Musiikkiterapian harjoituksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikkiterapian harjoituksia"

Transkriptio

1 Sisältö 1. MUSIIKKITERAPEUTTISIA HARJOITUKSIA KOGNITIIVISILLE TERAPEUTEILLE Musiikkiterapian kognitiivinen kyselykaavake Musiikillinen ilmaisu automaattiajatusten arvioimiseen MULTIMODAALISET KÄYTTÄYTYMISEN LUOKAT JA NIIHIN LIITTYVÄT MUSIIKKITERAPIAMENETELMÄT ja KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSIA Käyttäytymiseen liittyvät ongelmat ja niiden musiikkiterapiainterventiot Tunteiden ilmaisuun liittyvät ongelmat ja musiikkiterapiainterventiot Aistihavainnoinnin ongelmat ja musiikkiterapian interventiot Mielikuviin liittyvien ongelmien helpottaminen musiikkiterapiainterventioilla Kognitiiviset ongelmat ja niihin liittyvät musiikkiterapiainterventiot Ihmissuhdetaidoissa esiintyvät sosiaaliset ongelmat ja musiikkiterapiainterventiot Huumausaineiden ja alkoholin käyttöön liittyvät musiikkiterapiainterventiot Musiikkiterapian kyselykaavake psykiatrian aikuispotilaille OSIO 1. Musiikki OSIO 2. Multimodaalisia ajatuksia kartoittava kyselykaavake OSIO 3. Haastattelun aikana tekemät havaintoni DIALEKTISEN MUSIIKKITERAPIAN MENETELMÄT JA HARJOITUKSIA Musiikin kuuntelu Tee oma viihdyttävä ja hoitava musiikkikokoelmasi Harjoitus 1. Valitse kappale joka kuvaa sinua Harjoitus 2. Musiikin kuuntelun herättävät ajatukset ja tunteet Harjoitus 3. Sanoitusten analysointi Laulujen kirjoittaminen Täydennä tekstin aukkokohdat Metaforaharjoitus

2 Ryhmälaulukirjoittaminen Itseilmaisun parantaminen Laulujen kirjoittamiseen liittyvä kognitiivinen harjoitus terapeuteille Musiikki ja liikeharjoitus Musiikin tekeminen Harjoitus kehosoittimilla Karaokemenetelmä Johdetun mielikuvatekniikan harjoitukset (GIM) GIM- ryhmäharjoitus Rentoutuminen ja stressin lievitys Viisas matka Menestyksen saavuttaminen Musiikkia sisältävät tietoisuustaitoharjoitukset Musiikkipäiväkirja Mindfull music ATT- Tekniikka musiikkiterapian harjoituksena Metaforiin liittyvä musiikkiterapiasovellus Hyväksymisharjoitukset Mielenjuna Ajatusten ja tunteiden kuvaaminen FYSIOAKUSTISEN HOIDON AIKANA SOVELTAMANI HOITOMALLI Kognitiivisfysioakustisen hoitomallin rakenne ja harjoitukset Kognitiivisen fysioakustisen terapian muistikortti LÄHDELUETTELO

3 1. MUSIIKKITERAPEUTTISIA HARJOITUKSIA KOGNITIIVISILLE TERAPEUTEILLE Musiikkiterapian kognitiivinen kyselykaavake 1. Asteikolla 1-5, arvioi miten miellyttävänä koet musiikillisen kokemuksen En pitänyt ollenkaan Ei liiemmin herätä tuntemuksia Miellyttävä kokemus 2. Joskus ihmiset käyttävät musiikkia muuttaakseen mielialaansa jotenkin (Iloinen, surullinen, vihainen tms.) Käytätkö säännöllisesti musiikkia muuttaaksesi mielialaasi? Kyllä / En 3. Jos vastasit kyllä, niin kuvaile kuinka musiikki on sinuun vaikuttanut? 4. Musiikilla voi olla usein voimakkaita vaikutuksia tunteisiimme ja tuntemuksiimme, joskus jopa aivan odottamattakin. Mitä tuntemuksia musiikkiterapia tai musiikillinen toiminta on sinulle tuonut? (Voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja alla olevasta luettelosta.) Koen rakkautta Väsymys Olen arvokas Olen itsetietoinen Allapäin Olen eloisa Olen tylsistynyt Olen kyvykäs Olen onnellinen Hämmennys Olen ylpeä Olen jännittynyt Olen ärsyyntynyt Surullisuus Olen rauhallinen Olen alakuloinen Olen huojentunut Olen rentoutunut Olen vihainen Olen luottavainen Olen yksinäinen Olen valpas Olen välinpitämätön Olen päättäväinen 3

4 Muita tuntemuksia: 5. Asteikolla 1-5, arvioi miten voimakkaasti koit noita tunteita Vain vähän Kohtuullisesti Voimakkaasti 6. Mitä ajattelet, kuinka toinen musiikkiterapiajakso voisi sinua auttaa?(voit ympyröidä muitakin kuin yhden vaihtoehdon) - Se voisi auttaa minua tekemään jotain mukavaa ilman että tarvitsisin käyttää huumeita. - Se voisi auttaa minua ymmärtämään kognitiivisen terapian keskeisiä asiasisältöjä. - Se voisi auttaa minua oppimaan tai ymmärtämään itseäni paremmin. - Se auttaisi minua kuulumaan paremmin ryhmään. - Se auttaisi minua täyttämään ajankäyttöäni. - Se auttaisi minua tutkimaan tunteitani ilman että tarvitsisin huumeita. - Se auttaisi minua käyttämään musiikkia terapeuttisesti Musiikillinen ilmaisu automaattiajatusten arvioimiseen Paritehtävä (pariterapia, avioliitto-ongelmat, parisuhdeongelmat) 4

5 Ohjeet: Tarvitset rummut, percussio- ja/tai rytmisoittimia. Toinen parista ilmaisee ajatuksiaan puolisostaan soittaen eli improvisoiden. Soittamalla voit ilmaista mm. miten ymmärrät ja ilmaiset tyypilliset kommunikaatiomallinne, miltä meidän kommunikaatio kuulostaa ja miten ilmaisen parilleni (puolisolleni) riitoja, vetäytymistä, tunnetiloja, dominointia, alistumista, keskinäisiä rooleja tai toistuvia teemoja. Soittaen niitä voisi ilmaista mm. rytmin muutoksilla, äänen voimakkuuden muutoksilla, iskuilla, hiljaisilla äänillä, tauoilla, soittimien välisenä keskusteluna jne. Toisen tehtävänä on kirjoittaa, kuvata ja kuunnella, mitä soittamisella halutaan kertoa, mitä parini ajattelee. Kuulostavatko nämä meidän tyypillisiltä kommunikaatiomalleilta, lisääkö tämä havainto ymmärrystä ja voisiko se johtaa vuorovaikutuksen muutoksiin? Voitte käyttää tähän aikaa noin. kolme minuuttia. Käykää tämä purkutilanne terapeuttinne kanssa läpi. 2. MULTIMODAALISET KÄYTTÄYTYMISEN LUOKAT JA NIIHIN LIITTYVÄT MUSIIKKITERAPIAMENETELMÄT ja KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSIA 2. 1 Käyttäytymiseen liittyvät ongelmat ja niiden musiikkiterapiainterventiot - Potilaalla on vaikeus ilmaista omia mielipiteitä. Tunnista itsevarmuuteen tai epävarmuuteen liittyviä laulun sanoituksia musiikin kuuntelun aikana. Rohkaise sellaisten ajatusten ja tunteiden ilmaisemiseen kuunnellun musiikin aikana, jotka liittyvät omaan koettuun tunteeseen. Valitse laulukirjasta laulu yhteisesti laulettavaksi ja kerro miksi valitsit tuon kappaleen. - Potilaalla on vaikeus ilmaista omia mielipiteitä. Kirjoita tutun laulun sanat pieniin kortteihin ja sekoita ne ryhmän jäsenten kesken. Levitä 5

6 kortit ryhmän jäsenten kesken. Pyydä ryhmäläisiä työskentelemään keskenään ja etsimään lauluun liittyviä sanoituksia ja laittamaan ne oikeaan järjestykseen. Tehtävän onnistumiseksi jokaisen on kerrottava omasta kortistaan joka lauluun liittyy. - Potilas on lyhytjännitteinen ja hänellä on keskittymisvaikeuksia. Improvisaatioharjoitukset, jossa kokeillaan eri soittimia aina vuorollaan. Valitse laulu ja soita se alusta loppuun asti ilman taukoja. Kirjoita nimesi nuoteiksi ja ilmaise soittaen nimesi sekä sen hetken tunnetilasi. Suuntaa potilaan huomio musiikillisiin tehtäviin kuten valitun kappaleen laulamiseen ja anna suoritetusta tehtävästä kiitosta ja vahvistusta. Pyydä potilas täyttämään laulun sanoitusten aukkokohdat teettäessäsi laulujen kirjoittamisen tehtäviä. Potilaalla on omien rajojen puute. Silloin kun potilas keskeyttää ja häiritsee muita ja on epäsosiaalinen. Pyydä potilasta osallistumaan strukturoituun musiikkiterapiaryhmään (kuoro) ja keskustele / harjoittele ryhmässä tarvittavista sosiaalisista taidoista. Selitä miksi valitussa toiminnoissa tarvitaan sääntöjä. 6

7 Potilaalla on omien rajojen puute. Silloin kun potilas keskeyttää ja häiritsee muita ja on epäsosiaalinen. Yksilöllisessä musiikkiterapiassa voidaan harjoitella improvisointia sekä musiikillisia rooliharjoituksia kuten vuoron ottamista ja antamista. Hyödynnä musiikin ja liikkeen aktivointia sallitun tilan, etäisyyden ja rajojen puitteissa. Harjoittele laulujen kirjoittamista ryhmässä, joka keskittyy ihmissuhdetaitoihin. Keskusteltaessa kuunnellusta musiikista, anna jokaiselle palautteeseen tietty rajattu aika. Potilaalla on huono katsekontakti sekä vaikeuksia osallistua keskusteluun. Ryhmätilanteessa kierrätä palloa musiikin soidessa taustalla. Musiikin loppuessa pyydä potilasta kysymään joku haluamansa kysymys, johon pyytää vierustoverinsa vastausta. Käytä peilausta musiikin kuuntelun aikana pyytäen potilasta valitsemaan pari peilaten hänen liikkeitään katsekontaktin vahvistamiseksi. Voit pyytää vähitellen lisäämään asteittain katsekontaktia musiikkiterapian aikana. Potilas on hätäilevä ja malttamaton. Musiikkiterapian aikana keskustele henkilökohtaisista rajoista ja sopivasta sosiaalisesta käyttäytymisestä sekä harjoittele rooliharjoituksilla soveltuvia tapoja ilmaista ja tehdä ehdotuksia. Potilas on passiivisen aggressiivinen ja riippuvainen. Musiikin kuuntelun aikana kierrätä palloa ja taukojen aikana pyydä esittämään kysymys ja vastaus. 7

8 Potilas on passiivisen aggressiivinen ja riippuvainen. Laulujen kirjoittamistehtävässä pyydä asiakasta valitsemaan kappaleelle teema ja nimi. Pyydä jokaista potilasta ilmaisemaan yksi tai kaksi riviä sanoituksia tai musiikillista teemaa valittuun lauluun. Potilaalla on heikko itsekontrolli ja hän menettää helposti malttinsa. Harjoittele erilaisia rentoutus- ja hengitysharjoituksia joko ilman musiikkia tai siihen keskittyen. Potilaalla on heikko itsekontrolli ja hän menettää helposti malttinsa. Potilas heijaa. Pyydä potilas ilmaisemaan vihan tuntemuksiaan jollain soittimella niin että vihan tunteet saavat musiikillisen äänen ja muodon. Nauhoita musiikki ja keskustele soitetusta musiikista sekä vihan tunteiden yllykkeistä ja laukaisijoista. Keskustele myös paremmin soveltuvista vihanilmaisukanavista. Teetä musiikillisia harjoituksia seisten. Potilas valittaa kaikesta. Kuuntele potilaan kanssa potilaan valitsemaa mielimusiikkia. Keskustele siitä mistä potilas musiikista pitää. Älä huomioi valituksia ja vahvista myönteistä ilmaisua. Potilas on motorisesti ja sisäisesti levoton Hyödynnä musiikkiin, liikkeeseen ja tanssiin perustuvia harjoituksia Tunteiden ilmaisuun liittyvät ongelmat ja musiikkiterapiainterventiot Potilaalla on vaikeus ilmaista, tunnistaa ja nimetä tunteitaan verbaalisti ja Pyydä potilas mukaan musiikin kuunteluryhmään, jossa keskustellaan lauluista tai laulujen luonteesta tai niiden 8

9 nonverbaalisti. sisältämistä tunteista nimeten erilaisia tunteita ja kysyen niistä. Soita kappaleita, jotka liittyvät tiettyihin tunteisiin ja pyydä potilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tuntemuksiaan. Liitä nämä kokemukset potilaan elämään ja elämäntilanteisiin. Pyydä potilasta kirjoittamaan ajatuksistaan ja tunteistaan, jotka musiikin kuuntelun aikana nousivat. Pyydä potilas tuomaan sellaisia lauluja terapiaan, jotka ilmaisevat tiettyä tuntemusta tai sairastumista. Keskustele näistä havainnoista. Pyydä potilasta valitsemaan laulu, joka kuvaa miten hän voi tänään. Houkuttele potilasta kuvamaan tunnetta musiikin kuuntelun aikana. Rohkaise potilasta ilmaisemaan tunnettaan keskusteltaessa muun ryhmän kanssa. Jos tunnetila on nouseva, pyydä potilasta maalaamaan tuntemuksiaan musiikin kuuntelun aikana. Rohkaise potilasta verbalisoimaan tuntemuksiaan musiikin kuuntelun jälkeen tai pyydä samaistumaan kappaleen säveltäjän tuntemuksiin. Anna potilaalle tunnelista ja pyydä potilas valitsemaan musiikkikappale ja kuuntelun aikana valitsemaan se tunnetila, joka parhaiten ilmaisee laulun tunnelmia. 9

10 Pyydä potilasta keskittymään tarkasti musiikin kuunteluun ja sen jälkeen kuvailemaan kehollisia tuntemuksiaan ja kokemiaan tunteita, mitä musiikki herättää. Potilaalla on vaikeus ilmaista, tunnistaa ja nimetä tunteitaan verbaalisti ja nonverbaalisti. Soita ja esitä erilaisia kappaleita, joissa emotionaalinen tunnetila vaihtuu. Keskustele sitten elämäntilanteista, joihin nuo tunnetilat voisivat liittyä. Pyydä potilasta tuomaan itse valitsema laulu ryhmään, jossa se jaetaan ja kuunnellaan yhdessä. Keskustele ja verbalisoi tunteista ja muistoista, jotka lauluun liittyvät, ja pyydä kertomaan miksi potilas haluaa sen muiden kanssa jakaa. Improvisaation aikana pyydä kuvailemaan soittamiseen liittyvää tunnetilaa. Voit antaa luettavaksi tunnelistan, josta tunnetilan voi tunnistaa. Pyydä ilmaisemaan jollakin soittimella valittu tunnetila, jotta potilas voisi kokea katharsiksen tuntemuksia. Valitse tunnekorteista tunnetila, improvisoi valitsemallasi soittimella ja kuvaile jälkikäteen verbaalisesti. Potilaalla on vaikeus ilmaista, tunnistaa ja nimetä tunteitaan verbaalisti ja nonverbaalisti. Pyydä potilasta soittamaan jollain soittimella tunnetila. Muut arvaavat ja yrittävät tunnistaa soittajan kehonkielestä, mikä tunnetila on kyseessä. Keskustele ja jaa kokemukset. Valitse laulukirjasta kappale, joka ilmaisee tai kuvailee potilaan tuntemuksia jollain tavoin. Ryhmä 10

11 laulaa ja keskustelee laulusta. Voit myös näytellä draaman keinoin laulujen sisältämiä tunteita. Käytä ääntä kuvailemaan tunteitasi. Bluesterapiassa soitetaan 12-tahdin bluesia ja keksitään tunnetilan paikalla omaa tunnetta kuvaavaa sana. ( Kun olen niin sitten ). Tunnelaatikkoharjoituksessa potilas valitsee vuorollaan laatikosta yhden tunnetta kuvaavan sanan ja kertoo milloin hän on kyseistä tunnetta kokenut. Potilas valitsee laulun, joka kuvailee hänen tuntemuksiaan. Ryhmän kuunneltua soitetun laulun, potilas muovailee nonverbaalisti ryhmästä konstruktion tai muodon, joka esittää hänen tunnetilaansa. Lopuksi potilas selittää ryhmäkonstruktionsa tunnetilan ja siihen liittyvät ajatukset. Ryhmä antaa palautetta ja kertoo omista tuntemuksistaan. Potilas on kyvytön tunnistamaan tai ilmaisemaan tunteitaan, jotka liittyvät johonkin erityiseen elämäntilanteeseen. Tilanteeseen liittyvät vihaisuuden tai huolien kieltäminen. Voit käyttää tiettyihin valittuihin kappaleisiin liittyviä sanoituksia tai mielikuvatekniikoita, jotka liittävät potilaan elämäntilanteeseen niin että hän voi tunnistaa tilanteisiin liittyvät tunteet. Potilas on kyvytön tunnistamaan tai ilmaisemaan tunteitaan, jotka liittyvät Kyseessä on siis tietoinen musiikin ja sen sanoitusten kuuleminen ja kuunteleminen. Potilas voi valita laulun, joka kuvailee yhtä elämäänsä 11

12 johonkin erityiseen elämäntilanteeseen. Tilanteeseen liittyvät vihaisuuden tai huolien kieltäminen liittyvää ongelmaa. Opasta potilasta laulujen kirjoittamisen tekniikoihin, jotta hän pystyisi tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan. Potilas kokee vihan tunteitaan yrittäessään selviytyä pettymyksistään. Voimakkaat tunteet voivat johtaa impulsiiviseen käyttäytymiseen. Pyydä potilasta valitsemaan tietystä etukäteen valituista lauluista ne teemat tai kappaleen nimet, jotka käsittelevät turhautumista ja parhaiten kuvailevat hänen olemassa olevia tuntemuksiaan. Hyödynnä rentoutumistekniikoita helpottaaksesi vihan tuntemuksia. Opeta potilaalle uusi musiikillinen taito pienin osatavoittein, niin että soittaminen olisi helpompaa omaksua ja oppia. Yleistä musiikillisten taitojen oppiminen myös elämäntilanteissa tarvittavien taitojen portaittaiseen oppimiseen. Rohkaise potilasta kanavoimaan tunteensa rakentuneemmalla tavalla kuten osallistumalla musiikilliseen aktivointiin. Potilas kokee vihan tunteita yrittäessään selviytyä pettymyksistään. Voimakkaat tunteet voivat johtaa impulsiiviseen käyttäytymiseen. Hyödynnä useita tekniikoita kuten laulujen vihamielisten tai vihan tunteita sisältävien sanoitusten tietoinen kuunteleminen, vihan tuntemuksista maalaaminen, vihasta keskusteleminen ryhmän kanssa, hallintakeinojen opettaminen ja palautteen pyytäminen ryhmältä. Potilaat ovat hyperaktiivisia, hermostuneita, Ryhmälaulamisessa voidaan houkutella ja käsitellä 12

13 agitoivia ja maanisia. vertaistuen kautta esiin nousevia tunteita, jotka ovat epäsopivia tai jännittyneitä. Hyödynnä laulamista tai tanssiin soveltuvia lauluja energian kanavoimiseksi. Hyödynnä tilanteeseen ja tunteisiin soveltuvaa mediumtempoista musiikkia, jossa on sanat ja tarinat. Hyödynnä hidasrytmistä periaatetta, joka kohdistuu rentoutumiseen. Potilaat ovat masentuneita tai tunnetilaltaan alakuloisia. Tehtävät jäävät tekemättä toivottomuuden ja pessimististen ajatusmallien vuoksi. Potilas voisi osallistua pieneen musiikinkuunteluryhmään. Musiikin tempo voisi olla maltillinen tai kohtuullinen, joka rohkaisee potilaita jakamaan musiikillista kiinnostuneisuutta tai kokemuksiaan. Hyödynnä onnistumisen kokemuksiin perustuvia toimintoja, jolloin potilas valitsee mielimusiikkia joko itselleen tai ryhmälle kuultavaksi. Voit pyytää potilasta valitsemaan sellaisen kappaleen, joka kuvailee sitä miten hän voi tai haluaisi voida. Esimerkiksi potilaan ilmaistessa toivottomuutta ja pessimistisyyttä hän haluaisi olla toiveikkaampi tulevaisuuteensa suhteen. Keskustele ajatuksista ja toiminnoista, jotka voisivat johtaa optimistisempaan olotilaan. Tehtävät jäävät tekemättä toivottomuuden ja pessimististen ajatusmallien vuoksi. Tarjoa positiivisia kokemuksia joko laulaen tai ryhmälaulujen kautta. Pyydä potilasta valitsemaan sellainen kappale, jota hän lauloi ollessaan nuori. Laulun jälkeen pyydä potilasta jakamaan ryhmälle tai kertomaan jostain lapsuuden ajan kaveristaan. 13

14 Voit hyödyntää sellaista soitinta, jonka tempoa voi nopeuttaa. Potilaalla on vakava masennus, johon liittyvät pelkotilat ovat todellisia tai kuviteltuja. Pyydä potilasta kuuntelemaan musiikkia ja ilmaisemaan ne tuntemukset, joita hän kokee musertavan ylivoimaisena. Hyödynnä ryhmän tukea ja keskustele selviytymiskeinoista ja hallintastrategioista. Tarjoa potilaalle positiivista tukea jo musiikin kuuntelun aikana. Kuuntele ja keskustele kappaleesta, joka käsittelee teemaa älä anna periksi. Auta potilasta saamaan kosketus tämän hetken elämäntilanteeseen. Pyydä potilasta laulamaan tuttuja lauluja, jossa keskitytään validoimaan omia olemassa olevia tunteita. Suo potilaalle positiivisia kokemuksia ryhmäsoiton tai lauluryhmän aikana. Voit pyytää potilasta osallistumaan musiikkileikkeihin, tarjotaksesi positiivista ryhmätukea. Auta potilasta keskittymään ja kuulemaan musiikkia tai lauluja joita lauletaan ja kuunnellaan. Potilaat kelluvat ahdistuneisuudessa, murehtivat, turhautuvat helposti ja liittävät Hyödynnä musiikin tietoisia rentoutusharjoituksia. Rohkaise potilasta rentoutumaan musiikin 14

15 ahdistuneisuuden elämäntilanteisiinsa. kuuntelun aikana. Musiikissa voisi hyödyntää veden ääniä tai veden kohinaa. Voit opettaa erilaisia rentoutumistekniikoita mm. tietoista hengittelyä matalatempoista musiikkia ja mindfulness-tekniikoita. Potilaat saavat emotionaalisia tunnekuohuja kuten nauru- ja itku- ja aggressiokohtauksia. Tunnekuohut vaikuttavat hallitsemattomilta. Voit pyytää potilasta rytmillisiin harjoituksiin, jossa käytetään stimuloivaa musiikkia. ( beat it ). Hyödynnä sellaisia musiikillisia hetkiä, jotka antavat mahdollisuuden tunteiden ilmaisuun ja suuntaavat energian musiikillisiin aktiviteetteihin. Opeta ja tutustuta potilas lihasten ja kehon rentoutumiseen musiikin kautta. Auta potilasta suuntaamaan energia musiikilliseen toimintaan. Paniikkikohtaukset Käytä ja opeta potilaalle mielikuvatekniikoita helpottaaksesi potilasta rentoutumisessa. Potilaalla on voimakkaita vihan tuntemuksia, jotka usein ilmenevät väkivaltaisuuksina. Rohkaise potilasta ilmaisemaan tunteitaan musiikin, soittamisen ja improvisoinnin keinoin. Soita Phil Collinsin I dont care anymore, ja keskustele potilaan vihantuntemuksista. Potilaalla on voimakkaita vihan tuntemuksia, jotka usein ilmenevät väkivaltaisuuksina. Kuuntele punk- tai räpmusiikkia ja keskustele tuntemuksista. 15

16 Pyydä potilasta kirjaamaan kahteen eri sarakkeeseen sekä tämän hetken vihanhallintakeinoja että terveempiä ja soveltuvampia vihanhallintakeinoja. Etsi kappaleita, joissa noita ilmaistaan. Muunna lisääntynyt ja voimistunut tunne musiikin kuuntelun (mp3- soittimella) tai ohjaa rentoutusmenetelmiin. Potilas kokee menettävänsä kontrollinsa kuunnellessaan jotain tiettyä kappaletta. Keskustele ja tutki sanoituksia sekä kappaletta; mitä tunteita tai teemoja kappaleeseen liittyy. Potilaalla vaikeuksia tunnistaa ja ilmaista sellaisia tunteita, joita koetaan kun hänelle tulee kokemus hyväksymättömyydestä. Hyödynnä sellaisen musiikin tai musiikin sanoitusten tarkkaavaista kuuntelua, jotka liittyvät potilaan piileviin tuntemuksiin. Tarkkaile samaistumista ja projektioita. Hyödynnä improvisaatioita, jotka liittyvät kyseisiin tilanteisiin ja tutki mitä ilmiöitä soittaminen tuo esiin. Potilas ilmaisee vihaa, joka kohdistuu muihin potilaisiin. Laula ja keskustele lauluista, joiden teema on muiden tarpeiden huomioiminen ja huomaaminen. Potilas ilmaisee sellaisia tuntemuksia, jotka eivät ole tilanteeseen soveltuvia. Anna potilaan improvisoida rytmisoittimilla, rummuilla tai sähkörummuilla ja pyydä sitten kuvailemaan verbaalisesti tuntemukset. Potilas on kyvytön tai haluton kokemaan empatiaa muita kohtaan. Potilas valitsee tunnekorteista jonkin tietyn tunteen, jonka jälkeen hän improvisoi tunteen muulle ryhmälle. Muilta potilaita pyydetään tunnistamaan improvisaation tunnetila ja 16

17 selittämään miksi potilas valitsi tuon tietyn tunteen. Potilaan mielialat vaihtelevat maanisten ja masentuneiden hetkien välillä ja hän kokee tunteet laidasta laitaan. Suuntaa potilas ilmaisemaan tunteensa musiikilliseen toimintaan kuten laulujen kirjoittamiseen tai improvisaatioihin. Hyödynnä rauhoittavaa tai stimuloivaa musiikkia. Potilaalla on vihantuntemuksia äidilleen, joka ei suojellut lastaan hyväksikäytöltä. Ehdota että potilas osallistuu naispuolisen musiikkiterapeutin vetämään kuoroon ja anna potilaalle kokemus työskentelystä naispuolisen henkilön kanssa Aistihavainnoinnin ongelmat ja musiikkiterapian interventiot Potilasta kiusaavat kuuloharhat, hallusinaatiot ja potilas puhuu itsekseen. Soita musiikkia, mistä potilas pitää. Suuntaa potilaan huomiokyky sisäisistä tapahtumista musiikilliseen ryhmäkeskusteluun. Keskusteluaiheiden teemat keskittyvät musiikin sisältöön tai potilaiden laulujen tai kappaleiden arviointeihin. Potilasta kiusaavat kuuloharhat, hallusinaatiot ja potilas puhuu itsekseen. Musiikin kuunteluryhmän aikana anna potilaalle kokemus huomion kiinnittymisestä sekä sisäisiin että ulkoisiin aistimuksiin. 17

18 Rohkaise tekemiseen musiikkiterapiaryhmässä (laulamiseen, soittamiseen). Anna potilaalle mahdollisuus seurata laulun sanoja laulaen, lukien tai kuunnellen musiikkia pienessä ryhmässä. Hyödynnä konkreettisia, tehtäväorientoituneita aktiviteetteja kuten soittamista, syntetisaattorilla säestyssointumattojen kokeilua sekä soittimien improvisointia, jotta potilas pystyisi keskittymään yhteen asiaan kerrallaan. Potilaiden on vaikeaa hallita stressiä ja jännittyneisyyttä. Oireina ovat unettomuus, vetäytyminen, kaoottinen käyttäytyminen, aggressiot ja itsestä eristäytyminen. Voit yhdistää musiikkia ja rentoutustekniikoita sekä johdettua mielikuvatyöskentelyä. Pura nämä keskustelut ja kerro ahdistuksen hallintakeinoista, joita voi itse toteuttaa. Voit myös rohkaista potilaita osallistumaan rentoutusryhmiin, jotka keskittyvät lihasten rentoutumiseen ja hengitysharjoituksiin. Voit opettaa lihasten rentoutumista hyödyntäen musiikkia ja sen vaikutuksia. Voit hyödyntää myös sanoituksista keskustelemista, helpottaaksesi ongelmanratkaisu- sekä hallintakeinojen soveltamista Mielikuviin liittyvien ongelmien helpottaminen musiikkiterapiainterventioilla 18

19 Potilaalla on vaikeus kuvitella miellyttävää turvapaikkaa rentoutumisharjoituksen yhteydessä. Anna potilaalle tilaisuus mukavaan ja miellyttävään hetkeen ja soita tilanteeseen soveltuvaa rentouttavaa musiikkia (Deuter, Michael Hoppe, Tony O Connor jne.). Voit kysyä potilaalta mitä mielikuvia hän kokee musiikin soidessa taustalla tai minne musiikki on viemässä sinua. Lähde katselemaan elokuvaa jo musiikin alkaessa. Potilaalla on vaikeaa rentoutua miellyttävään turvapaikkaan min. rentoutusharjoituksen alettua. Anna potilaalle mahdollisuus katsoa hänen rentoutumisyritystään videonauhalta. Voitte analysoida videonauhaa ja etsiä sekä visuaalisia että kuuloaistiin perustuvia vihjeitä rentoutumisen vaikeudesta. Potilaalla on vääristynyt kehonkuva esim. syömishäiriön vuoksi. Voit käyttää musiikkia lihasrentoutumisen yhteydessä helpottaaksesi potilasta avartamaan kehonkuvaansa Kognitiiviset ongelmat ja niihin liittyvät musiikkiterapiainterventiot. Potilailla on heikko itsearvostus ja he ilmaisevat arvottomuuden tuntemuksia sekä aliarvioivat omia kykyjään. He eivät usko itseensä eivätkä halua jakaa ongelmiaan tai ajatuksiaan muiden kanssa. Voit hyödyntää instrumentteihin tai äänenkäyttöön perustuvia musiikkiterapiatekniikoita saadaksesi potilaallesi onnistumisen kokemuksia. Onnistumisen kokemukset, ryhmän vertaistuki ovat keskeinen tavoite musiikillisissa terapiainterventioissa. Heillä on myös vaikeaa kertoa itsestään Voit opettaa potilastasi soittamaan jotain soitinta (kitara, piano) tai tehdä ääniharjoituksia pienin osatavoittein niin että samalla osoitat vähintään yhdestä 19

20 mitään positiivista heikon itsetunnon vuoksi. Siksi he eivät myöskään yritä hakea uusia keinoja ratkaista ongelmiaan ja kokevat itsensä epäonnistujiksi. Potilailla on heikko itsearvostus ja he ilmaisevat arvottomuuden tuntemuksia sekä aliarvioivat omia kykyjään. He eivät usko itseensä eivätkä halua jakaa ongelmiaan tai ajatuksiaan muiden kanssa. onnistumisesta soitannan aikana. Voit myös pyytää potilasta osallistumaan sanoitusten analysointiin keskittyvään keskusteluryhmään. Voitte pyytää potilasta sekä kuuntelemaan että keskustelemaan lauluista, joissa on positiivisia ilmauksia. Lämmittelyharjoituksena voitte miettiä millaisia positiivisia ilmauksia itsestään voi kertoa. Niihin voi palata, jos potilas alkaa jälleen tuottaa negatiivisia ilmauksia itsestään. Laulujen avulla voit näitä ilmauksia tutkia. Voit soittaa Billy Joelin Just the way you are ja keskustella itsensä hyväksymisestä juuri sellaisena kuin olet. Heillä on myös vaikeaa kertoa itsestään mitään positiivista heikon itsetunnon vuoksi. Siksi he eivät myöskään yritä hakea uusia keinoja ratkaista ongelmiaan ja kokevat itsensä epäonnistujiksi. Voit pyytää ryhmässä olevia potilaita listamaan ja kirjaamaan itsestään kolme asiaa, joista itsessään pitävät ja sen jälkeen kierrättää listaa niin että muut ryhmän jäsenet voivat kirjoittaa lisää sellaisia asioita mitä toisistaan pitävät. Voit myös pyytää potilasta valitsemaan laulun, joka esittelee tai kuvailee häntä itseään. Pyydä potilasta osallistumaan laulujen 20

21 kirjoittamisen ryhmään. Anna potilaallesi mahdollisuus oppia uusia taitoja esim. laulujen kirjoittamisen avulla. Anna potilaalle mahdollisuus maalata kuunnellusta musiikista ja keskustele sen jälkeen tuntemuksista. Voit pyytää potilasta piirtämään levyn kansikuvan, joka kuvailee häntä itseään. Heillä on myös vaikeaa kertoa itsestään mitään positiivista heikon itsetunnon vuoksi. Siksi he eivät myöskään yritä hakea uusia keinoja ratkaista ongelmiaan ja kokevat itsensä epäonnistujiksi. Potilaalla on harhakuvitelmia (deluusioita) ja hän ilmaisee niitä paranoidisella tavalla (toisten perusteeton syyttely). Kiinnitä potilaan huomio realiteetteihin esim. kysyen mitä soittimia tai esittäjiä potilas tunnistaa kuunnellusta musiikista. Potilaalla on vaikeuksia hyväksyä todellisuutta ja hän voi kokea muiden toiminnot tai sanomiset mahdollisina uhkina, eikä hän luota muihin potilaisiin. Potilaalla on vaikeuksia hyväksyä todellisuutta ja hän voi kokea muiden Soita sellaista musiikkia, jonka sanoitukset perustuvat konkreettisiin asioihin. (This land is your land) Keskustelussa voit sitten kysyä missä ja milloin olet syntynyt ja missä päin asustelet. Voit hyödyntää musiikin kuuntelu- ja keskusteluryhmää, missä potilasta rohkaistaan istumaan muiden ryhmäläisten viereen. Voit sitten rohkaista potilasta kertomaan ja valitsemaan musiikista, joka saa hänet hyvälle tuulelle. 21

22 toiminnot tai sanomiset mahdollisina uhkina, eikä hän luota muihin potilaisiin. Potilas voi myös osallistua laulujen sanoituksia analysoivaan ja työstävään ryhmään, jossa potilas voi jakaa mielimusiikkiaan ryhmälle. Musiikin kuuntelun aikana ryhmältä voi pyytää palautetta mitkä laulut ja kappaleet kuvaavat potilaan ajatuksia. Voit myös tehdä luottamusta lisääviä harjoituksia esim. kuuntelemalla kappaletta lean on me ja pyytää potilas ringin sisälle missä hän voi nojautua ryhmän jäseniä vasten. Ryhmässä voi laulaa lauluja, jotka käsittelevät ja vahvistavat positiivista itsearviointia, toisesta huolehtimista tai luottamusta. Potilas kokee ongelmaratkaisutilanteet ja valintojen tekemiset vaikeina. Potilas käyttää epätarkoituksenmukaisia hallintakeinoja, jotka ilmenevät erilaisina ylikompensointeina ja tunteiden turruttamisena. Potilas voi osallistua laulujen kirjoittamisen tai sanoitusten analysointiryhmään, jossa etsitään ratkaisuja laulun sanoituksista, joiden sisältö sivuaa potilaan elämää ja siitä nousevia kysymyksiä. Potilaat voivat kuunnella kappaletta, joka käsittelee elämän kuormia (Gonna lay down my burden). Kappaleen sanoituksia analysoimalla ja tekstejä muuttamalla potilaat voivat tunnistaa kokemiaan taakkoja, etsiä niihin ratkaisukeinoja ja lopulta kirjoittaa kappaleisiin sellaiset uudet sanoitukset, jossa kuvataan ratkaisumalleja taakkoihin. Bluesterapiassa voidaan toimia samalla tavoin kuvaten ensin ongelmia ja keskustella miten niihin saisi helpotusta ja lopulta esittää kappale livenä 22

23 uusina sanoituksina. Potilas käyttää epätarkoituksenmukaisia hallintakeinoja, jotka ilmenevät erilaisina ylikompensointeina ja tunteiden turruttamisena. Kuuntele kappale Silta yli synkän virran ja anna potilaiden tunnistaa kokemiaan ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja. Voit valita kappaleita, joissa on matkan tekemisen teema tai tieteema. Pyydä potilaita tunnistamaan oma elämäntiensä ja etsimään uusia reittejä miten he voivat saavuttaa tavoitteensa. Voit myös etsiä laulun sanoituksista soveltuvia ja epäkäytännöllisiä hallintakeinoja ja keskustella niistä. Voit leikata jonkin kappaleen soinnulliset sanoitukset lauseittain kirjekuoreen. Sekoita sanat ja pyydä potilasta järjestämään sointupaperit oikeaan järjestykseen. Voit neuvoa sointumerkinnät mutta rohkaise omaperäiseen ongelmaratkaisuun sanoitusten suhteen. (Teetä harjoitus elokuussa esim. ph-kalvolle) Potilaalla on orientoitumisvaikeuksia (aika, paikka, ihmiset) sekä muistikatkoksia ja realiteettiorientoitumisongelmia. Musiikin kuuntelun aikana voit kysyä tutusta laulusta sellaisia menneisyyteen, nykyhetkeen tai tulevaisuuteen liittyviä asioita, jotka perustuvat realiteetteihin. Potilaalla on orientoitumisvaikeuksia (aika, paikka, ihmiset) sekä muistikatkoksia ja realiteettiorientoitumisongelmia. Voit pyytää potilasta soittamaan (opettamisen jälkeen) kappaleisiin liittyviä sointuja ja rytmikuvioita. 23

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

MUSA TUNTUU Musiikkiterapeuttisia elementtejä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn

MUSA TUNTUU Musiikkiterapeuttisia elementtejä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn MUSA TUNTUU Musiikkiterapeuttisia elementtejä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn 1 MUSIIKKI Vaikuttaa ihmisen kehoon ja psyykeen, neurologisiin ja fysiologisiin systeemeihin ja psyykkiseen rakenteeseen

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä).

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme pitää sinua välillä joko erittäin hyvänä tai erittäin pahana 0n sinulle ajoittain syyttä vihainen tai

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

E Eläydy kuunteluun ja katso koko ajan puhujaan. A Asetu toisen asemaan ja tilanteeseen

E Eläydy kuunteluun ja katso koko ajan puhujaan. A Asetu toisen asemaan ja tilanteeseen HEARS -MALLI H Hyvä kuunteluasento E Eläydy kuunteluun ja katso koko ajan puhujaan A Asetu toisen asemaan ja tilanteeseen R Reagoi ilmeilläsi; jos toinen näyttää surulliselle ole surullinen. Jos toinen

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSEN NÄKEMYS ITSESTÄÄN Me ihmiset olemme erilaisia ja meissä on erilaisia luonteenpiirteitä. Kerro itsestäsi, miten

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Erikseen varattuna hetkenä 20-60 minuuttia Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet Harjoitella kiinnittämään ajoissa huomiota mahdollisen negatiivisen stressin kertymiseen

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S. 100-108 (Mitä mielenterveys on?) Mieti parisi kanssa, miten määrittelisit mielenterveyden. Mielenterveys Raja mielen terveyden ja sairauden välillä on liukuva, sopimusvarainen

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia KÄYRÄTORVI TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme käyrätorvensoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Tavoitteena on antaa pastoreille työvälineitä ja menetelmiä, joiden avulla he voivat arvioida ja kehittää omaa ajanhallintaansa ja itsensä johtamista. Henkilökohtainen

Lisätiedot

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN Tunteiden päävärit ilo suru pelko suuttumus Ilon tunnesanat: levollinen hilpeä rento riemastunut turvallinen luottavainen hellä kiitollinen ilahtunut tyyni lohdutettu innostunut

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MINDFULNESS ON TIETOISTA LÄSNÄOLOA Mindfulness on valintaa ja tietoinen päätös kohdistaa huomio nykyhetkeen. Tavoitteena on luoda uudenlainen

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta 15.15 palautekeskustelu Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta 11.00 Tilaisuuden avaus ja ajankohtaista Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 11.15 Puhtia hyvästä itsetunnosta

Lisätiedot

OLEN YSTÄVYSTYN MIELESSÄNI OLEVAAN APINAAN. Andrea Phillips, LCSW Child and Youth Military Family Life Consultant

OLEN YSTÄVYSTYN MIELESSÄNI OLEVAAN APINAAN. Andrea Phillips, LCSW Child and Youth Military Family Life Consultant OLEN YSTÄVYSTYN MIELESSÄNI OLEVAAN APINAAN Utah National Guard Family Programs Kelly Barnes State Youth Coordinator 801.878.5796 Andrea Phillips, LCSW Child and Youth Military Family Life Consultant 801.598.0729

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

RBDI Suomen oloihin kehitetty lyhyt masennusoireilun kysely

RBDI Suomen oloihin kehitetty lyhyt masennusoireilun kysely Vastauspäivämäärä Potilaan nimi Henkilötunnus Tiedustelemme tällä lomakkeella mielialan erilaisia piirteitä. Vastatkaa kuhunkin kysymykseen sillä tavalla millaiseksi tunnette itsenne tällä hetkellä. Rastittakaa

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta.

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta. TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta. 3.3. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Tunteisiin liittyvä harjoitustyö Osa 1 Vaihtoehto 1: tunnista ja rekisteröi omia tunteitasi

Lisätiedot

Toimiva vuorovaikutus: yhteinen vastuu

Toimiva vuorovaikutus: yhteinen vastuu Tervetuloa! Toimiva vuorovaikutus: yhteinen vastuu Parisuhdekouluttaja Sari Liljeström, Kataja Parisuhdekeskus ry sari.liljestrom@parisuhdekeskus.fi Vuorovaikutus = vaikuttaminen+ vaikuttuminen + vuorot

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Isäryhmän ohjaajalle. Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta

Isäryhmän ohjaajalle. Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta Isäryhmän ohjaajalle Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta Miksi ryhmään? Ryhmään kuuluminen on yksilölle tärkeää, sen avulla rakennetaan identiteettiä ->

Lisätiedot

Sosiaaliset ja tunnetaidot. Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Haukkarannan ohjauspalvelut

Sosiaaliset ja tunnetaidot. Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Haukkarannan ohjauspalvelut Sosiaaliset ja tunnetaidot Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Haukkarannan ohjauspalvelut Sosiaalinen käyttäytyminen ja ihmissuhdetaidot Useimmat henkilöt ovat sosiaalisia: haluavat olla seurassa,

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

oma nimi: luetun kirjan nimi: hyväksytty: pvm. opettajan allekirjoitus:

oma nimi: luetun kirjan nimi: hyväksytty: pvm. opettajan allekirjoitus: 1. Valitse lukemastasi kuvakirjasta/kirjasta yksi kuva. Näytä kuva luokkatovereillesi esim. dokumenttikameran avulla. Kerro kuka/keitä kuvassa on ja mitä siinä tapahtuu. Kerro myös miksi valitsit juuri

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Odotusaika. Hyvät vanhemmat

Odotusaika. Hyvät vanhemmat Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhtstoiminta-alue Janakkalan neuvola Odotusaika Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaihta. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haastta perheelämään

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

DIALOGISUUS PARITERAPIASSA Eija-Liisa Rautiainen

DIALOGISUUS PARITERAPIASSA Eija-Liisa Rautiainen DIALOGISUUS PARITERAPIASSA Eija-Liisa Rautiainen Dialogisuus parisuhteessa: Tärkeää mutta vaativaa Pariterapiaistunto on oma erityinen tilanteensa pyrkiä dialogiin. Parisuhteessa on luonnollista toivoa

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja Nimi:

Oppimispäiväkirja Nimi: Oppimispäiväkirja Nimi: Tässä projektissa tavoitteena on Lisätään ymmärrystä siitä, millaista on asettua vieraaseen kulttuuriin. Viron kielen, kulttuurin ja tarinoiden tarkastelu luo lähtökohdan tavoitteen

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA Varhaiskasvatusjohdon päivä 15.52014 Eila Estola 1 Kaksi tutkimushanketta TELL I S - H A N K E (2010-2013) - Lapset kertovat hyvinvoinnistaan kuka kuuntelee? Kohdistuu

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. Liite 13 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. VLY2 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on toinen osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista,

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

-kunniavieras tai troubleshoooter: kriittinen onnistuminen. Jos pelinjohtaja ei tunnista kumpiakaan, eivät hahmot voi onnistua kriittisesti.

-kunniavieras tai troubleshoooter: kriittinen onnistuminen. Jos pelinjohtaja ei tunnista kumpiakaan, eivät hahmot voi onnistua kriittisesti. Faijan BMW Tunnin roolipeli menetetystä nuoruudesta. Pelaajien hahmot (3-5 pelaajaa) olivat kavereita yläkoulussa ja vielä muutaman vuoden senkin jälkeen. Sitten jatko-opiskelut ja työelämä heittivät hahmot

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola Onnistu työhaastattelussa Leena Erola Haastattelun tarkoitus Työnantaja selvittää haastateltavan Osaamisen Motivaatio, sitoutuminen Työyhteisöön sopivuuden, oikea tyyppi Haastateltava saa tietoa Tehtävänkuvasta

Lisätiedot

Vertaistuen eri vaiheet ja muutosvastarinta. Erna Kentala

Vertaistuen eri vaiheet ja muutosvastarinta. Erna Kentala Vertaistuen eri vaiheet ja muutosvastarinta Erna Kentala Vertaistuella on selkeä sisältö, joka toimii ohjelmarunkona toiminnalle. Ohjattu vertaistuki on terapian ja klassisen vertaistuen välimaastossa.

Lisätiedot

Yhdes sä irr hdes sä irr ellen JOUKKUETEHTÄVÄ II.

Yhdes sä irr hdes sä irr ellen JOUKKUETEHTÄVÄ II. Max 4 pistettä I. Lausukaa yhteen ääneen jokaisen pelaajan nimi aloittaen kortin lukijasta. Tehkää yhteensä kolme kierrosta kiihdyttäen vauhtia kierros kierrokselta 3 p. II. Tehkää kaksi lisäkierrosta

Lisätiedot

ESSENTIAL MOTION OHJAAJAKOULUTUS

ESSENTIAL MOTION OHJAAJAKOULUTUS 1/6 ESSENTIAL MOTION OHJAAJAKOULUTUS Perusopetusjakson sisältö, 1. ja 2. vuosi Essential Motion kokemuksena Essential Motionin tarkoitus on luoda ilmapiiri, jossa ihmisillä on mahdollisuus saada syvä kokemuksellinen

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Urheilija- tai joukkuepalaverin yhteydessä. Pituus riippuu palaverin pituudesta. Joukkuepalaverin pituus on noin 20 60 minuuttia. Jos aika loppuu kesken, voi harjoituksia

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot