TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT"

Transkriptio

1 TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 5/2015 HAILUODON KUNTA Hailuodon kunta tiedottaa Hailuodon kunnanhallitus on asettanut kuntastrategian nähtäville väliseksi ajaksi. Strategia on nähtävillä Hailuodon kunnan internetsivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. Hailuodon kunnantalo on suljettuna ja Helatorstaina sosiaalipäivystys on kiireellisissä asioissa numerossa 112. Perjantaina virka-aikainen sosiaalipäivystys kunnanviraston p Virka-ajan ulkopuolella p.112. Sosiaalitoimen päivystys kun- nanviraston kiinnioloajalla toimii kiireellisissä asioissa p ja virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä asioissa 112. KESÄINFO KUNTALAISILLE JA VAPAA-AJAN ASUKKAILLE Hailuodon kunnan kesän toiminnasta ja palveluista klo 14 koulukeskuksessa. Paikalla kunnanjohtaja Tero Karinen, vt. Perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, vt. kunnansihteeri Maarit Parrila, tekninen johtaja Markku Maikkola ja rehtori sivistystoimenjohtaja Sisko Heikkinen. Kahvitarjoilu! Tervetuloa kuuntelemaan! TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT ma su (vko 21) Jätesäkkejä saa hakea kunnanvirastolta maanantaista alkaen. Tienpitäjä kerää jätesäkit pois tienvarsilta viikolla 22 KOULUN JA PÄIVÄKODIN IR- TAIMISTON MYYNTI Vanhalla alakoululla on mahdollisuus ostaa irtainta kalustoa (hyllyjä, pulpetteja, tuoleja, astioita jne.) torstaina klo ja lauantaina klo Myytävä kalusto on hinnoiteltu. Käteismaksu paikan päällä. Hailuodon kunta Sivistystoimi Sivistystoimi KNIIVILÄN MUSEON SIIVOUSTAL- KOOT Kniivilän museoalueella pihan siivoustalkoot maanantaina klo (sateen sattuessa tiistaina klo 17.00). Tässä numerossa: Hailuodon kunta tiedottaa 1 Hailuodon terveyskeskus tiedottaa 2 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos tiedottaa 3 Työpaja, vapaa-aikatoimi tiedottaa 4-5 Hailuodon 4h-yhdistys tiedottaa, tietoiskut 6-8 Hailuodon kirjasto tiedottaa 9 Ilmoituksia Kunnan tiedote ilmestyy joka kuukauden 15. päivä. Seuraava kuntatiedote ilmestyy Aineisto toimitetaan kuukauden 5:een päivään mennessä osoitteeseen: Hinnasto: A4-sivu 90 1/2-sivua 60 1/4-sivua 40 1/8-sivua 24

2 Sivu 2 Numero 5/2015 Hailuodon terveyskeskus tiedottaa Terveyskeskus ja hammashoitola ovat suljettuina Perusturvalautakunta päätös Reseptien uusiminen: uusimispyynnöt viimeistään 5.6 terveyskeskukseen. Terveyskeskuksen sulun aikana kiireellisissä asioissa yhteys terveyskeskuksen numeroon , jossa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja sen ajankohdan. Hän organisoi vastaanottoajan päivystävälle lääkärille. Hammashoitolan sulun aikana kiireellisissä asioissa soittakaa virkaaikana terveyskeskuksen numeroon , jossa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja tarvittaessa saatte lähetteen jatkohoitoon. VIIKOLOPPUISIN, AATTO-JA PY- HÄPÄIVINÄ: Hammaslääkäripäivystys on Aapistie 3, p Päivystysnumeroon vastataan klo , jona aikana ilmoittautuneet potilaat hoidetaan. Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä suun terveydenhoitoa tarvitsevia potilaita, joille annetaan ainoastaan asianmukainen ensiapu (lähinnä kivun poisto ja tulehduksen rauhoittaminen). Potilas itse huolehtii tarvittavan jatkohoitoajan varaamisesta haluamastaan hoitopaikasta. Kaikkia 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita laskutetaan päivystyksessä terveyskeskustaksoin. Lasku tulostetaan potilaalle. ILTAPÄIVYSTYKSEEN KLO ON TULOSSA UUDET JÄR- JESTELYT SEUTUKUNNALLISESTI TOUKOKUUN AIKANA. Ohjeet hakeutua uuteen iltapäivystykseen ilmoitetaan tarkemmin toukokuun aikana nettisivuilla perus/perusturva/terveydenhoito/ hammashoito/ sekä kesäkuun kuntatiedotteessa. ILTAISIN JA ÖISIN: Vakavien tapaturmien ensiapu on Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OYS, sisäänkäynti A1) Soittakaa aina ensin puh Numerosta vastaavat kokeneet terveydenhuollon ammattilaiset, jotka antavat ohjeistusta ja neuvontaa. Yksityisillä hammaslääkäreillä on särkyaikoja päivittäin ma - la, myös iltaisin. Hoitotakuun toteutuminen Hailuodon terveyskeskuksessa Ajankohta: Hoitotakuu toteutuu. Lääkärille kiireettömissä asioissa pääsee kuuden viikon sisällä. Hoitajan vastaanotolle pääsee kiireettömissä asioissa 2-3 päivän kuluessa. Hoidon tarpeen arviointiin pääsee viimeistään seuraavana arkipäivänä. Kiireellisissä asioissa vastaanotolle pääsee virka aikana päivittäin. Virka ajan ulkopuolella päivystykselliset vastaanotot ovat yhteispäivystyksessä. Tiedote Suun terveydenhuollon hoitoonpääsystä: Ajankohta: Hoitotakuu toteutuu: HAMMASHUOLLON JONOTILAN- NE: HAMMASTARKASTUKSEEN HAMMASLÄÄKÄRILLE PÄÄSEE 6KK SISÄLLÄ, SUUHYGIENISTIN VASTAANOTOLLE 10 VIIKON SI- SÄLLÄ. AKUUTTIHOITO ON JÄR- JESTETTY PÄIVITTÄIN. Hailuodon kotihoito tiedottaa: 1.Kotisairaanhoitaja/ terveydenhoitaja Mirva Nissinen aloittaa ikäihmisten ennaltaehkäisevät kotikäynnit tänä vuonna 80 vuotta täytettävien luokse ja sitä vanhempien luokse. Kotikäynti koskee henkilöitä, jotka eivät ole kotihoidon palvelujen piirissä. Mirva Nissinen ottaa kuhunkin henkilöön ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä kotikäyntiajan sopimiseksi. 2. Ikäihmisten päivätoiminta jatkuu 12.6 asti ja alkaa uudelleen kesätauon jälkeen

3 Sivu 3 Numero 5/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos Tiedote RISUJEN JA OKSIEN POLTTO SEKÄ KULOTUS Risujen ja oksien polttamista ohjaa pelastuslaki (379/2011), kuntien jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräykset sekä pelastuslaitosten antamat ohjeet. Maastopalojen ja savusta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi on poltossa noudatettava seuraavia säädöksiä ja ohjeita. -Kulottaminen, risujen, oksien, lehtien, heinien, hakkuujätteiden ja vastaavien polttaminen on kielletty asemakaava-alueilla, muilla taajaan asutuilla alueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä. -Avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen (pelastuslaki 6 ). -Kulottaminen tai risujen yms. polttaminen on ehdottomasti kielletty, jos metsä- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa. On huomattava, että kulotus leviää polttopaikan läheisyydessä olevaan ruohikkoon ja rakennuksiin yhtä helposti kuin metsään. -Polttoa suunnittelevan on selvitettävä ovatko edellä mainitut varoitukset voimassa (www.ilmatieteenlaitos.fi ja säätiedotukset). -Puutarhajätteen polttamiselle, kulottamiselle ja muullekin avotulen tekemiselle on oltava maanomistajan lupa (pelastuslaki 6 ). -Varsinaisten jätteiden hävittäminen polttamalla on aina kielletty ilman lakisääteistä ympäristölupaa. Haravointi- ja risujätteet tulee hyödyntää omalla pihalla kompostoimalla ja hakettamalla tai toimittamalla ne luvallisiin vastaanottopaikkoihin. -Kulottamisen tai risujen yms. polton on oltava niin vähäistä, että se ei johda aiheettomiin hätäpuheluihin. -Poltosta tehty aiheeton hätäpuhelu johtaa aina hälytysilmoitukseen pelastuslaitokselle, joten polton suorittajan on huolehdittava, että poltosta ei tehdä aiheettomia ilmoituksia. -Polton suorittajan on varattava polttopaikalle sammutusvälineistöä polton sammuttamiseen (vesi, haravat, lapiot jne.). Avotulta ei saa jättää valvomatta. Polton suorittajan on huolehdittava jälkisammutuksesta ja palojäännöksen asianmukaisesta käsittelystä. Polton suorittaja on aina vastuussa poltosta aiheutuvista palo- tai savuvahingoista! Tulentekoilmoitukset Asemakaava-alueen ulkopuolella on mahdollista avopolttaa vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia ja puhdasta puuta silloin, kun siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä metsä- tai ruohikkopalovaroitus ole voimassa voimaan tulleen pelastuslain 8 edellyttää, että kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muodostuu runsaasti savua, on ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Tulentekoilmoitus voidaan tehdä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen internetsivuilta (http://www.ouka.fi/ oulu/pelastuslaitos/tulentekoilmoitus) löytyvällä sähköisellä lomakkeella tai soittamalla oman kunnan pelastusviranomaiselle (arkisin klo 8-16). Pelastusviranomaiset eivät tee ilmoituksista lupapäätöstä, mutta voivat tarvittaessa antaa suosituksia, ohjeita tai määräyksiä polton turvallisuusjärjestelyihin. Edellä mainitun ilmoitusvelvollisuuden yksi tavoite on ehkäistä poltosta tehtäviä aiheettomia hätäilmoituksia. Tässä yhteydessä on huomattava, että jos kulotuksen tai muu avotulen savusta tehdään hätäilmoitus, on hätäkeskuksen annettava pelastustoimelle hälytys ja pelastuslaitoksen lähdettävä tarkistamaan kohde mahdollisen tulipalon varalta. Tämän vuoksi on erittäin toivottavaa, että avotulet pidetään niin pienenä, ettei niistä tehdä aiheettomia hätäilmoituksia. Ruohikkopalo etenee kuivassa ja pitkässä heinikossa erittäin nopeasti. Älä ryhdy kulotukseen, jos liikuntakykysi on heikentynyt. Pienet lapset/lapset eivät ehdi kulottajalta karanneen polton alta pois! Jarno Soisalo Palomestari Puh

4 Sivu 4 Numero 5/2015 Vapaa-aikatoimi tiedottaa Kesätyötuki 2015 Ohjeet nuorelle Hailuotolaisilla vuotiailla nuorilla on mahdollisuus hakea itselleen kesätyöpaikka myös kesätyötukisetelin avulla paikalliseen yritykseen ja yhdistykseen. Kesätyöseteleitä voi hakea Hailuodon kunnan vapaaaikatoimistosta saakka. Kesätyötuki myönnetään vain kerran samalle henkilölle. Kesätyösetelin saaja etsii työpaikkansa itse. Kesätyösetelin arvo on 300,00 euroa ja seteleitä saa 1 kpl/ hlö. Työpaikka voi olla hailuotolainen yritys tai yhdistys, jolla on y-tunnus. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityishenkilö. Työnantaja tekee kirjallisen sopimuksen nuoren kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Työsuhteen kesto on vähintään 6 h/pvä ja 10 työpäivää. Kunta maksaa kesätyöllistämisestä työnantajalle 300,00 kesätyöseteliä vastaan. Ohjeet työnantajalle Kesätyötuki on tarkoitettu hailuotolaiselle työnantajalle palkkatueksi nuoren työllistämiseen kesäkaudella 2015 (kesä-heinäkuu). Summa käytetään kokonaisuudessa nuoren palkkakustannuksiin. Työnantajalle voi jäädä palkkakustannuksissa omavastuuosuutta. Työnantaja voi käyttää kesätyöseteliä saman nuoren palkkaukseen yhden kerran kesällä Työnantajalla tulee olla Y-tunnus. Nuoreen sovelletaan työnantajan noudattamaa työehtosopimusta. Kesätyötukityö kestää kaksi viikkoa, vähintään 30h/vko kesäkauden aikana ( ). Kesätyötukityöstä toimitetaan Hailuodon kunnalle kesätyöseteli, työaikakirjanpito ja työsopimus, joista selviää toteutuneet työtunnit. Lisätietoja

5 Sivu 5 Numero 5/2015 Luukun toukokuu pe 15.5 klo 19:00-22:00 / la 16.5 klo 19:00-22:00 / pe 22.5 klo 19:00-22:00 / la 23.5 klo 19:00-22:00 / ke 27.5 klo 16:00-19:00/ pe 29.5 klo 18:00-23:00 / la 30.5 klo 19:00-22:00 Kesäkuun luukut ilmoitetaan myöhemmin. Luukulle etsitään aikuisia viikonloppuvalvojia syksylle 2015 ja keväälle Otappas rohkiasti yhteyttä vapaa-aikatoimistoon mahdollisimman pian. Keskiviikkona 20.5 UKK-kävelytesti klo ja Cooperin juoksutesti klo urheilukentällä. Tule testaamaan kuntosi! Yhteislenkkeilyä juosten tai kävellen torstaina 21.5 klo Lähtö liikuntahallin pihalta ja reitti päätetään yhdessä. Kaikki mukaan! Kunnossa kaiken ikää pyöräilytempaus Punaiset postilaatikot edelleen ravintola Ailaston, Luovon Puikkarin sekä ruokakauppa Marjakkaan edessä. Merkitse kuntovihkoon päivämäärä, nimesi sekä ajetut kilometrit. Osallistuneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja. Päivävaellus ja uintiretki Sunikariin pe 26.6 klo 10 alkaen. Lähtö koulun pihalta ja metsäreittejä pitkin kävelemme Sunikariin, jossa vietämme (toivottavasti) aurinkoisen rantapäivän (säävaraus, varapäivä ma 29.6). Paluu iltapäivällä. Omat eväät reppuun ja reppu selkään. Ilmoittautumiset pe 26.6 mennessä p KesäFiilis leiri metsästysmajalla Ohjelmassa mm. Mönkkäri kurssi ja muuta mukavaa. Leirin hinta 20. Majoittua voi joko teltassa tai sisällä. Ilmoittautumiset ma 15.6 mennessä p tai Seutukuntien (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä yhteiset leirit ja retket kesällä 2015 llmoittautumiset Hailuodon osalta p tai Duudsonit Activity Park retki Seinäjoelle to 4.6. Retken hinta: 50 sis. rannekkeen, ruokailun ja kuljetuksen yli 6 v. 43 sis. rannekkeen, ruokailun ja kuljetuksen (2-5 v) 28 sis. pelkkä kyyti ilmoittautumiset pe 22.5 mennessä Perheretki Ranuan eläinpuistoon ti Retken hinta: 47 sis. sisäänpääsyn, puffet - ruokailun ja kuljetuksen 15v -> 35 sis. (4-14 v) 18 sis. alle 4v ja pelkkä kyyti ilmoittautumiset ma 25.5 mennessä Powerpark -retki keskiviikkona ke Retken hinta: 60 sis. (päiväranneke yli 130 cm) + kuljetus 50 sis. ( alle 130 cm) + kuljetus 35 sis. sisäänpääsyn ja kuljetuksen 28 pelkkä kuljetus -> ruokailu ei sisälly hintaan ilmoittautumiset ma 25.5 mennessä Melonta-päiväretki to Vaalaan, Oulujärvelle vuotiaille Retken hinta: 25, sis. kuljetuksen, ohjelman (melontaa& muuta), ilmoittautumiset ma 25.5 mennessä Perheretki Vesipuisto Jukuparkiin ti Retken hinta: 46, sis. Vesipuisto Jukupark + SaniFani kylpylä ja kuljetus 39 sis. Vesipuisto Jukupark ja kuljetus - ruokailu ei sisälly hintaan. Ilmoittautumiset ma 1.6 mennessä Nuorten leiri KivijalkaParkiin ti - ke Tyrnävällä vuotiaille Retken hinta: 10, sis. ruokailut, telttamajoitus, kuljetus. Ilmoittautumiset ti 30.6 mennessä Lisäksi tulossa: * Skeittibattle Lumijoella *Limingassa Taiteilua-tapahtuma Leipää ja sirkushuveja teemalla Hailuodon pyöräsuunnistus 2015 Hailuodon pyöräsuunnistus on tarkoitettu kaikille hailuotolaisille ikään ja kuntoon katsomatta. Yhteinen aloitustapahtuma järjestetään la 23.5 klo Lauantaihin mennessä ilmestyy kunnanviraston ilmoitustauluun kuvia eri paikoista Hailuodossa. Paikan tunnistettuasi suuntaat pyörän keulan kohti sitä, perillä leimaat hakemaasi korttiin leiman rastilla olevalla pihtileimasimella ja suunnistat kohti seuraavaa rastia. Korttiin kerätään kahdeksan leimaa. Rastit sijaitsevat valokuvapaikan välittömässä läheisyydessä eli rasti ei välttämättä ole juuri siinä kohdalla, josta kuva on otettu tai jota kuva esittää. Kun korttisi on täynnä, palautat sen vapaa-aikatoimistoon ja saat uuden tilalle. Voit täyttää niin monta korttia kuin ehdit, kuitenkin vain yhden kerrallaan. Suunnistuskortin saat vapaaaikatoimistosta ma pe klo välisenä aikana. Kukin voi pyöräillä rasteille oman aikataulunsa, kuntonsa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Kaikkien kortin / korttien mennessä palauttaneiden kesken arvotaan hyviä palkintoja. Muistakaa noudattaa suurinta mahdollista varovaisuutta liikenteessä. Pyöräilykypärät päähän ja huomioliivit päälle! Pyöräilysuunnistukseen osallistuvat ovat mukana omalla vastuullaan. Suosittelemme osallistujille henkilökohtaista vakuutusta.

6 Sivu 6 HAILUODON JÄTEASEMA avoinna arkimaanantaisin klo 16:30 19:30 Oulun Jätehuollon Jäteopas 2015 jaettiin huhtikuussa. Tarkista oppaasta jäteasemilla vastaanotettavat jätelajit, -määrät ja perittävät maksut! MAATUVAN JÄTTEEN VASTAAN- OTTOPISTE keväällä 2015 avoinna la ja la 6.6. klo 11:00 14:00 Vatungintiellä sijaitsevaan vastaanottopisteeseen voi tuoda maatuvia pihajätteitä, oksia ja latvuksia sekä puhtaita kantoja. Huomioi kuormaa lastatessasi, että kukin jätelaji puretaan vastaanottopisteessä omaan kasaansa. Muovisäkkien ja muiden materiaalien (mm. rakennusjäte, hirret) tuonti on ehdottomasti KIEL- LETTY! Jätteen tuojilta peritään korvausta 5 / henkilöauton peräkärry ja 10 / traktorin peräkärry. REILU TEKO -SÄKKIKERÄYS HEINÄKUUSSA Lannoite- ja siemensäkkejä voi taas tuoda keräykseen Hailuodon 4H-nuoret järjestävät käytettyjen muovisten lannoite- ja siemensäkkien keräyksen tiloilta hyötykäyttöön. Keräykseen kelpaavat Yaran lannoitesäkit ja niiden lavahuput sekä Agrimarketin, Peltosiemenen, Tilasiemenen ja K- Maatalous siemenviljaa sisältäneet suursäkit. Muuta muovia ei keräyksessä oteta vastaan. Viljelijät voivat tuoda tyhjät säkit keräyspisteeseen, joissa säkit lajitellaan ja pakataan. Talteen saatu muovi kuljetetaan hyötykäyttöön. Säkkien jättäminen keräykseen on viljelijöille maksutonta. Säkkejä otetaan vastaan Heinäkuun 2015 ajan. Keräyspiste sijaitsee Hailuodon jäteasemalla, jonne säkkejä voi tuoda jäteaseman aukioloaikana arkimaanantaisin klo välisenä aikana. Mikäli edellä mainittu ajankohta ei käy, ota yhteyttä Hailuodon 4Hyhdistykseen. Lisätietoja: Hailuodon 4H-yhdistys ry, puh / Hailuodon 4h-yhdistys tiedottaa Hailuodon 4H-nuorten järjestämä MATCH SHOW Hailuodon koulun pihalla järjestettävä Match show on leikkimielinen koiranäyttely ja tapahtumaan ovat tervetulleita kaikenlaiset karvakorvat rotuun katsomatta! Ilmoittautuminen alkaa klo ja pennut astelevat kehään klo Luokat: Pennut (5kk 1v.), pienet koirat (alle 45cm), isot koirat (yli 45cm), ja veteraanikoirat (yli 8v.) Ohjelmassa myös lapsi ja lelukoira - kisa alkaen klo 10.30, sekä erityisesti nelijalkaisten keskuudessa suosittu Nakinsyöntikilpailu! Osallistumismaksut: 6 pennut, pienet ja isot koirat 4 veteraanikoirat 2 lapsi ja lelukoira ja nakinsyöntikilpailu Muistathan ottaa mukaan rokotustodistuksen, tasaraha osallistumismaksuun, hakaneulan, sekä vettä ja vesikupin koiralle. Paikanpäällä on buffet, joka myy pientä purtavaa. Yhteyshenkilö Toiminnanjohtaja Nella Nikkilä, puh / HEPPALEIRI: Leiri 1: Leiri 2: Leiriohjelmaan kuuluu: Ratsastusta n. 1h / pv Hevosten hoitoa ja tallitouhuja Teoriaa Leirikaste Uimaretki merihevosten kesytyksen merkeissä Saunomista ja makkaranpaistoa nuotiolla Hevosaiheisia leikkejä ja kisoja Hevosten kauneuskilpailut HINNAT: Leiri 1: (3pv), 135 4H:n jäseniltä, 150 ei-jäseniltä Leiri 2: (2pv), 87 4H:n jäseniltä, 100 ei-jäseniltä Leiri järjestetään päiväleirinä (8h / pv), joten majoitus ei sisälly hintaan. Autamme kuitenkin mielellämme, mikäli lapsenne tarvitsee majoituksen Hailuodosta leirin ajaksi. Sisältää kaikkina päivinä lounaan ja välipalan. HUOM! 4H-jäsenmaksun maksaneet ovat VAKUUTETTUJA kaikissa 4H-yhdistyksen järjestämissä toiminnoissa. Ei-jäsenten tapaturmavakuutukset on oltava kunnossa. Sitovat ilmoittautumiset: Nella Nikkilä, puh / Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa mahdolliset erityisruokavaliot sekä vanhempien yhteystiedot. Mukaan mahtuu 10 lasta / leiri ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kipin kopin ilmoittautumaan!

7 Sivu 7 Toukokuun tietoisku Terveyttä ja hyvinvointia Hailuodon luonnosta Lähde liikkeelle luontoilemaan ja nauttimaan luonnon virkistävästä ja elvyttävästä vaikutuksesta! Luonto on aina tuottanut ihmisille terveyttä. Aiemmin luontosuhde ja luonnossa liikkuminen tarkoittivat ennen kaikkea toimeentuloa ja selviytymisestä. Nykyisin luontosuhde on useimmille osa vapaa -aikaa ja elämänlaatua Luontoympäristö itsessään ja luontoliikunta tarjoavat mahdollisuuksia vastata nyky -yhteiskunnan terveys- ja hyvinvointihaasteisiin. Niitä ovat esimerkiksi liikunnan vähentyminen, istuva elämäntapa ja lihavuuden yleistyminen sekä näihin kytkeytyvät riskit sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, mielenterveyshäiriöihin sekä tyypin 2 diabetekseen. Luonnosta vieraantuminen voi tarkoittaa heikentyneitä mahdollisuuksia pitää yllä sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Luonto vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin tutkitusti ainakin kolmen väylän kautta: Fyysinen aktiivisuus lisääntyy luonnossa: Luonto houkuttelee liikkumaan. Liikumme luonnossa huomaamattamme reippaammin kuin sisätiloissa, vaikka liikunta tuntuu kevyemmältä. Luonto elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä: Keskittymiskyky paranee, ja syke ja verenpaine voivat madaltua. Luonnossa liikkuminen edistää sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä: Suhtaudumme myönteisemmin muihin ihmisiin, ja mielialamme kohenee hyvin nopeasti. Hakeudu luontoon varta vasten Luontoon voi lähteä monin tavoin: vaikkapa patikoimaan, melomaan, kalastamaan tai geokätköilemään. Kun liikut ja oleskelet luonnossa, sen tuoksut, äänet sekä visuaaliset ja fyysiset aistimukset tuottavat kokonaisvaltaisen, moniaistisen hyvän olon kokemuksen, jonka vaikutus tuntuu ulkoilun jälkeenkin. Muista luonto osana arkeasi Luonnon voi tuoda osaksi arkeaan valitsemalla tietoisesti reitin työpaikalle, kouluun, kauppaan ja harrastuksiin siten, että matka kulkee puistojen, metsien ja rantojen kautta. Hyvinvointia lisäävät myös sisätiloihin tuodut viherkasvit. Vihreä asuinympäristö lisää terveyttä ja hyvinvointia monin tavoin. Vihreämmillä kaupunkialueilla muun muassa henkinen hyvinvointi, onnellisuuden tunne ja jopa terveellinen unirytmi ovat yleisempiä tulotasosta riippumatta. Nauti luonnosta kuvina ja maisemina Pelkkä luontomaiseman näkeminen kuvassa, videolla tai ikkunan toisella puolella rauhoittaa ja kohentaa mielialaa, auttaa keskittymään ja voi esimerkiksi vähentää fyysistä oireilua sekä auttaa toipumaan sairauksista. Suuren luontokuvan sijoittaminen esimerkiksi koulutus- tai kokoustilaan voi lisätä luovuutta ja tuotteliaisuutta ja kohentaa mielialaa. Lähde:

8 Sivu 8 Kuusi vinkkiä välttää kansansairauksia Yleistietoa kansantaudeista Kansantaudeilla tarkoitetaan yleisesti sairauksia, joilla on suuri merkitys koko väestön terveydentilalle eli kansanterveydelle. Tarkkaa määritelmää sille mitä "suuri merkitys kansanterveydelle" tarkoittaa ei ole. Kansantaudit ovat kuitenkin yleisiä väestössä ja lisäksi usein yleisiä kuolleisuuden aiheuttajia. Kansantaudit vaikuttavat työkykyyn ja niiden hoito on terveydenhuollon palveluita vaativaa. Tästä johtuen kansantaudeilla on suuri vaikutus myös kansantaloudelle. Tartuntataudeista kroonisiin sairauksiin Kansantaudit muuttuvat aikojen kuluessa. Tartuntatautikuolemien vähennyttyä ovat krooniset eli pysyvät tai pitkäaikaiset sairaudet sekä tapaturmat nousseet tärkeimmiksi ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttajiksi. Näistä taudeista johtuva kuolleisuus on kuitenkin viime vuosikymmeninä pienentynyt, ja siten ihmisten keskimääräinen elinikä pidentynyt merkittävästi. Eliniän pidentymisestä johtuvan väestön vanhenemisen myötä muistisairaudet ovat yleistyneet ja niistä on tullut uusi kansantauti. Suomessa kroonisiksi kansantaudeiksi katsotaan sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, syöpäsairaudet, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja mielenterveyden ongelmat. Samat riskitekijät altistavat eri kansantaudeille Eri kansantaudeilla on usein samoja riski- ja suojatekijöitä. Esimerkiksi tupakointi lisää sydän- ja verisuonisairauksien, kroonisten keuhkosairauksien, muistisairauksien ja syöpien riskiä, liikunta taas suojaa lähes kaikkien kansantautien riskeiltä. Huomattava osa työikäisten kroonisista sairauksista on ehkäistävissä terveellisellä ruokavaliolla, liikunnalla, välttämällä tupakointia ja runsasta alkoholin käyttöä sekä ehkäisemällä lihavuutta. Lisäksi korkean riskin henkilöillä tehokkaasti toteutettu lääkehoito edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kansansairauksia voi ehkäistä terveellisillä elämäntavoilla -vähentämällä runsasta alkoholin käyttöä -lisäämällä terveysliikuntaa -vähentämällä suolan käyttöä -tupakoimattomuudella -ylipainon ehkäisyllä/painon pudotuksella -tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella lääkehoidolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjoitusta mukaillen kirjoituksen laativat Pirkko ja Anneli Lisätietoja mm. Terveyskirjastosta, jonne linkin löydät kunnan nettisivustolta terveydenhuollon osiosta. Liikunnasta, ravinnosta ja alkoholista löydät tietoa myös edellisistä kuntatiedotteista.

9 Sivu 9 Hailuodon kirjasto tiedottaa Su KESÄNALOITUSPÄIVÄ HAILUODOSSA klo 11 Luonnonkukkien päivän retki, lähtö kirkon parkkipaikalta (järj. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys) klo 14 KESÄINFO klo 16 Kirjaston ilmoitustaulun avajaiset: musiikkia Pookinrakentajat Hailuodosta (hailuotolaisia laulelmia) Ghosts of Perdition (instrumentaaliheviä) Tervetuloa! 5.7. Folkyhtye Dzerela Karpat Ukrainasta ulkoilmakonsertissa koulukeskuksessa Hailuodon teatterifestivaali Kesän väliviikko: pieniä tapahtumia kesässä (tarkemmin kesäkuussa) Hailuodon musiikkipäivät Oulunsalo Ensemble ja Sinikka Ala-Leppilampi ystävineen musisoivat Hailuodossa perjantaiillasta sunnuntaipäivään. Mukana vierailevia ja paikallisia taiteilijoita mm. Erkki Rautio, Reijo ja Marianne Tunkkari, Jorma Panula, Elja Puukko, Virve Karén, Kaisamarja Stöckell, Markojuhani Rautavaara, Laura Röntynen, Konsonanssi-kuoro, Jyrki Kuusirati, Oskari Elomaa, Jere Tulirinta, Kari Blomster ja hailuotolaiset musikantit. Konsertteja kirkossa, pappilassa, kahviloissa ja iltamat nuorisoseurantalolla. Tarkempi ohjelma julkaistaan toukokuussa Majakkapäivät ja kotiseutujuhla Seminaari Isonvihan tapahtumista Hailuodossa Professori Kustaa H.J. Vilkuna, Jyväskylän yliopisto: Murhaperjantai Yliopistonlehtori Ritva Kylli, Oulun yliopisto: Hävitetyn maan muistot ja muistojen merkitys pohjoisilla raja-seuduilla luvulta 1800-luvulle Taiteilija-tutkija Kaisa Salmi, Aalto yliopisto: Kansallisen trauman sovinto taiteen keinoin esimerkkinä Fellmanin pelto -performanssi Puheenjohtajana professori Tiina Kinnunen, Oulun yliopisto Seminaarin järjestäjät: Oulun yliopiston historian oppiaine Oulun historiaseura Hailuodon kunnan kulttuuritoimi Näyttelyt Heinäkuussa koulukeskuksessa ja vanhan koulun näyttelytilassa PUUSTA SINÄ OLET TULLUT - puuveistosnäyttely (Hannu Ahosola, Sanna Heikkilä, Toni Iskulehto, Niilo Komulainen, Jouko Keskiaho, Juha Rikhard Käkelä, Aila Price ja Jorma Styng.) PAIKAT JA AJAT: Pudasjärvi, Taidehuone Pohjantähti, Hailuoto, Koulukeskus, Oulu, Luulajanpuisto, Karjasillan kaupunginosa, Heinäkuussa kirjaston lehtisalissa MATTI PIKKUJÄMSÄ - Originaalikuvituksia lastenkirjoista ja lehdistä Kuvittaja Matti Pikkujämsä (s Oulu) tunnetaan paitsi lastenkirjakuvituksistaan, myös kirjankansista ja lehtikuvituksista. Hänen työnsä ovat tuttuja muun muassa Helsingin Sanomien sunnuntai-osiosta, Imagesta ja Annasta. Pikkujämsä on kuvittanut yli 10 lastenkirjaa, mm. Jukka Itkosen lastenrunokirjoja ja Anna-Mari Kaskisen lastenkertomuksia. Tekstiilejä ja printtikankaita Pikkujämsä on suunnitellut Marimekolle, Kaunisteelle ja Lapuan Kankureille. Hänen töitään on hankittu Designmuseon kokoelmiin. Elokuussa SUOHPANTERROR - Propaganda posters from Sápmi Suohpanterror (suom. Suopunkiterrori) on saamelaisista taiteilijoista koostuva ryhmä, jonka jäsenet haluavat pysyä anonyymeinä. Suohpanterror on tunnettu kantaaottavista ja provosoivista propagandajulisteistaan, jotka hyödyntävät poptaiteen ja länsimaisen populaarikulttuurin kuvastoa.

10 Sivu 10 JÄKÄLÄMAIDEN OMISTAJAT Jalostamme vientiin hailuotolaista jäkälää ja tarvitsemme jatkuvasti jäkäläalueita poimittavaksi. Jäkälästä maksetaan maanomistajalle korvaus kerätyn määrän mukaan. Jäkälä kerätään vastuullisesti yli 30-vuoden kokemuksella, jäkäläalueita vaurioittamatta. Sama alue on poimittavissa uudelleen usein jo 5-8 vuoden kuluttua, joten se on maanomistajalle myös pitkällä tähtäimellä tuottoisa. Ennen hakkuita tehty jäkälän kerääminen vapauttaa alueen jälkimuokkauksen tarpeesta metsää uudistettaessa. Hakkuu keskeyttää jäkälän poiminnan pitkäksi aikaa. Ota yhteyttä nostomahdollisuuksien kartoittamiseksi: Päivi Pesonen, puh tai Markku Sipola puh Halutaan vuokrata Etsin talviasuttavaa pientä taloa tai mökkiä vuokralle. Mukana 2 kissaa ja pieni koira. Aloitan Saarenkartanon hoitajana toukokuun lopussa. Minna Sangi *WANTED** Vanha mökki, mökkipaikka tai tontti mökille etsinnässä. Olen jo pitkään etsinyt perheelleni Hailuodosta sopivaa mökkiä tai mökkitonttia sitä kuitenkaan löytämättä. Haaveissa olisi opettaa omille lapsille saaren elämää ja rauhaa, kuten itse lapsena olen tästä saanut nauttia. Pyydänkin nyt Teiltä hyvät saarelaiset apua. Jos olette itse, tai tiedätte jonkun joka on aikonut luopua mökistään tai tähän tarkoitukseen sopivasta tontistaan, niin hihkaiskaa minulle. Ystävällisesti: Tuulikki Ervasti, tel ,

11 Numero 5/2015 Sivu 11

12 Sivu 12

13 Sivu 13

14 Sivu 14 Olisiko sinun aika lopettaa tupakointi? Osallistu Lopeta ja voita -tupakoinnin lopettamiskilpailuun! Voit oman terveytesi lisäksi voittaa euroa puhtaana käteen. Kilpailuaika on kuusi kuukautta, alkaen ja kilpailu päättyy Lopeta viimeistään Ilmoittaudu jo nyt! Lisätietoja:

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 13.5.2016 KUNNAN UUDET VERKKOSIVUT ON AVATTU! Hailuodon kunnan uudet verkkosivut on avattu! Uusi hailuoto.fi on yhdistelmä vanhoista kunnan sekä matkailun verkkosivuista. Tieto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

22.3.2016. Leirikutsu

22.3.2016. Leirikutsu 22.3.2016 Leirikutsu Lapin ja Pohjois-Suomen pelastusliittojen palokuntanuorten In the Middle of Nowhere leiri järjestetään Sallassa koulukeskuksen alueella 3.-9.7.2016. Leirin järjestävät SPEK Lapin ja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Tapahtuma Aika Paikka Yhteyshenkilö

Tapahtuma Aika Paikka Yhteyshenkilö Toimintasuunnitelma 2016 Päivitetty 25.3.2016 Keskiviikkomelonnat ovat 1-2 tunnin kestoisia porukalla tehtäviä kevyitä melontalenkkejä. Peruskurssien jälkeiset neljä ovat ohjattuja. Voi myös lähteä koskeen

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Sisältö: Valtuuston kokous... 1 Kunnantalon sulkupäivät... 1 Kaavan voimaantulokuulutus... 1 Löytöeläimet... 1 Päivähoidon kesä... 2 Taidenäyttely... 2 Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa TOIMINTAOHJELMA 30.5.-5.6.2016 Maanantaina 30.5. RUOKASALISSA KANSAINVÄLINEN VIIKKO! klo 10.00 ULKOIL UA klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ Näiltä sivuilta löydät Kuopion ev.lut. seurakuntien leiri- ja retkitarjonnan sekä ilmoittautumisohjeet. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

KAUPUNKITIEDOTE 3/2016

KAUPUNKITIEDOTE 3/2016 KAUPUNKITIEDOTE 3/2016 AILI DAMMERT öljy- ja akryylimaalauksia Galleria Justuksessa 2. 29.4.2016 Lumikukka Energiat kohtaavat Tervetuloa avajaisiin pe 1.4. klo 14.00! Galleria Justus, Asematie 1, Kannus

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat Cadett Micro Raket Junior Raket KF6 Junior KF6 Versio 5, 8.7.2014 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi: Hyvinkää Karting Päivämäärä: 2.8.2014 Kansallinen

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Dos. Erja Rappe Al Esityksen sisältö Luonto, hyvinvointi ja terveys Ulkoiluun vaikuttavia tekijöitä Ulkoilun hyödyt Luonto

Lisätiedot

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016 Suomen Uimaliitto 2 Tervehdys Tampereelta! Tätä kirjoittaessani joulukuun alkupuolella vesisateen ropistessa ikkunaan täällä Mansessa nääs

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Luontoliikunta ja reitistöt kustannustehokasta liikuntaa

Luontoliikunta ja reitistöt kustannustehokasta liikuntaa Luontoliikunta ja reitistöt kustannustehokasta liikuntaa Sanna-Kaisa Rautio, Metsähallitus luontopalvelut 6.10.2016 Luontoliikunta kustannukset Luontoliikunta Liikkumista joko aidossa tai osittain rakennetussa

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 14.6.2016 Kunnanvirasto on suljettuna 4.-24.7.2016 välisen ajan. Nuorisotila Luukku jää kesätauolle Luukku on tauolla juhannuksesta heinäkuun loppuun. Luukun aukioloajoista ilmoitellaan

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ammattisi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - avohoidon johtaja Työalueesi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - kehitysvammahuolto - kotihoito

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO

LAPINLAHDEN KUNNAN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO LAPINLAHDEN KUNNAN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO 2013 2014 LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO Lapinlahden kunnan liikunnallinen iltapäiväkerho on tarkoitettu kaikille kunnan

Lisätiedot

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 LEIRIN OHJAAJAT: Jyrki Saario -pääkouluttaja Scandinavian Defendo Antti Nurmi 4.aste musta vyö Defendo -Defendo Blue pääkouluttaja -I.D.D.I-

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO

LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO Lapinlahden kunnan liikunnallinen iltapäiväkerho on tarkoitettu kaikille kunnan alakouluikäisille oppilaille. Iltapäiväkerho aloittaa toimintansa

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua).

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua). TAPAHTUMAKALENTERI HEINÄKUU 2012 VIIKKO 26 MA 25.6 TI 26.6 KE 27.6 TO 28.6 PE 29.6 LA 30.6 SU 1.7 25.6. zumba/ zumbatoning 2.7.ja 9.7. combatic+core Seniorijumppa klo 9.30-10.00 puisto. Jumppa on maksuton.

Lisätiedot

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU Vanhan Musiikin Viikolle 27.7.-2.8.09 Tiedusteluihin vastaavat diplomiurkuri Anne-Marie Grundstén, puh. 050 520 4798. Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh. (02) 677 4698;

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! 1. KELKKASAFARI TUNTURIIN (14:00-16:00) päivittäin (paitsi su) Tällä vauhdikkaalla safarilla kiertelemme Saariselän lähiympäristössä

Lisätiedot

50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere

50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere 50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere Ohjelmaryhmien vetäjät tutustumassa esiintymisareenaan! Tapahtumatiedote 2/2012 20.3.2012 Sisältö: 1. Tapahtumarannekkeiden ja ruokailujen tilaamisella

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Leirikesä ry Töölönkatu 55, Helsinki (09)

Leirikesä ry Töölönkatu 55, Helsinki (09) Leirikesä ry Töölönkatu 55, 00250 Helsinki (09) 8865 1280 toimisto@leiri.fi www.leiri.fi 2 Tervetuloa Leirikesän päiväleirille! Sisällys... 3 Tervetuloa Leirikesän päiväleirille!... 4 Leirin ajankohta

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia luonnosta

Terveyttä ja hyvinvointia luonnosta Terveyttä ja hyvinvointia luonnosta Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014, Valtuustotalo Kati Vähäsarja, projektipäällikkö Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Luontopalvelut luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE

TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE Menovinkit Keskiviikon Kulttuuri KE ja päivän Kulttuuri-osaston Kalenteri-sivulle. Yhdistystoiminta Maanantain Mielipide-osastolle. Näyttelyt Keskiviikon Kulttuuri

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

KOMIA! Ensiavun suurleiri Valmiuden yksikkö

KOMIA! Ensiavun suurleiri Valmiuden yksikkö Tehdään yhdessä KOMIA! KOMIA! on ainutlaatuinen ensiavun suurleiri KOMIA! juhlistaa 60-vuotista ensiapuryhmätoimintaa KOMIA! leirillä harjoitellaan ensiapua, tavataan uusia ihmisiä, parannetaan Punaisen

Lisätiedot

Vuoden 2013 Scandinavian Defendon Suurleiri- Surviving armed assaults Kotkassa 6-7.4.2013

Vuoden 2013 Scandinavian Defendon Suurleiri- Surviving armed assaults Kotkassa 6-7.4.2013 Vuoden 2013 Scandinavian Defendon Suurleiri- Surviving armed assaults Kotkassa 6-7.4.2013 LEIRIN OHJAAJAT: Jyrki Saario pääkouluttaja Scandinavian Defendo Antti Nurmi/Madman Sport Center I.D.D.I- Level

Lisätiedot

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Liite 1 Tuottaja Annakatriina Jylhä / Porin taidemuseo, versio 4.3.2016 OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Tervetuloa ideoimaan Taiteen äärellä -työpajoja Porin taidemuseolle! Luethan

Lisätiedot

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri - LOSE WEIGHT SMILING- Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri Sisältö: - FIT CAMP idea - Liikunta - Ruokailu - Ilmoittautuminen ja yhteystiedot 1. FIT CAMP FIT CAMP on leiriohjelma joka

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Lapin Matkailuparlamentti Rovaniemi 24.-25.9.2014 Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Kuvittele uusi lääke, joka pitäisi sinut aktiivisempana ja terveempänä

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT PirKa SJM-karting 2015 24.-26.7.2015

KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT PirKa SJM-karting 2015 24.-26.7.2015 KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT PirKa SJM-karting 2015 24.-26.7.2015 KILPAILUKUTSU Pirkanmaan Karting ry kutsuu karting-kilpailijoita osallistumaan PirKa SJM-karting nimiseen kilpailuun 24.-26.7.2015

Lisätiedot

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa?

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? 2.6.2016 Erityisliikunnan symposio Paula Risikko, TtT Nykytila 02.06.2016 Paula Risikko 2 Kansansairaudet ja niiden ehkäisy

Lisätiedot

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS 1(5) SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS Teille on varattu kaihileikkausaika oheisen ajanvarauskirjeen mukaan Vaasan keskussairaalan silmäyksikköön, joka sijaitsee A-rakennuksessa, 6. kerroksessa. Sairaanhoitaja soittaa

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN Lastentalo Kuusipiha Lastentalo on valmistunut vuonna 2006. Se sijaitsee Frosteruksen koulun läheisyydessä, Kärsämäen keskustassa. Päiväkodin piha-alueeseen kuuluu aidattu

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Ympäristö- ja elintarvikeluvat

Ympäristö- ja elintarvikeluvat Ympäristö- ja elintarvikeluvat Myyrmäki-liike Pop-up tapahtuma hetkessä pystyyn 23.4.2014 Leena Maidell Vantaan kaupunki, ympäristökeskus Esityksen sisältö Ympäristöasiat Paikan valinta Melu Jätehuolto

Lisätiedot

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/ 21.1.2014 1 Kokousaika Tiistaina 21.1.2014 klo 15.00-16.26. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti Tiedote Perhepäivähoitoon 2009-2010 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 07.11.2016 AIKA 07.11.2016 klo 14:00 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen avaaminen 3 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

SYKSY 2013. Kansalaistoiminnan keskus Puisto. Yhteystiedot:

SYKSY 2013. Kansalaistoiminnan keskus Puisto. Yhteystiedot: Yhteystiedot: Koordinaattori Suvi Nousiainen p. 050 323 7588 suvi.nousiainen@ muotiala.fi Koordinaattori Risto Lahtinen p. 050 380 3456 risto.lahtinen@muotiala.fi Koordinaattori Kati Hankkila p. 050 358

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa!

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa! Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden kolmas ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

Palvelukeskus on avoinna kesä- ja elokuussa, heinäkuu suljettu! KESÄN 2016 OHJELMA

Palvelukeskus on avoinna kesä- ja elokuussa, heinäkuu suljettu! KESÄN 2016 OHJELMA Kustaankartanon palvelukeskus tarjoaa toimintaa helsinkiläisille eläkeläisille ja työttömille. Hae maksuton asiakaskortti asiakaspalvelusta. ASIAKASPALVELU AVOINNA MA-TO KLO 10.00 14.00 K-TALON RAVINTOLAN

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Tervetuloa Savonlinnan palveluskoirayhdistys ry:n järjestämiin. Jussin Juoksut agilitykilpailuihin

Tervetuloa Savonlinnan palveluskoirayhdistys ry:n järjestämiin. Jussin Juoksut agilitykilpailuihin Tervetuloa Savonlinnan palveluskoirayhdistys ry:n järjestämiin Jussin Juoksut agilitykilpailuihin 24.-25.6.2016 Olet ilmoittautunut Jussin Juoksut agilitykilpailuihin. Kisat pidetään Tanhuvaaran urheiluopistolla

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Joen Yawaran harjoitukset keväällä 2009

Joen Yawaran harjoitukset keväällä 2009 Joen Yawara ry:n tiedote 1/2009 Joen Yawaran harjoitukset keväällä 2009 HARJOITUSPAIKAN OSOITE JOENSUUN URHEILUTALO, KOSKIKATU 12. TATAMIT I JA II 2 KRS. PUNTTISALI URHEILUTALON ALAKERRASSA. PV AIKA PAIKKA

Lisätiedot

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Suomen Latu ry Suomen Latu on ulkoilun edistäjä, retkeilyn asiantuntija ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Edunvalvomme suomalaisia

Lisätiedot