Rantarakentamisen mitoittaminen Metsänomistaja ja yleinen etu Seppo Härmälä In Memoriam

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rantarakentamisen mitoittaminen Metsänomistaja ja yleinen etu Seppo Härmälä In Memoriam"

Transkriptio

1 1/2013 Onnistunutkin kuntaliitos teettää paljon työtä esimerkkinä Jyväskylä Älykäs elinympäristömme vaatii uudenlaista julkaisu- ja popularisointikulttuuria Tarkeelanjärven vesistönkorotushanke Rantarakentamisen mitoittaminen Metsänomistaja ja yleinen etu Seppo Härmälä In Memoriam RUOTSISSA LAKIUUDISTUKSET JATKUVAT

2

3 sisältö 1/ Ari Laitala (pääkirjoitus) Samhällsbyggarna aloitti Ruotsissa 6 Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo Älykäs elinympäristömme vaatii uudenlaista julkaisu- ja popularisointikulttuuria 10 Jaakko Sirkjärvi Uusi vesilaki ja Tarkeelanjärven nostohanke Tiina Kytö: Opiskelijan näkökulma hankkeeseen 15 Jaakko Kanerva Saako rannoille rakentaa? OSA II 17 Maanmittaritoimisto Äyräväinen & krüger 18 Raimo Koivistoinen Metsänomistaja ja yleinen etu 26 Pekka Lehtonen Onnistunutkin kuntaliitos teettää paljon työtä Esimerkkinä Jyväskylä 32 Simo Mikkola Ruotsissa lakiuudistukset jatkuvat omaisuudensuojaa vahvistetaan edelleen 35 JARRUMIES 36 MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA 37 MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN 39 Matti Holopainen Vaikuttaminen, valmistelu ja päätöksenteko raha ratkaisee? 40 UUTISIA 43 MAAPUNTARI 49 LUKIJOILTA 50 IN MEMORIAM 54 HÄRKÄÄ SARVISTA 55 RESUME 56 PALVELUHAKEMISTO Kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuuden näkymiä S. 6 Suomessa ei ole enää varaa tutkia, kehittää ja innovoida pienessä piirissä vain omaan käyttöön. Tarkeelanjärven vesistönkorotushanke S. 10 Tässä projektissa kyseisestä viivasta oli enemmän harmia kuin hyötyä. Metsälain uudistaminen S. 18 MTK:n metsäasiantuntijan Janne Näräkän mielestä komission suunnitelmassa ei ole mitään järkeä. Jyväskylän kuntaliitos S. 26 Maankäytön suunnittelu isona kokonaisuutena on vahvuus eikä sitä voi kuntayhteistyöllä korvata. Ruotsin lunastuslakiin periaatteellisia muutoksia S. 32 Voidaan kysyä, määritelläänkö voitonjakoa edellyttävät tilanteet lähtien siitä, kuka lunastaa, vai mihin tarkoitukseen lunastetaan? JARRUMIES S. 35 No, ei ole Kekkosta. Maankäyttö 120 vuotta sitten S. 37 Maanmittauslaitoksen ylihallinnon toimintakertomuksen mukaan v oli 227 työtä tekevää maanmittaria. Kustantajat: Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto MIL, Maanmittausalan ammattikorkea koulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI ry, Suomen Kartoittajayhdistys SKY Päätoimittaja: Ari Laitala, sähköposti: paatoimittaja maankaytto.fi, puh Kansi: istockphoto.com/sturti.

4 Sijaintitiedolla johtaminen on totta ja vahvasti tätä päivää. PAIKKATIETOseminaari , WANHA SATAMA, HELSINKI Ilmoittaudu heti ja katso ohjelma karttakeskus.fi Tutustu myös uuteen julkaisuumme verkossa! GISELLE Karttakeskuksen uusi verkkojulkaisu paikkatiedosta kiinnostuneille ja alan ammattilaisille. Lue ja tutustu! karttakeskus.fi/giselle

5 PÄÄKIRJOITUS Samhällsbyggarna aloitti Ruotsissa On ollut mielenkiintoista seurata Ruotsin maanmittausalan järjestökentän uudelleenmuotoutumista. Huolellisesti valmisteltu yhdistyminen huipentui vuodenvaihteessa, kun ASPECT ja SVR saivat virallisesti toisensa. Merkillepantavaa on erityisesti se, että kysymys ei ole järjestöjen muodostamasta uudesta liittorakenteesta, vaan aidosti uudesta järjestöstä, johon ASPECTin (Lantmätarnas- och Fastighetsekonomernas Riksföreningar) maanmittarit ja kiinteistöalan ihmiset nyt yhdessä kuuluvat SVR:n (Vägoch Vattenbyggarnas Riksförbund) tie- ja vesirakentajien kanssa. Uudessa järjestössä on n jäsentä ja se koostuu niin yliopistokuin korkeakouluinsinööreistäkin (civil- och högskoleingenjörer). Uusi järjestö kantaa siis ytimekästä nimeä Samhällsbyggarna, jolle en yritäkään keksiä tässä täsmällistä suomennosta. Pidän nimeä kuitenkin varsin onnistuneena. Ainakin se kuvastaa tekemisen meininkiä. Taustalla lienee vähittäinen mutta selvä paradigman muutos. Enää ratkaisevaa ei ole koulutustausta, vaan se, millaiseen tekemiseen ja visioon on sitouduttu. Kuten arvata saattaa, on yhdistymispäätöksen taustalla joukko käytännöllisiä syitä. Asiaa käsitelleissä kirjoituksissa ja keskusteluissa on päällimmäiseksi perusteluksi noussut resurssien vahvistaminen. Lisäresursseja on uskottu saatavan mm. yhdistymisen kautta syntyvistä synergiaeduista. Toisaalta aatteellisiakin syitä on esitetty. Uuden järjestön toimitusjohtaja Olof Johansson kirjoitti jo puolentoista vuoden takaisessa Branschguidenissa 2011/2012, kuinka yhdyskuntarakentaminen on tulevaisuuden ala, jossa monet haasteet odottavat: etunenässä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen rakennetun ympäristön luominen. Samalla Ruotsissa on käynnissä merkittävä ammattikunnan sukupolvenvaihdos luvulla syntynyt ikäpolvi alkaa olla jo suuressa määrin eläkkeellä ja vastuu on viimeistään nyt siirtymässä nuoremmille polville. Sukupolvenvaihdoksen haasteet näyttävätkin Ruotsissa vielä selvemmiltä kuin meillä. Esimerkiksi ASPECTin jäsenlehdessä on vuonna 2012 ollut suuri määrä ilmoituksia maanmittausalan työ- paikoista. Aktiivisia rekrytoijia ovat olleet kuntien lisäksi yksityiset yritykset. Paikallisella maanmittauslaitoksella (Lantmäteriet) näyttää olevan jatkuva haku päällä. Koulutuskysymykset ja nuorten alan valintaan liittyvät tehtävät onkin nostettu yhdeksi uuden järjestön toimintakentäksi. Jäsenasiat ovat muutenkin olleet yhdentymisneuvottelujen ja tulevan toiminnan keskiössä. Suurta painoa on laitettu sille, että paikallistason toimintaa saadaan jatkossa entistä enemmän aikaiseksi. Toiminta on organisoitu sekä alueiden (regioner) että eri toimintasektoreiden (sektioner) kautta. Tällä hetkellä toiminnassa on kuusi aluetta ja 16 sektoria. Sektoreiden toiminta voi olla luonteeltaan kansallista tai alueellista. Alue- ja sektoritoiminta on suhteellisen vapaamuotoisesti organisoitua käytännöllistä toimintaa. Toimintamuotoja ovat lähinnä seminaarit, opintomatkat, koulutustilaisuudet sekä afterwork. Uusia toiminta-alueita ja sektoreita näyttää myös olevan helppo perustaa tarpeiden mukaan lisää. Niinpä! Ruotsi ei olisi Ruotsi ilman toiminnan voimakasta sosiaalista latausta. Tämä käy ilmi useissa yhteyksissä muutenkin. Järjestön toimintaa ja koko toimintaideaa kuvaillaan sen www-sivuilla varsin voimakkaasti verkostoitumiseksi. Ruohonjuuritason toiminnan synnyttäminen ja tukeminen vaikuttaa siis olevan se alue, mihin peräänkuulutettuja resursseja tarvitaan ja mihin niitä myös käytetään. Uudenmuotoinen toiminta on tietysti vähitellen vasta käynnistymässä. Aika näyttää, miten asetetut tavoitteet ja toiminnan taso saavutetaan. Lähtökohdat vaikuttavat kuitenkin lupaavilta. Viidentuhannen asiantuntijan joukko rakennetun ympäristön alueella edustaa melkoista yhteiskunnallista painoarvoa oman sektorinsa kysymyksissä. Vaikka järjestön jäsenmaksua (600 kr/v) voidaan pitää varsin kohtuullisena, kerryttää sekin melkoiset taloudelliset resurssit. Yksi tärkeimpiä jäsenetuja tulee varmasti olemaan Samhällsbyggaren-aikakauslehti, jonka julkaisu aloitetaan keväällä Lehti tulee ilmestymään kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi aktiiviseen tiedottamiseen julkaistaan Medlemsbladet-tiedotuslehteä. Pekka Lehtonen Ari Laitala ari.laitala maankaytto.fi Maankäyttö

6 Juho-Pekka Virtanen ja Hannu Hyyppä Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo Älykäs elinympäristömme vaatii uudenlaista julkaisu- ja popularisointikulttuuria Yhteiskunnan kannalta tieto on arvokasta vasta, kun sitä voidaan hyödyntää osana hyvinvointia. Uudet teknologiat ja viestintämenetelmät avaavat mahdollisuuksia yhä pirstaloituneemmalle näkyvyydelle. Popularisointi- ja julkaisutoiminta ovat opetus- ja tutkimusorganisaatioiden menestyksekkään toiminnan edellytyksiä. 6 Maankäyttö

7 3D-pikamallit popularisoivat erilaisia rakenneosia ja ympäristöä. Turun yliopistomäen patsas Runeberg, Lönnrot, Snellman. Metropolian rakennus- ja kiinteistöala on yhdessä Geodeettisen laitoksen, Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutin, Turun ja Helsingin yliopistojen kanssa kehittänyt osaamisverkostoa, jossa toiminnan ytimeksi on muodostunut yhteisöllinen tiedon rakentelu ja jakaminen siten, että asiantuntijatietoa pystytään hyödyntämään yhteiskunnallisesti. Osaamisverkostot voimaannuttavat toimintaa Osaamisverkoston julkaisu- ja popularisointimenetelmää Business Breakthroughs from Science -mallia (BSB 2.0) on kehitetty vuodesta 2009 alkaen verkottuneiden tutkimushankkeiden ja uusien mittaustekniikoiden, tietopääoman ja -virtojen hallinnassa, popularisoinnissa ja teknologian siirrossa yhteiskuntaan. Opetuksellinen yhteistyö vahvistaa luottamusta Korkeakoulujen tehtävänä on rakennus- ja kiinteistöalalla toimia sillanrakentajana tutkimus- ja yritysmaailman välillä, koska tuloksia halutaan hyödyntää entistä nopeammin ja käytännöllisemmin myös alueellisesti. Uudenlainen ajattelutapa ja tuloksellinen toimiminen vaativat teorian lisäksi käytännön soveltamista, luottamusta sekä kykyä toimia opetuksellisesti yhteistyössä koko maan laajuudella. Haasteena tulevat olemaan eri toimijoiden välinen työnjako, valitut painopistealueet, erikoistuminen, monialaisuus ja uudenlaiset yhteistyön muodot, kertoo johtaja Jukka Nivala Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Erityisesti solmukohdissa popularisointi kannattaa Popularisoinnin avulla havainnollistetaan monimutkaisia teknisiä, teknistaloudellisia ja luonnontieteellisiä ilmiöitä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisille käyttäjille. Keinoina voidaan esim. soveltaa vuorovaikutteista analysointi- ja visualisointiteknologiaa, sosiaalisen median, uusien välineiden ja menetelmien käyttöä. Nykyinen teknologia mahdollistaa uudenlaiset tietovirrat ja interaktiiviset virtuaaliverkostot. Tiedon näkymistä tutkimusverkostoissa voidaan hahmotella myös toimintaa tukevana tai hidastavana. Tekijänoikeudet ja orkestrointi vaativat kärsivällistä asennetta toimintaan. Uuden, joko itse tuotetun tai muualta hankitun tiedon jakaminen oikeaan paikkaan edellyttää organisaatioilta dynaamisuutta, luottamusta ja toimivia organisaatiorakenteita. Luottamus on edellytys toiminnan onnistumiselle ja on myös kirjoittamaton lupaus omien tietojen, ideoiden ja materiaalin reilusta hyödyntämisestä. Tehostetulla popularisointi- ja julkaisuosaamisella parannetaan organisaatioiden integroitua markkinointiviestintää ja löydetään toiminnan aktiivisia solmukohtia. Tavoitteena on uusien asiakkaiden hankinta ja nykyisten asiakkaiden tyytyväisyys ja aktivoiminen. Popularisoinnissa täytyy tunnistaa segmentit eli kohderyhmät ja heidän tarpeensa, jotta viestillä saavutetaan toivottu tulos. Hyödyntämällä nopeita verkkoyhteyksiä ja digitaalisia tehokkaita sekä turvallisia markkinoita on luotu osaamisverkostossa toimivia yhteisiä living-lab-konsepteja, tilaratkaisuja ja yhteisiä demoja. Tällöin osallistuvat tahot soveltavat omaa osaamistaan ja käyttävät avointa aineistoa opetuksen ja tutkimuksen tukena. Omat oppikirjat avain osaamiseen Suomessa on edelleen suuri pula tekniikan alan kansallisista oppikirjoista, jotka luovat tietopohjaa myös kansainväliselle osaamiselle, kertoo Metropolian rakentamis- ja kiinteistötalouden kansainvälisestä Construction and Real Estate Management -koulutuksesta vastaava yliopettaja TkL Mika Lindholm. Myös uudet oppimisympäristöt, tilat ja uudenlainen yrittäjyys ovat tulevaisuudessa avainasioita, jatkaa Lindholm. Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo Popularisointi ja julkaiseminen tukevat organisaation integroitua markkinointiviestintää BSB2.0. Maankäyttö

8 Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo Suomalainen kiinteistö- ja rakentamistalousosaaminen on kansainvälisestikin kovatasoista. Tiedemuseot ovat popularisoinnin edelläkävijöitä mm. tieteellisten ilmiöiden esittämisessä. Tieteellinen julkaisutoiminta Tieteelliset rahoittajat painottavat akateemisessa julkaisemisessa yhä enemmän ns. vertaisarvioituja journal-artikkeleita. Toisaalta myös patenttien arvostus on nousussa. Suomen kansainvälinen tieteellinen julkaisutoiminta on menettänyt näkyvyyttään ja vaikuttavuuttaan kansainvälisissä vertailuissa. Ministeriöiden kotimaisessa tulosohjauksessa ei ehkä ole painotettu riittävästi julkaisutoimintaa, tutkimuksen laatua tai sen kansainvälisyyttä. Vaikka tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle on asetettu erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vaatimuksia, ei suurin osa tästä sinänsä arvokkaasta tekemisestä ikinä kohtaa riittävässä määrin suurta yleisöä. Osaamisverkostomme tavoitteena onkin muuttaa ajankohtainen tieto opinnäytteistä, tutkimuksista, hankkeista ja alan tulevaisuudesta ymmärrettävästi ja helposti saavutettavaksi, myös laajemmin yhteiskunnan käyttöön. Lisäksi julkaisemme aktiivisesti vertaisarvioiduissa huippusarjoissa varsinkin nk. Open access -julkaisusarjoissa, koska uskomme niiden korvaavan vähitellen hitaana pidetyt perinteiset akateemiset lehdet. Aktiivinen julkaisutoiminta ja hyvät H-indeksit antavat nykypäivänä tutkimusryhmille oikeutuksen tieteelliseen olemassaoloonsa. Kiteytettynä voidaan sanoa vanhan tiedepiireissä käytetyn toteamuksen publish or perish pitävän paikkansa, toteaa professori Juha Hyyppä. H-indeksi on tutkijan julkaisutehokkuutta ja tuotettujen julkaisujen merkittävyyttä kuvaava mittari. Tutkijan h-indeksi on se luku, jossa viittausten määrä kohtaa julkaisun järjestysnumeron. Eli tutkijan h-indeksi on 20, jos hänen 20:nneksi eniten siteerattu artikkelinsa on saanut vähintään 20 viittausta. Käytetyimmät kanavat h-indeksin ja julkaisutehokkuuden mittaamiseen ovat mm. ISI Web of Knowledge, Google Scholar ja Microsoft Academic Network, jolloin pystytään myös hahmottamaan alakohtaisesti tutkimuksien vaikuttavuutta. Tutkimuksesta liiketoimintaa Yrityksien tarve hyödyntää uutta tietoa oman toiminnan kehittämisessä on kasvanut. Sidosryhmät vaativat tekemisen näkyvyyttä, joten paine popularisoinnille on kiistaton. TEKES, Sitra, SA ja muut rahoittajat suorastaan kirkuvat uudenlaista yhteistoimintaa, jossa tulokset saadaan nopeasti tukemaan suomalaista liiketoimintaa. Yritysten ongelmana on löytää hajanaisesta T&K-kentästä itselleen hyödyllinen kumppani. Tämä johtuu paljolti opetus- ja tutkimusorganisaatioiden päällekkäisestä ja turhan näkymättömästä toiminnasta. Yhä useammat tutkimuslaitokset, yliopistot ja korkeakoulut suhtautuvat myönteisesti teknologian siirtoon ja yrittäjyyteen laajemminkin yhteiskunnassa, koska tutkimus- ja opetusorganisaatioissa lymyävä tieto ja osaaminen on hankittu pääasiassa yhteiskunnan varoilla. Uusien ideoiden ja teknologioiden kaupallistaminen vie innovaatioita yhteiskuntaan. Uutta liiketoimintapotentiaalia synnytetään mm. Aalto Venture Garage -tyyppisillä toimenpiteillä, jolloin kasvuyritykset voivat hyödyntää ideoita ja kehittää liiketoimintaansa. Tutkimustiedon muuttaminen liiketoimintaa tukevaksi vaatii aktiivista osallistumista monialaisiin foorumeihin ja hankkeisiin, kuten RYMShokin Energizing Urban Ecosystem. Oululainen Adminotech Oy on kehittänyt vapaasti avointa dataa käyttävän virtuaalimaailmateknologian, jossa mahdollistetaan mm. reaaliaikaiseen tutkimustiedon esittäminen virtuaalisesti älykkäissä tiloissa. 8 Maankäyttö

9 Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo Lämpökameran käytön yleistyminen selittyy sen popularisoidusta tavasta visualisoida kuvauskohteen pinnasta luonnostaan lähtevä lämpösäteily lämpöjakaumina ja lämpötilan muutoksina. Älykkäät tilat ja oppimisympäristöt Internet, sosiaalinen media, lehdet ja näyttö-, sensori-, paikannus- ja navigointiteknologiat luovat alustan, jossa vuorovaikutusta toteutetaan hyödyntäen mm. valokuvia, videoita, 3D-malleja, animaatiota, piirustuksia, ääntä ja tuntoaistia hyödyntävää (haptista) teknologiaa. Ns. Learning Cafe -tilat mahdollistavat yritysten, julkisen sektorin ja korkeakoulumaailman edustajien luovat törmäyttämiset. Kaikki saavat olla mukana ja pystyvät hyödyntämään tietoa myös omassa työssään, joten erilaiset poikkialaiset ideariihet, työpajat ja hautomot ovat tulleet jäädäkseen. Aalto-yliopiston Urban Mill käynnistyy vuoden 2013 aikana. Tilaa kaavaillaan rakennetun ympäristön innovaatioiden luomisen kansainväliseksi keskiöksi. Tarkoituksena on tuoda yhteen tietotekniikan, urbaanien palveluiden sekä urbaanin elämän tutkijat, innovaattorit ja käyttäjät, kertoo hankkeen toinen aktivaattoreista Lars Miikki. Uusi kulttuuri vaatii jaettuja Arvoja Popularisointi- ja julkaisutoimintakulttuurin kehittäminen vaatii onnistuakseen tekemisen esittämistä myös keskeneräisenä. Tämä vaatii erilaisten arvojen tunnistamista, ryhmän ja oman roolin tilannekohtaista tiedostamista ja runsaasti luottamusta ja kannustusta. Suomi on pieni maa ja sitkeä kansakunta. Suomessa ei ole enää varaa tutkia, kehittää ja innovoida pienessä piirissä vain omaan käyttöön. Tutkimustietoa tulee jalostaa myös spin-offeiksi yhteistyössä oppilaitosten, yritysten ja yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Lisätietoja kirjoittajien lisäksi antavat: professori Juha Hyyppä (Geodeettinen laitos), professori Markus Holopainen (Helsingin yliopisto) ja akatemiatutkija, adj.prof. Petteri Alho (Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto). TkT Hannu Hyyppä toimii Metropolia Ammattikorkeakoulussa Rakennus- ja kiinteistöalalla teknologiapäällikkönä. Sähköposti hannu.hyyppa metropolia.fi. Koordinaattori Marika Ahlavuo toimii Aalto-yliopistossa Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutissa ja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Sähköposti marika.ahlavuo aalto.fi. Maankäyttö

10 Sampo Kivinen Tarkeelanjärven ja Niemilammen vedenpinnan nostohankkeen yhteydessä Metropolia Ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan koulutusohjelma pääsi perehtymään uuteen vesilainsäädäntöön, ja totesimme, että se sisältääkin paljon maanmittaria kiinnostavaa asiaa. 10 Maankäyttö Järvenpohjan kartoitusta

11 Maanmittaustekniikan koulutusohjelman vastuulla hankkeessa oli osia vesioikeudellisen hakemusasiakirjan laadinnasta, maastomittaukset, maastomallin laadinta sekä haittaja hyötyanalyysi. Keskityn laajan lain 6. lukuun vesistön pysyvästä nostamisesta ja 17. lukuun, jossa käsitellään kiinteistöoikeudellisia kysymyksiä. Hankkeen yhteydessä nousi myös esiin kysymys isojaon aikaisen vesirajan paikan tulkinnasta kiinteistörekisterikartoilla. Uusi vesilaki (587/2011) korvasi vanhan vesilain (264/1961) kokonaan. Vanhaa lakiakin oli moneen kertaan muutettu ja esimerkiksi vesiensuojeluasiat oli siirretty ympäristönsuojelulakiin. Uusi laki on rakenteeltaan vanhan kaltainen sisältäen mm. säädökset ojituksesta, uitosta ja vesien säännöstelystä. Vesilain mukainen lupaharkinta on oikeusharkintaa. Lupaharkinnan ytimen ja keskeisen sisällön muodostavat intressivertailusäännöstö haitat/ hyödyt. 6 (3. luku): Yleisten hyötyjen ja menetysten arvioiminen Luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa vesitaloushankkeesta yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja menetyksiä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa voidaan käyttää raha-arvoa, jos hyödyn tai menetyksen suuruus voidaan määrittää rahassa. Oikeudellisen harkinnan tekee aluehallintovirasto (AVI) hakijan asiakirjanäytön ja mahdollisen maastokatselmuksen perusteella ja Vaasan hallinto-oikeus toimii seuraavana oikeusasteena. Vanha katselmustoimitus on jäänyt historiaan. Vedenpinnan pysyvä nosto Hallituksen esityksessä lain perusteiksi todetaan, että järvien lasku peltopinta-alan kasvattamiseksi on taakse jäänyttä aikaa ja toisaalta järvien parantaminen niiden pintaa nostamalla yleistynee vesistöjen rantojen virkistyskäytön lisääntyessä ja yleisen ympäristötietoisuuden kasvaessa. Tarkeelanjärven ja Niemilammen syvimmät kohdat ovat noin 1,5 m ja järvet muuttuvat kesän kuluessa kauttaaltaan vesikasvillisuuden kattamaksi vihervesistöksi. Kasvillisuus alentaa rantakiinteistöjen virkistysarvoa ja uhkana on erityisesti matalamman Niemilammen osalta vesistön umpeenkasvu ja jopa negatiivinen suon (luhdan) rantavaikutus. Tällöin rantakiinteistön virkistysarvo voi muodostua jopa alhaisemmaksi kuin läheisen kuivan maan lomarakennuspaikan vastaava arvo. Nykytilanteessa vesistöä joudutaan vuosittain niittämään. Nostohanke Kunnostettava vesistö muodostuu Tarkeelanjärvestä ja matalammasta Niemilammesta. Vesistön kokonaispinta-ala on noin 100 ha. Vesistö sijaitsee entisen Nummi-Pusulan alueella eli nykyisin Lohjalla. Nykyisin vedenpinnan vaihtelu on noin 65 cm ja keskivedenpinnan (MW) korotukseksi haetaan AVI:lta 17 cm:n korotusta siten, että tulvahuiput eivät nouse. Patoa muotoilemalla voidaan tulvahuippujen kasvu ehkäistä. Uusi pato rakennetaan Niemilammessa olevaan Luusuaan. Projektin kustannukseksi on arvioitu joitain kymmeniä tuhansia euroja, minkä maksavat yksityiset kiinteistönomistajat. Tehtävänä projektissa on laatia kartta, kiinteistöluettelo sekä hyöty/haitta-analyysi kiinteistöittäin vesiluvan myöntävälle viranomaiselle. Vedenpinnan noston vaikutuspiirissä on kiinteistöjä noin 100 kpl. Hankkeen kustannukset jaetaan hyödynsaajien kesken. Hankkeen tilaajatahon aktiivisena edustajana toimi lomarakennuspaikan omistaja Pasi Saari, jolta saimme arvokasta ohjausta hankeen toteuttamisen yksityiskohdissa. Hyödyn laskenta kauppa-arvomenetelmällä Opiskelija Irene Järvelä tutki Antti Oraman ohjaamassa insinöörityössään laajasti Uudenmaan lomarakennuspaikkojen ja vesialueiden arvoa selvittäen vesistön syvyyden ja koon vaikutusta kauppa-arvoon Tästä materiaalista hän selvitti, mitä eri korotustasot vaikuttaisivat kyseisessä vesistössä rantakiinteistöjen arvoon. Veden syvyyden kasvu heikentää vesikasvillisuutta lähinnä vähentämällä pohjan valaistusolosuhteita. Hän päätyi varovaisesti arvioiden noin 1 2 /m 2 rantalomarakennuspaikan pinta-alaneliömetriä kohti. Luvussa ei ole otettu huomioon vähentyvästä vesikasvillisuuden niitosta aihetuvan säästön pääomitettua arvoa. Eli vesistön nostosta saavutettaisiin tavallisen kokoista lomarakennuspaikkaa kohden noin euroa hyötyä kohonneena virkistysarvona. Eräät lomarakennuspaikkojen omistajat pitivät keskusteluissa kesävedenpinnan nostoa subjektiivisesti arvioiden merkittävästi arvokkaampana toimenpiteenä. Lomarakennuspaikkojen kauppaarvo kyseisessä vesistössä on tehtyjen kauppojen (7 kpl) perusteella noin euroa. Lomarakennuspaikkoja on noin 70 eli hankkeesta saatava rannanomistajien laskennollinen hyöty on luokkaa Hyödyiksi lupaviranomainen voi laskea myös muulle lähiseudulle koituvan hyödyn vesistön virkistysarvon kasvamisesta. Negatiivisia jyviä Tämänkaltaisissa vesistöhankkeissa on vanhan vesilain aikana perinteisesti käytetty ns. Aittoniemen tai VIRKE-menetelmää haittojen ja hyötyjen arvioinnissa. Riskien välttämiseksi lupaprosessissa projektin tilaajan toimesta tämä perinteinen vesitaloudellinen Uusi vesilaki ja Tarkeelanjärven nostohanke Jaakko Sirkjärvi Maankäyttö

12 hyöty/haitta-analyysi valittiin projektin arviointitavaksi, vaikka se tuntui maanmittarista soveltuvan paremmin voimalaitosmittakaavan säännöstelyhankkeisiin. Ajattelu lähtee siitä, että vesilain mukaisissa ojitustoimituksissa ojituksen hyöty jaetaan (jyvitetään) osakkaiden kesken. Jyvien määrä riippuu tiluksen korkeusasemasta ojaan nähden ja tiluksen maaperästä. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että mitä lähempänä ojaa tilus on ja mitä voimakkaampaa veden kapilaarinen nousu maalajissa on, sitä suurempi hyöty eli jyväluku on. Vesistön nostossa on tilanne käänteinen ojitukseen nähden. Ne tilukset, jotka ovat lähinnä vesistöä ja maalaji vettyvää, kärsivät hankkeesta eniten. Vesistön vaikutus ulottuu maa- ja metsätaloustiluksilla 1 1,2 m:n korkeuteen keskivedenkorkeudesta (MW). Mitä korkeammalla tilus on, sitä vähäisemmät ovat haitat. Keskivedenkorkeudesta laskettiin vyöhykkeet (= korkeuskäyrien välit) 25 cm:n välein ja vyöhykkeille pinta-alat, jotka kerrottiin korkeusvyöhykkeittäin vähenevillä haitta-arvoilla. Aittoniemen mallissa hyöty arvioidaan vesistösäännöstelyhankkeissa rantaviivan siirtymämatkana metreissä. Rantaviivan siirtymä riippuu rantavyöhykkeen kaltevuusasteesta Opiskelija Eero Ämmälä vastasi projektityönään haitta- ja hyöty arvioiden perusteiden selvittämisestä. Kontrollina hyötyarvioinnissa pidettiin em. kauppa-arvoista laskettua hyötyä, joka on hyvin paljon selkeämpi arvioida, ymmärrettävämpi ja linjassa em. monimutkaisemman menetelmän kanssa. Opiskelija Pekka Helenius vastasi laajan selitelmän laatimisesta taulukkolaskentaohjelmalla laskentakaavoineen. Tarkoituksena on kehittää laskentapohjaa tulevaisuudessa siten, että se liitettynä paikkatieto-ohjelman maastomalliin voidaan laskea nopeasti optimikorkeus vedenkorotukselle eli saadaan suoraan laskettua haitat ja hyödyt eri vedennostokorkeuksille. Pysyvästi veden alle jäävät tilukset on kuvattu violettina. Kiinteistön raja yhteistä vesialuetta vastaan on merkitty punaisella viivalla. Ilmakuva Metropolia Ammattikorkeakoulu Kiinteistörajaelementti Maanmittauslaitos Isojaon aikainen vesiraja Nostettavaan vesistöön rajoittuvien kiinteistöjen alueella ei tekemiemme arkistotutkimusten perusteella ollut koskaan käyty lainvoimaisesti rajaa yhteisiä vesialueita vastaan lukuun ottamatta varsinaista isojakoa ja siinä piirrettyä rantaviivaa. Isojakokarttaaineistoa voi olla ainakin Länsi- ja Etelä-Suomessa haasteellista käyttää rantaviivan määrittämiseen. Oikeuskäytäntö eli KKO:n tuomiot ovat vakiintuneet pitämään isojaonaikaista rantaviivaa yhteisen vesialueen rajana. Maastossa rajan paikka on vaikea määrittää, koska kyseisessä vesistössä on tehty pari laitonta vedenlaskua. Tässä tilanteessa katsottiin, että parempaakaan tietoa em. rajasta ei ole kuin kiinteistörekisterikartan punainen viiva, jolla ei ole lainvoimaa. Ei ole tiedossa, miten kyseisen kiinteistörajaelementin kiinteistöjen ja yhteisen vesialueen raja on määritetty. Epäilen, että hydrologisesta aineistosta on laskettu ekstrapoloimalla taaksepäin isojaon kiinteistörekisteriin merkitsemispäivään. Tutustuimme keskivedenkorkeuteen (MW) aikasarjoista, ja kun aina ei tiennyt missä korkeusjärjestelmässä ollaan, täytyy todeta, että tehtävä ei ole helppo ainakaan pienten vesistöjen osalta, joissa historiallinen vedenkorkeuksien havaintoaineisto on puutteellisempaa kuin vastaava aineisto isojen järvien alueella ja merellä. Edellä mainittua teoriaa vastaan puhuu se tosiseikka, että kyseinen punainen viiva ei näytä seuraavan mitään korkeuskäyrää.. Kiitän tässä yhteydessä Kalle Konttista ja Lasse Ojalaa Maanmittauslaitoksesta hyödyllisestä opastuksesta asiaan liittyen. Voidaan spekuloida, että riippumaton toimitusinsinööri käy kiinteistön ja yhteisen vesialueen välillä vaikka jäljempänä kuvattavassa kiinteistönmääritys- tai tilusjärjestelytoimituksessa ja perustellusti eri korkeustasoon kuin missä em. kiinteistörekisterikartan punainen viiva sijaitsee. Tällöin laaditut vesioikeusasiakirjat ja mahdollisesti AVI:n vesioikeudellinen päätös perustuvat virheellisiin laskelmiin. Jakolain aikana rajan sai jättää käymättä vähäarvoista vesijättöä vastaan. Kiinteistönmuodostamislaki on asiassa tiukempi eikä anna harkintavaltaa asiassa raja on käytävä, jos se on epäselvä. Tilanne on tietysti epäreilu, kun uusimalla tekniikalla mitataan suuressa mittakaavassa, niin kaikki edellä mainitun punaisen viivan seikkailut ylämäkeen tai järvenselälle korostuvat. Mutta ilmeistä on, että isojaon aikainen rantaviiva ei ole koskaan leikannut korkeuskäyriä. Konsultin roolissa emme luonnollisesti voineet hankkeen kannalta kriittistä rajaa lainvoimaisesti käydä. Vesilain kiinteistötoimitukset Isoissa vesistöhankkeissa voidaan tehdä tarvittaessa luvan perusteella lunastuksia. Tässä hankkeessa niitä ei tarvitse tehdä. Kiinteistöjärjestelmän ajan tasalla pitämiseksi (vesioikeudellisen lupaprosessin jälkeen) voidaan tarvittaessa käynnistää kiinteistönmääritystoimitus, jossa voidaan määrittää esimerkiksi käyttöoikeuksia ja kiinteistöjen pinta-alojen muutoksia. Vesilain 17. luvun 11 :ssä kuvataan tilusjärjestely, joka tulee tehdä, jos on annettu käyttöoikeus toisen alueeseen, hanke aiheuttaa tilusten pirstoutumista tai supistumista ja joudutaan käsittelemään kulkuyhteyksiä. Toimitustyyppi on hankeuusjako. Uutuutena laissa on määräys, että kiinteistöstä veden alle jäävä alue on liitettävä viereiseen vesialueeseen eli yleensä yhteiseen vesialueeseen (Vesilain 17 luku 16 ). Vastineeksi kiinteistö saa osuutta yhteiseen vesialueeseen luovuttamansa pinta-alan perusteella. Tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että tilusjärjestelytoimitus on tarpeen, mikäli vesioikeudellinen lupa myönnetään. 12 Maankäyttö

13 Pasi Saari Näkymä Tarkeelanjärveltä. Lopuksi Ennen tämänkaltaisiin vesistöhankkeisiin lähtemistä pitäisi tehdä kiinteistönmääritystoimitus, jossa kiinteistöjen ja yhteisen vesialueen välinen raja käydään lainvoimaiseksi. Muutoin laskelmat ovat jossain määrin tyhjän päällä. Vertailutilanteena voisi pitää vesijätön lunastusta, jossa yhteisen vesialueen ja kiinteistön välinen raja jätetään käymättä ennen lunastusta. Nykyistä lakia sovellettaessa rajankäynti kiinteistön ja yhteisen vesialueen välillä tulee tehtäväksi liian myöhään. Jos sama työ, mikä nyt käytetään esimerkiksi rakennuspaikkojen vettymisen arviointiin, käytettäisiin kiinteistöjen rajojen selvittämiseen, kansalaisten oikeusturva paranisi merkittävästi ja vesioikeudellinen prosessi olisi luotettavampi. Kaiken kaikkiaan hakemusprosessin tekninen uudistaminen yksinkertaistaisi työtä ja saattaisi parantaa kansalaisen oikeusturvaa. Perinteinen vesioikeudellinen hyöty/haitta-analyysi on tarpeettoman raskas tämänkaltaisiin pieniin hankkeisiin, joissa hyödyt ovat ilmeiset ja ehkäisee tehokkaasti tarpeellisten vesistöjärjestelyiden toteuttamisen. Arvioinnissa tulisi tämänkaltaisissa hankkeissa ottaa käyttöön tavanomaiset kiinteistöarvioinnin menetelmät. Kaukana ei ole ajatus, että kun tilusjärjestelytoimitus ilmeisesti kuitenkin pidetään, koko hanke olisi kiinteistötoimitus poiketen yleisestä vesi/ympäristöoikeuden lupaprosessista. Niin paljon kiinteistö- ja mittausteknisiä kysymyksiä hankkeeseen liittyy. Luonnontieteellinen ja vesistörakentamiseen liittyvä osaaminen on hankittavissa asiatuntijapalveluina. Vesioikeudellinen yhteisö, joka on perustettava padon rakentamiseksi, sen ylläpitoon ja veden pinnan tason seurantaan, on lähellä yksityisen tien tiekuntaa. Vesioikeudellisen yhteisön osakaskiinteistöt vastaavat padon rakennuskustannuksista sekä haitankorvausten maksamisesta niihin oikeutetuille kiinteistöille. Voidaan pohdiskella, onko kiinteistörekisterin tulkinnanvarainen rantaraja, joka merkitään kiinteistörekisterikarttaan samoin kuin kiinteistötoimituksissa virallisesti käydyt rajat, oikea kartografinen viesti suuren yleisön suuntaan nyt, kun kiinteistörajatiedot on avattu Paikkatietoikkunassa. Tässä projektissa kyseisestä viivasta oli enemmän harmia kuin hyötyä. Onko rantakiinteistöjen pintaalatiedon laatu riittävä? Kiinteistörekisterikartan tiedot eivät aina käy yhteen kiinteistörekisterin kanssa. Kiinteistölle on voitu kiinteistörekisterikartalla kuvattu kuuluvan vesitiluksia, mutta kiinteistörekisteriin pinta-alatiedoissa niitä ei ole. Kun kiinteistötietojärjestelmän laatua eri hankkeilla parannetaan, tässä voisi olla yksi kohde. Tätä artikkelia kirjoitettaessa hakemusasiakirjat ovat viimeistelyvaiheessa ja jäämme odottamaan AVI:n päätöstä. Kirjoittaja toimii kiinteistöopin lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Sähköposti jaakko.sirkjarvi metropolia.fi. Maankäyttö

Luonnonvarariskit hallintaan. Haastattelussa Arvo Kokkonen. Peltoalueiden tilusrakenne pirstoutuu

Luonnonvarariskit hallintaan. Haastattelussa Arvo Kokkonen. Peltoalueiden tilusrakenne pirstoutuu 4/2012 Luonnonvarariskit hallintaan Haastattelussa Arvo Kokkonen Peltoalueiden tilusrakenne pirstoutuu Saako rannoille rakentaa Erään osayleiskaavan tarina Maankäyttöä 120 vuotta sisältö 4/2012 5 Ari

Lisätiedot

Millainen on älykäs kaupunki? Kielletyt kartat avautuivat Uusi Maankäyttötieteiden laitos päivänvaloon

Millainen on älykäs kaupunki? Kielletyt kartat avautuivat Uusi Maankäyttötieteiden laitos päivänvaloon 1/2012 Millainen on älykäs kaupunki? Kielletyt kartat avautuivat Uusi Maankäyttötieteiden laitos päivänvaloon K i i n t e i s tö a r v i o i n n i n s o s i a a l i p s y ko lo g i a a R at k a i s u j

Lisätiedot

Kopteriharrastus kasvoi yritykseksi Rajankäynnistä ja kiinteistötoimitusten. Maanmittausopetusta Metropoliassa

Kopteriharrastus kasvoi yritykseksi Rajankäynnistä ja kiinteistötoimitusten. Maanmittausopetusta Metropoliassa 2/2015 Kopteriharrastus kasvoi yritykseksi Rajankäynnistä ja kiinteistötoimitusten psykologiasta Maanmittausopetusta Metropoliassa MAANMITTAUSPÄIVÄT DIPOLISSA ARVO KOKKONEN: UUDET TOIMINTATAVAT & TEKIJÄT

Lisätiedot

Maanmittauspäivät Dipolissa vielä ehdit mukaan. Viisasten kivi löytyi Heinolasta. Ilmakuvia viistoon ja pystyyn Maanmittari vesillä

Maanmittauspäivät Dipolissa vielä ehdit mukaan. Viisasten kivi löytyi Heinolasta. Ilmakuvia viistoon ja pystyyn Maanmittari vesillä 1/2015 Maanmittauspäivät Dipolissa vielä ehdit mukaan Viisasten kivi löytyi Heinolasta Ilmakuvia viistoon ja pystyyn Maanmittari vesillä MAANMITTAUSLAITOS MUUTTUU JA MUKAUTUU ÄLYKÄSTÄ ERIKOISTUMISTA RAKENNUS-

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Miten raja on käytävä? Lehtosen haastattelussa Hannu Ridell ja Jouni Lindberg Haasteena aluerakentaminen MOOCit ovat täällä!

Miten raja on käytävä? Lehtosen haastattelussa Hannu Ridell ja Jouni Lindberg Haasteena aluerakentaminen MOOCit ovat täällä! 2/2014 Miten raja on käytävä? Lehtosen haastattelussa Hannu Ridell ja Jouni Lindberg Haasteena aluerakentaminen MOOCit ovat täällä! MAANMITTAUSPÄIVÄT 50 VUOTTA MAANMITTAUSALAN UUDISTUMINEN KISSA PÖYDÄLLÄ

Lisätiedot

Laserkeilausta maailman huipulta. Sallan sodanjälkeinen asutustoiminta Mistä on kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuus tehty? Manttaalista se alkoi

Laserkeilausta maailman huipulta. Sallan sodanjälkeinen asutustoiminta Mistä on kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuus tehty? Manttaalista se alkoi 2/2013 Laserkeilausta maailman huipulta Sallan sodanjälkeinen asutustoiminta Mistä on kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuus tehty? Manttaalista se alkoi Säästämmekö itsemme sairaiksi Ilmastolaki Suomeen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannot Avoin lähdekoodi Taksamiesten tarina

Pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannot Avoin lähdekoodi Taksamiesten tarina 2/2011 Pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannot Avoin lähdekoodi Taksamiesten tarina Historialliset ilmakuvat Laserkeilausyhteistyö Ruotsin kanssa Suomen ja Ruotsin rajankäynti Maanmittarikilta 110 vuotta

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

Sekaisin Marista. eiku sählystä. Vesijättö. Ukir: piruja seinille

Sekaisin Marista. eiku sählystä. Vesijättö. Ukir: piruja seinille Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti 2 / 2013 Sekaisin Marista Vesijättö Ukir: piruja seinille eiku sählystä maanmittarin vermeet OSA 2: JAKO Teksti ja kuva: Jussi Tossavainen Viisarin sarja maanmittarin

Lisätiedot

Näin syntyvät Maanmittauspäivät Lehtosen haastattelussa Mikko ja Kari Salonen Täydennyskoulutuksen uusi aalto Vanhan rouvan laserkeilaus

Näin syntyvät Maanmittauspäivät Lehtosen haastattelussa Mikko ja Kari Salonen Täydennyskoulutuksen uusi aalto Vanhan rouvan laserkeilaus 1/2014 Näin syntyvät Maanmittauspäivät Lehtosen haastattelussa Mikko ja Kari Salonen Täydennyskoulutuksen uusi aalto Vanhan rouvan laserkeilaus ESITTELYSSÄ TEKNIIKAN KANDIDAATINTYÖ MAAPOLITIIKKA KASAUTUMISETUJEN

Lisätiedot

4/2009. Aalto-yliopisto tulee. Paikkatieto armeijankin operaatioiden perusta. Vuorovaikutteinen suunnittelu

4/2009. Aalto-yliopisto tulee. Paikkatieto armeijankin operaatioiden perusta. Vuorovaikutteinen suunnittelu 4/2009 Aalto-yliopisto tulee Paikkatieto armeijankin operaatioiden perusta Vuorovaikutteinen suunnittelu Saari- ja mannerrantatonttien hinnoista Nostaako putkiremontti asunnon arvoa? Puolustusvoimat lunastaa

Lisätiedot

sisältö 4/2013 5 Ari Laitala (pääkirjoitus) Pitääkö tutkimusta tukea? Arvo Vitikainen S. 6 Aalto-yliopistosta 10 Matti Tuovinen 13 Ari Laitala

sisältö 4/2013 5 Ari Laitala (pääkirjoitus) Pitääkö tutkimusta tukea? Arvo Vitikainen S. 6 Aalto-yliopistosta 10 Matti Tuovinen 13 Ari Laitala 4/2013 Katoaako maanmittausalan opetus Aalto-yliopistosta? Kiinteistötunnusjärjestelmä uudistuu Lehtosen haastattelussa Markku Villikka Laitalan haastattelussa Anna Nummelin Kiinalainen juttu Kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Kiinteistöarviointia Azerbaidžanilaisittain. EUREF-projektin teoria ja käytäntö Leikkaussäännös maapolitiikan välineenä

Kiinteistöarviointia Azerbaidžanilaisittain. EUREF-projektin teoria ja käytäntö Leikkaussäännös maapolitiikan välineenä 2/2012 Kiinteistöarviointia Azerbaidžanilaisittain EUREF-projektin teoria ja käytäntö Leikkaussäännös maapolitiikan välineenä N e u v o s t o a r m e i j a n k a r tat s u o m e s ta At l a s A r t j a

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

Mittaamisen mullistukset. VRS-teknologian nykytila ja tulevaisuus. Ajanmittaus ja paikannus

Mittaamisen mullistukset. VRS-teknologian nykytila ja tulevaisuus. Ajanmittaus ja paikannus 3/2010 Mittaamisen mullistukset VRS-teknologian nykytila ja tulevaisuus Ajanmittaus ja paikannus Paikkatietojen kysyntä kasvaa Liikkuvaa maanmittausta Digiroadista laatutietoja Paikkatiedot Elisan liiketoiminnassa

Lisätiedot

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Kehittämiskeskus Oy Häme Satu Huuhka, Toni Husu, Jenna Taajamo Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushankkeen pohdintoja

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012 Kuntamuutos puhuttaa Hernesaari ja Helsingin kohteita FCG Consulting People 2/2012 1 3 Pääkirjoitus 4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? 6 Tuotepaletista tukea

Lisätiedot

Paul Paukku FCG:n vetäjäksi

Paul Paukku FCG:n vetäjäksi Helmikuu 2009 Paul Paukku FCG:n vetäjäksi FCG on monipuolinen kouluttaja FCG Consulting People 1/2009 1 3 Pääkirjoitus 4 Laiva on lastattu tuottavuudella 6 Uusi valtuustokausi, uudet koulutustarpeet 7

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

Maanmittausalan koulutus murroksessa Maalaserkeilaimet. Takymetri työkalu moneen käyttöön

Maanmittausalan koulutus murroksessa Maalaserkeilaimet. Takymetri työkalu moneen käyttöön 4/2010 Maanmittausalan koulutus murroksessa Maalaserkeilaimet Takymetri työkalu moneen käyttöön Kiinteistökauppa verkkoon Kirjaamisprosessi Terrasolid menestyksekäs vientiyritys Jyväskylä kehittää suunnittelun

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot