VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN JA VIRANOMAISTEN YHTEISTYÖ ESIMERKKINÄ MALAGAN BUSSITURMA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN JA VIRANOMAISTEN YHTEISTYÖ ESIMERKKINÄ MALAGAN BUSSITURMA 2008"

Transkriptio

1 VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN JA VIRANOMAISTEN YHTEISTYÖ ESIMERKKINÄ MALAGAN BUSSITURMA 2008 Kirkot kriisien kohtaajana seminaari Tove Sundman johtaja Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys ANNA CANTELL-FORSBOM 1

2 ESITYKSEN RUNKO: SOSIAALITOIMEN TEHTÄVÄT, LAKISÄÄTEISET VIRANOMAISTEHTÄVÄT VANTAAN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS HÄLYTYS SUURONNETTOMUUSTILANTEISSA AKUUTTI KRIISITYÖ VIRANOMAIS-VAPAAEHTOIS-YHTEISTYÖ KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ MALAGAN BUSSITURMAN KRIISIAUTTAMISESSA ANNA CANTELL-FORSBOM 2

3 SOSIAALIHUOLLON TEHTÄVÄT YLEISESTI Sosiaalihuollon tehtävänä on: edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. ANNA CANTELL-FORSBOM 3

4 SOSIAALIHUOLLON TEHTÄVÄT Kunnan velvollisuutena on järjestää sosiaalihuoltoa asukkailleen ja kiireellisessä tapauksessa myös kunnassa (tilapäisestikin) oleskelevalle henkilölle ANNA CANTELL-FORSBOM 4

5 SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNTÖ Yleislakina Sosiaalihuoltolaki (710/1982) Lisäksi eri palveluja koskevia erityislakeja esim. toimeentulotukilaki (1412/1997), lastensuojelulaki (417/2007), laki kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977) Valmiuslaki (1080/1991) jota juuri uudistetaan tuo velvoitteita varautumiseen Lisäksi mm: pelastuslaki (468/2003), ulkomaalaislaki (301/2004), laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta (493/1999) ANNA CANTELL-FORSBOM 5

6 POIKKEUSOLOIHIN VARAUTUMINEN SOSIAALITOIMESSA Useimmat erityistilanteet edellyttävät sosiaalitoimelta ruokahuollon ja majoituksen järjestämistä sekä sosiaalipalvelujen kasvavaan tarpeeseen vastaamista. Sosiaalitoimen toimintoja joko lisätään tai supistetaan häiriötilanteen vakavuuden ja luonteen mukaan. Poikkeusoloissa lisääntyviä tehtäviä voivat olla mm. lasten päivähoito (ympärivuorokautisen hoidon tarve kasvaa), lastensuojelu, kotipalvelu, sosiaalityö, psykososiaalinen tuki. Supistuvia toimintoja ovat esim. hallinto, suunnittelu, päihdehuolto, ehkäisevä työ. Normaaliolojen ja häiriötilanteiden erottaminen toisistaan voi olla hankalaa, toiminnan on kuitenkin jatkuttava aina häiriöttä. ANNA CANTELL-FORSBOM 6

7 LASTEN SUOJELU KRIISITILANTEISSA Fyysisen turvallisuuden varmistaminen Psyykkisen turvallisuuden varmistaminen aikuisen läsnäololla, rauhoittamisella ja rauhoittelulla Suojaaminen medialta ja muilta häiritseviltä tekijöiltä (vaitiolovelvollisuus!) Aikuisen vastuunotto tilanteessa Mahdollisimman nopea yhteyden luominen lapsen läheisiin (myös fyysisen läsnäolon mahdollistaminen) Lapsen terveydentilan tarkistuttaminen, lapsi ei aina pysty ilmaisemaan tuntemuksiaan ANNA CANTELL-FORSBOM 7

8 Viime sijassa lastensuojeluviranomaisella on velvollisuus turvata lapsen tarvitsema huolenpito kiireellisellä sijoituksella lastensuojelulain 38 :n mukaisesti Jos lapsi on jäljempänä 40 :ssä mainitusta syystä välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshuoltoon taikka järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito ja huolto Kiireellisestä sijoituksesta voi päättää sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä sosiaalityöntekijä, jolla on ammatillinen kelpoisuus Kun peruste kiireelliselle sijoittamiselle on lakannut, on tehtävä välittömästi päätös sijoituksen lakkaamisesta muutoin raukeaa 30 vuorokauden kuluttua ANNA CANTELL-FORSBOM 8

9 VANTAAN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS Osoite: Peltolantie 2 B, Vantaa (Tikkurila) Viranomaispuhelin: Asiakaspuhelin: Faxi: Avoinna 24 h/vrk Henkilökunta Johtaja Tove Sundman Johtava kriisityöntekijä Tiina Korvenranta 7 sosiaalityöntekijä 9 kriisityöntekijä kanslisti ANNA CANTELL-FORSBOM 9

10 TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa kuntalaisten välittömään avuntarpeeseen silloin, kun jokin ennakoimaton psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen tai muu äkillinen tilanne vaatii ulkopuolisten auttajien väliintuloa, kriisivaiheen yli auttamista ja jatkotoimenpiteiden järjestämistä. Sosiaali- ja kriisipäivystys huolehtii virka-ajan ulkopuolella viranomaistehtävistä, kuten lastensuojeluilmoitusten tutkimisesta, lasten kiireellisistä sijoituksista ja eräissä tapauksissa toimeentulotuen myöntämisestä. ANNA CANTELL-FORSBOM 10

11 TOIMINTA-AJATUS (JATKOA) Sosiaali- ja kriisipäivystys on valmiudessa 24 h arki- ja suuronnettomuuksien varalta ja järjestää psykososiaaliset palvelut uhreille ja läheisille. Sosiaali- ja kriisipäivystys ehkäisee toiminnallaan kriisitilanteiden syntymistä, edistää kriisistä selviytymistä ja pyrkii kriisitilanteiden kielteisten seurausten minimointiin. Sosiaali- ja kriisipäivystys toimii kriisityön asiantuntijana suhteessa muihin auttajatahoihin. ANNA CANTELL-FORSBOM 11

12 TOIMINTAMUODOT puhelintyö kotikäynnit asiakastapaamiset sos.- ja kriisipäivystyksessä sekä muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä ja poliisilaitoksella asiakastyö yleisötilaisuuksissa ja -tapahtumissa auttamistyö onnettomuus- ja kriisitilanteissa jälkipuintitarpeen arviointi ja jälkipuintien järjestäminen yhteistyö- ja konsultointi: viranomaiset seurakunnat järjestöt ANNA CANTELL-FORSBOM 12

13 TYÖN SISÄLTÖALUEET Työskentely traumaattisen kriisin kohdanneiden ihmisten kanssa: esim. äkilliset kuolemantapaukset, onnettomuustilanteet, väkivaltatilanteet suuronnettomuustilanteet Perhekriisityö: parisuhdeongelmat, perhe- ja lähisuhdeväkivalta Psykososiaalinen työ: mielenterveyteen ja elämänhallintaan liittyvät vaikeudet, päihteiden ongelmakäyttö Taloudellinen tukeminen päivystysaikana: ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, väliaikaismajoitus Lastensuojelutyö: ls-ilmot, kiireelliset sijoitukset, nuoren kuulustelu, tapaamis- ja huoltajuuskiistat ANNA CANTELL-FORSBOM 13

14 Sosiaali- ja terveystoimen hälytyskaavio LÄÄNINHALLITUS HÄTÄKESKUS HUS PELA/VALVOMO p. XXXXXX fax XXXXX SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS p. XXXXXXXX PEIJAS YHTEISPÄIVYSTYS- LÄÄKÄRIT p. 040 XXXXX (tk-päivystäjä) p XXXX (vuorovastaava) Palvelupäällikkö Anna Cantell-Forsbom p Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen p. 040 XXXXX Palvelupäällikkö Anne Kaatra p. 040 XXXXX Palvelupäällikkö Hilkka Vihavainen p. 040 XXXXX Terveyspalvelujen johtaja Kirsi Savolainen Johtava ylilääkäri Toni Vuori Johtava ylilääkäri Anita Korhonen Johtava ylihammaslääkäri Jorma Suni p. 050 XXXXX p. 050 XXXXX p XXXX p. 040 XXXXX Tieto tapahtuneesta: * Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen p. 040 XXXXX * Viestintäpäällikkö Elina Kinnunen p. 050 XXXXXX * Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen p. 040 XXXXXX * Terveyspalvelujen johtaja Kirsi Savolainen p. 050 XXXXXX * Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen p XXXXX * Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva p XXXXX Henkinen huolto Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Ruokapalvelut HEHU VAPEPA Ruokapalvelujohtaja Hannele Vuorikoski p. 050 XXXXXX p p. 040 XXXX ANNA CANTELL-FORSBOM 14 Päivitetty

15 PSYKOSOSIAALINEN TUKI Psykososiaalinen tuki ja palvelut on kattotermi koko sille toiminnalle, jota järjestetään (suur)onnettomuuden tai muun erityistilanteen ihmisiin kohdistuvien seuraamusten rajoittamiseksi ja tapahtuman aiheuttaman psyykkisen stressin seuraamusten torjumiseksi ja lieventämiseksi (Hynninen ja Upanne 2006) ANNA CANTELL-FORSBOM 15

16 KRIISITUEN KÄSITTEIDEN SUHTEET TOISIINSA PSYKOSOSIAALINEN TUKI JA PALVELUT PSYYKKINEN HUOLTO SOSIAALITYÖ JA PALVELUT HENKINEN HUOLTO (SRK) PSYYKKINEN JÄLKIHOITO HENKINEN TUKI STM 1998:1 ANNA CANTELL-FORSBOM 16

17 KRIISIAPU Kriisiapua voi antaa kuka tahansa, joka on henkisesti tasapainoinen eikä itse tarvitse tukea ja vahvistusta. Auttajan ei esimerkiksi tarvitse olla perehtynyt psykologiaan. Sekä auttajalle että kriisissä olevalle on sen sijaan hyödyksi, jos ei pyritä auttamaan mitenkään aktiivisesti vaan ollaan vain lähimmäisenä läsnä. (Hammarlund 2004, s.57) ANNA CANTELL-FORSBOM 17

18 PSYYKKINEN JÄLKIHOITO Psyykkinen (henkinen) ensiapu Jälkipuinti (Debriefing) Purkukokous (Defusing) Terapiat ANNA CANTELL-FORSBOM 18

19 HENKINEN TUKI "Henkisellä tuella tarkoitetaan omatoimista, sosiaalisen verkoston, mielenterveystyön ammattihenkilöihin kuulumattomien auttajien, vapaaehtoisjärjestöjen ja mahdollisten muiden organisaatioiden tukitoimintaa, jota harjoitetaan stressitapahtuman jälkeen" (Castrén ym. 2006, 132) ANNA CANTELL-FORSBOM 19

20 HENKINEN HUOLTO "Henkisen huollon tehtävänä on antaa onnettomuuden uhreille ja omaisille henkistä tukea. Tuki on luonteeltaan palvelua, lähellä oloa ja ahdistuksen vastaanottamista. Tukea annetaan tarvittaessa myös pelastustyöhön osallistuvalle henkilöstölle. HeHussa on mukana seurakuntien kriisityön erityiskoulutuksen saaneita viran- ja toimenhaltijoita, joiden virkatehtäviin toimintaan osallistuminen kuuluu (Esko, teoksessa Castrén ym. 2006, 113) ANNA CANTELL-FORSBOM 20

21 Viranomaisyhteistyö suuronnettomuuksissa ja isommissa päivittäisonnettomuuksissa Myyrmannin pommiräjähdys 2002 (-2008) Keski-Aasian tsunami-katastrofi (-2008) Lontoon pommi-iskut 2005 Libanonin evakuointilennot 2006 Jokelan koulusurmat 2007 Malagan bussiturma 2008 Tulipalot Liikenneonnettomuudet Vakavat onnettomuudet, kuolemantapaukset Uhkaavat tilanteet SAR-harjoitukset, viranomaisyhteistyön harjoittelua lentokentällä Ankkarock, ym. viranomaisyhteistyö tapahtumissa ANNA CANTELL-FORSBOM 21

22 VAPAAEHTOISET SOSIAALIVIRANOMAISTEN TYÖN TUKENA ANNA CANTELL-FORSBOM 22

23 TOIMINTA ON VIRANOMAISJOHTOISTA Miksi? Lait määrittävät viranomaisen velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka huomioitava myös suuronnettomuustilanteissa ANNA CANTELL-FORSBOM 23

24 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA KRIISITYÖSTÄ ARKIPÄIVÄN KRIISEISSÄ JA SUURONNETTOMUUKSISSA Valmius akuutteihin kriiseihin edellyttää: suunnittelua, sopimuksia, yhteisiä toimintamalleja, sääntöjä (valmiussuunnitelma, hälytyskaavio, tilannekuvajärjestelmä, yhteistyö VaPePan, HeHu:n ja toisten viranomaisten kanssa) selkeä työnjako, luottamus ammattitaidon ylläpitämistä, kouluttautumista, riittävät resurssit, toimitilat, välineet, henkilöstö harjoittelua, toimintamallien testaamista, tiedottaminen arviointia, kokemusten jälkipuintia, kokemuksista oppimista työntekijöiden jaksamisesta huolehtimista, työnohjaus, tilanteiden jälkipurku, keskustelumahdollisuus ANNA CANTELL-FORSBOM 24

25 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN Tilannekuva; eri toimijoiden/toimintapisteiden tilannekuvat ja kokonaiskuva Eri toimijoilla oltava selvillä omat tehtävät, vastuut ja valtuudet, myös se, mihin valtuudet eivät riitä, tietosuojakysymykset Johtovastuut selvät, tehtävien jakaminen Tiedonkulku ja tiedottaminen ulospäin Määräaikaispalaverit Tilannepäiväkirja Työvuorojen suunnittelu, tauot, resurssien riittävyys ANNA CANTELL-FORSBOM 25

26 LENTOKENTTÄYHTEISTYÖ, SUURONNETTOMUUDET, SAR-HARJOITUKSET Vaativa moniviranomaistilanne Vapepalla tehtäviä sekä (pelastuksen) ja lääkinnän alaisuudessa että poliisin ja sosiaalitoimen ja/tai psykososiaalisen tuen tehtävissä Johtamisjärjestelmä: HAL-JOKE = hallinnollinen johtokeskus PEL-JOKE = pelastuksen johtokeskus TUJE = tukitoimintojen johtoelin TOJE = toiminnallinen johtoelin VIHKO = vihreät, loukkaantumattomat uhrit OMAISTEN KOKOONTUMISPAIKKA ANNA CANTELL-FORSBOM 26

27 SAR-Tukitoimintojen johtoelin TUJE Kuvaan on lisätty katkoviivoitettu kehys lentoasemalla Aasian katastrofin yhteydessä sovellettuna käytettyjen toimintojen ympärille. TUJE tukitoimintojen johto PEL-JOKE yleisjohto TOJE toiminta-alueen johto TUTKINTA Toimijat Poliisi Lääkintä Lentoasema Sosiaali- ja kriisipäivystys Lentoyhtiöt Raja SPR Kokoamispaikan toiminta Omaissektori - Polaria - johtopaikka siirtyy pelastusasemalle Sairaalat - alueen sairaalat Johtovastuu - tietojen keruu - vartiointi Johtovastuu - tietojen keruu - turvallisuus Johtovastuu - tietojen keruu vartiointi Potilasturvallisuus Potilasturvallisuus Potilasturvallisuus Tilan käyttövalmius - tietojen keruu - muiden toimijoiden avustaminen - Tilan käyttövalmius - tietojen keruu - muiden toimijoiden avustaminen Johtopaikan käyttövalmius Tietojen keruu - Call Center - jälkihoidon käynnistäminen Tietojen keruu - Call Center - jälkihoito ja omaistuki Jälkihoito ja omaistuki - Call Center Eristys- ja vartiointi - tietojen keruu - maahantulo Eristys- ja vartiointi - tietojen keruu - maahantulo Maahantulo Tietojen keruu - jälkihoidon käynnistäminen Tietojen keruu -jälkihoito ja omaistuki Jälkihoito ja omaistuki Avustustehtävät: - potilasturvallisuus - tietojen keruu - jälkihoidon käynnistäminen Avustustehtävät: - potilasturvallisuus - tietojen keruu - jälkihoito ja omaistuki n Jälkihoidon ja omaistuen avustustehtävät Hotellit - Ramada ja Cumulus Johtovastuun vaihto - vartiointi- ja turvallisuus - virka-aputehtävät Potilasturvallisuus Johtopaikan käyttövalmius Jälkihoito- ja omaistuki - Call Center Maahantulo Johtovastuun vastaanotto - jälkihoito ja omaistuki Jälkihoidon ja omaistuen avustustehtävät Johto- ja koordinointivastuu läänintasolle Tutkinta ja virka-avut Potilasturvallisuus Johtopaikan käyttövalmius Jälkihoito ja omaistuki Maahantulo Jälkihoito ja omaistuki ANNA CANTELL-FORSBOM 27 Jälkihoidon ja omaistuen avustustehtävät

28 MALAGAN BUSSITURMAN PSYKOSOSIAALINEN TUKI Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystykselle lentokentän poliisilta tieto bussiturmasta Malagassa klo Bussissa saadun tiedon mukaan 48 suomalaista, joista 8 kuollut ja 16 loukkaantunut. Kaikki matkustajat jäävät Espanjaan. Hälytys myös Ulkoministeriön valmiuspäälliköltä psykososiaalisten palvelujen erityisasiantuntijalle klo Finnairin kone Malagasta saapui klo Lentokentälle pyydettiin (STM, UM, SM, ESLH, Finnair, Finavia) sosiaali- ja kriisipäivystyksen edustajia varmistamaan mahdollisten järkyttyneiden muiden matkustajien ja vastaanottamaan tulleiden omaisten psykososiaalinen tuki. Hälytettiin tueksi Vapepan (= SPR ja Vantaan HeHu) edustajat ANNA CANTELL-FORSBOM 28

29 MALAGAN KOTIUTUSLENNOT Su Aamuyöllä kolme normaalia lomalentoa, joita vastassa varmuuden vuoksi viranomaiset ja vapaaehtoiset Su Illalla loukkaantumattomat ja lievästi loukkaantuneet, Ti La vastassa viranomaiset ja vapaaehtoiset sekä omaisia Yöllä saapui loukkaantuneita potilaita ja heidän Malagaan lähteneitä omaisiaan sekä Malagaan lähteneen kriisiryhmän jäseniä, vastassa viranomaiset ja vapaaehtoiset sekä omaisia Aamulla saapui vaikeimmin loukkaantuneet, menehtyneet sekä omaisia, työntekijät, vastassa viranomaiset ja vapaaehtoiset sekä omaisia, KRP vastasi menehtyneistä ja heidän omaisistaan ANNA CANTELL-FORSBOM 29

30 VIRANOMAISTEN JA VAPAAEHTOISTEN TUKI ESPANJASSA Bussiturman satuttua Aurinkomatkojen opas otti yhteyttä Aurinkorannikon srk diakonipappiin Timo Sainioon, joka vaimonsa kanssa meni päivystämään Torremolinosin Griego Mar hotelliin, johon kuljetettiin ne onnettomuudessa olleet, joita ei viety sairaalaan. Espanjassa suomalaisten tukena oli Suomesta lennätetyt UM:n lääkinnän ja psykososiaalisen tuen edustajat, matkatoimiston ja seurakunnan (Hannu Honkkila) edustajat. Seurakunnan (20 hlöä) ja Espanjan punaisen ristin vapaaehtoiset olivat välttämättömänä tukena eri sairaaloissa hoidettavina olleille suomalaisille potilaille ja heidän omaisilleen. Päivittäin aamu- ja iltapalaverit, joissa koordinoitiin (viranomaisten ja) vapaaehtoisten työtä. ANNA CANTELL-FORSBOM 30

31 SUNNUNTAI LENTOKENTTÄ Sunnuntain vastaisena yönä Espanjasta saapui kolme koneellista matkustajia (yht. 229), joista osa ollut onnettomuuspaikalla ja mahdollisesti nähnyt siellä olleita uhreja. Paikalla lentokentällä oli UM:n, ESLH:n, Finnairin, Finavian, Aurinkomatkojen, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen, SPR:n ja HeHu:n edustajia. Saapuvat koneet ohjattiin kotimaan terminaaliin, joka oli yöllä tyhjä. Viranomaiset ja vapaaehtoiset olivat lentokentällä valmiudessa, mikäli tuen tarvetta ilmenee. ANNA CANTELL-FORSBOM 31

32 LENTOKONEIDEN SAAPUMINEN YÖLLÄ Klo 03.19: Ensimmäinen kone laskeutui. Matkustajat eivät osoittaneet tarvetta keskusteluille ja tuelle. Vastaanottamassa olevia omaisia ei ollut paikalla. Klo Toinen kone laskeutui. Koneessa kaksi henkilöä, jotka olleet paikalla bussiturmassa. Ei tarvetta tukeen. Klo Kolmas kone laskeutui. Koneessa henkilöitä, jotka olleet Malagassa jälkimmäisessä bussissa ja joutuneet odottamaan pelastus- ja raivaustöitä useita tunteja, nähneet onnettomuusbussin ja uhreja. Muutama henkilö kommentoi tapahtunutta. Ei varsinaista tuen tarvetta. ANNA CANTELL-FORSBOM 32

33 SUNNUNTAI-PÄIVÄ STM:n valmiusyksiköstä vahvistus sille, että Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys organisoi kriisitukea Malagasta kotiutettaville bussisurmassa mukana olleille henkilöille. Yhteydet HUS:n lääkinnälliseen yksikköön, Finnairiin, SPR:iin, ESLH:een ja Aurinkomatkoihin - käytännönjärjestelyistä ja aikatauluista sopiminen. HUS:n lääkinnällinen yksikkö ja SPR:n (psykologien) delegaatio lähtevät Malagaan valmistelemaan suomalaisten matkustajien kotiutuslentoja. Lähtö sunnuntaina klo Samalla lennolla Malagaan lähti myös loukkaantuneiden ja menehtyneiden omaisia. ANNA CANTELL-FORSBOM 33

34 SUNNUNTAI-ILTA Malagaan klo lähtevästä koneesta joudutaan lähtöhetkellä poistamaan omaisena matkalle lähtenyt nuori mies, joka saa juuri ennen koneen lähtöä kuulla sisarensa menehtyneen bussiturmassa. Järkyttynyt ja huonovointinen mies ohjataan lentokentän kappeliin, johon Finnairin edustaja järjestää virvokkeita ja Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen edustaja on paikalla tukemassa ja selvittämässä asiaa. Paikalle soitetaan miehen lähiomainen, joka tulee noutamaan hänet kotiin. Odotusta kestää noin kaksi tuntia, jona aikana sisaren menetystä käydään läpi ja ollaan puhelimitse yhteydessä omaisiin. ANNA CANTELL-FORSBOM 34

35 SUNNUNTAI-ILTA Klo Malagasta saapuu loukkaantumattomia tai lievästi loukkaantuneita matkustajia 14 kpl. Vastaanottamassa on omaisia ja läheisiä. Paikalla HUS:n lääkinnän edustus (5 henkilöä), Finavian matkustuksen ohjauksen edustus, SPR (7), Sos-auto (2), HeHu (4) Lentokentälle organisoitiin vastaanottopaikka sekä omaisille odotustila, johon saapuvat matkustajat alkutarkastuksen jälkeen ohjataan. Poliisi haki matkustajat koneesta alkutarkastukseen, jossa matkustajien tiedot kirjattiin, lääkintä tarkasti terveydentilan ja poliisi haastatteli tapahtuneesta. Yhteystietoihin kirjattiin myös lupa myöhemmästä yhteydenotosta kotipaikkakunnalla. Osalle lääkinnällistä ensihoitoa (siteiden vaihtaminen tms.) Ihmiset järkyttyneitä, helpottuneita kotiin pääsystä. Heidät ohjattiin pois lentokentältä suojaten median haastattelu- ja kuvausyrityksiltä, mistä tuli paljon kiitosta. ANNA CANTELL-FORSBOM 35

36 MAANANTAI Päivän aikana lukuisia yhteydenottoja Malagaan sekä HUS:n ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen välillä. Suunnittelukokouksia ESLH:n, lentokentän, Finnairin ja matkajärjestäjien kanssa. Tiedot kotiutettavien potilaiden kunnosta ja jatkohoitopaikoista vaihtelivat, samoin lennolla saapuvien lukumäärä. Lopullinen tieto (12 potilasta + omaiset) vahvistui vasta koneen lähtiessä Malagasta maanantai-iltana. Vastaanottopaikaksi saatiin lentokentän VIP-tilat, jotka soveltuivat tarkoitukseen erinomaisesti. Vastaanottamassa lääkinnän (HUS), sairaankuljetuksen (HUS ja KUP), Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen, vapaaehtoisten (SPR ja HeHu), poliisin (KRP ja lentokentän poliisi), lentokentän, lentoyhtiön ja matkanjärjestäjän edustajat sekä ministeriöiden ja lääninhallituksen edustajat. ANNA CANTELL-FORSBOM 36

37 MAANANTAI , jatkoa Kone laskeutui yöllä klo Kävelemään kykenevät loukkaantuneet ja omaiset ohjattiin kirjautumispisteeseen, josta lääkärintarkastukseen, KRP:n maahantuloselvitykseen, kriisipalveluun ja joko kotiin tai jatkohoitoon sairaalaan. Kaikilta varmistettiin kriisituen tarjoaminen kotipaikkakunnalla. Vastassa olleet omaiset ja kotiin lähtevät loukkaantuneet ohjattiin rauhassa pois kentältä (medialta suojaaminen). Paareilla kuljetettavien kirjaaminen ja tarkastus suoritettiin lentokoneessa ja/tai kentällä, josta heidät siirrettiin suoraan koneen vieressä odottaviin ambulansseihin. Median edustajille osoitettiin rajattu alue, jossa annettiin haastatteluja ja järjestettiin kuvausmahdollisuus sovitusti. ANNA CANTELL-FORSBOM 37

38 TIISTAI PERJANTAI Säännölliset yhteydet Malagan sairaaloihin, HUS:n ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa. Käytännönjärjestelyistä sopimisia eri toimijoiden kanssa; lentoaikataulut, koneen muutostyöt jne. Tilanteiden jatkuvasti muuttuessa tarvittavan työntekijä ja vapaaehtoisten määrän päivittäminen. Suomeen saapuneiden henkilöiden saaman tuen varmistaminen. ANNA CANTELL-FORSBOM 38

39 LAUANTAI Klo 8.55 kone laskeutui. Kyydissä seitsemän vaikeimmin loukkaantunutta, heidän omaisiaan, Malagaan lähteneet työntekijät ja vapaaehtoiset sekä vainajien arkut. Lentokoneeseen oli asennettu paarit niille potilaille, joiden tila ei mahdollistanut istuma-asennossa matkustamista. Vastaanotto järjestettiin kuten edellisessäkin kotiutuslennossa; kävelemään kykenevät tai pyörätuolilla liikkuvat ohjattiin vastaanottohalliin kirjattavaksi ja tarkastukseen, paaripotilaat siirrettiin koneesta suoraan ambulansseihin ja tiedot kerättiin koneessa ja/tai kentällä. Vainajien arkut siirrettiin koneesta vasta, kun muut matkustajat ja omaiset olivat poistuneet lentokentältä. ANNA CANTELL-FORSBOM 39

40 ARVIOITA KOTIUTUSTYÖN SUJUMISESTA JA VIRANOMAISTEN JA VAPAAEHTOISTEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kaikki sujui hyvin. Eri viranomaisten ja vapaaehtoisten keskinäinen työnjako ja yhteistyö sujui hyvin. Tsunamin kokemusten perusteella lentokentällä eri toimijoiden kesken toiminta onnistui erittäin hyvin. Käytännön järjestelyt onnistuivat. Viranomaisten innokkuus hoitaa suomalaisten kotiuttaminen ja huolehtia tiedottamisesta esimerkillisesti, aiheutti varsinkin kriisin alussa ylireagointia ja yliresursointia. Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen rooli kriisiavun organisoinnissa ja koordinoinnissa oli hankalaa: paineita järjestää paikalle paljon työntekijöitä, tuen tarvetta kuitenkin rajallisesti -> työntekijöiden turhautumista ja väkisin auttamisen tunnetta. ANNA CANTELL-FORSBOM 40

41 Tulla lujaksi pysyä pehmeänä siinä haavetta kylliksi yhdelle elämälle -Tommy Tabermann- ANNA CANTELL-FORSBOM 41

PSYKOSOSIAALINEN TUKI JA PALVELUT TSUNAMIKATASTROFIN KOKENEILLE VANTAALAISILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN

PSYKOSOSIAALINEN TUKI JA PALVELUT TSUNAMIKATASTROFIN KOKENEILLE VANTAALAISILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN PSYKOSOSIAALINEN TUKI JA PALVELUT TSUNAMIKATASTROFIN KOKENEILLE VANTAALAISILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Hoitotyön johtamisen koulutusohjelma Pro gradu-tutkielma Päivi

Lisätiedot

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille Kriisitoimintaohjetta on työstetty yhteistyössä piirien sekä Partioaseman viestintätoimihenkilöiden kanssa. Työstämistä on tehty vuosien

Lisätiedot

kriisistä kriisiin 20 vuotta Katsaus psykologien valmiusryhmän historia an

kriisistä kriisiin 20 vuotta Katsaus psykologien valmiusryhmän historia an kriisistä kriisiin 20 vuotta 1 Kriisistä kriisiin 20 vuotta Katsaus psykologien valmiusryhmän historia an 2 kriisistä kriisiin 20 vuotta kriisistä kriisiin 20 vuotta 3 Sisältö Saatteeksi... 4 katsaus psykologien

Lisätiedot

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s Raahen k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s 2 0 0 8 Raahen kaupunki Opetustoimi Koulun valmiusryhmään kuuluvat yleensä: * Rehtori tai vararehtori, * Kouluterveydenhoitaja, * Koulupsykologi ja kuraattori

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 19.4.2011 29 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2. Mitä esiopetuksen

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset 1. Psykososiaalisen tuen merkitys Liite 5 Traumaattisten tilanteiden kuten onnettomuuksien jälkeen

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:13. Työryhmämuistio. sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:13. Työryhmämuistio. sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:13 SUURONNETTOMUUDEN UHRIEN LÄÄKINNÄLLISEN EVAKUointi- VALMIUDEN KEHITTÄMINEN Työryhmämuistio sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Luonnos 11.2.2009 ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Jokaisen kaupungin työntekijän velvollisuus on ilmoittaa poikkeavasta tilanteesta esimiehelle tarvittaessa tehdä ilmoitus suoraan hätäkeskukseen numeroon 112

Lisätiedot

PÄIHDEOHJE 2008. Hyväksytty piirihallituksessa V / 2008. Lähdemateriaalina: Varsinais-Suomen Partiolaiset ry:n ohje

PÄIHDEOHJE 2008. Hyväksytty piirihallituksessa V / 2008. Lähdemateriaalina: Varsinais-Suomen Partiolaiset ry:n ohje 1/5 16.4.2008 Hyväksytty piirihallituksessa V / 2008 Lähdemateriaalina: Varsinais-Suomen Partiolaiset ry:n ohje PÄIHDEOHJE 2008 Päihteistä puhutaan julkisuudessa paljon, eivätkä pääkaupunkiseutulaiset

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Hyvä oppiminen syntyy hyvinvoivasta oppilaasta Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Sivistyslautakunta 19.04.2011 29 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2011 38 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma 2013 1 2 Sisällys ALKUSANAT 4 1. PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA 6 1.1. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä 6 1.2. Perhe- ja

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Toimintamalli Raahen seutukunnassa

Toimintamalli Raahen seutukunnassa RAAHEN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Toimintamalli Raahen seutukunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn, puuttumiseen ja hoitoon Päivitetty 22.12.2008/Pauliina Tuomivaara/Perheneuvola 1 1

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 YHTEISTYÖTAHOT Aikuissosiaalityö A-klinikka Kotipalvelu Koulutoimi Lastensuojelu Mielenterveystoimi Perheneuvola Perheasiainneuvottelukeskus Perhetyö Poliisi Päivähoito Seurakunta Sovittelu Terveyskeskus

Lisätiedot

Salli Saari, dosentti, kriisipsykologi Tornio 22.5.2014

Salli Saari, dosentti, kriisipsykologi Tornio 22.5.2014 Salli Saari, dosentti, kriisipsykologi Tornio 22.5.2014 Tulisi perustua siihen, mitä on tapahtunut, siihen miten ihmiset reagoivat Psyykkisen sokin vaikutukset Se mitä tapahtuu ei tunnu todelta Suurin

Lisätiedot

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä.

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä. TOMMI HAUTANIEMI - AILA JÄRVENPÄÄ ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI JULKAISUSARJA B: Raportit ISBN 952-452-034-6 Painatus: 2003 Julkistaminen: 10.2.2004 HENKIINEN ENSIIAPU KESKUSSAIIRAALASSA Myyntitiedot:

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta OHJE 29.3.2012 Vastaanottoyksikkö/Olli Snellman ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Lapsen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot