PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO"

Transkriptio

1 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO PETRI NÄÄTÄNEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ HYKS PSYKIATRIA 12/10/2014 Petri Näätänen 1

2 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN STARTTIKOULUTUS Mistä toimenpiteiden kirjaamisessa on kyse? Mitä hyötyä toimenpiteiden kirjaamisesta on? Miten toimenpiteiden kirjaaminen tapahtuu? Miten hyvän toimenpidekirjaamisen omaksumiselle saa tukea ja miten palautejärjestelmä toimii? 12/10/2014 Petri Näätänen 2

3 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULU Hyks-ja Hyvinkään sairaanhoitoalueilla otettiin psykiatrian toimenpidekoodien kirjaaminen käyttöön syys-lokakuussa 2014 Uranus 8.4 päivityksen yhteydessä psykiatrisissa avohoitoyksiköissä Toimenpideluokitusta ja kirjaamiskäytäntöä kehitetään syksyn 2014 aikana mm. käytön myötä nousseiden parannusehdotusten avulla Tavoitteena on laadukas toimenpidekirjaaminen vuoden 2014 alusta sekä kliinistä toiminnan ohjausta tukeva raportointijärjestelmän käyttöönotto keväällä 2014 Toimenpidekirjausjärjestelmää esitellään muille HUS-alueen psykiatrian tulosyksiköille syksyn 2014 aikana (Porvoo ja Länsi-Uusimaa 19.12), Lohjan kanssa aikaa ollaan sopimassa 12/10/2014 Petri Näätänen 3

4 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN IMPLEMENTOINTI Talokohtaiset info/koulutustilaisuudet starttituki (n. 35 tilaisuutta) Matinkylän ja Leppävaaran poliklinikat sekä Jorvin sairaala Tikkurilan ja Myyrmäen poliklinikat sekä Peijkasen sairaala Psykiatriakeskus + Meilahden poliklinikat, Ulfåsa ja Dagmarinkatu Pasilan, Itäkeskuksen ja Malmin alueella sijaitsevat avohoitoyksiköt + Kettutie Kellokosken sairaala/jmt sekä muut Hyvinkään sh-alueen yksiköt Porvoon sha:n tulosyksikkö ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden psykiatrian tulosyksikkö Esimieslinja päivittäinen tuki orp ja osastonhoitajakokoukset lääkärit erityistyöntekijät Kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset suunnittelu/koulutustyöryhmät sisältölinjaukset Osaamiskeskuksen kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset työryhmät, niissä myös mahdollisia vastuuhenkilöitä + Kellokoski/Hyvinkää edustus, Nuoriso, Akuutti, Mielialahäiriö, Psykoosi ja oikeusps., Gero, neuro, päihde Kirjaamistyöryhmä kirjaamislinjaukset Talokohtainen tekninen tuki päivittäinen tekninen tuki Teemu Natunen (Psykiatriakeskus) Kathy Harjusaari (Jorvi) Erja Paavilainen (Hyvinkään alue) Erkki Heinonen (Peijas, myös sisältötuki) Jatkuvasti päivetettävä materiaalituki intranetissä omalla sivullaan kaikkien hyödynnettävissä: 4

5

6 TOIMENPITEIDEN KIRJAAMISESSA ON KYSYMYS PALVELUTOIMINNAN SISÄLLÖN JA TOTEUTUKSEN TARKENNUKSESTA NELJÄ TOIMENPIDETTÄ KIRJATAAN KUNTALASKUTETTAVAN SUORITTEEN YHTEYTEEN SAIRAUSKERTOMUKSESSA OLEVAN DIAGNOOSI/TOIMENPIDE-KOMPONENTIN AVULLA JA NE VASTAAVAT NELJÄÄN TÄRKEÄÄN KYSYMYKSEEN: Päätoimenpide Tarkentavat lisäkoodit 1. Mitä potilaskäynnillä pääasiassa tehtiin? palvelutoiminto minkälainen konsultaatio, tutkimus, hoitosuunnitelma tai interventio 2. Kuka palvelutoiminnon toteutti? palvelun toteuttaja mikä ammattiryhmä tai työpari vai moniammatillinen tiimi 3. Kuinka kauan palvelutoiminto kesti palvelun kesto aikaluokitus, sisältää epäsuoran työn 4. Millä tavalla palvelutoiminto suoritettiin? palvelumoodi suora, välitteinen (esim. videoitse, puhelimitse) tai jalkautuva (esim. koti, työympäristö) asiakaskontakti 12/10/2014 Petri Näätänen 6

7 TOIMENPIDEKIRJAUKSEN HYÖTYJÄ TOIMENPITEEN KIRJAAMINEN MAHDOLLISTAA potilaalle laatuvarmistetun palvelutapahtuman, strukturoidun dokumentoinnin ja hoidon vaikuttavuuden seurannan työntekijälle palveluprofiilin ja työnkuvan seuraamisen ja kehittämisen hallinnolle ja toiminnankehittäjille palvelusisältöjen jakautumisen sekä läpimenojen seurannan, raportoinnin ja kehittämisen kunta-asiakkaalle psykiatrian palvelutuotannon ja laskutuskäytäntöjen läpinäkyvyyden HUOM: Toimenpiteiden kirjaaminen ei vielä vaikuta laskutuskäytäntöihin , mutta se mahdollistaa uusien hinnoittelumallien suunnittelun Toimenpiteiden kirjaaminen ei vielä muuta muita kirjaamiskäytäntöjä 12/12/2014 Petri Näätänen 7

8 TOIMENPITEIDEN KIRJAAMISHYÖTYJÄ 3 TOIMENPIDEKOODEJA KÄYTTÄMÄLLÄ MYÖS PSYKIATRIAN ERIKOISALAN LAAJA OSAAMISKIRJO NOUSEE PAREMMIN ESIIN muilla erikoisaloilla käytössä laajat toimenpidekoodistot, joilla seurataan toimintaa ja joihin osaltaan hinnoittelu (DRG) ja vertailu (Benchmarking) perustuu NCSP+ (NOMESCO Classification of Surgical Procedures) NOMESCO = Nordic Medico-Statistical Committee yhteispohjoismainen luokitusjärjestelmä, jota ylläpitää Pohjoismaiden luokituskeskus (NCC) jonka suomessa omistaa Kuntaliitto ja jonka päivityksiä koordinoi THL/kansallinen koodistopalvelu 12/12/2014 Petri Näätänen 8

9 PSYKIATRIAN TOIMENPITEET, MONIAMMATILLISUUS JA AMMATTIRYHMÄKOHTAISET TOIMENPITEET PSYKIATRIAN TOIMENPITEET OVAT LUONTEELTAAN MONIAMMATILLISIA KOODEJA Psykiatrian toimenpidekoodit ovat kaikkien ammattiryhmien yhteinen liittymäpinta psykiatriseen hoitoprosessiin ammattiryhmäkohtainen työpanos yhteisiin psykiatrisiin tutkimuksiin ja interventioihin tulee kirjatuksi ammattiryhmäkoodilla Mikäli ammattiryhmät haluavat vielä tarkentaa omilla valtakunnallisilla nimikkeistöillään omaa suoritettaan, se voidaan liittää mukaan viidentenä toimenpidetarkenteena (ks. Uranus-ohje) 12/12/2014 Petri Näätänen 9

10 Hoidon toteutus Hoitoprosessi Toimenpidetarkenteet Hoidon suunnittelu ja sisältö Päätoimenpiteet Menetelmälliset interventiot PSYKIATRISEN HOIDON TOIMENPIDEARKKITEHTUURI KARTOITTAA HOITOPROSESSIN Hoitotarpeenarvio ja matalan kynnyksen neuvonta Elektiivinen arvio Odotus- aika- Odotus- aika- Elektiivinen interventio Seuranta HOSU esim lääkehoitosuunn. pikaops lopetus HOSU, esim. perus, laaja OPS, KELA Psykoterapeuttiset interventiot HOSU, seuranta lopetus, keskeytymine n Psykiatriset konsultaatiot Psykiatriset tutkimukset Psykiatriset interventiot Muut hoitavat ja kuntouttavat psykososiaaliset interventiot Biologiset interventiot Palvelun toteuttaja Palvelun kesto Palvelumoodi Muu hoito, selvittely ja seuranta

11 Merkitseminen tietojärjestelmiin Toimenpiteet Käyntityypit Aikaleimat Seurattavat/raportoitavat aikavälit Psykiatrian läpimenoraportit ja kirjaaminen: yhteenveto Kokonaisläpimenoaika Hoitoon pääsyn odotusaika (suoraan lähetteellä tulleet, max 3kk/6kk) Elektiivisen hoidon läpimenoaika Seurantavaiheen läpimenoaika Hoidon tarpeen arviointi sekä matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus (max 6vko/3kk) Hoitoon pääsyn odotusaika hoidon tarpeen arvioinnin ensimmäiselle palvelutoiminnolle Hoitovastuu siirtyy erikoissaraanhoidolle Lähetteen käsittelyaika (max 3 vko) (hoidon tarpeen arviointijakso) Elektiivisen hoidon odotusaika Elektiivisen arvioinnin läpimenoaika Elektiivisen intervention odotusaika Elektiivisen intervention läpimenoaika (Seuranta) Lähetteen saapumispvm Jonoon asettamispvm, syykoodi: Hoidon tarpeen arviointi Hoidon tarpeen arvionnin palvelutoimintoja: Hoitopuhelu, Ensikäynti Uusintakäynti? Konsultaatiot, (PPA*) Pikavaltavaan ohjaus: Hoitosuunnitelma, ostopalvelupsykoterapia (PPC04) Päätös, että ei aseteta eshhoitojonoon (hoitotarpeen arviointijakso riittää) = Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) Jonoon asettamispvm, syykoodi: Sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito Ensikäyntipvm. Ensikäynti (suoraan lähetteellä) tai tutkimuskäynti (joilla ensikäynti jo hoitotarpeen arviointijaksolla) Ensimmäisen hoitosuunnitelman pvm: Tutkimukset Ensimmäinen (PPB*) psykiatrinen tai ennen hoitosuunnitelma hoitosuunnitelmaa (PPC*) tapahtuva vielä määrittelemätön hoito: Muu hoito, selvittely ja seuranta (PPG*) tai hoito päättyy ensikäyntiin/elektiiviseen arviointiin Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen PPC06) Elektiivisen intervention aloituspvm. Ensimmäinen Interventiotoimenpide (PPD*, PPE*, PPF*) Elektiivisen intervention loppupvm. a) ellei seurantajaksoa: Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06 ) tai Hoitosuunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07) b) jos seurantajakso: Hoitosuunnitelma, seuranta (PPC03) Kokonaishoidon loppupvm Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) tai Suunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07)

12

13

14 Suunniteltuja toimenpideraportteja: hoidon rakenne Psykiatrian palvelutoimintojen määrät, kestot ja osuudet Palvelu toimintojen pääluokat (voidaan porautua yksittäisiin toimenpiteisiin): Palvelutoimintojen kohteena olevat potilaat (N) Palvelutoimintojen kohteena olevien potilaiden osuus kaikista potilaista % Palvelutoimintojen lukumäärät (n) Osuus palvelutoimintopääluokan kokonaismäärästä (%) Osuus palvelutoimintojen kokonais määrästä (%) Palvelutoiminnon keskimääräinen kesto (h:min) Palvelutoiminnon summattu kesto (h:min) Osuus palvelutoimintopääluokan kokonaiskestosta (%) Osuus palvelutoimintojen kokonaiskestosta (%) Konsultaatiot Tutkimukset Hoitosuunnitelmat Psykoterapeuttiset interventiot Muut kuntouttavat interventiot Biologiset interventiot Muu hoito, selvittely ja seuranta Interventiot yhteensä Palvelutoiminnot yhteensä 12/10/2014 Petri Näätänen 14

15 Suunniteltuja toimenpideraportteja 2: Hoitoprosessi Hoitovaiheiden potilaslukumäärät ja läpimenoajat Potilaiden lukumäärä Läpimeno -aikojen lukumäär ä Hoito lopetettu (lkm) Hoito keskeyty -nyt (lkm) Siirto toiseen avohoitoyksikköön (lkm) Siirto toiseen osastohoitoyksikköön (lkm) Läpimenoaikojen keskiarvo (vrk) Läpimenoaikojen mediaani (vrk) Läpimenoaikojen keskihajonta (vrk) % osuus asetetusta läpimenoaikatavoitt eesta % osuus asetetusta viimeisen toimenpiteen maksimiviive tavoitteesta (1 % osuus hoitoon palanneet 30 vrk sisällä hoidon lopettaneista (2 % osuus hoitoon palanneet 180 vrk sisällä hoidon lopettaneista Lähetteen käsittely Hoidontarpeen arviointi, 1. palvelutoiminto Elektiivinen interventio Elektiivinen hoitokokonaisuus Odotus osastohoidon lopetus avohoito Hoidontarpeen arviointi, koko jakso Elektiivisen hoidon odotus Elektiivinen arviointi Elektiivisen intervention odotus, sisäinen psykoterap Elektiivisen intervention odotus, muu kuntoutus Elektiivisen intervention odotus,ostopalvelupsykoterapiat Seuranta Kokonaisläpimenoaika 12/10/2014 Petri Näätänen 15

16 Avokuntoutuksen interventioprofiili JMT PPG alle 100 n PPG alle 100 n 2 % Psykoterapeuttiset INTK/NEUROKOGN.REMED interventiot PPD INTM/MUU PSYK.HOITOTAPAAM PPE07 1 % 2 % PPG05 5 % INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ PPE08 15 % INTM/SEURANTATAPAAMINEN PPG04 28 % INTK/AMM.ERIT.RYHMÄ PPE09 6 % INTK/HÄIRIÖKOHT.RYHM PPE10 5 % INTM/NOPEUT. HOITOK PPG01 1 % Biologiset interventiot PPF 7 % Biologiset interventiot PPE alle 100 n PPE alle 100 n 5 % INTK/ASUMISVALMENNUS PPE22 3 % INTK/MUU KUNT.INTERV. PPE18 3 % INTK/SOSIAALISET TAIDOT PPE12 6 % INTK/TOIMINNALLINEN PPE11 11 %

17 TIETOHALLINNON KANSSA SUUNNITELTUJA LUOKITTELUMAHDOLLISUUKSIA Ensimmäinen datapoiminta suoritetta, joissa on psykiatrian toimenpide: Pot_nro Potilaan kotikunta Maksaja Tulosalue Tulosyksikkö Vastuualue Vastuuyksikko Erikoisala Potilaan_ikä Potilaan_sukupuoli Päädiagnoosi Sivudiagnoosi Palvelupäivä, vuosi, kuukausi Palvelutoimintojen_lkm Käyntityyppi Palvelutoiminto Palvelun toteuttaja Palvelunkesto Palvelumoodi 12/10/2014 Petri Näätänen 17

18 Yksittäisen masennusjakson (F32, 3845 suoritetta) ja toistuvan masennuksen (F33, 2480 suoritetta) vertailua (HUOM! näyte ei ole vielä edustava, käyttöönotto vasta aloitettu): Konsultaatiorakenne toistuvassa masennuksessa rikkaampi (huom: kaikki konsultaatiotoiminta ei näy suoritteissa)

19 TUTKIMUKSET: F32: Diagnostisten tutkimusten ja erityistyöntekijöiden tutkimusten suht. osuus suurempi F33: Työkykytutkimusten osuus suurempi

20 HOITOSUUNNITELMAT: Molemmissa (erityisesti toistuvassa)melko paljon seurantavaiheessa olevia potilaita F33: Suhteessa enemmän hoitosuunnitelmia

21 INTERVENTIOT: molemmissa ryhmissä noin puolet menetelmällisiä interventioita, interventiokirjoa ja monipuolisuutta löytyy

22 PALVELUJEN TOTEUTTAJA sairaanhoitajat 50-60% F33: sairaanhoitajien osuus hieman suurempi, F32: erityistyöntekijöiden osuus suurempi

23 PALVELUMOODI jalkautuvien ja etäpalvelujen osuus vielä hyvin pieni

24 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN IMPLEMENTOINTI Talokohtaiset info/koulutustilaisuudet starttituki (n. 35 tilaisuutta) Matinkylän ja Leppävaaran poliklinikat sekä Jorvin sairaala Tikkurilan ja Myyrmäen poliklinikat sekä Peijkasen sairaala Psykiatriakeskus + Meilahden poliklinikat, Ulfåsa ja Dagmarinkatu Pasilan, Itäkeskuksen ja Malmin alueella sijaitsevat avohoitoyksiköt + Kettutie Kellokosken sairaala/jmt sekä muut Hyvinkään sh-alueen yksiköt Porvoon sha:n tulosyksikkö ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden psykiatrian tulosyksikkö Esimieslinja päivittäinen tuki orp ja osastonhoitajakokoukset lääkärit erityistyöntekijät Kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset suunnittelu/koulutustyöryhmät sisältölinjaukset Osaamiskeskuksen kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset työryhmät, niissä myös mahdollisia vastuuhenkilöitä + Kellokoski/Hyvinkää edustus, Nuoriso, Akuutti, Mielialahäiriö, Psykoosi ja oikeusps., Gero, neuro, päihde Kirjaamistyöryhmä kirjaamislinjaukset Talokohtainen tekninen tuki päivittäinen tekninen tuki Teemu Natunen (Psykiatriakeskus) Kathy Harjusaari (Jorvi) Erja Paavilainen (Hyvinkään alue) Erkki Heinonen (Peijas, myös sisältötuki) Jatkuvasti päivetettävä materiaalituki intranetissä omalla sivullaan kaikkien hyödynnettävissä: 24

25 Ajankohtaisinta HUS psykiatrian kierroksiin ja tukeen valmistautuminen Tukikäyntejä yksiköissä Lisäkäyntien korvaamismahdollisuuden pilotointi Toimenpidekirjauksen seurantaraportointi (julkinen Benchmarktaulukko toimenpidetilaan) Yksiköillä tarve supistaa/kohdentaa ohjeistusta päivitysongelmat perehtymisongelmat Ratkaisuja: Ohjeistuksiin rakenne, jossa integroidaan yleiset määrittelyt ja yksikön tarkennukset/sovellukset Yhteinen ohjeistuspankki intran työtilaan, jossa kaikki ohjeistukset yhteisesti katsottavissa ja päivitykset helpompia

26 TIIVIS KATSAUS PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKOODEIHIN HUOM: Palvelutoimintoja kuvaavia toimenpidekoodeja on melko runsaasti (tällä hetkellä 131), koska katetaan koko psykiatrian toiminta, mutta yksikköä/työntekijää kohti toimenpidekoodeista muodostuu rajallinen tutuksi tuleva setti (todennäköisesti 5-15 tyypillisesti käytettävää toimenpidettä) 12/10/2014 Petri Näätänen 26

27 YKSI TOIMENPIDE VALITAAN KUSTAKIN PÄÄLUOKASTA (YHT. NELJÄ ) PSYKIATRIAN TOIMENPITEIDEN PÄÄLUOKAT Päätoimenpide Tarkentavat lisäkoodit 1. Palvelutoiminto (Mitä tehdään/tehtiin?) konsultaatiot tutkimukset hoitosuunnitelmat interventiot 2. Palvelun toteuttaja (Kuka teki?) 3. Palvelun kesto (Kuinka kauan kokonaisuudessaan kesti?) 4. Palvelumoodi (Miten toteutettiin?) 12/10/2014 Petri Näätänen 27

28

29

30 PSYKIATRISET KONSULTAATIOT HOITOVASTUU EI VIELÄ SIIRTYNYT ERIKOISSAIRAANHOIDOLLE TAI SE ON JO SIIRRETTY ETEENPÄIN HOITOTARPEEN ARVIO JA MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTA PPA01 Psykiatrisen hoitotarpeen arvio PPA02 Psykiatrinen jatkohoidon konsultaatio PPA03 Sisäinen psykiatrinen konsultaatio PPA04 Muu psykiatrinen konsultaatio PPA05 Somatiikan psykiatrinen konsultaatio PPA06 Psykiatrinen lääkehoitokonsultaatio PPA07 Varhaisen mielenterveysriskin konsultaatio PPA08 Varhaisen mielenterveysriskin verkostokonsultaatio PPA09 Varhaisen mielenterveysriskin konsultatiivinen tutkimus PPA10 Varhaisen mielenterveysriskin konsultatiivinen interventio PPA11 Kuulovammaisen psykiatrinen konsultaatio PPA12 Neuropsykiatrinen konsultaatio PPA13 Psykiatrinen työkykykonsultaatio PPA14 Sukupuoli-identiteettitutkimuksen konsultaatio PPA15 Puolustusvoimien palveluaikainen psykiatrinen konsultaatio 12/10/2014 Petri Näätänen 30

31 PSYKIATRISET TUTKIMUKSET TUTKIMUSJAKSO (ELEKTIIVINEN ARVIOINTI) JA LISÄTUTKIMUKSET ILMAISEVAT KOKONAISUUDEN, MIHIN TUTKIMUSKÄYNNIT KUULUVAT PPB01 Diagnostiset ja oireita kartoittavat tutkimukset PPB02 Yleisarvio kuntoutustarpeesta PPB03 Psykiatrian ammattikohtainen erityistutkimus PPB04 Toimintakyvyn arviointi PPB05 Psykiatrinen työkyky- ja kuntoutusarvio PPB06 Ammatillisen kuntoutuksen tarpeen arviointi PPB07 Psykoterapia-arvio PPB08 Psykiatrian somaattinen tutkimus PPB09 Päihdepsykiatrinen tutkimus PPB10 Päihdepsykiatrinen korvaushoitoarvio PPB11 Mielentilatutkimus PPB12 Psykiatrinen riskiarvio PPB13 Siviilioikeuspsykiatriset arviot PPB14 Syömishäiriöpotilaan tutkimus PPB15 Kehitykselliseen neuropsykiatriaan liittyvät tutkimukset PPB16 Psykiatrian neurologinen tutkimus PPB17 Sukupuoli-identiteetin tutkimus PPB19 Monikulttuurinen arviointi PPB20 Kehitysvammapsykiatrinen arviointi PPB21 Kuulovammaisen psykiatrinen tutkimus ja hoito PPB22 Psykiatrinen palvelukelpoisuusarvio PPB23 Muu psykiatrinen kelpoisuusarvio PPB24 Kriisinhallintahenkilöstön psykiatrinen arvio PPB25 Lapsen seksuaalisen riiston tutkimus (SERI) PPB26 Lastensuojelulain mukaisen erityisen huolenpidon jaksoa varten tehty arvio PPB27 Muu lastensuojeluarvio PPB28 Terveydenhuollon ammattilaisen ammatillisen toimintakyvyn tutkimus PPB18 Muut tutkimukset 12/10/2014 Petri Näätänen 31

32 PSYKIATRISEN HOITOSUUNNITELMAN VALMISTUMINEN JA TARKISTAMINEN HOITOSUUNNITELMATOIMENPITEELLÄ ILMAISTAAN HOIDON SUUNNITELTU LAAJUUS, TOTEUTUSTAPA, SIIRROT JA KESKEYTYMISET HOITOSUUNNITELMAN KIRJAAMISPÄIVÄMÄÄRÄ ALOITTAA ELEKTIIVISEN HOIDON ODOTUSAJAN SEURANNAN (ESIM. PSYKOTERAPIAN JONOTUSAIKA) HOITOSUUNNITELMAKOODILLA SEURATAAN MYÖS HOITOSUUNNITELMIEN TARKISTUSTIHEYTTÄ ESH:n sisäiset kuntoutus/hoitointerventiot ja seuranta PPC01 Hoitosuunnitelma, perus/ensivaihe PPC02 Hoitosuunnitelma, laajennettu/pitkittynyt PPC03 Hoitosuunnitelma, seuranta ESH:n sisäiset sekä ulkoiset psykoterapeuttiset interventiot ESH:n hoidon tai tutkimuksen lopettaminen tai keskeyttäminen PPC08 Hoitosuunnitelma, erikoissairaanhoidon lyhytpsykoterapia PPC09 Hoitosuunnitelma, erikoissairaanhoidon laajennettu psykoterapia PPC04 Hoitosuunnitelma, ostopalvelupsykoterapia PPC05 Hoitosuunnitelma, KELA-psykoterapia PPC06 Hoitosuunnitelma, lopettaminen PPC07 Hoitosuunnitelma, keskeytyminen Sisäiset siirrot PPC10 Hoitosuunnitelma, siirto psykiatriselle poliklinikalle PPC11 Hoitosuunnitelma, siirto psykiatriseen intensiiviavohoitoon PPC12 Hoitosuunnitelma, siirto psykiatriseen osastohoitoon 12/10/2014 Petri Näätänen 32

33 Aikaleimat Hoitosuunnitelmakirjaukset hoitoprosessin päävaiheiden määrittelijöinä Lähetteen käsittelyaika (max 3 vko) (hoidon tarpeen arviointi) Elektiivisen hoidon odotusaika Elektiivisen arvioinnin läpimenoaika ( tutkimusjakso ) Elektiivisen intervention odotusaika Elektiivisen intervention läpimenoaika (Seuranta) Lähetteen saapumispvm Jonotuksen syykoodi: Hoidon tarpeen arviointi Jonotuksen syykoodi: Sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito Ensikäyntipvm. Ensimmäisen hoitosuunnitel man valmistumispvm: Elektiivisen intervention aloituspvm. Hoitosuunnitema, seuranta tai Hoitosuunnitelma, lopettaminen. Hoitosuunnitelma, lopettaminen

34 Merkitseminen tietojärjestelmiin Toimenpiteet Käyntityypit Aikaleimat Seurattavat/raportoitavat aikavälit Psykiatrian läpimenoraportit ja kirjaaminen: yhteenveto Kokonaisläpimenoaika Hoitoon pääsyn odotusaika (suoraan lähetteellä tulleet, max 3kk/6kk) Elektiivisen hoidon läpimenoaika Seurantavaiheen läpimenoaika Hoidon tarpeen arviointi sekä matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus (max 6vko/3kk) Hoitoon pääsyn odotusaika hoidon tarpeen arvioinnin ensimmäiselle palvelutoiminnolle Hoitovastuu siirtyy erikoissaraanhoidolle Lähetteen käsittelyaika (max 3 vko) (hoidon tarpeen arviointijakso) Elektiivisen hoidon odotusaika Elektiivisen arvioinnin läpimenoaika Elektiivisen intervention odotusaika Elektiivisen intervention läpimenoaika (Seuranta) Lähetteen saapumispvm Jonoon asettamispvm, syykoodi: Hoidon tarpeen arviointi Hoidon tarpeen arvionnin palvelutoimintoja: Hoitopuhelu, Ensikäynti Uusintakäynti? Konsultaatiot, (PPA*) Pikavaltavaan ohjaus: Hoitosuunnitelma, ostopalvelupsykoterapia (PPC04) Päätös, että ei aseteta eshhoitojonoon (hoitotarpeen arviointijakso riittää) = Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) Jonoon asettamispvm, syykoodi: Sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito Ensikäyntipvm. Ensikäynti (suoraan lähetteellä) tai tutkimuskäynti (joilla ensikäynti jo hoitotarpeen arviointijaksolla) Ensimmäisen hoitosuunnitelman pvm: Tutkimukset Ensimmäinen (PPB*) psykiatrinen tai ennen hoitosuunnitelma hoitosuunnitelmaa (PPC*) tapahtuva vielä määrittelemätön hoito: Muu hoito, selvittely ja seuranta (PPG*) tai hoito päättyy ensikäyntiin/elektiiviseen arviointiin Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen PPC06) Elektiivisen intervention aloituspvm. Ensimmäinen Interventiotoimenpide (PPD*, PPE*, PPF*) Elektiivisen intervention loppupvm. a) ellei seurantajaksoa: Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06 ) tai Hoitosuunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07) b) jos seurantajakso: Hoitosuunnitelma, seuranta (PPC03) Kokonaishoidon loppupvm Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) tai Suunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07)

35 Psykiatrinen hoitosuunnitelma hoitokokonaisuuden määrittelijänä Hoito/kuntoutussuunnitelman laatiminen ja tarkistus + lisämääre Moniammatillinen työryhmä / hoitoon osallistuvat työntekijät Hoidosta vastaava lääkäri määrittelee Potilasryhmille ensisijaisesti tarjottava sisäisen hoidon peruskokonaisuus, hoidon peruspaketti tai myös akuutin vaiheen hoito Toistuvaan tai komplisoituneeseen sairaudentilaan tarjottava hoitokokonaisuus, joka on tyypillisesti edellistä vaihetta laajempi tai intensiivisempi Pitkäaikaiseen sairauteen tai seurantaan liittyvä hoitokokonaisuus, joka on tyypillisesti intensiteetiltään harvajaksoisempi kuin edelliset vaiheet mutta saattaa olla näitä pitkäkestoisempi Ostopalveluterapiaa odottavat tai siinä jatkavat potilaat KELA-psykoterapiaa odottavat tai siinä jatkavat potilaat 10/26/2012 Hoidon päättäminen suunnitelman mukaisesti Hoidon keskeytyminen suunnittelemattomasti Petri Näätänen 35

36 Psykiatrisen hoidon interventioluokat Psykiatriset interventiot Menetelmälliset interventiot Muu hoito, selvittely ja seuranta Psykoterapeuttiset interventiot Muut hoitavat ja kuntouttavat psykososiaaliset interventiot Biologiset interventiot

37 PSYKOTERAPEUTTISET INTERVENTIOT PSYKOTERAPEUTTISET INTERVENTIOT OVAT HOITOSUUNNITELMASSA SOVITTUJA PSYKOTERAPEUTIN TAI SISÄISEN PSYKOTERAPEUTTISET TYÖSKENTELYOTTEEN KOULUTUKSEN SAANEEN TYÖNTEKIJÄN ANTAMIA HOITOJA, JOILLA HOITOSUUNNITELMASSA SOVITUT SELKEÄT ALOITUS-, TARKISTUS- JA LOPETUSAJANKOHDAT JOISSA AKTIIVISESTI KÄYTETÄÄN JOITAKIN SEURAAVISTA MENETELMISTÄ PPD01 Systemaattinen yksilöhoito, psykodynaaminen PPD02 Systemaattinen yksilöhoito, kognitiivinen PPD03 Syst. yksilöhoito, kognitiivis-käyttäytymisterapeuttinen PPD04 Syst. yksilöhoito, dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) PPD05 Systemaattinen yksilöhoito, interpersoonallinen (IPT) PPD06 Syst. yksilöh, Interpersonal and Social Rhythm Therapy (IPSRT) PPD07 Syst. yksilöhoito, Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) PPD08 Syst. yksilöhoito, Mentalisation Based Treatment (MBT) PPD09 Systemaattinen yksilöhoito, skeematerapia PPD10 Syst. yksilöhoito, kroonisen masennuksen CBASP PPD11 Systemaattinen yksilöhoito, hyväksymis- ja omistautumisterapia PPD12 Systemaattinen yksilöhoito, traumaterapia PPD13 Systemaattinen yksilöhoito, kriisihoito PPD14 Systemaattinen yksilöhoito, ratkaisukeskeinen PPD15 Systemaattinen yksilöhoito, integratiivinen PPD16 Systemaattinen ryhmähoito, psykodynaaminen PPD17 Systemaattinen ryhmähoito, kognitiivinen PPD18 Systemaattinen ryhmähoito, DKT PPD19 Systemaattinen perhehoito, perheterapia PPD20 Systemaattinen perhehoito, Family Focused Treatment (FFT) PPD21 Systemaattinen verkostohoito, Multi-System Therapy (MST) PPD22 Syst. verkostohoito, Multi-Dimensional Family Therapy (MDFT) PPD24 Systemaattinen ryhmähoito, MBCT PPD25 Systemaattinen ryhmähoito, CBASP PPD26 Systemaattinen perhehoito, moniperheterapia (MFGT) PPD27 Systemaattinen yksilöhoito, kognitiivis-analyyttinen PPD28 Systemaattinen yksilöhoito, EMDR PPD29 Syst. ryhmähoito, Aggression Replacement Training (ART) PPD23 Muu psykoterapeuttinen interventio 12/10/2014 Petri Näätänen 37

38 MUUT KUNTOUTTAVAT JA HOITAVAT INTERVENTIOT HOITOSUUNNITELMASSA SOVITTUJA JA PALVELUYHTEENVEDOISSA KUVATTUJA MUITA SYSTEMAATTISIA KUNTOUTUS/HOITOINTERVENTIOITA, JOTKA POHJAUTUVAT SEURAAVIIN MENETELMIIN JA JOIHIN TOTEUTTAJALLA ON RIITTÄVÄ KOULUTUS PPE01 Psykoedukaatio, yksilö PPE02 Psykoedukaatio, perhe PPE03 Psykoedukaatio, ryhmä PPE04 Tehostettu avohoito (ACT) PPE05 Ammatillinen kuntoutus PPE06 Neuropsykologinen kuntoutus PPE07 Neurokognitiivinen remediaatio PPE08 Ammattikohtainen erityisinterventio, yksilö PPE09 Ammattikohtainen erityisinterventio, ryhmä PPE10 Häiriökohtainen ryhmähoito PPE11 Kuntouttava ryhmäinterventio, toiminnallinen PPE12 Kuntouttava ryhmäinterventio, sosiaaliset taidot PPE13 Kuntouttava ryhmäinterventio, SCIT PPE14 Lapsikeskeinen perhehoito PPE15 Fokusoitu vanhempainohjanta PPE16 Muu perhetyö PPE17 Verkostotyö PPE19 Muu tehostettu hoito PPE20 Hoito- ja kuntoutusvalmennus PPE21 Työvalmennus PPE22 Asumis- ja asioimistaitojen valmennus PPE23 Motivoiva haastattelu PPE24 Taideterapia PPE25 Kognitiivinen remediaatio, cogntitive remediation therapy (CRT) PPE26 Vakavan mielenterveysriskin varhaisinterventio PPE27 Psykoosiriskin varhaisinterventio PPE28 Varhaisriski-intervention vaikuttavuuden seuranta PPE18 Muu kuntouttava interventio 12/10/2014 Petri Näätänen 38

39 BIOLOGISET INTERVENTIOT PÄÄASIASSA BIOLOGISIIN HOITOMUOTOIHIN LIITTYVÄT HOITOTAPAAMISET PPF01 Psykiatrinen lääkehoito PPF02 Sähköhoito (ECT) PPF03 Magneettistimulaatio (TMS) PPF04 Muu neurostimulaatiohoito PPF06 Ketamiini-infuusio PPF07 Psykiatrinen lääkehoitosuunnitelma PPF08 Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito PPF09 Raskausajan päihdevieroitus PPF10 Muu päihdevieroitus PPF05 Muu biologinen interventio 12/10/2014 Petri Näätänen 39

40 MUU HOITO, SELVITTELY JA SEURANTA MUU KUIN EDELLISIIN LUOKKIIN KUULUVAT HOITOINTERVENTIOT ESIM. TUTKIMUSJAKSOLLE KUULUVAT YKSITTÄISET HOITOKÄYNNIT TAI SUPPORTIIVISET HOITOKÄYNNIT PPG01 Nopeutettu psykiatrinen hoitokontakti PPG02 Psykiatrinen perhekontakti PPG03 Psykiatrinen verkostokontakti PPG04 Psykiatrinen seurantakontakti PPG05 Muu psykiatrinen hoitokontakti 12/10/2014 Petri Näätänen 40

41 LISÄKOODI 1: PALVELUN TOTEUTTAJA PALVELUN TOTEUTTAJAKOODILLA MERKITÄÄN PALVELUTAPAHTUMAN SUORITTAJA, JOKA VOI OLLA MYÖS TYÖPARI TAI TYÖRYHMÄ TYÖPARI-TYÖRYHMÄKOODEISSA SOVITTU VASTUUHENKILÖ KIRJAA TOIMENPIDEKOKONAISUUDEN, LISÄKÄYNNEILLE EI KIRJATA Z2221 PPH02 Z2230 Z3231 Z2445 PPH06 Z2446 PPH08 Z3226 Z3229 Lääkäri Ylilääkäri, osastonylilääkäri tai apulaisylilääkäri Ylihoitaja tai osastonhoitaja Sairaanhoitaja Psykologi Neuropsykologi Sosiaalityöntekijä Toimintaterapeutti Fysioterapeutti Muu terveydenhuollon erityistyöntekijä PPH11 PPH12 PPH13 PPH14 PPH15 PPH16 PPH17 PPH18 Lääkäri-hoitaja työpari Lääkäri-erityistyöntekijä työpari Erityistyöntekijä-hoitaja työpari Hoitajatyöpari Moniammatillinen työryhmä Muu hoitohenkilö Erityistyöntekijätyöpari Kuntoutusohjaaja 41

42 LISÄKOODI 2: PALVELUN KESTO PALVELUN KESTO SISÄLTÄEN EPÄSUORAN TYÖN TYÖPARIN TAI MONIAMMATILLISEN TYÖRYHMÄN KOHDALLA MERKITÄÄN MUKANA OLLEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN KOKONAISAIKA ZXE01 ZXE02 ZXE03 ZXE04 ZXE05 ZXE06 ZXE11 ZXE13 ZXE15 ZXE17 ZXE20 ZXE30 ZXE40 Kesto 0-9 minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto 3-5 tuntia Kesto 5-7 tuntia Kesto 7-9 tuntia 12/10/2014 Petri Näätänen 42

43 LISÄKOODI 3: PALVELUMOODI PALVELUN TOTEUTTAMISTAPA ZY010 ZY000 PPI02 PPI03 PPI04 PPI05 PPI06 PPI07 PPI08 PPI09 PPI10 PPI11 PPI12 Polikliininen hoito Vuodeosastohoito Päiväosasto tai muu intensiiviavohoito Perusterveydenhuollon tai sosiaalitoimen yksikössä suoritettu palvelu Potilaan koti- tai arkiympäristössä suoritettu palvelu Työpaikalla, koulussa tai työ/kouluterveydenhuollossa suoritettu palvelu Puhelimitse suoritettu palvelu Videoyhteydessä suoritettu palvelu Tekstipohjaisesti suoritettu palvelu Tietotekniikka-avusteinen palvelu Peruuttamaton poisjäänti (ei vielä käytettävissä) Kolmannen sektorin toimintaympäristössä suoritettu palvelu Palveluasumisympäristössä suoritettu palvelu 12/10/2014 Petri Näätänen 43

44 RAPORTOINTIESIMERKKEJÄ Hoidon sisällön rakenneanalyysi Hoitoprosessianalyysi 12/10/2014 Petri Näätänen 44

45 TIETOHALLINNON KANSSA SUUNNITELTUJA LUOKITTELUMAHDOLLISUUKSIA VERTAILU-ULOTTUVUUDET: aika hoitovaihe diagnoosipääryhmät ikäryhmät sukupuoli yksiköt palvelun toteuttaja palvelumoodi kotikunta maksaja 12/10/2014 Petri Näätänen 45

46 Avokuntoutuksen interventioprofiili JMT PPG alle 100 n PPG alle 100 n 2 % Psykoterapeuttiset INTK/NEUROKOGN.REMED interventiot PPD INTM/MUU PSYK.HOITOTAPAAM PPE07 1 % 2 % PPG05 5 % INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ PPE08 15 % INTM/SEURANTATAPAAMINEN PPG04 28 % INTK/AMM.ERIT.RYHMÄ PPE09 6 % INTK/HÄIRIÖKOHT.RYHM PPE10 5 % INTM/NOPEUT. HOITOK PPG01 1 % Biologiset interventiot PPF 7 % Biologiset interventiot PPE alle 100 n PPE alle 100 n 5 % INTK/ASUMISVALMENNUS PPE22 3 % INTK/MUU KUNT.INTERV. PPE18 3 % INTK/SOSIAALISET TAIDOT PPE12 6 % INTK/TOIMINNALLINEN PPE11 11 %

47 Suunniteltuja toimenpideraportteja: hoidon rakenne Psykiatrian palvelutoimintojen määrät, kestot ja osuudet Palvelu toimintojen pääluokat (voidaan porautua yksittäisiin toimenpiteisiin): Palvelutoimintojen kohteena olevat potilaat (N) Palvelutoimintojen kohteena olevien potilaiden osuus kaikista potilaista % Palvelutoimintojen lukumäärät (n) Osuus palvelutoimintopääluokan kokonaismäärästä (%) Osuus palvelutoimintojen kokonais määrästä (%) Palvelutoiminnon keskimääräinen kesto (h:min) Palvelutoiminnon summattu kesto (h:min) Osuus palvelutoimintopääluokan kokonaiskestosta (%) Osuus palvelutoimintojen kokonaiskestosta (%) Konsultaatiot Tutkimukset Hoitosuunnitelmat Psykoterapeuttiset interventiot Muut kuntouttavat interventiot Biologiset interventiot Muu hoito, selvittely ja seuranta Interventiot yhteensä Palvelutoiminnot yhteensä 12/10/2014 Petri Näätänen 47

48 Merkitseminen tietojärjestelmiin Toimenpiteet Käyntityypit Aikaleimat Seurattavat/raportoitavat aikavälit Psykiatrian läpimenoraportit ja kirjaaminen: yhteenveto Kokonaisläpimenoaika Hoitoon pääsyn odotusaika (suoraan lähetteellä tulleet, max 3kk/6kk) Elektiivisen hoidon läpimenoaika Seurantavaiheen läpimenoaika Hoidon tarpeen arviointi sekä matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus (max 6vko/3kk) Hoitoon pääsyn odotusaika hoidon tarpeen arvioinnin ensimmäiselle palvelutoiminnolle Hoitovastuu siirtyy erikoissaraanhoidolle Lähetteen käsittelyaika (max 3 vko) (hoidon tarpeen arviointijakso) Elektiivisen hoidon odotusaika Elektiivisen arvioinnin läpimenoaika Elektiivisen intervention odotusaika Elektiivisen intervention läpimenoaika (Seuranta) Lähetteen saapumispvm Jonoon asettamispvm, syykoodi: Hoidon tarpeen arviointi Hoidon tarpeen arvionnin palvelutoimintoja: Hoitopuhelu, Ensikäynti Uusintakäynti? Konsultaatiot, (PPA*) Pikavaltavaan ohjaus: Hoitosuunnitelma, ostopalvelupsykoterapia (PPC04) Päätös, että ei aseteta eshhoitojonoon (hoitotarpeen arviointijakso riittää) = Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) Jonoon asettamispvm, syykoodi: Sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito Ensikäyntipvm. Ensikäynti (suoraan lähetteellä) tai tutkimuskäynti (joilla ensikäynti jo hoitotarpeen arviointijaksolla) Ensimmäisen hoitosuunnitelman pvm: Tutkimukset Ensimmäinen (PPB*) psykiatrinen tai ennen hoitosuunnitelma hoitosuunnitelmaa (PPC*) tapahtuva vielä määrittelemätön hoito: Muu hoito, selvittely ja seuranta (PPG*) tai hoito päättyy ensikäyntiin/elektiiviseen arviointiin Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen PPC06) Elektiivisen intervention aloituspvm. Ensimmäinen Interventiotoimenpide (PPD*, PPE*, PPF*) Elektiivisen intervention loppupvm. a) ellei seurantajaksoa: Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06 ) tai Hoitosuunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07) b) jos seurantajakso: Hoitosuunnitelma, seuranta (PPC03) Kokonaishoidon loppupvm Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) tai Suunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07)

49 MUU KUNTOUTTAVA TAI HOITAVA INTERVENTIO Palvelutoiminto Mittari Z2221 Lääkäri Z3231 Sairaanhoitaja PPE01 Psykoedukaatio, yksilö Lkm Kesto (h) 1,8 108 Keskim. kesto (min) 55 50,6 Z2446 Sosiaalityöntekijä Z2445 Psykologi Z3226 Fysioterapeutti Z3229 Muu terveydenhuolllon erit PPH17 Erityistyöntekijätyöpari PPE02 Lkm 2 Psykoedukaatio, perhe Kesto (h) 2,6 Keskim. kesto (min) 75 PPE03 Psykoedukaatio, ryhmä PPE04 Tehostettu avohoito (ACT) PPE05 Ammatillinen kuntoutus PPE06 Neuropsykologinen kuntoutus PPE07 Neurokognitiivinen remediaatio PPE08 Ammattikohtainen erityisinterventio, yksilö PPE09 Ammattikohtainen erityisinterventio, ryhmä PPE10 Häiriökohtainen ryhmähoito PPE11 Kuntouttava ryhmäinterventio, toiminnallinen Lkm Kesto (h) 1 24,6 0,8 Keskim. kesto (min) 55 28,8 25 Lkm 9 3 Kesto (h) 10,8 4 Keskim. kesto (min) 71,6 78,4 Lkm Kesto (h) 10,2 334 Keskim. kesto (min) 76,8 179 Lkm 1 Kesto (h) 1,2 Keskim. kesto (min) 75 Lkm 2 21 Kesto (h) 12 26,2 Keskim. kesto (min) Lkm Kesto (h) 1153,8 98,6 76,2 16,4 286,8 Keskim. kesto (min) 66,6 68,8 59,4 44,6 80,8 Lkm Kesto (h) Keskim. kesto (min) 59 46,6 83,4 Lkm Kesto (h) 31,8 5,2 321 Keskim. kesto (min) 76, ,2 Lkm Kesto (h) 240,4 68,6 6 Keskim. kesto (min) 62,

50 Suunniteltuja toimenpideraportteja 2: Hoitoprosessi Hoitovaiheiden potilaslukumäärät ja läpimenoajat Potilaiden lukumäärä Läpimeno -aikojen lukumäär ä Hoito lopetettu (lkm) Hoito keskeyty -nyt (lkm) Siirto toiseen avohoitoyksikköön (lkm) Siirto toiseen osastohoitoyksikköön (lkm) Läpimenoaikojen keskiarvo (vrk) Läpimenoaikojen mediaani (vrk) Läpimenoaikojen keskihajonta (vrk) % osuus asetetusta läpimenoaikatavoitt eesta % osuus asetetusta viimeisen toimenpiteen maksimiviive tavoitteesta (1 % osuus hoitoon palanneet 30 vrk sisällä hoidon lopettaneista (2 % osuus hoitoon palanneet 180 vrk sisällä hoidon lopettaneista Lähetteen käsittely Hoidontarpeen arviointi, 1. palvelutoiminto Elektiivinen interventio Elektiivinen hoitokokonaisuus Odotus osastohoidon lopetus avohoito Hoidontarpeen arviointi, koko jakso Elektiivisen hoidon odotus Elektiivinen arviointi Elektiivisen intervention odotus, sisäinen psykoterap Elektiivisen intervention odotus, muu kuntoutus Elektiivisen intervention odotus,ostopalvelupsykoterapiat Seuranta Kokonaisläpimenoaika 12/10/2014 Petri Näätänen 50

51 TOIMENPIDEKOODIT MAHDOLLISTAVAT TULEVAISUUDESSA POTILASKOHTAISEN PROSESSIN SEURANNAN JA LAADUN VARMISTAMISEN ESIM. OSASTOLLA (KELLOKOSKEN OSASTOJEN 3 JA 4 PILOTIN TULOKSIA) Potilasnumero Toimepide Pvm Toimenpide Koodi Toimenpide selite PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPB01 TUTK/DIAGNOSTINEN 1 PPB09 TUTK/PÄIHDEPSYK. 1 PPE08 INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ PPB08 TUTK/SOMAATTINEN PPC02 HOSU/LAAJENNETTU PPE08 INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ PPE18 INTK/MUU KUNT.INTERV PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE18 INTK/MUU KUNT.INTERV PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE18 INTK/MUU KUNT.INTERV PPE08 INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ 1 PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE18 INTK/MUU KUNT.INTERV. 1

52 TULEVAISUUDEN ANALYYSEJA: TYÖNTEKIJÄKOHTAINEN TYÖNKUVAN ANALYYSI ESIM KEHITYSKESKUSTELUJEN POHJAKSI 10/26/2012 Petri Näätänen 52

53 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN IMPLEMENTOINTI JA TUKI 12/10/2014 Petri Näätänen 53

54 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN IMPLEMENTOINTI Talokohtaiset info/koulutustilaisuudet starttituki (kalenterissa varattavissa 31 aikaa) Matinkylän poliklinikat (tilaisuus jo sovittu) Leppävaaran poliklinikat Myyrmäen poliklinikat Tikkurilan poliklinikat Psykiatriakeskus + Meilahden polilklinikat, Ulfåsa ja Dagmarinkatu Jorvin sairaala Peijaksen sairaala Itäkeskuksen alueella sijaitsevat avohoitoyksiköt + Kettutie Pasilan alueella sijaitsevat avohoitoyksiköt Malmin pkl Kellokosken sairaala/jmt sekä muut Hyvinkään sh-alueen yksiköt Esimieslinja päivittäinen tuki orp ja osastonhoitajakokoukset lääkärit erityistyöntekijät Kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset suunnittelu/koulutustyöryhmät sisältölinjaukset Osaamiskeskuksen kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset työryhmät, niissä myös mahdollisia vastuuhenkilöitä + Kellokoski/Hyvinkää edustus, Nuoriso, Akuutti, Mielialahäiriö, Psykoosi ja oikeusps., Gero, neuro, päihde Kirjaamistyöryhmä kirjaamislinjaukset Talokohtainen tekninen tuki päivittäinen tekninen tuki Teemu Natunen (Psykiatriakeskus) Kathy Harjusaari (Jorvi) Erja Paavilainen (Hyvinkään alue) Erkki Heinonen (Peijas, myös sisältötuki) Jatkuvasti päivetettävä materiaalituki intranetissä omalla sivullaan kaikkien hyödynnettävissä 54

55 TOIMENPPITEIDEN KIRJAAMINEN URANUS 8.4 POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSSÄ Seuraavilla dioilla olevat kuvakaappaukset löytyvät psykiatrian toimenpidekirjausohjeista. Starttikoulutustilaisuuksissa demotaan kirjaaminen Uranus 8.4 opetusversion avulla. 12/10/2014 Petri Näätänen 55

56 TOIMENPIDEKOODIEN KIRJAAMINEN AJANVARAUKSEN YHTEYDESSÄ 12/10/2014 Petri Näätänen 56

57 TOIMENPIDEKOODIEN KIRJAAMINEN KÄYNNIN JÄLKEEN 12/10/2014 Petri Näätänen 57

58 Hakua helpottavien etuindeksien käyttö:

59 TOIMENPIDEKOODIN KOPIOINTI AIKAISEMMALTA KÄYNNILTÄ 12/10/2014 Petri Näätänen 59

60 ERITYISTYÖNTEKIJÄTOIMENPITEET LISÄYKSENÄ 12/10/2014 Petri Näätänen 60

61

62

63

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Psykiatrian Lean hankkeet

Psykiatrian Lean hankkeet Psykiatrian Lean hankkeet PSYKIATRISEN SAIRAANHOIDON LAUTAKUNTA, yh, laatupäällikkö Hyks Psykiatria, vs. potilasturvallisuuspäällikkö HUS Yhtymähallinto 2 Esityksen sisältö Mitä on Lean? Päivittäinen johtaminen

Lisätiedot

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ 1. YLEISKUVAUS NEUROPSYKIATRISESTA KUNTOUTUKSESTA Neuropsykiatrisissa oireyhtymissä haasteet ovat luonteeltaan pitkäkestoisia,

Lisätiedot

NUORISOPSYKIATRIAA Kymenlaaksossa. Marja-Leena Niemi ESAVI

NUORISOPSYKIATRIAA Kymenlaaksossa. Marja-Leena Niemi ESAVI NUORISOPSYKIATRIAA Kymenlaaksossa Marja-Leena Niemi ESAVI 5.3.2015 Asukkaita 173 032 KYMENLAAKSO Väestöpohja ja jäsenkunnat KOUVOLA 86 488 HAMINA 21 068 KOTKA 54 587 PYHTÄÄ 5358 MIEHIKKÄLÄ 2124 VIROLAHTI

Lisätiedot

Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella. nuorisopsykiatrian

Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella. nuorisopsykiatrian Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella Riitta Aalto psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislää ääkäri, psykoterapeutti 5.10.2012 Nuorisopsykiatrian yksikkö nyt Sihti 13-23v max 5 käyntik

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri Sanna Blanco-Sequeiros, tulosaluejohtaja Esityksen sisältö Solja: Psykiatristen häiriöiden aiheuttama

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus.

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus. ASKELMERKKI Intensiivinen avoperhekuntoutus www.askelmerkki.fi Avoperhekuntoutus kannattaa aina Suomi on johtavia maita Euroopassa sijoitusten määrässä. Me haluamme auttaa ehkäisemään ja lyhentämään sijoituksia,

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

PSYKIATRIA 2015-2019 -> 2025

PSYKIATRIA 2015-2019 -> 2025 PSYKIATRIA 2015-2019 -> 2025 Matti Holi, Toimialajohtaja, HYKS Psykiatria Psykiatrian lautakunta 4/2015 28.4.2015 1 -TAUSTA -TIEKARTTA -VISIOINTIA 4/28/2015 2 TAUSTA PSYKIATRIAN RAKENNEMUUTOS Avohoitoistuminen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Oppilashuollollinen tuki Yhteisöllistä Yksilökohtaista Yhteistyötahojen tärkeä merkitys

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Mielenterveysasema HORISONTTI Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Taustahistoriaa Kaupungin tarjoamat mielenterveyspalvelut aikuisväestölle olivat riittämättömät Erikoissairaanhoito vastasi pitkälti perusterveydenhuollon

Lisätiedot

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA Valmisteluhankkeen ohjausryhmä 12.5.2016 PERUSAJATUS Joustava, dynaaminen ja kansalaisen tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja toimintakyvyn arvioinnit ja eläkeselvittelyt osana pitkäaikaistyöttömien palveluprosesseja Leena-Kaisa Härkönen Työllisyyden kuntakokeilu Jyväskylä, Jämsä, Muurame Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Kokkola 15.11.2010 Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL 1 Vaikuttavan päihdehoidon perusperiaatteet Hoidon täytyy olla tarvittaessa nopeasti saatavilla Hoidon täytyy keskittyä

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011 HYKS alueen saattohoitotyöryhmän muistio 12.10.2011 Tiina Saarto, pj. HYKSSyöpätautien Syöpätautien klinikan vt. ylilääkäri, Tampereen yliopiston vt. palliatiivisen lääketieteen professori Työryhmän asettaminen

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA

HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT HOITOTYÖN SESSIO 25.5.2010 Ritva Sundström Oh, TtM, TTT-opiskelija Tampereen yliopistollinen sairaala/psykiatrian toimialue Pitkäniemen

Lisätiedot

HYNTTYYT YHTEEN Marja-Leena Niemi ja Ulla Metsärinne

HYNTTYYT YHTEEN Marja-Leena Niemi ja Ulla Metsärinne HYNTTYYT YHTEEN 26.9.2016 Marja-Leena Niemi ja Ulla Metsärinne NUORISOPSYKIATRINEN HOITO HOITOIDEOLOGIA perhe- ja verkostokeskeisyys CAREAN ARVOT vastuullisuus inhimillisyys palveluhenkisyys NUOREN HOITOA

Lisätiedot

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2013

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2013 Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 213 Helsinkiläisten potilaiden määrä kasvoi 6,5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Käyntien määrä lisääntyi 9,3%. helsinkiläisten potilaiden

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 8 / 2016 1 (6) Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa Lääkehoidon turvallisuus Oikein toteutettu, tehokas, turvallinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Skitsofreniapotilaan osastohoito Niuvanniemen sairaalassa. Riitta Keskitalo

Skitsofreniapotilaan osastohoito Niuvanniemen sairaalassa. Riitta Keskitalo Skitsofreniapotilaan osastohoito Riitta Keskitalo 14.9.2009 Niuvanniemen sairaala 296 sairaansijaa Mielentilatutkittavat Tuomitsematta jätetyt (kriminaalipotilaat) Vaaralliset ja/tai vaikeahoitoiset potilaat

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

P O T I L A S ALASELKÄPOTILAAN HOITOKETJU PKSSK / PERUSTERVEYDENHUOLTO. konsultaatiot. * avaa linkin. lähete. päivystyslähete

P O T I L A S ALASELKÄPOTILAAN HOITOKETJU PKSSK / PERUSTERVEYDENHUOLTO. konsultaatiot. * avaa linkin. lähete. päivystyslähete ALASELKÄPOTILAAN HOITOKETJU PKSSK / PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO * päivystyslähete *Lääkärin vastaanotto tkl, ttl, yksityislääkäri lähete * Seurantakäynnit tkl, ttl, yks.lääkäri, ft * Asiantuntijafysioterapeutti

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Kotikuntoutusmallit Lahdessa

Kotikuntoutusmallit Lahdessa Kotikuntoutusmallit Lahdessa Pirkko Heinonen Kuntoutuspäällikkö 20.10.2016 Missio Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen tehtävänä on edistää kaikenikäisten lahtelaisten hyvinvointia yhteistyössä

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2015. Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo

Toiminta- kertomus 2015. Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo Toiminta- kertomus 2015 Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo Sisällysluettelo Yksikön esittely... 1 Lasten kotisairaanhoito... 2 Erityistarpeisten lasten hoitoringit... 2 Akuuttikotisairaala... 3 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö Projekti aloitettiin 9/2011 sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksellä Erva sairaanhoitopiireille rakennetaan yhtenäinen tietovarasto KulasDW ja osaprojektina

Lisätiedot

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTO S1 12 + 2 potilaspaikkainen avo-osasto syömishäiriöyksikkö on yli 13-vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Aloitettu n. 10 vuoden aikana useilla paikkakunnilla (12. kokoontuminen v.2010). Viitekehyksenä palveluohjaus; ; Sosiaali- ja terveydenhuollon eri alueilla tapahtuvaa

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2014

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2014 Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2014 Helsinkiläisten potilaiden määrä kasvoi 11 % verrattuna edelliseen vuoteen. Käyntien määrä lisääntyi 14 % ja hoitopäivien lukumäärä väheni

Lisätiedot

Palokan mielenterveystoimisto tuottaa psykiatrisia avohoitopalveluita Uuraisten kunnalle.

Palokan mielenterveystoimisto tuottaa psykiatrisia avohoitopalveluita Uuraisten kunnalle. 2 Muuramen terveyskeskuksen mielenterveystoimisto hoitaa Muuramen kunnan ja entisen Korpilahden kunnan alueen potilaat. Keskeisesti hoidetaan seuraavat sairausryhmät: Masennus- ja ahdistuneisuussairaudet

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Hannus- Kurkela- Palokangas Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Taustaa: - Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen paljon palveluita käyttävät oululaiset

Lisätiedot

Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015

Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015 Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015 Eeva Leino, neurol erl, kuntoutuksen dos, Kuntoutusylilääkäri Tays Hoidon vaikuttavuus riippuu Diagnoosin ja hoitomenetelmien

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Auditoinnin tulokset HYKS Erva-alueelta (2012) Kansallinen DRG keskus

Auditoinnin tulokset HYKS Erva-alueelta (2012) Kansallinen DRG keskus Auditoinnin tulokset HYKS Erva-alueelta (2012) Kansallinen DRG keskus Auditoinnit v. 2012 V. 2012 auditoitiin HYKS Erva-alue Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 1000 hoitojaksoa Kahdessa osassa,

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus

Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus Olli Kampman,, LT, apulaisopettaja TaY,, lääl ääketieteen laitos EPSHP psykiatrian toiminta-alue alue Kaksoisdiagnoosi (dual diagnosis,, DD) Vakava

Lisätiedot

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra Väkivallaton mielenterveystyö Väkivallaton mielenterveystyö Potilaiden turvallisuus Väkivallaton mielenterveystyö Hoidon pakkokeinot Henkilökunnan turvallisuus

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yjämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala Alueellinen kuntoutussairaala Sijaitsee Nurmijärvellä Sisältönä vaativa moniammatillinen kuntoutus ja hoito Tavoitteena kuntouttaa potilaat

Lisätiedot

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA PALVELUJA HAJAUTETUSTI LÄHELLÄ PALVELUJEN KÄYTTÄJIEN KOTIPAIKKAA Juha Koivu toimialajohtaja, VSSHP Psykiatria EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT PSYKIATRIAN

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

Haasteena päihde- ja mielenterveyspotilaan hoito

Haasteena päihde- ja mielenterveyspotilaan hoito Haasteena päihde- ja mielenterveyspotilaan hoito Päihdelääketieteen päivät 2010 12.3.2010 Kaarlo Simojoki, yl Espoon A-klinikkatoimi, A-klinikkasäätiö Kaksoisdiagnoosipotilas runsasta ja monenlaista oireilua

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan.

HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan. SAVUTON SAIRAALA -TOIMINNAN YHTEENVETOA HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan. HUS-tason Savuton sairaala

Lisätiedot

Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros

Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät 8-10-2014 Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros Virtuaaliset palvelujen monimuotoisuus Videovälitteinen työ Itsehoito ohjelmat Mobiilisovellutukset

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS

POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS POTILAAN KOKONAISLÄÄKITYS JA POTILASTURVALLISUUS Johanna Tulonen-Tapio Kehittämispäällikkö THL Tarve Potilaiden lääkitystieto ja kokonaislääkitys eivät ole kattavasti ja luotettavasti kirjattuna sairauskertomuksissa

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Maahanmuuttajien Mielenterveystyö HUS Psykiatriassa. Ayl Teemu Kärnä Sh Nina Marttinen

Maahanmuuttajien Mielenterveystyö HUS Psykiatriassa. Ayl Teemu Kärnä Sh Nina Marttinen Maahanmuuttajien Mielenterveystyö HUS Psykiatriassa Ayl Teemu Kärnä Sh Nina Marttinen Maahanmuuttajat Heterogeeninen ryhmä ulkomailla syntyneitä Suomessa oleskelevia ihmisiä: Suomessa työskentelevät tai

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Leila Tauriainen, koulutuspäällikkö 26.8.2015 1 Esitteet löytyvät kotisivuiltamme http://www.kiipula.fi/fi/koulutustarjonta/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 17.02.2016 Sivu 1 / 1 259/2016 06.00.00 25 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoonpääsyn toteutumisesta Espoon perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen,

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Palveluketjuosaamisen kehittäminen. Palveluketjuosaamisen kehittäminen

Palveluketjuosaamisen kehittäminen. Palveluketjuosaamisen kehittäminen Palveluketjuosaamisen kehittäminen Petri Näätänen projektipäällikkö, vs. laatu- ja kehittämispäällikkö, johtava psykologi HYKS-Psykiatria Esityksen rakenne: Palveluketjumääritelmä ja geneerinen palveluketjukuvaus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 35/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 35/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 35/2016 1 (5) 1 V 26.10.2016, Sosiaali- ja terveysviraston lasten foniatrian työryhmän siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

Lisätiedot

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen kuntoutuksessa Kuntoutuspolku Moniammatillinen intensiivinen laitoskuntoutus Moniammatillinen kuntoutus jatkuu päiväkuntoutuksena tai polikliinisenä kuntoutuksena

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Outi Pohjola Ylilääkäri, avovastaanotto Terveyspalvelukeskus Eija Savelius-Koski vs palveluesimies Nuorten ja aikuisten palvelut

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 PORLTK 9 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin määräaikaisohjeella 11/2010 on ohjeistettu

Lisätiedot

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa Johanna Hietamäki Tutkija, Lääk.yo Esityksen kulku Kehittämishankkeen esittely Toteutettu selvitys Menetelmät, aineisto Tulokset Johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

Palliatiivisen - eli oirehoidon järjestäminen PPSHP:ssa

Palliatiivisen - eli oirehoidon järjestäminen PPSHP:ssa Palliatiivisen - eli oirehoidon järjestäminen PPSHP:ssa Juha Saarnio gastrokirurgi, osastonylilääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys OpTA 13.06.2013 OYS Palliatiivinen hoito: vuorovaikutustaitoja

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskuksesta tarjotaan avosairaanhoidon terveysasemapalveluja psykiatria- ja päihdepalveluja

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät Asiantuntijuus kuntoutuksessa Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät 30.11.2010 Onko asiantuntijuus TE-toimistossa rapautunut (ammatillisen kuntoutuksen osalta) Vajaakuntoisen

Lisätiedot