VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN JA VIRANOMAISTEN YHTEISTYÖ ESIMERKKINÄ MALAGAN BUSSITURMA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN JA VIRANOMAISTEN YHTEISTYÖ ESIMERKKINÄ MALAGAN BUSSITURMA 2008"

Transkriptio

1 VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN JA VIRANOMAISTEN YHTEISTYÖ ESIMERKKINÄ MALAGAN BUSSITURMA 2008 Kirkot kriisien kohtaajana seminaari Tove Sundman johtaja Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys ANNA CANTELL-FORSBOM 1

2 ESITYKSEN RUNKO: SOSIAALITOIMEN TEHTÄVÄT, LAKISÄÄTEISET VIRANOMAISTEHTÄVÄT VANTAAN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS HÄLYTYS SUURONNETTOMUUSTILANTEISSA AKUUTTI KRIISITYÖ VIRANOMAIS-VAPAAEHTOIS-YHTEISTYÖ KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ MALAGAN BUSSITURMAN KRIISIAUTTAMISESSA ANNA CANTELL-FORSBOM 2

3 SOSIAALIHUOLLON TEHTÄVÄT YLEISESTI Sosiaalihuollon tehtävänä on: edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. ANNA CANTELL-FORSBOM 3

4 SOSIAALIHUOLLON TEHTÄVÄT Kunnan velvollisuutena on järjestää sosiaalihuoltoa asukkailleen ja kiireellisessä tapauksessa myös kunnassa (tilapäisestikin) oleskelevalle henkilölle ANNA CANTELL-FORSBOM 4

5 SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNTÖ Yleislakina Sosiaalihuoltolaki (710/1982) Lisäksi eri palveluja koskevia erityislakeja esim. toimeentulotukilaki (1412/1997), lastensuojelulaki (417/2007), laki kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977) Valmiuslaki (1080/1991) jota juuri uudistetaan tuo velvoitteita varautumiseen Lisäksi mm: pelastuslaki (468/2003), ulkomaalaislaki (301/2004), laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta (493/1999) ANNA CANTELL-FORSBOM 5

6 POIKKEUSOLOIHIN VARAUTUMINEN SOSIAALITOIMESSA Useimmat erityistilanteet edellyttävät sosiaalitoimelta ruokahuollon ja majoituksen järjestämistä sekä sosiaalipalvelujen kasvavaan tarpeeseen vastaamista. Sosiaalitoimen toimintoja joko lisätään tai supistetaan häiriötilanteen vakavuuden ja luonteen mukaan. Poikkeusoloissa lisääntyviä tehtäviä voivat olla mm. lasten päivähoito (ympärivuorokautisen hoidon tarve kasvaa), lastensuojelu, kotipalvelu, sosiaalityö, psykososiaalinen tuki. Supistuvia toimintoja ovat esim. hallinto, suunnittelu, päihdehuolto, ehkäisevä työ. Normaaliolojen ja häiriötilanteiden erottaminen toisistaan voi olla hankalaa, toiminnan on kuitenkin jatkuttava aina häiriöttä. ANNA CANTELL-FORSBOM 6

7 LASTEN SUOJELU KRIISITILANTEISSA Fyysisen turvallisuuden varmistaminen Psyykkisen turvallisuuden varmistaminen aikuisen läsnäololla, rauhoittamisella ja rauhoittelulla Suojaaminen medialta ja muilta häiritseviltä tekijöiltä (vaitiolovelvollisuus!) Aikuisen vastuunotto tilanteessa Mahdollisimman nopea yhteyden luominen lapsen läheisiin (myös fyysisen läsnäolon mahdollistaminen) Lapsen terveydentilan tarkistuttaminen, lapsi ei aina pysty ilmaisemaan tuntemuksiaan ANNA CANTELL-FORSBOM 7

8 Viime sijassa lastensuojeluviranomaisella on velvollisuus turvata lapsen tarvitsema huolenpito kiireellisellä sijoituksella lastensuojelulain 38 :n mukaisesti Jos lapsi on jäljempänä 40 :ssä mainitusta syystä välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshuoltoon taikka järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito ja huolto Kiireellisestä sijoituksesta voi päättää sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä sosiaalityöntekijä, jolla on ammatillinen kelpoisuus Kun peruste kiireelliselle sijoittamiselle on lakannut, on tehtävä välittömästi päätös sijoituksen lakkaamisesta muutoin raukeaa 30 vuorokauden kuluttua ANNA CANTELL-FORSBOM 8

9 VANTAAN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS Osoite: Peltolantie 2 B, Vantaa (Tikkurila) Viranomaispuhelin: Asiakaspuhelin: Faxi: Avoinna 24 h/vrk Henkilökunta Johtaja Tove Sundman Johtava kriisityöntekijä Tiina Korvenranta 7 sosiaalityöntekijä 9 kriisityöntekijä kanslisti ANNA CANTELL-FORSBOM 9

10 TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa kuntalaisten välittömään avuntarpeeseen silloin, kun jokin ennakoimaton psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen tai muu äkillinen tilanne vaatii ulkopuolisten auttajien väliintuloa, kriisivaiheen yli auttamista ja jatkotoimenpiteiden järjestämistä. Sosiaali- ja kriisipäivystys huolehtii virka-ajan ulkopuolella viranomaistehtävistä, kuten lastensuojeluilmoitusten tutkimisesta, lasten kiireellisistä sijoituksista ja eräissä tapauksissa toimeentulotuen myöntämisestä. ANNA CANTELL-FORSBOM 10

11 TOIMINTA-AJATUS (JATKOA) Sosiaali- ja kriisipäivystys on valmiudessa 24 h arki- ja suuronnettomuuksien varalta ja järjestää psykososiaaliset palvelut uhreille ja läheisille. Sosiaali- ja kriisipäivystys ehkäisee toiminnallaan kriisitilanteiden syntymistä, edistää kriisistä selviytymistä ja pyrkii kriisitilanteiden kielteisten seurausten minimointiin. Sosiaali- ja kriisipäivystys toimii kriisityön asiantuntijana suhteessa muihin auttajatahoihin. ANNA CANTELL-FORSBOM 11

12 TOIMINTAMUODOT puhelintyö kotikäynnit asiakastapaamiset sos.- ja kriisipäivystyksessä sekä muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä ja poliisilaitoksella asiakastyö yleisötilaisuuksissa ja -tapahtumissa auttamistyö onnettomuus- ja kriisitilanteissa jälkipuintitarpeen arviointi ja jälkipuintien järjestäminen yhteistyö- ja konsultointi: viranomaiset seurakunnat järjestöt ANNA CANTELL-FORSBOM 12

13 TYÖN SISÄLTÖALUEET Työskentely traumaattisen kriisin kohdanneiden ihmisten kanssa: esim. äkilliset kuolemantapaukset, onnettomuustilanteet, väkivaltatilanteet suuronnettomuustilanteet Perhekriisityö: parisuhdeongelmat, perhe- ja lähisuhdeväkivalta Psykososiaalinen työ: mielenterveyteen ja elämänhallintaan liittyvät vaikeudet, päihteiden ongelmakäyttö Taloudellinen tukeminen päivystysaikana: ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, väliaikaismajoitus Lastensuojelutyö: ls-ilmot, kiireelliset sijoitukset, nuoren kuulustelu, tapaamis- ja huoltajuuskiistat ANNA CANTELL-FORSBOM 13

14 Sosiaali- ja terveystoimen hälytyskaavio LÄÄNINHALLITUS HÄTÄKESKUS HUS PELA/VALVOMO p. XXXXXX fax XXXXX SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS p. XXXXXXXX PEIJAS YHTEISPÄIVYSTYS- LÄÄKÄRIT p. 040 XXXXX (tk-päivystäjä) p XXXX (vuorovastaava) Palvelupäällikkö Anna Cantell-Forsbom p Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen p. 040 XXXXX Palvelupäällikkö Anne Kaatra p. 040 XXXXX Palvelupäällikkö Hilkka Vihavainen p. 040 XXXXX Terveyspalvelujen johtaja Kirsi Savolainen Johtava ylilääkäri Toni Vuori Johtava ylilääkäri Anita Korhonen Johtava ylihammaslääkäri Jorma Suni p. 050 XXXXX p. 050 XXXXX p XXXX p. 040 XXXXX Tieto tapahtuneesta: * Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen p. 040 XXXXX * Viestintäpäällikkö Elina Kinnunen p. 050 XXXXXX * Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen p. 040 XXXXXX * Terveyspalvelujen johtaja Kirsi Savolainen p. 050 XXXXXX * Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen p XXXXX * Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva p XXXXX Henkinen huolto Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Ruokapalvelut HEHU VAPEPA Ruokapalvelujohtaja Hannele Vuorikoski p. 050 XXXXXX p p. 040 XXXX ANNA CANTELL-FORSBOM 14 Päivitetty

15 PSYKOSOSIAALINEN TUKI Psykososiaalinen tuki ja palvelut on kattotermi koko sille toiminnalle, jota järjestetään (suur)onnettomuuden tai muun erityistilanteen ihmisiin kohdistuvien seuraamusten rajoittamiseksi ja tapahtuman aiheuttaman psyykkisen stressin seuraamusten torjumiseksi ja lieventämiseksi (Hynninen ja Upanne 2006) ANNA CANTELL-FORSBOM 15

16 KRIISITUEN KÄSITTEIDEN SUHTEET TOISIINSA PSYKOSOSIAALINEN TUKI JA PALVELUT PSYYKKINEN HUOLTO SOSIAALITYÖ JA PALVELUT HENKINEN HUOLTO (SRK) PSYYKKINEN JÄLKIHOITO HENKINEN TUKI STM 1998:1 ANNA CANTELL-FORSBOM 16

17 KRIISIAPU Kriisiapua voi antaa kuka tahansa, joka on henkisesti tasapainoinen eikä itse tarvitse tukea ja vahvistusta. Auttajan ei esimerkiksi tarvitse olla perehtynyt psykologiaan. Sekä auttajalle että kriisissä olevalle on sen sijaan hyödyksi, jos ei pyritä auttamaan mitenkään aktiivisesti vaan ollaan vain lähimmäisenä läsnä. (Hammarlund 2004, s.57) ANNA CANTELL-FORSBOM 17

18 PSYYKKINEN JÄLKIHOITO Psyykkinen (henkinen) ensiapu Jälkipuinti (Debriefing) Purkukokous (Defusing) Terapiat ANNA CANTELL-FORSBOM 18

19 HENKINEN TUKI "Henkisellä tuella tarkoitetaan omatoimista, sosiaalisen verkoston, mielenterveystyön ammattihenkilöihin kuulumattomien auttajien, vapaaehtoisjärjestöjen ja mahdollisten muiden organisaatioiden tukitoimintaa, jota harjoitetaan stressitapahtuman jälkeen" (Castrén ym. 2006, 132) ANNA CANTELL-FORSBOM 19

20 HENKINEN HUOLTO "Henkisen huollon tehtävänä on antaa onnettomuuden uhreille ja omaisille henkistä tukea. Tuki on luonteeltaan palvelua, lähellä oloa ja ahdistuksen vastaanottamista. Tukea annetaan tarvittaessa myös pelastustyöhön osallistuvalle henkilöstölle. HeHussa on mukana seurakuntien kriisityön erityiskoulutuksen saaneita viran- ja toimenhaltijoita, joiden virkatehtäviin toimintaan osallistuminen kuuluu (Esko, teoksessa Castrén ym. 2006, 113) ANNA CANTELL-FORSBOM 20

21 Viranomaisyhteistyö suuronnettomuuksissa ja isommissa päivittäisonnettomuuksissa Myyrmannin pommiräjähdys 2002 (-2008) Keski-Aasian tsunami-katastrofi (-2008) Lontoon pommi-iskut 2005 Libanonin evakuointilennot 2006 Jokelan koulusurmat 2007 Malagan bussiturma 2008 Tulipalot Liikenneonnettomuudet Vakavat onnettomuudet, kuolemantapaukset Uhkaavat tilanteet SAR-harjoitukset, viranomaisyhteistyön harjoittelua lentokentällä Ankkarock, ym. viranomaisyhteistyö tapahtumissa ANNA CANTELL-FORSBOM 21

22 VAPAAEHTOISET SOSIAALIVIRANOMAISTEN TYÖN TUKENA ANNA CANTELL-FORSBOM 22

23 TOIMINTA ON VIRANOMAISJOHTOISTA Miksi? Lait määrittävät viranomaisen velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka huomioitava myös suuronnettomuustilanteissa ANNA CANTELL-FORSBOM 23

24 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA KRIISITYÖSTÄ ARKIPÄIVÄN KRIISEISSÄ JA SUURONNETTOMUUKSISSA Valmius akuutteihin kriiseihin edellyttää: suunnittelua, sopimuksia, yhteisiä toimintamalleja, sääntöjä (valmiussuunnitelma, hälytyskaavio, tilannekuvajärjestelmä, yhteistyö VaPePan, HeHu:n ja toisten viranomaisten kanssa) selkeä työnjako, luottamus ammattitaidon ylläpitämistä, kouluttautumista, riittävät resurssit, toimitilat, välineet, henkilöstö harjoittelua, toimintamallien testaamista, tiedottaminen arviointia, kokemusten jälkipuintia, kokemuksista oppimista työntekijöiden jaksamisesta huolehtimista, työnohjaus, tilanteiden jälkipurku, keskustelumahdollisuus ANNA CANTELL-FORSBOM 24

25 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN Tilannekuva; eri toimijoiden/toimintapisteiden tilannekuvat ja kokonaiskuva Eri toimijoilla oltava selvillä omat tehtävät, vastuut ja valtuudet, myös se, mihin valtuudet eivät riitä, tietosuojakysymykset Johtovastuut selvät, tehtävien jakaminen Tiedonkulku ja tiedottaminen ulospäin Määräaikaispalaverit Tilannepäiväkirja Työvuorojen suunnittelu, tauot, resurssien riittävyys ANNA CANTELL-FORSBOM 25

26 LENTOKENTTÄYHTEISTYÖ, SUURONNETTOMUUDET, SAR-HARJOITUKSET Vaativa moniviranomaistilanne Vapepalla tehtäviä sekä (pelastuksen) ja lääkinnän alaisuudessa että poliisin ja sosiaalitoimen ja/tai psykososiaalisen tuen tehtävissä Johtamisjärjestelmä: HAL-JOKE = hallinnollinen johtokeskus PEL-JOKE = pelastuksen johtokeskus TUJE = tukitoimintojen johtoelin TOJE = toiminnallinen johtoelin VIHKO = vihreät, loukkaantumattomat uhrit OMAISTEN KOKOONTUMISPAIKKA ANNA CANTELL-FORSBOM 26

27 SAR-Tukitoimintojen johtoelin TUJE Kuvaan on lisätty katkoviivoitettu kehys lentoasemalla Aasian katastrofin yhteydessä sovellettuna käytettyjen toimintojen ympärille. TUJE tukitoimintojen johto PEL-JOKE yleisjohto TOJE toiminta-alueen johto TUTKINTA Toimijat Poliisi Lääkintä Lentoasema Sosiaali- ja kriisipäivystys Lentoyhtiöt Raja SPR Kokoamispaikan toiminta Omaissektori - Polaria - johtopaikka siirtyy pelastusasemalle Sairaalat - alueen sairaalat Johtovastuu - tietojen keruu - vartiointi Johtovastuu - tietojen keruu - turvallisuus Johtovastuu - tietojen keruu vartiointi Potilasturvallisuus Potilasturvallisuus Potilasturvallisuus Tilan käyttövalmius - tietojen keruu - muiden toimijoiden avustaminen - Tilan käyttövalmius - tietojen keruu - muiden toimijoiden avustaminen Johtopaikan käyttövalmius Tietojen keruu - Call Center - jälkihoidon käynnistäminen Tietojen keruu - Call Center - jälkihoito ja omaistuki Jälkihoito ja omaistuki - Call Center Eristys- ja vartiointi - tietojen keruu - maahantulo Eristys- ja vartiointi - tietojen keruu - maahantulo Maahantulo Tietojen keruu - jälkihoidon käynnistäminen Tietojen keruu -jälkihoito ja omaistuki Jälkihoito ja omaistuki Avustustehtävät: - potilasturvallisuus - tietojen keruu - jälkihoidon käynnistäminen Avustustehtävät: - potilasturvallisuus - tietojen keruu - jälkihoito ja omaistuki n Jälkihoidon ja omaistuen avustustehtävät Hotellit - Ramada ja Cumulus Johtovastuun vaihto - vartiointi- ja turvallisuus - virka-aputehtävät Potilasturvallisuus Johtopaikan käyttövalmius Jälkihoito- ja omaistuki - Call Center Maahantulo Johtovastuun vastaanotto - jälkihoito ja omaistuki Jälkihoidon ja omaistuen avustustehtävät Johto- ja koordinointivastuu läänintasolle Tutkinta ja virka-avut Potilasturvallisuus Johtopaikan käyttövalmius Jälkihoito ja omaistuki Maahantulo Jälkihoito ja omaistuki ANNA CANTELL-FORSBOM 27 Jälkihoidon ja omaistuen avustustehtävät

28 MALAGAN BUSSITURMAN PSYKOSOSIAALINEN TUKI Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystykselle lentokentän poliisilta tieto bussiturmasta Malagassa klo Bussissa saadun tiedon mukaan 48 suomalaista, joista 8 kuollut ja 16 loukkaantunut. Kaikki matkustajat jäävät Espanjaan. Hälytys myös Ulkoministeriön valmiuspäälliköltä psykososiaalisten palvelujen erityisasiantuntijalle klo Finnairin kone Malagasta saapui klo Lentokentälle pyydettiin (STM, UM, SM, ESLH, Finnair, Finavia) sosiaali- ja kriisipäivystyksen edustajia varmistamaan mahdollisten järkyttyneiden muiden matkustajien ja vastaanottamaan tulleiden omaisten psykososiaalinen tuki. Hälytettiin tueksi Vapepan (= SPR ja Vantaan HeHu) edustajat ANNA CANTELL-FORSBOM 28

29 MALAGAN KOTIUTUSLENNOT Su Aamuyöllä kolme normaalia lomalentoa, joita vastassa varmuuden vuoksi viranomaiset ja vapaaehtoiset Su Illalla loukkaantumattomat ja lievästi loukkaantuneet, Ti La vastassa viranomaiset ja vapaaehtoiset sekä omaisia Yöllä saapui loukkaantuneita potilaita ja heidän Malagaan lähteneitä omaisiaan sekä Malagaan lähteneen kriisiryhmän jäseniä, vastassa viranomaiset ja vapaaehtoiset sekä omaisia Aamulla saapui vaikeimmin loukkaantuneet, menehtyneet sekä omaisia, työntekijät, vastassa viranomaiset ja vapaaehtoiset sekä omaisia, KRP vastasi menehtyneistä ja heidän omaisistaan ANNA CANTELL-FORSBOM 29

30 VIRANOMAISTEN JA VAPAAEHTOISTEN TUKI ESPANJASSA Bussiturman satuttua Aurinkomatkojen opas otti yhteyttä Aurinkorannikon srk diakonipappiin Timo Sainioon, joka vaimonsa kanssa meni päivystämään Torremolinosin Griego Mar hotelliin, johon kuljetettiin ne onnettomuudessa olleet, joita ei viety sairaalaan. Espanjassa suomalaisten tukena oli Suomesta lennätetyt UM:n lääkinnän ja psykososiaalisen tuen edustajat, matkatoimiston ja seurakunnan (Hannu Honkkila) edustajat. Seurakunnan (20 hlöä) ja Espanjan punaisen ristin vapaaehtoiset olivat välttämättömänä tukena eri sairaaloissa hoidettavina olleille suomalaisille potilaille ja heidän omaisilleen. Päivittäin aamu- ja iltapalaverit, joissa koordinoitiin (viranomaisten ja) vapaaehtoisten työtä. ANNA CANTELL-FORSBOM 30

31 SUNNUNTAI LENTOKENTTÄ Sunnuntain vastaisena yönä Espanjasta saapui kolme koneellista matkustajia (yht. 229), joista osa ollut onnettomuuspaikalla ja mahdollisesti nähnyt siellä olleita uhreja. Paikalla lentokentällä oli UM:n, ESLH:n, Finnairin, Finavian, Aurinkomatkojen, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen, SPR:n ja HeHu:n edustajia. Saapuvat koneet ohjattiin kotimaan terminaaliin, joka oli yöllä tyhjä. Viranomaiset ja vapaaehtoiset olivat lentokentällä valmiudessa, mikäli tuen tarvetta ilmenee. ANNA CANTELL-FORSBOM 31

32 LENTOKONEIDEN SAAPUMINEN YÖLLÄ Klo 03.19: Ensimmäinen kone laskeutui. Matkustajat eivät osoittaneet tarvetta keskusteluille ja tuelle. Vastaanottamassa olevia omaisia ei ollut paikalla. Klo Toinen kone laskeutui. Koneessa kaksi henkilöä, jotka olleet paikalla bussiturmassa. Ei tarvetta tukeen. Klo Kolmas kone laskeutui. Koneessa henkilöitä, jotka olleet Malagassa jälkimmäisessä bussissa ja joutuneet odottamaan pelastus- ja raivaustöitä useita tunteja, nähneet onnettomuusbussin ja uhreja. Muutama henkilö kommentoi tapahtunutta. Ei varsinaista tuen tarvetta. ANNA CANTELL-FORSBOM 32

33 SUNNUNTAI-PÄIVÄ STM:n valmiusyksiköstä vahvistus sille, että Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys organisoi kriisitukea Malagasta kotiutettaville bussisurmassa mukana olleille henkilöille. Yhteydet HUS:n lääkinnälliseen yksikköön, Finnairiin, SPR:iin, ESLH:een ja Aurinkomatkoihin - käytännönjärjestelyistä ja aikatauluista sopiminen. HUS:n lääkinnällinen yksikkö ja SPR:n (psykologien) delegaatio lähtevät Malagaan valmistelemaan suomalaisten matkustajien kotiutuslentoja. Lähtö sunnuntaina klo Samalla lennolla Malagaan lähti myös loukkaantuneiden ja menehtyneiden omaisia. ANNA CANTELL-FORSBOM 33

34 SUNNUNTAI-ILTA Malagaan klo lähtevästä koneesta joudutaan lähtöhetkellä poistamaan omaisena matkalle lähtenyt nuori mies, joka saa juuri ennen koneen lähtöä kuulla sisarensa menehtyneen bussiturmassa. Järkyttynyt ja huonovointinen mies ohjataan lentokentän kappeliin, johon Finnairin edustaja järjestää virvokkeita ja Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen edustaja on paikalla tukemassa ja selvittämässä asiaa. Paikalle soitetaan miehen lähiomainen, joka tulee noutamaan hänet kotiin. Odotusta kestää noin kaksi tuntia, jona aikana sisaren menetystä käydään läpi ja ollaan puhelimitse yhteydessä omaisiin. ANNA CANTELL-FORSBOM 34

35 SUNNUNTAI-ILTA Klo Malagasta saapuu loukkaantumattomia tai lievästi loukkaantuneita matkustajia 14 kpl. Vastaanottamassa on omaisia ja läheisiä. Paikalla HUS:n lääkinnän edustus (5 henkilöä), Finavian matkustuksen ohjauksen edustus, SPR (7), Sos-auto (2), HeHu (4) Lentokentälle organisoitiin vastaanottopaikka sekä omaisille odotustila, johon saapuvat matkustajat alkutarkastuksen jälkeen ohjataan. Poliisi haki matkustajat koneesta alkutarkastukseen, jossa matkustajien tiedot kirjattiin, lääkintä tarkasti terveydentilan ja poliisi haastatteli tapahtuneesta. Yhteystietoihin kirjattiin myös lupa myöhemmästä yhteydenotosta kotipaikkakunnalla. Osalle lääkinnällistä ensihoitoa (siteiden vaihtaminen tms.) Ihmiset järkyttyneitä, helpottuneita kotiin pääsystä. Heidät ohjattiin pois lentokentältä suojaten median haastattelu- ja kuvausyrityksiltä, mistä tuli paljon kiitosta. ANNA CANTELL-FORSBOM 35

36 MAANANTAI Päivän aikana lukuisia yhteydenottoja Malagaan sekä HUS:n ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen välillä. Suunnittelukokouksia ESLH:n, lentokentän, Finnairin ja matkajärjestäjien kanssa. Tiedot kotiutettavien potilaiden kunnosta ja jatkohoitopaikoista vaihtelivat, samoin lennolla saapuvien lukumäärä. Lopullinen tieto (12 potilasta + omaiset) vahvistui vasta koneen lähtiessä Malagasta maanantai-iltana. Vastaanottopaikaksi saatiin lentokentän VIP-tilat, jotka soveltuivat tarkoitukseen erinomaisesti. Vastaanottamassa lääkinnän (HUS), sairaankuljetuksen (HUS ja KUP), Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen, vapaaehtoisten (SPR ja HeHu), poliisin (KRP ja lentokentän poliisi), lentokentän, lentoyhtiön ja matkanjärjestäjän edustajat sekä ministeriöiden ja lääninhallituksen edustajat. ANNA CANTELL-FORSBOM 36

37 MAANANTAI , jatkoa Kone laskeutui yöllä klo Kävelemään kykenevät loukkaantuneet ja omaiset ohjattiin kirjautumispisteeseen, josta lääkärintarkastukseen, KRP:n maahantuloselvitykseen, kriisipalveluun ja joko kotiin tai jatkohoitoon sairaalaan. Kaikilta varmistettiin kriisituen tarjoaminen kotipaikkakunnalla. Vastassa olleet omaiset ja kotiin lähtevät loukkaantuneet ohjattiin rauhassa pois kentältä (medialta suojaaminen). Paareilla kuljetettavien kirjaaminen ja tarkastus suoritettiin lentokoneessa ja/tai kentällä, josta heidät siirrettiin suoraan koneen vieressä odottaviin ambulansseihin. Median edustajille osoitettiin rajattu alue, jossa annettiin haastatteluja ja järjestettiin kuvausmahdollisuus sovitusti. ANNA CANTELL-FORSBOM 37

38 TIISTAI PERJANTAI Säännölliset yhteydet Malagan sairaaloihin, HUS:n ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa. Käytännönjärjestelyistä sopimisia eri toimijoiden kanssa; lentoaikataulut, koneen muutostyöt jne. Tilanteiden jatkuvasti muuttuessa tarvittavan työntekijä ja vapaaehtoisten määrän päivittäminen. Suomeen saapuneiden henkilöiden saaman tuen varmistaminen. ANNA CANTELL-FORSBOM 38

39 LAUANTAI Klo 8.55 kone laskeutui. Kyydissä seitsemän vaikeimmin loukkaantunutta, heidän omaisiaan, Malagaan lähteneet työntekijät ja vapaaehtoiset sekä vainajien arkut. Lentokoneeseen oli asennettu paarit niille potilaille, joiden tila ei mahdollistanut istuma-asennossa matkustamista. Vastaanotto järjestettiin kuten edellisessäkin kotiutuslennossa; kävelemään kykenevät tai pyörätuolilla liikkuvat ohjattiin vastaanottohalliin kirjattavaksi ja tarkastukseen, paaripotilaat siirrettiin koneesta suoraan ambulansseihin ja tiedot kerättiin koneessa ja/tai kentällä. Vainajien arkut siirrettiin koneesta vasta, kun muut matkustajat ja omaiset olivat poistuneet lentokentältä. ANNA CANTELL-FORSBOM 39

40 ARVIOITA KOTIUTUSTYÖN SUJUMISESTA JA VIRANOMAISTEN JA VAPAAEHTOISTEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kaikki sujui hyvin. Eri viranomaisten ja vapaaehtoisten keskinäinen työnjako ja yhteistyö sujui hyvin. Tsunamin kokemusten perusteella lentokentällä eri toimijoiden kesken toiminta onnistui erittäin hyvin. Käytännön järjestelyt onnistuivat. Viranomaisten innokkuus hoitaa suomalaisten kotiuttaminen ja huolehtia tiedottamisesta esimerkillisesti, aiheutti varsinkin kriisin alussa ylireagointia ja yliresursointia. Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen rooli kriisiavun organisoinnissa ja koordinoinnissa oli hankalaa: paineita järjestää paikalle paljon työntekijöitä, tuen tarvetta kuitenkin rajallisesti -> työntekijöiden turhautumista ja väkisin auttamisen tunnetta. ANNA CANTELL-FORSBOM 40

41 Tulla lujaksi pysyä pehmeänä siinä haavetta kylliksi yhdelle elämälle -Tommy Tabermann- ANNA CANTELL-FORSBOM 41

Alueellisen henkisen ensiavun (HEA) toimintamalli suuronnettomuustilanteessa. Viranomaiset kriisissä seminaari

Alueellisen henkisen ensiavun (HEA) toimintamalli suuronnettomuustilanteessa. Viranomaiset kriisissä seminaari kiuru Keski Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalvelukuntayhtymä Alueellisen henkisen ensiavun (HEA) toimintamalli suuronnettomuustilanteessa Viranomaiset kriisissä seminaari 1.9.2016 Ulla Aspvik TtT,

Lisätiedot

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009 30.3.2009 Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 25.3.2009 VARAUTUMISEN LÄHTÖKOHDAT Kirkon perustehtävän toteuttamien kaikissa olosuhteissa Varmistetaan valmiussuunnitelmissa.

Lisätiedot

Kouluttajaohje: Henkisen tuen heräteinfo - Henkisen ensiavun perusteita

Kouluttajaohje: Henkisen tuen heräteinfo - Henkisen ensiavun perusteita Kouluttajaohje: Henkisen tuen heräteinfo - Henkisen ensiavun perusteita Kesto: 3 tuntia (3*45 min) Ryhmä: noin 15 henkeä Tavoitteena on antaa perustietoa tekijöistä, jotka aiheuttavat stressiä onnettomuus-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Väestönsuojelun neuvottelupäivä 2013 Neuvotteleva virkamies Merja Rapeli 30.4.2013 Varautumisen lähtökohdat Lähtökohtana

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016

Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Miten kriisityön menetelmät ovat kehittyneet? Mitä se on nyt? Salli Saari Dosentti, psykologi Kriisityön päivät 2016 Uudenlaisen kriisityön alkuvaihe Ajoittuu 1980-luvun lopulle ja 1990-luvun alkupuolelle

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

Raideliikenneonnettomuus Satakunta A214

Raideliikenneonnettomuus Satakunta A214 Raideliikenneonnettomuus Satakunta A214 Hätäkeskus Eliisa Kähtävä Mitä on tapahtunut ja missä? Ilmoittaja junassa: jotain kauheaa tapahtunut, rysähti, ihmiset lentelee, ne makaa tuolla Päivystäjän arvio:

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Punaisen Ristin rooli ensihuollossa Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen SPR, Varsinais-Suomen piiri SPR, Varsinais-Suomen piiri Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Punainen Risti Ilosaaressa Ismo Nuutinen 2014 SPR:n roolista Ilosaarirockissa Punaisella Ristillä vahva toteutus Ilosaaren toteuttamisessa turvallisuuden näkökulmasta

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ 18.9.2013 Tampereen kaupungin valtuustosali Katri Lyijynen Joutsenon vastaanottokeskus Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu tehtäväksi

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Taustaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella kotimaassaan

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan 1 Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta (12 ) ja sosiaalipäivystyksestä

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Uhrien ja omaisten tukikeskuksen johtaminen kriisissä

Uhrien ja omaisten tukikeskuksen johtaminen kriisissä Maarit Pedak Media & viestintä 32(2009): 2, 97 109 97 Analyysi Uhrien ja omaisten tukikeskuksen johtaminen kriisissä Suomessa suuronnettomuuden tapahtumakunta on velvollinen huolehtimaan kriisin kohdanneita

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: PKSSK:n Aikuispsykiatrian tehostettu avohoito koordinoi

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen Vaikeasti työllistyvien tukeminen Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä tai pitkäaikaissairaita

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä Helsinki 28.5.2013 Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Toiminnan taustaa Ankkuri -hanke vuosina 2004-2006 Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kuntien varautumisseminaari 19.3.2013 Pasi Vainio riskienhallintapäällikkö Porin kaupunki Pitkä Uhkat sähkökatko Arvio, miten uhka vaikuttaa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Edellisen hallituskauden satoa - mikä kaikki on muuttumassa? Keskeisimmät meneillään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 1 RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN Tilastotietoa kriisi- ja juristipäivystyksen yhteydenotoista 1.1. 31.5.2009 välisenä aikana 1.1. 31.5.2009 välisenä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Hankkeen toimijat Hankkeessa mukana päivähoito, maahanmuuttajapalvelut ja taidemuseo

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

PSYKoSoSIAALINEN TUKI JA PALVELUT

PSYKoSoSIAALINEN TUKI JA PALVELUT Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:41 Traumaattisten tilanteiden PSYKoSoSIAALINEN TUKI JA PALVELUT Työryhmän muistio SoSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIö Helsinki 2009 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali-

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISY KUNTAYHDYSHENKILÖIDEN JA AVAINKOULUTTAJIEN TYÖKOKOUS

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISY KUNTAYHDYSHENKILÖIDEN JA AVAINKOULUTTAJIEN TYÖKOKOUS LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISY KUNTAYHDYSHENKILÖIDEN JA AVAINKOULUTTAJIEN TYÖKOKOUS MIKÄ MARAK ON? MARAK (moniammatillinen riskinarviointikokous) on työskentelymuoto, jolla pyritään auttamaan aikuisia

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO 1. PERUSTOIMINTAMALLI 2. KUOLEMANTAPAUS 3. ONNETTOMUUS 4. KIUSAAMINEN 5. ALKOHOLI, LÄÄKKEET, HUUMEET 6. OPPILAAN PSYYKKINEN KRIISITILANNE JOHDANTO Koulumaailmassakin

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA PELASTUSTOIMEN JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA chemical (kemiallinen), b iological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) j a explosives( räjähteet) MIKKELI 10.9.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen valtakunnalliset Ensihoitopäivät Kotka

Suomen valtakunnalliset Ensihoitopäivät Kotka Suomen valtakunnalliset Ensihoitopäivät 18.-19.11.2016 Kotka Marja-Liisa Mankki, kriisityöntekijä Kouvolan sosiaali- ja kriisipäivystys 17.11.16 1 Sosiaali ja kriisipäivystyksen valmiudet tukea päivystyksen

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyspäivät 3.-4.9.2015 Kouvola

Sosiaalipäivystyspäivät 3.-4.9.2015 Kouvola Sosiaalipäivystyspäivät 3.-4.9.2015 Kouvola 1 Kouvolan sosiaali- ja kriisipäivystys 2 13.10.2015 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste 13.10.2015 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste Espoon sosiaali-

Lisätiedot

29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan

29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaki (1.4.2015) 29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

ONKO MEILLÄ KRIISINSIETOKYKYÄ? - psykologinen näkökulma kriisinsietokykyyn

ONKO MEILLÄ KRIISINSIETOKYKYÄ? - psykologinen näkökulma kriisinsietokykyyn SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO FinnSec-messut Helsinki 18.11.2015 ONKO MEILLÄ KRIISINSIETOKYKYÄ? - psykologinen näkökulma kriisinsietokykyyn Eija Palosaari Kriisi-, trauma- ja katastrofipsykologian asiantuntija

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN

LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN Sosiaalinen kuntoutus tavoitteena osallisuus Kuntoutusakatemia 13.12.2012 Aulikki Kananoja ylisosiaalineuvos SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN POHDINTAA 1970-LUVULLA

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia Kirkot kriisien kohtaajina 25.3.2009 Valtiosihteeri Risto Volanen Suomen valtion kriisistrategia TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Uhkat tietojärjestelmille

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta

Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta Alkoholi ja väkivalta -seminaari 6.11.2013 Petteri Huhtamella Miestyön keskus Lapin ensi- ja turvakoti ry. Miestyön keskus Lähtenyt

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 2.6.2016 Martta October 1 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin lainattua

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Helsinki /2017. Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Helsinki /2017. Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 31.1.2017 2/2017 Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon Ministeriö pyrkii tällä suosituksella ohjaamaan laittomasti

Lisätiedot

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa Siskomaija Pirilä MARAK Oulussa 2010-2013 Sisällys Turvallisuustyön rakenne Turvallisuusohjelman painopisteet Yksi lyönti vähemmän-kehittämisympäristö MARAK-prosessi Toiminta on ollut vaivan arvoista THL:n

Lisätiedot

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu Viranomaiset kriisissä seminaari 1.9.2016 Kokkolan kaupungintalo, Kaarlelasali Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje 25.8.2016 Kj. Pekka Kainu 1 Lisää otsikko napsauttamalla 2 Johtosuhteet 4. Yleisjohto

Lisätiedot

1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja

1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja 1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot ja o Rintala

Lisätiedot