HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai klo 18.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 09/07 Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali Liite 1 Liite 2 Liite 3 ja 4 Liite 5 Kauppakirja /Pöllä 11/Perkiö Vasken kahvitupa/tarjoukset Rantasumpun alueen maanvuokrasopimukset Lääninhallituksen lausuntopyyntö/etuajo-oikeus Päivähoitotilojen jatkosuunnittelu Luototalon vuokrasopimukset/tarkistus Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo Puheenjohtaja MERK Lauri Suomela

2 173 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN K.hall 100 Perkiö Teppo on ostanut kunnalta Pöllä 11 nimisen tilan RN: Tilan pinta-ala on 0,6255 ha. Kauppakirja liitteenä. hyväksyy kauppakirjan. Liite 1. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 1. Tiedoksi: Tekninen toimi / Maikkola, Vesihuolto Oy, Kirjanpitäjä, Perkiö Teppo Toimeksi: kunnansihteeri

3 174 VASKEN KAHVITUPA/TARJOUKSET/TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN K.hall 101 Kunta on pyytänyt tarjouksia mennessä Vaskessa olevasta määräalasta kahvitupa 34:0, n m2. Määräalalla on 1930 luvulla rakennettu kesämökki. Tarjouksia tuli 6 kpl. Korkeimman tarjouksen teki Kaija Sipilä ( ). Avauspöytäkirja esityslistan liitteenä. hyväksyy Kaija Sipilän tarjouksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan. Liite 2 Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 2. Kaarina Kurikka jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tiedoksi: Kaija Sipilä, tarjouksen jättäneet, kirjanpitäjä, Hailuodon Op. Toimeksi: kunnansihteeri

4 175 RANTASUMPUN ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUKSET K.hall 102 Kuten valmisteluvaiheen asiana on aikaisemmin kerrottu, leirintäalueen vuokraamista koskeva vuonna 2004 viimeksi tarkistettu sopimus on jaettu matkailu- ja leirintäalueen vuokraamista koskevaan sopimukseen (vuokralaisena Rantasumppu Oy) sekä lomaosakehotellin rakennusalueen vuokraa sopimukseen (vuokralaisena Syötekeskus Oy). Liitteenä luonnokset. -kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Rantasumppu Oy:n välisen matkailu- ja leirintäalueen vuokraamista koskevan sopimuksen. Liite 3. -kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Syötekeskus Oy:n välisen lomaosakehotellin rakennusalueen vuokrasopimuksen. Liite 4 Vuokraaja on tietoinen molempien sopimusten osalta Marjaniemen osayleiskaavan määräyksistä ja vuokra-alueen rakennusoikeuden määrästä hyväksyi yksimielisesti Hailuodon kunnan ja Rantasumppu Oy:n välisen matkailu- ja leirintäalueen vuokraamista koskevan sopimuksen. Liite 3. hyväksyi yksimielisesti Hailuodon kunnan ja Syötekeskus Oy:n välisen lomaosakehotellin rakennusalueen vuokrasopimuksen. Liite 4. Tiedoksi: Markku Tapper, Markku Maikkola, Pirjo Laurila, Jouni Marjaniemi

5 176 OULUN LÄÄNINHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ/ETUAJO-OIKEUS TIETYILLÄ LAUTTAVUOROILLA/VIRANOMAISLUPA K.hall 103 Esityslistan liitteenä Kauko Ervastin esitys viranomaisluvan etuajo-oikeuden rajoittamisesta tietyille lauttavuoroille tilanteessa, jolloin on voimassa vain päälautan aikataulu. Ervasti esittää etuajo-oikeuden rajoittamista raskaalta liikenteeltä seuraavasti: Tiedoksi: Lääninhallitus Toimeksi: kunnansihteeri -Hailuodosta klo Oulunsalosta klo ja Oulun lääninhallitus pyytää asiasta lausuntoa mennessä. Esityksen perusteluna on erityisesti rekkaliikenteen aiheuttama keskustelu. toteaa lausuntonaan, että mainitut vuorot ( 3 kpl) ovat pieni ongelma. Esim. metsäautoteiden rakentamisesta johtuva soranajo on jo päättynyt. Epävarmuus tavarakuljetusten perille saantiin vaikuttaisi merkittävästi ja nostaisi entisestään rahtimaksuja ja siten nostaisi rakentajien ja elinkeinonharjoittajien kustannuksia. Esitetty rajoitus ei kunnan mielestä ole tarkoituksenmukainen eikä sitä tule toteuttaa. Lisäksi todetaan, että Ervastin esittämä ongelma, joka realisoituu erityisesti päälautan ollessa huollossa, voidaan poistaa järjestämällä telakointiaika huhtikuulle tai jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 177 LAUTAKUNTIEN LAUSUNNOT PÄIVÄHOITOTYÖRYHMÄN RAPORTISTA/TITUS-PÄIVÄHOITO Perusturvaltk 64. Talousarvion 2006 käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus esitti kunnallista ( päivähoitoa tarkastelevaa työryhmää yhtenä osana talouden tasapainottamiseen tähtäävistä suunnitelmista. Työryhmä perustettiin valmistelemaan päivähoidon siirtämistä toimimaan yhdessä yksikössä siten, että hoitopäivän hinta saadaan alle Oulun seudun kuntien keskiarvon. Lisäksi työryhmän tuli tarkastella tilakysymyksiä. Kunnanvaltuusto hyväksyi esitykset kokouksessaan Kunnanvaltuuston hyväksymät esitykset: a) Siirretään lasten päivähoito hallinnollisesti sivistystoimen hallinnon alalle Siirrytään toimimaan yhdessä yksikössä alkaen. Päivähoidon hinta tulee saada painettua hoitopäivä euroa/0-6 v Oulun seudun kuntien keskiarvon alle. Selvitetään ja valitaan yksikön toiminnallinen muoto (päiväkoti ryhmäperhepäivähoito perhepäivähoito jne.) Erityisesti tutkitaan henkilöstömitoitukset eri vaihtoehdoissa. Sopeutetaan henkilöstömitoitus valittavaan toimintamuotoon. Samalla ratkaistaan esiopetuksen järjestämistapa. Esiopetuksen järjestämistavan tulee tukea tavoitetta, että perusopetuksen todellinen kustannus euroa/oppilas saadaan laskettua b) Selvitetään tilakysymykset ja tehdään esitys tarvittavista investoinneista mennessä. Tilat tulee suunnitella koulukeskuksen alueelle ja niiden uushankintahinta/m2 ei saa ylittää 10 % enempää verrattuna pientalorakentamisen keskimääräisiin neliöhintoihin toteutettuna ns. avaimet käteen periaatteella. c) Toteutetaan investointi vuoden 2007 aikana. Investoinnin valmistuttua vanhat tilat myydään yksityiskäyttöön. d) Perustetaan työryhmä, joka selvittää em. asiat. Työryhmä raportoi tulokset kirjallisesti liittyen toimintaan, talouteen, henkilöstöön sekä tiloihin mennessä kunnanvaltuustolle. Työryhmään valittiin puheenjohtajaksi Sisko Heikkinen ja jäseniksi Tiina Hautamäki, Kaarina Kurikka ja Markku Maikkola. Työryhmä on kokoontunut 7 kertaa ja lisäksi käynyt tutumiskäynnillä yhdessä Oulun kaupungin ja kahdessa Haukiputaan kunnan päiväkodissa. Taloudellisena asiantuntijana on ollut Pirjo Laurila Liitteenä 6 päivähoitotyöryhmän raportti. Kunnanjohtaja on pyytänyt perusturvalautakunnan lausuntoa valtuustoa varten. Päätösesitys: Pyydettynä lausuntona lautakunta esittää: - kokonaisuudessaan raportin eteen on tehty työtä ja pyritty laatimaan erilaisia vaihtoehtoja henkilökuntamitoitukseksi lähtökohtaisesti uusissa päivähoidon tiloissa.

