Konserni Asiakkaat Sähkön myynti Sähkön siirto Lämpö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475"

Transkriptio

1

2 Konserni Asiakkaat Sähkön myynti Sähkön siirto Lämpö Energian siirto Sähkö GWh/a Lämpö GWh/a Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat milj. 14,1 13,2 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja milj. 21,0 13,5 Investoinnit milj. 35,6 27,5 Tase milj. 324,3 305,8 Henkilöstö Voimalaitokset Sähkö MW vesivoima 5 5 lämpövoima Kymppivoima-osuudet Lämpö MW Verkosto km Sähkö Kaukolämpö

3 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Konserni Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa....7 Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeimmät seikat...7 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuutekijöistä...10 Henkilöstöä koskevat tiedot Yhteiskuntavastuu ja ympäristö...11 Hallituksen ehdotus voittovarojen käyttämisestä...11 Yhtiön osakkeet...12 Omat osakkeet Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista...12 Järvi-Suomen Energia Oy...13 Suur-Savon Sähkötyö Oy Punkavoima Oy...15 Kerienergia Oy...15 Tilinpäätös Konsernituloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase...22 Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet...26 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen Sähkön myyntitoiminnan tuloslaskelma Sähkön myyntitoiminnan tase Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma...41 Sähköverkkotoiminnan tase Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus...44 Hallintoneuvoston lausunto Ympäristönsuojelun taloudelliset tunnusluvut...47 Henkilöstö...48 Konsernin henkilöstötuloslaskelma...49 Hallinto...50

4 Toimitusjohtajan katsaus Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 182,3 miljoonaa euroa ja kasvoi 3,5 %. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 21,0 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen 54,4 %. Tulos mahdollistaa 5,9 miljoonan euron osingonjaon. Kokonaisinvestoinnit kasvoivat edellisestä vuodesta ja olivat 35,6 miljoonaa euroa, josta sähköverkkoon käytettiin ennätykselliset 24 miljoonaa euroa. Sähköverkkoinvestointeja on kasvatettu jo useamman vuoden ajan. Investoinneilla varmistamme verkon teknisen kunnon säilymisen sekä parannamme jakelun luotettavuutta. Vuoden aikana aloitimme taajamien keskijänniteverkon tehostetun maakaapeloinnin. Työ kestää vuosikymmenen loppuun ja maksaa reilut 50 miljoonaa euroa. Vuosi oli keskilämpötilaltaan lähes normaali. Alkuvuoden lumikuormia lukuun ottamatta se oli myös sääolosuhteiltaan rauhallinen. Toimialueemme sähkön käyttö oli GWh, siirron nettomäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 5,1 %. Sähköenergiaa myimme GWh, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 2,9 %. Vuoden lopussa verkostoon oli asennettuna lähes etäluettavaa mittaria ja tuntienergiatietoihin perustuvassa laskutuksessa on jo noin 90 % asiakkaistamme. Etäluennan myötä asiakkailla on mahdollisuus seurata nettisivuillamme lähes reaaliaikaisesti omaa sähkönkäyttöään. Uusi palvelu on herättänyt laajaa mielenkiintoa ja suuri joukko asiakkaitamme seuraa jo säännöllisesti sähkönkulutustaan. Uusi Kissakosken vesivoimalaitos Hirvensalmella käynnistettiin keväällä. Laitos on toiminut suunnitellusti ja hyvästä vesitilanteesta johtuen voimalaitoksen tuotanto-odotukset ylittyivät selvästi ensimmäisenä vuonna. Laitoksen yhteyteen rakennettu luonnonmukainen kalatie otettiin käyttöön loppukesästä. Osana pitkäjänteistä työskentelyämme uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi käynnistimme marraskuussa uuden biohuippulämpölaitoksen rakentamisen Savonlinnan Laitaatsalmessa. Laitos käyttää pääpolttoaineenaan metsähaketta ja valmistuessaan se vähentää raskaan polttoaineen käyttöä 1,5 2,5 miljoonaa kiloa vuodessa.

5 Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön edellisenä vuonna käynnistämä strategiatyö valmistui kesäkuussa. Skenaariopohjaisen strategiatyön tavoitteena oli saada parempi näkemys toimintaympäristön ja energia-alan vaihtoehtoisista kehityssuunnista. Työn tuloksena vahvistettiin strateginen tahtotila vuoteen Kokonaisinvestoinnit 2012 Toimintavuotta leimasi edelleen eurokriisi ja EU:n velkamaiden ongelmat. Suomen talouskasvu jäi lähelle nollaa. Euroopan ja Suomen talouden ennusteet ovat jonkin verran parantuneet, mutta edelleen ollaan hyvin haastavassa taloustilanteessa; löytävätkö maan hallitus ja etujärjestöt riittävän yksimielisyyden elvyttäviin talouspoliittisiin ratkaisuihin ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseen vai ajaudummeko useamman vuoden kestävään lamaan. Suomen kilpailukyvyn muutokset vaikuttavat toimialueemme toiminnan vireyteen sekä sitä kautta energian käyttöön ja uusien sähköliittymien rakentamiseen. Noin vuosi sitten arvioitiin, että Euroopan talous lähtisi toipumaan alkuvuonna Tällä hetkellä toipumisen arvioidaan alkavan vasta vuoden loppupuolella. Talouden paluu kasvu-uralle on merkittävä toimintaympäristöömme vaikuttava tekijä. Merkittävä tekijä on myös valmisteilla oleva sähkömarkkinalain muutos. Toimitusvarmuusvaatimukset kasvavat joka tapauksessa ja vaatimusten täyttäminen edellyttää mittavia investointeja. Tulevan lain sisältö linjaa, kuinka suuria siirtohinnan korotuksia tarvitaan investointien toteuttamiseksi. Toivoa sopii, että säädökset eivät edellytä yhtiöiden ja asiakkaiden talouden kannalta kohtuuttoman suuria panostuksia. Ennustamme toimialueellamme käytettävän energiamäärän kuluvana vuonna pysyvän vuoden 2012 tasolla ja uusien sähköliittymien määrän vähenevän entisestään. Haluan kiittää koko henkilöstöä, yhtiömme hallintoa sekä kaikkia yhteistyötahoja erittäin hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Perttu Rinta

6 Hallituksen toimintakertomus Liikevaihto Milj Muu toiminta Lämmön myynti Sähkön siirto Sähkön myynti Konserni Suur-Savon Sähkö Oy:n konsernin, josta käytetään nimitystä Suur-Savon Sähkö -yhtiöt, muodostavat emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy:n lisäksi sen täysin omistamat tytäryhtiöt: Järvi-Suomen Energia Oy, verkkoliiketoiminta Suur-Savon Sähkötyö Oy, sähköverkkojen rakennus- ja ylläpitotyöt Emoyhtiön liiketoimintayksikköjä ovat Sähköpalvelu; sähkön tuotanto, hankinta ja myynti sekä Lämpöpalvelu; lämmön tuotanto ja myynti. Emoyhtiö omistaa pääosan konsernin omaisuudesta; sähkö- ja lämpöverkot, lämmöntuotantolaitokset sekä kiinteistöt. Sähköverkko on vuokrattu siirtotoimintaa harjoittavalle tytäryhtiö Järvi- Suomen Energia Oy:lle. Konsernipalveluyksikköjä ovat Talous sekä Yrityssuunnittelu. Konsernipalveluista toimistopalvelut on organisoitu osaksi Sähköpalvelu-yksikköä. Muille konsernipalveluille; henkilöstö-, ympäristö- ja kiinteistöpalvelut sekä IT-palvelut on nimitetty konsernin johtoryhmästä vastuuhenkilöt. Konsernin tytäryhtiöt ovat: Punkavoima Oy lämmöntuotanto, yhtiön omistus 65,3 %, Metsäliitto Osuuskunta 34,7 % Kerienergia Oy lämmöntuotanto, yhtiön omistus 67,0 %, Sahakuutio Oy 33,0 % Järvi-Suomen Energia Oy:n, Suur-Savon Sähkötyö Oy:n, Kerienergia Oy:n sekä Punkavoima Oy:n toiminta ja talous on selostettu lyhyesti tässä toimintakertomuksessa. Konsernin osakkuusyhtiöt ovat: Järvi-Suomen Voima Oy lämmön- ja sähköntuotanto, yhtiön omistus 50 %, Pohjolan Voima Oy 50% Hartolan Kuningaslämpö Oy lämmön tuotanto, yhtiön omistus 50 %, Metsäliitto Osuuskunta 50 % Kymppivoima Oy sähköntuotanto, yhtiön omistus 20,4 %, muina omistajina suomalaisia energiayhtiöitä Kymppivoima Hankinta Oy energiamarkkinapalvelut, yhtiön omistus 23 %, muina omistajina suomalaisia energiayhtiöitä Suur-Savon Energiahuolto Oy yhtiön omistus 48,7 %, Suur-Savon Energiasäätiö 51,3 % Kerimäen Kaukolämpö Oy lämmönjakelu, yhtiön omistus 40 %, Kerimäen kunta 60 % Asiakkaat Suur-Savon Sähkö Oy Siirtopalvelu Lämpöpalvelu Sähköpalvelu Verkostopalvelu Järvi-Suomen Energia Oy Punkavoima Oy Kerienergia Oy Suur-Savon Sähkötyö Oy Suur-Savon Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö- konserni

7 Hallituksen toimintakertomus Sähkön toimitus GWh Lämmön myynti 478 GWh Hallinto 11% Palvelu 14% Maatalous 10% Jalostus 21% Yksityinen 44% Juva 31 Mäntyharju 27 Kangasniemi 18 Rantasalmi 16 Hartola 14 Kerimäki 10 Puumala 8 Pertunmaa 3 Savonlinna 187 HÖYRYÄ JA PROSESSILÄMPÖÄ 164 GWh KAUKOLÄMPÖÄ 314 GWh Kymppivoima Hydro Oy vesivoimatuotanto Norjassa, yhtiön omistus 22,4 %, muina omistajina energiayhtiöitä ElMil Oy sähköverkkojen suunnittelu, yhtiön omistus 34 %, Rejlers Oy 66 % Itä-Savon Vesi Oy vesiliiketoiminta, yhtiön omistus 40 %, Kerimäen kunta 60 % Saimaan Woima Oy sähköntuotanto tuulivoimalla, yhtiön omistus 31 %, muina omistajina yksityisiä henkilöitä Lisäksi konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt, joilla ei ole varsinaista liiketoimintaa, osalla yhtiöistä on osakeomistuksia: Anttolan Lämpö Oy, Enonkosken Lämpö Oy, Etelä-Savon Vesi Oy, Hirvensalmen Lämpö Oy, Jaalan Lämpö Oy, Järvi-Suomen Lämpö Oy, Järvi-Suomen Valo Oy, Järvi-Suomen Vesi Oy, Kymppienergia Oy, Kerimäen Lämpö Oy, Leivonmäen Lämpö Oy, Luhangan Lämpö Oy, Mikkelin Energia Oy, Pertunmaan Lämpö Oy, Ristiinan Lämpö Oy, Savonrannan Lämpö Oy, Sulkavan Lämpö Oy, Suur- Savon Sähkökone Oy. Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeimmät seikat Emoyhtiön liikevaihto oli 150,3 milj. euroa. Konsernin liikevaihto, 182,3 milj. euroa, kasvoi edellisvuodesta 3,5 %. Emoyhtiön tilikauden voitto oli 5,90 milj. euroa ja konsernissa 16,95 milj. euroa. Konsernin tulos kasvoi 46,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirron nettomäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 5,1 %, lämpötilakorjattuna 2,8 %. Konsernin tulosta parantaa 2,53 milj. eurolla osuus osakkuusyritysten, pääasiassa Kymppivoima Oy:n, tuloksista. Kymppivoiman tulosta kasvattivat Pohjolan Voima Oy:n maksamat osingot. Sähkön myynnin liikevaihto pieneni alhaisesta markkinahinnasta ja suuresta markkinahintaisen myynnin määrästä johtuen 2,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosi oli keskilämpötilaltaan lähes normaali ja lämmöntarveluvultaan noin 4,2 % keskimääräistä kylmempi. Alkuvuoden lumikuormia lukuun ottamatta vuosi oli sääolosuhteiden osalta rauhallinen. Toimialueen sähkön käyttö oli GWh. Sähköenergiaa myytiin konsernissa GWh. Myydyn energiamäärän kasvu 2,9 % johtui pääosin uusien yritysasiakkaiden kanssa solmituista sopimuksista. Markkinasähkön keskihinta Suomen hinta-alueella oli 36,64 euroa/mwh, kun se vuotta aiemmin oli 49,30 euroa/mwh. Markkinahinnan kuukausikeskiarvo oli ylimmillään helmikuussa 52,81 euroa/mwh ja alimmillaan heinäkuussa 13,67 euroa/mwh. Hintaa laski koko vuoden poikkeuksellisen hyvänä jatkunut vesivoimatilanne ja talouden taantuma. Sähkön kokonaishankinnasta 17 % oli osakkuusvoimalaitoksilla tuotettua ja Ranan vesivoimalaitoksen leasing-sopimukseen perustuvaa sähköä. Omalla alueella, Vaajakosken ja Kissakosken vesivoimalaitoksilla sekä Järvi-Suomen Voiman osakkuusvoimalaitoksilla, tuotettiin sähköstä vajaat 5 %. Omien vesivoimalaitosten tuotanto oli 34,9 GWh, mikä on 24 % enemmän kuin normaalivuoden tuotantomäärä. Kissakosken uusi vesivoimalaitos otettiin käyttöön toukokuussa. Markkinasähkön osuus kokonaishankinnasta oli 78 %. Lämmön ja höyryn myynti oli kertomusvuonna 478,6 GWh, mikä oli 4,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lämpöasiakkaiden määrä oli vuoden lopussa 1 486, lisäystä edellisvuoteen oli 11 kpl. Suur-Savon Sähkö konsernin kaukolämmön ja höyryn tuotannossa käytetystä polttoaineesta metsähakkeen osuus oli 48,0 %. Kotimaisten polttoaineiden; puun ja turpeen, osuus oli yhteensä 93,0 %.

8 Hallituksen toimintakertomus Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Siirtoasiakkaat kpl Milj Kiinteistöt 2% Muut 7% Maatila 9% Rivitalo 10% Kerrostalo 11% Omakotitalo 24% Vapaa-ajan asunto 37% Suur-Savon Sähkö Oy Konsernin henkilöstökuluihin sisältyy vuoden 2012 tulospalkkiovaraus, 0,81 milj. euroa. Vuoden 2012 tulospalkkiot vastaavat konsernissa keskimäärin 15 päivän palkkaa. Tulospalkkiot maksetaan keväällä Suunnitelman mukaiset poistot emoyhtiössä olivat 15,44 milj. euroa. Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 14,82 milj. euroa. Emoyhtiössä kirjattiin täydet EVL:n mukaiset poistot, poistoeron lisäystä kirjattiin siten 10,36 milj. euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli 5,76 milj. euroa ja konsernin 21,41 milj. euroa. Rahoitustuotot olivat emoyhtiössä 0,13 milj. euroa rahoituskuluja pienemmät ja vastaavasti konsernitasolla 0,43 milj. euroa pienemmät. Emoyhtiön rahoitustuottoja kasvattivat konserniyhtiöiltä saadut osingot 0,12 milj. euroa sekä osakkuusyhtiö Kymppivoima Oy:ltä saadut osingot 2,95 milj. euroa. Rahoituskuluihin emoyhtiössä sisältyy 2,71 milj. euron arvonalentumispoisto Kymppivoiman osakkeista, jotka kohdistuvat hiililauhdetuotantoon. Konserniavustuksia emoyhtiö sai 12,50 milj. euroa. Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 20,97 milj. euroa, joka oli 4,43 milj. euroa budjetoitua parempi. Emoyhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 18,12 milj. euroa. Emoyhtiön verot olivat 1,87 milj. euroa ja konsernissa kirjattiin veroja yhteensä 2,74 milj. euroa. Konsernissa laskennallisten verojen lisäys oli 1,28 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 35,64 milj. euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 37,94 milj. euroa. Sähkön siirto- ja jakeluverkon osuus emoyhtiön investoinneista oli 27,99 milj. euroa, mikä oli 4,01 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Liittymismaksujen lisäys konsernissa oli 4,53 milj. euroa. Liittymismaksut konsernitaseessa olivat 148,39 milj. euroa. Taseen loppusumma oli emoyhtiössä 333,06 milj. euroa ja konsernissa 324,29 milj. euroa. Konsernissa lyhennettiin lainoja tilikaudella 4,09 milj. euroa, josta eläkelainojen osuus oli 1,34 milj. euroa. Uusia lainoja ei tilikaudella nostettu. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Toimitusvelvollisten sähköenergiatuotteiden kk-maksuja korotettiin alkaen 0,5 euroa/kk (alv 23 %). Korotuksen perusteena olivat kasvaneet kiinteät kustannukset. Sähköverkon uusimistarpeen, etämittauksen asentamisen sekä kustannusten kohoamisen vuoksi siirtohintoja korotettiin alkaen keskimäärin 5,8 %. Hinnankorotusten kokonaisvaikutus asiakkaiden sähkömaksuihin oli keskimäärin 3,7 %. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Konserni Emoyhtiö Liikevaihto milj. 182,3 176,1 157,6 150,3 153,1 134,6 Liikevoitto % 11,7 6,9 12,3 3,8 6,6 11,0 Sijoitetun pääoman tuotto % (RONA) 7,5 5,2 8,0 3,1 4,4 8,1 Omavaraisuusaste % 33,5 31,4 30,3 39,8 38,9 37,5 Quick Ratio 1,8 2,2 2,3 1,5 1,9 1,9

9 Hallituksen toimintakertomus Juva 154 Lämpöasiakkaat kpl Mäntyharju 131 Kangasniemi 81 Rantasalmi 97 Kerimäki 74 Hartola 59 Puumala 35 Pertunmaa 17 1 Muut Savonlinna 837 Sähköverkkoinvestointeja on kasvatettu jo useamman vuoden ajan, kertomusvuoden aikana investoitiin konsernissa ennätykselliset 24,17 milj. euroa. Investoinneilla varmistetaan verkon teknisen kunnon säilyminen sekä parannetaan jakelun luotettavuutta. Vuoden aikana käynnistettiin vuosikymmenen loppuun saakka kestävä taajamien keskijänniteverkon maakaapelointi, joka maksaa reilut 50 milj. euroa. Vuoden lopussa verkostoon oli asennettuna lähes etäluettavaa mittaria, 90 % kokonaismäärästä. Mittalaitteiden asennusprosessien tiedot siirtyvät sähköisessä muodossa yhtiön tietojärjestelmiin. Tuntienergiatietoon perustuvassa täsmälaskutuksessa oli asiakasta vuoden lopussa. Uusia sähköasemia rakennettiin Juvan Lautealaan, Mikkelin Tornimäkeen ja Mäntyharjun Kolkkalaan yht. 1,5 milj. eurolla. Hirvensalmella sijaitsevan Kissakosken uusi vesivoimalaitos käynnistettiin Ohijuoksutuskanavan, luonnonmukaisen kalatien ja ympäristön viimeistelytyöt valmistuivat kokonaisuudessaan marraskuussa. Savonlinnan Laitaatsalmessa aloitettiin uuden biohuippulämpölaitoksen rakentaminen marraskuussa, laitoksen pääpolttoaine on metsähake. Valmistuessaan laitos vähentää raskaan polttoöljyn käyttöä 1,5 2,5 milj. kg. Uusia sähköliittymiä rakennettiin asiakkaille yhteensä 753 kappaletta, josta vapaa-ajan asuntojen liittymien määrä oli 501. Hallitus esitteli yhtiön hyvän hallinnointitavan ohjeiston hallintoneuvostolle maaliskuussa ja yhtiökokoukselle huhtikuussa. Ohjeisto otettiin käyttöön Suur-Savon Sähkö Oy liittyi kesällä 2012 Nasdaq OMX:n selvitysjäseneksi. Johdannaisten rahoitus- ja vakuuksienhoitopalvelut siirtyivät yhtiön Talous-yksikön tehtäviksi, aikaisemmin nämä palvelut ostettiin osakkuusyhtiö Kymppivoima Hankinta Oy:ltä osana hintavarmistetun sähkön kokonaistoimitusta. Fyysisen sähkön hankintapalvelut tuottaa edelleen Kymppivoima Hankinta Oy. Päätökset johdannaissuojauksista tekee yhtiön Sähköpalveluyksikkö yhtiön hallituksen vahvistaman riskikäsikirjan mukaisesti. Emoyhtiö suojautuu sähköjohdannaisilla pohjoismaisessa sähköpörssissä sähkön hankintahinnan muutoksia vastaan Strategia Hallituksen ja johdon edellisenä vuonna käynnistämä strategiatyö valmistui kesäkuussa. Skenaariopohjaisen strategiatyön tavoitteena oli saada parempi näkemys toimintaympäristön ja energia-alan vaihtoehtoisista kehityssuunnista. Työn tuloksena vahvistettiin strateginen tahtotila vuoteen Ennen hallituksen lopullista hyväksymistä strategia esiteltiin yhtiön hallintoneuvostolle. Strategia on käyty läpi yksiköiden ja tytäryhtiöiden henkilöstön kanssa ja täsmennetty muutostarpeet ja toimenpiteet strategisen tahtotilan saavuttamiseksi. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Kevään aikana valtioneuvosto antaa eduskunnalle sähkömarkkinalain toimitusvarmuutta koskevan lakiesityksen. Esityksessä asiakkaille maksettavien vakiokorvausten määrä kasvaa merkittävästi, lisäksi katkoaikojen minimiajat lisäävät metsäisillä alueilla toimivien sähköyhtiöiden kustannuksia. Sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantaminen edellyttää maakaapeloinnin lisäämistä, mikä osaltaan lisää investointikustannuksia ja aiheuttaa paineita siirtohintojen nostamiseen. Yhtiön logon ja yritysilmeen visuaalinen uudistus otetaan käyttöön kesään 2013 mennessä. Uudistuksessa emo- ja tytäryhtiöiden logot ja värit sekä painotuotteiden ja nettisivujen visuaaliset ilmeet uudistettiin. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Taloudellinen kehitys Euroopan ja Suomen talouden ennusteet ovat jonkin verran parantuneet, mutta edelleen ollaan hyvin haastavassa taloustilanteessa; löytääkö maan hallitus ja etujär-

10 Hallituksen toimintakertomus Maksuvalmius (Quick ratio) Henkilöstömäärän suhde asiakasmäärään 3, ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Asiakkaiden määrä yhtä henkilöä kohden Henkilöstön määrä Suur-Savon Sähkö Oy jestöt riittävän yksimielisyyden elvyttäviin talous-poliittisiin ratkaisuihin ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseen vai ajaudutaanko useamman vuoden lamaan. Suomen kilpailukyvyn muutokset vaikuttavat toimialueemme yritysten tilauskantoihin ja alueen toiminnan vireyteen ja sitä kautta energian käyttöön sekä uusien sähköliittymien rakentamiseen. Ennustamme toimialueellamme käytetyn lämpötilakorjatun energiamäärän pysyvän vuoden 2012 tasolla ja uusien sähköliittymien rakentamisen olevan pienempi kuin Vuonna 2013 jatkuvat kaapelointihankkeet taajamien sähkönjakelun varmistamiseksi. Vuonna 2013 konsernin liikevaihdon odotetaan olevan 189,0 milj. euroa, mikä on 3,7 % enemmän kuin vuonna Budjetti perustuu vuoden 2013 alussa voimassa olleisiin sähköenergian ja sähkön siirron hintoihin. Budjetoitu tulostavoite ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 16,19 milj. euroa. Vuoden budjetoidut investoinnit ovat konsernitasolla 34,10 milj. euroa, josta sähköverkoston investoinnit 21,68 milj. euroa. Jakeluverkon saneeraaminen ja kaapelointi, liittymien rakentaminen sekä etäluettavat mittarit ovat suurimmat verkostoinvestointien kohteet. Suurista investoinneista johtuen investointien rahoituksen suunnittelun ja kassavirtojen hallinnan merkitys kasvaa entisestään. Kuitenkin konsernin rahoitusasema säilyy vakaana, Quick Ration ennustetaan olevan 1,9. Liiketoimintojen laajentaminen Merkittäviä muutoksia ei ole odotettavissa liiketoimintojen laajentamiseksi. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa jatkui tutkimushanke (Low Voltage Direct Current (LVDC)). Järjestelmän toimivuus on ollut yli vuoden jatkuneen käyttöjakson aikana luotettavaa. Asiakkaiden liittymispisteiden jännite on ollut normaalia verkkoa tasaisempaa. Seuraavaksi on tarkoitus tutkia tasasähköosaan liitettävää akustoa, joka estäisi asiakkailla muutamia minuutteja kestävät sähkökatkot. Testeillä haetaan kokemusta tulevaisuuden mahdollisten suurten sähkövarastojen kytkemiselle jakeluverkkoon tai esim. polttokennojen käyttöä sähkön syöttöön kriittisissä kohteissa. Yhtiö osallistui Mikkelin Ammattikorkeakoulun johtamaan hankkeeseen (SLIMO), jossa selvitellään sähköverkkoliiketoiminnan mallintamista investointien kannalta. Yhtiö otti käyttöön ensimmäisen ladattavan sähköhybridiauton, jonka avulla kerätään tietoa sähköauton soveltuvuudesta työkäyttöön sekä lataustekniikan kehittämiseen. Tietotekniikan kehityksen painopiste tulee vuonna 2013 olemaan sähköisen asiakaspalvelun kehittämisessä ja siihen liittyvien tietojärjestelmien hankinnassa ja nettipalvelujen parantamisessa. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskienhallintatyö on osa vuosisuunnittelua sekä johtamista. Konsernin strategisten tavoitteiden tukemiseksi riskikartoitus päivitettiin ja analysoitiin loppuvuodesta. Kartoituksen perusteella tehtiin päätelmät siitä, mitkä riskit jäävät omalle vastuulle ja miltä osin vakuutusturvaa on ollut tarvetta päivittää. Riskienhallintapolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on sekä oman että ulkopuolisen henkilöstön turvallisuus ja sen parantaminen. Konsernin liiketoiminnoissa on suurimmiksi riskeiksi arvioitu luonnonilmiöihin (myrskyt ja lumikuormat) liittyvät sähköverkoston rikkoutuminen/tuhoutuminen ja sähkön jakelun keskeytyshäiriöt sekä toisaalta sähkön hankintaan liittyvät riskit. Liiketoimintayksiköittäin tehtiin varautumissuunnitelmat riskivahinkojen välttämiseksi. Konsernissa 2010 käyttöön otetut sisäisen valvonnan periaatteet koskevat kaikkia konsernissa työskenteleviä. Ohjeistuksen tavoitteena on pitää riskien tunnistaminen, niiden poistaminen ja ennalta ehkäisy osana jokapäiväistä työtä. Sähkön hankinnan hintasuojaus tapahtuu hallituksen hyväksymän dokumentoidun

11 Hallituksen toimintakertomus Lämmön ja sähkön tuotannon polttoaineet GWh Turve 7% Öljy 6% 2% Sähkö + muut Puu 85% Sisältää Etelä-Savossa sijaitsevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden polttoaineen. riskipolitiikan ja toimintaperiaatteiden mukaan sekä lisäämällä hallitusti omaa taloudellisesti kannattavaa sähköntuotantoa ja tuotanto-osakkuuksia. Suur-Savon Sähköllä on omakustannusperusteinen vastuu Kymppivoima Oy:n kautta omistettavien voimalaitososuuksien kustannuksista. Polttoaineena hiiltä käyttävien voimalaitosten tuotannon kannattavuuteen vaikuttaa voimalaitoksen tuotantokustannusten ja pörssisähkön hinnan lisäksi päästöoikeuksien hinta. Päästöoikeuksien hinnanvaihtelut yhdessä sähköpörssin hinnanvaihtelujen kanssa vaikuttavat oleellisesti voimalaitosten kannattavuuteen. Voimalaitososuudet on hankittu pitkällä tähtäimellä pienentämään sähkönhankinnan kustannusriskiä, mutta alhaisen markkinahinnan aikana kiinteät kustannukset aiheuttavat lisäkustannuksia. Henkilöstöä koskevat tiedot Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella: Emoyhtiö Konserni Tilikauden palkat ja palkkiot milj. euroa: Emoyhtiö 4,53 4,24 4,24 Konserni 14,07 13,20 13,20 Tilikauden aikana maksetut palkat olivat emoyhtiössä 4,38 milj. euroa ja konsernissa 13,93 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaavat luvut emoyhtiössä olivat 4,38 milj. euroa ja konsernissa 13,38 milj. euroa. Suur-Savon Sähkö Oy:n palveluksessa oli vakinaisesti vuoden 2012 alussa 89 henkilöä ja konsernissa vastaavasti 274 henkilöä. Vuoden lopussa vastaava henkilömäärä oli emoyhtiössä 91 ja konsernissa 273. Näistä osa-aikatyötä tekeviä oli emoyhtiössä 2 ja konsernissa 10 henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen luku on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kesäharjoittelijoita oli emoyhtiössä 16 henkilöä ja konsernissa 41 henkilöä. Eläkkeelle siirtyi emoyhtiössä 4 henkilöä ja konsernissa 7 henkilöä. Vuonna 2012 oli käytössä kaikissa konserniin kuuluvissa yhtiöissä ja yksiköissä tulospalkkausjärjestelmä, joka perustui sekä konsernin että kunkin yhtiön tai sen yksikön taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Yhteiskuntavastuu ja ympäristö Suur-Savon Sähkön omassa energiantuotannossa käytettiin vuonna 2012 polttoaineita 1155 GWh, joka sisältää myös Etelä-Savossa sijaitsevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden polttoaineet. Kotimaisten polttoaineiden osuus oli 92 % ja puupolttoaineiden osuus 85 %. Omilla vesivoimalaitoksilla tuotettiin 35 GWh. Suur-Savon Sähkön omalle ja osakkuusyhtiöiden kautta omistetulle energiantuotannolle myönnetyt päästöoikeudet olivat tonnia päästökauppavuodelle Tuotannon kasvihuonekaasupäästöt ylittyivät tonnilla ollen yhteensä tonnia. Suur-Savon Sähkö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen sopimusjaksolle Vuoden 2012 aikana on jatkettu asiakaspalveluhenkilöstön energiatehokkuuskoulutusta ja vaikutettu kuluttajien energiatehokkuuteen aktiivisella viestinnällä ja neuvonnalla. Etäluettavien mittareiden ja raportointijärjestelmien käyttöönotto on parantanut merkittävästi kuluttajien mahdollisuuksia energiankäytön seurantaan ja tehostamiseen mm. yhtiön internet-sivuilla. Ympäristökulut ja aktivoidut ympäristömenot on eritelty liitetiedoissa. Hallituksen ehdotus voittovarojen käyttämisestä Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,48 euroa, josta tilikauden voitto on ,78 euroa.

12 Hallituksen toimintakertomus Investoinnit Milj Muut investoinnit Lämpöverkosto Sähköverkosto Suur-Savon Sähkö Oy Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään: osinkona jaetaan 78,00 euroa/osake, yhteensä ,00 euroa jätetään omaan pääomaan ,48 euroa ,48 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan oleellisesti yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Emoyhtiössä on osaketta, joiden nimellisarvo on poistettu rekisteröidyllä yhtiöjärjestysmuutoksella. Yhtiössä on yksi osakelaji; kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Maksimi äänimäärä on 10 % yhtiökokouksessa edustetuista äänistä. Emoyhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 13 :n lunastuslauseke ja 14 :n osakkeiden lunastusvelvollisuus. Omat osakkeet Yhtiöllä oli tilikauden lopussa hallussaan vuonna 2006 hankittua omaa osakettaan. Omien osakkeiden osuus osakepääomasta on 3 %. Omien osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Yhtiön osakeomistus kertomusvuoden lopussa oli omistajaryhmittäin: Omistaja- Omistajien Osakkeiden % pääryhmä määrä määrä omasta Kunnat ,0 Seurakunnat ,3 Muut yhteisöt ja yritykset ,4 Yksityiset ,3 Yhteensä ,9 Yhtiö hankkinut v ,1 Yhteensä ,0 Yhtiön osakkeilla on käyty vähäisessä määrin kauppaa osakkaiden kesken. Varsinainen yhtiökokous 19. huhtikuuta 2012 yhtyi hallituksen esitykseen voiton käytöstä ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilivuodelta 2011 osinkoina 56 euroa osakkeelta eli yhteensä euroa. Yhtiökokous valitsi uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi erovuoroisten tilalle aluekehityspäällikkö Jukka Ollikaisen Erkki Karjalaisen tilalle ja taksiyrittäjä Jaakko Mattilan Kaj Pirisen tilalle. Lisäksi valittiin yrittäjä Timo Loikkanen hallintoneuvostosta eronneen Antti Jämsénin tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen. Erovuorossa olevista jäsenistä kaupunginjohtaja Jorma Auvinen, liikenteenharjoittaja Ahti Myllys, kunnanjohtaja Matti Mäkinen, pelastusaliupseeri Tauno Niemi, kunnanjohtaja Harri Nissinen, maanviljelijä Lasse Partanen, kunnanjohtaja Kari Rannanpiha, ylitarkastaja Arto Seppälä ja sosiaalikasvattaja Jaana Vartiainen valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi. Timo Loikkasen toimikausi kestää vuoden 2014 ja muiden nyt valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 6. kesäkuuta 2012 puheenjohtajaksi edelleen varatuomari Markku Häkkäsen ja varapuheenjohtajaksi pitäjänneuvos Jaakko Hännisen. Hallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuorossa olleet hallituksen jäsenet agrologi Heikki Pärnänen ja talouspäällikkö Tiina Snicker uudelleen sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Juhani Alasen tilalle asianajaja Matti Kunnas Mikkelistä. Hallintoneuvosto valitsi hallituksen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Mikko Hentisen ja varapuheenjohtajaksi talouspäällikkö Tiina Snickerin.

13 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluivat kertomusvuoden päättyessä (suluissa erovuorovuosi): Markku Häkkänen, puheenjohtaja, varatuomari, Mäntyharju (2013) Jaakko Hänninen, varapuheenjohtaja, pitäjänneuvos, Juva (2013) Sakari Ainali, rehtori, Toivakka (2013) Jorma Auvinen, kaupunginjohtaja, Savonlinna (2015) Antti Erämaa, kansliapäällikkö, Savonlinna (2014) Marja Kauppi, fysioterapeutti, Suomenniemi (2014) Ville Kopra, toimitusjohtaja, Helsinki (2014) Aune Kupiainen, rouva, Punkaharju, (2013) Esa Lappalainen, maanviljelijä, Rantasalmi (2014) Timo Loikkanen, yrittäjä, Enonkoski (2014) Jaakko Mattila, taksiyrittäjä, Juva (2015) Raimo Mattila, maaseutuyrittäjä, Pertunmaa (2013) Ahti Myllys, liikenteenharjoittaja, Rantasalmi (2015) Matti Mäkinen, kunnanjohtaja, Hankasalmi (2015) Immo Mönkölä, maatalousyrittäjä, Luhanka (2014) Tauno Niemi, pelastusaliupseeri, Heinola (2015) Harri Nissinen, kunnanjohtaja, Joutsa (2015) Ulla Nykänen, terveystoimen johtaja, Pieksämäki (2014) Pertti Oksa, toimitusjohtaja, Mikkeli (2013) Jukka Ollikainen, aluekehityspäällikkö, Mäntyharju (2015) Lasse Partanen, maanviljelijä, Sulkava (2015) Tapio Paunonen, myymälänhoitaja, Juva (2013) Aarno Puttonen, maanviljelijä, Puumala (2013) Kalevi Puukko, yrittäjä, Hirvensalmi, (2013) Kari Rannanpiha, kunnanjohtaja, Kerimäki (2015) Arto Seppälä, ylitarkastaja, Mikkeli (2015) Juhani Talikka, toimitusjohtaja, Hartola (2013) Pekka Toivonen, kunnanjohtaja, Kangasniemi (2014) Tapani Varjus, yrittäjä, Mikkeli (2014) Jaana Vartiainen, lastentarhanopettaja, Ristiina (2015) Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden päättyessä (suluissa erovuorovuosi): Mikko Hentinen, puheenjohtaja, talousneuvos, Joutsa (2013) Tiina Snicker, varapuheenjohtaja, talouspäällikkö, Mikkeli (2014) Matti Korhonen, metsätalousyrittäjä, Rantasalmi (2013) Matti Kunnas, asianajaja, Mikkeli (2014) Hannu Manninen, hallintojohtaja, Kangasniemi (2013) Heikki Pärnänen, agrologi, Savonlinna (2014) Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat ovat: Auno Inkeröinen, KHT, Mikkeli Jukka Lievonen, KHT, Savonlinna Aki Rusanen, HTM, Mikkeli Varatilintarkastajat: Juho Himanen, KHT, Ristiina Harri Jylhä, HTM, Juva JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY Järvi-Suomen Energia Oy on sähkömarkkinalain mukainen verkonhaltija, joka vastaa siirtopalvelusta Suur-Savon Sähkö Oy:n omistamassa sähköverkossa. Taloudellinen tulos toteutui 1,8 milj. euroa budjetoitua paremmin. Tulokseen vaikutti siirron budjetoidun bruttomäärän ylitys 89 GWh:lla. Määrän kasvu johtui mm. loppuvuoden normaalia kylmemmistä säistä. Budjetoitua suurempi siirtomäärä kompensoi alkuvuodesta kuusi viikkoa kestäneistä lumikuormista aiheutuneita kustannuksia. Vuoden alussa sähkön siirron luotettavuudesta alkoi laaja yhteiskunnallinen arviointi vuoden 2011 lopun Hannu- ja Tapani myrskyistä. Vaikka uusi Energiamarkkinaviraston sääntelyjakso alkoi vuoden

14 Hallituksen toimintakertomus Kangasniemi Joroinen Palvelupisteet Suur-Savon Sähkö Oy 2012 alussa, työ- ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies käynnisti sähkönjakelun luotettavuutta koskevan uuden lainsäädännön valmistelun heti vuoden alussa. Yleisessä keskustelussa laadulle asetettiin vaatimuksia, jotka olisivat johtaneet lähes pelkästään maahan kaivetun sähköverkon rakentamiseen, ottamatta huomioon korkeita kustannuksia. Valmistelutyö kesti suunniteltua pidempään, jotta lakimuutoksen vaikutukset olisivat riittävästi ennakoitavissa ja siirron toimintaedellytykset eivät eritoten haja-asutusalueilla aiheuttaisi rajuja siirtohintojen korotuksia. Lisäajan käyttö lain valmisteluun osoittautunee hyväksi myös sähkön käyttäjien kannalta ja sääntelystä syntyy tasapainoinen kokonaisuus sähkön laadun ja kustannusten suhteen. Etäluettavia mittareita asennettiin kertomusvuoden aikana kpl, joka oli lähes suunniteltu määrä. Asennustyöstä huolehti Suur-Savon Sähkötyö Oy ja mittareiden etäluvusta Landis+Gyr Suomi Oy, joka toimittaa myös tarvittavat mitta- ja oheislaitteet. Vuoden lopussa oli asennettuna lähes etäluettavaa mittaria (90 % kokonaismäärästä). Loput mittaria asennetaan vuoden 2013 aikana. Asiakkaat ovat käyttäneet etäluentatietoja tarjoavaa palvelua vuoden aikana yli kertaa, joten tuntitiedolle on ollut selkeä tarve. Yhtiön hallinnassa oli vuoden lopussa km sähköverkkoa. Verkon omistaa emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy. Mökkiliittymiä kytkettiin vuoden aikana 501 kpl ja muita liittymiä 252 kpl. Kulutuspaikkojen määrä oli vuoden lopussa kpl ( kpl). Liikevaihto oli 82,77 milj. euroa (ed. vuosi 74,43), josta siirtomaksujen osuus oli 54,00 milj. euroa (48,88) ja muun toiminnan osuus 28,76 milj. euroa (25,55). Muun toiminnan liikevaihdosta 27,27 milj. euroa (23,93) oli siirto- ja jakeluverkon rakennuttamista Suur-Savon Sähkö Oy:lle. Kulut olivat 68,93 milj. euroa (71,69), josta muiden konserniyhtiöiden laskutuksen osuus oli 47,34 milj. euroa (50,18). Investointeihin käytettiin rahaa 0,23 milj. euroa (0,39). Investoinnit olivat lähinnä atk-laitteita ja -ohjelmistoja. Vakituisen henkilökunnan määrä väheni yhdellä ja oli tilikauden lopussa 39. Näistä osa-aikaisten henkilöiden määrä oli yksi. Yhtiön hallinnossa ei tapahtunut muutoksia. Hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden päättyessä: puheenjohtajana Länsi-Savo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Tikka Mikkelistä, varapuheenjohtajana energianeuvos Martti Lappalainen Rantasalmelta, sekä jäseninä kehitysjohtaja Juha Lohjala Mikkelistä ja yhtiön toimitusjohtaja Arto Pajunen Mikkelistä. SUUR-SAVON SÄHKÖTYÖ OY Tilikauden liikevaihto oli 25,55 milj. euroa (ed. vuosi 24,58 milj. euroa), josta myynti Suur-Savon Sähkö -yhtiöille oli 24,02 milj. euroa (23,54) ja konsernin ulkopuolisille asiakkaille 1,53 milj. euroa (1,04). Yhtiön toimiala on verkostopalvelu. Liiketoiminta koostuu neljästä palvelualueesta, jotka ovat sähköverkostojen suunnittelu- ja rakentamispalvelu, sähkö- ja lämpöverkostojen ylläpitopalvelu, sähköasemien ja voimalaitoksien käyttö- ja kunnossapitopalvelu sekä verkkoyhtiöiden lukuun tehtävä muu asiakaspalvelu. Sähköverkostojen suunnittelu- ja rakentamispalvelun tärkein kohde oli emoyhtiön omistaman sähköverkon uudisrakentaminen ja vanhojen verkkojen perusparantaminen. Yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen sähköliittymien rakentaminen oli edelleen alhaisella tasolla. Vuoden aikana jatkettiin etäluettavien energiamittareiden asennustyötä. Sähkö- ja lämpöverkostojen ylläpitopalvelu jatkui edellisvuosien laajuudessa. Tärkeä osa tätä työtä oli sähköverkon jakeluhäiriöiden korjaaminen, jota työtä aiheuttivat erityisesti tammi- helmikuussa olleet kuusi viikkoa kestäneet lumikuormat. Yhtiö huolehti 110/20 kv:n sähköasemien huollosta ja kunnossapidosta sekä Kissakosken ja Vaajakosken vesivoimalaitoksien käytöstä ja kunnossapidosta. Yhtiön henkilökuntaa oli myös mukana Kissakosken voimalaitoksen uusimistyössä sekä Vaajakosken voimalaitoksen automaation uudistamisessa.

15 Hallituksen toimintakertomus Vuoden aikana otettiin käyttöön verkostotöiden tuotannonohjausjärjestelmä. Vakituisen henkilökunnan määrä väheni yhdellä ja se oli vuoden lopussa 144 henkilöä. Henkilökunta sijoittui 13 paikkakunnalle eri puolille konsernin verkkoaluetta. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Perttu Rinta Mikkelistä, varapuheenjohtajana kunnallisneuvos Kauko Rauhansalo Kerimäeltä sekä jäseninä energianeuvos Martti Lappalainen Rantasalmelta ja yhtiön toimitusjohtaja Jorma Pöntinen Mikkelistä. PUNKAVOIMA OY Suur-Savon Sähkö Oy omistaa 65,3 % Punkavoima Oy:n osakkeista. Toinen osakas yhtiössä on Metsäliitto Osuuskunta. Yhtiön toimialana on tuottaa rakentamillaan ja hankkimillaan lämpövoimalaitoksilla lämpöä osakkailleen omakustannushintaan. Toiminta tapahtuu Punkaharjun kunnassa Metsä Group:n teollisuusalueella sijaitsevalla voimalaitoksella. Vuonna 2012 Punkavoima Oy:n kattilalaitoksessa tehtiin suunniteltu vuosihuolto heinä-elokuussa. Vuosihuollossa tehtiin normaalit vuosikorjaustyöt. Lisäksi otettiin käyttöön polttoaineen varasyöttöjärjestelmä ja siiloihin asennettiin keskusvoitelu- järjestelmä. Käyttöjaksolla kattilalaitos on toiminut suunnitellusti ja luotettavasti. Liiketoiminta on kehittynyt suunnitellusti tilikauden päättymisen jälkeen. Yhtiön hallituksessa toimivat puheenjohtajana Perttu Rinta, varapuheenjohtajana Ilkka Latvala sekä jäseninä Aki Taiponen ja Heikki Tirkkonen. Toimitusjohtajana toimi Heikki Tirkkonen. Tilikauden 2012 liikevaihto oli ,98 euroa ja tilikauden tulos 20,93 euroa. KERIENERGIA OY Suur-Savon Sähkö Oy omistaa 67,0 % Kerienergia Oy:n osakkeista ja loput 33,0 % omistaa Sahakuutio Oy. Yhtiö tuottaa omistajilleen lämpöenergiaa omakustannushintaisesti Sahakuutio Oy:n kuivaamoille ja Suur-Savon Sähkö Oy:n Kerimäen keskustaajaman kaukolämpöasiakkaille. Biolämpökeskuksen suunniteltu vuosihuolto tehtiin elokuussa. Tammikuussa katkesi polttoaineen kolakuljetin joka aiheutti suunniteltua suuremman öljyn käytön energian tuotannossa. Muuten kattilalaitos on toiminut suunnitellusti koko käyttöjakson. Tilikauden 2012 liikevaihto oli ,48 euroa ja tilikauden tulos 8,42 euroa. Liiketoiminta on kehittynyt suunnitellusti tilikauden päättymisen jälkeen. Yhtiön hallituksessa toimivat Heikki Tirkkonen puheenjohtajana sekä jäseninä Anssi Luusua ja Jari Suomalainen. Toimitusjohtajana toimi Mika Laine. Yhtiön palveluksessa ei ole ollut henkilökuntaa.

16 Suur-Savon Sähkö Oy

17 Konsernituloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Osuudet osakkuusyritysten tuloksista Materiaalit ja ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) (-) tai tai vähennys (+) (+) Osuudet osakkuusyritysten tappioista Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja ja rahoitustuotot Korkokulut ja ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA JA VEROJA Tuloverot Laskennalliset verot TILIKAUDEN VOITTO

18 16 16 Konsernitase KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja ja vesialueet Rakennukset ja ja rakennelmat Sähkön siirto- ja ja jakeluverkosto Lämmönjakeluverkosto Tuotannolliset koneet ja ja laitteet, sähkö Tuotannolliset koneet ja ja laitteet, lämpö Koneet ja ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Liittymismaksusaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Liittymismaksusaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Suur-Savon Sähkö Oy

19 Konsernitase KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Vararahasto Käyttörahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuus VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Laskennallinen verovelka Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Liittymismaksut ja ja muut velat Liittymismaksut Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

20 Konsernin rahoituslaskelma 18 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto(tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja ja kulut, joihin ei ei liity maksua Rahoitustuotot ja ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) (-)/ / vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-) (-)/ / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ / vähennys (-) (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja ja veroja Maksetut korot ja ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut korot lainoista Myönnetyt lainat Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja ja muu voitonjako Saadut liittymismaksut Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+)/ / vähennys (-) (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Suur-Savon Sähkö Oy

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2015 KONSERNITULOSLASKELMA Liite 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 1 109 084 563 117 402 604 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot