1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 1/ 2014 Aika Torstai klo Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x var. Susanna Ansio jäs. Jorma Kakkonen x var. Janne Tranberg jäs. Anne Kuparinen x var. Anna-Liisa Järvinen jäs. Tuula Kurki - var. Eeva Heurlin X jäs. Arimo Lähdeniitty x var. Pasi Pöri jäs. Liisa Pajala x var. Hilkka Hutanen jäs. Timo Sjöblom - var. Tommi Yöntilä x jäs. Janne Suominen x var. Kimmo Valkonen Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x tilintarkastaja Pertti Keskinen, KPMG Oy oli läsnä pykälän 6 ajan klo Asiat Pykälät Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Jorma Kakkonen ja Anne Kuparinen. 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa: Liisa Pajalalla on kirpputoriin liittyvä asia. Anne Kuparinen tuo seurakuntalaisen kysymyksen koskien toimitusta. Eeva Heurlin tuo esille asian koskien Nauristien varrella olevista seurakunnan puista. Allekirjoitus ja varmennus Vesa Tuominen puheenjohtaja, kirkkoherra Terhi Saari sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Jorma Kakkonen Anne Kuparinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimistossa

2 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / 2 4 Palkaton virkavapaus Kn 4/ Talouspäällikkö Henna Ahtinen anoo kirkkoneuvostolta, että hän voisi pitää palkatonta virkavapaata ajalla yht. 7 päivää (vko 8, koululaisten hiihtoloma). Kirjanpitäjä ja hallintosihteeri ovat myös vuosilomalla ja taloustoimisto on viikon 8 suljettu. Asian käsittely: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto myöntää talouspäällikkö Henna Ahtiselle palkatonta virkavapautta anotun mukaisesti. Talouspäällikkö poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 5 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Kn 5/ Kirkkolain 10 luvun 6 :n mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkolain 25 luvun 1 :n mukaan seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Kirkkovaltuuston kokouksen päätökset 36 Kirkkoneuvoston ohjesääntö 37 Paimion seurakunnan virkasäännön kumoaminen 38 Talouspäällikön johtosääntö 39 Eroanomus luottamustoimista ja luottamustoimien täydennys 40 Hautapaikkamaksut v saivat lainvoiman ja ne voidaan katsoa tulleen täytäntöönpanokelpoisiksi. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tulleen täytäntöönpanokelpoisiksi lukien. Asioiden valmistelu- ym. muut täytäntöönpanotyöt on annettu tiedoksi sille viranhaltijalle/työntekijälle, jolle asia ohje-/ johtosäännön tai työnjaon mukaan kuuluu. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

3 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / 3 6 Paimion Palvelukeskussäätiön sääntöjen muuttaminen Kn 6/ Paimion kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt Paimion Palvelukeskussäätiön sääntöjen muuttamista. Säätiön hallitukseen kuuluu tällä hetkellä viisi jäsentä ja toimikausi on neljä vuotta. Paimion kaupungilla on hallituksessa kolme jäsentä, Paimion seurakunnalla yksi jäsen ja Paimion Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry:llä yksi jäsen. Palvelukeskussäätiö valmistelee senioritalotontin rakentamista Paimioon ja anoo hankkeelle investointirahoitusta RAY:ltä. Rahoituksen saamisen edellytyksenä on, ettei millään osapuolella ole säätiön hallituksessa määräysvaltaa. Senioritalohankkeen toteutumisen kannalta on tärkeää saada RAY:ltä rahoitusavustus hankkeelle. Tästä johtuen on perusteltua muuttaa säätiön hallituksen kokoonpanoa siten, ettei yhdelläkään säätiön jäsenellä ole yksinkertaista enemmistöä hallituksessa. Kaupunginhallitus on esittänyt, että kaupunki luopuisi oikeudesta kolmannen jäsenen nimeämiseen seurakunnan hyväksi, jonka jälkeen hallituksen jäsenet valittaisiin seuraavasti: Paimion kaupunki kaksi jäsentä Paimion seurakunta kaksi jäsentä Paimion Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry yksi jäsen Yllä mainittu muutos edellyttää Paimion seurakunnan hyväksyntää. Kirkkovaltuuston hyväksymässä ( ) Paimion seurakunnan Kiinteistötoimen strategia ja toimenpideohjelma on kohta, jossa sanotaan seuraavaa: Kirkkoneuvosto selvittää onko seurakunnalla toiminnallista ja taloudellista tarvetta olla mukana Paimion Palvelusäätiössä (hallituksessa)?. Tämän ohjelman mukaan yhtäkin jäsenpaikkaa Paimion Palvelusäätiön hallituksessa on kyseenalaistettu. Palvelusäätiön tarkoitus on tukea vanhusten ja vammaisten avohuoltoon käytettävien hoito- ja kuntoutus- ja muiden palvelutilojen sekä palveluasuntojen hankkimista Paimion kaupunkiin sekä sääntöjen mukaisen kohderyhmän asuin- ja elinolojen edistämistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallitsee tontteja Paimion kaupungissa ja rakennuttaa näille tonteille rakennuksia. Seurakunnan perustoimintaan kuuluu huolehtia seurakuntalaista ja heidän henkisestä hyvinvoinnista. Seurakunnan perustoimintaan ei kuulu rakennuttaa toimitiloja tai asuntoja tietylle osalle seurakuntalaisia. Palvelusäätiön taloudellinen tila tilinpäätöksen 2012 mukaan ei ole vahva. Seurakunnan kirkollisverovaroin saatuja varoja ei voi sijoittaa rakennuksien toteuttamiseen. Seurakunta katsoo, että Palvelusäätiön tarkoitus on hyvää ja tärkeää. Seurakunta haluaa jatkossakin tukea toimintaa olemalla Palvelusäätiössä mukana yhdellä jäsenellä. Toisen jäsenen myötä seurakunnan toiminnallinen ja taloudellinen vastuu kasvaa ja se ei ole seurakunnan perustoiminnan mukaista. liite 1 Paimion kaupunginhallituksen pöytäkirjanote KHALL 149

4 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / 4 Talouspäällikkö esittää, että Paimion seurakunta ei hyväksy kaupunginhallituksen esitystä, jossa seurakunnalle tulisi kaksi jäsenpaikkaa Paimion Palvelukeskussäätiön hallituksessa. Seurakunnalla olisi edelleen yksi jäsen hallituksessa kuten tähänkin asti. Asian käsittely: Tilintarkastaja Pertti Keskinen toi kirkkoneuvostolle tiedoksi mm. talousvastuullisia näkökohtia, jos lisäpaikka säätiön hallitukseen hyväksytään tai jätetään hyväksymättä. Pertti Keskinen poistui kokouksesta klo ja kirkkoneuvosto jatkoi asian käsittelyä. Eeva Heurlin ehdotti, että Paimion seurakunnalle tulee kaksi hallituspaikkaa Paimion Palvelukeskussäätiön hallitukseen kuten Paimion kaupunginhallitus on esittänyt. Jorma Kakkonen kannatti Eeva Heurlinin ehdotusta. Kirkkoherra totesi, että on annettu vastaehdotus ja suoritetaan äänestys. Äänestys suoritettiin kättä nostamalla. Talouspäällikön esitystä kannattivat: Tommi Yöntilä Arimo Lähdeniitty Anne Kuparinen Leena Erälinna Eeva Heurlinin ehdotusta kannattivat: Jorma Kakkonen Liisa Pajala Vesa Tuominen Janne Suominen Eeva Heurlin Kirkkoneuvosto päätti äänin 5-4, että Paimion seurakunta hyväksyy Paimion kaupunginhallituksen esityksen, jossa seurakunnalle tulee kaksi jäsentä Palvelukeskussäätiön hallitukseen seuraavin huomioin; 1. Vaikka myönnymmekin Paimion seurakuntana sääntömuutokseen ja lisäämme toisen hallituspaikan, muutos ei sido meitä muuhun kuin hallitusvastuuseen. 2. Päätös antaa lisämahdollisuuksia seurakunnallisen toiminnan toteuttamiseen säätiön kautta, mutta se ei sido seurakuntaa käyttämään varojaan seurakunnan tehtävän ulkopuoliseen toimintaan. 3. Kirkkoneuvosto toteaa, ettei ole jatkossakaan osallisena taloudellisesti säätiön toiminnassa.

5 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / 5 7 Katajatie 5 -kiinteistö Kn 7/ Paimion srk omistaa Katajatie 5 sijaitsevan tontin/omakotitalon Omakotitalon pinta-ala on n. 100 m2 ja tontin koko n m2. Talo on rakennettu 60-luvun alussa. Kiinteistössä asui aikaisemmin seurakunnan erityisammattimies vuokralla, mutta vuokrasopimus päättyi Tämän jälkeen tila on ollut lähinnä varastotilana (Avinurmeen menevät lahjoitustavarat) ja EU- ruoka-avun jakopaikkana tammikuun 2014 ajan. Seurakunnalla ei ole tarvetta pitää kiinteistöä enää omistuksessaan. Katajatien käyttötarkoitusta on käsitelty hallinto- ja tukipalvelun kokouksessa Tuolloin mietittiin mm. rakennuksen vuokrausta edelleen (vaatisi mittavia korjaustöitä ennen vuokrausta), rakennuksen/tontin myymistä tai seurakunnan toimintojen sijoittamista kiinteistöön. Vastuuryhmä esitti, että kiinteistö myydään. Talouspäällikkö Henna Ahtinen on pyytänyt Peimarin Kiinteistökeskus Ky:ltä sekä Lounais-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy:ltä lausuntoa kiinteistöstä. Peimarin Kiinteistökeskus Ky:n edustajat kävivät talouspäällikön, kirkkoherran ja hallintosihteerin kanssa tutustumassa kiinteistöön ma Kiinteistöön tehtiin kuntokartoitus / Talokuntotarkastus Raimo Avellan. Tarkastuksen hinta 700, sis. alv. Tarkastuksen perusteella kiinteistön myyntihinta selviää (kuntokartoituksen raportti valmistuu kokoukseen mennessä). Alustava hinta-arvio on noin riippuen kuntokartoituksen tuloksista. Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää laittaa Katajatie 5 kiinteistö myyntiin. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti, että Katajatie 5 kiinteistö laitetaan myyntiin. Kirkkoneuvosto kuitenkin lisäsi, että talo myydään purkukuntoisena. Seurakunta myy kiinteistöä ensin itse ja talouspäällikkö voi kilpailuttaa kiinteistönvälitysyritykset myöhemmin, jos tarvetta ilmenee.

6 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / 6 8 Tuloutettujen rahojen sijoittaminen Kn 8/ Kirkkoneuvosta päätti kokouksessa tulouttaa OP-rohkea A:n ja OP-Suomi Arvo A:n tuotot. Tuottoja tuli yhteensä ,74 (OP-rohkea A ,30 ja OP- Suomi Arvo A34 713,44 ). Tuloutetut tuottojen seurakunnan tuloksen ansiosta käyttötilillä on arviolta sijoitettavia varoja. Tämän perusteella talouspäällikkö ja kirjanpitäjä kävivät Lounais- Suomen osuuspankin asiakkuuspäällikkö Pekka Pajun luona ja Pekka Paju on tehnyt seurakunnalle esityksen varojen sijoittamisesta. liite 2 Lounais-Suomen osuuspankin esitys säästämis- ja sijoituspalveluista euron varallisuuden sijoittamiseksi. Talouspäällikkö esittää, että seurakunta sijoittaa seuraavasti: OP-Rohkea rahastoon ja kahteen kolmeen Pohjolapankin Indeksilainaan (riippuen mitä indeksilainoja Pohjolapankki liikkeelle laskee kevään aikana). Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 9 Investointivarus 2013 tilinpäätöksestä Kn 9/ Alustavan vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan tilikauden tulos olisi noin (luvut tarkentuvat kun poistot ja arvonalentumiset lasketaan). Vuodelle 2014 ei ole kirkkovaltuuston hyväksymiä investointeja ja investointitarpeita on kuitenkin tiedossa. Näin ollen on syytä tehdä investointivaraus, jotta vuoden 2014 aikana voidaan tehdä tarvittavia investointeja kuten Mikaelin talon kattoremontti, kellotapulin automatiikan uusiminen ja aloittaa kirkon sisätilojen remontti. Talouspäällikkö esittää, että tilikauden tuloksesta tehdään investointivaraus; Mikaelintalon katon remontti , kirkon sisätilojen remontti ja kellotapulin automatiikan uusiminen Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 10 Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsen Kn 10/ Suomen Lähetysseura ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali toimitetaan Toimitusjohtaja Vesa Viitaniemi on toiminut hallituksessa edellisen kolmivuotiskauden ( ) ja on nyt erovuorossa. liite 3 Lähetysseuran hallituksen jäsenten ehdokasasettelu Kirkkoherra esittää, että Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto esittää edelleen toimitusjohtaja Vesa Viitaniemeä Suomen Lähetysseuran hallituksen jäseneksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / 7 11 Tiedoksi Kn 11/ Viranhaltijoiden päätösten tiedoksiannot vuodelta Kirkkoherra Vesa Tuominen on tehnyt seuraavat päätökset ajalla Asia Pöytäkirjan pvm Kirkkoherranviraston toimistotyöntekijöiden ylitöiden koontilista 2.10., , Leirivapaan myöntäminen 30.5., 12.6., Lisä-ylityökorvaukset 15.5., 30.5., 7.8., Ma. lastenohjaajalle oikeudet ryhmäkansioon Palkallinen työloma 5.2., Palkaton työvapaa Sairausloman myöntäminen 13.2., 5.3., 13.3., 3.4., 24.4., 2.5., 15.5., 7.8., 26.9., , ja 5.12., Seurakuntasihteerin oikeudet ryhmäkansioihin Siirtovapaan myöntäminen 5.2., 13.3., 3.4., 2.5., 15.5., 30.5., 12.6., 3.9., 26.9., 2.10., , Talouspäällikkö Henna Ahtisen oikeudet ryhmäkansioihin Tilapäinen hoitovapaa 5.2., 3.4., Turvallisuusvastaavat kesän 2013 leireille 2.5. Vapaapäivän muutos Virkamatka Virkavapaa-anomus luottamusmieskoulutusta varten Vuosiloman myöntäminen 5.2., 13.2., 24.4., 30.5., 30.9., 2.10., , Vuosiloman siirto 13.2., Vt. talouspäällikkö Vesa Tuominen on tehnyt seuraavat päätökset ajalla (23.8.tehdyt päätökset hyväksyi kn vpj Leena Erälinna Vesa Tuomisen ollessa vuosilomalla) Asia Pöytäkirjan pvm Adressien hankinta Astianpesukoneen hankinta Wanhalle srk-talolle Eläkelahjan arvon määrittely Hallintosihteerin ylityövapaapäivien ajankohtien muutos Hieronnan lisätuki 23.8., 23.9., Kiinteistötyöntekijöiden ylitöiden koontilista 23.9., , Korotettujen huonekalujen hankinnat Mikaelintalolle Lisä-ylityökorvaukset 23.9., Lumiauran ja käytävälanan hankinta Maksuvapautusanomukset päiväkerhomaksuista Maksuvapautusanomus varhaisnuorten leirimaksusta Mikaelintalon katon korjaustyöt Penkkien ja pöytien lahjoitus Rantalan leirikeskuksen vuokraus / Alajärven srk Saattotien jätekatoksen edustan kunnostustyö Sairasloman myöntäminen 23.8., , , Taloustoimiston työntekijöiden ylitöiden koontilista , , , Vuosiloman myöntäminen ,

8 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / 8 Talouspäällikkö Tapio Yliluoma on tehnyt seuraavat päätökset ajalla Asia Pöytäkirjan pvm Anomus tilankäytöstä Arkeologisen valvojan valinta Vanhan hautausmaan ehostustöille Arkeologisten tutkimusten lisäkustannukset 6.6. Arkisto-kirpputoritoimitilan Vistankeskus rakennusurakoitsijan valinta (LVI ja rakennustekniset työt) 2.8. Arkisto-kirpputoritoimitilan Vistankeskus rakennusurakoitsijan valinta (sähkötyöt) 2.8. Autokatoksen myynti Avustus yleishyödylliselle yhdistykselle 6.6. Emäntä-siivoojien valinnat kesäajaksi Rantalan leirikeskukseen Hautausmaan vanhojen, matalien valaisimien lahjoitus 2.8. Hieronnan lisätuki 5.2., 10.5., 2.8. John Deere traktorin kaivurin hankinta 5.2. Katajatie 5 omakotitalon jätteentyhjennyksen tauko Katso tunnistepalvelun pääkäyttäjäoikeus 2.8. Keva-leirin emäntä-siivoojan valinta Kiinteistötyöntekijöiden ylitöiden koontilista 5.2., 28.2., 5.4., 25.4., 6.6., Kirkonesittelijöiden valinnat Kirkonkellojen soittoautomatiikan uusinta Kirkon lämmönsiirtimen uusinta Kirkon paanukaton korjauksen rakennuttajakonsultin valinta Kirkon paanukaton tervan hankinta Kirkon seinän rappauksen korjaustyö 6.6. Lisä-ylityökorvaukset 5.2., 10.5., 13.8., Maksuvapautus rippileirimaksusta Maksuvapautus varhaisnuorten leirimaksusta OP-areenan kaiuttimet 5.2. Palvelukeskus Paltanpuiston evakuointipaikka Mikaelintalolla 2.8. Palkallisen työloman myöntäminen Rantalan leirikeskuksen emäntä-siivoojan työsopimuksen jatko 6.6. Sairausloman myöntäminen 8.3., 5.4., 25.4., 29.5., Sähkökaapeleiden suojakourut 6.6. Sähkön hinnan kiinnitys ajalle Sähkön hinnan kiinnitys ajalle Sähkön hinnan kiinnitys ajalle Traktorin myynti 8.3. Tyky-setelien myöntäminen 5.4. Vahtimestarin sijaisen valinta vuosiloman ajaksi 5.2. Vuokrasopimuksen irtisanominen (Katajatie 5) Vanhan hautausmaan ehostustöiden lisätyötarjoukset 2.8., Vuosiloman muutos 5.2., 6.6. Vuosiloman myöntäminen 5.2., 5.4., 25.4., 10.5., 6.6., Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen vuotis lahjan arvon määrittely 8.3.

9 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / 9 Talouspäällikkö Henna Ahtinen on tehnyt seuraavat päätökset ajalla Asia Pöytäkirjan pvm Kiinteistötyöntekijöiden ylitöiden koontilista Kirjoituspöydän lahjoitus Sadevesikourun asentaminen kellotapuliin Taloustoimisto suljettuna Taloustoimiston työntekijöiden ylitöiden koontilista Tietokoneiden hankinta Vuosiloman myöntäminen Perhetyönohjaaja Sirkku Nyman on tehnyt seuraavat päätökset ajalla Asia Pöytäkirjan pvm Palkallinen työvapaa 15.3., 27.5., Palkaton työvapaa 13.2., Sairausloman myöntäminen 13.2., 27.5., 1.10., , 3.12., Vuosiloman myöntäminen 13.2., Vuosiloman siirto Erityisdiakoni Antti Aro on tehnyt seuraavan päätöksen ajalla Asia Pöytäkirjan pvm Vuosiloman myöntäminen Srk-puutarhuri Seppo Pekola on tehnyt seuraavat päätökset ajalla Asia Pöytäkirjan pvm Hautausmaiden kesäkukkien hankinnat vuodelle Hautausmaiden kesätyöntekijät vuonna Rintamamieshautapaikka-anomukset 19.4.,

10 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / 10 Kn 11/ Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet sekä tuomiokapitulin kiertokirjeet Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 21 / Seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle 22 / Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset koskien kirkkoherran vaalitapaa, vailla kotikuntaa olevan ulkomaalaisen jäsenyyttä kirkossa sekä aloiteoikeutta hiippakuntavaltuustoon 23 / Langattomien mikrofonien käyttöön muutoksia vuodenvaihteessa 24 / Kirkkolain muutokset koskien kirkollisen rakennuksen suojelua 25 / Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje 2013 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: A 16/ Suomen evankelisluterilaisen kirkon päivitetty rekrytointistrategia vuosille A1/ Matkakustannusten korvausmäärät lukien A2/ Luottamusmieskurssit Yleiskirjeet ovat luettavissa internetissä osoitteessa Tuomiokapitulin kiertokirjeet ei uusia kiertokirjeitä. Kiertokirjeet ovat luettavissa internetissä osoitteessa Kn 11/ Diakoniatyön työnjakokirja liite 4 Erityisdiakoni Antti Aro on päivittänyt diakoniatyön työnjakokirjan marraskuussa Työnjakokirja on käsitelty myös diakonissa Elina Muntolan kanssa. Aikaisempaan työnjakokirjaan liittyen tästä on poistettu ma. perhetyöndiakonian viran tehtävät (virka päättyi vuoden 2012 lopussa ja sen jälkeen tehtävät on hoidettu sisäisin järjestelyin). Työnjakokirja annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsee annetut asiat tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi annetut asiat tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / Muut esille tulevat asiat Kn 12/ Kirpputori Liisa Pajala toi esille seuraavan asian: Ulko-ovessa ei ole kahvaa, ulko-ovi pitää nyt pitää auki, jotta asiakkaat pääsevät tiloihin. Siisti, hieno tila. Toivotaan, että kaikki löytävät uuden kirpputorin. Ulko-oveen hoidetaan kahva seurakunnan toimesta. Kn 12/ Toimitukset Anne Kuparinen toi esille seuraavan asian: Nuoripari on varannut kirkon Jaakobin kirkosta kesälle Vihkiaika klo 14. Haluavat ko. ajan, koska mm. pieniä lapsia osallistuu vihkitoimitukseen. Seurakunnasta ilmoitettu, että ei ole mahdollista saada pappia eikä kanttoria. Seurakunnassa on käytäntö, että siunaukset klo 10 ja klo 13 omassa kirkossa. Jaakobin kirkolle ilmoitettu, että seurakunta ei voi ottaa mm. vihkimistä klo 14 Jaakobiin. Vihkimiset onnistuvat klo 16 ja 17 tai 18. Jaakobin kirkko tietää seurakunnan toimitusajat. Seurakunta on pyytänyt, että Jaakobin kirkosta otetaan ensin yhteyttä seurakuntaan, ennen kuin luvataan toimitusaikoja Jaakkobiin. Janne Suominen esitti, että tätä toimituskäytäntöä selvitetään. Kirkkoherra selvittää asian ja helmikuun neuvostossa asia otetaan uudelleen esille. Kn 12/ Nauristien varrella olevat seurakunnan puut Eeva Heurlin toi esille seuraavan asian: Myrskyn kaatamat puut edelleen Nauristien varressa. Mitä niille on tarkoitus tehdä? Puut on myyty ja ne ovat ostajan vastuulla. Talouspäällikkö selvittää asian Metsänhoitoyhdistykseltä. 13 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Kn 13/ Puheenjohtaja antoi pykälän 13 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo

12 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / 12 Paimion seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto kokouspäivämäärä pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12 ja 13 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 6, 7, 8, 10 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 2. Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 3. Kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n Pöytäkirjan pykälät: 4 4. Oikeudenkäymiskaari 1:1 (työsuhteeseen valitseminen) Pöytäkirjan pykälät: 5. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 6. muun lainsäädännön mukaan: Ev.lut.kirkon eläkelaki /261 pöytäkirjan pykälä: seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pyölintie 3 Postiosoite: PL 14, PAIMIO Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muihin hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuihin tyytymätön asianosainen voi tehdä 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

13 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / 13 tekeminen hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Paimion seurakunta, kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pyölintie 3 Postiosoite: PL 14, PAIMIO Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4 Postiosoite: PL TURKU Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Hämeenkatu 30 Postiosoite: PL 60, TURKU Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen

14 Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ / 14 Hankintavalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Käynti/postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Puhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Valitusaika 14 päivää Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Lisätietoja pykälistä 1-13 ja oikaisu- ja valitusasioista antaa kirkkoherra Vesa Tuominen puh talouspäällikkö Henna Ahtinen puh Käyntiosoite Paimion seurakunnan kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon on Pyölintie 3. Paimion seurakunnan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston postiosoite on PL 14, PAIMIO. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS JK PÖYTÄKIRJA 4/ 24.4.2014/ 39 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2014 Aika Torstai 24.4.2014 klo 18.00 19.18 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala x kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala x kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / 98 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9 / 2014 Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ 27.3.2012/ 40 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4/ 2012 Aika Tiistai 27.3.2012 klo 18.06-19.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Mika Ahtola, vs. kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ 26.11.2012/ 152 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 11/ 2012 Aika Maanantai 26.11.2012 klo 18.00 21.04 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ 28.8.2012/ 100 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8/ 2012 Aika Tiistai 28.8.2012 klo 18.00 21.15 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Aika 23.8.2012 klo 16:00-18:55 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot