TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT"

Transkriptio

1 TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 5/2015 HAILUODON KUNTA Hailuodon kunta tiedottaa Hailuodon kunnanhallitus on asettanut kuntastrategian nähtäville väliseksi ajaksi. Strategia on nähtävillä Hailuodon kunnan internetsivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. Hailuodon kunnantalo on suljettuna ja Helatorstaina sosiaalipäivystys on kiireellisissä asioissa numerossa 112. Perjantaina virka-aikainen sosiaalipäivystys kunnanviraston p Virka-ajan ulkopuolella p.112. Sosiaalitoimen päivystys kun- nanviraston kiinnioloajalla toimii kiireellisissä asioissa p ja virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä asioissa 112. KESÄINFO KUNTALAISILLE JA VAPAA-AJAN ASUKKAILLE Hailuodon kunnan kesän toiminnasta ja palveluista klo 14 koulukeskuksessa. Paikalla kunnanjohtaja Tero Karinen, vt. Perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, vt. kunnansihteeri Maarit Parrila, tekninen johtaja Markku Maikkola ja rehtori sivistystoimenjohtaja Sisko Heikkinen. Kahvitarjoilu! Tervetuloa kuuntelemaan! TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT ma su (vko 21) Jätesäkkejä saa hakea kunnanvirastolta maanantaista alkaen. Tienpitäjä kerää jätesäkit pois tienvarsilta viikolla 22 KOULUN JA PÄIVÄKODIN IR- TAIMISTON MYYNTI Vanhalla alakoululla on mahdollisuus ostaa irtainta kalustoa (hyllyjä, pulpetteja, tuoleja, astioita jne.) torstaina klo ja lauantaina klo Myytävä kalusto on hinnoiteltu. Käteismaksu paikan päällä. Hailuodon kunta Sivistystoimi Sivistystoimi KNIIVILÄN MUSEON SIIVOUSTAL- KOOT Kniivilän museoalueella pihan siivoustalkoot maanantaina klo (sateen sattuessa tiistaina klo 17.00). Tässä numerossa: Hailuodon kunta tiedottaa 1 Hailuodon terveyskeskus tiedottaa 2 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos tiedottaa 3 Työpaja, vapaa-aikatoimi tiedottaa 4-5 Hailuodon 4h-yhdistys tiedottaa, tietoiskut 6-8 Hailuodon kirjasto tiedottaa 9 Ilmoituksia Kunnan tiedote ilmestyy joka kuukauden 15. päivä. Seuraava kuntatiedote ilmestyy Aineisto toimitetaan kuukauden 5:een päivään mennessä osoitteeseen: Hinnasto: A4-sivu 90 1/2-sivua 60 1/4-sivua 40 1/8-sivua 24

2 Sivu 2 Numero 5/2015 Hailuodon terveyskeskus tiedottaa Terveyskeskus ja hammashoitola ovat suljettuina Perusturvalautakunta päätös Reseptien uusiminen: uusimispyynnöt viimeistään 5.6 terveyskeskukseen. Terveyskeskuksen sulun aikana kiireellisissä asioissa yhteys terveyskeskuksen numeroon , jossa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja sen ajankohdan. Hän organisoi vastaanottoajan päivystävälle lääkärille. Hammashoitolan sulun aikana kiireellisissä asioissa soittakaa virkaaikana terveyskeskuksen numeroon , jossa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja tarvittaessa saatte lähetteen jatkohoitoon. VIIKOLOPPUISIN, AATTO-JA PY- HÄPÄIVINÄ: Hammaslääkäripäivystys on Aapistie 3, p Päivystysnumeroon vastataan klo , jona aikana ilmoittautuneet potilaat hoidetaan. Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä suun terveydenhoitoa tarvitsevia potilaita, joille annetaan ainoastaan asianmukainen ensiapu (lähinnä kivun poisto ja tulehduksen rauhoittaminen). Potilas itse huolehtii tarvittavan jatkohoitoajan varaamisesta haluamastaan hoitopaikasta. Kaikkia 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita laskutetaan päivystyksessä terveyskeskustaksoin. Lasku tulostetaan potilaalle. ILTAPÄIVYSTYKSEEN KLO ON TULOSSA UUDET JÄR- JESTELYT SEUTUKUNNALLISESTI TOUKOKUUN AIKANA. Ohjeet hakeutua uuteen iltapäivystykseen ilmoitetaan tarkemmin toukokuun aikana nettisivuilla perus/perusturva/terveydenhoito/ hammashoito/ sekä kesäkuun kuntatiedotteessa. ILTAISIN JA ÖISIN: Vakavien tapaturmien ensiapu on Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OYS, sisäänkäynti A1) Soittakaa aina ensin puh Numerosta vastaavat kokeneet terveydenhuollon ammattilaiset, jotka antavat ohjeistusta ja neuvontaa. Yksityisillä hammaslääkäreillä on särkyaikoja päivittäin ma - la, myös iltaisin. Hoitotakuun toteutuminen Hailuodon terveyskeskuksessa Ajankohta: Hoitotakuu toteutuu. Lääkärille kiireettömissä asioissa pääsee kuuden viikon sisällä. Hoitajan vastaanotolle pääsee kiireettömissä asioissa 2-3 päivän kuluessa. Hoidon tarpeen arviointiin pääsee viimeistään seuraavana arkipäivänä. Kiireellisissä asioissa vastaanotolle pääsee virka aikana päivittäin. Virka ajan ulkopuolella päivystykselliset vastaanotot ovat yhteispäivystyksessä. Tiedote Suun terveydenhuollon hoitoonpääsystä: Ajankohta: Hoitotakuu toteutuu: HAMMASHUOLLON JONOTILAN- NE: HAMMASTARKASTUKSEEN HAMMASLÄÄKÄRILLE PÄÄSEE 6KK SISÄLLÄ, SUUHYGIENISTIN VASTAANOTOLLE 10 VIIKON SI- SÄLLÄ. AKUUTTIHOITO ON JÄR- JESTETTY PÄIVITTÄIN. Hailuodon kotihoito tiedottaa: 1.Kotisairaanhoitaja/ terveydenhoitaja Mirva Nissinen aloittaa ikäihmisten ennaltaehkäisevät kotikäynnit tänä vuonna 80 vuotta täytettävien luokse ja sitä vanhempien luokse. Kotikäynti koskee henkilöitä, jotka eivät ole kotihoidon palvelujen piirissä. Mirva Nissinen ottaa kuhunkin henkilöön ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä kotikäyntiajan sopimiseksi. 2. Ikäihmisten päivätoiminta jatkuu 12.6 asti ja alkaa uudelleen kesätauon jälkeen

3 Sivu 3 Numero 5/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos Tiedote RISUJEN JA OKSIEN POLTTO SEKÄ KULOTUS Risujen ja oksien polttamista ohjaa pelastuslaki (379/2011), kuntien jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräykset sekä pelastuslaitosten antamat ohjeet. Maastopalojen ja savusta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi on poltossa noudatettava seuraavia säädöksiä ja ohjeita. -Kulottaminen, risujen, oksien, lehtien, heinien, hakkuujätteiden ja vastaavien polttaminen on kielletty asemakaava-alueilla, muilla taajaan asutuilla alueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä. -Avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen (pelastuslaki 6 ). -Kulottaminen tai risujen yms. polttaminen on ehdottomasti kielletty, jos metsä- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa. On huomattava, että kulotus leviää polttopaikan läheisyydessä olevaan ruohikkoon ja rakennuksiin yhtä helposti kuin metsään. -Polttoa suunnittelevan on selvitettävä ovatko edellä mainitut varoitukset voimassa (www.ilmatieteenlaitos.fi ja säätiedotukset). -Puutarhajätteen polttamiselle, kulottamiselle ja muullekin avotulen tekemiselle on oltava maanomistajan lupa (pelastuslaki 6 ). -Varsinaisten jätteiden hävittäminen polttamalla on aina kielletty ilman lakisääteistä ympäristölupaa. Haravointi- ja risujätteet tulee hyödyntää omalla pihalla kompostoimalla ja hakettamalla tai toimittamalla ne luvallisiin vastaanottopaikkoihin. -Kulottamisen tai risujen yms. polton on oltava niin vähäistä, että se ei johda aiheettomiin hätäpuheluihin. -Poltosta tehty aiheeton hätäpuhelu johtaa aina hälytysilmoitukseen pelastuslaitokselle, joten polton suorittajan on huolehdittava, että poltosta ei tehdä aiheettomia ilmoituksia. -Polton suorittajan on varattava polttopaikalle sammutusvälineistöä polton sammuttamiseen (vesi, haravat, lapiot jne.). Avotulta ei saa jättää valvomatta. Polton suorittajan on huolehdittava jälkisammutuksesta ja palojäännöksen asianmukaisesta käsittelystä. Polton suorittaja on aina vastuussa poltosta aiheutuvista palo- tai savuvahingoista! Tulentekoilmoitukset Asemakaava-alueen ulkopuolella on mahdollista avopolttaa vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia ja puhdasta puuta silloin, kun siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä metsä- tai ruohikkopalovaroitus ole voimassa voimaan tulleen pelastuslain 8 edellyttää, että kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muodostuu runsaasti savua, on ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Tulentekoilmoitus voidaan tehdä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen internetsivuilta (http://www.ouka.fi/ oulu/pelastuslaitos/tulentekoilmoitus) löytyvällä sähköisellä lomakkeella tai soittamalla oman kunnan pelastusviranomaiselle (arkisin klo 8-16). Pelastusviranomaiset eivät tee ilmoituksista lupapäätöstä, mutta voivat tarvittaessa antaa suosituksia, ohjeita tai määräyksiä polton turvallisuusjärjestelyihin. Edellä mainitun ilmoitusvelvollisuuden yksi tavoite on ehkäistä poltosta tehtäviä aiheettomia hätäilmoituksia. Tässä yhteydessä on huomattava, että jos kulotuksen tai muu avotulen savusta tehdään hätäilmoitus, on hätäkeskuksen annettava pelastustoimelle hälytys ja pelastuslaitoksen lähdettävä tarkistamaan kohde mahdollisen tulipalon varalta. Tämän vuoksi on erittäin toivottavaa, että avotulet pidetään niin pienenä, ettei niistä tehdä aiheettomia hätäilmoituksia. Ruohikkopalo etenee kuivassa ja pitkässä heinikossa erittäin nopeasti. Älä ryhdy kulotukseen, jos liikuntakykysi on heikentynyt. Pienet lapset/lapset eivät ehdi kulottajalta karanneen polton alta pois! Jarno Soisalo Palomestari Puh

4 Sivu 4 Numero 5/2015 Vapaa-aikatoimi tiedottaa Kesätyötuki 2015 Ohjeet nuorelle Hailuotolaisilla vuotiailla nuorilla on mahdollisuus hakea itselleen kesätyöpaikka myös kesätyötukisetelin avulla paikalliseen yritykseen ja yhdistykseen. Kesätyöseteleitä voi hakea Hailuodon kunnan vapaaaikatoimistosta saakka. Kesätyötuki myönnetään vain kerran samalle henkilölle. Kesätyösetelin saaja etsii työpaikkansa itse. Kesätyösetelin arvo on 300,00 euroa ja seteleitä saa 1 kpl/ hlö. Työpaikka voi olla hailuotolainen yritys tai yhdistys, jolla on y-tunnus. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityishenkilö. Työnantaja tekee kirjallisen sopimuksen nuoren kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Työsuhteen kesto on vähintään 6 h/pvä ja 10 työpäivää. Kunta maksaa kesätyöllistämisestä työnantajalle 300,00 kesätyöseteliä vastaan. Ohjeet työnantajalle Kesätyötuki on tarkoitettu hailuotolaiselle työnantajalle palkkatueksi nuoren työllistämiseen kesäkaudella 2015 (kesä-heinäkuu). Summa käytetään kokonaisuudessa nuoren palkkakustannuksiin. Työnantajalle voi jäädä palkkakustannuksissa omavastuuosuutta. Työnantaja voi käyttää kesätyöseteliä saman nuoren palkkaukseen yhden kerran kesällä Työnantajalla tulee olla Y-tunnus. Nuoreen sovelletaan työnantajan noudattamaa työehtosopimusta. Kesätyötukityö kestää kaksi viikkoa, vähintään 30h/vko kesäkauden aikana ( ). Kesätyötukityöstä toimitetaan Hailuodon kunnalle kesätyöseteli, työaikakirjanpito ja työsopimus, joista selviää toteutuneet työtunnit. Lisätietoja

5 Sivu 5 Numero 5/2015 Luukun toukokuu pe 15.5 klo 19:00-22:00 / la 16.5 klo 19:00-22:00 / pe 22.5 klo 19:00-22:00 / la 23.5 klo 19:00-22:00 / ke 27.5 klo 16:00-19:00/ pe 29.5 klo 18:00-23:00 / la 30.5 klo 19:00-22:00 Kesäkuun luukut ilmoitetaan myöhemmin. Luukulle etsitään aikuisia viikonloppuvalvojia syksylle 2015 ja keväälle Otappas rohkiasti yhteyttä vapaa-aikatoimistoon mahdollisimman pian. Keskiviikkona 20.5 UKK-kävelytesti klo ja Cooperin juoksutesti klo urheilukentällä. Tule testaamaan kuntosi! Yhteislenkkeilyä juosten tai kävellen torstaina 21.5 klo Lähtö liikuntahallin pihalta ja reitti päätetään yhdessä. Kaikki mukaan! Kunnossa kaiken ikää pyöräilytempaus Punaiset postilaatikot edelleen ravintola Ailaston, Luovon Puikkarin sekä ruokakauppa Marjakkaan edessä. Merkitse kuntovihkoon päivämäärä, nimesi sekä ajetut kilometrit. Osallistuneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja. Päivävaellus ja uintiretki Sunikariin pe 26.6 klo 10 alkaen. Lähtö koulun pihalta ja metsäreittejä pitkin kävelemme Sunikariin, jossa vietämme (toivottavasti) aurinkoisen rantapäivän (säävaraus, varapäivä ma 29.6). Paluu iltapäivällä. Omat eväät reppuun ja reppu selkään. Ilmoittautumiset pe 26.6 mennessä p KesäFiilis leiri metsästysmajalla Ohjelmassa mm. Mönkkäri kurssi ja muuta mukavaa. Leirin hinta 20. Majoittua voi joko teltassa tai sisällä. Ilmoittautumiset ma 15.6 mennessä p tai Seutukuntien (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä yhteiset leirit ja retket kesällä 2015 llmoittautumiset Hailuodon osalta p tai Duudsonit Activity Park retki Seinäjoelle to 4.6. Retken hinta: 50 sis. rannekkeen, ruokailun ja kuljetuksen yli 6 v. 43 sis. rannekkeen, ruokailun ja kuljetuksen (2-5 v) 28 sis. pelkkä kyyti ilmoittautumiset pe 22.5 mennessä Perheretki Ranuan eläinpuistoon ti Retken hinta: 47 sis. sisäänpääsyn, puffet - ruokailun ja kuljetuksen 15v -> 35 sis. (4-14 v) 18 sis. alle 4v ja pelkkä kyyti ilmoittautumiset ma 25.5 mennessä Powerpark -retki keskiviikkona ke Retken hinta: 60 sis. (päiväranneke yli 130 cm) + kuljetus 50 sis. ( alle 130 cm) + kuljetus 35 sis. sisäänpääsyn ja kuljetuksen 28 pelkkä kuljetus -> ruokailu ei sisälly hintaan ilmoittautumiset ma 25.5 mennessä Melonta-päiväretki to Vaalaan, Oulujärvelle vuotiaille Retken hinta: 25, sis. kuljetuksen, ohjelman (melontaa& muuta), ilmoittautumiset ma 25.5 mennessä Perheretki Vesipuisto Jukuparkiin ti Retken hinta: 46, sis. Vesipuisto Jukupark + SaniFani kylpylä ja kuljetus 39 sis. Vesipuisto Jukupark ja kuljetus - ruokailu ei sisälly hintaan. Ilmoittautumiset ma 1.6 mennessä Nuorten leiri KivijalkaParkiin ti - ke Tyrnävällä vuotiaille Retken hinta: 10, sis. ruokailut, telttamajoitus, kuljetus. Ilmoittautumiset ti 30.6 mennessä Lisäksi tulossa: * Skeittibattle Lumijoella *Limingassa Taiteilua-tapahtuma Leipää ja sirkushuveja teemalla Hailuodon pyöräsuunnistus 2015 Hailuodon pyöräsuunnistus on tarkoitettu kaikille hailuotolaisille ikään ja kuntoon katsomatta. Yhteinen aloitustapahtuma järjestetään la 23.5 klo Lauantaihin mennessä ilmestyy kunnanviraston ilmoitustauluun kuvia eri paikoista Hailuodossa. Paikan tunnistettuasi suuntaat pyörän keulan kohti sitä, perillä leimaat hakemaasi korttiin leiman rastilla olevalla pihtileimasimella ja suunnistat kohti seuraavaa rastia. Korttiin kerätään kahdeksan leimaa. Rastit sijaitsevat valokuvapaikan välittömässä läheisyydessä eli rasti ei välttämättä ole juuri siinä kohdalla, josta kuva on otettu tai jota kuva esittää. Kun korttisi on täynnä, palautat sen vapaa-aikatoimistoon ja saat uuden tilalle. Voit täyttää niin monta korttia kuin ehdit, kuitenkin vain yhden kerrallaan. Suunnistuskortin saat vapaaaikatoimistosta ma pe klo välisenä aikana. Kukin voi pyöräillä rasteille oman aikataulunsa, kuntonsa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Kaikkien kortin / korttien mennessä palauttaneiden kesken arvotaan hyviä palkintoja. Muistakaa noudattaa suurinta mahdollista varovaisuutta liikenteessä. Pyöräilykypärät päähän ja huomioliivit päälle! Pyöräilysuunnistukseen osallistuvat ovat mukana omalla vastuullaan. Suosittelemme osallistujille henkilökohtaista vakuutusta.

6 Sivu 6 HAILUODON JÄTEASEMA avoinna arkimaanantaisin klo 16:30 19:30 Oulun Jätehuollon Jäteopas 2015 jaettiin huhtikuussa. Tarkista oppaasta jäteasemilla vastaanotettavat jätelajit, -määrät ja perittävät maksut! MAATUVAN JÄTTEEN VASTAAN- OTTOPISTE keväällä 2015 avoinna la ja la 6.6. klo 11:00 14:00 Vatungintiellä sijaitsevaan vastaanottopisteeseen voi tuoda maatuvia pihajätteitä, oksia ja latvuksia sekä puhtaita kantoja. Huomioi kuormaa lastatessasi, että kukin jätelaji puretaan vastaanottopisteessä omaan kasaansa. Muovisäkkien ja muiden materiaalien (mm. rakennusjäte, hirret) tuonti on ehdottomasti KIEL- LETTY! Jätteen tuojilta peritään korvausta 5 / henkilöauton peräkärry ja 10 / traktorin peräkärry. REILU TEKO -SÄKKIKERÄYS HEINÄKUUSSA Lannoite- ja siemensäkkejä voi taas tuoda keräykseen Hailuodon 4H-nuoret järjestävät käytettyjen muovisten lannoite- ja siemensäkkien keräyksen tiloilta hyötykäyttöön. Keräykseen kelpaavat Yaran lannoitesäkit ja niiden lavahuput sekä Agrimarketin, Peltosiemenen, Tilasiemenen ja K- Maatalous siemenviljaa sisältäneet suursäkit. Muuta muovia ei keräyksessä oteta vastaan. Viljelijät voivat tuoda tyhjät säkit keräyspisteeseen, joissa säkit lajitellaan ja pakataan. Talteen saatu muovi kuljetetaan hyötykäyttöön. Säkkien jättäminen keräykseen on viljelijöille maksutonta. Säkkejä otetaan vastaan Heinäkuun 2015 ajan. Keräyspiste sijaitsee Hailuodon jäteasemalla, jonne säkkejä voi tuoda jäteaseman aukioloaikana arkimaanantaisin klo välisenä aikana. Mikäli edellä mainittu ajankohta ei käy, ota yhteyttä Hailuodon 4Hyhdistykseen. Lisätietoja: Hailuodon 4H-yhdistys ry, puh / Hailuodon 4h-yhdistys tiedottaa Hailuodon 4H-nuorten järjestämä MATCH SHOW Hailuodon koulun pihalla järjestettävä Match show on leikkimielinen koiranäyttely ja tapahtumaan ovat tervetulleita kaikenlaiset karvakorvat rotuun katsomatta! Ilmoittautuminen alkaa klo ja pennut astelevat kehään klo Luokat: Pennut (5kk 1v.), pienet koirat (alle 45cm), isot koirat (yli 45cm), ja veteraanikoirat (yli 8v.) Ohjelmassa myös lapsi ja lelukoira - kisa alkaen klo 10.30, sekä erityisesti nelijalkaisten keskuudessa suosittu Nakinsyöntikilpailu! Osallistumismaksut: 6 pennut, pienet ja isot koirat 4 veteraanikoirat 2 lapsi ja lelukoira ja nakinsyöntikilpailu Muistathan ottaa mukaan rokotustodistuksen, tasaraha osallistumismaksuun, hakaneulan, sekä vettä ja vesikupin koiralle. Paikanpäällä on buffet, joka myy pientä purtavaa. Yhteyshenkilö Toiminnanjohtaja Nella Nikkilä, puh / HEPPALEIRI: Leiri 1: Leiri 2: Leiriohjelmaan kuuluu: Ratsastusta n. 1h / pv Hevosten hoitoa ja tallitouhuja Teoriaa Leirikaste Uimaretki merihevosten kesytyksen merkeissä Saunomista ja makkaranpaistoa nuotiolla Hevosaiheisia leikkejä ja kisoja Hevosten kauneuskilpailut HINNAT: Leiri 1: (3pv), 135 4H:n jäseniltä, 150 ei-jäseniltä Leiri 2: (2pv), 87 4H:n jäseniltä, 100 ei-jäseniltä Leiri järjestetään päiväleirinä (8h / pv), joten majoitus ei sisälly hintaan. Autamme kuitenkin mielellämme, mikäli lapsenne tarvitsee majoituksen Hailuodosta leirin ajaksi. Sisältää kaikkina päivinä lounaan ja välipalan. HUOM! 4H-jäsenmaksun maksaneet ovat VAKUUTETTUJA kaikissa 4H-yhdistyksen järjestämissä toiminnoissa. Ei-jäsenten tapaturmavakuutukset on oltava kunnossa. Sitovat ilmoittautumiset: Nella Nikkilä, puh / Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa mahdolliset erityisruokavaliot sekä vanhempien yhteystiedot. Mukaan mahtuu 10 lasta / leiri ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kipin kopin ilmoittautumaan!

7 Sivu 7 Toukokuun tietoisku Terveyttä ja hyvinvointia Hailuodon luonnosta Lähde liikkeelle luontoilemaan ja nauttimaan luonnon virkistävästä ja elvyttävästä vaikutuksesta! Luonto on aina tuottanut ihmisille terveyttä. Aiemmin luontosuhde ja luonnossa liikkuminen tarkoittivat ennen kaikkea toimeentuloa ja selviytymisestä. Nykyisin luontosuhde on useimmille osa vapaa -aikaa ja elämänlaatua Luontoympäristö itsessään ja luontoliikunta tarjoavat mahdollisuuksia vastata nyky -yhteiskunnan terveys- ja hyvinvointihaasteisiin. Niitä ovat esimerkiksi liikunnan vähentyminen, istuva elämäntapa ja lihavuuden yleistyminen sekä näihin kytkeytyvät riskit sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, mielenterveyshäiriöihin sekä tyypin 2 diabetekseen. Luonnosta vieraantuminen voi tarkoittaa heikentyneitä mahdollisuuksia pitää yllä sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Luonto vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin tutkitusti ainakin kolmen väylän kautta: Fyysinen aktiivisuus lisääntyy luonnossa: Luonto houkuttelee liikkumaan. Liikumme luonnossa huomaamattamme reippaammin kuin sisätiloissa, vaikka liikunta tuntuu kevyemmältä. Luonto elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä: Keskittymiskyky paranee, ja syke ja verenpaine voivat madaltua. Luonnossa liikkuminen edistää sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä: Suhtaudumme myönteisemmin muihin ihmisiin, ja mielialamme kohenee hyvin nopeasti. Hakeudu luontoon varta vasten Luontoon voi lähteä monin tavoin: vaikkapa patikoimaan, melomaan, kalastamaan tai geokätköilemään. Kun liikut ja oleskelet luonnossa, sen tuoksut, äänet sekä visuaaliset ja fyysiset aistimukset tuottavat kokonaisvaltaisen, moniaistisen hyvän olon kokemuksen, jonka vaikutus tuntuu ulkoilun jälkeenkin. Muista luonto osana arkeasi Luonnon voi tuoda osaksi arkeaan valitsemalla tietoisesti reitin työpaikalle, kouluun, kauppaan ja harrastuksiin siten, että matka kulkee puistojen, metsien ja rantojen kautta. Hyvinvointia lisäävät myös sisätiloihin tuodut viherkasvit. Vihreä asuinympäristö lisää terveyttä ja hyvinvointia monin tavoin. Vihreämmillä kaupunkialueilla muun muassa henkinen hyvinvointi, onnellisuuden tunne ja jopa terveellinen unirytmi ovat yleisempiä tulotasosta riippumatta. Nauti luonnosta kuvina ja maisemina Pelkkä luontomaiseman näkeminen kuvassa, videolla tai ikkunan toisella puolella rauhoittaa ja kohentaa mielialaa, auttaa keskittymään ja voi esimerkiksi vähentää fyysistä oireilua sekä auttaa toipumaan sairauksista. Suuren luontokuvan sijoittaminen esimerkiksi koulutus- tai kokoustilaan voi lisätä luovuutta ja tuotteliaisuutta ja kohentaa mielialaa. Lähde:

8 Sivu 8 Kuusi vinkkiä välttää kansansairauksia Yleistietoa kansantaudeista Kansantaudeilla tarkoitetaan yleisesti sairauksia, joilla on suuri merkitys koko väestön terveydentilalle eli kansanterveydelle. Tarkkaa määritelmää sille mitä "suuri merkitys kansanterveydelle" tarkoittaa ei ole. Kansantaudit ovat kuitenkin yleisiä väestössä ja lisäksi usein yleisiä kuolleisuuden aiheuttajia. Kansantaudit vaikuttavat työkykyyn ja niiden hoito on terveydenhuollon palveluita vaativaa. Tästä johtuen kansantaudeilla on suuri vaikutus myös kansantaloudelle. Tartuntataudeista kroonisiin sairauksiin Kansantaudit muuttuvat aikojen kuluessa. Tartuntatautikuolemien vähennyttyä ovat krooniset eli pysyvät tai pitkäaikaiset sairaudet sekä tapaturmat nousseet tärkeimmiksi ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttajiksi. Näistä taudeista johtuva kuolleisuus on kuitenkin viime vuosikymmeninä pienentynyt, ja siten ihmisten keskimääräinen elinikä pidentynyt merkittävästi. Eliniän pidentymisestä johtuvan väestön vanhenemisen myötä muistisairaudet ovat yleistyneet ja niistä on tullut uusi kansantauti. Suomessa kroonisiksi kansantaudeiksi katsotaan sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, syöpäsairaudet, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja mielenterveyden ongelmat. Samat riskitekijät altistavat eri kansantaudeille Eri kansantaudeilla on usein samoja riski- ja suojatekijöitä. Esimerkiksi tupakointi lisää sydän- ja verisuonisairauksien, kroonisten keuhkosairauksien, muistisairauksien ja syöpien riskiä, liikunta taas suojaa lähes kaikkien kansantautien riskeiltä. Huomattava osa työikäisten kroonisista sairauksista on ehkäistävissä terveellisellä ruokavaliolla, liikunnalla, välttämällä tupakointia ja runsasta alkoholin käyttöä sekä ehkäisemällä lihavuutta. Lisäksi korkean riskin henkilöillä tehokkaasti toteutettu lääkehoito edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kansansairauksia voi ehkäistä terveellisillä elämäntavoilla -vähentämällä runsasta alkoholin käyttöä -lisäämällä terveysliikuntaa -vähentämällä suolan käyttöä -tupakoimattomuudella -ylipainon ehkäisyllä/painon pudotuksella -tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella lääkehoidolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjoitusta mukaillen kirjoituksen laativat Pirkko ja Anneli Lisätietoja mm. Terveyskirjastosta, jonne linkin löydät kunnan nettisivustolta terveydenhuollon osiosta. Liikunnasta, ravinnosta ja alkoholista löydät tietoa myös edellisistä kuntatiedotteista.

9 Sivu 9 Hailuodon kirjasto tiedottaa Su KESÄNALOITUSPÄIVÄ HAILUODOSSA klo 11 Luonnonkukkien päivän retki, lähtö kirkon parkkipaikalta (järj. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys) klo 14 KESÄINFO klo 16 Kirjaston ilmoitustaulun avajaiset: musiikkia Pookinrakentajat Hailuodosta (hailuotolaisia laulelmia) Ghosts of Perdition (instrumentaaliheviä) Tervetuloa! 5.7. Folkyhtye Dzerela Karpat Ukrainasta ulkoilmakonsertissa koulukeskuksessa Hailuodon teatterifestivaali Kesän väliviikko: pieniä tapahtumia kesässä (tarkemmin kesäkuussa) Hailuodon musiikkipäivät Oulunsalo Ensemble ja Sinikka Ala-Leppilampi ystävineen musisoivat Hailuodossa perjantaiillasta sunnuntaipäivään. Mukana vierailevia ja paikallisia taiteilijoita mm. Erkki Rautio, Reijo ja Marianne Tunkkari, Jorma Panula, Elja Puukko, Virve Karén, Kaisamarja Stöckell, Markojuhani Rautavaara, Laura Röntynen, Konsonanssi-kuoro, Jyrki Kuusirati, Oskari Elomaa, Jere Tulirinta, Kari Blomster ja hailuotolaiset musikantit. Konsertteja kirkossa, pappilassa, kahviloissa ja iltamat nuorisoseurantalolla. Tarkempi ohjelma julkaistaan toukokuussa Majakkapäivät ja kotiseutujuhla Seminaari Isonvihan tapahtumista Hailuodossa Professori Kustaa H.J. Vilkuna, Jyväskylän yliopisto: Murhaperjantai Yliopistonlehtori Ritva Kylli, Oulun yliopisto: Hävitetyn maan muistot ja muistojen merkitys pohjoisilla raja-seuduilla luvulta 1800-luvulle Taiteilija-tutkija Kaisa Salmi, Aalto yliopisto: Kansallisen trauman sovinto taiteen keinoin esimerkkinä Fellmanin pelto -performanssi Puheenjohtajana professori Tiina Kinnunen, Oulun yliopisto Seminaarin järjestäjät: Oulun yliopiston historian oppiaine Oulun historiaseura Hailuodon kunnan kulttuuritoimi Näyttelyt Heinäkuussa koulukeskuksessa ja vanhan koulun näyttelytilassa PUUSTA SINÄ OLET TULLUT - puuveistosnäyttely (Hannu Ahosola, Sanna Heikkilä, Toni Iskulehto, Niilo Komulainen, Jouko Keskiaho, Juha Rikhard Käkelä, Aila Price ja Jorma Styng.) PAIKAT JA AJAT: Pudasjärvi, Taidehuone Pohjantähti, Hailuoto, Koulukeskus, Oulu, Luulajanpuisto, Karjasillan kaupunginosa, Heinäkuussa kirjaston lehtisalissa MATTI PIKKUJÄMSÄ - Originaalikuvituksia lastenkirjoista ja lehdistä Kuvittaja Matti Pikkujämsä (s Oulu) tunnetaan paitsi lastenkirjakuvituksistaan, myös kirjankansista ja lehtikuvituksista. Hänen työnsä ovat tuttuja muun muassa Helsingin Sanomien sunnuntai-osiosta, Imagesta ja Annasta. Pikkujämsä on kuvittanut yli 10 lastenkirjaa, mm. Jukka Itkosen lastenrunokirjoja ja Anna-Mari Kaskisen lastenkertomuksia. Tekstiilejä ja printtikankaita Pikkujämsä on suunnitellut Marimekolle, Kaunisteelle ja Lapuan Kankureille. Hänen töitään on hankittu Designmuseon kokoelmiin. Elokuussa SUOHPANTERROR - Propaganda posters from Sápmi Suohpanterror (suom. Suopunkiterrori) on saamelaisista taiteilijoista koostuva ryhmä, jonka jäsenet haluavat pysyä anonyymeinä. Suohpanterror on tunnettu kantaaottavista ja provosoivista propagandajulisteistaan, jotka hyödyntävät poptaiteen ja länsimaisen populaarikulttuurin kuvastoa.

10 Sivu 10 JÄKÄLÄMAIDEN OMISTAJAT Jalostamme vientiin hailuotolaista jäkälää ja tarvitsemme jatkuvasti jäkäläalueita poimittavaksi. Jäkälästä maksetaan maanomistajalle korvaus kerätyn määrän mukaan. Jäkälä kerätään vastuullisesti yli 30-vuoden kokemuksella, jäkäläalueita vaurioittamatta. Sama alue on poimittavissa uudelleen usein jo 5-8 vuoden kuluttua, joten se on maanomistajalle myös pitkällä tähtäimellä tuottoisa. Ennen hakkuita tehty jäkälän kerääminen vapauttaa alueen jälkimuokkauksen tarpeesta metsää uudistettaessa. Hakkuu keskeyttää jäkälän poiminnan pitkäksi aikaa. Ota yhteyttä nostomahdollisuuksien kartoittamiseksi: Päivi Pesonen, puh tai Markku Sipola puh Halutaan vuokrata Etsin talviasuttavaa pientä taloa tai mökkiä vuokralle. Mukana 2 kissaa ja pieni koira. Aloitan Saarenkartanon hoitajana toukokuun lopussa. Minna Sangi *WANTED** Vanha mökki, mökkipaikka tai tontti mökille etsinnässä. Olen jo pitkään etsinyt perheelleni Hailuodosta sopivaa mökkiä tai mökkitonttia sitä kuitenkaan löytämättä. Haaveissa olisi opettaa omille lapsille saaren elämää ja rauhaa, kuten itse lapsena olen tästä saanut nauttia. Pyydänkin nyt Teiltä hyvät saarelaiset apua. Jos olette itse, tai tiedätte jonkun joka on aikonut luopua mökistään tai tähän tarkoitukseen sopivasta tontistaan, niin hihkaiskaa minulle. Ystävällisesti: Tuulikki Ervasti, tel ,

11 Numero 5/2015 Sivu 11

12 Sivu 12

13 Sivu 13

14 Sivu 14 Olisiko sinun aika lopettaa tupakointi? Osallistu Lopeta ja voita -tupakoinnin lopettamiskilpailuun! Voit oman terveytesi lisäksi voittaa euroa puhtaana käteen. Kilpailuaika on kuusi kuukautta, alkaen ja kilpailu päättyy Lopeta viimeistään Ilmoittaudu jo nyt! Lisätietoja:

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT HAILUODON KUNTA 15.5.2014 Tekninen toimi tiedottaa Hailuodon kunnan tekninen toimi hankkii ja asentaa kertaalleen yksityisteiden tienviitat, opasteet ja liikennemerkit. Myös muut

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 6/2015 HAILUODON KUNTA 15.6.2015 Hailuodon kunta tiedottaa HAILUODON KUNNAN PERUS- OPETUKSESSA HAETTAVANA 1)osa-aikaisen koulunkäyntiavustajan tehtävät ajalle 12.8. 20.12.2015.

Lisätiedot

H A I L U O D O N K U N T A

H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T E N R O 5 / 2 0 1 2 H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T 1 5. 5. 2 0 1 2 T Ä S S Ä N U M E R O S S A : O S A Y L E I S J A A S E M- K A A V A T T E K N

Lisätiedot

KASVUA JA TEKEMISEN MEININKIÄ LIMINGAN LUKIOSSA

KASVUA JA TEKEMISEN MEININKIÄ LIMINGAN LUKIOSSA Vuonna 1961 toimintansa aloittanut Limingan lukio laajenee syksystä 2015 alkaen kolmisarjaiseksi. Ensimmäisen vuosikurssin aloituspaikkoja on tarjolla 108 paikkaa. Näillä näkymin lukiossa aloittaa syksyllä

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2012 18.5.2012 Nro 87 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi Kuntoutuspalvelut Ympäristövuosi 2012 Kesäleirit Veteraanijuhla Puhdistusnäytelmä Kuva:

Lisätiedot

Kempeleen vireä ja monipuolinen. kolmas sektori

Kempeleen vireä ja monipuolinen. kolmas sektori Kuntatiedote 4 2015 10.6.2015 Keväällä 2014 pidetyssä kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämisillassa kartoitettiin järjestöjen sekä yhteisöjen kokemustietoa yhteistyömuotojen kehittämiseksi ja uudistamiseksi.

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 2/2015 HAILUODON KUNTA 15.2.2015 Oulun seudun kuntarakenneselvitys Tietoa kuntajakoselvityksestä löytyy Hailuodon kunnan www-sivujen kautta ja kuntajakoselvityksen nettisivuilta

Lisätiedot

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen Toivakka 2 2009 Toimii Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Kuva: Jukka Hirvonen Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Toivakan kunta Puheenjohtajan

Lisätiedot

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Toivakka 2 2008 Toimii Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Seurakunnat TOIVAKAN SEURA- KUNNAN KESÄ LASTEN

Lisätiedot

Kansallinen veteraanipäivä

Kansallinen veteraanipäivä 1 KUNTATIEDOTE nro 4/15.4.2014 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Kehitystä Kun kunnanjohtaja Tuomo Haapalahti pyysi minua kirjoittamaan

Lisätiedot

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan.

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan. Tiedotuslehti 2/2015 Pöytyä ylpeä suvestaan. Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. TIEDOTUSLEHTI 2/2015 Sisällysluettelo KUNTA

Lisätiedot

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kuntatiedote 1 2015 11.2.2015 Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kempeleen kunnan yrittäjille tarjoamat palvelut kokivat vuoden vaihteessa merkittävän muutoksen, kun kunta luopui yrityspalveluidensa

Lisätiedot

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa.

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Tiedotuslehti 2/2014 Kuva Himolan teatterin näytelmästä Suurkulo ja Kustaa. Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

H A I L U O D O N K U N T A

H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T E N R O 9 / 2 0 1 2 H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T 1 5. 9. 2 0 1 2 T Ä S S Ä N U M E R O S S A : K U U L U T U S K U N N A L L I S V A A L I T 2 0

Lisätiedot

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 AURANMAAN YRITYSPALVELUT 1.1.2014 Auranmaan yrityspalvelut Auranmaan kuntien (Aura, Koski, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) yhteinen yrityspalveluyksikkö aloitti toimintansa

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

www.suomenlatu.org/jarvenpaanlatu/

www.suomenlatu.org/jarvenpaanlatu/ Jäsentiedote 2/ 2014 www.suomenlatu.org/jarvenpaanlatu/ Hallitus ja toimihenkilöt 2014 Puheenjohtaja Kaj Natri kaj.natri@kolumbus.fi turvallisuusasiat 050 435 1872 kansainvälinen toiminta Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Leijat lentävät kaupungintalolla Raision museo Harkon kesänäyttely. Kaupungin kesätauko 1.-28.7. Perhepulmiin puree nopea ja notkea apu Sivu 3

Leijat lentävät kaupungintalolla Raision museo Harkon kesänäyttely. Kaupungin kesätauko 1.-28.7. Perhepulmiin puree nopea ja notkea apu Sivu 3 IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 3 2013 Raision kaupungin tiedotuslehti Perhepulmiin puree nopea ja notkea apu Sivu 3 Omakotitontit

Lisätiedot

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015.

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015. 1 KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Onko maalla mukavaa? Olemme menossa kohti kevättä ja valoa. Toivottavasti

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 5/2014 toukokuu

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 5/2014 toukokuu KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 5/2014 toukokuu SISÄLLYSLUETTELO 1.... HALLINTOPALVELUT 2 2.... PPKY SELÄNNE 4 3.... OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT 4 4.... JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 10 5.... MAASEUTUTOIMISTO

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA

KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA Vuosi 2015 on lähtenyt käyntiin lumisissa merkeissä. Edellisen vuoden aikana Limingan kuntaan valmistui keskeinen kevyenliikenteen yhteys Tupoksesta

Lisätiedot

Terveisiä terveysasemalta!

Terveisiä terveysasemalta! SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi 1/2010 Terveisiä terveysasemalta! Savitaipaleen kunnan terveyspalvelut siirtyivät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten,

Lisätiedot

Terveyskeskuksen uudisrakentaminen. ja peruskorjaus käynnistyvät

Terveyskeskuksen uudisrakentaminen. ja peruskorjaus käynnistyvät Kuntatiedote 3 2015 29.4.2015 Terveyskeskuksen uudisrakentaminen Kempele aloittaa alkukesällä 2015 suuren terveyskeskusta koskevan rakennus- ja peruskorjaushankkeen. Hanke toteutuu vaiheittain ja kokonaisuuden

Lisätiedot

Toivakka. Toimii. Toivakka 100 vuotta. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Ruuhimäen poikia pappilan portilla.

Toivakka. Toimii. Toivakka 100 vuotta. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Ruuhimäen poikia pappilan portilla. Toivakka 2 2010 Toimii Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Toivakka 100 vuotta Ruuhimäen poikia pappilan portilla. Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii

Lisätiedot

Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11. Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6. Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10

Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11. Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6. Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 2 2 0 1 0 Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6 Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10 Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11 Pääkirjoitus Nurmijärvi lukuina

Lisätiedot

TEHKÄÄ LAPSIA YRITTÄKÄÄ EDES! yliopiston Arkkitehtuurinosastolla laatinut arkkitehti Mari Myllylä. Siinä on kauneuden ja viihtyvyyden lisäksi

TEHKÄÄ LAPSIA YRITTÄKÄÄ EDES! yliopiston Arkkitehtuurinosastolla laatinut arkkitehti Mari Myllylä. Siinä on kauneuden ja viihtyvyyden lisäksi 1/2006 Otsikko voi tuntua räikeältä jopa sopimattomalta tai ainakin kuluneelta, mutta niin se vain on, että syntyvyys täytyy saada nousemaan, jotta kunta on elinkelpoinen. Kuntaministeri Manninen on kuntarakenneuudistusta

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 6 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 6 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 6 / 2015 Kärsämäen kunta puh. 044-445 6801 Viraston aukioloaika ma-pe 9-15 Keskuskatu 14 fax. 08 816 2800 Vastaava toimittaja: 86710 Kärsämäki www.karsamaki.fi kunnansihteeri,

Lisätiedot

Kuntatiedote 6/2011. Juurtumisen paikka ALUEARKKITEHDIN PALSTA

Kuntatiedote 6/2011. Juurtumisen paikka ALUEARKKITEHDIN PALSTA Tyrnävä Kuntatiedote 6/2011 Juurtumisen paikka Itsenäisyyspäivä 6.12. 2011 Tyrnävällä Jumalanpalvelus klo 10.00, jonka jälkeen seppeltenlasku sankarihaudoille Kahvitarjoilu Kirkkomännikön koululla Pääjuhla

Lisätiedot

Hoida pankkiasiasi turvallisesti - tilaisuus Kuopion Reumayhdistys ry:n jäsenille

Hoida pankkiasiasi turvallisesti - tilaisuus Kuopion Reumayhdistys ry:n jäsenille 1 Hoida pankkiasiasi turvallisesti - tilaisuus Kuopion Reumayhdistys ry:n jäsenille Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan turvallisesta pankkiasioiden hoitamisesta ke 3.10.2012 klo 15.00 Pohjois-Savon

Lisätiedot