Työelämä ja perheyritykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämä ja perheyritykset"

Transkriptio

1 1 Työelämä ja perheyritykset

2 > L UKIJALLE 2 Suomi ikääntyy kiihtyvää vauhtia. Työssä jaksamisesta ja työurien pidentämisestä käydään jatkuvaa keskustelua poliittisten päättäjien ja työmarkkinajärjestöjen kesken. Perheyritysten liitto ei ole työmarkkinajärjestö, mutta haluaa omalta osaltaan osallistua keskusteluun tuomalla esimerkkejä siitä, miten perheyritykset ovat panostaneet yritystasolla työelämän laatuun ja työhyvinvointiin. Tässä raportissa esitellään erilaisten perheyritysten käytäntöjä ja tapoja panostaa työhyvinvointiin. Esimerkit osoittavat, että yritystasolla tehdään paljon työelämän ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Nämä toimet ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin politiikan parissa tehtävät ratkaisut työurien pidentämiseksi. Hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen yritysten välillä onkin jatkossa keskeistä. Väestön ikääntyessä ja työvoiman tarjonnan supistuessa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Työuria on pidennettävä ja tuottavuutta nostettava. Jotta tämä toteutuisi, työssä pitää voida hyvin. Hyvä ja toimiva työelämä sekä osaava henkilöstö ovat Suomen taloudellisen menestyksen ja kilpailukyvyn selkäranka. Tuottavuutta ja innovaatioita syntyy erityisesti niissä yrityksissä ja työorganisaatioissa, joissa työntekijät voivat fyysisesti ja psyykkisesti hyvin. Erityistä huomiota tarvitaan ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamiseen ja arvostukseen. Perheyritykset ovat tunnettuja siitä, että omistajien katse ulottuu suhdannevaihtelujen yli. Omistajavetoisissa perheyrityksissä pikavoittojen sijaan päämääränä on jatkuvuus sukupolvelta toiselle. Niihin on sisäänrakennettuna kestävän kehityksen malli. Jatkuvuuden tavoittelu on niin työntekijöiden kuin yhteiskunnankin etu. Perheyritykset edustavat työllistävää pääomaa. Ne työllistävät suhteessa liikevaihtoonsa selvästi enemmän kuin muulla tavoin omistetut yritykset. Koska perheyritykset painottavat uusien työpaikkojen luomisen merkitystä lisäten henkilöstöään, ne pitävät työllisyyden vakaana myös matalasuhdanteissa ja tasapainottavat rakennemuutosta. Perheyrityksissä työntekijöitä arvostetaan. Perheyrityksissä on pitkiä työntekijäsuhteita, mikä kertoo työntekijöiden sitoutumisesta. Sitoutumista edistävät henkilöstön inhimillinen kohtelu, kehittymismahdollisuudet ja osallistuminen päätöksentekoon. Perheyrityksissä on luottamusta omistajien ja henkilöstön välillä. Ikääntyvillä työntekijöillä ja omistajayrittäjillä on paljon kokemusta ja hiljaista tietoa. Tämän osaamisen siirtäminen seuraavalle polvelle on suuri taloudellinen mahdollisuus. Ikääntyvien työntekijöiden ja omistajayrittäjien hiljaisen tiedon siirtämisen varmistaminen edellyttää työurien pidentämistä, mikä on kaikkien yhteinen etu.

3 > Berner Osakeyhtiön senioriohjelma tähtää työssä jaksamiseen Berner Osakeyhtiö on suomalainen perheyritys, joka on perustettu vuonna Bernerin tuotevalikoimaan kuuluvat lukuisat suomalaiset tunnetut brändit niin päivittäistavaroiden, urheiluvarusteiden, puutarhanhoidon kuin kosmetiikankin alalla. Yrityksen pääkonttori ja tuotekehitys sijaitsevat Helsingissä. Bernerin toiminnan tavoitteena on pitkäjänteinen kumppanuus sidosryhmien kanssa. 3 Osana Bernerin ikäjohtamista tämän vuoden painopisteeksi on asetettu yrityksen senioriohjelma. Senioriohjelman tavoitteena on vahvistaa työkykyä ja työssä jaksamista ikääntyminen huomioiden. Senioriohjelmaan kuuluu käytäntöjä niin johtamiseen, työoloihin kuin yksilön työ- ja toimintakykyyn liittyen. Senioriohjelmaan kuuluu esimerkiksi seuraajasuunnittelu, jonka kautta varmistetaan, että työtehtävään liittyvä osaaminen ja tietotaito siirtyvät seuraajalle mahdollisimman hyvin. Mentoroinnin ja tutoroinnin kautta hyödynnetään ikääntyvien työntekijöiden osaamista. Bernerillä jokaisella seniorilla on mahdollisuus osallistua niin sanottuun ikäterveystarkastukseen, jonka pohjalta tehdään yksilöllinen fyysistä työkykyä vahvistava ja ylläpitävä liikuntaohjelma. Ohjelman vaikutuksia mitataan vuosittaisilla kuntotesteillä. Liikuntaohjelmaan sitoutuvalle seniorille alkaa 58 ikävuodesta lähtien kertyä ylimääräisiä seniorivapaita siten, että 58-vuotias on oikeutettu viiteen seniorivapaaseen ja esimerkiksi 62-vuotias kahdeksaan vapaaseen. Seniorivapaat on tarkoitettu työstä palautumiseen. Senioreiden työhyvinvoinnista huolehditaan myös varmistamalla oikeasisältöinen koulutustarjonta. Eri-ikäisillä henkilöillä on erilaisia tarpeita esimerkiksi uusien IT-ohjelmien koulutuksessa. Koulutuksen räätälöinti näiden tarpeiden mukaan varmistaa sen, että tarvittava osaaminen siirtyy käytäntöön. Lisäksi Berner tarjoaa eläkkeelle jääville työntekijöille eläkevalmennusta yhteistyössä eläkevakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kanssa. Vuosittain järjestettävissä senioritapaamisissa käydään läpi ikääntymiseen ja eläköitymiseen liittyviä teemoja ja vaihdetaan ajatuksia kollegoiden kanssa. Eläkkeelle siirtyneet berneriläiset voivat halutessaan ilmoittautua työvoimapankkiin. Työnantaja voi kutsua työvoimapankissa kirjoilla olevia eläköityneitä henkilöitä projekteihin tai muihin tilapäisiin töihin. Senioriohjelma on saanut hyvän vastaanoton henkilöstön parissa.

4 > Lehtosen Konepajassa hyvinvoivat työntekijät jaksavat paremmin 4 Lehtosen Konepaja Oy on vuonna 1923 perustettu raskaan metalliteollisuuden tilauskonepaja. Kokemäellä sijaitseva konepaja työllistää noin 120 alan ammattilaista. Yritys tarjoaa asiakkailleen lastaus- ja logistiikkajärjestelmiä sekä tuotantolinjoja saha- ja metsäteollisuuden, satamien sekä prosessiteollisuuden tarpeisiin. Tuotteita myydään jatkotoimituksina myös ulkomaille. Lehtosen Konepajan erikoisosaamisalue on kokonaisalihankinta. Yritys toimii alihankkijana useille merkittäville kansainvälisille teknologiateollisuuden vientiyrityksille. Osaamista täydentää oma insinööriosaaminen Lehtonen Engineering. Lehtosen konepajassa uskotaan, että hyvinvoivat työntekijät jaksavat työssään, ovat vähän poissa sairauden vuoksi, ovat tehokkaita ja innovatiivisia, innokkaita ja työnantajauskollisia työntekijöitä. Yritys on pyrkinyt huolehtimaan henkilöstöstä parhaalla mahdollisella tavalla ja henkilöstöön investoimista pidetään tärkeänä. Lehtosen konepajassa nähdään, että työntekijät ovat yrityksen todellinen voimavara. Vuonna 2008 Lehtosen konepaja käynnisti yhteistyön työhyvinvoinnin kehittämiseen erikoistuneen yrityksen Elevaattorin kanssa. Lehtosen konepajassa, kuten muuallakin, haasteena on henkilöstön jaksaminen raskaassa työssä ikääntymisen lisätessä haasteita. Yhteistyössä Elevaattorin sekä työterveyshuollon kanssa Lehtosen konepajassa toteutettiin työhyvinvointiin ja yrityksen käytäntöihin liittyvä kartoitus. Kartoituksen avulla saatiin tärkeää tietoa niin työterveyshuollon kuin yrityksenkin käyttöön. Kartoituksen pohjalta olemme panostaneet muun muassa työntekijöiden henkilökohtaiseen hyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuden yksilökohtaiseen tukeen. Elevaattorin kautta saimme tietoa ja käytännön apua tämän asian järjestämiseen. Yksilökohtainen tuki on sisältänyt laajan työterveyshuollon lisäksi kuntotestit, seurannan sekä henkilökohtaisen ohjelman ja tukea fyysisen kunnon parantamisessa, painonhallinnassa sekä tupakoinnin lopettamisessa. Henkilöstömme on ollut uudella tavalla innoissaan ja hyviä tuloksia on jo saavutettu yksilötasolla, vaikka ollaankin vasta alkuvaiheessa, kertoo toimitusjohtaja Erkki Lehtonen. Puolen vuoden seurannassa ohjelmaan valikoitujen henkilöiden joukossa keskitasoa paremman hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon omaavien osuus nousi 18 %:sta 50 %:iin. Vyötärön ympärysmitta oli puolestaan alussa korkean riskin tasolla eli 40 % ja puolen vuoden seurannassa vain 29 %. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, Lehtonen toteaa. Lehtosen konepajassa nähdään, että työhyvinvoinnin edistäminen on win-win -tilanne: työntekijät hyötyvät työhyvinvoinnin kehittämisestä ja sen seurauksena työnantaja hyötyy ja päinvastoin. Tästä seuraa positiivinen kehä. Olemme paneutuneet terveyden edistämisen lisäksi muun muassa työturvallisuusasioihin sekä esimiestyöhön. Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen kehittämistoimintaan. Suunnitelmissamme on jatkaa työhyvinvoinnin tilan seurantaa säännöllisillä kartoituksilla. Ne kertovat kehityksen suunnan. Vuonna 2010 toteutettavassa seurantamittauksessa tulemme saamaan lisää faktatietoa onnistuneesta kehittämistoiminnastamme, kertoo Lehtonen.

5 > Elämänkaariajattelua Varovassa Perheyritys Varova on suomalainen kuljetus- ja huolintaliike, joka on erikoistunut kansainvälisiin kuljetuksiin ja huolintaan. Varovalla on Suomessa viisi toimipistettä, jossa työskentelee noin 170 henkilöä. 5 Varovassa uskotaan, että henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi. Varovassa onkin tämän vuosituhannen alussa ruvettu puhumaan elämänkaariajattelusta. Elämänkaariajattelu tarkoittaa, että työnantaja ymmärtää työntekijöidensä erilaisia elämäntilanteita. Tätä ajattelua oli harjoitettu yrityksessä jo vuosia, mutta vuonna 2002 asiasta alettiin aktiivisesti puhua. Varovassa ei ole tiettyä mallia tai kaavaa, jota sovellettaisiin samalla tavoin jokaiseen yrityksen työntekijään. Elämänkaariajattelussa keskeistä on työntekijän elämäntilanteen ymmärtäminen ja parhaan mahdollisen tavan löytäminen työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Moni elämänkaariajattelua tukeva idea onkin tullut nimenomaan työntekijöiltä. Työntekijät ovat vapaasti saaneet esittää ideoitaan ja ne ovat usein toteutuneet. Elämänkaarta ajatellaan useimmiten juuri kaarena se alkaa ja loppuu alhaalla. Varovassa on haluttu tukea huippua niin, että se jatkuu tasaisena ihmisen aktiivisimpina vuosina ja myöhemmin niin, ettei se lopu työelämän osalta jyrkästi, kun tämä siirtyy eläkkeelle. Opiskelijoille Varova on kuitenkin halukas tarjoamaan osa-aika- ja kesätyömahdollisuuksia sekä työharjoittelupaikkoja. Varovassa halutaan tukea vanhemmuutta, ja äitiys ja isyys nähdään maailman luonnollisimpana asiana. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että tarpeen mukaan vanhemmalle voidaan tarjota lastenhoitoapua. Varovassa ollaan valmiita joustamaan elämäntilanteen mukaan: esimerkiksi syyt lyhennettyyn työpäivään vaihtelevat henkilöstä toiseen lapset, opiskelut, raskaus, pitkän sairasloman jälkeen paluu työelämään. Varovassa osaamisen jatkuvuutta haetaan mentoroinnista. Tästä on myös yksi käytännön kokemus: eläkkeellä oleva henkilö käy kerran viikossa konttorissa siirtämässä hiljaista tietoaan entiselle alaiselleen, jotta asiantuntevuudessa olisi jatkuvuutta. Toisaalta myöskään eläkkeellä olevan elämänkaari ei ole kääntynyt laskuun, vaan päinvastoin se jatkuu suorana. Mentorointia on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. Kun työntekijä tulee tiettyyn ikään, hän rupeaa miettimään työelämästä poissiirtymistä. Tätä on Varovassa haluttu auttaa pehmeällä laskulla osaaikaeläkkeen muodossa. Tässäkään Varova ei ole jämähtänyt yhteen muottiin, vaan osa-aikaeläkkeelle voi siirtyä kukin omassa tahdissaan. Joku on töissä ma-ti-ke ja joku toinen tekee lyhennettyä työpäivää viisi päivää viikossa. Yksi Varovan pääperiaatteita on tarjota vakituisia työsuhteita. Yrityksessä nähdään, että määräaikaisella työsuhteella ei saa aikaan muuta kuin epävarmuutta ihmisen elämään. Turvattu toimeentulo motivoi ihmistä tekemään työtä työnantajansa eteen.

6 > Työhyvinvointi on Smartumin liiketoiminnan keskiössä 6 Suomalainen perheyritys Smartum Oy:n liiketoiminta on itsessään syntynyt työhyvinvoinnin ympärille. Smartum nimittäin tarjoaa yrityksille työkaluja työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen. Yrityksen palveluihin kuuluu muun muassa liikunta- ja kulttuurisetelit. Liikunta-, kulttuuri- ja palveluseteleiden myynti oli vuonna 2009 noin 45 miljoonaa euroa. Smartumin innovaatioiden taustalla on ymmärrys siitä, että työkyky ja -hyvinvointi ovat nousemassa sekä pienten että suurten yritysten tavoittelemaksi kilpailutekijäksi. Varsinainen oivallus oli ymmärtää se ero, mikä on kuluttaja- ja yritysasiakkaan välillä. Kuluttaja haluaa mahdollisimman monipuoliset liikuntamahdollisuudet, kun taas työnantaja haluaa ostaa helpon tavan järjestää ne työntekijälle. Yritykset ovat perinteisesti tukeneet liikuntaa yhteisöllisessä muodossa, mutta tänä päivänä pitää pystyä vastaamaan ihmisten erilaisiin tarpeisiin liikkua, kertoo Smartumin perustaja Jarmo Hyökyvaara. Hyökyvaara kertoo, että liikunta- ja kulttuurisetelin avulla yhä useammalla yrityksellä on mahdollisuus tukea työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksia hallinnollisesti kustannustehokkaalla tavalla. Smartumin toimitusjohtaja Maarit Hannula korostaa, että työnantajille pitää pystyä tarjoamaan yksinkertaisia välineitä, joilla työssä jaksamista voidaan tukea. Työnantajilla on intressi tukea työhyvinvointia, mutta se ei tietenkään ole työnantajan ainoa fokus. Hannulan mukaan on tärkeää, että työntekijälle tarjotaan valinnanvapautta työhyvinvoinnin kohentamiseen. Korostaisin omaehtoisuutta ja yksilön vastuuta. Työkyvyn kohentaminen on tehokkaampaa, kun työntekijä voi toteuttaa sen omien mieltymyksiensä mukaan. Työnantajan tulee tarjota mahdollisuuksia, mutta vastuu on yksilöllä. Työhyvinvointikysymykset ovat Smartumille luonnollisesti tärkeitä. Haluamme olla hyvä työnantaja ja vaikuttaa siihen, että työikäiset voivat hyvin ja jaksavat työelämässä. Smartum tarjoaa liikunta- ja kulttuuriseteliedun myös omille työntekijöilleen. Tämän lisäksi Smartumissa on käytössä muun muassa hierontaetu ja lounasetu. Lisäksi jos työntekijän lapsi on sairas, yritys maksaa sairaan lapsen hoidon tarvittaessa. Smartum myös tukee työntekijää, jos tämä haluaa lopettaa tupakoinnin. Yritys maksaa siihen liittyvät lääkkeet. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi Smartum tarjoaa myös etätyömahdollisuuksia. Kaikki toimenpiteet tähtäävät siihen, että henkilö voi hyvin työelämässä. Työnantajana tiedän, että tämän investoinnin saa takaisin parantuneena työkykynä ja henkilöstön tyytyväisyytenä, kertoo Hannula.

7 > Snellmanilla kehitetään työhyvinvointia Oy Snellman Ab on pietarsaarelainen perheyritys, joka on valmistanut voileipäruokaa jo vuodesta 1951 lähtien. Toimintaan kuuluvat hankinta, teurastus, lihan paloittelu ja jalostus sekä erilaisten lihavalmisteiden ja nykyään myös valmisruokatuotteiden valmistus. Snellmanin liikevaihto vuonna 2009 oli 173 miljoonaa euroa ja kokoaikaista henkilöstöä oli keskimäärin töissä Snellmanin lihanjalostusteollisuuden työhyvinvoinnin kehittämiseksi yrityksessä on meneillään yhteistyössä Folkhälsanin, Firstbeat Technologiesin ja työterveyslaitoksen kanssa Työsuojelurahoituksen osittain rahoittama lihanjalostusteollisuuden työhyvinvoinnin kehittämishanke. Projektin avulla pyritään kartoittamaan niitä työn riskejä, jotka johtavat työntekijän sairauspoissaoloihin ja ennenaikaisiin sairauseläkepäätöksiin. Tarkoituksena on myös selvittää työhyvinvoinnin ja rasitus-stressi-uni-palautumisen välinen yhteys. Tämän vuoden alussa alkaneen projektin aikana mitataan ja seurataan puolen vuoden välein eri tavoin (kuntopyörätestit, kyselylomakkeet, lihasvoimatestit, Firstbeat-seuranta) työntekijöiden fyysisiä ja henkisiä resursseja suhteessa työn ja työolojen vaativuuteen. Mittaustulosten pohjalta tehdään kehitystoimenpiteitä. Projektin odotetaan antavan tietoa siitä, kuinka eri työtehtävät ja työympäristö vaikuttavat työntekijään ja miten työmenetelmiä, ergonomiaa ja ympäristöä sekä ihmisen omaa asennetta ja itsestään huolehtimista voidaan kehittää, jotta työhyvinvointi paranee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Projekti kestää puolitoista vuotta. Snellman on aikaisemmin ollut mukana TYKESprojektissa, jonka sisältö liittyi arvoihin, arvopohjaiseen johtamiseen ja osaamiskartoituksiin. Projektin aikana työilmapiiri on tutkimusten mukaan parantunut ja sairauspoissaolot vähentyneet merkittävästi. Mukaan projektiin on valittu neljä eri ammattiryhmää: teurastus, lihanleikkaus, viipalointi ja työnjohto, koska näiden ammattiryhmien työnkuormitus ja olosuhteet (toistuva työ kylmässä, työnjohdolliset paineet jne.) ovat hyvin erilaiset. Mittausmenetelmät ovat näillä kolmella ammattiryhmällä samat, mutta työnkuormitus on eri ja kehitystoimenpiteet tulevat vaihtelemaan projektista saatujen tulosten perusteella.

8 > Vallila Interior sitouttaa nuoria työelämään 8 Vallila Interior on vuonna 1935 perustettu perheyritys, jonka toimiala on sisustaminen. Vallila Interiorin liikevaihto on 35 miljoonaa euroa ja yritys työllistää 130 henkeä. Vallila Interior toimii alalla, jossa luovuus on liiketoiminnan ytimessä. Valmiuksia alalla työskentelyyn ei opita ainoastaan koulun penkiltä. Vallilassa onkin nähty haasteena, että vastavalmistuneet eivät ole yleensä suoraan valmiita työelämään. Yritys on omassa toiminnassaan hakenut ratkaisua haasteeseen tarjoamalla nuorille työharjoittelupaikkoja ja pitää keskeisenä, että nuorille myös maksetaan palkkaa tehdystä työstä. Työharjoittelupaikkojen tarjoaminen jo opiskeluaikana on tärkeää, koska ensinnäkin toimimme luovalla alalla ja opiskelijat, jotka valmistuvat oppilaitoksista eivät ole suoraan valmiita työelämään. Suoraan koulunpenkiltä tulleita vasta valmistuneita pitää kouluttaa Vallillassa, joten me aloitamme opiskelijoiden valmennuksen jo opiskeluaikana. Valmistuttuaan he ovat valmiita työelämään, kertoo Vallila Interiorin toimitusjohtaja Anne Berner. Berner pitää erittäin tärkeänä, että harjoittelijoille maksetaan palkkaa. Vallilaan ei oteta palkatta harjoittelijoita. On tärkeää sitouttaa harjoittelija työhön ja samalla viestittää, että hänen tekemänsä työ on arvostettua ja tärkeää. Usein harjoittelijat saavat yrityksissä tehtäväkseen vain kahvin keittoa tai muuta koulutukseen liittymätöntä avustavaa työtä. Pidämme tärkeänä, että viestimme nuorelle, että hänen saamallaan koulutuksella on merkitystä. Niinpä haluamme antaa koulutusta vastaavaa työtä, josta myös maksetaan palkkaa, kertoo Berner. Vallilassa uskotaan, että harjoittelun kautta saadaan nuori kiinni työelämään. Tulokset ovat myös olleet hyviä; suurin osan Vallilan rekrytoinneista tulee harjoittelujen kautta. Vallila on saanut näin valmennettua yritykselle osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa. Kannustamme opiskelijoita myös ripeään valmistumiseen ja haluamme työharjoittelun kautta osoittaa, miksi se kannattaa, painottaa Berner. Tämän lisäksi Vallilassa tarjotaan työntekijöiden lapsille kesätöitä. Viime kesänä Vallilassa oli töissä vuotiaita nuoria. Tällä olemme pyrkineet siihen, että nuoret pääsevät kiinni työntekoon. Samalla he näkevät millaisessa työpaikassa ja -yhteisössä heidän vanhempansa tekevät töitä, kertoo Berner. Vallilassa työurat jatkuvat myös toisessa päässä. Kaksi kolmasosaa suunnittelijoistamme on yli 70-vuotiaita. Muut ovat sitten nuoria. Vallilassa luovuus on liiketoiminnan keskiössä. Iäkkäämmät suunnittelijat katsovat kuosia ja suunnitelmia elämänkokemuksensa kautta. Nuoret taas perustavat työnsä voimakkaammin visuaalisuuteen ja he myös osaavat käsitellä tietokoneita erittäin taidokkaasti. Näkökulmat siis ovat hyvin erilaisia. Tästä yhdistelmästä syntyy meidän mallistomme, tiivistää Berner.

9 > Vehossa keskitytään jaksamiseen ja työuran pidentämiseen Veho-konserni on Suomen johtava autokaupan konserni, joka toimii myös Baltiassa ja Ruotsissa. Veho perustettiin vuonna 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Tänä päivänä konsernilla on useita päämiehiä ja sen liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 793 miljoonaa euroa. Henkilöstöä oli joulukuun 2009 lopussa Veho-konsernissa on kiinnitetty huomiota yli 50-vuotiaiden työssä jaksamiseen ja työuran pidentämiseen. Heille on kehitetty oma koulutuskokonaisuus, nk. Timantti-ohjelma. Ohjelman avulla haluttiin korostaa senioriteetin arvoa ja hyödyntää sitä. Tavoitteena on siirtää heille vuosien mittaan kerääntynyt kokemus hallitusti seuraaville sukupolville. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat osaamisen jakaminen, uuden oppiminen, fyysisen kunnon kehittäminen, stressin hallinta sekä itsetuntemuksen syventäminen. Seniorit ovat tärkeässä roolissa myös työkummimallissa, jossa tavoitteena on helpottaa joko uuden veholaisen tai toisenlaiseen tehtävään siirtyvän veholaisen asiantuntijan sisäänajoa osana perehdytystä. Kummina voi olla myös hiljattain eläkkeelle siirtyneitä henkilöitä. Konsernin henkilöstöstä 65 % työskentelee jälkimarkkinoinnissa, jossa myös herkimmin joutuu alttiiksi työtapaturmille. Siksi Vehossa on muodostettu työturvallisuuden ja -suojelun kehittämiseen keskittynyt johtoryhmä, johon kuuluu isompien liiketoimintojen toimitusjohtajat ja jälkimarkkinointiosaajat. Johtoryhmässä on suunniteltu muun muassa systemaattista koulutusta työsuojelutyön keskeisistä teemoista eri toimipisteissä työskenteleville työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille. Heille järjestetään vuosittain myös työsuojelupäivä, jonka tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa työturvallisuudesta ja työskentelytavoista sekä luoda mahdollisuus verkostoitumiseen. Yhtenä keskeisenä järjestelmänä kaikelle toimii kiinteistöjen hallintaan erikoistunut järjestelmä, jonne kirjataan kaikkien tehtävien riskikartoitusraportit toimipisteittäin, mutta myös koko konsernin kattava vaaratilanneraportointijärjestelmä joka on jokaisen työntekijän käytettävissä riskitilanneraportointiin. Työsuojeluorganisaatioiden tulee antaa palaute ja korjaava toimintaohje kirjattuun vaaratilanteeseen 48 tunnin sisällä. Tämän lisäksi Vehossa on käynnissä projekti, jonka päämäärä on OHSAS sertifiointi. Veho oli mukana vuonna 2009 Sitran ja Hoffmanco Internationalin yhteishankkeessa, jonka tarkoituksena oli selvittää suomalaisten suurtyönantajien henkilöstön työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia ja niiden syitä sekä kartoittaa työnantajien työkykyjohtamisen prosesseja. Selvityksen mukaan sairauspoissaolokustannukset olivat kustannuksista suurimmat. Korkeat sairauspoissaolokustannukset ennustivat tulevien TyEL-vakuutuksen työkyvyttömyysosuuksien kustannusten nousua. Lakisääteiset tapaturmavakuutusmaksut laskevat, kun panostetaan tapaturmien hoidon onnistumiseen. Hankkeen tuloksena Veho sai toimenpide-ehdotuksia työkykyjohtamisen prosessien kehittämiseksi. Näiden toimenpiteiden toteutusta parhaillaan aloitetaan.

10 10 Suomen kaikkien liiketoimintojen työhyvinvointikartoitus on Vehossa tehty viimeisenä kolmena vuotena yhteistyössä Odumin kanssa. Ulkopuolista kumppania on käytetty tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Aineisto on konsernin lisäksi toimitettu myös työterveyshuollolle, jossa se toimii työkyvyn kehittämishankkeiden perusaineistona mietittäessä esimerkiksi koulutuskokonaisuuksia työssä jaksamiseen. Kyselyn teemat liittyvät fyysiseen toimintakykyyn, mielialaan, väsymykseen ja työn mielekkyyteen. Yhtenä konkreettisena kysymyksenä on muun muassa se, koetko olevasi työkykyinen kahden vuoden kuluttua. Odumin hyvinvointikartoituksen liikennevalomallilla (punainen, keltainen, vihreä) nähdään nopeasti riskiryhmiä, joiden taustalla on mahdollisia yksityiselämään tai työn kuormittavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Veholla työhyvinvointia ja työssä jaksamista mitataan kolmella mittarilla: sairauspoissaolot, työterveyshuollon kustannukset ja työeläkevakuutusten maksuluokat. Yrityksessä seurataan aktiivisesti konsernin sairauspoissaolojen diagnoosiryhmiä, yli 20 päivän ja toisaalta 6 kertaa vuodessa sairaana olevien tilastoja, jotka ovat kehittyneet parempaan suuntaan. Työeläkevakuutusten maksuluokka kertoo muun muassa todellisen vaikutuksen niissä uusissa liiketoiminnoissa, jotka yrityskaupan myötä integroidaan osaksi Vehoa. Näissä tilanteissa nähdään hyvin muutamien vuosien perspektiivillä erittäin suotuisa vakuutuksien maksuluokan muutos.

11 > Printalissa panostetaan dialogiin Printal on Hangossa toimiva alumiinituubeja ja -tölkkejä valmistava yritys, jonka tuotannosta 95 % menee vientiin. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä 155 henkilöä, joista 32 ovat toimihenkilöitä ja kolmannes naisia. Tuotanto on suurelta osin keskeytyvää kolmivuorotyötä, mutta noin 10 % on jatkuvaa kolmivuorotyötä. 11 Printalissa oli toteutettu vuosina 2006 ja 2007 ilmapiirikyselyitä, joiden tulokset viittasivat siihen että työhyvinvointia oli syytä kehittää. Printalissa otettiin kehittämisen keskiöön vuorovaikutuksen lisääminen. Yrityksen henkilöstön ikärakenteen johdosta hiljaisen tiedon siirto oli ajankohtaista yritykselle. Henkilöstön kesken ilmapiiri oli avoin, joten Printalissa oli helppo kommunikoida suuntaan ja toiseen. Kuitenkin yrityksestä puuttuivat käytännöt ja tavat aitoon dialogiin ja sitä kautta asioiden kehittämiseen. Vuorovaikutuskäytäntöjä nähtiin tarpeen kehittää, jotta henkilöstö aidosti sitoutuisi ja kokisi työnsä merkitykselliseksi. YT-toiminta oli tässä vaiheessa jo hyvin aktiivista. Printalissa alettiin aktiivisesti kehittää työkaluja vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Luotiin kehityskeskustelukäytännöt, päivitettiin toimenkuvia, tehostettiin sähköistä viestintää sekä lisättiin yleisesti tiedottamista. Vuorovaikutuksen kehittämiseksi Printalissa luotiin uusi kehityskeskustelumuoto suurille tuotantoryhmille. Kehityskeskustelut toteutettiin suurille tuotantoryhmille niin sanotun pienryhmätoiminnan kautta. Puitteet, työkalut ja esimerkiksi koulutus suunniteltiin yhdessä johdon sekä niin sanotun Jutturyhmän ja konsultin kanssa. Lisäksi Printalissa kehitettiin uusia viestinnän työkaluja, kuten yrityksen intranet-sivuja. Yrityksessä tarvittiin uusia tapoja välittää tietoa. Tärkeää oli myös saada tuotannon tulokset työntekijöiden tietoon. Tuotannon tulosten tiedottamiseksi otettiin uudestaan käyttöön aikaisemmin käytetty hymynaama-menetelmä. Merkin välityksellä kerrottiin, kuinka tuotannon tavoitteet olivat toteutuneet viikoittain. Printal vaihtoi myös työterveyshuollon tarjoajaa ja kehitti yhdessä heidän kanssaan muun muassa varhaisen puuttumisen mallin. Myös työvaatetoimittajaa vaihdettiin paremman palvelun laadun saamiseksi. Painopisteenä on ollut yksilön aktivoiminen. Lisäksi osana työhyvinvoinnin kehittämishanketta Printalissa on yhdessä ulkopuolisen konsultin kanssa alettu kehittää johtamisjärjestelmää. Tämä on tarkoittanut muun muassa johtamisen käytäntöjen uudelleen tarkastelua ja uusien tapojen kehittämistä johtamiseen. Jatkossa Printalissa tullaan panostamaan myös ikäjohtamiseen. Tuotannon ja apuosaston esimiehille järjestettiin pienryhmäkoulutusta uuden kehityskeskustelumuodon tiimoilta. Pienryhmätoiminta on saanut hyvää palautetta henkilöstöltä. Muilla osastoilla kehitettiin kahdenkeskisiä kehityskeskusteluja. Kaikkien kehityskeskustelujen pohjana oli johdon laatima strategia.

12 > K-kauppiaiden hyvinvointiohjelma palkittiin Ikiliikkuja-kunniamaininnalla 12 K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden edunvalvonta- ja yhteistoimintajärjestö. Järjestöön kuuluu 1302 K-kauppiasta. K-kauppiasliitto on Perheyritysten liiton jäsen, koska useat K-kaupat ovat perheyrityksiä. K-kauppiasliiton vuonna 2008 lanseeraaman, kaikille Suomen K-kauppiaille tarkoitetun hyvinvointiohjelman tarkoituksena on ollut rakentaa pitkäkestoinen ohjelma kauppiaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tueksi. Yksityisyrittäjinä toimivien K-kauppiaiden työpäivät ovat usein pitkiä ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen on vaikea löytää aikaa. Kauppiaille on tuotettu palveluita ja apuvälineitä hyvinvoinnin lisäämiseen, muun muassa personal trainer -palvelut, hyvinvointiteemaisia tapaamisia, oma treenikalenteri sekä Elixir.fi-palvelun jäsenyys. Muita kauppiaita kannustamaan perustettiin myös kymmenen kauppiaan seurantaryhmä, jonka edistymistä seurattiin aktiivisesti. Lisäksi K-kauppiaita kannustetaan osallistumaan ASLAKkuntoutuksiin. K-kauppias kuntoon -ohjelmaan on tammikuun 2010 loppuun mennessä osallistunut jo 1054 K-kauppiasta. Suosituimpia palveluita ovat olleet personal trainerin tapaamiset ja muut yhteiset tapaamiset. Kolmannes kauppiaista on muuttanut ruokavaliotaan ja pudottanut painoaan. K-kauppiaiden hyvinvointiohjelma on näkynyt myös kauppojen henkilökunnalle ja asiakkaille. Henkilökunnalle järjestetyissä tapahtumissa on ollut hyvinvointiteemoja ja kauppias on voinut tilata Elixir-jäsenyyden myös henkilökunnalleen. Kauppojen valikoimiin on tuotu entistä enemmän terveellisiä tuotteita ja asiakkaille on järjestetty painonpudotuskilpailuja ja ravitsemusluentoja. Tämä on yhteiskunnallisestikin merkittävää, koska K-kauppiaat työllistävät yhteensä henkilöä ja K-kaupoissa käy päivittäin yli puoli miljoonaa asiakasta. K-kauppiasliiton K-kauppias kuntoon -hyvinvointiohjelma palkittiin myös Ikiliikkuja-kunniamaininnalla Kunto-messujen yhteydessä vuonna Ikiliikkuja Työyhteisön liikuttaja palkinnon tavoitteena on tuoda esiin työpaikkaliikunnan tärkeyttä niin fyysisen kuin myös henkisen hyvinvoinnin edistäjänä. Toiveena on, että kilpailu toisi esiin hyviä työpaikkaliikunnan käytäntöjä ja ideoita, jotka olisivat monistettavissa muihinkin yrityksiin. Palkinnon myöntää Suomen Messusäätiö. Tunnustuspalkinto myönnetään henkilölle, joka on ideoillaan sekä omalla toiminnallaan ja esimerkillään vaikuttanut työyhteisönsä hyvinvointiin liikunnan avulla.

13 > Lindströmillä pienryhmätoimintaa ja mentorointia Lindström on yritysten globaali kumppani, joka vahvistaa asiakkaidensa yrityskuvaa tekstiilien ja puhtauden keinoin. Lindström toimii 19 maassa lähes hengen voimin, ja sen vuoden 2009 liikevaihto oli 242 miljoonaa euroa. Lindströmin palveluita ovat työvaate-, matto-, henkilönsuojain-, hygienia-, ravintolatekstiili-, teollisuuspyyhe- ja yrityslahjapalvelut. 13 Lindströmillä pienryhmätoiminta on alkanut vuonna Sen lanseerauksessa oli mukana ulkopuolinen konsultti. Pienryhmätoiminnan tavoitteena on arjen kurttujen kautta työn sujuvuuden parantaminen ja toiminnan kehittäminen. Tärkeänä elementtinä on myös paineiden päästö, kuulluksi tuleminen ja tiedonkulun parantaminen. Pienryhmiä Lindströmissä on yhteensä koko organisaatiossa noin 40. Ryhmän kokoukseen osallistuu kuukausittain vuorollaan 5 6 henkilöä esim. yhdestä pesulatoimipisteestä esimiehen johdolla. Kokouksessa jokainen tuo esille oman työnsä sujuvuuden esteitä ja voimavaratekijöitä. Kokouksissa saa antaa myös positiivista palautetta. Kokouksessa pidetään pulinapöytäkirjaa ja sovituista asioista toimenpidelistaa. Jokaisessa kokouksessa tarkistetaan toimenpiteiden eteneminen, kuullaan omat jutut ja terveiset työkavereilta ja ideoidaan esiin nousseiden asioiden pohjalta kehittämistoimia. Myöhemmin otetaan mukaan myös esim. laatuasioita. Kokouksessa on esimies läsnä ja siellä päätetään omaan toimintaympäristöön liittyvistä asioista valtuuksien mukaisesti. Isommille ja useita osapuolia koskeville asioille etsitään aina oikea osoite ja asian etenemistä seurataan kokouksissa. Jatkossa pienryhmätoimintaa kehitetään siten, että pienryhmä kattaa eri toiminnot, esim. pesulajakelu-asiakaspalvelu. Ylin johto seuraa toimenpiteiden toteutumista. Keskimäärin 80 % ehdotetuista toimenpiteistä on toteutettu ja henkilöstökyselyn tulokset parantuneet. Lindströmillä on myös käytössä mentorointiohjelma, jossa kokeneen työntekijän hiljaista tietoa ja osaamista siirretään nuoremmille kahdenkeskisten, luottamuksellisten keskustelujen avulla. Mentorointi on hyödyllistä esim. työtehtävien muuttuessa tai siirryttäessä esimiestehtävään. Mentorointisuhde kestää yleensä noin vuoden. Mentoroinnissa on koettu tärkeäksi uudet ideat ja näkökulmat ja sitä kautta syntyneet uudet oivallukset. Myös mentori on saanut keskusteluista oivalluksia omaan työhönsä.

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

TERVEENÄ TYÖSSÄ TÄHDÄTÄÄN PIDEMPÄÄN JA PAREMPAAN TYÖURAAN HAITIA

TERVEENÄ TYÖSSÄ TÄHDÄTÄÄN PIDEMPÄÄN JA PAREMPAAN TYÖURAAN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Viriketoiminta Luo yhteishenkeä ja motivoi toiminnalla Esimiestoiminta Esimies on avainasemassa viihtyvyyden kannalta Ergonomia

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013 Awen Oy Asiakaslehti 2012-2013 Stefan Wallin Tämän päivän työelämä on haastavaa Leena Ollila Työnohjaus auttaa näkemään asiat uusin silmin Guy Ahonen Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Perheyritykset, työllisyys, kestävä kasvu ja hyvinvointi

Perheyritykset, työllisyys, kestävä kasvu ja hyvinvointi 1 Suomen elinvoiman eväät 2011 2015 Perheyritykset, työllisyys, kestävä kasvu ja hyvinvointi > S ISÄLLYSLUETTELO Mikä on perheyritys? 5 Nuorena ajattelin, että liike-elämä on kylmää rahan 2 kanssa pelaamista,

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Askeleita vastuullisuuteen

Askeleita vastuullisuuteen Marianne Ekonen Ritva Pyykkönen Juha Timonen Jaana Teriö Anne Törn Askeleita vastuullisuuteen Esimerkkejä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä pk-yrityksissä JYväskylän ammattikorkeakoulu Jamk.fi

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot