Oppeja kehitysprojekteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppeja kehitysprojekteista"

Transkriptio

1 Oppeja kehitysprojekteista cost Ability for profit

2 Sisältö Kokemuksia kentältä Jälkilaskenta edellä HiTech ympäristö Tavoitekustannuslaskentacase Järjestelmänäkökulma

3 Tilanne syksyllä hintaiset nimikkeet vääristävät kustannuslaskentaa Eri puolilla taloa puhutaan erisuuruisista kustannuksista Kustannustietoa vaikeasti saatavilla Laskenta varastoarvoihin perustuen vääristää uusien tuotteiden kustannuslaskentaa

4 1. Mitä kehitystarpeita kustannustiedossa olisi mielestäsi (käyttötarkoituksittain)? a) ostokomponentti hinnat ovat selvät mutta miten omavalmisteiden hinnat esim. johtosarjat b) Mikä kustannusvaikutus on, jos tuotteen kokoonpanoajasta saadaan vaikka 5 h pois c) Mitä maksaa uuden nimikkeen perustaminen, hyllypaikka kaikkiin toimipisteisiin ja varastointi d) Paljonko pitää uuden nimikkeen olla halvempi kuin nykyinen, jotta se kannattaa ottaa käyttöön, jos se ei korvaa entistä nimikettä e) Suunnittelu käyttää Atonia ja olisi hyvä, jos nimikkeen ostohinta selviäisi myös Atonista. f) Useammasta nimikkeestä koostuvan kokonaisuuden hinnan vertaus toiseen kokonaisuuteen, ei kuitenkaan puhuta koko tuotteesta g) Miten ohjelmistojen suunnittelutyön kulut kohdistetaan tuotteille? h) Kustannustiedot täytyy hakea IFS:stä ja sitä TK:ssa ei juuri käytetä, kun järjestelmän käyttöä ei ole kukaan koskaan opettanut. Kaikki eivät edes tiedä, että mistä nimikekustannuksia selvitetään. i) Voiko suunnittelija katsoa jostain kokonaisen tuotteen kustannuksen ja jos voi niin mistä?

5 Tuotekehitystyön kannalta tulisi päästä kustannuksiin käsiksi ennen kuin tuote on suunniteltu valmiiksi ja tilattu. Tällä hetkellä tehdään ensin proto, pahimmillaan mennään jopa sarjaan ja sitten vasta on tuotteen sarjahinta tiedossa!!! Sarjahinta koko rakenteelle /tuotteelle pitäisi tietää viimeistään ennen tilaus/valmistuspäätöstä. Ideaali tilanne olisi, että hintaa voisi estimoida jo suunnitteluprosessin aikana hyvillä työkaluilla. Jos perus hintatietoisuus esim. koneiden tuntikustannuksista tms. olisi käytettävissä, se auttaisi paljon. Usein valitaan tehdäänkö hitsaamalla levyleikkeistä vai koneistetaanko esim. yhdestä isosta kappaleesta jne. Tähän on aikaa 5 min. Nyt tämä on arvailujen ja aiempien kappaleiden hintatiedon varassa. Näitä työkaluja meillä ei ole ja lukuisista kehityspyynnöstä huolimatta ei taida olla halua edes kehittää. Ilmeisesti tuotteilla on aivan liian hyvä kate, kun on vara hölmöillä!!! cost

6 Mahdoton tehtävä TK:n näkökulmasta tuotekustannuksen selville saanti suunnitteluvaiheessa on mahdotonta. Uusista tuotteista voidaan tehdä vain summittaiset arviot komponenttien hintojen mukaan, mutta esim. vaihtoehtoisten komponenttien tai valmistusmenetelmien vaikutusta valmistuksen ja logistiikan kustannuksiin ei voida arvioida ollenkaan.

7 Tilanne keväällä hintaisia nimikkeitä ei enää jatkossa tule olla järjestelmässä Talon sisällä puhutaan vain yhdestä kustannuksesta Laskenta perustuu sarjahintoihin, toimittajanimikekytkentä avainasemassa Järjestelmästä saa keskeisimpien omavalmisteiden sekä varastoon valmistettavien nimikkeiden OKA:n

8 Tavoite vuoden 2014 loppuun Omavalmisteiden kustannukset eri organisaatioiden kanssa yhdessä sovitulle tasolle saakka saatavilla cost Järjestelmästä suoraan saatavan tiedon määrä kasvaa

9 Jatkokehitykseen jää cost Omavalmisteiden kustannukset selvillä Aktiiviseen kustannusjohtamiseen siirtyminen Kustannustietohistorian kerryttämisen kehittäminen Nimikkeiden hintatiedon kerryttäminen pvm:llä Eri toimintojen tarpeisiin vastaaminen kattavasti Author / Subject

10 T8 Kustannuslaskenta Jälkilaskenta Jälkilaskelmien läpinäkyvyyttä ja kattavuutta toiminnanohjausjärjestelmässä on lisätty Jälkilaskelmien laskentasäännöt sovittu uudelleen ja uusista säännöistä informoitu käyttäjiä kattavasti Laskentaosaston ulkopuolella käytetään pelkästään yhdellä tavalla laskettuja kustannuksia (yksi OKA) Kyseinen kustannus nähtävissä suoraan myös Atonista

11 Arvio nimikkeen hinnasta Suunnittelija antaa ensimmäisen arvion nimikkeen hinnasta (kustannuksesta yritykselle) nimikettä perustaessaan Kustannuslaskenta käyttää tätä tietoa, ellei järjestelmässä ole muuta hintatietoa Näin vältetään 0-hintaisten nimikkeiden olemassaolo hinnoittelu yms. käyttötarkoituksissa Palautejärjestelmä arvioiden osuvuudesta on työn alla. Tarkoitettu tukemaan suunnittelijoiden oppimista

12 Kustannukset kerääntyvät ERPssä laskenta perustuu alhaalta ylös laskentaan cost Harvesteri Hytti Peruskone Penkki Joystick Johtosarja Täydellinen rakenne! sähköjohto Liitin 1 ja 2

13 Haasteita Elämä alkaa vasta nimikkeen syntyessä viralliseen järjestelmään Nimike on pääasiassa orpo piru vailla kotia siihen asti kunnes se rakenteella liitetään osaksi jotakin suurempaa Nimikkeet niin aikaisin kuin mahdollista järjestelmään Samoin tuoterakenne

14 Harvesteri Penkki Hytti Joystick Johtosarja Peruskone 50 kriittistä modulia Arvioidaan alkuvaiheessa kustannuksia tällä tasolla sähköjohto Liitin 1 ja 2

15 High-tech ympäristöön liittyviä ominaispiirteitä cost pellepeloton toimintaa Taloudelliset tavoitteet ja järjestelmällinen prosessi sivuosassa Luovuutta ei haluta kahlita Suuret riskit uusi maailmalle tyyppinen teknologia Myös tuotantoprosessiin liittyvät epävarmuudet suuria Suuret mahdollisuudet Onnistuessaan rahasampoja Usein laajat sovellusmahdollisuudet

16 Case-tuotteen kehitysprojekti cost Projekti alkoi vuoden 1999 lopulla, arvioitu kesto 4 vuotta Tavoitteena on kehittää high tech osa yhden asiakkaan sovellukseen Varma ja kohtalaisen ennustettava menekki Tuotteella erittäin suuri merkitys tilaajalle Joustavuus pieni, projekti on pakko painaa läpi Teknologia uusi maailmalle, kohdeyrityksellä useista osaalueista vähän kokemusta Merkittävät riskit Onnistuessaan takaisi vakaat tuotot pitkään ja mahdollisesti voidaan hyödyntää myös muualla Runsaasti kasvupotentiaalia

17 Tuotekehitysprosessin taloudellinen ohjaus kohdeyrityksessä cost Teknisen toiminnan kartoitus Toteutus Vakiintunut tuotanto Hihasta ravistettu arvio kannattavuudesta Suppea kannattavuusarvio perinteisen investointilaskelman muodossa

18 Tiedon kertyminen caseprojektissa cost Milloin saatiin/saadaan - karkea käsitys K +-50% - hyvä arvio H +-10% - tarkat tiedot T +-2% seuraavista tekijöistä: Tuotteen ominaisuudet K K K K H T Käytettävä teknologia K K K H H T Myyntihinta ja -volyymi K K H H H H H Tarvittavat investoinnit K H H T Tuotteen rakenne ja materiaalit K H H T Tuotekehitysprojektin sisältö ja kesto K/H H T Tuotantoprosessin vaiheet K H T Saannot, eräkoot ja prosessin vaiheajat K H T Milloin laskelmia on mahdollista tehdä???

19 Tuotekehitysprojektien kannattavuuslaskentaan liittyviä ominaispiirteitä high-tech yrityksessä cost Prosessimainen työskentely on vierasta Työskentely iteratiivista: 1. versio ei toimi 2. versio jne. Kontrollointi ja ohjaus ei sovi yrityskulttuuriin Laskenta ei ole kiinteä osa toimintaa vaan välttämätön paha Ei kunnollisia menetelmiä Laskentatiedot hyvin epävarmoja vielä projektin loppuvaiheessa Riski- ja herkkyysanalyysit suositeltavia perinteisten investointilaskelmien sijaan Mahdollisuuksina katastrofi tai suuret tuotot Onnistuessaankin nettonykyarvojen jakauma erittäin laaja Reaalioptioista saattaa syntyä merkittävää lisäarvoa Kasvuoptio: Sovellusmahdollisuudet taloudellisesti usein merkittäviä, mutta erittäin vaikea arvottaa Hylkäysoptio: Uusi maailmalle teknologioiden projektit saattavat epäonnistua totaalisesti, keskeyttäminen potentiaalinen vaihtoehto

20 Ilman aiempaa kokemusta asiakkaan erityistoimialasta -erikoistuote cost Sovittu hinta yksittäiselle tuotteelle Noin 50-kertainen kustannus normaaliin nähden Pelkän dokumentaation hankintakustannus ylitti myyntihinnan

21 Normaali toimittajan työpanoksen ajallinen sijoittuminen vesiputoushankintamallin mukaisen hankkeen elinjaksoon. Jos alkuperäiset vaatimukset ovat olleet epäselvät tai tulkinnanvaraiset ja tilaaja ei saanut sitä mitä oikeasti tarvitsee, tarvitaan toinen hankinta- / toteutuskierros ja samaan aikaan ylläpito & tuki ensimmäiselle versiolle. Yhteinen näkemys toimitettavista vaatimuksista lisääntyy, jos toimittajat otetaan mukaan jo aikaisemmassa vaiheessa, jolloin vasta tehdään suunnittelua ja vaatimusten tarkennusta. Jari Matikainen Insta Oy

22 Hankkeen kohdetta katsotaan hankkeelle määritellystä näkökulmasta, ja näin tehdään myös hankkeen lopullisten ehdotusten arvioinnissa. Usein arvioijina voivat toimia samat henkilöt, jotka ovat olleet hankkeen alussa määrittelemässä sen tavoitteita. Hankkeen edetessä sen näkökulma saattaa laajeta. Usein mukaan tulee uusia ihmisiä ja osapuolia, esimerkiksi tuotannosta ja käytännön toteutuksesta vastaavat yksiköt. Joskus esiin nousevat yllättävät sivuvaikutukset - kuten raaka-aineiden saanti ja jätteet. Mm. näistä syistä johtuen erimielisyyksiä saattaa olla hankkeen lopussa enemmän kuin sen alkaessa. Toisaalta hankkeessa tulee pitää silmällä, tulevatko kaikki tarpeelliset intressiryhmät kuulluiksi arvioinnissa.

23 Esimerkki vesiputousmallista Esitutkimus Määrittely Suunnittelu Käytetään nopeassa komponenttipohjaisessa kehityksessä, jossa vaatimukset ovat alussa hyvin selvillä. Toteutus Integrointi ja testaus Käyttöönotto ja ylläpito 23

24 Esimerkki evoluutiomallista Määrittely Määrittely Määrittely... Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Toteutus Toteutus Toteutus Testaus Testaus Testaus Versio 1 Versio 2 Versio 3 Haikala, Märijärvi: Ohjelmistotuotanto,

25 Jari Matikainen Insta Oy cost

26 Prosessin tai elinkaaren vaihe Tiedolle tyypillisiä piirteitä Kannattavuuden arviointiin ja päätöksentekoon liittyvät ohjaukselliset tarpeet Sopivat menetelmät Ideointi ja alustava selvitys Epämuodollinen Subjektiivinen Kvalitatiivinen Strateginen Suuri epävarmuus - Taloudellisten riskien selvittäminen - Toiminnan säätely- ja kasvumahdollisuuksien kannattavuusvaikutukset - Projektien valinta Herkkyys- / riskianalyysi Reaalioptiot / päätöspuut Riskianalyysit ja reaalioptiot - Suunnittelupäätösten (esim. ostaa-valmistaa) kannattavuusvaikutukset Herkkyysanalyysi Perusteellinen selvitys ja suunnittelu - Kannattamattomien projektien eliminointi - Toiminnan säätely- ja kasvumahdollisuuksien kannattavuusvaikutukset Riskianalyysi Reaalioptiot / päätöspuut - Perusteellinen taloudellinen analyysi Riskianalyysit ja reaalioptiot - Suunnittelupäätösten kannattavuusvaikutukset Herkkyysanalyysi Varsinainen tuotekehitys - Kannattamattomien projektien eliminointi - Toiminnan säätely- ja kasvumahdollisuuksien kannattavuusvaikutukset Riskianalyysi Reaalioptiot / päätöspuut - Perusteellinen taloudellinen analyysi Riskianalyysi ja reaalioptiot Testaus ja arviointi - Kannattamattomien projektien eliminointi - Toiminnan säätely- ja kasvumahdollisuuksien kannattavuusvaikutukset Riskianalyysi Reaalioptiot / päätöspuut Lanseeraus - Hinnoittelupäätökset ja myynnin vaikutus tuotteen kannattavuuteen - Kannattavuusanalyysin tarkennus ja tuotteen lanseerauspäätös Herkkyysanalyysi Riskianalyysi Aktiivinen myyntivaihe - Tuotteen kannattavuuskehityksen seuranta - Parannuskohteiden määrittäminen ja niiden vaikutukset kannattavuuteen Perinteiset investointilaskelmat Herkkyysanalyysi Tuotteen elinkaaren päätös Muodollinen Kvantitatiivinen Objektiivinen Operatiivinen Pieni epävarmuus - Kannattamattomien tuotteiden karsiminen - Tuotekehityksen arviointi kokonaisuutena Perinteiset investointilaskelmat Perinteiset investointilaskelmat Kuva 1. Kannattavuuslaskennan rooli tuotekehityksen eri vaiheissa. Tehtävät ja menetelmäsuositukset on koottu muun muassa lähteistä (McGrath 1996, ss ), (Nixon 1998), (Ollila 2000, ss ), (Pillai et alii 2002), (Suomala 2003).

27 Oppeja tuotekehitysprojekteista Omistajuus Tuotannollistamisen kustannukset Yhteistyö

28 Omistajuus Tavoitekustannukselle tarvitaan omistaja, joka huolehtii sen määrittämisestä ja toteutumisesta Yhtä lailla projektin kaikille muillekin tavoitteille tarvitaan omistaja, joka pitää huolen, että kaikki projektiosapuolet jatkuvasti ovat perillä siitä, miten eri tavoitteet priorisoidaan suhteessa toisiinsa. Myös tuotteen jälkimarkkinapotentiaalille tarvitaan omistaja. Projektin kulloistenkin tavoitteiden viestiminen tulee tehdä jatkuvaksi rutiiniksi viikkopalavereissa

29 Tuotannollistaminen Tuotteen valmistuskustannus, tuotekehitysprojektin kustannus ja tuotannon ylösajon kustannus tulee kaikki ottaa huomioon sekä projektin mitoituksessa, resursoinnissa että varsinkin organisoinnissa.

30 Yhteistyö tuotteen valmistuskustannus, projektin kustannus tuotannon ylösajo ovat tuotelinjan, suunnittelun, tuotannon, hankinnan ja jälkimarkkinatoimintojen jatkuvan yhteispelin summa jatkuva koordinoitu kommunikointi helpottaa sitä, että pystytään ennakoimaan tuotekustannusten käyrän muotoa tuotekehityksen varhaisesta vaiheesta aina sarjatuotantoon asti.

31 Kustannustavoite oli epämääräisesti määritelty, mutta kaikkea muuta kuin epämääräinen ohjaustekijä miksi? Epävarmuutta oli ainakin seuraavissa kohdissa: Minkä optioiksi tarkoitettujen ominaisuuksien kanssa laitteen materiaalikustannustavoite on voimassa? Millä aikataululla asetettuun tavoitteeseen yritetään päästä? Onko asetettu tavoite järkevä, koska se perustuu vanhan laitteen kustannuksiin, joita ei ole voitu määrittää kovin tarkasti? Vaikka tavoitekustannus vaikutti määritellyn puutteellisen tiedon avulla, määritetty tavoitekustannus pysyi silti ohjaavana tekijänä. Kumulatiivisesti ne kustannukset, jotka tavoitekustannukseen nähden ylitettiin, muodostivat jopa 4 kertaa koko tuotekehitysprojektin kustannuksen kokoisen potin. Näin yksittäisten valmistettujen laitteiden kustannusylityksistä syntyi kustannuspotti, jota ei ollut osattu ennakoida, varoa eikä hallita. Kuitenkin, vaikuttaakseen kokonaiskustannuskertymään, oli tuotekehitysjohdon mukaan ensiarvoisen tärkeää (1) osata määrittää aikajanalle prototyypin ajoitus, (2) osata määrittää tavoitekustannus ja (3) osata ennakoida käyrän muotoa etukäteen. Kokonaisuutena pitäisikin pystyä hallitsemaan sekä tuotekustannus ja projektikustannus että tuotannon ylösajokustannus. Keskeinen kysymys oli se, että oliko kustannusylitys hankinnan, tuotannon, vai suunnittelun ongelma.

32 Järjestelmäprojektin kustannusrakenne cost

33

34 Järjestelmäkehityscase cost PDM ERP CAD ematrix Oracle Manufacturing (Sales Configurator) SolidWorks Generic Generic Customized Design Manufacturing Structure Structure Structure (master) Generic Manufacturing Structure Customized Structure VeriBest DESIGN PHASE ORDER -DELIVERY PHASE Kuva 4.9. Tuotesuunnittelun ja tilaus-toimitus prosessin järjestelmäympäristö (ematrixjärjestelmämäärittely 2001, s.9).

35 Moduuli Projekti Kokoonpano Teknologia Suunnitteluosa Standardikomponentti / OEM-tuote Standardikomponentti / OEM-tuote Kuva Tuotteen osat ja ryhmittely projektin aikaisessa kustannushallinnassa.

36 P1 P2 P3 P4 P5 Business Specification and Development and Verification Validation Launch Concept Project Planning P-URD URD, SyRD, P-SAD SyRD, SAD, P-DMR DMR Moduulin ominaisuuksien perusteella suoritettava laskenta Moduulibudjetti Moduulin tilannelaskelma Arviointi Suunnittelu, seuranta Moduulin kustannusarvio Valmistusrakenteen perusteella suoritettava laskenta (PDM) Suunnitteluosien ja komponenttien hinta-arviot Kokoonpanojen standardihintaiset työaika-arviot Tunnettujen suunnitteluosien, komponenttien ja kokoonpanojen kustannukset Valmistuspiirteiden perusteella suoritettava laskenta (CAD) Kuva Kustannuslaskentamallien mahdollinen soveltaminen tiedon lisääntyessä.

37 Projektipäällikkö/ Suunnittelutiimin vetäjä / Suunnittelija arkkitehtuurivastaava moduulivastaava Moduulien Moduulibudjetit Suunnitteluosien hinta-arviot tavoitekustannukset teknologioittain ja kokoonpanojen ja budjetit työtuntiarviot ERP Laskut tai Moduulit, tilaukset osat ja kokoonpanot PDM Seurantaparametrit Teknologiavastaava Paluunuolet edustavat saatavia seurantatietoja Kuva Kustannushallinnan käyttäjäympäristö.

38 324 e prel MOD C23 draft kp 1 budjetti = prod 1 kpl 1 kpl n kpl kp 2 kp 3 std xxx 0,2 h prod 1 kpl act 4 kpl kp 4 std e 1 e prod 2 kpl act 5 ml so 7 std 101 Kuva Moduulin C23 rakenne projektin alkaessa.

39 Moduulin yleislaskelma 02/11/2002 Moduuli C23 Tavoitekustannus 1400 Kokoonpano kp 1 Budjetti Arviot yht Toleranssi % Vapaa draft Mekaniikka Elektroniikka Optiikka Kokoonpano Ei tekn.ryhm. Kuva Moduulin C23 yleislaskelma projektin alkaessa.

40 prel MOD C23 draft kp 1 prod 1 kpl draft 1 kpl draft 6 kpl kp 2 kp 3 std 102 0,2 h 0,1 h 0 e prod 1 kpl act 4 kpl des 3 kpl draft 1 kpl kp 4 std 102 kp 5 kp e 1 e 0,2 h prod 2 kpl act 5 ml des 1 kpl act 8 kpl draft 1 kpl prod 2 kpl so 7 std 101 so 8 std 101 kp 9 so e 1 e 240 e draft 1 kpl rel 1 kpl so 11 OEM e Kuva Moduulin C23 rakenne eräässä kehitystyön vaiheessa.

41 Moduulin yleislaskelma 03/02/2003 Moduuli C23 Tavoitekustannus 1400 Kokoonpano kp 1 Budjetti Arviot yht Toleranssi % Vapaa draft Mekaniikka Elektroniikka Optiikka Kokoonpano Ei tekn.ryhm Kuva Moduulin C23 tilanne kuvan esittämässä vaiheessa.

42 Kokoonpanon yleislaskelma Moduuli C23 03/02/2003 Kokoonpano kp 5 Budjetti Arviot yht Toleranssi % Vapaa design Ostohinta Arvio a Toleranssi % Tunnettu a Tila Tekn Kpl Budjetti Arvio a Toleranssi % Tunnettu a Arviot yht Toleranssi % Vapaa Suunnitteluosa so 8 des E Stdkomponenttisatsi M Työaika a 100 K 0,2 h 0,02 h Kuva Kokoonpanon kp 5 yleislaskelma.

43 Suunnitteluosan seuranta 03/02/2003 Suunnitteluosa so 10 Elektroniikka Suunnittelun tila Lasku- Arvio- Tuotantosarja a Prototyyppi a Koemalli a Määrä Rev Pvm pvm pvm Lasku Arvio Lasku Arvio Lasku Arvio kpl production B 23/01/ B 21/11/ B 21/09/2002 A 18/07/ production A 05/07/2002 proto A 13/03/ A 12/03/ /03/ /10 A 01/03/ /02/ /02/ /02/ /7 proto - 03/02/2002 design 13/01/ design 10/11/ /12/ draft 12/10/ draft 12/10/2001 Kuva Suunnitteluosan so10 seuranta.

44 Vaihe 1: 2 mukana ovat vain välittömät kustannukset, 3 kustannuslaskenta suoritetaan erillisessä järjestelmässä (COST), 4 moduulit budjetoidaan parametrisen laskennan avulla COST :issa, 5 suunnitteluosat ja kokoonpanot arvioidaan nykytavoilla (asiantuntijaarvio) ja 6 tuotteen kustannukset lasketaan COST :issa PDM :stä kopioidun tuoterakenteen mukaan.

45 Vaihe 2: 2 mukana ovat kaikki kustannukset, 3 kustannuslaskenta suoritetaan laajennetussa PDM :ssä, jonne saadaan yleiskustannukset joko jaettuina tai jakamattomina ERP :istä, 4 moduulit budjetoidaan parametrisen laskennan avulla PDM :ssä, 5 suunnitteluosat ja kokoonpanot arvioidaan valmistuspiirteiden perusteella CAD :ssä ja tuotteen kustannukset lasketaan PDM :ssä tuoterakenteen mukaan.

46

47

48 Henri Wihinen, Tuoterakennetta käsittelevien ohjelmistojen rooli tavoitekustannusten saavuttamisessa. TTY, Tietojohtamisen koulutusohjelma. SolidWorks Costing DFMA apriori Kustannusten arviointi analyyttinen menetelmä samoin samoin edellyttävät tuotteesta yksityiskohtaista tietoa kyllä kyllä kyllä yksittäisten osien lisäksi myös kokoonpanojen arviointi kyllä kyllä yksitt. Kappaleiden valm. Vaadittavien toimenp. Kustannusten esittäminenkyllä kyllä rajallinen määrä piirteitä liitettävissä valmistusmenetelmiin kyllä kyllä kyllä käyttäjä voi itse määrittää uusia valmistusmenetemiä kyllä ei lainkaan ostopalveluna valmiit tuotantoympäristöt 1 useita, päivittyviä, kokoluokka, maan osa samoin kustannusinformaation yksityiskohtaisuus tuntikustannus ja vaiheaika useita useita kyky hakea tuotemallista arvioon vaikuttavia geometrisia piirteitä suurin osa tulkittavissa hyvin rajallinen määrä suurin osa tulkittavissa tarkkuudeltaan käyttökelpoisten arvioiden tuottaminen lähes automaattisesti kyllä ei kyllä

49 Windchill Cost Arena VariCost Kustannusten arviointi analyyttinen menetelmä samoin samoin Kokoonpanokustannusten arviointi Summaamalla kokoonpanoon kuuluviin nimikkeisiin liitetyt kustannukset yhteen Riipuvaisia muualla tuotetusta kustannusinformaatiosta Pikemminkin kustannusinformaation välitystä kuin sen tuottamista Edellyttää Tuoterakennetta ja nimikkeelle tallennettua kustannusinformaatiota Nimikkeelle Kiinteä kustannus Kiinteä kustannus Kiinteä kustannus ja nimikkeen attribuutteihin perustuen Parametrinen arvio mahdollista Ei Ei Matemaattisia kaavoja, joiden avulla kustannukset selville. Soveltuu hyvin saman tyyppisille tuotteille Arvio tiedon luotettavuudesta Kyllä Ei Ei Automaattinen laskenta Kyllä Kyllä Kyllä

50 Kustannusten arviointimenetelmien luokittelua (Wihinen) cost Kvalitatiiviset perustuvat aiemmin tuotettujen tuotteiden ja uuden samanakaltaisuuteen; samankaltaiset tuotteet =~samat kustannukset Intuitiiviset menetelmät asiantuntijan kokemusperäinen arvio voidaan myös perustaa tietokannan sääntöihin ja päätöspuihin 1) Case-Based Reasoning (CBR) vertailu aiempaan tuotteeseen edellyttää kokemusta nopea, läpinäkyvä? ja kyvykäs tuottamaan arvion puutteellisistakin tiedoista 2) Päätöksenteon tukijärjestelmät Järjestelmään tallennettu asiantuntijan kokemusperäinen tieto Analogiset menetelmät? tuloksena syntyy parametrisiä malleja Regressiomallit (lineaarinen suhde) Neuroverkot (laajalla tapauskokoelmalla opetetaan suhteuttamaan eri ominaisuudet kustannuksiin) o pystyvät käsittelemään uusiakin kustannuksia, uudet tuotteet o kykenevät löytämään vaikeasti havaittavia yhteyksiä o pienellä otoskannalla painoarvot eivät vakiintuneita o heikko läpinäkyvyys Kvantitatiiviset yksityiskohtaiset analyysit laskentakohteesta kustannus = summa kustannuselementeistä Parametriset menetelmät perustuvat kustannusajureiden tunnistamiseen ajureiden perusteella muodostetaan kaava, josta saadaan kustannukset eivät perustu analogiaan aiempiin tuotteisiin ympäristön muuttuessa kaavat tehtävä uudestaan, suuri työmäärä Analyyttiset menetelmät laskentakohde jaetaan elementteihin kustannukset saadaan summana elementtien kustannuksista ABC Piirrepohjaiset mallit (laskentakohde on summa sen piirteistä)

51

52 cost Ability for profit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Tutkimusraportti - tulokset

Tutkimusraportti - tulokset Department of Structural Engineering and Building Technology Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen (INPRO): Tutkimusraportti - tulokset INFRA 2010 loppuseminaari 5.11.2008 Ari-Pekka

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Refecor Oy Jyrki Portin Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Esittelyni 11 vuotta suunnittelukokemusta RF, antennit ja radioteknologiat Systeemisuunnittelu Elektroniikka,

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet Organisaation prosessikuvaus - CMMI Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 7.2.2007 Level5 Level4 Level3 Requirements Development Technical Solution Product Integration

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Saneeraustarpeen arviointi

Saneeraustarpeen arviointi Saneeraustarpeen arviointityökalu Saneeraustarpeen arviointi Viemäri- ja vesijohtoverkoston saneeraustarpeiden arviointi, kustannusarvioiden laskeminen ja saneerausten aikataulutus ovat vaativia ja aikaavieviä

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen globaali tarjousja tilausprosessi tuotehallinnan ehdoilla. Tommi Isotalo

Asiakaslähtöinen globaali tarjousja tilausprosessi tuotehallinnan ehdoilla. Tommi Isotalo Asiakaslähtöinen globaali tarjousja tilausprosessi tuotehallinnan ehdoilla Tommi Isotalo Taustat Asiakaslähtöinen globaali tarjous- ja Flowrox valmistaa letku- ja levyluistiventiilejä sekä letku- ja PC-pumppuja

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Moduuli 4: Hitsausprosessit ja hitsausrobotin ohjelmointi Robottihitsauksen tuottavuus ja tehokas käyttö Heikki Aalto ja Ari Lylynoja Esitelmän sisältö Mikä on

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

2. Ohjelmistotuotantoprosessi

2. Ohjelmistotuotantoprosessi 2. Ohjelmistotuotantoprosessi Peruskäsitteet: prosessimalli: mahdollisimman yleisesti sovellettavissa oleva ohjeisto ohjelmistojen tuottamiseen ohjelmistotuotantoprosessi: yrityksessä käytössä oleva tapa

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1 KAUPALLINEN MALLI Sisällys 1 Yleiskuvaus ja yleiset ehdot... 2 1. 1.1 Tämän sopimusliitteen täydellisyys... 2 2. 1.2 Palveluntuottajien kompensaation yleiskuvaus... 2 3. 1.3 Arvonlisäveron soveltaminen...

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 3 1 (11) 29.11.2010 KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi?

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Palvelupäällikkö Timo Karppanen, Valtori Konesali- ja kapasiteettipalvelujen myyntipäällikkö Keijo Sukanen, Tieto Tavoitteena hallittu polku

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

Hankkeen valmistusaste on määritetty laskemalla hankkeen suoriteperusteella toteutuneiden menojen suhde hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin.

Hankkeen valmistusaste on määritetty laskemalla hankkeen suoriteperusteella toteutuneiden menojen suhde hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin. 1 (8) Liite 1 Esimerkit tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella Esimerkki 1 Hankkeen valmistusaste on määritetty laskemalla hankkeen suoriteperusteella toteutuneiden menojen suhde hankkeen

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

Yhteenvetoa, pieniä laajennuksia, tulevaisuuden haasteita

Yhteenvetoa, pieniä laajennuksia, tulevaisuuden haasteita Yhteenvetoa, pieniä laajennuksia, tulevaisuuden haasteita 581259 Ohjelmistotuotanto 378 Lemström, 2006-2011 581259 Ohjelmistotuotanto Kiitos Tuomolle kuvasta 379 Ohjelmistotuotannon perustehtävät projektinhallinta:

Lisätiedot

CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä

CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä (2010-2013) Jari Viitala CoRD-hanke, tavoitteet 1. Suunnitella ja toteuttaa verkostotyöskentelyn toimintamalli ja - ympäristö, jotka

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Alustus kuntatalossa KUNTALIITOSVERKOSTON JA YHTEISTOIMINTA- ALUEVERKOSTON TAPAAMINEN Tero Tyni, tero.tyni@kuntaliitto.fi Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

Lisätiedot

Tammi syyskuun 2013 osavuosikatsaus Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Tammi syyskuun 2013 osavuosikatsaus Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Tammi syyskuun 213 osavuosikatsaus 24.1.213 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä Saadut tilaukset vertailukauden tasolla eli

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA Johda tiedolla Tervetuloa tutustumaan työvälineisiimme, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja auttavat päätöksenteossa. Seuraa oppijoiden etenemistä, selvitä

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Hankearvioinnin nykytila ja kehittäminen

Hankearvioinnin nykytila ja kehittäminen Hankearvioinnin nykytila ja kehittäminen Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 Mitä hankearviointi on? Suunnittelun apuväline auttaa muodostamaan tehokkaat hankevaihtoehdot ja valitsemaan parhaan vaihtoehdon

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ AVQ2 18.11.2007 AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ2 AV- SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta Professori Harri Haapasalo Esityksen sisältö Mitä verkostoitunut toimintaympäristö tarkoittaa? & Mitä haasteita verkostoituneessa

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

Työkalut ja muotit ostajan näkökulmasta

Työkalut ja muotit ostajan näkökulmasta Työvälinepäivät 2017 26.1.2017 Jaakko Nisula Team Leader, Mechanical Engineering Genelec Oy Genelec Oy on vuonna 1978 perustettu suomalainen perheyritys. Valmistaa aktiivisia tarkkailukaiuttimia Pääasiakkaita

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe 15.12. esimerkkivastauksia Tehtävä 1 a: Ohjelmistotuotantoprosessi sisältää yleensä aina seuraavat vaiheet: määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito.

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 BUDJETOINTIOHJE 1 (6) Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA

PROJEKTINHALLINTA 2900050 PROJEKTINHALLINTA Marko Seppänen marko.seppanen@tut.fi FB109, p. 3115 3655 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)! Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4.

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Organisaation prosessikuvaus - CMMI Level5 Level4 Organizational Innovation and Deployment Causal Analysis and Resolution

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 1 Lähestymistapoja Kokonaisvaltainen lähestymistapa (top-down) etsitään kerralla koko kohdealuetta kuvaavaa mallia hankalaa, jos kohdealue

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Neuroverkkojen soveltaminen vakuutusdatojen luokitteluun

Neuroverkkojen soveltaminen vakuutusdatojen luokitteluun Neuroverkkojen soveltaminen vakuutusdatojen luokitteluun Sami Hokuni 12 Syyskuuta, 2012 1/ 54 Sami Hokuni Neuroverkkojen soveltaminen vakuutusdatojen luokitteluun Turun Yliopisto. Gradu tehty 2012 kevään

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft 15.09.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Use Case analyysi (käyttötapausanalyysi) on yleisesti käytetty järjestelmälle asetettujen toiminnallisten vaatimusten

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy 19.11.2014 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, VM / JulkICT (Kääriäinen, J., Matinmikko, T., Oikarinen, T.) Mitä on tuotteenhallinta? Ohjelmistotuotteen hallinnalla

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Adaptive Insights Case Tamro Oyj: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

Adaptive Insights Case Tamro Oyj: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun Adaptive Insights 25.8.2016 Case Tamro Oyj: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun Henri Yli-Ristaniemi Head of Reporting and Financial Controlling Tamro Suomi Esityksen

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Digitalisaatio ja teollinen internet valmistavan teollisuuden pkyrityksien. Digivaattori hankkeen esittelykierros

Digitalisaatio ja teollinen internet valmistavan teollisuuden pkyrityksien. Digivaattori hankkeen esittelykierros Digitalisaatio ja teollinen internet valmistavan teollisuuden pkyrityksien moottorina Digivaattori hankkeen esittelykierros 23.-2.9.2016 Tilaisuuden sisältö Mitä digitalisaatio ja teollinen internet oikein

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot