VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN JA VIRANOMAISTEN YHTEISTYÖ ESIMERKKINÄ MALAGAN BUSSITURMA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN JA VIRANOMAISTEN YHTEISTYÖ ESIMERKKINÄ MALAGAN BUSSITURMA 2008"

Transkriptio

1 VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN JA VIRANOMAISTEN YHTEISTYÖ ESIMERKKINÄ MALAGAN BUSSITURMA 2008 Kirkot kriisien kohtaajana seminaari Tove Sundman johtaja Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys ANNA CANTELL-FORSBOM 1

2 ESITYKSEN RUNKO: SOSIAALITOIMEN TEHTÄVÄT, LAKISÄÄTEISET VIRANOMAISTEHTÄVÄT VANTAAN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS HÄLYTYS SUURONNETTOMUUSTILANTEISSA AKUUTTI KRIISITYÖ VIRANOMAIS-VAPAAEHTOIS-YHTEISTYÖ KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ MALAGAN BUSSITURMAN KRIISIAUTTAMISESSA ANNA CANTELL-FORSBOM 2

3 SOSIAALIHUOLLON TEHTÄVÄT YLEISESTI Sosiaalihuollon tehtävänä on: edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. ANNA CANTELL-FORSBOM 3

4 SOSIAALIHUOLLON TEHTÄVÄT Kunnan velvollisuutena on järjestää sosiaalihuoltoa asukkailleen ja kiireellisessä tapauksessa myös kunnassa (tilapäisestikin) oleskelevalle henkilölle ANNA CANTELL-FORSBOM 4

5 SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNTÖ Yleislakina Sosiaalihuoltolaki (710/1982) Lisäksi eri palveluja koskevia erityislakeja esim. toimeentulotukilaki (1412/1997), lastensuojelulaki (417/2007), laki kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977) Valmiuslaki (1080/1991) jota juuri uudistetaan tuo velvoitteita varautumiseen Lisäksi mm: pelastuslaki (468/2003), ulkomaalaislaki (301/2004), laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta (493/1999) ANNA CANTELL-FORSBOM 5

6 POIKKEUSOLOIHIN VARAUTUMINEN SOSIAALITOIMESSA Useimmat erityistilanteet edellyttävät sosiaalitoimelta ruokahuollon ja majoituksen järjestämistä sekä sosiaalipalvelujen kasvavaan tarpeeseen vastaamista. Sosiaalitoimen toimintoja joko lisätään tai supistetaan häiriötilanteen vakavuuden ja luonteen mukaan. Poikkeusoloissa lisääntyviä tehtäviä voivat olla mm. lasten päivähoito (ympärivuorokautisen hoidon tarve kasvaa), lastensuojelu, kotipalvelu, sosiaalityö, psykososiaalinen tuki. Supistuvia toimintoja ovat esim. hallinto, suunnittelu, päihdehuolto, ehkäisevä työ. Normaaliolojen ja häiriötilanteiden erottaminen toisistaan voi olla hankalaa, toiminnan on kuitenkin jatkuttava aina häiriöttä. ANNA CANTELL-FORSBOM 6

7 LASTEN SUOJELU KRIISITILANTEISSA Fyysisen turvallisuuden varmistaminen Psyykkisen turvallisuuden varmistaminen aikuisen läsnäololla, rauhoittamisella ja rauhoittelulla Suojaaminen medialta ja muilta häiritseviltä tekijöiltä (vaitiolovelvollisuus!) Aikuisen vastuunotto tilanteessa Mahdollisimman nopea yhteyden luominen lapsen läheisiin (myös fyysisen läsnäolon mahdollistaminen) Lapsen terveydentilan tarkistuttaminen, lapsi ei aina pysty ilmaisemaan tuntemuksiaan ANNA CANTELL-FORSBOM 7

8 Viime sijassa lastensuojeluviranomaisella on velvollisuus turvata lapsen tarvitsema huolenpito kiireellisellä sijoituksella lastensuojelulain 38 :n mukaisesti Jos lapsi on jäljempänä 40 :ssä mainitusta syystä välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshuoltoon taikka järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito ja huolto Kiireellisestä sijoituksesta voi päättää sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä sosiaalityöntekijä, jolla on ammatillinen kelpoisuus Kun peruste kiireelliselle sijoittamiselle on lakannut, on tehtävä välittömästi päätös sijoituksen lakkaamisesta muutoin raukeaa 30 vuorokauden kuluttua ANNA CANTELL-FORSBOM 8

9 VANTAAN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS Osoite: Peltolantie 2 B, Vantaa (Tikkurila) Viranomaispuhelin: Asiakaspuhelin: Faxi: Avoinna 24 h/vrk Henkilökunta Johtaja Tove Sundman Johtava kriisityöntekijä Tiina Korvenranta 7 sosiaalityöntekijä 9 kriisityöntekijä kanslisti ANNA CANTELL-FORSBOM 9

10 TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa kuntalaisten välittömään avuntarpeeseen silloin, kun jokin ennakoimaton psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen tai muu äkillinen tilanne vaatii ulkopuolisten auttajien väliintuloa, kriisivaiheen yli auttamista ja jatkotoimenpiteiden järjestämistä. Sosiaali- ja kriisipäivystys huolehtii virka-ajan ulkopuolella viranomaistehtävistä, kuten lastensuojeluilmoitusten tutkimisesta, lasten kiireellisistä sijoituksista ja eräissä tapauksissa toimeentulotuen myöntämisestä. ANNA CANTELL-FORSBOM 10

11 TOIMINTA-AJATUS (JATKOA) Sosiaali- ja kriisipäivystys on valmiudessa 24 h arki- ja suuronnettomuuksien varalta ja järjestää psykososiaaliset palvelut uhreille ja läheisille. Sosiaali- ja kriisipäivystys ehkäisee toiminnallaan kriisitilanteiden syntymistä, edistää kriisistä selviytymistä ja pyrkii kriisitilanteiden kielteisten seurausten minimointiin. Sosiaali- ja kriisipäivystys toimii kriisityön asiantuntijana suhteessa muihin auttajatahoihin. ANNA CANTELL-FORSBOM 11

12 TOIMINTAMUODOT puhelintyö kotikäynnit asiakastapaamiset sos.- ja kriisipäivystyksessä sekä muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä ja poliisilaitoksella asiakastyö yleisötilaisuuksissa ja -tapahtumissa auttamistyö onnettomuus- ja kriisitilanteissa jälkipuintitarpeen arviointi ja jälkipuintien järjestäminen yhteistyö- ja konsultointi: viranomaiset seurakunnat järjestöt ANNA CANTELL-FORSBOM 12

13 TYÖN SISÄLTÖALUEET Työskentely traumaattisen kriisin kohdanneiden ihmisten kanssa: esim. äkilliset kuolemantapaukset, onnettomuustilanteet, väkivaltatilanteet suuronnettomuustilanteet Perhekriisityö: parisuhdeongelmat, perhe- ja lähisuhdeväkivalta Psykososiaalinen työ: mielenterveyteen ja elämänhallintaan liittyvät vaikeudet, päihteiden ongelmakäyttö Taloudellinen tukeminen päivystysaikana: ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, väliaikaismajoitus Lastensuojelutyö: ls-ilmot, kiireelliset sijoitukset, nuoren kuulustelu, tapaamis- ja huoltajuuskiistat ANNA CANTELL-FORSBOM 13

14 Sosiaali- ja terveystoimen hälytyskaavio LÄÄNINHALLITUS HÄTÄKESKUS HUS PELA/VALVOMO p. XXXXXX fax XXXXX SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS p. XXXXXXXX PEIJAS YHTEISPÄIVYSTYS- LÄÄKÄRIT p. 040 XXXXX (tk-päivystäjä) p XXXX (vuorovastaava) Palvelupäällikkö Anna Cantell-Forsbom p Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen p. 040 XXXXX Palvelupäällikkö Anne Kaatra p. 040 XXXXX Palvelupäällikkö Hilkka Vihavainen p. 040 XXXXX Terveyspalvelujen johtaja Kirsi Savolainen Johtava ylilääkäri Toni Vuori Johtava ylilääkäri Anita Korhonen Johtava ylihammaslääkäri Jorma Suni p. 050 XXXXX p. 050 XXXXX p XXXX p. 040 XXXXX Tieto tapahtuneesta: * Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen p. 040 XXXXX * Viestintäpäällikkö Elina Kinnunen p. 050 XXXXXX * Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen p. 040 XXXXXX * Terveyspalvelujen johtaja Kirsi Savolainen p. 050 XXXXXX * Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen p XXXXX * Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva p XXXXX Henkinen huolto Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Ruokapalvelut HEHU VAPEPA Ruokapalvelujohtaja Hannele Vuorikoski p. 050 XXXXXX p p. 040 XXXX ANNA CANTELL-FORSBOM 14 Päivitetty

15 PSYKOSOSIAALINEN TUKI Psykososiaalinen tuki ja palvelut on kattotermi koko sille toiminnalle, jota järjestetään (suur)onnettomuuden tai muun erityistilanteen ihmisiin kohdistuvien seuraamusten rajoittamiseksi ja tapahtuman aiheuttaman psyykkisen stressin seuraamusten torjumiseksi ja lieventämiseksi (Hynninen ja Upanne 2006) ANNA CANTELL-FORSBOM 15

16 KRIISITUEN KÄSITTEIDEN SUHTEET TOISIINSA PSYKOSOSIAALINEN TUKI JA PALVELUT PSYYKKINEN HUOLTO SOSIAALITYÖ JA PALVELUT HENKINEN HUOLTO (SRK) PSYYKKINEN JÄLKIHOITO HENKINEN TUKI STM 1998:1 ANNA CANTELL-FORSBOM 16

17 KRIISIAPU Kriisiapua voi antaa kuka tahansa, joka on henkisesti tasapainoinen eikä itse tarvitse tukea ja vahvistusta. Auttajan ei esimerkiksi tarvitse olla perehtynyt psykologiaan. Sekä auttajalle että kriisissä olevalle on sen sijaan hyödyksi, jos ei pyritä auttamaan mitenkään aktiivisesti vaan ollaan vain lähimmäisenä läsnä. (Hammarlund 2004, s.57) ANNA CANTELL-FORSBOM 17

18 PSYYKKINEN JÄLKIHOITO Psyykkinen (henkinen) ensiapu Jälkipuinti (Debriefing) Purkukokous (Defusing) Terapiat ANNA CANTELL-FORSBOM 18

19 HENKINEN TUKI "Henkisellä tuella tarkoitetaan omatoimista, sosiaalisen verkoston, mielenterveystyön ammattihenkilöihin kuulumattomien auttajien, vapaaehtoisjärjestöjen ja mahdollisten muiden organisaatioiden tukitoimintaa, jota harjoitetaan stressitapahtuman jälkeen" (Castrén ym. 2006, 132) ANNA CANTELL-FORSBOM 19

20 HENKINEN HUOLTO "Henkisen huollon tehtävänä on antaa onnettomuuden uhreille ja omaisille henkistä tukea. Tuki on luonteeltaan palvelua, lähellä oloa ja ahdistuksen vastaanottamista. Tukea annetaan tarvittaessa myös pelastustyöhön osallistuvalle henkilöstölle. HeHussa on mukana seurakuntien kriisityön erityiskoulutuksen saaneita viran- ja toimenhaltijoita, joiden virkatehtäviin toimintaan osallistuminen kuuluu (Esko, teoksessa Castrén ym. 2006, 113) ANNA CANTELL-FORSBOM 20

21 Viranomaisyhteistyö suuronnettomuuksissa ja isommissa päivittäisonnettomuuksissa Myyrmannin pommiräjähdys 2002 (-2008) Keski-Aasian tsunami-katastrofi (-2008) Lontoon pommi-iskut 2005 Libanonin evakuointilennot 2006 Jokelan koulusurmat 2007 Malagan bussiturma 2008 Tulipalot Liikenneonnettomuudet Vakavat onnettomuudet, kuolemantapaukset Uhkaavat tilanteet SAR-harjoitukset, viranomaisyhteistyön harjoittelua lentokentällä Ankkarock, ym. viranomaisyhteistyö tapahtumissa ANNA CANTELL-FORSBOM 21

22 VAPAAEHTOISET SOSIAALIVIRANOMAISTEN TYÖN TUKENA ANNA CANTELL-FORSBOM 22

23 TOIMINTA ON VIRANOMAISJOHTOISTA Miksi? Lait määrittävät viranomaisen velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka huomioitava myös suuronnettomuustilanteissa ANNA CANTELL-FORSBOM 23

24 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA KRIISITYÖSTÄ ARKIPÄIVÄN KRIISEISSÄ JA SUURONNETTOMUUKSISSA Valmius akuutteihin kriiseihin edellyttää: suunnittelua, sopimuksia, yhteisiä toimintamalleja, sääntöjä (valmiussuunnitelma, hälytyskaavio, tilannekuvajärjestelmä, yhteistyö VaPePan, HeHu:n ja toisten viranomaisten kanssa) selkeä työnjako, luottamus ammattitaidon ylläpitämistä, kouluttautumista, riittävät resurssit, toimitilat, välineet, henkilöstö harjoittelua, toimintamallien testaamista, tiedottaminen arviointia, kokemusten jälkipuintia, kokemuksista oppimista työntekijöiden jaksamisesta huolehtimista, työnohjaus, tilanteiden jälkipurku, keskustelumahdollisuus ANNA CANTELL-FORSBOM 24

25 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN Tilannekuva; eri toimijoiden/toimintapisteiden tilannekuvat ja kokonaiskuva Eri toimijoilla oltava selvillä omat tehtävät, vastuut ja valtuudet, myös se, mihin valtuudet eivät riitä, tietosuojakysymykset Johtovastuut selvät, tehtävien jakaminen Tiedonkulku ja tiedottaminen ulospäin Määräaikaispalaverit Tilannepäiväkirja Työvuorojen suunnittelu, tauot, resurssien riittävyys ANNA CANTELL-FORSBOM 25

26 LENTOKENTTÄYHTEISTYÖ, SUURONNETTOMUUDET, SAR-HARJOITUKSET Vaativa moniviranomaistilanne Vapepalla tehtäviä sekä (pelastuksen) ja lääkinnän alaisuudessa että poliisin ja sosiaalitoimen ja/tai psykososiaalisen tuen tehtävissä Johtamisjärjestelmä: HAL-JOKE = hallinnollinen johtokeskus PEL-JOKE = pelastuksen johtokeskus TUJE = tukitoimintojen johtoelin TOJE = toiminnallinen johtoelin VIHKO = vihreät, loukkaantumattomat uhrit OMAISTEN KOKOONTUMISPAIKKA ANNA CANTELL-FORSBOM 26

27 SAR-Tukitoimintojen johtoelin TUJE Kuvaan on lisätty katkoviivoitettu kehys lentoasemalla Aasian katastrofin yhteydessä sovellettuna käytettyjen toimintojen ympärille. TUJE tukitoimintojen johto PEL-JOKE yleisjohto TOJE toiminta-alueen johto TUTKINTA Toimijat Poliisi Lääkintä Lentoasema Sosiaali- ja kriisipäivystys Lentoyhtiöt Raja SPR Kokoamispaikan toiminta Omaissektori - Polaria - johtopaikka siirtyy pelastusasemalle Sairaalat - alueen sairaalat Johtovastuu - tietojen keruu - vartiointi Johtovastuu - tietojen keruu - turvallisuus Johtovastuu - tietojen keruu vartiointi Potilasturvallisuus Potilasturvallisuus Potilasturvallisuus Tilan käyttövalmius - tietojen keruu - muiden toimijoiden avustaminen - Tilan käyttövalmius - tietojen keruu - muiden toimijoiden avustaminen Johtopaikan käyttövalmius Tietojen keruu - Call Center - jälkihoidon käynnistäminen Tietojen keruu - Call Center - jälkihoito ja omaistuki Jälkihoito ja omaistuki - Call Center Eristys- ja vartiointi - tietojen keruu - maahantulo Eristys- ja vartiointi - tietojen keruu - maahantulo Maahantulo Tietojen keruu - jälkihoidon käynnistäminen Tietojen keruu -jälkihoito ja omaistuki Jälkihoito ja omaistuki Avustustehtävät: - potilasturvallisuus - tietojen keruu - jälkihoidon käynnistäminen Avustustehtävät: - potilasturvallisuus - tietojen keruu - jälkihoito ja omaistuki n Jälkihoidon ja omaistuen avustustehtävät Hotellit - Ramada ja Cumulus Johtovastuun vaihto - vartiointi- ja turvallisuus - virka-aputehtävät Potilasturvallisuus Johtopaikan käyttövalmius Jälkihoito- ja omaistuki - Call Center Maahantulo Johtovastuun vastaanotto - jälkihoito ja omaistuki Jälkihoidon ja omaistuen avustustehtävät Johto- ja koordinointivastuu läänintasolle Tutkinta ja virka-avut Potilasturvallisuus Johtopaikan käyttövalmius Jälkihoito ja omaistuki Maahantulo Jälkihoito ja omaistuki ANNA CANTELL-FORSBOM 27 Jälkihoidon ja omaistuen avustustehtävät

28 MALAGAN BUSSITURMAN PSYKOSOSIAALINEN TUKI Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystykselle lentokentän poliisilta tieto bussiturmasta Malagassa klo Bussissa saadun tiedon mukaan 48 suomalaista, joista 8 kuollut ja 16 loukkaantunut. Kaikki matkustajat jäävät Espanjaan. Hälytys myös Ulkoministeriön valmiuspäälliköltä psykososiaalisten palvelujen erityisasiantuntijalle klo Finnairin kone Malagasta saapui klo Lentokentälle pyydettiin (STM, UM, SM, ESLH, Finnair, Finavia) sosiaali- ja kriisipäivystyksen edustajia varmistamaan mahdollisten järkyttyneiden muiden matkustajien ja vastaanottamaan tulleiden omaisten psykososiaalinen tuki. Hälytettiin tueksi Vapepan (= SPR ja Vantaan HeHu) edustajat ANNA CANTELL-FORSBOM 28

29 MALAGAN KOTIUTUSLENNOT Su Aamuyöllä kolme normaalia lomalentoa, joita vastassa varmuuden vuoksi viranomaiset ja vapaaehtoiset Su Illalla loukkaantumattomat ja lievästi loukkaantuneet, Ti La vastassa viranomaiset ja vapaaehtoiset sekä omaisia Yöllä saapui loukkaantuneita potilaita ja heidän Malagaan lähteneitä omaisiaan sekä Malagaan lähteneen kriisiryhmän jäseniä, vastassa viranomaiset ja vapaaehtoiset sekä omaisia Aamulla saapui vaikeimmin loukkaantuneet, menehtyneet sekä omaisia, työntekijät, vastassa viranomaiset ja vapaaehtoiset sekä omaisia, KRP vastasi menehtyneistä ja heidän omaisistaan ANNA CANTELL-FORSBOM 29

30 VIRANOMAISTEN JA VAPAAEHTOISTEN TUKI ESPANJASSA Bussiturman satuttua Aurinkomatkojen opas otti yhteyttä Aurinkorannikon srk diakonipappiin Timo Sainioon, joka vaimonsa kanssa meni päivystämään Torremolinosin Griego Mar hotelliin, johon kuljetettiin ne onnettomuudessa olleet, joita ei viety sairaalaan. Espanjassa suomalaisten tukena oli Suomesta lennätetyt UM:n lääkinnän ja psykososiaalisen tuen edustajat, matkatoimiston ja seurakunnan (Hannu Honkkila) edustajat. Seurakunnan (20 hlöä) ja Espanjan punaisen ristin vapaaehtoiset olivat välttämättömänä tukena eri sairaaloissa hoidettavina olleille suomalaisille potilaille ja heidän omaisilleen. Päivittäin aamu- ja iltapalaverit, joissa koordinoitiin (viranomaisten ja) vapaaehtoisten työtä. ANNA CANTELL-FORSBOM 30

31 SUNNUNTAI LENTOKENTTÄ Sunnuntain vastaisena yönä Espanjasta saapui kolme koneellista matkustajia (yht. 229), joista osa ollut onnettomuuspaikalla ja mahdollisesti nähnyt siellä olleita uhreja. Paikalla lentokentällä oli UM:n, ESLH:n, Finnairin, Finavian, Aurinkomatkojen, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen, SPR:n ja HeHu:n edustajia. Saapuvat koneet ohjattiin kotimaan terminaaliin, joka oli yöllä tyhjä. Viranomaiset ja vapaaehtoiset olivat lentokentällä valmiudessa, mikäli tuen tarvetta ilmenee. ANNA CANTELL-FORSBOM 31

32 LENTOKONEIDEN SAAPUMINEN YÖLLÄ Klo 03.19: Ensimmäinen kone laskeutui. Matkustajat eivät osoittaneet tarvetta keskusteluille ja tuelle. Vastaanottamassa olevia omaisia ei ollut paikalla. Klo Toinen kone laskeutui. Koneessa kaksi henkilöä, jotka olleet paikalla bussiturmassa. Ei tarvetta tukeen. Klo Kolmas kone laskeutui. Koneessa henkilöitä, jotka olleet Malagassa jälkimmäisessä bussissa ja joutuneet odottamaan pelastus- ja raivaustöitä useita tunteja, nähneet onnettomuusbussin ja uhreja. Muutama henkilö kommentoi tapahtunutta. Ei varsinaista tuen tarvetta. ANNA CANTELL-FORSBOM 32

33 SUNNUNTAI-PÄIVÄ STM:n valmiusyksiköstä vahvistus sille, että Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys organisoi kriisitukea Malagasta kotiutettaville bussisurmassa mukana olleille henkilöille. Yhteydet HUS:n lääkinnälliseen yksikköön, Finnairiin, SPR:iin, ESLH:een ja Aurinkomatkoihin - käytännönjärjestelyistä ja aikatauluista sopiminen. HUS:n lääkinnällinen yksikkö ja SPR:n (psykologien) delegaatio lähtevät Malagaan valmistelemaan suomalaisten matkustajien kotiutuslentoja. Lähtö sunnuntaina klo Samalla lennolla Malagaan lähti myös loukkaantuneiden ja menehtyneiden omaisia. ANNA CANTELL-FORSBOM 33

34 SUNNUNTAI-ILTA Malagaan klo lähtevästä koneesta joudutaan lähtöhetkellä poistamaan omaisena matkalle lähtenyt nuori mies, joka saa juuri ennen koneen lähtöä kuulla sisarensa menehtyneen bussiturmassa. Järkyttynyt ja huonovointinen mies ohjataan lentokentän kappeliin, johon Finnairin edustaja järjestää virvokkeita ja Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen edustaja on paikalla tukemassa ja selvittämässä asiaa. Paikalle soitetaan miehen lähiomainen, joka tulee noutamaan hänet kotiin. Odotusta kestää noin kaksi tuntia, jona aikana sisaren menetystä käydään läpi ja ollaan puhelimitse yhteydessä omaisiin. ANNA CANTELL-FORSBOM 34

35 SUNNUNTAI-ILTA Klo Malagasta saapuu loukkaantumattomia tai lievästi loukkaantuneita matkustajia 14 kpl. Vastaanottamassa on omaisia ja läheisiä. Paikalla HUS:n lääkinnän edustus (5 henkilöä), Finavian matkustuksen ohjauksen edustus, SPR (7), Sos-auto (2), HeHu (4) Lentokentälle organisoitiin vastaanottopaikka sekä omaisille odotustila, johon saapuvat matkustajat alkutarkastuksen jälkeen ohjataan. Poliisi haki matkustajat koneesta alkutarkastukseen, jossa matkustajien tiedot kirjattiin, lääkintä tarkasti terveydentilan ja poliisi haastatteli tapahtuneesta. Yhteystietoihin kirjattiin myös lupa myöhemmästä yhteydenotosta kotipaikkakunnalla. Osalle lääkinnällistä ensihoitoa (siteiden vaihtaminen tms.) Ihmiset järkyttyneitä, helpottuneita kotiin pääsystä. Heidät ohjattiin pois lentokentältä suojaten median haastattelu- ja kuvausyrityksiltä, mistä tuli paljon kiitosta. ANNA CANTELL-FORSBOM 35

36 MAANANTAI Päivän aikana lukuisia yhteydenottoja Malagaan sekä HUS:n ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen välillä. Suunnittelukokouksia ESLH:n, lentokentän, Finnairin ja matkajärjestäjien kanssa. Tiedot kotiutettavien potilaiden kunnosta ja jatkohoitopaikoista vaihtelivat, samoin lennolla saapuvien lukumäärä. Lopullinen tieto (12 potilasta + omaiset) vahvistui vasta koneen lähtiessä Malagasta maanantai-iltana. Vastaanottopaikaksi saatiin lentokentän VIP-tilat, jotka soveltuivat tarkoitukseen erinomaisesti. Vastaanottamassa lääkinnän (HUS), sairaankuljetuksen (HUS ja KUP), Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen, vapaaehtoisten (SPR ja HeHu), poliisin (KRP ja lentokentän poliisi), lentokentän, lentoyhtiön ja matkanjärjestäjän edustajat sekä ministeriöiden ja lääninhallituksen edustajat. ANNA CANTELL-FORSBOM 36

37 MAANANTAI , jatkoa Kone laskeutui yöllä klo Kävelemään kykenevät loukkaantuneet ja omaiset ohjattiin kirjautumispisteeseen, josta lääkärintarkastukseen, KRP:n maahantuloselvitykseen, kriisipalveluun ja joko kotiin tai jatkohoitoon sairaalaan. Kaikilta varmistettiin kriisituen tarjoaminen kotipaikkakunnalla. Vastassa olleet omaiset ja kotiin lähtevät loukkaantuneet ohjattiin rauhassa pois kentältä (medialta suojaaminen). Paareilla kuljetettavien kirjaaminen ja tarkastus suoritettiin lentokoneessa ja/tai kentällä, josta heidät siirrettiin suoraan koneen vieressä odottaviin ambulansseihin. Median edustajille osoitettiin rajattu alue, jossa annettiin haastatteluja ja järjestettiin kuvausmahdollisuus sovitusti. ANNA CANTELL-FORSBOM 37

38 TIISTAI PERJANTAI Säännölliset yhteydet Malagan sairaaloihin, HUS:n ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa. Käytännönjärjestelyistä sopimisia eri toimijoiden kanssa; lentoaikataulut, koneen muutostyöt jne. Tilanteiden jatkuvasti muuttuessa tarvittavan työntekijä ja vapaaehtoisten määrän päivittäminen. Suomeen saapuneiden henkilöiden saaman tuen varmistaminen. ANNA CANTELL-FORSBOM 38

39 LAUANTAI Klo 8.55 kone laskeutui. Kyydissä seitsemän vaikeimmin loukkaantunutta, heidän omaisiaan, Malagaan lähteneet työntekijät ja vapaaehtoiset sekä vainajien arkut. Lentokoneeseen oli asennettu paarit niille potilaille, joiden tila ei mahdollistanut istuma-asennossa matkustamista. Vastaanotto järjestettiin kuten edellisessäkin kotiutuslennossa; kävelemään kykenevät tai pyörätuolilla liikkuvat ohjattiin vastaanottohalliin kirjattavaksi ja tarkastukseen, paaripotilaat siirrettiin koneesta suoraan ambulansseihin ja tiedot kerättiin koneessa ja/tai kentällä. Vainajien arkut siirrettiin koneesta vasta, kun muut matkustajat ja omaiset olivat poistuneet lentokentältä. ANNA CANTELL-FORSBOM 39

40 ARVIOITA KOTIUTUSTYÖN SUJUMISESTA JA VIRANOMAISTEN JA VAPAAEHTOISTEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kaikki sujui hyvin. Eri viranomaisten ja vapaaehtoisten keskinäinen työnjako ja yhteistyö sujui hyvin. Tsunamin kokemusten perusteella lentokentällä eri toimijoiden kesken toiminta onnistui erittäin hyvin. Käytännön järjestelyt onnistuivat. Viranomaisten innokkuus hoitaa suomalaisten kotiuttaminen ja huolehtia tiedottamisesta esimerkillisesti, aiheutti varsinkin kriisin alussa ylireagointia ja yliresursointia. Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen rooli kriisiavun organisoinnissa ja koordinoinnissa oli hankalaa: paineita järjestää paikalle paljon työntekijöitä, tuen tarvetta kuitenkin rajallisesti -> työntekijöiden turhautumista ja väkisin auttamisen tunnetta. ANNA CANTELL-FORSBOM 40

41 Tulla lujaksi pysyä pehmeänä siinä haavetta kylliksi yhdelle elämälle -Tommy Tabermann- ANNA CANTELL-FORSBOM 41

Kriisin psykososiaaliset

Kriisin psykososiaaliset Kriisin psykososiaaliset vaikutukset Tove Sundman johtaja Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys Psykososiaalinen tuki Psykososiaalinen tuki ja palvelut on kattotermi koko sille toiminnalle, jota järjestetään

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset Tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoita koskeviin suuronnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varautuminen 18.11.2011 Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset Riikka Vikström, Helsingin sosiaali-ja

Lisätiedot

KRIISISTÄ SELVIYTYMINEN Maanpuolustuksen 16.täydennyskurssi Riikka Vikström Johtava kriisityöntekijä Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys

KRIISISTÄ SELVIYTYMINEN Maanpuolustuksen 16.täydennyskurssi Riikka Vikström Johtava kriisityöntekijä Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys KRIISISTÄ SELVIYTYMINEN 11.1.2017 Maanpuolustuksen 16.täydennyskurssi Riikka Vikström Johtava kriisityöntekijä Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys SISÄLTÖ PSYKOSOSIAALINEN TUKI TRAUMAATTINEN KRIISI TRAUMAATTISEN

Lisätiedot

Alueellisen henkisen ensiavun (HEA) toimintamalli suuronnettomuustilanteessa. Viranomaiset kriisissä seminaari

Alueellisen henkisen ensiavun (HEA) toimintamalli suuronnettomuustilanteessa. Viranomaiset kriisissä seminaari kiuru Keski Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalvelukuntayhtymä Alueellisen henkisen ensiavun (HEA) toimintamalli suuronnettomuustilanteessa Viranomaiset kriisissä seminaari 1.9.2016 Ulla Aspvik TtT,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009 30.3.2009 Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 25.3.2009 VARAUTUMISEN LÄHTÖKOHDAT Kirkon perustehtävän toteuttamien kaikissa olosuhteissa Varmistetaan valmiussuunnitelmissa.

Lisätiedot

Kouluttajaohje: Henkisen tuen heräteinfo - Henkisen ensiavun perusteita

Kouluttajaohje: Henkisen tuen heräteinfo - Henkisen ensiavun perusteita Kouluttajaohje: Henkisen tuen heräteinfo - Henkisen ensiavun perusteita Kesto: 3 tuntia (3*45 min) Ryhmä: noin 15 henkeä Tavoitteena on antaa perustietoa tekijöistä, jotka aiheuttavat stressiä onnettomuus-

Lisätiedot

Jotain vakavaa on tapahtunut Kriisin johtaminen kunnassa

Jotain vakavaa on tapahtunut Kriisin johtaminen kunnassa Jotain vakavaa on tapahtunut Kriisin johtaminen kunnassa Lahden tiedepäivä 29.11.2011 Maarit Pedak VTM ja KTM maarit.pedak@helsinki.fi Yhteisökriisit ja katastrofit julkishallinto mukana (Boin, Hart t,

Lisätiedot

Defusing-osaamisesta on hyötyä

Defusing-osaamisesta on hyötyä Defusing-osaamisesta on hyötyä Inka Poikela 21.10.2017 Psykososiaalisen tuen tarve näkyväksi Erilaiset kriisitilanteet Suomessa ja ulkomailla Sodat Suuronnettomuudet ja muut kriisitilanteet Suomessa 1990-luvun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Väestönsuojelun neuvottelupäivä 2013 Neuvotteleva virkamies Merja Rapeli 30.4.2013 Varautumisen lähtökohdat Lähtökohtana

Lisätiedot

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Uudenlaisen kriisityön alkuvaihe Ajoittuu 1980-luvun lopulle ja 1990-luvun alkupuolelle

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

Heräteinfo henkiseen tukeen

Heräteinfo henkiseen tukeen Heräteinfo henkiseen tukeen Henkisen ensiavun perusteita Kotimaan valmius Heräteinfo henkiseen tukeen Tavoitteena on antaa perustietoa tekijöistä, jotka aiheuttavat stressiä onnettomuus- ja erityistilanteissa.

Lisätiedot

Kriisityön organisointi opiskelijoita koskettavissa suuronnettomuuksissa

Kriisityön organisointi opiskelijoita koskettavissa suuronnettomuuksissa Tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoita koskeviin suuronnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varautuminen 18.11.2011 Kriisityön organisointi opiskelijoita koskettavissa suuronnettomuuksissa Salli Saari

Lisätiedot

HENKINEN ENSIAPU SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALASSA 2010

HENKINEN ENSIAPU SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALASSA 2010 HENKINEN ENSIAPU SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALASSA 2010 HENKINEN ENSIAPU SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALASSA 835016 (privatel) 044 4155016 (ulkoa) 24/7 www.epshp.fi Yksiköiden kotisivut Henkinen ensiapu HENKINEN ENSIAPU

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

ENSIHOITO JA TRIAGE TOIMINTA MERELLÄ. 1. Yleistä

ENSIHOITO JA TRIAGE TOIMINTA MERELLÄ. 1. Yleistä Versio 4.3.2014 1 (4) ENSIHOITO JA TRIAGE TOIMINTA MERELLÄ 1. Yleistä Merellä tapahtuvassa onnettomuudessa johto- ja toimintavastuu on meripelastusviranomaisilla. Sairaanhoitopiirien ensihoitopalvelu vastaa

Lisätiedot

Raideliikenneonnettomuus Satakunta A214

Raideliikenneonnettomuus Satakunta A214 Raideliikenneonnettomuus Satakunta A214 Hätäkeskus Eliisa Kähtävä Mitä on tapahtunut ja missä? Ilmoittaja junassa: jotain kauheaa tapahtunut, rysähti, ihmiset lentelee, ne makaa tuolla Päivystäjän arvio:

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien sosiaali- ja terveysjohdon seminaari, Pohtimolampi 7.11.2013 Lapin aluehallintovirasto, sosiaalihuollon

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

Vapaaehtoiset osana sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista

Vapaaehtoiset osana sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista Vapaaehtoiset osana sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista Turvallisuuskomitean järjestöseminaari 2.10.2014 Neuvotteleva virkamies 6.10.2014 Esityksessä käsiteltäviä asioita Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

KIRKON HENKINEN HUOLTO (HeHu) Kuopion hiippakunnassa

KIRKON HENKINEN HUOLTO (HeHu) Kuopion hiippakunnassa KIRKON HENKINEN HUOLTO (HeHu) Kuopion hiippakunnassa 1 Sisällys Toiminta-ajatus... 3 Hiippakunnallinen koordinaatiotyöryhmä... 3 Kirkon HeHun hälyttämisen kaksi mallia... 3 Yleiset toimintaohjeet HeHun

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Punaisen Ristin rooli ensihuollossa Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen SPR, Varsinais-Suomen piiri SPR, Varsinais-Suomen piiri Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

Psykososiaalinen tuki ja varautuminen Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Psykososiaalinen tuki ja varautuminen Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Psykososiaalinen tuki ja varautuminen Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa 4.9.2017 Etunimi Sukunimi STM:n toimiala on keskeinen toimija häiriötilanteissa Kansainvälinen sotilaallinen

Lisätiedot

Psykososiaalinen tuki ja varautuminen Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Psykososiaalinen tuki ja varautuminen Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Psykososiaalinen tuki ja varautuminen Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Etunimi Sukunimi Sosiaali- ja terveydenhuolto keskeinen toimija yhteiskunnan häiriötilanteissa Tietojärjestelmät/

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksiä tulevaisuuteen viemässä

Sosiaalipäivystyksiä tulevaisuuteen viemässä Sosiaalipäivystyksiä tulevaisuuteen viemässä Asiakkaat ja kansalaiset Julkinen ohjaus Nykykäytännöt Ammattilaiset Valtakunnalliset sosiaalipäivystyspäivät Tampere 22 23.11.2007 Valpuri Salonen Sorri johtava

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Osasto A32 34-paikkainen akuutti sydäntautien vuodeosasto hoitoajat lyhyet; noin 4vrk nopea vaihtuvuus päivystyspotilaiden osuus 50 % kotiutuksia

Lisätiedot

Kirkon henkinen huolto (HeHu) Lapuan Hiippakunnassa

Kirkon henkinen huolto (HeHu) Lapuan Hiippakunnassa Kirkon henkinen huolto (HeHu) Lapuan Hiippakunnassa 2 Lapuan hiippakunnan alueella toimii kolme Hehu-valmiusryhmää: Keski-Suomessa (Jyväskylän seutu), Etelä-Pohjanmaalla (Seinäjoen seutu) ja Pohjanmaalla

Lisätiedot

Uhrien ja omaisten tukikeskuksen johtaminen kriisissä

Uhrien ja omaisten tukikeskuksen johtaminen kriisissä Maarit Pedak Media & viestintä 32(2009): 2, 97 109 97 Analyysi Uhrien ja omaisten tukikeskuksen johtaminen kriisissä Suomessa suuronnettomuuden tapahtumakunta on velvollinen huolehtimaan kriisin kohdanneita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 65 17.11.2015

Sosiaali- ja terveyslautakunta 65 17.11.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 65 17.11.2015 Valtuustoaloite kunnallisen auttamisprosessin luomiseksi ja lujittamiseksi osaksi kunnan turvallisuussuunnitelmaa henkilökohtaisen katastrofin sattuessa 461/09.03.00.01/2015

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ

MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ Mari Kaltemaa-Uurtamo 13.9.2012 Ankkuri hanke vuosina 2004-2006 Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen liitolta ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiusverkosto & Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämisprojekti

Nuorisotyön valmiusverkosto & Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämisprojekti Nuorisotyön valmiusverkosto & Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämisprojekti Markus Söderlund Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Kanneljärven opisto 29.4.2014 Mikä on kriisi? Määritelmiä ja ominaisuuksia:

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Taustaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella kotimaassaan

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Punainen Risti Ilosaaressa Ismo Nuutinen 2014 SPR:n roolista Ilosaarirockissa Punaisella Ristillä vahva toteutus Ilosaaren toteuttamisessa turvallisuuden näkökulmasta

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

KIRKON HENKINEN HUOLTO (HeHu) Kuopion hiippakunnassa

KIRKON HENKINEN HUOLTO (HeHu) Kuopion hiippakunnassa KIRKON HENKINEN HUOLTO (HeHu) Kuopion hiippakunnassa 1 HeHu lyhyesti Kirkon henkisen huollon toiminnan tavoitteena on tuen antaminen suuronnettomuustilanteissa ja välittömästi niiden jälkeen. Henkisen

Lisätiedot

Pelastusharjoitus M/S Ahti ravintolalaivalta 7.6.2012

Pelastusharjoitus M/S Ahti ravintolalaivalta 7.6.2012 Pelastusharjoitus M/S Ahti ravintolalaivalta 7.6.2012 Hankeverkoston harjoitukset 2012-2013 11 harjoitusta (mm. Ahti tulipalo, hotellien evakuoinnit x 4, kanootti onnettomuus/vesipelastaminen, koskenlasku

Lisätiedot

Helsingin valmiussuunnitelma

Helsingin valmiussuunnitelma Helsingin valmiussuunnitelma Rakennusviraston toiminnan jatkuvuudenhallinta SKTY syyspäivät 21.10.2014 Timo Rytkönen Kaupungin valmiussuunnittelu Valmiuslaki (22.7.1991/1080) 40 : kunnan tulee valmiussuunnitelmin

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Sosiaalityöntekijä poliisilaitoksella Moniammatillinen tiimi poliisilaitoksella (poliisi, sosiaalityöntekija,

Sosiaalityöntekijä poliisilaitoksella Moniammatillinen tiimi poliisilaitoksella (poliisi, sosiaalityöntekija, Haasteita on, mutta selviämme niistä kehittämällä luovasti sosiaalipäivystyksen käytäntöjä moniammatillisellayhteistyöllä asiakkaan tarpeet huomioon ottaen Sosiaalityöntekijä poliisilaitoksella il i ll

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 02112017 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Maija Pelkonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja 1.9.2011 1 Puheenvuoron runko Aluehallintoviraston tehtävät Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset

Lisätiedot

Road Show Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi. Helsinki 26.8.2014 Tarja Mankkinen

Road Show Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi. Helsinki 26.8.2014 Tarja Mankkinen Road Show Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi Helsinki 26.8.2014 Tarja Mankkinen Miksi tämä seminaari? Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa päätettyjen moniammatillisten toimintamallien esittely niille,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan valmiussuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan valmiussuunnitelma Nettiversio Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.11.2011 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan MOTTO: Toimivaa suunnitelmaa on helppo muuttaa www.nurmijarvi.fi 2 Johdanto Tämä on sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli 19.11.2015 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut paivi.sinko@helsinki.fi

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Varautuminen yksityisessä palvelutuotannossa Valmiusseminaari

Varautuminen yksityisessä palvelutuotannossa Valmiusseminaari Varautuminen yksityisessä palvelutuotannossa Valmiusseminaari xx 1 Tässä esityksessä yksityisten tuottajien varautumisvelvoitteista ja siihen liittyvästä yhteistyöstä Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki

Lisätiedot

Ankkuri-ryhmä. Toimintamallit tutuksi seminaari Helsinki, 27.8.2014

Ankkuri-ryhmä. Toimintamallit tutuksi seminaari Helsinki, 27.8.2014 Ankkuri-ryhmä Toimintamallit tutuksi seminaari Helsinki, 27.8.2014 Tanja Valkonen, Päijät-Häme, Ankkuri-tiimin sosiaalityö Arto Airaksinen, Omnia, etsivä nuorisotyö Ari Evwaraye, SM Kriko Huhta, Aggredi

Lisätiedot

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan 1 Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta (12 ) ja sosiaalipäivystyksestä

Lisätiedot

Oulun seudullinen sosiaalipäivystys Marja Salonen, palveluesimies, Oulun kaupunki, keskitetyt perhepalvelut ja sosiaalipäivystys

Oulun seudullinen sosiaalipäivystys Marja Salonen, palveluesimies, Oulun kaupunki, keskitetyt perhepalvelut ja sosiaalipäivystys Oulun seudullinen sosiaalipäivystys 14.9.2017 Marja Salonen, palveluesimies, Oulun kaupunki, keskitetyt perhepalvelut ja sosiaalipäivystys Oulun seudullinen sosiaalipäivystys Oulun sosiaalipäivystys toimii

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: PKSSK:n Aikuispsykiatrian tehostettu avohoito koordinoi

Lisätiedot

Opetustoimen varautuminen

Opetustoimen varautuminen Opetustoimen varautuminen ml. varhaiskasvatus, liikunta-, nuoriso- ja kirjastotoimi STM:n Valmiusseminaari 15.-16.5.2017 Haikon kartano Tiina Mäkitalo 16.5.2017 1 Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot YTS,

Lisätiedot

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso Sosiaalipalvelut, mitä ja millä osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso "sote uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ 18.9.2013 Tampereen kaupungin valtuustosali Katri Lyijynen Joutsenon vastaanottokeskus Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu tehtäväksi

Lisätiedot

Satakunta Mahdollisuudet ja Haasteet

Satakunta Mahdollisuudet ja Haasteet Satakunta Mahdollisuudet ja Haasteet eija.vaula@satshp.fi 26.4.2017 Satasote Päivystys 24 SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PÄIVYSTYKSEN INTEGRAATIO LEVONEN MARI, PJ., AHONEN PETRA, SIHT. ESKELINEN TUIJA, LAURILA JENNI,

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PÄIVYSTYKSEN INTEGRAATIO LAURILA JENNI MATTINEN ANU NURMELA ANNA SIIRI-VALOVIRTA KATRI VUORINEN HANNALEENA

SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PÄIVYSTYKSEN INTEGRAATIO LAURILA JENNI MATTINEN ANU NURMELA ANNA SIIRI-VALOVIRTA KATRI VUORINEN HANNALEENA SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PÄIVYSTYKSEN INTEGRAATIO LEVONEN MARI, PJ. AHONEN PETRA, SIHT. ESKELINEN TUIJA LAURILA JENNI MATTINEN ANU NURMELA ANNA OJANSUU TIINA SIIRI-VALOVIRTA KATRI VUORINEN HANNALEENA SOSIAALIPÄIVYSTYS

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen 30.10.2014 Palopäällystöliiton koulutus

Onnettomuuksista oppiminen 30.10.2014 Palopäällystöliiton koulutus Onnettomuuksista oppiminen 30.10.2014 Palopäällystöliiton koulutus Marja-Liisa Mankki, kriisityöntekijä Kouvolan sosiaali- ja kriisipäivystys 31.10.2014 63 Kaakkois-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystysalueet

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Sopimus Sivu 1 / 5 Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri. 1.

Yhteistyösopimus. Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Sopimus Sivu 1 / 5 Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri. 1. Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Sopimus Sivu 1 / 5 Yhteistyösopimus 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Vastuut ja velvollisuudet Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi (jäljempänä

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Essote Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä MONITOIMIJAPÄIVYSTYS/ SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS

Essote Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä MONITOIMIJAPÄIVYSTYS/ SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS Essote 2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä MONITOIMIJAPÄIVYSTYS/ SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS Pirjo Kirvesmies 6.6.2017 Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Kuntayhtymän hallinto

Lisätiedot

Näin meillä Tampereella nääs

Näin meillä Tampereella nääs Näin meillä Tampereella nääs suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Saman katon alla Sorilla - poliisi - seutukunnallinen sosiaalipäivystys vuodesta 1995 - syyskuusta 2013 alkaen Selkis eli seutukunnallinen

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

Tilannekuvien luominen arjen ja konkretian välimaastossa. Pekka Koskinen 17.9.2015

Tilannekuvien luominen arjen ja konkretian välimaastossa. Pekka Koskinen 17.9.2015 Tilannekuvien luominen arjen ja konkretian välimaastossa Pekka Koskinen 17.9.2015 ARKI JA KONKRETIA KOHTAAVAT KOHTAAVATKO TILANNEKUVAT? - MYYRMANNIN SUURONNETTOMUUS 2002 - KONGINKANKAAN LIIKENNETURMA 2004

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

PSYKoSoSIAALINEN TUKI JA PALVELUT

PSYKoSoSIAALINEN TUKI JA PALVELUT Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:41 Traumaattisten tilanteiden PSYKoSoSIAALINEN TUKI JA PALVELUT Työryhmän muistio SoSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIö Helsinki 2009 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali-

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 06052015 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot