PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO"

Transkriptio

1 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO PETRI NÄÄTÄNEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ HYKS PSYKIATRIA 12/10/2014 Petri Näätänen 1

2 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN STARTTIKOULUTUS Mistä toimenpiteiden kirjaamisessa on kyse? Mitä hyötyä toimenpiteiden kirjaamisesta on? Miten toimenpiteiden kirjaaminen tapahtuu? Miten hyvän toimenpidekirjaamisen omaksumiselle saa tukea ja miten palautejärjestelmä toimii? 12/10/2014 Petri Näätänen 2

3 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO TOIMENPIDEKIRJAUKSEN KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULU Hyks-ja Hyvinkään sairaanhoitoalueilla otettiin psykiatrian toimenpidekoodien kirjaaminen käyttöön syys-lokakuussa 2014 Uranus 8.4 päivityksen yhteydessä psykiatrisissa avohoitoyksiköissä Toimenpideluokitusta ja kirjaamiskäytäntöä kehitetään syksyn 2014 aikana mm. käytön myötä nousseiden parannusehdotusten avulla Tavoitteena on laadukas toimenpidekirjaaminen vuoden 2014 alusta sekä kliinistä toiminnan ohjausta tukeva raportointijärjestelmän käyttöönotto keväällä 2014 Toimenpidekirjausjärjestelmää esitellään muille HUS-alueen psykiatrian tulosyksiköille syksyn 2014 aikana (Porvoo ja Länsi-Uusimaa 19.12), Lohjan kanssa aikaa ollaan sopimassa 12/10/2014 Petri Näätänen 3

4 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN IMPLEMENTOINTI Talokohtaiset info/koulutustilaisuudet starttituki (n. 35 tilaisuutta) Matinkylän ja Leppävaaran poliklinikat sekä Jorvin sairaala Tikkurilan ja Myyrmäen poliklinikat sekä Peijkasen sairaala Psykiatriakeskus + Meilahden poliklinikat, Ulfåsa ja Dagmarinkatu Pasilan, Itäkeskuksen ja Malmin alueella sijaitsevat avohoitoyksiköt + Kettutie Kellokosken sairaala/jmt sekä muut Hyvinkään sh-alueen yksiköt Porvoon sha:n tulosyksikkö ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden psykiatrian tulosyksikkö Esimieslinja päivittäinen tuki orp ja osastonhoitajakokoukset lääkärit erityistyöntekijät Kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset suunnittelu/koulutustyöryhmät sisältölinjaukset Osaamiskeskuksen kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset työryhmät, niissä myös mahdollisia vastuuhenkilöitä + Kellokoski/Hyvinkää edustus, Nuoriso, Akuutti, Mielialahäiriö, Psykoosi ja oikeusps., Gero, neuro, päihde Kirjaamistyöryhmä kirjaamislinjaukset Talokohtainen tekninen tuki päivittäinen tekninen tuki Teemu Natunen (Psykiatriakeskus) Kathy Harjusaari (Jorvi) Erja Paavilainen (Hyvinkään alue) Erkki Heinonen (Peijas, myös sisältötuki) Jatkuvasti päivetettävä materiaalituki intranetissä omalla sivullaan kaikkien hyödynnettävissä: 4

5

6 TOIMENPITEIDEN KIRJAAMISESSA ON KYSYMYS PALVELUTOIMINNAN SISÄLLÖN JA TOTEUTUKSEN TARKENNUKSESTA NELJÄ TOIMENPIDETTÄ KIRJATAAN KUNTALASKUTETTAVAN SUORITTEEN YHTEYTEEN SAIRAUSKERTOMUKSESSA OLEVAN DIAGNOOSI/TOIMENPIDE-KOMPONENTIN AVULLA JA NE VASTAAVAT NELJÄÄN TÄRKEÄÄN KYSYMYKSEEN: Päätoimenpide Tarkentavat lisäkoodit 1. Mitä potilaskäynnillä pääasiassa tehtiin? palvelutoiminto minkälainen konsultaatio, tutkimus, hoitosuunnitelma tai interventio 2. Kuka palvelutoiminnon toteutti? palvelun toteuttaja mikä ammattiryhmä tai työpari vai moniammatillinen tiimi 3. Kuinka kauan palvelutoiminto kesti palvelun kesto aikaluokitus, sisältää epäsuoran työn 4. Millä tavalla palvelutoiminto suoritettiin? palvelumoodi suora, välitteinen (esim. videoitse, puhelimitse) tai jalkautuva (esim. koti, työympäristö) asiakaskontakti 12/10/2014 Petri Näätänen 6

7 TOIMENPIDEKIRJAUKSEN HYÖTYJÄ TOIMENPITEEN KIRJAAMINEN MAHDOLLISTAA potilaalle laatuvarmistetun palvelutapahtuman, strukturoidun dokumentoinnin ja hoidon vaikuttavuuden seurannan työntekijälle palveluprofiilin ja työnkuvan seuraamisen ja kehittämisen hallinnolle ja toiminnankehittäjille palvelusisältöjen jakautumisen sekä läpimenojen seurannan, raportoinnin ja kehittämisen kunta-asiakkaalle psykiatrian palvelutuotannon ja laskutuskäytäntöjen läpinäkyvyyden HUOM: Toimenpiteiden kirjaaminen ei vielä vaikuta laskutuskäytäntöihin , mutta se mahdollistaa uusien hinnoittelumallien suunnittelun Toimenpiteiden kirjaaminen ei vielä muuta muita kirjaamiskäytäntöjä 12/12/2014 Petri Näätänen 7

8 TOIMENPITEIDEN KIRJAAMISHYÖTYJÄ 3 TOIMENPIDEKOODEJA KÄYTTÄMÄLLÄ MYÖS PSYKIATRIAN ERIKOISALAN LAAJA OSAAMISKIRJO NOUSEE PAREMMIN ESIIN muilla erikoisaloilla käytössä laajat toimenpidekoodistot, joilla seurataan toimintaa ja joihin osaltaan hinnoittelu (DRG) ja vertailu (Benchmarking) perustuu NCSP+ (NOMESCO Classification of Surgical Procedures) NOMESCO = Nordic Medico-Statistical Committee yhteispohjoismainen luokitusjärjestelmä, jota ylläpitää Pohjoismaiden luokituskeskus (NCC) jonka suomessa omistaa Kuntaliitto ja jonka päivityksiä koordinoi THL/kansallinen koodistopalvelu 12/12/2014 Petri Näätänen 8

9 PSYKIATRIAN TOIMENPITEET, MONIAMMATILLISUUS JA AMMATTIRYHMÄKOHTAISET TOIMENPITEET PSYKIATRIAN TOIMENPITEET OVAT LUONTEELTAAN MONIAMMATILLISIA KOODEJA Psykiatrian toimenpidekoodit ovat kaikkien ammattiryhmien yhteinen liittymäpinta psykiatriseen hoitoprosessiin ammattiryhmäkohtainen työpanos yhteisiin psykiatrisiin tutkimuksiin ja interventioihin tulee kirjatuksi ammattiryhmäkoodilla Mikäli ammattiryhmät haluavat vielä tarkentaa omilla valtakunnallisilla nimikkeistöillään omaa suoritettaan, se voidaan liittää mukaan viidentenä toimenpidetarkenteena (ks. Uranus-ohje) 12/12/2014 Petri Näätänen 9

10 Hoidon toteutus Hoitoprosessi Toimenpidetarkenteet Hoidon suunnittelu ja sisältö Päätoimenpiteet Menetelmälliset interventiot PSYKIATRISEN HOIDON TOIMENPIDEARKKITEHTUURI KARTOITTAA HOITOPROSESSIN Hoitotarpeenarvio ja matalan kynnyksen neuvonta Elektiivinen arvio Odotus- aika- Odotus- aika- Elektiivinen interventio Seuranta HOSU esim lääkehoitosuunn. pikaops lopetus HOSU, esim. perus, laaja OPS, KELA Psykoterapeuttiset interventiot HOSU, seuranta lopetus, keskeytymine n Psykiatriset konsultaatiot Psykiatriset tutkimukset Psykiatriset interventiot Muut hoitavat ja kuntouttavat psykososiaaliset interventiot Biologiset interventiot Palvelun toteuttaja Palvelun kesto Palvelumoodi Muu hoito, selvittely ja seuranta

11 Merkitseminen tietojärjestelmiin Toimenpiteet Käyntityypit Aikaleimat Seurattavat/raportoitavat aikavälit Psykiatrian läpimenoraportit ja kirjaaminen: yhteenveto Kokonaisläpimenoaika Hoitoon pääsyn odotusaika (suoraan lähetteellä tulleet, max 3kk/6kk) Elektiivisen hoidon läpimenoaika Seurantavaiheen läpimenoaika Hoidon tarpeen arviointi sekä matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus (max 6vko/3kk) Hoitoon pääsyn odotusaika hoidon tarpeen arvioinnin ensimmäiselle palvelutoiminnolle Hoitovastuu siirtyy erikoissaraanhoidolle Lähetteen käsittelyaika (max 3 vko) (hoidon tarpeen arviointijakso) Elektiivisen hoidon odotusaika Elektiivisen arvioinnin läpimenoaika Elektiivisen intervention odotusaika Elektiivisen intervention läpimenoaika (Seuranta) Lähetteen saapumispvm Jonoon asettamispvm, syykoodi: Hoidon tarpeen arviointi Hoidon tarpeen arvionnin palvelutoimintoja: Hoitopuhelu, Ensikäynti Uusintakäynti? Konsultaatiot, (PPA*) Pikavaltavaan ohjaus: Hoitosuunnitelma, ostopalvelupsykoterapia (PPC04) Päätös, että ei aseteta eshhoitojonoon (hoitotarpeen arviointijakso riittää) = Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) Jonoon asettamispvm, syykoodi: Sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito Ensikäyntipvm. Ensikäynti (suoraan lähetteellä) tai tutkimuskäynti (joilla ensikäynti jo hoitotarpeen arviointijaksolla) Ensimmäisen hoitosuunnitelman pvm: Tutkimukset Ensimmäinen (PPB*) psykiatrinen tai ennen hoitosuunnitelma hoitosuunnitelmaa (PPC*) tapahtuva vielä määrittelemätön hoito: Muu hoito, selvittely ja seuranta (PPG*) tai hoito päättyy ensikäyntiin/elektiiviseen arviointiin Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen PPC06) Elektiivisen intervention aloituspvm. Ensimmäinen Interventiotoimenpide (PPD*, PPE*, PPF*) Elektiivisen intervention loppupvm. a) ellei seurantajaksoa: Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06 ) tai Hoitosuunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07) b) jos seurantajakso: Hoitosuunnitelma, seuranta (PPC03) Kokonaishoidon loppupvm Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) tai Suunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07)

12

13

14 Suunniteltuja toimenpideraportteja: hoidon rakenne Psykiatrian palvelutoimintojen määrät, kestot ja osuudet Palvelu toimintojen pääluokat (voidaan porautua yksittäisiin toimenpiteisiin): Palvelutoimintojen kohteena olevat potilaat (N) Palvelutoimintojen kohteena olevien potilaiden osuus kaikista potilaista % Palvelutoimintojen lukumäärät (n) Osuus palvelutoimintopääluokan kokonaismäärästä (%) Osuus palvelutoimintojen kokonais määrästä (%) Palvelutoiminnon keskimääräinen kesto (h:min) Palvelutoiminnon summattu kesto (h:min) Osuus palvelutoimintopääluokan kokonaiskestosta (%) Osuus palvelutoimintojen kokonaiskestosta (%) Konsultaatiot Tutkimukset Hoitosuunnitelmat Psykoterapeuttiset interventiot Muut kuntouttavat interventiot Biologiset interventiot Muu hoito, selvittely ja seuranta Interventiot yhteensä Palvelutoiminnot yhteensä 12/10/2014 Petri Näätänen 14

15 Suunniteltuja toimenpideraportteja 2: Hoitoprosessi Hoitovaiheiden potilaslukumäärät ja läpimenoajat Potilaiden lukumäärä Läpimeno -aikojen lukumäär ä Hoito lopetettu (lkm) Hoito keskeyty -nyt (lkm) Siirto toiseen avohoitoyksikköön (lkm) Siirto toiseen osastohoitoyksikköön (lkm) Läpimenoaikojen keskiarvo (vrk) Läpimenoaikojen mediaani (vrk) Läpimenoaikojen keskihajonta (vrk) % osuus asetetusta läpimenoaikatavoitt eesta % osuus asetetusta viimeisen toimenpiteen maksimiviive tavoitteesta (1 % osuus hoitoon palanneet 30 vrk sisällä hoidon lopettaneista (2 % osuus hoitoon palanneet 180 vrk sisällä hoidon lopettaneista Lähetteen käsittely Hoidontarpeen arviointi, 1. palvelutoiminto Elektiivinen interventio Elektiivinen hoitokokonaisuus Odotus osastohoidon lopetus avohoito Hoidontarpeen arviointi, koko jakso Elektiivisen hoidon odotus Elektiivinen arviointi Elektiivisen intervention odotus, sisäinen psykoterap Elektiivisen intervention odotus, muu kuntoutus Elektiivisen intervention odotus,ostopalvelupsykoterapiat Seuranta Kokonaisläpimenoaika 12/10/2014 Petri Näätänen 15

16 Avokuntoutuksen interventioprofiili JMT PPG alle 100 n PPG alle 100 n 2 % Psykoterapeuttiset INTK/NEUROKOGN.REMED interventiot PPD INTM/MUU PSYK.HOITOTAPAAM PPE07 1 % 2 % PPG05 5 % INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ PPE08 15 % INTM/SEURANTATAPAAMINEN PPG04 28 % INTK/AMM.ERIT.RYHMÄ PPE09 6 % INTK/HÄIRIÖKOHT.RYHM PPE10 5 % INTM/NOPEUT. HOITOK PPG01 1 % Biologiset interventiot PPF 7 % Biologiset interventiot PPE alle 100 n PPE alle 100 n 5 % INTK/ASUMISVALMENNUS PPE22 3 % INTK/MUU KUNT.INTERV. PPE18 3 % INTK/SOSIAALISET TAIDOT PPE12 6 % INTK/TOIMINNALLINEN PPE11 11 %

17 TIETOHALLINNON KANSSA SUUNNITELTUJA LUOKITTELUMAHDOLLISUUKSIA Ensimmäinen datapoiminta suoritetta, joissa on psykiatrian toimenpide: Pot_nro Potilaan kotikunta Maksaja Tulosalue Tulosyksikkö Vastuualue Vastuuyksikko Erikoisala Potilaan_ikä Potilaan_sukupuoli Päädiagnoosi Sivudiagnoosi Palvelupäivä, vuosi, kuukausi Palvelutoimintojen_lkm Käyntityyppi Palvelutoiminto Palvelun toteuttaja Palvelunkesto Palvelumoodi 12/10/2014 Petri Näätänen 17

18 Yksittäisen masennusjakson (F32, 3845 suoritetta) ja toistuvan masennuksen (F33, 2480 suoritetta) vertailua (HUOM! näyte ei ole vielä edustava, käyttöönotto vasta aloitettu): Konsultaatiorakenne toistuvassa masennuksessa rikkaampi (huom: kaikki konsultaatiotoiminta ei näy suoritteissa)

19 TUTKIMUKSET: F32: Diagnostisten tutkimusten ja erityistyöntekijöiden tutkimusten suht. osuus suurempi F33: Työkykytutkimusten osuus suurempi

20 HOITOSUUNNITELMAT: Molemmissa (erityisesti toistuvassa)melko paljon seurantavaiheessa olevia potilaita F33: Suhteessa enemmän hoitosuunnitelmia

21 INTERVENTIOT: molemmissa ryhmissä noin puolet menetelmällisiä interventioita, interventiokirjoa ja monipuolisuutta löytyy

22 PALVELUJEN TOTEUTTAJA sairaanhoitajat 50-60% F33: sairaanhoitajien osuus hieman suurempi, F32: erityistyöntekijöiden osuus suurempi

23 PALVELUMOODI jalkautuvien ja etäpalvelujen osuus vielä hyvin pieni

24 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN IMPLEMENTOINTI Talokohtaiset info/koulutustilaisuudet starttituki (n. 35 tilaisuutta) Matinkylän ja Leppävaaran poliklinikat sekä Jorvin sairaala Tikkurilan ja Myyrmäen poliklinikat sekä Peijkasen sairaala Psykiatriakeskus + Meilahden poliklinikat, Ulfåsa ja Dagmarinkatu Pasilan, Itäkeskuksen ja Malmin alueella sijaitsevat avohoitoyksiköt + Kettutie Kellokosken sairaala/jmt sekä muut Hyvinkään sh-alueen yksiköt Porvoon sha:n tulosyksikkö ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden psykiatrian tulosyksikkö Esimieslinja päivittäinen tuki orp ja osastonhoitajakokoukset lääkärit erityistyöntekijät Kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset suunnittelu/koulutustyöryhmät sisältölinjaukset Osaamiskeskuksen kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset työryhmät, niissä myös mahdollisia vastuuhenkilöitä + Kellokoski/Hyvinkää edustus, Nuoriso, Akuutti, Mielialahäiriö, Psykoosi ja oikeusps., Gero, neuro, päihde Kirjaamistyöryhmä kirjaamislinjaukset Talokohtainen tekninen tuki päivittäinen tekninen tuki Teemu Natunen (Psykiatriakeskus) Kathy Harjusaari (Jorvi) Erja Paavilainen (Hyvinkään alue) Erkki Heinonen (Peijas, myös sisältötuki) Jatkuvasti päivetettävä materiaalituki intranetissä omalla sivullaan kaikkien hyödynnettävissä: 24

25 Ajankohtaisinta HUS psykiatrian kierroksiin ja tukeen valmistautuminen Tukikäyntejä yksiköissä Lisäkäyntien korvaamismahdollisuuden pilotointi Toimenpidekirjauksen seurantaraportointi (julkinen Benchmarktaulukko toimenpidetilaan) Yksiköillä tarve supistaa/kohdentaa ohjeistusta päivitysongelmat perehtymisongelmat Ratkaisuja: Ohjeistuksiin rakenne, jossa integroidaan yleiset määrittelyt ja yksikön tarkennukset/sovellukset Yhteinen ohjeistuspankki intran työtilaan, jossa kaikki ohjeistukset yhteisesti katsottavissa ja päivitykset helpompia

26 TIIVIS KATSAUS PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKOODEIHIN HUOM: Palvelutoimintoja kuvaavia toimenpidekoodeja on melko runsaasti (tällä hetkellä 131), koska katetaan koko psykiatrian toiminta, mutta yksikköä/työntekijää kohti toimenpidekoodeista muodostuu rajallinen tutuksi tuleva setti (todennäköisesti 5-15 tyypillisesti käytettävää toimenpidettä) 12/10/2014 Petri Näätänen 26

27 YKSI TOIMENPIDE VALITAAN KUSTAKIN PÄÄLUOKASTA (YHT. NELJÄ ) PSYKIATRIAN TOIMENPITEIDEN PÄÄLUOKAT Päätoimenpide Tarkentavat lisäkoodit 1. Palvelutoiminto (Mitä tehdään/tehtiin?) konsultaatiot tutkimukset hoitosuunnitelmat interventiot 2. Palvelun toteuttaja (Kuka teki?) 3. Palvelun kesto (Kuinka kauan kokonaisuudessaan kesti?) 4. Palvelumoodi (Miten toteutettiin?) 12/10/2014 Petri Näätänen 27

28

29

30 PSYKIATRISET KONSULTAATIOT HOITOVASTUU EI VIELÄ SIIRTYNYT ERIKOISSAIRAANHOIDOLLE TAI SE ON JO SIIRRETTY ETEENPÄIN HOITOTARPEEN ARVIO JA MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTA PPA01 Psykiatrisen hoitotarpeen arvio PPA02 Psykiatrinen jatkohoidon konsultaatio PPA03 Sisäinen psykiatrinen konsultaatio PPA04 Muu psykiatrinen konsultaatio PPA05 Somatiikan psykiatrinen konsultaatio PPA06 Psykiatrinen lääkehoitokonsultaatio PPA07 Varhaisen mielenterveysriskin konsultaatio PPA08 Varhaisen mielenterveysriskin verkostokonsultaatio PPA09 Varhaisen mielenterveysriskin konsultatiivinen tutkimus PPA10 Varhaisen mielenterveysriskin konsultatiivinen interventio PPA11 Kuulovammaisen psykiatrinen konsultaatio PPA12 Neuropsykiatrinen konsultaatio PPA13 Psykiatrinen työkykykonsultaatio PPA14 Sukupuoli-identiteettitutkimuksen konsultaatio PPA15 Puolustusvoimien palveluaikainen psykiatrinen konsultaatio 12/10/2014 Petri Näätänen 30

31 PSYKIATRISET TUTKIMUKSET TUTKIMUSJAKSO (ELEKTIIVINEN ARVIOINTI) JA LISÄTUTKIMUKSET ILMAISEVAT KOKONAISUUDEN, MIHIN TUTKIMUSKÄYNNIT KUULUVAT PPB01 Diagnostiset ja oireita kartoittavat tutkimukset PPB02 Yleisarvio kuntoutustarpeesta PPB03 Psykiatrian ammattikohtainen erityistutkimus PPB04 Toimintakyvyn arviointi PPB05 Psykiatrinen työkyky- ja kuntoutusarvio PPB06 Ammatillisen kuntoutuksen tarpeen arviointi PPB07 Psykoterapia-arvio PPB08 Psykiatrian somaattinen tutkimus PPB09 Päihdepsykiatrinen tutkimus PPB10 Päihdepsykiatrinen korvaushoitoarvio PPB11 Mielentilatutkimus PPB12 Psykiatrinen riskiarvio PPB13 Siviilioikeuspsykiatriset arviot PPB14 Syömishäiriöpotilaan tutkimus PPB15 Kehitykselliseen neuropsykiatriaan liittyvät tutkimukset PPB16 Psykiatrian neurologinen tutkimus PPB17 Sukupuoli-identiteetin tutkimus PPB19 Monikulttuurinen arviointi PPB20 Kehitysvammapsykiatrinen arviointi PPB21 Kuulovammaisen psykiatrinen tutkimus ja hoito PPB22 Psykiatrinen palvelukelpoisuusarvio PPB23 Muu psykiatrinen kelpoisuusarvio PPB24 Kriisinhallintahenkilöstön psykiatrinen arvio PPB25 Lapsen seksuaalisen riiston tutkimus (SERI) PPB26 Lastensuojelulain mukaisen erityisen huolenpidon jaksoa varten tehty arvio PPB27 Muu lastensuojeluarvio PPB28 Terveydenhuollon ammattilaisen ammatillisen toimintakyvyn tutkimus PPB18 Muut tutkimukset 12/10/2014 Petri Näätänen 31

32 PSYKIATRISEN HOITOSUUNNITELMAN VALMISTUMINEN JA TARKISTAMINEN HOITOSUUNNITELMATOIMENPITEELLÄ ILMAISTAAN HOIDON SUUNNITELTU LAAJUUS, TOTEUTUSTAPA, SIIRROT JA KESKEYTYMISET HOITOSUUNNITELMAN KIRJAAMISPÄIVÄMÄÄRÄ ALOITTAA ELEKTIIVISEN HOIDON ODOTUSAJAN SEURANNAN (ESIM. PSYKOTERAPIAN JONOTUSAIKA) HOITOSUUNNITELMAKOODILLA SEURATAAN MYÖS HOITOSUUNNITELMIEN TARKISTUSTIHEYTTÄ ESH:n sisäiset kuntoutus/hoitointerventiot ja seuranta PPC01 Hoitosuunnitelma, perus/ensivaihe PPC02 Hoitosuunnitelma, laajennettu/pitkittynyt PPC03 Hoitosuunnitelma, seuranta ESH:n sisäiset sekä ulkoiset psykoterapeuttiset interventiot ESH:n hoidon tai tutkimuksen lopettaminen tai keskeyttäminen PPC08 Hoitosuunnitelma, erikoissairaanhoidon lyhytpsykoterapia PPC09 Hoitosuunnitelma, erikoissairaanhoidon laajennettu psykoterapia PPC04 Hoitosuunnitelma, ostopalvelupsykoterapia PPC05 Hoitosuunnitelma, KELA-psykoterapia PPC06 Hoitosuunnitelma, lopettaminen PPC07 Hoitosuunnitelma, keskeytyminen Sisäiset siirrot PPC10 Hoitosuunnitelma, siirto psykiatriselle poliklinikalle PPC11 Hoitosuunnitelma, siirto psykiatriseen intensiiviavohoitoon PPC12 Hoitosuunnitelma, siirto psykiatriseen osastohoitoon 12/10/2014 Petri Näätänen 32

33 Aikaleimat Hoitosuunnitelmakirjaukset hoitoprosessin päävaiheiden määrittelijöinä Lähetteen käsittelyaika (max 3 vko) (hoidon tarpeen arviointi) Elektiivisen hoidon odotusaika Elektiivisen arvioinnin läpimenoaika ( tutkimusjakso ) Elektiivisen intervention odotusaika Elektiivisen intervention läpimenoaika (Seuranta) Lähetteen saapumispvm Jonotuksen syykoodi: Hoidon tarpeen arviointi Jonotuksen syykoodi: Sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito Ensikäyntipvm. Ensimmäisen hoitosuunnitel man valmistumispvm: Elektiivisen intervention aloituspvm. Hoitosuunnitema, seuranta tai Hoitosuunnitelma, lopettaminen. Hoitosuunnitelma, lopettaminen

34 Merkitseminen tietojärjestelmiin Toimenpiteet Käyntityypit Aikaleimat Seurattavat/raportoitavat aikavälit Psykiatrian läpimenoraportit ja kirjaaminen: yhteenveto Kokonaisläpimenoaika Hoitoon pääsyn odotusaika (suoraan lähetteellä tulleet, max 3kk/6kk) Elektiivisen hoidon läpimenoaika Seurantavaiheen läpimenoaika Hoidon tarpeen arviointi sekä matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus (max 6vko/3kk) Hoitoon pääsyn odotusaika hoidon tarpeen arvioinnin ensimmäiselle palvelutoiminnolle Hoitovastuu siirtyy erikoissaraanhoidolle Lähetteen käsittelyaika (max 3 vko) (hoidon tarpeen arviointijakso) Elektiivisen hoidon odotusaika Elektiivisen arvioinnin läpimenoaika Elektiivisen intervention odotusaika Elektiivisen intervention läpimenoaika (Seuranta) Lähetteen saapumispvm Jonoon asettamispvm, syykoodi: Hoidon tarpeen arviointi Hoidon tarpeen arvionnin palvelutoimintoja: Hoitopuhelu, Ensikäynti Uusintakäynti? Konsultaatiot, (PPA*) Pikavaltavaan ohjaus: Hoitosuunnitelma, ostopalvelupsykoterapia (PPC04) Päätös, että ei aseteta eshhoitojonoon (hoitotarpeen arviointijakso riittää) = Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) Jonoon asettamispvm, syykoodi: Sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito Ensikäyntipvm. Ensikäynti (suoraan lähetteellä) tai tutkimuskäynti (joilla ensikäynti jo hoitotarpeen arviointijaksolla) Ensimmäisen hoitosuunnitelman pvm: Tutkimukset Ensimmäinen (PPB*) psykiatrinen tai ennen hoitosuunnitelma hoitosuunnitelmaa (PPC*) tapahtuva vielä määrittelemätön hoito: Muu hoito, selvittely ja seuranta (PPG*) tai hoito päättyy ensikäyntiin/elektiiviseen arviointiin Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen PPC06) Elektiivisen intervention aloituspvm. Ensimmäinen Interventiotoimenpide (PPD*, PPE*, PPF*) Elektiivisen intervention loppupvm. a) ellei seurantajaksoa: Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06 ) tai Hoitosuunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07) b) jos seurantajakso: Hoitosuunnitelma, seuranta (PPC03) Kokonaishoidon loppupvm Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) tai Suunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07)

35 Psykiatrinen hoitosuunnitelma hoitokokonaisuuden määrittelijänä Hoito/kuntoutussuunnitelman laatiminen ja tarkistus + lisämääre Moniammatillinen työryhmä / hoitoon osallistuvat työntekijät Hoidosta vastaava lääkäri määrittelee Potilasryhmille ensisijaisesti tarjottava sisäisen hoidon peruskokonaisuus, hoidon peruspaketti tai myös akuutin vaiheen hoito Toistuvaan tai komplisoituneeseen sairaudentilaan tarjottava hoitokokonaisuus, joka on tyypillisesti edellistä vaihetta laajempi tai intensiivisempi Pitkäaikaiseen sairauteen tai seurantaan liittyvä hoitokokonaisuus, joka on tyypillisesti intensiteetiltään harvajaksoisempi kuin edelliset vaiheet mutta saattaa olla näitä pitkäkestoisempi Ostopalveluterapiaa odottavat tai siinä jatkavat potilaat KELA-psykoterapiaa odottavat tai siinä jatkavat potilaat 10/26/2012 Hoidon päättäminen suunnitelman mukaisesti Hoidon keskeytyminen suunnittelemattomasti Petri Näätänen 35

36 Psykiatrisen hoidon interventioluokat Psykiatriset interventiot Menetelmälliset interventiot Muu hoito, selvittely ja seuranta Psykoterapeuttiset interventiot Muut hoitavat ja kuntouttavat psykososiaaliset interventiot Biologiset interventiot

37 PSYKOTERAPEUTTISET INTERVENTIOT PSYKOTERAPEUTTISET INTERVENTIOT OVAT HOITOSUUNNITELMASSA SOVITTUJA PSYKOTERAPEUTIN TAI SISÄISEN PSYKOTERAPEUTTISET TYÖSKENTELYOTTEEN KOULUTUKSEN SAANEEN TYÖNTEKIJÄN ANTAMIA HOITOJA, JOILLA HOITOSUUNNITELMASSA SOVITUT SELKEÄT ALOITUS-, TARKISTUS- JA LOPETUSAJANKOHDAT JOISSA AKTIIVISESTI KÄYTETÄÄN JOITAKIN SEURAAVISTA MENETELMISTÄ PPD01 Systemaattinen yksilöhoito, psykodynaaminen PPD02 Systemaattinen yksilöhoito, kognitiivinen PPD03 Syst. yksilöhoito, kognitiivis-käyttäytymisterapeuttinen PPD04 Syst. yksilöhoito, dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) PPD05 Systemaattinen yksilöhoito, interpersoonallinen (IPT) PPD06 Syst. yksilöh, Interpersonal and Social Rhythm Therapy (IPSRT) PPD07 Syst. yksilöhoito, Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) PPD08 Syst. yksilöhoito, Mentalisation Based Treatment (MBT) PPD09 Systemaattinen yksilöhoito, skeematerapia PPD10 Syst. yksilöhoito, kroonisen masennuksen CBASP PPD11 Systemaattinen yksilöhoito, hyväksymis- ja omistautumisterapia PPD12 Systemaattinen yksilöhoito, traumaterapia PPD13 Systemaattinen yksilöhoito, kriisihoito PPD14 Systemaattinen yksilöhoito, ratkaisukeskeinen PPD15 Systemaattinen yksilöhoito, integratiivinen PPD16 Systemaattinen ryhmähoito, psykodynaaminen PPD17 Systemaattinen ryhmähoito, kognitiivinen PPD18 Systemaattinen ryhmähoito, DKT PPD19 Systemaattinen perhehoito, perheterapia PPD20 Systemaattinen perhehoito, Family Focused Treatment (FFT) PPD21 Systemaattinen verkostohoito, Multi-System Therapy (MST) PPD22 Syst. verkostohoito, Multi-Dimensional Family Therapy (MDFT) PPD24 Systemaattinen ryhmähoito, MBCT PPD25 Systemaattinen ryhmähoito, CBASP PPD26 Systemaattinen perhehoito, moniperheterapia (MFGT) PPD27 Systemaattinen yksilöhoito, kognitiivis-analyyttinen PPD28 Systemaattinen yksilöhoito, EMDR PPD29 Syst. ryhmähoito, Aggression Replacement Training (ART) PPD23 Muu psykoterapeuttinen interventio 12/10/2014 Petri Näätänen 37

38 MUUT KUNTOUTTAVAT JA HOITAVAT INTERVENTIOT HOITOSUUNNITELMASSA SOVITTUJA JA PALVELUYHTEENVEDOISSA KUVATTUJA MUITA SYSTEMAATTISIA KUNTOUTUS/HOITOINTERVENTIOITA, JOTKA POHJAUTUVAT SEURAAVIIN MENETELMIIN JA JOIHIN TOTEUTTAJALLA ON RIITTÄVÄ KOULUTUS PPE01 Psykoedukaatio, yksilö PPE02 Psykoedukaatio, perhe PPE03 Psykoedukaatio, ryhmä PPE04 Tehostettu avohoito (ACT) PPE05 Ammatillinen kuntoutus PPE06 Neuropsykologinen kuntoutus PPE07 Neurokognitiivinen remediaatio PPE08 Ammattikohtainen erityisinterventio, yksilö PPE09 Ammattikohtainen erityisinterventio, ryhmä PPE10 Häiriökohtainen ryhmähoito PPE11 Kuntouttava ryhmäinterventio, toiminnallinen PPE12 Kuntouttava ryhmäinterventio, sosiaaliset taidot PPE13 Kuntouttava ryhmäinterventio, SCIT PPE14 Lapsikeskeinen perhehoito PPE15 Fokusoitu vanhempainohjanta PPE16 Muu perhetyö PPE17 Verkostotyö PPE19 Muu tehostettu hoito PPE20 Hoito- ja kuntoutusvalmennus PPE21 Työvalmennus PPE22 Asumis- ja asioimistaitojen valmennus PPE23 Motivoiva haastattelu PPE24 Taideterapia PPE25 Kognitiivinen remediaatio, cogntitive remediation therapy (CRT) PPE26 Vakavan mielenterveysriskin varhaisinterventio PPE27 Psykoosiriskin varhaisinterventio PPE28 Varhaisriski-intervention vaikuttavuuden seuranta PPE18 Muu kuntouttava interventio 12/10/2014 Petri Näätänen 38

39 BIOLOGISET INTERVENTIOT PÄÄASIASSA BIOLOGISIIN HOITOMUOTOIHIN LIITTYVÄT HOITOTAPAAMISET PPF01 Psykiatrinen lääkehoito PPF02 Sähköhoito (ECT) PPF03 Magneettistimulaatio (TMS) PPF04 Muu neurostimulaatiohoito PPF06 Ketamiini-infuusio PPF07 Psykiatrinen lääkehoitosuunnitelma PPF08 Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito PPF09 Raskausajan päihdevieroitus PPF10 Muu päihdevieroitus PPF05 Muu biologinen interventio 12/10/2014 Petri Näätänen 39

40 MUU HOITO, SELVITTELY JA SEURANTA MUU KUIN EDELLISIIN LUOKKIIN KUULUVAT HOITOINTERVENTIOT ESIM. TUTKIMUSJAKSOLLE KUULUVAT YKSITTÄISET HOITOKÄYNNIT TAI SUPPORTIIVISET HOITOKÄYNNIT PPG01 Nopeutettu psykiatrinen hoitokontakti PPG02 Psykiatrinen perhekontakti PPG03 Psykiatrinen verkostokontakti PPG04 Psykiatrinen seurantakontakti PPG05 Muu psykiatrinen hoitokontakti 12/10/2014 Petri Näätänen 40

41 LISÄKOODI 1: PALVELUN TOTEUTTAJA PALVELUN TOTEUTTAJAKOODILLA MERKITÄÄN PALVELUTAPAHTUMAN SUORITTAJA, JOKA VOI OLLA MYÖS TYÖPARI TAI TYÖRYHMÄ TYÖPARI-TYÖRYHMÄKOODEISSA SOVITTU VASTUUHENKILÖ KIRJAA TOIMENPIDEKOKONAISUUDEN, LISÄKÄYNNEILLE EI KIRJATA Z2221 PPH02 Z2230 Z3231 Z2445 PPH06 Z2446 PPH08 Z3226 Z3229 Lääkäri Ylilääkäri, osastonylilääkäri tai apulaisylilääkäri Ylihoitaja tai osastonhoitaja Sairaanhoitaja Psykologi Neuropsykologi Sosiaalityöntekijä Toimintaterapeutti Fysioterapeutti Muu terveydenhuollon erityistyöntekijä PPH11 PPH12 PPH13 PPH14 PPH15 PPH16 PPH17 PPH18 Lääkäri-hoitaja työpari Lääkäri-erityistyöntekijä työpari Erityistyöntekijä-hoitaja työpari Hoitajatyöpari Moniammatillinen työryhmä Muu hoitohenkilö Erityistyöntekijätyöpari Kuntoutusohjaaja 41

42 LISÄKOODI 2: PALVELUN KESTO PALVELUN KESTO SISÄLTÄEN EPÄSUORAN TYÖN TYÖPARIN TAI MONIAMMATILLISEN TYÖRYHMÄN KOHDALLA MERKITÄÄN MUKANA OLLEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN KOKONAISAIKA ZXE01 ZXE02 ZXE03 ZXE04 ZXE05 ZXE06 ZXE11 ZXE13 ZXE15 ZXE17 ZXE20 ZXE30 ZXE40 Kesto 0-9 minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto minuuttia Kesto 3-5 tuntia Kesto 5-7 tuntia Kesto 7-9 tuntia 12/10/2014 Petri Näätänen 42

43 LISÄKOODI 3: PALVELUMOODI PALVELUN TOTEUTTAMISTAPA ZY010 ZY000 PPI02 PPI03 PPI04 PPI05 PPI06 PPI07 PPI08 PPI09 PPI10 PPI11 PPI12 Polikliininen hoito Vuodeosastohoito Päiväosasto tai muu intensiiviavohoito Perusterveydenhuollon tai sosiaalitoimen yksikössä suoritettu palvelu Potilaan koti- tai arkiympäristössä suoritettu palvelu Työpaikalla, koulussa tai työ/kouluterveydenhuollossa suoritettu palvelu Puhelimitse suoritettu palvelu Videoyhteydessä suoritettu palvelu Tekstipohjaisesti suoritettu palvelu Tietotekniikka-avusteinen palvelu Peruuttamaton poisjäänti (ei vielä käytettävissä) Kolmannen sektorin toimintaympäristössä suoritettu palvelu Palveluasumisympäristössä suoritettu palvelu 12/10/2014 Petri Näätänen 43

44 RAPORTOINTIESIMERKKEJÄ Hoidon sisällön rakenneanalyysi Hoitoprosessianalyysi 12/10/2014 Petri Näätänen 44

45 TIETOHALLINNON KANSSA SUUNNITELTUJA LUOKITTELUMAHDOLLISUUKSIA VERTAILU-ULOTTUVUUDET: aika hoitovaihe diagnoosipääryhmät ikäryhmät sukupuoli yksiköt palvelun toteuttaja palvelumoodi kotikunta maksaja 12/10/2014 Petri Näätänen 45

46 Avokuntoutuksen interventioprofiili JMT PPG alle 100 n PPG alle 100 n 2 % Psykoterapeuttiset INTK/NEUROKOGN.REMED interventiot PPD INTM/MUU PSYK.HOITOTAPAAM PPE07 1 % 2 % PPG05 5 % INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ PPE08 15 % INTM/SEURANTATAPAAMINEN PPG04 28 % INTK/AMM.ERIT.RYHMÄ PPE09 6 % INTK/HÄIRIÖKOHT.RYHM PPE10 5 % INTM/NOPEUT. HOITOK PPG01 1 % Biologiset interventiot PPF 7 % Biologiset interventiot PPE alle 100 n PPE alle 100 n 5 % INTK/ASUMISVALMENNUS PPE22 3 % INTK/MUU KUNT.INTERV. PPE18 3 % INTK/SOSIAALISET TAIDOT PPE12 6 % INTK/TOIMINNALLINEN PPE11 11 %

47 Suunniteltuja toimenpideraportteja: hoidon rakenne Psykiatrian palvelutoimintojen määrät, kestot ja osuudet Palvelu toimintojen pääluokat (voidaan porautua yksittäisiin toimenpiteisiin): Palvelutoimintojen kohteena olevat potilaat (N) Palvelutoimintojen kohteena olevien potilaiden osuus kaikista potilaista % Palvelutoimintojen lukumäärät (n) Osuus palvelutoimintopääluokan kokonaismäärästä (%) Osuus palvelutoimintojen kokonais määrästä (%) Palvelutoiminnon keskimääräinen kesto (h:min) Palvelutoiminnon summattu kesto (h:min) Osuus palvelutoimintopääluokan kokonaiskestosta (%) Osuus palvelutoimintojen kokonaiskestosta (%) Konsultaatiot Tutkimukset Hoitosuunnitelmat Psykoterapeuttiset interventiot Muut kuntouttavat interventiot Biologiset interventiot Muu hoito, selvittely ja seuranta Interventiot yhteensä Palvelutoiminnot yhteensä 12/10/2014 Petri Näätänen 47

48 Merkitseminen tietojärjestelmiin Toimenpiteet Käyntityypit Aikaleimat Seurattavat/raportoitavat aikavälit Psykiatrian läpimenoraportit ja kirjaaminen: yhteenveto Kokonaisläpimenoaika Hoitoon pääsyn odotusaika (suoraan lähetteellä tulleet, max 3kk/6kk) Elektiivisen hoidon läpimenoaika Seurantavaiheen läpimenoaika Hoidon tarpeen arviointi sekä matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus (max 6vko/3kk) Hoitoon pääsyn odotusaika hoidon tarpeen arvioinnin ensimmäiselle palvelutoiminnolle Hoitovastuu siirtyy erikoissaraanhoidolle Lähetteen käsittelyaika (max 3 vko) (hoidon tarpeen arviointijakso) Elektiivisen hoidon odotusaika Elektiivisen arvioinnin läpimenoaika Elektiivisen intervention odotusaika Elektiivisen intervention läpimenoaika (Seuranta) Lähetteen saapumispvm Jonoon asettamispvm, syykoodi: Hoidon tarpeen arviointi Hoidon tarpeen arvionnin palvelutoimintoja: Hoitopuhelu, Ensikäynti Uusintakäynti? Konsultaatiot, (PPA*) Pikavaltavaan ohjaus: Hoitosuunnitelma, ostopalvelupsykoterapia (PPC04) Päätös, että ei aseteta eshhoitojonoon (hoitotarpeen arviointijakso riittää) = Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) Jonoon asettamispvm, syykoodi: Sairaalan resurssit tai kiireellinen hoito Ensikäyntipvm. Ensikäynti (suoraan lähetteellä) tai tutkimuskäynti (joilla ensikäynti jo hoitotarpeen arviointijaksolla) Ensimmäisen hoitosuunnitelman pvm: Tutkimukset Ensimmäinen (PPB*) psykiatrinen tai ennen hoitosuunnitelma hoitosuunnitelmaa (PPC*) tapahtuva vielä määrittelemätön hoito: Muu hoito, selvittely ja seuranta (PPG*) tai hoito päättyy ensikäyntiin/elektiiviseen arviointiin Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen PPC06) Elektiivisen intervention aloituspvm. Ensimmäinen Interventiotoimenpide (PPD*, PPE*, PPF*) Elektiivisen intervention loppupvm. a) ellei seurantajaksoa: Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06 ) tai Hoitosuunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07) b) jos seurantajakso: Hoitosuunnitelma, seuranta (PPC03) Kokonaishoidon loppupvm Psy/Päätöskäynti Hoitosuunnitelma, hoidon lopettaminen (PPC06) tai Suunnitelma, hoidon keskeytyminen (PPC07)

49 MUU KUNTOUTTAVA TAI HOITAVA INTERVENTIO Palvelutoiminto Mittari Z2221 Lääkäri Z3231 Sairaanhoitaja PPE01 Psykoedukaatio, yksilö Lkm Kesto (h) 1,8 108 Keskim. kesto (min) 55 50,6 Z2446 Sosiaalityöntekijä Z2445 Psykologi Z3226 Fysioterapeutti Z3229 Muu terveydenhuolllon erit PPH17 Erityistyöntekijätyöpari PPE02 Lkm 2 Psykoedukaatio, perhe Kesto (h) 2,6 Keskim. kesto (min) 75 PPE03 Psykoedukaatio, ryhmä PPE04 Tehostettu avohoito (ACT) PPE05 Ammatillinen kuntoutus PPE06 Neuropsykologinen kuntoutus PPE07 Neurokognitiivinen remediaatio PPE08 Ammattikohtainen erityisinterventio, yksilö PPE09 Ammattikohtainen erityisinterventio, ryhmä PPE10 Häiriökohtainen ryhmähoito PPE11 Kuntouttava ryhmäinterventio, toiminnallinen Lkm Kesto (h) 1 24,6 0,8 Keskim. kesto (min) 55 28,8 25 Lkm 9 3 Kesto (h) 10,8 4 Keskim. kesto (min) 71,6 78,4 Lkm Kesto (h) 10,2 334 Keskim. kesto (min) 76,8 179 Lkm 1 Kesto (h) 1,2 Keskim. kesto (min) 75 Lkm 2 21 Kesto (h) 12 26,2 Keskim. kesto (min) Lkm Kesto (h) 1153,8 98,6 76,2 16,4 286,8 Keskim. kesto (min) 66,6 68,8 59,4 44,6 80,8 Lkm Kesto (h) Keskim. kesto (min) 59 46,6 83,4 Lkm Kesto (h) 31,8 5,2 321 Keskim. kesto (min) 76, ,2 Lkm Kesto (h) 240,4 68,6 6 Keskim. kesto (min) 62,

50 Suunniteltuja toimenpideraportteja 2: Hoitoprosessi Hoitovaiheiden potilaslukumäärät ja läpimenoajat Potilaiden lukumäärä Läpimeno -aikojen lukumäär ä Hoito lopetettu (lkm) Hoito keskeyty -nyt (lkm) Siirto toiseen avohoitoyksikköön (lkm) Siirto toiseen osastohoitoyksikköön (lkm) Läpimenoaikojen keskiarvo (vrk) Läpimenoaikojen mediaani (vrk) Läpimenoaikojen keskihajonta (vrk) % osuus asetetusta läpimenoaikatavoitt eesta % osuus asetetusta viimeisen toimenpiteen maksimiviive tavoitteesta (1 % osuus hoitoon palanneet 30 vrk sisällä hoidon lopettaneista (2 % osuus hoitoon palanneet 180 vrk sisällä hoidon lopettaneista Lähetteen käsittely Hoidontarpeen arviointi, 1. palvelutoiminto Elektiivinen interventio Elektiivinen hoitokokonaisuus Odotus osastohoidon lopetus avohoito Hoidontarpeen arviointi, koko jakso Elektiivisen hoidon odotus Elektiivinen arviointi Elektiivisen intervention odotus, sisäinen psykoterap Elektiivisen intervention odotus, muu kuntoutus Elektiivisen intervention odotus,ostopalvelupsykoterapiat Seuranta Kokonaisläpimenoaika 12/10/2014 Petri Näätänen 50

51 TOIMENPIDEKOODIT MAHDOLLISTAVAT TULEVAISUUDESSA POTILASKOHTAISEN PROSESSIN SEURANNAN JA LAADUN VARMISTAMISEN ESIM. OSASTOLLA (KELLOKOSKEN OSASTOJEN 3 JA 4 PILOTIN TULOKSIA) Potilasnumero Toimepide Pvm Toimenpide Koodi Toimenpide selite PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPB01 TUTK/DIAGNOSTINEN 1 PPB09 TUTK/PÄIHDEPSYK. 1 PPE08 INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ PPB08 TUTK/SOMAATTINEN PPC02 HOSU/LAAJENNETTU PPE08 INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ PPE18 INTK/MUU KUNT.INTERV PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE18 INTK/MUU KUNT.INTERV PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE18 INTK/MUU KUNT.INTERV PPE08 INTK/AMM.ERIT.YKSILÖ 1 PPE11 INTK/TOIMINNALLINEN PPE18 INTK/MUU KUNT.INTERV. 1

52 TULEVAISUUDEN ANALYYSEJA: TYÖNTEKIJÄKOHTAINEN TYÖNKUVAN ANALYYSI ESIM KEHITYSKESKUSTELUJEN POHJAKSI 10/26/2012 Petri Näätänen 52

53 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN IMPLEMENTOINTI JA TUKI 12/10/2014 Petri Näätänen 53

54 PSYKIATRIAN TOIMENPIDEKIRJAUKSEN IMPLEMENTOINTI Talokohtaiset info/koulutustilaisuudet starttituki (kalenterissa varattavissa 31 aikaa) Matinkylän poliklinikat (tilaisuus jo sovittu) Leppävaaran poliklinikat Myyrmäen poliklinikat Tikkurilan poliklinikat Psykiatriakeskus + Meilahden polilklinikat, Ulfåsa ja Dagmarinkatu Jorvin sairaala Peijaksen sairaala Itäkeskuksen alueella sijaitsevat avohoitoyksiköt + Kettutie Pasilan alueella sijaitsevat avohoitoyksiköt Malmin pkl Kellokosken sairaala/jmt sekä muut Hyvinkään sh-alueen yksiköt Esimieslinja päivittäinen tuki orp ja osastonhoitajakokoukset lääkärit erityistyöntekijät Kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset suunnittelu/koulutustyöryhmät sisältölinjaukset Osaamiskeskuksen kehittämistyöryhmä sekä linjakohtaiset työryhmät, niissä myös mahdollisia vastuuhenkilöitä + Kellokoski/Hyvinkää edustus, Nuoriso, Akuutti, Mielialahäiriö, Psykoosi ja oikeusps., Gero, neuro, päihde Kirjaamistyöryhmä kirjaamislinjaukset Talokohtainen tekninen tuki päivittäinen tekninen tuki Teemu Natunen (Psykiatriakeskus) Kathy Harjusaari (Jorvi) Erja Paavilainen (Hyvinkään alue) Erkki Heinonen (Peijas, myös sisältötuki) Jatkuvasti päivetettävä materiaalituki intranetissä omalla sivullaan kaikkien hyödynnettävissä 54

55 TOIMENPPITEIDEN KIRJAAMINEN URANUS 8.4 POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSSÄ Seuraavilla dioilla olevat kuvakaappaukset löytyvät psykiatrian toimenpidekirjausohjeista. Starttikoulutustilaisuuksissa demotaan kirjaaminen Uranus 8.4 opetusversion avulla. 12/10/2014 Petri Näätänen 55

56 TOIMENPIDEKOODIEN KIRJAAMINEN AJANVARAUKSEN YHTEYDESSÄ 12/10/2014 Petri Näätänen 56

57 TOIMENPIDEKOODIEN KIRJAAMINEN KÄYNNIN JÄLKEEN 12/10/2014 Petri Näätänen 57

58 Hakua helpottavien etuindeksien käyttö:

59 TOIMENPIDEKOODIN KOPIOINTI AIKAISEMMALTA KÄYNNILTÄ 12/10/2014 Petri Näätänen 59

60 ERITYISTYÖNTEKIJÄTOIMENPITEET LISÄYKSENÄ 12/10/2014 Petri Näätänen 60

61

62

63

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka 05.11.2009 1 Esityksen tavoitteet Taustaa Tietoketjut, niiden rooli Tuotteistus

Lisätiedot

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaan kaupunki, mielenterveyspalvelut Mielen avain -hanke Milla Bergman Pihla Markkanen Hannu Ylönen Lauri Kuosmanen Marraskuu 2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ!

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ! !""#$ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa II osa Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalavereista Niina Remsu

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot