Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2011 Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta 1. Toimintaympäristö Uusi Jyväskylä aloitti toimintansa Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa ( ) määriteltiin uuden kunnan luottamushenkilöorganisaatio Sopimuksessa määriteltiin kunnan toimielimet, joista yksi on tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoonpano, lautakunnan tehtävät, esittely sekä lautakunnan alainen toiminta ja henkilöstö on määritelty voimaantulleen sivistyspalveluiden palvelualueen johtosäännön erillismääräyksessä. Innovaatiopalvelut on tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen vastuualue. Korpilahden yhteispalvelupiste ja Säynätsalon aluetoimisto siirtyivät hallinnollisesti innovaatiopalvelujen vastuualueeseen vuonna Vuonna 2011 toimintansa aloittanut Tikkakosken yhteispalvelupisteen toiminta kuuluu myös innovaatiopalvelujen vastuualueeseen. Syksyllä 2011 käynnistynyt Uusi asiakaspalvelumalli -hankkeen koordinointi tapahtuu innovaatiopalveluissa. Vastuualueen henkilöstömäärä oli vuoden 2011 lopussa 10 vakinaista ja 2 määräaikaista henkilöä. 2. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa on 13 jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen: puheenjohtaja Eila Simola (varajäsen Tapio Lampinen) SDP, varapuheenjohtaja Jouko Asikainen (varajäsen Kari Nissinen) KESK, Anna Autere (varajäsen Marja Kupari) VIHR, Hanna Era (varajäsen Vesa Lankinen) SKP, Perttu Hietanen (varajäsen Raimo Lapiolahti) KOK, Kirsi Knuuttila (varajäsen Virve Friman-Tiihonen) KESK, Marja-Liisa Kontio (varajäsen Johanna Manninen) KOK, Marja Leena Makkonen (varajäsen Johannes Kuhmonen) VAS, Ahti El Massri (varajäsen Hannu Laitinen) KESK, Tony Melville (varajäsen Petri Jussila) SDP, Esa Mutanen (varajäsen Pauliina Holm) KOK, Panu Piirtola, lähtien Vesa Muhonen (varajäsen Tarja Vilhuniemi) VIHR ja Jukka Torikka, lähtien Tero Vuorimies (varajäsen Kirsti Turunen) SDP. Lautakunnassa asiat esittelee apulaiskaupunginjohtaja Lepistö ja lautakunnan toimintasäännön mukaisesti kehittämisjohtaja Soini. Lautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan nimeämä työntekijä. Lautakunnan sihteerin tehtävät kuuluvat tutkimuskoordinaattorin tehtäväkokonaisuuteen. Lautakunnan tehtävät on määritelty sivistyspalveluiden palvelualueen johtosäännön (voimaan ) erillismääräyksen 11 :ssä seuraavasti: Lautakunnan perustarkoituksena on näyttää suuntaa ja ohjata kaupungin kehitystä siten, että varmistetaan kaupungin menestyminen ja vetovoima kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Tarkoitustaan lautakunta toteuttaa tekemällä selvityksiä, aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja ja järjestämällä seminaareja ja muita tilaisuuksia, jotka koskevat 1

2 1) kaupunkikehityksen vaihtoehtojen tarkastelua ja riskien tunnistamista 2) tulevaisuus- ja kehittämishankkeiden käynnistämistä 3) ajankohtaisen ja riittävän tiedon hankintaa ja jalostusta kehittämistyön pohjaksi 4) merkittävien yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutusten arviointia 5) kaupunkikehityksen edistämistä ja johtamista tukevien aineistojen valmistelua ja kokoamista 6) kansalaistoiminnan ja -vaikuttamisen uusien muotojen kehittämistä 7) yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja sosiaaliseen eheyteen tähtäävän pitkäntähtäimen kehityslinjan jäsentämistä. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston määrittelemien muiden toimeksiantojen suorittaminen. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt pitää osan kokouksistaan ns. teemallisina kokouksina. Teemallisissa kokouksissa pohditaan kaupungin tulevaisuuden rakentumista eri näkökulmista. Vuonna 2011 lautakunnan kokoukset olivat vuorotellen päätöskokouksia ja teemakokouksia. Tammikuun 2011 kokouksessaan tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli tulevan vuoden toimintaa ja taloutta sekä vuoden 2010 toimintakertomusta. Lautakunta päätti jatkaa päätös- ja teemakokousten vuorottelua. Helmikuun 2011 kokouksen teemana oli Jyväskylän kaupungissa valmisteilla oleva Uuden sukupolven organisaatio. Muutosjohtaja Risto Kortelainen ja kasvu, oppiminen ja perheet - palvelukokonaisuuden selvityshenkilö Pirjo Tuosa kertoivat kokouksessa palvelujen toimintatapojen ja organisaation uudistamisen lähtökohdista ja valmistelun nykyvaiheesta. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta kävi keskustelua aiheesta ja pohti kuntalais- ja asiakasnäkökulmasta mm. sitä, miten hyvinvoinnin edellytyksiä voidaan uuden sukupolven kaupunkiorganisaatiossa tukea. Lautakunnan keskustelussa yhteisöllisyys ja sen tukeminen, erityisesti vertaistuen ja vapaaehtoistyön tukeminen, koettiin tärkeäksi. Lautakunnan huomiot ja kehittämisehdotukset koottiin innovaatiopalveluissa valmisteluvastuullisten käyttöön (http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/innovaatiopalvelut/raportteja). Kokouksessa hyväksyttiin myös tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkastettu toimintasääntö. Maaliskuun kokouksessaan tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta kävi läpi Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelmaluonnosta. Ilmasto-ohjelman ohjausryhmä pyysi tulevaisuusja kaupunkisuunnittelulautakunnalta lausuntoa Jyväskylän kaupungin ilmastoohjelmaluonnoksesta ja lautakunta kävi ohjelman valmistelua koordinoivan Tanja Oksan alustuksen jälkeen evästyskeskustelua lautakunnan lausunnosta. Huhtikuun kokouksessaan tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelmaluonnoksesta. Kokouksen teemallinen osuus käsitteli näkökulmia tulevaisuuden palveluihin. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä Jyväskylän tulee rohkeasti kantaa vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnassa omassa päätöksenteossaan. Ilmastonmuutoksen haasteisiin tulee tarttua vastuullisuudella, mutta ilmastonmuutos on nähtävä myös suurena mahdollisuutena. Yleishuomiona tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta toivoi ilmasto-ohjelman kirjauksiin lisää rohkeutta, monivaikuttavuutta ja innovatiivisuutta. Lautakunta piti tärkeänä, että ilmasto-ohjelma toimenpiteineen aidosti ohjaa niin kaupunkiorganisaatiota kuin kuntalaisia toimimaan aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnan puolesta. Huhtikuun kokouksen teemallisessa osuudessa pureuduttiin palvelujen kehittämiseen muotoiluajattelun avulla sekä luovuutta edistäviin ympäristöihin. Innovaatiot jalostuvat ideoista. Mitä enemmän hyviä ideoita, sitä suurempi on mahdollisuus menestyviin innovaatioihin. Jy- 2

3 väskylän yliopiston Agora Centerin innovaatiokeskittymä -työryhmän projektitutkija, arkkitehti Jarkko Könönen valotti näkemyksiä luovista toimintaympäristöistä ja kertoi niitä mahdollistavista tekijöistä. Saman työryhmän projektitutkija Katriina Lahtinen puolestaan avasi palvelumuotoilun käsitettä; palvelumuotoilu tarkoittaa uusien ja olemassa olevien palvelujen kehittämistä luovasti, käytännönläheisesti ja käyttäjäkeskeisesti. Kehittämisjohtaja Soini kertoi uuden asiakaspalvelumallin valmistelun tilanteesta. Alustusten jälkeen tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa keskusteltiin luovien tilanteiden ja ympäristöjen synnyttämisestä sekä siitä, mitkä ovat olennaisia tekijöitä hyvän asiakaskokemuksen muodostumisessa. Toukokuun kokous peruttiin, sillä lautakunnalla ei ollut päätettäviä asioita. Kesäkuinen lautakunnan kokous järjestettiin Päijänne -laivaseminaarina yhteistyössä ELYkeskuksen ja Keski-Suomen liiton kanssa. Seminaarissa Päijänteen kehittämisestä alustivat Timo Rusanen, Marketta Mäkinen ja Heli-Maija Voutilainen (Jyväskylän kaupunki), Hannu Korhonen (Keski-Suomen liitto), Päivi Halinen ja Ulla Mehto-Hämäläinen (ELY), Ari Ålander (Jykes), Juha Karjalainen (JY), Petra Blinnikka (JAMK) ja Raimo Itkonen (Metsähallitus). Seminaarin päättävässä paneelikeskustelussa mukana olivat maakuntajohtaja Anita Mikkonen, Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, Jyväskylän kaupungin kehitysjohtaja Timo Rusanen, Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen professori Jorma Kuparinen ja ELY- keskuksen ympäristövastuualueen johtaja Kari Lehtinen. Seminaarin tavoitteena oli tiivistää Päijänteeseen liittyvää kehittämisyhteistyötä eri organisaatioiden välillä ja löytää sellaisia toimintamalleja ja/tai hankeaihioita, joilla yhteistyön konkretisoituminen tulevaisuudessa mahdollistuisi. Syyskuussa 2011 tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli vuoden 2012 talousarvioesitystä ja päivitti lautakunnan ja sen alaisen vastuualueen toimintasuunnitelmaa. Lisäksi tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta sai kokouksessa tilannekatsauksen Jyväskylän kaupungin uuden sukupolven organisaation ja sen Elinvoima, kilpailukyky ja konsernihallinto -palvelukokonaisuuden valmistelutilanteesta sekä Uusi asiakaspalvelumalli - hankkeen etenemisestä. Lokakuun 2011 teemakokouksessa tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta pohti teemaa Ideasta innovaatioksi kuinka idea jalostuu liiketoiminnaksi? Aiheeseen johdattivat kaksi innovatiivista esimerkkiä: innovatiivisesta tuotteistamisesta ja koulutusviennistä kertoi suomalaisen koulutusosaamisen vientitoiminnan kärkiyrityksen, EduCluster Finland Oy:n liiketoimintajohtaja Elise Tarvainen. Jyväskyläläinen Codespace Ky:n toimitusjohtaja Kimmo Pennanen johdatteli lautakuntaa idean liiketoiminnaksi jalostamisen prosessiin. Codespace Ky on ohjelmistotalo, joka tekee ohjelmistoprojekteja asiakkailleen, mutta myös innovoi omia tuotteitaan. Kokouksessaan tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ideoi, voisiko jostakin Jyväskylän kaupungin palvelusta kehittyä vientituote. Todettiin, että vientiin sopivia hyviä käytäntöjä ja asiantuntijuutta kaupungista löytyy. Esimerkkeinä mainittiin mm. kuntahallinnon malli. Sekä Suomen rajojen sisä- että ulkopuolella voitaisiin tehdä asiantuntijuusvaihtoa, eli vaihtaa tietoa tietoa vastaan vaihtamalla eri alojen asiantuntijoita organisaatioiden kesken. Marraskuun 2011 kokous peruttiin, sillä lautakunnalla ei ollut päätettäviä asioita. Joulukuun teemakokouksen aiheena käsiteltiin kuntalaisten osallistumisen uudenlaisia tapoja. Teemaan pureuduttiin kahden esimerkin kautta. Jyväskylän kaupungissa kokeillaan alkuvuodesta 2012 kuntalaisten kansalaisraateja. Kansalaisraadit ovat demokratiainnovaatioita, joita on järjestetty maailmalla 1970-luvulta lähtien, mutta Suomessa niiden soveltaminen ollut vähäistä. Kuntalaisten kansalaisraatiin kootaan Jyväskylä pienoiskoossa pohtimaan ratkaisua tiettyyn Jyväskylän kaupunkiin ja sen toimintaympäristöön liittyvään kysymykseen. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta kuuli myös DigiPirtti -ideasta. Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän kaupungin, Jykesin ja Tiimiakatemian yh- 3

4 teistyönä lokakuussa 2011 järjestetyssä IDIS -ideointikilpailussa korkeakouluopiskelijat ideoivat, millä tavoin jyväskyläläisten elämänlaatua voitaisiin parantaa. Voittajaideaksi nousi Digi- Pirtti, mobilisoitu toimintakeskus, joka toimii osallistumisen, tiedotuksen, kohtaamisen sekä kommunikoinnin keskuksena. Lautakunta kokoontui vuonna 2011 seitsemän kertaa ja käsitteli kokouksissaan :t Lautakunnan tavoitteena oli järjestää ainakin yksi kokous yhteistyössä toisen lautakunnan kanssa, mutta tähän ei vuoden 2011 aikana päästy. 3. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen vastuualue innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelujen vastuualue on tutkimus- ja kehittämisyksikkö, joka avustaa ja toimii yhteistyössä Jyväskylän kaupungin palvelualueiden ja hallintokeskuksen kanssa. Innovaatiopalvelujen perustehtävä on olla mukana kaupungin kehittämistoiminnoissa, hankkeissa ja selvityksissä. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen vastuualueen toimintaan kuuluvat myös Korpilahden ja Tikkakosken yhteispalvelupisteet sekä Säynätsalon aluetoimisto. Innovaatiopalvelujen vakituisen henkilöstön vuonna 2011 muodostivat kehittämisjohtaja (vastuualuejohtaja), tutkimus- ja kehittämispäällikkö, palvelukehityspäällikkö ja tutkimuskoordinaattori sekä Tikkakosken yhteispalvelupisteen henkilökuntaan kuuluva palvelusihteeri, Korpilahden yhteispalvelupisteen henkilökuntaan kuuluvat palveluesimies, joka muuttui palvelusihteeriksi 2.5. alkaen määräaikaisena ja alkaen vakituisena ja toimistosihteeri ja Säynätsalon aluetoimiston henkilöstöön kuuluvat koordinaattori (lähiesimies), toimistosihteeri ja palveluohjaaja. Lisäksi innovaatiopalveluissa työskenteli elokuusta lähtien uusi asiakaspalvelumalli -hankkeen projektipäällikkö ja Tikkakosken yhteispalvelupisteessä alkaen työllistetty palvelusihteeri. Lisävahvuutena Säynätsalon aluetoimistossa on ollut kesätyöntekijä. Innovaatiopalvelujen tehtävänä on mm. tuottaa ja kerätä ajankohtaista tietoa kaupungin toimintaympäristöstä ja siinä tapahtuvista muutoksista yhteiskunnallisen kehityksen ja ilmiöiden seuraaminen sekä huomioiminen palvelujen kehittämisessä uuden tiedon ja ideoiden välittäminen palvelualueiden kehittämistyöhön osallistuminen palvelujen ja teknologisten innovaatioiden sekä innovatiivisten palvelukonseptien kehittämiseen kaupunkikehityksen tarkastelu pitkällä aikavälillä palvelualueiden ja hallintokeskuksen toimeksi antamat selvitykset ja kehittämissuunnitelmat toimia kehittämisideoiden ja -ehdotusten syötekanavana Yhteispalvelupisteiden tehtävänä on mm. tarjota yleisneuvontaa sekä Jyväskylän kaupungin että yhteistyökumppaneiden, mm. Kela ja maistraatti, palveluista. Yhteispalvelu sisältää palveluohjauksen lisäksi asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista. Innovaatiopalvelut on mukana valtakunnallisessa Valtionvarainministeriön etäpalvelupilotointihankkeessa, jota on valmisteltu vuoden 2011 aikana. Varsinainen pilotointi alkaa näillä näkymin toukokuussa Pilotoinnissa (Korpilahden ja Säynätsalon yhteispalvelut ja mahdollisesti Palvelupiste Hannikainen) on tarkoitus kokeilla ja myöhemmin vakiinnuttaa vi- 4

5 deoneuvottelutyyppinen asiakaspalvelukanava kaupungin palveluvalikoimaan. Etäpalvelun toteuttaminen liittyy tiiviisti Uuden asiakaspalvelumallin valmisteluun. Kaikissa Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteissä toteutettiin asiakaskysely marrasjoulukuun aikana, vastauksia saatiin 89 kappaletta. Kyselyn perusteella yhteispalvelupisteiden käytetyimpiä palveluja ovat Kelan avustavat asiakaspalvelut, kunnallisten palvelujen ohjaus ja neuvonta, kassapalvelut (Säynätsalo), kopiointi- faxaus ja skannauspalvelu ja yleisönetti. Palvelutarjontaan oltiin vastanneiden keskuudessa tyytyväisiä, tosin poliisin lupapalveluja ja kaikkien laskujen maksumahdollisuutta toivottiin muutamassa vastauksessa. Myös pisteiden aukioloaikoja toivottiin pidemmiksi. Yhteispalvelupisteiden sijainti ja asiointitilat saivat kyselyyn vastanneilta pääosin hyvää palautetta. Yhteispalvelupisteiden tarjoama lähipalvelu koettiin vastaajien joukossa tärkeäksi. Erityisesti yhteispalvelupisteiden asiakaspalvelu sai vastaajilta kiitosta. Säynätsalon aluetoimisto Säynätsalon aluetoimisto sijaitsee Alvar Aallon suunnittelemassa Säynätsalon kunnantalossa ( ), joka on suojelukohde. Henkilökuntaan kuuluu toimistosihteeri, palveluohjaaja ja koordinaattori, joka toimii toimiston lähiesimiehenä. Koordinaattori on helmikuun 2011 alusta alkaen ollut osa-aikaeläkkeellä ja työskennellyt 60 % työajasta. Lähiesimiehen tehtäviä on koordinaattorin poissa ollessa hoitanut palveluohjaaja. Lisävahvuutena on ollut kesätyöntekijänä kulttuurituottaja-opiskelija. Säynätsalon aluetoimistossa asukkaat saavat yhteispalveluperiaatteen mukaisesti kaupungin neuvontapalveluja sekä palveluohjausta, joka tarkoittaa lomakkeiden täyttöapua ja henkilökohtaista neuvontaa Kelan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuista ja etuuksista. Säynätsalon aluetoimiston osalta yhteispalvelusopimukset ovat voimassa Kelan ja Keski-Suomen maistraatin kanssa. Myös oikeusaputoimiston kanssa on solmittu sopimus, joka laitetaan täytäntöön, kun Säynätsalon aluetoimistolle saadaan etäpalvelulaitteet. Myös maistraatin kanssa tehtyä sopimusta on päivitetty etäpalveluun liittyvän yhteistyön osalta. Tämän lisäksi toimistossa on kaupungin palvelukassa. Säynätsalon aluetoimiston toimistosihteeri hoitaa innovaatiopalvelujen hallintoon ja talouteen liittyviä tukitehtäviä. Yksi aluetoimiston erityistehtävistä on kunnantalolle suuntautuvan arkkitehtuurimatkailun koordinointi. Talossa vierailee vuosittain kotimaista ja kansainvälistä matkailijaa. Kunnantalon tiloja ml. vierashuoneet vuokrataan niin kaupungin sisäisille kuin ulkopuolisille toimijoille. Säynätsalon aluetoimisto on merkittävässä roolissa vuosittaisten Säynätsalopäivien järjestämisessä. Aluetoimisto hoitaa myös entisen Säynätsalon kunnan arkistoa. Korpilahden yhteispalvelupiste Korpilahden yhteispalvelupiste toimii Korpilahti-talossa. Henkilökuntaan kuuluu toimistosihteeri ja palveluesimies, joka muuttui palvelusihteeriksi 2.5. alkaen määräaikaisena ja alkaen vakituisena. 5

6 Yhteispalvelupisteen perustehtävä on palvella kuntalaista erilaisissa Jyväskylän kaupungin toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Poliisin lupapalveluauto käy talon pihassa joka toinen tiistai. Yhteispalvelusopimuksia on yhtenäistetty kaupungin kaikissa yhteispalvelupisteissä ja uudistetut sopimukset Korpilahden sekä Kelan ja maistraatin välillä solmittiin vuonna Myös oikeusaputoimiston kanssa on vuonna 2011 solmittu sopimus, joka laitetaan täytäntöön, kun Korpilahden yhteispalvelupisteeseen saadaan etäpalvelulaitteet. Lisäksi Korpilahden yhteispalvelupiste on tehnyt yhteistyötä paikallisjärjestöjen toimijoiden kanssa. Korpilahden yhteispalvelupiste hoitaa myös Korpilahti-talon käytännön toimintaan liittyviä tehtäviä (esim. tilavaraukset). Yhteispalvelupisteessä on entisen Korpilahden kunnan päätearkisto. Tikkakosken yhteispalvelupiste Tammikuussa 2011 toimintansa aloittanut Tikkakosken yhteispalvelupiste on saanut hyvän vastaanoton. Yhteispalvelupiste toimii Tikkakosken kirjaston yhteydessä, ja yhteinen asiakasvirta on tullut hyödynnettyä niin toimijoiden kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Tikkakosken yhteispalvelupisteessä työskentelee palvelusihteeri sekä alkaen osa- ja määräaikainen palvelusihteeri. Yhteispalvelupisteissä tarjotaan yleisneuvontaa sekä Jyväskylän kaupungin että yhteistyökumppaneiden, mm. Kela ja maistraatti, palveluista. Yhteispalvelu sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten sidosryhmien kanssa. Tikkakosken yhteispalvelu on myös työstänyt Tikkakosken alueen repäisykartan vastaten myös sen jakelusta. Tikkakosken yhteispalvelupisteen viralliset aukiolopäivät ovat ma ke. Henkilökunta tekee myös taustatyön yhteispalvelun asiakastilassa ns. epävirallisina aukiolopäivinä torstaina ja perjantaina, jolloin asiakkaat palvellaan tarvittaessa. Torstai ja perjantai on hyödynnetty myös erilaisten palaverien pitoon. Pisteen kokonaiskontaktimäärä oli 1103 kymmenen kuukauden aikana eli n. 110 asiakasta kuukaudessa. 4. Toimintasuunnitelman 2011 toteutuminen Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan /8 ns. rullaavan toimintasuunnitelman vuodelle 2011, jota päätettiin tarpeen mukaan päivittää. Toimintasuunnitelmaa päivitettiin /35. Vuonna 2011 tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen vastuualue innovaatiopalvelut on edelleen toiminut seuraavilla tehtäväalueilla: tuottaa ja kerätä ajankohtaista tietoa kaupungin toimintaympäristöstä ja siinä tapahtuvista muutoksista (I) yhteiskunnallisen kehityksen ja ilmiöiden seuraaminen sekä huomioiminen palvelujen kehittämisessä (II) uuden tiedon ja ideoiden välittäminen palvelualueiden kehittämistyöhön (III) osallistuminen palvelujen ja teknologisten innovaatioiden sekä innovatiivisten palvelukonseptien kehittämiseen (IV) kaupunkikehityksen tarkastelu pitkällä aikavälillä (V) 6

7 palvelualueiden ja hallintokeskuksen toimeksi antamat selvitykset ja kehittämissuunnitelmat (VI) toimia kehittämisideoiden ja -ehdotusten syötekanavana (VII) 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma: palveluprosessien ja innovaatioiden kehittäminen -kärkihankkeen jatko (I IV, VI) Jyväskylän kaupunki on mukana Valtiovarainministeriön 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmassa tuottavuustyön edistämiseksi. Jyväskylän kaupunki vastaa tuottavuusohjelman neljän kärkihankkeen vetämisestä. Näistä palveluprosessien ja - innovaatioiden kehittäminen -kärkihankkeen vetovastuussa oli kehittämisjohtaja Tapio Soini ja ryhmän sihteerinä toimi tutkimuskoordinaattori Laura Hokkanen. Hankkeen raportti: ortti4_ja11.pdf Hankkeen jatkona on järjestetty Valtiovarainministeriön, Kuntaliiton ja mukana olleiden kaupunkien kanssa yhteistyössä palveluinnovaatiot ja tuottavuus -seminaarisarjaa, jonka Jyväskylän osuus järjestettiin Seminaarien tarkoituksena on ollut esitellä ja jakaa kaupunkien palveluinnovaatioita. Lisätietoja: Asuinalue- ja kyläkierros (I III, VII) Jyväskylän kaupungissa syksyllä 2009 alkanut asuinalue- ja kyläkierros jatkui vuonna Asuinalue- ja kyläillat ovat kaikille alueen asukkaille avoimia toiminnallisia ja osallistavia tilaisuuksia. Kyläkierroksen tarkoituksena on lisätä kuntalaisten, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välistä vuorovaikutusta sekä tarjota mahdollisuus vaikuttaa oman elinympäristön asioihin. Vuonna 2011 järjestettiin viisi asuinalue- ja kyläiltaa: Ritopohjassa, Halssilassa, Säynätsalossa, Lohikoskella ja Kuikassa. Asuinalue- ja kyläkierroksissa alkanutta keskustelua on mahdollisuus jatkaa Jyväskylän kaupungin internet-sivujen Keskustelupalstalla, jonne avataan asuinalue- tai kyläillan jälkeen oma keskustelualue kullekin kylälle tai asuinalueelle. -> kyläillat. Asuinalue- ja kyläkierroksen järjestäjinä ja vetäjinä toimivat Laura Hokkanen innovaatiopalveluista ja Jukka Laukkanen HYVE-toiminnasta (sosiaali- ja terveyspalvelut). Lisätietoja: Hankevalmistelut (I VII) Innovaatiopalvelut osallistui vuoden 2011 aikana myös muihin kuin tässä toimintakertomuksessa jo erikseen kuvattuihin hankkeisiin. Jyväskylän taidemuseon ja innovaatiopalvelujen yhteistyönä käynnistyi hankevalmistelu syksyllä 2010 LOISTO-hankkeelle ESR:n toimintalinjan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -hankehakukierrosta (kevät 2011) varten. Hankkeen tavoitteina: Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittäminen alueellisissa kulttuurin verkostoissa valtakunnallisesti, alueellisen yhteistyön syventäminen kulttuurin verkostoissa ja valtakunnallisten kokemus- 7

8 ten jakaminen ja toimintamallien levittäminen. Hankevalmistelu ei johtanut hankkeen käynnistämiseen. Henkilökuljetusten ja logistiikkapalvelujen organisointi ja resursointi -hanke (ns. optimointihanke) (III, IV, VI) Innovaatiopalveluilla oli kaupungin johtoryhmän antama vetovastuu käynnistymässä olevassa optimointihankkeessa. Hankkeeseen tuli koota eri palvelualueilta ja muista yhteistyökumppaneista ryhmä valmistelemaan ns. henkilökuljetus- ja logistiikkayksikön kokoamista pitkällä tähtäyksellä keskushallintoon (ottaen huomioon mm. PSA eli palvelusopimusasetuksen ja joukkoliikennelain toteuttamiseen liittyvät tehtävät) Selvitettäviä kokonaisuuksia mm. henkilökuljetukset (mm. oppilaat, vanhukset, päivähoito) joukkoliikenne pientavarakuljetukset (esim. sisäinen posti) ruokakuljetukset / ateriakuljetukset kotipalvelu työvoiman optimointi erikseen sovituissa kohteissa Hankkeen eteneminen viivästyi kuitenkin kaupunkirakennepalveluiden keskittyessä lähinnä joukko- ja palveluliikenteen järjestämistehtäviin. Niinpä hanke muuttui lähinnä henkilökuljetuksiin keskittyväksi selvityshankkeeksi, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana toimi kehittämisjohtaja. Hankkeen loppuraportti valmistuu alkuvuodesta Innovaatiokeskittymää tukevat keihäänkärkihankkeet -projekti (I V) Vuonna 2010 käynnistynyt Innovaatiokeskittymää tukevat keihäänkärkihankkeet -projekti on Jyväskylän yliopiston Agoran hallinnoima Manner-Suomen ESR-ohjelman 3.toimintalinjan (Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio ja palvelujärjestelmien kehittäminen) hanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Jyväskylän seudun ja Keski-Suomen innovaatiokeskittymäprosessia eli seudun kehittymistä kohti globaalisti kilpailukykyistä innovaatiokeskittymää. Hankkeeseen on valittu edistettäväksi keihäänkärkiä, jotka tähtäävät uudentyyppiseen liiketoimintaan sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden tiivistyvään yhteistyöhön ja verkottamiseen alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Keihäänkärjet ovat 1) palvelujen kehittäminen, 2) tutkimusympäristöt ja 3) luovat toimialat. Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelujen osatoteuttamispanostus hankkeeseen on 18 kuukauden aikana laskennallisesti 100 työpäivää (rahassa arvioituna euroa). Hankkeeseen osallistuminen osatoteuttajana on merkinnyt siis Pirkko Korhosen työpanoksen suuntaamista erityisesti hankkeen Luovien toimialojen toimenpidekokonaisuuteen. Vuoden 2011 aikana luovien toimialojen kehittämisessä keskityttiin kokoamaan yhteen alueen erilaiset luovat ja innovatiivisimmat edelläkävijät, championit, edistämään yhtälailla sekä luovilla aloilla toimivien keskinäistä yhteistyötä ja koordinaatiota että yli toimialarajojen tapahtuvaa innovatiivista toimintaa. Myös luovien toimintaympäristöjen suunnitteluun kiinnitettiin erityistä huomiota (Kankaan Kulttuuri, Veturitalli, konserttisali). Yhteistyössä yliopiston, ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen liiton ym. suurten toimijoiden lisäksi olivat mukana myös esimerkiksi Hub Jyväskylä ja Monkey Business. Kansainvälisen bechmarkkauksen tuotoksena syntyi X4 -julkaisu, postikorttikokoelma muutamasta eurooppalaisesta hyvästä käytännöstä. 8

9 Hankkeen toimijoiden (Agora X) palavereihin, yhteisien tilaisuuksien järjestämiseen (esim. Suuri Risteys, Etzkowitz- ja Kenney -seminaarit, Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä - seminaari) sekä loppuraporttien suunnitteluun ja valmisteluun Pirkko Korhonen osallistui myös säännöllisesti viikoittain. Mainittakoon vielä, että em. hanke oli mukana myös valtakunnallisen palveluinnovaatiot ja tuottavuus -seminaarin järjestämisessä. Kehittäjien verkosto (I VII) Innovaatiopalvelut käynnisti kaupunkiorganisaation kehittäjien verkoston toiminnan keväällä Tavoitteena on luoda kaupungille oma kehittämis- ja tutkimusohjelma, joka sisältää mm. hankerekisterijärjestelmän, jolla voidaan nykyistä johdonmukaisemmin seurata ja suunnitella kaupungin kehittämistoimintaa. Vuoden 2011 keskeiset kehittämishankkeet koottiin syksyn 2011 aikana yhteiseksi koosteeksi, jota käytetään pohjana kaupungin kehittämisohjelman valmistelussa. Kehittäjien verkosto kokoontui säännöllisesti. Kehittäjien verkoston toimintaan on osallistunut hallintokeskuksen, innovaatiopalvelujen sekä kaupungin palvelualueiden kehittämistehtävissä toimivia henkilöitä. Verkosto kokoontui säännöllisesti. Kuntalaisten kansalaisraati (I IV, VII) Kuntalaisten kansalaisraati -menetelmään tutustuminen ja käyttöönoton valmistelu alkoi alkuvuodesta 2011 yhteistyössä Vaasan yliopiston Ihmisen ääni (Citizens voice) -hankkeen kanssa. Asiaa pohtimaan koottiin työryhmä pohtimaan kuntalaisten kansalaisraati-pilotin toteuttamista ja teemoja. Syksyllä 2011 aiheiksi täsmentyivät yleiskaavavalmisteluun liittyvää täydennysrakentamisen periaatteita käsittelevä kansalaisraati sekä uutta asiakaspalvelumallia käsittelevä kansalaisraati. Kuntalaisten kansalaisraateja valmisteleva työ (ilmoittautumismenettely, tiedottaminen, markkinointi, työnjako ym.) tehtiin loka marraskuussa. Tammikuun 2012 kansalaisraati koottiin joulukuussa Tutkijatohtori Harri Raisio Vaasan yliopistosta vastasi toimijoiden kansalaisraativalmennuksesta. Jyväskylän kaupunki toteuttaa ensimmäisenä kuntavetoisen kansalaisraadin tammikuussa Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma (I IV, VI VII) Jyväskylän kaupungin lasten ja nuorten osallisuuden monialaisen kaupunkiohjelman tavoitteena on arvioida Jyväskylän kaupungin palveluiden lasten ja nuorten osallisuutta ja mallintaa jo olemassa olevia osallistavia käytäntöjä näkyviksi. Tavoitteena on myös kehittää yhdessä kaupungin palvelualueiden kanssa pysyviä toimintatapoja, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten osallisuuden mm. heitä koskevien tilojen, palveluiden ja ympäristön suunnittelussa. Ohjelman valmistelusta vastaavat nuorisopalvelut ja innovaatiopalvelut. Lasten ja nuorten osallisuuden monialaisen kaupunkiohjelman valmistelu käynnistyi ohjelmatyön pohjaksi tehdyillä alkukartoituksilla vuoden 2010 lopussa ja 2011 alussa. Alkukartoitusten kautta selvitettiin lasten ja nuorten käsityksiä osallistumisen ja vaikuttamisen nykytilasta sekä samalla kerättiin kehittämisehdotuksia ja -ideoita ohjelmatyöhön. Kaupungin eri palveluissa käytössä olevia lasten ja nuorten osallistumisen työkaluja kartoitettiin alkusyksystä 2011 ja syksyllä käytiin myös kaikille asiasta kiinnostuneille avoin lähetekeskustelu. Näiden aineistojen pohjalta koottu kommentointiversio lasten ja nuorten osallisuuden monialaisesta kaupunkiohjelmasta saatiin valmiiksi vuoden 2011 lopussa. Lasten, nuorten, kaupungin palveluyksiköiden ja asiasta muutoin kiinnostuneiden kommenttikierroksen jälkeen ohjelma tullee lautakuntakäsittelyyn kevään 2012 aikana. Lisätietoja: 9

10 Palvelu- ja organisaatiouudistus 2013 (USO) (I VII) Innovaatiopalvelujen henkilöstöresurssia käytettiin vuonna 2011 merkittävästi uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelussa. USO-valmisteluun osallistuttiin mm. työskentelemällä aktiivisesti selvityshenkilötyöryhmässä, palvelukokonaisuuksien eri prosessien kehittämistyössä (ml. työryhmät ja henkilöstön koulutus-/kehittämistilaisuudet) ja uuden asiakaspalvelumallin valmistelussa. Lisäksi innovaatiopalvelujen kehittämisjohtaja sai tehtäväkseen valmistella Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -pääprosessin (K2) kehittämistoiminnan osuuden. Valmistelutyö jatkuu vuonna Uuden asiakaspalvelumallin kehittämistyö on ollut merkittävä osa USOvalmistelukokonaisuutta. Asiakaspalvelumallin kehittäminen hankkeistettiin elokuusta 2011 lähtien (ks. s. 11). Palvelujen, palvelukonseptien ja toimintatapojen kehittäminen (innovaatioprosessityöskentely) (III, IV, VI) Palvelujen, palvelukonseptien ja toimintatapojen kehittäminen innovaatioprosessityöskentelynä toteutui seuraavissa: - Asiakaspalvelukonseptin (ASPA) valmistelevat workshopit palvelualueiden edustajille - Asiakaslähtöisyys -teemallinen työskentely hallintokeskuksen kehittämisseminaarissa - Kaupunkirakennepalvelujen asiakasraati yksityisille rakentajille - Kaupunkirakennepalvelujen asiakasraati yrityksille ja yhteisöille - Kasvu, oppiminen, perheet -palvelukokonaisuuden henkilöstön kehittämisiltapäivät - Kasvu, oppiminen, perheet -työryhmän työskentelyn menetelmällinen ohjaaminen - Kasvu, oppiminen perheet -innotiimin työskentelyn menetelmällinen ohjaaminen - Nuorisopalvelujen henkilöstön kehittämispäivät - Osallistuminen korkeakouluopiskelijoille suunnatun IDIS-ideointikilpailun konseptin suunnitteluun ja toteuttamiseen - Terveys ja sosiaalinen turvallisuus -palvelukokonaisuuden henkilöstön kehittämispäivät - Terveys ja sosiaalinen turvallisuus -palvelukokonaisuuden esimiesten kehittämispäivä - USO-henkilöstöraati Uuden sukupolven esimies -työskentely talouskeskuksen kanssa - Vammaispalvelujen johtoryhmän ja palveluyksiköiden esimiesten kehittämispäivät Tutkimuksen tukipalvelut kaupunkiorganisaation sisällä (I III, VI) Innovaatiopalvelut on antanut asiantuntijapalvelua kaupunkiorganisaation yksiköille liittyen tiedonkeruuseen, tutkimuksiin ja selvityksiin. Osassa asiantuntijapalveluun on kuulunut sekä selvitysten sisällön suunnittelu, toteutus ja tulosten käsittely ja raportointi, kun taas osassa kyse on ollut esimerkiksi kyselyn teknisestä toteuttamisesta. Lisäksi Webropolkyselyohjelman pääkäyttäjyyteen liittyy käyttäjien koulutusta ja neuvontaa. o Toiminnallisten riskien arviointi 2011 o Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 o JYTE -kartoitus o Jyväskylä -sopimuksen kysely o Nuorten liikuntakysely o Uhkatilanne ja läheltä piti -tapahtumien sähköinen ilmoitus o Hallitustyöskentelyn arviointi (kaupungin tytäryhtiöt) o Osallisuustyöryhmäkysely 10

11 o Kirjaston asiakaskysely o Osaava talkelainen talouskeskuksen osaamiskartoitus (ei toteutettu) URBACT II: Creative Clusters -hanke (EU-hanke) (II, III, V, VI) Jyväskylän kaupunki on mukana vuosina URBACT II: Creative Clusters - hankkeessa erityisteemanaan Culture and Wellness. Jyväskylän hankeosuuden toiminnat koskettavat erityisesti kulttuurin ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Teema niveltyy myös alueella toteutettaviin muihin hankkeisiin (esim. CREA-RE, LYSTI, MAALI). Tämän EU-hankkeen lähtökohtana on, että luovat alat ja luova talous voisivat vahvemmin toimia yhteiskunnallisen kehittämisen vauhdittajina suurten kaupunkien lisäksi myös keskikokoisissa kaupungeissa kuten Jyväskylässä. Hankkeen tavoitteena on edistää kokemuksien saamista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa partnerimaiden välillä sekä ehdottaa uusia menettelytapoja luovien alojen aseman vahvistamiseksi osana yhteiskunnallista kehittämistä. Innovaatiopalveluissa hallinnoidaan ja koordinoidaan Jyväskylän hankeosuuden kokonaisuutta. Vuoden 2011 aikana saatettiin päätökseen yhteistyö koululaisten alueparlamenttien kanssa (Nuksu-hanke): paras alueellinen suunnitelma, Huhtasuon pikkuparlamentilta, koulun pihojen kehittämiseksi palkittiin. Hyvinvointiklinikkapilotteja jatkettiin (mm. K-S:n liiton henkilöstölle) ja klinikan toimintakonseptin vakiinnuttamista selviteltiin. Kevään aikana syvennyttiin yhteistyöhön yli organisaatiorajojen koordinaation synnyttämiseksi luovien alojen toimijoiden välille. Kansainvälinen toiminta jatkui edelleen vilkkaana: kevään ja kesän aikana jyväskyläläisedustus vieraili kahdesti Barnsleyn kaupungissa (workshop 3/2011 ja Barnsleyn kutsuma erityisvierailu pysyvämmän yhteistyön aikaansaamiseksi 9/2011) ja hankkeen loppuseminaarissa Portugalin Obidoksessa (6/2011). Hanke päättyi heinäkuussa 2011, tosin sen viimeinen raportointikausi jatkui aina lokakuuhun saakka. Valtaosa projektipäällikön ja paikallisen tukiryhmän resursseista käytettiin Local Action Planin (LAP) tuottamiseen (www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/47489_urbact_lap _nettiin.pdf). Uusi asiakaspalvelumalli (I VII) Jyväskylän kaupunki osallistui vuoden 2010 aikana 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelman kärkihanketyöskentelyyn, jonka yhtenä osahankkeena oli asiakaspalvelukeskuskonseptin (ASPA) kehittäminen vuosina KuntaIT - vetoista valtakunnallista ASPA - konseptin kehittämistyötä tehtiin syksyllä 2010 ja keväällä 2011 kuntien edustajien yhteisissä työpajapäivissä. Kaupungin yhteistyö KuntaIT:n ja verkostokuntien kanssa on jatkunut syksyn 2011 aikana ja jatkuu edelleen. Jyväskylässä innovaatiopalveluissa käynnistettiin syksyllä 2010 Uusi asiakaspalvelumalli hankkeen valmistelu, jonka pohjalta voitaisiin tehdä sopimus hankkeen käynnistämisestä. Uuden sukupolven organisaatiotoimikunta teki linjauksen projektiin lähtemisestä keväällä Elokuussa työnsä aloitti hankkeen projektipäällikkö Päivi Haapajoki ja syyskuussa 40 hengen projektiryhmä, jossa on edustettuna Jyväskylän kaupungin kaikki palvelualueet. Asiakaspalvelun asiantuntijat ja henkilöstön edustajat ovat vahvasti sitoutuneet kehittämään yhdessä uudenlaista asiakaspalvelumallia. Projektiryhmä on jaettu kolmeen työryhmään, joista on nimetty edustajat suunnitteluryhmään. Esitykset ja muistiot löytyvät asiakirja-arkisto Aatusta (USO yhteiset Uusi asiakaspalvelumalli ). Hanke on koko kunnan palvelurakennetta koskettava muutosprojekti ja kiinteä osa Jyväskylän uuden sukupolven palvelujen ja organisaation (USO) rakentumista. Sekä uusi organisaatiorakenne että johtamisjärjestelmä tukevat osaltaan kuntalais- ja asiakasnäkökulmasta ta- 11

12 pahtuvaa palvelukokonaisuuksien rakentumista ja toimintatapojen jatkuvaa uudistamista. Hallinnon valmisteluun kuuluu kiinteästi kaupungin uuden asiakaspalvelumallin kehittäminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2012 talousarvioesityksen Uusi asiakaspalvelumalli on esityksessä yhtenä strategisena kehittämishankkeena. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamaa asiakaspalvelua. Tehokas asioiden hoitaminen ja päällekkäisyyksien karsiminen ovat keskeisiä kehittämisen kohteita. Asiakkaan palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan hänelle parhaiten sopivalla tavalla, joten sähköistä asiointia, puhelinpalvelua ja paikan päällä annettavaa palvelua kehitetään monipuolisesti. Asiakaspalvelun laatua parannetaan kehittämällä myös olemassa olevia palveluita ja palveluohjausta. Kuntalainen voi saada asiansa vireille ilman erityistä perehtymistä organisaatioon. Uuden asiakaspalvelumallin valmistelun yhteydessä kehitetään nykyisestä yhteispalveluverkostosta aiempaa toimivampi. Syksyn 2011 aikana edettiin esiselvityksessä siten, että nykytilan kuvaukset valmistuivat ja kartoitus kohti uutta toimintatapaa on luonnosvaiheessa. Henkilöstön koulutuksen suunnittelu alkoi elokuussa ja kustannushyötyryhmä aloitti työskentelynsä marraskuussa. Määrittelyvaiheeseen voidaan siirtyä vuoden 2012 alussa ja silloin ryhmät miettivät palvelukanavien kehittämistä (sähköinen, puhelin ja fyysinen). Uuden asiakaspalvelun toimintamallin vaiheittainen käyttöönotto on vuonna 2013 yhdessä USO:n kanssa. Uuden asiakaspalvelumallin pilotiksi valittiin vanhus- ja vammaispalveluiden OIVA-keskus, joka avataan vaiheittain vuoden 2012 alusta lähtien Vuoden 2011 osalta hankkeen rahoitus toteutettiin innovaatiopalvelujen sekä tietohallinnon määrärahoista. Projektin rahoitusta vuodelle 2012 määriteltiin Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarviossa. Hankkeen edistymistä on raportoitu tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle, uuden sukupolven organisaatiotoimikunnalle ja hallintokeskuksen johtoryhmälle. Johtohenkilöitä ja palvelualueiden esimiehiä on pidetty ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Kaupungin henkilöstölle kerrotaan asioita henkilöstön uutiskirjeissä, henkilöstötilaisuuksissa ja työpaikkakokouksissa. Uusi asiakaspalvelumalli-hankkeen omat sivut löytyvät kaupungin INTRAsta Yritysvaikutusarviointi (YRVA) -työkalun kehitystyö (II VI) Innovaatiopalvelut koordinoi ja antoi asiantuntija-apua YRVA-työkalun pilotointiin kaupunkirakennepalveluissa ja siihen liittyvään pro gradu -työhön, joka valmistui keväällä YRVAtyökalun hyödyntämistä on jatkettu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle ja se on kytketty vahvasti sekä USO-valmistelutyöhön (yrittäjät mukana esim. vanhuspalvelualueen työryhmissä) että palveluseteliformaattiin. YRVA -työkalun käyttö mekaanisena, yksiselitteisenä toimenpiteenä on osoittautunut sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueella vaikeaksi, jopa mahdottomaksi. YRVA -työ jatkuu kuitenkin tiiviinä ja systemaattisena. Innovaatiopalvelut (Pirkko Korhonen) ja sosiaali- ja terveyspalvelualueen viestintäpäällikkö ovat valmistelemassa struktuuria vuodeksi 2012 Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Keski-Suomen yrittäjien ja Jyväskylän yrittäjien yhteistyön toimintamalliksi, Jyväskylän yrittäjien paikallisjärjestön uusi puheenjohtaja Petrikki Tukiainen on toiminut yrittäjien yhdyshenkilönä. Ajankohtaisia yhteistyömahdollisuuksia käsitellään jatkossa yrittäjien kokouksissa, lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmä kutsuu yrittäjät säännöllisesti lokakuun ensimmäiseen johtoryhmän kokoukseen ja vastavierailu toteutetaan sopivana ajankohtana yrittäjien kutsumana keväisin. Palvelualueen viestintäpäällikkö on valmistellut lisäksi yhteistyön näkyvyyttä viestinnän ja markkinoinnin nä- 12

13 kökulmasta. Palvelusetelimalleihin liittyvissä asioissa yhdyshenkilönä on toiminut Riitta Pylvänen. Älykästä työmatkaa! -liikkumisen ohjaushanke (I V, VII) Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston rahoittaman Älykästä työmatkaa! - hankkeen tavoitteena oli Jyväskylän kaupunkiorganisaation työntekijöiden (noin 7000) työmatkaliikkumisen ohjausmallin luominen sekä työyksiköissä tapahtuvan työpäivän aikaisen liikkumisen ohjaaminen. Hankkeen avulla pyrittiin yksityisautoilun ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen koordinoidumman liikkumisen avulla. Tavoitteena oli aktivoida Jyväskylän kaupungin henkilöstöä lihasvoimin tapahtuvaan työmatkaliikkumiseen hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi. Vuonna 2011 Älykästä työmatkaa - hankkeessa käsiteltiin joulukuussa 2010 koko kaupungin henkilöstölle tehdyn työmatkaliikkumisen kyselyn tuloksia ja tiedotettiin niistä. Keväällä 2011 rakennettiin työmatkaliikkumisen intra-sivusto työntekijöiden käyttöön (verkossa tapahtuva liikkumisen ohjaus). Sivuston kautta työntekijät saavat monipuolista tietoa mm. työmatkaliikkumiseen liittyvistä asioista ja ajankohtaisista tapahtumista. Kaupungin työntekijöille rakennettiin myös oma kimppakyytipalsta. Työmatkaliikkumisohjaajia, ohjuksia, valmennettiin työyksiköissä tapahtuvan työmatkaliikkumisen ohjaamisen käynnistämiseksi. Ohjuksen tehtävänä on opastaa, informoida ja innostaa työkavereitaan älykkäämpään liikkumiseen sekä työmatkoilla että työpäivän aikana. Keväällä järjestettiin liikkumisen ohjaus-orientoitunut kuukausi, työmatkaliikkumisen toukokuu, jolloin kaupungin työntekijöitä motivoitiin lihasvoimin tapahtuvaan työmatkaliikkumiseen sekä pohtimaan omaa työmatkaliikkumistaan erilaisin tempauksin, mm. valtakunnallinen pyörällä töihin -päivä, aamupala Albassa älykkäästi liikkuville, pyöränhuollon kurssi. Jyväskylän kaupungin joukkue oli mukana myös valtakunnallisessa kilometrikisassa. Hankkeen yhteydessä edistettiin joukkoliikenteen käyttämistä ja lihasvoimin tapahtuvaa työmatkaliikkumista monin keinoin, mm. hankkimalla työyhteisöpolkupyöriä, työyhteisöbussilippuja sekä liityntäpyöräpysäköintikatoksen rakennuskustannuksiin osallistumalla. Lisätietoja: elma/rahoitettavat_hankkeet_ /alykasta_tyomatkaa!_-hanke_syksy_ Edellisten lisäksi innovaatiopalvelut on mukana - useissa kaupungin sisäisissä työryhmissä, mm. o Agora X projektiryhmä o EU-hanketyöryhmä o hallinnon kehittämisen ryhmä o hallintokeskuksen johtoryhmä o hankintojen ohjausryhmä o ICT-ohjausryhmä o Kankaan Kulttuuri -suunnitteluryhmä o kaupungin ilmasto-ohjelmatyöryhmä o Kaupungin Kangas -suunnitteluryhmä o kaupungin kansainvälisten asioiden ryhmä o kaupungin kehittäjäverkoston työskentely sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi o kaupungin nettiryhmä o kaupungin viherpolitiikan projektiryhmä ja ohjausryhmä 13

14 o kaupungin ympäristöryhmä o kulttuuri- liikunta- ja nuorisopalvelujen palvelualueen johtoryhmä ( Sitko ) o museoselvitystyöryhmä o Palvelumuotoilu -työryhmä o sosiaalisen median linjaukset -työryhmä o sähköisen kokouskäytännön projektiryhmä o USO:n kasvu, oppiminen ja perheet -työryhmä o Verkkopalvelujen uudistamisen koordinaatioryhmä o Veturitalli -suunnitteluryhmä o viestintävastaavat o Viherpolitiikan projektiryhmä - asiantuntija- ja ohjausryhmissä, mm. o 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelman Palveluprosessien ja innovaatioiden kehittäminen -kärkihankkeen työryhmä o Aluevaikuttaminen kunnanosien ja maaseudun kehittämisessä -hanke (AL- VA, Kuntaliitto) o DI/FM-yhteiskoulutuksen kehittäminen -ESR-hankkeen ohjausryhmä o Gruppo -profilointityöryhmä o Innovaatiokeskittymää tukevat keihäänkärkihankkeet -ohjausryhmä o Kansalaistoiminnankeskus Mataran ohjausryhmä o kaupungin viherpolitiikan ohjausryhmä o Keski-Suomen Keskuskauppakamarin isännöimä hankintatoimen selkiyttämistyö o Kulttuuriaitan tutkimuksen asiantuntijatyöryhmä o Liikkumisen ohjaamisen ohjelma (Liikennevirasto ja Motiva) o Luovan alan asiantuntijat -ryhmä (Keski-Suomen liitto) o Luovan talouden maakunnallinen kehittäjäryhmä o MAALI-hankkeen ohjausryhmä o Music, culture and health (MUCH) verkosto o Raparperi -yhteistyöryhmä o sähköisen kokouskäytännön ohjausryhmä o Tieka- tietoyhteiskunta kaikille -hankkeen asiantuntijaryhmä o Wanted duuneja -työryhmä o Viherpolitiikan ohjausryhmä o Älykästä työmatkaa! -hankkeen ohjausryhmä - tapahtumayhteistyö ja verkostokoordinaatio o Biokaasulla liikkeelle Jyvässeudulla -verkosto o Creative Wellnet -verkosto o Hyvin voidaan? -seminaari o IDIS-ideointikilpailu korkeakouluopiskelijoille o Innovaatiopalvelujen toiminnan esittely eri tahoille (esim. Jykesin kansainvälisille vierailijaryhmille) o Järjestöfoorumi o kansainvälinen asiantuntijavaihto (Vilnan yliopiston Cultural Management oppiaineen kutsuvierailu Kaunasiin ja professori Donatas Pilinkuksen vastavierailu Jyväskylässä) o Kansalaisraati-verkosto (Citizens voice) o Kulttuuritutka -seminaari o Pyöräilyviikon tapahtumajärjestäjät o Rahoituspäivät luovien alojen toimijoille 14

15 o Seniorisoittajat -seminaari o Train the Trainer -verkottumis- ja koulutuspäivät hankehallinnoijille Lautakuntaprosessiin sekä tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan työskentelyyn liittyvät hallinnolliset asiat hoidetaan innovaatiopalveluissa. 5. Talous Vuoden 2011 talousarviossa tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen alaiselle toiminnalle (ml. yhteispalvelupisteet Säynätsalossa, Korpilahdella ja Tikkakoskella) varattiin yhteensä Ennakkotietojen perusteella talous toteutui kokonaisuudessaan suunnitellusti. 15

Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta

Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta LIITE TKSLTK 18.1.2011, asia nro 5 Toimintakertomus 2010 Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta 1. Toimintaympäristö Uusi Jyväskylä aloitti toimintansa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

Jyväskylä tarvitsee sinua!

Jyväskylä tarvitsee sinua! Jyväskylä tarvitsee sinua! Kuntalaisten kansalaisraati uusi tapa olla mukana 28.3.2012 Jukka Laukkanen Kansalaisraati osallistumisen ja vaikuttamisen keinona - Menetelmän taustalla on ajatus deliberatiivisesta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen Neuvonta- ja asiakaspalvelut Jonna Hyppönen 26.3.2015 Yleistä Jyväskylän kaupungin neuvonta- ja asiakaspalveluista Jyväskylä-neuvonta, puhelinvaihde ja yhteispalvelupisteet (Tikkakoski, Vaajakoski, Korpilahti

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu - tilannekatsaus / lokakuu 2010 Toimikunta 25.10.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelun järjestelyt

Lisätiedot

Pyydämme vastaamaan kyselyyn keskiviikkoon 4.9.2013 klo 18:00 mennessä.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn keskiviikkoon 4.9.2013 klo 18:00 mennessä. 1 (10) ETÄPALVELUKYSELY Valtiovarainministeriö on lähettänyt organisaatiollenne etäpalvelupilottia (7.5.2012-31.8.2013) koskevan kyselyn. Kyselyssä kartoitetaan kuntien ja viranomaisten etäpalvelupilotista

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio - valmisteluun liittyvät järjestelyt ja vastuutukset sekä aikataulut Organisaatiotoimikunta 27.09.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen Uuden

Lisätiedot

Espoon yhteispalvelupisteet 2012

Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Yhteispalvelupisteet (7 kpl) Leppävaara (61 400 asukasta) Espoon keskus (43 500 asukasta) Kalajärvi (10 800 asukasta) Espoonlahti (50 900 asukasta) Matinkylä (34 500 asukasta)

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.2.2011 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.2.2011 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu Kaupunginvaltuuston seminaari 21.2.2011 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Palvelu- ja organisaatiouudistus valtuustossa 11.10.2010 (1) Valtuustokeskustelu

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Etäpalvelut suuri mahdollisuus

Etäpalvelut suuri mahdollisuus Etäpalvelut suuri mahdollisuus Tanja Rantanen, erityisasiantuntija 27.1.2011 Joensuu, Punos-hankkeen loppuseminaari Etäpalvelu luo paljon mahdollisuuksia julkishallinnolle Vähentää sekä asiakkaan että

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 3/08 Työvaliokunta 17.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.35 Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus 22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä.

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. kehittämispäällikkö Juha Karvonen 17.3.2011 Selvitystyöhön kohteena olevat asiat 1. Kuvataan

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Yhteispalveluseminaari 8.6.2011 Ylitarkastaja Paula Leppänoro-Jomppanen Lapin aluehallintovirasto Hallintopalvelut Lapin aluehallintovirasto, Paula Leppänoro-Jomppanen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana. Tutkimushankkeen esittely Kaisa Kurkela, Tampereen yliopisto

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana. Tutkimushankkeen esittely Kaisa Kurkela, Tampereen yliopisto Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana Tutkimushankkeen esittely Kaisa Kurkela, Tampereen yliopisto Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistaja

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia Yhteinen yrittäjyysstrategia Hyväksytty: Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus 27.1.2014,

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN PORVOON KAUPUNGIN STRATEGIASTA: Otetaan käyttöön uusia korvaavia palveluja ja palveluiden tuotantotapoja.

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015 Aika: 19.2.2015 klo 13.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Luovaa osaamista ja Osallistamalla osaamista-toimenpidekokonaisuuksien yhteinen aktivointi- ja koordinaatiohanke 2.9.2015

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Hallinto uudistuu löytyykö toimintamalleja Lapin liitto, Saariselkä 21.4.2011 Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) vastuu www.yhteispalvelu.fi -sivustosta ja yhteispalvelurekisteristä

Lisätiedot

Suomen virtuaaliyliopiston vakinaistettu toiminta yliopistojen. palveluksessa. Julian Lindberg TieVie -asiantuntijakoulutus

Suomen virtuaaliyliopiston vakinaistettu toiminta yliopistojen. palveluksessa. Julian Lindberg TieVie -asiantuntijakoulutus Suomen virtuaaliyliopiston vakinaistettu toiminta yliopistojen palveluksessa Julian Lindberg TieVie -asiantuntijakoulutus 27.04.2007 Sisältö: Hieman historian havinaa Missä ollaan tällä hetkellä? Mitä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Simo Tanner simo.tanner@kuntaliitto.fi Esityksen sisältö Kunnat ja tietoyhteiskunta Verkoista ja kehityksestä Uusia palvelukanavia? Kysymyksiä ja keskustelua

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus Vastuualuejohtaja Sirkka Karhulan esitys organisaatiotoimikunnassa 25.10.2010 Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia 2009-2030 WWW.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM TERVETULOA! Ohjelma: sivu 1/2 Klo 10.00 10.10 Päivän avaus Heidi Gerdt, erikoissuunnittelija

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta 25.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät tiistai 25.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/12 ( Uusi piirihallitus ) Aika: 15.12.2011 klo 19.35 19.49 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 19.35. 2. Kokouksen

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan

Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan PANEELIKESKUSTELU Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan Kuntamarkkinat 11.9.2012 24.9.2013 Page 1 KESKUSTELIJAT Dekaani Hannu Katajamäki, Vaasan yliopiston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot