Keskiviikko Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Puumalainen Eila puheenjohtaja varajäsen poissa läsnä (18.05-) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Laine Pekka Perälahti Raimo Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ylipuutarhuri Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Jouni Pallonen Inga-Lill Rajala

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 290. Kokouksen avaus 291. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 292. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 293. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 294. Rauhannummen hautausmaan kaavan sekä käyttösuunnitelman muutos 295. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 296. Hautamuistomerkkiohjeiden hyväksyminen 297. Hyvinkään kirkon valaistuksen ja äänentoiston urakkasopimusten allekirjoitus 298. Tontin varaaminen asemankaavassa seurakuntataloa varten Yli-Jurvan alueelta 299. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta 300. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta 301. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta 302. Kirkkoneuvoston jäsenten valinta 303. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen valinta 304. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta 305. Lapsityönohjaajan viran hoitaminen 306. Nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakson virkavapausanomus 307. Vs. nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhalan sijaisuuden jatkaminen 308. Taidehankintoja 309. Kolehtisuunnitelma vuodeksi Aamukorva-puhelinpäivystys 311. Virkamääräys pastori Kimmo Hujaselle 312. Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 313. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 314. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluettelon asiat 315. Talonmies- ja suntiotehtävien varallaolojärjestelmän jatkaminen 316. Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen 317. Tilintarkastajien muistio kirkkoneuvostolle hankinnoista 318. Kirkon sähkö- ja valaistusurakan lisätyötilauksien tilausvaltuudet 319. Kehitysvammaisten työntekijöiden mahdollinen palkkaaminen tuettuun työsuhteeseen avotyötoiminnan sijasta 320. Pitopalvelun toimintaperiaatteiden tarkistaminen 321. Kirkon yhteyteen otetut 322. Virkamääräys pastori Esa Kokolle ja pastori Leena Rannalle 323. Riihimäen seurakunnan kirkkovaltuuston päätös Hyvinkään-Riihimäen perheasiainneuvottelu-keskuksen vastaanottosihteerin osa-aikaisen viran perustamisesta 324. Muita asioita 325. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 31 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 292 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouni Pallonen ja Inga-Lill Rajala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin 293 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. Virkamääräys pastori Esa Kokolle ja pastori Leena Rannalle 2. Riihimäen seurakunnan kirkkovaltuuston päätös Hyvinkään-Riihimäen perheasiain neuvottelukeskuksen osa-aikaisen vastaanottosihteerin viran perustamisesta.

4 Kirkkoneuvosto Rauhannummen hautausmaan kaavan sekä käyttösuunnitelman muutos (Husso) Hautausmaiden katselmuksen yhteydessä todettiin mahdollisuus kaavoittaa ja kunnostaa uurnahaudoille varattu alue arkkuhautapaikoiksi. Liitteenä 1 on ehdotus uudeksi hautausmaakaavaksi. Kaavaehdotuksessa uurnahauta-alueet on keskitetty samalle alueelle, lähelle kappelia. Samalla alueella on kaavaehdotukseen otettu varaus uudelle sirottelu- /muistolehtoalueelle. Uudet arkkuhaudat on sijoitettu aikaisemmin uurnahautaukseen varatulle alueelle. Arkkuhautojen järjestys noudattelee käytössä olevan arkkuhauta-alueen järjestystä. Vanhassa kaavassa uurnahautaukseen varatulle alueelle on mahdollista kaavoittaa 330 arkkuhautapaikkaa. Osa kaavoitetuista hautapaikoista varataan säilytettäville puille sekä tekniselle verkostolle. Alustavan arvion perusteella, ennen tarkemittauksia, käyttökelpoisten arkkuhautojen määrä olisi noin 290 hautaa. Alueen maaperässä on kivikerrostumia, jonka vuoksi maa täytyy vaihtaa tai seuloa koko hautaussyvyydeltä (2,1 metriä). Karkean ja jakoavan maan vuoksi muistomerkkien alle on suunniteltu betonipalkisto. Palkiston rakentamiskulut on mahdollista sisällyttää hautapaikkamaksuun. Kirkkolain 17 luvun 8 mukaisesti kirkkovaltuuston hyväksyy hautausmaakaavan sekä käyttösuunnitelman. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Esitetty kaavamuutos ei edellytä käyttösuunnitelman muutosta. Uudelleen kaavoitetuilla alueilla noudatetaan voimassa olevaa käyttösuunnitelmaa. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi uuden hautausmaakaavan liitteen 1 mukaisesti. Kirkkolain 17 luvun 8 mukaisesti kirkkovaltuuston päätös tulee alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ylipuutarhuri Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto Hautausmaiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen (Husso) Hautausmaiden käyttösuunnitelmat ovat vanhoja ja koostuvat useista eri päivityksistä. Radanrakentajien hautausmaalta puuttuu käyttösuunnitelma. Liitteenä 2 on ehdotus hautausmaiden uusiksi käyttösuunnitelmiksi. Uusiin käyttösuunnitelmiin on koottu eri aikoina laaditut käyttösuunnitelmien päivitykset. Kirkkolain 17 luvun 8 mukaisesti hautausmaiden käyttösuunnitelmat hyväksyy kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Radanrakentajien hautausmaan, Puolimatkan hautausmaan, Rauhannummen hautausmaan sekä Kytäjän hautausmaan uudet käyttösuunnitelmat liitteen 2 mukaisesti. Kirkkolain 17 luvun 8 mukaisesti kirkkovaltuuston päätös tulee alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ylipuutarhuri Markku Husso esitteli hautausmaiden käyttösuunnitelmat. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että esittelytekstissä ja käyttösuunnitelmassa Radanrakentajien hautausmaaksi kutsutun hautausmaan nimi muutetaan kuulumaan Museoviraston käyttämän nimen kanssa yhtenäiseksi, Rautatien rakentajien hautausmaaksi. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 296 Hautamuistomerkkiohjeiden hyväksyminen (Husso) Liitteenä 3 on ehdotus hautausmaiden uusiksi hautamuistomerkkiohjeiksi. Keskeiset syyt hautamuistomerkkiohjeiden uusimiselle ovat: muistomerkkeihin liittyviä määräyksiä on ollut hautausmaiden ja hautaosastojen käyttösuunnitelmissa sekä niiden useissa päivityksissä. Uudessa ohjeessa hajanaiset määräykset on koottu yhteen. osa ohjeista on peräisin ajalta, jolloin muistomerkkien koko oli hyvin rajoitettua ja näillä alueilla on tuhkahautausten lisääntymisen vuoksi erillispäätöksillä myönnetty isompia muistomerkkejä. Erillispäätöksistä on vuosien varrella muodostunut vakiintunut käytäntö lisääntyneen tuhkahautausten vuoksi muistomerkkeihin tarvitaan lisää nimitilaa

6 Kirkkoneuvosto Keskeisin muutos muistomerkkiohjeissa on aikaisempaa korkeampien muistomerkkien salliminen. Alueilla, joilla muistomerkin maksimi korkeus on ollut 50 cm tai 70 cm, uusien ohjeiden mukainen maksimikorkeus olisi 1 metri. Toinen muutosehdotus koskee seurakunnalle palautuneilla haudoilla olevia reunakiviä: tähän asti seurakunta on poistanut reunakivet mutta esityksenä on, että haudan lunastaneelle uudelle suvulle annettaisiin mahdollisuus säilyttää reunakivet. Tällä menettelyllä pyrittäisiin turvaamaan myös reunakivihautojen säilyminen tuleville sukupolville. Hyväksytään uudet muistomerkkiohjeet liitteenä 3 olevan ehdotuksen mukaisesti. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 297 Hyvinkään kirkon valaistuksen ja äänentoiston urakkasopimuksien allekirjoitus (Halme) Aikaisemmin on päätetty, että urakkasopimuksia ei voida allekirjoittaa ennen kirkkohallituksen hyväksyntää. Urakka täytyy aloittaa ja sitä ennen täytyy urakkasopimukset olla allekirjoitettu. Kirkkohallituksen yliarkkitehti ei ole kerinnyt viedä asiaa kirkkohallituksen täysistuntoon, lupauksista huolimatta. Yliarkkitehdiltä olemme saaneet kirjallisen lausunnon sähköisesti. Lausunnossaan hän ei näe mitään estettä toteuttaa urakat. Mahdolliset kirkkohallituksen täysistunnon muutokset teetetään muutostöinä. Yliarkkitehdin lausunto on liitteenä 4. Käynnistetään valaistusurakka aikaisemmin sovitun aikataulun mukaisesti ja myönnetään talousjohtajalle ja kirkkoherralle lupa allekirjoittaa sopimukset, vaikka kirkkohallituksen virallista päätöstä ei ole vielä tullut. Kirjattiin, että kirkkohallitus on käsitellyt asian istunnossaan , liite 4a. Kirkkohallituksen lausunto on myönteinen. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Kirkkoneuvosto Tontin varaaminen asemakaavassa seurakuntataloa varten Yli-Jurvan alueelta (Halme) Hyvinkäällä järjestetään asuntomessut vuonna Asemakaavaa laaditaan Kravunarkunmäelle (osa Yli-Jurvaa) ja kaupungin kaavoitusyksiköltä on tullut kysely seurakunnan kiinnostuksesta rakentaa kyseiselle alueelle, liite 5. Tämänhetkisen tiedon mukaan alueesta on kaavailtu Martin kokoista ja asukasmäärältään vastaavaa. Kaavoitusyksikkö on ehdottanut violetin väristä aluetta joka näkyy kartassa. Mustat ovat tiestöä, ympyrän kohdalle sijoitettuna olisi uusi seurakuntatalo niin sanotusti kirkko keskellä kylää. Seurakuntatalon koko voisi olla Martin seurakuntatalon kokoinen tai laajempi. Talon näkyvyys ajoväylille pitäisi olla parempi kuin Martissa. Liitteenä 5a kartat ja arviointisuunnitelma. Esitetään kirkkovaltuustolle, että Hyvinkään seurakunta pyytää kaupunkia varaamaan tontin uutta seurakuntataloa varten esitetyltä Kravunarkunmäen alueelta. Tontin tulee sijaita näkyvällä paikalla ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti, että Hyvinkään seurakunta pyytää kaupunkia varaamaan tontin uutta seurakuntataloa varten esitetyltä Kravunarkunmäen alueelta. Tontin tulee sijaita keskeisellä paikalla ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kirkkoneuvosto totesi, että tässä vaiheessa asiaa ei vielä tarvitse viedä kirkkovaltuuston käsiteltäväksi, koska on kysymys vasta kiinnostuksen osoituksesta ja pyynnöstä tontin varaamiseksi. 299 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta KJ 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi Pekka Laineen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta KJ 8:2 Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi Raimo Perälahden. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin. 301 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. KL 10:2 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra. Varapuheenjohtajan vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi Marja-Leena Virtasen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin. 302 Kirkkoneuvoston jäsenten valinta KL 10: 2 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta henkilöä. Valituilla henkilöillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 :n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Ohjesäännön 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajien lisäksi 11 jäsentä.

9 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvostoon seuraavat jäsenet: Aila Haapamäki, Taisto Heimonen, Pentti Helttunen, Reijo Huuskonen, Tuula Karhunen, Risto Nihtilä, Marja Orenius, Jouni Pallonen, Riitta Puupponen, Inga-Lill Rajala ja Marja-Leena Virtanen. KL 10a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenet vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin. 303 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen valinta KL 10:2. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 :n mukaan varapuheenjohtajan ja jäsenten vaalin jälkeen on eri vaalilla valittava heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuosiksi Hannele Karppisen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta KL 10: 2 ja kirkkoneuvoston ohjesääntö 3. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat henkilöt: Tuula Tetri, (varsinainen jäsen Aila Haapamäki), Hannu Tuunanen (Taisto Heimonen), Heikki Lepistö (Pentti Helttunen), Tapio Piilola (Reijo Huuskonen), Kyllikki Rantala (Tuula Karhunen), Matti Korpiaho (Risto Nihtilä), Eila Puumalainen (Marja Orenius), Armas Hursti (Eeva-Liisa Paananen), Juhani Tuina (Jouni Pallonen), Pirkko Ojala (Riitta Puupponen) ja Marjaana Salmi (Inga-Lill Rajala). Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin. 305 Lapsityönohjaajan viran hoitaminen Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan johtavan lapsityönohjaajan Tuija Vänskän ja silloisen vastuukappalaisen Pertti Niirasen ehdotuksen ja suosituksen perusteella sekä kirkkoneuvoston puheenjohtajan esityksestä valita nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso vt. lapsityönohjaajaksi Samassa päätöksessään kirkkoneuvosto päätti ottaa kantaa lapsityönohjaajan viran vakinaiseen täyttämiseen syksyn kuluessa. Ari-Pekka Laakso oli hoitanut sijaisena jo lukien lapsityönohjaajan virkaa Kirsi Väliheikin virkavapauden aikana (johtavan lapsityönohjaajan päätösluettelon palkkauspäätöksellä ja kirkkoherran päätösluettelon virkavapauspäätöksellä). Liitteenä 6 on asian käsittely kirkkoneuvostossa / 129. Asian esittelyssä kirkkoneuvoston listalla todettiin mm., että Tuija Vänskän ja Pertti Niirasen viime toukokuinen esitys piti sisällään ajatuksen Ari-Pekka Laakson siirtämisestä vakinaiseen lapsityönohjaajan virkaan, mikäli hänet valitaan muodollisen pätevyyden antavaan koulutukseen syksyllä Ari Pekka Laakso on nyt valittu varasijalle em. koulutukseen.

11 Kirkkoneuvosto Kasvatusjohtokunnan oli määrä käsitellä viran hoitamista kokouksessaan Johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä toteaa asian esittelyssä johtokunnalle seuraavasti: Nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso on lapsityönohjaajan tehtävissään hoitanut kiitettävästi laaja-alaisen lapsi- ja perhetyön erilaisia tehtäviä. Hän on paneutunut erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkotityön kehittämiseen. Päiväkotipyhäkouluja on toteutettu säännöllisesti noin 37 päiväkodissa ja joissakin päiväkodeissa kohdataan käyntikerroilla useampi ryhmä, jolloin pyhäkouluhetkiä pidetään useampia. Lapsi- ja perhetyössä on syntynyt aktiivista yhteistoimintaa Hyvinkään kaupungin päivähoidon ja perhetyön kanssa. Perhetalo Veturi aloitti elokuussa 2008 toimintansa ja olemme lapsi- ja perheyöstä mukana koordinoimassa ja suunnittelemassa Hyvinkään perheisiin kohdistuvia palveluja. Erityis-osaamisemme on kristillisten arvojen välittäminen perheitä tukevissa toiminnoissa. Ari-Pekka Laakso on tuonut persoonallaan mahdollisuuden lapsi- ja perhetyössä kohdat isät ja pojat. Hän aloitti yhteistyössä Hyvinkään kaupungin sosiaalitoimen perhetyöntekijän kanssa isä-ryhmän, joka ideoitiin perhetalo Veturin yhteistyöryhmässä. Isäryhmän tarkoitus on peilata isän roolia, iloja ja suruja. Ryhmä toimii isien vertaisryhmänä. Viime vuosina on yhteiskunnallisissa keskusteluissa ollut esillä poikien tarve nimenomaan heille suunnattuun toimintaan ja samaistumiseen aikuiseen mieheen. Ari-Pekka Laakso kokosi ja käynnisti pojille suunnatun Tarzanin pojat päiväkerhoryhmän. Ryhmän olemassaolo on saanut kiitosta lasten vanhemmilta nimenomaan poikien toiminnalliset tarpeet huomioivana kerhona. Lapsi- ja perhetyössä toimii 30 naisen työntekijäjoukko. Johtavana lapsityönohjaajana näen erittäin tärkeänä miesnäkökulman saamisen työmuotoomme. Ari-Pekka Laakso on vuodesta 1992 toiminut seurakuntamme varhaisnuorisotyöntekijänä. Jo toimiessaan varhaisnuorisotyössä Ari-Pekka Laakso teki yhteistyötä lapsi- ja perhetyömme kanssa. Hänellä on selkeät kristilliset arvot ja taito välittää niitä lapsille heidän ikänsä huomioiden. Ari-Pekka Laakso toimii lapsilähtöisesti ja pystyy vuorovaikutteiseen yhteistyöhön toisten lapsi- ja perhetyöntekijöiden kanssa. Vaikka Ari-Pekka Laakson pääsy erikoistumiskoulutukseen tammikuussa 2009 on epävarmaa, olisi seurakunnan lapsityön näkökulmasta kuitenkin hyödyllistä ja työn jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta tärkeätä, että hän voisi jatkaa lapsityönohjaajan sijaisuutta. Lapsityön toimistotiimin yhteistyö on tällä hetkellä toimivaa ja rakentavaa. Samoin Ari-Pekka Laakso on omalta osaltaan hoitanut hyvin ja kehittänyt työyhteyttä lastenohjaajiin ja eri yhteistyötahoihin kiitettävästi. Tuija Vänskä esitti kasvatusjohtokunnalle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso valitaan edelleen hoitamaan lapsityönohjaajan sijaisuutta ja että hänen tulee sitoutua suorittamaan kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot seuraavassa mahdollisessa tilanteessa.

12 Kirkkoneuvosto Kasvatusjohtokunta oli kutsuttu koolle keskiviikoksi antamaan lausuntoa asiasta. Johtokuntaa ei kuitenkaan saatu tuolloin päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston listaa lähetettäessä ei ollut tiedossa, yritetäänkö johtokuntaa saada uudelleen koolle. Kun ei ole kysymys viran vakinaisesti täyttämisestä, johtokunnan lausunto ei perustu johtosääntöön, mutta toivottava se tietysti olisi ollut. Viran hoito jatkossa on joka tapauksessa käsiteltävä, koska nykyiset sijaisuudet (Ari-Pekka Laakso/Sanna Rauhala) päättyvät vuoden lopussa. Nyt ehdotetulla toimintamallilla on olemassa tietty ristiriita viran täyttämistä koskevien virkasäännön yleisperiaatteiden kanssa. Virkasäännön mukaan virka saadaan täyttää väliaikaisesti sitä haettavaksi julistamatta, mutta virkasuhteen enimmäiskesto on tuolloin määritelty kuudeksi kuukaudeksi. Nyt esitetyn kaltaisessa virkajärjestelyssä saattaa olla olemassa omat riskinsä. Tästä huolimatta, on nyt haluttu katsoa erityisesti toimivuutta työalalla, joten virkaratkaisua esitetään tässä vaiheessa sektorin esimiesten esityksen mukaisena. Kyse on kuitenkin viroista samalla kasvatuksen sektorilla. Valitaan nuorityönohjaaja Ari-Pekka Laakso edelleen sijaisena hoitamaan lapsityönohjaajan virkaa saakka ja todetaan, että virkaan siirtämistä on mahdollista käsitellä virkaehtosopimuksen antamissa rajoissa, sitten kun hän on suorittanut kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot. Sijaisuuden edelleen hoitamiseksi kirkkoneuvosto edellyttää, että Ari-Pekka Laakso sitoutuu hankkimaan erikoistumiskoulutuksen joko nyt mahdollisesti varasijansa kautta tai seuraavassa haussa uudelleen koulutukseen pyrkien. Lapsityönohjaajan tehtävän hoitamiseen palataan seuraavan kerran, kun Ari- Pekka Laakson opiskelemaan pääsystä on tieto. Ari-Pekka Laakson palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 306 Nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakson virkavapausanomus Ari-Pekka Laakso anoo virkavapautta nuorisotyönohjaajan virastaan mikäli kirkkoneuvosto suhtautuu myönteisesti hänen sijaisuutensa jatkumiseen lapsityönohjaajan virassa. Anomus liitteenä 7. Myönnetään Ari Pekka Laaksolle virkavapautta anomuksen mukaisesti edellyttäen, että edellisen pykälän (305) päätös on myönteinen. Ari-Pekka Laaksolle myönnettiin virkavapautta anomuksen mukaisesti

13 Kirkkoneuvosto Vs. nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhalan sijaisuuden jatkaminen Nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhala on toiminut kirkkoherran päätöksellä / 15 vs. nuorisotyönohjaajana varhaisnuorisotyössä Ari-Pekka Laakson hoitaessa sijaisena lapsityönohjaajan sijaisuutta. Sanna Rauhalan sijaisuus päättyy Sanna Rauhala on valmistunut sosionomi/kirkon nuorisotyönohjaajaksi maaliskuussa Mikäli Ari-Pekka Laakson sijaisuus lapsityössä jatkuu, on Sanna Rauhala halukas jatkamaan sijaisuutta varhaisnuorisotyössä. Hän on kiitettävästi päässyt työhön sisälle ja on hyvin motivoitunut työntekijä. Vs. nuorisosihteeri Kirsi Kupiainen ja kasvatuksen vastuukappalaisen Juha Koivulahti puoltavat hänen sijaisuutensa jatkamista. Valitaan Sanna Rauhala vs. nuorisotyönohjaajaksi varhaisnuorisotyöhön , mikäli Ari-Pekka Laakso on valittu jatkamaan lapsityönohjaajan sijaisuutta ( 305). Sanna Rauhalan palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Vs. nuorisotyönohjaajaksi varhaisnuorisotyöhön Ari-Pekka Laakson virkavapauden ajaksi valittiin nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhala. Sanna Rauhalan palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. 308 Taidehankintoja Taidetoimikunnan johtosäännön 2 :ssä todetaan mm., että taidetoimikunnan tehtävänä on tehdä esitykset kirkkoneuvostolle taidehankinnoista ja isompien taideteosten sijoittamisesta. Taidetoimikunnan määräraha taidehankintoihin vuodeksi 2008 on euroa. Toimikunta on kokouksissaan ja käsitellyt taidehankintoja seurakuntaan tulleiden tarjousten sekä näyttelyvierailujen perusteella. Toimikunta on päättänyt esittää kirkkoneuvostolle seuraavia hankintoja: 1. Tekstiilitaiteilija Sirpa Kallion seurakunnalle tarjoama ryijy Sovinto, kooltaan 90 x 90, hintaan euroa, liite 8 (taiteilijan alkuperäinen hintapyyntö ryijystä oli euroa).

14 Kirkkoneuvosto Taiteilija Helvi Mustosen tarjoama pronssiveistos, Aurinkotuoli, hintaan euroa. Taiteilija pyytää veistoksesta euroa ja on ilmoittanut taidetoimikunnan kokouksen jälkeen, että hän ei myy veistosta eurolla. Seurakunta on aiemmin hankkinut Helvi Mustoselta mm. kaksi samantyylistä pronssiveistosta. Myös Sirpa Kallion tekstiilitöitä seurakuntaan on hankittu. 3. Taitelija Pekka Ryynäsen työ, joka kuvaa Hyvinkään kirkkoa sijoitettuna Lapin maisemaan. Työn hinta on 450 euroa. Työ on tällä hetkellä nähtävänä Kahvila Santrassa Hyvinkäällä. 4. Taiteilija Anniina Vainionpään työ Arvoitus hintaan 450 euroa ja lisäksi kehystämiskustannukset. 5. Eino Vesalaisen piirros Madonna hintaan 600 euroa. Taidetoimikunnan kokouksessa oli myös nähtävänä toimikunnan eräiden jäsenten valitsemana Olavi Suomelan taidenäyttelystä työ Kädet kolme. Toimikunta keskusteli työstä ja totesi mm., että teoksessa nyt oleva lasi ei ole heijastusten vuoksi kyseiseen työhön paras mahdollinen. Työn hinnaksi ilmoitettiin taidetoimikunnalle 1400 euroa + alv. Toimikunta päätti kokouksessaan, ettei se nyt esitä Suomelan työtä kirkkoneuvostolle. Kokouksen jälkeen taiteilija Suomela on ollut yhteydessä kirkkoherraan ja työn lasipinnasta ja teoksen hinnasta on edelleen keskusteltu. Kirkkoherra on keskustelun jälkeen päättänyt, että työ tuodaan kuitenkin kirkkoneuvoston arvioitavaksi. Pekka Ryynäsen työtä lukuun ottamatta myös muut työt ovat nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto suorittaa taidetoimikunnan esityksen perusteella seuraavat taidehankinnat: 1. Tekstiilitaitelija Sirpa Kallion seurakunnalle tarjoama ryijy Sovinto, hintaan euroa. 2. Taitelija Pekka Ryynäsen työ, joka kuvaa Hyvinkään kirkkoa sijoitettuna Lapin maisemaan, hintaan 450 euroa. 3. Taiteilija Anniina Vainionpään työ Arvoitus, hintaan 450 euroa ja lisäksi kehystämiskustannukset. 4. Taiteilija Eino Vesalaisen piirrostyö Madonna, hintaan 600 euroa. Kirkkoneuvosto ottaa kantaa kokouksessa nähtävänä olevaan taiteilija Olavi Suomelan työhön Kädet kolme. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti hankkia esitetyt työt 1 4 ehdotuksen mukaisesti. Samoin kirkkoneuvosto päätti keskustelun jälkeen lunastaa Olavi Suomelan työn Kädet kolme hintaan euroa.

15 Kirkkoneuvosto Kolehtisuunnitelma vuodeksi 2009 Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman (KL 2:8), joka voidaan laatia kerralla koko vuodeksi tai työkausittain. Liitteenä 9 on kolehtisuunnitelma vuodeksi Kirkkoneuvosto on v päättänyt kolehtikohteiden myöntämisessä noudatettavat periaatteet seuraavasti: 1) Kolehtikohde on kirkkohallituksen suosituslistassa 2) Kolehtikohde on ev.lut. kirkon yhteydessä toimiva järjestö 3) Kolehtikohteella on paikkakunnalla yhteistä toimintaa seurakunnan kanssa 4) Ulkomaisten kohteiden avustamisessa käytetään kirkon omia kanavia, joita ovat: Kirkon Ulkomaanapu sekä kirkon viralliset lähetysjärjestöt (SLS, SPS, SLEY, SLEF, SEKL, ELK, SANSA). Erityistilanteissa kirkkoherra voi poiketa säännöistä painavista syistä ja ilmoittaa ne kirkkoneuvostolle tiedoksi. Hyväksytään kolehtisuunnitelma ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. 310 Aamukorva-puhelinpäivystys Hyvinkään kaupungin perusturvalautakunta on lähettänyt seurakunnalle tiedoksi lautakunnan käsittelyt Aamukorva-puhelinpäivystysasiasta (16.1. ja ). Perusturvalautakunnan päätöksen mukaan Aamukorva-toiminta käynnistetään yhteistyönä perusturvakeskuksen, Hyvinkään seurakunnan ja vapaaehtoisjärjestöjen kesken alkaen, mikäli kaupunginvaltuusto osoittaa määrärahan lautakunnan talousarvioesitykseen sisällytettyyn palveluohjaajan puolikkaaseen vakanssiin järjestökeskus Onnensillassa, liite 10. Aamukorva-puhelussa on kyse lyhyestä puhelinsoitosta kotiin, jolla tarkistetaan ikääntyneen henkilön tilanne päivittäin tai sovittuina viikonpäivinä. Tarvittaessa hänet ohjataan asiantuntevan auttajan luo. Tavoitteena on ikäihmisen aktivoiminen ja turvallisuudentunteen lisääminen, jotta kotona asuminen voisi jatkua mahdollisimman pitkään.

16 Kirkkoneuvosto Aamukorva-toiminnan käynnistämisen edellytyksiä Hyvinkäällä on selvitellyt työryhmä, jossa on ollut mukana Hyvinkään seurakunnasta diakoniasihteeri Tuija Mattila, vammaisneuvostosta Liisa Rahkonen, Tuula Karhunen ja Jorma Leppänen sekä vanhusneuvostosta Sakari Suomalainen, Hilkka Häkkilä ja Kaj Gärdström, perusturvakeskuksen vanhusten ja vammaisten palveluista vammaishuollon johtaja Tuija Anttila, Sahanmäen palveluskeskuksen johtaja Anita Hursti sekä kotiutushoitaja Pirjo Pollä. Seurakunnan kanssa on sovittu, että seurakunta vastaa vapaaehtoisille soittajille järjestettävästä koulutuksesta. Koulutustilaisuuksia tullaan järjestämään 2 3 ennen toiminnan käynnistämistä. Palvelun käynnistyttyä seurakunnan diakoniatyöntekijä ja kaupungin palveluohjaaja tulevat toimimaan vapaaehtoisten soittajien työnohjaajina. Merkitään tiedoksi. Keskustelun jälkeen asia merkittiin tiedoksi. 311 Virkamääräys pastori Kimmo Hujaselle Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan myöntänyt virkavapautta pastori Anita Passilahdelle Hyvinkään seurakunnan II seurakuntapastorin virasta Anita Passilahden sijaisena vs. II seurakuntapastorina on toiminut pastori Kimmo Hujanen. Edellinen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin virkamääräys, , Kimmo Hujaselle Hyvinkään seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi on annettu tuomiokapitulin istunnossa Kirkkoherra on keskustellut Kimmo Hujasen kanssa sijaisuudesta ja hän on edelleen halukas virkaa hoitamaan. Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Kimmo Hujaselle pyydetään virkamääräystä Hyvinkään seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi Ehdotus hyväksyttiin.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano KL 10:1 :n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen (KL 10:6 ). Seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kirkkohallituksen tai kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, ei saa panna täytäntöön ennen kuin on selvitetty, ettei asiaa siirretä (KL 25:1 1-2). Edellinen kirkkovaltuuston kokous on ollut Hyväksytään kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. Ehdotus hyväksyttiin. 313 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 43/ Seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemista koskeva kirkkolain muutos Kirkkohallituksen yleiskirje 44/ Verotulojen ennusteen päivitys vuodelle 2009 Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluettelon asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 53 56/ Hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän leirityö 54. Anna-Maija Puurusen määräaikainen tehtävä (2 pv) 55. Musiikkipedagogi Elo Jaanivald vt. kanttoriksi 56. Johtavan perheneuvojan Jarno Hellströmin vuosilomamuutos Talousjohtajan päätösluettelon asialista / Sähköpostiosoitteen lakkautus, Matti Vaakanainen 137. Sähköpostiosoitteen tilaus: Lehtiö Johanna, Puhakainen Ulla-Maija ja Pietilä Eija 138. Sähköpostiosoitteen tilaus, Pukkinen Anne 139. Sääksin astianpesukoneen hankinta 140. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Sormunen Mia 141. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Pohjanraito Petra 142. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Rauhala Jyrki 143. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Latikka Laura Maria 144. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Koivulahti Juha 145. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Kari Eija 146. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Lammela Päivi 147. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Luostarinen Timo 148. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Elo Jaanivald 149. Kokemuslisäpäätös, Leskinen Erkki 150. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Hujanen Kimmo 151. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenk C 21, Koivu Arja 152. Vuosilomamuutosten hyväksyminen: Rilla Marja-Leena ja Reilio Raili 153. ATK-laitteiden ja ohjelmien hankinta Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 315 Talonmies- ja suntiotehtävien varallaolojärjestelmän jatkaminen (Lätti) Kirkkoneuvosto hyväksyi talonmiestehtävien varallaolojärjestelmän käyttöön ottamisen ( 88, , erillinen liite). Järjestelmä otettiin käyttöön lukien. Kirkkoneuvosto päätti, että menettelyn toimivuus ja saadut kokemukset tarkistetaan vuoden 2008 lopussa. Päivystystehtävät ovat jakaantuneet pääosin kahdelle suntio-talonmiehelle. Myös kaksi työntekijää on osallistunut tarvittaessa päivystysten hoitamiseen.

19 Kirkkoneuvosto Vuoden 2008 aikana päivystyspuhelimen käyttö on toiminut etukäteen toivotulla tavalla. Puheluja päivystyspuhelimeen tulee käytännössä lähes päivittäin. Kuitenkin ne tilanteet, jotka edellyttävät työntekijän tuloa työpaikalle normaalin työajan ulkopuolella ovat olleet melko harvinaisia. Yöaikaan puheluja on tullut vain muutama. Hälytyspuhelimeen on ohjattu myös kiinteistötekniikan vikahälytykset. Todetaan, että talonmies- ja suntiotehtävien varallaolojärjestelmä on toiminut etukäteen suunnitellulla tavalla. Jatketaan käytäntöä lukien päätettyjen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. 316 Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen (Lätti) Taloussäännön 13. :n mukaan Kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Tässä ohjeessa määritellään myös, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Kaikkiin ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi ihmistä. Kirkkoneuvoston vuonna 2007 hyväksymät ohjeet olivat: Laskujen tarkastus ja hyväksyminen toteutetaan siten, että tiliöintileimaan merkitään seuraavat tiedot: - asiatarkastus (vastaanotto ja asiatarkastus): täytetään työalalla tai toimintayksikössä tarvittaessa. - hyväksyminen: toimintayksikön esimies tai tehtäväalueen vastuuhenkilö hyväksyy kaikki laskut. - maksatuslupa: talousjohtaja merkitsee kaikkiin laskuihin maksatusluvan. Tarkastus- ja hyväksymiskäytäntö on perusteluta muuttaa siten, että ostolaskujen, palkkiolaskujen ja myyntilaskutustietojen käsittelymerkinnät ovat jatkossa asiatarkastus ja hyväksyminen. Yksittäisiin tapahtumiin ei kirjata enää maksatuslupaa. Päivittäisten ostolaskujen maksatuslistat ja palkkojen maksatuslistat hyväksyy edelleen talousjohtaja (eli antaa maksatusluvan ).

20 Kirkkoneuvosto Pääperiaate on se, että toimintayksikössä hankintaa käytännössä hoitanut henkilö (palvelun tai tavaran vastaanotto ja asiatarkastus) suorittaa asiatarkastuksen ja yksikön esimies vastaa hyväksymisestä. Mikäli esimies on itse hoitanut hankinnan hän suorittaa asiatarkastuksen ja hänen esimiehensä kuittaa hyväksymisen (toimintayksikön esimies on varsin usein palvelun tai tavaran varsinainen tilaaja ja ainoa, joka toimintayksikössä on perillä ko. hankinnasta). Liitteenä11 on päivitetty ehdotus laskujen hyväksymiskäytännöstä toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain. Laskujen, laskutustietojen ja saapuvien suoritusten tarkastus ja hyväksyminen toteutetaan seuraavasti: 1. Ostolaskut ja palkkiolaskut - asiatarkastus (vastaanotto ja asiatarkastus): täytetään aina työalalla tai toimintayksikössä. - hyväksyminen: toimintayksikön esimies tai tarvittaessa hänen esimiehensä hyväksyy laskut. - talousjohtaja hyväksyy ostolaskujen päivittäisten maksujen maksatuslistat ja palkkiolaskujen maksatuslistat (maksatuslupa). 2. Myyntilaskutustiedot - asiatarkastus: asiaa hoitava toimintayksikön työntekijä - hyväksyminen: toimintayksikön esimies (hinnastoihin perustuvia toistuvia palvelumaksuja ei hyväksytä erikseen; esim. leiri-, kerho-, hautaus- ja pitopalvelumaksut) - kirjanpitäjä tarkistaa/hyväksyy myyntilaskutuslistat 3. Tiliotteilla tulevat suoritukset (esim. verotilitykset, korkotulot) - asiatarkastus: kirjanpitäjä - hyväksyminen: talousjohtaja Hyväksytään laskujen hyväksymiskäytäntö toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain (liite 11). Ehdotus hyväksyttiin.

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.3.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.3.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Aika 9.3.2010 klo 17:00 17.45 9.3.2010 klo 18.00 21.00 Strategian suunnitteluseminaari kasvatustyön johtavien ja vastaavien kanssa Paikka Kyttälänkatu

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot