Musiikkiterapian harjoituksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikkiterapian harjoituksia"

Transkriptio

1 Sisältö 1. MUSIIKKITERAPEUTTISIA HARJOITUKSIA KOGNITIIVISILLE TERAPEUTEILLE Musiikkiterapian kognitiivinen kyselykaavake Musiikillinen ilmaisu automaattiajatusten arvioimiseen MULTIMODAALISET KÄYTTÄYTYMISEN LUOKAT JA NIIHIN LIITTYVÄT MUSIIKKITERAPIAMENETELMÄT ja KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSIA Käyttäytymiseen liittyvät ongelmat ja niiden musiikkiterapiainterventiot Tunteiden ilmaisuun liittyvät ongelmat ja musiikkiterapiainterventiot Aistihavainnoinnin ongelmat ja musiikkiterapian interventiot Mielikuviin liittyvien ongelmien helpottaminen musiikkiterapiainterventioilla Kognitiiviset ongelmat ja niihin liittyvät musiikkiterapiainterventiot Ihmissuhdetaidoissa esiintyvät sosiaaliset ongelmat ja musiikkiterapiainterventiot Huumausaineiden ja alkoholin käyttöön liittyvät musiikkiterapiainterventiot Musiikkiterapian kyselykaavake psykiatrian aikuispotilaille OSIO 1. Musiikki OSIO 2. Multimodaalisia ajatuksia kartoittava kyselykaavake OSIO 3. Haastattelun aikana tekemät havaintoni DIALEKTISEN MUSIIKKITERAPIAN MENETELMÄT JA HARJOITUKSIA Musiikin kuuntelu Tee oma viihdyttävä ja hoitava musiikkikokoelmasi Harjoitus 1. Valitse kappale joka kuvaa sinua Harjoitus 2. Musiikin kuuntelun herättävät ajatukset ja tunteet Harjoitus 3. Sanoitusten analysointi Laulujen kirjoittaminen Täydennä tekstin aukkokohdat Metaforaharjoitus

2 Ryhmälaulukirjoittaminen Itseilmaisun parantaminen Laulujen kirjoittamiseen liittyvä kognitiivinen harjoitus terapeuteille Musiikki ja liikeharjoitus Musiikin tekeminen Harjoitus kehosoittimilla Karaokemenetelmä Johdetun mielikuvatekniikan harjoitukset (GIM) GIM- ryhmäharjoitus Rentoutuminen ja stressin lievitys Viisas matka Menestyksen saavuttaminen Musiikkia sisältävät tietoisuustaitoharjoitukset Musiikkipäiväkirja Mindfull music ATT- Tekniikka musiikkiterapian harjoituksena Metaforiin liittyvä musiikkiterapiasovellus Hyväksymisharjoitukset Mielenjuna Ajatusten ja tunteiden kuvaaminen FYSIOAKUSTISEN HOIDON AIKANA SOVELTAMANI HOITOMALLI Kognitiivisfysioakustisen hoitomallin rakenne ja harjoitukset Kognitiivisen fysioakustisen terapian muistikortti LÄHDELUETTELO

3 1. MUSIIKKITERAPEUTTISIA HARJOITUKSIA KOGNITIIVISILLE TERAPEUTEILLE Musiikkiterapian kognitiivinen kyselykaavake 1. Asteikolla 1-5, arvioi miten miellyttävänä koet musiikillisen kokemuksen En pitänyt ollenkaan Ei liiemmin herätä tuntemuksia Miellyttävä kokemus 2. Joskus ihmiset käyttävät musiikkia muuttaakseen mielialaansa jotenkin (Iloinen, surullinen, vihainen tms.) Käytätkö säännöllisesti musiikkia muuttaaksesi mielialaasi? Kyllä / En 3. Jos vastasit kyllä, niin kuvaile kuinka musiikki on sinuun vaikuttanut? 4. Musiikilla voi olla usein voimakkaita vaikutuksia tunteisiimme ja tuntemuksiimme, joskus jopa aivan odottamattakin. Mitä tuntemuksia musiikkiterapia tai musiikillinen toiminta on sinulle tuonut? (Voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja alla olevasta luettelosta.) Koen rakkautta Väsymys Olen arvokas Olen itsetietoinen Allapäin Olen eloisa Olen tylsistynyt Olen kyvykäs Olen onnellinen Hämmennys Olen ylpeä Olen jännittynyt Olen ärsyyntynyt Surullisuus Olen rauhallinen Olen alakuloinen Olen huojentunut Olen rentoutunut Olen vihainen Olen luottavainen Olen yksinäinen Olen valpas Olen välinpitämätön Olen päättäväinen 3

4 Muita tuntemuksia: 5. Asteikolla 1-5, arvioi miten voimakkaasti koit noita tunteita Vain vähän Kohtuullisesti Voimakkaasti 6. Mitä ajattelet, kuinka toinen musiikkiterapiajakso voisi sinua auttaa?(voit ympyröidä muitakin kuin yhden vaihtoehdon) - Se voisi auttaa minua tekemään jotain mukavaa ilman että tarvitsisin käyttää huumeita. - Se voisi auttaa minua ymmärtämään kognitiivisen terapian keskeisiä asiasisältöjä. - Se voisi auttaa minua oppimaan tai ymmärtämään itseäni paremmin. - Se auttaisi minua kuulumaan paremmin ryhmään. - Se auttaisi minua täyttämään ajankäyttöäni. - Se auttaisi minua tutkimaan tunteitani ilman että tarvitsisin huumeita. - Se auttaisi minua käyttämään musiikkia terapeuttisesti Musiikillinen ilmaisu automaattiajatusten arvioimiseen Paritehtävä (pariterapia, avioliitto-ongelmat, parisuhdeongelmat) 4

5 Ohjeet: Tarvitset rummut, percussio- ja/tai rytmisoittimia. Toinen parista ilmaisee ajatuksiaan puolisostaan soittaen eli improvisoiden. Soittamalla voit ilmaista mm. miten ymmärrät ja ilmaiset tyypilliset kommunikaatiomallinne, miltä meidän kommunikaatio kuulostaa ja miten ilmaisen parilleni (puolisolleni) riitoja, vetäytymistä, tunnetiloja, dominointia, alistumista, keskinäisiä rooleja tai toistuvia teemoja. Soittaen niitä voisi ilmaista mm. rytmin muutoksilla, äänen voimakkuuden muutoksilla, iskuilla, hiljaisilla äänillä, tauoilla, soittimien välisenä keskusteluna jne. Toisen tehtävänä on kirjoittaa, kuvata ja kuunnella, mitä soittamisella halutaan kertoa, mitä parini ajattelee. Kuulostavatko nämä meidän tyypillisiltä kommunikaatiomalleilta, lisääkö tämä havainto ymmärrystä ja voisiko se johtaa vuorovaikutuksen muutoksiin? Voitte käyttää tähän aikaa noin. kolme minuuttia. Käykää tämä purkutilanne terapeuttinne kanssa läpi. 2. MULTIMODAALISET KÄYTTÄYTYMISEN LUOKAT JA NIIHIN LIITTYVÄT MUSIIKKITERAPIAMENETELMÄT ja KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSIA 2. 1 Käyttäytymiseen liittyvät ongelmat ja niiden musiikkiterapiainterventiot - Potilaalla on vaikeus ilmaista omia mielipiteitä. Tunnista itsevarmuuteen tai epävarmuuteen liittyviä laulun sanoituksia musiikin kuuntelun aikana. Rohkaise sellaisten ajatusten ja tunteiden ilmaisemiseen kuunnellun musiikin aikana, jotka liittyvät omaan koettuun tunteeseen. Valitse laulukirjasta laulu yhteisesti laulettavaksi ja kerro miksi valitsit tuon kappaleen. - Potilaalla on vaikeus ilmaista omia mielipiteitä. Kirjoita tutun laulun sanat pieniin kortteihin ja sekoita ne ryhmän jäsenten kesken. Levitä 5

6 kortit ryhmän jäsenten kesken. Pyydä ryhmäläisiä työskentelemään keskenään ja etsimään lauluun liittyviä sanoituksia ja laittamaan ne oikeaan järjestykseen. Tehtävän onnistumiseksi jokaisen on kerrottava omasta kortistaan joka lauluun liittyy. - Potilas on lyhytjännitteinen ja hänellä on keskittymisvaikeuksia. Improvisaatioharjoitukset, jossa kokeillaan eri soittimia aina vuorollaan. Valitse laulu ja soita se alusta loppuun asti ilman taukoja. Kirjoita nimesi nuoteiksi ja ilmaise soittaen nimesi sekä sen hetken tunnetilasi. Suuntaa potilaan huomio musiikillisiin tehtäviin kuten valitun kappaleen laulamiseen ja anna suoritetusta tehtävästä kiitosta ja vahvistusta. Pyydä potilas täyttämään laulun sanoitusten aukkokohdat teettäessäsi laulujen kirjoittamisen tehtäviä. Potilaalla on omien rajojen puute. Silloin kun potilas keskeyttää ja häiritsee muita ja on epäsosiaalinen. Pyydä potilasta osallistumaan strukturoituun musiikkiterapiaryhmään (kuoro) ja keskustele / harjoittele ryhmässä tarvittavista sosiaalisista taidoista. Selitä miksi valitussa toiminnoissa tarvitaan sääntöjä. 6

7 Potilaalla on omien rajojen puute. Silloin kun potilas keskeyttää ja häiritsee muita ja on epäsosiaalinen. Yksilöllisessä musiikkiterapiassa voidaan harjoitella improvisointia sekä musiikillisia rooliharjoituksia kuten vuoron ottamista ja antamista. Hyödynnä musiikin ja liikkeen aktivointia sallitun tilan, etäisyyden ja rajojen puitteissa. Harjoittele laulujen kirjoittamista ryhmässä, joka keskittyy ihmissuhdetaitoihin. Keskusteltaessa kuunnellusta musiikista, anna jokaiselle palautteeseen tietty rajattu aika. Potilaalla on huono katsekontakti sekä vaikeuksia osallistua keskusteluun. Ryhmätilanteessa kierrätä palloa musiikin soidessa taustalla. Musiikin loppuessa pyydä potilasta kysymään joku haluamansa kysymys, johon pyytää vierustoverinsa vastausta. Käytä peilausta musiikin kuuntelun aikana pyytäen potilasta valitsemaan pari peilaten hänen liikkeitään katsekontaktin vahvistamiseksi. Voit pyytää vähitellen lisäämään asteittain katsekontaktia musiikkiterapian aikana. Potilas on hätäilevä ja malttamaton. Musiikkiterapian aikana keskustele henkilökohtaisista rajoista ja sopivasta sosiaalisesta käyttäytymisestä sekä harjoittele rooliharjoituksilla soveltuvia tapoja ilmaista ja tehdä ehdotuksia. Potilas on passiivisen aggressiivinen ja riippuvainen. Musiikin kuuntelun aikana kierrätä palloa ja taukojen aikana pyydä esittämään kysymys ja vastaus. 7

8 Potilas on passiivisen aggressiivinen ja riippuvainen. Laulujen kirjoittamistehtävässä pyydä asiakasta valitsemaan kappaleelle teema ja nimi. Pyydä jokaista potilasta ilmaisemaan yksi tai kaksi riviä sanoituksia tai musiikillista teemaa valittuun lauluun. Potilaalla on heikko itsekontrolli ja hän menettää helposti malttinsa. Harjoittele erilaisia rentoutus- ja hengitysharjoituksia joko ilman musiikkia tai siihen keskittyen. Potilaalla on heikko itsekontrolli ja hän menettää helposti malttinsa. Potilas heijaa. Pyydä potilas ilmaisemaan vihan tuntemuksiaan jollain soittimella niin että vihan tunteet saavat musiikillisen äänen ja muodon. Nauhoita musiikki ja keskustele soitetusta musiikista sekä vihan tunteiden yllykkeistä ja laukaisijoista. Keskustele myös paremmin soveltuvista vihanilmaisukanavista. Teetä musiikillisia harjoituksia seisten. Potilas valittaa kaikesta. Kuuntele potilaan kanssa potilaan valitsemaa mielimusiikkia. Keskustele siitä mistä potilas musiikista pitää. Älä huomioi valituksia ja vahvista myönteistä ilmaisua. Potilas on motorisesti ja sisäisesti levoton Hyödynnä musiikkiin, liikkeeseen ja tanssiin perustuvia harjoituksia Tunteiden ilmaisuun liittyvät ongelmat ja musiikkiterapiainterventiot Potilaalla on vaikeus ilmaista, tunnistaa ja nimetä tunteitaan verbaalisti ja Pyydä potilas mukaan musiikin kuunteluryhmään, jossa keskustellaan lauluista tai laulujen luonteesta tai niiden 8

9 nonverbaalisti. sisältämistä tunteista nimeten erilaisia tunteita ja kysyen niistä. Soita kappaleita, jotka liittyvät tiettyihin tunteisiin ja pyydä potilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tuntemuksiaan. Liitä nämä kokemukset potilaan elämään ja elämäntilanteisiin. Pyydä potilasta kirjoittamaan ajatuksistaan ja tunteistaan, jotka musiikin kuuntelun aikana nousivat. Pyydä potilas tuomaan sellaisia lauluja terapiaan, jotka ilmaisevat tiettyä tuntemusta tai sairastumista. Keskustele näistä havainnoista. Pyydä potilasta valitsemaan laulu, joka kuvaa miten hän voi tänään. Houkuttele potilasta kuvamaan tunnetta musiikin kuuntelun aikana. Rohkaise potilasta ilmaisemaan tunnettaan keskusteltaessa muun ryhmän kanssa. Jos tunnetila on nouseva, pyydä potilasta maalaamaan tuntemuksiaan musiikin kuuntelun aikana. Rohkaise potilasta verbalisoimaan tuntemuksiaan musiikin kuuntelun jälkeen tai pyydä samaistumaan kappaleen säveltäjän tuntemuksiin. Anna potilaalle tunnelista ja pyydä potilas valitsemaan musiikkikappale ja kuuntelun aikana valitsemaan se tunnetila, joka parhaiten ilmaisee laulun tunnelmia. 9

10 Pyydä potilasta keskittymään tarkasti musiikin kuunteluun ja sen jälkeen kuvailemaan kehollisia tuntemuksiaan ja kokemiaan tunteita, mitä musiikki herättää. Potilaalla on vaikeus ilmaista, tunnistaa ja nimetä tunteitaan verbaalisti ja nonverbaalisti. Soita ja esitä erilaisia kappaleita, joissa emotionaalinen tunnetila vaihtuu. Keskustele sitten elämäntilanteista, joihin nuo tunnetilat voisivat liittyä. Pyydä potilasta tuomaan itse valitsema laulu ryhmään, jossa se jaetaan ja kuunnellaan yhdessä. Keskustele ja verbalisoi tunteista ja muistoista, jotka lauluun liittyvät, ja pyydä kertomaan miksi potilas haluaa sen muiden kanssa jakaa. Improvisaation aikana pyydä kuvailemaan soittamiseen liittyvää tunnetilaa. Voit antaa luettavaksi tunnelistan, josta tunnetilan voi tunnistaa. Pyydä ilmaisemaan jollakin soittimella valittu tunnetila, jotta potilas voisi kokea katharsiksen tuntemuksia. Valitse tunnekorteista tunnetila, improvisoi valitsemallasi soittimella ja kuvaile jälkikäteen verbaalisesti. Potilaalla on vaikeus ilmaista, tunnistaa ja nimetä tunteitaan verbaalisti ja nonverbaalisti. Pyydä potilasta soittamaan jollain soittimella tunnetila. Muut arvaavat ja yrittävät tunnistaa soittajan kehonkielestä, mikä tunnetila on kyseessä. Keskustele ja jaa kokemukset. Valitse laulukirjasta kappale, joka ilmaisee tai kuvailee potilaan tuntemuksia jollain tavoin. Ryhmä 10

11 laulaa ja keskustelee laulusta. Voit myös näytellä draaman keinoin laulujen sisältämiä tunteita. Käytä ääntä kuvailemaan tunteitasi. Bluesterapiassa soitetaan 12-tahdin bluesia ja keksitään tunnetilan paikalla omaa tunnetta kuvaavaa sana. ( Kun olen niin sitten ). Tunnelaatikkoharjoituksessa potilas valitsee vuorollaan laatikosta yhden tunnetta kuvaavan sanan ja kertoo milloin hän on kyseistä tunnetta kokenut. Potilas valitsee laulun, joka kuvailee hänen tuntemuksiaan. Ryhmän kuunneltua soitetun laulun, potilas muovailee nonverbaalisti ryhmästä konstruktion tai muodon, joka esittää hänen tunnetilaansa. Lopuksi potilas selittää ryhmäkonstruktionsa tunnetilan ja siihen liittyvät ajatukset. Ryhmä antaa palautetta ja kertoo omista tuntemuksistaan. Potilas on kyvytön tunnistamaan tai ilmaisemaan tunteitaan, jotka liittyvät johonkin erityiseen elämäntilanteeseen. Tilanteeseen liittyvät vihaisuuden tai huolien kieltäminen. Voit käyttää tiettyihin valittuihin kappaleisiin liittyviä sanoituksia tai mielikuvatekniikoita, jotka liittävät potilaan elämäntilanteeseen niin että hän voi tunnistaa tilanteisiin liittyvät tunteet. Potilas on kyvytön tunnistamaan tai ilmaisemaan tunteitaan, jotka liittyvät Kyseessä on siis tietoinen musiikin ja sen sanoitusten kuuleminen ja kuunteleminen. Potilas voi valita laulun, joka kuvailee yhtä elämäänsä 11

12 johonkin erityiseen elämäntilanteeseen. Tilanteeseen liittyvät vihaisuuden tai huolien kieltäminen liittyvää ongelmaa. Opasta potilasta laulujen kirjoittamisen tekniikoihin, jotta hän pystyisi tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan. Potilas kokee vihan tunteitaan yrittäessään selviytyä pettymyksistään. Voimakkaat tunteet voivat johtaa impulsiiviseen käyttäytymiseen. Pyydä potilasta valitsemaan tietystä etukäteen valituista lauluista ne teemat tai kappaleen nimet, jotka käsittelevät turhautumista ja parhaiten kuvailevat hänen olemassa olevia tuntemuksiaan. Hyödynnä rentoutumistekniikoita helpottaaksesi vihan tuntemuksia. Opeta potilaalle uusi musiikillinen taito pienin osatavoittein, niin että soittaminen olisi helpompaa omaksua ja oppia. Yleistä musiikillisten taitojen oppiminen myös elämäntilanteissa tarvittavien taitojen portaittaiseen oppimiseen. Rohkaise potilasta kanavoimaan tunteensa rakentuneemmalla tavalla kuten osallistumalla musiikilliseen aktivointiin. Potilas kokee vihan tunteita yrittäessään selviytyä pettymyksistään. Voimakkaat tunteet voivat johtaa impulsiiviseen käyttäytymiseen. Hyödynnä useita tekniikoita kuten laulujen vihamielisten tai vihan tunteita sisältävien sanoitusten tietoinen kuunteleminen, vihan tuntemuksista maalaaminen, vihasta keskusteleminen ryhmän kanssa, hallintakeinojen opettaminen ja palautteen pyytäminen ryhmältä. Potilaat ovat hyperaktiivisia, hermostuneita, Ryhmälaulamisessa voidaan houkutella ja käsitellä 12

13 agitoivia ja maanisia. vertaistuen kautta esiin nousevia tunteita, jotka ovat epäsopivia tai jännittyneitä. Hyödynnä laulamista tai tanssiin soveltuvia lauluja energian kanavoimiseksi. Hyödynnä tilanteeseen ja tunteisiin soveltuvaa mediumtempoista musiikkia, jossa on sanat ja tarinat. Hyödynnä hidasrytmistä periaatetta, joka kohdistuu rentoutumiseen. Potilaat ovat masentuneita tai tunnetilaltaan alakuloisia. Tehtävät jäävät tekemättä toivottomuuden ja pessimististen ajatusmallien vuoksi. Potilas voisi osallistua pieneen musiikinkuunteluryhmään. Musiikin tempo voisi olla maltillinen tai kohtuullinen, joka rohkaisee potilaita jakamaan musiikillista kiinnostuneisuutta tai kokemuksiaan. Hyödynnä onnistumisen kokemuksiin perustuvia toimintoja, jolloin potilas valitsee mielimusiikkia joko itselleen tai ryhmälle kuultavaksi. Voit pyytää potilasta valitsemaan sellaisen kappaleen, joka kuvailee sitä miten hän voi tai haluaisi voida. Esimerkiksi potilaan ilmaistessa toivottomuutta ja pessimistisyyttä hän haluaisi olla toiveikkaampi tulevaisuuteensa suhteen. Keskustele ajatuksista ja toiminnoista, jotka voisivat johtaa optimistisempaan olotilaan. Tehtävät jäävät tekemättä toivottomuuden ja pessimististen ajatusmallien vuoksi. Tarjoa positiivisia kokemuksia joko laulaen tai ryhmälaulujen kautta. Pyydä potilasta valitsemaan sellainen kappale, jota hän lauloi ollessaan nuori. Laulun jälkeen pyydä potilasta jakamaan ryhmälle tai kertomaan jostain lapsuuden ajan kaveristaan. 13

14 Voit hyödyntää sellaista soitinta, jonka tempoa voi nopeuttaa. Potilaalla on vakava masennus, johon liittyvät pelkotilat ovat todellisia tai kuviteltuja. Pyydä potilasta kuuntelemaan musiikkia ja ilmaisemaan ne tuntemukset, joita hän kokee musertavan ylivoimaisena. Hyödynnä ryhmän tukea ja keskustele selviytymiskeinoista ja hallintastrategioista. Tarjoa potilaalle positiivista tukea jo musiikin kuuntelun aikana. Kuuntele ja keskustele kappaleesta, joka käsittelee teemaa älä anna periksi. Auta potilasta saamaan kosketus tämän hetken elämäntilanteeseen. Pyydä potilasta laulamaan tuttuja lauluja, jossa keskitytään validoimaan omia olemassa olevia tunteita. Suo potilaalle positiivisia kokemuksia ryhmäsoiton tai lauluryhmän aikana. Voit pyytää potilasta osallistumaan musiikkileikkeihin, tarjotaksesi positiivista ryhmätukea. Auta potilasta keskittymään ja kuulemaan musiikkia tai lauluja joita lauletaan ja kuunnellaan. Potilaat kelluvat ahdistuneisuudessa, murehtivat, turhautuvat helposti ja liittävät Hyödynnä musiikin tietoisia rentoutusharjoituksia. Rohkaise potilasta rentoutumaan musiikin 14

15 ahdistuneisuuden elämäntilanteisiinsa. kuuntelun aikana. Musiikissa voisi hyödyntää veden ääniä tai veden kohinaa. Voit opettaa erilaisia rentoutumistekniikoita mm. tietoista hengittelyä matalatempoista musiikkia ja mindfulness-tekniikoita. Potilaat saavat emotionaalisia tunnekuohuja kuten nauru- ja itku- ja aggressiokohtauksia. Tunnekuohut vaikuttavat hallitsemattomilta. Voit pyytää potilasta rytmillisiin harjoituksiin, jossa käytetään stimuloivaa musiikkia. ( beat it ). Hyödynnä sellaisia musiikillisia hetkiä, jotka antavat mahdollisuuden tunteiden ilmaisuun ja suuntaavat energian musiikillisiin aktiviteetteihin. Opeta ja tutustuta potilas lihasten ja kehon rentoutumiseen musiikin kautta. Auta potilasta suuntaamaan energia musiikilliseen toimintaan. Paniikkikohtaukset Käytä ja opeta potilaalle mielikuvatekniikoita helpottaaksesi potilasta rentoutumisessa. Potilaalla on voimakkaita vihan tuntemuksia, jotka usein ilmenevät väkivaltaisuuksina. Rohkaise potilasta ilmaisemaan tunteitaan musiikin, soittamisen ja improvisoinnin keinoin. Soita Phil Collinsin I dont care anymore, ja keskustele potilaan vihantuntemuksista. Potilaalla on voimakkaita vihan tuntemuksia, jotka usein ilmenevät väkivaltaisuuksina. Kuuntele punk- tai räpmusiikkia ja keskustele tuntemuksista. 15

16 Pyydä potilasta kirjaamaan kahteen eri sarakkeeseen sekä tämän hetken vihanhallintakeinoja että terveempiä ja soveltuvampia vihanhallintakeinoja. Etsi kappaleita, joissa noita ilmaistaan. Muunna lisääntynyt ja voimistunut tunne musiikin kuuntelun (mp3- soittimella) tai ohjaa rentoutusmenetelmiin. Potilas kokee menettävänsä kontrollinsa kuunnellessaan jotain tiettyä kappaletta. Keskustele ja tutki sanoituksia sekä kappaletta; mitä tunteita tai teemoja kappaleeseen liittyy. Potilaalla vaikeuksia tunnistaa ja ilmaista sellaisia tunteita, joita koetaan kun hänelle tulee kokemus hyväksymättömyydestä. Hyödynnä sellaisen musiikin tai musiikin sanoitusten tarkkaavaista kuuntelua, jotka liittyvät potilaan piileviin tuntemuksiin. Tarkkaile samaistumista ja projektioita. Hyödynnä improvisaatioita, jotka liittyvät kyseisiin tilanteisiin ja tutki mitä ilmiöitä soittaminen tuo esiin. Potilas ilmaisee vihaa, joka kohdistuu muihin potilaisiin. Laula ja keskustele lauluista, joiden teema on muiden tarpeiden huomioiminen ja huomaaminen. Potilas ilmaisee sellaisia tuntemuksia, jotka eivät ole tilanteeseen soveltuvia. Anna potilaan improvisoida rytmisoittimilla, rummuilla tai sähkörummuilla ja pyydä sitten kuvailemaan verbaalisesti tuntemukset. Potilas on kyvytön tai haluton kokemaan empatiaa muita kohtaan. Potilas valitsee tunnekorteista jonkin tietyn tunteen, jonka jälkeen hän improvisoi tunteen muulle ryhmälle. Muilta potilaita pyydetään tunnistamaan improvisaation tunnetila ja 16

17 selittämään miksi potilas valitsi tuon tietyn tunteen. Potilaan mielialat vaihtelevat maanisten ja masentuneiden hetkien välillä ja hän kokee tunteet laidasta laitaan. Suuntaa potilas ilmaisemaan tunteensa musiikilliseen toimintaan kuten laulujen kirjoittamiseen tai improvisaatioihin. Hyödynnä rauhoittavaa tai stimuloivaa musiikkia. Potilaalla on vihantuntemuksia äidilleen, joka ei suojellut lastaan hyväksikäytöltä. Ehdota että potilas osallistuu naispuolisen musiikkiterapeutin vetämään kuoroon ja anna potilaalle kokemus työskentelystä naispuolisen henkilön kanssa Aistihavainnoinnin ongelmat ja musiikkiterapian interventiot Potilasta kiusaavat kuuloharhat, hallusinaatiot ja potilas puhuu itsekseen. Soita musiikkia, mistä potilas pitää. Suuntaa potilaan huomiokyky sisäisistä tapahtumista musiikilliseen ryhmäkeskusteluun. Keskusteluaiheiden teemat keskittyvät musiikin sisältöön tai potilaiden laulujen tai kappaleiden arviointeihin. Potilasta kiusaavat kuuloharhat, hallusinaatiot ja potilas puhuu itsekseen. Musiikin kuunteluryhmän aikana anna potilaalle kokemus huomion kiinnittymisestä sekä sisäisiin että ulkoisiin aistimuksiin. 17

18 Rohkaise tekemiseen musiikkiterapiaryhmässä (laulamiseen, soittamiseen). Anna potilaalle mahdollisuus seurata laulun sanoja laulaen, lukien tai kuunnellen musiikkia pienessä ryhmässä. Hyödynnä konkreettisia, tehtäväorientoituneita aktiviteetteja kuten soittamista, syntetisaattorilla säestyssointumattojen kokeilua sekä soittimien improvisointia, jotta potilas pystyisi keskittymään yhteen asiaan kerrallaan. Potilaiden on vaikeaa hallita stressiä ja jännittyneisyyttä. Oireina ovat unettomuus, vetäytyminen, kaoottinen käyttäytyminen, aggressiot ja itsestä eristäytyminen. Voit yhdistää musiikkia ja rentoutustekniikoita sekä johdettua mielikuvatyöskentelyä. Pura nämä keskustelut ja kerro ahdistuksen hallintakeinoista, joita voi itse toteuttaa. Voit myös rohkaista potilaita osallistumaan rentoutusryhmiin, jotka keskittyvät lihasten rentoutumiseen ja hengitysharjoituksiin. Voit opettaa lihasten rentoutumista hyödyntäen musiikkia ja sen vaikutuksia. Voit hyödyntää myös sanoituksista keskustelemista, helpottaaksesi ongelmanratkaisu- sekä hallintakeinojen soveltamista Mielikuviin liittyvien ongelmien helpottaminen musiikkiterapiainterventioilla 18

19 Potilaalla on vaikeus kuvitella miellyttävää turvapaikkaa rentoutumisharjoituksen yhteydessä. Anna potilaalle tilaisuus mukavaan ja miellyttävään hetkeen ja soita tilanteeseen soveltuvaa rentouttavaa musiikkia (Deuter, Michael Hoppe, Tony O Connor jne.). Voit kysyä potilaalta mitä mielikuvia hän kokee musiikin soidessa taustalla tai minne musiikki on viemässä sinua. Lähde katselemaan elokuvaa jo musiikin alkaessa. Potilaalla on vaikeaa rentoutua miellyttävään turvapaikkaan min. rentoutusharjoituksen alettua. Anna potilaalle mahdollisuus katsoa hänen rentoutumisyritystään videonauhalta. Voitte analysoida videonauhaa ja etsiä sekä visuaalisia että kuuloaistiin perustuvia vihjeitä rentoutumisen vaikeudesta. Potilaalla on vääristynyt kehonkuva esim. syömishäiriön vuoksi. Voit käyttää musiikkia lihasrentoutumisen yhteydessä helpottaaksesi potilasta avartamaan kehonkuvaansa Kognitiiviset ongelmat ja niihin liittyvät musiikkiterapiainterventiot. Potilailla on heikko itsearvostus ja he ilmaisevat arvottomuuden tuntemuksia sekä aliarvioivat omia kykyjään. He eivät usko itseensä eivätkä halua jakaa ongelmiaan tai ajatuksiaan muiden kanssa. Voit hyödyntää instrumentteihin tai äänenkäyttöön perustuvia musiikkiterapiatekniikoita saadaksesi potilaallesi onnistumisen kokemuksia. Onnistumisen kokemukset, ryhmän vertaistuki ovat keskeinen tavoite musiikillisissa terapiainterventioissa. Heillä on myös vaikeaa kertoa itsestään Voit opettaa potilastasi soittamaan jotain soitinta (kitara, piano) tai tehdä ääniharjoituksia pienin osatavoittein niin että samalla osoitat vähintään yhdestä 19

20 mitään positiivista heikon itsetunnon vuoksi. Siksi he eivät myöskään yritä hakea uusia keinoja ratkaista ongelmiaan ja kokevat itsensä epäonnistujiksi. Potilailla on heikko itsearvostus ja he ilmaisevat arvottomuuden tuntemuksia sekä aliarvioivat omia kykyjään. He eivät usko itseensä eivätkä halua jakaa ongelmiaan tai ajatuksiaan muiden kanssa. onnistumisesta soitannan aikana. Voit myös pyytää potilasta osallistumaan sanoitusten analysointiin keskittyvään keskusteluryhmään. Voitte pyytää potilasta sekä kuuntelemaan että keskustelemaan lauluista, joissa on positiivisia ilmauksia. Lämmittelyharjoituksena voitte miettiä millaisia positiivisia ilmauksia itsestään voi kertoa. Niihin voi palata, jos potilas alkaa jälleen tuottaa negatiivisia ilmauksia itsestään. Laulujen avulla voit näitä ilmauksia tutkia. Voit soittaa Billy Joelin Just the way you are ja keskustella itsensä hyväksymisestä juuri sellaisena kuin olet. Heillä on myös vaikeaa kertoa itsestään mitään positiivista heikon itsetunnon vuoksi. Siksi he eivät myöskään yritä hakea uusia keinoja ratkaista ongelmiaan ja kokevat itsensä epäonnistujiksi. Voit pyytää ryhmässä olevia potilaita listamaan ja kirjaamaan itsestään kolme asiaa, joista itsessään pitävät ja sen jälkeen kierrättää listaa niin että muut ryhmän jäsenet voivat kirjoittaa lisää sellaisia asioita mitä toisistaan pitävät. Voit myös pyytää potilasta valitsemaan laulun, joka esittelee tai kuvailee häntä itseään. Pyydä potilasta osallistumaan laulujen 20

21 kirjoittamisen ryhmään. Anna potilaallesi mahdollisuus oppia uusia taitoja esim. laulujen kirjoittamisen avulla. Anna potilaalle mahdollisuus maalata kuunnellusta musiikista ja keskustele sen jälkeen tuntemuksista. Voit pyytää potilasta piirtämään levyn kansikuvan, joka kuvailee häntä itseään. Heillä on myös vaikeaa kertoa itsestään mitään positiivista heikon itsetunnon vuoksi. Siksi he eivät myöskään yritä hakea uusia keinoja ratkaista ongelmiaan ja kokevat itsensä epäonnistujiksi. Potilaalla on harhakuvitelmia (deluusioita) ja hän ilmaisee niitä paranoidisella tavalla (toisten perusteeton syyttely). Kiinnitä potilaan huomio realiteetteihin esim. kysyen mitä soittimia tai esittäjiä potilas tunnistaa kuunnellusta musiikista. Potilaalla on vaikeuksia hyväksyä todellisuutta ja hän voi kokea muiden toiminnot tai sanomiset mahdollisina uhkina, eikä hän luota muihin potilaisiin. Potilaalla on vaikeuksia hyväksyä todellisuutta ja hän voi kokea muiden Soita sellaista musiikkia, jonka sanoitukset perustuvat konkreettisiin asioihin. (This land is your land) Keskustelussa voit sitten kysyä missä ja milloin olet syntynyt ja missä päin asustelet. Voit hyödyntää musiikin kuuntelu- ja keskusteluryhmää, missä potilasta rohkaistaan istumaan muiden ryhmäläisten viereen. Voit sitten rohkaista potilasta kertomaan ja valitsemaan musiikista, joka saa hänet hyvälle tuulelle. 21

22 toiminnot tai sanomiset mahdollisina uhkina, eikä hän luota muihin potilaisiin. Potilas voi myös osallistua laulujen sanoituksia analysoivaan ja työstävään ryhmään, jossa potilas voi jakaa mielimusiikkiaan ryhmälle. Musiikin kuuntelun aikana ryhmältä voi pyytää palautetta mitkä laulut ja kappaleet kuvaavat potilaan ajatuksia. Voit myös tehdä luottamusta lisääviä harjoituksia esim. kuuntelemalla kappaletta lean on me ja pyytää potilas ringin sisälle missä hän voi nojautua ryhmän jäseniä vasten. Ryhmässä voi laulaa lauluja, jotka käsittelevät ja vahvistavat positiivista itsearviointia, toisesta huolehtimista tai luottamusta. Potilas kokee ongelmaratkaisutilanteet ja valintojen tekemiset vaikeina. Potilas käyttää epätarkoituksenmukaisia hallintakeinoja, jotka ilmenevät erilaisina ylikompensointeina ja tunteiden turruttamisena. Potilas voi osallistua laulujen kirjoittamisen tai sanoitusten analysointiryhmään, jossa etsitään ratkaisuja laulun sanoituksista, joiden sisältö sivuaa potilaan elämää ja siitä nousevia kysymyksiä. Potilaat voivat kuunnella kappaletta, joka käsittelee elämän kuormia (Gonna lay down my burden). Kappaleen sanoituksia analysoimalla ja tekstejä muuttamalla potilaat voivat tunnistaa kokemiaan taakkoja, etsiä niihin ratkaisukeinoja ja lopulta kirjoittaa kappaleisiin sellaiset uudet sanoitukset, jossa kuvataan ratkaisumalleja taakkoihin. Bluesterapiassa voidaan toimia samalla tavoin kuvaten ensin ongelmia ja keskustella miten niihin saisi helpotusta ja lopulta esittää kappale livenä 22

23 uusina sanoituksina. Potilas käyttää epätarkoituksenmukaisia hallintakeinoja, jotka ilmenevät erilaisina ylikompensointeina ja tunteiden turruttamisena. Kuuntele kappale Silta yli synkän virran ja anna potilaiden tunnistaa kokemiaan ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja. Voit valita kappaleita, joissa on matkan tekemisen teema tai tieteema. Pyydä potilaita tunnistamaan oma elämäntiensä ja etsimään uusia reittejä miten he voivat saavuttaa tavoitteensa. Voit myös etsiä laulun sanoituksista soveltuvia ja epäkäytännöllisiä hallintakeinoja ja keskustella niistä. Voit leikata jonkin kappaleen soinnulliset sanoitukset lauseittain kirjekuoreen. Sekoita sanat ja pyydä potilasta järjestämään sointupaperit oikeaan järjestykseen. Voit neuvoa sointumerkinnät mutta rohkaise omaperäiseen ongelmaratkaisuun sanoitusten suhteen. (Teetä harjoitus elokuussa esim. ph-kalvolle) Potilaalla on orientoitumisvaikeuksia (aika, paikka, ihmiset) sekä muistikatkoksia ja realiteettiorientoitumisongelmia. Musiikin kuuntelun aikana voit kysyä tutusta laulusta sellaisia menneisyyteen, nykyhetkeen tai tulevaisuuteen liittyviä asioita, jotka perustuvat realiteetteihin. Potilaalla on orientoitumisvaikeuksia (aika, paikka, ihmiset) sekä muistikatkoksia ja realiteettiorientoitumisongelmia. Voit pyytää potilasta soittamaan (opettamisen jälkeen) kappaleisiin liittyviä sointuja ja rytmikuvioita. 23