7 178 - toimeksiantoon nähden raportti on joiltain osin puutteellinen. Käsittelemättä jää euromääräisesti päivähoitopäivän hinta niin oman toiminnan kuin Oulun seudun kuntien keskiarvon osalta. Mikä on tilanne nyt ja mikä on tavoitehinta? Mitä esitetyt eri vaihtoehdot ovat tarkastelussa euroa/hoitopäivä? - eri vaihtoehtojen plussissa ja miinuksissa on jonkunlaista epäloogisuutta eikä työryhmän ajatuskulku kaikin osin välttämättä aukene ulkopuoliselle - vaihtoehdosta 1 puuttui kustannustieto - vaihtoehdossa 5 erityislasten hoidon järjestäminen jää ilmaan, samoin se missä tiloissa päivähoidonohjaaja (ja millä kustannuksilla) pyörittää avointa päiväkotia, samoin jää auki hallinnon järjestäminen ja kustannus. - hallinnon järjestelyt ylipäätään on sivuutettu ylimalkaisesti. Eri vaihtoehdoissa yhden lastentarhanopettajan hallinnon töihin vapautuva työaika voi olla kuitenkin hyvin erilainen, tätä olisi tullut pohtia tarkemmin. - mitä työryhmä on tarkoittanut muutamassa kohdassa mainitulla avoimella päiväkodilla, miten sen toiminta on otettu kustannuksellisesti huomioon? - esiopetuksen kustannus koulun järjestämänä puuttuu, vaikka se 3-4 vaihtoehdoissa on yksi mahdollisuus, todellinen kustannushan ei ole vain kouluavustajan palkkameno - vaihtoehtopohdinnoista ei selviä, miten on otettu huomioon päiväkodin/ ryhmäperhepäiväkodin aukioloajat, henkilöstön työajat ja lakisääteisen henkilöstön riittävyys kaikissa työvuoroissa. - raportissa ei huomioida sitä, että päivähoidolla on muukin kuin kasvatuksellinen tehtävä. Päivähoito on niitä harvoja työkaluja jolla voidaan perheiden ja lasten osalla ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lastensuojelun tarpeita.tältä osin perusturvalautakunta painottaa hallintomuutoksen jälkeenkin kiinteää yhteistyötä päivähoidon, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välillä. Yhteenvetona voidaan todeta: perusturvalautakunta ei vastusta päivähoidon siirtoa sivistystoimeen ja pitää hyvänä vaihtoehtona uusien tilojen rakentamista koulun yhteyteen. Hyvää on myös päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin tilojen yhdistäminen. Raportin luettua jää kuitenkin epäselväksi, millaista päivähoidon ja esiopetuksen järjestämistapaa työryhmä uusiin yhteisiin tiloihin on esittämässä ja mitä se tarkoittaa kustannuksina euroa/hoitopäivä sekä päivähoitolain ja asetuksenkannalta katsottuna. Esityksen mukaan. Siv.Ltk 53 Päivähoitotyöryhmä, joka asetettiin talousarvion 2006 käsittelyn yhteydessä, on jättänyt loppuraporttinsa. Työryhmä on tarkastellut päivähoidon järjestämistä kunnanvaltuuston hyväksymien esitysten pohjalta: - Siirretään lasten päivähoito hallinnollisesti sivistystoimen hallinnon alalle. - Siirrytään toimimaan yhdessä yksikössä alkaen. Päivähoidon hinta tulee saada painettua hoitopäivä euroa/0-6 v Oulun seudun kuntien keskiarvon alle. Selvitetään ja valitaan yksikön toiminnallinen muoto (päiväkoti ryhmäperhepäivähoito perhepäivähoito jne.) Erityisesti tutkitaan henkilöstömitoitukset eri vaihtoehdoissa. Sopeutetaan henkilöstömitoitus valittavaan toimintamuotoon. Samalla ratkaistaan

8 179 esiopetuksen järjestämistapa. Esiopetuksen järjestämistavan tulee tukea tavoitetta, että perusopetuksen todellinen kustannus euroa/oppilas saadaan laskettua. - Selvitetään tilakysymykset ja tehdään esitys tarvittavista investoinneista mennessä. Tilat tulee suunnitella koulukeskuksen alueelle ja niiden uushankintahinta/m2 ei saa ylittää 10 % enempää verrattuna pientalorakentamisen keskimääräisiin neliöhintoihin toteutettuna ns. avaimet käteen periaatteella. - Toteutetaan investointi vuoden 2007 aikana. Investoinnin valmistuttua vanhat tilat myydään yksityiskäyttöön. - Perustetaan työryhmä, joka selvittää em. asiat. Työryhmä raportoi tulokset kirjallisesti liittyen toimintaan, talouteen, henkilöstöön sekä tiloihin mennessä kunnanvaltuustolle. Työryhmä on tarkastellut teoreettisia vaihtoehtoja päivähoidon järjestämiseksi Hailuodossa. Vaihtoehtoihin ei loppuraportissa oteta kantaa muutoin kuin kannattamalla nykyistä rakennetta, jossa päivähoitoa annetaan päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodissa, vaihtoehdot 3A 3D. Näissä vaihtoehdoissa on erona perhepäiväkodin mitoitus ja päivä-kodin henkilöstörakenne. Henkilöstökulut ovat pienemmät vaihtoehdoissa 3B ja 3D kuin 3A ja 3C. Vaihtoehdoissa 3A ja 3B esiopetus hoidetaan päiväkodissa ja vaihtoehdoissa 3C ja 3D koululla, jolloin esiopetukseen tarvitaan kouluavustaja/koulunkäyntiavustaja. Työryhmä esittää päivähoitorakennuksen sijoittamista koulun alueelle ja pitää päivähoidon hallinnon siirtämistä samassa yhteydessä perusturvasta sivistystoimen alle perusteltuna. Päivähoitotyöryhmä näkee tällöin nykyisellä rakenteella (päiväkoti + perhepäiväkoti) saavutettavan useita etuja. Liite 1. Sivistyslautakunta päättää antaa päivähoitotyöryhmän loppuraportista seuraavan lausunnon. Sivistyslautakunta toteaa, että uuden siiven rakentaminen liikuntahallin yhteyteen päivähoitotiloiksi on tarkoituksenmukaista ja palvelee päivähoidon, esiopetuksen ja koulun välistä yhteistyötä. Lisäksi se mahdollistaa liikuntahallin käytön osana päiväkodin päivittäistä ohjelmaa. Tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, että koulun ja päiväkodin kiinteistömenot saataisiin pidettyä kohtuullisina ja että yksikkökustannuksia (euroa/käyttäjä) tulisi pyrkiä pienentämään nykyisestä. Päivähoidon järjestämistapojen eri vaihtoehtoja tarkasteltaessa sivistyslautakunta katsoo, että malli 1 ei ole mahdollinen kalleutensa vuoksi ja että mallit 2 ja 5 eivät ole riittäviä koko kunnan päivähoidon järjestämistä ajatellen. Malleista 3A 3D lautakunta pitää parhaimpina malleja 3B ja 3D, sillä niiden tarjoamat päivähoitopaikat riittävät tämänhetkiseen tarpeeseen, ryhmäperhepäiväkodin luonteeseen sopii pieni koko ja henkilöstömenot ovat nykyistä pienemmät. Esiopetus päivähoidon yhteydessä on yleensä taloudellisempi ja lasten kannalta parempi vaihtoehto kuin esiopetus koululla, kuitenkin oppilasmääristä riippuu, kummassa yksikössä se kannattaa järjestää.

9 180 Ikäluokkien koon suuren vaihtelun vuoksi olisi joustava käytäntö esiopetuksen järjestämisessä perusteltua. Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyö on joka tapauksessa mahdollista ja toivottavaa, jos päivähoitotilat ovat koulun yhteydessä. Vaihtoehdon 4 osalta tarvittaisiin vielä tarkempia laskelmia. Hyväksyttiin päätösehdotus. K.hall 50 saattaa päivähoidon työryhmän loppuraportin kunnanvaltuuston arvokeskusteluun. Mukana on myös alustava tarjous uusien tilojen suunnittelukustannuksista. Lisäksi samassa yhteydessä annetaan tiedoksi perusturvalautakunnan pöytäkirjakäsittely liittyen TITUShankkeen väliraporttiin, jossa on tarkasteltu päivähoidon seudullisia kustannuksia ja tulevaisuuden organisointivaihtoehtoja. Liite 5. K.valt 16 Liite 1 Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: kunnanhallitus/tekninen lautakunta K.hall 104 Kunnanvaltuusto kävi vilkkaan keskustelun päivähoidon tilanteesta ja kuuli asiantuntijoita. Todettiin myös nykyisiin tiloihin kohdistuvien investointitarpeiden arvioitu paine. Puheenjohtaja totesi käydyn keskustelun yhteenvetona, että käynnistetään päivähoitotilojen esisuunnittelu koulun alueelle. nimeää työryhmän Sisko Heikkinen(pj) ja jäseniksi Liisa Kauppinen, Kaarina Kurikka ja Markku Maikkola, sihteerinä Hilkka Junttila. Työryhmä jatkaa työtä vaihtoehdoilla: a) koulun nykyisten tilojen kartoitus tilojen tehokkaammaksi käytöksi ja sen vaatimat investoinnit b) laajennuksen toteuttaminen liikuntasaliin Selvitysten aikataulu linjaa myös mahdollisen yksityisen päiväkodin valmistelutyötä Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi todettiin, että yksityisen päiväkoti yrittäjän etabloitumiseen Hailuotoon palataan seuraavassa kokouksessa suoritettavan vierailun

10 181 Tiedoksi: Työryhmä, johtoryhmä jälkeen. Vierailijoiksi lähtee kunnanhallitus ja johtoryhmä.

11 182 LUOTOTALON VUOKRASOPIMUKSET K.hall 132 Luototalon urakkasopimusten allekirjoitus on Tarkoitus on, että ( ) siinä vaiheessa olisivat sopimukset tulevien vuokralaisten ja kunnan välillä kunnossa. Liitteenä luonnos metsähallituksen ja kunnan väliseksi( myötäilee Kalajoen kunnan ja Metsähallituksen sopimusta). Sopimusluonnoksia valmistellaan kokoukseen mennessä. keskusteli sopimusperusteista ja totesi, että pyritään toimimaan suunnitellun aikataulun mukaisesti Todettiin, että kun luonnokset saadaan valmiiksi, ne lähetetään sähköpostilla kunnanhallituksen jäsenille ja tarvittaessa pidetään ylimääräinen kunnanhallituksen kokous. K.hall 137 Aikaisemmin päivällä on saavutettu neuvottelutulos, jossa on muutoksia ( ) aikaisemmin sähköpostilla lähetettyyn versioon. Olennaisin muutos on valtionapujen huomioiminen lunastuslausekkeessa. Arvonlisäveron vuoksi vuokralaisena toimii Setlementin omistama Syötekeskus Oy. OSS kuitenkin sitoutuu erillisellä sitoumuksella vastaamaan viime kädessä sopimuksen kaikista ehdoista. Sopimuksen allekirjoitusta on soviteltu maanantaille ennen urakkasopimusten allekirjoitusta ehdolla, että kunnanhallitus hyväksyy osaltaan sopimuksen. Neuvottelut kunnan ja Metsähallituksen välisestä sopimuksesta jatkuvat vielä Tiedoksi: Oulun Seudun Setlementti, Metsähallitus Toimeksi: Kunnanjohtaja ja sihteeri hyväksyy liitteen mukaisen vuokrasopimuksen ja antaa kunnanjohtajalle ja kunnansihteerille oikeuden ja velvollisuuden tehdä tarvittavat tekniset korjaukset. Lisäksi heidät velvoitetaan huomioimaan sopimukseen kuuluvat liitteet sekä erillinen sitoumus vakuudesta. Sopimus annetaan myös tiedoksi valtuustolle. merkitsee Metsähallituksen ja Hailuodon kunnan välisen sopimustilanteen tiedoksi ja antaa sopimuksen lähetettäväksi sopimuksen laatijalle stilisoitavaksi sekä yhteen sovitettavaksi tässä pykälässä hyväksytyn Hailuodon kunnan ja Syötekeskuksen välisen sopimuksen suhteen. Liite 1. K.hall 175 Kellaritilaa koskeva sopimus täydentää OSS:n ja kunnan välistä sopimusta ja ( ) sopimuksen kohteena on kellaritilan suunnittelu, rakentaminen ja vuokraaminen Luototalosta. Vuokranmaksuperusteet määräytyvät samalla tavalla kuin pääsopimuksessa samoin kuin vuokravakuus, lukuun ottamatta tilannetta, jossa valtion investointitukea ei saataisi. Valtionavustus otetaan huomioon vuokraa ja kauppahintaa määrättäessä.

12 183 hyväksyy Syötekeskus Oy:n ja kunnan välisen Luototalon kellaritilaa koskevan vuokarasopimuksen. Liite 1. esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi kunnan ja Syötekeskus Oy:n/OSS:n sopimukset. Liite 3-4. Hyväksyttiin yksimielisesti. K.hall 105 Syötekeskus Oy:n ja kunnan välistä sopimusta muutetaan siten, että vuokralaiseksi tulee Oulun Seudun setlementti ja vuokraamistarkoitukseksi muutetaan opastus-, info, ym. monitoimitilaksi. Lisäksi prosenttiosuuksia muutetaan siten, että OSS.n osuudeksi tulee 59 % ja Metsähallituksen osuudeksi 41 %. Em. Muutokset ja muut mahdolliset tarkistukset tehdään sopimuksiin ja toimitetaan sähköpostilla ennen kokousta. hyväksyy 1) Hailuodon kunnan ja Oulun Seudun Setlementti ry välisen vuokrasopimuksen ja oikeuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan sen ja tekemään siihen tarvittaessa teknisiä korjauksia mm. arvonlisäverotusta koskevaan kohtaan. 2) Hailuodon kunnan ja Metsähallituksen välisen vuokrasopimuksen ja oikeuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan sen ja tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 5 ja 6.

13 184 OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 103, 104 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 100, 101, 102, 105 HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm:

14 185 Tiedoksianto asianosaiselle 1) Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/09 Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/10 Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/10 Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/11 Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Liite 1 +lisäm. Lisämater. Liite 2,3 Lisämater.

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 02/07 Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä.

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Kokousaika 8.9.2014, klo 17.25 19.37 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 96-99 Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja

Lisätiedot