Metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvat käsittelymallit (DISTDYN): lajistonseuranta ja tutkimusmahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvat käsittelymallit (DISTDYN): lajistonseuranta ja tutkimusmahdollisuudet"

Transkriptio

1 Metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvat käsittelymallit (DISTDYN): lajistonseuranta ja tutkimusmahdollisuudet Matti Koivula, Juha Siitonen & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa Monimuotoisuustutkimuksen seminaari Metla Vantaa, Iso kokoussali

2 Hanke Perusteet Arvostusten ja metsänkäsittelymenetelmien monipuolistuminen: biodiversiteetti-, ekosysteemipalvelu (virkistys, veden laatu, hiilen sitominen, maisema ym.)- ja talousarvot Häiriödynamiikka: laaja- ja pienialaisten häiriöiden vaihtelu ohjaa luonnontilaisten metsien rakennetta ja kehitystä (Timo Kuuluvainen) Luonnonmetsädynamiikka metsätalouden pohjaksi ekologisesti ja taloudellisesti kestävä metsätalous? Monimuotoisuustoimien tutkimus tähän asti metsikkötasolla mutta mitä tapahtuu aluetasolla? Oletus: laajojen alueiden metsiköiden käsittely pienipiirteisesti, erityisesti uudistushakkuissa => alueet muuttuvat vähitellen lähemmäs luontaista rakennetta ja lajistoa Aluetaso, pitkäaikaisuus, peitteisyys, rakennepiirteet Lisätietoja: Koivula ym. (212) Metsätieteen Aikakauskirja 1/212:

3 Hanke Tarkoitus Konkreettinen tarkoitus käynnistysvaiheessa (5-7 vuotta) luoda mahdollisuudet pienipiirteisen metsänkäsittelyn tutkimukselle ja käytännön kehittämiselle Tutkimuksellinen tarkoitus peitteisen metsänhoidon aluetason soveltamisen lajisto- ja puuntuotantovaikutusten selvittäminen Tavoitteet Perustetaan laajoja (7-15 ha) tutkimusalueita, mikä mahdollistaa aluetason tarkastelut Laaditaan ja aletaan toteuttaa pienipiirteisiä hakkuu- ja hoitomenetelmiä soveltava käsittelyohjelma Perustetaan lajisto- ja puustoseurannan koeverkosto Organisaatio Yhteishanke METLA, Metsähallitus sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot (yhteistyötä myös Metsäteho ja LTKM) Metla-hanke 3524 (DISTDYN, HD-hanke ) osa METSOa Uudet tutkimukset tervetuloa! Metsähallitus auttaa toteuttamaan

4 Isojärven alue 6 lohkoa á 1+ ha Eri hakkuutavat Kunakin vuonna osa metsiköistä leimikkona (Sama Ruunaalla) LOHKO HÄIRIÖV. KÄSITT.INT. PÄÄUUDIST.M. (osuus) SP-RYHM. ELÄVÄT SP. TAPETT. SP. PH5 Pienten 5 % Pienaukkohakkuu (>3/4) Poimintahakkuu (<1/4) OH5 Osittaisten 5 % Osittaishakkuu (>3/4) Pienaukkohakkuu (<1/4) 3 % 15 % 5 % 3 % 15 % 5 % VH5 Voimakkaiden 5 % Avohakkuu (>3/4) Osittaishakkuu (<1/4) % 15 % 5 % PH9 Pienten 9 % ks. PH5 5 % 2,5 % 2,5 % OH9 Osittaisten 9 % ks. OH5 5 % 2,5 % 2,5 % VH9 Voimakkaiden 9 % ks. VH5 5 % 2,5 % 2,5 %

5 Hakkuiden käytännön toteutus Uudistaminen: avo-, osittais-, pienaukko- ja poimintahakkuut Ameeba, liehuva reuna Pysyvät säästöpuuryhmät Aukot: elävä ja tapettava puusto (ryhminä ja yksittäin) Luontainen uudistaminen Harvennushakkuut ja taimikonhoito: skips and gaps

6 Isojärvi, kuusivaltainen, PH5, pienaukkohakkuu Ruunaa, mäntyvaltainen, PH5, poimintahakkuu

7 Lajistoseurannan koealaverkosto Puuston ja eliöstön seurannat (pl. linnusto) Noin 2 metsikön otos per tutkimusalue (ositettu otanta) Pohja-aineisto välittömästi ennen ja jälkeen hakkuuta Pitkäaikaisseuranta hakkuiden laajentuessa koko lohkoille 213- n211 (usean vuoden välein) Keskeiset lohkotason tulokset muutaman vuosikymmenen kuluttua

8 Näytteenotto PH5 OH9 Lohkotaso: - Lintujen linja- ja pistelaskennat Lintulaskentapiste Lintulaskentalinja VH9 OH5 PH9 Tutkimusleimikkotaso: - Hakkuut 29-1; menetelmien vertailu metsikkötasolla - Käävät 2 x 1 m (kuvio) - Puusto 2 x 1 m - Kasvit: ruutuinventointi - Kovakuoriaiset: ikkuna- ja runkoikkunapyydykset - Taimet: aukon reunagradientti 1-2 ha Kasvillisuusala Puusto- ja kääpäala w - tw ikkunapyydys runkoikkunap. hakattu osa säästöpuuosa w w tw tw w w w tw w tw w tw tw w w w

9 Lajistoseurannan tilanne Lähtötilanteen selvitys päättyy Isojärvellä (ja Ruunaalla) 212 Lähtötilanteen selvitys Rovaniemellä (212-15)? Näytteenoton menetelmät samat kaikilla alueilla Puusto-, kääpä-, taimi- ja putkilokasviaineistot: lähes valmiit (tallennus, tarkistukset) Lintuaineistot: valmiit 29-11; aineistoyhteistyö LTKM, MH Kovakuoriaisaineistot: lajintunnistus käynnissä Isojärven 29-1 aineistoilla, ensimmäisiä vertailutuloksia osa-aineistoilla lähikuukausina Uusi osahanke tupsukusiaisilla (Formica aquilonia) 212? Tässä esityksessä puuston ja lajiston tilanne ennen hakkuita!

10 Alustavia tuloksia puusto, käävät, linnusto Elävän ja kuolleen puuston mittaukset Tutkimusleimikot 29-1 (4 kuviota á noin 1-7 ha) Hakkuukäsittelyt edustavia, kuviotaso Kääpäinventoinnit Tutkimusleimikot 29-1 (32 kuviota) Hakkuukäsittelyt edustavia, kuviotaso Lintulaskennat Kaikki lohkot (tässä linjalask. pääsarkahavainnot) Vertailuaineisto LS-alueilta (3-5 linjaa/kesä; MH) (LTKM vakiolinja-aineisto, pistelaskennat)

11 Elävä puusto ennen hakkuita (1) Runkoluku + SD Pohjapinta-ala + SD ANOVA (n=39) Alue***, Käs ns, Alue x Käs ns ISOJÄRVI ANOVA (n=39) Alue***, Käs ns, Alue x Käs ns ISOJÄRVI RUUNAA RUUNAA Luontokohde AVH OSH PIH POH

12 Elävä puusto ennen hakkuita (2) 6 ISOJÄRVI, ELÄVÄ PUUSTO (m3/ha + SD) KUUSI MÄNTY KOIVUT KAIKKI 4 RUUNAA, ELÄVÄ PUUSTO (m3/ha + SD) KUUSI MÄNTY KOIVUT KAIKKI Luontok. AVH OSH PIH POH

13 Kuollut puusto ennen hakkuita 5 ISOJÄRVI, KUOLLUT PUUSTO (m3/ha + SD) 25 KUUSI MÄNTY KOIVUT KAIKKI 5 RUUNAA, KUOLLUT PUUSTO (m3/ha + SD) Luontokohde AVH OSH PIH 25 POH KUUSI MÄNTY KOIVUT KAIKKI

14 Kääpälajisto (havaintoja ja lajeja) ennen hakkuita n/transekti + SD n/transekti + SD KÄÄVÄT, HAVAINTOJA (497 hav.) ANOVA (n=32): Alue ***, Käs. ns, Alue x Käs. ns, CWD ns ISOJÄRVI KÄÄVÄT, LAJEJA (44 lajia) ANOVA (n=32): Alue ***, Käs. ns, Alue x Käs. ns, CWD ns ISOJÄRVI RUUNAA RUUNAA Luontokohde AVH OSH PIH POH

15 Linnusto (pääsarkahavainnot) lähtötilanteessa 15 Tutkimuslohkot Luonnonsuojelualueet KAIKKI MAALINTULAJIT (n=69) GLM (n=4): Vuosi**, Alue***, Tyyppi ns, Alue x Tyyppi*** Pr/km + SD 1 5 Pr/km + SD 1,5 1,,5, UHANALAISET MAALINTULAJIT (n=17) GLM (n=4): Vuosi ns, Alue ns, Tyyppi ns, Alue x Tyyppi*** ISOJÄRVI RUUNAA

16 Tiivistys Metsänkäsittelymalli: Luontaisen häiriödynamiikan monipuolinen jäljittely => aluetaso, pitkäaikaisuus, peitteisyys, rakennepiirteet Hyvät tutkimus- ja yhteistyömahdollisuudet: alue- ja metsikkötaso, pitkät aikasarjat, kokeellinen ja poikkitieteellinen tutkimus => alueet ja fasiliteetit valmiina! Laajentuminen pohjoiseen (kolmas alue)? Pitkäaikaisseurantojen laadukas pohja-aineisto kertynyt useista metsätalouden kannalta relevanteista eliöryhmistä mahdollistaa alue- ja metsikkötason tarkastelut ja luo kunnollisen pohjan mallintamiselle Valmiita kokeita pienipiirteisten menetelmien uudistumisesta ja kasvusta lisäksi hyvät mahdollisuudet perustaa erilaisia uusia kokeita koeasetelman puitteissa

17 Yhteistyöterveiset!

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden? Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Sauli Valkonen Sauli Valkonen, Antti Miettinen ja Juha Ruuska Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Lisätiedot

3 Hoidon ja käytön tavoitteet

3 Hoidon ja käytön tavoitteet HOITO JA KÄYTTÖ 3 Hoidon ja käytön tavoitteet Hossan retkeilyalue on vuonna 2012 valtakunnallisesti tunnettu ja vetovoimainen valtion retkeilyalue, jossa alueen virkistyskäyttö, luonnonsuojelu ja aktiivinen

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. 2006 Ennallistajan opas Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Lisätiedot

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita ISBN 978-951-40-2228-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2229-6 (nid.) ISSN 1795-150X Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita Mikko Kurttila, Katri Korhonen, Harri Hänninen ja Teppo

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Tietolähde: Metla VMI10 / MELA-ryhmä / 15.6.2007 Tuula Nuutinen Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen, O. & Härkönen,

Lisätiedot

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK Mika Autio Hiuksilla hirvituhoja vastaan Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Elintarvike ja maatalouden yksikkö Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sanna Kittamaa ja Markku Saarinen Luonnonhoitohankeraportti 2015 {

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain Metsätieteen aikakauskirja / Timo Penttilä, Hannu Hökkä ja Raija Laiho Harvennusten ekologiset perusteet ja tuotosvaikutukset ojitetuilla rämeillä e e m t a Tausta Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Lisätiedot

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Saija Kuusela, Mirja Rantala ja Riikka Paloniemi Saija Kuusela Mirja Rantala Riikka Paloniemi METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Kuusela, S., Rantala,

Lisätiedot

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Heidi Kontiokari Heikki Juntunen Ari Holappa Kerttu Härkönen Kari Sarajärvi

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod 2014 Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner & Anniina Haatanen European Forest Institute, Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi 18.3.2015 Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöää lisäävien investointienn edistämiseksi Tiivistelmä Kotimaisen puun käytön ennustetaan toteutusvaiheessa ja suunnitteilla

Lisätiedot

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I 1 Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I Immalanjärvi Imatran kaupungin juomavesi- ja virkistyslähde Saimaan ja Vuoksen tuntumassa 1. Salpausselän kupeessa

Lisätiedot

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Metsäalan ajankohtaislehti TORSTAINA 29. MAALISkuuta 2012 Nro 6 www.metsalehti.fi Hakevuori odottaa Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Ajankohtaista: Jalostettu

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015 Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski,

Lisätiedot

Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma

Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma Ruissalon hoito ja käyttösuunnitelma JOHDANTO 4 1. RUISSALON NYKYTILANTEEN JA TAUSTAN KARTOITUS...7 1.1 HISTORIALLINEN TAUSTA...7 1.1.2 Ruissalon synty...7 1.1.3 Ruissalo paikallisten kyläläisten pitäjänsaarena...7

Lisätiedot

Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-Luonto -projektissa

Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-Luonto -projektissa Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-Luonto -projektissa (RM) Ilmari Valovirta Pekka Tuulenvire Vili Englund Helsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo Helsinki 2003 Jokihelmisimpukan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1 OJITETTUJEN SOIDEN ENNALLISTAMINEN 1. TAUSTAA Soiden ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa ojitettu suo mahdollisim mman lähelle luonnontilaa. Valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymässä periaatepäätöksessä

Lisätiedot