Yleisimmin käytetyt päihteet ja hoidon kulmakivet. Markus Sundqvist Kettutien erityispoliklinikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisimmin käytetyt päihteet ja hoidon kulmakivet. Markus Sundqvist Kettutien erityispoliklinikka"

Transkriptio

1 Yleisimmin käytetyt päihteet ja hoidon kulmakivet Markus Sundqvist Kettutien erityispoliklinikka

2 Alkoholin ongelmakäyttö - käsitteitä Alkoholin riskikäyttö (aikaisemmin: suurkulutus): Riskikäytön rajat ylittyvät, mutta merkittäviä alkoholihaittoja tai riippuvuutta ei ole vielä ilmaantunut. Alkoholin haitallinen käyttö: Henkilöllä on selvästi tunnistettavia alkoholin käytön aiheuttamia fyysisiä tai psyykkisiä haittoja, muttei riippuvuutta. Alkoholiriippuvuus: Oireyhtymä, jonka tyypillisiä piirteitä ovat mm. juomisen pakonomaisuus, vieroitusoireet, toleranssin kasvu ja juomisen jatkuminen haitoista huolimatta.

3 Katkaisuhoito Runsaan ja pitkän jatkuneen alkoholinkäytön lopettaminen hoitotoimien tukemana. Tavoitteet: - Lievittää vieroitusoireita. - Estää ja hoitaa somaattisia komplikaatioita. - Vaikuttaa ennusteeseen. - Motivoida potilasta pitkäjänteisempään alkoholiongelman hoitoon. Vaikeusasteen mukaan: - Avokatko A-klinikalla, terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa - Päihdehuoltolaitoksessa - Sairaalassa

4 Katkaisuvaiheessa tunnistettava muut mahdolliset sairaudet Korvikealkoholimyrkytykset Sekamyrkytykset Kallovamma Epilepsia Aivoverenkierron häiriöt Diabetes: hypoglykemia tai ketoasidoosi Infektiot: pneumonia, meningiitti, sepsis Pankreatiitti Sydäninsuffisienssi jne.

5 Komplisoitumaton vieroitusoireyhtymä Yleinen sairaudentunne, päänsärky ym. Karkeapiirteinen vapina (kädet, kieli, silmäluomet) Pahoinvointi ja oksentelu Autonominen hyperaktiivisuus (takykardia, kohonnut verenpaine, hikoilu) Ahdistuneisuus, masennus, ärtyisyys Ohimenevät/epämääräiset harha-aistimukset Unettomuus

6 Komplisoitunut vieroitusoireyhtymä Edellistä vaikeampiasteinen oireyhtymä, jossa myös somaattisiin komplikaatioihin viittaavia piirteitä. Grand mal-kouristukset Delirium tremens Wernicken tauti Alkoholihallusinoosi

7 Delirium tremens, juoppohulluus Puhkeaa yleensä 1-3 vrk juomisen lopettamisen jälkeen. Desorientaatio, sekavuus Merkittävä psykomotorinen ja autonominen hyperaktiivisuus Psykoottiset harhat, näköharhat Neste- ja suolatasapainon häiriöt Kouristukset Hoito ensisijaisesti somaattisessa sairaalassa.

8 Wernicken tauti B1-vitamiinin (tiamiinin) puutoksesta johtuva aivo-orgaaninen oireyhtymä. Puhkeaa, kun alkoholimetabolia loppuu ja hiilihydraattimetabolia kiihtyy. Neurologiset silmälöydökset Amnestinen oireyhtymä Desorientaatio, sekavuus Kävelyn ja tasapainon häiriö Hoito neurologisella osastolla.

9 Alkoholihallusinoosi Harvinaisempi kuin alkoholidelirium Aistiharhat, usein epämiellyttävät kuuloharhat Ei ajan ja paikan tajun hämärtymistä Kestää viikkoja kuukausia, jää joskus pysyväksi. Hoidossa keskeistä alkoholiriippuvuuden hyvä hoito sekä psykoosilääkkeet.

10 Alkoholivieroitus: Farmakologinen hoito Tiamiinivarastojen täydennys. Neste-suolatasapainon hoito (per os lievissä tapauksissa). Bentsodiatsepiinit: Vaikuttavat sedatiivisesti ja antikonvulsiivisesti. Neuroleptit: Sedatoivat, lievittävät ahdistusta ja harhaisuutta. Muut: Unilääkkeet, mahalääkkeet, beetasalpaajat ym.

11 Alkoholiriippuvuuden hoito Psykososiaaliset hoidot ovat alkoholiriippuvuuden hoidon perusta: Tiedon antaminen, keskustelutuki, yksilö-, perheja ryhmäterapiat, vertaistoiminta ym. Kuitenkin noin vuoden kuluttua hoidosta 40-70% aloittaa uudelleen hallitsemattoman alkoholinkäytön. Hoitotuloksia voidaan parantaa lääkityksellä. Disulfirami, (Antabus), naltreksoni (Revia)

12 Disulfiraami (Antabus) Estää alkoholin palaessa muodostuvan asetaldehydin palamista edelleen etikkahapoksi. "Inhotushoito" Kontrolloitu antabushoito parantaa merkittävästi pelkillä psykososiaalisilla menetelmillä saatuja hoitotuloksia. Kontrolloimaton antabushoito on tehoton. Ihonalainen depotkapseli on tehoton. Yliannos voi aiheuttaa vakavia oireita.

13 Kannabis Kannabistuotteet ovat peräisin hamppukasvista, Cannabis sativa. Niitten keskeisin psykoaktiivinen aine on tetrahydrokannabinoli (THC). Marihuana = kasvin kuivattuja lehtiä ja kukkia. Hasis = emikasvin kuivattuja kukintoja. Kannabisöljy = väkevöityä THC:ta.

14 Kannabis huumeena Suomessa yleisimmin käytetty laiton huume. Käytetään rauhoittavan ja mielihyvää tuottavan vaikutuksen takia. Joka neljännellä vuotiaalla on kokemusta kannabiksen käytöstä. Heistä 90 %:lla käyttö jää kokeiluasteelle, muille kehittyy erilaisia haittoja tai kannabisriippuvuus. Riippuvuus etupäässä psyykkistä. Vieroitusoireet suht. lievät: ärtyisyys, levottomuus, masennus, unihäiriöt ym.

15 Kannabiksesta mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset Kokematon käyttäjä: - Äkillinen paniikki- ja ahdistustila - Äkillinen sekavuustila, aistiharhat, harhaluulot Krooninen käyttö: - Heikentynyt keskittymis- ja oppimiskyky, muistihäiriöt - Persoonallisuumuutokset - Amotivaatio-oireyhtymä (väsymys, velttous, haluttomuus, masentuneisuus ) - Skitsofrenian oirekuva Somaattiset komplikaatiot: bronkiitti, COPD, syöpäriski, sikiön kasvuhäiriö (?).

16 Uudemmat synteettiset kannabinoidit Spice-tuotteet Tutkimuskemikaalit, esim. JWH-018, Jehova.

17 Sentraaliset stimulantit: amfetamiini ja kokaiini Amfetamiini on (buprenorfiinin ohella) Suomen eniten käytetty pistettävä huume. Käytetään myös nenän kautta nuuskaamalla tai suun kautta ( pommina ). Aiheuttaa herkästi riippuvuutta. Riippuvuus luonteeltaan enemmän psyykkistä kuin fyysistä. Vieroitusoireet melko epäspesifisiä: väsymys, masennus, ahdistuneisuus, unihäiriöt ym. Saattavat kestää viikkoja. Kokaiinin vaikutukset muistuttavat amfetamiinin. Crack = poltettava kokaiini

18 Amfetamiinin käytön aiheuttamat psyykkiset komplikaatiot Delirium: - Suurista annoksista - Oireet: levottomuus, sekavuus, dysforia, vainoharhaisuus. Amfetamiinipsykoosi: - Yleensä pitkäaikaisen käytön seurauksena - Oireet: paranoidisuus, skitsofrenian kaltainen oirekuva, mutta paranee alle kuukaudessa Lääkehoito: - Psykoosilääkkeet, bentsodiatsepiinit lyhytaikaisesti.

19 Amfetamiinimyrkytys Yliannoksista, aineiden epäpuhtauksista ja pitoisuuksien vaihteluista Myrkytysoireita ovat takykardia, verenpaineen nousu, hypertermia, hikoilu, laajat pupillat, motorinen levottomuus, lihasjäykyys, bruksismi, hyperrefleksia, paranoia, psykoosit. Voi johtaa kuolemaan esim. sydämen rytmihäiröiden, hypertermian tai kallonsisäisen verenvuodon takia. Hoito oireenmukainen, somaattisessa sairaalassa.

20 Amfetamiinijohdannaiset Useat ns. design-huumeet ovat amfetamiinin johdoksia. ATS-ryhmä = Amphetamine-type stimulants. Metamfetamiini vaikuttaa vielä voimakkaammin kuin amfetamiini. MDMA = ekstaasi MDPV = aakkoset 4-MMC = mefedroni Eivät yleensä näy huumepikatesteissä.

21 Gamma GHB = gammahydroksibutyratti Klubihuume, aikaansaa euforiaa ja rentoutumista, voimistaa alkoholin vaikutuksia. Usein kellarilaboratorioista. Ei näy tavallisissa huumetesteissä. Toksinen, aiheuttaa helposti tajuttomuutta Tyrmäystipat sisältävät usein gammaa GBL = gammabutyrolaktoni, lakka, on gamman esiaste.

22 Hallusinogeenit Aiheuttavat erilaisia aistivääristymiä ja ajatushäiriöitä. Esimerkiksi: LSD PCP = fensyklidiini, angel dust BDF = bromodragonfly Psilosybiini (sienimyrkky) Hallusinogeenimyrkytyksiin ei ole olemassa spesifistä hoitoa.

23 Pistohuumeiden käytöstä johtuvia somaattisia komplikaatioita Krooninen C-hepatiitti n %:lla suonensisäisten huumeiden käyttäjillä. HIV-positiivisuus lisääntynyt 90-luvun lopulla, sen jälkeen pysynyt alhaisella tasolla. Tulehtunut neulanpistojälki voi johtaa endokardiittiin. Pistäminen vahingossa valtimoon => raajojen kärkiosien nekroosit.

24 Virtsan huumetesteistä Otetaan valvotusti Tulkintaongelmia runsaasti Väärät negatiiviset: 1) Ainetta ei ole tutkittu 2) Virtsa laimeaa 3) Immunologisilla testeillä ei voida todeta kaikkia aineita (esim. herkkyys vaihtelee eri bentsodiatsepiineille) Väärät positiiviset ristireaktioiden takia Positiivinen pikatestitulos tai immunologisen analysaattorin tulos on varmistettava massaspektrometrisella menetelmällä ristiriitaisissa tilanteissa.

25 Opioidit, yleistä Opioidien huumekäyttö perustuu niitten mielihyvää lisäävään (euforisoivaan) vaikutukseen. Opioidiriippuvuuden kehityttyä käytön tarkoitus on myös vieroitusoireiden ehkäiseminen 2000-luvun alussa heroiinin tarjonta väheni ja Subutexin väärinkäyttö alkoi levitä. Myös lääkeopioidien (erityisesti kodeiinin ja tramadolin) väärinkäyttö on yleistynyt. Vaikea opioidiriippuvuus on usein krooninen, elinikäinen sairaus. Oikeuskemiallisesti todetuissa myrkytyskuolemissa opioidilöydökset ovat tavallisia.

26 Opioidien vaikutuksista Opioidit vaikuttavat spesifisten reseptorien kautta. Niistä tärkein on µ-reseptori. µ-reseptoreita on mm. keskushermostossa ja maha-suolikanavassa. Opioidien kliinisiä vaikutuksia: - Euforia - Sedaatio - Analgesia - Ummetus - Hengitysdepressio (suurista annoksista) - Silmän mustuaisen supistuminen ym.

27 Opioidien vieroitusoireita Ripuli Nenän vuotaminen Mustuaisen laajeneminen Kylmä-kuumatuntemukset, palelu Unettomuus Ärtyneisyys Psykomotorinen kiihtyminen

28

29 Opioidivieroitushoito Vieroitusoireiden puhkeamisen ajankohta ja niiden kesto riippuu käytetystä aineesta. Heroiinivieroitus kestää 7-10 vrk, buprenorfiinivieroitus 2-4 viikkoa. Edellyttää yleensä sekä riittävää lääkehoitoa että tehokasta psykososiaalista tukea.

30 Opioidimyrkytys Oireet: hengityslama, bradykardia, hypoksia, kooma, kuolema. Potenttien opioidien, esim. heroiinin tai metadonin yliannoksesta. Esim. buprenorfiinin, bentsodiatsepiinien ja alkoholin samanaikaisesta käytöstä. Vasta-aine: naloksoni (lyhytvaikutteinen).

31 Opioidikorvaushoito metadonilla tai buprenorfiinilla Tähän asti tuloksellisin hoitomuoto kroonisesti opioidiriippuvaisille. Korvaushoidon tavoitteita: Auttaa potilaita sitoutumaan pitkäjänteiseen hoitosuunnitelmaan. Vähentää laittomien päihteiden käyttöä. Vähentää rikollisuutta. Vähentää sosiaalista syrjäytymistä. Ehkäistä tartuntatautien leivämistä. Mahdollistaa psykososiaalista kuntoutusta

32 Lääkkeiden väärinkäyttö ja sekakäyttö ilmiönä Päihteiden käytössä uutena ilmiönä suuntaus laittomista huumeista lääkkeiden käyttöön. Ilmiö on kansainvälinen. Syinä voivat olla esim. lääkkeiden helppo saatavuus laillisin keinoin, internetkauppa, lääkkeiden tasalaatuisuus (reseptilääkkeet). Lääkkeiden sekakäyttöongelma johtaa kroonistuessaan päihdehakuiseen käyttäytymismalliin, työelämästä syrjäytymiseen, vaikeuksiin ihmissuhteissa, terveyspalvelujen suurkulutukseen.

33 Väärinkäyttöön soveltuvia, katukaupassa suosittuja lääkkeitä Kaikki opioidit sekä opioideja sisältävät reseptiyskänlääkkeet Bentsodiatsepiinit, erityisesti nopeavaikutteiset, esim. alpratsolaami ja midatsolaami Barbituraatit ADHD-lääkkeet metyylifenidaatti ja dekstroamfetamiini Muut (ei-pkv) lääkkeet, esim. pregabaliini (Lyrica), titsanidiini (Sirdalud) ja biperideeni (Akineton, Ipsatol). Anaboliset steroidit ja muut dopingaineet.

34 Bentsodiatsepiinit: lääketieteellinen käyttö Rentouttavat lihaksia, ehkäisevät kouristuksia, lievittävät ahdistusta ja edistavät unen tuloa. Käytetään laajasti psykiatristen ja somaattisten tilojen hoitoon ja eri sairauksiin liittyviin ahdistusoireisiin ja unettomuuteen. Uni- ja ahdistuneisuushäiriöihin lyhytaikaisesti (käypä hoito). Päihdelääketieteessä esim. alkoholivieroitusoireiden hoitoon lyhytaikaisesti (käypä hoito

35 Bentsodiatsepiinit: merkittävimmät haittavaikutukset Sedaatio (johon kehittyy toleranssi) Psykomotoristen ja kognitiivisten toimintojen (esim. lähimuistin) heikkeneminen Yliannostuksesta sekavuutta, puheen epäselvyyttä, uneliaisuutta, ataksiaa, hengityslama. Joskus paradoksaalista aggressiivisuutta ja impulsiivisuutta (disinhibitio) Lääkeriippuvuuden kehittyminen Liikenneturvallisuuden vaarantuminen Alkoholi ja opioidit voimistavat bentsojen vaikutuksia.

36 Bentsoriippuvuuden kehittymisen riskiä lisäävät: Lääkityksestä riippuvat seikat: - Lääkityksen kesto - Suuret annokset - Valmisteen ominaisuudet (nopea vaikutuksen alku, lyhyt puoliintumisaika jne.) Käyttäjästä riippuvat seikat: - Aktiivinen tai aiempi päihderiippuvuus tai väärinkäyttötaipumus - Persoonallisuushäiriö, erityisesti epävakaa tai antisosiaalinen pers.häiriö.

37 Bentsodiatsepiinien vieroitusoireita Huonovointisuus, ärtyneisyys, ahdistuneisuus Unettomuus, häiriintynyt uni-valverytmi Agitaatio, motorinen levottomuus Autonomisen hermoston hyperaktiivisuus: kohonnut verenpaine ja syke, käsien vapina, hikoilu ym. Paniikkihäiriö Hyperrefleksia, lihasjännitys, lihasnykäykset Lihas- ja nivelkivut Ohimenevät näkö-, kosketus- ja kuuloharhat Suurten annosten jälkeen: psykoottiset reaktiot, delirium, vieroituskouristukset.

38 Lääkevieroituksen periaatteita Avovieroitus edellyttää potilaalta yhteistyökykyä ja halukkuutta. Hyvä valmennus ennen vieroitushoidon aloitusta helpottaa prosessin läpiviemistä. Alkuvaiheessa tavoitteena stabiloida potilaan lääkkeiden käyttö. Lyhytvaikutteiset valmisteet vaihdetaan pitkävaikutteisiksi. Lääkityksen tulee aina olla riittävän valvottua. Tehdään kirjallinen vähennyssuunnitelma. Hoidon kesto on yksilöllinen, riippuen potilaan riippuvuuden vaikeusasteesta.

39 Laitoshoidon indikaatiot Kaoottinen monipäihderiippuvuus (jossa riskeinä esim. yliannostusmyrkytys, itsetuhoinen tai aggressiivinen käyttäytyminen). Hallitsematon alkoholin käyttö osana sekakäyttöä. Suurannosriippuvuus lääkkeisiin eikä toleranssin laskeminen toteudu avohoidossa. Heikentynyt yleinen toimintakyky tai kognitiivinen toiminta. Sairaalahoitoa vaativa somaattinen tai psykiatrinen sairaus, joka priorisoitava ensin.

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila Vierotushoitolääkkeitä 16.12.2011 Elina Jussila Oireenmukaisia lääkkeitä Vierotushoitolääkkeiden valikoima on aika suppea Takykardiaan ja vierotusoireista johtuvaan hypertensioon käytetään tavallisimmin

Lisätiedot

Kannabis puolestaan voi olla kaikkea edellä olevaa. Se piristää, lamaannuttaa ja voimistaa myös aistikokemuksia.

Kannabis puolestaan voi olla kaikkea edellä olevaa. Se piristää, lamaannuttaa ja voimistaa myös aistikokemuksia. HUUMAUSAINEET Huumausaineiden käyttökulttuurille on tyypillistä eri aineiden sekakäyttö sekä se, että huumeenkäyttäjät turvautuvat erilaisiin korvikkeisiin silloin, kun varsinainen huumausaineen saanti

Lisätiedot

Päihteiden vaikutus ihmiseen

Päihteiden vaikutus ihmiseen Päihteiden ihmiseen Päihdetiedon tunteminen on osa huolenpitoa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Ammattilaiset voivat tukea asiakkaita välittämällä ajantasaista päihdetietoa. Päihteiden käyttö sisältää

Lisätiedot

Riippuvuus ja väärinkäyttö

Riippuvuus ja väärinkäyttö 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö Riippuvuus ja väärinkäyttö Päihdealaan liittyvät yleiset käsitteet Ilan hoidollista tavoitetta käytettyjä psyykkisiin toiintoihin vaikuttavia aineita kutsutaan päihteiksi.

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

MITEN PÄIHTEET VAIKUTTAVAT IHMISEEN

MITEN PÄIHTEET VAIKUTTAVAT IHMISEEN 1 MITEN PÄIHTEET VAIKUTTAVAT IHMISEEN IMPATTAVAT ET (LIIMAT, OHENTEET, PUHDISTUSET, TINNERI, BUTAANI) KANNABIS (HASIS, MARIHUANA) KÄYTTÖTAPA Haistellaan ja hengitetään. Poltetaan, syödään, juodaan. EN

Lisätiedot

TIETOA PÄIHTEISTÄ NUORTEN PARISSA TEHTÄVÄÄN EH- KÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN

TIETOA PÄIHTEISTÄ NUORTEN PARISSA TEHTÄVÄÄN EH- KÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN TIETOA PÄIHTEISTÄ NUORTEN PARISSA TEHTÄVÄÄN EH- KÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN Tähän tietopakettiin on kerätty tietoa päihteistä. Se on tarkoitettu tukimateriaaliksi muun muassa nuorten parissa tehtävään päihdetyöhön,

Lisätiedot

TIETOA PÄIHTEISTÄ NUORTEN PARISSA TEHTÄVÄÄN EH- KÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN

TIETOA PÄIHTEISTÄ NUORTEN PARISSA TEHTÄVÄÄN EH- KÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN TIETOA PÄIHTEISTÄ NUORTEN PARISSA TEHTÄVÄÄN EH- KÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN Tähän materiaaliin on kerätty yleistietoa päihteistä. Se on tarkoitettu tiedolliseksi tueksi nuorten parissa tehtävään päihdetyöhön.

Lisätiedot

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Aivot ja alkoholi Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Kyllä sitä viinaa menee! Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuosina 1960 2006 (stakes) VIINANJUONTI KASVUSSA

Lisätiedot

Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET. Vaasa opisto 21.2.2008 MIELENTERVEYDEN ENSIAPU

Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET. Vaasa opisto 21.2.2008 MIELENTERVEYDEN ENSIAPU Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET Vaasa opisto 21.2.2008 Päihteet ja päihderiippuvuus Tavallisimmat syyt hoitoon hakeutumiselle päivystyksenomaisesti: yliannos vieroitusoireet

Lisätiedot

Alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön seulontatesti. Käyttöopas perusterveydenhuoltoa. Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön seulontatesti. Käyttöopas perusterveydenhuoltoa. Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön seulontatesti Käyttöopas perusterveydenhuoltoa varten Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto ASSIST 2 Alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön seulontatesti

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Alkoholivieroitusdeliriumin tunnistaminen ja hoito. Antero Leppävuori Hyks/Helsingin sairaalat Psykiatrian poliklinikka 4.10.2007

Alkoholivieroitusdeliriumin tunnistaminen ja hoito. Antero Leppävuori Hyks/Helsingin sairaalat Psykiatrian poliklinikka 4.10.2007 Alkoholivieroitusdeliriumin tunnistaminen ja hoito Antero Leppävuori Hyks/Helsingin sairaalat Psykiatrian poliklinikka 4.10.2007 Kirjallisuutta Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito-suositus. Duodecim,

Lisätiedot

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 HIEMAN HISTORIAA Vuosisatoja: alkoholi opium kannabis 1800-luku: kloraalihydraatti bromiyhdisteet Hoffmanin tipat: morfiini+kodeiini+alkoholi+eetteri

Lisätiedot

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville 2 Saatteeksi...8 Käsitemääritelmiä...9 Johdanto...11 Terveyden edistäminen ja haittojen rajoittaminen...12 Haittojen rajoittamisen toimintamalli tukee

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Käännös: Antti Holopainen 2000, täydennetty 2008 vastaamaan suomalaisia hoitokäytäntöjä ja viranomaissäännöksiä Alkuperäinen teos: Walter Ling M.D Opiate Dependence:

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA

RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA Tunnistaminen, elämäntilanteessa tukeminen ja hoitomahdollisuuksien kartoittaminen terveydenhoitajan kokemana Ahonen Tiia Lehtinen Hanna Naumanen

Lisätiedot

Alkoholivieroitusoireiden hoito

Alkoholivieroitusoireiden hoito Solja Niemelä TEEMA: KESÄNUMERO 2011 Kesällä alkoholin kulutus lisääntyy, ja vieroitushoidon tarpeessa olevia on eniten lomakauden päättyessä. Ajoissa toteutettu alkoholivieroitusoireiden hoito auttaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti XANOR DEPOT 1 mg depottabletti XANOR DEPOT 2 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 0,5 mg depottabletit: Yksi

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

KUKA PÄÄTTÄÄ. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille

KUKA PÄÄTTÄÄ. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille KUKA PÄÄTTÄÄ Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille 2015 1 SISÄLLYS VANHEMMILLE... 3 VARHAINEN PUUTTUMINEN ON TÄRKEÄÄ... 3 NUORTEN PÄIHTEIDEN KÄYTÖN SOSIAALISET SYYT... 4 VANHEMPIEN ASENTEET JA ESIMERKKI

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti Psyykenlääkkeistä: Vaikutus perustuu keskushermoston toimintaan vaikuttamiseen, hermosolujen

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t NSAID:t, ASA, muut 1. PROSTANOIDIT 2. LEUKOTRIEENIT (1+2 = eikosanoidit) 3. NSAID:t 4. ASA 5. NABUMETONI 6. PARASETAMOLI EIKOSANOIDIT = prostanoidit +

Lisätiedot

KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana

KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana Heini Elonheimo Riikka Järvinen Nina Kettunen Opinnäytetyö Huhtikuu 2007 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö 2013 Teemana nuorten huumeiden käyttö - ajankohtaisina haasteina kannabis ja muuntohuumeet Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut, ehkäisevän päihdetyön yksikkö Sisällys Alkusanat... 2 1

Lisätiedot

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMEISTA Autonominen hermosto säätelee mielen toimintoja (e.tunteet) Aistinelimet (näkö,kuulo) välittävät aistitietoa isoaivojen

Lisätiedot