KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Aika klo 16:00-17:45 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Himangan erityisryhmien asumispalveluyksikön pääpiirustusten ja rakennustapaselostuksen hyväksyminen 123 Valvontaeläinlääkärisopimuksen irtisanominen Ympäristöpalvelut Helmen kanssa 124 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen vuoden 2013 valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnin hyväksyminen 125 Valvontaeläinlääkärisopimuksen irtisanominen Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus / Perusturvapalvelut 127 Talousarvio vuodelle 2015 ja toimintasuunnitelma vuosille Toimeentulotukiohjeistuksen päivittäminen Perusturvapalveluiden toimipisteiden sulkemiset syyslomaviikolla ja joulunaikana Kotona paras arki -hanke Mannerheimin lastensuojeluliiton sopimus kuntakumppanuudesta 132 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä 133 Puitesopimuksen hyväksyminen/ Käpälämäen perhekoti Varhaiskasvatuspalvelujen siirto sivistyspalveluihin alkaen 135 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Ryhmäperhepäiväkoti Pilvilinna 138 Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Murtoniemi Alpo puheenjohtaja Valikainen Esko varapuheenjohtaja Saapui klo 16:25 Alaranta Juhani jäsen Merijärvi Alho Päivi jäsen Myllylahti Terttu jäsen Mäntymäki Ritva jäsen Nevalainen Tuomas jäsen Tallila Ismo jäsen Nivala Kirsti jäsen Ympth Merijärvi, kh:n pj. Merijärvi Pekkala Sari jäsen ympth Raahe. Läsnä klo 16: Yrjänä Tarja jäsen ympth Siikajoki. Läsnä klo 16: Hanhineva Eija varajäsen Saapui klo 16:10 Tilvis Päivi varajäsen Tuliniemi Juha kh:n edustaja Mäkitalo Rauli talonrakennuspäällikkö Läsnä klo Mäki-Leppilampi Anne perusturvajohtaja POISSA Heikkilä Eeva-Liisa jäsen Peltola Matti jäsen Pirkola Ari jäsen ympth Pyhäjoki Puoskari Heta nuorisovalt. edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Alpo Murtoniemi Puheenjohtaja Anne Mäki-Leppilampi Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Alarantaja ja Päivi Alho. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Juhani Alaranta Päivi Alho PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kalajoen perusturvakeskuksessa laskentasihteerin huoneessa Laskentasihteeri Suvi-Päivi Typpö

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PetuLtk 120 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Puheenjohtaja to teaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta PetuLtk 121 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Tuomas Nevalainen ja Päivi Tilvis. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Alaranta ja Päivi Alho.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Himangan erityisryhmien asumispalveluyksikön pääpiirustusten ja rakennustapaselostuksen hyväksyminen 60/ /2014 PetuLtk 122 (Valmistelija: Rauli Mäkitalo, talonrakennuspäällikkö) Asumispalvelujen selvitykset osoittivat, että yhteistoiminta-alueen vammaispalveluiden laaja-alaista tukea tarvitsevilla vaikeasti kehitysvammaisilla asiakkailla on säännöllistä ympärivuorokautisen asumispalvelun ja pitkäaikaisen asunnon tarvetta. Myös alle 18-vuotiaille tehty selvitys osoittaa, että myös tulevaisuudessa kehitysvammaisille tarvitaan ympärivuorokautista asumista. Myös tilapäishoidon tarve nousi esiin asumispalveluselvityksissä. Asumisyksikön sijainti omalla kotiseudulla mahdollistaa myös vaikeasti kehitysvammaisten osallistumisen esim. liikkumiseen, ulkoiluun, vierailuihin, asiointiin, harrastus ja päivä- ja työtoimintaan. Suunniteltu asumispalveluyksikkö on sijoitettu Himangan Kärmekallion asuntoalueelle, ARA:n vaatimusten mukaisesti keskelle asutusta. Hankkeesta laadittiin esisuunnitelmat, joiden perusteella Asuntorahasto myönsi ehdollisen avustuspäätöksen hankkeen rahoituksesta Välittömästi tämän jälkeen käynnistettiin suunnittelijoiden kil pailutus ja valinta. Hankkeen suunnittelijat ovat seuraavat: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtisuunnittelu Jorma Paloranta Oy. Sähkösuunnittelu: Sähköliike Kalajoki Ky. LVIA- suunnittelu: Insinööritoimisto J. Koivusaari Oy. Rakennesuunnittelu: Suunnittelu Laukka Oy Sprinklerisuunnittelu: Firecon Group Oy. Luonnosvaiheen suunnitelmista on pyydetty lausunnot eri instansseilta ja käyttäjiltä ja heidän vaatimuksensa on huomioitu suunnitelmissa. Hankkeen laajuus on: Kerrosala 659 m2 ja tilavuus 2854 m3. Hankkeen kustannusarvio oli avustuksen hakuvaiheessa , josta ARA myönsi avustusta 50 % eli Kustannusarvio on noussut hankkeen varustelutason parantamisen ja sprinklauksen lisäämisen vuoksi, ollen tällä hetkellä Suunnitelmat esitetään kokouksessa. Talonrakennuspäällikkö: Perusturvalautakunta hyväksyy erityisryhmien asumispalveluyksikön pää-

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta piirustukset ja rakennustapaselostuksen. Perusturvalautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esi tyksen. Merkittiin tiedoksi, että talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Valvontaeläinlääkärisopimuksen irtisanominen Ympäristöpalvelut Helmen kanssa 168/ /2014 PetuLtk 123 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Vihannin kunta on solminut ympäristöpalvelut Helmen kanssa ympäristöterveydenhuollon järjestämissopimuksen, joka astui voimaan vuoden 2009 alusta. Vihannin kunta liittyi kuntaliitoksessa Raahen kaupunkiin Ympäristöterveydenhuollon järjestämissopimus Vihannin kunnan ja ympäristöpalvelut Helmen välillä siirtyi Raahen kaupungille ja sopimus oli voimassa vuoden 2013 ajan. Kalajoen kaupungilla ja ympäristöpalvelut Helmellä on sopimus, jon ka mukaan Kalajoen kaupunki ostaa kaikki ym pä ris töter vey den huollon pal velut entisen Vihannin kunnan alueelle vuo den 2013 ajan ympä ristöpal velut Helmeltä. Praktikkoeläinlääkäripalvelut oste taan entisen Vi hannin kunnan alueelle ympäristöpalvelut Helmeltä määrä ajan ja valvontaeläinlääkäripalvelut ainakin vuoden 2014 ajan. Kun Kalajoen kaupungin valvontaeläinlääkärin virka saadaan täytettyä, valvontaeläinlääkärin tehtävät siirtyvät Kalajoen kaupungin hoidettavaksi. Ympäristöpalvelut Helmen virkaeläinlääkärit vastaavat kuitenkin päivystysaikaisista kiireellisistä eläinsuojelu- ja eläintautitapauksista. Valvontaeläinlääkärin osalta sopimuskausi alkoi ja sen sovittiin olevan voimassa vuoden Tämän jälkeen sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa päättymään kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Kalajoen kaupunki irtisanoo valvontaeläinlääkärisopi muk sen Ympäristöpalvelut Helman kanssa päättymään Sopimuksen irtisanomisen perusteena on, että Kalajoen kaupunki on saanut täytettyä valvontaeläinlääkärin viran alkaen.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen vuoden 2013 valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnin hyväksyminen 387/11.02/2011 PetuLtk (Valmistelija: Inkeri Eronen, ympäristöterveydenhuollon johtaja) Elintarvikelain, kemikaalilain, terveydensuojelulain, tupakkalain ja kuluttajaturvalli suuslain mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva valvonta suunnitelma siten, että valvonta on laadukasta, säännöl listä ja terveyshait toja estävää. Valtioneuvoston asetuksen (665/2006) mukaan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunni telmassa tulee määritellä vähintään tarkastusten sisältö, valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet, tarkastukseen keskimääräi sesti käytettävä aika, kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näyttei den tutkiminen sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Kunnan valvontasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat. Kunnan tulee arvioida valvontasuunnitel man toteutumista toimintavuoden päätyttyä ja laatia siitä ar viointiraportti. Raportti laaditaan tämän ohjelman toimialakohtaisissa val vontaohjelmissa annettujen ohjeiden mukaan. Valvontasuunnitelman to teutumisen arvioin tia hyödynnetään paikallisen ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittä misessä, valvonnan toimivuuden varmistamisessa ja uu sien suunnitelmien laadinnassa. Valvontasuunnitelman toteutumista arvioi daan valvontakohdetyypeittäin. Lautakunnassa kä sitelty valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tulee lähettää AVIin maaliskuun loppuun mennessä. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnin. Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejoh tajan esityksen. PetuLtk 124 (Valmistelija: Inkeri Eronen, ympäristöterveydenhuollon johtaja) Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 10 mukaan kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkintäpalveluista sekä eläinlääkintähuoltolaissa tarkoitetuista eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Kalajoen kaupungin eläinlääkintähuollon suunnitelma

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta on arvioinnin mukaan laadittu valtakunnallisen valvontaohjelman ohjeiden mukaisesti ja se on päivitetty vuodelle Kunnan tulee arvioida ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumista toimintavuoden päätyttyä ja laatia siitä arviointiraportti (Evira:n ohje 15908/2). Pe rus turva lauta kun nan kä sit te lemä ( Pe tultk 44) vuoden 2013 arvio on lähe tetty alue hal lin tovi rastoon ohjei den mukaisesti. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston arvioinnin yhteenveto-osion mukaan, Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta on onnistunut kohtuullisesti eläinlääkäripalveluiden tuottamisessa. Aluehallintoviraston arviossa perusturvalautakuntaa pyydetään kiinnittämään huomiota eläinlääkintähuoltolain 13 vaatimukseen keskitetystä yhteydenottopalvelusta ja seutu/maakunnallisesta päivystysalueesta. Eläinlääkäripalvelut tulee tilastoida valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Vuoden 2013 arviossa ne oli esitetty prosenttiosuuksina, mikä ei ole riittävä tarkkuus. Aluehallintovirasto ei ole huomioinut kunnan vastinetta eriytetystä pieneläinpäivystyksen järjestämisestä. Aluehallintovirasto puhuu vähäisestä päivystyspotilaiden määrästä, vaikka kunnan vastineessa puhutaan mahdollisesta eläinsuojeluongelmasta silloin, jos palvelut ovat kalliita ja liian kaukana. Vastaanottotoimintaa tulisi edelleen keskittää, jotta kaikilla vastaanotoilla olisi valtakunnallisten tavoitteiden mukaiset toimitilat ja välineet. Aluehallintovirasto näkee ongelmana eläinlääkäripalveluiden ostamisen muilta yhteistoiminta-alueilta vain osaan kuntaan. Kalajoen kaupunki on ostanut Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta praktikkoeläinlääkäripalvelut entisen Himangan kunnan alueelle. Lisäksi Kalajoen kaupunki on ostanut eläinlääkintähuollon palvelut ympäristöpalvelut Helmeltä entisen Vihannin kunnan alueelle. Aluehallintovirasto pitää hyvänä, että Kalajoen kaupunki on päättänyt perustaa oman valvontaeläinlääkärin viran, jotta kaikki eläinlääkintähuollon valvontatehtävät saadaan tehtyä. Aluehallintovirasto kiinnittää huomiota, et tä kun nan suunnitelmaan ei ole kirjattu kunnaneläinlääkäreiden täy dennys koulu tuk sen määrällistä tavoitetta, mikä on vähintään 8 täydennys koulu tuspäi vää vuodessa. Oheismateriaalina aluehallintoviraston kirje PSAVI/2073/ /2014 ja Poh jois-suo men aluehallintoviraston VASU-raportti EHO 2013 Ympäristöterveydenhuollon johtaja: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi. Perusturvalautakunta hyväksyy ympäristöter veyden huollon johtajan esi-

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta tyksen.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Valvontaeläinlääkärisopimuksen irtisanominen 344/ /2011 PetuLtk 125 (Valmistelija: Inkeri Eronen, ympäristöterveydenhuollon johtaja) Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Kalajoen kaupunki allekirjoittivat sopi muksen yhteis työstä valvontaeläinlääkäriasiassa. Sopimuksen mukaan peruspalvelukuntayhtymä Kallio perusti valvontaeläinlääkärin viran, huolehti vi ranhaltijaan liittyvistä työnantajavastuista sekä viran hoi dossa tarvittavista tiloista ja välineistä. Kalajoen kaupungin ympäristöter veydenhuollon yhteis toiminta-alueen käyttöön sovittiin kohdennettavaksi 40% valvontaeläinlää kärin työpanoksesta. Sopimuskausi alkoi ja sen sovittiin olevan voimassa vuoden 2014 loppuun saakka, minkä jälkeen sopimus jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota vii meistään Sopimuskauden aikana on käy nyt ilmeiseksi se, ettei yhden viranhaltijan työpanos riitä kattamaan se kä peruspalvelukuntayhtymä Kallion että Kalajoen kaupungin ympäristöter veydenhuollon yhteistoiminta-alueen tarvetta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio haluaa turvata omien valvontaeläinlääkäripalveluidensa saatavuuden ja on irtisanonut valvontaeläinlääkärisopimuksen Kalajoen kaupungin kanssa päättymään Oheismateriaalina valvonta eläinlääkärisopimuksen irtisanominen ja ote perus pal ve lu kunta yhtymä Kal lion yhty mähallituksen pöytäkirjasta 69 ( ). Ympäristöterveydenhuollon johtaja: Perusturvalautakunta merkitsee tie doksi valvontaeläinlääkärisopimuksen irtisanomisen ja toteaa, että oma valvontaeläinlääkäri aloittaa sopimuksen päätyttyä Perusturvalautakunta hyväksyy ympäristöter veyden huollon johtajan esityksen.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus / Perusturvapalvelut 105/ /2014 PetuLtk 126 (Valmistelija: Suvi-Päivi Typpö, laskentasihteeri) Talousarvion toteuman osavuosikatsaus ajalta on palvelualuetasolla toiminnan, menojen ja tulojen osalta liitteenä. Kahdeksan kuukauden käyttöosuus tasaisella kertymällä saisi olla 66,67 % talousarviosta. Toimintamenojen menoarvio vuodelle 2014 on Tilanteen mukaan kuukausien 1-8/2014 toteutuneet menot ovat ja to teutumis prosentti 65 %. Vastaava toteutumisprosentti vuonna 2013 oli 68,8 %. Toimintatulojen tuloarvio vuodelle 2014 on Tilanteen mukaan kuukausien 1-8/2014 toteutuneet tulot , toteu tu mis prosentti 63,8 %. Vastaava toteutumisprosentti v oli 63,6 %. Osavuosikatsaus on oheismateriaalina. Määrärahojen käyttö palvelualueittain tammi-elokuun ajalta on seuraava: Menot Tulot Netto Tot.% Tot.% Tot.% Hallinto , , ,8 Varhais kas va tus , , ,5 Hyvinvointipalve lut , , ,3 Terveyspalvelut , , ,1 josta esh , , ,1 Ymp.terv.huolto , , ,1 Hyvinvointipalveluissa vammaisten laitoshoitopalvelujen tarve on kasvanut, samoin henkilökohtaisen avun tarve. Ikääntyneiden asumispalveluissa tarve tehostettuun asumispalveluun on lisääntynyt ja ostopalvelupaikkoja on jouduttu käyttämään arvioitua enemmän. Erikoissairaanhoidon menot aikaan nähden ovat olleet arvioitua huomattavasti al haisemmat. Toteutuneiden hoitopäivien lukumäärä on laskenut kaikis sa erikoissairaanhoidon yksiköissä, joista palvelua ostetaan. Erikoissairaanhoidosta on kotiutettu omiin palveluihin mahdollisimman pian. Tämä osal taan lisää oman tuotannon kustannuksia. Merijärven tilanne talousarvioon verrattuna: Menot Tot.% Hallinto ,0 Varhaiskasvatus ,6 Hyvinvointipalvelut ,4 Terveyspalvelut ,6 josta esh ,1

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Ymp.terv.huolto ,0 Laskentasihteeri: Perusturvalautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Perusturvalautakunta hyväksyy laskentasihteerin esityksen.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Talousarvio vuodelle 2015 ja toimintasuunnitelma vuosille / /2014 PetuLtk 127 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015 se kä talousarvioraa min. Toi mintatuottoarvio on vuoden 2013 taso. Kalajoen ja Suo men Kunta liiton ar vioiden perusteella on otettu huomioon seuraa vat kulu kertoimet: palkka ta so +2,3 % ja KuEL +0,26 % eli henkilöstöme nojen ker roin 1,0256, palve lujen ostot 1,034, tar vikkeet 1,034, avustukset 1,02, muut ku lut 1,00. Kalajoen kaupungin talousarvio-ohjeet sisältävät ta lousarvio rakenteen muutoksena, että Varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät v:n 2015 alusta perusturvapalveluista sivistyspalveluihin. Myös Merijärven kun nalle myytävät varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät samoin. Ta 2014 Raami 2015 Ta-esitys 2015 Muutos Toimintatulot ,5 % Toimintamenot ,5 % Toimintakate ,9 % Erikoissairaanhoidon osuus toimintamenoista on 37,8 %. Merijärven kuntaosuus on , kasvua edellisvuoteen on 1,29 %. Merijärven talousarvion on liitteenä. Ympäristöterveydenhuollon kuntaosuudet (ml. Kalajoki) ovat , kasvua edellisvuoteen on 1,9 %. Kuntaosuuksien jakautuminen on liitteenä. Talousarviossa painottuu kuntouttava työote ja kuntoutuksen kehittäminen kotona asumisen tukemiseksi. Suurimmat euromääräiset muutokset ovat vam mais pal ve luissa, jossa tuetun asumisen tarve on kasvanut seitsemällä uu della käyt täjällä. Muuten palveluita on kohdennettu vanhuspalvelulain toi meen pa noon lisäämällä mm. omaishoidon tukea ja palvelusetelinkäyttömahdolli suutta asumispalveluissa. Työmarkkinatuen kuntaosuus muuttuu koskemaan myös yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita. Talousarviossa on varauduttu tähän muutokseen. Kuntouttavan työtoiminnan osuutta suunnitellaan edelleen kasvatettavaksi helpottamaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työhön paluuta asteittain. Talous- ja toimintasuunnitelma on liitteenä. Perusturvalautakunta päättää esittää perusturvapalveluiden talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015 kaupunginhalli tuk sel le ja edelleen -val tuus tolle hyväksyt tä väk si.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Merkittiin tiedoksi, että ympäristöterveydenhuollon edustajat Sari Pekkala ja Tarja Yrjänä poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:20. Liitteet 1 Talous- ja toimintasuunnitelma osa 1 / Perusturvapalvelut 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma osa 2 / Perusturvapalvelut

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Toimeentulotukiohjeistuksen päivittäminen 247/ /2010 PetuLtk 128 (Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja / hyvinvointipalvelut) Kunnille on annettu ohjeita ja suosituksia toi meentulotukityön ja siihen liittyvän päätöksen teon tueksi STM:N oppaassa toimeentulotuki lain soveltamisesta. Tämän oh jeistuksen mu kaan kunnilla on lisäksi mahdolli suus antaa omia soveltamisohjeita. Ohjeet eivät kuitenkaan saa rajoittaa viranhaltijoiden har kin taa päätet täessä perheen tai yksilön oikeudesta toimeen tulotukeen. Ne eivät myöskään saa olla ristirii dassa lainsäädännön kanssa. Ohjeiden tarkoi tus on turvata asiakkaiden tasapuolinen ja oi keu denmukaisen kohtelu myönnettäessä mää rärahasidonnaista täydentävää ja ennalta ehkäi sevää toimeentulotukea. Soveltamisohjeet on hyväksytty perus turvalautakunnassa vuonna Ohjeita on päivitetty mm. hyväksyttävien asu mismenojen suhteen huomioiden kunnassa val litseva vuokrataso. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy toimeentulotuen sovel tamisohjeet liitteen mukaisena noudatettavaksi alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen. Liitteet 3 Toimeentulotukiohjeistus alkaen

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvapalveluiden toimipisteiden sulkemiset syyslomaviikolla ja joulunaikana / /2011 PetuLtk 129 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Syysloman- ja joulunaikana toiminta keskittyy vain välttämättömiin palveluihin. Hen ki lö kunnan lomat keskitetään sulkujen ajaksi. Kuntalaisia informoidaan pal ve luiden saatavuudesta. Toimipiste: Sulkemisaika: Monitoimikeskus Maakari Monitoimikeskus Kuunari Himangan palvelutoimisto / perusturvapalveluiden työntekijät Osviitta , , Sosiaalitoimisto (vain kiireellinen lastensuojelun päivystys järjestetty) Monitoimikeskus Maakari Monitoimikeskus Kuunari Merijärven terveysasema Puolukka, Satumajakka, Raution ryhmis, Karpalo, Vaapuk- ka, Koivula, Koivutupa Päivähoitotoimisto Perusturvalautakunta päättää hyväksyä yllä esitetyn sulkusuunnitelman.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Kotona paras arki -hanke 255/ /2014 PetuLtk 130 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Jokilaaksojen alueella on jo useiden vuosien ajan toiminut alueellinen hyvinvointiverkosto, jonka tehtävänä on yhteistyössä toimijoiden kanssa kehit tää alueen hyvinvointipalveluja, osaa mista sekä koulutusta. Hyvinvointiverkosto muodostuu alueen sosiaali- ja terveystoimen sekä muun hyvinvointiin liittyvien alojen toimijoista sekä alueen koulutusorganisaatioista sekä hyvinvointialan yri tyksistä. Hyvinvointiverkoston toimintaa koordinoi Oulun ammattikorkeakoulun terveysalan Oulaisten yksikkö ja toi mintaa ohjaa hyvinvoinnin työvaliokunta, jossa eri toimijatahot ovat laaja-alaisesti edustettuina. Työvaliokunta linjaa alueen hyvinvointia koskevat kehittämistoimenpiteet ja linjaa vuosittain haettavat yhteiset hankkeet. Kotona paras arki-hankkeen sisältö on yksi alu een yhteisesti linjaamista kehittämistarpeista, johon lähdetään hakemaan ratkaisuja yhteisellä kehittämishankkeella. Hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia toimintatapoja ja työprosesseja kotona asumisen tukemiseen. Lähtökohtana on tukea asiakkaiden toiminta kykyä kehittämällä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja kotona asumista tukevia monialaisia toimintamalleja ja palveluja. Tavoitteet: - palvelujen ja toi mintamallien kehittäminen asiakkaiden ko tona asumista vahvistaen ja yksilöllinen tarve huomioiden. - kehittää toimintamalleja, joissa asiak kaat pää sevät osaksi pal ve lu jen suunnittelua ja arviointia yh teistyössä am mat ti laisten kanssa. - parantaa henkilöstön työssä jaksamista ja työn mielek kyyt tä. Hen ki löstön hyvinvoin nilla on suuri merkitys asiakkaan kokemalle inhi mil liselle pal ve lulle ja palvelun laadulle. - luoda sosiaali- ja terveysalan sek torirajat ylittävä palvelukokonaisuus. - edistää hyvinvointipal velumarkkinoiden kehit ty mistä ja pal ve lu ra ken teiden monipuolistumista. - edis tää yk sityi sen, jul kisen ja kol mannen sektorin yh teis työ tä hy vinvointi palve lujen saata vuuden ja laa dun turvaamiseksi. 1. Aktiiviset asiakkaat - Luodaan toimintatapoja, joissa asiakkaat osallistuvat palvelujen suunnit teluun ja kehittämiseen tasavertaisina ammattilaisten kanssa esim. asiakasraadit - Kehitetään toimintatapoja, joilla vahvistetaan asiakkaan omistajuutta omassa palveluprosessissaan - Kehitetään uusia palautekanavia 2. Uudet toimintamallit ja -käytännöt ko tiin vietäviin palveluihin - kotona asumista tukevan toiminnan sisäl lön ja työprosessien kehittä-

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta mi nen, mm. pal velu tarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen kehittäminen, asiakasläh töisten palvelukokonai suuksien luominen, uusien tukija palvelumuotojen kehittäminen ja käyttöönottaminen esim. ryhmämuotoinen toiminta, kotiin annettavat tukipalvelut ja uuden teknologian hyödyntäminen kotona asumisen tukemisessa - monitoimijaisten verkostojen kokoaminen ja yhteistyörakenteiden luomi nen: yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin keskeisten resurssien selvittäminen sekä kunkin toimijan vahvuuksien tun nistaminen sekä yhteistyöverkoston luominen ja työnjaosta sopimi nen - Tiedonkulun varmistaminen eri toimijoiden välillä 3. Työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen palvelujen laatua kehittämällä - henkilöstön osaamiseen varmistaminen: osaamiskartoitusten painopistei den tarkistaminen ja osaamisen lisäämisen; koulutussuunnitelmat, koulu tus ten toteutus - palveluprosessien arviointi sekä hyvien toimintamallien levittäminen ja käyttöönottaminen - työn organisoinnin kehittäminen - työhyvinvointisuunnitelmien laatiminen ja työhyvinvointi käsitteen ja työ hyvinvointitietoisuuden lisääminen Hankkeen tuloksena on kehitetty toimin takykyä sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja palveluja. Asiakkaiden osallisuus ja omistajuus omassa palveluproses sissa on lisääntynyt. Palvelutarpeen arviointi on kehittynyt ja sen myötä asiakkaat saavat entistä yksilöllisemmin räätä löityjä, tarpeisiinsa sopivia palveluja. Asiakastyytyväisyys on lisääntynyt. Kehittäjäasiakkaat ovat luonteva osa palvelujärjestelmän kehittämistä. Eri toimijatahojen välinen työnjako ja vastuut ovat selkiytyneet ja valmiudet asiakkaiden monipuolisen,ennaltaehkäisevän ja toimintakykyä ylläpitävän arjen tukemiseen ovat kehittyneet. Palveluihin on syntynyt sektorirajat ylittävä palvelukokonaisuus, joka tuottaa taloudellista etua ja parantaa tar jottavien palvelujen laatua sekä hyödyntää olevia resursseja tehokkaammin. Koko hankkeen kustannusarvio on euroa, hankeaika Kalajoen kuntaosuus koko hankkeelle olisi euroa. Hankesuunnitelma ja rahoitushakemus sekä aiesopimus ovat oheismateriaalina. Perusturvalautakunta päättää, että Kalajoen sote yhteistoiminta-alue on mukana Kotona paras arki -hankkeessa, mikäli rahoitus hankkeelle saadaan. Ta lousarviossa on varattu kuntaosuus hankkeelle.

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Mannerheimin lastensuojeluliiton sopimus kuntakumppanuudesta 276/ /2014 PetuLtk 131 (Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja, hyvinvointipalvelut) "Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) ennaltaehkäisevä lapsi- ja perhetoiminta on osa paikallista hyvinvointiverkostoa, joka täyden tää Kalajoen kaupungin lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja kuuluu lastensuojelulain edellyttämiin ennaltaehkäiseviin perhepalveluin. MLL:n työ perustuu vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuuteen. MLL:n Pohjois-Poh janmaan piiri anoo Kalajoen kaupungilta euroa en naltaehkäisevään lapsi- ja perhetoiminnan toteuttamiseen Kalajoen kaupungissa. Ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan sopimus mahdol listaa perhekeskustoiminnan koordinaattorin työskentelyn yhteistyössä Ka lajoen kaupungin työntekijöiden kanssa Kalajoen lapsiperheiden hyväksi." Kalajoella työskentelee 2 perhetyöntekijää ja 1 perheohjaaja sekä 1 palvelu ohjaaja lapsiperheiden parissa. Perhetyöntekijöiden toimet on perustettu vuoden 2014 alussa. Tämä työntekijämäärä mahdollistaa las ten suo je lulain vaati man ennaltaehkäisevän perhetyön. Kaupungin omaa lapsi- ja perhetoi mintaa kehitetään vuosittain yhä enemmän ennaltaehkäi sevän toi minnan suuntaan. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta ei myönnä anottua avus tusta. Määrärahaa ei ole varattu vuoden 2015 talousarvioon. Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejoh tajan esityksen.

22 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä 277/03/2014 PetuLtk 132 (Valmistelija: Sari Ängeslevä, palvelupäällikkö Osviitta) Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan raittiustyö laki uudistetaan kunnissa tehtävä päihdetyön kehittämiseksi. STM asetti valmistelevan työryhmän, joka valmisteli raportin esityksenmuotoon. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä mennessä. Kalajoen kaupunki ilmaisee lausuntonaan, että 4 on kirjoitettu kovin väljäksi ja siihen kaivataan enemmän konkretiaa miten toiminnassa hyödynne tään tutkimustuloksia ja hyviä työkäytäntöjä. Koko lakiesityksessä toivotaan olevan enemmän konkretiaa, mi käli ha lutaan, et tä kaik ki kan sa lai set ym päri maan saavat samanlaista, laa du kas ta ehkäi se vää päih de työ tä ja jotta vi ranomai sena tietää tekevänsä lain edellyttä män vel voit teen. Mikä li laki on näin ym päripyöreä,niin oli si hy vä, et tä tar kemman oh jauk sen ja konkreettiset hyvät toi minta mallit tu lisi THL:lta, joka kehittää ja oh jaa ehkäisevää päih detyötä la kiesi tyksen mukaan. Palvelupäällikkö: Perusturvalautakunta hyväksyy edellä esitetyt kommentit lakiesityksen kyselyyn.

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Perusturvalautakunta Aika 27.08.2014 klo 16:00-17:10 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100 Perusturvalautakunta Aika 28.05.2014 klo 16:00-18:00 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 Yhtymähallitus Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot