Konserni Asiakkaat Sähkön myynti Sähkön siirto Lämpö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475"

Transkriptio

1

2 Konserni Asiakkaat Sähkön myynti Sähkön siirto Lämpö Energian siirto Sähkö GWh/a Lämpö GWh/a Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat milj. 14,1 13,2 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja milj. 21,0 13,5 Investoinnit milj. 35,6 27,5 Tase milj. 324,3 305,8 Henkilöstö Voimalaitokset Sähkö MW vesivoima 5 5 lämpövoima Kymppivoima-osuudet Lämpö MW Verkosto km Sähkö Kaukolämpö

3 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Konserni Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa....7 Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeimmät seikat...7 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuutekijöistä...10 Henkilöstöä koskevat tiedot Yhteiskuntavastuu ja ympäristö...11 Hallituksen ehdotus voittovarojen käyttämisestä...11 Yhtiön osakkeet...12 Omat osakkeet Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista...12 Järvi-Suomen Energia Oy...13 Suur-Savon Sähkötyö Oy Punkavoima Oy...15 Kerienergia Oy...15 Tilinpäätös Konsernituloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase...22 Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet...26 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen Sähkön myyntitoiminnan tuloslaskelma Sähkön myyntitoiminnan tase Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma...41 Sähköverkkotoiminnan tase Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus...44 Hallintoneuvoston lausunto Ympäristönsuojelun taloudelliset tunnusluvut...47 Henkilöstö...48 Konsernin henkilöstötuloslaskelma...49 Hallinto...50

4 Toimitusjohtajan katsaus Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 182,3 miljoonaa euroa ja kasvoi 3,5 %. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 21,0 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen 54,4 %. Tulos mahdollistaa 5,9 miljoonan euron osingonjaon. Kokonaisinvestoinnit kasvoivat edellisestä vuodesta ja olivat 35,6 miljoonaa euroa, josta sähköverkkoon käytettiin ennätykselliset 24 miljoonaa euroa. Sähköverkkoinvestointeja on kasvatettu jo useamman vuoden ajan. Investoinneilla varmistamme verkon teknisen kunnon säilymisen sekä parannamme jakelun luotettavuutta. Vuoden aikana aloitimme taajamien keskijänniteverkon tehostetun maakaapeloinnin. Työ kestää vuosikymmenen loppuun ja maksaa reilut 50 miljoonaa euroa. Vuosi oli keskilämpötilaltaan lähes normaali. Alkuvuoden lumikuormia lukuun ottamatta se oli myös sääolosuhteiltaan rauhallinen. Toimialueemme sähkön käyttö oli GWh, siirron nettomäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 5,1 %. Sähköenergiaa myimme GWh, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 2,9 %. Vuoden lopussa verkostoon oli asennettuna lähes etäluettavaa mittaria ja tuntienergiatietoihin perustuvassa laskutuksessa on jo noin 90 % asiakkaistamme. Etäluennan myötä asiakkailla on mahdollisuus seurata nettisivuillamme lähes reaaliaikaisesti omaa sähkönkäyttöään. Uusi palvelu on herättänyt laajaa mielenkiintoa ja suuri joukko asiakkaitamme seuraa jo säännöllisesti sähkönkulutustaan. Uusi Kissakosken vesivoimalaitos Hirvensalmella käynnistettiin keväällä. Laitos on toiminut suunnitellusti ja hyvästä vesitilanteesta johtuen voimalaitoksen tuotanto-odotukset ylittyivät selvästi ensimmäisenä vuonna. Laitoksen yhteyteen rakennettu luonnonmukainen kalatie otettiin käyttöön loppukesästä. Osana pitkäjänteistä työskentelyämme uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi käynnistimme marraskuussa uuden biohuippulämpölaitoksen rakentamisen Savonlinnan Laitaatsalmessa. Laitos käyttää pääpolttoaineenaan metsähaketta ja valmistuessaan se vähentää raskaan polttoaineen käyttöä 1,5 2,5 miljoonaa kiloa vuodessa.

5 Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön edellisenä vuonna käynnistämä strategiatyö valmistui kesäkuussa. Skenaariopohjaisen strategiatyön tavoitteena oli saada parempi näkemys toimintaympäristön ja energia-alan vaihtoehtoisista kehityssuunnista. Työn tuloksena vahvistettiin strateginen tahtotila vuoteen Kokonaisinvestoinnit 2012 Toimintavuotta leimasi edelleen eurokriisi ja EU:n velkamaiden ongelmat. Suomen talouskasvu jäi lähelle nollaa. Euroopan ja Suomen talouden ennusteet ovat jonkin verran parantuneet, mutta edelleen ollaan hyvin haastavassa taloustilanteessa; löytävätkö maan hallitus ja etujärjestöt riittävän yksimielisyyden elvyttäviin talouspoliittisiin ratkaisuihin ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseen vai ajaudummeko useamman vuoden kestävään lamaan. Suomen kilpailukyvyn muutokset vaikuttavat toimialueemme toiminnan vireyteen sekä sitä kautta energian käyttöön ja uusien sähköliittymien rakentamiseen. Noin vuosi sitten arvioitiin, että Euroopan talous lähtisi toipumaan alkuvuonna Tällä hetkellä toipumisen arvioidaan alkavan vasta vuoden loppupuolella. Talouden paluu kasvu-uralle on merkittävä toimintaympäristöömme vaikuttava tekijä. Merkittävä tekijä on myös valmisteilla oleva sähkömarkkinalain muutos. Toimitusvarmuusvaatimukset kasvavat joka tapauksessa ja vaatimusten täyttäminen edellyttää mittavia investointeja. Tulevan lain sisältö linjaa, kuinka suuria siirtohinnan korotuksia tarvitaan investointien toteuttamiseksi. Toivoa sopii, että säädökset eivät edellytä yhtiöiden ja asiakkaiden talouden kannalta kohtuuttoman suuria panostuksia. Ennustamme toimialueellamme käytettävän energiamäärän kuluvana vuonna pysyvän vuoden 2012 tasolla ja uusien sähköliittymien määrän vähenevän entisestään. Haluan kiittää koko henkilöstöä, yhtiömme hallintoa sekä kaikkia yhteistyötahoja erittäin hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Perttu Rinta

6 Hallituksen toimintakertomus Liikevaihto Milj Muu toiminta Lämmön myynti Sähkön siirto Sähkön myynti Konserni Suur-Savon Sähkö Oy:n konsernin, josta käytetään nimitystä Suur-Savon Sähkö -yhtiöt, muodostavat emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy:n lisäksi sen täysin omistamat tytäryhtiöt: Järvi-Suomen Energia Oy, verkkoliiketoiminta Suur-Savon Sähkötyö Oy, sähköverkkojen rakennus- ja ylläpitotyöt Emoyhtiön liiketoimintayksikköjä ovat Sähköpalvelu; sähkön tuotanto, hankinta ja myynti sekä Lämpöpalvelu; lämmön tuotanto ja myynti. Emoyhtiö omistaa pääosan konsernin omaisuudesta; sähkö- ja lämpöverkot, lämmöntuotantolaitokset sekä kiinteistöt. Sähköverkko on vuokrattu siirtotoimintaa harjoittavalle tytäryhtiö Järvi- Suomen Energia Oy:lle. Konsernipalveluyksikköjä ovat Talous sekä Yrityssuunnittelu. Konsernipalveluista toimistopalvelut on organisoitu osaksi Sähköpalvelu-yksikköä. Muille konsernipalveluille; henkilöstö-, ympäristö- ja kiinteistöpalvelut sekä IT-palvelut on nimitetty konsernin johtoryhmästä vastuuhenkilöt. Konsernin tytäryhtiöt ovat: Punkavoima Oy lämmöntuotanto, yhtiön omistus 65,3 %, Metsäliitto Osuuskunta 34,7 % Kerienergia Oy lämmöntuotanto, yhtiön omistus 67,0 %, Sahakuutio Oy 33,0 % Järvi-Suomen Energia Oy:n, Suur-Savon Sähkötyö Oy:n, Kerienergia Oy:n sekä Punkavoima Oy:n toiminta ja talous on selostettu lyhyesti tässä toimintakertomuksessa. Konsernin osakkuusyhtiöt ovat: Järvi-Suomen Voima Oy lämmön- ja sähköntuotanto, yhtiön omistus 50 %, Pohjolan Voima Oy 50% Hartolan Kuningaslämpö Oy lämmön tuotanto, yhtiön omistus 50 %, Metsäliitto Osuuskunta 50 % Kymppivoima Oy sähköntuotanto, yhtiön omistus 20,4 %, muina omistajina suomalaisia energiayhtiöitä Kymppivoima Hankinta Oy energiamarkkinapalvelut, yhtiön omistus 23 %, muina omistajina suomalaisia energiayhtiöitä Suur-Savon Energiahuolto Oy yhtiön omistus 48,7 %, Suur-Savon Energiasäätiö 51,3 % Kerimäen Kaukolämpö Oy lämmönjakelu, yhtiön omistus 40 %, Kerimäen kunta 60 % Asiakkaat Suur-Savon Sähkö Oy Siirtopalvelu Lämpöpalvelu Sähköpalvelu Verkostopalvelu Järvi-Suomen Energia Oy Punkavoima Oy Kerienergia Oy Suur-Savon Sähkötyö Oy Suur-Savon Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö- konserni

7 Hallituksen toimintakertomus Sähkön toimitus GWh Lämmön myynti 478 GWh Hallinto 11% Palvelu 14% Maatalous 10% Jalostus 21% Yksityinen 44% Juva 31 Mäntyharju 27 Kangasniemi 18 Rantasalmi 16 Hartola 14 Kerimäki 10 Puumala 8 Pertunmaa 3 Savonlinna 187 HÖYRYÄ JA PROSESSILÄMPÖÄ 164 GWh KAUKOLÄMPÖÄ 314 GWh Kymppivoima Hydro Oy vesivoimatuotanto Norjassa, yhtiön omistus 22,4 %, muina omistajina energiayhtiöitä ElMil Oy sähköverkkojen suunnittelu, yhtiön omistus 34 %, Rejlers Oy 66 % Itä-Savon Vesi Oy vesiliiketoiminta, yhtiön omistus 40 %, Kerimäen kunta 60 % Saimaan Woima Oy sähköntuotanto tuulivoimalla, yhtiön omistus 31 %, muina omistajina yksityisiä henkilöitä Lisäksi konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt, joilla ei ole varsinaista liiketoimintaa, osalla yhtiöistä on osakeomistuksia: Anttolan Lämpö Oy, Enonkosken Lämpö Oy, Etelä-Savon Vesi Oy, Hirvensalmen Lämpö Oy, Jaalan Lämpö Oy, Järvi-Suomen Lämpö Oy, Järvi-Suomen Valo Oy, Järvi-Suomen Vesi Oy, Kymppienergia Oy, Kerimäen Lämpö Oy, Leivonmäen Lämpö Oy, Luhangan Lämpö Oy, Mikkelin Energia Oy, Pertunmaan Lämpö Oy, Ristiinan Lämpö Oy, Savonrannan Lämpö Oy, Sulkavan Lämpö Oy, Suur- Savon Sähkökone Oy. Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeimmät seikat Emoyhtiön liikevaihto oli 150,3 milj. euroa. Konsernin liikevaihto, 182,3 milj. euroa, kasvoi edellisvuodesta 3,5 %. Emoyhtiön tilikauden voitto oli 5,90 milj. euroa ja konsernissa 16,95 milj. euroa. Konsernin tulos kasvoi 46,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirron nettomäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 5,1 %, lämpötilakorjattuna 2,8 %. Konsernin tulosta parantaa 2,53 milj. eurolla osuus osakkuusyritysten, pääasiassa Kymppivoima Oy:n, tuloksista. Kymppivoiman tulosta kasvattivat Pohjolan Voima Oy:n maksamat osingot. Sähkön myynnin liikevaihto pieneni alhaisesta markkinahinnasta ja suuresta markkinahintaisen myynnin määrästä johtuen 2,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosi oli keskilämpötilaltaan lähes normaali ja lämmöntarveluvultaan noin 4,2 % keskimääräistä kylmempi. Alkuvuoden lumikuormia lukuun ottamatta vuosi oli sääolosuhteiden osalta rauhallinen. Toimialueen sähkön käyttö oli GWh. Sähköenergiaa myytiin konsernissa GWh. Myydyn energiamäärän kasvu 2,9 % johtui pääosin uusien yritysasiakkaiden kanssa solmituista sopimuksista. Markkinasähkön keskihinta Suomen hinta-alueella oli 36,64 euroa/mwh, kun se vuotta aiemmin oli 49,30 euroa/mwh. Markkinahinnan kuukausikeskiarvo oli ylimmillään helmikuussa 52,81 euroa/mwh ja alimmillaan heinäkuussa 13,67 euroa/mwh. Hintaa laski koko vuoden poikkeuksellisen hyvänä jatkunut vesivoimatilanne ja talouden taantuma. Sähkön kokonaishankinnasta 17 % oli osakkuusvoimalaitoksilla tuotettua ja Ranan vesivoimalaitoksen leasing-sopimukseen perustuvaa sähköä. Omalla alueella, Vaajakosken ja Kissakosken vesivoimalaitoksilla sekä Järvi-Suomen Voiman osakkuusvoimalaitoksilla, tuotettiin sähköstä vajaat 5 %. Omien vesivoimalaitosten tuotanto oli 34,9 GWh, mikä on 24 % enemmän kuin normaalivuoden tuotantomäärä. Kissakosken uusi vesivoimalaitos otettiin käyttöön toukokuussa. Markkinasähkön osuus kokonaishankinnasta oli 78 %. Lämmön ja höyryn myynti oli kertomusvuonna 478,6 GWh, mikä oli 4,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lämpöasiakkaiden määrä oli vuoden lopussa 1 486, lisäystä edellisvuoteen oli 11 kpl. Suur-Savon Sähkö konsernin kaukolämmön ja höyryn tuotannossa käytetystä polttoaineesta metsähakkeen osuus oli 48,0 %. Kotimaisten polttoaineiden; puun ja turpeen, osuus oli yhteensä 93,0 %.

8 Hallituksen toimintakertomus Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Siirtoasiakkaat kpl Milj Kiinteistöt 2% Muut 7% Maatila 9% Rivitalo 10% Kerrostalo 11% Omakotitalo 24% Vapaa-ajan asunto 37% Suur-Savon Sähkö Oy Konsernin henkilöstökuluihin sisältyy vuoden 2012 tulospalkkiovaraus, 0,81 milj. euroa. Vuoden 2012 tulospalkkiot vastaavat konsernissa keskimäärin 15 päivän palkkaa. Tulospalkkiot maksetaan keväällä Suunnitelman mukaiset poistot emoyhtiössä olivat 15,44 milj. euroa. Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 14,82 milj. euroa. Emoyhtiössä kirjattiin täydet EVL:n mukaiset poistot, poistoeron lisäystä kirjattiin siten 10,36 milj. euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli 5,76 milj. euroa ja konsernin 21,41 milj. euroa. Rahoitustuotot olivat emoyhtiössä 0,13 milj. euroa rahoituskuluja pienemmät ja vastaavasti konsernitasolla 0,43 milj. euroa pienemmät. Emoyhtiön rahoitustuottoja kasvattivat konserniyhtiöiltä saadut osingot 0,12 milj. euroa sekä osakkuusyhtiö Kymppivoima Oy:ltä saadut osingot 2,95 milj. euroa. Rahoituskuluihin emoyhtiössä sisältyy 2,71 milj. euron arvonalentumispoisto Kymppivoiman osakkeista, jotka kohdistuvat hiililauhdetuotantoon. Konserniavustuksia emoyhtiö sai 12,50 milj. euroa. Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 20,97 milj. euroa, joka oli 4,43 milj. euroa budjetoitua parempi. Emoyhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 18,12 milj. euroa. Emoyhtiön verot olivat 1,87 milj. euroa ja konsernissa kirjattiin veroja yhteensä 2,74 milj. euroa. Konsernissa laskennallisten verojen lisäys oli 1,28 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 35,64 milj. euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 37,94 milj. euroa. Sähkön siirto- ja jakeluverkon osuus emoyhtiön investoinneista oli 27,99 milj. euroa, mikä oli 4,01 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Liittymismaksujen lisäys konsernissa oli 4,53 milj. euroa. Liittymismaksut konsernitaseessa olivat 148,39 milj. euroa. Taseen loppusumma oli emoyhtiössä 333,06 milj. euroa ja konsernissa 324,29 milj. euroa. Konsernissa lyhennettiin lainoja tilikaudella 4,09 milj. euroa, josta eläkelainojen osuus oli 1,34 milj. euroa. Uusia lainoja ei tilikaudella nostettu. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Toimitusvelvollisten sähköenergiatuotteiden kk-maksuja korotettiin alkaen 0,5 euroa/kk (alv 23 %). Korotuksen perusteena olivat kasvaneet kiinteät kustannukset. Sähköverkon uusimistarpeen, etämittauksen asentamisen sekä kustannusten kohoamisen vuoksi siirtohintoja korotettiin alkaen keskimäärin 5,8 %. Hinnankorotusten kokonaisvaikutus asiakkaiden sähkömaksuihin oli keskimäärin 3,7 %. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Konserni Emoyhtiö Liikevaihto milj. 182,3 176,1 157,6 150,3 153,1 134,6 Liikevoitto % 11,7 6,9 12,3 3,8 6,6 11,0 Sijoitetun pääoman tuotto % (RONA) 7,5 5,2 8,0 3,1 4,4 8,1 Omavaraisuusaste % 33,5 31,4 30,3 39,8 38,9 37,5 Quick Ratio 1,8 2,2 2,3 1,5 1,9 1,9

9 Hallituksen toimintakertomus Juva 154 Lämpöasiakkaat kpl Mäntyharju 131 Kangasniemi 81 Rantasalmi 97 Kerimäki 74 Hartola 59 Puumala 35 Pertunmaa 17 1 Muut Savonlinna 837 Sähköverkkoinvestointeja on kasvatettu jo useamman vuoden ajan, kertomusvuoden aikana investoitiin konsernissa ennätykselliset 24,17 milj. euroa. Investoinneilla varmistetaan verkon teknisen kunnon säilyminen sekä parannetaan jakelun luotettavuutta. Vuoden aikana käynnistettiin vuosikymmenen loppuun saakka kestävä taajamien keskijänniteverkon maakaapelointi, joka maksaa reilut 50 milj. euroa. Vuoden lopussa verkostoon oli asennettuna lähes etäluettavaa mittaria, 90 % kokonaismäärästä. Mittalaitteiden asennusprosessien tiedot siirtyvät sähköisessä muodossa yhtiön tietojärjestelmiin. Tuntienergiatietoon perustuvassa täsmälaskutuksessa oli asiakasta vuoden lopussa. Uusia sähköasemia rakennettiin Juvan Lautealaan, Mikkelin Tornimäkeen ja Mäntyharjun Kolkkalaan yht. 1,5 milj. eurolla. Hirvensalmella sijaitsevan Kissakosken uusi vesivoimalaitos käynnistettiin Ohijuoksutuskanavan, luonnonmukaisen kalatien ja ympäristön viimeistelytyöt valmistuivat kokonaisuudessaan marraskuussa. Savonlinnan Laitaatsalmessa aloitettiin uuden biohuippulämpölaitoksen rakentaminen marraskuussa, laitoksen pääpolttoaine on metsähake. Valmistuessaan laitos vähentää raskaan polttoöljyn käyttöä 1,5 2,5 milj. kg. Uusia sähköliittymiä rakennettiin asiakkaille yhteensä 753 kappaletta, josta vapaa-ajan asuntojen liittymien määrä oli 501. Hallitus esitteli yhtiön hyvän hallinnointitavan ohjeiston hallintoneuvostolle maaliskuussa ja yhtiökokoukselle huhtikuussa. Ohjeisto otettiin käyttöön Suur-Savon Sähkö Oy liittyi kesällä 2012 Nasdaq OMX:n selvitysjäseneksi. Johdannaisten rahoitus- ja vakuuksienhoitopalvelut siirtyivät yhtiön Talous-yksikön tehtäviksi, aikaisemmin nämä palvelut ostettiin osakkuusyhtiö Kymppivoima Hankinta Oy:ltä osana hintavarmistetun sähkön kokonaistoimitusta. Fyysisen sähkön hankintapalvelut tuottaa edelleen Kymppivoima Hankinta Oy. Päätökset johdannaissuojauksista tekee yhtiön Sähköpalveluyksikkö yhtiön hallituksen vahvistaman riskikäsikirjan mukaisesti. Emoyhtiö suojautuu sähköjohdannaisilla pohjoismaisessa sähköpörssissä sähkön hankintahinnan muutoksia vastaan Strategia Hallituksen ja johdon edellisenä vuonna käynnistämä strategiatyö valmistui kesäkuussa. Skenaariopohjaisen strategiatyön tavoitteena oli saada parempi näkemys toimintaympäristön ja energia-alan vaihtoehtoisista kehityssuunnista. Työn tuloksena vahvistettiin strateginen tahtotila vuoteen Ennen hallituksen lopullista hyväksymistä strategia esiteltiin yhtiön hallintoneuvostolle. Strategia on käyty läpi yksiköiden ja tytäryhtiöiden henkilöstön kanssa ja täsmennetty muutostarpeet ja toimenpiteet strategisen tahtotilan saavuttamiseksi. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Kevään aikana valtioneuvosto antaa eduskunnalle sähkömarkkinalain toimitusvarmuutta koskevan lakiesityksen. Esityksessä asiakkaille maksettavien vakiokorvausten määrä kasvaa merkittävästi, lisäksi katkoaikojen minimiajat lisäävät metsäisillä alueilla toimivien sähköyhtiöiden kustannuksia. Sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantaminen edellyttää maakaapeloinnin lisäämistä, mikä osaltaan lisää investointikustannuksia ja aiheuttaa paineita siirtohintojen nostamiseen. Yhtiön logon ja yritysilmeen visuaalinen uudistus otetaan käyttöön kesään 2013 mennessä. Uudistuksessa emo- ja tytäryhtiöiden logot ja värit sekä painotuotteiden ja nettisivujen visuaaliset ilmeet uudistettiin. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Taloudellinen kehitys Euroopan ja Suomen talouden ennusteet ovat jonkin verran parantuneet, mutta edelleen ollaan hyvin haastavassa taloustilanteessa; löytääkö maan hallitus ja etujär-

10 Hallituksen toimintakertomus Maksuvalmius (Quick ratio) Henkilöstömäärän suhde asiakasmäärään 3, ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Asiakkaiden määrä yhtä henkilöä kohden Henkilöstön määrä Suur-Savon Sähkö Oy jestöt riittävän yksimielisyyden elvyttäviin talous-poliittisiin ratkaisuihin ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseen vai ajaudutaanko useamman vuoden lamaan. Suomen kilpailukyvyn muutokset vaikuttavat toimialueemme yritysten tilauskantoihin ja alueen toiminnan vireyteen ja sitä kautta energian käyttöön sekä uusien sähköliittymien rakentamiseen. Ennustamme toimialueellamme käytetyn lämpötilakorjatun energiamäärän pysyvän vuoden 2012 tasolla ja uusien sähköliittymien rakentamisen olevan pienempi kuin Vuonna 2013 jatkuvat kaapelointihankkeet taajamien sähkönjakelun varmistamiseksi. Vuonna 2013 konsernin liikevaihdon odotetaan olevan 189,0 milj. euroa, mikä on 3,7 % enemmän kuin vuonna Budjetti perustuu vuoden 2013 alussa voimassa olleisiin sähköenergian ja sähkön siirron hintoihin. Budjetoitu tulostavoite ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 16,19 milj. euroa. Vuoden budjetoidut investoinnit ovat konsernitasolla 34,10 milj. euroa, josta sähköverkoston investoinnit 21,68 milj. euroa. Jakeluverkon saneeraaminen ja kaapelointi, liittymien rakentaminen sekä etäluettavat mittarit ovat suurimmat verkostoinvestointien kohteet. Suurista investoinneista johtuen investointien rahoituksen suunnittelun ja kassavirtojen hallinnan merkitys kasvaa entisestään. Kuitenkin konsernin rahoitusasema säilyy vakaana, Quick Ration ennustetaan olevan 1,9. Liiketoimintojen laajentaminen Merkittäviä muutoksia ei ole odotettavissa liiketoimintojen laajentamiseksi. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa jatkui tutkimushanke (Low Voltage Direct Current (LVDC)). Järjestelmän toimivuus on ollut yli vuoden jatkuneen käyttöjakson aikana luotettavaa. Asiakkaiden liittymispisteiden jännite on ollut normaalia verkkoa tasaisempaa. Seuraavaksi on tarkoitus tutkia tasasähköosaan liitettävää akustoa, joka estäisi asiakkailla muutamia minuutteja kestävät sähkökatkot. Testeillä haetaan kokemusta tulevaisuuden mahdollisten suurten sähkövarastojen kytkemiselle jakeluverkkoon tai esim. polttokennojen käyttöä sähkön syöttöön kriittisissä kohteissa. Yhtiö osallistui Mikkelin Ammattikorkeakoulun johtamaan hankkeeseen (SLIMO), jossa selvitellään sähköverkkoliiketoiminnan mallintamista investointien kannalta. Yhtiö otti käyttöön ensimmäisen ladattavan sähköhybridiauton, jonka avulla kerätään tietoa sähköauton soveltuvuudesta työkäyttöön sekä lataustekniikan kehittämiseen. Tietotekniikan kehityksen painopiste tulee vuonna 2013 olemaan sähköisen asiakaspalvelun kehittämisessä ja siihen liittyvien tietojärjestelmien hankinnassa ja nettipalvelujen parantamisessa. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskienhallintatyö on osa vuosisuunnittelua sekä johtamista. Konsernin strategisten tavoitteiden tukemiseksi riskikartoitus päivitettiin ja analysoitiin loppuvuodesta. Kartoituksen perusteella tehtiin päätelmät siitä, mitkä riskit jäävät omalle vastuulle ja miltä osin vakuutusturvaa on ollut tarvetta päivittää. Riskienhallintapolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on sekä oman että ulkopuolisen henkilöstön turvallisuus ja sen parantaminen. Konsernin liiketoiminnoissa on suurimmiksi riskeiksi arvioitu luonnonilmiöihin (myrskyt ja lumikuormat) liittyvät sähköverkoston rikkoutuminen/tuhoutuminen ja sähkön jakelun keskeytyshäiriöt sekä toisaalta sähkön hankintaan liittyvät riskit. Liiketoimintayksiköittäin tehtiin varautumissuunnitelmat riskivahinkojen välttämiseksi. Konsernissa 2010 käyttöön otetut sisäisen valvonnan periaatteet koskevat kaikkia konsernissa työskenteleviä. Ohjeistuksen tavoitteena on pitää riskien tunnistaminen, niiden poistaminen ja ennalta ehkäisy osana jokapäiväistä työtä. Sähkön hankinnan hintasuojaus tapahtuu hallituksen hyväksymän dokumentoidun

11 Hallituksen toimintakertomus Lämmön ja sähkön tuotannon polttoaineet GWh Turve 7% Öljy 6% 2% Sähkö + muut Puu 85% Sisältää Etelä-Savossa sijaitsevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden polttoaineen. riskipolitiikan ja toimintaperiaatteiden mukaan sekä lisäämällä hallitusti omaa taloudellisesti kannattavaa sähköntuotantoa ja tuotanto-osakkuuksia. Suur-Savon Sähköllä on omakustannusperusteinen vastuu Kymppivoima Oy:n kautta omistettavien voimalaitososuuksien kustannuksista. Polttoaineena hiiltä käyttävien voimalaitosten tuotannon kannattavuuteen vaikuttaa voimalaitoksen tuotantokustannusten ja pörssisähkön hinnan lisäksi päästöoikeuksien hinta. Päästöoikeuksien hinnanvaihtelut yhdessä sähköpörssin hinnanvaihtelujen kanssa vaikuttavat oleellisesti voimalaitosten kannattavuuteen. Voimalaitososuudet on hankittu pitkällä tähtäimellä pienentämään sähkönhankinnan kustannusriskiä, mutta alhaisen markkinahinnan aikana kiinteät kustannukset aiheuttavat lisäkustannuksia. Henkilöstöä koskevat tiedot Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella: Emoyhtiö Konserni Tilikauden palkat ja palkkiot milj. euroa: Emoyhtiö 4,53 4,24 4,24 Konserni 14,07 13,20 13,20 Tilikauden aikana maksetut palkat olivat emoyhtiössä 4,38 milj. euroa ja konsernissa 13,93 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaavat luvut emoyhtiössä olivat 4,38 milj. euroa ja konsernissa 13,38 milj. euroa. Suur-Savon Sähkö Oy:n palveluksessa oli vakinaisesti vuoden 2012 alussa 89 henkilöä ja konsernissa vastaavasti 274 henkilöä. Vuoden lopussa vastaava henkilömäärä oli emoyhtiössä 91 ja konsernissa 273. Näistä osa-aikatyötä tekeviä oli emoyhtiössä 2 ja konsernissa 10 henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen luku on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kesäharjoittelijoita oli emoyhtiössä 16 henkilöä ja konsernissa 41 henkilöä. Eläkkeelle siirtyi emoyhtiössä 4 henkilöä ja konsernissa 7 henkilöä. Vuonna 2012 oli käytössä kaikissa konserniin kuuluvissa yhtiöissä ja yksiköissä tulospalkkausjärjestelmä, joka perustui sekä konsernin että kunkin yhtiön tai sen yksikön taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Yhteiskuntavastuu ja ympäristö Suur-Savon Sähkön omassa energiantuotannossa käytettiin vuonna 2012 polttoaineita 1155 GWh, joka sisältää myös Etelä-Savossa sijaitsevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden polttoaineet. Kotimaisten polttoaineiden osuus oli 92 % ja puupolttoaineiden osuus 85 %. Omilla vesivoimalaitoksilla tuotettiin 35 GWh. Suur-Savon Sähkön omalle ja osakkuusyhtiöiden kautta omistetulle energiantuotannolle myönnetyt päästöoikeudet olivat tonnia päästökauppavuodelle Tuotannon kasvihuonekaasupäästöt ylittyivät tonnilla ollen yhteensä tonnia. Suur-Savon Sähkö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen sopimusjaksolle Vuoden 2012 aikana on jatkettu asiakaspalveluhenkilöstön energiatehokkuuskoulutusta ja vaikutettu kuluttajien energiatehokkuuteen aktiivisella viestinnällä ja neuvonnalla. Etäluettavien mittareiden ja raportointijärjestelmien käyttöönotto on parantanut merkittävästi kuluttajien mahdollisuuksia energiankäytön seurantaan ja tehostamiseen mm. yhtiön internet-sivuilla. Ympäristökulut ja aktivoidut ympäristömenot on eritelty liitetiedoissa. Hallituksen ehdotus voittovarojen käyttämisestä Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,48 euroa, josta tilikauden voitto on ,78 euroa.

12 Hallituksen toimintakertomus Investoinnit Milj Muut investoinnit Lämpöverkosto Sähköverkosto Suur-Savon Sähkö Oy Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään: osinkona jaetaan 78,00 euroa/osake, yhteensä ,00 euroa jätetään omaan pääomaan ,48 euroa ,48 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan oleellisesti yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Emoyhtiössä on osaketta, joiden nimellisarvo on poistettu rekisteröidyllä yhtiöjärjestysmuutoksella. Yhtiössä on yksi osakelaji; kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Maksimi äänimäärä on 10 % yhtiökokouksessa edustetuista äänistä. Emoyhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 13 :n lunastuslauseke ja 14 :n osakkeiden lunastusvelvollisuus. Omat osakkeet Yhtiöllä oli tilikauden lopussa hallussaan vuonna 2006 hankittua omaa osakettaan. Omien osakkeiden osuus osakepääomasta on 3 %. Omien osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Yhtiön osakeomistus kertomusvuoden lopussa oli omistajaryhmittäin: Omistaja- Omistajien Osakkeiden % pääryhmä määrä määrä omasta Kunnat ,0 Seurakunnat ,3 Muut yhteisöt ja yritykset ,4 Yksityiset ,3 Yhteensä ,9 Yhtiö hankkinut v ,1 Yhteensä ,0 Yhtiön osakkeilla on käyty vähäisessä määrin kauppaa osakkaiden kesken. Varsinainen yhtiökokous 19. huhtikuuta 2012 yhtyi hallituksen esitykseen voiton käytöstä ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilivuodelta 2011 osinkoina 56 euroa osakkeelta eli yhteensä euroa. Yhtiökokous valitsi uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi erovuoroisten tilalle aluekehityspäällikkö Jukka Ollikaisen Erkki Karjalaisen tilalle ja taksiyrittäjä Jaakko Mattilan Kaj Pirisen tilalle. Lisäksi valittiin yrittäjä Timo Loikkanen hallintoneuvostosta eronneen Antti Jämsénin tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen. Erovuorossa olevista jäsenistä kaupunginjohtaja Jorma Auvinen, liikenteenharjoittaja Ahti Myllys, kunnanjohtaja Matti Mäkinen, pelastusaliupseeri Tauno Niemi, kunnanjohtaja Harri Nissinen, maanviljelijä Lasse Partanen, kunnanjohtaja Kari Rannanpiha, ylitarkastaja Arto Seppälä ja sosiaalikasvattaja Jaana Vartiainen valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi. Timo Loikkasen toimikausi kestää vuoden 2014 ja muiden nyt valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 6. kesäkuuta 2012 puheenjohtajaksi edelleen varatuomari Markku Häkkäsen ja varapuheenjohtajaksi pitäjänneuvos Jaakko Hännisen. Hallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuorossa olleet hallituksen jäsenet agrologi Heikki Pärnänen ja talouspäällikkö Tiina Snicker uudelleen sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Juhani Alasen tilalle asianajaja Matti Kunnas Mikkelistä. Hallintoneuvosto valitsi hallituksen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Mikko Hentisen ja varapuheenjohtajaksi talouspäällikkö Tiina Snickerin.

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuosikertomus ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta...

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta... SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................3 Hallitus 2008...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta......... 12 Verkkoliike

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni 2013

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot