Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, MÄNTSÄLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ"

Transkriptio

1 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet edustajat Äänimäärä- ja läsnäololuettelo liite 2 Muut saapuvilla olleet Markku Niemelä, toimitusjohtaja Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja Leena Pöyhönen, vs. palvelujohtaja Martti Syväniemi, yhtymähallituksen puheenjohtaja Anja Järvinen, yhtymähallituksen jäsen Pirjo Kotiranta Kimmo Luoti, hallintoassistentti Laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Asiat ja liitteet Sivut Liite 2 Pta-liite 7 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Martti Syväniemi Arto Lindberg Pöytäkirjan tarkastus Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika Mäntsälä Seppo Åstedt Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Immo Virtanen Hannele Käenaho-Virtala Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Paikka ja pvm Mäntsälä Allekirjoitus toimistosihteeri Helena Soveri

2 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Kokouksen avaus 16 Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 18 Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa) 19 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 20 Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelma ja talousarvio Etevan perussopimuksen tarkistaminen 22 Palvelujen hinnoitteluperusteet vuodelle Kuntayhtymän tulos 1 9/ Muut asiat 25 Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi 26 Kokouksen päättäminen

3 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa puhetta kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (Hallintosääntö 39 ). Yhtymähallituksen puheenjohtaja Martti Syväniemi avasi kokouksen.

4 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Edustajien valinta ja lukumäärä Jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Edustajan on osoitettava valtuutensa viimeistään ennen yhtymäkokouksen alkua. Äänivalta Jäsenkunnan äänivalta yhtymäkokouksessa määräytyy ennen yhtymäkokousta viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan siten, että kunnalla on 1 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) osuudestaan kuntayhtymän peruspääomaan; ja sen lisäksi 2 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) jäsenkuntien kuntayhtymälle suorittamista maksuista. Yhden kunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään yksi kolmasosa (1/3) kunkin yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä. Liite 2 Luettelo yhtymäkokousedustajista äänimäärineen on esityslistan liitteenä 2. Laillisuus Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen kokousta jäsenkunnille, yhtymäkokousedustajille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus (Hallintosääntö 38.1 ). Kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen on postitettu valtaisuus Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat edustajat edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä (Perussopimus 7). Yhtymäkokous 1 toteaa kokoukseen toimitettujen edustajavaltuutusten laillisuuden 2 toteaa esityslistan lähettämisen jälkeen jäsenkunnilta kokousedustajaluetteloon tulleet seuraavat lisäykset ja muutokset: - Forssan kaupunkia yhtymäkokouksessa edustaa Katja Tommiska - Lahden kaupunkia yhtymäkokouksessa edustaa Pekka Virkkunen 3 suorittaa nimenhuudon 4 toteaa, että suoritetun nimenhuudon perusteella kokouksessa on läsnä

5 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 37 yhteensä edustajia 36 jäsenkunnasta 49:stä mahdollisesta yhteenlaskettu äänimäärä ääntä 80314:stä mahdollisesta 5 vahvistaa läsnä olevien edustajien äänimääräluettelon 6 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

6 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla (Hallintosääntö 46.1 ). Yhtymäkokous päättää 1 valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Immo Virtanen ja Hannele Käenaho-Virtala.

7 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa) Hallintosäännön 44.3 :n mukaan: Suhteellisten vaalien toimittamista varten yhtymäkokous valitsee tarvittaessa keskuudestaan vaalilautakunnan. Lautakunnassa on neljä (4) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymäkokous toisin päätä. Vaalilautakunta valitaan vain, jos tarvetta valintaan ilmaantuu. Yhtymäkokous päättää 1 valita keskuudestaan vaalilautakunnan, johon kuuluu neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen sekä 2 valita vaalilautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymäkokous päätti valita vaalilautakuntaan seuraavasti: jäsen puheenjohtaja/ varapuheenjohtaja henkilökohtainen varajäsen Yhtymäkokous ei valinnut vaalilautakuntaa.

8 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa kuntalain 12 ja 60 :n säännöksiä soveltaen. Yhtymäkokous valitsee kokoukselle keskuudestaan 1 puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajan. Yhtymäkokous päätti valita 1 puheenjohtajaksi Arto Lindberg 2 varapuheenjohtajaksi Kari T. Korhonen

9 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelma ja talousarvio 2013 Yhtymähallitus Eteva on kuntien omistama palvelujen tuottajayhteisö, jolla on myös laissa säädetty viimesijainen järjestämisvastuu laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) sanotuista tehtävistä. Eteva voi tuottaa perussopimuksensa mukaisesti myös muita vammais- ja sosiaali- sekä kuntoutusalan palveluja. Kunnat ja muut tilaajat (kuntayhtymät, liikelaitokset, isäntäkunnat) kuntien puolesta ohjaavat palvelujen käyttäjät Etevan palveluihin. Etevan palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu vuodelle 2013 yhtymäkokouksen hyväksymissä ( ) puitteissa. Vuoden 2013 palvelujen tuotteiston ja hinnat on hyväksynyt Etevan hallitus ( ). Hinnat ovat vuodelle 2013 Etevaa sitovat ja lopulliset. Laskutus toteutuu todellisen ja toteutuneen palvelujen käytön mukaisesti. Pääosa Etevan palvelutoiminnasta perustuu sille, että eri tavoin vaikeavammaisille ihmisille järjestetään elämisen perusedellytykset kuten asunto ja apu sekä tuki toiminnoissa ja asioissa, joissa henkilö ei itse selviydy. Tämän ohella tuetaan asiantuntemuksella esimerkiksi elämän kriisikohdissa. Etevan palveluja käyttää vuosittain runsaat 2000 henkilöä. Etevan keskeiset palvelulinjat ovat: - asumispalvelut ja perhehoito - työtoiminta ja toimintakykyä tukeva päivätoiminta sekä työllistymisen edistämisen - lasten ja perheiden palvelut, kuten lyhytaikaishoito - tukikeskuspalvelut ja asiantuntijapalvelut, kuten kehitysvammapsykiatriset palvelut ja kommunikointipalvelut. Palveluja kehitetään ja laajennetaan kuntien tilausten pohjalta. Lisäksi palveluyksiköitä tulee uudistaa mm. turvallisuusmääräysten vuoksi. Etevan toiminta-alueella väestö kasvaa voimakkaasti. Useissa kunnissa lapsiväestön osuus on korkea, samalla myös tarve vammaispalveluihin. Palvelurakenteen uudistaminen ei pääty Ronnin laitostoiminnan loppumiseen (kesäkuu 2012), vaan nyt on ajankohtaista uudistaa esimerkiksi yhteistyötä mm. vammaispalvelujen ja terveydenhuollon kesken. Pääkaupunkiseudulla suunnitellaan yhdessä kuntien ja Etevan kesken kehitysvammapsykiatristen palvelujen parantamista. Taloussuunnitelman keskeiset lähtökohdat ovat seuraavat: Etevan toiminnan kannattavuus ja kilpailukykyisyys varmistetaan.

10 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 42 Palvelujen uudistaminen (Eteva Design) jatkuu palvelujen käyttäjiä ja kuntia tarkoin kuullen. Toimeenpano aloitetaan. Henkilöstön työkykyä vahvistetaan ja sairauspoissaolojen määrää vähennetään. Etevan kannattavuus ja kilpailukyky sekä henkilöstökysymykset kietoutuvat toisiinsa monin tavoin. Kustannuksista % perustuu välittömästi henkilöstökuluihin. Kilpailukyky on kuntaomisteisen Etevan kannalta keskeistä, jotta kunnat voivat hyödyntää omaa palvelujen tuottajaansa. Kannattavuus on voitava saada kuntoon vuoden 2013 aikana. Talousarvion 2013 tuotot perustuvat keväällä kuntien sopimusohjausneuvotteluissa sovittuihin kuntien tilauksiin. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti ( ) palvelutuotteiden hintoja on korotettu keskimäärin 2 % prosenttia. Asiakasmaksut perustuvat kustannuksiin. Vuonna 2013 ylläpitomaksu pystytään edelleen pitämään ennallaan ja asumisen maksua korotetaan kustannusten nousun mukaisesti. KVTES:n yleiskorotuksen ja paikallisen järjestelyerän yhteisvaikutuksena vuodelle 2013 on huomioitu 1,9 %. Investointibudjetti on euroa sisältäen tietoteknisiä hankintoja, kuljetusvälinehankintoja ja uusien toimintayksikköjen kalustehankintoja. Tulos (1 000 eur) B2013 B2012 B-ind TP2011 Toimintatuotot josta jäsenkuntamyynti Toimintakulut josta henkilöstökulut Toimintakate Tulos Suoritteet Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Vastuualueittain budjetti on: Tulos (1 000 eur) B2013 B2012 B-ind TP2011 Asumispalvelut Työ- ja päivätoiminta Tukikeskukset Asiantuntijapalvelut Projektit Yhteensä Kuntayhtymähallinto UVP PKP Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset.

11 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 43 Talousarvion sosiaalikulut sisältävät eläkemenoperusteisen maksun. Mikäli perussopimukseen tehdään muutostyöryhmän esityksen mukaisesti muutos eläkemenoperusteisen maksun siirtämisestä suoraan kuntien maksettavaksi, kuntayhtymän toimintakulut pienenevät noin 2 miljoonaa euroa. Kustannussäästö näkyy vuonna 2013 Etevan tuloksen vastaavana parannuksena, koska hinnat on lyöty lukkoon jo etukäteen. Seuraavina vuosina säästö siirtyy suoraan hintoihin. Tytäryhtiö Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n budjetoitu liikevaihto on 6,9 miljoonaa euroa ja tulos euroa. Tytäryhtiö Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n budjetoitu liikevaihto on 0,9 miljoonaa euroa ja tulos euroa. Eteva kuntayhtymän suunnitelma ja talousarvio 2013 ovat Pta-liite 34 pta-liitteenä 34. (Valmistelijat: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p ja toimitusjohtaja Markku Niemelä, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 1 hyväksyä pta-liitteenä 34 olevan Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. Yhtymäkokous Pta-liite 7 Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelma ja talousarvio 2013 ovat pta-liitteenä 7. Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää 1 hyväksyä pta-liitteenä 7 olevan Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion Yhtymäkokous päätti, että vuoden 2013 aikana eläkemenoperusteisia maksuvähennyksiä ei vielä synny, muilta osin yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

12 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Etevan perussopimuksen tarkistaminen Yhtymähallitus Yhtymäkokouksessa käsiteltiin Toimintamalli vastuiden hoitamisesta kuntien siirtäessä tehtäviä Eteva kuntayhtymältä sekä Lammin laitoksen lopetuksen kustannusten vastuut. Yhtymäkokous päätti seuraavaa: Keskustelun jälkeen yhtymäkokous päätti, että asian valmistelua jatketaan ja perustetaan työryhmä Etevan kolmentoista (13) suurimman omistajakunnan (osuus peruspääomasta) nimeämistä edustajista, joka yhtymäkokouksen antamien saatteiden pohjalta valmistelee sopimusluonnoksessa (yhtymäkokouksen pta-liite 6) sanotuista kysymyksistä parannetut ja tarkennetut ehdotukset, esimerkiksi laskentaperusteista, syksyn yhtymäkokoukselle. Mikäli tarpeelliseksi osoittautuu, työryhmä valmistelee myös ehdotukset perussopimuksen muuttamiseksi. Kolmetoista suurinta omistajakuntaa ovat: Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Porvoo, Lohja, Orimattila, Lahti, Vihti, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Nurmijärvi ja Hämeenlinna. Työryhmän puheenjohtajaksi nimetään yhtymähallituksen puheenjohtaja. Pta-liite 35 Etevan hallitus kutsui työryhmän koolle ja se kokoontui 5 kertaa ja valmisteli pta-liitteenä 35 olevan muistion, jossa selvitetään työryhmän työskentely ja jossa ovat perussopimuksen muutosehdotukset kysymyksiin, jotka yhtymäkokouksen toimeksianto edellytti. Työryhmä pyysi lausunnot Kuntaliitolta (muistion liite 8) ja KEVAlta (muistion liite 9). Muistioon sisältyy eriävä mielipide sekä työryhmän jäsenen erikseen pyytämä lausunto (liite 10). Yhtymäkokous edellytti, että sopimistapa olisi saatava aikaan seuraavista asiakokonaisuuksista: eläkemenovastuiden (eläke- ja varhemenoperusteiset maksut) kohdentuminen tehtävien lakkauttamisesta tai siirtämisestä aiheutuvien muiden kustannusvastuiden kohdentuminen Lammin laitoksen lopettamiseen liittyvät vastuut ja niiden kohdentuminen Työryhmän perussopimuksen muuttamista koskevat esitykset, yhtä lukuun ottamatta, koskevat vastaisia kuntien vastuita eläkeperusteisista maksuista ja tehtävien lakkauttamisesta ja siirtämisestä aiheutuvista lisäkustannuksista Etevan toiminnassa. Poikkeuksen tekee Lammin laitoksen alasajovaiheen aikana kertynyt alijäämä, jonka esitetään perittävän laitoksen palveluja käyttäneiltä jäsenkunnilta taannehtivasti. Muutosten valmistelun lähtökohtana on se, ettei voimassa oleva perussopimus ole kaikilta osin toimiva ja oikeudenmukainen. Kaikilla esityksillä on tähdätty kuntien yhdenvertaisuuden parantamiseen ja varmistamiseen sekä Etevan toimintaedellytysten huomioon ottamiseen.

13 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 45 Perussopimusta esitetään muistion (liite 7) mukaan muutettavaksi seuraavilta osin: 1. Keva oikeutetaan laskuttamaan vuodesta 2013 alkaen eläkemenoperusteiset eläkemaksut suoraan jäsenkunnilta niiden ennen vuotta 2005 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa UEP:n ja Pky:n kuntayhtymissä. Määräys koskisi eläkemaksuja joiden perusteena on mainittujen kuntayhtymien työntekijälle maksama palkka. Lausunnossaan Keva korostaa aiheuttamisperiaatetta (perussopimusehdotuksen 16 a muistion luku 3.1 ja muistion liite 7). Vastaavasti nämä kustannukset eivät olisi mukana Etevan palvelujen hinnoissa. 2. Etevan tehtävän siirtyessä jäsenkunnalle tai sen tytäryhteisölle, siirtyisivät tehtävän siirron mukana työntekijän kaikki työnantajavastuut, kuten mahdollinen varhemaksu, uudelle työnantajalle (Perussopimusehdotuksen 16 b sekä muistion luku 3.2 ja liite 7). 3. Lakkautus- tai siirtymävuotta edeltäneenä viitenä vuotena varheperusteiselle eläkkeelle siirtyneen työntekijän varhemaksu, jonka perusteena on kuntayhtymän hänelle maksama palkka, jaettaisiin palvelujen käytön suhteessa niiden jäsenkuntien kesken, jotka ovat käyttäneet tehtävän palveluja (Perussopimuksen 16 c sekä muistion luku 3.2 ja liite 7). 4. Kunnan siirtäessä tehtäviä pois Etevalta, on Etevalla ensisijainen vastuu sopeuttaa toimintaansa muuttuvan tilanteen mukaiseksi. Jotta tämä olisi mahdollista, ehdotetaan voimassa olevaan perussopimukseen lisättäväksi 15 :ään 3. momentti, jonka mukaan kunnan tulisi 2 (kaksi) vuotta ennen suunniteltua muutosta ilmoittaa muutoksesta Etevalle. Yllättävien ja mahdottomien tilanteiden varalle on ehdotettu perussopimukseen lisättäväksi 16 d toiminnan alasajovaiheen aikana kertyneen alijäämän kattamisesta erillisellä maksuosuudella (muistion luku 3.3 ja liite 7). Lisäksi työryhmän muistiossa on käsitelty Lammin Ronnin laitoksen lopettamiseen liittyviä kysymyksiä: 5. Lammin laitoksen lopettamiseen liittyvät vastuita ja niiden kohdentumista koskevat ehdotukset (muistion luku 3.4) käsittävät laitoksen alasajon aikana kertyneen alijäämän käsittelyn (16 e ), laitosrakennusten lisäpoiston ja mahdolliset purkamiskustannukset (16 f ) sekä yhteen laitosrakennukseen kohdistuvan aravalainan kustannusten kattamisen (16 g ). Työryhmän työskentelyn aikana Hämeenlinnan kaupunki ja Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy (Etevan tytäryhtiö) ovat pyrkineet myymään ja vuokraamaan laitoskiinteistön maat ja rakennukset. On mahdollista, että purkamiskustannukset eivät toteudu ja lisäpoisto jää arvioitua pienemmäksi. Sen vuoksi muistioon on lisätty taulukko, joka on liitteenä 4b. Tehdyt ehdotukset esitetään Etevan yhtymähallituksen käsiteltäväksi sekä toimitetaan lausuntopyynnöin Etevan jäsenkunnille. Lausunnot pyydetään mennessä. Lausunnot pyydetään erikseen edellä sanotuista eri kohdista kolmena kysymyksenä. Etevan hallitus käsittelee yhteenvedon lau-

14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 46 sunnoista, arvioi muutoksen etenemisen ja saattaa ne yhtymäkokouksessa tiedoksi. Yhtymäkokoukselle, joka on , esitetään muistion periaatteiden hyväksymistä sekä perussopimusmuutosten saattamista Etevan jäsenkuntien käsiteltäväksi. Perussopimuksen muuttaminen on kunnanvaltuuston päätöksentekoon kuuluva asia. (Valmistelija: toimitusjohtaja Markku Niemelä, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä tietoonsa saatetuksi pta-liitteenä 35 olevan sopimustyöryhmän muistion, 2 pyytää muistiosta lausunnon Etevan jäsenkunnilta mennessä kohdittain: Kysymys 1 Eläkemenoperusteiset eläkemaksut. Katsooko kunta hyväksyttäväksi, että Etevan perussopimusta esitetään muutettavaksi siten kuin perustelujen kohdassa yksi (1) ja sopimustyöryhmän muistion luvussa 3.1 esitetään. Kysymys 2 Vastuut toimintoja siirrettäessä. Katsooko kunta hyväksyttäväksi, että Etevan perussopimusta esitetään muutettavaksi siten kuin perustelujen kohdissa kaksi-neljä (2-4) ja sopimustyöryhmän muistion luvuissa esitetään. Kysymys 3 Lammin laitoksen lopettamiseen liittyvät vastuut. Katsooko kunta hyväksyttäväksi, että Etevan perussopimusta esitetään muutettavaksi siten kuin perustelujen kohdassa 5 ja sopimustyöryhmän muistion luvussa 3.4 esitetään. ja että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, 1 että yhtymäkokous merkitsee sopimustyöryhmän muistion ja sen ehdotukset tietoonsa saatetuksi 2 että yhtymäkokous hyväksyy muistiossa esitetyt periaatteet noudatettaviksi edellyttäen että kunnat hyväksyvät ehdotetut perussopimusmuutokset. Jos perussopimusmuutokset hyväksytään vain osittain, noudatetaan hyväksytyn muutoksen osalta muistiossa esitettyjä periaatteita 3 suosittaa Etevan jäsenkunnille perussopimuksen muutosehdotusten hyväksymistä Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti kuitenkin pidentäen ehdotuksen 2 kohdan lausunnon palautusajan asti.

15 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 47 Yhtymäkokous Pta-liite 8 Sopimustyöryhmän muistio on pta-liitteenä 8. Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää 1 merkitä pta-liitteenä 8 olevan sopimustyöryhmän muistion ja sen ehdotukset tietoonsa saatetuksi, 2 hyväksyä muistiossa esitetyt periaatteet noudatettaviksi edellyttäen että kunnat hyväksyvät ehdotetut perussopimusmuutokset. Jos perussopimusmuutokset hyväksytään vain osittain, noudatetaan hyväksytyn muutoksen osalta muistiossa esitettyjä periaatteita, 1 suosittaa Etevan jäsenkunnille perussopimuksen muutosehdotusten hyväksymistä Yhtymähallitus päätti asiasta kokouksessaan seuraavasti: Perussopimustyöryhmä kokoontui Kunnilta saatujen lausuntojen - joista päivitetty yhteenveto jaettiin yhtymähallitukselle ja jaetaan edelleen yhtymäkokousedustajille - pohjalta perussopimustyöryhmä esitti yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymäkokoukselle, että 1. Asian tähänastinen käsittely merkitään tiedoksi; 2. Todetaan, ettei työryhmän esitys perussopimuksen muuttamiseksi ole saanut jäsenkunnilta riittävää kannatusta; 3. Todetaan, että muutostarve on ajankohtainen ja että Etevan tulee asettaa asian edelleen valmistelemiseksi kuntien edustajista koottu työryhmä Tämän jälkeen toimitusjohtaja teki seuraavan muutetun ehdotuksen: Yhtymähallitus päättää esittää perussopimustyöryhmän kannan mukaisesti yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymäkokoukselle, että 1 asian tähänastinen käsittely merkitään tiedoksi, ja että 2 todetaan, ettei työryhmän esitys perussopimuksen muuttamiseksi ole saanut jäsenkunnilta riittävää kannatusta, ja että 3 todetaan, että muutostarve on ajankohtainen ja että Etevan tulee asettaa asian edelleen valmistelemiseksi kuntien edustajista koottu työryhmä Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun ehdotuksen.

16 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 48 Muutettu ehdotus Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää, että 1 asian tähänastinen käsittely merkitään tiedoksi, ja että 2 todetaan, ettei työryhmän esitys perussopimuksen muuttamiseksi ole saanut jäsenkunnilta riittävää kannatusta, ja että 3 todetaan, että muutostarve on ajankohtainen jäsenkuntien tasa-arvoisen kohtelun vuoksi kuntayhtymässä ja että Etevan tulee asettaa asian edelleen valmistelemiseksi kuntien edustajista koottu työryhmä. Lahden kaupungin edustaja Pekka Virkkunen esitti, että muutetun esityksen kohdan 3 ensimmäinen lause (muutostarve on ajankohtainen jäsenkuntien tasa-arvoisen kohtelun vuoksi) poistetaan. Lahden ehdotusta kannatti Hämeenlinnan edustaja Merja Korhonen. Puheenjohtaja totesi, että on tehty ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja on suoritettava äänestys. Ne, jotka kannattavat muutosehdotusta äänestävät ei ja ne, jotka kannattavat hallituksen ehdotusta äänestävät jaa. Äänestyksessä annettiin yhteensä ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: ei-ääniä ja jaa-ääniä Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella hallituksen esitys oli tullut yhtymäkokouksen päätökseksi. Lahden ja Hämeenlinnan kaupungin edustat jättivät asiasta Seuraavan sisältöisen eriävän mielipiteen: Lahden ja Hämeenlinnan kaupungit jättävät eriävän mielipiteen asiassa 21 Etevan perussopimuksen tarkistaminen, koska päätösesityksen 3 kohta tähtää vanhan fuusiosopimuksen lainvastaiseen muuttamiseen..neuvottelu voi koskea vain tulevista asioista sopimista. Riihimäen edustaja jätti asiasta (muutettu ehdotus kohta 3) eriävän mielipiteen. Janakkalan edustaja jätti asiasta (muutettu ehdotus kohta 3) eriävän mielipiteen.

17 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Palvelujen hinnoitteluperusteet vuodelle 2014 Yhtymähallitus Palvelutuotteet ovat pohjana kuntien kanssa tehtäville vuosittaisille palvelusopimuksille. Vuodelle 2014 kuntien kanssa tehtävät palvelusopimukset neuvotellaan kevään ja kesän 2013 aikana. Etevan palvelutuotteistoa uudistetaan asteittain 2014 alkaen. Ensi vaiheessa uudistuksen kohteena ovat ympärivuorokautisen asumispalvelun tuotteet ja niihin läheisesti liittyvät muut palvelut. Uudistus ei sinänsä vaikuta palvelujen hintoihin, mutta muuttaa jonkin verran hinnoittelun rakennetta. Muutos pyritään kuvaamaan mahdollisimman tarkoin. Etevan palvelujen hinnoittelu perustuu omakustannusperiaatteeseen. Eteva kattaa palvelun tuottamisesta aiheutuneet kulut omatoimisilla tuotoilla ja kuntien ja muiden tilaajien maksamilla palvelumaksuilla. Eteva ei tavoittele voittoa. Tuottavuuden parantaminen on keskeinen toiminnan tavoite. Tuottavuuden parantamisen avulla pystytään vastaamaan kustannusten nousuun sekä kattamaan aiempina vuosina syntynyttä alijäämää. Perussopimuksen (8 ) ja hallintosäännön (21 ) mukaan yhtymäkokous päättää palvelujen hinnoitteluperusteet, joiden pohjalta hallitus vahvistaa palvelutuotteiden hinnat. Vuoden 2014 palvelutuotteiden hinnoittelussa esitetään noudatettavaksi seuraavia perusteita: - Tuottavuuden parantamistavoite on otettu huomioon toiminnan suunnittelussa ja sen toimeenpanossa - Henkilöstökulujen kehitykseen tulevat vaikuttamaan vuodelle 2014 tehtävät työ- ja virkaehtosopimuksen palkkaratkaisut sekä sosiaaliturvamaksuja koskevat päätökset o eläkemenoperusteiset ja varhe-maksut sisältyvät palvelujen hintoihin elleivät kunnat niiden käsittelystä toisin päätä vireillä olevan perussopimusmuutoksen myötä. Jos Keva perii eläkemenoperusteiset maksut suoraan kunnilta, ei maksuja sisällytetä Etevan hintoihin - Muiden kulujen kustannuskehitysarviot perustetaan Kuntaliiton ja Sisäasiainministeriön tekemiin julkisiin arvioihin - Kuntayhtymän palvelutuotteiden hintoja verrataan mahdollisimman laajasti toimialalla toimivien muiden toimijoiden hintoihin vertailukelpoisuus varmistaen

18 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 50 - Kuntayhtymän investoinnit rajautuvat lähinnä tietokoneohjelmien ja kuljetuskaluston välttämättömään uudistamiseen sekä uusien yksikköjen kalustamiseen - Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n ja Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n investoinnit perustuvat kuntien tilauksien kehitykseen ja välttämättömiin toimitilojen (ryhmäkodit ja toimintakeskukset) peruskunnostus- ja uusinvestointeihin, jotka pääosin rahoitetaan vuokratuotoin. Investointien rahoituksessa hyödynnetään myös julkiset avustukset ja korkotukilainat (esim. ARA). Viranomaismääräyksistä johtuvat turvallisuusinvestoinnit jatkuvat. (Valmistelija: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 1 hyväksyä edellä mainitut hinnoitteluperusteet vuoden 2014 palvelutuotteiden hinnoittelussa. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. Yhtymäkokous Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää 1 hyväksyä edellä mainitut hinnoitteluperusteet vuoden 2014 palvelutuotteiden hinnoittelussa. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

19 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Kuntayhtymän tulos 1 9/2012 Yhtymähallitus /2012 tuloksen mukaan Etevan tuotot alittavat ja kulut ylittävät budjetoidun ja tulos oli 2,7 milj. euroa alijäämäinen. Ensimmäisen seitsemän kuukauden kumulatiivinen alijäämä oli 3,4 milj. euroa, minkä jälkeen jo keväällä asetetut säästötoimenpiteet ovat alkaneet selkeästi vaikuttamaan ja tulos on saatu elo- ja syyskuussa ylijäämäiseksi. Elokuun positiivisen tuloskäänteen vuoksi likviditeetti on parantunut eikä hallituksen hyväksymää lyhytaikaista luottoa ole tarvittu nostaa. Jäsenkuntamyynti on kasvanut viime vuodesta 9 % ja suoritteet 2 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti jäsenkuntamyynnin jäädessä 2 % alle talousarvion. Henkilöstökulujen kasvu on 10 % viime vuodesta, henkilöstökuluissa on mukana myös ostopalvelut. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 4 %. Muiden kulujen osalta pysytään talousarviossa. Koko vuoden alijäämäksi ennustetaan 2,7 milj. euroa. Alijäämästä 0,8 milj. euroa aiheutuu tuottojen jätättämästä. Kulujen ylitykseen oleellisesti vaikuttavia eriä ovat sosiaalikulujen ennakoimaton kasvu, lisääntyneet sairauspoissaolot sekä laitosalueelta siirtyneiden yksiköiden budjetoitua huonompi tulos. Talousjohtaja selvittää kokouksessa tarkemmin oleellisia ylityksiä. Tulos (1 000 eur) 1-9/ /2011 ind B2012 B-ind TP2011 Toimintatuotot josta jäsenkuntamyynti Toimintakulut josta henkilöstökulut Toimintakate Tulos Suoritteet Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Vastuualueittain tulos oli: Tulos (1 000 eur) 1-9/ /2011 ind B2012 B-ind TP2011 Asumispalvelut Työ- ja päivätoiminta Tukikeskukset Asiantuntijapalvelut Projektit Yhteensä Kuntayhtymähallinto UVP PKP Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset.

20 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 52 (Valmistelija: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p ) Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 1 merkitä tiedoksi kuntayhtymän tuloksen 1 9/2012, 2 hyväksyä talousarvion 2012 muutoksen siten, että kuntayhtymän tulos on -2,7 miljoonaa euroa (Etevan hallintosääntö 23.1 :n 7 mom.). Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti. Yhtymäkokous Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää 2 merkitä kuntayhtymän tuloksen 1 9/2012 tiedoksi saaduksi 3 hyväksyä talousarvion 2012 muutoksen siten, että kuntayhtymän tulos on -2,7 miljoonaa euroa (Etevan hallintosääntö 23.1 :n 7 mom.). Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

21 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Muut asiat Yhtymäkokouksella ei ollut esittää muita asioita.

22 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä yhtymäkokouksen määräämässä paikassa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (KunL:n 63 ja 85 ). Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää 1 että yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen 2 että yhtymäkokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän taloushallinnossa Mäntsälässä klo Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2012 61 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 10.00 11.06 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(13) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 25.11.2011 nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(13) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 25.11.2011 nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(13) KOKOUSAIKA Perjantai 25.11.2011 kello 13.00 15.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto, kokoustila Viesti 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula 1 PÖYTÄKIRJA nro 3/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Haatainen Heikki,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 8:30-10:20 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot