KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/ Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: klo Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa. Alla on luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista. HAKEMISTO KN 125 Laillisuus ja päätösvaltaisuus KN 126 Pöytäkirjan tarkastajien valinta KN 127 Esityslistan hyväksyminen KN 128 Tiedotuksia KN 129 Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösluettelot KN 130 Johtokuntien kokousten pöytäkirjat KN 131 Hakoniemen leirikeskuksen maksut KN 132 Hautaustoimen maksut KN 133 Hautainhoitomaksujen vahvistaminen KN 134 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille KN 135 Kirkkovaltuuston kokous KN 136 Suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista KN 137 Talouspäällikön ilmoitus irtisanoutumisesta KN 138 Talouspäällikön viran ilmoittaminen haettavaksi KN 139 Kirkkoneuvoston kokoontumiset vuonna 2014 KN 140 Salassa pidettävä asia KN 141 Ilmoitusasiat KN 142 Muutoksenhaku Kankaanpäässä Keijo Rainerma, kirkkoherra

2 2 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1 Aika: klo Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Läsnä: Keijo Rainerma puheenjohtaja Ulla Suontausta varapuheenjohtaja Raili Kunnaspuro jäsen Pauli Lanne jäsen Erkki Lilja jäsen Esko Luoma jäsen Laila Ryynänen jäsen Tapani Torpo jäsen Virpi Vuorenmaa jäsen Pasi Rajala varajäsen Salli Kiviniemi varajäsen Jari Koskela kv:n puheenjohtaja klo Anssi Joutsenlahti kv:n varapuheenjohtaja klo Erkki Ylikoski sihteeri, esittelijä Poissa: Jarmo Lehtilä jäsen Helena Tuomala jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KN 125 Kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu postitse kokouskutsu sekä kokouksen esityslista liitteineen Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4) Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KN 126 Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

3 3 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Lilja ja Esko Luoma. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KN 127 Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista on myös kokouksen työjärjestys. Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. TIEDOTUKSIA KN 128 Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa Internetissä Suomen evankelisluterilaisen kirkon keskushallinnon kotisivuilla osoitteessa sekä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirjeet osoitteessa edelleen siirtyen valikkopolkua Tuomiokapituli / Hallinto / Kiertokirjeet / (kiertokirjeet halutulta vuodelta) 1. Kirkkohallituksen yleiskirje 14/ Vuoden 2014 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle 2. Kirkkohallituksen yleiskirje 15/ Kirkon säädöskokoelma nro 112 piispainkokouksen päätös lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista tai koulutuksesta annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta 3. Kirkkohallituksen yleiskirje 16/ Kirkon säädöskokoelma nro 113 piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista 4. Kirkkohallituksen yleiskirje 17/ Kirkon säädöskokoelma nro 114 piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta 5. Kirkkohallituksen yleiskirje 18/ Seurakuntarakenteiden kehittäminen uusi seurakuntayhtymä Kirkkohallituksen yleiskirje 19/ Kanttorinvirkaan kelpoistavia tutkintoja koskevien säädösten soveltamisohje

4 4 7. Kirkkohallituksen yleiskirje 20/ Lapsen oikeuksien päivä liputuspäiväksi 8. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 15/ Kirkon sopimusratkaisu vuosille Verotulokertymä 11/2013 Merkitään edellä mainitut tiedotukset kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy niihin liittyvät toimenpiteet. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSLUETTELOT KN 129 Kirkkolain 4 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohjetai johtosäännössä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittuja asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena. Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää 4 :ssä mainitun luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkoherran ja talouspäällikön ratkaisuvalta on määritelty Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun pykälissä 11 ja 12. Viranhaltijoiden on pidettävä päätösluetteloa edellä mainittuihin ohjesäännön kohtiin perustuvista ratkaisuistaan ohjesäännön 4 luvun 13 :n mukaisesti. Kirkkoherran päätösluettelo, ( 27/2013) ja talouspäällikön päätösluettelo, ( 25-26/2013) lähetetään tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille. Merkitään kirkkoherran päätösluettelo, ( 27/2013) ja talouspäällikön päätösluettelo ( 25-26/2013) kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy päätöksiin liittyvät toimenpiteet sekä päättää, että se ei siirrä viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 JOHTOKUNTIEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT 5 KN 130 Johtokunnat ovat pitäneet kokouksiaan seuraavasti: Musiikkityön johtokunta Kopiot johtokuntien pöytäkirjoista lähetetään oheisena. KL 10:5 mukaan kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää johtokunnan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto päätti jättää musiikkityön johtokunnan pöytäkirjan käsittelyn pöydälle edellisessä kokouksessaan. Kh:n Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi musiikkityön johtokunnan pöytäkirja. Kirkkoneuvosto toteaa, ettei se käytä kirkkolain mukaista siirto-oikeuttaan johtokuntien pöytäkirjoista ilmeneviin päätöksiin. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. HAKONIEMEN LEIRIKESKUKSEN MAKSUT KN 131 Hakoniemen leirikeskuksessa perittävät maksut ovat olleet voimassa lukien, joten tässä vaiheessa on syytä suorittaa maksujen tarkistus. Uudessa ehdotuksessa on maksuja korotettu noin 5 %. Lisäksi on joidenkin maksujen keskinäisiä suhteita tarkistettu ja pyritty saamaan maksut oikeaan suhteeseen keskenään. Esityslistan liitteenä on ehdotus uusiksi maksuiksi. Uudet maksut ehdotetaan otettavaksi käyttöön lukien. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Hakoniemen leirikeskuksessa perittävät maksut liitteenä olevan hinnaston mukaisena lukien. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Liite 6/2013. HAUTAUSTOIMEN MAKSUT KN 132 Hautaustoimen maksut ovat olleet voimassa hautasijamaksujen osalta lukien sekä hautausmaksujen osalta

6 Uusi hautaustoimilaki tuli voimaan Uudessa laissa määrätään, että Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan. Hautaustoimessa perittyjen maksujen tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. Muiden kuntien asukkaille voidaan määrätä eri hinnat kuin oman kunnan asukkaille. Seurakunta voi kuitenkin myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen hautaustoimen maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani. Maksuvapautus voi koskea myös edellä tarkoitetun henkilön puolisoa. Hautasijamaksuista päättää kirkkovaltuusto, niitä ei esitetä nyt tarkistettavaksi. Esityslistan liitteenä on ehdotus uusiksi hautaustoimen maksuiksi sekä voimassa olevat maksut. 6 Kirkkoneuvosto hyväksyy hautausmaksut, siihen liittyvät vuokrat sekä lisätöiden hinnat liitteen mukaisina lukien. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti siten muutettuna, että sotaveteraanit ja sota-alueella toimineet naiset saavat 160 euron vähennyksen hautausmaksusta. Liite 7/2013. HAUTAINHOITOMAKSUJEN VAHVISTAMINEN KN 133 Tällä hetkellä voimassa olevat hautainhoitomaksut kirkkoneuvosto on vahvistanut Kirkkoneuvosto vahvisti silloin myös suurempien hauta-alueitten hinnan perusteena olevat kertoimet. Viiden ja kymmenen vuoden hoitohintojen kertoimet ovat olleet sellaiset, että pääomalle lasketaan 4 %:n korko ja inflaatiokerroin on 3 %. Hoidon sisältö: Kevätsiivous, kevätlannoitus, maan muokkaus + lisämulta, uudet hoidot mullanvaihto kokonaan, istutuslaatikot kuivilla ja juuristoisilla alueilla lainaksi, kasvinsuojelu, kivien pesu 1-2 kertaa kesässä, hiekkahautojen kunnostus keväällä, kivien suoristus, kukkien tuenta, kukkien nypintä joka toinen viikko, rikkaruohojen poisto, nurmen kunnostus, perennojen ja pensaiden leikkaus, perennojen jakaminen, ruohon trimmaus kivien ympäriltä, kastelu tarpeen mukaan, lannoituskastelu 2 x kesässä, syyssiivous. Esityslistan liitteenä on ehdotus uusiksi hoitohinnoiksi sekä voimassa oleva hoitohinnasto.

7 7 Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautojen kesähoitohinnat sekä 5 ja 10 vuodeksi kertakaikkiset hoitomaksut oheisten liitteitten mukaisena noudatettavaksi lukien. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Liite 8/2013. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE KN 134 Seurakunnan vuoden 2014 talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille on valmisteltu johtokunnissa ja taloustoimistossa. Talousarvioehdotus perusteluineen ja liitteineen on esityslistan liitteenä. Kokouksessa kirkkoneuvoston jäsenille selostetaan tarkemmin talousarvioehdotusta ja siihen liittyviä asioita. Ehdotuksen ulkoisten menojen kokonaissumma on rahoitus- ja investointiosineen yhteensä euroa ja tulojen osalta euroa jakautuen seuraavasti: Menot Tulot Käyttötalousosa Verotulot/verotuskustannukset Tuloslaskelmaosan muut erät Poistot Yhteensä Investointiosa Yhteensä Käyttötalousosan nettomenoissa (toimintakatteessa) on kasvua kuluvan vuoden talousarvion mukaisista menoista euroa eli 1,4 %. Vuoden 2014 talousarviossa vuosikatteen arvioidaan olevan euroa ylijäämäinen, jolloin se on vuoden 2014 poistojen suuruinen. Vuoden 2014 talousarvio on tulojen ja menojen osalta tasapainossa. Talousarvion valmistumiseen mennessä seurakuntakeskuksen mahdollisen peruskorjaus- ja laajennushankkeen I-vaiheen kokonaiskustannusarvio ei vielä ole käytettävissä, joten sen vaatimat määrärahat ja rahoitustarpeet esitetään kirkkovaltuustolle vuoden 2014 aikana. Talousarvio ei sisällä tässä vaiheessa otettavaksi lainaa, mutta lainan ottaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi seurakuntakeskuksen mahdollisen peruskorjaushankkeen edetessä.

8 Talousarvioehdotus perustuu siihen, että kirkollisverona kannetaan yhteensä euroa. Ehdotuksessa oleva verotulojen arviointi perustuu vuoden 2013 yhdeksän kuukauden verokertymiin. Talousarvioehdotuksen sisältöön liittyviä asioita on selvitelty talousarvioehdotuksen liitteissä ja muissa perusteluissa. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus Vuodelle 2014 hautainhoitorahaston talousarvioehdotus on esitetty omana kokonaisuutenaan erillään seurakunnan talousarvioehdotuksesta talousarvioehdotusasiakirjan lopussa. Hautainhoitorahaston kirjanpito on eriytetty seurakunnan kirjanpidosta omaksi kirjanpidokseen vuoden 2010 aikana. Hautainhoitorahaston menot Hautainhoitorahaston tulot Hautainhoitorahaston tulos v Hautainhoitorahaston alijäämä katetaan taseessa olevasta hautainhoitorahaston aikaisemmilta tilikausilta kertyneistä ylijäämillä ja vuonna 2008 myydyn asunto-osakkeen myyntivoitolla. 8 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi oheisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Talousarvio perustuu 1,7 %:n tuloveroprosenttiin. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen eri osien yhteissumma on tulojen osalta euroa ja menojen osalta euroa, mikä kokonaissummana sisältää investointeja varten euroa. Kirkkoneuvosto päättää lisäksi esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seurakunnan talousarvioehdotuksen erillisenä osana hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 sekä hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksessa arvioidut tulot ovat yhteensä euroa ja menot yhteensä euroa. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti tehdä talousarvioesitykseen teknisiä tarkennuksia. Keskusteltaessa talousarvioavustuksista Erkki Ylikoski ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui. Pöytäkirjaa kohdassa Talousarvioavustukset 2014 piti Ulla Suontausta. 260 Lähetystyö: Ulla Suontausta ehdotti, että lähetystyön talousarvioavustukset 2014 jaetaan samoin kuin vuonna Pauli Lanne ja Erkki Lilja kannattivat Suontaustan tekemää ehdotusta. Esko Luoma kannatti esityslistan ehdotusta. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA: 5 (Rainerma, Kunnaspuro, Torpo, Luoma, Kiviniemi)

9 EI: 6 (Suontausta, Lanne, Rajala, Lilja, Ryynänen, Vuorenmaa) Äänestyksen perusteella Ulla Suontaustan ehdotus on tullut kirkkoneuvoston päätökseksi. Muita muutoksia Talousarvioavustuksiin ei tullut. Muilta osin talousarvioesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 9 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS KN 135 Kirkkovaltuuston kokous pidetään maanantaina klo Ravintola Fantasian tiloissa, Kuninkaanlähteenkatu 8. Kokouksessa kirkkovaltuusto käsittelee seuraavat asiat: 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3. Työjärjestyksen hyväksyminen 4. Lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen 5. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Ilmoitusasiat 7. Muutoksenhaku Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi pidettävän kirkkovaltuuston kokouksen asialista. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. SUUNNITELMA PÄIVÄJUMALANPALVELUKSISSA KANNETTAVISTA KOLEHDEISTA VUONNA 2014 KN 136 Kh:n Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista kirkkohallitus ei ole määrännyt. (KJ 2:8) Yleiskirjeessä 13/2013 ( ) kirkkohallitus on määrännyt vuonna 2014 koottavista päiväjumalanpalveluskolehdeista. Lisäksi kolehtisuunnitelmaan on sijoitettu hiippakunnalliseen toimintaan kannettavat kolehdit. Seurakunnassa päätettäväksi jää siten 24 päiväjumalanpalveluksen kolehtia. Näissä on pyritty huomioimaan seurakunnan omat työalat ja nimikkolähetystyön kohteet sekä kirkkohallituksen kolehtisuosituksia. Päiväjumalanpalveluskolehtien lisäksi oheisessa suunnitelmassa on ehdotus myös joissakin muissa vakiintuneissa jumalanpalveluksen luonteisissa tilaisuuksissa kuten kiirastorstain ja jouluaaton tilaisuuksissa koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtisuunnitelman vuodelle 2014 niiltä osin kuin kirkkohallitus ei ole koottavien kolehtien kohteesta päättänyt. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää antaa kirkkoherralle oikeuden perustellusta syystä poiketa kolehtisuunnitelmasta.

10 10 Asiasta käydyssä keskustelussa Ulla Suontausta ehdotti, että kolehtisuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallituksen kautta 2.3. Kankaanpään seurakunnan vanhustyöhön diakoniatyön kautta Laila Ryynänen ja Pauli Lanne kannattivat Suontaustan tekemää ehdotusta. Keijo Rainerma ehdotti, että kolehtisuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallituksen kautta Tapani Torpo kannatti Rainerman tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua ehdotusta, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen, jossa Rainerman tekemän ehdotuksen kannalla olevat äänestävät JAA ja Suontaustan tekemän ehdotuksen kannalla olevat EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Rainerma, Luoma, Torpo, Kunnaspuro) sekä 7 EI-ääntä (Suontausta, Lanne, Rajala, Lilja, Ryynänen, Vuorenmaa, Kiviniemi). Puheenjohtaja totesi Suontausta tekemän ehdotuksen tulleen kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 9/2013. TALOUSPÄÄLLIKÖN ILMOITUS IRTISANOUTUMISESTA KN 137 Vt. talouspäällikkö Erkki Ylikoski ilmoittaa kirjeellään eroavansa Kankaanpään seurakunnan talouspäällikön (vt) virasta lukien. Hänellä on pitämättömiä lomia siten, että viimeinen työpäivä on Kankaanpään seurakunnan talouspäällikön viran tultua avoimeksi on sosionomi Erkki Ylikoski toiminut vt. talouspäällikkönä lähtien. Kirkkoneuvosto on päättänyt / 78, että viranhoito jatkuu saakka. Ennen eläkkeelle jäämistään Ylikoski toimi seurakunnan talouspäällikkönä vuosina Kuntien ja seurakuntien liitosselvitykset jatkuvat ja seurakuntien yhdistymishankkeet pysynevät vireillä myös Pohjois-Satakunnassa. Seurakuntien yhdistymiset merkitsevät yleensä myös henkilöstöjärjestelyjä. Tämä on ollut syynä siihen, että virkaa ei ole täytetty vakinaisesti. Kokeneen ja Kankaanpään seurakunnan hyvin tuntevan hallinto- ja talousosaajan jättäessä tehtävän, on talouspäällikön viran vakinainen täyttäminen otettava uudelleen tarkasteltavaksi.

11 11 Kh:n Kirkkoneuvosto myöntää Erkki Ylikoskelle eron vt. talouspäällikön tehtävästä lukien. Kirkkoneuvosto lausuu lämpimän kiitoksen hyvin tehdystä työstä. Talouspäällikkö poistui käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjaa piti Ulla Suontausta. TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN ILMOITTAMINEN HAETTAVAKSI KN 138 Kankaanpään seurakunnan talouspäällikön viran tultua avoimeksi, on sosionomi Erkki Ylikoski toiminut virkaa tekevänä talouspäällikkönä lukien. Kirkkoneuvosto päätti / 78, että viranhoito jatkuu saakka. Kirjeellään Ylikoski on ilmoittanut eroavansa talouspäällikön (vt) virasta lukien. Kirkkoneuvosto on päättänyt eron myöntämisestä. Kuntien ja seurakuntien liitosselvitykset jatkuvat ja seurakuntien yhdistymishankkeet pysynevät vireillä myös Pohjois-Satakunnassa. Seurakuntien yhdistymisiin liittyvät myös henkilöstöjärjestelyt. Tämä on ollut syynä siihen, että Kankaanpään seurakunnan talouspäällikön virkaa ei ole vakinaisesti täytetty. Ratkaisua on auttanut myös se, että kokenut ja seurakunnan hyvin tunteva hallinto- ja talousosaaja on ollut tehtävään käytettävissä. Ennen eläkkeelle jäämistään Erkki Ylikoski toimi Kankaanpään seurakunnan talouspäällikkönä vuosina Kuluvan vuoden lähestyessä loppuaan niin kunta- kuin seurakuntaliitosselvitykset ovat täysin auki ja hankkeet edistyvät hitaasti. Seurakunnan hallinnossa ja taloudenpidossa nykyvaihe on poikkeuksellisen haasteellinen. Kankaanpään seurakunta siirtyy käyttämään Kirkon Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (Kipa) palveluksia vuoden 2014 alusta. Siirtymävaiheessa ja muiden seurakuntien kokemuksissa on kuitenkin käynyt ilmeiseksi, että ainakaan alkuvaiheessa henkilöstö- ja taloushallinnon työt eivät ainakaan vähene seurakunnissa, pikemmin päinvastoin. Kankaanpään seurakunnan pitkäaikainen kirjanpitäjä jää eläkkeelle niin ikään vuoden 2014 alusta. Talouspäällikön tehtävä Kipaan sopeutumisessa on olennainen. Seurakuntakeskus on poissa käytöstä huoneilmaepäpuhtauksien vuoksi, ja laaditut perusteelliset selvitykset ovat osoittaneet että peruskorjaus on yhtä kallis kuin uuden rakentaminen. Museoviranomaiset eivät kuitenkaan ole myöntäneet purkulupaa. He edellyttävät, että ennen purkamista on esiteltävä sellainen uudisrakentamissuunnitelma, jonka he voivat hyväksyä. Tähän suuntaan etenevä hanke on Kankaanpään kaupungin kanssa selvitettävänä. Seurakunta tarvitsee riittävät ja hyvät kokoontumistilat. Talouspäällikön osuus on tässä hankkeessa merkittävä.

12 12 Kankaanpään seurakunnassa talouspäällikön tehtävä on hyvin laajaalainen. Hallinnon ja taloushallinnon tehtävien lisäksi talouspäällikkö vastaa hautaustoimesta ja kiinteistö-toimesta ja on näiden tehtäväalueiden henkilöstön esimies. Lisäksi talouspäällikkö on seurakunnan henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö ja palkka-asiamies. Johtosääntönsä mukaisesti talouspäällikkö toimii kirkkovaltuuston ja neuvoston kokousten esittelijänä ja sihteerinä. Talouspäällikön viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös huolellista työhön perehtymistä. On hyvin perusteltua täyttää talouspäällikön virka vakinaisesti ja siksi ilmoittaa virka haettavaksi. Listan liitteenä on ehdotus Kotimaa lehdessä, Oikotie paikanhakunettisivustolla ja työvoimaviranomaisten kautta julkaistavasta hakuilmoituksesta sekä viranhakuesittelystä seurakunnan kotisivulle. Kh:n Kirkkoneuvosto päättää ilmoittaa haettavaksi Kankaanpään seurakunnan talouspäällikön viran mennessä. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti asettaa haastatteluryhmän, johon nimettiin Ulla Suontausta, Jari Koskela, Raili Kunnaspuro ja Keijon Rainerma kokoonkutsujana ja puheenjohtajana. KIRKKONEUVOSTON KOKOONTUMISET VUONNA 2014 KN 139 Kh:n Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n mukaisesti kirkkoneuvosto päättää kokoontumisiensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Esityslistan liitteenä on ehdotus kirkkoneuvoston kokousaikatauluksi vuodelle Samassa liitteessä on myös ehdotus kirkkovaltuuston kokouspäivistä vuodelle Kirkkoneuvosto päättää kirkkojärjestyksen mukaisesti kokoontua vuonna 2014 liitteenä olevan kokousaikataulun mukaisesti. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA 13 KN 140 Julkisuuslain (621/1999) 24 :n mukaan kirkkoneuvoston pykälä 140/ 2013 on salassa pidettävä asiakirja. ILMOITUSASIAT KN MUUTOKSENHAKU KN 142 Puheenjohtaja antaa kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen sekä ilmoittaa samalla, että kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja n:o 10/2013 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisen ajan klo Puheenjohtaja antoi kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen sekä ilmoitti samalla, että kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja n:o 9/2013 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa maanantaista keskiviikkoon klo Pöytäkirjan vakuudeksi: Keijo Rainerma Ulla Suontausta puheenjohtaja puheenjohtaja, Erkki Ylikoski Ulla Suontausta sihteeri sihteeri, 134 ja 137 Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ( :t ) ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa. Kankaanpäässä 29. päivänä marraskuuta 2013 Erkki Lilja Esko Luoma

14 14 Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja 25. päivältä marraskuuta 2013 on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Keskuskatu 51 b, välisen ajan klo Todistan, että nähtävilläoloa koskeva kuulutus on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Kankaanpäässä 2. päivänä tammikuuta 2014 Sari Viinamäki Vt. tiedotussihteeri

15 Kankaanpään seurakunta 15 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 125, 126, 127, 128, 134, 135, 137, 139, 141, 142 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 140 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälä: Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvosto. Käyntiosoite: Keskuskatu 44 Postiosoite: PL 63, KANKAANPÄÄ Telekopio: (02) Sähköposti: Pykälät: 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 140 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

16 16 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite:Sairashuoneenkatu 2-4 Postiosoite:PL 32, TURKU Telekopio: Kirkollisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Hämeenkatu 13 Postiosoite: PL 60, TURKU Telekopio: (02) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä

17 17 niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankinta-asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Pykälä: Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 19.00 Paikka: Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 09.02.2015 klo 18.30 20.20 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ Aika: Torstai 4.12. klo 17.00 18.25 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari jäsen

Lisätiedot

aikuistyön sihteeri, 4 ajan

aikuistyön sihteeri, 4 ajan IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: Tiistai 8.2.2011 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Haavisto Mirjami varajäsen (Mansoniemi Juha) Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 3.2.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 3.2.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(14) Aika 3.2.2010 klo 15:00 16:35 Paikka Seurakuntien talo, 9. krs Kiinteistötoimi Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Haavisto Witans,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (12) Aika: Tiistai 10.3.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola jäsen Harri Hernesmaa jäsen Kyllikki Honkanen jäsen Aimo Ilomäki

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot