Oppeja kehitysprojekteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppeja kehitysprojekteista"

Transkriptio

1 Oppeja kehitysprojekteista cost Ability for profit

2 Sisältö Kokemuksia kentältä Jälkilaskenta edellä HiTech ympäristö Tavoitekustannuslaskentacase Järjestelmänäkökulma

3 Tilanne syksyllä hintaiset nimikkeet vääristävät kustannuslaskentaa Eri puolilla taloa puhutaan erisuuruisista kustannuksista Kustannustietoa vaikeasti saatavilla Laskenta varastoarvoihin perustuen vääristää uusien tuotteiden kustannuslaskentaa

4 1. Mitä kehitystarpeita kustannustiedossa olisi mielestäsi (käyttötarkoituksittain)? a) ostokomponentti hinnat ovat selvät mutta miten omavalmisteiden hinnat esim. johtosarjat b) Mikä kustannusvaikutus on, jos tuotteen kokoonpanoajasta saadaan vaikka 5 h pois c) Mitä maksaa uuden nimikkeen perustaminen, hyllypaikka kaikkiin toimipisteisiin ja varastointi d) Paljonko pitää uuden nimikkeen olla halvempi kuin nykyinen, jotta se kannattaa ottaa käyttöön, jos se ei korvaa entistä nimikettä e) Suunnittelu käyttää Atonia ja olisi hyvä, jos nimikkeen ostohinta selviäisi myös Atonista. f) Useammasta nimikkeestä koostuvan kokonaisuuden hinnan vertaus toiseen kokonaisuuteen, ei kuitenkaan puhuta koko tuotteesta g) Miten ohjelmistojen suunnittelutyön kulut kohdistetaan tuotteille? h) Kustannustiedot täytyy hakea IFS:stä ja sitä TK:ssa ei juuri käytetä, kun järjestelmän käyttöä ei ole kukaan koskaan opettanut. Kaikki eivät edes tiedä, että mistä nimikekustannuksia selvitetään. i) Voiko suunnittelija katsoa jostain kokonaisen tuotteen kustannuksen ja jos voi niin mistä?

5 Tuotekehitystyön kannalta tulisi päästä kustannuksiin käsiksi ennen kuin tuote on suunniteltu valmiiksi ja tilattu. Tällä hetkellä tehdään ensin proto, pahimmillaan mennään jopa sarjaan ja sitten vasta on tuotteen sarjahinta tiedossa!!! Sarjahinta koko rakenteelle /tuotteelle pitäisi tietää viimeistään ennen tilaus/valmistuspäätöstä. Ideaali tilanne olisi, että hintaa voisi estimoida jo suunnitteluprosessin aikana hyvillä työkaluilla. Jos perus hintatietoisuus esim. koneiden tuntikustannuksista tms. olisi käytettävissä, se auttaisi paljon. Usein valitaan tehdäänkö hitsaamalla levyleikkeistä vai koneistetaanko esim. yhdestä isosta kappaleesta jne. Tähän on aikaa 5 min. Nyt tämä on arvailujen ja aiempien kappaleiden hintatiedon varassa. Näitä työkaluja meillä ei ole ja lukuisista kehityspyynnöstä huolimatta ei taida olla halua edes kehittää. Ilmeisesti tuotteilla on aivan liian hyvä kate, kun on vara hölmöillä!!! cost

6 Mahdoton tehtävä TK:n näkökulmasta tuotekustannuksen selville saanti suunnitteluvaiheessa on mahdotonta. Uusista tuotteista voidaan tehdä vain summittaiset arviot komponenttien hintojen mukaan, mutta esim. vaihtoehtoisten komponenttien tai valmistusmenetelmien vaikutusta valmistuksen ja logistiikan kustannuksiin ei voida arvioida ollenkaan.

7 Tilanne keväällä hintaisia nimikkeitä ei enää jatkossa tule olla järjestelmässä Talon sisällä puhutaan vain yhdestä kustannuksesta Laskenta perustuu sarjahintoihin, toimittajanimikekytkentä avainasemassa Järjestelmästä saa keskeisimpien omavalmisteiden sekä varastoon valmistettavien nimikkeiden OKA:n

8 Tavoite vuoden 2014 loppuun Omavalmisteiden kustannukset eri organisaatioiden kanssa yhdessä sovitulle tasolle saakka saatavilla cost Järjestelmästä suoraan saatavan tiedon määrä kasvaa

9 Jatkokehitykseen jää cost Omavalmisteiden kustannukset selvillä Aktiiviseen kustannusjohtamiseen siirtyminen Kustannustietohistorian kerryttämisen kehittäminen Nimikkeiden hintatiedon kerryttäminen pvm:llä Eri toimintojen tarpeisiin vastaaminen kattavasti Author / Subject

10 T8 Kustannuslaskenta Jälkilaskenta Jälkilaskelmien läpinäkyvyyttä ja kattavuutta toiminnanohjausjärjestelmässä on lisätty Jälkilaskelmien laskentasäännöt sovittu uudelleen ja uusista säännöistä informoitu käyttäjiä kattavasti Laskentaosaston ulkopuolella käytetään pelkästään yhdellä tavalla laskettuja kustannuksia (yksi OKA) Kyseinen kustannus nähtävissä suoraan myös Atonista

11 Arvio nimikkeen hinnasta Suunnittelija antaa ensimmäisen arvion nimikkeen hinnasta (kustannuksesta yritykselle) nimikettä perustaessaan Kustannuslaskenta käyttää tätä tietoa, ellei järjestelmässä ole muuta hintatietoa Näin vältetään 0-hintaisten nimikkeiden olemassaolo hinnoittelu yms. käyttötarkoituksissa Palautejärjestelmä arvioiden osuvuudesta on työn alla. Tarkoitettu tukemaan suunnittelijoiden oppimista

12 Kustannukset kerääntyvät ERPssä laskenta perustuu alhaalta ylös laskentaan cost Harvesteri Hytti Peruskone Penkki Joystick Johtosarja Täydellinen rakenne! sähköjohto Liitin 1 ja 2

13 Haasteita Elämä alkaa vasta nimikkeen syntyessä viralliseen järjestelmään Nimike on pääasiassa orpo piru vailla kotia siihen asti kunnes se rakenteella liitetään osaksi jotakin suurempaa Nimikkeet niin aikaisin kuin mahdollista järjestelmään Samoin tuoterakenne

14 Harvesteri Penkki Hytti Joystick Johtosarja Peruskone 50 kriittistä modulia Arvioidaan alkuvaiheessa kustannuksia tällä tasolla sähköjohto Liitin 1 ja 2

15 High-tech ympäristöön liittyviä ominaispiirteitä cost pellepeloton toimintaa Taloudelliset tavoitteet ja järjestelmällinen prosessi sivuosassa Luovuutta ei haluta kahlita Suuret riskit uusi maailmalle tyyppinen teknologia Myös tuotantoprosessiin liittyvät epävarmuudet suuria Suuret mahdollisuudet Onnistuessaan rahasampoja Usein laajat sovellusmahdollisuudet

16 Case-tuotteen kehitysprojekti cost Projekti alkoi vuoden 1999 lopulla, arvioitu kesto 4 vuotta Tavoitteena on kehittää high tech osa yhden asiakkaan sovellukseen Varma ja kohtalaisen ennustettava menekki Tuotteella erittäin suuri merkitys tilaajalle Joustavuus pieni, projekti on pakko painaa läpi Teknologia uusi maailmalle, kohdeyrityksellä useista osaalueista vähän kokemusta Merkittävät riskit Onnistuessaan takaisi vakaat tuotot pitkään ja mahdollisesti voidaan hyödyntää myös muualla Runsaasti kasvupotentiaalia

17 Tuotekehitysprosessin taloudellinen ohjaus kohdeyrityksessä cost Teknisen toiminnan kartoitus Toteutus Vakiintunut tuotanto Hihasta ravistettu arvio kannattavuudesta Suppea kannattavuusarvio perinteisen investointilaskelman muodossa

18 Tiedon kertyminen caseprojektissa cost Milloin saatiin/saadaan - karkea käsitys K +-50% - hyvä arvio H +-10% - tarkat tiedot T +-2% seuraavista tekijöistä: Tuotteen ominaisuudet K K K K H T Käytettävä teknologia K K K H H T Myyntihinta ja -volyymi K K H H H H H Tarvittavat investoinnit K H H T Tuotteen rakenne ja materiaalit K H H T Tuotekehitysprojektin sisältö ja kesto K/H H T Tuotantoprosessin vaiheet K H T Saannot, eräkoot ja prosessin vaiheajat K H T Milloin laskelmia on mahdollista tehdä???

19 Tuotekehitysprojektien kannattavuuslaskentaan liittyviä ominaispiirteitä high-tech yrityksessä cost Prosessimainen työskentely on vierasta Työskentely iteratiivista: 1. versio ei toimi 2. versio jne. Kontrollointi ja ohjaus ei sovi yrityskulttuuriin Laskenta ei ole kiinteä osa toimintaa vaan välttämätön paha Ei kunnollisia menetelmiä Laskentatiedot hyvin epävarmoja vielä projektin loppuvaiheessa Riski- ja herkkyysanalyysit suositeltavia perinteisten investointilaskelmien sijaan Mahdollisuuksina katastrofi tai suuret tuotot Onnistuessaankin nettonykyarvojen jakauma erittäin laaja Reaalioptioista saattaa syntyä merkittävää lisäarvoa Kasvuoptio: Sovellusmahdollisuudet taloudellisesti usein merkittäviä, mutta erittäin vaikea arvottaa Hylkäysoptio: Uusi maailmalle teknologioiden projektit saattavat epäonnistua totaalisesti, keskeyttäminen potentiaalinen vaihtoehto

20 Ilman aiempaa kokemusta asiakkaan erityistoimialasta -erikoistuote cost Sovittu hinta yksittäiselle tuotteelle Noin 50-kertainen kustannus normaaliin nähden Pelkän dokumentaation hankintakustannus ylitti myyntihinnan

21 Normaali toimittajan työpanoksen ajallinen sijoittuminen vesiputoushankintamallin mukaisen hankkeen elinjaksoon. Jos alkuperäiset vaatimukset ovat olleet epäselvät tai tulkinnanvaraiset ja tilaaja ei saanut sitä mitä oikeasti tarvitsee, tarvitaan toinen hankinta- / toteutuskierros ja samaan aikaan ylläpito & tuki ensimmäiselle versiolle. Yhteinen näkemys toimitettavista vaatimuksista lisääntyy, jos toimittajat otetaan mukaan jo aikaisemmassa vaiheessa, jolloin vasta tehdään suunnittelua ja vaatimusten tarkennusta. Jari Matikainen Insta Oy

22 Hankkeen kohdetta katsotaan hankkeelle määritellystä näkökulmasta, ja näin tehdään myös hankkeen lopullisten ehdotusten arvioinnissa. Usein arvioijina voivat toimia samat henkilöt, jotka ovat olleet hankkeen alussa määrittelemässä sen tavoitteita. Hankkeen edetessä sen näkökulma saattaa laajeta. Usein mukaan tulee uusia ihmisiä ja osapuolia, esimerkiksi tuotannosta ja käytännön toteutuksesta vastaavat yksiköt. Joskus esiin nousevat yllättävät sivuvaikutukset - kuten raaka-aineiden saanti ja jätteet. Mm. näistä syistä johtuen erimielisyyksiä saattaa olla hankkeen lopussa enemmän kuin sen alkaessa. Toisaalta hankkeessa tulee pitää silmällä, tulevatko kaikki tarpeelliset intressiryhmät kuulluiksi arvioinnissa.

23 Esimerkki vesiputousmallista Esitutkimus Määrittely Suunnittelu Käytetään nopeassa komponenttipohjaisessa kehityksessä, jossa vaatimukset ovat alussa hyvin selvillä. Toteutus Integrointi ja testaus Käyttöönotto ja ylläpito 23

24 Esimerkki evoluutiomallista Määrittely Määrittely Määrittely... Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Toteutus Toteutus Toteutus Testaus Testaus Testaus Versio 1 Versio 2 Versio 3 Haikala, Märijärvi: Ohjelmistotuotanto,

25 Jari Matikainen Insta Oy cost

26 Prosessin tai elinkaaren vaihe Tiedolle tyypillisiä piirteitä Kannattavuuden arviointiin ja päätöksentekoon liittyvät ohjaukselliset tarpeet Sopivat menetelmät Ideointi ja alustava selvitys Epämuodollinen Subjektiivinen Kvalitatiivinen Strateginen Suuri epävarmuus - Taloudellisten riskien selvittäminen - Toiminnan säätely- ja kasvumahdollisuuksien kannattavuusvaikutukset - Projektien valinta Herkkyys- / riskianalyysi Reaalioptiot / päätöspuut Riskianalyysit ja reaalioptiot - Suunnittelupäätösten (esim. ostaa-valmistaa) kannattavuusvaikutukset Herkkyysanalyysi Perusteellinen selvitys ja suunnittelu - Kannattamattomien projektien eliminointi - Toiminnan säätely- ja kasvumahdollisuuksien kannattavuusvaikutukset Riskianalyysi Reaalioptiot / päätöspuut - Perusteellinen taloudellinen analyysi Riskianalyysit ja reaalioptiot - Suunnittelupäätösten kannattavuusvaikutukset Herkkyysanalyysi Varsinainen tuotekehitys - Kannattamattomien projektien eliminointi - Toiminnan säätely- ja kasvumahdollisuuksien kannattavuusvaikutukset Riskianalyysi Reaalioptiot / päätöspuut - Perusteellinen taloudellinen analyysi Riskianalyysi ja reaalioptiot Testaus ja arviointi - Kannattamattomien projektien eliminointi - Toiminnan säätely- ja kasvumahdollisuuksien kannattavuusvaikutukset Riskianalyysi Reaalioptiot / päätöspuut Lanseeraus - Hinnoittelupäätökset ja myynnin vaikutus tuotteen kannattavuuteen - Kannattavuusanalyysin tarkennus ja tuotteen lanseerauspäätös Herkkyysanalyysi Riskianalyysi Aktiivinen myyntivaihe - Tuotteen kannattavuuskehityksen seuranta - Parannuskohteiden määrittäminen ja niiden vaikutukset kannattavuuteen Perinteiset investointilaskelmat Herkkyysanalyysi Tuotteen elinkaaren päätös Muodollinen Kvantitatiivinen Objektiivinen Operatiivinen Pieni epävarmuus - Kannattamattomien tuotteiden karsiminen - Tuotekehityksen arviointi kokonaisuutena Perinteiset investointilaskelmat Perinteiset investointilaskelmat Kuva 1. Kannattavuuslaskennan rooli tuotekehityksen eri vaiheissa. Tehtävät ja menetelmäsuositukset on koottu muun muassa lähteistä (McGrath 1996, ss ), (Nixon 1998), (Ollila 2000, ss ), (Pillai et alii 2002), (Suomala 2003).

27 Oppeja tuotekehitysprojekteista Omistajuus Tuotannollistamisen kustannukset Yhteistyö

28 Omistajuus Tavoitekustannukselle tarvitaan omistaja, joka huolehtii sen määrittämisestä ja toteutumisesta Yhtä lailla projektin kaikille muillekin tavoitteille tarvitaan omistaja, joka pitää huolen, että kaikki projektiosapuolet jatkuvasti ovat perillä siitä, miten eri tavoitteet priorisoidaan suhteessa toisiinsa. Myös tuotteen jälkimarkkinapotentiaalille tarvitaan omistaja. Projektin kulloistenkin tavoitteiden viestiminen tulee tehdä jatkuvaksi rutiiniksi viikkopalavereissa

29 Tuotannollistaminen Tuotteen valmistuskustannus, tuotekehitysprojektin kustannus ja tuotannon ylösajon kustannus tulee kaikki ottaa huomioon sekä projektin mitoituksessa, resursoinnissa että varsinkin organisoinnissa.

30 Yhteistyö tuotteen valmistuskustannus, projektin kustannus tuotannon ylösajo ovat tuotelinjan, suunnittelun, tuotannon, hankinnan ja jälkimarkkinatoimintojen jatkuvan yhteispelin summa jatkuva koordinoitu kommunikointi helpottaa sitä, että pystytään ennakoimaan tuotekustannusten käyrän muotoa tuotekehityksen varhaisesta vaiheesta aina sarjatuotantoon asti.

31 Kustannustavoite oli epämääräisesti määritelty, mutta kaikkea muuta kuin epämääräinen ohjaustekijä miksi? Epävarmuutta oli ainakin seuraavissa kohdissa: Minkä optioiksi tarkoitettujen ominaisuuksien kanssa laitteen materiaalikustannustavoite on voimassa? Millä aikataululla asetettuun tavoitteeseen yritetään päästä? Onko asetettu tavoite järkevä, koska se perustuu vanhan laitteen kustannuksiin, joita ei ole voitu määrittää kovin tarkasti? Vaikka tavoitekustannus vaikutti määritellyn puutteellisen tiedon avulla, määritetty tavoitekustannus pysyi silti ohjaavana tekijänä. Kumulatiivisesti ne kustannukset, jotka tavoitekustannukseen nähden ylitettiin, muodostivat jopa 4 kertaa koko tuotekehitysprojektin kustannuksen kokoisen potin. Näin yksittäisten valmistettujen laitteiden kustannusylityksistä syntyi kustannuspotti, jota ei ollut osattu ennakoida, varoa eikä hallita. Kuitenkin, vaikuttaakseen kokonaiskustannuskertymään, oli tuotekehitysjohdon mukaan ensiarvoisen tärkeää (1) osata määrittää aikajanalle prototyypin ajoitus, (2) osata määrittää tavoitekustannus ja (3) osata ennakoida käyrän muotoa etukäteen. Kokonaisuutena pitäisikin pystyä hallitsemaan sekä tuotekustannus ja projektikustannus että tuotannon ylösajokustannus. Keskeinen kysymys oli se, että oliko kustannusylitys hankinnan, tuotannon, vai suunnittelun ongelma.

32 Järjestelmäprojektin kustannusrakenne cost

33

34 Järjestelmäkehityscase cost PDM ERP CAD ematrix Oracle Manufacturing (Sales Configurator) SolidWorks Generic Generic Customized Design Manufacturing Structure Structure Structure (master) Generic Manufacturing Structure Customized Structure VeriBest DESIGN PHASE ORDER -DELIVERY PHASE Kuva 4.9. Tuotesuunnittelun ja tilaus-toimitus prosessin järjestelmäympäristö (ematrixjärjestelmämäärittely 2001, s.9).

35 Moduuli Projekti Kokoonpano Teknologia Suunnitteluosa Standardikomponentti / OEM-tuote Standardikomponentti / OEM-tuote Kuva Tuotteen osat ja ryhmittely projektin aikaisessa kustannushallinnassa.

36 P1 P2 P3 P4 P5 Business Specification and Development and Verification Validation Launch Concept Project Planning P-URD URD, SyRD, P-SAD SyRD, SAD, P-DMR DMR Moduulin ominaisuuksien perusteella suoritettava laskenta Moduulibudjetti Moduulin tilannelaskelma Arviointi Suunnittelu, seuranta Moduulin kustannusarvio Valmistusrakenteen perusteella suoritettava laskenta (PDM) Suunnitteluosien ja komponenttien hinta-arviot Kokoonpanojen standardihintaiset työaika-arviot Tunnettujen suunnitteluosien, komponenttien ja kokoonpanojen kustannukset Valmistuspiirteiden perusteella suoritettava laskenta (CAD) Kuva Kustannuslaskentamallien mahdollinen soveltaminen tiedon lisääntyessä.

37 Projektipäällikkö/ Suunnittelutiimin vetäjä / Suunnittelija arkkitehtuurivastaava moduulivastaava Moduulien Moduulibudjetit Suunnitteluosien hinta-arviot tavoitekustannukset teknologioittain ja kokoonpanojen ja budjetit työtuntiarviot ERP Laskut tai Moduulit, tilaukset osat ja kokoonpanot PDM Seurantaparametrit Teknologiavastaava Paluunuolet edustavat saatavia seurantatietoja Kuva Kustannushallinnan käyttäjäympäristö.

38 324 e prel MOD C23 draft kp 1 budjetti = prod 1 kpl 1 kpl n kpl kp 2 kp 3 std xxx 0,2 h prod 1 kpl act 4 kpl kp 4 std e 1 e prod 2 kpl act 5 ml so 7 std 101 Kuva Moduulin C23 rakenne projektin alkaessa.

39 Moduulin yleislaskelma 02/11/2002 Moduuli C23 Tavoitekustannus 1400 Kokoonpano kp 1 Budjetti Arviot yht Toleranssi % Vapaa draft Mekaniikka Elektroniikka Optiikka Kokoonpano Ei tekn.ryhm. Kuva Moduulin C23 yleislaskelma projektin alkaessa.

40 prel MOD C23 draft kp 1 prod 1 kpl draft 1 kpl draft 6 kpl kp 2 kp 3 std 102 0,2 h 0,1 h 0 e prod 1 kpl act 4 kpl des 3 kpl draft 1 kpl kp 4 std 102 kp 5 kp e 1 e 0,2 h prod 2 kpl act 5 ml des 1 kpl act 8 kpl draft 1 kpl prod 2 kpl so 7 std 101 so 8 std 101 kp 9 so e 1 e 240 e draft 1 kpl rel 1 kpl so 11 OEM e Kuva Moduulin C23 rakenne eräässä kehitystyön vaiheessa.

41 Moduulin yleislaskelma 03/02/2003 Moduuli C23 Tavoitekustannus 1400 Kokoonpano kp 1 Budjetti Arviot yht Toleranssi % Vapaa draft Mekaniikka Elektroniikka Optiikka Kokoonpano Ei tekn.ryhm Kuva Moduulin C23 tilanne kuvan esittämässä vaiheessa.

42 Kokoonpanon yleislaskelma Moduuli C23 03/02/2003 Kokoonpano kp 5 Budjetti Arviot yht Toleranssi % Vapaa design Ostohinta Arvio a Toleranssi % Tunnettu a Tila Tekn Kpl Budjetti Arvio a Toleranssi % Tunnettu a Arviot yht Toleranssi % Vapaa Suunnitteluosa so 8 des E Stdkomponenttisatsi M Työaika a 100 K 0,2 h 0,02 h Kuva Kokoonpanon kp 5 yleislaskelma.

43 Suunnitteluosan seuranta 03/02/2003 Suunnitteluosa so 10 Elektroniikka Suunnittelun tila Lasku- Arvio- Tuotantosarja a Prototyyppi a Koemalli a Määrä Rev Pvm pvm pvm Lasku Arvio Lasku Arvio Lasku Arvio kpl production B 23/01/ B 21/11/ B 21/09/2002 A 18/07/ production A 05/07/2002 proto A 13/03/ A 12/03/ /03/ /10 A 01/03/ /02/ /02/ /02/ /7 proto - 03/02/2002 design 13/01/ design 10/11/ /12/ draft 12/10/ draft 12/10/2001 Kuva Suunnitteluosan so10 seuranta.

44 Vaihe 1: 2 mukana ovat vain välittömät kustannukset, 3 kustannuslaskenta suoritetaan erillisessä järjestelmässä (COST), 4 moduulit budjetoidaan parametrisen laskennan avulla COST :issa, 5 suunnitteluosat ja kokoonpanot arvioidaan nykytavoilla (asiantuntijaarvio) ja 6 tuotteen kustannukset lasketaan COST :issa PDM :stä kopioidun tuoterakenteen mukaan.

45 Vaihe 2: 2 mukana ovat kaikki kustannukset, 3 kustannuslaskenta suoritetaan laajennetussa PDM :ssä, jonne saadaan yleiskustannukset joko jaettuina tai jakamattomina ERP :istä, 4 moduulit budjetoidaan parametrisen laskennan avulla PDM :ssä, 5 suunnitteluosat ja kokoonpanot arvioidaan valmistuspiirteiden perusteella CAD :ssä ja tuotteen kustannukset lasketaan PDM :ssä tuoterakenteen mukaan.

46

47

48 Henri Wihinen, Tuoterakennetta käsittelevien ohjelmistojen rooli tavoitekustannusten saavuttamisessa. TTY, Tietojohtamisen koulutusohjelma. SolidWorks Costing DFMA apriori Kustannusten arviointi analyyttinen menetelmä samoin samoin edellyttävät tuotteesta yksityiskohtaista tietoa kyllä kyllä kyllä yksittäisten osien lisäksi myös kokoonpanojen arviointi kyllä kyllä yksitt. Kappaleiden valm. Vaadittavien toimenp. Kustannusten esittäminenkyllä kyllä rajallinen määrä piirteitä liitettävissä valmistusmenetelmiin kyllä kyllä kyllä käyttäjä voi itse määrittää uusia valmistusmenetemiä kyllä ei lainkaan ostopalveluna valmiit tuotantoympäristöt 1 useita, päivittyviä, kokoluokka, maan osa samoin kustannusinformaation yksityiskohtaisuus tuntikustannus ja vaiheaika useita useita kyky hakea tuotemallista arvioon vaikuttavia geometrisia piirteitä suurin osa tulkittavissa hyvin rajallinen määrä suurin osa tulkittavissa tarkkuudeltaan käyttökelpoisten arvioiden tuottaminen lähes automaattisesti kyllä ei kyllä

49 Windchill Cost Arena VariCost Kustannusten arviointi analyyttinen menetelmä samoin samoin Kokoonpanokustannusten arviointi Summaamalla kokoonpanoon kuuluviin nimikkeisiin liitetyt kustannukset yhteen Riipuvaisia muualla tuotetusta kustannusinformaatiosta Pikemminkin kustannusinformaation välitystä kuin sen tuottamista Edellyttää Tuoterakennetta ja nimikkeelle tallennettua kustannusinformaatiota Nimikkeelle Kiinteä kustannus Kiinteä kustannus Kiinteä kustannus ja nimikkeen attribuutteihin perustuen Parametrinen arvio mahdollista Ei Ei Matemaattisia kaavoja, joiden avulla kustannukset selville. Soveltuu hyvin saman tyyppisille tuotteille Arvio tiedon luotettavuudesta Kyllä Ei Ei Automaattinen laskenta Kyllä Kyllä Kyllä

50 Kustannusten arviointimenetelmien luokittelua (Wihinen) cost Kvalitatiiviset perustuvat aiemmin tuotettujen tuotteiden ja uuden samanakaltaisuuteen; samankaltaiset tuotteet =~samat kustannukset Intuitiiviset menetelmät asiantuntijan kokemusperäinen arvio voidaan myös perustaa tietokannan sääntöihin ja päätöspuihin 1) Case-Based Reasoning (CBR) vertailu aiempaan tuotteeseen edellyttää kokemusta nopea, läpinäkyvä? ja kyvykäs tuottamaan arvion puutteellisistakin tiedoista 2) Päätöksenteon tukijärjestelmät Järjestelmään tallennettu asiantuntijan kokemusperäinen tieto Analogiset menetelmät? tuloksena syntyy parametrisiä malleja Regressiomallit (lineaarinen suhde) Neuroverkot (laajalla tapauskokoelmalla opetetaan suhteuttamaan eri ominaisuudet kustannuksiin) o pystyvät käsittelemään uusiakin kustannuksia, uudet tuotteet o kykenevät löytämään vaikeasti havaittavia yhteyksiä o pienellä otoskannalla painoarvot eivät vakiintuneita o heikko läpinäkyvyys Kvantitatiiviset yksityiskohtaiset analyysit laskentakohteesta kustannus = summa kustannuselementeistä Parametriset menetelmät perustuvat kustannusajureiden tunnistamiseen ajureiden perusteella muodostetaan kaava, josta saadaan kustannukset eivät perustu analogiaan aiempiin tuotteisiin ympäristön muuttuessa kaavat tehtävä uudestaan, suuri työmäärä Analyyttiset menetelmät laskentakohde jaetaan elementteihin kustannukset saadaan summana elementtien kustannuksista ABC Piirrepohjaiset mallit (laskentakohde on summa sen piirteistä)

51

52 cost Ability for profit

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hinnoittelu mitä se on käytännössä?

Hinnoittelu mitä se on käytännössä? Hinnoittelu mitä se on käytännössä? Harri I. Kulmala, VTT Hinnoittelun tausta Olipa kyseessä mikä tahansa myytäväksi aiottu tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä, hinnoittelulla on myyjän näkökulmasta kaksi

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle Organisaatiot ja johtaminen

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta

Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta Uudelleensijoittumisprosessi ja tulevien toimitilojen ominaisuuksien tavoitteet toimistokäyttäjän näkökulmasta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

PAULI RUOTSALAINEN TUOTERAKENTEEN JA DOKUMENTAATION MERKITYS KO- KOONPANTAVUUDESSA

PAULI RUOTSALAINEN TUOTERAKENTEEN JA DOKUMENTAATION MERKITYS KO- KOONPANTAVUUDESSA PAULI RUOTSALAINEN TUOTERAKENTEEN JA DOKUMENTAATION MERKITYS KO- KOONPANTAVUUDESSA Diplomityö Tarkastaja: TkT Antti Pulkkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 TERO VUORINEN TERO KURKI Ui tai uppoa Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 VAASA 2010 III ESIPUHE Tämä tutkimusraportti käsittelee Suomen venealaa

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot