Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2011 Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta 1. Toimintaympäristö Uusi Jyväskylä aloitti toimintansa Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa ( ) määriteltiin uuden kunnan luottamushenkilöorganisaatio Sopimuksessa määriteltiin kunnan toimielimet, joista yksi on tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoonpano, lautakunnan tehtävät, esittely sekä lautakunnan alainen toiminta ja henkilöstö on määritelty voimaantulleen sivistyspalveluiden palvelualueen johtosäännön erillismääräyksessä. Innovaatiopalvelut on tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen vastuualue. Korpilahden yhteispalvelupiste ja Säynätsalon aluetoimisto siirtyivät hallinnollisesti innovaatiopalvelujen vastuualueeseen vuonna Vuonna 2011 toimintansa aloittanut Tikkakosken yhteispalvelupisteen toiminta kuuluu myös innovaatiopalvelujen vastuualueeseen. Syksyllä 2011 käynnistynyt Uusi asiakaspalvelumalli -hankkeen koordinointi tapahtuu innovaatiopalveluissa. Vastuualueen henkilöstömäärä oli vuoden 2011 lopussa 10 vakinaista ja 2 määräaikaista henkilöä. 2. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa on 13 jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen: puheenjohtaja Eila Simola (varajäsen Tapio Lampinen) SDP, varapuheenjohtaja Jouko Asikainen (varajäsen Kari Nissinen) KESK, Anna Autere (varajäsen Marja Kupari) VIHR, Hanna Era (varajäsen Vesa Lankinen) SKP, Perttu Hietanen (varajäsen Raimo Lapiolahti) KOK, Kirsi Knuuttila (varajäsen Virve Friman-Tiihonen) KESK, Marja-Liisa Kontio (varajäsen Johanna Manninen) KOK, Marja Leena Makkonen (varajäsen Johannes Kuhmonen) VAS, Ahti El Massri (varajäsen Hannu Laitinen) KESK, Tony Melville (varajäsen Petri Jussila) SDP, Esa Mutanen (varajäsen Pauliina Holm) KOK, Panu Piirtola, lähtien Vesa Muhonen (varajäsen Tarja Vilhuniemi) VIHR ja Jukka Torikka, lähtien Tero Vuorimies (varajäsen Kirsti Turunen) SDP. Lautakunnassa asiat esittelee apulaiskaupunginjohtaja Lepistö ja lautakunnan toimintasäännön mukaisesti kehittämisjohtaja Soini. Lautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan nimeämä työntekijä. Lautakunnan sihteerin tehtävät kuuluvat tutkimuskoordinaattorin tehtäväkokonaisuuteen. Lautakunnan tehtävät on määritelty sivistyspalveluiden palvelualueen johtosäännön (voimaan ) erillismääräyksen 11 :ssä seuraavasti: Lautakunnan perustarkoituksena on näyttää suuntaa ja ohjata kaupungin kehitystä siten, että varmistetaan kaupungin menestyminen ja vetovoima kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Tarkoitustaan lautakunta toteuttaa tekemällä selvityksiä, aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja ja järjestämällä seminaareja ja muita tilaisuuksia, jotka koskevat 1

2 1) kaupunkikehityksen vaihtoehtojen tarkastelua ja riskien tunnistamista 2) tulevaisuus- ja kehittämishankkeiden käynnistämistä 3) ajankohtaisen ja riittävän tiedon hankintaa ja jalostusta kehittämistyön pohjaksi 4) merkittävien yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutusten arviointia 5) kaupunkikehityksen edistämistä ja johtamista tukevien aineistojen valmistelua ja kokoamista 6) kansalaistoiminnan ja -vaikuttamisen uusien muotojen kehittämistä 7) yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja sosiaaliseen eheyteen tähtäävän pitkäntähtäimen kehityslinjan jäsentämistä. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston määrittelemien muiden toimeksiantojen suorittaminen. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt pitää osan kokouksistaan ns. teemallisina kokouksina. Teemallisissa kokouksissa pohditaan kaupungin tulevaisuuden rakentumista eri näkökulmista. Vuonna 2011 lautakunnan kokoukset olivat vuorotellen päätöskokouksia ja teemakokouksia. Tammikuun 2011 kokouksessaan tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli tulevan vuoden toimintaa ja taloutta sekä vuoden 2010 toimintakertomusta. Lautakunta päätti jatkaa päätös- ja teemakokousten vuorottelua. Helmikuun 2011 kokouksen teemana oli Jyväskylän kaupungissa valmisteilla oleva Uuden sukupolven organisaatio. Muutosjohtaja Risto Kortelainen ja kasvu, oppiminen ja perheet - palvelukokonaisuuden selvityshenkilö Pirjo Tuosa kertoivat kokouksessa palvelujen toimintatapojen ja organisaation uudistamisen lähtökohdista ja valmistelun nykyvaiheesta. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta kävi keskustelua aiheesta ja pohti kuntalais- ja asiakasnäkökulmasta mm. sitä, miten hyvinvoinnin edellytyksiä voidaan uuden sukupolven kaupunkiorganisaatiossa tukea. Lautakunnan keskustelussa yhteisöllisyys ja sen tukeminen, erityisesti vertaistuen ja vapaaehtoistyön tukeminen, koettiin tärkeäksi. Lautakunnan huomiot ja kehittämisehdotukset koottiin innovaatiopalveluissa valmisteluvastuullisten käyttöön (http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/innovaatiopalvelut/raportteja). Kokouksessa hyväksyttiin myös tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkastettu toimintasääntö. Maaliskuun kokouksessaan tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta kävi läpi Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelmaluonnosta. Ilmasto-ohjelman ohjausryhmä pyysi tulevaisuusja kaupunkisuunnittelulautakunnalta lausuntoa Jyväskylän kaupungin ilmastoohjelmaluonnoksesta ja lautakunta kävi ohjelman valmistelua koordinoivan Tanja Oksan alustuksen jälkeen evästyskeskustelua lautakunnan lausunnosta. Huhtikuun kokouksessaan tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelmaluonnoksesta. Kokouksen teemallinen osuus käsitteli näkökulmia tulevaisuuden palveluihin. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä Jyväskylän tulee rohkeasti kantaa vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnassa omassa päätöksenteossaan. Ilmastonmuutoksen haasteisiin tulee tarttua vastuullisuudella, mutta ilmastonmuutos on nähtävä myös suurena mahdollisuutena. Yleishuomiona tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta toivoi ilmasto-ohjelman kirjauksiin lisää rohkeutta, monivaikuttavuutta ja innovatiivisuutta. Lautakunta piti tärkeänä, että ilmasto-ohjelma toimenpiteineen aidosti ohjaa niin kaupunkiorganisaatiota kuin kuntalaisia toimimaan aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnan puolesta. Huhtikuun kokouksen teemallisessa osuudessa pureuduttiin palvelujen kehittämiseen muotoiluajattelun avulla sekä luovuutta edistäviin ympäristöihin. Innovaatiot jalostuvat ideoista. Mitä enemmän hyviä ideoita, sitä suurempi on mahdollisuus menestyviin innovaatioihin. Jy- 2

3 väskylän yliopiston Agora Centerin innovaatiokeskittymä -työryhmän projektitutkija, arkkitehti Jarkko Könönen valotti näkemyksiä luovista toimintaympäristöistä ja kertoi niitä mahdollistavista tekijöistä. Saman työryhmän projektitutkija Katriina Lahtinen puolestaan avasi palvelumuotoilun käsitettä; palvelumuotoilu tarkoittaa uusien ja olemassa olevien palvelujen kehittämistä luovasti, käytännönläheisesti ja käyttäjäkeskeisesti. Kehittämisjohtaja Soini kertoi uuden asiakaspalvelumallin valmistelun tilanteesta. Alustusten jälkeen tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa keskusteltiin luovien tilanteiden ja ympäristöjen synnyttämisestä sekä siitä, mitkä ovat olennaisia tekijöitä hyvän asiakaskokemuksen muodostumisessa. Toukokuun kokous peruttiin, sillä lautakunnalla ei ollut päätettäviä asioita. Kesäkuinen lautakunnan kokous järjestettiin Päijänne -laivaseminaarina yhteistyössä ELYkeskuksen ja Keski-Suomen liiton kanssa. Seminaarissa Päijänteen kehittämisestä alustivat Timo Rusanen, Marketta Mäkinen ja Heli-Maija Voutilainen (Jyväskylän kaupunki), Hannu Korhonen (Keski-Suomen liitto), Päivi Halinen ja Ulla Mehto-Hämäläinen (ELY), Ari Ålander (Jykes), Juha Karjalainen (JY), Petra Blinnikka (JAMK) ja Raimo Itkonen (Metsähallitus). Seminaarin päättävässä paneelikeskustelussa mukana olivat maakuntajohtaja Anita Mikkonen, Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, Jyväskylän kaupungin kehitysjohtaja Timo Rusanen, Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen professori Jorma Kuparinen ja ELY- keskuksen ympäristövastuualueen johtaja Kari Lehtinen. Seminaarin tavoitteena oli tiivistää Päijänteeseen liittyvää kehittämisyhteistyötä eri organisaatioiden välillä ja löytää sellaisia toimintamalleja ja/tai hankeaihioita, joilla yhteistyön konkretisoituminen tulevaisuudessa mahdollistuisi. Syyskuussa 2011 tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli vuoden 2012 talousarvioesitystä ja päivitti lautakunnan ja sen alaisen vastuualueen toimintasuunnitelmaa. Lisäksi tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta sai kokouksessa tilannekatsauksen Jyväskylän kaupungin uuden sukupolven organisaation ja sen Elinvoima, kilpailukyky ja konsernihallinto -palvelukokonaisuuden valmistelutilanteesta sekä Uusi asiakaspalvelumalli - hankkeen etenemisestä. Lokakuun 2011 teemakokouksessa tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta pohti teemaa Ideasta innovaatioksi kuinka idea jalostuu liiketoiminnaksi? Aiheeseen johdattivat kaksi innovatiivista esimerkkiä: innovatiivisesta tuotteistamisesta ja koulutusviennistä kertoi suomalaisen koulutusosaamisen vientitoiminnan kärkiyrityksen, EduCluster Finland Oy:n liiketoimintajohtaja Elise Tarvainen. Jyväskyläläinen Codespace Ky:n toimitusjohtaja Kimmo Pennanen johdatteli lautakuntaa idean liiketoiminnaksi jalostamisen prosessiin. Codespace Ky on ohjelmistotalo, joka tekee ohjelmistoprojekteja asiakkailleen, mutta myös innovoi omia tuotteitaan. Kokouksessaan tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ideoi, voisiko jostakin Jyväskylän kaupungin palvelusta kehittyä vientituote. Todettiin, että vientiin sopivia hyviä käytäntöjä ja asiantuntijuutta kaupungista löytyy. Esimerkkeinä mainittiin mm. kuntahallinnon malli. Sekä Suomen rajojen sisä- että ulkopuolella voitaisiin tehdä asiantuntijuusvaihtoa, eli vaihtaa tietoa tietoa vastaan vaihtamalla eri alojen asiantuntijoita organisaatioiden kesken. Marraskuun 2011 kokous peruttiin, sillä lautakunnalla ei ollut päätettäviä asioita. Joulukuun teemakokouksen aiheena käsiteltiin kuntalaisten osallistumisen uudenlaisia tapoja. Teemaan pureuduttiin kahden esimerkin kautta. Jyväskylän kaupungissa kokeillaan alkuvuodesta 2012 kuntalaisten kansalaisraateja. Kansalaisraadit ovat demokratiainnovaatioita, joita on järjestetty maailmalla 1970-luvulta lähtien, mutta Suomessa niiden soveltaminen ollut vähäistä. Kuntalaisten kansalaisraatiin kootaan Jyväskylä pienoiskoossa pohtimaan ratkaisua tiettyyn Jyväskylän kaupunkiin ja sen toimintaympäristöön liittyvään kysymykseen. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta kuuli myös DigiPirtti -ideasta. Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän kaupungin, Jykesin ja Tiimiakatemian yh- 3

4 teistyönä lokakuussa 2011 järjestetyssä IDIS -ideointikilpailussa korkeakouluopiskelijat ideoivat, millä tavoin jyväskyläläisten elämänlaatua voitaisiin parantaa. Voittajaideaksi nousi Digi- Pirtti, mobilisoitu toimintakeskus, joka toimii osallistumisen, tiedotuksen, kohtaamisen sekä kommunikoinnin keskuksena. Lautakunta kokoontui vuonna 2011 seitsemän kertaa ja käsitteli kokouksissaan :t Lautakunnan tavoitteena oli järjestää ainakin yksi kokous yhteistyössä toisen lautakunnan kanssa, mutta tähän ei vuoden 2011 aikana päästy. 3. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen vastuualue innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelujen vastuualue on tutkimus- ja kehittämisyksikkö, joka avustaa ja toimii yhteistyössä Jyväskylän kaupungin palvelualueiden ja hallintokeskuksen kanssa. Innovaatiopalvelujen perustehtävä on olla mukana kaupungin kehittämistoiminnoissa, hankkeissa ja selvityksissä. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen vastuualueen toimintaan kuuluvat myös Korpilahden ja Tikkakosken yhteispalvelupisteet sekä Säynätsalon aluetoimisto. Innovaatiopalvelujen vakituisen henkilöstön vuonna 2011 muodostivat kehittämisjohtaja (vastuualuejohtaja), tutkimus- ja kehittämispäällikkö, palvelukehityspäällikkö ja tutkimuskoordinaattori sekä Tikkakosken yhteispalvelupisteen henkilökuntaan kuuluva palvelusihteeri, Korpilahden yhteispalvelupisteen henkilökuntaan kuuluvat palveluesimies, joka muuttui palvelusihteeriksi 2.5. alkaen määräaikaisena ja alkaen vakituisena ja toimistosihteeri ja Säynätsalon aluetoimiston henkilöstöön kuuluvat koordinaattori (lähiesimies), toimistosihteeri ja palveluohjaaja. Lisäksi innovaatiopalveluissa työskenteli elokuusta lähtien uusi asiakaspalvelumalli -hankkeen projektipäällikkö ja Tikkakosken yhteispalvelupisteessä alkaen työllistetty palvelusihteeri. Lisävahvuutena Säynätsalon aluetoimistossa on ollut kesätyöntekijä. Innovaatiopalvelujen tehtävänä on mm. tuottaa ja kerätä ajankohtaista tietoa kaupungin toimintaympäristöstä ja siinä tapahtuvista muutoksista yhteiskunnallisen kehityksen ja ilmiöiden seuraaminen sekä huomioiminen palvelujen kehittämisessä uuden tiedon ja ideoiden välittäminen palvelualueiden kehittämistyöhön osallistuminen palvelujen ja teknologisten innovaatioiden sekä innovatiivisten palvelukonseptien kehittämiseen kaupunkikehityksen tarkastelu pitkällä aikavälillä palvelualueiden ja hallintokeskuksen toimeksi antamat selvitykset ja kehittämissuunnitelmat toimia kehittämisideoiden ja -ehdotusten syötekanavana Yhteispalvelupisteiden tehtävänä on mm. tarjota yleisneuvontaa sekä Jyväskylän kaupungin että yhteistyökumppaneiden, mm. Kela ja maistraatti, palveluista. Yhteispalvelu sisältää palveluohjauksen lisäksi asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista. Innovaatiopalvelut on mukana valtakunnallisessa Valtionvarainministeriön etäpalvelupilotointihankkeessa, jota on valmisteltu vuoden 2011 aikana. Varsinainen pilotointi alkaa näillä näkymin toukokuussa Pilotoinnissa (Korpilahden ja Säynätsalon yhteispalvelut ja mahdollisesti Palvelupiste Hannikainen) on tarkoitus kokeilla ja myöhemmin vakiinnuttaa vi- 4

5 deoneuvottelutyyppinen asiakaspalvelukanava kaupungin palveluvalikoimaan. Etäpalvelun toteuttaminen liittyy tiiviisti Uuden asiakaspalvelumallin valmisteluun. Kaikissa Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteissä toteutettiin asiakaskysely marrasjoulukuun aikana, vastauksia saatiin 89 kappaletta. Kyselyn perusteella yhteispalvelupisteiden käytetyimpiä palveluja ovat Kelan avustavat asiakaspalvelut, kunnallisten palvelujen ohjaus ja neuvonta, kassapalvelut (Säynätsalo), kopiointi- faxaus ja skannauspalvelu ja yleisönetti. Palvelutarjontaan oltiin vastanneiden keskuudessa tyytyväisiä, tosin poliisin lupapalveluja ja kaikkien laskujen maksumahdollisuutta toivottiin muutamassa vastauksessa. Myös pisteiden aukioloaikoja toivottiin pidemmiksi. Yhteispalvelupisteiden sijainti ja asiointitilat saivat kyselyyn vastanneilta pääosin hyvää palautetta. Yhteispalvelupisteiden tarjoama lähipalvelu koettiin vastaajien joukossa tärkeäksi. Erityisesti yhteispalvelupisteiden asiakaspalvelu sai vastaajilta kiitosta. Säynätsalon aluetoimisto Säynätsalon aluetoimisto sijaitsee Alvar Aallon suunnittelemassa Säynätsalon kunnantalossa ( ), joka on suojelukohde. Henkilökuntaan kuuluu toimistosihteeri, palveluohjaaja ja koordinaattori, joka toimii toimiston lähiesimiehenä. Koordinaattori on helmikuun 2011 alusta alkaen ollut osa-aikaeläkkeellä ja työskennellyt 60 % työajasta. Lähiesimiehen tehtäviä on koordinaattorin poissa ollessa hoitanut palveluohjaaja. Lisävahvuutena on ollut kesätyöntekijänä kulttuurituottaja-opiskelija. Säynätsalon aluetoimistossa asukkaat saavat yhteispalveluperiaatteen mukaisesti kaupungin neuvontapalveluja sekä palveluohjausta, joka tarkoittaa lomakkeiden täyttöapua ja henkilökohtaista neuvontaa Kelan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuista ja etuuksista. Säynätsalon aluetoimiston osalta yhteispalvelusopimukset ovat voimassa Kelan ja Keski-Suomen maistraatin kanssa. Myös oikeusaputoimiston kanssa on solmittu sopimus, joka laitetaan täytäntöön, kun Säynätsalon aluetoimistolle saadaan etäpalvelulaitteet. Myös maistraatin kanssa tehtyä sopimusta on päivitetty etäpalveluun liittyvän yhteistyön osalta. Tämän lisäksi toimistossa on kaupungin palvelukassa. Säynätsalon aluetoimiston toimistosihteeri hoitaa innovaatiopalvelujen hallintoon ja talouteen liittyviä tukitehtäviä. Yksi aluetoimiston erityistehtävistä on kunnantalolle suuntautuvan arkkitehtuurimatkailun koordinointi. Talossa vierailee vuosittain kotimaista ja kansainvälistä matkailijaa. Kunnantalon tiloja ml. vierashuoneet vuokrataan niin kaupungin sisäisille kuin ulkopuolisille toimijoille. Säynätsalon aluetoimisto on merkittävässä roolissa vuosittaisten Säynätsalopäivien järjestämisessä. Aluetoimisto hoitaa myös entisen Säynätsalon kunnan arkistoa. Korpilahden yhteispalvelupiste Korpilahden yhteispalvelupiste toimii Korpilahti-talossa. Henkilökuntaan kuuluu toimistosihteeri ja palveluesimies, joka muuttui palvelusihteeriksi 2.5. alkaen määräaikaisena ja alkaen vakituisena. 5

6 Yhteispalvelupisteen perustehtävä on palvella kuntalaista erilaisissa Jyväskylän kaupungin toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Poliisin lupapalveluauto käy talon pihassa joka toinen tiistai. Yhteispalvelusopimuksia on yhtenäistetty kaupungin kaikissa yhteispalvelupisteissä ja uudistetut sopimukset Korpilahden sekä Kelan ja maistraatin välillä solmittiin vuonna Myös oikeusaputoimiston kanssa on vuonna 2011 solmittu sopimus, joka laitetaan täytäntöön, kun Korpilahden yhteispalvelupisteeseen saadaan etäpalvelulaitteet. Lisäksi Korpilahden yhteispalvelupiste on tehnyt yhteistyötä paikallisjärjestöjen toimijoiden kanssa. Korpilahden yhteispalvelupiste hoitaa myös Korpilahti-talon käytännön toimintaan liittyviä tehtäviä (esim. tilavaraukset). Yhteispalvelupisteessä on entisen Korpilahden kunnan päätearkisto. Tikkakosken yhteispalvelupiste Tammikuussa 2011 toimintansa aloittanut Tikkakosken yhteispalvelupiste on saanut hyvän vastaanoton. Yhteispalvelupiste toimii Tikkakosken kirjaston yhteydessä, ja yhteinen asiakasvirta on tullut hyödynnettyä niin toimijoiden kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Tikkakosken yhteispalvelupisteessä työskentelee palvelusihteeri sekä alkaen osa- ja määräaikainen palvelusihteeri. Yhteispalvelupisteissä tarjotaan yleisneuvontaa sekä Jyväskylän kaupungin että yhteistyökumppaneiden, mm. Kela ja maistraatti, palveluista. Yhteispalvelu sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten sidosryhmien kanssa. Tikkakosken yhteispalvelu on myös työstänyt Tikkakosken alueen repäisykartan vastaten myös sen jakelusta. Tikkakosken yhteispalvelupisteen viralliset aukiolopäivät ovat ma ke. Henkilökunta tekee myös taustatyön yhteispalvelun asiakastilassa ns. epävirallisina aukiolopäivinä torstaina ja perjantaina, jolloin asiakkaat palvellaan tarvittaessa. Torstai ja perjantai on hyödynnetty myös erilaisten palaverien pitoon. Pisteen kokonaiskontaktimäärä oli 1103 kymmenen kuukauden aikana eli n. 110 asiakasta kuukaudessa. 4. Toimintasuunnitelman 2011 toteutuminen Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan /8 ns. rullaavan toimintasuunnitelman vuodelle 2011, jota päätettiin tarpeen mukaan päivittää. Toimintasuunnitelmaa päivitettiin /35. Vuonna 2011 tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen vastuualue innovaatiopalvelut on edelleen toiminut seuraavilla tehtäväalueilla: tuottaa ja kerätä ajankohtaista tietoa kaupungin toimintaympäristöstä ja siinä tapahtuvista muutoksista (I) yhteiskunnallisen kehityksen ja ilmiöiden seuraaminen sekä huomioiminen palvelujen kehittämisessä (II) uuden tiedon ja ideoiden välittäminen palvelualueiden kehittämistyöhön (III) osallistuminen palvelujen ja teknologisten innovaatioiden sekä innovatiivisten palvelukonseptien kehittämiseen (IV) kaupunkikehityksen tarkastelu pitkällä aikavälillä (V) 6

7 palvelualueiden ja hallintokeskuksen toimeksi antamat selvitykset ja kehittämissuunnitelmat (VI) toimia kehittämisideoiden ja -ehdotusten syötekanavana (VII) 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma: palveluprosessien ja innovaatioiden kehittäminen -kärkihankkeen jatko (I IV, VI) Jyväskylän kaupunki on mukana Valtiovarainministeriön 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmassa tuottavuustyön edistämiseksi. Jyväskylän kaupunki vastaa tuottavuusohjelman neljän kärkihankkeen vetämisestä. Näistä palveluprosessien ja - innovaatioiden kehittäminen -kärkihankkeen vetovastuussa oli kehittämisjohtaja Tapio Soini ja ryhmän sihteerinä toimi tutkimuskoordinaattori Laura Hokkanen. Hankkeen raportti: ortti4_ja11.pdf Hankkeen jatkona on järjestetty Valtiovarainministeriön, Kuntaliiton ja mukana olleiden kaupunkien kanssa yhteistyössä palveluinnovaatiot ja tuottavuus -seminaarisarjaa, jonka Jyväskylän osuus järjestettiin Seminaarien tarkoituksena on ollut esitellä ja jakaa kaupunkien palveluinnovaatioita. Lisätietoja: Asuinalue- ja kyläkierros (I III, VII) Jyväskylän kaupungissa syksyllä 2009 alkanut asuinalue- ja kyläkierros jatkui vuonna Asuinalue- ja kyläillat ovat kaikille alueen asukkaille avoimia toiminnallisia ja osallistavia tilaisuuksia. Kyläkierroksen tarkoituksena on lisätä kuntalaisten, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välistä vuorovaikutusta sekä tarjota mahdollisuus vaikuttaa oman elinympäristön asioihin. Vuonna 2011 järjestettiin viisi asuinalue- ja kyläiltaa: Ritopohjassa, Halssilassa, Säynätsalossa, Lohikoskella ja Kuikassa. Asuinalue- ja kyläkierroksissa alkanutta keskustelua on mahdollisuus jatkaa Jyväskylän kaupungin internet-sivujen Keskustelupalstalla, jonne avataan asuinalue- tai kyläillan jälkeen oma keskustelualue kullekin kylälle tai asuinalueelle. -> kyläillat. Asuinalue- ja kyläkierroksen järjestäjinä ja vetäjinä toimivat Laura Hokkanen innovaatiopalveluista ja Jukka Laukkanen HYVE-toiminnasta (sosiaali- ja terveyspalvelut). Lisätietoja: Hankevalmistelut (I VII) Innovaatiopalvelut osallistui vuoden 2011 aikana myös muihin kuin tässä toimintakertomuksessa jo erikseen kuvattuihin hankkeisiin. Jyväskylän taidemuseon ja innovaatiopalvelujen yhteistyönä käynnistyi hankevalmistelu syksyllä 2010 LOISTO-hankkeelle ESR:n toimintalinjan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -hankehakukierrosta (kevät 2011) varten. Hankkeen tavoitteina: Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittäminen alueellisissa kulttuurin verkostoissa valtakunnallisesti, alueellisen yhteistyön syventäminen kulttuurin verkostoissa ja valtakunnallisten kokemus- 7

8 ten jakaminen ja toimintamallien levittäminen. Hankevalmistelu ei johtanut hankkeen käynnistämiseen. Henkilökuljetusten ja logistiikkapalvelujen organisointi ja resursointi -hanke (ns. optimointihanke) (III, IV, VI) Innovaatiopalveluilla oli kaupungin johtoryhmän antama vetovastuu käynnistymässä olevassa optimointihankkeessa. Hankkeeseen tuli koota eri palvelualueilta ja muista yhteistyökumppaneista ryhmä valmistelemaan ns. henkilökuljetus- ja logistiikkayksikön kokoamista pitkällä tähtäyksellä keskushallintoon (ottaen huomioon mm. PSA eli palvelusopimusasetuksen ja joukkoliikennelain toteuttamiseen liittyvät tehtävät) Selvitettäviä kokonaisuuksia mm. henkilökuljetukset (mm. oppilaat, vanhukset, päivähoito) joukkoliikenne pientavarakuljetukset (esim. sisäinen posti) ruokakuljetukset / ateriakuljetukset kotipalvelu työvoiman optimointi erikseen sovituissa kohteissa Hankkeen eteneminen viivästyi kuitenkin kaupunkirakennepalveluiden keskittyessä lähinnä joukko- ja palveluliikenteen järjestämistehtäviin. Niinpä hanke muuttui lähinnä henkilökuljetuksiin keskittyväksi selvityshankkeeksi, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana toimi kehittämisjohtaja. Hankkeen loppuraportti valmistuu alkuvuodesta Innovaatiokeskittymää tukevat keihäänkärkihankkeet -projekti (I V) Vuonna 2010 käynnistynyt Innovaatiokeskittymää tukevat keihäänkärkihankkeet -projekti on Jyväskylän yliopiston Agoran hallinnoima Manner-Suomen ESR-ohjelman 3.toimintalinjan (Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio ja palvelujärjestelmien kehittäminen) hanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Jyväskylän seudun ja Keski-Suomen innovaatiokeskittymäprosessia eli seudun kehittymistä kohti globaalisti kilpailukykyistä innovaatiokeskittymää. Hankkeeseen on valittu edistettäväksi keihäänkärkiä, jotka tähtäävät uudentyyppiseen liiketoimintaan sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden tiivistyvään yhteistyöhön ja verkottamiseen alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Keihäänkärjet ovat 1) palvelujen kehittäminen, 2) tutkimusympäristöt ja 3) luovat toimialat. Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelujen osatoteuttamispanostus hankkeeseen on 18 kuukauden aikana laskennallisesti 100 työpäivää (rahassa arvioituna euroa). Hankkeeseen osallistuminen osatoteuttajana on merkinnyt siis Pirkko Korhosen työpanoksen suuntaamista erityisesti hankkeen Luovien toimialojen toimenpidekokonaisuuteen. Vuoden 2011 aikana luovien toimialojen kehittämisessä keskityttiin kokoamaan yhteen alueen erilaiset luovat ja innovatiivisimmat edelläkävijät, championit, edistämään yhtälailla sekä luovilla aloilla toimivien keskinäistä yhteistyötä ja koordinaatiota että yli toimialarajojen tapahtuvaa innovatiivista toimintaa. Myös luovien toimintaympäristöjen suunnitteluun kiinnitettiin erityistä huomiota (Kankaan Kulttuuri, Veturitalli, konserttisali). Yhteistyössä yliopiston, ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen liiton ym. suurten toimijoiden lisäksi olivat mukana myös esimerkiksi Hub Jyväskylä ja Monkey Business. Kansainvälisen bechmarkkauksen tuotoksena syntyi X4 -julkaisu, postikorttikokoelma muutamasta eurooppalaisesta hyvästä käytännöstä. 8

9 Hankkeen toimijoiden (Agora X) palavereihin, yhteisien tilaisuuksien järjestämiseen (esim. Suuri Risteys, Etzkowitz- ja Kenney -seminaarit, Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä - seminaari) sekä loppuraporttien suunnitteluun ja valmisteluun Pirkko Korhonen osallistui myös säännöllisesti viikoittain. Mainittakoon vielä, että em. hanke oli mukana myös valtakunnallisen palveluinnovaatiot ja tuottavuus -seminaarin järjestämisessä. Kehittäjien verkosto (I VII) Innovaatiopalvelut käynnisti kaupunkiorganisaation kehittäjien verkoston toiminnan keväällä Tavoitteena on luoda kaupungille oma kehittämis- ja tutkimusohjelma, joka sisältää mm. hankerekisterijärjestelmän, jolla voidaan nykyistä johdonmukaisemmin seurata ja suunnitella kaupungin kehittämistoimintaa. Vuoden 2011 keskeiset kehittämishankkeet koottiin syksyn 2011 aikana yhteiseksi koosteeksi, jota käytetään pohjana kaupungin kehittämisohjelman valmistelussa. Kehittäjien verkosto kokoontui säännöllisesti. Kehittäjien verkoston toimintaan on osallistunut hallintokeskuksen, innovaatiopalvelujen sekä kaupungin palvelualueiden kehittämistehtävissä toimivia henkilöitä. Verkosto kokoontui säännöllisesti. Kuntalaisten kansalaisraati (I IV, VII) Kuntalaisten kansalaisraati -menetelmään tutustuminen ja käyttöönoton valmistelu alkoi alkuvuodesta 2011 yhteistyössä Vaasan yliopiston Ihmisen ääni (Citizens voice) -hankkeen kanssa. Asiaa pohtimaan koottiin työryhmä pohtimaan kuntalaisten kansalaisraati-pilotin toteuttamista ja teemoja. Syksyllä 2011 aiheiksi täsmentyivät yleiskaavavalmisteluun liittyvää täydennysrakentamisen periaatteita käsittelevä kansalaisraati sekä uutta asiakaspalvelumallia käsittelevä kansalaisraati. Kuntalaisten kansalaisraateja valmisteleva työ (ilmoittautumismenettely, tiedottaminen, markkinointi, työnjako ym.) tehtiin loka marraskuussa. Tammikuun 2012 kansalaisraati koottiin joulukuussa Tutkijatohtori Harri Raisio Vaasan yliopistosta vastasi toimijoiden kansalaisraativalmennuksesta. Jyväskylän kaupunki toteuttaa ensimmäisenä kuntavetoisen kansalaisraadin tammikuussa Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma (I IV, VI VII) Jyväskylän kaupungin lasten ja nuorten osallisuuden monialaisen kaupunkiohjelman tavoitteena on arvioida Jyväskylän kaupungin palveluiden lasten ja nuorten osallisuutta ja mallintaa jo olemassa olevia osallistavia käytäntöjä näkyviksi. Tavoitteena on myös kehittää yhdessä kaupungin palvelualueiden kanssa pysyviä toimintatapoja, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten osallisuuden mm. heitä koskevien tilojen, palveluiden ja ympäristön suunnittelussa. Ohjelman valmistelusta vastaavat nuorisopalvelut ja innovaatiopalvelut. Lasten ja nuorten osallisuuden monialaisen kaupunkiohjelman valmistelu käynnistyi ohjelmatyön pohjaksi tehdyillä alkukartoituksilla vuoden 2010 lopussa ja 2011 alussa. Alkukartoitusten kautta selvitettiin lasten ja nuorten käsityksiä osallistumisen ja vaikuttamisen nykytilasta sekä samalla kerättiin kehittämisehdotuksia ja -ideoita ohjelmatyöhön. Kaupungin eri palveluissa käytössä olevia lasten ja nuorten osallistumisen työkaluja kartoitettiin alkusyksystä 2011 ja syksyllä käytiin myös kaikille asiasta kiinnostuneille avoin lähetekeskustelu. Näiden aineistojen pohjalta koottu kommentointiversio lasten ja nuorten osallisuuden monialaisesta kaupunkiohjelmasta saatiin valmiiksi vuoden 2011 lopussa. Lasten, nuorten, kaupungin palveluyksiköiden ja asiasta muutoin kiinnostuneiden kommenttikierroksen jälkeen ohjelma tullee lautakuntakäsittelyyn kevään 2012 aikana. Lisätietoja: 9

10 Palvelu- ja organisaatiouudistus 2013 (USO) (I VII) Innovaatiopalvelujen henkilöstöresurssia käytettiin vuonna 2011 merkittävästi uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelussa. USO-valmisteluun osallistuttiin mm. työskentelemällä aktiivisesti selvityshenkilötyöryhmässä, palvelukokonaisuuksien eri prosessien kehittämistyössä (ml. työryhmät ja henkilöstön koulutus-/kehittämistilaisuudet) ja uuden asiakaspalvelumallin valmistelussa. Lisäksi innovaatiopalvelujen kehittämisjohtaja sai tehtäväkseen valmistella Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -pääprosessin (K2) kehittämistoiminnan osuuden. Valmistelutyö jatkuu vuonna Uuden asiakaspalvelumallin kehittämistyö on ollut merkittävä osa USOvalmistelukokonaisuutta. Asiakaspalvelumallin kehittäminen hankkeistettiin elokuusta 2011 lähtien (ks. s. 11). Palvelujen, palvelukonseptien ja toimintatapojen kehittäminen (innovaatioprosessityöskentely) (III, IV, VI) Palvelujen, palvelukonseptien ja toimintatapojen kehittäminen innovaatioprosessityöskentelynä toteutui seuraavissa: - Asiakaspalvelukonseptin (ASPA) valmistelevat workshopit palvelualueiden edustajille - Asiakaslähtöisyys -teemallinen työskentely hallintokeskuksen kehittämisseminaarissa - Kaupunkirakennepalvelujen asiakasraati yksityisille rakentajille - Kaupunkirakennepalvelujen asiakasraati yrityksille ja yhteisöille - Kasvu, oppiminen, perheet -palvelukokonaisuuden henkilöstön kehittämisiltapäivät - Kasvu, oppiminen, perheet -työryhmän työskentelyn menetelmällinen ohjaaminen - Kasvu, oppiminen perheet -innotiimin työskentelyn menetelmällinen ohjaaminen - Nuorisopalvelujen henkilöstön kehittämispäivät - Osallistuminen korkeakouluopiskelijoille suunnatun IDIS-ideointikilpailun konseptin suunnitteluun ja toteuttamiseen - Terveys ja sosiaalinen turvallisuus -palvelukokonaisuuden henkilöstön kehittämispäivät - Terveys ja sosiaalinen turvallisuus -palvelukokonaisuuden esimiesten kehittämispäivä - USO-henkilöstöraati Uuden sukupolven esimies -työskentely talouskeskuksen kanssa - Vammaispalvelujen johtoryhmän ja palveluyksiköiden esimiesten kehittämispäivät Tutkimuksen tukipalvelut kaupunkiorganisaation sisällä (I III, VI) Innovaatiopalvelut on antanut asiantuntijapalvelua kaupunkiorganisaation yksiköille liittyen tiedonkeruuseen, tutkimuksiin ja selvityksiin. Osassa asiantuntijapalveluun on kuulunut sekä selvitysten sisällön suunnittelu, toteutus ja tulosten käsittely ja raportointi, kun taas osassa kyse on ollut esimerkiksi kyselyn teknisestä toteuttamisesta. Lisäksi Webropolkyselyohjelman pääkäyttäjyyteen liittyy käyttäjien koulutusta ja neuvontaa. o Toiminnallisten riskien arviointi 2011 o Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 o JYTE -kartoitus o Jyväskylä -sopimuksen kysely o Nuorten liikuntakysely o Uhkatilanne ja läheltä piti -tapahtumien sähköinen ilmoitus o Hallitustyöskentelyn arviointi (kaupungin tytäryhtiöt) o Osallisuustyöryhmäkysely 10

11 o Kirjaston asiakaskysely o Osaava talkelainen talouskeskuksen osaamiskartoitus (ei toteutettu) URBACT II: Creative Clusters -hanke (EU-hanke) (II, III, V, VI) Jyväskylän kaupunki on mukana vuosina URBACT II: Creative Clusters - hankkeessa erityisteemanaan Culture and Wellness. Jyväskylän hankeosuuden toiminnat koskettavat erityisesti kulttuurin ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Teema niveltyy myös alueella toteutettaviin muihin hankkeisiin (esim. CREA-RE, LYSTI, MAALI). Tämän EU-hankkeen lähtökohtana on, että luovat alat ja luova talous voisivat vahvemmin toimia yhteiskunnallisen kehittämisen vauhdittajina suurten kaupunkien lisäksi myös keskikokoisissa kaupungeissa kuten Jyväskylässä. Hankkeen tavoitteena on edistää kokemuksien saamista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa partnerimaiden välillä sekä ehdottaa uusia menettelytapoja luovien alojen aseman vahvistamiseksi osana yhteiskunnallista kehittämistä. Innovaatiopalveluissa hallinnoidaan ja koordinoidaan Jyväskylän hankeosuuden kokonaisuutta. Vuoden 2011 aikana saatettiin päätökseen yhteistyö koululaisten alueparlamenttien kanssa (Nuksu-hanke): paras alueellinen suunnitelma, Huhtasuon pikkuparlamentilta, koulun pihojen kehittämiseksi palkittiin. Hyvinvointiklinikkapilotteja jatkettiin (mm. K-S:n liiton henkilöstölle) ja klinikan toimintakonseptin vakiinnuttamista selviteltiin. Kevään aikana syvennyttiin yhteistyöhön yli organisaatiorajojen koordinaation synnyttämiseksi luovien alojen toimijoiden välille. Kansainvälinen toiminta jatkui edelleen vilkkaana: kevään ja kesän aikana jyväskyläläisedustus vieraili kahdesti Barnsleyn kaupungissa (workshop 3/2011 ja Barnsleyn kutsuma erityisvierailu pysyvämmän yhteistyön aikaansaamiseksi 9/2011) ja hankkeen loppuseminaarissa Portugalin Obidoksessa (6/2011). Hanke päättyi heinäkuussa 2011, tosin sen viimeinen raportointikausi jatkui aina lokakuuhun saakka. Valtaosa projektipäällikön ja paikallisen tukiryhmän resursseista käytettiin Local Action Planin (LAP) tuottamiseen (www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/47489_urbact_lap _nettiin.pdf). Uusi asiakaspalvelumalli (I VII) Jyväskylän kaupunki osallistui vuoden 2010 aikana 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelman kärkihanketyöskentelyyn, jonka yhtenä osahankkeena oli asiakaspalvelukeskuskonseptin (ASPA) kehittäminen vuosina KuntaIT - vetoista valtakunnallista ASPA - konseptin kehittämistyötä tehtiin syksyllä 2010 ja keväällä 2011 kuntien edustajien yhteisissä työpajapäivissä. Kaupungin yhteistyö KuntaIT:n ja verkostokuntien kanssa on jatkunut syksyn 2011 aikana ja jatkuu edelleen. Jyväskylässä innovaatiopalveluissa käynnistettiin syksyllä 2010 Uusi asiakaspalvelumalli hankkeen valmistelu, jonka pohjalta voitaisiin tehdä sopimus hankkeen käynnistämisestä. Uuden sukupolven organisaatiotoimikunta teki linjauksen projektiin lähtemisestä keväällä Elokuussa työnsä aloitti hankkeen projektipäällikkö Päivi Haapajoki ja syyskuussa 40 hengen projektiryhmä, jossa on edustettuna Jyväskylän kaupungin kaikki palvelualueet. Asiakaspalvelun asiantuntijat ja henkilöstön edustajat ovat vahvasti sitoutuneet kehittämään yhdessä uudenlaista asiakaspalvelumallia. Projektiryhmä on jaettu kolmeen työryhmään, joista on nimetty edustajat suunnitteluryhmään. Esitykset ja muistiot löytyvät asiakirja-arkisto Aatusta (USO yhteiset Uusi asiakaspalvelumalli ). Hanke on koko kunnan palvelurakennetta koskettava muutosprojekti ja kiinteä osa Jyväskylän uuden sukupolven palvelujen ja organisaation (USO) rakentumista. Sekä uusi organisaatiorakenne että johtamisjärjestelmä tukevat osaltaan kuntalais- ja asiakasnäkökulmasta ta- 11

12 pahtuvaa palvelukokonaisuuksien rakentumista ja toimintatapojen jatkuvaa uudistamista. Hallinnon valmisteluun kuuluu kiinteästi kaupungin uuden asiakaspalvelumallin kehittäminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2012 talousarvioesityksen Uusi asiakaspalvelumalli on esityksessä yhtenä strategisena kehittämishankkeena. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamaa asiakaspalvelua. Tehokas asioiden hoitaminen ja päällekkäisyyksien karsiminen ovat keskeisiä kehittämisen kohteita. Asiakkaan palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan hänelle parhaiten sopivalla tavalla, joten sähköistä asiointia, puhelinpalvelua ja paikan päällä annettavaa palvelua kehitetään monipuolisesti. Asiakaspalvelun laatua parannetaan kehittämällä myös olemassa olevia palveluita ja palveluohjausta. Kuntalainen voi saada asiansa vireille ilman erityistä perehtymistä organisaatioon. Uuden asiakaspalvelumallin valmistelun yhteydessä kehitetään nykyisestä yhteispalveluverkostosta aiempaa toimivampi. Syksyn 2011 aikana edettiin esiselvityksessä siten, että nykytilan kuvaukset valmistuivat ja kartoitus kohti uutta toimintatapaa on luonnosvaiheessa. Henkilöstön koulutuksen suunnittelu alkoi elokuussa ja kustannushyötyryhmä aloitti työskentelynsä marraskuussa. Määrittelyvaiheeseen voidaan siirtyä vuoden 2012 alussa ja silloin ryhmät miettivät palvelukanavien kehittämistä (sähköinen, puhelin ja fyysinen). Uuden asiakaspalvelun toimintamallin vaiheittainen käyttöönotto on vuonna 2013 yhdessä USO:n kanssa. Uuden asiakaspalvelumallin pilotiksi valittiin vanhus- ja vammaispalveluiden OIVA-keskus, joka avataan vaiheittain vuoden 2012 alusta lähtien Vuoden 2011 osalta hankkeen rahoitus toteutettiin innovaatiopalvelujen sekä tietohallinnon määrärahoista. Projektin rahoitusta vuodelle 2012 määriteltiin Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarviossa. Hankkeen edistymistä on raportoitu tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle, uuden sukupolven organisaatiotoimikunnalle ja hallintokeskuksen johtoryhmälle. Johtohenkilöitä ja palvelualueiden esimiehiä on pidetty ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Kaupungin henkilöstölle kerrotaan asioita henkilöstön uutiskirjeissä, henkilöstötilaisuuksissa ja työpaikkakokouksissa. Uusi asiakaspalvelumalli-hankkeen omat sivut löytyvät kaupungin INTRAsta Yritysvaikutusarviointi (YRVA) -työkalun kehitystyö (II VI) Innovaatiopalvelut koordinoi ja antoi asiantuntija-apua YRVA-työkalun pilotointiin kaupunkirakennepalveluissa ja siihen liittyvään pro gradu -työhön, joka valmistui keväällä YRVAtyökalun hyödyntämistä on jatkettu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle ja se on kytketty vahvasti sekä USO-valmistelutyöhön (yrittäjät mukana esim. vanhuspalvelualueen työryhmissä) että palveluseteliformaattiin. YRVA -työkalun käyttö mekaanisena, yksiselitteisenä toimenpiteenä on osoittautunut sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueella vaikeaksi, jopa mahdottomaksi. YRVA -työ jatkuu kuitenkin tiiviinä ja systemaattisena. Innovaatiopalvelut (Pirkko Korhonen) ja sosiaali- ja terveyspalvelualueen viestintäpäällikkö ovat valmistelemassa struktuuria vuodeksi 2012 Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Keski-Suomen yrittäjien ja Jyväskylän yrittäjien yhteistyön toimintamalliksi, Jyväskylän yrittäjien paikallisjärjestön uusi puheenjohtaja Petrikki Tukiainen on toiminut yrittäjien yhdyshenkilönä. Ajankohtaisia yhteistyömahdollisuuksia käsitellään jatkossa yrittäjien kokouksissa, lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmä kutsuu yrittäjät säännöllisesti lokakuun ensimmäiseen johtoryhmän kokoukseen ja vastavierailu toteutetaan sopivana ajankohtana yrittäjien kutsumana keväisin. Palvelualueen viestintäpäällikkö on valmistellut lisäksi yhteistyön näkyvyyttä viestinnän ja markkinoinnin nä- 12

13 kökulmasta. Palvelusetelimalleihin liittyvissä asioissa yhdyshenkilönä on toiminut Riitta Pylvänen. Älykästä työmatkaa! -liikkumisen ohjaushanke (I V, VII) Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston rahoittaman Älykästä työmatkaa! - hankkeen tavoitteena oli Jyväskylän kaupunkiorganisaation työntekijöiden (noin 7000) työmatkaliikkumisen ohjausmallin luominen sekä työyksiköissä tapahtuvan työpäivän aikaisen liikkumisen ohjaaminen. Hankkeen avulla pyrittiin yksityisautoilun ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen koordinoidumman liikkumisen avulla. Tavoitteena oli aktivoida Jyväskylän kaupungin henkilöstöä lihasvoimin tapahtuvaan työmatkaliikkumiseen hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi. Vuonna 2011 Älykästä työmatkaa - hankkeessa käsiteltiin joulukuussa 2010 koko kaupungin henkilöstölle tehdyn työmatkaliikkumisen kyselyn tuloksia ja tiedotettiin niistä. Keväällä 2011 rakennettiin työmatkaliikkumisen intra-sivusto työntekijöiden käyttöön (verkossa tapahtuva liikkumisen ohjaus). Sivuston kautta työntekijät saavat monipuolista tietoa mm. työmatkaliikkumiseen liittyvistä asioista ja ajankohtaisista tapahtumista. Kaupungin työntekijöille rakennettiin myös oma kimppakyytipalsta. Työmatkaliikkumisohjaajia, ohjuksia, valmennettiin työyksiköissä tapahtuvan työmatkaliikkumisen ohjaamisen käynnistämiseksi. Ohjuksen tehtävänä on opastaa, informoida ja innostaa työkavereitaan älykkäämpään liikkumiseen sekä työmatkoilla että työpäivän aikana. Keväällä järjestettiin liikkumisen ohjaus-orientoitunut kuukausi, työmatkaliikkumisen toukokuu, jolloin kaupungin työntekijöitä motivoitiin lihasvoimin tapahtuvaan työmatkaliikkumiseen sekä pohtimaan omaa työmatkaliikkumistaan erilaisin tempauksin, mm. valtakunnallinen pyörällä töihin -päivä, aamupala Albassa älykkäästi liikkuville, pyöränhuollon kurssi. Jyväskylän kaupungin joukkue oli mukana myös valtakunnallisessa kilometrikisassa. Hankkeen yhteydessä edistettiin joukkoliikenteen käyttämistä ja lihasvoimin tapahtuvaa työmatkaliikkumista monin keinoin, mm. hankkimalla työyhteisöpolkupyöriä, työyhteisöbussilippuja sekä liityntäpyöräpysäköintikatoksen rakennuskustannuksiin osallistumalla. Lisätietoja: elma/rahoitettavat_hankkeet_ /alykasta_tyomatkaa!_-hanke_syksy_ Edellisten lisäksi innovaatiopalvelut on mukana - useissa kaupungin sisäisissä työryhmissä, mm. o Agora X projektiryhmä o EU-hanketyöryhmä o hallinnon kehittämisen ryhmä o hallintokeskuksen johtoryhmä o hankintojen ohjausryhmä o ICT-ohjausryhmä o Kankaan Kulttuuri -suunnitteluryhmä o kaupungin ilmasto-ohjelmatyöryhmä o Kaupungin Kangas -suunnitteluryhmä o kaupungin kansainvälisten asioiden ryhmä o kaupungin kehittäjäverkoston työskentely sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi o kaupungin nettiryhmä o kaupungin viherpolitiikan projektiryhmä ja ohjausryhmä 13

14 o kaupungin ympäristöryhmä o kulttuuri- liikunta- ja nuorisopalvelujen palvelualueen johtoryhmä ( Sitko ) o museoselvitystyöryhmä o Palvelumuotoilu -työryhmä o sosiaalisen median linjaukset -työryhmä o sähköisen kokouskäytännön projektiryhmä o USO:n kasvu, oppiminen ja perheet -työryhmä o Verkkopalvelujen uudistamisen koordinaatioryhmä o Veturitalli -suunnitteluryhmä o viestintävastaavat o Viherpolitiikan projektiryhmä - asiantuntija- ja ohjausryhmissä, mm. o 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelman Palveluprosessien ja innovaatioiden kehittäminen -kärkihankkeen työryhmä o Aluevaikuttaminen kunnanosien ja maaseudun kehittämisessä -hanke (AL- VA, Kuntaliitto) o DI/FM-yhteiskoulutuksen kehittäminen -ESR-hankkeen ohjausryhmä o Gruppo -profilointityöryhmä o Innovaatiokeskittymää tukevat keihäänkärkihankkeet -ohjausryhmä o Kansalaistoiminnankeskus Mataran ohjausryhmä o kaupungin viherpolitiikan ohjausryhmä o Keski-Suomen Keskuskauppakamarin isännöimä hankintatoimen selkiyttämistyö o Kulttuuriaitan tutkimuksen asiantuntijatyöryhmä o Liikkumisen ohjaamisen ohjelma (Liikennevirasto ja Motiva) o Luovan alan asiantuntijat -ryhmä (Keski-Suomen liitto) o Luovan talouden maakunnallinen kehittäjäryhmä o MAALI-hankkeen ohjausryhmä o Music, culture and health (MUCH) verkosto o Raparperi -yhteistyöryhmä o sähköisen kokouskäytännön ohjausryhmä o Tieka- tietoyhteiskunta kaikille -hankkeen asiantuntijaryhmä o Wanted duuneja -työryhmä o Viherpolitiikan ohjausryhmä o Älykästä työmatkaa! -hankkeen ohjausryhmä - tapahtumayhteistyö ja verkostokoordinaatio o Biokaasulla liikkeelle Jyvässeudulla -verkosto o Creative Wellnet -verkosto o Hyvin voidaan? -seminaari o IDIS-ideointikilpailu korkeakouluopiskelijoille o Innovaatiopalvelujen toiminnan esittely eri tahoille (esim. Jykesin kansainvälisille vierailijaryhmille) o Järjestöfoorumi o kansainvälinen asiantuntijavaihto (Vilnan yliopiston Cultural Management oppiaineen kutsuvierailu Kaunasiin ja professori Donatas Pilinkuksen vastavierailu Jyväskylässä) o Kansalaisraati-verkosto (Citizens voice) o Kulttuuritutka -seminaari o Pyöräilyviikon tapahtumajärjestäjät o Rahoituspäivät luovien alojen toimijoille 14

15 o Seniorisoittajat -seminaari o Train the Trainer -verkottumis- ja koulutuspäivät hankehallinnoijille Lautakuntaprosessiin sekä tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan työskentelyyn liittyvät hallinnolliset asiat hoidetaan innovaatiopalveluissa. 5. Talous Vuoden 2011 talousarviossa tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen alaiselle toiminnalle (ml. yhteispalvelupisteet Säynätsalossa, Korpilahdella ja Tikkakoskella) varattiin yhteensä Ennakkotietojen perusteella talous toteutui kokonaisuudessaan suunnitellusti. 15

Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta

Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta LIITE TKSLTK 18.1.2011, asia nro 5 Toimintakertomus 2010 Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen toiminta 1. Toimintaympäristö Uusi Jyväskylä aloitti toimintansa

Lisätiedot

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Risto Kortelainen Muutosjohtaja 22.2.2013 Kaupunkikehitys: Strategia, rakenteet ja kehittäminen

Lisätiedot

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen Neuvonta- ja asiakaspalvelut Jonna Hyppönen 26.3.2015 Yleistä Jyväskylän kaupungin neuvonta- ja asiakaspalveluista Jyväskylä-neuvonta, puhelinvaihde ja yhteispalvelupisteet (Tikkakoski, Vaajakoski, Korpilahti

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu - tilannekatsaus / lokakuu 2010 Toimikunta 25.10.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelun järjestelyt

Lisätiedot

KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013

KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013 KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013 Kunnallisvaaliehdokkaiden /laisuus Laajavuori 11.10.2012 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Kaupungin strategisesta kehi/ämisestä 1. Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio - valmisteluun liittyvät järjestelyt ja vastuutukset sekä aikataulut Organisaatiotoimikunta 27.09.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen Uuden

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Espoon yhteispalvelupisteet 2012

Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Yhteispalvelupisteet (7 kpl) Leppävaara (61 400 asukasta) Espoon keskus (43 500 asukasta) Kalajärvi (10 800 asukasta) Espoonlahti (50 900 asukasta) Matinkylä (34 500 asukasta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä.

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. kehittämispäällikkö Juha Karvonen 17.3.2011 Selvitystyöhön kohteena olevat asiat 1. Kuvataan

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Kuntalaisfoorumi Uuden sukupolven organisaatio 4.10.2010 Veijo

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 14.06.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Luovaa osaamista ja Osallistamalla osaamista-toimenpidekokonaisuuksien yhteinen aktivointi- ja koordinaatiohanke 2.9.2015

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliyliopiston vakinaistettu toiminta yliopistojen. palveluksessa. Julian Lindberg TieVie -asiantuntijakoulutus

Suomen virtuaaliyliopiston vakinaistettu toiminta yliopistojen. palveluksessa. Julian Lindberg TieVie -asiantuntijakoulutus Suomen virtuaaliyliopiston vakinaistettu toiminta yliopistojen palveluksessa Julian Lindberg TieVie -asiantuntijakoulutus 27.04.2007 Sisältö: Hieman historian havinaa Missä ollaan tällä hetkellä? Mitä

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 3/2015

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 3/2015 Hyvinvointivaliokunta AIKA 19.03.2015 klo 10:00-12:15 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otso Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hämäläinen Henrik 10:00-12:15 Puheenjohtaja Ollila Alpo 10:00-12:15 Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

KUNTOUTUSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

KUNTOUTUSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA KUNTOUTUSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Kysely jäsenille ja varajäsenille joulukuussa 2012 Yhteenveto kyselyn tuloksista Hanna Nyfors 23.1.2013 KUNK tänään Kotipesä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolla

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Yhteispalveluseminaari 8.6.2011 Ylitarkastaja Paula Leppänoro-Jomppanen Lapin aluehallintovirasto Hallintopalvelut Lapin aluehallintovirasto, Paula Leppänoro-Jomppanen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa 11.01.2017 Sisällysluettelo 1. Mikä on digitaalisten palvelujen kehittäminen kärkihanke? 2. Monikanavainen

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta 25.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät tiistai 25.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan

Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan PANEELIKESKUSTELU Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan Kuntamarkkinat 11.9.2012 24.9.2013 Page 1 KESKUSTELIJAT Dekaani Hannu Katajamäki, Vaasan yliopiston

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu AIKA Perjantai 9.12.2016 klo 9:00 10.27 PAIKKA Kainuun liitto, 2. krs. neuvotteluhuone Kanerva, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokoonpanon toteaminen ja

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Yleisesittely Markku Hämäläinen Esityksen sisältö: 1) Kuntarakenneselvityksen toimeksianto 2) Työryhmät 3) Selvityksen sisältö 4) Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot