KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Aika klo 16:00-17:45 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Himangan erityisryhmien asumispalveluyksikön pääpiirustusten ja rakennustapaselostuksen hyväksyminen 123 Valvontaeläinlääkärisopimuksen irtisanominen Ympäristöpalvelut Helmen kanssa 124 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen vuoden 2013 valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnin hyväksyminen 125 Valvontaeläinlääkärisopimuksen irtisanominen Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus / Perusturvapalvelut 127 Talousarvio vuodelle 2015 ja toimintasuunnitelma vuosille Toimeentulotukiohjeistuksen päivittäminen Perusturvapalveluiden toimipisteiden sulkemiset syyslomaviikolla ja joulunaikana Kotona paras arki -hanke Mannerheimin lastensuojeluliiton sopimus kuntakumppanuudesta 132 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä 133 Puitesopimuksen hyväksyminen/ Käpälämäen perhekoti Varhaiskasvatuspalvelujen siirto sivistyspalveluihin alkaen 135 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Ryhmäperhepäiväkoti Pilvilinna 138 Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Murtoniemi Alpo puheenjohtaja Valikainen Esko varapuheenjohtaja Saapui klo 16:25 Alaranta Juhani jäsen Merijärvi Alho Päivi jäsen Myllylahti Terttu jäsen Mäntymäki Ritva jäsen Nevalainen Tuomas jäsen Tallila Ismo jäsen Nivala Kirsti jäsen Ympth Merijärvi, kh:n pj. Merijärvi Pekkala Sari jäsen ympth Raahe. Läsnä klo 16: Yrjänä Tarja jäsen ympth Siikajoki. Läsnä klo 16: Hanhineva Eija varajäsen Saapui klo 16:10 Tilvis Päivi varajäsen Tuliniemi Juha kh:n edustaja Mäkitalo Rauli talonrakennuspäällikkö Läsnä klo Mäki-Leppilampi Anne perusturvajohtaja POISSA Heikkilä Eeva-Liisa jäsen Peltola Matti jäsen Pirkola Ari jäsen ympth Pyhäjoki Puoskari Heta nuorisovalt. edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Alpo Murtoniemi Puheenjohtaja Anne Mäki-Leppilampi Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Alarantaja ja Päivi Alho. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Juhani Alaranta Päivi Alho PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kalajoen perusturvakeskuksessa laskentasihteerin huoneessa Laskentasihteeri Suvi-Päivi Typpö

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PetuLtk 120 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Puheenjohtaja to teaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta PetuLtk 121 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Tuomas Nevalainen ja Päivi Tilvis. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Alaranta ja Päivi Alho.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Himangan erityisryhmien asumispalveluyksikön pääpiirustusten ja rakennustapaselostuksen hyväksyminen 60/ /2014 PetuLtk 122 (Valmistelija: Rauli Mäkitalo, talonrakennuspäällikkö) Asumispalvelujen selvitykset osoittivat, että yhteistoiminta-alueen vammaispalveluiden laaja-alaista tukea tarvitsevilla vaikeasti kehitysvammaisilla asiakkailla on säännöllistä ympärivuorokautisen asumispalvelun ja pitkäaikaisen asunnon tarvetta. Myös alle 18-vuotiaille tehty selvitys osoittaa, että myös tulevaisuudessa kehitysvammaisille tarvitaan ympärivuorokautista asumista. Myös tilapäishoidon tarve nousi esiin asumispalveluselvityksissä. Asumisyksikön sijainti omalla kotiseudulla mahdollistaa myös vaikeasti kehitysvammaisten osallistumisen esim. liikkumiseen, ulkoiluun, vierailuihin, asiointiin, harrastus ja päivä- ja työtoimintaan. Suunniteltu asumispalveluyksikkö on sijoitettu Himangan Kärmekallion asuntoalueelle, ARA:n vaatimusten mukaisesti keskelle asutusta. Hankkeesta laadittiin esisuunnitelmat, joiden perusteella Asuntorahasto myönsi ehdollisen avustuspäätöksen hankkeen rahoituksesta Välittömästi tämän jälkeen käynnistettiin suunnittelijoiden kil pailutus ja valinta. Hankkeen suunnittelijat ovat seuraavat: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtisuunnittelu Jorma Paloranta Oy. Sähkösuunnittelu: Sähköliike Kalajoki Ky. LVIA- suunnittelu: Insinööritoimisto J. Koivusaari Oy. Rakennesuunnittelu: Suunnittelu Laukka Oy Sprinklerisuunnittelu: Firecon Group Oy. Luonnosvaiheen suunnitelmista on pyydetty lausunnot eri instansseilta ja käyttäjiltä ja heidän vaatimuksensa on huomioitu suunnitelmissa. Hankkeen laajuus on: Kerrosala 659 m2 ja tilavuus 2854 m3. Hankkeen kustannusarvio oli avustuksen hakuvaiheessa , josta ARA myönsi avustusta 50 % eli Kustannusarvio on noussut hankkeen varustelutason parantamisen ja sprinklauksen lisäämisen vuoksi, ollen tällä hetkellä Suunnitelmat esitetään kokouksessa. Talonrakennuspäällikkö: Perusturvalautakunta hyväksyy erityisryhmien asumispalveluyksikön pää-

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta piirustukset ja rakennustapaselostuksen. Perusturvalautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esi tyksen. Merkittiin tiedoksi, että talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Valvontaeläinlääkärisopimuksen irtisanominen Ympäristöpalvelut Helmen kanssa 168/ /2014 PetuLtk 123 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Vihannin kunta on solminut ympäristöpalvelut Helmen kanssa ympäristöterveydenhuollon järjestämissopimuksen, joka astui voimaan vuoden 2009 alusta. Vihannin kunta liittyi kuntaliitoksessa Raahen kaupunkiin Ympäristöterveydenhuollon järjestämissopimus Vihannin kunnan ja ympäristöpalvelut Helmen välillä siirtyi Raahen kaupungille ja sopimus oli voimassa vuoden 2013 ajan. Kalajoen kaupungilla ja ympäristöpalvelut Helmellä on sopimus, jon ka mukaan Kalajoen kaupunki ostaa kaikki ym pä ris töter vey den huollon pal velut entisen Vihannin kunnan alueelle vuo den 2013 ajan ympä ristöpal velut Helmeltä. Praktikkoeläinlääkäripalvelut oste taan entisen Vi hannin kunnan alueelle ympäristöpalvelut Helmeltä määrä ajan ja valvontaeläinlääkäripalvelut ainakin vuoden 2014 ajan. Kun Kalajoen kaupungin valvontaeläinlääkärin virka saadaan täytettyä, valvontaeläinlääkärin tehtävät siirtyvät Kalajoen kaupungin hoidettavaksi. Ympäristöpalvelut Helmen virkaeläinlääkärit vastaavat kuitenkin päivystysaikaisista kiireellisistä eläinsuojelu- ja eläintautitapauksista. Valvontaeläinlääkärin osalta sopimuskausi alkoi ja sen sovittiin olevan voimassa vuoden Tämän jälkeen sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa päättymään kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Kalajoen kaupunki irtisanoo valvontaeläinlääkärisopi muk sen Ympäristöpalvelut Helman kanssa päättymään Sopimuksen irtisanomisen perusteena on, että Kalajoen kaupunki on saanut täytettyä valvontaeläinlääkärin viran alkaen.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen vuoden 2013 valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnin hyväksyminen 387/11.02/2011 PetuLtk (Valmistelija: Inkeri Eronen, ympäristöterveydenhuollon johtaja) Elintarvikelain, kemikaalilain, terveydensuojelulain, tupakkalain ja kuluttajaturvalli suuslain mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva valvonta suunnitelma siten, että valvonta on laadukasta, säännöl listä ja terveyshait toja estävää. Valtioneuvoston asetuksen (665/2006) mukaan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunni telmassa tulee määritellä vähintään tarkastusten sisältö, valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet, tarkastukseen keskimääräi sesti käytettävä aika, kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näyttei den tutkiminen sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Kunnan valvontasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat. Kunnan tulee arvioida valvontasuunnitel man toteutumista toimintavuoden päätyttyä ja laatia siitä ar viointiraportti. Raportti laaditaan tämän ohjelman toimialakohtaisissa val vontaohjelmissa annettujen ohjeiden mukaan. Valvontasuunnitelman to teutumisen arvioin tia hyödynnetään paikallisen ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittä misessä, valvonnan toimivuuden varmistamisessa ja uu sien suunnitelmien laadinnassa. Valvontasuunnitelman toteutumista arvioi daan valvontakohdetyypeittäin. Lautakunnassa kä sitelty valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tulee lähettää AVIin maaliskuun loppuun mennessä. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnin. Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejoh tajan esityksen. PetuLtk 124 (Valmistelija: Inkeri Eronen, ympäristöterveydenhuollon johtaja) Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 10 mukaan kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkintäpalveluista sekä eläinlääkintähuoltolaissa tarkoitetuista eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Kalajoen kaupungin eläinlääkintähuollon suunnitelma

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta on arvioinnin mukaan laadittu valtakunnallisen valvontaohjelman ohjeiden mukaisesti ja se on päivitetty vuodelle Kunnan tulee arvioida ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumista toimintavuoden päätyttyä ja laatia siitä arviointiraportti (Evira:n ohje 15908/2). Pe rus turva lauta kun nan kä sit te lemä ( Pe tultk 44) vuoden 2013 arvio on lähe tetty alue hal lin tovi rastoon ohjei den mukaisesti. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston arvioinnin yhteenveto-osion mukaan, Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta on onnistunut kohtuullisesti eläinlääkäripalveluiden tuottamisessa. Aluehallintoviraston arviossa perusturvalautakuntaa pyydetään kiinnittämään huomiota eläinlääkintähuoltolain 13 vaatimukseen keskitetystä yhteydenottopalvelusta ja seutu/maakunnallisesta päivystysalueesta. Eläinlääkäripalvelut tulee tilastoida valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Vuoden 2013 arviossa ne oli esitetty prosenttiosuuksina, mikä ei ole riittävä tarkkuus. Aluehallintovirasto ei ole huomioinut kunnan vastinetta eriytetystä pieneläinpäivystyksen järjestämisestä. Aluehallintovirasto puhuu vähäisestä päivystyspotilaiden määrästä, vaikka kunnan vastineessa puhutaan mahdollisesta eläinsuojeluongelmasta silloin, jos palvelut ovat kalliita ja liian kaukana. Vastaanottotoimintaa tulisi edelleen keskittää, jotta kaikilla vastaanotoilla olisi valtakunnallisten tavoitteiden mukaiset toimitilat ja välineet. Aluehallintovirasto näkee ongelmana eläinlääkäripalveluiden ostamisen muilta yhteistoiminta-alueilta vain osaan kuntaan. Kalajoen kaupunki on ostanut Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta praktikkoeläinlääkäripalvelut entisen Himangan kunnan alueelle. Lisäksi Kalajoen kaupunki on ostanut eläinlääkintähuollon palvelut ympäristöpalvelut Helmeltä entisen Vihannin kunnan alueelle. Aluehallintovirasto pitää hyvänä, että Kalajoen kaupunki on päättänyt perustaa oman valvontaeläinlääkärin viran, jotta kaikki eläinlääkintähuollon valvontatehtävät saadaan tehtyä. Aluehallintovirasto kiinnittää huomiota, et tä kun nan suunnitelmaan ei ole kirjattu kunnaneläinlääkäreiden täy dennys koulu tuk sen määrällistä tavoitetta, mikä on vähintään 8 täydennys koulu tuspäi vää vuodessa. Oheismateriaalina aluehallintoviraston kirje PSAVI/2073/ /2014 ja Poh jois-suo men aluehallintoviraston VASU-raportti EHO 2013 Ympäristöterveydenhuollon johtaja: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi. Perusturvalautakunta hyväksyy ympäristöter veyden huollon johtajan esi-

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta tyksen.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Valvontaeläinlääkärisopimuksen irtisanominen 344/ /2011 PetuLtk 125 (Valmistelija: Inkeri Eronen, ympäristöterveydenhuollon johtaja) Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Kalajoen kaupunki allekirjoittivat sopi muksen yhteis työstä valvontaeläinlääkäriasiassa. Sopimuksen mukaan peruspalvelukuntayhtymä Kallio perusti valvontaeläinlääkärin viran, huolehti vi ranhaltijaan liittyvistä työnantajavastuista sekä viran hoi dossa tarvittavista tiloista ja välineistä. Kalajoen kaupungin ympäristöter veydenhuollon yhteis toiminta-alueen käyttöön sovittiin kohdennettavaksi 40% valvontaeläinlää kärin työpanoksesta. Sopimuskausi alkoi ja sen sovittiin olevan voimassa vuoden 2014 loppuun saakka, minkä jälkeen sopimus jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota vii meistään Sopimuskauden aikana on käy nyt ilmeiseksi se, ettei yhden viranhaltijan työpanos riitä kattamaan se kä peruspalvelukuntayhtymä Kallion että Kalajoen kaupungin ympäristöter veydenhuollon yhteistoiminta-alueen tarvetta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio haluaa turvata omien valvontaeläinlääkäripalveluidensa saatavuuden ja on irtisanonut valvontaeläinlääkärisopimuksen Kalajoen kaupungin kanssa päättymään Oheismateriaalina valvonta eläinlääkärisopimuksen irtisanominen ja ote perus pal ve lu kunta yhtymä Kal lion yhty mähallituksen pöytäkirjasta 69 ( ). Ympäristöterveydenhuollon johtaja: Perusturvalautakunta merkitsee tie doksi valvontaeläinlääkärisopimuksen irtisanomisen ja toteaa, että oma valvontaeläinlääkäri aloittaa sopimuksen päätyttyä Perusturvalautakunta hyväksyy ympäristöter veyden huollon johtajan esityksen.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus / Perusturvapalvelut 105/ /2014 PetuLtk 126 (Valmistelija: Suvi-Päivi Typpö, laskentasihteeri) Talousarvion toteuman osavuosikatsaus ajalta on palvelualuetasolla toiminnan, menojen ja tulojen osalta liitteenä. Kahdeksan kuukauden käyttöosuus tasaisella kertymällä saisi olla 66,67 % talousarviosta. Toimintamenojen menoarvio vuodelle 2014 on Tilanteen mukaan kuukausien 1-8/2014 toteutuneet menot ovat ja to teutumis prosentti 65 %. Vastaava toteutumisprosentti vuonna 2013 oli 68,8 %. Toimintatulojen tuloarvio vuodelle 2014 on Tilanteen mukaan kuukausien 1-8/2014 toteutuneet tulot , toteu tu mis prosentti 63,8 %. Vastaava toteutumisprosentti v oli 63,6 %. Osavuosikatsaus on oheismateriaalina. Määrärahojen käyttö palvelualueittain tammi-elokuun ajalta on seuraava: Menot Tulot Netto Tot.% Tot.% Tot.% Hallinto , , ,8 Varhais kas va tus , , ,5 Hyvinvointipalve lut , , ,3 Terveyspalvelut , , ,1 josta esh , , ,1 Ymp.terv.huolto , , ,1 Hyvinvointipalveluissa vammaisten laitoshoitopalvelujen tarve on kasvanut, samoin henkilökohtaisen avun tarve. Ikääntyneiden asumispalveluissa tarve tehostettuun asumispalveluun on lisääntynyt ja ostopalvelupaikkoja on jouduttu käyttämään arvioitua enemmän. Erikoissairaanhoidon menot aikaan nähden ovat olleet arvioitua huomattavasti al haisemmat. Toteutuneiden hoitopäivien lukumäärä on laskenut kaikis sa erikoissairaanhoidon yksiköissä, joista palvelua ostetaan. Erikoissairaanhoidosta on kotiutettu omiin palveluihin mahdollisimman pian. Tämä osal taan lisää oman tuotannon kustannuksia. Merijärven tilanne talousarvioon verrattuna: Menot Tot.% Hallinto ,0 Varhaiskasvatus ,6 Hyvinvointipalvelut ,4 Terveyspalvelut ,6 josta esh ,1

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Ymp.terv.huolto ,0 Laskentasihteeri: Perusturvalautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Perusturvalautakunta hyväksyy laskentasihteerin esityksen.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Talousarvio vuodelle 2015 ja toimintasuunnitelma vuosille / /2014 PetuLtk 127 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015 se kä talousarvioraa min. Toi mintatuottoarvio on vuoden 2013 taso. Kalajoen ja Suo men Kunta liiton ar vioiden perusteella on otettu huomioon seuraa vat kulu kertoimet: palkka ta so +2,3 % ja KuEL +0,26 % eli henkilöstöme nojen ker roin 1,0256, palve lujen ostot 1,034, tar vikkeet 1,034, avustukset 1,02, muut ku lut 1,00. Kalajoen kaupungin talousarvio-ohjeet sisältävät ta lousarvio rakenteen muutoksena, että Varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät v:n 2015 alusta perusturvapalveluista sivistyspalveluihin. Myös Merijärven kun nalle myytävät varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät samoin. Ta 2014 Raami 2015 Ta-esitys 2015 Muutos Toimintatulot ,5 % Toimintamenot ,5 % Toimintakate ,9 % Erikoissairaanhoidon osuus toimintamenoista on 37,8 %. Merijärven kuntaosuus on , kasvua edellisvuoteen on 1,29 %. Merijärven talousarvion on liitteenä. Ympäristöterveydenhuollon kuntaosuudet (ml. Kalajoki) ovat , kasvua edellisvuoteen on 1,9 %. Kuntaosuuksien jakautuminen on liitteenä. Talousarviossa painottuu kuntouttava työote ja kuntoutuksen kehittäminen kotona asumisen tukemiseksi. Suurimmat euromääräiset muutokset ovat vam mais pal ve luissa, jossa tuetun asumisen tarve on kasvanut seitsemällä uu della käyt täjällä. Muuten palveluita on kohdennettu vanhuspalvelulain toi meen pa noon lisäämällä mm. omaishoidon tukea ja palvelusetelinkäyttömahdolli suutta asumispalveluissa. Työmarkkinatuen kuntaosuus muuttuu koskemaan myös yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita. Talousarviossa on varauduttu tähän muutokseen. Kuntouttavan työtoiminnan osuutta suunnitellaan edelleen kasvatettavaksi helpottamaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työhön paluuta asteittain. Talous- ja toimintasuunnitelma on liitteenä. Perusturvalautakunta päättää esittää perusturvapalveluiden talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015 kaupunginhalli tuk sel le ja edelleen -val tuus tolle hyväksyt tä väk si.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Merkittiin tiedoksi, että ympäristöterveydenhuollon edustajat Sari Pekkala ja Tarja Yrjänä poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:20. Liitteet 1 Talous- ja toimintasuunnitelma osa 1 / Perusturvapalvelut 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma osa 2 / Perusturvapalvelut

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Toimeentulotukiohjeistuksen päivittäminen 247/ /2010 PetuLtk 128 (Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja / hyvinvointipalvelut) Kunnille on annettu ohjeita ja suosituksia toi meentulotukityön ja siihen liittyvän päätöksen teon tueksi STM:N oppaassa toimeentulotuki lain soveltamisesta. Tämän oh jeistuksen mu kaan kunnilla on lisäksi mahdolli suus antaa omia soveltamisohjeita. Ohjeet eivät kuitenkaan saa rajoittaa viranhaltijoiden har kin taa päätet täessä perheen tai yksilön oikeudesta toimeen tulotukeen. Ne eivät myöskään saa olla ristirii dassa lainsäädännön kanssa. Ohjeiden tarkoi tus on turvata asiakkaiden tasapuolinen ja oi keu denmukaisen kohtelu myönnettäessä mää rärahasidonnaista täydentävää ja ennalta ehkäi sevää toimeentulotukea. Soveltamisohjeet on hyväksytty perus turvalautakunnassa vuonna Ohjeita on päivitetty mm. hyväksyttävien asu mismenojen suhteen huomioiden kunnassa val litseva vuokrataso. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy toimeentulotuen sovel tamisohjeet liitteen mukaisena noudatettavaksi alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen. Liitteet 3 Toimeentulotukiohjeistus alkaen

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Perusturvapalveluiden toimipisteiden sulkemiset syyslomaviikolla ja joulunaikana / /2011 PetuLtk 129 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Syysloman- ja joulunaikana toiminta keskittyy vain välttämättömiin palveluihin. Hen ki lö kunnan lomat keskitetään sulkujen ajaksi. Kuntalaisia informoidaan pal ve luiden saatavuudesta. Toimipiste: Sulkemisaika: Monitoimikeskus Maakari Monitoimikeskus Kuunari Himangan palvelutoimisto / perusturvapalveluiden työntekijät Osviitta , , Sosiaalitoimisto (vain kiireellinen lastensuojelun päivystys järjestetty) Monitoimikeskus Maakari Monitoimikeskus Kuunari Merijärven terveysasema Puolukka, Satumajakka, Raution ryhmis, Karpalo, Vaapuk- ka, Koivula, Koivutupa Päivähoitotoimisto Perusturvalautakunta päättää hyväksyä yllä esitetyn sulkusuunnitelman.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Kotona paras arki -hanke 255/ /2014 PetuLtk 130 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Jokilaaksojen alueella on jo useiden vuosien ajan toiminut alueellinen hyvinvointiverkosto, jonka tehtävänä on yhteistyössä toimijoiden kanssa kehit tää alueen hyvinvointipalveluja, osaa mista sekä koulutusta. Hyvinvointiverkosto muodostuu alueen sosiaali- ja terveystoimen sekä muun hyvinvointiin liittyvien alojen toimijoista sekä alueen koulutusorganisaatioista sekä hyvinvointialan yri tyksistä. Hyvinvointiverkoston toimintaa koordinoi Oulun ammattikorkeakoulun terveysalan Oulaisten yksikkö ja toi mintaa ohjaa hyvinvoinnin työvaliokunta, jossa eri toimijatahot ovat laaja-alaisesti edustettuina. Työvaliokunta linjaa alueen hyvinvointia koskevat kehittämistoimenpiteet ja linjaa vuosittain haettavat yhteiset hankkeet. Kotona paras arki-hankkeen sisältö on yksi alu een yhteisesti linjaamista kehittämistarpeista, johon lähdetään hakemaan ratkaisuja yhteisellä kehittämishankkeella. Hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia toimintatapoja ja työprosesseja kotona asumisen tukemiseen. Lähtökohtana on tukea asiakkaiden toiminta kykyä kehittämällä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja kotona asumista tukevia monialaisia toimintamalleja ja palveluja. Tavoitteet: - palvelujen ja toi mintamallien kehittäminen asiakkaiden ko tona asumista vahvistaen ja yksilöllinen tarve huomioiden. - kehittää toimintamalleja, joissa asiak kaat pää sevät osaksi pal ve lu jen suunnittelua ja arviointia yh teistyössä am mat ti laisten kanssa. - parantaa henkilöstön työssä jaksamista ja työn mielek kyyt tä. Hen ki löstön hyvinvoin nilla on suuri merkitys asiakkaan kokemalle inhi mil liselle pal ve lulle ja palvelun laadulle. - luoda sosiaali- ja terveysalan sek torirajat ylittävä palvelukokonaisuus. - edistää hyvinvointipal velumarkkinoiden kehit ty mistä ja pal ve lu ra ken teiden monipuolistumista. - edis tää yk sityi sen, jul kisen ja kol mannen sektorin yh teis työ tä hy vinvointi palve lujen saata vuuden ja laa dun turvaamiseksi. 1. Aktiiviset asiakkaat - Luodaan toimintatapoja, joissa asiakkaat osallistuvat palvelujen suunnit teluun ja kehittämiseen tasavertaisina ammattilaisten kanssa esim. asiakasraadit - Kehitetään toimintatapoja, joilla vahvistetaan asiakkaan omistajuutta omassa palveluprosessissaan - Kehitetään uusia palautekanavia 2. Uudet toimintamallit ja -käytännöt ko tiin vietäviin palveluihin - kotona asumista tukevan toiminnan sisäl lön ja työprosessien kehittä-

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta mi nen, mm. pal velu tarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen kehittäminen, asiakasläh töisten palvelukokonai suuksien luominen, uusien tukija palvelumuotojen kehittäminen ja käyttöönottaminen esim. ryhmämuotoinen toiminta, kotiin annettavat tukipalvelut ja uuden teknologian hyödyntäminen kotona asumisen tukemisessa - monitoimijaisten verkostojen kokoaminen ja yhteistyörakenteiden luomi nen: yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin keskeisten resurssien selvittäminen sekä kunkin toimijan vahvuuksien tun nistaminen sekä yhteistyöverkoston luominen ja työnjaosta sopimi nen - Tiedonkulun varmistaminen eri toimijoiden välillä 3. Työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen palvelujen laatua kehittämällä - henkilöstön osaamiseen varmistaminen: osaamiskartoitusten painopistei den tarkistaminen ja osaamisen lisäämisen; koulutussuunnitelmat, koulu tus ten toteutus - palveluprosessien arviointi sekä hyvien toimintamallien levittäminen ja käyttöönottaminen - työn organisoinnin kehittäminen - työhyvinvointisuunnitelmien laatiminen ja työhyvinvointi käsitteen ja työ hyvinvointitietoisuuden lisääminen Hankkeen tuloksena on kehitetty toimin takykyä sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja palveluja. Asiakkaiden osallisuus ja omistajuus omassa palveluproses sissa on lisääntynyt. Palvelutarpeen arviointi on kehittynyt ja sen myötä asiakkaat saavat entistä yksilöllisemmin räätä löityjä, tarpeisiinsa sopivia palveluja. Asiakastyytyväisyys on lisääntynyt. Kehittäjäasiakkaat ovat luonteva osa palvelujärjestelmän kehittämistä. Eri toimijatahojen välinen työnjako ja vastuut ovat selkiytyneet ja valmiudet asiakkaiden monipuolisen,ennaltaehkäisevän ja toimintakykyä ylläpitävän arjen tukemiseen ovat kehittyneet. Palveluihin on syntynyt sektorirajat ylittävä palvelukokonaisuus, joka tuottaa taloudellista etua ja parantaa tar jottavien palvelujen laatua sekä hyödyntää olevia resursseja tehokkaammin. Koko hankkeen kustannusarvio on euroa, hankeaika Kalajoen kuntaosuus koko hankkeelle olisi euroa. Hankesuunnitelma ja rahoitushakemus sekä aiesopimus ovat oheismateriaalina. Perusturvalautakunta päättää, että Kalajoen sote yhteistoiminta-alue on mukana Kotona paras arki -hankkeessa, mikäli rahoitus hankkeelle saadaan. Ta lousarviossa on varattu kuntaosuus hankkeelle.

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Mannerheimin lastensuojeluliiton sopimus kuntakumppanuudesta 276/ /2014 PetuLtk 131 (Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja, hyvinvointipalvelut) "Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) ennaltaehkäisevä lapsi- ja perhetoiminta on osa paikallista hyvinvointiverkostoa, joka täyden tää Kalajoen kaupungin lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja kuuluu lastensuojelulain edellyttämiin ennaltaehkäiseviin perhepalveluin. MLL:n työ perustuu vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuuteen. MLL:n Pohjois-Poh janmaan piiri anoo Kalajoen kaupungilta euroa en naltaehkäisevään lapsi- ja perhetoiminnan toteuttamiseen Kalajoen kaupungissa. Ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan sopimus mahdol listaa perhekeskustoiminnan koordinaattorin työskentelyn yhteistyössä Ka lajoen kaupungin työntekijöiden kanssa Kalajoen lapsiperheiden hyväksi." Kalajoella työskentelee 2 perhetyöntekijää ja 1 perheohjaaja sekä 1 palvelu ohjaaja lapsiperheiden parissa. Perhetyöntekijöiden toimet on perustettu vuoden 2014 alussa. Tämä työntekijämäärä mahdollistaa las ten suo je lulain vaati man ennaltaehkäisevän perhetyön. Kaupungin omaa lapsi- ja perhetoi mintaa kehitetään vuosittain yhä enemmän ennaltaehkäi sevän toi minnan suuntaan. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta ei myönnä anottua avus tusta. Määrärahaa ei ole varattu vuoden 2015 talousarvioon. Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejoh tajan esityksen.

22 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä 277/03/2014 PetuLtk 132 (Valmistelija: Sari Ängeslevä, palvelupäällikkö Osviitta) Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan raittiustyö laki uudistetaan kunnissa tehtävä päihdetyön kehittämiseksi. STM asetti valmistelevan työryhmän, joka valmisteli raportin esityksenmuotoon. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä mennessä. Kalajoen kaupunki ilmaisee lausuntonaan, että 4 on kirjoitettu kovin väljäksi ja siihen kaivataan enemmän konkretiaa miten toiminnassa hyödynne tään tutkimustuloksia ja hyviä työkäytäntöjä. Koko lakiesityksessä toivotaan olevan enemmän konkretiaa, mi käli ha lutaan, et tä kaik ki kan sa lai set ym päri maan saavat samanlaista, laa du kas ta ehkäi se vää päih de työ tä ja jotta vi ranomai sena tietää tekevänsä lain edellyttä män vel voit teen. Mikä li laki on näin ym päripyöreä,niin oli si hy vä, et tä tar kemman oh jauk sen ja konkreettiset hyvät toi minta mallit tu lisi THL:lta, joka kehittää ja oh jaa ehkäisevää päih detyötä la kiesi tyksen mukaan. Palvelupäällikkö: Perusturvalautakunta hyväksyy edellä esitetyt kommentit lakiesityksen kyselyyn.

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 64

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 64 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 64 Perusturvalautakunta Aika 12.03.2015 klo 16:00-17:00 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216 Kaupunginhallitus Aika 21.03.2014 klo 15:00-16:02 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Väliaikaisten opetustilojen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 83

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 83 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 83 Sivistyslautakunta Aika 08.09.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo. lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Irtaimistomäärärahan jakaminen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 80. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 80. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 80 Perusturvalautakunta Aika 26.03.2014 klo 16:00-17:10 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 10.03.2015 klo 18:00-20:30 Paikka Hyvinvointipalvelukeskus, Kalajoki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Sivistyspalveluiden vuoden 2014 tilinpäätös

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91 Tekninen lautakunta Aika 19.12.2013 klo 20:00-21:20 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kalajoen jätevedenpuhdistamon lopettaminen 94

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Kokouskutsu 1 (8) Aika 30.06.2015, klo 16:00 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot