Palkansaajien puolustajasta työelämän kehittäjäksi SIVU 6. Työnantaja kans. ja omal porukal se jälkee kahtee!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkansaajien puolustajasta työelämän kehittäjäksi SIVU 6. Työnantaja kans. ja omal porukal se jälkee kahtee!"

Transkriptio

1 Palkansaajien puolustajasta työelämän kehittäjäksi SIVU 6 Työnantaja kans kunnol yhtee - ja omal porukal se jälkee kahtee!

2 Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström GSM Ratamestarinkatu 11, 7 krs Helsinki Painos: kpl Paino: SLY-Lehtipainot Oy Kirjapaino Uusimaa, Porvoo Seuraava lehti ilmestyy kesäkuussa 2015 ISSN Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry Universitetens och forskningssektorns personalförbund Assiociation of Finnish University and Research Establishment Staff Ratamestarinkatu 11, 7 krs Helsinki Banmästargatan 11, 7 vån Helsingfors Puheenjohtaja/ ordförande Satu Henttonen GSM Viestintäkoordinaattori/ Kommunikationskoordinator Antti Sadinmaa GSM Sihteeri/ sekreterare Kristina Sten Yliopistosektori/ Yksityiset alat Neuvottelupäällikkö/ Förhandlingschef Katja Heikkilä GSM Yliopistot ja OKM:n hallinnonalan virastot Asiamies/Ombudsman Aki Nieminen GSM Käännös, översättning, svenska Kerstin Holmström Kannen ja ilmoitusten layout ja toteutus Kimmo Nordström SISÄLTÖ 1/ Tampere 3 hanke Sisäisen turvallisuuden resurssitarpeet Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos osaksi Helsingin yliopistoa Digitalisaatio on päivän sana STTK:n uusi edunvalvontajohtaja Palmenialle uusi johtaja 5 Duaalimallin tulevaisuus pöydällä korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä Karilleajo ei estä hyvää työmarkkinayhteistyötä Rahoitus-vastuu siirtyi valtiolle 6 Palkansaajien puolustajasta työelämän kehittäjäksi toiveita ay-liikkeelle 8 Työantaja kans kunnol yhtee ja omal porukal se jälkee kahtee! 10 Laboratorioista eläintenhoitajiin latelaisista on moneksi! Laboratorio- ja teknisen henkilöstön toimikunta 12 Yksi kaikkien puolesta 13 Arjen näkymättömät sankarit Pardian vaikuttavuus-kampanja Askarruttaako jokin asia mieltäsi? 14 EKOLOGIA, PALKKATYÖ, TULEVAISUUS Pardian nuorisostipendi Pauli Borodulinille 17 Nuori pitää perehdyttää työtehtävien lisäksi myös talon tapoihin Kolumni: Tyhmät kysymykset kunniaan 18 Työntekijän ABC Työsopimuksen tekeminen ja muutokset? 20 Varo kolhuja etätyössä Työmarkkinat moninaistuvat Kevättä rinnassa! Kevään merkit ovat varmat. Lisääntyneen valon myötä talitiaiset ovat jo heläyttäneet ilmoille sointuvan kevätlaulunsa. Suurin osa työntekijöistä tyytyväisiä työajan joustoihin 21 Palkalla pitää elää Jäsenetuna maksuton puhelinneuvonta 22 Nautinnollisia kahvihetkiä Uni suloinen Suklaa tunteiden sytyttäjänä Leipien terveysaatelia Hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa 23 Kaikki lähtee jaloista Sipuli on Vuoden Vihannes 2015 Arki tutuksi 24 Sivistyksen asialla Kirjastoteesit Työttömyysturvaan muutoksia vuoden vaihteessa 27 Työyhteisöltä saatu tunnustus on merkittävin ja aidoin tunnustus minkä voi saada 28 STTK:n eduskuntavaalikampanjan tilaisuus Rovaniemellä 29 JYHYn 70-vuotinen taival HYHY on rento 95 vuotias 30 Från löntagarens försvarare till arbetslivsutvecklare - önskemål till facket Ett halvt kilo om dagen! 31 The most valuable benefit union can offer Kansikuva: Jarno Mela

3 Pääkirjoitus Ledare? Paras ja vahvin jäsenetu Liiton jäsenyys on ikään kuin työsuhteen vakuuttaminen. Vaikka työsuhteeseen ei juuri nyt liittyisikään ongelmia, voi esimerkiksi yksikön lopettaminen, organisaatiomuutos tai taloudellis-tuotannolliset irtisanomiset tulla kuitenkin yllätyksenä. Aina on hyvä pitää vakuutukset kunnossa onnettomuuksien varalta. Ammattiyhdistysliike syntyi puolustamaan työntekijöiden oikeuksia. Sen ansiosta työntekijät ovat saaneet viisipäiväisen työviikon, vuosiloman, työttömyysturvan ja monia muita etuja. Nämä eivät ole syntyneet tyhjästä vaan tiukoilla neuvotteluilla. Nykyisin ammattiliittojen tavoitteena on kehittää työelämää yhteistyössä työnantajien kanssa, mutta työsuhteen ehtojen noudattamisen valvonta on tärkeää. Tämän vuoksi luottamusmiehiä tarvitaan. He ovat liiton lähin tuki jäsenelle. Liittoon kuulumattomalla työntekijällä ei ole työpaikalla tukenaan luottamusmiestä, jonka puoleen voi kääntyä, jos epäilee tulleensa kohdelluksi väärin. Vaikka luottamusmiehiä vaaditaankin ajamaan kaikkien työntekijöiden asioita, he valvovat ennen kaikkea jäsenten etua. Esimerkiksi irtisanomistilanteissa luottamusmies auttaa vain järjestön omia jäseniä. Paras jäsenetumme on luottamusmiesverkostomme. Sen avulla epäkohdat tulevat esille ja otetaan käsittelyyn työnantajan kanssa. Työsuojeluvaltuutetut edustavat puolestaan kaikkia työpaikan työntekijöitä ja nämäkin vastuunkantajat löytyvät usein aktiivisista ay-ihmisistä. Periaatteetkin puhuttavat. Luotamme usein siihen, mikä on allekirjoituksella vahvistettu. Jos sovittua asiaa loukataan, rahallinen menetys ei tunnu niin pahalta kuin koettu periaatteellinen vääryys. Työsuhde-erimielisyyden hoitaminen vaatii aikaa ja voi kestää kauan. Tähän on saatava parannusta ja sen eteen liitto toimii tavoitteellisesti. Luottamusmiehet, liiton puheenjohtaja sekä Pardian juristit ja asiamiehet tekevät työtä väärin kohdeltujen jäsentemme eteen. Tämän edun työntekijä saa liittymällä liittoon. Liittomme aloittaa tänä keväänä kiertämisen jäsentemme työpaikoilla. Keskustelemme eri yhteyksissä yliopistoissa, virastoissa ja yrityksissä tehtävän työn nykytilasta ja tulevaisuudesta. Universitas-lehden lukija - olitpa jäsen tai et tule kertomaan työelämäsi kuulumisista. Vår bästa och starkaste medlemsförmån Ett medlemskap i förbundet är som en försäkring för arbetsförhållandet Även om det för tillfället inte finns några problem i ens anställning kan t.ex. nedläggningen av en enhet, organisationsomställningar eller uppsägningar av ekonomiska eller produktionsrelaterade skäl komma som en överraskning. Det är alltid bra att ha försäkningarna i skick med tanke på oförutsedda händelser. Fackföreningarna bildades ursprungligen för att försvara arbetstagarnas rättigheter. Tack vare facket har de anställda fått femdagars arbetsvecka, semester, arbetslöshetsskydd och många andra förmåner. Förmånerna har inte uppkommit ur tomma intet utan är resultat av hårda förhandlingar. Idag är fackförbundens mål att utveckla arbetslivet i samarbete med arbetsgivarna, men det är viktigt att övervaka att anställningsvillkoren iakttas. Därför behöver vi förtroendepersoner. De är förbundets stöd för sina medlemmar. En arbetstagare som inte hör till förbundet har inte på sin arbetsplats en förtroendeperson till stöd, att vända sig till om hen misstänker att hen blivit fel behandlad. Trots att det krävs att förtroendepersonen ska bevaka alla arbetstagares intressen, bevakar de i första hand medlemmarnas intressen. I fråga om exempelvis uppsägningar hjälper förtroendepersonen bara organisationens egna medlemmar. Vårt nätverk av förtroendepersoner är vår bästa medlemsförmån. Via förtroendepersonerna kommer missförhållanden fram och tas till behandling med arbetsgivaren. Arbetarskyddsfullmäktige representerar för sin del alla anställda på en arbetsplats, och också här hör ansvarspersonerna ofta till de fackligt aktivas skara. Också principerna är på tapeten. Vi litar ofta på avtal som bekräftats genom underskrifter. Om ett avtal bryts känns den principiella förorätten ofta minst lika svår som den finansiella förlusten. Det krävs mycket tid för att reda upp oenigheter på en arbetsplats och de kan pågå länge. Detta är något som måste förbättras, och förbundet arbetar målmedvetet på saken. Förtroendepersonerna, förbundets ordförande och Pardias jurister och ombud arbetar för de medlemmar som behandlas orätt. Detta är en av de förmåner som anställda får genom att ansluta sig till förbundet. I vår startar vårt förbund en värvningskampanj på våra medlemmars arbetsplatser. Vi kommer i olika sammanhang att ta upp frågor om nuläget och framtiden för det arbete som utförs vid universitet, ämbetsverk och företag. Du som läser Universitas-tidningen är, vare sig du är medlem eller icke-medlem, välkommen med och berätta om vad som sker på din arbetsplats. Puheenjohtaja Satu Henttonen Kuva: Nina Kellokoski Ordförande Satu Henttonen 3

4 Ajassa liikkuu Tampere 3 hanke Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat mukana selvityksessä, jossa tutkitaan kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhteistyömahdollisuuksien lisäämistä, jopa yhdistymistä. Toukokuun lopussa valmistuvassa selvityksessä pääpaino on tutkintojen sisältöjen ja tavoitteiden tarkastelussa. Haetaan yhdistelmiä, joilla voitaisiin viedä järkevämmin opintoja eteenpäin niin, että saataisiin synergiaetuja hyödynnettyä esim. insinöörikoulutuksen ja diplomi-insinöörikoulutuksen toteuttamisessa. Tamperelaiset etsivät myös mahdollisia uusia koulutussisältöjä, jotka toisivat sellaista uutta osaamista, jota yhteiskunnassa tällä hetkellä tarvitaan. Oppilaitosten yhdistäminen yhdeksi organisaatioksi ei ole sekään täysin poissuljettua. Liitossa kannetaan huolta henkilöstön asemasta tässä hankkeessa. Ammattijärjestöt suunnittelevat asiaan liittyvän tilaisuuden järjestämistä loppukevään aikana. (SH) Sisäisen turvallisuuden resurssitarpeet YHL on kommentoinut Pardian lausuntoa sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita arvioivalle parlamentaariselle työryhmälle. Lausunnossa YHL kiinnittää huomiota erityisesti poliisin ja tullin resursointiin harmaan talouden vastaisessa työssä. Liitto korosti lausunnossaan kyberturvallisuuden ja Pelastusopiston henkilöstövoimavarojen turvaamista. (SH) Digitalisaatio on päivän sana Maamme hallitus katsoo, että digitalisaatiota tarvitaan talouden rakenteiden uudistamiseksi, jotta maahan syntyisi korkeamman jalostusasteen työpaikkoja. Digitalisaatio nähdään kaikkein potentiaalisimpana kasvun ja julkisen sektorin tuottavuuden kohentamisen lähteenä. Rohkeimpien arvioiden mukaan teollinen internet saattaa kasvattaa kansantuotetta globaalisti jopa 25 prosenttia vuosikymmenen kuluessa. (AN) Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos osaksi Helsingin yliopistoa Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos siirtyi oikeusministeriön hallinnonalalta osaksi Helsingin yliopistoa vuoden alusta. Samalla tutkimuslaitoksen nimi muuttuu Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutiksi (Krimo). Laitoksen henkilöstö siirtyi Helsingin yliopiston palvelukseen. Laitoksen tehtävät säilyvät pääosin entisellään. Yhdistämisen taustalla on valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskeva valtioneuvoston periaatepäätös. (AN) STTK:n uusi edunvalvontajohtaja STTK:n uutena edunvalvontajohtajana toimii varatuomari, tanssitaiteen maisteri Katariina Murto. Murto toimi aikaisemmin SAK:n vastaavana työehtoasiantuntijana. (AN) Onko tuhat liesipaloa vuodessa paljon? Palmenialle uusi johtaja TkT Marjaana Suutarinen on nimitetty Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian johtajaksi. Uusi johtaja aloittaa tehtävässään helmikuussa. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa suunnitellaan Helsingin yliopiston täydennyskoulutusta, johon osallistuu vuosittain noin opiskelijaa. Palmeniassa koordinoidaan myös Helsingin yliopiston koulutusvientiä. (AN) 4

5 Ajassa liikkuu Duaalimallin tulevaisuus pöydällä korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä selvityksessä Kansainvälisiä näkökulmia Suomen korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämistarpeita suhteessa Tanskan, Sveitsin, Irlannin ja Alankomaiden korkeakoulumallien kehityssuuntiin ja toimintaympäristön muutokseen. Työryhmä tuottaa myös ehdotuksia Suomen korkeakoulujärjestelmän kehittämiseksi. Keväällä 2015 valmistuvan selvityksen toteuttaa Technopolis Group. Työryhmän työn valmistuttua selvinnee duaalimallin tulevaisuus Suomessa. Sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE että Suomen Yliopistot ry Unifi kannattavat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyön lisäämisen selvittämistä. YHL:n puheenjohtaja Satu Henttosen mielestä duaalimallin vahvuus on siinä, että se huomioi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erityisosaamisen ja -tehtävät. - Nykyinen malli mahdollistaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen keskittymisen omiin vahvuusalueisiinsa ja tehtäväkenttiinsä. Yliopistojen tehtävänä on tuottaa globaalilla mittakaavalla laadukasta tutkimusta ja opetusta, joka vastaa niin yhteiskuntaamme kuin koko planeettaamme koskeviin haasteisiin. Soveltavaan tutkimukseen ja alueellisten elinkeinorakenteiden kehittämiseen keskittynyt ammattikorkeakouluverkko on puolestaan tehokkain tapa huolehtia alueellisen tasa-arvon toteutumisesta. Tämän mallin purkaminen ei olisi kenenkään etu, Henttonen sanoo. Malli ei myöskään estä oma-aloitteista yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. YHL kannattaa yhteistyötä ja korostaa, että parhaimmat tulokset saavutetaan kiinnittämällä huomio rakenteiden sijasta uudistusten sisältöön. - Korkeakoulujen rakenteellisessa kehittämisessä tulisi edetä aidosti sisältö edellä ja kipukohdat tulisi tuoda rohkeasti julkiseen keskusteluun. Tarkastellaan ensin koulutustarvetta ja vasta sitten rakenteita, resursseja sekä muutostarpeita nykyiseen järjestelyyn nähden. Puhutaan avoimesti rahoituksesta ja, mikä tärkeintä, otetaan sekä henkilöstöryhmät että opiskelijajärjestöt mukaan keskusteluun. Teksti: Antti Sadinmaa YHL:n viestintäkoordinaattori Avoin kutsu! Avoin kutsu Työttömyyskassa Statian Yliopistojen ja tutkimusalan asiamiespiirin kokoukseen klo Ratamestarinkatu 11, 7.krs. iso kokoushuone, Helsinki. Kokouksessa valitaan asiamiespiirin edustajat ja varaedustajat Työttömyyskassa Statian edustajistoon. Edustajiston toimikausi on kolme vuotta, joista joka kolmas vuosi on valintakokous. Ilmoittaudu mennessä Lisätietoja: Satu Henttonen, Rahoitus-vastuu siirtyi valtiolle Ammattikorkeakoulujen rahoitus siirtyi vuoden vaihteesta lähtien kokonaan valtion vastuulle. Uuden ammattikorkeakoululain myötä korkeakouluista tuli osakeyhtiömuotoisia. (AN) Karilleajo ei estä hyvää työmarkkinayhteistyötä Sopimus- ja neuvottelujärjestelmän uudistamiseen liittyvät neuvottelut päättyivät alkuviikosta tuloksettomina. STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan mielestä karilleajo näissä neuvotteluissa ei saa muodostua esteeksi hyvälle työmarkkinayhteistyölle tulevaisuudessa. - Vaikka nyt ei ratkaisua saavutettu, sopimusja neuvottelujärjestelmän kehittäminen säilyy palkansaajapuolen tavoitteissa. Se on avain parempaan työelämään, sitä kautta työpaikkojen ja palkansaajien menestykseen ja myös työrauhan edistämiseen tulevaisuudessa, Palola arvioi. Hoas satsaa suomalaisiin älylukkoihin! 5

6 Suorat sanat Palkansaajien puolustajasta työelämän kehittäjäksi toiveita ay-liikkeelle Työelämä ja ihmisten arki on muuttunut kiihtyvällä vauhdilla viime vuosikymmeninä. Ammattiyhdistysliikkeen toimintaan työelämän muutokset ovat tuoneet uudenlaisia haasteita ja paineita kehittyä muutosten mukana. Ay-liikkeen on uudella tavalla perusteltava olemassaoloaan jäsenkunnalleen. Otin yhteyttä muutamaan YHL:n nuoreen jäseneen ja kävimme keskustelua siitä, millaista toimintaa ja minkälaisia arvoja ay-liikkeeltä nykypäivänä toivotaan ja odotetaan. Keskusteluun osallistuivat Jennifer Fors Åbo Akademista ja Tapio Piironen Helsingin yliopistosta. Mukana somessa Palkansaajien keskusjärjestöt ovat herätelleet jäsenistöään ja kaikkia palkansaajia vuoden vaihteen Mikä fiilis -kampanjallaan, johon on voinut törmätä niin netissä, bussipysäkillä kuin mediassakin. Kampanjan some-osuus, eli sen sloganin merkitseminen jaettuihin kuviin tai kirjoituksiin sosiaalisessa mediassa ei oikein lähtenyt lentoon. Kyselin Forsin ja Piirosen mielipiteitä kampanjasta. - En epäile, että tällaisia kampanjoita tarvitaan, koska kaikille nuorille ei ole välttämättä itsestään selvää, mitä ammattiliitot edustavat ja miten nuoret itse voivat hyötyä jäse- nyydestä. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että juuri tämä kampanja saa nuoret liittymään ammattiliittoihin. Kampanja toistaa samoja teemoja kuin aikaisemminkin enkä saanut selville, miksi juuri minun kannattaisi liittyä liittoon, Fors toteaa. Piironen puolestaan suhtautuu kampanjaan positiivisemmin. - On ollut hyvä idea tulla myös some-maailmaan mukaan paremmalla panoksella. Tuntuu, että järjestön henkilöstön keski-ikä on hieman noussut. Eiköhän tällaisella saada lisää mielenkiintoa nuorempien keskuudessa. Ay-liike on siis ottanut hapuilevat ensi askeleensa kohti läsnäoloa nuorison kansoittamassa sosiaalisessa mediassa. Ay-liikkeen havahduttava nykyisyyteen Keskustelimme myös nykytyöelämän epäkohdista. Sekä Piironen että Fors toivat esiin vähenevät henkilöstöresurssit työpaikoilla. Monessa yliopistossa käytiin viimekin vuonna myös irtisanomisiin johtaneita yt-neuvotteluita ja voimassa on ollut enemmän tai vähemmän tiukkoja rekrytointikieltoja, mikä aiheuttaa sen, että työpaikalle jäljelle jääneiden työkuorma kasvaa, ellei johto kykene perusteellisiin tehtävien uudelleenorganisointeihin. Toisaalta Fors kertoo omalla työpaikallaan tehdystä mittavasta organisaatiomuutoksesta. - Vaikka muutos on varmaankin tarpeen, se on viety läpi aivan liian kireällä aikataululla eikä siihen ole vielä ehditty tottuakaan ennen kuin aletaan puhua seuraavasta muutoksesta. Ennen kaikkea toivotaan henkilöstön keskuudessa tällä hetkellä työrauhaa, hän sanoo. Paikallisyhdistysten ja liiton rooliin kuuluukin toki pitää kynsin ja hampain kiinni jäsentensä eduista ja puolustaa heikompaa irtisanomistilanteessa. Tämä kuitenkin ajaa ay-toimijat helposti asenteeseen, jossa takerrutaan nykytilanteeseen eikä lähdetä mukaan kehittämään toimintaa. Yksittäisellä työpaikalla mahdollisuus osallistua kehittämiseen riippuu tietysti hyvin pitkälle työnantajapuolesta, eikä tätä mahdollisuutta välttämättä suostuta ammattiyhdistystoimijoille antamaan. Esitin keskustelussamme toiveen kuulla ayliikkeeltä rohkeita ja tuoreita avauksia sen suhteen, miten työtä tulisi tulevaisuudessa organisoida ja millaisia työelämän periaatteita noudattaa. Irtisanonut tarvitsevat tuen ja turvan, mutta niin myös entistä suuremman työkuorman kanssa työpaikalla kamppailevat. 6

7 Suorat sanat Järeämpiä toimia työelämän uudistamisessa Myös Piironen ja Fors pitävät työelämän kehittämistä yhtenä ammattiliittojen tärkeimmistä tehtävistä. - Mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden työelämään pitää hyödyntää nyt. Valitettavasti tuntuu siltä, että henkilöstön etujen puolustaminen vie valtaosan liittojen ajasta ja voimista, eikä ehditä kunnolla suunnitella tulevaisuutta, toteaa Fors. Ammattiliitot voisivatkin olla työelämän tehostamisen humaaneja lähettiläitä ja osaajia. Ne voisivat kertoa työnantajalle esimerkiksi, miten hyödyntää sähköisiä välineitä ja järjestelmiä tehostamiseen niin, ettei niiden käytön opettelu ole yksi lisätaakka työntekijälle, vaan todellinen apu. Perusteltuja mielipiteitä voisi esittää myös siitä, minkälaista koulutusta työntekijät tarvitsevat pärjätäkseen muuttuvassa työelämässä, miten työntekijät haluavat viestittävän muutoksesta rakentavasti tai millaisia konkreettisia työelämän joustoja kaivataan. - Vaikka olen nuori ja työuran alussa, olen joskus miettinyt, miten jaksan tätä tahtia loppuelämäni. Arvostan työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa ja uskoisin, että moni nuori on samaa mieltä, sanoo Fors. Elinikäinen oppiminen on välttämättömyys nykyisessä työelämässä. On valitettavaa, että ay-liikkeen vaikuttamisen paikat itsensä kehittämiseen liittyen tuntuvat kutistuneen lähinnä julkisuudessakin käytyyn kiistelyyn kolmen päivän koulutusoikeudesta. - Vaikka vastuu kouluttaa henkilöstöä onkin työnantajalla, liittoa tarvitaan muistuttamaan koulutuksen tärkeydestä ja hyödystä. Työnantajan kustantama koulutus on myöskin selvä merkki siitä, että henkilöstöä arvostetaan ja halutaan panostaa heihin, muistuttaa Fors. Perustyö näkyväksi Ay-liike on parhaimmillaan siinä näkymättömässä perustyössään, joka ei oikeastaan edes näy jäsenistölle. Olimme keskustelussamme kaikki yhtä mieltä siitä, että esimerkiksi työsopimusneuvotteluihin osallistuminen on tärkeä tehtävä. Fors esittää toiveen, että tätä työtä tuotaisiin enemmän nuorten tietoisuuteen. Ay-liikkeen toiminta neuvottelupöydissä näyttäytyy mediassa usein junnaavana ja vanhassa jumittavana. Liike kaipaa uuden, tuoreen julkisuuskuvan ratkaisukeskeisenä ja eteenpäin vievänä voimana. Toisaalta jäsenistölle hyvin tärkeää on työ ruohonjuuritasolla. Piironen nostaa esiin kuinka monia työsuhde-etuja on kadonnut, esimerkiksi työnantajan tekemä muutos työterveyshuollon fysioterapian käyttöoikeuteen. Fors puolestaan kertoo, kuinka tärkeä syy liittoon liittymiselle oli paikallisyhdistyksen vapaa-ajantoiminta ja henkilökohtaiset kutsut. Ei pidäkään unohtaa, että ay-liikkeen läsnäolo punnitaan jokaisella työpaikalla. Ay-liikettä on helppo haukkua vanhanaikaiseksi ja jumittuneeksi, mutta keskustelussamme huomasimme, että sen pitkään säilyneet perustehtävät ovat edelleen tärkeitä. Niin nuoret kuin vanhatkin arvostavat liittojen aikaansaamia parannuksia työsuhteen ehtoihin ja niiden osallistumista palkansaajien puolesta käytäviin neuvotteluihin mm. palkkaukseen liittyen. Silti ay-liikkeen on huomioitava myös muuttunut työelämä ja aiheesta käytävä julkinen keskustelu. Puolustaakseen nykymaailmassa kokonaisvaltaisesti palkansaajien asemaa ay-liikkeen onkin oltava nimenomaan aktiivinen työelämän kehittäjä. Odotamme uusia ja tuoreita avauksia työelämän parantamiseen nimenomaan palkansaajien näkökulmasta. Teksti: Tiina Kotti Aalto-yliopisto 7

8 Suorat sanat Duunarielämä on Salme Pasin mukaan näinä päivinä tuulista touhua. Ja tyäantajapuale toiminta välii pehmeet touhuu. Jonku siäl täytyy ol sanomas ja lyämäs häntää pöytää. Työantaja kans kunnol yhtee ja omal porukal se jälkee kahtee! Putous-voittaja, porilainen ay-jyrsijä Salme Pasi on vaikuttanut voimakkaasti siihen, millainen käsitys kansalaisilla on suomalaisesta ay-aktiivista. Liitto-oravan erikoishaastattelussa sketsihahmon luoja, näyttelijä Joonas Nordman kertoo, miten hahmo oikein syntyi. Salme Pasilla on ollut vientiä. Putouksen Vuoden sketsihahmo- kisan voiton jälkeen liitto-oravaa juhlittiin esimerkiksi Porin kauppatorin kansanjuhlassa, johon osallistui tuhansia ihmisiä. Oravan keikkakalenterissa on tällä hetkellä buukkauksia aina juhannukselle asti. Hei hiuka o ekstiä ollu haipakkaa! Kyl mää viäki oo iha huuli pyäreen koko hommast. Iha ko ois ollu pöhnäspäite kuukaure päivät!, Salme Pasi kommentoi. Olet antanut kasvot suomalaiselle ammattiyhdistysaktiiville. Miksi olet mukana ay-toiminnassa? Duunari elämä o näin päivin tuulist tou- huu. Ja tyäantajapuale toiminta välii pehmeet touhuu. Jonku siäl täytyy ol sanomas ja lyämäs häntää pöytää. Mää sovi siihe valla komiasti, ko mut o rauhotettu, ni ei mul Häkämiähet summuut mahr mitää! Salme Pasi kertoo, että ay-toiminta antaa hänelle oravakohtaisesti taistelutahtoo ja paljo hyvii kavereit. Omalaisii persoonis heki. Ay-aktiiveilla on turhan harmaata karvoitusta Koko perheen viihdeohjelman sketsihahmokisan voi voittaa vain hahmo, joka pystyy vetoamaan yhtälailla lapsiin, nuoriin ja aikuisiin. Monissa liitoissa pohditaan, miten ay-toiminnasta saataisiin niin vetovoimista, että se kiinnostaisi nykyistä enemmän nuoria. Salme Pasilla on pari neuvoa. Kiältämäti ko ay-liikkeest joku o uutisis tai muual äänes, ni kovi o harmaat karvotust heil. Mää oli varmaa siin miäles tämmöne vähä nuarekkaampi kaveri, hän toteaa. Mee pitäs ay-liikkees pääst paremmi sisäl siihe, mitä nuaret tyäelämäst aattelee. Tuol o työmail paljo nuarii kavereit, jotka o tullu iha erilaisee tyäelämää ko mitä keski-ikäset duunari aikanas. 8

9 Suorat sanat Salme Pasi haluaa lähettää tervehdyksen kaikille suomalaisille ammattiliitoille: Otetaa tyäantaja kans kunnol yhtee ja omal porukal se jälkee kahtee! Piretää omiemme pualii ja enne kaikkee heikompie. Porilainen tuhdeilla mausteilla Salme Pasi siirtyy nyt hetkeksi lakisääteiselle kaffepaussil, jyrsimään viineriä sekä haaveilemaan Vappu Pimiästä. Näyttelijä Joonas Nordmanilla on hyvä hetki kertoa, miten hahmo oikein syntyi. Tämän hahmon kohdalla aluksi oli vain ajatus, että eläinhahmo voisi olla erilainen ja tuore vaihtoehto. Sitten liito-oravasta syntyi sanaleikki liitto-orava. Pyörittelin muitakin ideoita, mutta tämä liitto-orava jäi pyörimään mieleen. Halusin myös tehdä vahvan ja ulospäin suuntautuneen mieshahmon, ja nimenomaan porilaisen sellaisen. Lopulta tyypillinen porilainen mies ja ay-orava löivät kättä, ja tuollainen siitä sitten tuli. Nordmanilla ei ole itsellään juurikaan kokemusta aymaailmasta. Kun olin parikymppisenä Porissa raksalla kesätöissä, tutustuin moneen hyvin ay-henkiseen rakennusmieheen. Se oli hauska kesä, ja siellä tunnit todellakin pistettiin ylös, ja kaffepaussit pidettin. Fyysisesti raskaassa työssä se on hyvin ymmärrettävää. Joonas Nordman kertoo, että ammattiyhdistysliike on tietenkin tullut tutuksi mediaa seuratessa. Hän toimii myös YleLeaksin käsikirjoittajana. Ajankohtaisessa televisiosatiirissa sivutaan usein työmarkkinapolitiikkaa. Rakkaudesta se oravakin piruilee Kuten Salme Pasille, myös Joonas Nordmanille porilaisuus on tärkeää. Pori on synnyinkaupunkini. Vaikka asun Helsingissä, pidän Poria kotikaupunkinani. Rakastan sitä paikkaa. Vaikka lähtisit Porista, porilaisuus ei ikinä lähde sinusta. Hänellä on selkeä käsitys siitä, mitä porilaisuus pohjimmiltaan on. Se on suoraa ja vilpitöntä elämänasennetta. Rohkeutta olla oma itsensä. Ja tietenkin taitavaa päänaukomista muille! Se kun on porilainen tapa osoittaa kiintymystä, Nordman kiteyttää. Porilaisuutta ja ay-toimintaa taitaa yhdistää ainakin tietty me-henki. Porukassa ollaan vahvempia kuin raumalaiset. Vai mitä mieltä Salme Pasi on? Juu! Me-henki kuuluu ol! Mut siihe kuuluu et hyväksytää kaikki omalaisekki persoonat semmosin ko he on. Jopa siis raumalaiset. Millai muute? Sillai kai! Teksti: Matti Välimäki/ UP-uutispalvelu Kuva: Jarno Mela yhl.fi pardia.fi Luottamusmies on tärkein jäsenetusi Työttömyyteen voi varautua monin tavoin, mutta liiton jäsenenä turvaat myös työelämäsi. Tärkein jäsenetusi löytyy nimittäin jo omalta työpaikaltasi ja hänen nimensä on luottamusmies. Jos sinulla on työsuhteeseen tai -sopimukseen, työaikaan ja lomiin tai muihin työasioihin liittyviä ongelmia, YHL:n luottamusmies auttaa. Jäseneksi liittymiseen on monta muutakin syytä: 3 Tukea koulutukseen. Liitto tarjoaa taloudellista tukea omaehtoiseen kouluttautumiseen ja myöntää stipendejä suoritetuista tutkinnoista. 3 Vakuutusturvaa työhön ja vapaa-aikaan. Kaikki alle 68-vuotiaat jäsenemme saavat ilmaisen vapaa-ajan tapaturma- sekä matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen. 3 Oikeusturvavakuutus työsuhteeseen liittyvissä riita-asioissa. 3 Turvaa työttömyyteen. Työttömyyden kohdatessa sinulla on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahan työttömyyskassa Statiasta (www.statia.fi) 3 Ilmaista lakineuvontaa puhelimitse muissa kuin työasioissa. Olitpa missä päin Suomea tahansa, arjen lakipulmissa neuvoo Asianajotoimisto JB Eversheds Oy. 9

10 Kentällä tapahtuu Laboratorioista eläintenhoitajiin latelaisista on moneksi! Helsingin yliopistossa työskentelevät Miia Dufva ja Lea Armassalo edustavat samaa ammattialaa, mutta tekevät täysin erilaista työtä. Siinä missä Lean päivä kuluu biolääketieteellisen tutkimus- ja opetuskeskuksen laboratoriossa erilaisten liuosten ja analyysien parissa, hoitaa Miia puolestaan toisella kampuksella eläimiä. - Tässä työssä jokainen päivä on todellakin erilainen, sanoo Helsingin yliopiston Viikin kampuksen opetus- ja tutkimustilalla sijaitsevassa koe-eläinkeskuksen suuret eläimet -yksikössä tutkimusmestarina työskentelevä Miia Dufva. Miia päätyi nykyiseen työpaikkaansa opetettuaan sitä ennen maaseutuoppilaitoksen opiskelijoita käytännön eläintenhoitotyössä. Nykyisessä työssään hän vastaa yhdessä muun tukihenkilöstön kanssa yksikkönsä eläinten hy- vinvoinnista. - Nykyisin meistäkin on alettu puhua palveluntuottajina, sillä itse eläimethän ovat tutkijoiden omistuksessa, nauraa Miia. Vaikka laboratoriossa tutkimusteknikkona työskentelevän Lean työ vaikuttaakin päällisin puolin hyvin erilaiselta, on siinäkin kyse viime kädessä myös eräänlaisesta palveluntuottamisesta. Lea avustaa tutkijoita ja väitöskirjantekijöitä heidän omassa työssään, huolehtii laboratorion ylläpidosta, valmistaa erilaisia liuoksia ja tekee tutkimukseen tarvittavia analyyseja. Jo lähes kolmekymmentä vuotta Helsingin yliopiston palveluksessa olleelle Lealle muutos on muodostunut pysyväksi osaksi työtä. - Olen työskennellyt useiden eri tutkijoiden alaisuudessa ja nähnyt eri laitosuudistuksia eli yhtä muutostahan tämä on ollut enkä aina edes tiedä, miten ihmiset oikein pysyvät kaikessa perässä. Nopea muutostahti ei sovi kaikille, eli kyky sopeutua on tärkeää. Eri nimi, sama työ Miia ja Lea kuuluvat molemmat YHL:n laboratorio- ja teknisen henkilöstön toimikuntaan, jonka puheenjohtajana Miia toimii. Laboratorio ja tekninen henkilöstö pitää sisällään hyvinkin moninaista väkeä aina eläinten- ja puutarhanhoitajista laboratoriomestareihin tai erilaisia teknisiä tutkimus- ja mittauslaitteita suunnitteleviin pelle pelottomiin. Toimialalle on tyypillistä ammattinimikkeiden kirjavuus, johon Miian ja Lean edustama toimikunta on pyrkinytkin puuttumaan. Erityisesti laboratoriotyössä nimikkeet ovat saattaneet poiketa toisistaan hyvinkin paljon. - Samasta työstä on eri paikoissa usein käytetty eri nimikkeitä, joista toiset ovat vaikuttaneet hieman alempiarvoisilta kuin toiset. Myös esimerkiksi ruotsinkieliset nimikkeet ovat usein poikenneet suomenkielisistä, Miia kertoo. Nimikkeet kertovat myös ammatin arvostuksesta ja vaikuttavat myös palkan suuruuteen. Toimikunnan muutama vuosi sitten tuottaman Laboratorio- ja tekninen työ yliopistoissa -kirjasen tarkoituksena olikin alan tehtävänkuvausten päivittäminen sekä käytössä olevien nimikkeiden yhtenäistäminen ja modernisointi ajan hengen mukaisesti. Tutkimusmestari Miia Dufvan työhön kuuluu muun muassa kalkkunoista huolehtiminen. Kalkkunoista otetaan säännöllisesti verta, jota käytetään influenssavirusdiagnostiikassa. Harmaa talous uuvuttaa Toinen toimikuntaa puhuttanut asia liittyy yliopistojen harmaaseen talouteen eli näkymättömään ylityöhön, jota tehdään toisinaan oma-aloitteisesti, toisinaan painostuksen alaisena. Tällä on myös vaikutuksensa työntekijöiden hyvinvointiin. Toimikunta teetti vuoden 2014 keväällä kyselyn, johon vastasi kaiken kaikkiaan 188 laboratorioissa tai muilla teknisillä aloilla työskentelevää YHL:n jäsentä. Vastaajista yli kolmasosa kertoi kärsivänsä uupumuksesta. Lean mielestä yksi keskeinen taustavaikuttaja on tukihenkilöstön määrän väheneminen. 10

Muutoksen tekijät ja johtajat haussa SIVUT 10-11 YLIOPISTOT UUDEN EDESSÄ

Muutoksen tekijät ja johtajat haussa SIVUT 10-11 YLIOPISTOT UUDEN EDESSÄ 3 2014 Muutoksen tekijät ja johtajat haussa SIVUT 10-11 YLIOPISTOT UUDEN EDESSÄ Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040 511 8655 Ratamestarinkatu

Lisätiedot

Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa. Hyvää Joulua! God Jul!

Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa. Hyvää Joulua! God Jul! 4 2013 Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa Hyvää Joulua! God Jul! Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040

Lisätiedot

Yt-lailla paremmaksi!

Yt-lailla paremmaksi! 1 2014 Vuokralainen ja vuokranantaja sivu 12 Yt-lailla paremmaksi! Yhteistoiminta kehittämisen välineenä Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM

Lisätiedot

Yliopistot vähentävät henkilöstöään sivu 8. Töissäkään ei välty. Ps. Hyvää kesää!

Yliopistot vähentävät henkilöstöään sivu 8. Töissäkään ei välty. Ps. Hyvää kesää! 2 2014 Yliopistot vähentävät henkilöstöään sivu 8 Töissäkään ei välty TunTeilTa Ps. Hyvää kesää! Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040 511

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

Ilman luottamusta järjestelmät sortuvat

Ilman luottamusta järjestelmät sortuvat 3 2013 Ilman luottamusta järjestelmät sortuvat Luottamuksen puute horjuttaa työmarkkinoiden vakautta Suomeen syntyi uusi sopimusmalli Päätoimittaja/ Huvudredaktör Kerttu Pellinen Toimitus Anne Nordström

Lisätiedot

Työuria pidennetään työelämää muuttamalla. Ikä on helppo syntipukki

Työuria pidennetään työelämää muuttamalla. Ikä on helppo syntipukki 1 2013 Työuria pidennetään työelämää muuttamalla Ikä on helppo syntipukki Päätoimittaja/ Huvudredaktör Kerttu Pellinen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040 511 8655 Ratamestarinkatu

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe

Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe 3 2012 Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe YHL: Yliopistoille rahaa sovittuihin palkankorotuksiin Kilpailukykyä ei paranneta luottamuspulan ilmapiirissä Päätoimittaja/ Huvudredaktör

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Työelämän pelilaudalla jaetaan panoksia

Työelämän pelilaudalla jaetaan panoksia 2 2015 Vastuu lisäpäivien rahoituksesta SIVU 12 Työelämän pelilaudalla jaetaan panoksia Hyvää Kesää! Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Kerro liitosta kaverille. Kaikki Nousuun. Metsä auttaa palautumaan. Pankissa painitaan raportointiviidakossa

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Kerro liitosta kaverille. Kaikki Nousuun. Metsä auttaa palautumaan. Pankissa painitaan raportointiviidakossa Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti Kerro liitosta kaverille 1 2015 Kaikki Nousuun 4 Metsä auttaa palautumaan 12 Pankissa painitaan raportointiviidakossa 15 1 2015 Tässä lehdessä 3 Puheenjohtajalta Tehokkuutta

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

Kaunista kevättä! MAARA KOSONEN. näkijänä aitiopaikalla. Vaikuttajaseminaari Piispa Seppo Häkkinen DIAKONIVIRKA TALOUSASIAA TYÖHYVINVOINNIN PORTAAT

Kaunista kevättä! MAARA KOSONEN. näkijänä aitiopaikalla. Vaikuttajaseminaari Piispa Seppo Häkkinen DIAKONIVIRKA TALOUSASIAA TYÖHYVINVOINNIN PORTAAT MAALISKUU 2 0 1 5 1 MAARA KOSONEN näkijänä aitiopaikalla Kaunista kevättä! Vaikuttajaseminaari Piispa Seppo Häkkinen DIAKONIVIRKA TALOUSASIAA TYÖHYVINVOINNIN PORTAAT DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN LIITTO KIRKON

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia?

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia? VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 4-2011 työajan vaikea hallinta downshifting selviytymisen strategia? Tutkija bisnesmiehen puvussa Jäsenkysely 2011 tätä mieltä liitosta Yhteiskuntatieteilijä

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Unelma kantaa kriisissä. Tiina Harinen ei pelkää muutosta: Tasa-arvomuuri murenee hitaasti. Eläkeuudistuksessa ei ole häviäjiä

Unelma kantaa kriisissä. Tiina Harinen ei pelkää muutosta: Tasa-arvomuuri murenee hitaasti. Eläkeuudistuksessa ei ole häviäjiä Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti 4 2014 Tasa-arvomuuri murenee hitaasti 12 Eläkeuudistuksessa ei ole häviäjiä 15 Tiina Harinen ei pelkää muutosta: Unelma kantaa kriisissä 10 4 2014 Tässä lehdessä 3

Lisätiedot

Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus

Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus Raportti palkansaajakeskusjärjestöjen työelämän kehittämisseminaarista Kirjan-sali, Helsinki 10.10.2006 Lukijalle Palkansaajien työpaikkaedustajien

Lisätiedot

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sinkkitehtaalla työhyvinvointia 32014 Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin 24 14 43 Sisällys 3/2014 10 Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin

Lisätiedot

Konepajalta maailmalle

Konepajalta maailmalle Konepajalta maailmalle 12015 Sosiaalinen media töissä Liiton jäseniä edustajaehdokkaina Koeaika luo epävarmuutta 18 10 43 Sisällys 1/2015 10 Laatu ja esimiestyö arvossaan 14 Uusi valtakunnansovittelija

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2015 EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri ILMIÖ Opintojen anti tulevaan työelämään KAHDESTA KULMASTA Mentorointiparin kohtaamisia KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014 Kelassa varaudutaan vaaraan SIVU 40 Edustajakokouksessa keskusteltiin tulevaisuudesta SIVU 54 JÄSENEMME AHVENANMAALLA SIVU 10 TEEMANA eläkeuudistus

Lisätiedot

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö!

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON Hyvä hallintotyö! Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2015 Akavan Erityisalat AE ry Toimitus Akavan Erityisalat, Anna Joutsenniemi Viestintävimma, Leena

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2014 Valtion yhteistoimintalaki uudistui SIVU 14 NUORI VASTUUNKANTAJA SIVU 22 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU eläkeuudistukseen OTA arki haltuun Tässä

Lisätiedot

Menevä ministeri Kuntauudistus pisti Virkkuseen vipinää. Tampere haluaa houkutella työvoimaa. Vastuullisuus on. ahdingossa vai auringossa?

Menevä ministeri Kuntauudistus pisti Virkkuseen vipinää. Tampere haluaa houkutella työvoimaa. Vastuullisuus on. ahdingossa vai auringossa? Tampere haluaa houkutella työvoimaa Vastuullisuus on viisautta sijoittamisessa 2-2012 www.keva.fi Rehtori viihtyy koulun käytävillä Kunnanjohtajat ahdingossa vai auringossa? Keva på svenska s. 27 Menevä

Lisätiedot