TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT"

Transkriptio

1 TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 5/2015 HAILUODON KUNTA Hailuodon kunta tiedottaa Hailuodon kunnanhallitus on asettanut kuntastrategian nähtäville väliseksi ajaksi. Strategia on nähtävillä Hailuodon kunnan internetsivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. Hailuodon kunnantalo on suljettuna ja Helatorstaina sosiaalipäivystys on kiireellisissä asioissa numerossa 112. Perjantaina virka-aikainen sosiaalipäivystys kunnanviraston p Virka-ajan ulkopuolella p.112. Sosiaalitoimen päivystys kun- nanviraston kiinnioloajalla toimii kiireellisissä asioissa p ja virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä asioissa 112. KESÄINFO KUNTALAISILLE JA VAPAA-AJAN ASUKKAILLE Hailuodon kunnan kesän toiminnasta ja palveluista klo 14 koulukeskuksessa. Paikalla kunnanjohtaja Tero Karinen, vt. Perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, vt. kunnansihteeri Maarit Parrila, tekninen johtaja Markku Maikkola ja rehtori sivistystoimenjohtaja Sisko Heikkinen. Kahvitarjoilu! Tervetuloa kuuntelemaan! TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT ma su (vko 21) Jätesäkkejä saa hakea kunnanvirastolta maanantaista alkaen. Tienpitäjä kerää jätesäkit pois tienvarsilta viikolla 22 KOULUN JA PÄIVÄKODIN IR- TAIMISTON MYYNTI Vanhalla alakoululla on mahdollisuus ostaa irtainta kalustoa (hyllyjä, pulpetteja, tuoleja, astioita jne.) torstaina klo ja lauantaina klo Myytävä kalusto on hinnoiteltu. Käteismaksu paikan päällä. Hailuodon kunta Sivistystoimi Sivistystoimi KNIIVILÄN MUSEON SIIVOUSTAL- KOOT Kniivilän museoalueella pihan siivoustalkoot maanantaina klo (sateen sattuessa tiistaina klo 17.00). Tässä numerossa: Hailuodon kunta tiedottaa 1 Hailuodon terveyskeskus tiedottaa 2 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos tiedottaa 3 Työpaja, vapaa-aikatoimi tiedottaa 4-5 Hailuodon 4h-yhdistys tiedottaa, tietoiskut 6-8 Hailuodon kirjasto tiedottaa 9 Ilmoituksia Kunnan tiedote ilmestyy joka kuukauden 15. päivä. Seuraava kuntatiedote ilmestyy Aineisto toimitetaan kuukauden 5:een päivään mennessä osoitteeseen: Hinnasto: A4-sivu 90 1/2-sivua 60 1/4-sivua 40 1/8-sivua 24

2 Sivu 2 Numero 5/2015 Hailuodon terveyskeskus tiedottaa Terveyskeskus ja hammashoitola ovat suljettuina Perusturvalautakunta päätös Reseptien uusiminen: uusimispyynnöt viimeistään 5.6 terveyskeskukseen. Terveyskeskuksen sulun aikana kiireellisissä asioissa yhteys terveyskeskuksen numeroon , jossa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja sen ajankohdan. Hän organisoi vastaanottoajan päivystävälle lääkärille. Hammashoitolan sulun aikana kiireellisissä asioissa soittakaa virkaaikana terveyskeskuksen numeroon , jossa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja tarvittaessa saatte lähetteen jatkohoitoon. VIIKOLOPPUISIN, AATTO-JA PY- HÄPÄIVINÄ: Hammaslääkäripäivystys on Aapistie 3, p Päivystysnumeroon vastataan klo , jona aikana ilmoittautuneet potilaat hoidetaan. Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä suun terveydenhoitoa tarvitsevia potilaita, joille annetaan ainoastaan asianmukainen ensiapu (lähinnä kivun poisto ja tulehduksen rauhoittaminen). Potilas itse huolehtii tarvittavan jatkohoitoajan varaamisesta haluamastaan hoitopaikasta. Kaikkia 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita laskutetaan päivystyksessä terveyskeskustaksoin. Lasku tulostetaan potilaalle. ILTAPÄIVYSTYKSEEN KLO ON TULOSSA UUDET JÄR- JESTELYT SEUTUKUNNALLISESTI TOUKOKUUN AIKANA. Ohjeet hakeutua uuteen iltapäivystykseen ilmoitetaan tarkemmin toukokuun aikana nettisivuilla perus/perusturva/terveydenhoito/ hammashoito/ sekä kesäkuun kuntatiedotteessa. ILTAISIN JA ÖISIN: Vakavien tapaturmien ensiapu on Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OYS, sisäänkäynti A1) Soittakaa aina ensin puh Numerosta vastaavat kokeneet terveydenhuollon ammattilaiset, jotka antavat ohjeistusta ja neuvontaa. Yksityisillä hammaslääkäreillä on särkyaikoja päivittäin ma - la, myös iltaisin. Hoitotakuun toteutuminen Hailuodon terveyskeskuksessa Ajankohta: Hoitotakuu toteutuu. Lääkärille kiireettömissä asioissa pääsee kuuden viikon sisällä. Hoitajan vastaanotolle pääsee kiireettömissä asioissa 2-3 päivän kuluessa. Hoidon tarpeen arviointiin pääsee viimeistään seuraavana arkipäivänä. Kiireellisissä asioissa vastaanotolle pääsee virka aikana päivittäin. Virka ajan ulkopuolella päivystykselliset vastaanotot ovat yhteispäivystyksessä. Tiedote Suun terveydenhuollon hoitoonpääsystä: Ajankohta: Hoitotakuu toteutuu: HAMMASHUOLLON JONOTILAN- NE: HAMMASTARKASTUKSEEN HAMMASLÄÄKÄRILLE PÄÄSEE 6KK SISÄLLÄ, SUUHYGIENISTIN VASTAANOTOLLE 10 VIIKON SI- SÄLLÄ. AKUUTTIHOITO ON JÄR- JESTETTY PÄIVITTÄIN. Hailuodon kotihoito tiedottaa: 1.Kotisairaanhoitaja/ terveydenhoitaja Mirva Nissinen aloittaa ikäihmisten ennaltaehkäisevät kotikäynnit tänä vuonna 80 vuotta täytettävien luokse ja sitä vanhempien luokse. Kotikäynti koskee henkilöitä, jotka eivät ole kotihoidon palvelujen piirissä. Mirva Nissinen ottaa kuhunkin henkilöön ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä kotikäyntiajan sopimiseksi. 2. Ikäihmisten päivätoiminta jatkuu 12.6 asti ja alkaa uudelleen kesätauon jälkeen

3 Sivu 3 Numero 5/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos Tiedote RISUJEN JA OKSIEN POLTTO SEKÄ KULOTUS Risujen ja oksien polttamista ohjaa pelastuslaki (379/2011), kuntien jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräykset sekä pelastuslaitosten antamat ohjeet. Maastopalojen ja savusta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi on poltossa noudatettava seuraavia säädöksiä ja ohjeita. -Kulottaminen, risujen, oksien, lehtien, heinien, hakkuujätteiden ja vastaavien polttaminen on kielletty asemakaava-alueilla, muilla taajaan asutuilla alueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä. -Avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen (pelastuslaki 6 ). -Kulottaminen tai risujen yms. polttaminen on ehdottomasti kielletty, jos metsä- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa. On huomattava, että kulotus leviää polttopaikan läheisyydessä olevaan ruohikkoon ja rakennuksiin yhtä helposti kuin metsään. -Polttoa suunnittelevan on selvitettävä ovatko edellä mainitut varoitukset voimassa (www.ilmatieteenlaitos.fi ja säätiedotukset). -Puutarhajätteen polttamiselle, kulottamiselle ja muullekin avotulen tekemiselle on oltava maanomistajan lupa (pelastuslaki 6 ). -Varsinaisten jätteiden hävittäminen polttamalla on aina kielletty ilman lakisääteistä ympäristölupaa. Haravointi- ja risujätteet tulee hyödyntää omalla pihalla kompostoimalla ja hakettamalla tai toimittamalla ne luvallisiin vastaanottopaikkoihin. -Kulottamisen tai risujen yms. polton on oltava niin vähäistä, että se ei johda aiheettomiin hätäpuheluihin. -Poltosta tehty aiheeton hätäpuhelu johtaa aina hälytysilmoitukseen pelastuslaitokselle, joten polton suorittajan on huolehdittava, että poltosta ei tehdä aiheettomia ilmoituksia. -Polton suorittajan on varattava polttopaikalle sammutusvälineistöä polton sammuttamiseen (vesi, haravat, lapiot jne.). Avotulta ei saa jättää valvomatta. Polton suorittajan on huolehdittava jälkisammutuksesta ja palojäännöksen asianmukaisesta käsittelystä. Polton suorittaja on aina vastuussa poltosta aiheutuvista palo- tai savuvahingoista! Tulentekoilmoitukset Asemakaava-alueen ulkopuolella on mahdollista avopolttaa vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia ja puhdasta puuta silloin, kun siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä metsä- tai ruohikkopalovaroitus ole voimassa voimaan tulleen pelastuslain 8 edellyttää, että kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muodostuu runsaasti savua, on ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Tulentekoilmoitus voidaan tehdä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen internetsivuilta (http://www.ouka.fi/ oulu/pelastuslaitos/tulentekoilmoitus) löytyvällä sähköisellä lomakkeella tai soittamalla oman kunnan pelastusviranomaiselle (arkisin klo 8-16). Pelastusviranomaiset eivät tee ilmoituksista lupapäätöstä, mutta voivat tarvittaessa antaa suosituksia, ohjeita tai määräyksiä polton turvallisuusjärjestelyihin. Edellä mainitun ilmoitusvelvollisuuden yksi tavoite on ehkäistä poltosta tehtäviä aiheettomia hätäilmoituksia. Tässä yhteydessä on huomattava, että jos kulotuksen tai muu avotulen savusta tehdään hätäilmoitus, on hätäkeskuksen annettava pelastustoimelle hälytys ja pelastuslaitoksen lähdettävä tarkistamaan kohde mahdollisen tulipalon varalta. Tämän vuoksi on erittäin toivottavaa, että avotulet pidetään niin pienenä, ettei niistä tehdä aiheettomia hätäilmoituksia. Ruohikkopalo etenee kuivassa ja pitkässä heinikossa erittäin nopeasti. Älä ryhdy kulotukseen, jos liikuntakykysi on heikentynyt. Pienet lapset/lapset eivät ehdi kulottajalta karanneen polton alta pois! Jarno Soisalo Palomestari Puh

4 Sivu 4 Numero 5/2015 Vapaa-aikatoimi tiedottaa Kesätyötuki 2015 Ohjeet nuorelle Hailuotolaisilla vuotiailla nuorilla on mahdollisuus hakea itselleen kesätyöpaikka myös kesätyötukisetelin avulla paikalliseen yritykseen ja yhdistykseen. Kesätyöseteleitä voi hakea Hailuodon kunnan vapaaaikatoimistosta saakka. Kesätyötuki myönnetään vain kerran samalle henkilölle. Kesätyösetelin saaja etsii työpaikkansa itse. Kesätyösetelin arvo on 300,00 euroa ja seteleitä saa 1 kpl/ hlö. Työpaikka voi olla hailuotolainen yritys tai yhdistys, jolla on y-tunnus. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityishenkilö. Työnantaja tekee kirjallisen sopimuksen nuoren kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Työsuhteen kesto on vähintään 6 h/pvä ja 10 työpäivää. Kunta maksaa kesätyöllistämisestä työnantajalle 300,00 kesätyöseteliä vastaan. Ohjeet työnantajalle Kesätyötuki on tarkoitettu hailuotolaiselle työnantajalle palkkatueksi nuoren työllistämiseen kesäkaudella 2015 (kesä-heinäkuu). Summa käytetään kokonaisuudessa nuoren palkkakustannuksiin. Työnantajalle voi jäädä palkkakustannuksissa omavastuuosuutta. Työnantaja voi käyttää kesätyöseteliä saman nuoren palkkaukseen yhden kerran kesällä Työnantajalla tulee olla Y-tunnus. Nuoreen sovelletaan työnantajan noudattamaa työehtosopimusta. Kesätyötukityö kestää kaksi viikkoa, vähintään 30h/vko kesäkauden aikana ( ). Kesätyötukityöstä toimitetaan Hailuodon kunnalle kesätyöseteli, työaikakirjanpito ja työsopimus, joista selviää toteutuneet työtunnit. Lisätietoja

5 Sivu 5 Numero 5/2015 Luukun toukokuu pe 15.5 klo 19:00-22:00 / la 16.5 klo 19:00-22:00 / pe 22.5 klo 19:00-22:00 / la 23.5 klo 19:00-22:00 / ke 27.5 klo 16:00-19:00/ pe 29.5 klo 18:00-23:00 / la 30.5 klo 19:00-22:00 Kesäkuun luukut ilmoitetaan myöhemmin. Luukulle etsitään aikuisia viikonloppuvalvojia syksylle 2015 ja keväälle Otappas rohkiasti yhteyttä vapaa-aikatoimistoon mahdollisimman pian. Keskiviikkona 20.5 UKK-kävelytesti klo ja Cooperin juoksutesti klo urheilukentällä. Tule testaamaan kuntosi! Yhteislenkkeilyä juosten tai kävellen torstaina 21.5 klo Lähtö liikuntahallin pihalta ja reitti päätetään yhdessä. Kaikki mukaan! Kunnossa kaiken ikää pyöräilytempaus Punaiset postilaatikot edelleen ravintola Ailaston, Luovon Puikkarin sekä ruokakauppa Marjakkaan edessä. Merkitse kuntovihkoon päivämäärä, nimesi sekä ajetut kilometrit. Osallistuneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja. Päivävaellus ja uintiretki Sunikariin pe 26.6 klo 10 alkaen. Lähtö koulun pihalta ja metsäreittejä pitkin kävelemme Sunikariin, jossa vietämme (toivottavasti) aurinkoisen rantapäivän (säävaraus, varapäivä ma 29.6). Paluu iltapäivällä. Omat eväät reppuun ja reppu selkään. Ilmoittautumiset pe 26.6 mennessä p KesäFiilis leiri metsästysmajalla Ohjelmassa mm. Mönkkäri kurssi ja muuta mukavaa. Leirin hinta 20. Majoittua voi joko teltassa tai sisällä. Ilmoittautumiset ma 15.6 mennessä p tai Seutukuntien (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä yhteiset leirit ja retket kesällä 2015 llmoittautumiset Hailuodon osalta p tai Duudsonit Activity Park retki Seinäjoelle to 4.6. Retken hinta: 50 sis. rannekkeen, ruokailun ja kuljetuksen yli 6 v. 43 sis. rannekkeen, ruokailun ja kuljetuksen (2-5 v) 28 sis. pelkkä kyyti ilmoittautumiset pe 22.5 mennessä Perheretki Ranuan eläinpuistoon ti Retken hinta: 47 sis. sisäänpääsyn, puffet - ruokailun ja kuljetuksen 15v -> 35 sis. (4-14 v) 18 sis. alle 4v ja pelkkä kyyti ilmoittautumiset ma 25.5 mennessä Powerpark -retki keskiviikkona ke Retken hinta: 60 sis. (päiväranneke yli 130 cm) + kuljetus 50 sis. ( alle 130 cm) + kuljetus 35 sis. sisäänpääsyn ja kuljetuksen 28 pelkkä kuljetus -> ruokailu ei sisälly hintaan ilmoittautumiset ma 25.5 mennessä Melonta-päiväretki to Vaalaan, Oulujärvelle vuotiaille Retken hinta: 25, sis. kuljetuksen, ohjelman (melontaa& muuta), ilmoittautumiset ma 25.5 mennessä Perheretki Vesipuisto Jukuparkiin ti Retken hinta: 46, sis. Vesipuisto Jukupark + SaniFani kylpylä ja kuljetus 39 sis. Vesipuisto Jukupark ja kuljetus - ruokailu ei sisälly hintaan. Ilmoittautumiset ma 1.6 mennessä Nuorten leiri KivijalkaParkiin ti - ke Tyrnävällä vuotiaille Retken hinta: 10, sis. ruokailut, telttamajoitus, kuljetus. Ilmoittautumiset ti 30.6 mennessä Lisäksi tulossa: * Skeittibattle Lumijoella *Limingassa Taiteilua-tapahtuma Leipää ja sirkushuveja teemalla Hailuodon pyöräsuunnistus 2015 Hailuodon pyöräsuunnistus on tarkoitettu kaikille hailuotolaisille ikään ja kuntoon katsomatta. Yhteinen aloitustapahtuma järjestetään la 23.5 klo Lauantaihin mennessä ilmestyy kunnanviraston ilmoitustauluun kuvia eri paikoista Hailuodossa. Paikan tunnistettuasi suuntaat pyörän keulan kohti sitä, perillä leimaat hakemaasi korttiin leiman rastilla olevalla pihtileimasimella ja suunnistat kohti seuraavaa rastia. Korttiin kerätään kahdeksan leimaa. Rastit sijaitsevat valokuvapaikan välittömässä läheisyydessä eli rasti ei välttämättä ole juuri siinä kohdalla, josta kuva on otettu tai jota kuva esittää. Kun korttisi on täynnä, palautat sen vapaa-aikatoimistoon ja saat uuden tilalle. Voit täyttää niin monta korttia kuin ehdit, kuitenkin vain yhden kerrallaan. Suunnistuskortin saat vapaaaikatoimistosta ma pe klo välisenä aikana. Kukin voi pyöräillä rasteille oman aikataulunsa, kuntonsa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Kaikkien kortin / korttien mennessä palauttaneiden kesken arvotaan hyviä palkintoja. Muistakaa noudattaa suurinta mahdollista varovaisuutta liikenteessä. Pyöräilykypärät päähän ja huomioliivit päälle! Pyöräilysuunnistukseen osallistuvat ovat mukana omalla vastuullaan. Suosittelemme osallistujille henkilökohtaista vakuutusta.

6 Sivu 6 HAILUODON JÄTEASEMA avoinna arkimaanantaisin klo 16:30 19:30 Oulun Jätehuollon Jäteopas 2015 jaettiin huhtikuussa. Tarkista oppaasta jäteasemilla vastaanotettavat jätelajit, -määrät ja perittävät maksut! MAATUVAN JÄTTEEN VASTAAN- OTTOPISTE keväällä 2015 avoinna la ja la 6.6. klo 11:00 14:00 Vatungintiellä sijaitsevaan vastaanottopisteeseen voi tuoda maatuvia pihajätteitä, oksia ja latvuksia sekä puhtaita kantoja. Huomioi kuormaa lastatessasi, että kukin jätelaji puretaan vastaanottopisteessä omaan kasaansa. Muovisäkkien ja muiden materiaalien (mm. rakennusjäte, hirret) tuonti on ehdottomasti KIEL- LETTY! Jätteen tuojilta peritään korvausta 5 / henkilöauton peräkärry ja 10 / traktorin peräkärry. REILU TEKO -SÄKKIKERÄYS HEINÄKUUSSA Lannoite- ja siemensäkkejä voi taas tuoda keräykseen Hailuodon 4H-nuoret järjestävät käytettyjen muovisten lannoite- ja siemensäkkien keräyksen tiloilta hyötykäyttöön. Keräykseen kelpaavat Yaran lannoitesäkit ja niiden lavahuput sekä Agrimarketin, Peltosiemenen, Tilasiemenen ja K- Maatalous siemenviljaa sisältäneet suursäkit. Muuta muovia ei keräyksessä oteta vastaan. Viljelijät voivat tuoda tyhjät säkit keräyspisteeseen, joissa säkit lajitellaan ja pakataan. Talteen saatu muovi kuljetetaan hyötykäyttöön. Säkkien jättäminen keräykseen on viljelijöille maksutonta. Säkkejä otetaan vastaan Heinäkuun 2015 ajan. Keräyspiste sijaitsee Hailuodon jäteasemalla, jonne säkkejä voi tuoda jäteaseman aukioloaikana arkimaanantaisin klo välisenä aikana. Mikäli edellä mainittu ajankohta ei käy, ota yhteyttä Hailuodon 4Hyhdistykseen. Lisätietoja: Hailuodon 4H-yhdistys ry, puh / Hailuodon 4h-yhdistys tiedottaa Hailuodon 4H-nuorten järjestämä MATCH SHOW Hailuodon koulun pihalla järjestettävä Match show on leikkimielinen koiranäyttely ja tapahtumaan ovat tervetulleita kaikenlaiset karvakorvat rotuun katsomatta! Ilmoittautuminen alkaa klo ja pennut astelevat kehään klo Luokat: Pennut (5kk 1v.), pienet koirat (alle 45cm), isot koirat (yli 45cm), ja veteraanikoirat (yli 8v.) Ohjelmassa myös lapsi ja lelukoira - kisa alkaen klo 10.30, sekä erityisesti nelijalkaisten keskuudessa suosittu Nakinsyöntikilpailu! Osallistumismaksut: 6 pennut, pienet ja isot koirat 4 veteraanikoirat 2 lapsi ja lelukoira ja nakinsyöntikilpailu Muistathan ottaa mukaan rokotustodistuksen, tasaraha osallistumismaksuun, hakaneulan, sekä vettä ja vesikupin koiralle. Paikanpäällä on buffet, joka myy pientä purtavaa. Yhteyshenkilö Toiminnanjohtaja Nella Nikkilä, puh / HEPPALEIRI: Leiri 1: Leiri 2: Leiriohjelmaan kuuluu: Ratsastusta n. 1h / pv Hevosten hoitoa ja tallitouhuja Teoriaa Leirikaste Uimaretki merihevosten kesytyksen merkeissä Saunomista ja makkaranpaistoa nuotiolla Hevosaiheisia leikkejä ja kisoja Hevosten kauneuskilpailut HINNAT: Leiri 1: (3pv), 135 4H:n jäseniltä, 150 ei-jäseniltä Leiri 2: (2pv), 87 4H:n jäseniltä, 100 ei-jäseniltä Leiri järjestetään päiväleirinä (8h / pv), joten majoitus ei sisälly hintaan. Autamme kuitenkin mielellämme, mikäli lapsenne tarvitsee majoituksen Hailuodosta leirin ajaksi. Sisältää kaikkina päivinä lounaan ja välipalan. HUOM! 4H-jäsenmaksun maksaneet ovat VAKUUTETTUJA kaikissa 4H-yhdistyksen järjestämissä toiminnoissa. Ei-jäsenten tapaturmavakuutukset on oltava kunnossa. Sitovat ilmoittautumiset: Nella Nikkilä, puh / Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa mahdolliset erityisruokavaliot sekä vanhempien yhteystiedot. Mukaan mahtuu 10 lasta / leiri ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kipin kopin ilmoittautumaan!

7 Sivu 7 Toukokuun tietoisku Terveyttä ja hyvinvointia Hailuodon luonnosta Lähde liikkeelle luontoilemaan ja nauttimaan luonnon virkistävästä ja elvyttävästä vaikutuksesta! Luonto on aina tuottanut ihmisille terveyttä. Aiemmin luontosuhde ja luonnossa liikkuminen tarkoittivat ennen kaikkea toimeentuloa ja selviytymisestä. Nykyisin luontosuhde on useimmille osa vapaa -aikaa ja elämänlaatua Luontoympäristö itsessään ja luontoliikunta tarjoavat mahdollisuuksia vastata nyky -yhteiskunnan terveys- ja hyvinvointihaasteisiin. Niitä ovat esimerkiksi liikunnan vähentyminen, istuva elämäntapa ja lihavuuden yleistyminen sekä näihin kytkeytyvät riskit sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, mielenterveyshäiriöihin sekä tyypin 2 diabetekseen. Luonnosta vieraantuminen voi tarkoittaa heikentyneitä mahdollisuuksia pitää yllä sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Luonto vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin tutkitusti ainakin kolmen väylän kautta: Fyysinen aktiivisuus lisääntyy luonnossa: Luonto houkuttelee liikkumaan. Liikumme luonnossa huomaamattamme reippaammin kuin sisätiloissa, vaikka liikunta tuntuu kevyemmältä. Luonto elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä: Keskittymiskyky paranee, ja syke ja verenpaine voivat madaltua. Luonnossa liikkuminen edistää sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä: Suhtaudumme myönteisemmin muihin ihmisiin, ja mielialamme kohenee hyvin nopeasti. Hakeudu luontoon varta vasten Luontoon voi lähteä monin tavoin: vaikkapa patikoimaan, melomaan, kalastamaan tai geokätköilemään. Kun liikut ja oleskelet luonnossa, sen tuoksut, äänet sekä visuaaliset ja fyysiset aistimukset tuottavat kokonaisvaltaisen, moniaistisen hyvän olon kokemuksen, jonka vaikutus tuntuu ulkoilun jälkeenkin. Muista luonto osana arkeasi Luonnon voi tuoda osaksi arkeaan valitsemalla tietoisesti reitin työpaikalle, kouluun, kauppaan ja harrastuksiin siten, että matka kulkee puistojen, metsien ja rantojen kautta. Hyvinvointia lisäävät myös sisätiloihin tuodut viherkasvit. Vihreä asuinympäristö lisää terveyttä ja hyvinvointia monin tavoin. Vihreämmillä kaupunkialueilla muun muassa henkinen hyvinvointi, onnellisuuden tunne ja jopa terveellinen unirytmi ovat yleisempiä tulotasosta riippumatta. Nauti luonnosta kuvina ja maisemina Pelkkä luontomaiseman näkeminen kuvassa, videolla tai ikkunan toisella puolella rauhoittaa ja kohentaa mielialaa, auttaa keskittymään ja voi esimerkiksi vähentää fyysistä oireilua sekä auttaa toipumaan sairauksista. Suuren luontokuvan sijoittaminen esimerkiksi koulutus- tai kokoustilaan voi lisätä luovuutta ja tuotteliaisuutta ja kohentaa mielialaa. Lähde:

8 Sivu 8 Kuusi vinkkiä välttää kansansairauksia Yleistietoa kansantaudeista Kansantaudeilla tarkoitetaan yleisesti sairauksia, joilla on suuri merkitys koko väestön terveydentilalle eli kansanterveydelle. Tarkkaa määritelmää sille mitä "suuri merkitys kansanterveydelle" tarkoittaa ei ole. Kansantaudit ovat kuitenkin yleisiä väestössä ja lisäksi usein yleisiä kuolleisuuden aiheuttajia. Kansantaudit vaikuttavat työkykyyn ja niiden hoito on terveydenhuollon palveluita vaativaa. Tästä johtuen kansantaudeilla on suuri vaikutus myös kansantaloudelle. Tartuntataudeista kroonisiin sairauksiin Kansantaudit muuttuvat aikojen kuluessa. Tartuntatautikuolemien vähennyttyä ovat krooniset eli pysyvät tai pitkäaikaiset sairaudet sekä tapaturmat nousseet tärkeimmiksi ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttajiksi. Näistä taudeista johtuva kuolleisuus on kuitenkin viime vuosikymmeninä pienentynyt, ja siten ihmisten keskimääräinen elinikä pidentynyt merkittävästi. Eliniän pidentymisestä johtuvan väestön vanhenemisen myötä muistisairaudet ovat yleistyneet ja niistä on tullut uusi kansantauti. Suomessa kroonisiksi kansantaudeiksi katsotaan sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, syöpäsairaudet, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja mielenterveyden ongelmat. Samat riskitekijät altistavat eri kansantaudeille Eri kansantaudeilla on usein samoja riski- ja suojatekijöitä. Esimerkiksi tupakointi lisää sydän- ja verisuonisairauksien, kroonisten keuhkosairauksien, muistisairauksien ja syöpien riskiä, liikunta taas suojaa lähes kaikkien kansantautien riskeiltä. Huomattava osa työikäisten kroonisista sairauksista on ehkäistävissä terveellisellä ruokavaliolla, liikunnalla, välttämällä tupakointia ja runsasta alkoholin käyttöä sekä ehkäisemällä lihavuutta. Lisäksi korkean riskin henkilöillä tehokkaasti toteutettu lääkehoito edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kansansairauksia voi ehkäistä terveellisillä elämäntavoilla -vähentämällä runsasta alkoholin käyttöä -lisäämällä terveysliikuntaa -vähentämällä suolan käyttöä -tupakoimattomuudella -ylipainon ehkäisyllä/painon pudotuksella -tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella lääkehoidolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjoitusta mukaillen kirjoituksen laativat Pirkko ja Anneli Lisätietoja mm. Terveyskirjastosta, jonne linkin löydät kunnan nettisivustolta terveydenhuollon osiosta. Liikunnasta, ravinnosta ja alkoholista löydät tietoa myös edellisistä kuntatiedotteista.

9 Sivu 9 Hailuodon kirjasto tiedottaa Su KESÄNALOITUSPÄIVÄ HAILUODOSSA klo 11 Luonnonkukkien päivän retki, lähtö kirkon parkkipaikalta (järj. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys) klo 14 KESÄINFO klo 16 Kirjaston ilmoitustaulun avajaiset: musiikkia Pookinrakentajat Hailuodosta (hailuotolaisia laulelmia) Ghosts of Perdition (instrumentaaliheviä) Tervetuloa! 5.7. Folkyhtye Dzerela Karpat Ukrainasta ulkoilmakonsertissa koulukeskuksessa Hailuodon teatterifestivaali Kesän väliviikko: pieniä tapahtumia kesässä (tarkemmin kesäkuussa) Hailuodon musiikkipäivät Oulunsalo Ensemble ja Sinikka Ala-Leppilampi ystävineen musisoivat Hailuodossa perjantaiillasta sunnuntaipäivään. Mukana vierailevia ja paikallisia taiteilijoita mm. Erkki Rautio, Reijo ja Marianne Tunkkari, Jorma Panula, Elja Puukko, Virve Karén, Kaisamarja Stöckell, Markojuhani Rautavaara, Laura Röntynen, Konsonanssi-kuoro, Jyrki Kuusirati, Oskari Elomaa, Jere Tulirinta, Kari Blomster ja hailuotolaiset musikantit. Konsertteja kirkossa, pappilassa, kahviloissa ja iltamat nuorisoseurantalolla. Tarkempi ohjelma julkaistaan toukokuussa Majakkapäivät ja kotiseutujuhla Seminaari Isonvihan tapahtumista Hailuodossa Professori Kustaa H.J. Vilkuna, Jyväskylän yliopisto: Murhaperjantai Yliopistonlehtori Ritva Kylli, Oulun yliopisto: Hävitetyn maan muistot ja muistojen merkitys pohjoisilla raja-seuduilla luvulta 1800-luvulle Taiteilija-tutkija Kaisa Salmi, Aalto yliopisto: Kansallisen trauman sovinto taiteen keinoin esimerkkinä Fellmanin pelto -performanssi Puheenjohtajana professori Tiina Kinnunen, Oulun yliopisto Seminaarin järjestäjät: Oulun yliopiston historian oppiaine Oulun historiaseura Hailuodon kunnan kulttuuritoimi Näyttelyt Heinäkuussa koulukeskuksessa ja vanhan koulun näyttelytilassa PUUSTA SINÄ OLET TULLUT - puuveistosnäyttely (Hannu Ahosola, Sanna Heikkilä, Toni Iskulehto, Niilo Komulainen, Jouko Keskiaho, Juha Rikhard Käkelä, Aila Price ja Jorma Styng.) PAIKAT JA AJAT: Pudasjärvi, Taidehuone Pohjantähti, Hailuoto, Koulukeskus, Oulu, Luulajanpuisto, Karjasillan kaupunginosa, Heinäkuussa kirjaston lehtisalissa MATTI PIKKUJÄMSÄ - Originaalikuvituksia lastenkirjoista ja lehdistä Kuvittaja Matti Pikkujämsä (s Oulu) tunnetaan paitsi lastenkirjakuvituksistaan, myös kirjankansista ja lehtikuvituksista. Hänen työnsä ovat tuttuja muun muassa Helsingin Sanomien sunnuntai-osiosta, Imagesta ja Annasta. Pikkujämsä on kuvittanut yli 10 lastenkirjaa, mm. Jukka Itkosen lastenrunokirjoja ja Anna-Mari Kaskisen lastenkertomuksia. Tekstiilejä ja printtikankaita Pikkujämsä on suunnitellut Marimekolle, Kaunisteelle ja Lapuan Kankureille. Hänen töitään on hankittu Designmuseon kokoelmiin. Elokuussa SUOHPANTERROR - Propaganda posters from Sápmi Suohpanterror (suom. Suopunkiterrori) on saamelaisista taiteilijoista koostuva ryhmä, jonka jäsenet haluavat pysyä anonyymeinä. Suohpanterror on tunnettu kantaaottavista ja provosoivista propagandajulisteistaan, jotka hyödyntävät poptaiteen ja länsimaisen populaarikulttuurin kuvastoa.

10 Sivu 10 JÄKÄLÄMAIDEN OMISTAJAT Jalostamme vientiin hailuotolaista jäkälää ja tarvitsemme jatkuvasti jäkäläalueita poimittavaksi. Jäkälästä maksetaan maanomistajalle korvaus kerätyn määrän mukaan. Jäkälä kerätään vastuullisesti yli 30-vuoden kokemuksella, jäkäläalueita vaurioittamatta. Sama alue on poimittavissa uudelleen usein jo 5-8 vuoden kuluttua, joten se on maanomistajalle myös pitkällä tähtäimellä tuottoisa. Ennen hakkuita tehty jäkälän kerääminen vapauttaa alueen jälkimuokkauksen tarpeesta metsää uudistettaessa. Hakkuu keskeyttää jäkälän poiminnan pitkäksi aikaa. Ota yhteyttä nostomahdollisuuksien kartoittamiseksi: Päivi Pesonen, puh tai Markku Sipola puh Halutaan vuokrata Etsin talviasuttavaa pientä taloa tai mökkiä vuokralle. Mukana 2 kissaa ja pieni koira. Aloitan Saarenkartanon hoitajana toukokuun lopussa. Minna Sangi *WANTED** Vanha mökki, mökkipaikka tai tontti mökille etsinnässä. Olen jo pitkään etsinyt perheelleni Hailuodosta sopivaa mökkiä tai mökkitonttia sitä kuitenkaan löytämättä. Haaveissa olisi opettaa omille lapsille saaren elämää ja rauhaa, kuten itse lapsena olen tästä saanut nauttia. Pyydänkin nyt Teiltä hyvät saarelaiset apua. Jos olette itse, tai tiedätte jonkun joka on aikonut luopua mökistään tai tähän tarkoitukseen sopivasta tontistaan, niin hihkaiskaa minulle. Ystävällisesti: Tuulikki Ervasti, tel ,

11 Numero 5/2015 Sivu 11

12 Sivu 12

13 Sivu 13

14 Sivu 14 Olisiko sinun aika lopettaa tupakointi? Osallistu Lopeta ja voita -tupakoinnin lopettamiskilpailuun! Voit oman terveytesi lisäksi voittaa euroa puhtaana käteen. Kilpailuaika on kuusi kuukautta, alkaen ja kilpailu päättyy Lopeta viimeistään Ilmoittaudu jo nyt! Lisätietoja:

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT HAILUODON KUNTA 15.5.2014 Tekninen toimi tiedottaa Hailuodon kunnan tekninen toimi hankkii ja asentaa kertaalleen yksityisteiden tienviitat, opasteet ja liikennemerkit. Myös muut

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 13.5.2016 KUNNAN UUDET VERKKOSIVUT ON AVATTU! Hailuodon kunnan uudet verkkosivut on avattu! Uusi hailuoto.fi on yhdistelmä vanhoista kunnan sekä matkailun verkkosivuista. Tieto

Lisätiedot

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon!

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon! Nro 6/2013 TÖYSÄN 4H-YHDISTYS Kotisivumme ovat uudistuneet. Osoitteesta www.toysa.4h.fi löydät tietoa 4H tapahtumista, kerhoista, kotipalvelusta ym. Meidät löydät myöskin Facebookista > Töysän NeljäHoo.

Lisätiedot

TAMPEREEN TIEDOTE 1(2) ALUEPELASTUSLAITOS Onnettomuuksien ehkäisy / Pir 27.6.2011

TAMPEREEN TIEDOTE 1(2) ALUEPELASTUSLAITOS Onnettomuuksien ehkäisy / Pir 27.6.2011 TAMPEREEN TIEDOTE 1(2) ALUEPELASTUSLAITOS Onnettomuuksien ehkäisy / Pir 27.6.2011 AVOTULEN TEKOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1.7.2011 ALKAEN Uudessa pelastuslaissa (379/2011) tarkennetaan joiltain osin avotulen

Lisätiedot

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä Siikalatvalla 2012 Kestilä: ma 7.5. Kestilän peruskoulu, liikuntasali, Jokihelmen opiston lajiesittelyt: klo 19.00-19.45 Lasten liikunta, Minna Huhmarniemi klo 19.45-20.30 Funktional training, Minna Huhmarniemi

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 1/2015 HAILUODON KUNTA 15.1.2015 Rakennusvalvonta tiedottaa Rakennusvuonna 2014 omakotirakentaminen Hailuodossa pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Lupamäärin mitattuna

Lisätiedot

AVOTULEN TEKOA KOSKEVIA OHJEITA. 1. Avotulella tarkoitetaan. 2. Avotulen tekoa koskevia säädöksiä ovat. TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Riskienhallinta

AVOTULEN TEKOA KOSKEVIA OHJEITA. 1. Avotulella tarkoitetaan. 2. Avotulen tekoa koskevia säädöksiä ovat. TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Riskienhallinta TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Riskienhallinta AVOTULEN TEKOA KOSKEVIA OHJEITA 1. Avotulella tarkoitetaan Tulta, joka voi levitä ympäristöön. Avotulta on esimerkiksi nuotio, risujen poltto, juhannuskokko

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 4/2015 HAILUODON KUNTA 15.4.2015 Tekninen toimi tiedottaa Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointia koskeva laki (300/215) on hyväksytty Lain mukaan rakennuksen

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT HAILUODON KUNTA 15.9.2013 LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KUNTALAISET MYYMÄÄN TUOTTEITANNE JA VIIHTYMÄÄN HAILUODON SIIKAMARKKINOILLE! Markkinoilla mukana mm. laulava-kokki Mikko Tapio sekä

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT HAILUODON KUNTA 15.5.2013 Rakennetun ympäristön hoito ja valvonta Hailuodon kunnan tekninen lautakunta järjestää rakennetun ympäristön valvontakierroksia kevään ja kesän 2013

Lisätiedot

22.3.2016. Leirikutsu

22.3.2016. Leirikutsu 22.3.2016 Leirikutsu Lapin ja Pohjois-Suomen pelastusliittojen palokuntanuorten In the Middle of Nowhere leiri järjestetään Sallassa koulukeskuksen alueella 3.-9.7.2016. Leirin järjestävät SPEK Lapin ja

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy.

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy. ELOKUU TAPAHTUMAT: To 6.8. Klo 11.00-14.30.Virkistyspäivä Pyhännän Ahvenjärvellä. Mukana Anne Happo, Muistiluotsista. Lähtö Haapaveden toimiston pihalta klo 9.00. Mahdollisuus on nousta matkan varrelta

Lisätiedot

Keski suomen Parkinson yhdistys järjestää yhteisen KESÄTAPAHTUMAN 27.8. 29.8.2010 Kannonkosken Piispalassa

Keski suomen Parkinson yhdistys järjestää yhteisen KESÄTAPAHTUMAN 27.8. 29.8.2010 Kannonkosken Piispalassa Keski suomen Parkinson yhdistys järjestää yhteisen KESÄTAPAHTUMAN 27.8. 29.8.2010 Kannonkosken Piispalassa Kauniin Kivijärven rannalla sijaitseva kurssikeskus antaa monipuoliset mahdollisuudet liikkua

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

H A I L U O D O N K U N T A

H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T E N R O 9 / 2 0 1 1 H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T 1 5. 9. 2 0 1 1 T Ä S S Ä N U M E R O S S A : T I E D O T U S T I L A I- S U U S L U O V O N K

Lisätiedot

3.5.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-5 Viitasaari..s. 6-7

3.5.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-5 Viitasaari..s. 6-7 3.5.2010 - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja Äänekoski s. 2-5 Viitasaari..s. 6-7 1 Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut Lasten leiri 7.6.-9.6. 8-12 -vuotiaille.

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

8.3.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6

8.3.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6 8.3.2010 - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6 1 Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut Lasten leiri 7.6.-9.6. 8-12 -vuotiaille.

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT ma 26.6. - pe 30.6.2017 (vko 26) 15.6.2017 Jätesäkkejä saa hakea kunnanvirastolta maanantaista 19.6.2017 alkaen. Jätesäkkejä on saatavilla myös panimorakennuksen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Ympäristöakatemia 4.9.2015 Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija Metsähallitus 1 Taustaa Yhteiskunnallisia haasteita: Liikkumattomuus

Lisätiedot

Yleisöluistelu. Kajaanin jäähallilla Maanantaina klo Maksuton. Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa.

Yleisöluistelu. Kajaanin jäähallilla Maanantaina klo Maksuton. Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa. Yleisöluistelu Kajaanin jäähallilla Maanantaina 16.10 klo 10.00-13.00 Maksuton Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa. Lisätiedot: Reima Korhonen 044 7100 371 Järjestäjä: Kajaanin

Lisätiedot

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014 Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 2 Hei! Tästä esitteestä löydät itsellesi monipuolista tekemistä ja toimintaa kesäloman

Lisätiedot

Tapahtuma Aika Paikka Yhteyshenkilö

Tapahtuma Aika Paikka Yhteyshenkilö Toimintasuunnitelma 2016 Päivitetty 25.3.2016 Keskiviikkomelonnat ovat 1-2 tunnin kestoisia porukalla tehtäviä kevyitä melontalenkkejä. Peruskurssien jälkeiset neljä ovat ohjattuja. Voi myös lähteä koskeen

Lisätiedot

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin:

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: 0400914479 osoite: Kuhatie 1, 54915 Saimaanharju sähköposti: pilvipaimenet@taipalsaari.fi Henkilökunta Ansku, Taru, Maarit,

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Kontiolahden Urheilijat järjestää kesällä 2010:

Kontiolahden Urheilijat järjestää kesällä 2010: Kontiolahden Urheilijat järjestää kesällä 2010: Leirit: Pro-Sporttileiri Kulho 14.-16.7. Kolme vuorokautta mukavaa toimintaa liikunnan parissa. Hinta: 60 Sisältää: ruokailut, majoituksen, vakuutuksen ja

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Sisältö: Valtuuston kokous... 1 Kunnantalon sulkupäivät... 1 Kaavan voimaantulokuulutus... 1 Löytöeläimet... 1 Päivähoidon kesä... 2 Taidenäyttely... 2 Tarjouspyyntö

Lisätiedot

KAUPUNKITIEDOTE 12/2015

KAUPUNKITIEDOTE 12/2015 KAUPUNKITIEDOTE 12/2015 Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017. Edessä on sukupolviemme merkittävin juhlavuosi. Juhlavuoden pääteema on Yhdessä. Kaikissa Suomi 100 -juhlavuotta koskevissa kysymyksissä

Lisätiedot

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015 Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 2 Hei! Tästä esitteestä löydät itsellesi monipuolista tekemistä ja toimintaa kesäloman

Lisätiedot

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö Päivitys 4/2015 Syöpätautien poliklinikka Sisällys Syöpätautien vastuualue... 3 Potilaana syöpätautien poliklinikalla...

Lisätiedot

H A I L U O D O N K U N T A

H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T E N R O 5 / 2 0 1 0 H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T 1 5. 5. 2 0 1 0 T Ä S S Ä N U M E R O S S A : 2 2 2 3 4 5 6 N A I S T E N M E S S U T 2 9. 5. Hailuodon

Lisätiedot

Mitä tiedämme luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista? Kati Vähäsarja, tutkija, LitM Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin, 29.10.

Mitä tiedämme luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista? Kati Vähäsarja, tutkija, LitM Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin, 29.10. Mitä tiedämme luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista? Kati Vähäsarja, tutkija, LitM Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin, 29.10.2015, Kuopio Sisältö 1. Miksi out on in? 2. Luonnon terveysvaikutukset

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 16.5.2017 TIEDOTE MAANOMISTAJILLE JA TIELLÄLIIKKUJILLE Kevään 2017 lentolaskennan perusteella arvioituna Hailuodon hirvikanta on edelleen runsas. Hirvimäärä on tänäkin vuonna

Lisätiedot

VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE

VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE 2015 PÄIVÄLEIRIT KESÄLLÄ 2015: Toukokuu on jo startannut ja kesä tekee tuloaan rivakkaan tahtiin. Tämähän tietysti tarkoittaa myös sitä, että vapaa-aikapalveluiden supersuositut

Lisätiedot

Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat

Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat Vuoro / 4 pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero TAMMIKUU Vuoroja pistooli r2 12.1.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 9.1 0400 13 12004 1 pistooli

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Tervetuloa koirajuoksun ja 1-koiran kärry Suomen Mestaruuskilpailuihin

Tervetuloa koirajuoksun ja 1-koiran kärry Suomen Mestaruuskilpailuihin Tervetuloa koirajuoksun ja 1-koiran kärry Suomen Mestaruuskilpailuihin 7.-8.10.2017 Kilpailupaikan osoite: Rauhalantie 50, Mäntsälä www.uvu.fi/sm2017 AIKATAULU LAUANTAI Kilpailutoimisto aukeaa kello 7:30

Lisätiedot

HUOM! Aikataulut tarkentuvat ilmoittautumisten perusteella

HUOM! Aikataulut tarkentuvat ilmoittautumisten perusteella 1 (5) KILPAILUKUTSU AIKA: 1.-2.11.2014 Lämpimästi tervetuloa Aerobic Cup 4 kilpailuihin Nokialle! PAIKKA: Nokian palloiluhalli, Kankaantaankatu 4, 37100 Nokia SARJAT ja alustava aikataulu: Lauantai 1.11.

Lisätiedot

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 NUORI Tähtää Työelämään! Nuorten kesätyötuki 2015 Vetelin kunta on varannut kesälle 2015 nuorten työllistämiseen yhteensä 5 600. Kesätyötuen tavoitteena on kannustaa nuoria

Lisätiedot

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA senioreille ja aikuisille 1 Ohjattua kesäliikuntaa Myyrmäen kuntosalin aukioloajat kesäkaudella...2 Kuulovammaisten aikuisten kesäliikunta...2 Hinnat...3 Yleistä...3 Kuntosalin

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 14.6.2016 Kunnanvirasto on suljettuna 4.-24.7.2016 välisen ajan. Nuorisotila Luukku jää kesätauolle Luukku on tauolla juhannuksesta heinäkuun loppuun. Luukun aukioloajoista ilmoitellaan

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella Milloin omalle terveysasemalle? Milloin Ensiapu Acutaan?

Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella Milloin omalle terveysasemalle? Milloin Ensiapu Acutaan? Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella Milloin omalle terveysasemalle? Milloin Ensiapu Acutaan? HYVINVOINTIPALVELUT Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella 2 TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~

On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ On aika lähteä kesäleirille! Tuu mukavaan seuraan! koululaisten ~ KESÄLEIRIT 2016 ~ Näiltä sivuilta löydät Kuopion ev.lut. seurakuntien leiri- ja retkitarjonnan sekä ilmoittautumisohjeet. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot

ROLLOT 2014 KOTKASSA ROLLO-INFO 1

ROLLOT 2014 KOTKASSA ROLLO-INFO 1 ROLLOT 2014 KOTKASSA ROLLO-INFO 1 ROLLO-UINNIT 13. - 15.6.2014 ROLLO-LEIRI 13. - 18.6.2014 SEURATIEDOTE TOIMITETAAN SEURAN ROLLO-YHTEYSHENKILÖLLE Sivu 1 / 7 ROLLO-LEIRIN YHTEYSTIEDOT ja ROLLO-KISOJEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Metsän aineettomat arvot. Leena Sikkilä Tietometsä-hanke

Metsän aineettomat arvot. Leena Sikkilä Tietometsä-hanke Metsän aineettomat arvot Leena Sikkilä Tietometsä-hanke Aineettomat arvot ovat usein sellaisia, joiden rahallista arvoa on joskus hankala määrittää. Aineettomia arvoja ovat mm. Metsien virkistyskäyttö,

Lisätiedot

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa TOIMINTAOHJELMA 30.5.-5.6.2016 Maanantaina 30.5. RUOKASALISSA KANSAINVÄLINEN VIIKKO! klo 10.00 ULKOIL UA klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 6/2015 HAILUODON KUNTA 15.6.2015 Hailuodon kunta tiedottaa HAILUODON KUNNAN PERUS- OPETUKSESSA HAETTAVANA 1)osa-aikaisen koulunkäyntiavustajan tehtävät ajalle 12.8. 20.12.2015.

Lisätiedot

Jytyn Itä-Suomen alueen Työhyvinvointipäivät

Jytyn Itä-Suomen alueen Työhyvinvointipäivät Jytyn Itä-Suomen alueen Työhyvinvointipäivät Aika ja paikka 6. - 7.5.2017 Scandic Kuopio Satamakatu 1, Kuopio Kohderyhmä Jytyn jäsenet Itä-Suomen alueelta OHJELMA Lauantai 6.5. 09.30-10.15 10.15-10.30

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

SOPIMUS 7.12.2010 14.12.2010 / LIITE. Sopijaosapuolet: Nuorten Ystävät -palvelut Oy Torikatu 28 90100 OULU p. 040 581 1500 Y-tunnus 2079261-5

SOPIMUS 7.12.2010 14.12.2010 / LIITE. Sopijaosapuolet: Nuorten Ystävät -palvelut Oy Torikatu 28 90100 OULU p. 040 581 1500 Y-tunnus 2079261-5 1 (5) SOPIMUS Perusturvalautakunta 7.12.2010 14.12.2010 / LIITE Sopijaosapuolet: Nuorten Ystävät -palvelut Oy Torikatu 28 90100 OULU p. 040 581 1500 Y-tunnus 2079261-5 1. Sopimuksen sisältö Hailuodon kunta,

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla heinäkuu 2017

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla heinäkuu 2017 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla heinäkuu 2017 Lauantai 1.7. 12.00-13.00 Iloa musiikista Ohjaajana Marjatta Aarne Sunnuntai 2.7. Maanantai 3.7. 9.30 10.15 Voimaa ja tasapainoa ryhmä

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Valtakunnalliset Viestimiespäivät Vekaranjärvellä

Valtakunnalliset Viestimiespäivät Vekaranjärvellä KYMEN VIESTIKILTA RY KUTSU 1(5) Kouvola 04.06.2017 Valtakunnalliset Viestimiespäivät 12. 13.08. 2017 Vekaranjärvellä Meillä on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi viettämään kanssamme Valtakunnallisia

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma)

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Maanantai Kylpylä avoinna Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Tiistai Klo 09.00-10.00 Tuloinfo.

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 2/2011

SR ry. Jäsentiedote 2/2011 Jäsentiedote 2/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! Syksy on alkanut, niin myös aktiivinen reserviläistoiminta yhdistyksessämme. Tiedossa onkin paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

OTTIISIMOVES 11.-15.6.2014 TAMPERE TAMMERFORS TANSSIN RIEMUA DANS GLÄDJE

OTTIISIMOVES 11.-15.6.2014 TAMPERE TAMMERFORS TANSSIN RIEMUA DANS GLÄDJE SOTTIISIMOVES 2014 ILMOITTAUTUMISOHJEET Tapahtumaan ilmoittaudutaan nettilinkin kautta. http://ilmoittautuminen.sottiisi.net/ilmoittaudu/index Olemme koonneet tähän ohjeistusta ilmoittautumiseen liittyen.

Lisätiedot

Nappulatreenit Skogsvallenilla Keskiviikkoisin klo 17.30 (alle 7 v) klo 18.30 (alk. 7 v-) Järj.: IFN / NIK Frisko

Nappulatreenit Skogsvallenilla Keskiviikkoisin klo 17.30 (alle 7 v) klo 18.30 (alk. 7 v-) Järj.: IFN / NIK Frisko Nappulatreenit Skogsvallenilla Keskiviikkoisin klo 17.30 (alle 7 v) klo 18.30 (alk. 7 v-) Yleisurheilutreenit aloitetaan 23. toukokuuta ja jatkuvat koko kesän ajan. Lisätietoja toiminnanjohtaja Carina

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

TOKO SM 2012 Ennakkotiedote TERVETULOA KUOPIOON!

TOKO SM 2012 Ennakkotiedote TERVETULOA KUOPIOON! TERVETULOA KUOPIOON! Hyvät kilpailijat ja joukkueenjohtajat, tervetuloa Kuopion Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry:n järjestämään TOKO SM 2012 tapahtumaan 9.10.6.2012. Kokeeseen on ennakkoilmoittautunut

Lisätiedot

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Sisällys LASTEN PÄIVÄLEIRIT I & II Leiriniemessä 07 09 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN PÄIVÄLEIRI III Leiriniemessä 05 07 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN YÖLEIRIT

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Kesänriemut -leiri. Kesätarjotin

Kesänriemut -leiri. Kesätarjotin Kesätarjotin Kesätarjotin on Lahden seudun nuorisopalveluiden ja -toimien kesälomaesite. Vihkosessa esitellään 7 17-vuotiaille järjestettävät lomatoiminnat. Tarjolla on kursseja ja leirejä. Kaikkiin toimintoihin

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat Cadett Micro Raket Junior Raket KF6 Junior KF6 Versio 5, 8.7.2014 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi: Hyvinkää Karting Päivämäärä: 2.8.2014 Kansallinen

Lisätiedot

Huolehdi muististasi!

Huolehdi muististasi! Huolehdi muististasi! HUOLEHDI MUISTISTASI Sinun voi olla joskus vaikea muistaa asioita. Muistisi toimintaa ja keskittymistäsi haittaavat monet asiat. Muistin toimintaan vaikuttavat esimerkiksi: väsymys

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Terveystietoa ja fysiikkaa 3h/vko Terveystiedon osaamiskokonaisuus ja ammattipätevyystunnit. Taulukon jälkeisessä osiossa on tummennettu ne ammattipätevyysosat,

Lisätiedot

Kesäleirit 2013 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2013 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2013 Järvenpään seurakunta Sisällys LASTEN PÄIVÄLEIRIT I & II Leiriniemessä 06 08 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN PÄIVÄLEIRI III Leiriniemessä 04 06 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN YÖLEIRIT

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 6/2013 15.6.2013 HAILUOTO Terveyskeskus tiedottaa Terveyskeskuksen kesätiedote: Terveyskeskus on suljettuna 1.7.2013-21.7.2013. Kesäsulun aikana kiireellisissä asioissa

Lisätiedot

klo Huom! 13.00- OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00- MUISTA PÄÄASIA tapahtuma Ruokasalissa Minun aivoterveyteni

klo Huom! 13.00- OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00- MUISTA PÄÄASIA tapahtuma Ruokasalissa Minun aivoterveyteni TOIMINTAOHJELMA 10.8. 16.8.2015 30.8. SAAKKA: MA-PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-13.00 31.8. ALKAEN: MA-PE 7.30-15.30 ja LA 7.30-13.00 TOIMINTATUPA AVOINNA: MA-TI 9.00-15.00, KE-PE 9.00-14.30. Maanantaina 10.8.

Lisätiedot

VETURI vie vertaisohjauksen uusiin maisemiin! VETURI V

VETURI vie vertaisohjauksen uusiin maisemiin! VETURI V VETURI vie vertaisohjauksen uusiin maisemiin! VETURI V Vertaistuutoritapaaminen Kurussa 7.-8.4.2006 VETURI V Vertaistuutoritapaaminen sivu 2/6 VETURI V on viides -hankkeen * Vertaistuutorointi-työrenkaan

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MUNUAIS- JA MAKSAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 2/2012. kuva RENTUKKA (Astigma/ ImagePark.biz)

POHJOIS-SAVON MUNUAIS- JA MAKSAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 2/2012. kuva RENTUKKA (Astigma/ ImagePark.biz) POHJOIS-SAVON MUNUAIS- JA MAKSAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 2/2012 kuva RENTUKKA (Astigma/ ImagePark.biz) Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n VUOSIKOKOUS ja KEVÄTRETKI 5.5.2012 PIELAVEDELLE tilausravintola

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016 Suomen Uimaliitto 2 Tervehdys Tampereelta! Tätä kirjoittaessani joulukuun alkupuolella vesisateen ropistessa ikkunaan täällä Mansessa nääs

Lisätiedot

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Dos. Erja Rappe Al Esityksen sisältö Luonto, hyvinvointi ja terveys Ulkoiluun vaikuttavia tekijöitä Ulkoilun hyödyt Luonto

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Syksyn muut muksukirjastopäivät ke 9.9. 7.10. 4.11. 2.12. Merkkaa kalenteriin.

Syksyn muut muksukirjastopäivät ke 9.9. 7.10. 4.11. 2.12. Merkkaa kalenteriin. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen - Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 7/2015 9.8.2015 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja 12

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä Herttoniemen seurakunnan toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien läpyskä talvi ja kevät 2016 KOULUIKÄISTEN KERHOT Kerhot alkavat loppiaisen jälkeen ja jatkuvat huhtikuun loppuun. Keskiviikkoisin

Lisätiedot

Nykarleby 4H ilmoittaa tulevat tapahtumat facebookissa. Lisätietoja löytyy myös kotisivuilta www.nykarleby.fs4h.fi Järj: Nykarleby 4H

Nykarleby 4H ilmoittaa tulevat tapahtumat facebookissa. Lisätietoja löytyy myös kotisivuilta www.nykarleby.fs4h.fi Järj: Nykarleby 4H 2015 Kesä 4H:n kanssa 8-11.6 Kivaa kankaanpainantaa! Tietokonepeli-, kukka- tai graafisia kuvioita Ei ennakkoilmoittautumisia, 4H-jäsenille, lisätietoja kotisivuilta tai facebookista. (ruotsiksi) Nykarleby

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelujen käsikirja 2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 74.000 asukasta Kunta Asukasluku Hirvensalmi 2 439 Kangasniemi

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun NASTOLAN SEURAKUNTA RIPPIKOULUINFO 2013 2/5 Ketkä vuorossa? Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia tärkeitä elämään ja

Lisätiedot

III Luokan riihitys. Aika: Lauantai 25.4.2015 klo 10:00 (arvioitu päättymisaika klo 15)

III Luokan riihitys. Aika: Lauantai 25.4.2015 klo 10:00 (arvioitu päättymisaika klo 15) III Luokan riihitys III luokan loppututkinnon riihitys on valoisan aikaan tehtävä partiotaitokilpailun kaltainen päiväretki. Reitti on noin 7 km pitkä. Reitin varrella on lähdön ja maalin lisäksi 6 miehitettyä

Lisätiedot

Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen!

Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen! Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen! Tuntuuko siltä, että rippikouluusi on vielä valovuoden mittainen matka? Todellisuudessa rippikoulusi alkuun ei ole kovinkaan pitkä aika. Kaikki rippikouluryhmät

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot