Esityksen sisältö: Sirpa Creutz, VR-Yhtymä Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esityksen sisältö: Sirpa Creutz, VR-Yhtymä Oy sirpa.creutz@vr.fi"

Transkriptio

1 Esityksen sisältö: IT Barometri, IT:n merkitys liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta TTL palkkatutkimus Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko kesäkuussa 2008 suorittama palkkatutkimus Vertailu Ruotsin vastaavaan Tietohallinnon johtamisessa olennaista tänään, VR konsernin tietohallintojohtajan näkökulma Tietotekniikkaliiton toiminta Sirpa Creutz, VR-Yhtymä Oy

2 IT-BAROMETRI Joulukuu 2007

3 IT-barometri: Tavoitteena tutkia IT:n merkitystä TOP 500 -yritysten kilpailukyvylle, yritysten osaamistarpeita sekä liiketoiminta- ja ITjohdon näkemyseroja Kohteena yritysten liiketoimintajohto ja IT-/tietohallintojohto Vuosittainen barometri Tiedot kerätty online-kyselyssä marraskuussa vastaajaa

4 Barometrin rakenne Barometrin tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin IT palvelee liiketoimintaa. Barometri koostuu IT:n vaikutusta yritysten kilpailukyvylle, IT-kyvykkyyttä, IT-projektien onnistumista, IT:n taloudelisia vaikutuksia ja IT-johtajan roolia koskevista kysymyksistä. Barometrista laaditaan myös IT-indikaattori, joka koostuu kahdeksasta muuttujasta.

5 Vastaajien asema Yhteensä 176 vastaajaa yli 500 hengen organisaatioista: 91 vastaajaa IT-ja tietohallintojohdosta, 74 liiketoimintajohdosta.

6 IT:n vaikutukset liikevaihtoon ja kustannuksiin

7 IT:n vaikutus yrityksen liikevaihtoon

8 IT:n vaikutus yritysten kilpailukyvylle

9 Eri tekijöiden tärkeys yrityksen menestykselle (osuus, jotka pitävät ominaisuutta tärkeänä yrityksen menestyksen kannalta) Liiketoimintajohto näkee mahdollisuudet, IT-johto ei näe mahdollisuuksia! IT-johto ei myöskään näe kilpailuetua Asiakastyytyväisyys ja kustannussäästöt tärkeimmät menestyksen kannalta molemmilla

10 IT-kyvykkyys

11 IT-kyvykkyyksien merkitys yrityksille (absoluttiset arvot) Etäisyys keskustasta kuvaa asioiden tärkeyttä, mitä kauempana sitä tärkeämpi.

12 IT-projektien onnistuminen

13 Vastaavatko IT-projektien lopputulokset sovittua? Liiketoimintajohdosta peräti 32 prosenttia on sitä mieltä, että IT-projektien lopputulokset eivät vastaa sovittua. IT-johdosta vain 19 prosenttia on tätä mieltä.

14 Pysyvätkö IT-projektit aikataulussa? Ero on vieläkin suurempi aikatauluissa. Peräti 69 prosenttia LTjohdosta katsoo, että IT-projektit eivät pysy aikataulussaan. ITjohtajista myöhästymiset näkee vain 44 prosenttia.

15 Pysyvätkö IT-projektit budjetissa? Vastaava ilmiö toistuu budjetissa: liiketoimintajohto katsoo selvästi useammin, että IT-hankkeet eivät pysy budjetissa kuin IT-johto.

16 IT-johtajan rooli

17 Miten IT-johtaja johtoryhmässä vaikuttaa? IT- tai tietohallintojohtajan mukanaolo johtoryhmässä korreloi IT-projektien aikataulussa, budjeteissa ja suunnitelmissa pysymisen kanssa.

18 Miten IT-johtaja johtoryhmässä vaikuttaa? Kun IT- tai tietohallintojohtaja on yrityksen johtoryhmässä, niin yritys näkee usein myös IT:n tarjoamat uudet mahdollisuudet.

19 Ulkoistaminen

20 Ulkoistaminen Liiketoimintajohto pyrkii ulkoistamaan selvästi enemmän kuin IT-johto.

21 Tuottavimmat ideat

22 Tuottavimmat ideat

23 Palkkatutkimus Kesäkuu 2008

24 Palkkatutkimus 2008 (IT-ura): Perinteinen palkktutkimus suoritettiin kesäkuussa 2008 Kohderyhmä oli TTL:n henkilöjäsenet 878 vastaajaa

25 Vastaajan ikä ja palkka Perus-palkka Kokonais-ansio

26 Peruskoulutus ja palkka Perus-palkka Kokonais-ansio

27 Asema organisaatiossa ja palkka Perus-palkka Kokonais-ansio

28 Työpaikan sijainti ja palkka Perus-palkka Kokonais-ansio

29 Toimiala ja palkka Perus-palkka Kokonais-ansio

30 IT-ammattilaisten kuukausiansiot Suomessa ja Ruotsissa Suuntaa-antava vertailu.

31 IT-ammattilaisten peruskoulutus Miehillä on suhteellisesti useammin yliopisto- tai ammattikoulutausta, naisilla opisto- tai ammattikorkeakoulu

32 Peruskoulutuksen tietotekniikkasuuntautuneisuus Koulutuspaikkojen lisääntyessä yhä suurempi osa alalle tulevista on ollut tietotekniikan pääaineopiskelijoita. Vastaavasti voidaan odottaa ammatillisen osaamisen paranevan ja professionaalisen asenteen yleistyvän.

33 IT-ammattilaisten sijoittuminen organisaatiossa Miehiä on suhteellisesti enemmän yrittäjinä ja johtotehtävissä, naisia vastaavasti enemmän alemman tason esimiestehtävissä. Miehiä on enemmän vaativissa asiantuntijatehtävissä.

34 Tehtävien muuttuminen iän karttuessa Useimmat aloittavat asiantuntijatehtävissä ja monet siirtyvät myöhemmin esimiestehtäviin. Ikävuosien paikkeilla noin 40% on eriasteisissa esimiestehtävissä, mutta 55 vuoden jälkeen monet palaavat asiantuntijatehtäviin.

35 Pääasiallinen työtehtävä ikäryhmittäin Yli 90% aloittaa tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Vanhemmissa ikäluokissa näiden tehtävien osuus on laskenut noin puoleen.

36 Peruskoulutus ja pääasiallinen työtehtävä Tutkijakoulutuksen saaneet työskentelevät tutkimus- ja opetustehtävissä.

37 Ammatikorkeakoulupohjaisten pääasiallinen työtehtävä Ura alkaa useimmiten systeemityöstä tai administroinnista, myöhemmin monet siirtyvät johtamis- tai myyntitehtäviin.

38 Yliopistopohjaisten pääasiallinen työtehtävä Ura alkaa useimmiten systeemityöstä tai konsultoinnista, myöhemmin monet siirtyvät johtamis- tai opetustehtäviin.

39 Opistopohjaisten pääasiallinen työtehtävä

40 Onko vaikeuksia pysytellä alan kehityksen tasalla? Ilmiötä ei juuri tunneta uran alkuvaiheissa mutta se tulee monille vastaan 5-10 vuoden työuran jälkeen. Vanhemmissa ikäryhmissä vain 40% tuntee olevansa tukevasti ajan tasalla.

41 Nykyisen työsuhteen kesto toimialoittain Puolet kuntien ja kuntayhtymien työntekijöistä on ollut nykyisessä työpaikassa yli 15 vuotta.

42 Henkilöstön ikärakenne toimialoittain Julkisyhteisöissä, valtiolla ja koulutuksessa ikärakenne on tasapainoisempi kuin yksityissektorilla. Kuntien henkilöstö on hiukan ikääntyneempää.

43 Työnantajan kustantama koulutus pv/v Kuntien työntekijöiden saama koulutus vaikuttaa pieneltä. Aineiston pienuuden johdosta tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Asia vaatii lisäselvityksiä.

44 Tietohallinnon johtamisessa olennaista tänään, VR konsernin tietohallintojohtajan näkökulma Palvelujen ostaminen verkostoituneessa ja ulkoistetussa ICT:ssä Arkkitehtuurin ja perustan ajan tasalla pitäminen liiketoiminnan muutoksissa Ennakointi Hanke- ja projektihallinta Yhteiset toimintamallit Kuluttajistuminen, nörttien tulo työelämään ICT alueen laajeneminen Vähemmällä enemmän Ammattitaidon ylläpitäminen ja hyvien toimintamallien kunnioittaminen

45 Osaajien vankka joukko

46 Tietotekniikan liitto lyhyesti Valtakunnallinen ja puolueeton ICT-alan asiantuntijasuomessa Jäseninä alan ammattilaista sekä 600 tietotekniikkaa tuottavaa tai käyttävää yritystä ja yhteisöä Toimii 17 paikkakunnalla -jäsenyhdistystensä kattojärjestö Perustettu vuonna 1953 nimellä Suomenreikäkorttiyhdistys TTL / Robert Serén

47 Toiminnan rakenne Paikallisyhdistykset Jäsenet TTL Teemayhdistykset Henkilöt Osaamisyhteisöt, kerhot Yritykset, Yhteisöt TTL / Robert Serén

48 Hallituksen jäsenet vuonna 2008 Puheenjohtaja: Pyry Lautsuo, DI Jäsenet: Sirpa Creutz, tietohallintojohtaja,vr-yhtymä Oy Tuomo Karakorpi, tietotekniikkapäällikkö, Helsingin kaupunki Jyrki Kontio, kehitysjohtaja, Partner, Softability Oy Jaana Kuula, KtL, freelancer Pete Nieminen, Major Account Manager, Trend Micro Finland Harry Piela, johtaja, SPSS Finland Oy Erkki Pöyhönen, QA Business DevelopmentManager,TietoEnatorOyj Ari Uusikartano, tietohallintojohtaja, Ulkoasiainministeriö

49 Tehtävät ja arvot Tehtävä Liiton tehtävänä on jäsentensä ammatillisen osaamisen ja arvostuksen nostaminen. Liitto pyrkii tutkimustyöllään ja kannanotoillaan vaikuttamaan ICT-alaan ja sen kehittämiseen Arvot Sitoutumattomuus Ammattimaisuus Aktiivisuus

50 Painopistealueet vuonna 2008 Yleisjohdon ja ICT-johdon välinen vuorovaikutus ja yhteistyö IT-Barometri Yhteiskunnan palveluprosessit ja tietoyhteiskunnan rakenne Tietoyhteiskunnan infrastruktuuri Seudullinen tasa-arvoisuus Suomen ohjelmistoteollisuuden tulevaisuus Kasvu Kansainvälistyminen Osaamisen kehittäminen ja jatkuvuus Osaamisyhteisöt Koulutuspolitiikka

51 Jäsenyrityksiä Kauppa Vakuutus/Pankki Teollisuus Palvelu IT/Telecom HK Ruokatalo Hartwall Sinerbrychoff Fazer Orion Kesko Stockmann Valio VV-Auto Tamro Huhtamäki Nordea Sampo KPMG Samlink Deloitte Fennia Ernst & Young Luottokunta Ilmarinen Tapiola Veritas UPM Myllykoski Metsä-Botnia Kemira Stora-Enso YIT KCI Metso Outokumpu Valmet Wärtsilä Fortum Tallink Silja Alko Veikkaus Onninen MTV YLE Sanoma RAY Finnair Viking Line IBM Elisa Canon HP Fujitsu Services Oracle Finland Nokia SAP SysopenDigia WM-Data Siemens

52 Edut yrityksille Henkilöstön osaamisen kehittäminen Kuuluminen osaamisyhteisöihin Ammattitaidon ylläpitäminen (osittain oma-aloitteisesti) TTL/Jäsenyhdistysten tarjoama edullinen/ilmainen koulutustarjonta Omat kurssit Yhteistyössä eri koulutustarjoajien kanssa Ilmainen lakineuvontapalvelu IT sopimusasioissa Yhteisöllisyys Turvallinen ympäristö Työvoiman suuri liikkuvuus Henkilöstötyytyväisyyden ylläpitäminen Yhtiön profiloituminen ICT yhteisössä Yhteiskuntavastuun kantaminen CorporateCitizenship

53 Osaamisyhteisöt Esimerkkejä

54 Koulutustapahtumia TTL:n järjestämät koulutustilaisuudet Sopimusehdot Tietoprojektien hallinta Yhteisöjäsentilaisuudet Koulutusyhteistyö eri toimijoiden kanssa Räätälöityjä erikoiskursseja Tietoiskuja Yhdistyksissä tapahtuva koulutus Paikallisyhdistyksissä esim. tietoturva ja testaus Laajempia kuten Blankopäivät ja Projektipäivät Alennuksia muista alan koulutustilaisuuksista

55 Kansainvälinen yhteistyö Tietotekniikan liitto toimii alan kansainvälisissä järjestöissä. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua toimintaan Tietotekniikan liiton edustajina. Kansainvälisen toiminnan tavoite on tehdä tunnetuksi suomalaista osaamista, verkostoitua ja vaihtaa tietoa. IFIP = International Federation for Information Processing CEPIS = Council of European Professional Informatics Societies NDU = Nordisk DataUnion

56 Jäsenmaksut vuonna 2008 Henkilöjäsenet Yhteisö- ja yritysjäsenet Henkilöjäsen kaksi lehteä 81,00 Henkilöjäsen yksi lehti 61,00 Nuori opiskelija kaksi lehteä 49,00 Nuori opiskelija yksi lehti 25,00 Seniorijäsen kaksi lehteä 76,00 Seniorijäsen yksi lehti 56,00 Jäsenyys ilman lehtiä 49,00 Taloudessa toinen jäsen = perhejäsen 12,00 Toinen yhdistys = lisäjäsenyys 12,00 Nuori opiskelija s. v tai sen jälkeen Seniorijäsen s. v tai aiemmin ATK-tuottajat IT-tuottaja, iso, yli 50 hlö 1 470,00 IT-tuottaja, keskisuuri, hlö 735,00 IT-tuottaja, pienehkö, 6-14 hlö 410,00 IT-tuottaja, pieni, 1-5 hlö 295,00 IT-tuottaja, toimipiste/lisäjäsen 270,00 Tietotekniikan käyttäjät Käyttäjä, Iso, yli 50 hlö 640,00 Käyttäjä, keskisuuri, 6-50 hlö 360,00 Käyttäjä, pieni, 1-5 hlö 285,00 Käyttäjä, toimipiste/lisäjäsenyys 250,00

57 Kiitos!

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2013-2017

Strateginen suunnitelma 2013-2017 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma Verkostoidu - Kouluttaudu - Vaikuta 28.11.2012 Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL ry:n tarkoitus... 6 2.1 Missio...

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2014-2018

Strateginen suunnitelma 2014-2018 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma TTL Mukana muutoksessa 6.11.2013 Strateginen suunnitelma 2 (17) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL ry:n tarkoitus... 7 2.1 Missio... 7 2.2 Visio...

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

Mentori. ohjaa uralla eteenpäin. TTL:n osaamisyhteisöaktiivit. Anne-Maritta Talaslahti: Yhteisöllisyydestä syntyy innovaatioita. s.4 5. s.

Mentori. ohjaa uralla eteenpäin. TTL:n osaamisyhteisöaktiivit. Anne-Maritta Talaslahti: Yhteisöllisyydestä syntyy innovaatioita. s.4 5. s. 02/09 Matti Matikainen Mentori ohjaa uralla eteenpäin s.4 5 TTL:n osaamisyhteisöaktiivit Päivi Hietanen & Anne-Maritta Talaslahti: Yhteisöllisyydestä syntyy innovaatioita s.6-7 Hyvä Tietotekniikan liiton

Lisätiedot

Työantajamielikuvatutkimus. Kuulas Millward Brown 23.6.2012 Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK

Työantajamielikuvatutkimus. Kuulas Millward Brown 23.6.2012 Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK Työantajamielikuvatutkimus Kuulas Millward Brown 23.6.2012 Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK Sisällysluettelo 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Vastaajakannan rakenne 3. Työnantajamielikuvatutkimuksen

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma PTS Verkostoissamme on voimaa 18.11.2010 PTS 2 (10) Sisällys 1. Toimintaympäristö... 3 2. Missio... 3 3. Visio... 4 4. Arvot... 4 5. SWOT... 5 6. Tavoitteet...

Lisätiedot

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3 1.1 Tutkimuksen tiedot 5 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 2.2 Toimintamallit liiketoiminnan ja ICT:n

Lisätiedot

Suomalaisen pk-yrityksen tietotekniikka-asiantuntijan työ- ja osaamisprofiili. Jouni Jäntti

Suomalaisen pk-yrityksen tietotekniikka-asiantuntijan työ- ja osaamisprofiili. Jouni Jäntti Suomalaisen pk-yrityksen tietotekniikka-asiantuntijan työ- ja osaamisprofiili Jouni Jäntti Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 28.5 2012 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 28.5.2012

Lisätiedot

IT-barometri 2014 julkinen raportti

IT-barometri 2014 julkinen raportti IT-barometri 2014 julkinen raportti Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisille organisaatioille 30.1.2015 TIIVISTELMÄ Vuoden 2014 IT-barometrin viisi keskeisintä tulosta on: 1. IT:n soveltaminen ja johtaminen

Lisätiedot

IT-barometri 2012 Julkinen raportti. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2012 Julkinen raportti. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2012 Julkinen raportti Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 4.12.2012 IT-Barometri 2012 Julkinen raportti Copyright Tietotekniikan liitto

Lisätiedot

TIETOLIITE. Vuoden 2010 palkitut. Angry Birds ja Taneli Tikka. Nokian muutos tuo mahdollisuuksia. Mitä tapahtuu tietohallinnossa

TIETOLIITE. Vuoden 2010 palkitut. Angry Birds ja Taneli Tikka. Nokian muutos tuo mahdollisuuksia. Mitä tapahtuu tietohallinnossa TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 1/2011 Vuoden 2010 palkitut Angry Birds ja Taneli Tikka Nokian muutos tuo mahdollisuuksia Mitä tapahtuu tietohallinnossa 2011? Vuoden 2010 tietotekniikkavaikuttaja

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR-YHDISTYS

Lisätiedot

Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto. Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet

Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto. Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 29/2008

Lisätiedot

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta KATSAUS 300/2013 Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta MEADOW-tutkimuksen II väliraportti 10 Jaana Minkkinen, Simo Aho ja Ari Mäkiaho Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

Lähetä vastauksesi: minna.oksanen@gmail.com. Mitkä olivat tämän lehden mielenkiintoisimmat artikkelit (1-3)?

Lähetä vastauksesi: minna.oksanen@gmail.com. Mitkä olivat tämän lehden mielenkiintoisimmat artikkelit (1-3)? Jouluinen kilpailu Etsi lehdestä kaikki tähdet! (tätä sivua ei lasketa) Oikein löytäneiden kesken arvotaan 1kpl Timo Lehtimäen kirjaa Ohjelmistoprojektit käytännössä: ohjeita ohjelmistoprojektien johtamiseen

Lisätiedot

TYÖNANTAJAKUVA 2013. Mitä ranking-listojen takaa löytyy?

TYÖNANTAJAKUVA 2013. Mitä ranking-listojen takaa löytyy? TYÖNANTAJAKUVA 2013 Mitä ranking-listojen takaa löytyy? Taloudellisen tiedotustoimiston visio: Suomalaisilla yrityksillä on osaavat työntekijät ja rohkeus menestyä Nuoret nopeammin hyvään työelämään Suomalaiselle

Lisätiedot

Sitran Mikko Kosonen on vuoden tietotekniikkavaikuttaja Nokian Maemolle vuoden tietotekniikkatuote -palkinto s.6. Millainen on hyvä myyjä?

Sitran Mikko Kosonen on vuoden tietotekniikkavaikuttaja Nokian Maemolle vuoden tietotekniikkatuote -palkinto s.6. Millainen on hyvä myyjä? 01/2010 Millainen on hyvä myyjä? s.3 Sosiaalinen pelaaminen kasvattaa suosiotaan s.4-5 Sitran Mikko Kosonen on vuoden tietotekniikkavaikuttaja Nokian Maemolle vuoden tietotekniikkatuote -palkinto s.6 Hyvä

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 27 Yritysten osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

Ennakointikamari ICT. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari ICT. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari ICT Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto... 5 1 Toimialan esittely

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 WOMBACK VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 FI Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio

Lisätiedot