Keskiviikko Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Puumalainen Eila puheenjohtaja varajäsen poissa läsnä (18.05-) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Laine Pekka Perälahti Raimo Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ylipuutarhuri Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Jouni Pallonen Inga-Lill Rajala

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 290. Kokouksen avaus 291. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 292. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 293. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 294. Rauhannummen hautausmaan kaavan sekä käyttösuunnitelman muutos 295. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 296. Hautamuistomerkkiohjeiden hyväksyminen 297. Hyvinkään kirkon valaistuksen ja äänentoiston urakkasopimusten allekirjoitus 298. Tontin varaaminen asemankaavassa seurakuntataloa varten Yli-Jurvan alueelta 299. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta 300. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta 301. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta 302. Kirkkoneuvoston jäsenten valinta 303. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen valinta 304. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta 305. Lapsityönohjaajan viran hoitaminen 306. Nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakson virkavapausanomus 307. Vs. nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhalan sijaisuuden jatkaminen 308. Taidehankintoja 309. Kolehtisuunnitelma vuodeksi Aamukorva-puhelinpäivystys 311. Virkamääräys pastori Kimmo Hujaselle 312. Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 313. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 314. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluettelon asiat 315. Talonmies- ja suntiotehtävien varallaolojärjestelmän jatkaminen 316. Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen 317. Tilintarkastajien muistio kirkkoneuvostolle hankinnoista 318. Kirkon sähkö- ja valaistusurakan lisätyötilauksien tilausvaltuudet 319. Kehitysvammaisten työntekijöiden mahdollinen palkkaaminen tuettuun työsuhteeseen avotyötoiminnan sijasta 320. Pitopalvelun toimintaperiaatteiden tarkistaminen 321. Kirkon yhteyteen otetut 322. Virkamääräys pastori Esa Kokolle ja pastori Leena Rannalle 323. Riihimäen seurakunnan kirkkovaltuuston päätös Hyvinkään-Riihimäen perheasiainneuvottelu-keskuksen vastaanottosihteerin osa-aikaisen viran perustamisesta 324. Muita asioita 325. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 31 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 292 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouni Pallonen ja Inga-Lill Rajala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin 293 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. Virkamääräys pastori Esa Kokolle ja pastori Leena Rannalle 2. Riihimäen seurakunnan kirkkovaltuuston päätös Hyvinkään-Riihimäen perheasiain neuvottelukeskuksen osa-aikaisen vastaanottosihteerin viran perustamisesta.

4 Kirkkoneuvosto Rauhannummen hautausmaan kaavan sekä käyttösuunnitelman muutos (Husso) Hautausmaiden katselmuksen yhteydessä todettiin mahdollisuus kaavoittaa ja kunnostaa uurnahaudoille varattu alue arkkuhautapaikoiksi. Liitteenä 1 on ehdotus uudeksi hautausmaakaavaksi. Kaavaehdotuksessa uurnahauta-alueet on keskitetty samalle alueelle, lähelle kappelia. Samalla alueella on kaavaehdotukseen otettu varaus uudelle sirottelu- /muistolehtoalueelle. Uudet arkkuhaudat on sijoitettu aikaisemmin uurnahautaukseen varatulle alueelle. Arkkuhautojen järjestys noudattelee käytössä olevan arkkuhauta-alueen järjestystä. Vanhassa kaavassa uurnahautaukseen varatulle alueelle on mahdollista kaavoittaa 330 arkkuhautapaikkaa. Osa kaavoitetuista hautapaikoista varataan säilytettäville puille sekä tekniselle verkostolle. Alustavan arvion perusteella, ennen tarkemittauksia, käyttökelpoisten arkkuhautojen määrä olisi noin 290 hautaa. Alueen maaperässä on kivikerrostumia, jonka vuoksi maa täytyy vaihtaa tai seuloa koko hautaussyvyydeltä (2,1 metriä). Karkean ja jakoavan maan vuoksi muistomerkkien alle on suunniteltu betonipalkisto. Palkiston rakentamiskulut on mahdollista sisällyttää hautapaikkamaksuun. Kirkkolain 17 luvun 8 mukaisesti kirkkovaltuuston hyväksyy hautausmaakaavan sekä käyttösuunnitelman. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Esitetty kaavamuutos ei edellytä käyttösuunnitelman muutosta. Uudelleen kaavoitetuilla alueilla noudatetaan voimassa olevaa käyttösuunnitelmaa. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi uuden hautausmaakaavan liitteen 1 mukaisesti. Kirkkolain 17 luvun 8 mukaisesti kirkkovaltuuston päätös tulee alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ylipuutarhuri Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto Hautausmaiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen (Husso) Hautausmaiden käyttösuunnitelmat ovat vanhoja ja koostuvat useista eri päivityksistä. Radanrakentajien hautausmaalta puuttuu käyttösuunnitelma. Liitteenä 2 on ehdotus hautausmaiden uusiksi käyttösuunnitelmiksi. Uusiin käyttösuunnitelmiin on koottu eri aikoina laaditut käyttösuunnitelmien päivitykset. Kirkkolain 17 luvun 8 mukaisesti hautausmaiden käyttösuunnitelmat hyväksyy kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Radanrakentajien hautausmaan, Puolimatkan hautausmaan, Rauhannummen hautausmaan sekä Kytäjän hautausmaan uudet käyttösuunnitelmat liitteen 2 mukaisesti. Kirkkolain 17 luvun 8 mukaisesti kirkkovaltuuston päätös tulee alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ylipuutarhuri Markku Husso esitteli hautausmaiden käyttösuunnitelmat. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että esittelytekstissä ja käyttösuunnitelmassa Radanrakentajien hautausmaaksi kutsutun hautausmaan nimi muutetaan kuulumaan Museoviraston käyttämän nimen kanssa yhtenäiseksi, Rautatien rakentajien hautausmaaksi. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 296 Hautamuistomerkkiohjeiden hyväksyminen (Husso) Liitteenä 3 on ehdotus hautausmaiden uusiksi hautamuistomerkkiohjeiksi. Keskeiset syyt hautamuistomerkkiohjeiden uusimiselle ovat: muistomerkkeihin liittyviä määräyksiä on ollut hautausmaiden ja hautaosastojen käyttösuunnitelmissa sekä niiden useissa päivityksissä. Uudessa ohjeessa hajanaiset määräykset on koottu yhteen. osa ohjeista on peräisin ajalta, jolloin muistomerkkien koko oli hyvin rajoitettua ja näillä alueilla on tuhkahautausten lisääntymisen vuoksi erillispäätöksillä myönnetty isompia muistomerkkejä. Erillispäätöksistä on vuosien varrella muodostunut vakiintunut käytäntö lisääntyneen tuhkahautausten vuoksi muistomerkkeihin tarvitaan lisää nimitilaa

6 Kirkkoneuvosto Keskeisin muutos muistomerkkiohjeissa on aikaisempaa korkeampien muistomerkkien salliminen. Alueilla, joilla muistomerkin maksimi korkeus on ollut 50 cm tai 70 cm, uusien ohjeiden mukainen maksimikorkeus olisi 1 metri. Toinen muutosehdotus koskee seurakunnalle palautuneilla haudoilla olevia reunakiviä: tähän asti seurakunta on poistanut reunakivet mutta esityksenä on, että haudan lunastaneelle uudelle suvulle annettaisiin mahdollisuus säilyttää reunakivet. Tällä menettelyllä pyrittäisiin turvaamaan myös reunakivihautojen säilyminen tuleville sukupolville. Hyväksytään uudet muistomerkkiohjeet liitteenä 3 olevan ehdotuksen mukaisesti. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 297 Hyvinkään kirkon valaistuksen ja äänentoiston urakkasopimuksien allekirjoitus (Halme) Aikaisemmin on päätetty, että urakkasopimuksia ei voida allekirjoittaa ennen kirkkohallituksen hyväksyntää. Urakka täytyy aloittaa ja sitä ennen täytyy urakkasopimukset olla allekirjoitettu. Kirkkohallituksen yliarkkitehti ei ole kerinnyt viedä asiaa kirkkohallituksen täysistuntoon, lupauksista huolimatta. Yliarkkitehdiltä olemme saaneet kirjallisen lausunnon sähköisesti. Lausunnossaan hän ei näe mitään estettä toteuttaa urakat. Mahdolliset kirkkohallituksen täysistunnon muutokset teetetään muutostöinä. Yliarkkitehdin lausunto on liitteenä 4. Käynnistetään valaistusurakka aikaisemmin sovitun aikataulun mukaisesti ja myönnetään talousjohtajalle ja kirkkoherralle lupa allekirjoittaa sopimukset, vaikka kirkkohallituksen virallista päätöstä ei ole vielä tullut. Kirjattiin, että kirkkohallitus on käsitellyt asian istunnossaan , liite 4a. Kirkkohallituksen lausunto on myönteinen. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Kirkkoneuvosto Tontin varaaminen asemakaavassa seurakuntataloa varten Yli-Jurvan alueelta (Halme) Hyvinkäällä järjestetään asuntomessut vuonna Asemakaavaa laaditaan Kravunarkunmäelle (osa Yli-Jurvaa) ja kaupungin kaavoitusyksiköltä on tullut kysely seurakunnan kiinnostuksesta rakentaa kyseiselle alueelle, liite 5. Tämänhetkisen tiedon mukaan alueesta on kaavailtu Martin kokoista ja asukasmäärältään vastaavaa. Kaavoitusyksikkö on ehdottanut violetin väristä aluetta joka näkyy kartassa. Mustat ovat tiestöä, ympyrän kohdalle sijoitettuna olisi uusi seurakuntatalo niin sanotusti kirkko keskellä kylää. Seurakuntatalon koko voisi olla Martin seurakuntatalon kokoinen tai laajempi. Talon näkyvyys ajoväylille pitäisi olla parempi kuin Martissa. Liitteenä 5a kartat ja arviointisuunnitelma. Esitetään kirkkovaltuustolle, että Hyvinkään seurakunta pyytää kaupunkia varaamaan tontin uutta seurakuntataloa varten esitetyltä Kravunarkunmäen alueelta. Tontin tulee sijaita näkyvällä paikalla ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti, että Hyvinkään seurakunta pyytää kaupunkia varaamaan tontin uutta seurakuntataloa varten esitetyltä Kravunarkunmäen alueelta. Tontin tulee sijaita keskeisellä paikalla ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kirkkoneuvosto totesi, että tässä vaiheessa asiaa ei vielä tarvitse viedä kirkkovaltuuston käsiteltäväksi, koska on kysymys vasta kiinnostuksen osoituksesta ja pyynnöstä tontin varaamiseksi. 299 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta KJ 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi Pekka Laineen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta KJ 8:2 Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi Raimo Perälahden. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin. 301 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. KL 10:2 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra. Varapuheenjohtajan vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi Marja-Leena Virtasen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin. 302 Kirkkoneuvoston jäsenten valinta KL 10: 2 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta henkilöä. Valituilla henkilöillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 :n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Ohjesäännön 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajien lisäksi 11 jäsentä.

9 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvostoon seuraavat jäsenet: Aila Haapamäki, Taisto Heimonen, Pentti Helttunen, Reijo Huuskonen, Tuula Karhunen, Risto Nihtilä, Marja Orenius, Jouni Pallonen, Riitta Puupponen, Inga-Lill Rajala ja Marja-Leena Virtanen. KL 10a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenet vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin. 303 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen valinta KL 10:2. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 :n mukaan varapuheenjohtajan ja jäsenten vaalin jälkeen on eri vaalilla valittava heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuosiksi Hannele Karppisen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta KL 10: 2 ja kirkkoneuvoston ohjesääntö 3. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat henkilöt: Tuula Tetri, (varsinainen jäsen Aila Haapamäki), Hannu Tuunanen (Taisto Heimonen), Heikki Lepistö (Pentti Helttunen), Tapio Piilola (Reijo Huuskonen), Kyllikki Rantala (Tuula Karhunen), Matti Korpiaho (Risto Nihtilä), Eila Puumalainen (Marja Orenius), Armas Hursti (Eeva-Liisa Paananen), Juhani Tuina (Jouni Pallonen), Pirkko Ojala (Riitta Puupponen) ja Marjaana Salmi (Inga-Lill Rajala). Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin. 305 Lapsityönohjaajan viran hoitaminen Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan johtavan lapsityönohjaajan Tuija Vänskän ja silloisen vastuukappalaisen Pertti Niirasen ehdotuksen ja suosituksen perusteella sekä kirkkoneuvoston puheenjohtajan esityksestä valita nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso vt. lapsityönohjaajaksi Samassa päätöksessään kirkkoneuvosto päätti ottaa kantaa lapsityönohjaajan viran vakinaiseen täyttämiseen syksyn kuluessa. Ari-Pekka Laakso oli hoitanut sijaisena jo lukien lapsityönohjaajan virkaa Kirsi Väliheikin virkavapauden aikana (johtavan lapsityönohjaajan päätösluettelon palkkauspäätöksellä ja kirkkoherran päätösluettelon virkavapauspäätöksellä). Liitteenä 6 on asian käsittely kirkkoneuvostossa / 129. Asian esittelyssä kirkkoneuvoston listalla todettiin mm., että Tuija Vänskän ja Pertti Niirasen viime toukokuinen esitys piti sisällään ajatuksen Ari-Pekka Laakson siirtämisestä vakinaiseen lapsityönohjaajan virkaan, mikäli hänet valitaan muodollisen pätevyyden antavaan koulutukseen syksyllä Ari Pekka Laakso on nyt valittu varasijalle em. koulutukseen.

11 Kirkkoneuvosto Kasvatusjohtokunnan oli määrä käsitellä viran hoitamista kokouksessaan Johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä toteaa asian esittelyssä johtokunnalle seuraavasti: Nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso on lapsityönohjaajan tehtävissään hoitanut kiitettävästi laaja-alaisen lapsi- ja perhetyön erilaisia tehtäviä. Hän on paneutunut erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkotityön kehittämiseen. Päiväkotipyhäkouluja on toteutettu säännöllisesti noin 37 päiväkodissa ja joissakin päiväkodeissa kohdataan käyntikerroilla useampi ryhmä, jolloin pyhäkouluhetkiä pidetään useampia. Lapsi- ja perhetyössä on syntynyt aktiivista yhteistoimintaa Hyvinkään kaupungin päivähoidon ja perhetyön kanssa. Perhetalo Veturi aloitti elokuussa 2008 toimintansa ja olemme lapsi- ja perheyöstä mukana koordinoimassa ja suunnittelemassa Hyvinkään perheisiin kohdistuvia palveluja. Erityis-osaamisemme on kristillisten arvojen välittäminen perheitä tukevissa toiminnoissa. Ari-Pekka Laakso on tuonut persoonallaan mahdollisuuden lapsi- ja perhetyössä kohdat isät ja pojat. Hän aloitti yhteistyössä Hyvinkään kaupungin sosiaalitoimen perhetyöntekijän kanssa isä-ryhmän, joka ideoitiin perhetalo Veturin yhteistyöryhmässä. Isäryhmän tarkoitus on peilata isän roolia, iloja ja suruja. Ryhmä toimii isien vertaisryhmänä. Viime vuosina on yhteiskunnallisissa keskusteluissa ollut esillä poikien tarve nimenomaan heille suunnattuun toimintaan ja samaistumiseen aikuiseen mieheen. Ari-Pekka Laakso kokosi ja käynnisti pojille suunnatun Tarzanin pojat päiväkerhoryhmän. Ryhmän olemassaolo on saanut kiitosta lasten vanhemmilta nimenomaan poikien toiminnalliset tarpeet huomioivana kerhona. Lapsi- ja perhetyössä toimii 30 naisen työntekijäjoukko. Johtavana lapsityönohjaajana näen erittäin tärkeänä miesnäkökulman saamisen työmuotoomme. Ari-Pekka Laakso on vuodesta 1992 toiminut seurakuntamme varhaisnuorisotyöntekijänä. Jo toimiessaan varhaisnuorisotyössä Ari-Pekka Laakso teki yhteistyötä lapsi- ja perhetyömme kanssa. Hänellä on selkeät kristilliset arvot ja taito välittää niitä lapsille heidän ikänsä huomioiden. Ari-Pekka Laakso toimii lapsilähtöisesti ja pystyy vuorovaikutteiseen yhteistyöhön toisten lapsi- ja perhetyöntekijöiden kanssa. Vaikka Ari-Pekka Laakson pääsy erikoistumiskoulutukseen tammikuussa 2009 on epävarmaa, olisi seurakunnan lapsityön näkökulmasta kuitenkin hyödyllistä ja työn jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta tärkeätä, että hän voisi jatkaa lapsityönohjaajan sijaisuutta. Lapsityön toimistotiimin yhteistyö on tällä hetkellä toimivaa ja rakentavaa. Samoin Ari-Pekka Laakso on omalta osaltaan hoitanut hyvin ja kehittänyt työyhteyttä lastenohjaajiin ja eri yhteistyötahoihin kiitettävästi. Tuija Vänskä esitti kasvatusjohtokunnalle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso valitaan edelleen hoitamaan lapsityönohjaajan sijaisuutta ja että hänen tulee sitoutua suorittamaan kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot seuraavassa mahdollisessa tilanteessa.

12 Kirkkoneuvosto Kasvatusjohtokunta oli kutsuttu koolle keskiviikoksi antamaan lausuntoa asiasta. Johtokuntaa ei kuitenkaan saatu tuolloin päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston listaa lähetettäessä ei ollut tiedossa, yritetäänkö johtokuntaa saada uudelleen koolle. Kun ei ole kysymys viran vakinaisesti täyttämisestä, johtokunnan lausunto ei perustu johtosääntöön, mutta toivottava se tietysti olisi ollut. Viran hoito jatkossa on joka tapauksessa käsiteltävä, koska nykyiset sijaisuudet (Ari-Pekka Laakso/Sanna Rauhala) päättyvät vuoden lopussa. Nyt ehdotetulla toimintamallilla on olemassa tietty ristiriita viran täyttämistä koskevien virkasäännön yleisperiaatteiden kanssa. Virkasäännön mukaan virka saadaan täyttää väliaikaisesti sitä haettavaksi julistamatta, mutta virkasuhteen enimmäiskesto on tuolloin määritelty kuudeksi kuukaudeksi. Nyt esitetyn kaltaisessa virkajärjestelyssä saattaa olla olemassa omat riskinsä. Tästä huolimatta, on nyt haluttu katsoa erityisesti toimivuutta työalalla, joten virkaratkaisua esitetään tässä vaiheessa sektorin esimiesten esityksen mukaisena. Kyse on kuitenkin viroista samalla kasvatuksen sektorilla. Valitaan nuorityönohjaaja Ari-Pekka Laakso edelleen sijaisena hoitamaan lapsityönohjaajan virkaa saakka ja todetaan, että virkaan siirtämistä on mahdollista käsitellä virkaehtosopimuksen antamissa rajoissa, sitten kun hän on suorittanut kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot. Sijaisuuden edelleen hoitamiseksi kirkkoneuvosto edellyttää, että Ari-Pekka Laakso sitoutuu hankkimaan erikoistumiskoulutuksen joko nyt mahdollisesti varasijansa kautta tai seuraavassa haussa uudelleen koulutukseen pyrkien. Lapsityönohjaajan tehtävän hoitamiseen palataan seuraavan kerran, kun Ari- Pekka Laakson opiskelemaan pääsystä on tieto. Ari-Pekka Laakson palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 306 Nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakson virkavapausanomus Ari-Pekka Laakso anoo virkavapautta nuorisotyönohjaajan virastaan mikäli kirkkoneuvosto suhtautuu myönteisesti hänen sijaisuutensa jatkumiseen lapsityönohjaajan virassa. Anomus liitteenä 7. Myönnetään Ari Pekka Laaksolle virkavapautta anomuksen mukaisesti edellyttäen, että edellisen pykälän (305) päätös on myönteinen. Ari-Pekka Laaksolle myönnettiin virkavapautta anomuksen mukaisesti

13 Kirkkoneuvosto Vs. nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhalan sijaisuuden jatkaminen Nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhala on toiminut kirkkoherran päätöksellä / 15 vs. nuorisotyönohjaajana varhaisnuorisotyössä Ari-Pekka Laakson hoitaessa sijaisena lapsityönohjaajan sijaisuutta. Sanna Rauhalan sijaisuus päättyy Sanna Rauhala on valmistunut sosionomi/kirkon nuorisotyönohjaajaksi maaliskuussa Mikäli Ari-Pekka Laakson sijaisuus lapsityössä jatkuu, on Sanna Rauhala halukas jatkamaan sijaisuutta varhaisnuorisotyössä. Hän on kiitettävästi päässyt työhön sisälle ja on hyvin motivoitunut työntekijä. Vs. nuorisosihteeri Kirsi Kupiainen ja kasvatuksen vastuukappalaisen Juha Koivulahti puoltavat hänen sijaisuutensa jatkamista. Valitaan Sanna Rauhala vs. nuorisotyönohjaajaksi varhaisnuorisotyöhön , mikäli Ari-Pekka Laakso on valittu jatkamaan lapsityönohjaajan sijaisuutta ( 305). Sanna Rauhalan palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Vs. nuorisotyönohjaajaksi varhaisnuorisotyöhön Ari-Pekka Laakson virkavapauden ajaksi valittiin nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhala. Sanna Rauhalan palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. 308 Taidehankintoja Taidetoimikunnan johtosäännön 2 :ssä todetaan mm., että taidetoimikunnan tehtävänä on tehdä esitykset kirkkoneuvostolle taidehankinnoista ja isompien taideteosten sijoittamisesta. Taidetoimikunnan määräraha taidehankintoihin vuodeksi 2008 on euroa. Toimikunta on kokouksissaan ja käsitellyt taidehankintoja seurakuntaan tulleiden tarjousten sekä näyttelyvierailujen perusteella. Toimikunta on päättänyt esittää kirkkoneuvostolle seuraavia hankintoja: 1. Tekstiilitaiteilija Sirpa Kallion seurakunnalle tarjoama ryijy Sovinto, kooltaan 90 x 90, hintaan euroa, liite 8 (taiteilijan alkuperäinen hintapyyntö ryijystä oli euroa).

14 Kirkkoneuvosto Taiteilija Helvi Mustosen tarjoama pronssiveistos, Aurinkotuoli, hintaan euroa. Taiteilija pyytää veistoksesta euroa ja on ilmoittanut taidetoimikunnan kokouksen jälkeen, että hän ei myy veistosta eurolla. Seurakunta on aiemmin hankkinut Helvi Mustoselta mm. kaksi samantyylistä pronssiveistosta. Myös Sirpa Kallion tekstiilitöitä seurakuntaan on hankittu. 3. Taitelija Pekka Ryynäsen työ, joka kuvaa Hyvinkään kirkkoa sijoitettuna Lapin maisemaan. Työn hinta on 450 euroa. Työ on tällä hetkellä nähtävänä Kahvila Santrassa Hyvinkäällä. 4. Taiteilija Anniina Vainionpään työ Arvoitus hintaan 450 euroa ja lisäksi kehystämiskustannukset. 5. Eino Vesalaisen piirros Madonna hintaan 600 euroa. Taidetoimikunnan kokouksessa oli myös nähtävänä toimikunnan eräiden jäsenten valitsemana Olavi Suomelan taidenäyttelystä työ Kädet kolme. Toimikunta keskusteli työstä ja totesi mm., että teoksessa nyt oleva lasi ei ole heijastusten vuoksi kyseiseen työhön paras mahdollinen. Työn hinnaksi ilmoitettiin taidetoimikunnalle 1400 euroa + alv. Toimikunta päätti kokouksessaan, ettei se nyt esitä Suomelan työtä kirkkoneuvostolle. Kokouksen jälkeen taiteilija Suomela on ollut yhteydessä kirkkoherraan ja työn lasipinnasta ja teoksen hinnasta on edelleen keskusteltu. Kirkkoherra on keskustelun jälkeen päättänyt, että työ tuodaan kuitenkin kirkkoneuvoston arvioitavaksi. Pekka Ryynäsen työtä lukuun ottamatta myös muut työt ovat nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto suorittaa taidetoimikunnan esityksen perusteella seuraavat taidehankinnat: 1. Tekstiilitaitelija Sirpa Kallion seurakunnalle tarjoama ryijy Sovinto, hintaan euroa. 2. Taitelija Pekka Ryynäsen työ, joka kuvaa Hyvinkään kirkkoa sijoitettuna Lapin maisemaan, hintaan 450 euroa. 3. Taiteilija Anniina Vainionpään työ Arvoitus, hintaan 450 euroa ja lisäksi kehystämiskustannukset. 4. Taiteilija Eino Vesalaisen piirrostyö Madonna, hintaan 600 euroa. Kirkkoneuvosto ottaa kantaa kokouksessa nähtävänä olevaan taiteilija Olavi Suomelan työhön Kädet kolme. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti hankkia esitetyt työt 1 4 ehdotuksen mukaisesti. Samoin kirkkoneuvosto päätti keskustelun jälkeen lunastaa Olavi Suomelan työn Kädet kolme hintaan euroa.

15 Kirkkoneuvosto Kolehtisuunnitelma vuodeksi 2009 Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman (KL 2:8), joka voidaan laatia kerralla koko vuodeksi tai työkausittain. Liitteenä 9 on kolehtisuunnitelma vuodeksi Kirkkoneuvosto on v päättänyt kolehtikohteiden myöntämisessä noudatettavat periaatteet seuraavasti: 1) Kolehtikohde on kirkkohallituksen suosituslistassa 2) Kolehtikohde on ev.lut. kirkon yhteydessä toimiva järjestö 3) Kolehtikohteella on paikkakunnalla yhteistä toimintaa seurakunnan kanssa 4) Ulkomaisten kohteiden avustamisessa käytetään kirkon omia kanavia, joita ovat: Kirkon Ulkomaanapu sekä kirkon viralliset lähetysjärjestöt (SLS, SPS, SLEY, SLEF, SEKL, ELK, SANSA). Erityistilanteissa kirkkoherra voi poiketa säännöistä painavista syistä ja ilmoittaa ne kirkkoneuvostolle tiedoksi. Hyväksytään kolehtisuunnitelma ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. 310 Aamukorva-puhelinpäivystys Hyvinkään kaupungin perusturvalautakunta on lähettänyt seurakunnalle tiedoksi lautakunnan käsittelyt Aamukorva-puhelinpäivystysasiasta (16.1. ja ). Perusturvalautakunnan päätöksen mukaan Aamukorva-toiminta käynnistetään yhteistyönä perusturvakeskuksen, Hyvinkään seurakunnan ja vapaaehtoisjärjestöjen kesken alkaen, mikäli kaupunginvaltuusto osoittaa määrärahan lautakunnan talousarvioesitykseen sisällytettyyn palveluohjaajan puolikkaaseen vakanssiin järjestökeskus Onnensillassa, liite 10. Aamukorva-puhelussa on kyse lyhyestä puhelinsoitosta kotiin, jolla tarkistetaan ikääntyneen henkilön tilanne päivittäin tai sovittuina viikonpäivinä. Tarvittaessa hänet ohjataan asiantuntevan auttajan luo. Tavoitteena on ikäihmisen aktivoiminen ja turvallisuudentunteen lisääminen, jotta kotona asuminen voisi jatkua mahdollisimman pitkään.

16 Kirkkoneuvosto Aamukorva-toiminnan käynnistämisen edellytyksiä Hyvinkäällä on selvitellyt työryhmä, jossa on ollut mukana Hyvinkään seurakunnasta diakoniasihteeri Tuija Mattila, vammaisneuvostosta Liisa Rahkonen, Tuula Karhunen ja Jorma Leppänen sekä vanhusneuvostosta Sakari Suomalainen, Hilkka Häkkilä ja Kaj Gärdström, perusturvakeskuksen vanhusten ja vammaisten palveluista vammaishuollon johtaja Tuija Anttila, Sahanmäen palveluskeskuksen johtaja Anita Hursti sekä kotiutushoitaja Pirjo Pollä. Seurakunnan kanssa on sovittu, että seurakunta vastaa vapaaehtoisille soittajille järjestettävästä koulutuksesta. Koulutustilaisuuksia tullaan järjestämään 2 3 ennen toiminnan käynnistämistä. Palvelun käynnistyttyä seurakunnan diakoniatyöntekijä ja kaupungin palveluohjaaja tulevat toimimaan vapaaehtoisten soittajien työnohjaajina. Merkitään tiedoksi. Keskustelun jälkeen asia merkittiin tiedoksi. 311 Virkamääräys pastori Kimmo Hujaselle Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan myöntänyt virkavapautta pastori Anita Passilahdelle Hyvinkään seurakunnan II seurakuntapastorin virasta Anita Passilahden sijaisena vs. II seurakuntapastorina on toiminut pastori Kimmo Hujanen. Edellinen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin virkamääräys, , Kimmo Hujaselle Hyvinkään seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi on annettu tuomiokapitulin istunnossa Kirkkoherra on keskustellut Kimmo Hujasen kanssa sijaisuudesta ja hän on edelleen halukas virkaa hoitamaan. Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Kimmo Hujaselle pyydetään virkamääräystä Hyvinkään seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi Ehdotus hyväksyttiin.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano KL 10:1 :n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen (KL 10:6 ). Seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kirkkohallituksen tai kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, ei saa panna täytäntöön ennen kuin on selvitetty, ettei asiaa siirretä (KL 25:1 1-2). Edellinen kirkkovaltuuston kokous on ollut Hyväksytään kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. Ehdotus hyväksyttiin. 313 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 43/ Seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemista koskeva kirkkolain muutos Kirkkohallituksen yleiskirje 44/ Verotulojen ennusteen päivitys vuodelle 2009 Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluettelon asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 53 56/ Hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän leirityö 54. Anna-Maija Puurusen määräaikainen tehtävä (2 pv) 55. Musiikkipedagogi Elo Jaanivald vt. kanttoriksi 56. Johtavan perheneuvojan Jarno Hellströmin vuosilomamuutos Talousjohtajan päätösluettelon asialista / Sähköpostiosoitteen lakkautus, Matti Vaakanainen 137. Sähköpostiosoitteen tilaus: Lehtiö Johanna, Puhakainen Ulla-Maija ja Pietilä Eija 138. Sähköpostiosoitteen tilaus, Pukkinen Anne 139. Sääksin astianpesukoneen hankinta 140. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Sormunen Mia 141. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Pohjanraito Petra 142. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Rauhala Jyrki 143. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Latikka Laura Maria 144. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Koivulahti Juha 145. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Kari Eija 146. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Lammela Päivi 147. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Luostarinen Timo 148. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Elo Jaanivald 149. Kokemuslisäpäätös, Leskinen Erkki 150. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Hujanen Kimmo 151. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenk C 21, Koivu Arja 152. Vuosilomamuutosten hyväksyminen: Rilla Marja-Leena ja Reilio Raili 153. ATK-laitteiden ja ohjelmien hankinta Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 315 Talonmies- ja suntiotehtävien varallaolojärjestelmän jatkaminen (Lätti) Kirkkoneuvosto hyväksyi talonmiestehtävien varallaolojärjestelmän käyttöön ottamisen ( 88, , erillinen liite). Järjestelmä otettiin käyttöön lukien. Kirkkoneuvosto päätti, että menettelyn toimivuus ja saadut kokemukset tarkistetaan vuoden 2008 lopussa. Päivystystehtävät ovat jakaantuneet pääosin kahdelle suntio-talonmiehelle. Myös kaksi työntekijää on osallistunut tarvittaessa päivystysten hoitamiseen.

19 Kirkkoneuvosto Vuoden 2008 aikana päivystyspuhelimen käyttö on toiminut etukäteen toivotulla tavalla. Puheluja päivystyspuhelimeen tulee käytännössä lähes päivittäin. Kuitenkin ne tilanteet, jotka edellyttävät työntekijän tuloa työpaikalle normaalin työajan ulkopuolella ovat olleet melko harvinaisia. Yöaikaan puheluja on tullut vain muutama. Hälytyspuhelimeen on ohjattu myös kiinteistötekniikan vikahälytykset. Todetaan, että talonmies- ja suntiotehtävien varallaolojärjestelmä on toiminut etukäteen suunnitellulla tavalla. Jatketaan käytäntöä lukien päätettyjen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. 316 Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytännön tarkistaminen (Lätti) Taloussäännön 13. :n mukaan Kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Tässä ohjeessa määritellään myös, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Kaikkiin ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi ihmistä. Kirkkoneuvoston vuonna 2007 hyväksymät ohjeet olivat: Laskujen tarkastus ja hyväksyminen toteutetaan siten, että tiliöintileimaan merkitään seuraavat tiedot: - asiatarkastus (vastaanotto ja asiatarkastus): täytetään työalalla tai toimintayksikössä tarvittaessa. - hyväksyminen: toimintayksikön esimies tai tehtäväalueen vastuuhenkilö hyväksyy kaikki laskut. - maksatuslupa: talousjohtaja merkitsee kaikkiin laskuihin maksatusluvan. Tarkastus- ja hyväksymiskäytäntö on perusteluta muuttaa siten, että ostolaskujen, palkkiolaskujen ja myyntilaskutustietojen käsittelymerkinnät ovat jatkossa asiatarkastus ja hyväksyminen. Yksittäisiin tapahtumiin ei kirjata enää maksatuslupaa. Päivittäisten ostolaskujen maksatuslistat ja palkkojen maksatuslistat hyväksyy edelleen talousjohtaja (eli antaa maksatusluvan ).

20 Kirkkoneuvosto Pääperiaate on se, että toimintayksikössä hankintaa käytännössä hoitanut henkilö (palvelun tai tavaran vastaanotto ja asiatarkastus) suorittaa asiatarkastuksen ja yksikön esimies vastaa hyväksymisestä. Mikäli esimies on itse hoitanut hankinnan hän suorittaa asiatarkastuksen ja hänen esimiehensä kuittaa hyväksymisen (toimintayksikön esimies on varsin usein palvelun tai tavaran varsinainen tilaaja ja ainoa, joka toimintayksikössä on perillä ko. hankinnasta). Liitteenä11 on päivitetty ehdotus laskujen hyväksymiskäytännöstä toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain. Laskujen, laskutustietojen ja saapuvien suoritusten tarkastus ja hyväksyminen toteutetaan seuraavasti: 1. Ostolaskut ja palkkiolaskut - asiatarkastus (vastaanotto ja asiatarkastus): täytetään aina työalalla tai toimintayksikössä. - hyväksyminen: toimintayksikön esimies tai tarvittaessa hänen esimiehensä hyväksyy laskut. - talousjohtaja hyväksyy ostolaskujen päivittäisten maksujen maksatuslistat ja palkkiolaskujen maksatuslistat (maksatuslupa). 2. Myyntilaskutustiedot - asiatarkastus: asiaa hoitava toimintayksikön työntekijä - hyväksyminen: toimintayksikön esimies (hinnastoihin perustuvia toistuvia palvelumaksuja ei hyväksytä erikseen; esim. leiri-, kerho-, hautaus- ja pitopalvelumaksut) - kirjanpitäjä tarkistaa/hyväksyy myyntilaskutuslistat 3. Tiliotteilla tulevat suoritukset (esim. verotilitykset, korkotulot) - asiatarkastus: kirjanpitäjä - hyväksyminen: talousjohtaja Hyväksytään laskujen hyväksymiskäytäntö toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain (liite 11). Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16. poissa

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2009 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 14.1.2009 klo 18.30 19.20 Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16 Ahola Mervi

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA Nro 1/2008 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(7) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 11.2.2008 klo 18.30 19.15 Kahvi klo 18 alkaen Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Punkaharjun kappeliseurakunta kappelineuvoston kokous 6 /

Punkaharjun kappeliseurakunta kappelineuvoston kokous 6 / PUNKAHARJUN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6/2017 KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.10.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Punkaharjun seurakuntatalo KOKOUKSEN OSALLISTUJAT Jäsenet Läsnä (Varajäsenet)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2015 1 22.1.2015 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.1.2015 AIKA torstaina 29.1.2015 klo 16.30-17.20 PAIKKA Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.11.2017 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA: Vanha pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Marjatta vara Esa Vuorenmaa Ihanamäki Johanna Koivumäki Anu 109-116 poistui klo 20:45 Koivunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1 Kokousaika: Ti 30.5.2017 klo 19.00, tai välittömästi kirkkovaltuuston kokouksen päätyttyä Kokouspaikka: Lopen kirkon seurakuntasali,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 27.1.2016 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokous 8/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika torstaina 29.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali I, Kirkkotie 2, Hartola Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot