Maatalouslaskenta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatalouslaskenta 2010"

Transkriptio

1 Ennakkotiedot Julkaisupäivämäärä Maatalouslaskenta 2010 Kastelu avomaalla ja energia Puutarhakasveja ja perunaa kastellaan Kolme prosenttia maatalousmaasta voidaan kastella Kastelu vuonna 2010 Energiankulutus maatalous- ja puutarhayrityksissä Intensiivinen tuotanto kuluttaa energiaa Maatalous kuluttaa kaksi prosenttia sähköstä Koneet kulkevat öljyllä Uusiutuvaa lämpöenergiaa metsistä

2 Maailman kuivimmilla maatalousalueilla kasvinviljely on mahdollista vain kastelun avulla. Merkittävä osa maailman ruuantuotannosta on kastelun varassa. Kasteluveden riittävyys onkin erittäin merkittävä tekijä tulevaisuuden ruuantuotannossa. Vuoden 2010 maatalouslaskennassa EU:n jäsenmaiden tuli ensimmäistä kertaa selvittää käytetyn kasteluveden määrää. Suomessa Tike (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) kysyi kaikilta maatalous- ja puutarhayrityksiltä kasteltavissa olevan alan ja vuonna 2010 kastellun alan. Lisäksi osalta tiloista kysyttiin kasteltu ala vuosina 2008 ja 2009 sekä käytetty kastelumenetelmä ja kasteluveden alkuperä. Tiken keräämiä kastelutietoja käyttäen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) puutarhatutkimus laski Suomessa vuonna 2010 käytetyn kasteluveden määrän matemaattisella mallilla, jossa käytettiin kasteltavien kasvien pintaaloja, sääaineistoa sekä kasvien veden tarvetta. Puutarhakasveja ja perunaa kastellaan Suomessa avomaan kastelun merkitys on koko maataloustuotannon kannalta melko vähäinen. Suomen vaihtelevissa sääoloissa viljelykasvit kärsivät joskus kuivuudesta ja toisinaan taas liiasta kosteudesta. Keväällä ja alkukesällä on usein kuivia sääjaksoja, jotka haittaavat erityisesti keväällä kylvettäviä kasveja. Suomessakin kastelulla saataisiin usein isompi ja parempilaatuinen sato. Kastelu on yleensä kannattavaa vain puutarhatuotannossa ja erikoiskasvien viljelyssä. Näiden tuotantosuuntien viljelykasvien taloudellinen tuotto ja kastelulla saavutettava tuoton lisäys ovat hehtaaria kohti laskettuina huomattavasti suuremmat kuin esimerkiksi viljanviljelyssä. Suomessa kastelua käytetäänkin lähinnä vain puutarhakasvien ja perunan viljelyssä. Kolme prosenttia maatalousmaasta voidaan kastella Kasteltavissa oleva ala on Suomessa noin hehtaaria eli 3 prosenttia käytössä olevasta maatalousmaasta. Maatalousmaan kastelu on mahdollista tilalla, mikä on 7 prosenttia Suomen maatalous- ja puutarhayrityksistä (kartta 1). Taulukko 1. Kasteltavissa oleva ala ELY-keskus Kastelutilat 1) Kasteltavissa oleva ala l Kasteltavissa olevaa alaa on eniten Varsinais-Suomessa. Alueellisesti tarkasteltuna kasteltavissa oleva maatalousmaa-ala on suurin Varsinais-Suomessa, jossa lähes 16 prosenttia alueen tiloista voi kastella viljelyksiään (taulukko 1). Kastelutilojen osuus on korkein Ahvenanmaalla, jossa se on lähes 29 prosenttia. Kasteltavissa olevan alan osuus maatalousmaasta on muita alueita korkeampi Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen ohella myös Uudellamaalla, Satakunnassa ja Hämeessä. Ahvenanmaalla on paljon avomaan vihannesviljelyä ja omenatarhoja. Myös Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kastellaan avomaan vihanneksia. Savossa kastelu liittyy ennen kaikkea mansikan ja muiden marjojen viljelyyn ja Pohjanmaalla perunanviljelyyn. % alueen käytössä olevasta % kastelutilojen 1) käytössä kpl % alueen tiloista ha maatalousmaasta olevasta maatalousmaasta Uudenmaan , ,3 38,5 Varsinais-Suomen , ,2 30,4 Satakunnan 345 8, ,2 38,2 Hämeen 379 8, ,8 31,9 Pirkanmaan 252 5, ,9 38,9 Kaakkois-Suomen 329 8, ,3 35,9 Etelä-Savon 261 8, ,8 38,5 Pohjois-Savon 319 7, ,0 32,7 Pohjois-Karjalan 105 4, ,1 34,1 Keski-Suomen 131 3, ,0 24,4 Etelä-Pohjanmaan 223 3, ,1 31,0 Pohjanmaan 235 3, ,9 40,9 Pohjois-Pohjanmaan 230 4, ,7 32,2 Kainuun 44 4, ,8 28,5 Lapin 57 3, ,5 22,5 Ahvenanmaa - Åland , ,3 35,6 Koko maa , ,0 34,1 1) Tilat, joilla on kasteltavissa olevaa maatalousmaata Tike / Maatalouslaskenta 2010 sivu 2 sivu 3 tike / Maatalouslaskenta 2010

3 Kartta 1. Kasteltavissa oleva ala Kastelu vuonna 2010 Ala Osuus maatalousmaasta Ala, ha 0 49, , , , , Puolet niistä tiloista, joilla on kastelukalustoa käytettävissään, kasteli viljelyksiään vuonna Vuonna 2010 kasteltiin hehtaaria maatalousmaata, mikä on 19 prosenttia kasteltavissa olevasta alasta (kartta 2, taulukko 2). Pääosin kasteltiin avomaan vihanneksia ja perunaa (kuvio 3). Kasteluun käytetyn veden määrästä selvästi suurin osa kului avomaan vihannesten kasteluun, joilla myös hehtaarikohtainen kasteluvesimäärä oli suurin (kuvio 4). Kastelu on perinteisesti tehty sadettamalla, mutta tihkukasteluakin käytetään yleisesti. Tihkutuksen etuna on sadetusta pienempi haihtuminen, minkä ansiosta tihkutuksessa suurempi osa kasteluvedestä saadaan viljelykasvien käyttöön. Vihannesten ja perunan kastelu tehtiin lähes kokonaan sadettamalla (kuvio 5). Mansikan ja muiden marjojen sekä omenapuiden kastelussa tihkutuksella on merkittävä osuus. Tike / Maatalouslaskenta 2010 sivu 4 sivu 5 tike / Maatalouslaskenta 2010

4 Kartta 2. Kasteltu ala 2010 Kastelussa käytetään yleensä pintavettä, joka on peräisin tilan alueella sijaitsevasta lammesta tai muusta suuremmasta tilan ulkopuolelle ulottuvasta vesistöstä (kuvio 6). Joillain alueilla myös pohjaveden käyttö on merkittävää. % kasteltavissa olevasta alasta *) 0 9, , , , Kun kasvukauden aikana lämpötila laskee nollan alapuolelle, viljelykasvien pakkasvaurioita voidaan estää sadettamalla. Hallantorjuntasadetus on yleisintä hallanarkojen puutarhakasvien viljelyssä. Puutarhakasvien viljelyä päätuotantosuuntanaan harjoittavat tilat käyttivät hallantorjuntasadetusta kolmella prosentilla maatalousmaa-alastaan. Hallantorjuntaa tehtiin eniten Varsinais- Suomessa, jossa hallasadetuksen saaneen alan osuus alueen maatalousmaasta oli 0,3 prosenttia. Ahvenanmaalla on runsaasti puutarhatuotantoa, mutta lauhan ilmaston vuoksi hallantorjuntaa ei tarvittu. Taulukko 2. Kasteltu ala vuonna 2010 l Vuonna 2010 kasteltavissa olevasta alasta kasteltiin 19 prosenttia. l Marjaviljelyksiä tihkukastellaan. *)Tietoa ei esitetä, koska kunnan kasteluala on vähäinen (kasteltavissa oleva ala on alle 2 % käytössä olevasta maatalousmaasta). ELY-keskus Vuonna 2010 kastelleet tilat Kuivuuden vuoksi kasteltu ala vuonna 2010 / ha % alueen käytössä olevasta % kastelutilojen 1) käytössä % kasteltavissa kpl % alueen tiloista ha maatalousmaasta olevasta maatalousmaasta olevasta alasta Uudenmaan 183 4, ,5 3,8 9,8 Varsinais-Suomen 645 9, ,9 5,4 17,8 Satakunnan 170 4, ,9 8,3 21,8 Hämeen 162 3, ,6 4,9 15,5 Pirkanmaan 81 1, ,2 3,2 8,2 Kaakkois-Suomen 143 3, ,5 5,0 13,9 Etelä-Savon 163 5, ,3 13,4 34,8 Pohjois-Savon 178 4, ,6 9,3 28,4 Pohjois-Karjalan 66 2, ,3 10,8 31,7 Keski-Suomen 68 2, ,1 3,3 13,7 Etelä-Pohjanmaan 93 1, ,2 5,8 18,6 Pohjanmaan 125 2, ,6 12,7 31,0 Pohjois-Pohjanmaan 106 2, ,3 6,4 19,9 Kainuun 16 1,5 24 0,1 2,6 9,1 Lapin 32 1,8 53 0,1 5,0 22,1 Ahvenanmaa - Åland , ,4 15,2 42,6 Koko maa , ,6 6,4 18,7 1) Tilat, joilla on kasteltavissa olevaa maatalousmaata Tike / Maatalouslaskenta 2010 sivu 6 sivu 7 tike / Maatalouslaskenta 2010

5 Kuvio 4. Kasteluun käytetyn veden määrä 2010 Kasteluveden kokonaismäärä Avomaan vihannekset Kokonaismäärä Kastelu m 3 /ha Muut kasvit Kastelu mm Peruna Mansikka Omena Marjat (ei mansikka) Sisältää vain kuivuuden vuoksi tehdyn kastelun, ei hallantorjuntasadetusta m3 Kuvio 3. Kastelu vuonna 2010 Kuvio 5. Kastelumenetelmät 2010 Kasteltu ala Kastellun alan jakautuminen kasvilajeittain Kasteltu ala kastelumenetelmittäin Osuus viljelyalasta Peruna Muut kasvit Kasteltu ala Jakautuminen kasvilajeittain Avomaan vihannekset Avomaan vihannekset Kasteluvesi Muut kasvit Peruna Mansikka Mansikka Omena Marjat (ei mansikka) Marjat (ei mansikka) Omena % kastellusta kokonaisalasta Sisältää vain kuivuuden vuoksi tehdyn kastelun, ei hallantorjuntasadetusta Sadetus Tihkukastelu % kastellusta alasta Tike / Maatalouslaskenta 2010 sivu 8 sivu 9 tike / Maatalouslaskenta 2010

6 Kuvio 6. Kasteluveden alkuperä ELY-keskus Keski-Suomen Kainuun Etelä-Savon Varsinais-Suomen Ahvenanmaa - Åland Pohjois-Savon Hämeen Pohjois-Karjalan Pirkanmaan Uudenmaan Lapin Kaakkois-Suomen Satakunnan Etelä-Pohjanmaan Pohjois-Pohjanmaan Pohjanmaan % tiloista, joilla kasteltavissa olevaa alaa Energiankulutus maatalous- ja puutarhayrityksissä Pintavesi omalta tilalta Pohjavesi omalta tilalta Pintavesi oman tilan ulkopuolelle ulottuvasta vesistöstä Tilan ulkopuolelta tuleva vesijohtovesi Muu Maatalouden energiankulutusta ei ole Suomessa aikaisemmin tilastoitu. Maatalouslaskennan yhteydessä tehty tuotantomenetelmätutkimus selvitti energiankulutuksen noin otokseen kuuluneelta maatalous- ja puutarhayritykseltä. Saatujen vastausten perusteella laskettiin maaja puutarhatalouden suora energiankulutus, johon sisältyy tuotantotilojen lämmitys ja sähkölaitteet, viljan kuivaus ja koneiden polttoaineet. Mukana ei ole kotitalouden, metsätalouden tai muun yritystoiminnan energiankulutusta. Energiankulutukseen ei myöskään laskettu välillistä energiankulutusta esimerkiksi lannoitteiden kautta. Tulosten perusteella energiaa kului maatalousja puutarhayrityksissä vuonna 2010 noin 10 terawattituntia eli 10 miljardia kilowattituntia (kuvio 7). Tutkimuksessa olivat mukana myös pelkästään kasvihuonetuotantoa harjoittavat yritykset, joiden energiankulutus on merkittävää varsinkin sähkön kulutuksen osalta. Maatalous- ja puutarhatuotannon kuluttama energia oli kolme prosenttia koko Suomen energiankulutuksesta vuonna Tike / Maatalouslaskenta 2010 sivu 10 sivu 11 tike / Maatalouslaskenta 2010

7 Kuvio 7. Maa- ja puutarhatalouden energiankulutuksen jakautuminen 2010 Energian kokonaiskulutus 10 TWh Puu- ja peltoenergia 6 % 2 % Kevyt ja raskas polttoöljy Sähkö 16 % 41 % Turve Muu Kuvio 8. Energian kokonaiskulutus maa- ja puutarhataloudessa 2010 Tuotantosuunta Lypsykarjatalous Viljanviljely Puutarhatuotanto Sikatalous Muu nautakarjatalous Tuotantosuunnittain Alueittain l Maatalous kuluttaa kolme prosenttia Suomen kokonaisenergiasta. 35 % Siipikarjatalous Erikoiskasvintuotanto Muu kasvintuotanto Hevostalous Intensiivinen tuotanto kuluttaa energiaa Lammas- ja vuohitalous Muu tuotanto GWh Tuotantosuunnittain tarkasteltaessa eniten energiaa kuluu lypsykarjataloudessa, viljanviljelyssä ja puutarhatuotannossa (kuvio 8). Lypsykarjataloudessa energiaa kuluu rehun tuotannossa, esimerkiksi nurmirehun korjuussa sekä rehuviljan viljelyssä ja kuivauksessa. Lisäksi energiaa tarvitaan lypsämiseen, maidon jäähdytykseen ja pesuvesien lämmitykseen. Viljanviljelyn suuri kokonaisenergiankulutus johtuu tilojen suuresta lukumäärästä ja tuotantoalasta. Peltojen muokkaus ja viljankuivaus ovat suuria energiankuluttajia. Puutarhatuotannon suurin energiankuluttaja on kasvihuonetuotanto. Kasvihuoneissa energiaa kuluu lämmitykseen ja valotukseen. Alueittain tarkasteltaessa suurinta energiankulutus on alueilla, joilla maataloutta harjoitetaan tehokkaasti (kuvio 8). Eniten energiaa kuluu Varsinais-Suomessa, jossa on paljon sekä perinteistä maataloutta että kasvihuonetuotantoa. Myös Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla energiaa kuluu paljon. Maatalous kuluttaa kaksi prosenttia sähköstä Maatalouden sähkönkulutus vuonna 2010 oli 1,7 terawattituntia (kuvio 9). Koko Suomen sähkön käyttö oli 87,7 terawattituntia, joten maa- ja puutarhatalouden osuus koko sähkönkulutuksesta oli vajaa kaksi prosenttia. Koko maan sähkönkulutuksesta oli Tilastokeskuksen mukaan 88 prosenttia kotimaista tuotantoa. Osa kotimaisesta sähköntuotannosta on tuotettu uusiutuvista energialähteistä, esimerkiksi vesivoima. Maa- ja puutarhatalouden energiankulutuksesta oli vuonna 2010 sähköä 16 prosenttia. Suurin yksittäinen sähkönkäyttäjäryhmä oli kasvihuoneyritykset, jotka käyttävät sähköä kasvien valotukseen. Myös kotieläintuotanto käytti paljon sähköä. l Suomen sähkönkulutuksesta maatalouden osuus on kaksi prosenttia. l Puu ja öljy ovat tärkeimmät energiamuodot. Tike / Maatalouslaskenta 2010 sivu 8 sivu 12 sivu 13 9 tike / Maatalouslaskenta 2010

8 Kuvio 9. Maa- ja puutarhatalouden energiankulutus energialähteittäin 2010 ELY-keskus Turve Uusiutuvaa lämpöenergiaa metsistä Pohjanmaan Puu- ja peltoenergia Öljy Sähkö Turve Etelä-Pohjanmaan Satakunnan Pirkanmaan Varsinais-Suomen Kaakkois-Suomen Etelä-Savon Pohjois-Savon Pohjois-Pohjanmaan Keski-Suomen Uudenmaan Lapin Hämeen Puuhakkeen merkitys on suuri maatalous- ja puutarhayritysten energiankäytössä (kuvio 10). Haketta käytetään yleisesti tilojen lämmityskattiloissa. Puuhakepohjaista energiaa käytettiin tiloilla 3,1 terawattituntia ja puun ja puupelletin määrä oli yksi terawattitunti. Uusiutuvan puupohjaisen energian osuus kulutuksesta on 41 prosenttia. Osuus on suurin Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla, missä kulutetusta energiasta yli puolet oli puuperäistä eli uusiutuvaa. Pellosta saatavan energian merkitys (oljet, jyvät, siemenet, ruokohelpi, lajittelujäte ja muu vastaava) jäi vajaaseen prosenttiin kaikesta energiankäytöstä. Pohjois-Karjalan Kainuun Ahvenanmaa - Åland GWh Turpeen merkitys on suurin Pohjanmaalla ja Etelä- Pohjanmaalla, missä on voimakasta turvetuotantoa. Myös Pirkanmaalla ja Satakunnassa turpeen osuus alueen energiankulutuksesta nousee yli kymmeneen prosenttiin. Yhteenlaskettuina kotimaiset energian lähteet puu, peltoenergia ja turve tuottavat vajaa 47 prosenttia maatalouden käyttämästä energiasta. Uusiutuvan energian osuus on vajaa 41 prosenttia, sillä turvetta ei lasketa uusiutuvaksi energiamuodoksi. l Puuhake lämmittää maatiloja. Koneet kulkevat öljyllä Maatalouden öljyn kulutuksesta suurin osa kuluu maatalouskoneisiin kuten traktoreihin. Maatalouslaskennan mukaan raskaan ja kevyen polttoöljyn kokonaiskulutus oli 3,7 terawattituntia, josta moottoripolttoöljyn osuus oli 2,3 terawattituntia. Seuraavaksi eniten energiaa (yksi terawattitunti) kului lämmityspolttoöljynä, jota käytetään sekä lämmityksessä että viljan kuivauksessa. Raskaalla polttoöljyllä tuotettiin energiaa 0,4 terawattituntia. Sen käyttö rajoittuu lähinnä kasvihuoneyrityksiin. l Öljyn kulutuksesta yli puolet on moottoripolttoöljyä. Kuvio 10. Maa- ja puutarhatalouden energiankulutus 2010 Puu- ja peltoenergia Kevyt ja raskas polttoöljy Sähkö Turve Muu 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 TWh Tike / Maatalouslaskenta 2010 sivu 10 sivu 14 sivu tike / Maatalouslaskenta 2010

9 Maatalouslaskenta on kymmenen vuoden välein tehtävä tilastotutkimus, jossa kaikilta maatiloilta kerätään tietoa tilojen työvoimasta, tuotantovälineistä ja toimintatavoista. Sisältö: Anna-Kaisa Jaakkonen, Tike Pasi Mattila, Tike Ulkoasu: Viestintätoimisto Tulus Oy Lähde: Tike, Maatalouden rakennetutkimus, Maatalouslaskenta 2010 Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus PL Valtioneuvosto Lisätietoja: Tiken tietopalvelu puh ISSN = Suomen virallinen tilasto (verkkojulkaisu) ISSN (verkkojulkaisu)

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti

Maatilojen energiaohjelman valmistelu. Loppuraportti Maatilojen energiaohjelman valmistelu Loppuraportti 17.1.2005 Ilari Aho Lea Gynther Juha Rautanen Kari Vikström 1 (50) Alkusanat Tässä raportissa kuvataan vuoden 2005 aikana tehty maatilojen energianohjelman

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Viljelysmaan hoito, kotieläinten elinolot

Lisätiedot

Katsauksen laatinut työryhmä

Katsauksen laatinut työryhmä Katsauksen laatinut työryhmä Ahlstedt Jaana taitto, toimitus Jansik Csaba luku 2.5 Knuuttila Marja luku 1.1 Koikkalainen Kauko luku 5 Koivisto Anu luku 2.4 Latukka Arto luku 4.2 Liesivaara Petri luku 2.2,

Lisätiedot

T & K RAPORTTI 1(24) Kim Westerlund 12.8.2011

T & K RAPORTTI 1(24) Kim Westerlund 12.8.2011 T & K RAPORTTI 1(24) Projekti: Kasvihuoneiden energiankulutus Suomessa Tilaaja: Motiva Kirjoittaja: Kim Westerlund Pvm: 24.8.2005 Liitteet: SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN SWEDISH POLYTECHNIC, FINLAND WOLFFSKAVÄGEN

Lisätiedot

Kestävää energiaa Hämeestä -hanke. Kanta- ja Päijät-Hämeen energiantuotannon ja -käytön taseet vuonna 2008

Kestävää energiaa Hämeestä -hanke. Kanta- ja Päijät-Hämeen energiantuotannon ja -käytön taseet vuonna 2008 Kestävää energiaa Hämeestä -hanke Kanta- ja Päijät-Hämeen energiantuotannon ja -käytön taseet vuonna 2008 Kanta- ja Päijät-Hämeen energiantuotannon ja -käytön taseet vuonna 2008 Tilaaja: Kestävää energiaa

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti

Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti 2012 Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti 2 2012 Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 Johdanto 4 1 Ohjelman tavoitteet ja liittymistilanne 5 1.1 Ohjelman

Lisätiedot

VILJAVUOSI 2012-2013 Julkaisupäivämäärä 22.11.2013

VILJAVUOSI 2012-2013 Julkaisupäivämäärä 22.11.2013 VILJAVUOSI 2012-2013 Julkaisupäivämäärä 22.11.2013 Tike tilastoijana TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUTEEN VILJAVUOSI 2012-2013 -VERKKOJULKAISUUN! Tike on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta. Tike tuottaa

Lisätiedot

VILJAVUOSI 2012-2013 www.maataloustilastot.fi

VILJAVUOSI 2012-2013 www.maataloustilastot.fi VILJAVUOSI 2012-2013 www.maataloustilastot.fi Julkaisupäivämäärä 22.11.2013 Tike tilastoijana TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUTEEN VILJAVUOSI 2012-2013 -VERKKOJULKAISUUN! Tike on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Uusiutuva energia Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja

Lisätiedot

ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA

ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA AHOKAS J. (toim.) 25 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

Asikkalan kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 09.10.2012. Erkka Ryynänen, Aki Pesola, Juha Vanhanen

Asikkalan kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 09.10.2012. Erkka Ryynänen, Aki Pesola, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0103/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 15.5.2012 Katselmuksen tilaaja: Asikkalan kunta Asikkalan kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

Juha Sohlo. Maatilojen rakenne. Energiakäytön jakautuminen maataloudessa. Energialähteiden jakautuminen maa-ja puutarhataloudessa.

Juha Sohlo. Maatilojen rakenne. Energiakäytön jakautuminen maataloudessa. Energialähteiden jakautuminen maa-ja puutarhataloudessa. ProAgria Oulu / Maatalouden energiakulutus http://www.proagriaoulu.fi/fi/maatalouden-energiakulutus/ 1 / 1 04.06.2014 12:40 Maatalouden energiakulutus Maatalous käytti 10 TWh energiaa vuonna 2010. Kulutus

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Maatalouslaskenta 2010 laaja kysely

Maatalouslaskenta 2010 laaja kysely Tilan nimi Tilatunnus Puelinnumero(t), joista tavoitellaan Maatalouslaskenta 2010 laaja kysely Lue ensin tutkimuksessa käytettävät määritelmät sivulta 2. Täytä sen jälkeen lomake ja säilytä se, jotta voit

Lisätiedot

Perunan sadetuksen hallinta. Minna Juntunen, Merja Myllys, Anu Kankaala, Yeshitila Degefu, Anna Sipilä ja Elina Virtanen

Perunan sadetuksen hallinta. Minna Juntunen, Merja Myllys, Anu Kankaala, Yeshitila Degefu, Anna Sipilä ja Elina Virtanen 85 Perunan sadetuksen hallinta Minna Juntunen, Merja Myllys, Anu Kankaala, Yeshitila Degefu, Anna Sipilä ja Elina Virtanen 85 Perunan sadetuksen hallinta Minna Juntunen, Merja Myllys, Anu Kankaala, Yeshitila

Lisätiedot

LUOMUTUOTANTO. TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta. Luomuvuosi 2013. Luomutilat ja viljelyalat. Peltokasvituotanto.

LUOMUTUOTANTO. TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta. Luomuvuosi 2013. Luomutilat ja viljelyalat. Peltokasvituotanto. Luomuvuosi 2013 Luomutilat ja viljelyalat Peltokasvituotanto Puutarhatuotanto Maito ja kananmunat Eläimet TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta LUOMUTUOTANTO Julkaisupäivämäärä 13.3.2014 Tike

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti

Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti 2013 Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti 2 2013 Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti Lea Gynther Copyright Motiva Oy 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Förord 3 Tiivistelmä 4 Johdanto

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Uusiutuva energia Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

Bioenergia 2020. Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta

Bioenergia 2020. Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta Bioenergia 2020 Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 6/2010 aki villa pasi saukkonen Bioenergia 2020 Arvioita kasvusta, työllisyydestä

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Raportti 2.2.2007 Bionova Engineering Motiva Oy Raportti: Copyright Bionova Engineering 2007 Kannen kuva: Näkymä lypsykarjatilalle Savossa. Bionova Engineering

Lisätiedot

Puutarhatilastot 2010

Puutarhatilastot 2010 Maa-, metsä- ja kalatalous 2011 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Puutarhatilastot 2010 Trädgårdsstatistik Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets

Lisätiedot

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen taustaa... 3 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja osa-alueet... 3 2 TUTKIMUSAINEISTO...

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA TIEDONANTOJA 185 1992 SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA LAURI KETTUNEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 185 1992 TIEDONANTOJA 185 SUOMEN

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 46 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 46 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET 1979-1981

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot