Suomen Eläinlääkärilehti 2005, 111, 7-8. Verkostot kuntoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Eläinlääkärilehti 2005, 111, 7-8. Verkostot kuntoon"

Transkriptio

1

2

3 Verkostot kuntoon Eläinlääkäreiden virkaehtosopimus (VES) ei varmastikaan ole yhtä hyvä kuin paperityöläisten. Silti meidänkin sopimuksemme puitteissa moni eläinlääkäri voisi järjestää työolonsa paremmin. On tärkeää, että eläinlääkärille jää aikaa ajatteluun, kirjallisuuden lukemiseen ja itsensä kehittämiseen. Kunnanisätkin tämän ymmärtävät, kun sen heille rakentavasti esittää. Näitä etuja on vaikeaa vaatia VES:ssa, ja silti jokaisen kannattaa ajoittain ravistella vanhoja rutiinejaan ja miettiä, mitä työtehtäviä voisi delegoida eteenpäin. Jos kollega on järjestänyt työolonsa paremmin, niin kateuden sijaan kannattaisi ottaa oppia: ryhdy parantamaan omaa työympäristöäsi. Minut herätti kollegalta opittu totuus, että myös kunnaneläinlääkärillä voi olla avustaja, sen ei tarvitse olla yksityisten erikoisoikeus. Oivalsin työssäni, että hyvän avustajan kouluttaminen vastaamaan omia tarpeita maksaa yllin kyllin takaisin uhratun ajan ja vaivan. Toinen vanhempi kollega tokaisi minulle myöhemmin leikattuamme yhdessä potilastani: Pesetkö tosiaan itse instrumenttisi? Avustajani suuttuisi, jos yrittäisin tehdä hänen töitään. Kunnaneläinlääkärinä pyrin ennaltaehkäisemään työuupumusta miettimällä, kuinka voin siirtää muut kuin eläinlääkärin työt pois itseltäni. Onnistuin: työtakkini huolsi terveyskeskuksen vaatehuolto, instrumenttini talon instrumenttihuolto ja röntgenkuvat kehitti röntgenhoitaja. Maksoin palveluista tosin korvauksen, mutta eivät nämä työt kuulu eläinlääkärin toimenkuvaan. Hassua muuten, että kukaan ei kyseenalaista kenelle lääkäreiden välineiden huolto kuuluu. Klinikkamaksun vastineeksi vaadin ja sain avustajan. Hän oli aluksi velvoitetyöllistettynä, sitten oppisopimuksella eli kunnalle erittäin halpa työntekijä. Minulle hän oli korvaamaton. Avustajani muun muassa vastasi puhelimeen, kun aamun puhelinaika oli ohi. Hänen tärkeä tehtävänsä oli pitää huolta, että olemme molemmat vapaita klo 17. Hänen oli minua helpompi myydä ei oota, koska ylimääräinen potilas ei kartuttanut hänen palkkaansa. Päivystyksissä hoidin vain ne, jotka eivät voineet odottaa seuraavaan päivään. On selvää, etteivät päättäjät voi täysin ymmärtää eläinlääkärin työkenttää. Eläinlääkäreiden tulisikin kunnissa verkostoitua tehokkaasti, jotta voisivat yhdessä paremmin ajaa etujaan. Kannattaa muun muassa lounastaa siellä, missä muutkin kaupungin työntekijät ja pyrkiä hankkimaan myös muita sosiaalisia kontakteja. Se on tehokkain tapa saada ymmärrystä, kun muut oppivat tuntemaan sekä eläinlääkärin työnkuvaa että eläinlääkärin ihmisenä. Samalla saa vastapainoa työlle. Se luo pohjaa jaksamiselle raskaassa mutta erittäin antoisassa eläinlääkärin työssä. Olen nyt uusien haasteiden edessä. Kiinnostuneena odotan, millaiseksi työnkuvani muodostuu Eläinlääkäriliitossa. Toivon, että pystyn osallistumaan eläinlääkäreiden työn kehittämiseen. Toivottavasti pystyn vaikuttamaan siihenkin, että myös seutukuntien muodostamisen jälkeen eläinlääkärit ovat onnellisia työssään ja kokevat voivansa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Odotan innolla yhteydenottojanne. Minnami Mikkola eläinlääkäri, Suomen Eläinlääkäriliitto 351

4

5 E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I S U O M E N E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I L E H T I F I N S K V E T E R I N Ä R T I D S K R I F T 7-8/2005 Tieteelliset artikkelit 355 Vedinkastoaineet Teat dips Anna Pitkälä, Mari Eskola ja Satu Pyörälä Muut artikkelit 364 Lex Isolauri erään viran täyttö Katri Helminen 370 Hevosen ruokinta, osa 2 Markku Saastamoinen 374 Elintarvikehuolto ja -hygienia valtamerellä Jukka Kuussaari 378 Eläinlääkäriammatteja: puolustusvoimien elintarvikehygieenikko Anna Parkkari 382 ELKE-hanke Veikko Tuovinen 386 Näkökulma: vastavuoroisuus seutukunnissa Olli Soininen 388 Akuutin vaiheen proteiinikokouksessa Irlannissa Toomas Orro Vakiot 351 Pääkirjoitus: verkostot kuntoon 354 Ledare: sätt nätverken i skick 390 Puheenjohtajan palsta: navigare necesse est 392 Ajankohtaista EELAsta 394 Microglossus 396 Uusia julkaisuja 398 Henkilöuutiset 400 Kurssit 404 Fennovet Oy järjestää 407 Apurahat 409 Avoimet työpaikat 413 Erikoisyhdistykset ja paikallisseurat Kertomus viran täytöstä s. 364 Valtameripurjehduksen huolto s. 374 Eläinlääkärin työturvallisuus -opas ilmestyi s. 396 Helsingin Sanomat Anna Parkkari Ur innehållet Den vetenskapliga artikeln berättar om användningen av spendoppspreparat. I de övriga artiklarna kan man läsa den senare delen om hästars utförring, en berättelse om förvaltningskulturen på 1960-talet och om Lex Isolauri, som namngavs efter en veterinär samt en artikel om livsmedelshygien och -försörjning under en oceanseglats. Utvecklingsprojektet för produktionsdjur (ELKE) presenteras också. En ny artikelserie om veterinäryrken presenterar försvarsmaktens hygieniker och reserapporten berättar om mötet för akuta fasens proteiner som hölls på Irland. I avdelningen nya publikationer presenteras bland annat två handböcker kort: välmående produktionsdjur samt hästar och arbetarskyddet och veterinärens nya arbetssäkerhetsguide på sida 396. Tieteellisesti tarkistettu Genomgått vetenskaplig granskning Kansikuva/Pärmbild: Kilit/Killingar. Kuva: Kuvapörssi

6 354 Sätt nätverken i skick Veterinärernas tjänstekollektivavtal är säkerligen inte lika bra som pappersarbetarnas avtal. Trots det kunde många veterinärer ordna sina arbetsförhållanden bättre också inom ramen för vårt avtal. Det är viktigt att veterinären får tid över till att tänka, läsa litteratur och utveckla sig själv. Kommunfäderna förstår nog detta när man på ett uppbyggande sätt presenterar det för dem. Det är svårt att kräva dessa fördelar i avtalen men det lönar sig för var och en av oss att tidvis ruska om i gamla rutiner och fundera på vilka arbetsuppgifter man kunde delegera. Om en kollega har ordnat sin arbetsmiljö bättre lönar det sig att ta lärdom därav i stället för att vara avundsjuk; börja förbättra din arbetsmiljö. Jag blev uppväckt av en sanning, som en kollega lärde mig, att också en kommunalveterinär kan ha ett veterinärbiträde, dessa behöver inte vara de privatas specialförmån. I mitt arbete insåg jag att skolningen av ett bra veterinärbiträde, så att de egna behoven tillgodoses, ger utdelning mer än tillräckligt. Senare, efter en gemensam operation, sade en annan kollega till mig: Tvättar du verkligen själv dina instrument? Mitt biträde skulle bli arg om jag försökte göra hennes uppgifter. Som kommunalveterinär försökte jag förebygga utbrändhet i arbetet genom att fundera på hur jag på andra kunde överföra ickeveterinära uppgifter. Jag lyckades: hälsovårdscentralens klädvård skötte om mina arbetsrockar, husets instrumentvård skötte om mina instrument och röntgensköterskan framkallade mina röntgenbilder. Visserligen betalade jag för tjänsterna, men dessa uppgifter ingår verkligen inte i veterinärens arbetsbeskrivning. Det är förövrigt lustigt att ingen ifrågasätter vem som skall vårda läkarnas instrument. För att kompensera klinikavgiften krävde jag och fick ett veterinärbiträde. I början var hon beredskapsarbetare, sedermera anställd med läroavtal, det vill säga en mycket billig arbetstagare för kommunen. För mig var hon oersättlig. Mitt biträde svarade bland annat i telefon efter morgonens telefontid. Hennes viktiga uppgift var att se till att vi båda var lediga klockan sjutton. Eftersom en extra patient inte bidrog till hennes lön kunde hon lättare än jag säga att inga tider fanns att tillgå. Under jourtid skötte jag endast sådana fall som inte kunde vänta till följande dag. Det står klart att beslutsfattare inte helt kan förstå sig på veterinärens arbetsfält. I kommunerna borde veterinärerna därför bilda ordentliga nätverk, så att de tillsammans mer effektivt skulle kunna driva sina intressen. Det lönar sig att äta lunch på samma ställe som alla andra stadsanställda och att försöka skaffa sig också andra sociala kontakter. Det effektivaste sättet att röna förståelse är att andra lär sig känna både veterinärens arbetsbild och veterinären som människa. I samma veva får man en motvikt till arbetet. Det skapar en botten för att orka i det tunga men mycket givande veterinäryrket. Nu står jag inför nya utmaningar. Med intresse väntar jag på hur min arbetsbild i Veterinärförbundet utformas. Jag hoppas att jag kan delta i att utforma veterinärernas arbetsbild. Förhoppningsvis kan jag också inverka på att veterinärerna också efter bildandet av de regionala enheterna är lyckliga i sina jobb samt känner att de kan inverka på de omständigheter som berör dem själva. Jag ser fram emot era kontakter. Minnami Mikkola veterinär, Finlands veterinärförbund Suomen Eläinlääkärilehti Finsk Veterinärtidskrift Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n jäsenlehti Medlemsblad för Finlands Veterinärförbund r.f. Vuodesta Päätoimittaja Huvudredaktör: Antti Nurminen (vastaava toimittaja, ansvarig redaktör) puh Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Anna Parkkari puh. (09) faksi (09) Tieteellinen toimittaja Vetenskapligt redaktör: Jouko Koppinen, Kirjoitusohjeet Direktiv för skribenter: lehden kohdalta tai tilaa Ilmoitusasiat Anmälningsärenden: Pirkko Nousiainen puh. (09) Tieteellinen toimituskunta Vetenskapligt redaktionsråd: dosentti Marja-Liisa Hänninen ELT Liisa Kaartinen professori Terttu Katila professori Hannu Korkeala dosentti Sven Nikander professori Satu Pyörälä ELT Mirja Ruohoniemi professori Hannu Saloniemi professori Timo Soveri Toimitusneuvosto Redaktionsråd: puheenjohtaja Tuomas Herva jäsenet Mari Heinonen, Janne Lunden, Leena Saijonmaa-Koulumies, Minna Viitanen, Raisa Iivonen ja Anna Parkkari sihteeri Toimitus Redaktion: Suomen Eläinlääkäriliitto Mäkelänkatu 2 C, 4. krs Helsinki puh. (09) faksi (09) Pääkirjoituksen ruotsinnos/ Översättning av ledaren Leif Wikman Painos Upplaga: Tilaushinnat 2005 Prenumerationspriser 2005: 90 e, eläinlääketieteen opiskelijoille, jotka eivät vielä ole liiton jäseniä ja liiton eläkkeellä oleville jäsenille 35 e, EKYn jäsenille 20 e, pohjoismaisten eläinlääkäriliittojen jäsenet 45 e. 90 e, för vet.med. studerande och pensionerade 35 e, för EKY medlem 20 e, för medlem nordiska veterinärförbund 45 e. ISSN Painopaikka Uusimaa Oy, Porvoo Aikakauslehtien liiton jäsen

7 Anna Pitkälä, Mari Eskola ja Satu Pyörälä Vedinkastoaineet Teat dips YHTEENVETO Vedinkaston käytöllä voidaan estää utareen bakteeritartuntoja ja pitää vetimen iho kunnossa. Tehokkainta vedinkasto on tartunnallisten bakteereiden, kuten Staphylococcus aureus ja Streptococcus agalactiae, aiheuttamien tulehdusten ehkäisyssä, mutta jonkin verran tehoa on myös ympäristöperäisten bakteerien aiheuttamia tulehduksia vastaan. Vedinkastoaineiden teho perustuu joko kemiallisiin tehoaineisiin, joita ovat jodoforit, klorheksidiini ja alkoholi, tai muihin biosidisesti vaikuttaviin aineisiin kuten rasvahapot tai maitohappo. Meillä yleisimmin käytettyjä ovat jodoforeja tai klorheksidiiniä sisältävät valmisteet. Hyvän vedinkastoaineen tulee vähentää uusien utaretulehdusten esiintymistä. Vedinkastoaine ei saa ärsyttää ihoa eikä olla toksista. Aineella tulisi olla ihoa hoitava vaikutus. Vedinkastoaineesta ei saa jäädä jäämiä maitoon eikä sitä saa imeytyä kudoksiin. EU-lainsäädäntö edellyttää, että vedinkastoaineiden tulee olla viranomaisen hyväksymiä. Suomen lainsäädännössä ei ole vedinkastoaineiden ominaisuuksien suhteen tehovaatimuksia, joten tuotteen tehokkuuden arviointi jää käyttäjän vastuulle. National Mastitis Council julkaisee internet-sivuillaan kirjallisuusluetteloa vedinkastojen tehoon liittyvistä tutkimuksista, jotka on tehty NMC:n suositusten mukaisesti ja julkaistu tieteellisissä lehdissä. SUMMARY Post-milking teat disinfection is used to prevent new udder infections and to maintain healthy teat skin condition. Teat disinfection is most efficacious against contagious bacteria, such as Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae, but can have some effect also against environmental pathogens. The effect of the teat dips arises either from chemically active substances such as iodine or chlorhexidine, or from biocides such as fatty acids or lactic acid. In Finland, the active substance of teat dips is most often iodine or chlorhexidine. An effective teat dip prevents new udder infections, does not irritate the skin and is not toxic. In addition, teat dips should contain skin-conditioning components. No residues should remain in the milk and the active substance should not be absorbed into tissue. Teat dips must be registered by the EU authorities. In Finland, there are no legal requirements for efficacy of teat dips, and evaluation of the efficacy remains the user s responsibility. The web site of the National Mastitis Council contains a review of scientific studies on the efficacy of teat dips. JOHDANTO Vedinkastoaineiden käytön ensisijainen syy on bakteeritartuntojen esto ja toissijainen syy vetimen ihon pitäminen hyvässä kunnossa. Kun vetimet desinfioidaan bakteereja tappavalla aineella heti lypsyn jälkeen, useimmat vetimen iholla ja vedinkanavan suulla olevat bakteerit kuolevat. Tämä vähentää bakteerien kolonisaatiota vetimen pinnalla ja estää bakteerien pääsyä vedinkanavaan. Vedinkastoaineiden on todettu merkitsevästi vähentävän uusien utaretulehdusten esiintyvyyttä (Pankey ym. 1983, National Mastitis Council 2004). Vaikka vedinkastolla on osoitettu olevan utaretulehduksia ehkäisevä vaikutus, teho vaihtelee. Vedinkasto on tehokkainta tartunnallisten bakteereiden, kuten Staphylococcus aureuksen ja Streptococcus agalactiaen aiheuttamien utaretulehdusten ennaltaehkäisyssä (Pankey ym. 1983, Boddie ja Nickerson 1992, Boddie ym. 2000). Jonkin verran tehoa on raportoitu myös ympäristöperäisten bakteerien aiheuttamien utaretulehdusten ehkäisyyn (Pankey ym. 1987, Oliver ym. 1993, Oliver ym. 2001). Vedinkasto vähentää tehokkaasti koryneformien kasvua vedinten pinnalla (Brooks ym. 1983, Barkema ym. 1999). Barkema ym. (1999) ja Lam ym. (1997) totesivat, että jatkuva vedinkaston käyttö saattaa karjassa lisätä E. coli -bakteerin aiheuttamia tulehduksia, mikä johtunee maidon solupitoisuuden laskusta ja samanaikaisista vetimen bakteeriekologisista muutoksista. Vedinkaston käytön positiiviset vaikutukset, esimerkiksi utaretulehdusten määrän väheneminen ja tämän seurauksena mahdollinen soluluvun lasku, nähdään yleensä muutamien kuukausien kuluessa käytön aloittamisesta. Suositukset vedinkaston käytöstä vaihtelevat eri maiden välillä: useimmissa Euroopan maissa ja Yh- 355

8 dysvalloissa suositellaan vedinkaston käyttöä rutiininomaisesti, kun taas Suomessa, Norjassa ja Sveitsissä vedinkastoa on suositeltu pääasiassa ongelmatapauksissa tartunnallisten utaretulehdusten yhteydessä (Smith 2001). Ruotsalaisessa nautakarjan terveydenhuolto-ohjelmassa FRISK- KO suositellaan käyttämään vedinkastoa silloin, kun karjan tankkimaidon solupitoisuus on kohonnut (Ekman ja Østerås 2003). Suomessa vuonna 2001 tehdyssä kartoitustutkimuksessa 32 prosenttia tiloista käytti vedinkastoa säännöllisesti ja 63 prosenttia ei koskaan (Pitkälä ym. 2004). Vedinkaston käyttö on EU:ssa sallittua vain lypsyn jälkeen (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 8/EEO/2002, Neuvoston direktiivi 92/46/ETY). Vetimien desinfiointi ennen lypsyä, niin sanottu esidippaus, on sallittu esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä sitä tehdään noin 10 prosentilla tiloista. Vedinkastoaineiksi hyväksytyt aineet eivät sovellu esidippaukseen. Vaikka niissä käytetään samoja vaikuttavia aineita, aineiden pitoisuudet ovat erilaiset. EU-lainsäädäntö edellyttää, että vedinkastoaineiden tulee olla viranomaisen hyväksymiä. Tällä hetkellä vedinkastoaineet hyväksytään eri maissa eri tavoin. Suomessa hyväksyvä viranomainen on toistaiseksi Elintarvikevirasto (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 8/ EEO/2002). Saksassa ja Yhdysvalloissa vedinkastot luokitellaan lääkeaineiksi ja hyväksyntämenettely on samanlainen kuin lääkkeillä, mutta menettely taas eroaa maiden välillä. Tanskassa ja Ruotsissa on samantapainen rekisteröintimenettely kuin Suomessa. Tanskassa valmisteille tehdään suppea toksikologinen arviointi maitoon mahdollisesti aiheutuvista jäämistä, ja arviointia käytetään hyväksi valmistetta Suomessa hyväksyttäessä. EU:n eläinlääkintä- ja biosidiviranomaiset ovat vuonna 2003 sopineet, että vedinkastoaineet luokitellaan biosideiksi ja aineiden hyväksyntä tehdään tulevaisuudessa biosidilainsäädännön mukaan. Kansallisesti kukin EU-maa voi kuitenkin luokitella vedinkastoaineet lääkeaineiksi ja hyväksyä ne lääkelainsäädännön mukaan. Biosidilainsäädännön mukaan vedinkastoaineiden tehoaineet hyväksytään EU-tasolla ja tämä tehoaineiden arviointi alkaa vuonna 2007, mikä tarkoittaa, että vedinkastovalmisteiden kansallinen hyväksyntä alkaa aikaisintaan vuonna Vedinkastoaineen tehokkuus on määritelty valmisteen kykynä estää uusia utaretulehduspatogeenien aiheuttamia infektioita. National Mastitis Council (NMC) on vuonna 1983 antanut suosituksen, miten vedinkastoaineiden teho tulisi tutkia. Suositus on päivitetty vuosina 1990 ja 2004 (Hogan ym. 1990, Nickerson ym. 2004). Pelkkä laboratorio-olosuhteissa tehty testaus ei riitä, vaan on tutkittava vakioidusti, miten testattava valmiste pystyy estämään kokeellisesti aiheutettuja ja luonnollisia infektioita. Suomen lainsäädännössä ei ole asetettu vedinkastoaineiden ominaisuuksille mitään tehovaatimuksia, joten tuotteen tehokkuuden arviointi jää käyttäjän vastuulle. VEDINKASTOJEN TEHOAINEET Hyvän vedinkastoaineen tulee vähentää uusien utaretulehdusten esiintymistä. Aineen tulee vaikuttaa antimikrobisesti vetimen iholla, eikä orgaaninen aines, kuten maito, lanta tai virtsa, saa vaikuttaa vedinkaston tehoon. Vedinkastoaine ei saa ärsyttää ihoa eikä olla toksinen. Sen pitää edistää ihon vaurioiden paranemista (Hemling 2002). Vedinkastoaineesta ei saa jäädä jäämiä maitoon, eikä ainetta saa imeytyä kudoksiin. Vedinkastoaineista maitoon aiheutuvat jäämät voidaan minimoida, kun vetimet puhdistetaan huolellisesti ennen lypsyä (Falkenberg 2002). Vedinkastoaineiden farmakologisesti vaikuttavat aineet, esimerkiksi jodoforit ja klorheksidiini, kuuluvat neuvoston asetuksen ETY 2377/90 liitteen 2 aineisiin. Tämä tarkoittaa, ettei niiden jäämille ole kansanterveydellisistä syistä tarpeen määrätä eläinperäisissä elintarvikkeissa sallittuja enimmäismääriä. Vedinkastoaineet perustuvat joko kemiallisiin tehoaineisiin, joita ovat esimerkiksi jodoforit, klorheksidiini ja alkoholi, tai muihin biosidisesti vaikuttaviin aineisiin, kuten rasvahapot ja maitohappo. Kokeiluja on tehty myös maidosta eristetyillä mikrobeilla, mutta niissä ei ole edetty kaupallisiin sovelluksiin (Koskinen ym. 1996, Nöremark ym. 2002). Vedinkastovalmisteisiin on usein lisätty ihoa hoitavia aineita vähentämään tehoaineen kuivattavaa vaikutusta tai ylipäänsä suojaamaan vetimen ihoa. Vedinten ihon hoitoon meillä on yleisesti käytetty vedinten rasvausta, mutta navetoiden suurentuessa rasvaaminen on käynyt epäkäytännölliseksi tai jopa mahdottomaksi (automaattinen lypsy). Ihoa suojaavien aineiden lisääminen vedinkastoihin vaikuttaa edullisesti vedinten ihon kuntoon (Hemling 2002). Kosteuttavia tai kosteutta säilyttäviä aineita ovat esimerkiksi glyseriini ja lanoliini. Aineita voi lisätä vain tiettyyn pitoisuuteen saakka, esimerkiksi glyseriiniä ei yli 10 prosenttia, muuten tuotteen desinfiointiteho voi heiketä. Vedinkaston vaikutusaika lypsyn jälkeen on yleensä 1 2 tuntia. Osa valmisteista on geelimäisiä, ja niillä voi olla myös mekaanista suojavaikutusta, koska ne kuivuvat vetimen pinnalle kalvoksi (barrier dip). Tällaiset tuotteet saattavat parantaa lypsyhygieniaa, koska ne vaativat tehokkaan vedinten pesun ennen seuraavaa lypsyä. Geelimäisten valmisteiden teho on verrattavissa perinteisiin valmisteisiin (Falkenberg 2002, Nickerson ja Boddie 1995). Suomessa oli syksyllä 2004 markkinoilla 31 vedinkastovalmistetta. 356

9 Jodoforit Jodi on laajavaikutteinen desinfektioaine, jota sisältävät vedinkastoaineet ovat käytetyimpiä (Hemling 2002). Suomessa noin puolet valmisteista on jodipohjaisia. Jodi liukenee huonosti veteen, joten se on yleensä kompleksoitu niin sanotuksi jodoforiksi pinta-aktiivisiin yhdisteisiin tai polymeereihin, jotka parantavat jodin liukoisuutta ja sallivat jatkuvan jodin vapautumisen. Vain vapaalla jodilla on antimikrobista vaikutusta. Yleisin yhdiste on polyvinyylipyrrolidoni- eli PVP-jodi. Joidenkin jodiyhdisteiden teho on käänteinen verrattuna valmisteen pitoisuuteen eli laimennettu liuos on antimikrobisesti aktiivisempi, koska siinä on enemmän vapaata jodia. Orgaaninen aines ei vaikuta jodoforien aktiivisuuteen. Jodoforit toimivat hyvin lämpötila-alueella C ja ovat aktiivisimpia alhaisessa ph:ssa (ph 3 4). Näin alhainen ph on kuitenkin ihoa ärsyttävä, joten vedinkastot formuloidaan nykyisin yleensä ph-alueelle 4,0 6,5 (Hemling 2002). Jodiliuosten käytön haittoja ovat liuoksen epästabiilius, ihon värjäytyminen, toksisuus ja ihoärsytys. Pseudomonas-bakteerit voivat kasvaa jodiliuoksessa, koska ne pystyvät muodostamaan ekstrasellulaarista limaa, joka tekee ne vastustuskykyisiksi (Erskine ym. 1987). Jodia sisältävien tuotteiden vertaaminen on pakkausmerkintöjen perusteella vaikeaa. Valmisteen bakterisidinen vaikutus ei suoraan korreloi jodin pitoisuuteen ja toisaalta valmisteiden koostumuksessa on eroja, jotka vaikuttavat vapaan jodin pitoisuuteen, vaikka valmisteiden titrattava jodoforikonsentraatio olisi sama. Jodipitoisen vedinkastoaineen vaikutuksesta maidon jodipitoisuuteen on ristiriitaisia tutkimustuloksia. Jodipitoisen vedinkaston on joko todettu nostavan tankkimaidon jodipitoisuutta ppm tai toisaalta on todettu, ettei se vaikuta jodipitoisuuteen lainkaan Reijo Jokivuori/ Helsingin yliopiston Saaren klinikan kokoelma KUVA 1 FIGURE Vedinsuihkeen laitto lypsyn jälkeen. Application of teat spray after milking. (Falkenberg 2002). Vedinkastoa merkittävämpi maidon jodipitoisuuteen vaikuttava tekijä on eläimen saaman rehun jodipitoisuus. Teknisiä haittavaikutuksia maidon prosessointiin aiheutuu, kun maidon aktiivisen jodin pitoisuus on ppm. Kloori Klooriyhdisteitä sisältävät vedinkastoaineet ovat toiseksi yleisimpiä valmisteita Suomessa. Klorheksidiini on orgaaninen klooriyhdiste, joka on kemialliselta luonteeltaan sekä hydrofiilinen että hydrofobinen. Klorheksidiini on aktiivisempi grampositiivisia kuin gramnegatiivisia bakteereja vastaan. Jotkut gramnegatiiviset bakteerit, kuten Pseudomonas, Proteus ja Serratia-lajit, voivat olla luonnostaan resistenttejä klorheksidiinille. Klorheksidiini on aktiivista emäksisessä ympäristössä, ja orgaaninen aines vähentää sen tehoa. Klorheksidiinin alkoholiliuokset ovat tehokkaampia kuin vesiliuokset. Klorheksidiinillä on pidempi antimikrobinen vaikutus kuin monilla muilla vedinkastoaineissa käytetyillä aineilla, ja sillä saattaa olla parempi vaikutus ympäristöperäisissä utaretulehdusongelmissa (Oliver ym. 1990). Kaksikomponenttisissa, klooria sisältävissä valmisteissa natriumkloriitti on yhdistettävä ennen käyttöä aktivaattorina toimivaan heikkoon happoon, esimerkiksi maitohappoon tai mantelihappoon, jolloin muodostuu kloorihappoa ja klooridioksidia, joilla molemmilla on laaja antimikrobinen kirjo. Tällainen vedinkasto on valmistettava päivittäin sekoittamalla pohja-aine ja aktivaattori. Aktivaattorina käytetyn maitohapon ansiosta valmisteen mikrobisidinen vaikutus säilyy vetimen pinnalla pitkään (Boddie ym. 1994). Kloorihappoa ja klooridioksidia muodostavien vedinkastoaineiden haittana on vedinten ihon ärsytys, josta on kokemuksia Suomestakin (M. Yli- Hynnilä, suullinen tiedonanto). Valio Oy ei tästä syystä suosittele tuottajilleen tämäntyyppisten vedinkastojen käyttöä (L. Kulkas, suullinen tiedonanto). Alkyylibentseenisulfonaatti Alkyylibentseenisulfonaatit ovat pinta-aktiivisia aineita, jotka vaikuttavat myös mikrobisidisesti sekä grampositiivisiin että gramnegatiivisiin bakteereihin. Dodekyylibentseenisulfonaatilla saattaa olla tehoa lisäävää vaikutusta natriumkloriitti-mantelihappoyhdistelmässä (Oura ym. 2002), mutta myös ärsytystä lisäävä vaikutus (Britten ym. 2001). Alkyylibentseenisulfonaattia sisältäviä valmisteita on Suomessakin markkinoilla. Alkoholit Isopropyylialkoholi on vedinkastoissa yleisimmin käytetty alkoholi, joka on käytössä myös meillä. Kemialliselta rakenteeltaan se on alifaattinen alkoholi. Se liukenee täysin veteen. Alkoholeilla on nopea antimikrobinen vaikutus lisääntymisvaiheessa olevia soluja vastaan. Alkoholi vaikuttaa parhaiten 70-prosenttisena vesiliuoksena. Alkoholin etuna on nopea haihtuminen. Lisäksi siitä ei tule jäämiä 357

10 eikä se penetroidu orgaanisen aineksen läpi. Haittana on ihoa kuivattava vaikutus (Hemling 2002). Muut aineet Lyhytketjuisilla rasvahapoilla on antimikrobista vaikutusta erityisesti grampositiivisia bakteereita vastaan. Happojen antimikrobinen vaikutus on hyvin ph-sidonnaista. Lauriinihappoa, glyseryylimonolauriinia, kapriinihappoa ja kapryylihappoa on käytetty yhdistettynä muun muassa maitohappoon. Lauriinihappoa on luonnostaan muun muassa vedinkanavan keratiinissa, eikä orgaaninen aines heikennä sen tehoa. Edellä mainittuihin aineisiin pohjautuvia vedinkastovalmisteita on Suomessa markkinoilla. Sen sijaan kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä ja fenoliyhdisteitä sisältäviä vedinkastoja meillä ei ole. Mikään vedinkastoaine ei tehoa kaikkiin utarepatogeenisiin bakteereihin. Käytettyjen tehoaineiden ohella valmisteen mikrobisidinen vaikutus riippuu tuotteen koko koostumuksesta eli vaikuttavien aineiden pitoisuudesta, happamuusasteesta, ihoa hoitavien aineiden pitoisuudesta ja viskositeetista. Tämän lisäksi vaikutusta on orgaanisen aineksen läsnäololla ja lämpötilalla (Boddie ym. 1998, Hemling 2002, Oura ym. 2002). Eri tehoaineiden vaikutuksia selvittävissä tehotutkimuksissa on saatu osin ristiriitaisiakin tuloksia. NMC julkaisee Internet-sivuillaan (www. nmconline.org) kirjallisuusluetteloa vedinkastoaineiden tehoon liittyvistä tutkimuksista, jotka on tehty NMC:n suositusten mukaisesti ja julkaistu tieteellisessä lehdessä. VEDINKASTON KÄYTTÖ Vedinkastoa on käytettävä heti lypsinten irrottamisen jälkeen, kun vedinkanava vielä on lypsyn jäljiltä auki, jotta desinfiointi tapahtuu myös vedinkanavan alueella. On tärkeää käsitellä koko vedin, koska se on ollut kontaktissa lypsimen ja joskus maidonkin kanssa (Edmonson 2002). Vedinkastoaine voidaan kuivata 30 sekunnin jälkeen, jos lehmä altistuu kylmälle. Automaattisessa lypsyssä laite yleensä käsittelee vetimet rutiininomaisesti vedinsuihkeella ja jo vedinten ihon hoidonkin kannalta vedinten desinfiointia voi pitää suositeltavana. Pihatoissa ei voi noudattaa lypsyjärjestystä, joten vedinkaston käytön perusteena on myös lypsimen välityksellä mahdollisesti leviävien patogeenisten bakteerien torjunta. Useimpia vedinkastoaineita voi annostella sekä kastamalla että suihkuttamalla vedin. Suihkuttaminen on nopeampaa, mutta sen haittapuolena on, että suihkutettaessa valmistetta kuluu noin 50 prosenttia enemmän, eikä suihku välttämättä tavoita joka kohtaa käsiteltävästä alueesta. Annostelutapojen tehokkuudessa ei ole todettu eroja, kun annostelu tehdään niin, että kaikki vetimet käsitellään kunnolla (Falkenberg 2002). Eräässä kenttätutkimuksessa vertailtiin vedinkaston ja -suihkeen tehoa vedinten koryneformikasvun ennaltaehkäisyssä ja kasto havaittiin merkitsevästi paremmaksi (Huxley ym. 2002). VEDINKASTO JA RESISTENSSI Usein kysytään, voiko jatkuva vedinkaston käyttö valikoida vedinten iholle antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita. Vaikka bakteereilla on todettu olevan resistenssimekanismeja desinfektioaineita ja muita biosidisesti vaikuttavia aineita vastaan, monet aineet vaikuttavat solutuhossa usealla eri mekanismilla, ja resistenssin kehittyminen samanaikaisesti usealle eri mekanismille on epätodennäköistä. Riskiä vähentää aineiden nopea hajoaminen tai haihtuminen ympäristössä (Gilbert ja McBain 2003). Bakteerit pystyvät kuitenkin kehittämään samanaikaisesti vastustuskykyvyn sekä antibiooteille että desinfektioaineille. Tämän ilmiön taustalla on todettu olevan esimerkiksi plasmidin välityksellä siirtynyt multiresistenssi. Tanskassa on tutkittu bakteerien herkkyyttä eri desinfektioaineille. Utaretulehdusnäytteistä eristettyjen S. aureuksien todettiin olevan herkkiä klorheksidiinille (Aarestrup ja Hasman 2004). Norjalaisessa tutkimuksessa raportoitiin mastiitista eristetyillä S. aureuksilla havaitusta plasmidivälitteisestä, penisilliini- ja tetrasykliiniresistenssiin liittyvästä resistenssistä vedinkastoissa käytetyille kvaternäärisille ammoniumyhdisteille (Bjorland ym. 2001). Biosidien, kuten vedinkastoaineiden, vaikutuksesta mikrobien antibioottiresistenssiin tarvitaan edelleen lisätutkimusta (Gilbert ja McBain 2003, Aarestrup ja Hasman 2004). Utaretulehdusta ehkäistään parhaiten toimimalla oikein navettaympäristössä. Tähän kuuluvat puhdas ja kuiva navetta, puhtaat lehmät, hyvä lypsyhygienia ja oikein toimiva lypsykone. Harkittu vedinkastoaineiden käyttö voi osaltaan vähentää utaretulehdusta. KIRJALLISUUS Aarestrup F. M. & Hasman H. Susceptibility of different bacterial species isolated from food animals to copper sulphate, zinc chloride and antimicrobial substances used for disinfection. Vet. Microbiol. 100, 2004: Barkema, H. W., Schukken, Y. H., Lam, T. J. G. M., Beiboer, M. L, Benedictus, G. & Brand, A. Management practices associated with the incidence rate of clinical mastitis. J. Dairy Sci. 82, 1999: Bjorland, J., Sunde, M. & Waage, S. Plasmid borne smr gene causes resistance to quaternary ammonium compounds in bovine Staphylococcus aureus. J. Clin. Microb. 39, 2001: Boddie, R. L. & Nickerson, S. C. Evaluation of postmilking teat germicides containing Lauricidin, saturated fatty acids, and lactic acid. J. Dairy Sci. 75, 1992: Boddie, R. L., Nickerson, S. C. & Adkinson, R. W. Germicidal activity of a chlorous acid-chlorine dioxide teat dip 358

11 and a sodium chlorite teat dip during experimental challenge with Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae. J. Dairy Sci. 81, 1998: Boddie, R. L., Nickerson, S. C. & Adkinson, R. W. Efficacies of chlorine dioxide and iodophor teat dips during experimental challenge with Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae. J. Dairy Sci. 83, 2000: Boddie, R. L., Nickerson, S.C. & Kemp, G. K. Efficacy of two barrier teat dips containing chlorous acid germicides against experimental challenge with Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae. J. Dairy Sci. 77, 1994: Britten, A., Hanson, N. & Pedraza, J. Effect of teat dips on hyperkeratosis. NMC 43 rd Annual Meeting. National Mastitis Council, Verona, WI, USA, Proceedings, s Brooks, B.W., Barnum, D. A. & Meek, A.H. An observational study of Corynebacterium bovis in selected Ontario dairy herds. Can. J. Comp. Med. 47, 1983: Edmonson, P.W. Teat dipping trouble. British Mastitis Conference Gloucester, UK. Proceedings, s Ekman, T. & Østerås, O. Mastitis control and dry cow therapy in the Nordic countries. National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings Pdf Erskine R. J., Unflat J. G., Eberhart, R. J., Hutchinson, L. J., Hicks, C. R. & Spencer, S. B. Pseudomonas mastitis: Difficulties in detection and elimination from contaminated wash-water systems. JAVMA 191, 1987: Falkenberg U. Untersuchungen zum Einsatz verschiedener Zizendippverfahren in der Melkhygiene. Diss. Freien Universität Berlin, Journal Nr. 2582, Berlin Väitöskirja. 164 s. Gilbert, B. & McBain, A. J. Potential impact of increased use of biocides in consumer products on prevalence of antibiotic resistance. Clin. Microbiol. Rev. 16, 2003: Hemling, T.C. Teat condition prevention and cure through teat dips. British Mastitis Conference Gloucester, UK. Proceedings, s Hogan, J. S., Galton, D. M., Harmon, J. M., Nickerson, S. C., Oliver, S. P. & Pankey, J. W. Protocols for evaluating efficacy of postmilking teat dips. J. Dairy Sci. 73, 1990: Huxley, J. N., Green, M. J. & Bradley, A. J. The prevalence and significance of minor pathogen intramammary infections, in low somatic cell count herds, in the UK. World Buiatrics Congress, Hannover, Germany, Proceedings, s Koskinen, E., Rantala, M. & Saloniemi, H. The effect of sour milk as a postmilking teat dip for mastitis prevention in a dairy herd. Acta Vet. Scand. 37, 1996: Lam T. J. G. M., van Vliet J. H., Schukken Y. H., Grommers F. J., van Velden-Russcher A., Barkema H. W. & Brand A. The effect of discontinuation of postmilking teat disinfection in low somatic cell count herds. I. Incidence of Clinical Mastitis. Vet. Q. 19, 1997: Maa- ja metsätalousministeriön asetus nro 8/EEO/2002. Maidontuotantotilojen hygieniavaatimukset. Neuvoston asetus (ETY) No 2377/90, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa. Liite II, luettelo aineista joiden jäämiä varten ei ole enimmäismääriä. Neuvoston direktiivi 92/46/ETY, raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä. Nickerson, S. C. & Boddie, R. L. Efficacy of barrier-type postmilking teat germicides against intramammary infection. J. Dairy Sci. 78, 1995: Nickerson, S. C., Saxon, A., Fox, L. K., Hemling, T., Hogan, J. S., Morelli, J., Oliver, S. P., Owens, W. E., Pawlak, M. & Petersson, L. Recommended protocols for evaluating efficacy of postmilking teat germicides. National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings 2004, Nöremark, M., Nilsson L. & Persson Waller, K. Syrade mjölkprodukters inverkan på växten av juverpatogena bakterier. Svensk Veterinärtidning 54, 2002: NMC. Summary of peer-reviewed publications on efficacy of premilking and postmilking teat disinfectans published since National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings 2004, Oliver, S. P., King, S. H., Lewis, M. J., Torre, P. M., Matthews, K. R. & Dowlen, H. H. Efficacy of chlorhexidine as a postmilking teat disinfectant for the prevention of bovine mastitis during lactation. J. Dairy Sci. 73, 1990: Oliver, S. P., Lewis, M. J., Ingle, T. L., Gillespie, B. E., Matthews, K. R. & Dowlen, H. H. Premilking teat disinfection for the prevention of environmental pathogen intramammary infections. J. Food Prot., 76, 1993: Oliver, S. P., Gillespie, B. E., Lewis, M. J., Ivey, S. J., Almeida, R. A., Luther, D. A., Johnson, D. L., Lamar, K. C., Moorehead, H. & Dowlen, H. H. Efficacy of a premilking teat disinfectant containing a phenolic combination for the prevention of mastitis in lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 84, 2001: Oura, L. Y., Fox, L. K., Warf, C. C. & Kemp, G.K. Efficacy of two acidified chlorite postmilking teat disinfectants with sodium dodecylbenzene sulfonic acid on prevention of contagious mastitis using an experimental challenge protocol. J. Dairy Sci. 85, 2002: Pankey, J. W., Philpot, W. N., Boddie, R. L. & Watts, J. L. Evaluation of nine teat dip formulations under experimental challenge to Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae. J. Dairy Sci. 66, 1983: Pankey, J. W., Wildman, E. E., Dreshler, P. A. & Hogan, J. S. Field trial evaluation of premilking teat disinfection. J. Dairy Sci. 70, 1987: Pitkälä, A. Haveri, M. Pyörälä, S. Myllys, V, Honkanen-Buzalski, T. Bovine mastitis in Finland 2001 prevalence, distribution of bacteria, and antimicrobial resistance. J. Dairy Sci. 87, 2004: Smith, K. L. Mastitis control in member countries. IDF Mastitis Newsl. 24, 2001: KIRJOITTAJIEN OSOITTEET: ELL Anna Pitkälä Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA PL 45, Helsinki puh. (09) ETT Mari Eskola erikoistutkija KTTK PL 42, Helsinki ELT, professori Satu Pyörälä Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, kliinisen eläinlääketieteen laitos, Saaren yksikkö Pohjoinen pikatie Saarentaus 359

12 ASIAA ELÄINLÄÄKÄRILLE KISSOJEN MICROSPORUM CANIS -INFEKTIO Kissojen ja koirien sieni-infektioiden välillä on huomattavia eroja. Kissoilla ihomykoosit ovat kaksi kertaa yleisempiä kuin koirilla. Suurin osa kissan sienitaudeista on Microsporum canis - sienen aiheuttamia. Microsporum-tartunta on vakava ja sitkeä ongelma erityisesti kissakenneleissä. Näissä hoito pelkillä paikallisilla lääkevalmisteilla ei onnistu, vaan sen lisäksi vaaditaan sekä pitkäaikaista systeemistä hoitoa että huolellista ympäristön desinfiointia sieniin ja erityisesti sieniitiöihin tehoavalla aineella. Hiivatartunnat (Malassezia ja Candida) ovat kissoilla harvinaisempia kuin koirilla, joilla Malassezia-infektiot lisääntyvät jatkuvasti. Systeemisiä sieni-infektioita, kuten kryptokokkoosia, histoplasmoosia, sporotrikoosia sekä nasaaliaspergilloosia, esiintyy jonkin verran. Blastomykoosia tavataan endeemisillä alueilla koirilta, mutta vain harvoin kissoilta. Sieni-infektion kannalta tärkeitä tekijöitä ovat vastustuskyvyn taso nuorilla, vanhoilla, heikoilla ja sairailla eläimillä. Niinpä esimerkiksi FIV- ja FeLVtartunnan saaneilla kissoilla on dermatofytooseja useammin kuin terveillä 1,2. Dermatofytoosi on keratiinipitoisten kudosten sieni-infektio Dermatofytoosi on ihon, turkin sekä kynsien sieni-infektio. Sen aiheuttavat erilaiset Microsporum- ja Trichophyton-lajit, jotka käyttävät keratiinia ravinnokseen. Dermatofytoosi on kaksi kertaa yleisempi kissoilla kuin koirilla. Usein kissat kantavat turkissaan sienten itiöitä tai rihmoja olematta itse sairaita. Tällaiset kissat toimivat taudinlevittäjinä. Amerikkalaisessa tutkimuksessa 3,4 havaittiin, että lähes 75 prosenttia terveistä kissoista kantaa turkissaan sientä. Usein kyse oli harmittomista lajeista, mutta myös Microsporumia ja Trichophytonia löytyi. Kissoista, joilla oli retrovirusinfektio (FIV, FeLV), löytyi sieni-infektio useammin, ja lajien kirjo oli suurempi. Kissa on tärkeä Microsporuminfektion levittäjä Microsporumia on löydetty kissojen lisäksi useilta muiltakin eläimiltä sekä ihmisiltä. Infektioiden määrä on yleistymässä. M. canis ei kuulu kissojen normaaliin ihoflooraan, mutta silti kissaa pidetään yhtenä merkittävimmistä sienitautia ihmisiin levittävistä tartunnanlähteistä. Yli puolessa niistä perheistä, joissa on infektiota kantava kissa, on sieni-infektioita myös perheenjäsenillä. Suurin osa, 70 prosenttia, ihmisten Microsporuminfektioista on havaittu olevan peräisin kissoista 5. Saksassa ja Iso-Britanniassa Microsporumia pidetään jo huomattavana riskinä. Useassa maassa kissanäyttelyyn osallistuminen vaatii todistuksen, että kissalla ei ole Microsporuminfektiota. Yleisimmin sientä löydetään pitkäkarvaisilta kissoilta, jotka eivät pysty puhdistamaan turkkiaan yhtä tehokkaasti kuin lyhytkarvaiset kissat. Oireettomissa taudinkantajissa on kuitenkin yhtä paljon niin lyhyt- kuin pitkäkarvaisia kissoja. Infektio on yleisin talouksissa, joissa on useampia kissayksilöitä, esimerkiksi kissakenneleissä. Usein kissat ovat oireettomia taudinkantajia yhtäkkiä puhjennut dermatofyyttiepidemia kissanpennuissa on yleensä merkki siitä, että emo on tällainen kantaja. Nuoret, alle yksivuotiaat kissat ovat herkimpiä Microsporum-tartunnalle. Myös sairaat, aliravitut, tiineet ja imettävät kissat saavat tartunnan helposti. Ulkoloiset heikentävät ihon vastustuskykyä altistaen eläimen siten sieni-infektiolle. Myös immunosuppressiivisten lääkkeiden käyttö lisää infektion vaaraa

13 ASIAA ELÄINLÄÄKÄRILLE Tartunta säilyy kauan ympäristössä Microsporum-infektio on erittäin tarttuva. Tartunta välittyy sekä suorassa että epäsuorassa kontaktissa. Itiöt ja rihmat säilyvät hengissä huoneenlämmössä parikin vuotta 6. Italiassa tehdyssä tutkimuksessa 50 eläinlääkäriklinikan lattialta otetuista näytteistä löytyi yhteensä yksitoista eri sienilajia, mukaan luettuna myös M. canis ja T. mentagrophytes 7. Tutkijoiden mukaan eläinlääkäriklinikoilla saattaa olla tärkeä merkitys tartunnan leviämiselle niin eläimiin kuin ihmisiinkin. Terve iho erittää sienen kasvua estävää talia, ja sieni saakin yleensä jalansijan vain vaurioituneelta iholta. Itiöt tarttuvat ihoon ja alkavat itää muodostaen rihmoja, jotka tunkeutuvat ihon ja karvafollikkeleiden läpi. Sieni tuottaa keratinolyyttisiä entsyymejä, jotka edesauttavat tunkeutumista syvempiin ihokerroksiin. Rihmasto tunkeutuu lopuksi karvan pinnan läpi. Sienen vaurioittama karva katkeaa helposti ihon yläpuolelta. Irronneet karvat levittävät miljoonia itiöitä ympäristöön. Kun sienirihmasto ulottuu kudokseen, josta karva kasvaa, sienen kasvu pysähtyy ja karva irtoaa. Sieni ei kasva kuolleissa karvoissa. Sienen kasvu pysähtyy myös tulehdusreaktion seurauksena. Sarveisaineessa kasvavat dermatofyytit tuottavat toksiineja, jotka vaurioittavat ihoa ja johtavat tulehdusreaktioon. Kissoilla tällainen tulehdusreaktio on kuitenkin harvinainen, eikä näin ollen vasta-aineita muodostu tehokkaasti. Kissoilla Microsporuminfektiosta toipuminen kestääkin tavallista pidempään, 18 kuukaudesta neljään vuoteen. Tyypilliset oireet ihmisillä ja eläimillä ovat pyöreät leesiot (ringworm) ja katkenneet karvat noin kolme millimetriä ihon yläpuolelta. Aikuisilla kissoilla näitä näkee harvemmin, sillä tartunta johtaa hyvin kirjavaan taudinkuvaan (esimerkiksi miliääridermatiitti, follikuliitti) kissan koko iholla. Tämän takia mykoosiepäilyn yhteydessä on tärkeää tehdä sieniviljely diagnoosin varmistamiseksi. Oireettoman kantajan tautiepäilyyn päädytään vasta, kun tartunnan oireet havaitaan samassa ympäristössä elävältä ihmiseltä tai eläimeltä tai hoitavalta eläinlääkäriltä. Microsporum-infektio menee yleensä ohi itsestään, mutta sairauden aikana kissa levittää suurella todennäköisyydellä tartuntaa ihmisiin ja toisiin eläimiin. Sieniviljely on paras diagnoosimenetelmä Microsporum canis näkyy Woodin lampulla, valomikroskoopilla, viljelyssä sekä histologisissa näytteissä. Woodin lamppua voidaan käyttää myös sopivien näytealueiden löytämiseen. Woodin lamppu on erittäin käyttökelpoinen. Tutkimus tehdään pimennetyssä huoneessa. Lampun annetaan olla päällä jonkin aikaa, viidestä minuutista puoleen tuntiin, ennen tutkimusta. Jos kirkkaan vihreää fluoresenssia ei näy heti, täytyy kohdetta valottaa muutaman minuutin ajan. Vain noin prosenttia tartunnoista havaitaan tällä keinolla. Tulos saattaa olla negatiivinen lievässä infektiossa tai jos eläin on kylvetetty tai voideltu lääkkeellä ennen tutkimusta. M. gypseumin tai muiden dermatofyyttien infektiot eivät fluoresoi. Virheellisen positiivisen tuloksen saattaa nähdä esimerkiksi tetrasykliineillä hoidetulla eläimellä. Parhaan valomikroskooppinäytteen saa katkenneista, vaalenneista tai hauraista karvoista. Infektoituneet karvat ovat turvonneita ja niiden rakenne on hajonnut. Rihmasto ja itiöt näkyvät jo pienellä suurennoksella. Valomikroskoopilla voi tunnistaa noin 40 prosenttia infektioista. Varmin tapa varmistaa diagnoosi, sekä tunnistaa sieni lajilleen, on sieniviljely. Useimmiten käytetään Sabouraud-agaria, tai DTM (dermatophyte test medium) -viljelyalustaa. Viljelyä varten kerätään karvaa (mielellään juurineen) ja ihohiutaleita leesioiden reunoilta. Mackenzien harjatekniikka on kätevä: steriilillä hammasharjalla harjataan lujasti muutaman minuutin ajan koko kissan turkki läpi. Tämä menetelmä vähentää väärien negatiivisten näytteiden osuutta. 361

14 ASIAA ELÄINLÄÄKÄRILLE Eläimen ja elinympäristön hoito on yhtä tärkeää Taudin zoonoottisen luonteen takia sairaiden kissojen hoito tulisi aloittaa välittömästi, kun diagnoosi on tehty. Hoidossa täytyy ottaa huomioon sairaan eläimen lisäksi myös kaikki kontaktieläimet sekä ympäristö. Yksittäiset kissat: Ihomuutoksia hoidetaan paikallisilla sienilääkkeillä niin kauan, kunnes kaikki oireet ovat olleet poissa parin viikon ajan. Lääkitsemistä systeemisillä sienilääkkeillä tai karvojen ajelemista suositellaan, kun kyse on yleistyneestä infektiosta tai pitkäkarvaisesta kissasta. Karvanleikkuujätteet tulee polttaa tai steriloida, karvanleikkurin terät ja muut välineet steriloida. Ympäristö tulee saneerata. Karvanleikkuuta ei suositella omistajan tehtäväksi. Ryhmässä elävät kissat: Ryhmissä elävien kissojen hoito on hyvin vaikeaa. Jos infektio todetaan muutamalla kissalla, on kaikki kissat hoidettava. Hoitoa jatketaan kunnes kaksi kahdeksan viikon välein otettua hammasharjanäytettä on negatiivisia. Hoito koostuu systeemisestä ja paikallisesta sienilääkityksestä sekä elinympäristön huolellisesta desinfioinnista. Ne kissat, jotka eivät vastaa hoitoon, tulisi poistaa kissakenneleistä. Eläimenomistajalta vaaditaan kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, sillä hoito voi kestää jopa vuosia. Jos kaikilla kennelin kissoilla on todettu tartunta, on järkevin toimenpide aloittaa kennelin toiminta uusilla, terveillä kissoilla saneeratussa ympäristössä. Saneerauksen jälkeen hankitut uudet eläimet kannattaa pitää karanteenissa siihen asti, kunnes sieniviljelyn tulokset osoittavat ne terveiksi. Tartunnan saaneet kissat täytyy pitää poissa näyttelyistä ja jalostuksesta, eikä pentuja saa myydä eteenpäin. Tartuntaa levittävien karvojen ja itiöiden hävittämiseksi suositellaan päivittäistä imurointia sekä elinympäristön desinfi ointia sienen itiöihin tehoavalla sumutteella tai savulla kerran viikossa. Myös kantokopat, peitot, lelut, harjat ja muut kissan varusteet tulee desinfioida, esimerkiksi pesemällä tai liottamalla niitä itiöihin tehoavassa desinfi ointiliuoksessa. Sileät lattiat ja metallihäkit on helpompi desinfioida kuin esimerkiksi olohuone, jossa verhot, matot ja kalusteet tekevät perusteellisesta desinfioinnista mahdotonta. Desinfi oiva savu on näissä tiloissa käyttökelpoinen, joskin se saattaa värjätä vaaleita materiaaleja. Desinfioivan henkilön tulee suojautua käyttämällä kertakäyttöhansikkaita ja suojavaatetusta, jotta ympäristön kontaminaatio ei leviäisi laajemmalle. Viitteet: 1) Mancianti, F.; Giannelli, C.; Bendinelli, M. & Poli, A.: Mycological findings in feline immunodeficiency virus-infected cats. J. Med. Vet. Mycol., 30 (3), (1992). 2) Sierra, P.; Guillot, J.; Jacob, H.; Bussieras, S. & Chermette, R.: Fungal fl ora on cutaneous and mucosal surfaces of cats infected with feline immunodeficiency virus or feline leukemia virus. Am. J. Vet. Res., 61 (2), (2000). 3) Moriello, K.A. & Deboer, D.J.: Fungal fl ora of the haircoat of cats with and without dermatophytosis. J. Med. Vet. Mycol., 29 (5), (1991) 4) Moriello, K.A.: Dermatophytosis Part 1: Etiology, pathogenesis, and clinical aspects in small animals. Third World Congress of Veterinary Dermatology, Edinburgh, Scotland, September 1996, ) Lunder, M. & Lunder, M.: Is Microsporum canis infection about to become a serious dermatological problem? Dermatology, 184, (1992). 6) Thomas, M.L.; Scheidt, V.J. & Walker, R.L.: Inapparent carriage of Microsporum canis in cats. Compendium Continuing Education practicing veterinarians, Special focus Parasitology, 11 (5), (1989). 7) Mancianti, F. & Papini, R.: Isolation of keratinophile fungi from the fl oors of private veterinary clinics in Italy. Vet. Res. Commun., 20 (2), (1996). 362

15 Ikääntyvän koiran nivelet liikkeelle! Tarkkaile postiasi! Mobility Support MS 25 on ruokavalio, joka helpottaa nivelongelmista kärsivän koiran elämää. Sisältää viherhuulisimpukkajauhetta (GLM), jossa on runsaasti omega-3 ryhmään kuuluvia EPA/DHA ja ETA-rasvahappoja sekä omega-6 rasvahappoja. Sisältää myös nivelten hyvinvointiin vaikuttavia antioksidantteja; C- ja E-vitamiinia, Mobility Support MS 25 sisältää mm. tauriinia, luteiinia sekä sinkkiä, kuparia ja mangaania. Mobility Support on ruokavaliohoidon uranuurtaja nivelten liikkuvuuden ylläpidossa. Royal Canin tarjoaa syksyn kuluessa tietoa ja tilaisuuksia, joissa esitellään Mobility Support -tuoteperheen uutuus. Omega 3 GLM (green lipped mussel) Polyfenolit Energia 0,73 % 0,3 % 150 mg / kg kcal / kg

16 Lex Isolauri erään viran täyttö Vuosina käytiin kirpeä kiista Laitilan kunnaneläinlääkärin viran täytöstä. Laitilalaiset valitsivat virkaan eläinlääkäri Sakari Isolaurin (s. 1938), mutta maatalousministeriön eläinlääkintöosasto ei suostunut antamaan Isolaurille virkamääräystä. Miksi? Ja toisaalta: miksi Laitilan kunta ei totellut eläinlääkintöosaston tahtoa ja valinnut virkaan toista eläinlääkäriä? Tätä selvitin haastattelemalla kiistan avaintekijöitä Sakari Isolauria sekä tuolloin ministeriön eläinlääkintöosaston eläintautitoimiston eläinlääkintötarkastajana toiminutta Rolf Bergeriä (s. 1931). Muina lähteinä käytin muun muassa Laitilan piirieläinlääkärin sekä maa- ja metsätalousministeriön arkistoja. Helsingin Sanomat TEKSTI: KATRI HELMINEN Eläinlääkintähuoltolaki oli astunut voimaan vuonna 1967, ja se velvoitti kunnat ylläpitämään kunnaneläinlääkärin virkaa. Kunnaneläinlääkärin virkoja oli toki ollut Suomessa jo aiemmin, niistä annettu Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus oli voimassa vuodet Virat olivat kuntien ylläpitämiä ja niihin ei juuri sisältynyt valtion velvoitteita. Valtion virkaeläinlääkäreinä toimivat piirieläinlääkärit, joiden toimenkuvaan sisältyi valtion virkatoimituksia ja tarttuvien kotieläintautien vastustusta. Uusi eläinlääkintähuoltolaki lakkautti vanhat kunnan- ja piirieläinlääkärin virat ja perusti niiden tilalle uudenmuotoisia kunnaneläinlääkärin virkoja sekä läänineläinlääkärin virkoja. Eläinlääkintähuoltolain valmistelussa ministeriön eläinlääkintöosastolla oli hyvin suuri rooli. Sanottiin jopa, että laki oli silloisen ylijohtaja Eino Huhtalan luomus. Osastolla oli suuri arvovalta, olihan sen johdolla maastamme hävitetty pahimmat eläintaudit. Suu- ja sorkkatautia sekä raivotautia vastaan oli menestyksellä taisteltu vielä 1950-luvun lopulla, joten lain valmistelun aikaan osaston saavutukset olivat hyvin muistissa. Niinpä eläinlääkintähuoltolaissa ministeriön eläinlääkintäosastolle annettiin valta ja vastuu Suomen eläinlääkintähuollon järjestämisestä ja ohjeistamisesta. Lain mukaan kunnan eläinlääkintähuollosta ei vastannut kunta vaan kunnaneläinlääkäri. Tulkitsen lakitekstiä niin, että tulevat kunnaneläinlääkärit nähtiin eräänlaisina uusina pienpiirieläinlääkäreinä, valtion työrukkasina. Eläintautien uhka oli edelleen olemassa, ja valtio tarvitsi alaisekseen suorittavan portaan tarttuvien tautien vastustamisessa. Vastineeksi valtiolle tehtävistä palveluksista valtio tarjosi kunnille valtionapua kunnaneläinlääkärin palkkaan, virka-asuntoon ja vastaanottotilojen rakentamiseen sekä lupasi maksaa kunnaneläinlääkärin koko eläkkeen, perhe-eläkkeen ja hautausavun. Piirieläinlääkäri Korpelan reviirillä Laitilan piirieläinlääkärin virkaa oli hoitanut vuodesta 1939 lähtien Kaarlo Korpela ( ). Korpela on hyvin näkyvä hahmo 364

17 niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin lukuisten luottamustehtäviensä kautta. Sekä Sakari Isolauri että Rolf Berger kertoivat, että piirieläinlääkäri Korpelaa vaivasi pelko töiden loppumisesta, ja sen seurauksena oli mustasukkainen oman reviirin vartioiminen. Korpelan sukupolven eläinlääkärit olivat eläneet 1930-luvun ankaran pula-ajan ja kokeneet siihen liittyvän työttömyyden ja jopa puutteen. Pulan aikana Korpela oli työskennellyt kunnaneläinlääkärinä Varsinais-Suomessa, mikä oli pahimpia pula-alueita. Ehkä pula-aika oli koetellut myös nuorta Korpelaa ja luonut elinikäisen epävarmuuden töiden ja toimeentulon riittävyydestä. Niinpä piirieläinlääkäri Korpela ei ilahtunut, kun nuori eläinlääkäri Sakari Isolauri asettui hänen alueelleen. Asiaa ei auttanut, että Kaarlo Korpela vuonna 1968 täytti 67 vuotta ja saavutti virallisen eläkeiän. Korpela jatkoi piirieläinlääkärin tehtävien hoitamista virkaatekevänä. Isolauri saavuttaa karjanomistajien suosion Sakari Isolauri toimi kunnaneläinlääkärin sijaisena Raumalla ja Uudessakaupungissa. Ripeän eläinlääkärin maine levisi pian, ja myös laitilalaiset oppivat pyytämään Isolauria hoitamaan eläimiään. Vuonna 1969 Laitilan kunta julisti uuden eläinlääkintähuoltolain mukaisen kunnaneläinlääkärin viran auki. Virkaan oli kymmenen hakijaa, yksi heistä Sakari Isolauri. Terveydenhuoltolautakunta antoi kunnanvaltuustolle lausunnon hakijoista. Kaarlo Korpela oli lautakunnan varapuheenjohtaja, ja hän oli asettanut ehdokkaat järjestykseen. Sijalla kymmenen Korpelan listalla oli Sakari Isolauri. Muut lautakunnan jäsenet eivät hyväksyneet Korpelan ehdotusta, vaan Isolauri nostettiin ensimmäiselle ehdokassijalle. Samaa mieltä oli kunnanvaltuusto, joka valitsi Vuoden 1970 toukokuussa Laitilan kunnanvaltuusto valitsi Isolaurin uudelleen kunnaneläinlääkärin virkaan täysin vastoin eläinlääkintöosaston ohjetta. Isolaurin Laitilan kunnaneläinlääkäriksi. Eläinlääkintähuoltolain yhdeksännen pykälän mukaan maatalousministeriön eläinlääkintöosasto antaa valitulle kunnaneläinlääkärille määräyksen virkaan: Jos havaitaan, ettei valittu, vaikka hän onkin laillistettu eläinlääkäri --- ole virkaan sopiva tahi että hänen on suoritettujen opinnäytteiden, muutoin osoitetun taidon tai aikaisemman virkatoiminnan perusteella katsottava olevan toista hakijaa huomattavasti heikomman, eläinlääkintöosastolla on oikeus määrätä uusi vaali toimitettavaksi. Koska useilla muilla virkaa hakeneilla oli enemmän virkavuosia kuin Isolaurilla, kieltäytyi eläinlääkintöosasto tämän pykälän perusteella määräämästä Sakari Isolauria Laitilan kunnaneläinlääkärin virkaan. Sen sijaan osasto määräsi kunnan toimittamaan uuden vaalin, missä mukana olisivat muut hakijat paitsi Isolauri. Laitilan kunta taktikoi Kun Laitilan kunta ei saanut Isolaurille määräystä vakituiseen kunnaneläinlääkärin virkaan, pyysi kunta eläinlääkintöosastoa määräämään Sakari Isolaurin hoitamaan avoinna olevaa kunnaneläinlääkärin virkaa viransijaisena, kunnes virka saataisiin täytettyä. Eläinlääkintöosasto ei voinut evätä määräystä, koska laki puhui vain vakinaiseen virkaan nimittämisestä. Vuoden 1970 toukokuussa Laitilan kunnanvaltuusto valitsi Isolaurin uudelleen kunnaneläinlääkärin virkaan täysin vastoin eläinlääkintöosaston ohjetta. Tällaista jääräpäisyyttä ei ehkä mikään muu kunta olisi tohtinut harjoittaa, mutta Laitilalla oli vastaava tapaus pidetyn kunnanjohtajansa Eero Honkisen valinnasta. Honkinen oli aikanaan ollut kuntalaisten ja kunnanvaltuuston suosikki kunnanjohtajaksi, vaikka omasikin hakijoista vähiten kunnalliselämän kokemusta. Valitusten jälkeen korkein hallinto-oikeus oli määrännyt vaalin uusittavaksi ja valtuusto valitsi tyynesti uudelleen Honkisen. Laitilalaiset uskoivat, että sama onnistuisi myös kunnaneläinlääkärin valinnassa. Epäluulo kytee Laitilan kunnalla oli vastassaan erittäin hyvin arvonsa tunteva maatalousministeriön eläinlääkintöosasto. Osaston ylijohtajana toimi eläinlääketieteen tohtori Klaus Tarnaala ( ), joka oli vaikuttanut osastolla vuodesta 1935 alkaen. Klaus Tarnaala oli Kaarlo Korpelan ystävä, ja miehet olivat olleet yhtaikaa Suomen eläinlääkäriyhdistyksen johtotehtävissä. Sakari Isolauri kertoo, että tämän takia alettiin Laitilassa puhua Korpelan ja Tarnaalan välisestä sopimuksesta, jolla estettäisiin Isolaurin valinta kunnaneläinlääkärin virkaan. Kaarlo Korpelalla oli kova halu tehdä töitä, ja estämällä minua saamasta virkaa saattaisi Korpela edelleen jatkaa piirieläinlääkärin virassa, jatkoi Isolauri. Rolf Berger tyrmäsi tämän ajatuskuvion täysin: Osasto puolusti eläinlääkintähuoltolain yhdeksännen pykälän toista momenttia. Osasto ei toiminut ketään vastaan, mutta vastustajaksi tuli Laitilan kunta. Laajalti levinnyt käsitys, jonka mukaan eläinlääkintöosasto tai joku sen virkamiehistä olisi 365

18 Suomen Eläinlääkärit 1971 Rolf Berger, Sakari Isolauri ja Kaarlo Korpela. toiminut Laitilan piirieläinlääkärin hyväksi tai hänen ohjaamanaan, on epätosi ja väärä. Ajatus, että tällaiseen prosessiin olisi lähdetty, jotta eläkkeelle jäävä piirieläinlääkäri saisi jatkaa vt:nä pari vuotta, on vähintään hämmästyttävä. Mukana olleena ja ylijohtaja Tarnaalan virkamiesetiikan tuntien se on mahdoton ajatus. Lakikirjaa luetaan puolin ja toisin Ministeriön eläinlääkintöosasto vetosi virkamääräyksen evätessään eläinlääkintähuoltolain yhdeksänteen pykälään, jossa osastolle annettiin oikeus kieltäytyä määräämästä virkaan virkavuosiltaan muita vähäisempi hakija. Osaston mielestä pykälä olisi täysin vesittynyt, ellei sitä olisi sovellettu. Berger pohti lainlaatijan eli Eino Huhtalan motiiveja kirjoittaa laki juuri tuohon muotoon: Huhtalan huolena on täytynyt olla 72 lopetettavaa piiriä ja niiden viranhaltijat. Miten edesauttaa, että mahdollisimman moni heistä voisi sijoittua kunnaneläinlääkärin virkoihin? Myös kunnaneläinlääkäreiden sijoittumisen kannalta pidettiin virka-ansioiden huomioon ottamista tärkeänä. Syrjäseuduille, missä ansiotaso praktiikasta oli alhainen ja lasten koulunkäyntimahdollisuudet huonot, oli hyvin vaikea saada viranhaltijoita. Haluttiin kasvattaa mahdollisuutta, että tällaisen viran haltijalla olisi kohtuullisen ajan kuluttua mahdollisuus saada virka rintamailta. Laitilan kunnanjohtaja Tuohon aikaan ei ministeriössä nähty untakaan ammattitiedottajista, ja koko tiedottamisen tarpeellisuutta ei ministeriössä oikeastaan ymmärretty. Koko homma olisi tuntunut hyvän työajan tuhlaukselta. Eero Honkinen pöyristyi moista perustelua, ja hän jyrisi ylioppilaskunnan Glottis-lehdessä: Kun eläinlääkintöosasto on kantansa tueksi vedonnut tarkoitukseensa pakottaa omaksumallaan kannalla nuoria eläinlääkäreitä hakemaan vähemmän kysyttyihin Pohjois- ja Itä-Suomen virkoihin, on todettava, että menettely on erittäin kyseenalainen ja epätarkoituksenmukainen. Tällainen tarkoitusperä on myös ilmeisesti lakiin perustumaton. Pohjois- ja Itä-Suomen eläinlääkintähuolto olisikin turvattava näiden alueiden kunnaneläinlääkärin virkoihin myönnettävällä erikoisvaltionavulla. Lisäksi kunnanjohtaja Honkinen kiinnitti huomiota eläinlääkintähuoltolain yhdeksännen pykälän sanamuotoon: eläinlääkintöosastolla oli oikeus, mutta ei suinkaan ehdotonta velvollisuutta kieltäytyä määräyksen antamisesta virkaan. Byrokratian perinne Suomessa byrokratiakulttuuri eli vielä 1960-luvulla täydessä kukoistuksessaan. Sen ydin oli juridinen hallintokulttuuri, jossa tärkeintä oli noudattaa lakia. Myös eläinlääkintöosasto noudatti aikansa hallintotapaa. Se varoi tarkoin rikkomasta pykäliä, ja tärkeää oli, että lakia ei sovellettu virheellisesti tai virkamies menetellyt väärin. Asia oli silloin hyvin hoidettu, kun oli tehty niin kuin laissa lukee. Bergerin mukaan osastolla vallitsi lähes sotilaallinen organisaatio ja kuri. Käskyt annettiin ja niitä toteltiin ilman sen kummempia perusteluja. Ajatus siitä, että asioista olisi pitänyt tiedottaa tai keskustella lehdistön tai hallintoalamaisten kanssa, tuntui tarpeettomalta. Rolf Bergerin sanoin: Tuohon aikaan ei ministeriössä nähty untakaan ammattitiedottajista, ja koko tiedottamisen tarpeellisuutta ei ministeriössä oikeastaan ymmärretty. Koko homma olisi tuntunut hyvän työajan tuhlaukselta. Osapuolet kohtaavat Kiistan osapuolet lähestyivät toisiaan vain äärimmäisen muodollisilla kirjeillä. Henkilökohtaisia tapaamisia tai neuvotteluja ei ollut. Pattitilanteen selvittämiseksi Maaja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK järjesti puheenjohtajansa Heikki Haaviston johdolla osapuolten välisen tapaamisen. MTK:n järjestämä kokous ei onnistunut tuomaan ratkaisua riitaan. Rolf Berger muistelee kokousta: Saattoi olla, että Tarnaala halusi ennen eläkkeelle lähtöään puhdistaa pöydän vaikeista asioista ja haki sovintoa. Osastolla laadittiin ratkaisumallit, joihin osasto voisi suostua, jotta riita saataisiin pois päiväjärjestyksestä ja joiden tuloksena Isolaurin valinta tulisi hyväksytyksi. Aikamoista juristeriaa ja 366

19 kasvojen pesuvettähän paperi on, eikä kovin mukavaa luettavaa näin jälkikäteenkään. Tarkoitus oli, että osaston edustajana kokoukseen osallistuisi Tarnaala. Viime tingassa hän kuitenkin delegoi osallistumisen minulle. Laitilan edustajien reaktio oli, että Tarnaalan poissaoloa ei hyväksytty ja ettei ilman häntä voitu olla varmoja sopimuksen pitävyydestä. Oletin silloin, että laitilalaiset olivat loukkaantuneita siitä, että kokousedustajana oli vain tarkastaja ylijohtajan sijasta. Nyt käsitän, että lisäksi luulo Tarnaalan ja Korpelan salaliitosta oli niin luja, etteivät laitilalaiset tosiaan uskoneet osaston hyviin aikomuksiin. Lex Isolauri syntyy Laitilan väki kääntyi kansanedustajiensa puoleen, jotta eläinlääkintähuoltolaista poistettaisiin tuo virkamääräyksiä koskeva yhdeksännen pykälän toinen momentti. Vuoden 1971 lopulla kansanedustajat Taisto Tähkämaa ja Mauno Kurppa tekivät asiasta eduskuntakyselyn. Kyselyyn vastasi maaja metsätalousministeri Samuli Suomela. Rolf Berger kertoo, että Suomelan vastaus kirjoitettiin pääosin eläinlääkintöosastolla. Vastauksessa todettiin, että osasto oli menetellyt oikein, ja menettelyn muuttaminen edellyttäisi poliittista tahtoa. Kun tätä poliittista tahtoa sitten tuli ja lakia haluttiin muuttaa, tyytyi osasto välittömästi ministerinsä tahtoon. Ministeriön virkamies tuki aina hallituksen ja ministerinsä mielipidettä sen jälkeen, kun hallitus tai ministeri oli asiasta päättänyt. Eläinlääkintähuoltolain yhdek- Maaseudun Tulevaisuus

20 sännen pykälän toisen momentin kumoava laki säädettiin eduskunnassa 13. heinäkuuta Se tunnetaan lempinimellä Lex Isolauri. Kohtaamisia Laitilan tapauksen voi nähdä eri aikakausien kohtaamisena, jopa törmäämisenä. Yhtäällä oli vanhoja virkamiesperinteitä noudattava ministeriön eläinlääkintöosasto, joka pyrki kaikessa toiminnassaan ehdottoman tarkkaan lain noudattamiseen. Osasto kantoi myös huolta vanhojen piirieläinlääkäreiden sijoittumisesta sekä Itä- ja Pohjois- Suomen eläinlääkäritilanteesta. Toisaalla oli moderni Laitilan kunta, joka korosti useissa kirjoituksissaan, että kuntahan se eläinlääkäriä tarvitsee eikä valtio. Laitilan kunta mielsi kunnaneläinlääkärin nimenomaan kuntalaisten palvelijaksi eikä niinkään koko maan eläinlääkintähuoltoa tai kansanterveyttä vaalivaksi virkamieheksi. Tärkeä törmäyspiste oli uuden ja vanhan eläinlääkärin, Sakari Isolaurin ja Kaarlo Korpelan, kohtaaminen. Kaarlo Korpelan koko elämän täytti eläinlääkäriys ja sen luoma identiteetti. Korpela oli huolissaan asemansa menettämisestä, kun nuori ja suosittu eläinlääkäri asettui hänen alueelleen. Laitilan tapauksessa törmättiin myös keskustelu- ja tiedotuskulttuurin kehittymättömyyteen. Osapuolet eivät tavanneet toisiaan, ainoa yhteydenpito olivat jäykät kirjelmät ja määräykset. Tiedotusvälineille välittyi vain Laitilan kunnan kanta, ministeriön kantaa ei joko kysytty tai sitä ei osattu kertoa. Rolf Berger pohtii jälkiviisaana osaston toimintaa ja toteaa ironisesti: Jos tutustuu osastolle tulleisiin kirjelmiin 1930-luvulta alkaen ja tänä päivänä seuraa Fimnetissä eläinlääkäreiden keskustelupalstaa, ei voi välttyä yleistrendiltä. Osastolle, minkä niminen se on milloinkin ollut, kertyy aina harvinaisen osaamatonta porukkaa. Kirjoittaja on eläinlääkäri Ylivieskasta. Hän opiskelee kulttuurihistoriaa avoimessa yliopistossa. Kirjoituksen laajempi versio on luettavissa liiton kotisivuilla Eläinlääkärilehden sivun alalaidassa. Lähteet: Sakari Isolaurin haastattelu lokakuu Rolf Bergerin haastattelu marraskuu Laitilan piirieläinlääkärin arkisto vuosilta Turun maakunta-arkisto. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston arkisto vuosilta Valtioneuvoston arkisto. Glottis 4/1971. Eläinlääketieteellisen korkeakoulun ylioppilaskunnan julkaisu. Helsingin Sanomat Maaseudun tulevaisuus Suomen Kuvalehti 5/1971 ja 50/1971 Suomen Eläinlääkärilehti vv Alifrosti, Kari & Vehmas, Jukka: Laitila 1900-luvulla. Laitila Berger, Rolf: Eläinlääkintölaitoksen keskusja aluehallinnon kehitys. Teoksessa Annotationes Veterinariae. Suomen Eläinlääkäriliitto Oulu 1992, Suomen eläinlääkärit Lahti Tiihonen, Seppo & Ylikangas, Heikki: Virka valta kulttuuri. Helsinki LAITILAN VIRANTÄYTÖN PÄIVÄMÄÄRIÄ Laitilan kunnanvaltuusto valitsee Sakari Isolaurin kunnaneläinlääkärin virkaan Maatalousministeriön eläinlääkintöosasto kieltäytyy antamasta Isolaurille virkamääräystä Korkein hallinto-oikeus jättää Laitilan kunnan valituksen tutkimatta, koska nimitysasioista ei voi valittaa Isolauri alkaa hoitaa Laitilan virkaa viransijaisena Laitilan kunnanvaltuusto valitsee Isolaurin toisen kerran kunnaneläinlääkärin virkaan Eläinlääkintöosasto kieltäytyy antamasta Isolaurille virkamääräystä, peruuttaa Isolaurin määräyksen hoitaa Laitilan virkaa viransijaisena 1. syyskuuta alkaen ja pyytää Turun ja Porin lääninhallitukselta apua Laitilan kunnan kuriin saattamiseksi Laitilan kunnanvaltuusto palkkaa Isolaurin työsopimuksella hoitamaan kunnaneläinlääkärin virkaa. Eläinlääkintöosasto vastaa tähän kieltämällä kunnalta viran valtionavun, koska kyseessä ei ole eläinlääkintähuoltolain tarkoittama virka Turun ja Porin lääninhallitus velvoittaa Laitilan kunnan markan (noin 840 euron ilman rahanarvon ajallista muutosta) uhkasakon uhalla toimituttamaan kunnaneläinlääkärin vaalin MTK kutsuu tapaamiseen Laitilan kunnan ja ministeriön eläinlääkintöosaston edustajia sekä laitilalaisia karjankasvattajia kiistaa sovittelemaan. Yhteisymmärrykseen ei päästä Laitilan kunnanvaltuusto valitsee Isolaurin kolmannen kerran kunnaneläinlääkärin virkaan Kansanedustaja Mauno Kurppa tekee eduskunnalle kirjallisen kysymyksen asiasta. Suullisesti asiasta kysyy myös kansanedustaja Taisto Tähkämaa Maa- ja metsätalousministeri Erkki Haukipuro esittelee lain eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta siten, että laista poistettaisiin yhdeksännen pykälän toinen momentti Eduskunta hyväksyy lain eläinlääkintähuoltolain yhdeksännen pykälän toisen momentin kumoamisesta. Tätä lakia kutsutaan Lex Isolauriksi Eläinlääkintöosasto antaa Sakari Isolaurille määräyksen Laitilan kunnaneläinlääkärin virkaan. 368

Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110, 2 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 2/2004 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT

Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110, 2 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 2/2004 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT ELÄINLÄÄKÄRI Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110, 2 S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 2/2004 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT 73 C TM 74 Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110,2 2 Yhteiset tavoitteet edellyttävät sananvapautta

Lisätiedot

Kiitos ja tavoitteita

Kiitos ja tavoitteita 2/2005 C TM Kiitos ja tavoitteita Kiitän jäsenkuntaa liiton valtuuskunnan saamasta luottamuksesta. Sitä tarvitaan kipeämmin kuin koskaan. Tulevalla valtuuskuntakaudella uudistettava eläinlääkintähuoltolaki

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkärilehti 2003, 109, 3 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 3/2003 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT

Suomen Eläinlääkärilehti 2003, 109, 3 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 3/2003 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT ELÄINLÄÄKÄRI Suomen Eläinlääkärilehti 2003, 109, 3 S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 3/2003 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT 125 VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ ON OIKEUS TEHOKKAASEEN KIVUNHOITOON.

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110, 9 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 9/2004 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT

Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110, 9 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 9/2004 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT ELÄINLÄÄKÄRI Suomen Eläinlääkärilehti 2004, 110, 9 S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 9/2004 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT 421 Pysäytä noidankehä! Nyt myös 30 ml Canofite lievittää nopeasti koiran ja kissan korvan

Lisätiedot

VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ ON OIKEUS TEHOKKAASEEN KIVUNHOITOON. COMFORION VET 100 mg/ml injektioneste

VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ ON OIKEUS TEHOKKAASEEN KIVUNHOITOON. COMFORION VET 100 mg/ml injektioneste VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ ON OIKEUS TEHOKKAASEEN KIVUNHOITOON. COMFORION VET 100 mg/ml injektioneste Vaikuttava aine Ketoprofeeni 100 mg/ml Kohde-eläinlajit Hevonen,

Lisätiedot

VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ. COMFORION VET 100 mg/ml injektioneste

VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ. COMFORION VET 100 mg/ml injektioneste 1/2008 VAROAJAT: Maito 0 vrk Teurastus 4 vrk MYÖS TUOTANTOELÄIMILLÄ ON OIKEUS TEHOKKAASEEN KIVUNHOITOON. COMFORION VET 100 mg/ml injektioneste Vaikuttava aine Ketoprofeeni 100 mg/ml Kohde-eläinlajit Hevonen,

Lisätiedot

Nautojen tarttuvat taudit

Nautojen tarttuvat taudit Nautojen tarttuvat taudit Sanna Mustonen Kaisa Hartikainen Hilkka Kämäräinen Pirjo Suhonen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255

Lisätiedot

Utaretulehdus eli mastiitti

Utaretulehdus eli mastiitti NAUTOJEN SAIRAUDET 2005 Utaretulehdus eli mastiitti 1 (15) Utaretulehdus eli mastiitti Kliinisellä mastiitilla tarkoitetaan utaretulehdusta, jossa on piilevien oireiden lisäksi ainakin yksi seuraavista,

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:9 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:9 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:9 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 6.3.2002

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkärilehti 2003, 109, 5 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 5/2003 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT

Suomen Eläinlääkärilehti 2003, 109, 5 ELÄINLÄÄKÄRI S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 5/2003 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT ELÄINLÄÄKÄRI Suomen Eläinlääkärilehti 2003, 109, 5 S UOMEN E LÄINLÄÄKÄRILEHTI 5/2003 F INSK V ETERINÄRTIDSKRIFT 253 Pysäytä noidankehä! Nyt myös 30 ml Canofite lievittää nopeasti koiran ja kissan korvan

Lisätiedot

29.VUOSIKERTA NUMERO 6/2011 XIX VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT

29.VUOSIKERTA NUMERO 6/2011 XIX VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT 29.VUOSIKERTA NUMERO 6/2011 XIX VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2011 Puheenjohtaja Veli-Jukka Anttila HYKS/Medisiininen toimiala/infektiosairaudet,

Lisätiedot

Kotitilalta5/2012. Talviulkoilu. säästää kuiviketta ja pitää sorkat terveinä s. 12. Eviran Aho: Lihaketjun riskikuva ajan tasalle s.

Kotitilalta5/2012. Talviulkoilu. säästää kuiviketta ja pitää sorkat terveinä s. 12. Eviran Aho: Lihaketjun riskikuva ajan tasalle s. Kotitilalta5/2012 Talviulkoilu säästää kuiviketta ja pitää sorkat terveinä s. 12 Eviran Aho: Lihaketjun riskikuva ajan tasalle s. 4 5 Eläinten tuojalla suuri vastuu s. 14 15 pääkirjoitus MARKKINAKATSAUS

Lisätiedot

15 v. Tuikku Kaimio Puhuu ELÄINTEN KIELTÄ. Tiesitkö tämän ALLERGIATESTEISTÄ? PUNKIT kiusana. Altistu ALLERGEENEILLE!

15 v. Tuikku Kaimio Puhuu ELÄINTEN KIELTÄ. Tiesitkö tämän ALLERGIATESTEISTÄ? PUNKIT kiusana. Altistu ALLERGEENEILLE! Eläimet voivat allergisoitua siinä missä ihmisetkin. Oireiden aiheuttajan etsiminen on aikamoista salapoliisin työtä. Lemmikkiä ei ikinä saisi hankkia hetken mielijohteesta. Jos lemmikki käyttäytyy huonosti,

Lisätiedot

Eläinlääkäripäivät 2013 8/2013. Tuotetiedot takakannessa.

Eläinlääkäripäivät 2013 8/2013. Tuotetiedot takakannessa. Eläinlääkäripäivät 2013 8/2013 Tuotetiedot takakannessa. Eettistä pohdintaa Eläinlääkäripäivillä Reijo Jokivuori Eläinsuojelun ja eläinten oikeuksien, tai tarpeiden, määrittely on osa eläintenpidon eettistä

Lisätiedot

HYVÄT KÄDET Lehti infektioiden ehkäisystä

HYVÄT KÄDET Lehti infektioiden ehkäisystä 2 2011 HYVÄT KÄDET Lehti infektioiden ehkäisystä Kun terveydenhuoltoalan työnantajat pohtivat, miten täyttää teräviä instrumentteja koskevan direktiivin vaatimukset sekä tarpeen ottaa käyttöön sopivia

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21 Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2008 Kirje, kuvataiteilija Jorma Heleniuksen maalaus (artikkeli sivulla 17) LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Suomen lehti. 1/2007 maaliskuu. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille

Suomen lehti. 1/2007 maaliskuu. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille lehti 1/2007 maaliskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki 050 919 4662 APECED ry Pj. Arja Nurmela,

Lisätiedot

Unelmien käsihuuhde. Kosteuttava käsien ja ihon desinfektioaine hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon. ph 7,0 EN 12791

Unelmien käsihuuhde. Kosteuttava käsien ja ihon desinfektioaine hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon. ph 7,0 EN 12791 25.VUOSIKERTA NUMERO 3/2007 SYMPOSIUM Unelmien käsihuuhde Kosteuttava käsien ja ihon desinfektioaine hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon ph 7,0 EN 12791 Vain parasta sairaalahygieniaan. Suomen

Lisätiedot

KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO

KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2012 KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO

Lisätiedot

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Suomen lehti No 3 lokakuu 2013 marraskuu 2013 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2013 Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Hoitopaikan valinta, STM Hoitoon pitää

Lisätiedot

Periksi ei anneta. 5 kysymystä Parkinsonin taudista. piinaa monia Tiesitkö tämän. taudista? MS-tautia sairastava Saija Varjus TEEMANA

Periksi ei anneta. 5 kysymystä Parkinsonin taudista. piinaa monia Tiesitkö tämän. taudista? MS-tautia sairastava Saija Varjus TEEMANA Oma PLUS Apteekkien asiakaslehti 3/2014 17. vuosikerta 5 kysymystä Parkinsonin taudista Hermokipu piinaa monia Tiesitkö tämän Alzheimerin taudista? MS-tautia sairastava Saija Varjus Periksi ei anneta TEEMANA

Lisätiedot

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2010 Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö

Lisätiedot

Tapani Kiminkinen Kaipaan takaisin Niskavuoreen

Tapani Kiminkinen Kaipaan takaisin Niskavuoreen Ikääntyvä lemmikki kaipaa paljon unta, rapsutuksia ja painonhallintaa. Karvakuonot olisi hyvä käyttää säännöllisesti ikääntymistarkastuksissa. Geriatrian erikoislääkäri Sirkka-Liisa Kivelän mielestä vanhusten

Lisätiedot

NAUTOJEN SAIRAUDET 2005 Ihosairaudet 1 (22) Satu Pyörälä, Tiina Tiihonen

NAUTOJEN SAIRAUDET 2005 Ihosairaudet 1 (22) Satu Pyörälä, Tiina Tiihonen NAUTOJEN SAIRAUDET 2005 Ihosairaudet 1 (22) Ihosairaudet Ihotaudit aiheuttavat taloudellisia tappioita ja ongelmia eläinten hyvinvoinnissa. Kutina vähentää eläimen syöntiä ja alentaa tuotantoa. Ihotaudeista

Lisätiedot

30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012

30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012 30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2011 Puheenjohtaja Veli-Jukka Anttila HYKS/Medisiininen toimiala/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS, puh. työ: (09) 4711, fax:

Lisätiedot

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Suomen lehti No 1 maaliskuu 2014 toukokuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2014 Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Lisätiedot

NÄKÖKULMA. Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä. D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12

NÄKÖKULMA. Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä. D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12 Syksy 2010 toiminnalliseen lääketieteeseen Johanna Raunio Terveydestä ja ihanteista s.8 Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä s.18 D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12 NÄKÖKULMA

Lisätiedot

LEHTI LUUYTIMENLUOVUTTAJAREKISTERIN JÄSENILLE. Rekisteriin AVERIN KANSSA

LEHTI LUUYTIMENLUOVUTTAJAREKISTERIN JÄSENILLE. Rekisteriin AVERIN KANSSA LEHTI LUUYTIMENLUOVUTTAJAREKISTERIN JÄSENILLE 2013 Rekisteriin AVERIN KANSSA Antti Hagqvist harjoitteli kantasolusiirtoa varten S.4 Keräystavalla on merkitystä Ytimekäs S.10 2013 1 2 3 Kiitoskortti luovuttajalle

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Kerro liitosta kaverille. Kaikki Nousuun. Metsä auttaa palautumaan. Pankissa painitaan raportointiviidakossa

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Kerro liitosta kaverille. Kaikki Nousuun. Metsä auttaa palautumaan. Pankissa painitaan raportointiviidakossa Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti Kerro liitosta kaverille 1 2015 Kaikki Nousuun 4 Metsä auttaa palautumaan 12 Pankissa painitaan raportointiviidakossa 15 1 2015 Tässä lehdessä 3 Puheenjohtajalta Tehokkuutta

Lisätiedot

3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuus on tässä ja nyt 5 LYHYESTI. 12 Genetik är ett livslångt intresse. 20 Vain lupa puuttuu. 34 Kaverit kannustivat maratonille

3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuus on tässä ja nyt 5 LYHYESTI. 12 Genetik är ett livslångt intresse. 20 Vain lupa puuttuu. 34 Kaverit kannustivat maratonille 2012..... SISÄLTÖ WWW Ajantasaiset tiedot Syöpäsäätiöiden myöntämistä apurahoista ja apurahan saaneiden esittely löytyvät osoitteesta www.cancer.fi. 3 PÄÄKIRJOITUS Tulevaisuus on tässä ja nyt 5 LYHYESTI

Lisätiedot