaaviot Henkilöstön määrä Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Henkilöstön määrä Vakituiset, määräaikaiset, lyhytaikaiset palvelussuhteet sekä vapautetut omista tehtävistään Henkilöstön määrä yhteensä 312 Henkilöiden lkm Vakinaiset Vapautetut omista tehtävistä Määräaikaiset Lyhytaikaiset Kokoaikainen Osa-aikainen Sivu-virka/toimi

17 Henkilöstön työpanos Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Työpanos Työpanos yhteensä Kalenteripäivät Vakinaiset Määräaikaiset Työpanos

18 Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus ja eläkkeelle siirtyneet Henkilöiden lkm Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus joista eläkkeelle siirtyneet

19 Henkilöstön kielisuhde Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Kielisuhde ,00 % 75,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % %-osuus 40,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Suomi Ruotsi Äidinkieli 75,00 % 25,00 % 17

20 Henkilöstön sukupuolijakauma Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Sukupuolijakauma ,00 % 80,00 % 82,05 % 70,00 % 60,00 % Akselin otsikko 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 17,95 % 10,00 % 0,00 % Mies Nainen Sukupuoli 17,95 % 82,05 % 18

21 Eläkkeelle siirtyneiden määrä 2011 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Eläkkeelle siirtyneiden määrä Lukumäärä Vanhuseläkeelle Työkyvyttömyyseläkkeelle Eläkkeelle siirtyneiden määrä

22 Kevan ennuste eläkkeelle siirtyvistä henkilöistä Henkilöiden määrä joilla on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle Yhteensä

23 Sairauspoissaolot Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Sairauspoissaolopäivät Sairauslomapäivät yhteensä 2000 Päivien lkm Sairausloma, alle 3 pv.palkallinen Sairausloma, palkallinen Sairausloma, osapalkkainen Sairausloma, palkaton Työtapaturmat Päivien lkm

24 Sairauspoissaolojen kustannukset ,00 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Sairauspoissaolopäivien palkkakustannukset , , ,00 Sairauslomapäivien Palkkakustannukset , , , , , , , , ,00 0,00 Sairausloma, alle 3 pv.palkallinen Sairausloma, palkallinen Sairausloma, osapalkkainen 0,00 Sairausloma, palkaton Työtapaturmat Palkat , , ,86 0, ,77 22

25 Koulutusohjelman toteutuminen tulosyksiköittäin TILAPALVELUT TOIMISTO KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN 2011 KOULUTUS OSALLISTUJA AIKA Kuntapalvelujen tuotteistaminen Erja Forsberg Käännetty arvonlisävero Erja Forsberg Kuntapalvelujen tuotteistaminen, Palmenia oppisopimus Annika Malms-Tepponen Käännetty arvonlisävero Annika Malms-Tepponen Kriisijohtamiskoulutus Annika Malms-Tepponen Sihteereiden ja toimistotyön koulutusfoorumi Susann Eklund, Erja Forsberg KIINTEISTÖPALVELUT KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN 2011 KOULUTUS OSALLISTUJA AIKA Kuntapalvelujen tuotteistaminen Mikael Nystedt Paloilmoitinlaitteiston hoitajakoulutus Paloilmoitinlaitteiston hoitajakoulutus Paloilmoitinlaitteiston hoitajakoulutus Siemens Osakeyhhtiö, paloilmoitinjärjestelmän käyttökoulutus Kuittinen Jorma Bergman Hans, Bergman Kristian, Nordström Peter, Nurminen Aarno; Nurminen Pertti; Österlund Lars-Åke Andersson Jan-Ivar, Forsberg Dennis, Franti Jari, Pettersson Daniel, Roivainen Arto, Väätäinen Pasi Siljamo Ville Kiinteistömitoitus, aluejako kaikki kiinteistönhoitajat ja erikoisammattimiehet, ilmastointija automaatioasentajat, kirvesmiehet ja maalarit CleanNet koulutus 01 09/

26 SIIVOUSYKSIKKÖ KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN KOULUTUS OSALLISTUJA AIKA Kuntapalvelujen tuotteistaminen Ulla Viljala JET- koulutus Irja Patjas 11 / / 2012 Tekniikan erikoisammattitutkinto Siv Makkonen 8 / / 2011 Siivoustyön ohjaajan erikoisammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto, oppisopimuskoulutukset Merja Käck tilahuoltajaa (ruotsink.) laitoshuoltajaa Info: Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Koko tilapalvelujen siivoushenkilökunta , , Esimiespäivät Ulla Viljala Osaamiskartoitus Koko henkilöstö kevät syksy 2011 toteutunut alueella 4 Clean Net-mitoituskoulutus Työnjohto kesällä 2011 Diverseyn puhtauspäivät Ei osallistujia Sairaalasiivouspäivät Keittiösiivous / Edupoli Ulla Viljala Hanna Simula Hygieniakoulutus keittiötyöhön osallistuville Hygieniailtapäivä Irja Patjas Työhyvinvointipäivä; FinnClean messut Esimiesinfot Työsuojeluviikon koulutustilaisuuden Ergonomia- työhyvinvointikoulutus / työterveyshuolto Koko henkilökunta Työnjohto Koko henkilöstö Uudet työntekijät ja pitkältä sairauslomalta palanneet osallistunut useampaan infoon työsuojeluviikko Esimiehen käytännön työkalut muutoksessa Irja Patjas Esimiehen työkalut haastaviin tilanteisiin Siv Makkonen

27 RUOKAPALVELUYKSIKKÖ KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUMINEN KOULUTUS OSALLISTUJA AIKA Kuntapalvelujen tuotteistaminen Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Unileverin reseptiikkakoulutus Alue-esimiehet T koulutus Taloutta, tehokkuutta, turvallisuutta Svenska ekonomiföreståndare, fortbildningsdagar Dysfalgia ruokailu koulutus Ajankohtaista elintarvikelainsäädöstä ja omavalvonnasta Keittiötilojen hygienia ja keittiösiivouksen omavalvonta koulutus Alue-esimiehet, keittäjät kpl Tua Granqvist, Nina Sola Tua Granqvist Harriet Ekholm Alue-esimiehet Harriet Ekholm Koko ruokapalvelun henkilökunta Laitekoulutus 3 palvelukeittiövastuuhenkilöä Uutuus tuote-esittely ja työvaatejako Ammattikeittiö 2011 seminaari Seminaaripäivä Metos Uusi teknologia Uudet tuotantotavat Energiakulutuksen seuranta Päiväkoti-koulupuolen keittiöhenkilökunta Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Työtehoseuran työtutkakoulutus Harriet Ekholm Damicon Coaching ryhmän seminaari Titania-työvuoroluettelo-koulutus Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Birgitta Creutziger Harriet Ekholm Satu Siikavirta

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS LINPÄÄTÖS 2010 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS LINPÄÄTÖS 2010 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS LINPÄÄTÖS 2010 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 1 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3 Työhyvinvointimäärärahat... 4 3 Henkilöstöjaosto... 6 4 Yhteistoiminta... 7

Lisätiedot

Sisältö. 1 Alkusanat... 1. 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3

Sisältö. 1 Alkusanat... 1. 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Porvoon kaupunki Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 16.3.2012 Sisältö 1 Alkusanat... 1 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 3 3 Työhyvinvointi... 4 Työhyvinvointimäärärahat...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 1 2 Henkilöstöstrategia 2005 2008... 3 3 Henkilöstöstrategia 2009 2012... 4 4 Työhyvinvointi... 5 Työhyvinvointirahat... 5 Voi hyvin -toiminta...

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa t Ifin Suuryritysten riskienhallintapäivä 25.1.2012 2012 Sirpa Huuskonen Esityksen sisältö ISS:n Hyvissä voimissa työhyvinvointiohjelma ja TTT-johtaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVA 2009 Sisällysluettelo 2 I LUKU YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET 1 Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus 3 II LUKU YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTATAVAT 2 Yhteistyötoimikunnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki TYÖHYVINVOINTI Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen Neljän kunnan liitos Toiminta-ajatus: Henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT. Ohjeet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT. Ohjeet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. 1 kaupunginhallitus 3.10.2016, esitys YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET JA KÄYTÄNNÖT 1. Yhteistoiminnan tavoite ja määräykset Yhteistoiminnan tavoite on antaa henkilöstölle mahdollisuus

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2013... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Johtoryhmä 7.3.2014 HEKE-tiimi 20.3.2014 YT-ryhmä 27.3.2014 Hallitus 8.4.2014 1. LAKISÄÄTEINEN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSKORVAUS Kuntaorganisaatiossa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma

Osaamisen kehittäminen. ja koulutussuunnitelma ytr 11.2.2014 khhj 26.2.2014 Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma www.nurmijarvi 1. Osaamisen kehittäminen 3 2. Henkilöstösuunnitelma 4 2.1. Toteutuneet määräaikaiset työ- ja virkasuhteet sekä

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET ASIAT HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA... 2 2. HENKILÖTYÖVUODET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. HENKILÖTYÖVUODET... 3 2.2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot