PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO"

Transkriptio

1 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO PETRI NÄÄTÄNEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ HYKS PSYKIATRIA 12/10/2014 Petri Näätänen 1

2 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN STARTTIKOULUTUS Mistä toimenpiteiden kirjaamisessa on kyse? Mitä hyötyä toimenpiteiden kirjaamisesta on? Miten toimenpiteiden kirjaaminen tapahtuu? Miten hyvän toimenpidekirjaamisen omaksumiselle saa tukea ja miten palautejärjestelmä toimii? 12/10/2014 Petri Näätänen 2

3 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULU Hyks-ja Hyvinkään sairaanhoitoalueilla otettiin psykiatrian toimenpidekoodien kirjaaminen käyttöön syys-lokakuussa 2014 Uranus 8.4 päivityksen yhteydessä psykiatrisissa avohoitoyksiköissä Toimenpideluokitusta ja kirjaamiskäytäntöä kehitetään syksyn 2014 aikana mm. käytön myötä nousseiden parannusehdotusten avulla Tavoitteena on laadukas toimenpidekirjaaminen vuoden 2014 alusta sekä kliinistä toiminnan ohjausta tukeva raportointijärjestelmän käyttöönotto keväällä 2014 Toimenpidekirjausjärjestelmää esitellään muille HUS-alueen psykiatrian tulosyksiköille syksyn 2014 aikana (Porvoo ja Länsi-Uusimaa 19.12), Lohjan kanssa aikaa ollaan sopimassa 12/10/2014 Petri Näätänen 3

4 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN IMPLEMENTOINTI Talokohtaiset info/koulutustilaisuudet starttituki (n. 35 tilaisuutta) Matinkylän ja Leppävaaran poliklinikat sekä Jorvin sairaala Tikkurilan ja Myyrmäen poliklinikat sekä Peijkasen sairaala Psykiatriakeskus + Meilahden poliklinikat, Ulfåsa ja Dagmarinkatu Pasilan, Itäkeskuksen ja Malmin alueella sijaitsevat avohoitoyksiköt + Kettutie Kellokosken sairaala/jmt sekä muut Hyvinkään sh-alueen yksiköt Porvoon sha:n tulosyksikkö ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden psykiatrian tulosyksikkö Esimieslinja päivittäinen tuki orp ja osastonhoitajakokoukset lääkärit erityistyöntekijät Kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset suunnittelu/koulutustyöryhmät sisältölinjaukset Osaamiskeskuksen kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset työryhmät, niissä myös mahdollisia vastuuhenkilöitä + Kellokoski/Hyvinkää edustus, Nuoriso, Akuutti, Mielialahäiriö, Psykoosi ja oikeusps., Gero, neuro, päihde Kirjaamistyöryhmä kirjaamislinjaukset Talokohtainen tekninen tuki päivittäinen tekninen tuki Teemu Natunen (Psykiatriakeskus) Kathy Harjusaari (Jorvi) Erja Paavilainen (Hyvinkään alue) Erkki Heinonen (Peijas, myös sisältötuki) Jatkuvasti päivetettävä materiaalituki intranetissä omalla sivullaan kaikkien hyödynnettävissä: 4

5

6 TOIMENPITEIDEN KIRJAAMISESSA ON KYSYMYS PALVELUTOIMINNAN SISÄLLÖN JA TOTEUTUKSEN TARKENNUKSESTA NELJÄ TOIMENPIDETTÄ KIRJATAAN KUNTALASKUTETTAVAN SUORITTEEN YHTEYTEEN SAIRAUSKERTOMUKSESSA OLEVAN DIAGNOOSI/TOIMENPIDE-KOMPONENTIN AVULLA JA NE VASTAAVAT NELJÄÄN TÄRKEÄÄN KYSYMYKSEEN: Päätoimenpide Tarkentavat lisäkoodit 1. Mitä potilaskäynnillä pääasiassa tehtiin? palvelutoiminto minkälainen konsultaatio, tutkimus, hoitosuunnitelma tai interventio 2. Kuka palvelutoiminnon toteutti? palvelun toteuttaja mikä ammattiryhmä tai työpari vai moniammatillinen tiimi 3. Kuinka kauan palvelutoiminto kesti palvelun kesto aikaluokitus, sisältää epäsuoran työn 4. Millä tavalla palvelutoiminto suoritettiin? palvelumoodi suora, välitteinen (esim. videoitse, puhelimitse) tai jalkautuva (esim. koti, työympäristö) asiakaskontakti 12/10/2014 Petri Näätänen 6

7 TOIMENPIDEKIRJAUKSEN HYÖTYJÄ TOIMENPITEEN KIRJAAMINEN MAHDOLLISTAA potilaalle laatuvarmistetun palvelutapahtuman, strukturoidun dokumentoinnin ja hoidon vaikuttavuuden seurannan työntekijälle palveluprofiilin ja työnkuvan seuraamisen ja kehittämisen hallinnolle ja toiminnankehittäjille palvelusisältöjen jakautumisen sekä läpimenojen seurannan, raportoinnin ja kehittämisen kunta-asiakkaalle psykiatrian palvelutuotannon ja laskutuskäytäntöjen läpinäkyvyyden HUOM: Toimenpiteiden kirjaaminen ei vielä vaikuta laskutuskäytäntöihin , mutta se mahdollistaa uusien hinnoittelumallien suunnittelun Toimenpiteiden kirjaaminen ei vielä muuta muita kirjaamiskäytäntöjä 12/12/2014 Petri Näätänen 7

8 TOIMENPITEIDEN KIRJAAMISHYÖTYJÄ 3 TOIMENPIDEKOODEJA KÄYTTÄMÄLLÄ MYÖS PSYKIATRIAN ERIKOISALAN LAAJA OSAAMISKIRJO NOUSEE PAREMMIN ESIIN muilla erikoisaloilla käytössä laajat toimenpidekoodistot, joilla seurataan toimintaa ja joihin osaltaan hinnoittelu (DRG) ja vertailu (Benchmarking) perustuu NCSP+ (NOMESCO Classification of Surgical Procedures) NOMESCO = Nordic Medico-Statistical Committee yhteispohjoismainen luokitusjärjestelmä, jota ylläpitää Pohjoismaiden luokituskeskus (NCC) jonka suomessa omistaa Kuntaliitto ja jonka päivityksiä koordinoi THL/kansallinen koodistopalvelu 12/12/2014 Petri Näätänen 8

9 PSYKIATRIAN TOIMENPITEET, MONIAMMATILLISUUS JA AMMATTIRYHMÄKOHTAISET TOIMENPITEET PSYKIATRIAN TOIMENPITEET OVAT LUONTEELTAAN MONIAMMATILLISIA KOODEJA Psykiatrian toimenpidekoodit ovat kaikkien ammattiryhmien yhteinen liittymäpinta psykiatriseen hoitoprosessiin ammattiryhmäkohtainen työpanos yhteisiin psykiatrisiin tutkimuksiin ja interventioihin tulee kirjatuksi ammattiryhmäkoodilla Mikäli ammattiryhmät haluavat vielä tarkentaa omilla valtakunnallisilla nimikkeistöillään omaa suoritettaan, se voidaan liittää mukaan viidentenä toimenpidetarkenteena (ks. Uranus-ohje) 12/12/2014 Petri Näätänen 9

10 Hoidon toteutus Hoitoprosessi Toimenpidetarkenteet Hoidon suunnittelu ja sisältö Päätoimenpiteet Menetelmälliset interventiot PSYKIATRISEN HOIDON TOIMENPIDEARKKITEHTUURI KARTOITTAA HOITOPROSESSIN Hoitotarpeenarvio ja matalan kynnyksen neuvonta Elektiivinen arvio Odotus- aika- Odotus- aika- Elektiivinen interventio Seuranta HOSU esim lääkehoitosuunn. pikaops lopetus HOSU, esim. perus, laaja OPS, KELA Psykoterapeuttiset interventiot HOSU, seuranta lopetus, keskeytymine n Psykiatriset konsultaatiot Psykiatriset tutkimukset Psykiatriset interventiot Muut hoitavat ja kuntouttavat psykososiaaliset interventiot Biologiset interventiot Palvelun toteuttaja Palvelun kesto Palvelumoodi Muu hoito, selvittely ja seuranta

11 Merkitseminen tietojärjestelmiin Toimenpiteet Käyntityypit Aikaleimat Seurattavat/raportoitavat aikavälit Psykiatrian läpimenoraportit ja kirjaaminen: yhteenveto Kokonaisläpimenoaika Hoitoon pääsyn odotusaika (suoraan lähetteellä tulleet, max 3kk/6kk) Elektiivisen hoidon läpimenoaika Seurantavaiheen läpimenoaika Hoidon tarpeen arviointi sekä matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus (max 6vko/3kk) Hoitoon pääsyn odotusaika hoidon tarpeen arvioinnin ensimmäiselle palvelutoiminnolle Hoitovastuu siirtyy erikoissaraanhoidolle Lähetteen käsittelyaika (max 3 vko) (hoidon tarpeen arviointijakso) Elektiivisen hoidon odotusaika Elektiivisen arvioinnin läpimenoaika Elektiivisen intervention odotusaika Elektiivisen intervention läpimenoaika (Seuranta) Lähetteen saapumispvm Jonoon asettamispvm, syykoodi: Hoidon tarpeen arviointi Hoidon tarpeen arvionnin palvelutoimintoja: Hoitopuhelu, Ensikäynti Uusintakäynti? Konsultaatiot, (PPA*) Pikavaltavaan ohjaus: Hoitosuunnitelma, ostopalvelupsykoterapia (PPC04) Päätös, että ei aseteta eshhoitojonoon (hoitotarpeen arviointijakso riittää) = Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) Jonoon asettamispvm, syykoodi: Sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito Ensikäyntipvm. Ensikäynti (suoraan lähetteellä) tai tutkimuskäynti (joilla ensikäynti jo hoitotarpeen arviointijaksolla) Ensimmäisen hoitosuunnitelman pvm: Tutkimukset Ensimmäinen (PPB*) psykiatrinen tai ennen hoitosuunnitelma hoitosuunnitelmaa (PPC*) tapahtuva vielä määrittelemätön hoito: Muu hoito, selvittely ja seuranta (PPG*) tai hoito päättyy ensikäyntiin/elektiiviseen arviointiin Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen PPC06) Elektiivisen intervention aloituspvm. Ensimmäinen Interventiotoimenpide (PPD*, PPE*, PPF*) Elektiivisen intervention loppupvm. a) ellei seurantajaksoa: Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06 ) tai Hoitosuunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07) b) jos seurantajakso: Hoitosuunnitelma, seuranta (PPC03) Kokonaishoidon loppupvm Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) tai Suunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07)

12

13

14 Suunniteltuja toimenpideraportteja: hoidon rakenne Psykiatrian palvelutoimintojen määrät, kestot ja osuudet Palvelu toimintojen pääluokat (voidaan porautua yksittäisiin toimenpiteisiin): Palvelutoimintojen kohteena olevat potilaat (N) Palvelutoimintojen kohteena olevien potilaiden osuus kaikista potilaista % Palvelutoimintojen lukumäärät (n) Osuus palvelutoimintopääluokan kokonaismäärästä (%) Osuus palvelutoimintojen kokonais määrästä (%) Palvelutoiminnon keskimääräinen kesto (h:min) Palvelutoiminnon summattu kesto (h:min) Osuus palvelutoimintopääluokan kokonaiskestosta (%) Osuus palvelutoimintojen kokonaiskestosta (%) Konsultaatiot Tutkimukset Hoitosuunnitelmat Psykoterapeuttiset interventiot Muut kuntouttavat interventiot Biologiset interventiot Muu hoito, selvittely ja seuranta Interventiot yhteensä Palvelutoiminnot yhteensä 12/10/2014 Petri Näätänen 14

15 Suunniteltuja toimenpideraportteja 2: Hoitoprosessi Hoitovaiheiden potilaslukumäärät ja läpimenoajat Potilaiden lukumäärä Läpimeno -aikojen lukumäär ä Hoito lopetettu (lkm) Hoito keskeyty -nyt (lkm) Siirto toiseen avohoitoyksikköön (lkm) Siirto toiseen osastohoitoyksikköön (lkm) Läpimenoaikojen keskiarvo (vrk) Läpimenoaikojen mediaani (vrk) Läpimenoaikojen keskihajonta (vrk) % osuus asetetusta läpimenoaikatavoitt eesta % osuus asetetusta viimeisen toimenpiteen maksimiviive tavoitteesta (1 % osuus hoitoon palanneet 30 vrk sisällä hoidon lopettaneista (2 % osuus hoitoon palanneet 180 vrk sisällä hoidon lopettaneista Lähetteen käsittely Hoidontarpeen arviointi, 1. palvelutoiminto Elektiivinen interventio Elektiivinen hoitokokonaisuus Odotus osastohoidon lopetus avohoito Hoidontarpeen arviointi, koko jakso Elektiivisen hoidon odotus Elektiivinen arviointi Elektiivisen intervention odotus, sisäinen psykoterap Elektiivisen intervention odotus, muu kuntoutus Elektiivisen intervention odotus,ostopalvelupsykoterapiat Seuranta Kokonaisläpimenoaika 12/10/2014 Petri Näätänen 15

16 Avokuntoutuksen interventioprofiili JMT PPG alle 100 n PPG alle 100 n 2 % Psykoterapeuttiset INTK/NEUROKOGN.REMED interventiot PPD INTM/MUU PSYK.HOITOTAPAAM PPE07 1 % 2 % PPG05 5 % INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ PPE08 15 % INTM/SEURANTATAPAAMINEN PPG04 28 % INTK/AMM.ERIT.RYHMÄ PPE09 6 % INTK/HÄIRIÖKOHT.RYHM PPE10 5 % INTM/NOPEUT. HOITOK PPG01 1 % Biologiset interventiot PPF 7 % Biologiset interventiot PPE alle 100 n PPE alle 100 n 5 % INTK/ASUMISVALMENNUS PPE22 3 % INTK/MUU KUNT.INTERV. PPE18 3 % INTK/SOSIAALISET TAIDOT PPE12 6 % INTK/TOIMINNALLINEN PPE11 11 %

17 TIETOHALLINNON KANSSA SUUNNITELTUJA LUOKITTELUMAHDOLLISUUKSIA Ensimmäinen datapoiminta suoritetta, joissa on psykiatrian toimenpide: Pot_nro Potilaan kotikunta Maksaja Tulosalue Tulosyksikkö Vastuualue Vastuuyksikko Erikoisala Potilaan_ikä Potilaan_sukupuoli Päädiagnoosi Sivudiagnoosi Palvelupäivä, vuosi, kuukausi Palvelutoimintojen_lkm Käyntityyppi Palvelutoiminto Palvelun toteuttaja Palvelunkesto Palvelumoodi 12/10/2014 Petri Näätänen 17

18 Yksittäisen masennusjakson (F32, 3845 suoritetta) ja toistuvan masennuksen (F33, 2480 suoritetta) vertailua (HUOM! näyte ei ole vielä edustava, käyttöönotto vasta aloitettu): Konsultaatiorakenne toistuvassa masennuksessa rikkaampi (huom: kaikki konsultaatiotoiminta ei näy suoritteissa)

19 TUTKIMUKSET: F32: Diagnostisten tutkimusten ja erityistyöntekijöiden tutkimusten suht. osuus suurempi F33: Työkykytutkimusten osuus suurempi

20 HOITOSUUNNITELMAT: Molemmissa (erityisesti toistuvassa)melko paljon seurantavaiheessa olevia potilaita F33: Suhteessa enemmän hoitosuunnitelmia

21 INTERVENTIOT: molemmissa ryhmissä noin puolet menetelmällisiä interventioita, interventiokirjoa ja monipuolisuutta löytyy

22 PALVELUJEN TOTEUTTAJA sairaanhoitajat 50-60% F33: sairaanhoitajien osuus hieman suurempi, F32: erityistyöntekijöiden osuus suurempi

23 PALVELUMOODI jalkautuvien ja etäpalvelujen osuus vielä hyvin pieni

24 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN IMPLEMENTOINTI Talokohtaiset info/koulutustilaisuudet starttituki (n. 35 tilaisuutta) Matinkylän ja Leppävaaran poliklinikat sekä Jorvin sairaala Tikkurilan ja Myyrmäen poliklinikat sekä Peijkasen sairaala Psykiatriakeskus + Meilahden poliklinikat, Ulfåsa ja Dagmarinkatu Pasilan, Itäkeskuksen ja Malmin alueella sijaitsevat avohoitoyksiköt + Kettutie Kellokosken sairaala/jmt sekä muut Hyvinkään sh-alueen yksiköt Porvoon sha:n tulosyksikkö ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden psykiatrian tulosyksikkö Esimieslinja päivittäinen tuki orp ja osastonhoitajakokoukset lääkärit erityistyöntekijät Kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset suunnittelu/koulutustyöryhmät sisältölinjaukset Osaamiskeskuksen kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset työryhmät, niissä myös mahdollisia vastuuhenkilöitä + Kellokoski/Hyvinkää edustus, Nuoriso, Akuutti, Mielialahäiriö, Psykoosi ja oikeusps., Gero, neuro, päihde Kirjaamistyöryhmä kirjaamislinjaukset Talokohtainen tekninen tuki päivittäinen tekninen tuki Teemu Natunen (Psykiatriakeskus) Kathy Harjusaari (Jorvi) Erja Paavilainen (Hyvinkään alue) Erkki Heinonen (Peijas, myös sisältötuki) Jatkuvasti päivetettävä materiaalituki intranetissä omalla sivullaan kaikkien hyödynnettävissä: 24

25 Ajankohtaisinta HUS psykiatrian kierroksiin ja tukeen valmistautuminen Tukikäyntejä yksiköissä Lisäkäyntien korvaamismahdollisuuden pilotointi Toimenpidekirjauksen seurantaraportointi (julkinen Benchmarktaulukko toimenpidetilaan) Yksiköillä tarve supistaa/kohdentaa ohjeistusta päivitysongelmat perehtymisongelmat Ratkaisuja: Ohjeistuksiin rakenne, jossa integroidaan yleiset määrittelyt ja yksikön tarkennukset/sovellukset Yhteinen ohjeistuspankki intran työtilaan, jossa kaikki ohjeistukset yhteisesti katsottavissa ja päivitykset helpompia

26 TIIVIS KATSAUS PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKOODEIHIN HUOM: Palvelutoimintoja kuvaavia toimenpidekoodeja on melko runsaasti (tällä hetkellä 131), koska katetaan koko psykiatrian toiminta, mutta yksikköä/työntekijää kohti toimenpidekoodeista muodostuu rajallinen tutuksi tuleva setti (todennäköisesti 5-15 tyypillisesti käytettävää toimenpidettä) 12/10/2014 Petri Näätänen 26

27 YKSI TOIMENPIDE VALITAAN KUSTAKIN PÄÄLUOKASTA (YHT. NELJÄ ) PSYKIATRIAN TOIMENPITEIDEN PÄÄLUOKAT Päätoimenpide Tarkentavat lisäkoodit 1. Palvelutoiminto (Mitä tehdään/tehtiin?) konsultaatiot tutkimukset hoitosuunnitelmat interventiot 2. Palvelun toteuttaja (Kuka teki?) 3. Palvelun kesto (Kuinka kauan kokonaisuudessaan kesti?) 4. Palvelumoodi (Miten toteutettiin?) 12/10/2014 Petri Näätänen 27

28

29

30 PSYKIATRISET KONSULTAATIOT HOITOVASTUU EI VIELÄ SIIRTYNYT ERIKOISSAIRAANHOIDOLLE TAI SE ON JO SIIRRETTY ETEENPÄIN HOITOTARPEEN ARVIO JA MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTA PPA01 Psykiatrisen hoitotarpeen arvio PPA02 Psykiatrinen jatkohoidon konsultaatio PPA03 Sisäinen psykiatrinen konsultaatio PPA04 Muu psykiatrinen konsultaatio PPA05 Somatiikan psykiatrinen konsultaatio PPA06 Psykiatrinen lääkehoitokonsultaatio PPA07 Varhaisen mielenterveysriskin konsultaatio PPA08 Varhaisen mielenterveysriskin verkostokonsultaatio PPA09 Varhaisen mielenterveysriskin konsultatiivinen tutkimus PPA10 Varhaisen mielenterveysriskin konsultatiivinen interventio PPA11 Kuulovammaisen psykiatrinen konsultaatio PPA12 Neuropsykiatrinen konsultaatio PPA13 Psykiatrinen työkykykonsultaatio PPA14 Sukupuoli-identiteettitutkimuksen konsultaatio PPA15 Puolustusvoimien palveluaikainen psykiatrinen konsultaatio 12/10/2014 Petri Näätänen 30

31 PSYKIATRISET TUTKIMUKSET TUTKIMUSJAKSO (ELEKTIIVINEN ARVIOINTI) JA LISÄTUTKIMUKSET ILMAISEVAT KOKONAISUUDEN, MIHIN TUTKIMUSKÄYNNIT KUULUVAT PPB01 Diagnostiset ja oireita kartoittavat tutkimukset PPB02 Yleisarvio kuntoutustarpeesta PPB03 Psykiatrian ammattikohtainen erityistutkimus PPB04 Toimintakyvyn arviointi PPB05 Psykiatrinen työkyky- ja kuntoutusarvio PPB06 Ammatillisen kuntoutuksen tarpeen arviointi PPB07 Psykoterapia-arvio PPB08 Psykiatrian somaattinen tutkimus PPB09 Päihdepsykiatrinen tutkimus PPB10 Päihdepsykiatrinen korvaushoitoarvio PPB11 Mielentilatutkimus PPB12 Psykiatrinen riskiarvio PPB13 Siviilioikeuspsykiatriset arviot PPB14 Syömishäiriöpotilaan tutkimus PPB15 Kehitykselliseen neuropsykiatriaan liittyvät tutkimukset PPB16 Psykiatrian neurologinen tutkimus PPB17 Sukupuoli-identiteetin tutkimus PPB19 Monikulttuurinen arviointi PPB20 Kehitysvammapsykiatrinen arviointi PPB21 Kuulovammaisen psykiatrinen tutkimus ja hoito PPB22 Psykiatrinen palvelukelpoisuusarvio PPB23 Muu psykiatrinen kelpoisuusarvio PPB24 Kriisinhallintahenkilöstön psykiatrinen arvio PPB25 Lapsen seksuaalisen riiston tutkimus (SERI) PPB26 Lastensuojelulain mukaisen erityisen huolenpidon jaksoa varten tehty arvio PPB27 Muu lastensuojeluarvio PPB28 Terveydenhuollon ammattilaisen ammatillisen toimintakyvyn tutkimus PPB18 Muut tutkimukset 12/10/2014 Petri Näätänen 31

32 PSYKIATRISEN HOITOSUUNNITELMAN VALMISTUMINEN JA TARKISTAMINEN HOITOSUUNNITELMATOIMENPITEELLÄ ILMAISTAAN HOIDON SUUNNITELTU LAAJUUS, TOTEUTUSTAPA, SIIRROT JA KESKEYTYMISET HOITOSUUNNITELMAN KIRJAAMISPÄIVÄMÄÄRÄ ALOITTAA ELEKTIIVISEN HOIDON ODOTUSAJAN SEURANNAN (ESIM. PSYKOTERAPIAN JONOTUSAIKA) HOITOSUUNNITELMAKOODILLA SEURATAAN MYÖS HOITOSUUNNITELMIEN TARKISTUSTIHEYTTÄ ESH:n sisäiset kuntoutus/hoitointerventiot ja seuranta PPC01 Hoitosuunnitelma, perus/ensivaihe PPC02 Hoitosuunnitelma, laajennettu/pitkittynyt PPC03 Hoitosuunnitelma, seuranta ESH:n sisäiset sekä ulkoiset psykoterapeuttiset interventiot ESH:n hoidon tai tutkimuksen lopettaminen tai keskeyttäminen PPC08 Hoitosuunnitelma, erikoissairaanhoidon lyhytpsykoterapia PPC09 Hoitosuunnitelma, erikoissairaanhoidon laajennettu psykoterapia PPC04 Hoitosuunnitelma, ostopalvelupsykoterapia PPC05 Hoitosuunnitelma, KELA-psykoterapia PPC06 Hoitosuunnitelma, lopettaminen PPC07 Hoitosuunnitelma, keskeytyminen Sisäiset siirrot PPC10 Hoitosuunnitelma, siirto psykiatriselle poliklinikalle PPC11 Hoitosuunnitelma, siirto psykiatriseen intensiiviavohoitoon PPC12 Hoitosuunnitelma, siirto psykiatriseen osastohoitoon 12/10/2014 Petri Näätänen 32

33 Aikaleimat Hoitosuunnitelmakirjaukset hoitoprosessin päävaiheiden määrittelijöinä Lähetteen käsittelyaika (max 3 vko) (hoidon tarpeen arviointi) Elektiivisen hoidon odotusaika Elektiivisen arvioinnin läpimenoaika ( tutkimusjakso ) Elektiivisen intervention odotusaika Elektiivisen intervention läpimenoaika (Seuranta) Lähetteen saapumispvm Jonotuksen syykoodi: Hoidon tarpeen arviointi Jonotuksen syykoodi: Sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito Ensikäyntipvm. Ensimmäisen hoitosuunnitel man valmistumispvm: Elektiivisen intervention aloituspvm. Hoitosuunnitema, seuranta tai Hoitosuunnitelma, lopettaminen. Hoitosuunnitelma, lopettaminen

34 Merkitseminen tietojärjestelmiin Toimenpiteet Käyntityypit Aikaleimat Seurattavat/raportoitavat aikavälit Psykiatrian läpimenoraportit ja kirjaaminen: yhteenveto Kokonaisläpimenoaika Hoitoon pääsyn odotusaika (suoraan lähetteellä tulleet, max 3kk/6kk) Elektiivisen hoidon läpimenoaika Seurantavaiheen läpimenoaika Hoidon tarpeen arviointi sekä matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus (max 6vko/3kk) Hoitoon pääsyn odotusaika hoidon tarpeen arvioinnin ensimmäiselle palvelutoiminnolle Hoitovastuu siirtyy erikoissaraanhoidolle Lähetteen käsittelyaika (max 3 vko) (hoidon tarpeen arviointijakso) Elektiivisen hoidon odotusaika Elektiivisen arvioinnin läpimenoaika Elektiivisen intervention odotusaika Elektiivisen intervention läpimenoaika (Seuranta) Lähetteen saapumispvm Jonoon asettamispvm, syykoodi: Hoidon tarpeen arviointi Hoidon tarpeen arvionnin palvelutoimintoja: Hoitopuhelu, Ensikäynti Uusintakäynti? Konsultaatiot, (PPA*) Pikavaltavaan ohjaus: Hoitosuunnitelma, ostopalvelupsykoterapia (PPC04) Päätös, että ei aseteta eshhoitojonoon (hoitotarpeen arviointijakso riittää) = Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) Jonoon asettamispvm, syykoodi: Sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito Ensikäyntipvm. Ensikäynti (suoraan lähetteellä) tai tutkimuskäynti (joilla ensikäynti jo hoitotarpeen arviointijaksolla) Ensimmäisen hoitosuunnitelman pvm: Tutkimukset Ensimmäinen (PPB*) psykiatrinen tai ennen hoitosuunnitelma hoitosuunnitelmaa (PPC*) tapahtuva vielä määrittelemätön hoito: Muu hoito, selvittely ja seuranta (PPG*) tai hoito päättyy ensikäyntiin/elektiiviseen arviointiin Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen PPC06) Elektiivisen intervention aloituspvm. Ensimmäinen Interventiotoimenpide (PPD*, PPE*, PPF*) Elektiivisen intervention loppupvm. a) ellei seurantajaksoa: Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06 ) tai Hoitosuunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07) b) jos seurantajakso: Hoitosuunnitelma, seuranta (PPC03) Kokonaishoidon loppupvm Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) tai Suunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07)

35 Psykiatrinen hoitosuunnitelma hoitokokonaisuuden määrittelijänä Hoito/kuntoutussuunnitelman laatiminen ja tarkistus + lisämääre Moniammatillinen työryhmä / hoitoon osallistuvat työntekijät Hoidosta vastaava lääkäri määrittelee Potilasryhmille ensisijaisesti tarjottava sisäisen hoidon peruskokonaisuus, hoidon peruspaketti tai myös akuutin vaiheen hoito Toistuvaan tai komplisoituneeseen sairaudentilaan tarjottava hoitokokonaisuus, joka on tyypillisesti edellistä vaihetta laajempi tai intensiivisempi Pitkäaikaiseen sairauteen tai seurantaan liittyvä hoitokokonaisuus, joka on tyypillisesti intensiteetiltään harvajaksoisempi kuin edelliset vaiheet mutta saattaa olla näitä pitkäkestoisempi Ostopalveluterapiaa odottavat tai siinä jatkavat potilaat KELA-psykoterapiaa odottavat tai siinä jatkavat potilaat 10/26/2012 Hoidon päättäminen suunnitelman mukaisesti Hoidon keskeytyminen suunnittelemattomasti Petri Näätänen 35

36 Psykiatrisen hoidon interventioluokat Psykiatriset interventiot Menetelmälliset interventiot Muu hoito, selvittely ja seuranta Psykoterapeuttiset interventiot Muut hoitavat ja kuntouttavat psykososiaaliset interventiot Biologiset interventiot

37 PSYKOTERAPEUTTISET INTERVENTIOT PSYKOTERAPEUTTISET INTERVENTIOT OVAT HOITOSUUNNITELMASSA SOVITTUJA PSYKOTERAPEUTIN TAI SISÄISEN PSYKOTERAPEUTTISET TYÖSKENTELYOTTEEN KOULUTUKSEN SAANEEN TYÖNTEKIJÄN ANTAMIA HOITOJA, JOILLA HOITOSUUNNITELMASSA SOVITUT SELKEÄT ALOITUS-, TARKISTUS- JA LOPETUSAJANKOHDAT JOISSA AKTIIVISESTI KÄYTETÄÄN JOITAKIN SEURAAVISTA MENETELMISTÄ PPD01 Systemaattinen yksilöhoito, psykodynaaminen PPD02 Systemaattinen yksilöhoito, kognitiivinen PPD03 Syst. yksilöhoito, kognitiivis-käyttäytymisterapeuttinen PPD04 Syst. yksilöhoito, dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) PPD05 Systemaattinen yksilöhoito, interpersoonallinen (IPT) PPD06 Syst. yksilöh, Interpersonal and Social Rhythm Therapy (IPSRT) PPD07 Syst. yksilöhoito, Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) PPD08 Syst. yksilöhoito, Mentalisation Based Treatment (MBT) PPD09 Systemaattinen yksilöhoito, skeematerapia PPD10 Syst. yksilöhoito, kroonisen masennuksen CBASP PPD11 Systemaattinen yksilöhoito, hyväksymis- ja omistautumisterapia PPD12 Systemaattinen yksilöhoito, traumaterapia PPD13 Systemaattinen yksilöhoito, kriisihoito PPD14 Systemaattinen yksilöhoito, ratkaisukeskeinen PPD15 Systemaattinen yksilöhoito, integratiivinen PPD16 Systemaattinen ryhmähoito, psykodynaaminen PPD17 Systemaattinen ryhmähoito, kognitiivinen PPD18 Systemaattinen ryhmähoito, DKT PPD19 Systemaattinen perhehoito, perheterapia PPD20 Systemaattinen perhehoito, Family Focused Treatment (FFT) PPD21 Systemaattinen verkostohoito, Multi-System Therapy (MST) PPD22 Syst. verkostohoito, Multi-Dimensional Family Therapy (MDFT) PPD24 Systemaattinen ryhmähoito, MBCT PPD25 Systemaattinen ryhmähoito, CBASP PPD26 Systemaattinen perhehoito, moniperheterapia (MFGT) PPD27 Systemaattinen yksilöhoito, kognitiivis-analyyttinen PPD28 Systemaattinen yksilöhoito, EMDR PPD29 Syst. ryhmähoito, Aggression Replacement Training (ART) PPD23 Muu psykoterapeuttinen interventio 12/10/2014 Petri Näätänen 37

38 MUUT KUNTOUTTAVAT JA HOITAVAT INTERVENTIOT HOITOSUUNNITELMASSA SOVITTUJA JA PALVELUYHTEENVEDOISSA KUVATTUJA MUITA SYSTEMAATTISIA KUNTOUTUS/HOITOINTERVENTIOITA, JOTKA POHJAUTUVAT SEURAAVIIN MENETELMIIN JA JOIHIN TOTEUTTAJALLA ON RIITTÄVÄ KOULUTUS PPE01 Psykoedukaatio, yksilö PPE02 Psykoedukaatio, perhe PPE03 Psykoedukaatio, ryhmä PPE04 Tehostettu avohoito (ACT) PPE05 Ammatillinen kuntoutus PPE06 Neuropsykologinen kuntoutus PPE07 Neurokognitiivinen remediaatio PPE08 Ammattikohtainen erityisinterventio, yksilö PPE09 Ammattikohtainen erityisinterventio, ryhmä PPE10 Häiriökohtainen ryhmähoito PPE11 Kuntouttava ryhmäinterventio, toiminnallinen PPE12 Kuntouttava ryhmäinterventio, sosiaaliset taidot PPE13 Kuntouttava ryhmäinterventio, SCIT PPE14 Lapsikeskeinen perhehoito PPE15 Fokusoitu vanhempainohjanta PPE16 Muu perhetyö PPE17 Verkostotyö PPE19 Muu tehostettu hoito PPE20 Hoito- ja kuntoutusvalmennus PPE21 Työvalmennus PPE22 Asumis- ja asioimistaitojen valmennus PPE23 Motivoiva haastattelu PPE24 Taideterapia PPE25 Kognitiivinen remediaatio, cogntitive remediation therapy (CRT) PPE26 Vakavan mielenterveysriskin varhaisinterventio PPE27 Psykoosiriskin varhaisinterventio PPE28 Varhaisriski-intervention vaikuttavuuden seuranta PPE18 Muu kuntouttava interventio 12/10/2014 Petri Näätänen 38

39 BIOLOGISET INTERVENTIOT PÄÄASIASSA BIOLOGISIIN HOITOMUOTOIHIN LIITTYVÄT HOITOTAPAAMISET PPF01 Psykiatrinen lääkehoito PPF02 Sähköhoito (ECT) PPF03 Magneettistimulaatio (TMS) PPF04 Muu neurostimulaatiohoito PPF06 Ketamiini-infuusio PPF07 Psykiatrinen lääkehoitosuunnitelma PPF08 Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito PPF09 Raskausajan päihdevieroitus PPF10 Muu päihdevieroitus PPF05 Muu biologinen interventio 12/10/2014 Petri Näätänen 39

40 MUU HOITO, SELVITTELY JA SEURANTA MUU KUIN EDELLISIIN LUOKKIIN KUULUVAT HOITOINTERVENTIOT ESIM. TUTKIMUSJAKSOLLE KUULUVAT YKSITTÄISET HOITOKÄYNNIT TAI SUPPORTIIVISET HOITOKÄYNNIT PPG01 Nopeutettu psykiatrinen hoitokontakti PPG02 Psykiatrinen perhekontakti PPG03 Psykiatrinen verkostokontakti PPG04 Psykiatrinen seurantakontakti PPG05 Muu psykiatrinen hoitokontakti 12/10/2014 Petri Näätänen 40

41 LISÄKOODI 1: PALVELUN TOTEUTTAJA PALVELUN TOTEUTTAJAKOODILLA MERKITÄÄN PALVELUTAPAHTUMAN SUORITTAJA, JOKA VOI OLLA MYÖS TYÖPARI TAI TYÖRYHMÄ TYÖPARI-TYÖRYHMÄKOODEISSA SOVITTU VASTUUHENKILÖ KIRJAA TOIMENPIDEKOKONAISUUDEN, LISÄKÄYNNEILLE EI KIRJATA Z2221 PPH02 Z2230 Z3231 Z2445 PPH06 Z2446 PPH08 Z3226 Z3229 Lääkäri Ylilääkäri, osastonylilääkäri tai apulaisylilääkäri Ylihoitaja tai osastonhoitaja Sairaanhoitaja Psykologi Neuropsykologi Sosiaalityöntekijä Toimintaterapeutti Fysioterapeutti Muu terveydenhuollon erityistyöntekijä PPH11 PPH12 PPH13 PPH14 PPH15 PPH16 PPH17 PPH18 Lääkäri-hoitaja työpari Lääkäri-erityistyöntekijä työpari Erityistyöntekijä-hoitaja työpari Hoitajatyöpari Moniammatillinen työryhmä Muu hoitohenkilö Erityistyöntekijätyöpari Kuntoutusohjaaja 41

42 LISÄKOODI 2: PALVELUN KESTO PALVELUN KESTO SISÄLTÄEN EPÄSUORAN TYÖN TYÖPARIN TAI MONIAMMATILLISEN TYÖRYHMÄN KOHDALLA MERKITÄÄN MUKANA OLLEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN KOKONAISAIKA ZXE01 ZXE02 ZXE03 ZXE04 ZXE05 ZXE06 ZXE11 ZXE13 ZXE15 ZXE17 ZXE20 ZXE30 ZXE40 Kesto 0-9 minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto 3-5 tuntia Kesto 5-7 tuntia Kesto 7-9 tuntia 12/10/2014 Petri Näätänen 42

43 LISÄKOODI 3: PALVELUMOODI PALVELUN TOTEUTTAMISTAPA ZY010 ZY000 PPI02 PPI03 PPI04 PPI05 PPI06 PPI07 PPI08 PPI09 PPI10 PPI11 PPI12 Polikliininen hoito Vuodeosastohoito Päiväosasto tai muu intensiiviavohoito Perusterveydenhuollon tai sosiaalitoimen yksikössä suoritettu palvelu Potilaan koti- tai arkiympäristössä suoritettu palvelu Työpaikalla, koulussa tai työ/kouluterveydenhuollossa suoritettu palvelu Puhelimitse suoritettu palvelu Videoyhteydessä suoritettu palvelu Tekstipohjaisesti suoritettu palvelu Tietotekniikka-avusteinen palvelu Peruuttamaton poisjäänti (ei vielä käytettävissä) Kolmannen sektorin toimintaympäristössä suoritettu palvelu Palveluasumisympäristössä suoritettu palvelu 12/10/2014 Petri Näätänen 43

44 RAPORTOINTIESIMERKKEJÄ Hoidon sisällön rakenneanalyysi Hoitoprosessianalyysi 12/10/2014 Petri Näätänen 44

45 TIETOHALLINNON KANSSA SUUNNITELTUJA LUOKITTELUMAHDOLLISUUKSIA VERTAILU-ULOTTUVUUDET: aika hoitovaihe diagnoosipääryhmät ikäryhmät sukupuoli yksiköt palvelun toteuttaja palvelumoodi kotikunta maksaja 12/10/2014 Petri Näätänen 45

46 Avokuntoutuksen interventioprofiili JMT PPG alle 100 n PPG alle 100 n 2 % Psykoterapeuttiset INTK/NEUROKOGN.REMED interventiot PPD INTM/MUU PSYK.HOITOTAPAAM PPE07 1 % 2 % PPG05 5 % INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ PPE08 15 % INTM/SEURANTATAPAAMINEN PPG04 28 % INTK/AMM.ERIT.RYHMÄ PPE09 6 % INTK/HÄIRIÖKOHT.RYHM PPE10 5 % INTM/NOPEUT. HOITOK PPG01 1 % Biologiset interventiot PPF 7 % Biologiset interventiot PPE alle 100 n PPE alle 100 n 5 % INTK/ASUMISVALMENNUS PPE22 3 % INTK/MUU KUNT.INTERV. PPE18 3 % INTK/SOSIAALISET TAIDOT PPE12 6 % INTK/TOIMINNALLINEN PPE11 11 %

47 Suunniteltuja toimenpideraportteja: hoidon rakenne Psykiatrian palvelutoimintojen määrät, kestot ja osuudet Palvelu toimintojen pääluokat (voidaan porautua yksittäisiin toimenpiteisiin): Palvelutoimintojen kohteena olevat potilaat (N) Palvelutoimintojen kohteena olevien potilaiden osuus kaikista potilaista % Palvelutoimintojen lukumäärät (n) Osuus palvelutoimintopääluokan kokonaismäärästä (%) Osuus palvelutoimintojen kokonais määrästä (%) Palvelutoiminnon keskimääräinen kesto (h:min) Palvelutoiminnon summattu kesto (h:min) Osuus palvelutoimintopääluokan kokonaiskestosta (%) Osuus palvelutoimintojen kokonaiskestosta (%) Konsultaatiot Tutkimukset Hoitosuunnitelmat Psykoterapeuttiset interventiot Muut kuntouttavat interventiot Biologiset interventiot Muu hoito, selvittely ja seuranta Interventiot yhteensä Palvelutoiminnot yhteensä 12/10/2014 Petri Näätänen 47

48 Merkitseminen tietojärjestelmiin Toimenpiteet Käyntityypit Aikaleimat Seurattavat/raportoitavat aikavälit Psykiatrian läpimenoraportit ja kirjaaminen: yhteenveto Kokonaisläpimenoaika Hoitoon pääsyn odotusaika (suoraan lähetteellä tulleet, max 3kk/6kk) Elektiivisen hoidon läpimenoaika Seurantavaiheen läpimenoaika Hoidon tarpeen arviointi sekä matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus (max 6vko/3kk) Hoitoon pääsyn odotusaika hoidon tarpeen arvioinnin ensimmäiselle palvelutoiminnolle Hoitovastuu siirtyy erikoissaraanhoidolle Lähetteen käsittelyaika (max 3 vko) (hoidon tarpeen arviointijakso) Elektiivisen hoidon odotusaika Elektiivisen arvioinnin läpimenoaika Elektiivisen intervention odotusaika Elektiivisen intervention läpimenoaika (Seuranta) Lähetteen saapumispvm Jonoon asettamispvm, syykoodi: Hoidon tarpeen arviointi Hoidon tarpeen arvionnin palvelutoimintoja: Hoitopuhelu, Ensikäynti Uusintakäynti? Konsultaatiot, (PPA*) Pikavaltavaan ohjaus: Hoitosuunnitelma, ostopalvelupsykoterapia (PPC04) Päätös, että ei aseteta eshhoitojonoon (hoitotarpeen arviointijakso riittää) = Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) Jonoon asettamispvm, syykoodi: Sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito Ensikäyntipvm. Ensikäynti (suoraan lähetteellä) tai tutkimuskäynti (joilla ensikäynti jo hoitotarpeen arviointijaksolla) Ensimmäisen hoitosuunnitelman pvm: Tutkimukset Ensimmäinen (PPB*) psykiatrinen tai ennen hoitosuunnitelma hoitosuunnitelmaa (PPC*) tapahtuva vielä määrittelemätön hoito: Muu hoito, selvittely ja seuranta (PPG*) tai hoito päättyy ensikäyntiin/elektiiviseen arviointiin Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen PPC06) Elektiivisen intervention aloituspvm. Ensimmäinen Interventiotoimenpide (PPD*, PPE*, PPF*) Elektiivisen intervention loppupvm. a) ellei seurantajaksoa: Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06 ) tai Hoitosuunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07) b) jos seurantajakso: Hoitosuunnitelma, seuranta (PPC03) Kokonaishoidon loppupvm Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) tai Suunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07)

49 MUU KUNTOUTTAVA TAI HOITAVA INTERVENTIO Palvelutoiminto Mittari Z2221 Lääkäri Z3231 Sairaanhoitaja PPE01 Psykoedukaatio, yksilö Lkm Kesto (h) 1,8 108 Keskim. kesto (min) 55 50,6 Z2446 Sosiaalityöntekijä Z2445 Psykologi Z3226 Fysioterapeutti Z3229 Muu terveydenhuolllon erit PPH17 Erityistyöntekijätyöpari PPE02 Lkm 2 Psykoedukaatio, perhe Kesto (h) 2,6 Keskim. kesto (min) 75 PPE03 Psykoedukaatio, ryhmä PPE04 Tehostettu avohoito (ACT) PPE05 Ammatillinen kuntoutus PPE06 Neuropsykologinen kuntoutus PPE07 Neurokognitiivinen remediaatio PPE08 Ammattikohtainen erityisinterventio, yksilö PPE09 Ammattikohtainen erityisinterventio, ryhmä PPE10 Häiriökohtainen ryhmähoito PPE11 Kuntouttava ryhmäinterventio, toiminnallinen Lkm Kesto (h) 1 24,6 0,8 Keskim. kesto (min) 55 28,8 25 Lkm 9 3 Kesto (h) 10,8 4 Keskim. kesto (min) 71,6 78,4 Lkm Kesto (h) 10,2 334 Keskim. kesto (min) 76,8 179 Lkm 1 Kesto (h) 1,2 Keskim. kesto (min) 75 Lkm 2 21 Kesto (h) 12 26,2 Keskim. kesto (min) Lkm Kesto (h) 1153,8 98,6 76,2 16,4 286,8 Keskim. kesto (min) 66,6 68,8 59,4 44,6 80,8 Lkm Kesto (h) Keskim. kesto (min) 59 46,6 83,4 Lkm Kesto (h) 31,8 5,2 321 Keskim. kesto (min) 76, ,2 Lkm Kesto (h) 240,4 68,6 6 Keskim. kesto (min) 62,

50 Suunniteltuja toimenpideraportteja 2: Hoitoprosessi Hoitovaiheiden potilaslukumäärät ja läpimenoajat Potilaiden lukumäärä Läpimeno -aikojen lukumäär ä Hoito lopetettu (lkm) Hoito keskeyty -nyt (lkm) Siirto toiseen avohoitoyksikköön (lkm) Siirto toiseen osastohoitoyksikköön (lkm) Läpimenoaikojen keskiarvo (vrk) Läpimenoaikojen mediaani (vrk) Läpimenoaikojen keskihajonta (vrk) % osuus asetetusta läpimenoaikatavoitt eesta % osuus asetetusta viimeisen toimenpiteen maksimiviive tavoitteesta (1 % osuus hoitoon palanneet 30 vrk sisällä hoidon lopettaneista (2 % osuus hoitoon palanneet 180 vrk sisällä hoidon lopettaneista Lähetteen käsittely Hoidontarpeen arviointi, 1. palvelutoiminto Elektiivinen interventio Elektiivinen hoitokokonaisuus Odotus osastohoidon lopetus avohoito Hoidontarpeen arviointi, koko jakso Elektiivisen hoidon odotus Elektiivinen arviointi Elektiivisen intervention odotus, sisäinen psykoterap Elektiivisen intervention odotus, muu kuntoutus Elektiivisen intervention odotus,ostopalvelupsykoterapiat Seuranta Kokonaisläpimenoaika 12/10/2014 Petri Näätänen 50

51 TOIMENPIDEKOODIT MAHDOLLISTAVAT TULEVAISUUDESSA POTILASKOHTAISEN PROSESSIN SEURANNAN JA LAADUN VARMISTAMISEN ESIM. OSASTOLLA (KELLOKOSKEN OSASTOJEN 3 JA 4 PILOTIN TULOKSIA) Potilasnumero Toimepide Pvm Toimenpide Koodi Toimenpide selite PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPB01 TUTK/DIAGNOSTINEN 1 PPB09 TUTK/PÄIHDEPSYK. 1 PPE08 INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ PPB08 TUTK/SOMAATTINEN PPC02 HOSU/LAAJENNETTU PPE08 INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ PPE18 INTK/MUU KUNT.INTERV PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE18 INTK/MUU KUNT.INTERV PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE18 INTK/MUU KUNT.INTERV PPE08 INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ 1 PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE18 INTK/MUU KUNT.INTERV. 1

52 TULEVAISUUDEN ANALYYSEJA: TYÖNTEKIJÄKOHTAINEN TYÖNKUVAN ANALYYSI ESIM KEHITYSKESKUSTELUJEN POHJAKSI 10/26/2012 Petri Näätänen 52

53 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN IMPLEMENTOINTI JA TUKI 12/10/2014 Petri Näätänen 53

54 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN IMPLEMENTOINTI Talokohtaiset info/koulutustilaisuudet starttituki (kalenterissa varattavissa 31 aikaa) Matinkylän poliklinikat (tilaisuus jo sovittu) Leppävaaran poliklinikat Myyrmäen poliklinikat Tikkurilan poliklinikat Psykiatriakeskus + Meilahden polilklinikat, Ulfåsa ja Dagmarinkatu Jorvin sairaala Peijaksen sairaala Itäkeskuksen alueella sijaitsevat avohoitoyksiköt + Kettutie Pasilan alueella sijaitsevat avohoitoyksiköt Malmin pkl Kellokosken sairaala/jmt sekä muut Hyvinkään sh-alueen yksiköt Esimieslinja päivittäinen tuki orp ja osastonhoitajakokoukset lääkärit erityistyöntekijät Kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset suunnittelu/koulutustyöryhmät sisältölinjaukset Osaamiskeskuksen kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset työryhmät, niissä myös mahdollisia vastuuhenkilöitä + Kellokoski/Hyvinkää edustus, Nuoriso, Akuutti, Mielialahäiriö, Psykoosi ja oikeusps., Gero, neuro, päihde Kirjaamistyöryhmä kirjaamislinjaukset Talokohtainen tekninen tuki päivittäinen tekninen tuki Teemu Natunen (Psykiatriakeskus) Kathy Harjusaari (Jorvi) Erja Paavilainen (Hyvinkään alue) Erkki Heinonen (Peijas, myös sisältötuki) Jatkuvasti päivetettävä materiaalituki intranetissä omalla sivullaan kaikkien hyödynnettävissä 54

55 TOIMENPPITEIDEN KIRJAAMINEN URANUS 8.4 POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSSÄ Seuraavilla dioilla olevat kuvakaappaukset löytyvät psykiatrian toimenpidekirjausohjeista. Starttikoulutustilaisuuksissa demotaan kirjaaminen Uranus 8.4 opetusversion avulla. 12/10/2014 Petri Näätänen 55

56 TOIMENPIDEKOODIEN KIRJAAMINEN AJANVARAUKSEN YHTEYDESSÄ 12/10/2014 Petri Näätänen 56

57 TOIMENPIDEKOODIEN KIRJAAMINEN KÄYNNIN JÄLKEEN 12/10/2014 Petri Näätänen 57

58 Hakua helpottavien etuindeksien käyttö:

59 TOIMENPIDEKOODIN KOPIOINTI AIKAISEMMALTA KÄYNNILTÄ 12/10/2014 Petri Näätänen 59

60 ERITYISTYÖNTEKIJÄTOIMENPITEET LISÄYKSENÄ 12/10/2014 Petri Näätänen 60

61

62

63

PSYKIATRIAN TOIMENPITEET JA DRG PETRI NÄÄTÄNEN, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ, HYKS-PSYKIATRIA

PSYKIATRIAN TOIMENPITEET JA DRG PETRI NÄÄTÄNEN, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ, HYKS-PSYKIATRIA PSYKIATRIAN TOIMENPITEET JA DRG PETRI NÄÄTÄNEN, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ, HYKS-PSYKIATRIA ESITYKSEN SISÄLTÖ Psykiatrian toimenpiteet uusi mahdollisuus toiminnan sisältöpohjaiseen seuraamiseen, ohjaamiseen ja

Lisätiedot

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA Pekka Jylhä Linjajohtaja Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja LINJAESIKUNTA: Linjajohtaja Pekka Jylhä, Ylihoitaja Tuula Rajala, Professori Tiina Paunio Johtava

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJA VASTAA Tertiäärisestä päihdepsykiatriasta mm kaksoisdiagnoosipotilaiden ja opioidikorvaushoitojen

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS psykiatriassa

Ajankohtaista HUS psykiatriassa Ajankohtaista HUS psykiatriassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät, 30.10.2014 Matti Holi Toimialajohtaja, HYKS Psykiatria Rakenneuudistus: Viimeisten vuosien muutosprosessi, joka on kulminoitumassa

Lisätiedot

Psykiatrian Lean hankkeet

Psykiatrian Lean hankkeet Psykiatrian Lean hankkeet PSYKIATRISEN SAIRAANHOIDON LAUTAKUNTA, yh, laatupäällikkö Hyks Psykiatria, vs. potilasturvallisuuspäällikkö HUS Yhtymähallinto 2 Esityksen sisältö Mitä on Lean? Päivittäinen johtaminen

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ 1. YLEISKUVAUS NEUROPSYKIATRISESTA KUNTOUTUKSESTA Neuropsykiatrisissa oireyhtymissä haasteet ovat luonteeltaan pitkäkestoisia,

Lisätiedot

Hyks nuorisopsykiatria. Klaus Ranta linjajohtaja HYKS nuorisopsykiatria 21.4.2015

Hyks nuorisopsykiatria. Klaus Ranta linjajohtaja HYKS nuorisopsykiatria 21.4.2015 Hyks nuorisopsykiatria Klaus Ranta linjajohtaja HYKS nuorisopsykiatria 21.4.2015 HYKS nuorisopsykiatrian organisoituminen 2015 Perustehtävä = Hyks Psykiatrian nuorisopsykiatrian linja vastaa pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan kokous 16.6.2015. Leena Repokari Linjajohtaja Hyks lastenpsykiatria

Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan kokous 16.6.2015. Leena Repokari Linjajohtaja Hyks lastenpsykiatria Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan kokous 16.6.2015 Leena Repokari Linjajohtaja Hyks lastenpsykiatria Lastenpsykiatristen palvelujen kysyntä Hyks 2500 lähetteet hyks koko vuosi lähetteet hyks lps

Lisätiedot

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa Hannele Peräkoski, Taina Heikkinen Projektityöntekijä Sairaanhoitaja Tikkurilan sosiaali ja terveyskeskus 27.3.2007 TOIMINTA ALUEEN HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 NEUROPSYKIATRIAN OSASTO 21 MUUTTO PSYKIATRIAKESKUKSEEN MARRASKUUSSA 2016 Neuropsykiatrisia potilasryhmiä:

Lisätiedot

TAY Tehostetun avohoidon yksikön henkilöstö

TAY Tehostetun avohoidon yksikön henkilöstö TAY Tehostetun avohoidon yksikön henkilöstö Oh S.Puro, aoh Milla Pyötsiä, os.siht. Vuojärvi 14 hoitajaa; J.Virta, H.Malkavaara,O.Luhti, A.Tiala, A.Ruth, L.Turunen, E.korhonen, J.Leikas, K-M.Solismaa, M.Sainio,

Lisätiedot

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut Kuntaseminaari 24.5.2017 Eskoon Asiantuntijapalvelut Ulla Yli-Hynnilä Henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti (2) kuntoutussuunnittelija (1) toimintaterapeutti

Lisätiedot

Hoitosuunnitelma työvälineenä moniammatillisessa yhteistyössä. Syömishäiriöpäivät 2015

Hoitosuunnitelma työvälineenä moniammatillisessa yhteistyössä. Syömishäiriöpäivät 2015 Hoitosuunnitelma työvälineenä moniammatillisessa yhteistyössä Syömishäiriöpäivät 2015 Marjo Sandvik Psykiatrinen sairaanhoitaja Toiminnanjohtaja Syömishäiriöklinikka Perustietoa Syömishäiriöklinikasta

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

NUORISOPSYKIATRIAA Kymenlaaksossa. Marja-Leena Niemi ESAVI

NUORISOPSYKIATRIAA Kymenlaaksossa. Marja-Leena Niemi ESAVI NUORISOPSYKIATRIAA Kymenlaaksossa Marja-Leena Niemi ESAVI 5.3.2015 Asukkaita 173 032 KYMENLAAKSO Väestöpohja ja jäsenkunnat KOUVOLA 86 488 HAMINA 21 068 KOTKA 54 587 PYHTÄÄ 5358 MIEHIKKÄLÄ 2124 VIROLAHTI

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y)

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Uuden toimenpideluokituksen A-Q ja Y-alkuiset päätoimenpiteenä kirjatut leikkaustoimenpiteet. Leikkaustoimenpiteiden ulkopuolelle jäävät toimenpideluokituksen T-, U- ja

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri Sanna Blanco-Sequeiros, tulosaluejohtaja Esityksen sisältö Solja: Psykiatristen häiriöiden aiheuttama

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

Mikko Mikkonen Vastaava psykologi Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut Neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmä Helsingin sosiaali- ja

Mikko Mikkonen Vastaava psykologi Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut Neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmä Helsingin sosiaali- ja Mikko Mikkonen Vastaava psykologi Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut Neuropsykiatrian Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Sisältö: Mitä se on? Mistä sitä saa? Mitä kuntoutetaan? Riippuu yksilöllisestä

Lisätiedot

Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella. nuorisopsykiatrian

Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella. nuorisopsykiatrian Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella Riitta Aalto psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislää ääkäri, psykoterapeutti 5.10.2012 Nuorisopsykiatrian yksikkö nyt Sihti 13-23v max 5 käyntik

Lisätiedot

PSYKIATRIA 2015-2019 -> 2025

PSYKIATRIA 2015-2019 -> 2025 PSYKIATRIA 2015-2019 -> 2025 Matti Holi, Toimialajohtaja, HYKS Psykiatria Psykiatrian lautakunta 4/2015 28.4.2015 1 -TAUSTA -TIEKARTTA -VISIOINTIA 4/28/2015 2 TAUSTA PSYKIATRIAN RAKENNEMUUTOS Avohoitoistuminen

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta, projektipäällikkö, TtT, PSHP 1 Arvoa tuottamaton tapa toimia VeTe Nyt arjessa ajoin tavattua Työntekijä ensin Odottaminen on hyväksyttävää

Lisätiedot

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Nykänen Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus toimii Duodecim-seuran

Lisätiedot

Psykiatrisen potilaan fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Kellokosken sairaalalla ja Hyvinkään sairaanhoitoalueenpoliklinikoilla

Psykiatrisen potilaan fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Kellokosken sairaalalla ja Hyvinkään sairaanhoitoalueenpoliklinikoilla Psykiatrisen potilaan fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Kellokosken sairaalalla ja Hyvinkään sairaanhoitoalueenpoliklinikoilla liikunnanohjaaja, Miska Arminen lääkäri, Saana Eskelinen mielenterveyshoitaja,

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Nuori ja vanhemmat Lähettävä taho: Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yksityislääkäri Hoidontarpeen arviointi Huolen herääminen ja yhteydenotto Hoidontarpeen

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä

ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä 1 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT 2015 Henkilökunta esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA Valmisteluhankkeen ohjausryhmä 12.5.2016 PERUSAJATUS Joustava, dynaaminen ja kansalaisen tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014)

Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014) Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014) Kansallinen DRG-keskus Esityksen sisältö Auditoinnin tausta ja tarkoitus Auditointimenetelmä Yleiset havainnot kirjaamisesta (pää- ja sivudiagnoosit,

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta)

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta) Perustason palvelut vastaavat ensisijaisesti päihderiippuvuuksien varhaisesta toteamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla hoidetaan välittömiä

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2012

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2012 Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 212 Helsinkiläisten avohoitopotilaiden määrä säilyi ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Käyntien määrä hieman väheni. helsinkiläisten

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus REUMAA SAIRASTAVIEN HOITO JA KUNTOUTUS 27.8.2010 AIKUISTEN HOITO JA KUNTOUTUS Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus Markku Korpela Osastonylilääkäri TAYS:n sisätautien vastuualue/reumakeskus Reumatologian

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Moniammatillinen hoitokertomus;

Moniammatillinen hoitokertomus; Moniammatillinen hoitokertomus; tavoitteena tietojen yhteiskäytt yttö yli organisaatiorajojen Marianne Eronen Lasten ja nuorten sairaala HUS Mitä moniammatillisuus on? Moniammatillisuus tarkoittaa potilaan,

Lisätiedot

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Mielenterveysasema HORISONTTI Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Taustahistoriaa Kaupungin tarjoamat mielenterveyspalvelut aikuisväestölle olivat riittämättömät Erikoissairaanhoito vastasi pitkälti perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Kokkola 15.11.2010 Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL 1 Vaikuttavan päihdehoidon perusperiaatteet Hoidon täytyy olla tarvittaessa nopeasti saatavilla Hoidon täytyy keskittyä

Lisätiedot

HYNTTYYT YHTEEN Marja-Leena Niemi ja Ulla Metsärinne

HYNTTYYT YHTEEN Marja-Leena Niemi ja Ulla Metsärinne HYNTTYYT YHTEEN 26.9.2016 Marja-Leena Niemi ja Ulla Metsärinne NUORISOPSYKIATRINEN HOITO HOITOIDEOLOGIA perhe- ja verkostokeskeisyys CAREAN ARVOT vastuullisuus inhimillisyys palveluhenkisyys NUOREN HOITOA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 1 V 20.1.2016, Vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmän siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti

Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Miten erityisnuorta tuetaan peruskoulun aikana? Mari Raappana, koulupsykologi & Ulla Suosalo, toimintaterapeutti Oppilashuollollinen tuki Yhteisöllistä Yksilökohtaista Yhteistyötahojen tärkeä merkitys

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus.

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus. ASKELMERKKI Intensiivinen avoperhekuntoutus www.askelmerkki.fi Avoperhekuntoutus kannattaa aina Suomi on johtavia maita Euroopassa sijoitusten määrässä. Me haluamme auttaa ehkäisemään ja lyhentämään sijoituksia,

Lisätiedot

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia Seinäjoki 12.11.2012 Reijo Haapiainen toimialajohtaja HYKS Operatiivinen tulosyksikkö ESITYKSEN SISÄLTÖ Hyksin operatiivinen tulosyksikkö

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Keski-Suomessa

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Keski-Suomessa Mielenterveys- ja päihdepalvelut Keski-Suomessa POPUP valmistelutiimi: Tarja Seuri (Ksshp) Jouko Nykänen (Uurainen) Jussi Suojasalmi (Sovatek) Juha Katajamäki (Ksshp) Tarja Saharinen (Ksshp) Marja Heikkilä

Lisätiedot

Kirjaamisprosessi. / DRG:n kansallinen käyttöönottohanke. DRG-päivät, Rovaniemi 6.11.09

Kirjaamisprosessi. / DRG:n kansallinen käyttöönottohanke. DRG-päivät, Rovaniemi 6.11.09 Kirjaamisprosessi / DRG:n kansallinen käyttöönottohanke DRG-päivät, Rovaniemi 6.11.09 erikoissuunnittelija Sari Koskinen-Kivilahti HUS /Konsernihallinto Kirjaamistyöryhmä Sari Koskinen-Kivilahti, puheenjohtaja

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot ja hoidon alkamistiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 8.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot

Lisätiedot

Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi. 2012 HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi. 2012 HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi 2012 HKa Taustaa: STM:n työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015: Asiakkaan aseman vahvistaminen Ehkäisyn

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja toimintakyvyn arvioinnit ja eläkeselvittelyt osana pitkäaikaistyöttömien palveluprosesseja Leena-Kaisa Härkönen Työllisyyden kuntakokeilu Jyväskylä, Jämsä, Muurame Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Pitkäaikaisen Kivun hoidosta ja Kuntoutuksesta Satakunnassa. Hannu Heikkilä MD, PhD, fysiatri, psykoterapeutti

Pitkäaikaisen Kivun hoidosta ja Kuntoutuksesta Satakunnassa. Hannu Heikkilä MD, PhD, fysiatri, psykoterapeutti Pitkäaikaisen Kivun hoidosta ja Kuntoutuksesta Satakunnassa Hannu Heikkilä MD, PhD, fysiatri, psykoterapeutti Missä kipu tuntuu ja koetaan? Kivun säätelysysteemi Neuroplastisiteetti sekä perifeerisesti

Lisätiedot

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Matti Liukko WONCA luokituskomitea ICPC, Kuntaliitto: DRG, RAVA, FIM Laatujohtaminen Kuntaliitto

Lisätiedot

Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut Lieksan mielenterveys- ja päihdetyö 1 (8) Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut Tarkempi resurssikuvaus: - palvelupäällikkö - psykiatri kahtena päivää viikossa, lisäksi toinen psykiatri

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011 HYKS alueen saattohoitotyöryhmän muistio 12.10.2011 Tiina Saarto, pj. HYKSSyöpätautien Syöpätautien klinikan vt. ylilääkäri, Tampereen yliopiston vt. palliatiivisen lääketieteen professori Työryhmän asettaminen

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON ATK PÄIVÄT TAMPERE 10.05.2004 HANNA ASCHAN, JYH HYKS, JORVIN SAIRAALA TIETOJEN KÄYTTÖ JOHTAMISESSA JOHTAMISKULTTUURI AVOIMUUS, OIKEUDENMUKAISUUS

Lisätiedot

P O T I L A S ALASELKÄPOTILAAN HOITOKETJU PKSSK / PERUSTERVEYDENHUOLTO. konsultaatiot. * avaa linkin. lähete. päivystyslähete

P O T I L A S ALASELKÄPOTILAAN HOITOKETJU PKSSK / PERUSTERVEYDENHUOLTO. konsultaatiot. * avaa linkin. lähete. päivystyslähete ALASELKÄPOTILAAN HOITOKETJU PKSSK / PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO * päivystyslähete *Lääkärin vastaanotto tkl, ttl, yksityislääkäri lähete * Seurantakäynnit tkl, ttl, yks.lääkäri, ft * Asiantuntijafysioterapeutti

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 1 Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 2 Ihminen on sosiaalisen verkostoon uppoutunut psykobiologinen

Lisätiedot

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus PL 13, 14201 Turenki puh. (03) 685 21, www.kiipula.fi 1 Urasuuntapalvelut mitä

Lisätiedot

Skitsofreniapotilaan osastohoito Niuvanniemen sairaalassa. Riitta Keskitalo

Skitsofreniapotilaan osastohoito Niuvanniemen sairaalassa. Riitta Keskitalo Skitsofreniapotilaan osastohoito Riitta Keskitalo 14.9.2009 Niuvanniemen sairaala 296 sairaansijaa Mielentilatutkittavat Tuomitsematta jätetyt (kriminaalipotilaat) Vaaralliset ja/tai vaikeahoitoiset potilaat

Lisätiedot

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2013

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2013 Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 213 Helsinkiläisten potilaiden määrä kasvoi 6,5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Käyntien määrä lisääntyi 9,3%. helsinkiläisten potilaiden

Lisätiedot

Kuntoutuksen tavoite. Käsitys mielenterveyden häiriön luonteesta:

Kuntoutuksen tavoite. Käsitys mielenterveyden häiriön luonteesta: PSYKOTERAPIAT Kuntoutuksen tavoite Käsitys mielenterveyden häiriön luonteesta: Hoidon tarpeen taustalla usein kehitysvuosien ylivoimaiset, traumaattiset kokemukset, ajankohtaiset menetykset tai muut ylivoimaiset

Lisätiedot

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ Helena Haimakainen; sairaanhoitaja 30.01.2013 PÄIHDETYÖ PERUSPALVELUISSA TAVOITEENA Ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä Sosiaalisten ja terveydellisten haittojen

Lisätiedot

Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja

Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja Kuntoutus SATSHP Monialainen kuntoutusselvitys teemat Kuntoutusosaamiseen

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

NUORTEN DEPRESSION HOITO

NUORTEN DEPRESSION HOITO NUORTEN DEPRESSION HOITO Mauri Marttunen professori HY, HYKS, psykiatrian klinikka tutkimusprofessori THL Käyvän nuorten mielenterveysongelmien hoidon lähtökohtia (1) Alkuarvio Hoitoon tulon syy Perusteellinen

Lisätiedot

HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA

HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA HOITOISUUSTIEDOT OSANA KIRJAAMISPROSESSIA TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT HOITOTYÖN SESSIO 25.5.2010 Ritva Sundström Oh, TtM, TTT-opiskelija Tampereen yliopistollinen sairaala/psykiatrian toimialue Pitkäniemen

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

FinCC-luokituskokonaisuuden sisällön arviointi 2010 Terveydenhuollon atk-päivät Tampere 25.-26.5.2010 Anneli Ensio Ulla-Mari Kinnunen

FinCC-luokituskokonaisuuden sisällön arviointi 2010 Terveydenhuollon atk-päivät Tampere 25.-26.5.2010 Anneli Ensio Ulla-Mari Kinnunen 24.5.2010 FinCC-luokituskokonaisuuden sisällön arviointi 2010 Terveydenhuollon atk-päivät Tampere 25.-26.5.2010 Anneli Ensio Ulla-Mari Kinnunen Esityksen sisältö Tutkimuksen tausta Tutkimuksen toteutus

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote 8.9.2017 Eksote kartalla Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto samassa organisaatiossa Perustettu

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 8 / 2016 1 (6) Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa Lääkehoidon turvallisuus Oikein toteutettu, tehokas, turvallinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijaryhmän alustavia kokemuksia osallistumisesta mielenterveyspalvelujen suunnitteluun ja arviointiin

Kokemusasiantuntijaryhmän alustavia kokemuksia osallistumisesta mielenterveyspalvelujen suunnitteluun ja arviointiin Kokemusasiantuntijaryhmän alustavia kokemuksia osallistumisesta mielenterveyspalvelujen suunnitteluun ja arviointiin 20.5.2011 Vva ry Osallisuusryhmän verkostotapaaminen Pop Valo hankkeen kokemusasiantuntija

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (13) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (13) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (13) 1 25.02.2016 AIKA 25.02.2016 klo 17:00-18:20 PAIKKA HYKS Psykiatriakeskus 1. krs. Tammisali KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2014

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2014 Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2014 Helsinkiläisten potilaiden määrä kasvoi 11 % verrattuna edelliseen vuoteen. Käyntien määrä lisääntyi 14 % ja hoitopäivien lukumäärä väheni

Lisätiedot

Kansallinen DRG-keskus 2011. DRG Kansalliset painokertoimet

Kansallinen DRG-keskus 2011. DRG Kansalliset painokertoimet DRG Kansalliset painokertoimet Sisällysluettelo DRG Kansalliset painokertoimet... 1 Tausta... 3 Käsitteitä... 3 Vertailuaineistot... 4 DRG-painokerroinlaskennan algoritmit... 5 Raakapainot... 5 Keskihajontaan

Lisätiedot