Keskiviikko Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Puumalainen Eila puheenjohtaja varajäsen poissa läsnä (18.05-) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Laine Pekka Perälahti Raimo Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ylipuutarhuri Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Jouni Pallonen Inga-Lill Rajala

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 290. Kokouksen avaus 291. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 292. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 293. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 294. Rauhannummen hautausmaan kaavan sekä käyttösuunnitelman muutos 295. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 296. Hautamuistomerkkiohjeiden hyväksyminen 297. Hyvinkään kirkon valaistuksen ja äänentoiston urakkasopimusten allekirjoitus 298. Tontin varaaminen asemankaavassa seurakuntataloa varten Yli-Jurvan alueelta 299. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta 300. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta 301. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta 302. Kirkkoneuvoston jäsenten valinta 303. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen valinta 304. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta 305. Lapsityönohjaajan viran hoitaminen 306. Nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakson virkavapausanomus 307. Vs. nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhalan sijaisuuden jatkaminen 308. Taidehankintoja 309. Kolehtisuunnitelma vuodeksi Aamukorva-puhelinpäivystys 311. Virkamääräys pastori Kimmo Hujaselle 312. Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 313. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 314. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluettelon asiat 315. Talonmies- ja suntiotehtävien varallaolojärjestelmän jatkaminen 316. Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen 317. Tilintarkastajien muistio kirkkoneuvostolle hankinnoista 318. Kirkon sähkö- ja valaistusurakan lisätyötilauksien tilausvaltuudet 319. Kehitysvammaisten työntekijöiden mahdollinen palkkaaminen tuettuun työsuhteeseen avotyötoiminnan sijasta 320. Pitopalvelun toimintaperiaatteiden tarkistaminen 321. Kirkon yhteyteen otetut 322. Virkamääräys pastori Esa Kokolle ja pastori Leena Rannalle 323. Riihimäen seurakunnan kirkkovaltuuston päätös Hyvinkään-Riihimäen perheasiainneuvottelu-keskuksen vastaanottosihteerin osa-aikaisen viran perustamisesta 324. Muita asioita 325. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 31 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 292 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouni Pallonen ja Inga-Lill Rajala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin 293 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. Virkamääräys pastori Esa Kokolle ja pastori Leena Rannalle 2. Riihimäen seurakunnan kirkkovaltuuston päätös Hyvinkään-Riihimäen perheasiain neuvottelukeskuksen osa-aikaisen vastaanottosihteerin viran perustamisesta.

4 Kirkkoneuvosto Rauhannummen hautausmaan kaavan sekä käyttösuunnitelman muutos (Husso) Hautausmaiden katselmuksen yhteydessä todettiin mahdollisuus kaavoittaa ja kunnostaa uurnahaudoille varattu alue arkkuhautapaikoiksi. Liitteenä 1 on ehdotus uudeksi hautausmaakaavaksi. Kaavaehdotuksessa uurnahauta-alueet on keskitetty samalle alueelle, lähelle kappelia. Samalla alueella on kaavaehdotukseen otettu varaus uudelle sirottelu- /muistolehtoalueelle. Uudet arkkuhaudat on sijoitettu aikaisemmin uurnahautaukseen varatulle alueelle. Arkkuhautojen järjestys noudattelee käytössä olevan arkkuhauta-alueen järjestystä. Vanhassa kaavassa uurnahautaukseen varatulle alueelle on mahdollista kaavoittaa 330 arkkuhautapaikkaa. Osa kaavoitetuista hautapaikoista varataan säilytettäville puille sekä tekniselle verkostolle. Alustavan arvion perusteella, ennen tarkemittauksia, käyttökelpoisten arkkuhautojen määrä olisi noin 290 hautaa. Alueen maaperässä on kivikerrostumia, jonka vuoksi maa täytyy vaihtaa tai seuloa koko hautaussyvyydeltä (2,1 metriä). Karkean ja jakoavan maan vuoksi muistomerkkien alle on suunniteltu betonipalkisto. Palkiston rakentamiskulut on mahdollista sisällyttää hautapaikkamaksuun. Kirkkolain 17 luvun 8 mukaisesti kirkkovaltuuston hyväksyy hautausmaakaavan sekä käyttösuunnitelman. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Esitetty kaavamuutos ei edellytä käyttösuunnitelman muutosta. Uudelleen kaavoitetuilla alueilla noudatetaan voimassa olevaa käyttösuunnitelmaa. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi uuden hautausmaakaavan liitteen 1 mukaisesti. Kirkkolain 17 luvun 8 mukaisesti kirkkovaltuuston päätös tulee alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ylipuutarhuri Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto Hautausmaiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen (Husso) Hautausmaiden käyttösuunnitelmat ovat vanhoja ja koostuvat useista eri päivityksistä. Radanrakentajien hautausmaalta puuttuu käyttösuunnitelma. Liitteenä 2 on ehdotus hautausmaiden uusiksi käyttösuunnitelmiksi. Uusiin käyttösuunnitelmiin on koottu eri aikoina laaditut käyttösuunnitelmien päivitykset. Kirkkolain 17 luvun 8 mukaisesti hautausmaiden käyttösuunnitelmat hyväksyy kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Radanrakentajien hautausmaan, Puolimatkan hautausmaan, Rauhannummen hautausmaan sekä Kytäjän hautausmaan uudet käyttösuunnitelmat liitteen 2 mukaisesti. Kirkkolain 17 luvun 8 mukaisesti kirkkovaltuuston päätös tulee alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ylipuutarhuri Markku Husso esitteli hautausmaiden käyttösuunnitelmat. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että esittelytekstissä ja käyttösuunnitelmassa Radanrakentajien hautausmaaksi kutsutun hautausmaan nimi muutetaan kuulumaan Museoviraston käyttämän nimen kanssa yhtenäiseksi, Rautatien rakentajien hautausmaaksi. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 296 Hautamuistomerkkiohjeiden hyväksyminen (Husso) Liitteenä 3 on ehdotus hautausmaiden uusiksi hautamuistomerkkiohjeiksi. Keskeiset syyt hautamuistomerkkiohjeiden uusimiselle ovat: muistomerkkeihin liittyviä määräyksiä on ollut hautausmaiden ja hautaosastojen käyttösuunnitelmissa sekä niiden useissa päivityksissä. Uudessa ohjeessa hajanaiset määräykset on koottu yhteen. osa ohjeista on peräisin ajalta, jolloin muistomerkkien koko oli hyvin rajoitettua ja näillä alueilla on tuhkahautausten lisääntymisen vuoksi erillispäätöksillä myönnetty isompia muistomerkkejä. Erillispäätöksistä on vuosien varrella muodostunut vakiintunut käytäntö lisääntyneen tuhkahautausten vuoksi muistomerkkeihin tarvitaan lisää nimitilaa

6 Kirkkoneuvosto Keskeisin muutos muistomerkkiohjeissa on aikaisempaa korkeampien muistomerkkien salliminen. Alueilla, joilla muistomerkin maksimi korkeus on ollut 50 cm tai 70 cm, uusien ohjeiden mukainen maksimikorkeus olisi 1 metri. Toinen muutosehdotus koskee seurakunnalle palautuneilla haudoilla olevia reunakiviä: tähän asti seurakunta on poistanut reunakivet mutta esityksenä on, että haudan lunastaneelle uudelle suvulle annettaisiin mahdollisuus säilyttää reunakivet. Tällä menettelyllä pyrittäisiin turvaamaan myös reunakivihautojen säilyminen tuleville sukupolville. Hyväksytään uudet muistomerkkiohjeet liitteenä 3 olevan ehdotuksen mukaisesti. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 297 Hyvinkään kirkon valaistuksen ja äänentoiston urakkasopimuksien allekirjoitus (Halme) Aikaisemmin on päätetty, että urakkasopimuksia ei voida allekirjoittaa ennen kirkkohallituksen hyväksyntää. Urakka täytyy aloittaa ja sitä ennen täytyy urakkasopimukset olla allekirjoitettu. Kirkkohallituksen yliarkkitehti ei ole kerinnyt viedä asiaa kirkkohallituksen täysistuntoon, lupauksista huolimatta. Yliarkkitehdiltä olemme saaneet kirjallisen lausunnon sähköisesti. Lausunnossaan hän ei näe mitään estettä toteuttaa urakat. Mahdolliset kirkkohallituksen täysistunnon muutokset teetetään muutostöinä. Yliarkkitehdin lausunto on liitteenä 4. Käynnistetään valaistusurakka aikaisemmin sovitun aikataulun mukaisesti ja myönnetään talousjohtajalle ja kirkkoherralle lupa allekirjoittaa sopimukset, vaikka kirkkohallituksen virallista päätöstä ei ole vielä tullut. Kirjattiin, että kirkkohallitus on käsitellyt asian istunnossaan , liite 4a. Kirkkohallituksen lausunto on myönteinen. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Kirkkoneuvosto Tontin varaaminen asemakaavassa seurakuntataloa varten Yli-Jurvan alueelta (Halme) Hyvinkäällä järjestetään asuntomessut vuonna Asemakaavaa laaditaan Kravunarkunmäelle (osa Yli-Jurvaa) ja kaupungin kaavoitusyksiköltä on tullut kysely seurakunnan kiinnostuksesta rakentaa kyseiselle alueelle, liite 5. Tämänhetkisen tiedon mukaan alueesta on kaavailtu Martin kokoista ja asukasmäärältään vastaavaa. Kaavoitusyksikkö on ehdottanut violetin väristä aluetta joka näkyy kartassa. Mustat ovat tiestöä, ympyrän kohdalle sijoitettuna olisi uusi seurakuntatalo niin sanotusti kirkko keskellä kylää. Seurakuntatalon koko voisi olla Martin seurakuntatalon kokoinen tai laajempi. Talon näkyvyys ajoväylille pitäisi olla parempi kuin Martissa. Liitteenä 5a kartat ja arviointisuunnitelma. Esitetään kirkkovaltuustolle, että Hyvinkään seurakunta pyytää kaupunkia varaamaan tontin uutta seurakuntataloa varten esitetyltä Kravunarkunmäen alueelta. Tontin tulee sijaita näkyvällä paikalla ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti, että Hyvinkään seurakunta pyytää kaupunkia varaamaan tontin uutta seurakuntataloa varten esitetyltä Kravunarkunmäen alueelta. Tontin tulee sijaita keskeisellä paikalla ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kirkkoneuvosto totesi, että tässä vaiheessa asiaa ei vielä tarvitse viedä kirkkovaltuuston käsiteltäväksi, koska on kysymys vasta kiinnostuksen osoituksesta ja pyynnöstä tontin varaamiseksi. 299 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta KJ 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi Pekka Laineen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta KJ 8:2 Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi Raimo Perälahden. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin. 301 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. KL 10:2 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra. Varapuheenjohtajan vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi Marja-Leena Virtasen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin. 302 Kirkkoneuvoston jäsenten valinta KL 10: 2 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta henkilöä. Valituilla henkilöillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 :n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Ohjesäännön 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajien lisäksi 11 jäsentä.

9 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvostoon seuraavat jäsenet: Aila Haapamäki, Taisto Heimonen, Pentti Helttunen, Reijo Huuskonen, Tuula Karhunen, Risto Nihtilä, Marja Orenius, Jouni Pallonen, Riitta Puupponen, Inga-Lill Rajala ja Marja-Leena Virtanen. KL 10a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenet vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin. 303 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen valinta KL 10:2. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 :n mukaan varapuheenjohtajan ja jäsenten vaalin jälkeen on eri vaalilla valittava heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuosiksi Hannele Karppisen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta KL 10: 2 ja kirkkoneuvoston ohjesääntö 3. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat henkilöt: Tuula Tetri, (varsinainen jäsen Aila Haapamäki), Hannu Tuunanen (Taisto Heimonen), Heikki Lepistö (Pentti Helttunen), Tapio Piilola (Reijo Huuskonen), Kyllikki Rantala (Tuula Karhunen), Matti Korpiaho (Risto Nihtilä), Eila Puumalainen (Marja Orenius), Armas Hursti (Eeva-Liisa Paananen), Juhani Tuina (Jouni Pallonen), Pirkko Ojala (Riitta Puupponen) ja Marjaana Salmi (Inga-Lill Rajala). Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin. 305 Lapsityönohjaajan viran hoitaminen Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan johtavan lapsityönohjaajan Tuija Vänskän ja silloisen vastuukappalaisen Pertti Niirasen ehdotuksen ja suosituksen perusteella sekä kirkkoneuvoston puheenjohtajan esityksestä valita nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso vt. lapsityönohjaajaksi Samassa päätöksessään kirkkoneuvosto päätti ottaa kantaa lapsityönohjaajan viran vakinaiseen täyttämiseen syksyn kuluessa. Ari-Pekka Laakso oli hoitanut sijaisena jo lukien lapsityönohjaajan virkaa Kirsi Väliheikin virkavapauden aikana (johtavan lapsityönohjaajan päätösluettelon palkkauspäätöksellä ja kirkkoherran päätösluettelon virkavapauspäätöksellä). Liitteenä 6 on asian käsittely kirkkoneuvostossa / 129. Asian esittelyssä kirkkoneuvoston listalla todettiin mm., että Tuija Vänskän ja Pertti Niirasen viime toukokuinen esitys piti sisällään ajatuksen Ari-Pekka Laakson siirtämisestä vakinaiseen lapsityönohjaajan virkaan, mikäli hänet valitaan muodollisen pätevyyden antavaan koulutukseen syksyllä Ari Pekka Laakso on nyt valittu varasijalle em. koulutukseen.

11 Kirkkoneuvosto Kasvatusjohtokunnan oli määrä käsitellä viran hoitamista kokouksessaan Johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä toteaa asian esittelyssä johtokunnalle seuraavasti: Nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso on lapsityönohjaajan tehtävissään hoitanut kiitettävästi laaja-alaisen lapsi- ja perhetyön erilaisia tehtäviä. Hän on paneutunut erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkotityön kehittämiseen. Päiväkotipyhäkouluja on toteutettu säännöllisesti noin 37 päiväkodissa ja joissakin päiväkodeissa kohdataan käyntikerroilla useampi ryhmä, jolloin pyhäkouluhetkiä pidetään useampia. Lapsi- ja perhetyössä on syntynyt aktiivista yhteistoimintaa Hyvinkään kaupungin päivähoidon ja perhetyön kanssa. Perhetalo Veturi aloitti elokuussa 2008 toimintansa ja olemme lapsi- ja perheyöstä mukana koordinoimassa ja suunnittelemassa Hyvinkään perheisiin kohdistuvia palveluja. Erityis-osaamisemme on kristillisten arvojen välittäminen perheitä tukevissa toiminnoissa. Ari-Pekka Laakso on tuonut persoonallaan mahdollisuuden lapsi- ja perhetyössä kohdat isät ja pojat. Hän aloitti yhteistyössä Hyvinkään kaupungin sosiaalitoimen perhetyöntekijän kanssa isä-ryhmän, joka ideoitiin perhetalo Veturin yhteistyöryhmässä. Isäryhmän tarkoitus on peilata isän roolia, iloja ja suruja. Ryhmä toimii isien vertaisryhmänä. Viime vuosina on yhteiskunnallisissa keskusteluissa ollut esillä poikien tarve nimenomaan heille suunnattuun toimintaan ja samaistumiseen aikuiseen mieheen. Ari-Pekka Laakso kokosi ja käynnisti pojille suunnatun Tarzanin pojat päiväkerhoryhmän. Ryhmän olemassaolo on saanut kiitosta lasten vanhemmilta nimenomaan poikien toiminnalliset tarpeet huomioivana kerhona. Lapsi- ja perhetyössä toimii 30 naisen työntekijäjoukko. Johtavana lapsityönohjaajana näen erittäin tärkeänä miesnäkökulman saamisen työmuotoomme. Ari-Pekka Laakso on vuodesta 1992 toiminut seurakuntamme varhaisnuorisotyöntekijänä. Jo toimiessaan varhaisnuorisotyössä Ari-Pekka Laakso teki yhteistyötä lapsi- ja perhetyömme kanssa. Hänellä on selkeät kristilliset arvot ja taito välittää niitä lapsille heidän ikänsä huomioiden. Ari-Pekka Laakso toimii lapsilähtöisesti ja pystyy vuorovaikutteiseen yhteistyöhön toisten lapsi- ja perhetyöntekijöiden kanssa. Vaikka Ari-Pekka Laakson pääsy erikoistumiskoulutukseen tammikuussa 2009 on epävarmaa, olisi seurakunnan lapsityön näkökulmasta kuitenkin hyödyllistä ja työn jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta tärkeätä, että hän voisi jatkaa lapsityönohjaajan sijaisuutta. Lapsityön toimistotiimin yhteistyö on tällä hetkellä toimivaa ja rakentavaa. Samoin Ari-Pekka Laakso on omalta osaltaan hoitanut hyvin ja kehittänyt työyhteyttä lastenohjaajiin ja eri yhteistyötahoihin kiitettävästi. Tuija Vänskä esitti kasvatusjohtokunnalle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso valitaan edelleen hoitamaan lapsityönohjaajan sijaisuutta ja että hänen tulee sitoutua suorittamaan kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot seuraavassa mahdollisessa tilanteessa.

12 Kirkkoneuvosto Kasvatusjohtokunta oli kutsuttu koolle keskiviikoksi antamaan lausuntoa asiasta. Johtokuntaa ei kuitenkaan saatu tuolloin päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston listaa lähetettäessä ei ollut tiedossa, yritetäänkö johtokuntaa saada uudelleen koolle. Kun ei ole kysymys viran vakinaisesti täyttämisestä, johtokunnan lausunto ei perustu johtosääntöön, mutta toivottava se tietysti olisi ollut. Viran hoito jatkossa on joka tapauksessa käsiteltävä, koska nykyiset sijaisuudet (Ari-Pekka Laakso/Sanna Rauhala) päättyvät vuoden lopussa. Nyt ehdotetulla toimintamallilla on olemassa tietty ristiriita viran täyttämistä koskevien virkasäännön yleisperiaatteiden kanssa. Virkasäännön mukaan virka saadaan täyttää väliaikaisesti sitä haettavaksi julistamatta, mutta virkasuhteen enimmäiskesto on tuolloin määritelty kuudeksi kuukaudeksi. Nyt esitetyn kaltaisessa virkajärjestelyssä saattaa olla olemassa omat riskinsä. Tästä huolimatta, on nyt haluttu katsoa erityisesti toimivuutta työalalla, joten virkaratkaisua esitetään tässä vaiheessa sektorin esimiesten esityksen mukaisena. Kyse on kuitenkin viroista samalla kasvatuksen sektorilla. Valitaan nuorityönohjaaja Ari-Pekka Laakso edelleen sijaisena hoitamaan lapsityönohjaajan virkaa saakka ja todetaan, että virkaan siirtämistä on mahdollista käsitellä virkaehtosopimuksen antamissa rajoissa, sitten kun hän on suorittanut kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot. Sijaisuuden edelleen hoitamiseksi kirkkoneuvosto edellyttää, että Ari-Pekka Laakso sitoutuu hankkimaan erikoistumiskoulutuksen joko nyt mahdollisesti varasijansa kautta tai seuraavassa haussa uudelleen koulutukseen pyrkien. Lapsityönohjaajan tehtävän hoitamiseen palataan seuraavan kerran, kun Ari- Pekka Laakson opiskelemaan pääsystä on tieto. Ari-Pekka Laakson palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 306 Nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakson virkavapausanomus Ari-Pekka Laakso anoo virkavapautta nuorisotyönohjaajan virastaan mikäli kirkkoneuvosto suhtautuu myönteisesti hänen sijaisuutensa jatkumiseen lapsityönohjaajan virassa. Anomus liitteenä 7. Myönnetään Ari Pekka Laaksolle virkavapautta anomuksen mukaisesti edellyttäen, että edellisen pykälän (305) päätös on myönteinen. Ari-Pekka Laaksolle myönnettiin virkavapautta anomuksen mukaisesti

13 Kirkkoneuvosto Vs. nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhalan sijaisuuden jatkaminen Nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhala on toiminut kirkkoherran päätöksellä / 15 vs. nuorisotyönohjaajana varhaisnuorisotyössä Ari-Pekka Laakson hoitaessa sijaisena lapsityönohjaajan sijaisuutta. Sanna Rauhalan sijaisuus päättyy Sanna Rauhala on valmistunut sosionomi/kirkon nuorisotyönohjaajaksi maaliskuussa Mikäli Ari-Pekka Laakson sijaisuus lapsityössä jatkuu, on Sanna Rauhala halukas jatkamaan sijaisuutta varhaisnuorisotyössä. Hän on kiitettävästi päässyt työhön sisälle ja on hyvin motivoitunut työntekijä. Vs. nuorisosihteeri Kirsi Kupiainen ja kasvatuksen vastuukappalaisen Juha Koivulahti puoltavat hänen sijaisuutensa jatkamista. Valitaan Sanna Rauhala vs. nuorisotyönohjaajaksi varhaisnuorisotyöhön , mikäli Ari-Pekka Laakso on valittu jatkamaan lapsityönohjaajan sijaisuutta ( 305). Sanna Rauhalan palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Vs. nuorisotyönohjaajaksi varhaisnuorisotyöhön Ari-Pekka Laakson virkavapauden ajaksi valittiin nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhala. Sanna Rauhalan palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. 308 Taidehankintoja Taidetoimikunnan johtosäännön 2 :ssä todetaan mm., että taidetoimikunnan tehtävänä on tehdä esitykset kirkkoneuvostolle taidehankinnoista ja isompien taideteosten sijoittamisesta. Taidetoimikunnan määräraha taidehankintoihin vuodeksi 2008 on euroa. Toimikunta on kokouksissaan ja käsitellyt taidehankintoja seurakuntaan tulleiden tarjousten sekä näyttelyvierailujen perusteella. Toimikunta on päättänyt esittää kirkkoneuvostolle seuraavia hankintoja: 1. Tekstiilitaiteilija Sirpa Kallion seurakunnalle tarjoama ryijy Sovinto, kooltaan 90 x 90, hintaan euroa, liite 8 (taiteilijan alkuperäinen hintapyyntö ryijystä oli euroa).

14 Kirkkoneuvosto Taiteilija Helvi Mustosen tarjoama pronssiveistos, Aurinkotuoli, hintaan euroa. Taiteilija pyytää veistoksesta euroa ja on ilmoittanut taidetoimikunnan kokouksen jälkeen, että hän ei myy veistosta eurolla. Seurakunta on aiemmin hankkinut Helvi Mustoselta mm. kaksi samantyylistä pronssiveistosta. Myös Sirpa Kallion tekstiilitöitä seurakuntaan on hankittu. 3. Taitelija Pekka Ryynäsen työ, joka kuvaa Hyvinkään kirkkoa sijoitettuna Lapin maisemaan. Työn hinta on 450 euroa. Työ on tällä hetkellä nähtävänä Kahvila Santrassa Hyvinkäällä. 4. Taiteilija Anniina Vainionpään työ Arvoitus hintaan 450 euroa ja lisäksi kehystämiskustannukset. 5. Eino Vesalaisen piirros Madonna hintaan 600 euroa. Taidetoimikunnan kokouksessa oli myös nähtävänä toimikunnan eräiden jäsenten valitsemana Olavi Suomelan taidenäyttelystä työ Kädet kolme. Toimikunta keskusteli työstä ja totesi mm., että teoksessa nyt oleva lasi ei ole heijastusten vuoksi kyseiseen työhön paras mahdollinen. Työn hinnaksi ilmoitettiin taidetoimikunnalle 1400 euroa + alv. Toimikunta päätti kokouksessaan, ettei se nyt esitä Suomelan työtä kirkkoneuvostolle. Kokouksen jälkeen taiteilija Suomela on ollut yhteydessä kirkkoherraan ja työn lasipinnasta ja teoksen hinnasta on edelleen keskusteltu. Kirkkoherra on keskustelun jälkeen päättänyt, että työ tuodaan kuitenkin kirkkoneuvoston arvioitavaksi. Pekka Ryynäsen työtä lukuun ottamatta myös muut työt ovat nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto suorittaa taidetoimikunnan esityksen perusteella seuraavat taidehankinnat: 1. Tekstiilitaitelija Sirpa Kallion seurakunnalle tarjoama ryijy Sovinto, hintaan euroa. 2. Taitelija Pekka Ryynäsen työ, joka kuvaa Hyvinkään kirkkoa sijoitettuna Lapin maisemaan, hintaan 450 euroa. 3. Taiteilija Anniina Vainionpään työ Arvoitus, hintaan 450 euroa ja lisäksi kehystämiskustannukset. 4. Taiteilija Eino Vesalaisen piirrostyö Madonna, hintaan 600 euroa. Kirkkoneuvosto ottaa kantaa kokouksessa nähtävänä olevaan taiteilija Olavi Suomelan työhön Kädet kolme. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti hankkia esitetyt työt 1 4 ehdotuksen mukaisesti. Samoin kirkkoneuvosto päätti keskustelun jälkeen lunastaa Olavi Suomelan työn Kädet kolme hintaan euroa.

15 Kirkkoneuvosto Kolehtisuunnitelma vuodeksi 2009 Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman (KL 2:8), joka voidaan laatia kerralla koko vuodeksi tai työkausittain. Liitteenä 9 on kolehtisuunnitelma vuodeksi Kirkkoneuvosto on v päättänyt kolehtikohteiden myöntämisessä noudatettavat periaatteet seuraavasti: 1) Kolehtikohde on kirkkohallituksen suosituslistassa 2) Kolehtikohde on ev.lut. kirkon yhteydessä toimiva järjestö 3) Kolehtikohteella on paikkakunnalla yhteistä toimintaa seurakunnan kanssa 4) Ulkomaisten kohteiden avustamisessa käytetään kirkon omia kanavia, joita ovat: Kirkon Ulkomaanapu sekä kirkon viralliset lähetysjärjestöt (SLS, SPS, SLEY, SLEF, SEKL, ELK, SANSA). Erityistilanteissa kirkkoherra voi poiketa säännöistä painavista syistä ja ilmoittaa ne kirkkoneuvostolle tiedoksi. Hyväksytään kolehtisuunnitelma ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. 310 Aamukorva-puhelinpäivystys Hyvinkään kaupungin perusturvalautakunta on lähettänyt seurakunnalle tiedoksi lautakunnan käsittelyt Aamukorva-puhelinpäivystysasiasta (16.1. ja ). Perusturvalautakunnan päätöksen mukaan Aamukorva-toiminta käynnistetään yhteistyönä perusturvakeskuksen, Hyvinkään seurakunnan ja vapaaehtoisjärjestöjen kesken alkaen, mikäli kaupunginvaltuusto osoittaa määrärahan lautakunnan talousarvioesitykseen sisällytettyyn palveluohjaajan puolikkaaseen vakanssiin järjestökeskus Onnensillassa, liite 10. Aamukorva-puhelussa on kyse lyhyestä puhelinsoitosta kotiin, jolla tarkistetaan ikääntyneen henkilön tilanne päivittäin tai sovittuina viikonpäivinä. Tarvittaessa hänet ohjataan asiantuntevan auttajan luo. Tavoitteena on ikäihmisen aktivoiminen ja turvallisuudentunteen lisääminen, jotta kotona asuminen voisi jatkua mahdollisimman pitkään.

16 Kirkkoneuvosto Aamukorva-toiminnan käynnistämisen edellytyksiä Hyvinkäällä on selvitellyt työryhmä, jossa on ollut mukana Hyvinkään seurakunnasta diakoniasihteeri Tuija Mattila, vammaisneuvostosta Liisa Rahkonen, Tuula Karhunen ja Jorma Leppänen sekä vanhusneuvostosta Sakari Suomalainen, Hilkka Häkkilä ja Kaj Gärdström, perusturvakeskuksen vanhusten ja vammaisten palveluista vammaishuollon johtaja Tuija Anttila, Sahanmäen palveluskeskuksen johtaja Anita Hursti sekä kotiutushoitaja Pirjo Pollä. Seurakunnan kanssa on sovittu, että seurakunta vastaa vapaaehtoisille soittajille järjestettävästä koulutuksesta. Koulutustilaisuuksia tullaan järjestämään 2 3 ennen toiminnan käynnistämistä. Palvelun käynnistyttyä seurakunnan diakoniatyöntekijä ja kaupungin palveluohjaaja tulevat toimimaan vapaaehtoisten soittajien työnohjaajina. Merkitään tiedoksi. Keskustelun jälkeen asia merkittiin tiedoksi. 311 Virkamääräys pastori Kimmo Hujaselle Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan myöntänyt virkavapautta pastori Anita Passilahdelle Hyvinkään seurakunnan II seurakuntapastorin virasta Anita Passilahden sijaisena vs. II seurakuntapastorina on toiminut pastori Kimmo Hujanen. Edellinen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin virkamääräys, , Kimmo Hujaselle Hyvinkään seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi on annettu tuomiokapitulin istunnossa Kirkkoherra on keskustellut Kimmo Hujasen kanssa sijaisuudesta ja hän on edelleen halukas virkaa hoitamaan. Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Kimmo Hujaselle pyydetään virkamääräystä Hyvinkään seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi Ehdotus hyväksyttiin.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano KL 10:1 :n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen (KL 10:6 ). Seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kirkkohallituksen tai kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, ei saa panna täytäntöön ennen kuin on selvitetty, ettei asiaa siirretä (KL 25:1 1-2). Edellinen kirkkovaltuuston kokous on ollut Hyväksytään kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. Ehdotus hyväksyttiin. 313 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 43/ Seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemista koskeva kirkkolain muutos Kirkkohallituksen yleiskirje 44/ Verotulojen ennusteen päivitys vuodelle 2009 Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluettelon asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 53 56/ Hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän leirityö 54. Anna-Maija Puurusen määräaikainen tehtävä (2 pv) 55. Musiikkipedagogi Elo Jaanivald vt. kanttoriksi 56. Johtavan perheneuvojan Jarno Hellströmin vuosilomamuutos Talousjohtajan päätösluettelon asialista / Sähköpostiosoitteen lakkautus, Matti Vaakanainen 137. Sähköpostiosoitteen tilaus: Lehtiö Johanna, Puhakainen Ulla-Maija ja Pietilä Eija 138. Sähköpostiosoitteen tilaus, Pukkinen Anne 139. Sääksin astianpesukoneen hankinta 140. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Sormunen Mia 141. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Pohjanraito Petra 142. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Rauhala Jyrki 143. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Latikka Laura Maria 144. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Koivulahti Juha 145. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Kari Eija 146. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Lammela Päivi 147. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Luostarinen Timo 148. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Elo Jaanivald 149. Kokemuslisäpäätös, Leskinen Erkki 150. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Hujanen Kimmo 151. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenk C 21, Koivu Arja 152. Vuosilomamuutosten hyväksyminen: Rilla Marja-Leena ja Reilio Raili 153. ATK-laitteiden ja ohjelmien hankinta Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 315 Talonmies- ja suntiotehtävien varallaolojärjestelmän jatkaminen (Lätti) Kirkkoneuvosto hyväksyi talonmiestehtävien varallaolojärjestelmän käyttöön ottamisen ( 88, , erillinen liite). Järjestelmä otettiin käyttöön lukien. Kirkkoneuvosto päätti, että menettelyn toimivuus ja saadut kokemukset tarkistetaan vuoden 2008 lopussa. Päivystystehtävät ovat jakaantuneet pääosin kahdelle suntio-talonmiehelle. Myös kaksi työntekijää on osallistunut tarvittaessa päivystysten hoitamiseen.

19 Kirkkoneuvosto Vuoden 2008 aikana päivystyspuhelimen käyttö on toiminut etukäteen toivotulla tavalla. Puheluja päivystyspuhelimeen tulee käytännössä lähes päivittäin. Kuitenkin ne tilanteet, jotka edellyttävät työntekijän tuloa työpaikalle normaalin työajan ulkopuolella ovat olleet melko harvinaisia. Yöaikaan puheluja on tullut vain muutama. Hälytyspuhelimeen on ohjattu myös kiinteistötekniikan vikahälytykset. Todetaan, että talonmies- ja suntiotehtävien varallaolojärjestelmä on toiminut etukäteen suunnitellulla tavalla. Jatketaan käytäntöä lukien päätettyjen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. 316 Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen (Lätti) Taloussäännön 13. :n mukaan Kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Tässä ohjeessa määritellään myös, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Kaikkiin ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi ihmistä. Kirkkoneuvoston vuonna 2007 hyväksymät ohjeet olivat: Laskujen tarkastus ja hyväksyminen toteutetaan siten, että tiliöintileimaan merkitään seuraavat tiedot: - asiatarkastus (vastaanotto ja asiatarkastus): täytetään työalalla tai toimintayksikössä tarvittaessa. - hyväksyminen: toimintayksikön esimies tai tehtäväalueen vastuuhenkilö hyväksyy kaikki laskut. - maksatuslupa: talousjohtaja merkitsee kaikkiin laskuihin maksatusluvan. Tarkastus- ja hyväksymiskäytäntö on perusteluta muuttaa siten, että ostolaskujen, palkkiolaskujen ja myyntilaskutustietojen käsittelymerkinnät ovat jatkossa asiatarkastus ja hyväksyminen. Yksittäisiin tapahtumiin ei kirjata enää maksatuslupaa. Päivittäisten ostolaskujen maksatuslistat ja palkkojen maksatuslistat hyväksyy edelleen talousjohtaja (eli antaa maksatusluvan ).

20 Kirkkoneuvosto Pääperiaate on se, että toimintayksikössä hankintaa käytännössä hoitanut henkilö (palvelun tai tavaran vastaanotto ja asiatarkastus) suorittaa asiatarkastuksen ja yksikön esimies vastaa hyväksymisestä. Mikäli esimies on itse hoitanut hankinnan hän suorittaa asiatarkastuksen ja hänen esimiehensä kuittaa hyväksymisen (toimintayksikön esimies on varsin usein palvelun tai tavaran varsinainen tilaaja ja ainoa, joka toimintayksikössä on perillä ko. hankinnasta). Liitteenä11 on päivitetty ehdotus laskujen hyväksymiskäytännöstä toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain. Laskujen, laskutustietojen ja saapuvien suoritusten tarkastus ja hyväksyminen toteutetaan seuraavasti: 1. Ostolaskut ja palkkiolaskut - asiatarkastus (vastaanotto ja asiatarkastus): täytetään aina työalalla tai toimintayksikössä. - hyväksyminen: toimintayksikön esimies tai tarvittaessa hänen esimiehensä hyväksyy laskut. - talousjohtaja hyväksyy ostolaskujen päivittäisten maksujen maksatuslistat ja palkkiolaskujen maksatuslistat (maksatuslupa). 2. Myyntilaskutustiedot - asiatarkastus: asiaa hoitava toimintayksikön työntekijä - hyväksyminen: toimintayksikön esimies (hinnastoihin perustuvia toistuvia palvelumaksuja ei hyväksytä erikseen; esim. leiri-, kerho-, hautaus- ja pitopalvelumaksut) - kirjanpitäjä tarkistaa/hyväksyy myyntilaskutuslistat 3. Tiliotteilla tulevat suoritukset (esim. verotilitykset, korkotulot) - asiatarkastus: kirjanpitäjä - hyväksyminen: talousjohtaja Hyväksytään laskujen hyväksymiskäytäntö toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain (liite 11). Ehdotus hyväksyttiin.

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA Nro 1/2008 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(7) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 11.2.2008 klo 18.30 19.15 Kahvi klo 18 alkaen Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) Aika: Tiistai 16.6.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Harri Hernesmaa Poistui 72 käsittelyn aikana klo 19.10 Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 65 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 2.12.2009 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 26.10.2016 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) Aika: Tiistai 9.12.2008 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola Harri Hernesmaa Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen Jari Lippo

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

N:o 9/2012. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 9/2012. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 9/2012 KOKOUSAIKA Torstai 18.10.2012 klo 18, kahvi kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Vammalan seurakuntatalo (Asemakatu 6) KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 158 159 160 161

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 22.1.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2011 1 ( 7 ) 18.3.2011 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 17.3.2011 klo 17 18.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srkneuvoston puheenjohtaja,

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.10.2012 klo 18 18.08 KOKOUSPAIKKA Vammalan seurakuntatalo, Asemakatu 6, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18-19.35 Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot