Maarajoitukset eli ns. geoblokkaus sekä muut tekijänoikeuden rajoitukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maarajoitukset eli ns. geoblokkaus sekä muut tekijänoikeuden rajoitukset"

Transkriptio

1 Sivistysvaliokunta Asia: E 21/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia Suomen kanta Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry, jonka jäsenenä on 51 pääosin pitkiä elokuvia sekä dokumentti- ja lyhytelokuvia tuottavaa yritystä, kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta. Maarajoitukset eli ns. geoblokkaus sekä muut tekijänoikeuden rajoitukset Yleisesti ottaen av- ala ei toivo uusia tekijänoikeuden rajoituksia, vaan lähtökohtana tulee olla lisensointi ja muut markkinaehtoiset ratkaisut. On hyvä, että Suomen kannassa todetaan, että lähtökohtaisesti ei ole perusteltua velvoittaa yrityksiä hankkimaan EU:n laajuisia jakeluoikeuksia, mikäli tähän ei ole kaupallista intressiä. Olisi kuitenkin toivottavaa, että kannassa tulisi painokkaammin ja selvemmin esiin asian merkitys elokuva- ja koko av- alle. Av- tuotantojen rahoitus on erittäin etupainotteista ja riskialtista, ja painotamme alan kaupallisen vapauden tärkeyttä. Av- ala yhtyy Euroopan parlamentin oikeudellisen valiokunnan kannanottoon, jossa valiokunta edellyttää komissiota huolehtimaan paremmin siitä, että territoriaaliset lisensoinnit voidaan säilyttää av- tuotannoissa joissa niillä on keskeinen merkitys rahoitukselle. Viittaamme enemmältä osin liitteenä olevaan parlamentin tiedonantoon. On tärkeää, että rahoitus- ja levityssopimuksia voidaan edelleen solmia markkinakohtaisesti, jotta voidaan taata tuloja useilta markkinoilta. Pakollinen rajat ylittävä lisensiointi veisi pohjan tällaiselta sopimiselta ja johtaisi siihen, ettei riskialttiiseen av- ja elokuvatuontantoon olisi enää kannustetta investoida. Kun kuluttaja on hankkinut sisältöpalveluja (esimerkiksi Netflix, Areena) kotimaassaan, ja haluaa käyttää niitä ylitettyään maiden rajan EU:n sisällä, tämä on ratkaistavissa teknisesti tekijänoikeuksia kunnioittaen. Kannassa tulisi myös edellyttää komissiota varmistamaan, että ennen minkäänlaisia tekijänoikeussääntelyä koskevia uudistuksia komissio tutkii niiden todennäköiset vaikutukset av- sisältöjen tuotantoon, rahoitukseen ja levitykseen, sekä kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Tämä on myös EP:n kanta. Tekijänoikeuden rikkomukset Suomen kannassa tuetaan täytäntöönpanon kohdistamista taloudellisesti merkittäviin tekijänoikeuden rikkomuksiin. Taloudellisesti merkittävä on ongelmallinen rajaus, ja lisäksi normina varsin tulkinnanvarainen. Suomen kanta on tältä osin mielestämme liian varovainen. Tekijänoikeuksien täytäntöönpanon osalta alan toimijat niin oikeudenhaltijat, internetoperaattorit kuin laillisten palveluiden tarjoajat eivät ole sisämarkkinoilla vielä yhdenvertaisessa asemassa. Komission on varmistettava, että kaikki jäsenmaat implementoivat tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa direktiivin 8(3)

2 2 artiklan välittömästi. Osa EU:n jäsenmaista ei ole vielä implementoinut kyseistä artiklaa kunnolla tai ollenkaan. EU- lainsäädännön on mahdollistettava se, että yhdessä jäsenmaassa annettu kieltomääräys voidaan panna täytäntöön myös muissa jäsenmaissa. Tällä hetkellä oikeudenhaltijoiden on aloitettava oikeusprosessi alusta jokaisessa maassa samaakin palvelua vastaan, kunkin jäsenmaan kansallisten lakien mukaan. Prosessit ovat pitkiä ja oikeudenkäyntikulut moninkertaistuvat, mikä ei ole tehokasta täytäntöönpanoa. Tietosuoja ja yksityisyyden suoja eivät saa muodostua esteeksi tekijänoikeuksien asianmukaiselle täytäntöönpanolle. Ainoastaan sellaiset digitaaliset markkinat, joissa väärinkäytöksistä joutuu vastuuseen, herättävät toimijoiden ja kuluttajien luottamuksen digitaalipalveluihin ja edistävät terveiden digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä. Liitteinä on edellämainittu Euroopan parlamentin tiedonanto, sekä ote lausunnostamme OKM:lle ja STM:lle ( Lausunto EU:n komission Digitaalisia sisämarkkinoita (Digital Single Market) koskevasta strategialuonnoksesta, ), jossa on avattu elokuvatuotannon rakennetta ja ansaintalogiikkaa. Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto SEK ry Sari Väänänen, toiminnanjohtaja

3 3 LIITE 1 EU copyright reform must balance rightholders and users interests, say MEPs JURI Press release - Free movement of services :58 "Parliament recognises that copyright reform is necessary not just to improve the digital single market", rapporteur Julia Reda said after the vote Forthcoming proposals to reform EU copyright law for the digital era and EU digital single market must protect Europe s cultural diversity and citizens access to it, whilst striking a fair balance between the rights and interests of rightholders and users, say Legal Affairs Committee MEPs in a non- legislative resolution voted on Tuesday. "In this report, Parliament recognises that copyright reform is necessary not just to improve the digital single market, but also to promote access to knowledge and information for everyone in Europe. We call on the Commission to consider a wide variety of measures to bring copyright law up to speed with changing realities and improve cross- border access to our cultural diversity", rapporteur Julia Reda (Greens/EFA, DE) said after the vote. "This report marks a turning point. After decades of introducing new restrictions to protect the material interests of rightholders, this is the strongest demand yet to restore balance in copyright rules and reduce the legal uncertainty that Europeans face when accessing copyrighted works today", she added. The committee s non- legislative report, assessing the effects of the key piece of EU copyright law, was approved by 23 votes to 2. Tackling geo- blocking User access to certain content services is too often denied on geographical grounds, say MEPs, who therefore urge the Commission to propose ways to improve the cross- border accessibility of services and copyrighted content. Geoblocking should not prevent EU member states cultural minorities from accessing content or services in their own language, they stress. However, MEPs also stress the importance of territorial licences, particularly for financing audiovisual and film production. Copyright law reform needs to retain territoriality, so as to enable each member state to safeguard the fair remuneration principle, they say. Also, even though copyright inherently implies territoriality, there is no contradiction between territoriality and content portability, the text points out. MEPs call on the Commission to ensure that any initiative to modernise copyright is preceded by a study of its likely impact on the production, financing and distribution of films and television content, and also on cultural diversity. A single copyright regime? When looking at ideas for further harmonising national copyright laws, the Commission should assess the likely impact of a single European copyright title on jobs and innovation, the interests of authors and rightholders, and the promotion of consumers' access to cultural diversity, say MEPs.

4 4 Fair and appropriate remuneration for all rightholders MEPs acknowledge that creative work needs legal protection and fair and appropriate remuneration for all categories of rightholders. They also call for improvements to the contractual position of authors and performers in relation to other rightholders and intermediaries. Exceptions and limitations The Commission should assess whether to include exceptions allowing libraries to lend works in digital formats, such as e- books and scientists to mine text and data, MEPs say. Member states differing choices of which optional exceptions to enforce may challenge the operation of the single market and lead to legal uncertainty, note MEPs. Common rules could therefore be needed for some exceptions and limitations, but differences may also be justified, to allow member states to legislate for their specific cultural and economic interests, they add. MEPs stress that copyright exceptions and limitations are needed for persons with disabilities and encourage member states to ratify the EU s signature of the Marrakesh Treaty, which aims to facilitate access for the blind and visually impaired to books. Freedom of panorama On the freedom of panorama principle, such as the right to create and share images and photographs of public buildings, the text cautions that the commercial use of such reproductions should require authorization from the rightholder. Next steps The text approved by the Legal Affairs Committee still needs to be endorsed by Parliament as a whole. A plenary vote is scheduled for 9 July (tbc). A proposal to modernise EU copyright law is to be presented by the European Commission by the end of 2015.

5 5 LIITE 2 SEK:n lausunto OKM:lle ja STM:lle EU:n komission Digitaalisia sisämarkkinoita (Digital Single Market) koskevasta strategialuonnoksesta Yleistä - elokuva- alan erityispiirteiden huomioiminen On myönteistä, että komissio tiedostaa innovatiivisen yritystoiminnan ja luovien sisältöjen avainroolin digitaalisen markkinan kehittymisen kannalta. Siksi on tärkeä turvata sellaiset tekijänoikeudet, että tekijät ja sisällöntuotantoyritykset pystyvät ansaitsemaan elantonsa ja kilpailemaan muista maanosista tulevan tarjonnan kanssa. Elokuvan tuotantoprosessi ja rahoitus Elokuvatuotannot ovat työvoimavaltaisia sekä teknisiä resursseja ja ammattitaitoa vaativia, ja siksi kustannuksiltaan huomattavia. Tuottaminen, samoin kuin levittäminen ja esittäminen, edellyttääkin yritystoimintaa. Hyvä laatu ei synny halvalla ja nopeasti. Elokuvasta riippuen työryhmän koko on muutamista kymmenistä useisiin satoihin työntekijöihin. Elokuvan valmistuminen kestää puolestatoista viiteen, jopa kymmeneen vuotta. Kestoon vaikuttavat mm. kuinka kauan käsikirjoitusta tulee kehitellä, etsitäänkö yhteistuottajia muista maista rahoituksen, kuvauspaikkojen ja muun yhteistyön vuoksi, kuinka kauan eri rahoitus-, levitys- ja muiden sopimusten loppuunsaattaminen kestää, jne. Suomessa ja suuressa osassa muitakin EU- maita elokuvan rahoitustahot ovat pääasiassa kansallinen elokuvasäätiö (SES), tv- kanava sekä levitysyhtiö, ja lisäksi tuotantoyhtiö laittaa tuotantoon omaa rahaa. Yhä useammin kansallisen tason rahoitus ei riitä, vaan tarvitaan yhteistuottajia joiden avulla hankitaan kansainvälistä tuki- ja tuotantokannustinrahaa sekä levitystä. Elokuvan tekeminen onkin enenevässä määrin yhteistyötä eurooppalaisella tai maailmanlaajuisella tasolla myös suomalaisille elokuvantekijöille. Tuotantoyhtiön ja levittäjän roolit Tuotantoyhtiö myy levittäjälle oikeudet levittää elokuvaa tietyille alueille eli territorioille, joilla elokuvalla arvioidaan olevan mahdollisuus saada katsojia. Levittäjä maksaa oikeuksista ennakkomaksun, jolla tuottaja rahoittaa elokuvan tekemistä, ja sen suuruus riippuu elokuvan kaupallisista odotuksista. Levittäjä ottaa ennakon takaisin levitystuloista. Levittäjä siis sijoittaa elokuvaan ja odottaa saavansa takaisin sijoituksensa sekä tuottoja, jotta voi jatkaa yritystoimintaa ja levittää uusia elokuvia. Tuottaja saa elokuvan valmiiksi ja odottaa saavansa tuottoja, jotta voi jatkaa yritystoimintaa ja tehdä uusia elokuvia. Pääosa elokuvien tuotoista tulee edelleen elokuvateatterilevityksestä. Rahavirta elokuvateatterilipputuotoista jakautuu keskimäärin seuraavasti: Alv:n jälkeen lipun hinnasta 50% jää teatterille, 50% jaetaan levittäjän ja tuottajan kesken siten, että tuotosta vähennetään elokuvan kaikki markkinointi- ja levityskustannukset, ja levittäjä ottaa levityspalkkion ja antamansa ennakkomaksun, ja loppuosan saa tuottaja. Mikäli levittäjän ennakkomaksua ei saada katettua lipputuloilla, levittäjälle tulee tappiota eikä tuotantoyhtiölle tuloudu mitään. Levittäjän tappio pyritään kattamaan DVD- levityksestä saatavalla tuottajaosuudella, ja tuottaja saa tuottoja tappioiden kattamisen jälkeen. DVD- levitys on laskenut rajusti nettilevityksen vuoksi, eikä nettilevityksestä tuloudu vielä tuottoja vastaavassa määrin.

6 6 Oikeuksien myynti kansallisesti ja territorioittain Tuottaja pyrkii löytämään kuhunkin esityskanavaan mahdollisimman hyvän ja hänen tuotteeseensa keskittyvän levittäjän, joka osaa arvioida oman territorionsa riskit ja mahdollisuudet. Levitysyhtiöt toimivatkin tavallisesti joko kansallisilla tai territoriaalisilla markkinoilla. Euroopassa territoriot ovat usein kielisidonnaisia, ja lisäksi on muita, suuriakin kulttuurisia eroja. Alueellisesti toimiva levitysyhtiö tuntee kunkin kulttuurin asiakkaat parhaiten. Elokuvat eivät kulje kulttuurista ja maasta toiseen samalla tavalla kuin esim. metalliteollisuuden tuottamat mutterit. Vain poikkeuksellisen harva hollantilainen, italialainen tai vaikkapa itävaltalainen elokuva kiinnostaa suomalaisia (ja päinvastoin); se ei kuitenkaan vähennä näiden elokuvien kansallista kulttuurista ja taloudellista arvoa. Elokuvien levittämisen logiikka seuraa siis markkinoiden logiikkaa. Levittäjän on tunnettava myös lainsäädännön erikoisuudet ja käytettävä niiden noudattamiseen rahaa (esim. kuvaohjelmalainsäädäntö). Koko Euroopassa elokuvia levittävän yhtiön pitäisi tuntea kaikki nämä erilaiset markkinat, sekä markkinoida ja lokalisoida kaikki edustamansa elokuvat (käännökset, lainsäädännöt jne.) jokaiselle territoriolle sopivalla tavalla. Tämä vaatisi erittäin suuret resurssit. Tällä hetkellä ei ole toimijoita, jotka levittäisivät elokuvia kaikkialla Euroopassa elokuvateattereihin, tallenteina, VOD:nä tai televisiossa. Mikäli digitaalisen sisämarkkinan strategia toteutettaisiin av- sisältöjen osalta, todennäköisiä tällaisia levittäjiä tulevaisuudessa olisivat ylikansalliset toimijat kuten Google, Amazon, Netflix jne. Suomessa toimivat levittäjät ja tv- kanavat, jotka ennakko- ostavat suomalaisia elokuvia, olisivat merkittävissä vaikeuksissa. Löytyisikö koko Euroopassa toimivia yrityksiä, jotka olisivat valmiita ennakkorahoittamaan myös suomalaisia elokuvia? Suomalaisen elokuvan rahoitus on jo tällä hetkellä erittäin paljon pienempää kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa, joissa isommalla rahoituksella on onnistuttu tuottamaan merkittäviä kansainvälisiä menestyksiä kuten draamasarja Silta ja Oscar- palkittu elokuva Kosto. On myös epätodennäköistä, että suomalainen elokuva saisi ylikansallisen suuryrityksen jättimäisessä elokuvakatalogissa tarvittavan markkinoinnin, jotta yleisö löytäisi sen ja kiinnostuisi sen katsomaan. Suuryhtiöt keskittävät markkinointitoimenpiteensä isoihin, varmemmin kaupallisen menestyksen saaviin elokuviin. Elokuvan rahoituksen ydinkolmikosta (kansallinen tuki, kv. tuet ja kannustimet, levittäjä) levityksestä saatavalla rahoituksella on ratkaisevan tärkeä osuus. Tuottaja myy oikeuksia eri territorioilla toimiville levittäjille, ja saa näin elokuvalle riittävän rahoituksen. Jos koko Euroopan laajuisille oikeuksille eri levityskanavat mukaan lukien löytyisi ostaja, tuottaja saisi elokuvansa oikeuksien myynnistä pienemmän hinnan kuin myymällä oikeuksia territorioittain. Esimeriksi Tanskalaisen palkitun Royal Affairin rahoituksesta eri levittäjien ennakkorahoituksen osuus oli 37%. Elokuvan tuotantoyhtiön Zentropan mukaan elokuva olisi jäänyt tekemättä ilman näitä ennakkorahoituksia. Joskus ennakkomyyntien osuus rahoituksesta on jopa 60%. Jos tuotantoyhtiöiden ei olisi mahdollista myydä oikeuksia territoriaalisesti, valtaosa Oscar- palkinnon voittaneista elokuvista olisi jäänyt tekemättä: 70% Oscareista on mennyt eri maiden ja maanosien yhteistuotantoina tehdyille independent elokuville. 2. Strategialuonnoksen elokuva- alaa koskevat kohdat Digitaalisen sisällön saannin parantaminen Komission tiedonannon kohdassa 2.3. käsitellään ns. perusteettomien maarajoitusten ehkäisemistä ja kohdassa 2.4. tekijänoikeusjärjestelmää. Ei pakkoa rajat ylittävyyteen. Strategian kohdissa 2.3. ja 2.4. esiintyy vahvasti ajatus, että kuluttajan pitäisi pystyä käyttämään myös muiden EU- maiden verkkopalveluita ja että yhdessä maassa ostetun palvelun pitäisi kuluttajan mobiililaitteessa toimia kaikissa muissakin EU- maissa. Kun kuluttaja on hankkinut sisältöpalveluja (esimerkiksi Netflix, Areena) kotimaassaan, ja haluaa käyttää niitä ylitettyään maiden rajan

7 7 EU:n sisällä, tämä on ratkaistavissa teknisesti tekijänoikeuksia kunnioittaen. Tätä varten ei tarvitse luoda sääntelyä joka romuttaisi av- alan liiketoimintamallit. Kaupallinen vapaus antaa markkinoille tilaa kehittyä. Vaikka elokuvien jakelu on digitalisoitunut, eivät elokuvien digitaalinen levittäminen ja asiakkaiden kulutustottumukset ole millään tavalla muuttaneet sitä, miten elokuvia kehitetään, tuotetaan ja myydään. Jos lainsäädännöllä määrättäisiin, miten kauppaa saa käydä, uhattaisiin vakavasti niitä työpaikkoja ja sitä talouskasvua, mitä luovat alat Euroopassa ja Suomessa tuovat. Toimijoiden välinen sopimusvapaus on säilytettävä. Digitaalisista levityskanavista on toistaiseksi ollut erittäin vaikeaa saada tuottoja elokuvien tuotantoyhtiöille tai muillekaan, mutta nyt siihen alkaa olla mahdollisuus. Nyt kaavailtu komisson strategia vaikeuttaisi sitä ratkaisevasti. Perustelut ovat puutteellisia. A Digital Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence asiakirjassa viitataan raportteihin, joista pitäisi löytyä analyysejä ja todisteita tekijänoikeuslainsäädännön muuttamisen ja digitaalisen sisämarkkinan luomisen hyödyistä. Missään raportissa ei kuitenkaan esitetä millä tavoin ne kasvattaisivat luovien alojen, kuten elokuva- alan tuottavuutta ja työllistävyyttä. Mikäli sääntely pakottaa lopettamaan tämänhetkiset rahoituksen ja kaupankäynnin muodot, tuloksena on valtavia elokuva- ja av- alan työpaikkojen ja taloudellisten hyötyjen menetyksiä. Komissiolta tulee vaatia myös tätä alaa koskevia todisteita hyödyistä, sekä esityksiä vaihtoehtoisista liiketoimintamalleista niiden tämänhetkisten tilalle jotka uusi sääntely tuhoaisi. Investoiminen digitaalisiin sisämarkkinoihin Koska verkossa toimiva digitaalinen sisämarkkina on sisältövetoinen, investoiminen sen kehittämiseen edellyttää investoimista eurooppalaiseen sisältötuotantoon. Komission suunnitelmissa rahoituksen saannin helpottamiseksi tulee huomioida sisältötuotanto- alan tarpeet.

Kevät 2008 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013. Ajankohtainen Video-on-Demand

Kevät 2008 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013. Ajankohtainen Video-on-Demand Kevät 2008 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 Ajankohtainen Video-on-Demand 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220

Lisätiedot

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 In co-operation with X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 Articles in Finnish p. 127 Charlotta Bonsdorff: Copyright

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen)

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) Luovan työn tekijät ja yrittäjät

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTAMINEN JA VAIKUTUKSET SUOMESSA

JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTAMINEN JA VAIKUTUKSET SUOMESSA MEP MITRO REPO JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTAMINEN JA VAIKUTUKSET SUOMESSA SEMINAARIJULKAISU Copyright Kirjoittajat Toimitus ja taitto Johannes-Mikael Mäki Julkaisija ja kustantaja Mitro Repo, Euroopan

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2011

TEM raportteja 14/2011 TEM raportteja 14/2011 Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen Toimintaympäristön aiheuttamat muutostarpeet Suomen näkökulmasta Timo Argillander, Jari Muikku, Valtteri Niiranen, Samuli Simojoki, Pekka

Lisätiedot

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN Liiketaloustiede, kansainvälisen liiketoiminnan pro gradu -tutkielma Laatija Maria Sainio 9761 Ohjaaja KTT Esa Stenberg KTM Taina Eriksson 25.5.2009 Turku SISÄLLYS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.12.2005 KOM(2005) 628 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} FI FI KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

1. Taustaa. Helsingissä 31.7.2013. Petra Theman

1. Taustaa. Helsingissä 31.7.2013. Petra Theman Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Selvityksen tarkoitus ja luonne... 4 3. Toteuttaja... 5 4. Audiovisuaalinen ala ja sen ansaintalogiikka lyhesti... 6 5. Kansainväliset tulot ja rahoitus... 8 6. Kansainvälisten

Lisätiedot

Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10. Opetusministeriölle. Tasapainoinen luova talous

Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10. Opetusministeriölle. Tasapainoinen luova talous Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10 Opetusministeriölle Tasapainoinen luova talous Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) on laaja-alaisin kotimaista luovaa alaa edustava yhteistyöelin. Sen

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Suomessa Katja Kolehmainen (ohjaaja) Janne Jaalivaara Arttu Talvitie Asta Viertola Marika Westman 2013

Lisätiedot

Ajatuksia tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseksi

Ajatuksia tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseksi Lakimies 2/2004 s. 255 273 Ajatuksia tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseksi Hakusanat: tekijänoikeus, oikeustaloustiede, perusoikeudet 1. Johdanto»Tekijänoikeuslainsäädäntö on muodostunut hyvin vaikeaselkoiseksi.

Lisätiedot

Julkisesta datasta avoimeen dataan

Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi I Keskusteluaiheita Discussion Papers 16.8.2012 No 1277 Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisen datan lisensiointi Marjut Salokannel

Lisätiedot

Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta

Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Helsinki 22.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@stm.fi cc. copyright@minedu.fi Viite: OKM:n lausuntopyyntö 13.5.2015, OKM2015-00106 Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Viestinnän

Lisätiedot

Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Henkilökohtaisempaa palvelua - Sinun eduksesi. Näin päivität tietosi

Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Henkilökohtaisempaa palvelua - Sinun eduksesi. Näin päivität tietosi Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Näin päivität tietosi Voit päivittää jäsentietosi verkkosivuillamme www.ttlry.fi. Tietojen päivittämiseen tarvitset käyttäjätunnuksen (= jäsennumerosi, merkitty jäsenlehtiin)

Lisätiedot

Suomalaisen. elokuvan. Tavoiteohjelma

Suomalaisen. elokuvan. Tavoiteohjelma Suomalaisen elokuvan Tavoiteohjelma 2011-2015 Audiovisuaalisen alan muuttuva toimintaympäristö s. 2 Tavoitteet Tarinoita suomalaisille, työtä elokuvan ammattilaisille ja kansainvälisiä investointeja Suomeen

Lisätiedot

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Suomen elokuvasäätiö kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

Maksu-tv:n muuttuva arvoverkko Maksu-tv:n kehitystrendeistä 2010-luvulla

Maksu-tv:n muuttuva arvoverkko Maksu-tv:n kehitystrendeistä 2010-luvulla Maksu-tv:n muuttuva arvoverkko Maksu-tv:n kehitystrendeistä 2010-luvulla Julkaisuja 35/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi Case: Käsityömyymälä verkossa. Kirsi Mertala

Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi Case: Käsityömyymälä verkossa. Kirsi Mertala Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi Case: Käsityömyymälä verkossa Kirsi Mertala Opinnäytetyö Liikkeenjohdon koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä 29.4.2013 Liikkeenjohdon koulutusohjelma Tekijä Kirsi

Lisätiedot

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI 2 Luova ala kasvun moottoriksi Luovan alan merkitys kasvaa sekä Suomessa että maailmalla. Kaikkialla ollaan kiinnostuneita luovan

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012. Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012. Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012 Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle 1 Tiivistelmä Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle esitetään

Lisätiedot

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus on merkittävää teollisuutta Yhdysvalloissa ohjelmistoteollisuus on kasvanut jo kolmanneksi suurimmaksi teollisuuden tuotannonalaksi

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finl Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Sari Stenvall-Virtanen, Mikko Grönlund, Aarne Norberg, Veijo Pönni ja Timo E. Toivonen Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Luovan Suomen julkaisuja 4. Luova Suomi

Lisätiedot

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Opetusministeriö Ministry of Education State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Publications of the Ministry of Education, Finland 2008:39

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 COM(2011) 942 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Johdonmukainen kehys luottamuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.2.2004 KOM(2004) 96 lopullinen 2004/0025 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS digitaalisen sisällön saavutettavuuden, käytettävyyden ja

Lisätiedot