Lisätietoja. Dyspepsian ja helikobakteeri-infektion diagnostiikassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätietoja. Dyspepsian ja helikobakteeri-infektion diagnostiikassa"

Transkriptio

1 GastrPanel - ja Acetium -keksinnöt: Dyspepsian ja helikbakteeri-infektin diagnstiikkaan tarkitettu GastrPanel -veritutkimus paljastaa mm. atrfisen gastriitin (haptn maha) ja siihen liittyvät riskit, kuten maha- ja rukatrvisyövän riskin. Acetium -kapselit, jtka sitvat mahalaukussa karsingeenistä asetaldehydiä vaarattmaksi yhdisteeksi, vivat mm. vähentää näiden vakavien syöpien riskiä. GastrPanel ja Acetium -innvaatit yhdessä vat ainutlaatuinen yhdistelmä, jka vi auttaa ehkäisemään maha- ja rukatrvisyöpää. GastrPanel löytää atrfisen gastriitin, jhn liittyy khnnut riski sairastua maha- ja rukatrvisyöpään siinä vaiheessa kun ne vielä vat hidettavissa. Atrfinen gastriitti mahan runk-sassa, jka n tavallisesti parantumatn, jhtaa mahalaukun pysyvään hapttmuuteen. Hapttmassa mahassa (jnka myös aiheuttaa pitkäaikainen PPI-lääkitys) suusta peräisin levat mikrbit säilyvät hengissä ja tuttavat asetaldehydiä alkhlista ja ravinnn sisältämästä skerista. Uudessa WHO:n vunna 2009 julkistamassa syöpävaarallisten yhdisteiden luettelssa alkhlijumien sisältämä ja alkhlista sisäsyntyisesti mudstuva asetaldehydi n lukiteltu ryhmään 1, kuten tunnetut syöpävaaralliset yhdisteet, kuten asbesti, tupakansavu ja bentseeni. Glbaalisesti ruuansulatuskanavan mikrbien tai tupakansavun kautta tapahtuva asetaldehydialtistus liittyy arvilta neljään miljnaan uuteen syöpään jka vusi, mikä edustaa lähes 40 % kaikista syövistä. Näihin kuuluvat ylähengitysteiden ja ylemmän ruuansulatuskanavan syövät, sekä paksusuli- ja keuhksyöpä. Bihit n kehittänyt Acetium tutteita ja menetelmän, jilla vidaan vähentää fysikaalista ja ravintperäistä asetaldehydialtistusta (www.bihit.fi/tutkimus /tutkimussuunnitelmia). Eurpan kmissin asettaman tieteellisen asiantuntijaryhmän vunna 2012 antaman yksimielisen susituksen mukaan ksmeettisessa lppututteessa saa lla asetaldehydiä krkeintaan 5 mg/l ja suuvesiin asetaldehydiä ei saa lisätä lainkaan. Mnet Sumessa myynnissä levat alkhlijumat ja elintarvikkeet ylittävät ksmeettisille tutteille sallitun ylärajan mninkertaisesti (www.bihit.fi/labratripalvelut). Acetium-kapseli sit mahalaukussa karsingeenistä asetaldehydiä henkilöillä, jilla n haptn maha seuraavista syistä: 1) Atrfinen gastriitti, 2) PPI-lääkitys tai 3) Leikattu maha, samin kuin henkilöillä, jilla n 4) Geenivirhe ja siitä jhtuvan entsyymin puute asetaldehydin pistamiseen tai 5) Krninen helikbakteeriinfekti tuttaa asetaldehydiä. Acetium saattaa parantaa atrfisen gastriitin ja ennaltaehkäistä migreeni- ja sarjittaisia päänsärkykhtauksia (tutkimuksia menssa). Acetium-imeskelytabletti sit tupakan savusta sylkeen liuennutta asetaldehydiä vaarattmaksi yhdisteeksi ja saattaa auttaa tupakasta vierittamisessa (tutkimus käynnissä). Alan viimeisintä kehitystä edustavaan, turvalliseen ja kustannustehkkaaseen GastrPanel tutkimukseen, jka antaa diagnsin helikbakteeri-infektista ja atrfisesta gastriitista riskeineen, ei liity seuraavassa kuvattavien testien vakavia lääketieteellisiä ngelmia: Dyspepsian ja helikbakteeri-infektin diagnstiikassa 13 C ureahengitystestillä (UBT), ulsteen antigeenitestillä ja vasta-ainetesteillä ei saada diagnsia helikbakteeri-infektin tai autimmuunitaudin aiheuttamasta mahalaukun atrfisesta gastriitista. Atrfisen gastriitin varhainen ja lutettava diagnsi n tärkeä, usein elintärkeä, jhtuen atrfisen gastriitin useista riskeistä, jita vat esimerkiksi mahalaukun ja rukatrven syövistä jhtuvat tarpeettmat kulemat.

2 Maha- ja rukatrvisyövän riskien lisäksi atrfinen gastriitti (haptn maha) vi jhtaa B12-vitamiinin, raudan, magnesiumin, kalsiumin ja sinkin sekä eräiden lääkeaineiden imeytymishäiriöihin. Kalsiumin vaje aiheuttaa steprsia ja B12-vitamiinin vaje vi aiheuttaa Alzheimerin tautia, dementiaa, depressita ja ääreishermstvauriita, sekä krkeaa hmkysteiinipitisuutta elimistössä, jnka pulestaan n ajateltu levan itsenäinen riskitekijä atersklersille, sydänkhtauksille ja aivhalvauksille. Dipyridamlin, jidenkin rautavalmisteiden ja sienilääkkeiden (flucnazli, itracnazli), tyrksiinin ja atatsanviirin imeytyminen n alentunut hapttman mahan jhdsta. Mahalaukun runk-san (krpus) atrfinen gastriitti ja PPI-lääkkeiden käyttö aiheuttavat hapttman mahan. Hapttman mahan myötä keuhkkuumeen riski, ja varsinkin seniri-ikäisillä vakavien sulistinfektiiden (esim. giardiaasi, malaria, Clstridium difficile ja E. cli EHEC) riski vi lla lisääntynyt. Helikbakteeri-infektin liittyvä gastriitti vi kehittyä myös mahalaukun antrumin atrfiseksi gastriitiksi, jka lisää peptisen haavataudin ja mahasyövän riskiä. Samanaikainen krpuksen ja antrumin atrfinen gastriitti n suurin tunnettu mahasyövän riskitila. Mikään kyseisestä klmesta helikbakteeritestistä ei anna tieta mahalaukun runsaasta hapnerityksestäkään, mikä tiet saadaan GastrPanel-testillä, ja mikä rukatrven refluksitautia sairastavalla saattaa aiheuttaa tämän taudin usein ireettmia kmplikaatiita. Näitä vat haavainen rukatrventulehdus ja Barrett in rukatrvi, jtka ilman hita saattavat jhtaa rukatrvisyöpään. Edellä esitetyn lisäksi 13 C ureahengitystesti ja ulsteen antigeenitesti vivat antaa jpa 50 % vääriä negatiivisia tulksia helikbakteeri-infektista, eli tämä infekti tautiriskeineen jää diagnsimatta, sillin kun ptilaalla n atrfinen gastriitti, MALT lymfma tai vutava peptinen haavatauti tai ptilas saa parhaillaan antibittitai PPI-hita. Ylävatsavaivjen (dyspepsian) ja helikbakteeri-infektin diagnstiikkaa rasittavat edellä kuvatut vieläkin käytössä levien testien lääketieteelliset ngelmat, jtka saattavat jhtaa hitvirheisiin ja vakavienkin sairauksien etenemiseen parantavan hidn ulttumattmiin. Ennen GastrPanel-keksinnön markkinille tula yli kymmenen vutta sitten atrfinen gastriitti riskeineen, minkä aiheuttaa helikbakteeri-infekti tai autimmuunitauti, n saatu selville vain sattumalöydöksenä tähystys- ja kepalatutkimuksen (gastrskpian) yhteydessä. Näin lukuisat ihmiset vat saaneet ilman diagnsia ptea useimmiten ireetnta haptnta mahaa (krpuksen atrfista gastriittia), mistä sitten n vinut edetä mm. maha- tai rukatrvisyöpä (mahdllisesti vähintään useita satja vudessa) tai B-12 vitamiinin vajeesta jhtuvia sairauksia parantavan hidn ulttumattmiin. On vain arviita siitä, että kuinka paljn tätä n tapahtunut kuluneen yli kymmenen vuden aikana mnelle niistä ihmisistä jidenka ylävatsavaivaa (dyspepsian esiintyvyys %:lla väestöstä) ja helikbakteeri-infektiita (iästä riippuen %:lla väestöstä) n diagnsitu mm. 13 C ureahengitystestillä (UBT). Vieläkään lääkäreille, puhumattakaan ylävatsavaivja kärsivistä ptilaista tai terveystarkastusta haluaville, ei useimmitenkaan ilmiteta, että UBT samin kuin ulsteen antigeenitesti vivat antaa vääriä negatiivisia tulksia tai nämä testit ja H. pylri vastaainetesti eivät löydä atrfista gastriitia eivätkä siihen liittyviä mahasyöpä- ym. riskejä.

3 GastrPanel -tutkimuksen indikaatiita GastrPanelin käyttö yleislääkärin praktiikassa is tyydyttämätön tarve GastrPanel pitäisi lla ensilinjan diagnstinen testi H. pylri infektin (5-80 % maailman väestöstä) salta sekä kaikkien dyspepsiaptilaiden tutkimuksessa (dyspepsian esiintyvyys %:lla länsimaisesta väestöstä). GastrPanel testiä tulisi käyttää pissulkemaan tai varmistamaan krkea hapneritys refluksitautia sairastavilla, sen sijaan että heille annetaan kemielessä PPI lääkitys. PPI-lääkkeiden pitkäaikaiskäyttöön liittyy lisääntynyt maha- ja rukatrvisyövän riski. GastrPanel merkkiaineet Pepsingeeni I (PG I), Pepsingeeni II (PG II), Gastriini-17 (G-17) ja H.pylri vasta-aineet paljastavat: Henkilöt, jilla n khnnut maha- ja rukatrvisyövän riski, ts. ptilaat, jilla n atrfinen gastriitti. Samin henkilöt, jilla n matala syöpäriski; H. pylri -infekti ilman atrfista gastriittia antrumissa tai krpuksessa. Varhainen ja lutettava H. pylri -infektin ja atrfisen gastriitin (AG) diagnsi säästää kustannuksia ja estää mnia sairauksia ja turhia maha- ja rukatrvisyövän kulemia. GastrPanel sveltuu myös erityisryhmien testaamiseen, erityisesti autimmuunitauteja sairastavien ptilaiden tutkimiseen (mnesti useampi autimmuunisairaus samanaikaisesti), esim.: ptilailla, jilla autimmuuni tyreidiitti (kilpirauhasen tulehdus), vi lla lisäksi autimmuuni atrfinen gastriitti (AAG, 18 %:lla tyreidiittiptilaista) krpuksessa, siihen liittyvine seuraamuksineen, tyypin 1 diabetesta sairastavat, jilla vi esiintyä AAG ja esim. B12-vitamiinin puute (12 %:lla diabetes-ptilaista) siihen liittyvine riskeineen, ptilaat, jilla n keliakia ja siihen mahdllisesti liittyvä AAG riskeineen, sekä ptilaat, jilla n nivelreuma, jilla saattaa löytyä AAG siihen liittyvine riskeineen Ptilailla, jilla n AG tai AAG, B12 vitamiinin imeytyminen n häiriintynyt. B-12-vitamiinin puute lisää riskiä sairastua masennukseen, Alzheimerin tautiin, dementiaan ja plyneurpatiaan (ääreishermstvauriita). Tästä syystä kaikki ptilaat, jilla tdetaan masennusta, Alzheimerin tauti, dementiaa tai plyneurpatia, tulisi tutkia GastrPanel testillä, jtta suljetaan pis tai varmistetaan AG tai AAG mahan krpussan limakalvlla. B-12-vitamiinin puutksen seurauksena hmkysteiiniä kertyy kudksiin, mikä saattaa liittyä: verisunten kalkkeutumiseen - nämä ptilaat tulisi tutkia GastrPanel -testillä AG:n tai AAG:n varmistamiseksi tai pissulkemiseksi sydänkhtauksiin nämäkin ptilaat tulee tutkia GastrPanel -testillä aivhalvaukseen myös näillä ptilailla GastrPanel testi n aiheellinen. Edelleen, ptilailla, jilla n AG tai AAG krpuksessa, kalsiumin, raudan, magnesiumin ja sinkin imeytyminen n häiriintynyt. Matala kalsium liittyy steprsiin ja matala seerumin rauta pulestaan raudanpuutsanemiaan. Kaikki steprsia ja luunmurtumille herkät tai anemiaa sairastavat tulisi tutkia GastrPanel testillä, jtta vidaan pissulkea tai varmistaa AG tai AAG. Keuhkkuumeen riski ja erityisesti vanhemmilla henkilöillä myös riski sairastua fataaleihin sulistinfektiihin (giardiasis, malaria, Clstridium difficile ja E. cli EHEC) vi lla merkittävästi

4 lisääntynyt hapttman mahan seurauksena, jhn n jhtanut AG, AAG tai PPI-lääkkeiden käyttö. Kaikki ptilaat, jilla n näitä infektiita, tulisi tutkia GastrPanel -testillä AG:n ja/tai AAG:n pissulkemiseksi tai tteamiseksi. Kaikki, jilla tdetaan AG tai AAG GastrPanelilla tulee lähettää gastrskpiaan diagnsin ja hidn varmistamiseksi. On humiitava, että 13 C ureahengitystesti (UBT), ulsteen antigeenitesti tai H. pylri vasta-ainetesti eivät paljasta atrfista gastriittia. UBT ja ulsteen antigeenitesti vivat antaa väärän negatiivisen tulksen jpa 50 %:ssa H. pylri -infektiita, erityisesti, js ptilaalla n H. pylri -infektin tai autimmuunitaudin aiheuttama atrfinen gastriitti, vutava peptinen haavatauti, krninen PPI-käyttö, antibittihita, tai MALTlymfma, minkä n aiheuttanut H. pylri -infekti. GastrPanel -tutkimus n myös spiva terveiden ireettmien henkilöiden seulntaan, kska H. pylri -infekti, AG tai AAG niihin liittyvine riskeineen vat usein ireettmia. Bihit Oyj tähdentää, että verinäytteestä tehtävä GastrPanel ei le mahasyöpätesti vaan mm. mahasyövän riskin löytävä testi. Se löytää lutettavasti ireettman ja dyspepsiaptilaan helikbakteeri-infektin ja mahalaukun limakalvn surkastuman (atrfisen gastriitin) sekä niihin liittyviä riskejä ajissa parantavan hidn ulttuviin. Vunna 2012, 16:n jhtavan gastrenterlgin ryhmä 12:sta eri maasta julkaisi yhteisen kannantn, jnka mukaan atrfisen gastriitin seulnta ja tteaminen GastrPanel-testillä n erittäin perusteltua (1). Samalle kannalle päätyi myös laaja ns. Maastrich IV susitus, jssa veritestejä susitellaan saksi mahalaukun helikbakteeri-infektin ja atrfisen gastriitin tutkimus- ja hitketjua (2). Näiden lisäksi Kitssa annettiin laajaan kansainväliseen knsensukseen perustuva susitus, jnka mukaan GastrPanel testiin kuuluvien bimerkkiaineiden käyttö mahalaukun sairauksien diagnstiikassa ja seulnnassa n erittäin sveltuva menetelmä krvaamaan mahalaukun tähystykset, jista suuri sa tehdään aivan turhaan (3). Edelleen vunna 2012, 63 asiantuntijaa 24 maasta ttesivat, että mahalaukun limakalvn surkastuma (atrfinen gastriitti) vi jhtaa muun muassa mahasyöpään ja siksi sitä n seurattava säännöllisin väliajin (4). Atrfisen gastriitin löytyminen vaatii mahan tähystyksen ja säännöllisen seurannan. Mahasyövän varhaistteaminen ja hitaminen parantaa ptilaan ennustetta merkittävästi. Nykyisen käytännön mukaan mahasyövät tdetaan lähes aina liian myöhään, kska nykykäytännössä helikbakteeri-infektin diagnstiikassa käytettävät testit ( 13 C ureahengitystesti ja ulsteen antigeenitesti) eivät löydä lutettavasti helikbakteeri-infektita. Kyseiset testit eivät löydä mahalaukun limakalvn surkastumaa (atrfista gastriittia) eivätkä myöskään siihen liittyviä riskejä kuten maha- ja rukatrvisyöpä sekä B12-vitamiinin, raudan ja kalsiumin vajetta riskeineen. Verinäytteestä helpsti tehtävän GastrPanelin n sitettu levan erittäin kustannustehkas testi. Mahasyövän riskin ja eri riskitekijöiden seulminen säästää Nrdic Healthcare Grupin kehittämän kustannuslaskentamallin mukaan yhden ikälukan (esimerkiksi 50-vutiaiden) terveydenhultkustannuksia Sumessa valtakunnallisella taslla jpa yli 60 miljnaa eura, mutta tämä edellyttää uusien tehkkaiden menetelmien käyttööntta ja tarjntaa. Maailmalla miljnia ptilaita n j testattu näillä bimerkki-ainetesteillä.

5 Lähteet: 1) Agréus L, Kuipers EJ, Kupcinskas L, Malfertheiner P, Di Mari F, Leja M, Mahachai V, Yarn N, van Oijen M, Perez Perez G, Rugge M, Rnkainen J, Salaspur M, Sippnen P, Sugan K and Sung J: Ratinale in diagnsis and screening f atrphic gastritis with stmach-specific plasma bimarkers. Scand J Gastrenterl 47: , ) Malfertheiner P, Megraud F, O'Mrain CA, Athertn J, Axn AT, Bazzli F, Gensini GF, Gisbert JP, Graham DY, Rkkas T, El-Omar EM and Kuipers EJ: Eurpean Helicbacter Study Grup. Management f Helicbacter pylri infectin--the Maastricht IV/ Flrence Cnsensus Reprt. Gut 61: , ) Sat K et al Serlgical tests (Pepsingen I and II and anti-h.pylri antibdy) are useful fr selecting subjects at high risk fr gastric cancer. The Kyt Glbal Cnsensus Meeting n H. pylri Gastritis. Time fr a change. January 30th February 1st, Kyt, Japan. (lähetetty julkaistavaksi) 4) Dinis-Ribeir M et al Management f precancerus cnditins and lesins in the stmach (MAPS): guideline frm the Eurpean Sciety f Gastrintestinal Endscpy (ESGE), Eurpean Helicbacter Study Grup (EHSG), Eurpean Sciety f Pathlgy (ESP), and the Sciedade Prtuguesa de Endscpia Digestiva (SPED). Endscpy 2012; 44:

Terveyspalvelujen tuottajille ja käyttäjille sekä terveydenhuollon kehittämisestä ja kustannuksista vastaaville tiedoksi

Terveyspalvelujen tuottajille ja käyttäjille sekä terveydenhuollon kehittämisestä ja kustannuksista vastaaville tiedoksi CONCLUSIONS: - Over six years ago Pasechnikov et al. made the following pertinent conclusions (Pasechnikov VD, Chukov SZ, Kotelevets SM, et al. Scand J Gastroenterol 2005; 40: 297-301 ): The analysis of

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous. Professori, LKT

Varsinainen yhtiökokous. Professori, LKT Varsinainen yhtiökokous 13.4.2011 Osmo Suovaniemi Osmo Suovaniemi Professori, LKT Biohitin missio Biohitin missio kiteytyy tunnuslauseeseen Innovating for Health. Yhtiön olemassaolon tarkoitus on tuottaa

Lisätiedot

BIOHIT Oyj Vuosikertomus 2011 INNOVATING

BIOHIT Oyj Vuosikertomus 2011 INNOVATING BIOHIT Oyj Vuosikertomus 2011 INNOVATING FOR HEALTH INNOVATING Sisältö BIOHIT LYHYESTI 1 VUOSI 2011 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 STRATEGIA, MISSIO, VISIO JA TAVOITTEET 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 8 NESTEANNOSTELULIIKETOIMINTA

Lisätiedot

innovating for health

innovating for health Biohit Oyj Vuosikertomus 2012 innovating for health 1 Sisältö Biohit lyhyesti 1 vuosi 2012 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategiset linjaukset ja tavoitteet 6 Uutta hoitokulttuuria luomassa 7 INNOVAATIOITA

Lisätiedot

BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. YHTEENVETO Tammikuu-syyskuu - Liikevaihto 28,9 milj. euroa (25,1 milj. euroa 1-9/) - Liikevoitto 0,4 milj. euroa (liikevoitto 0,3 milj. euroa) - Voitto ennen

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Skinner Exercise Testing and Prescription for Special Cases Tiivistelmä Panu Moilanen 2008. Miesten ja naisten väliset erot

Skinner Exercise Testing and Prescription for Special Cases Tiivistelmä Panu Moilanen 2008. Miesten ja naisten väliset erot Skinner Exercise Testing and Prescriptin fr Special Cases Tiivistelmä Panu Milanen 2008 1 Miesten ja naisten väliset ert Kehn kk ja kstumus Erja alkaa esiintyä 12-14 vuden iässä, puberteetti merkittävin

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

TUOTEKUVASTO. Mahan terveystesti Muut ELISA-testit Pikatestit Monoklonaaliset vasta-aineet Asetaldehydiä sitovat tuotteet Laboratoriopalvelut

TUOTEKUVASTO. Mahan terveystesti Muut ELISA-testit Pikatestit Monoklonaaliset vasta-aineet Asetaldehydiä sitovat tuotteet Laboratoriopalvelut TUOTEKUVASTO Mahan terveystesti Muut ELISA-testit Pikatestit Monoklonaaliset vasta-aineet Asetaldehydiä sitovat tuotteet Laboratoriopalvelut Sisällysluettelo Biohit lyhyesti 3 GastroPanel 4-6 GastroPanel

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Hyvä vanhuus. Liikkuva helsinkiläinen elää pidempään. Ota talteen!

Hyvä vanhuus. Liikkuva helsinkiläinen elää pidempään. Ota talteen! Hyvä vanhuus Laadukasta luettavaa seniorien maailmasta Ota talteen! 1/2013 Liikkuva helsinkiläinen elää pidempään Sukupolvidraamat suurten ikäluokkien teatterihittejä Senioriyrittäjä Leila Simosen rohkea

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot