Oppeja kehitysprojekteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppeja kehitysprojekteista"

Transkriptio

1 Oppeja kehitysprojekteista cost Ability for profit

2 Sisältö Kokemuksia kentältä Jälkilaskenta edellä HiTech ympäristö Tavoitekustannuslaskentacase Järjestelmänäkökulma

3 Tilanne syksyllä hintaiset nimikkeet vääristävät kustannuslaskentaa Eri puolilla taloa puhutaan erisuuruisista kustannuksista Kustannustietoa vaikeasti saatavilla Laskenta varastoarvoihin perustuen vääristää uusien tuotteiden kustannuslaskentaa

4 1. Mitä kehitystarpeita kustannustiedossa olisi mielestäsi (käyttötarkoituksittain)? a) ostokomponentti hinnat ovat selvät mutta miten omavalmisteiden hinnat esim. johtosarjat b) Mikä kustannusvaikutus on, jos tuotteen kokoonpanoajasta saadaan vaikka 5 h pois c) Mitä maksaa uuden nimikkeen perustaminen, hyllypaikka kaikkiin toimipisteisiin ja varastointi d) Paljonko pitää uuden nimikkeen olla halvempi kuin nykyinen, jotta se kannattaa ottaa käyttöön, jos se ei korvaa entistä nimikettä e) Suunnittelu käyttää Atonia ja olisi hyvä, jos nimikkeen ostohinta selviäisi myös Atonista. f) Useammasta nimikkeestä koostuvan kokonaisuuden hinnan vertaus toiseen kokonaisuuteen, ei kuitenkaan puhuta koko tuotteesta g) Miten ohjelmistojen suunnittelutyön kulut kohdistetaan tuotteille? h) Kustannustiedot täytyy hakea IFS:stä ja sitä TK:ssa ei juuri käytetä, kun järjestelmän käyttöä ei ole kukaan koskaan opettanut. Kaikki eivät edes tiedä, että mistä nimikekustannuksia selvitetään. i) Voiko suunnittelija katsoa jostain kokonaisen tuotteen kustannuksen ja jos voi niin mistä?

5 Tuotekehitystyön kannalta tulisi päästä kustannuksiin käsiksi ennen kuin tuote on suunniteltu valmiiksi ja tilattu. Tällä hetkellä tehdään ensin proto, pahimmillaan mennään jopa sarjaan ja sitten vasta on tuotteen sarjahinta tiedossa!!! Sarjahinta koko rakenteelle /tuotteelle pitäisi tietää viimeistään ennen tilaus/valmistuspäätöstä. Ideaali tilanne olisi, että hintaa voisi estimoida jo suunnitteluprosessin aikana hyvillä työkaluilla. Jos perus hintatietoisuus esim. koneiden tuntikustannuksista tms. olisi käytettävissä, se auttaisi paljon. Usein valitaan tehdäänkö hitsaamalla levyleikkeistä vai koneistetaanko esim. yhdestä isosta kappaleesta jne. Tähän on aikaa 5 min. Nyt tämä on arvailujen ja aiempien kappaleiden hintatiedon varassa. Näitä työkaluja meillä ei ole ja lukuisista kehityspyynnöstä huolimatta ei taida olla halua edes kehittää. Ilmeisesti tuotteilla on aivan liian hyvä kate, kun on vara hölmöillä!!! cost

6 Mahdoton tehtävä TK:n näkökulmasta tuotekustannuksen selville saanti suunnitteluvaiheessa on mahdotonta. Uusista tuotteista voidaan tehdä vain summittaiset arviot komponenttien hintojen mukaan, mutta esim. vaihtoehtoisten komponenttien tai valmistusmenetelmien vaikutusta valmistuksen ja logistiikan kustannuksiin ei voida arvioida ollenkaan.

7 Tilanne keväällä hintaisia nimikkeitä ei enää jatkossa tule olla järjestelmässä Talon sisällä puhutaan vain yhdestä kustannuksesta Laskenta perustuu sarjahintoihin, toimittajanimikekytkentä avainasemassa Järjestelmästä saa keskeisimpien omavalmisteiden sekä varastoon valmistettavien nimikkeiden OKA:n

8 Tavoite vuoden 2014 loppuun Omavalmisteiden kustannukset eri organisaatioiden kanssa yhdessä sovitulle tasolle saakka saatavilla cost Järjestelmästä suoraan saatavan tiedon määrä kasvaa

9 Jatkokehitykseen jää cost Omavalmisteiden kustannukset selvillä Aktiiviseen kustannusjohtamiseen siirtyminen Kustannustietohistorian kerryttämisen kehittäminen Nimikkeiden hintatiedon kerryttäminen pvm:llä Eri toimintojen tarpeisiin vastaaminen kattavasti Author / Subject

10 T8 Kustannuslaskenta Jälkilaskenta Jälkilaskelmien läpinäkyvyyttä ja kattavuutta toiminnanohjausjärjestelmässä on lisätty Jälkilaskelmien laskentasäännöt sovittu uudelleen ja uusista säännöistä informoitu käyttäjiä kattavasti Laskentaosaston ulkopuolella käytetään pelkästään yhdellä tavalla laskettuja kustannuksia (yksi OKA) Kyseinen kustannus nähtävissä suoraan myös Atonista

11 Arvio nimikkeen hinnasta Suunnittelija antaa ensimmäisen arvion nimikkeen hinnasta (kustannuksesta yritykselle) nimikettä perustaessaan Kustannuslaskenta käyttää tätä tietoa, ellei järjestelmässä ole muuta hintatietoa Näin vältetään 0-hintaisten nimikkeiden olemassaolo hinnoittelu yms. käyttötarkoituksissa Palautejärjestelmä arvioiden osuvuudesta on työn alla. Tarkoitettu tukemaan suunnittelijoiden oppimista

12 Kustannukset kerääntyvät ERPssä laskenta perustuu alhaalta ylös laskentaan cost Harvesteri Hytti Peruskone Penkki Joystick Johtosarja Täydellinen rakenne! sähköjohto Liitin 1 ja 2

13 Haasteita Elämä alkaa vasta nimikkeen syntyessä viralliseen järjestelmään Nimike on pääasiassa orpo piru vailla kotia siihen asti kunnes se rakenteella liitetään osaksi jotakin suurempaa Nimikkeet niin aikaisin kuin mahdollista järjestelmään Samoin tuoterakenne

14 Harvesteri Penkki Hytti Joystick Johtosarja Peruskone 50 kriittistä modulia Arvioidaan alkuvaiheessa kustannuksia tällä tasolla sähköjohto Liitin 1 ja 2

15 High-tech ympäristöön liittyviä ominaispiirteitä cost pellepeloton toimintaa Taloudelliset tavoitteet ja järjestelmällinen prosessi sivuosassa Luovuutta ei haluta kahlita Suuret riskit uusi maailmalle tyyppinen teknologia Myös tuotantoprosessiin liittyvät epävarmuudet suuria Suuret mahdollisuudet Onnistuessaan rahasampoja Usein laajat sovellusmahdollisuudet

16 Case-tuotteen kehitysprojekti cost Projekti alkoi vuoden 1999 lopulla, arvioitu kesto 4 vuotta Tavoitteena on kehittää high tech osa yhden asiakkaan sovellukseen Varma ja kohtalaisen ennustettava menekki Tuotteella erittäin suuri merkitys tilaajalle Joustavuus pieni, projekti on pakko painaa läpi Teknologia uusi maailmalle, kohdeyrityksellä useista osaalueista vähän kokemusta Merkittävät riskit Onnistuessaan takaisi vakaat tuotot pitkään ja mahdollisesti voidaan hyödyntää myös muualla Runsaasti kasvupotentiaalia

17 Tuotekehitysprosessin taloudellinen ohjaus kohdeyrityksessä cost Teknisen toiminnan kartoitus Toteutus Vakiintunut tuotanto Hihasta ravistettu arvio kannattavuudesta Suppea kannattavuusarvio perinteisen investointilaskelman muodossa

18 Tiedon kertyminen caseprojektissa cost Milloin saatiin/saadaan - karkea käsitys K +-50% - hyvä arvio H +-10% - tarkat tiedot T +-2% seuraavista tekijöistä: Tuotteen ominaisuudet K K K K H T Käytettävä teknologia K K K H H T Myyntihinta ja -volyymi K K H H H H H Tarvittavat investoinnit K H H T Tuotteen rakenne ja materiaalit K H H T Tuotekehitysprojektin sisältö ja kesto K/H H T Tuotantoprosessin vaiheet K H T Saannot, eräkoot ja prosessin vaiheajat K H T Milloin laskelmia on mahdollista tehdä???

19 Tuotekehitysprojektien kannattavuuslaskentaan liittyviä ominaispiirteitä high-tech yrityksessä cost Prosessimainen työskentely on vierasta Työskentely iteratiivista: 1. versio ei toimi 2. versio jne. Kontrollointi ja ohjaus ei sovi yrityskulttuuriin Laskenta ei ole kiinteä osa toimintaa vaan välttämätön paha Ei kunnollisia menetelmiä Laskentatiedot hyvin epävarmoja vielä projektin loppuvaiheessa Riski- ja herkkyysanalyysit suositeltavia perinteisten investointilaskelmien sijaan Mahdollisuuksina katastrofi tai suuret tuotot Onnistuessaankin nettonykyarvojen jakauma erittäin laaja Reaalioptioista saattaa syntyä merkittävää lisäarvoa Kasvuoptio: Sovellusmahdollisuudet taloudellisesti usein merkittäviä, mutta erittäin vaikea arvottaa Hylkäysoptio: Uusi maailmalle teknologioiden projektit saattavat epäonnistua totaalisesti, keskeyttäminen potentiaalinen vaihtoehto

20 Ilman aiempaa kokemusta asiakkaan erityistoimialasta -erikoistuote cost Sovittu hinta yksittäiselle tuotteelle Noin 50-kertainen kustannus normaaliin nähden Pelkän dokumentaation hankintakustannus ylitti myyntihinnan

21 Normaali toimittajan työpanoksen ajallinen sijoittuminen vesiputoushankintamallin mukaisen hankkeen elinjaksoon. Jos alkuperäiset vaatimukset ovat olleet epäselvät tai tulkinnanvaraiset ja tilaaja ei saanut sitä mitä oikeasti tarvitsee, tarvitaan toinen hankinta- / toteutuskierros ja samaan aikaan ylläpito & tuki ensimmäiselle versiolle. Yhteinen näkemys toimitettavista vaatimuksista lisääntyy, jos toimittajat otetaan mukaan jo aikaisemmassa vaiheessa, jolloin vasta tehdään suunnittelua ja vaatimusten tarkennusta. Jari Matikainen Insta Oy

22 Hankkeen kohdetta katsotaan hankkeelle määritellystä näkökulmasta, ja näin tehdään myös hankkeen lopullisten ehdotusten arvioinnissa. Usein arvioijina voivat toimia samat henkilöt, jotka ovat olleet hankkeen alussa määrittelemässä sen tavoitteita. Hankkeen edetessä sen näkökulma saattaa laajeta. Usein mukaan tulee uusia ihmisiä ja osapuolia, esimerkiksi tuotannosta ja käytännön toteutuksesta vastaavat yksiköt. Joskus esiin nousevat yllättävät sivuvaikutukset - kuten raaka-aineiden saanti ja jätteet. Mm. näistä syistä johtuen erimielisyyksiä saattaa olla hankkeen lopussa enemmän kuin sen alkaessa. Toisaalta hankkeessa tulee pitää silmällä, tulevatko kaikki tarpeelliset intressiryhmät kuulluiksi arvioinnissa.

23 Esimerkki vesiputousmallista Esitutkimus Määrittely Suunnittelu Käytetään nopeassa komponenttipohjaisessa kehityksessä, jossa vaatimukset ovat alussa hyvin selvillä. Toteutus Integrointi ja testaus Käyttöönotto ja ylläpito 23

24 Esimerkki evoluutiomallista Määrittely Määrittely Määrittely... Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Toteutus Toteutus Toteutus Testaus Testaus Testaus Versio 1 Versio 2 Versio 3 Haikala, Märijärvi: Ohjelmistotuotanto,

25 Jari Matikainen Insta Oy cost

26 Prosessin tai elinkaaren vaihe Tiedolle tyypillisiä piirteitä Kannattavuuden arviointiin ja päätöksentekoon liittyvät ohjaukselliset tarpeet Sopivat menetelmät Ideointi ja alustava selvitys Epämuodollinen Subjektiivinen Kvalitatiivinen Strateginen Suuri epävarmuus - Taloudellisten riskien selvittäminen - Toiminnan säätely- ja kasvumahdollisuuksien kannattavuusvaikutukset - Projektien valinta Herkkyys- / riskianalyysi Reaalioptiot / päätöspuut Riskianalyysit ja reaalioptiot - Suunnittelupäätösten (esim. ostaa-valmistaa) kannattavuusvaikutukset Herkkyysanalyysi Perusteellinen selvitys ja suunnittelu - Kannattamattomien projektien eliminointi - Toiminnan säätely- ja kasvumahdollisuuksien kannattavuusvaikutukset Riskianalyysi Reaalioptiot / päätöspuut - Perusteellinen taloudellinen analyysi Riskianalyysit ja reaalioptiot - Suunnittelupäätösten kannattavuusvaikutukset Herkkyysanalyysi Varsinainen tuotekehitys - Kannattamattomien projektien eliminointi - Toiminnan säätely- ja kasvumahdollisuuksien kannattavuusvaikutukset Riskianalyysi Reaalioptiot / päätöspuut - Perusteellinen taloudellinen analyysi Riskianalyysi ja reaalioptiot Testaus ja arviointi - Kannattamattomien projektien eliminointi - Toiminnan säätely- ja kasvumahdollisuuksien kannattavuusvaikutukset Riskianalyysi Reaalioptiot / päätöspuut Lanseeraus - Hinnoittelupäätökset ja myynnin vaikutus tuotteen kannattavuuteen - Kannattavuusanalyysin tarkennus ja tuotteen lanseerauspäätös Herkkyysanalyysi Riskianalyysi Aktiivinen myyntivaihe - Tuotteen kannattavuuskehityksen seuranta - Parannuskohteiden määrittäminen ja niiden vaikutukset kannattavuuteen Perinteiset investointilaskelmat Herkkyysanalyysi Tuotteen elinkaaren päätös Muodollinen Kvantitatiivinen Objektiivinen Operatiivinen Pieni epävarmuus - Kannattamattomien tuotteiden karsiminen - Tuotekehityksen arviointi kokonaisuutena Perinteiset investointilaskelmat Perinteiset investointilaskelmat Kuva 1. Kannattavuuslaskennan rooli tuotekehityksen eri vaiheissa. Tehtävät ja menetelmäsuositukset on koottu muun muassa lähteistä (McGrath 1996, ss ), (Nixon 1998), (Ollila 2000, ss ), (Pillai et alii 2002), (Suomala 2003).

27 Oppeja tuotekehitysprojekteista Omistajuus Tuotannollistamisen kustannukset Yhteistyö

28 Omistajuus Tavoitekustannukselle tarvitaan omistaja, joka huolehtii sen määrittämisestä ja toteutumisesta Yhtä lailla projektin kaikille muillekin tavoitteille tarvitaan omistaja, joka pitää huolen, että kaikki projektiosapuolet jatkuvasti ovat perillä siitä, miten eri tavoitteet priorisoidaan suhteessa toisiinsa. Myös tuotteen jälkimarkkinapotentiaalille tarvitaan omistaja. Projektin kulloistenkin tavoitteiden viestiminen tulee tehdä jatkuvaksi rutiiniksi viikkopalavereissa

29 Tuotannollistaminen Tuotteen valmistuskustannus, tuotekehitysprojektin kustannus ja tuotannon ylösajon kustannus tulee kaikki ottaa huomioon sekä projektin mitoituksessa, resursoinnissa että varsinkin organisoinnissa.

30 Yhteistyö tuotteen valmistuskustannus, projektin kustannus tuotannon ylösajo ovat tuotelinjan, suunnittelun, tuotannon, hankinnan ja jälkimarkkinatoimintojen jatkuvan yhteispelin summa jatkuva koordinoitu kommunikointi helpottaa sitä, että pystytään ennakoimaan tuotekustannusten käyrän muotoa tuotekehityksen varhaisesta vaiheesta aina sarjatuotantoon asti.

31 Kustannustavoite oli epämääräisesti määritelty, mutta kaikkea muuta kuin epämääräinen ohjaustekijä miksi? Epävarmuutta oli ainakin seuraavissa kohdissa: Minkä optioiksi tarkoitettujen ominaisuuksien kanssa laitteen materiaalikustannustavoite on voimassa? Millä aikataululla asetettuun tavoitteeseen yritetään päästä? Onko asetettu tavoite järkevä, koska se perustuu vanhan laitteen kustannuksiin, joita ei ole voitu määrittää kovin tarkasti? Vaikka tavoitekustannus vaikutti määritellyn puutteellisen tiedon avulla, määritetty tavoitekustannus pysyi silti ohjaavana tekijänä. Kumulatiivisesti ne kustannukset, jotka tavoitekustannukseen nähden ylitettiin, muodostivat jopa 4 kertaa koko tuotekehitysprojektin kustannuksen kokoisen potin. Näin yksittäisten valmistettujen laitteiden kustannusylityksistä syntyi kustannuspotti, jota ei ollut osattu ennakoida, varoa eikä hallita. Kuitenkin, vaikuttaakseen kokonaiskustannuskertymään, oli tuotekehitysjohdon mukaan ensiarvoisen tärkeää (1) osata määrittää aikajanalle prototyypin ajoitus, (2) osata määrittää tavoitekustannus ja (3) osata ennakoida käyrän muotoa etukäteen. Kokonaisuutena pitäisikin pystyä hallitsemaan sekä tuotekustannus ja projektikustannus että tuotannon ylösajokustannus. Keskeinen kysymys oli se, että oliko kustannusylitys hankinnan, tuotannon, vai suunnittelun ongelma.

32 Järjestelmäprojektin kustannusrakenne cost

33

34 Järjestelmäkehityscase cost PDM ERP CAD ematrix Oracle Manufacturing (Sales Configurator) SolidWorks Generic Generic Customized Design Manufacturing Structure Structure Structure (master) Generic Manufacturing Structure Customized Structure VeriBest DESIGN PHASE ORDER -DELIVERY PHASE Kuva 4.9. Tuotesuunnittelun ja tilaus-toimitus prosessin järjestelmäympäristö (ematrixjärjestelmämäärittely 2001, s.9).

35 Moduuli Projekti Kokoonpano Teknologia Suunnitteluosa Standardikomponentti / OEM-tuote Standardikomponentti / OEM-tuote Kuva Tuotteen osat ja ryhmittely projektin aikaisessa kustannushallinnassa.

36 P1 P2 P3 P4 P5 Business Specification and Development and Verification Validation Launch Concept Project Planning P-URD URD, SyRD, P-SAD SyRD, SAD, P-DMR DMR Moduulin ominaisuuksien perusteella suoritettava laskenta Moduulibudjetti Moduulin tilannelaskelma Arviointi Suunnittelu, seuranta Moduulin kustannusarvio Valmistusrakenteen perusteella suoritettava laskenta (PDM) Suunnitteluosien ja komponenttien hinta-arviot Kokoonpanojen standardihintaiset työaika-arviot Tunnettujen suunnitteluosien, komponenttien ja kokoonpanojen kustannukset Valmistuspiirteiden perusteella suoritettava laskenta (CAD) Kuva Kustannuslaskentamallien mahdollinen soveltaminen tiedon lisääntyessä.

37 Projektipäällikkö/ Suunnittelutiimin vetäjä / Suunnittelija arkkitehtuurivastaava moduulivastaava Moduulien Moduulibudjetit Suunnitteluosien hinta-arviot tavoitekustannukset teknologioittain ja kokoonpanojen ja budjetit työtuntiarviot ERP Laskut tai Moduulit, tilaukset osat ja kokoonpanot PDM Seurantaparametrit Teknologiavastaava Paluunuolet edustavat saatavia seurantatietoja Kuva Kustannushallinnan käyttäjäympäristö.

38 324 e prel MOD C23 draft kp 1 budjetti = prod 1 kpl 1 kpl n kpl kp 2 kp 3 std xxx 0,2 h prod 1 kpl act 4 kpl kp 4 std e 1 e prod 2 kpl act 5 ml so 7 std 101 Kuva Moduulin C23 rakenne projektin alkaessa.

39 Moduulin yleislaskelma 02/11/2002 Moduuli C23 Tavoitekustannus 1400 Kokoonpano kp 1 Budjetti Arviot yht Toleranssi % Vapaa draft Mekaniikka Elektroniikka Optiikka Kokoonpano Ei tekn.ryhm. Kuva Moduulin C23 yleislaskelma projektin alkaessa.

40 prel MOD C23 draft kp 1 prod 1 kpl draft 1 kpl draft 6 kpl kp 2 kp 3 std 102 0,2 h 0,1 h 0 e prod 1 kpl act 4 kpl des 3 kpl draft 1 kpl kp 4 std 102 kp 5 kp e 1 e 0,2 h prod 2 kpl act 5 ml des 1 kpl act 8 kpl draft 1 kpl prod 2 kpl so 7 std 101 so 8 std 101 kp 9 so e 1 e 240 e draft 1 kpl rel 1 kpl so 11 OEM e Kuva Moduulin C23 rakenne eräässä kehitystyön vaiheessa.

41 Moduulin yleislaskelma 03/02/2003 Moduuli C23 Tavoitekustannus 1400 Kokoonpano kp 1 Budjetti Arviot yht Toleranssi % Vapaa draft Mekaniikka Elektroniikka Optiikka Kokoonpano Ei tekn.ryhm Kuva Moduulin C23 tilanne kuvan esittämässä vaiheessa.

42 Kokoonpanon yleislaskelma Moduuli C23 03/02/2003 Kokoonpano kp 5 Budjetti Arviot yht Toleranssi % Vapaa design Ostohinta Arvio a Toleranssi % Tunnettu a Tila Tekn Kpl Budjetti Arvio a Toleranssi % Tunnettu a Arviot yht Toleranssi % Vapaa Suunnitteluosa so 8 des E Stdkomponenttisatsi M Työaika a 100 K 0,2 h 0,02 h Kuva Kokoonpanon kp 5 yleislaskelma.

43 Suunnitteluosan seuranta 03/02/2003 Suunnitteluosa so 10 Elektroniikka Suunnittelun tila Lasku- Arvio- Tuotantosarja a Prototyyppi a Koemalli a Määrä Rev Pvm pvm pvm Lasku Arvio Lasku Arvio Lasku Arvio kpl production B 23/01/ B 21/11/ B 21/09/2002 A 18/07/ production A 05/07/2002 proto A 13/03/ A 12/03/ /03/ /10 A 01/03/ /02/ /02/ /02/ /7 proto - 03/02/2002 design 13/01/ design 10/11/ /12/ draft 12/10/ draft 12/10/2001 Kuva Suunnitteluosan so10 seuranta.

44 Vaihe 1: 2 mukana ovat vain välittömät kustannukset, 3 kustannuslaskenta suoritetaan erillisessä järjestelmässä (COST), 4 moduulit budjetoidaan parametrisen laskennan avulla COST :issa, 5 suunnitteluosat ja kokoonpanot arvioidaan nykytavoilla (asiantuntijaarvio) ja 6 tuotteen kustannukset lasketaan COST :issa PDM :stä kopioidun tuoterakenteen mukaan.

45 Vaihe 2: 2 mukana ovat kaikki kustannukset, 3 kustannuslaskenta suoritetaan laajennetussa PDM :ssä, jonne saadaan yleiskustannukset joko jaettuina tai jakamattomina ERP :istä, 4 moduulit budjetoidaan parametrisen laskennan avulla PDM :ssä, 5 suunnitteluosat ja kokoonpanot arvioidaan valmistuspiirteiden perusteella CAD :ssä ja tuotteen kustannukset lasketaan PDM :ssä tuoterakenteen mukaan.

46

47

48 Henri Wihinen, Tuoterakennetta käsittelevien ohjelmistojen rooli tavoitekustannusten saavuttamisessa. TTY, Tietojohtamisen koulutusohjelma. SolidWorks Costing DFMA apriori Kustannusten arviointi analyyttinen menetelmä samoin samoin edellyttävät tuotteesta yksityiskohtaista tietoa kyllä kyllä kyllä yksittäisten osien lisäksi myös kokoonpanojen arviointi kyllä kyllä yksitt. Kappaleiden valm. Vaadittavien toimenp. Kustannusten esittäminenkyllä kyllä rajallinen määrä piirteitä liitettävissä valmistusmenetelmiin kyllä kyllä kyllä käyttäjä voi itse määrittää uusia valmistusmenetemiä kyllä ei lainkaan ostopalveluna valmiit tuotantoympäristöt 1 useita, päivittyviä, kokoluokka, maan osa samoin kustannusinformaation yksityiskohtaisuus tuntikustannus ja vaiheaika useita useita kyky hakea tuotemallista arvioon vaikuttavia geometrisia piirteitä suurin osa tulkittavissa hyvin rajallinen määrä suurin osa tulkittavissa tarkkuudeltaan käyttökelpoisten arvioiden tuottaminen lähes automaattisesti kyllä ei kyllä

49 Windchill Cost Arena VariCost Kustannusten arviointi analyyttinen menetelmä samoin samoin Kokoonpanokustannusten arviointi Summaamalla kokoonpanoon kuuluviin nimikkeisiin liitetyt kustannukset yhteen Riipuvaisia muualla tuotetusta kustannusinformaatiosta Pikemminkin kustannusinformaation välitystä kuin sen tuottamista Edellyttää Tuoterakennetta ja nimikkeelle tallennettua kustannusinformaatiota Nimikkeelle Kiinteä kustannus Kiinteä kustannus Kiinteä kustannus ja nimikkeen attribuutteihin perustuen Parametrinen arvio mahdollista Ei Ei Matemaattisia kaavoja, joiden avulla kustannukset selville. Soveltuu hyvin saman tyyppisille tuotteille Arvio tiedon luotettavuudesta Kyllä Ei Ei Automaattinen laskenta Kyllä Kyllä Kyllä

50 Kustannusten arviointimenetelmien luokittelua (Wihinen) cost Kvalitatiiviset perustuvat aiemmin tuotettujen tuotteiden ja uuden samanakaltaisuuteen; samankaltaiset tuotteet =~samat kustannukset Intuitiiviset menetelmät asiantuntijan kokemusperäinen arvio voidaan myös perustaa tietokannan sääntöihin ja päätöspuihin 1) Case-Based Reasoning (CBR) vertailu aiempaan tuotteeseen edellyttää kokemusta nopea, läpinäkyvä? ja kyvykäs tuottamaan arvion puutteellisistakin tiedoista 2) Päätöksenteon tukijärjestelmät Järjestelmään tallennettu asiantuntijan kokemusperäinen tieto Analogiset menetelmät? tuloksena syntyy parametrisiä malleja Regressiomallit (lineaarinen suhde) Neuroverkot (laajalla tapauskokoelmalla opetetaan suhteuttamaan eri ominaisuudet kustannuksiin) o pystyvät käsittelemään uusiakin kustannuksia, uudet tuotteet o kykenevät löytämään vaikeasti havaittavia yhteyksiä o pienellä otoskannalla painoarvot eivät vakiintuneita o heikko läpinäkyvyys Kvantitatiiviset yksityiskohtaiset analyysit laskentakohteesta kustannus = summa kustannuselementeistä Parametriset menetelmät perustuvat kustannusajureiden tunnistamiseen ajureiden perusteella muodostetaan kaava, josta saadaan kustannukset eivät perustu analogiaan aiempiin tuotteisiin ympäristön muuttuessa kaavat tehtävä uudestaan, suuri työmäärä Analyyttiset menetelmät laskentakohde jaetaan elementteihin kustannukset saadaan summana elementtien kustannuksista ABC Piirrepohjaiset mallit (laskentakohde on summa sen piirteistä)

51

52 cost Ability for profit

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Mertim Oy Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI. Myynnin budjetointi

Mertim Oy Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI. Myynnin budjetointi Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI Myynnin budjetointi Myyntiä budjetoitaessa arvioidaan yhdessä myyntimääriä ja myyntihintoja tuoteryhmittäin tai tuotteittain. Asiakasbudjetit

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun l Yrityksen kumppanien yhteydenpidon lisääminen Janne Ohtonen, Enterprise Architect, Affecto Finland Oy Yit Yrityksen kumppaniverkosto

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS HINNOITTELU Erkki Viero HINNOITTELU TAVOITTEET SISÄLTÖ OPETTAA KUSTANNUS- VASTAAVAA HINNOITTELUA

Lisätiedot

Uudelleenkäytön jako kahteen

Uudelleenkäytön jako kahteen Uudelleenkäyttö Yleistä On pyritty pääsemään vakiokomponenttien käyttöön Kuitenkin vakiokomponentit yleistyneet vain rajallisilla osa-alueilla (esim. windows-käyttöliittymä) On arvioitu, että 60-80% ohjelmistosta

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

www.velhoengineering.fi Lasertyöstön mahdollisuudet ja haasteet tuotesuunnittelussa

www.velhoengineering.fi Lasertyöstön mahdollisuudet ja haasteet tuotesuunnittelussa www.velhoengineering.fi Lasertyöstön mahdollisuudet ja haasteet Yhteystiedot Velho Engineering Oy Vierimaantie 5 84100 YLIVIESKA Oulu Smarthouse, Ylivieska Velho Engineering Oy Teknobulevardi 3-5 01530

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

Teamex ja taloushallinto

Teamex ja taloushallinto Tuotantotalous Tuotantotalous Tuoterakenteet, tuoterakenteet, hinnoittelu, tuotantobudjetti telu, Myynti Myynti Tarjoukset, sopimukset, tarjoukset, sopimukset tilaukset tilaukset Tuotanto Tuotanto Kuormitus,

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6

Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6 Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6 Microsoft Excel versiot... 2 Käyttöoppaat... 2 Sähköinen allekirjoitus... 2 Mallikansiot... 2 Liikearvon poisto ja tuloverotus... 4 Sisäinen korkokanta ennen veroja...

Lisätiedot

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Sisältö Yhtenäissuunnittelu (Concurrent engineering) Mallinnus ja simulointi Robottihitsauksen

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS 1 2 PROJEKTIN TAVOITE Projektissa kehitetään ja toteutetaan v. 2014-2015 aikana tuotantotalouden 25 op perusopintokokonaisuus viiden opintopisteen opintojaksoina.

Lisätiedot

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi 1. Luento: Sulautetut Järjestelmät Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Esityksen sisältö 2 Mitä ovat (myynnin) konfiguraattorit? Tiedonhallinta massaräätälöinnissä

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

He who stops being better stops being good

He who stops being better stops being good 1 He who stops being better stops being good - Oliver Cromwell 23.3.2010 2 Tuotantojärjestelmän arviointi ja kehittäminen: Työkalu tilauskohtaisia tuotteita valmistaville yrityksille Työkalun tavoite ja

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen globaali tarjousja tilausprosessi tuotehallinnan ehdoilla. Tommi Isotalo

Asiakaslähtöinen globaali tarjousja tilausprosessi tuotehallinnan ehdoilla. Tommi Isotalo Asiakaslähtöinen globaali tarjousja tilausprosessi tuotehallinnan ehdoilla Tommi Isotalo Taustat Asiakaslähtöinen globaali tarjous- ja Flowrox valmistaa letku- ja levyluistiventiilejä sekä letku- ja PC-pumppuja

Lisätiedot

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0 1/10 Ramentor Oy ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu Versio 1.0 2/10 SISÄLTÖ 1 Kuvaus... 3 2 Kriittisyysluokittelu ELMAS-ohjelmistolla... 4 2.1 Kohteen mallinnus... 4 2.2 Kriittisyystekijöiden painoarvojen

Lisätiedot

Potilaskohtainen kustannuserittely laskennan käytännön toteutus

Potilaskohtainen kustannuserittely laskennan käytännön toteutus Potilaskohtainen kustannuserittely laskennan käytännön toteutus DRG Käyttäjäpäivät Rovaniemi 5.- Laskennan lähtökohdat Täydellisyys; kaikki potilaiden hoidosta aiheutuneet kustannukset mukana ja vain ne?

Lisätiedot

Tuotekehityskustannusten hallintaa laadukkaalla suunnittelulla Teemu Launis

Tuotekehityskustannusten hallintaa laadukkaalla suunnittelulla Teemu Launis Tuotekehityskustannusten hallintaa laadukkaalla suunnittelulla Teemu Launis Suunnittelun laatu? Suunnittelu on onnistunut kun Tuote tulee asiakkaalle aikataulussa Tuotteessa on sille määritellyt ominaisuudet

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Refecor Oy Jyrki Portin Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Esittelyni 11 vuotta suunnittelukokemusta RF, antennit ja radioteknologiat Systeemisuunnittelu Elektroniikka,

Lisätiedot

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA. Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA. Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 ENNUSTAMINEN JA TÄYDENNYS VAIHTUVAN VALIKOIMAN SESONKIKYSYNNÄSSÄ Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 ESITYKSEN SISÄLTÖ Yritysesittely Ennustaminen

Lisätiedot

Alphaform yritysesittely. Alphaform RPI Oy

Alphaform yritysesittely. Alphaform RPI Oy Alphaform yritysesittely Alphaform RPI Oy Alphaform konserni Perustettu 1995 250 henkilöä ja >25 Meur liikevaihto Saksan pörssissä ATF Tuotantoa Saksassa, Suomessa ja Englannissa Pikamallit, protosarjat

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa!

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa! Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin Jos et voi mitata, et voi johtaa! Ceriffi Oy:n seuranta- ja mittauspalveluiden missio Ceriffi Oy:n henkilöstö on ollut rakentamassa johtamis-,

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Tuotanto. www.lemonsoft.fi

Tuotanto. www.lemonsoft.fi Tuotanto Lemonsoft-tuotanto on tuotannon suunnitteluun, ohjaamiseen ja jälkilaskelmiin suunnattu ohjelma. Ohjelma on suunnattu metalli-, muovi-, elektroniikka- ja puuteollisuuteen, mutta toimii muunkin

Lisätiedot

Pelastusyksikön ensitoimenpiteitä täydentävät sammutusmenetelmät. Marko Hassinen, FT, tutkija

Pelastusyksikön ensitoimenpiteitä täydentävät sammutusmenetelmät. Marko Hassinen, FT, tutkija Pelastusyksikön ensitoimenpiteitä täydentävät sammutusmenetelmät Marko Hassinen, FT, tutkija Hankkeen motivaatio Perinteisiä letkuselvityksiä kevyempiä sammutusmenetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 2: protot sun muut

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 2: protot sun muut TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 2: protot sun muut 1 Tämän päivän ohjelmaa Ryhmääntymisjutuista, ilmoittautumiskäytäntöä, Popista Työohjeen esivilkaisu Viime viikolla, erikoistamista, dynaamista

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014

Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014 Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014 Konsernin rakenne 2012 Atria Oyj Liikevaihto 1 344 milj. Henkilöstö 4 898 (keskimäärin) Suomi

Lisätiedot

TAISTELIJAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN JA

TAISTELIJAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN JA MAAVOIMIEN ESIKUNTA/MATERIAALIOSASTO TAISTELIJAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN JA MAJ MATTI HONKELA/ARMAMENTS DIV. Sisältö 1. Perusteet 2. Taistelijan tarpeet ja varustuksen haasteet 3. Kohti T2020 järjestelmää

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Validointi Validoinnilla varmistetaan että menetelmä sopii käyttötarkoitukseen ja täyttää sille

Lisätiedot

1. Kokoonpantavan laitteen, sen osakokoonpanojen ja niiden koneenosien toimintaperiaatteiden hyödyntäminen

1. Kokoonpantavan laitteen, sen osakokoonpanojen ja niiden koneenosien toimintaperiaatteiden hyödyntäminen TkT Harri Eskelinen 1. Kokoonpantavan laitteen, sen osakokoonpanojen ja niiden koneenosien toimintaperiaatteiden hyödyntäminen 2. Standardiosien hyödyntäminen 3. Osien kokoonpanosuunnat ja järjestys 4.

Lisätiedot

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev S12-11 Portaalinosturi AS-0.3200 Projektisuunnitelma 2012 Oleg Kovalev Sisällys 1. Työn tavoite... 3 2. Projektin osa-alueet... 3 2.1. Suunnittelu... 3 2.2. Komponenttien hankinta... 3 2.3. Valmistus...

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Allianssiurakoinnin mekanismien Ymmärtäminen vie aikaa

Allianssiurakoinnin mekanismien Ymmärtäminen vie aikaa Allianssiurakoinnin mekanismien Ymmärtäminen vie aikaa KOKEMUKSIA ALLIANSSIHANKKEEN TOTEUTUKSISTA MEILLÄ JA MAAILMALLA Sakari Pesonen Fira Oy 4.2.2015 Allianssiurakka Ei vakioitua Mallia! Olemassa olevia

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI 15.4.2014 RIIHIMÄKI

SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI 15.4.2014 RIIHIMÄKI SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI Jarkko Lohilahti Jarkko.lohilahti@maker3d.fi +358400565641 Konetekniikan insinööri Yrittäjä: 3D-tulostuspalvelu Maker3D Oy Tutkimusta ja toimintaa 3D-tulostuksen parissa

Lisätiedot

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto, tila- ja kiinteistökeskus 21.11.2013 Tila- ja kiinteistökeskus

Lisätiedot

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen 1 INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen INFRA 2010 ohjelman hankekatsaus Tuotemalliprosessi Jouko Kankainen / Ari-Pekka Manninen Helsinki University of Technology CEM Construction

Lisätiedot

Muotoilualan määritelmät - Tuotesuunnitteluprosessi

Muotoilualan määritelmät - Tuotesuunnitteluprosessi TEOLLISEN MUOTOILUN PÄÄMÄÄRIÄ Tuotteiden käyttöarvon kohottaminen - käytettävyys - turvallisuus - huollettavuus - ergonomia - viihtyvyys - käyttömukavuus - ymmärrettävyys Esteettisen laadun kohottaminen

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Työkalujen merkitys mittaamisessa

Työkalujen merkitys mittaamisessa Työkalujen merkitys mittaamisessa Mittaaminen ja Ohjelmistotuotanto -seminaari Toni Sandelin 18.4.2001, VTT Elektroniikka, Oulu 1 Sisältö Mihin työkalutukea tarvitaan? Työkalut & metriikat: luokitus Mittausohjelmien

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi Esitelmä 17.9.-14 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö Onnistunut rakennusinvestointi Tietomallipohjainen investointiprosessi Tietomallintamisen

Lisätiedot

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1 KAUPALLINEN MALLI Sisällys 1 Yleiskuvaus ja yleiset ehdot... 2 1. 1.1 Tämän sopimusliitteen täydellisyys... 2 2. 1.2 Palveluntuottajien kompensaation yleiskuvaus... 2 3. 1.3 Arvonlisäveron soveltaminen...

Lisätiedot

V10 ver 8.0 uusia toiminnallisuuksia. CGI Group Inc. 2014

V10 ver 8.0 uusia toiminnallisuuksia. CGI Group Inc. 2014 V10 ver 8.0 uusia toiminnallisuuksia CGI Group Inc. 2014 2. kesäkuuta 2014 Paljon pieniä muutoksia ja korjauksia Edellinen versio julkaistiin syksyllä 2012. Uudessa versiossa on yhteensä 1500 muutospakettia.

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

Software product lines

Software product lines Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Software product lines Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Asiantuntijateksti 17.11.2013 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Software product

Lisätiedot

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Cielo on Ihme-3d Oy:n kehittämä pilvipohjainen, nettiselaimella käytettävä palvelu, jolla automatisoidaan mittatilaustyönä valmistettavien

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Moduuli 4: Hitsausprosessit ja hitsausrobotin ohjelmointi Robottihitsauksen tuottavuus ja tehokas käyttö Heikki Aalto ja Ari Lylynoja Esitelmän sisältö Mikä on

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

1.12.2014 Mikko Mensio

1.12.2014 Mikko Mensio 1 RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU /URAKOITSIJA PUHEENVUORO ESKO NURMISEN MAALAAMO OY ESITTELY MAALAUSURAKAN LASKENTA-ASIAKIRJAT VAIHTOEHTO: Esioikaisu-, tasoite- ja maalaustyöt tuoteosakauppana - taustaa

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 19.2.2010 Jaana Merenmies Ohjelma Sosiaalisen vaikuttavuuden arvioinnin merkitys ja hyödyt Sosiaalisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2

SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2 SolidPDM 6 Plus 1 (8) SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2 SolidPDM 6 Plus -versioon on lisätty uusia ominaisuuksia. Tämä dokumentti on jatkoa aiemmin ilmestyneelle SolidPDM uudet ominaisuudet julkaisulle,

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

REFERENSSIT 2008-2010

REFERENSSIT 2008-2010 REFERENSSIT 2008-2010 KUVITTAMINEN Piirretty Wacom Cintiq piirtonäytöllä ja Alias SketchBook Pro ohjelmistolla. 2007-2010 KUVITTAMINEN Piirretty Wacom Cintiq piirtonäytöllä ja Alias SketchBook Pro ohjelmistolla.

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti ProcuMent Hankintajärjestelmä Ilkka Laine Skanska Oy PlanMan Oy 1.1.2001 Liiketoiminta siirtyi Proha Oyj CM-Systems Oy Ari Hovi Oy Vidac Oy Projektihallinto Oy Proha

Lisätiedot

RFID LOGISTIIKASSA. Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli

RFID LOGISTIIKASSA. Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli RFID LOGISTIIKASSA Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli Sisältö Tilaaminen RFID:n avulla Tilauksen automaattinen vastaanottokuittaus RFID sisälogistiikassa RFID lähettämössä Lavan tunnistus

Lisätiedot

IPT JA KAUPALLINEN MALLI

IPT JA KAUPALLINEN MALLI Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT JA KAUPALLINEN MALLI 7-8.5.2014 Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula Kaupallinen malli Integroivien toteutusmallien

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Hinnoittelu ja kustannuslaskenta; tuloksia sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjäfoorumin työskentelystä

Hinnoittelu ja kustannuslaskenta; tuloksia sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjäfoorumin työskentelystä TEHOKKUUTTA PALVELUTUOTANTOON Huippuseminaari 26.11.2009 Hinnoittelu ja kustannuslaskenta; tuloksia sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjäfoorumin työskentelystä Vesa Ekroos KTM 4.12.2009 Vesa Ekroos 1

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Digitaalinen kappaletuotanto - Nopeasti markkinoille

Digitaalinen kappaletuotanto - Nopeasti markkinoille Digitaalinen kappaletuotanto - Nopeasti markkinoille Jouni P. Partanen Aalto-yliopisto, BIT tutkimuskeskus FIRPA seminaari Design Factory, Aalto-yliopisto, huhtikuun 6. 2011 Sisältö Käytännön esimerkkitapaus

Lisätiedot

ERP-järjestelmän kannattavuus

ERP-järjestelmän kannattavuus ERP-järjestelmän kannattavuus Jouko Karjalainen ITViikon ja Lawsonin seminaari 30.08.2007 ROI vs. TCO ROI, return on investment DuPont-malli: tuotot, kustannukset, sidottu pääoma Kausittainen tuloslaskenta

Lisätiedot

MASIT18 Simuloinnin ja suunnittelun uudet sovellustavat ja liiketoiminta

MASIT18 Simuloinnin ja suunnittelun uudet sovellustavat ja liiketoiminta MASIT18 Simuloinnin ja suunnittelun uudet sovellustavat ja liiketoiminta Projektin tulokset: SISUQ8-menetelmä simulointiprojektien hallintaan ja simuloinnin käyttöönoton tueksi 11 erityyppistä simulointituoteaihioita

Lisätiedot

Taloushallinto. Ominaisuuksia:

Taloushallinto. Ominaisuuksia: Taloushallinto Ominaisuuksia: * Kuitin/lähetteen kirjoitus myös A4-tulosteena * Laskun tulostus asiakkaalle mukaan * Integroitu varastonhallintaan (nimikkeiden saldot) * Alennusten laskenta rivistä tai

Lisätiedot

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS SISÄLLYS 1 TALOUSHALLINNON OSA-ALUEPROJEKTIN TAVOITE... 1 2 RAPORTOINNIN PERUSTA HAMKISSA... 1 3 TESTIRAPORTTI, OPH KUSTANNUSTIETOJEN RAPORTOINTI...

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Eero Elovaara Development Manager Ensto Building Technology eero.elovaara@ensto.com +358 40 503 2158 Ensto konserni Olemme sähköjärjestelmien

Lisätiedot