HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HANKESUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HANKESUUNNITELMA 30.4.2008"

Transkriptio

1 HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HELSINKI HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI HKR-Rakennuttaja

2 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 1/23 Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

3 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT HANKKEEN HALLINTO TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT HANKKEESTA TEHDYT PÄÄTÖKSET HANKKEEN TARPEELLISUUS JA KIIREELLISYYS TOIMINNAN KUVAUS TOIMINTA NYKYISIN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUMISEN JÄLKEEN TEKNISET LÄHTÖKOHDAT MATALAENERGIARAKENTAMISEN LÄHTÖKOHTIA SISÄILMAN LAATU LÄHTÖKOHTANA KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEET LAAJUUS JA TILAOHJELMA TILAT NYKYISIN EHDOTETUN RATKAISUN MUKAISET TILAT VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSTAVAT LUONNOSSUUNNITELMA RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS HANKKEEN SIJAINTI JA KAUPUNKIKUVA TONTIN OMISTUS SELVITYS ASEMAKAAVASTA RAKENNUSLUPA-ASIAT LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI KUNNALLISTEKNIIKKA PERUSTAMISOLOSUHTEET LAATUTASO TOIMINNALLINEN LAATUTASO TEKNINEN LAATUTASO TYÖSUOJELU- TURVALLISUUS YM. LAUSUNNOT AIKATAULU KUSTANNUKSET RAKENNUSTYÖN KUSTANNUKSET MUUT KUSTANNUKSET RAHOITUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ VUOKRAT / YHTIÖVASTIKKEET IRTAIMISTO HENKILÖSTÖ TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUUT MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET LIITTEET: Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

4 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 3/23 Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

5 1 YHTEENVETO Tämä hankesuunnitelma on laadittu Helsingin ympäristökeskuksen toimeksiantona ja HKR-Rakennuttajan toimesta ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston uusien toimitilojen rakentamiseksi Viikkiin. Hanke sisältää myös tilaa Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan bio- ja ympäristötieteiden laitokselle Arkkitehtikonsulttina on toiminut Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, lvikonsulttina Projectusteam Oy ja sähkösuunnittelun konsulttina Stacon Oy. Ympäristökeskus toimii tällä hetkellä kolmessa eri toimintapisteessä, joissa toiminta ja henkilökunta kärsivät tilanahtaudesta ja epätarkoituksenmukaisista tiloista. Nykyisin toimitilaa on yhteensä noin 4.414,00 m2. Lisäksi Harakan saarella on toimipiste 486 m2. Nykyiset vuokramenot ovat ,00 /vuosi, tasoa noin 12,137 /m2/kk. Ympäristökeskuksen toiminnan kehittäminen ja yhteistyön tehostaminen yliopiston kanssa edellyttävät, että Ympäristökeskuksen eri yksiköt ja yliopiston toimintoja saadaan samaan rakennukseen vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja tilankäytön tehostamiseksi. Ympäristölautakunta päätti , että hajasijoituksen lopettamiseksi uudisrakennushanketta viedään eteenpäin. Hanke on suunniteltu matalaenergiarakentaminen huomioiden, kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisen rakentamisen periaatteita soveltaen. Rakennuksen ympäristöluokitusta on määritelty Promise - rakennusten ympäristöluokitustyökalun avulla, jonka mukaisesti mitattuna hanke sijoittuu luokkaan B (asteikolla A...E). Käyttäjät ovat omalta osaltaan sitoutuneet kehittämään henkilökuntansa ympäristöystävällistä osaamista ja työskentelytapoja. Uusi toimistotalo on tarkoitus rakentaa osoitteeseen Viikinkaari 2, tontti Nro 4:lle Gardeniaa vastapäätä. Tontin omistaa tällä hetkellä Senaatti Kiinteistöt ja se toimii yliopiston vuokraamana autopaikoitusalueena. Tulevan rakennuspaikan viereen jää rakentamaton tontti Nro 3 Cultivator II:n ja uudisrakennuksen väliin. Tontti mahdollistaa tulevaisuuden laajennusvarauksen. Ympäristökeskuksen teoreettinen tilantarve on toimistotyötilojen osalta yhteensä 1631 ohm2 (ohjelmaneliömetriä) ja kokous- ja tukitilojen osalta 1264 ohm2. Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteiden teoreettinen tilantarve on toimistotyötilojen osalta yhteensä 984 ohm2. Esitetyssä ratkaisussa ko. tilatarpeisiin on vielä lisätty yhteiskäyttöisiä tiloja yhteensä 487 ohm2, jolloin hankkeen koko laajuudeksi saatiin yhteensä 4366 ohm2 ja täydennettynä teknisillä tilavarauksilla noin 6550 brm2. Rakentamisen kustannusarvioksi on hankesuunnitelmassa saatu ,00 (alv 0%) ja arvonlisäverollisena ,00 (alv 22%). Kiinteistön vuosivuokra-arvio on noin ,00 /vuosi (arvio noin 24,00 /m2/kk). Hankkeelle asetettu tavoitelaajuus edellyttää asemakaavamuutosta, joka on käynnistetty. Ehdotettu periaatteellinen ratkaisu tilaohjelmalle on 4½-5. kerroksinen, paikalla valetulla runkorakenteella toteutettava, vapaamuotoinen matalaenergia toimistorakennus. Kellaritasoa ei ole tontin perustamisolosuhteista johtuen. Sisääntulokerrokseen sijoittuvat kokous-, henkilöstö- ja tukitilat, työtilat sijoittuvat kerroksiin ja ovat pääsääntöisesti yksilöhuoneita. Julkisivuissa on eteläpuolella kaksoisjulkisivu, jossa on mm. aurinkopaneeleita.

6 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 1/23 2 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT Kohde Ympäristötalo, Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikin Tiedepuistoon Osoite Viikinkaari 2 Sijainti Kaupunginosa 36, Viikki, kortteli 36190, tontti 4 Suunnitteluryhmä Hankkeen suunnitteluryhmä koottiin Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston edustajista, HKR-Rakennuttajan asiantuntijoista ja arkkitehti- sekä lvisa-konsulteista. Ks. Liite 1. Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin Talous- ja suunnittelukeskuksen edustajia kuultiin hankkeessa. Hankkeen rakennuskustannusarvion on laatinut HKR-Rakennuttaja. 2.1 Hankkeen hallinto Hanketta varten on tarkoitus perustaa keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka omistajiksi tulevat Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto. Kaupungin osakkeita tulee hallinnoimaan kiinteistöviraston tilakeskus. 3 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT 3.1 Hankkeesta tehdyt päätökset Ympäristölautakunta on tekemällään päätöksellä merkinnyt tiedoksi ympäristökeskuksen tilatarveselvityksen ja päättänyt, että toimenpiteitä Helsingin Ympäristökeskuksen uudisrakennuksen rakennuttamiseksi Viikkiin tulee jatkaa yhteistyössä kiinteistöviraston tilakeskuksen, Helsingin yliopiston, Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n ja Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n kanssa. Ympäristökeskus esitti tarjouspyynnön HKR-Rakennuttajalle hankesuunnittelun tekemiseksi ja annetun tarjouksen hyväksyi Ympäristölautakunta Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys Hankkeen tavoitteena on uudisrakennus, jolla Helsingin ympäristökeskuksen toimintaa haittaava hajasijoitus, tilanahtaus ja toisaalta joidenkin tilojen epäkäytännöllisyydestä johtuva tilankäytön tehottomuus saadaan poistetuksi. Hankkeen toinen tärkeä tavoite on saada saman katon alle ympäristökeskuksen ja yliopiston ympäristötieteiden toimijoita. Yhteishanke Helsingin yliopiston ympäristötieteiden kanssa edistää vuorovaikutusta ja luo edellytykset toimijoiden Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

7 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 2/23 synenergialle ympäristöasioiden kasvavien tutkimus- ja kehittämistarpeiden tulevaisuutta ajatellen. Ympäristökeskuksen nopeaa siirtymistä Viikkiin puoltaa myös se, että toiminnan kannalta aivan keskeinen yhteistyötaho, MetropoliLab, on jo siirtynyt sinne. Tällä hetkellä ympäristökeskuksen toimitilat sijaitsevat kolmessa paikassa: Helsinginkatu 24:ssä, Viipurinkatu 2:ssa ja Kaarlenkatu 2:ssa. Lisäksi luontokeskus toimii Harakan saaressa. Koko toimintansa ajan ympäristökeskus on pitänyt strategisena tavoitteenaan, että virasto toimisi yhdessä paikassa yhtenäisissä tiloissa. Tilanteen korjaamiseksi on vuosien varrella selvitetty erilaisia vaihtoehtoja, mm. se, että ympäristökeskus saisi käyttöönsä Helsinginkatu 24:n tilat kokonaisuudessaan, mutta toteuttamiskelpoisia ratkaisua ei ole löytynyt. Ympäristökeskuksen laboratorion siirryttyä Viikkiin loppuvuodesta 2007 on Helsinginkadulta vapautunut kaksi kerrosta muiden käyttöön. Ko. tilat eivät ole riittävät ympäristökeskuksen tarpeisiin. Vapautuneiden tilojen osalta on käynnistetty suunnittelu niiden muuttamiseksi työterveyskeskuksen käyttöön, jolla on kiireellinen tarve keskittää toimintojaan. Mitä nopeammin ympäristökeskus voi siirtyä muihin tiloihin, sitä nopeammin myös työterveyskeskuksen tilatarve saadaan tyydytettyä. Helsinginkatu 24:ssä sijaitseva rakennus on alun perin suunniteltu muuhun kuin toimistokäyttöön. Tilat eivät ole ympäristökeskuksen toiminnan kannalta optimaalisia, mikä aiheuttaa tarpeettomia vuokrakustannuksia ilman, että toimintaa pystyttäisiin tilojen puolesta järjestämään tehokkaimmalla tavalla. Vuosina toteutettu Helsinginkatu 24:n tilojen peruskorjaus ei ole ollut kaikilta osin onnistunut. Rakennukseen jäi ongelmia, joiden seurauksena henkilöstön työskentelyolosuhteet eivät ole tyydyttävät. Rakennusrungon syvyydestä johtuen työhuoneiden tilaratkaisut eivät ole optimaalisia ja rakennuksessa on paljon työskentelytiloiksi sopimatonta ikkunatonta tilaa. Lisäksi rakennuksessa esiintyy vetoisuutta; talvella kylmyyttä ja kesällä liiallista kuumuutta yms. ilmanvaihdon ongelmia, joihin myös työsuojeluviranomaiset ovat puuttuneet. Rakennuksessa on myös havaittu kosteusvaurioita maanpinnan alapuolisissa tiloissa. Viipurinkatu 2:n toimipisteen hajasijainnista ja toimintojen sijoittumisesta kahteen eri kerrokseen (2. ja 5. kerros) aiheutuu toiminnallista haittaa ja tehottomuutta tilankäytössä. Rakennuksen ilmanvaihtoa on parannettu joitakin vuosia sitten, mutta se ei edelleenkään ole kaikissa tiloissa riittävää. Ikkunoiden huonokuntoisuus aiheuttaa vetohaittoja osassa huoneista ja pintamateriaalit ovat monin paikoin kuluneita. Rakennukseen ei ole suunnitteilla merkittäviä korjauksia lähivuosina. Kaarlenkatu 2:n tilat on vuokrattu vuonna 2001 yksityiseltä vuokranantajalta viraston akuutin tilatarpeen ratkaisemiseksi. Tila on alun perin ollut pankkisalina ja sittemmin videovuokraamona. Vuokrasopimus on määräaikainen ja päättyy vuonna Sopimuksen jatkuminen sen jälkeen on epävarmaa. Vuokranantaja ei ole teettänyt eikä aio teettää tiloissa riittäviä korjaustoimenpiteitä, joilla parannettaisiin sisäilman laatua, josta henkilöstö kärsii koko ajan. Ympäristökeskus on teettänyt omalla kustannuksellaan ilmanvaihtoon liittyneitä Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

8 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 3/23 korjaustoimenpiteitä, jotta on voitu taata henkilöstölle kohtuullisen terveelliset työskentelyolosuhteet. Helsingin yliopiston ympäristötieteet toimivat tällä hetkellä osoitteessa Latokartanonkaari 3. Nykyiset toimitilat ovat teknisen elinkaareensa loppuvaiheessa ja Helsingin yliopistolla on tarve ratkaista ympäristötieteiden sijoittuminen pitkällä aikavälillä. Ympäristötieteet kuuluvat hallinnollisesti biotieteiden tiedekuntaan, bioja ympäristötieteiden laitokseen, jonka tilat ovat pääosin sijoittuneet Viikinkaaren varrella sijaitseviin rakennuksiin. Myös bio- ja ympäristötieteiden laitoksen muilla oppiaineilla on työhuonetarpeita täydentämään Biokeskuksen laboratoriopainotteisia toimitiloja. 4 TOIMINNAN KUVAUS 4.1 Toiminta nykyisin Ympäristökeskus on ympäristölautakunnan alainen asiantuntijavirasto, joka huolehtii lainsäädännössä ja ympäristötoimen johtosäännössä määritellyistä tehtävistä. Ympäristökeskuksen perustehtäväksi on strategiatyö määritellyt (Strategiatyöryhmän raportti ) mm. seuraavaa: Ympäristöalan moniosaamista Viikissä Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen päätöksenteossa Ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäiseminen valvonta- ja asiantuntijaviranomaisena Kaupunkilaisten ja yritysten ohjaaminen ja motivoiminen ympäristövastuulliseen toimintaan Asuinympäristöjen ja elintarvikkeiden turvallisuudesta sekä lemmikki- ja hyötyeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen Ympäristötiedon tuottaminen ja välittäminen Ks. Liite 2, Helsingin ympäristökeskuksen organisaatio Ks. Liite 16, Strategiaa. Viraston vakanssimäärä on tällä hetkellä 133. Vakanssimäärä kasvaa hallitusti tulevina vuosina. Tämän lisäksi virastossa työskentelee säännönmukaisesti 5-10 henkilöä määräaikaisissa työsuhteissa ilman vakanssipohjaa ja opiskelijoita on työharjoittelussa samanaikaisesti noin 3-5 henkilöä. Eri toimipisteiden välisen hajasijoituksen lisäksi yksiköiden sisäinen hajasijoittuminen vaikeuttaa sekä yksiköiden välistä että yksikön sisäistä päivittäistä työtä, tuottaa tehottomuutta ja synnyttää päällekkäisten toimintojen ja järjestelmien tarvetta. Hajasijoituksen lisäksi toimintaa haittaavana ongelmana on ollut merkittävä tilanahtaus. Useat työntekijät työskentelevät kaksistaan 13 m 2 :n työhuoneessa, vaikka työ vaatii hyvin usein keskittymistä ja rauhallisia työskentelyolosuhteita. Lisäksi nykyisissä toimitiloissa ei ole riittävästi pienpalaveri- ja kokoushuoneita. Tilanahtaus on aiheuttanut tehottomuutta työntekoon ja heikentänyt henkilöstön fyysistä ja psyykkistä työhyvinvointia. Kokous- ja pienpalaverihuoneiden puute on johtanut siihen, että kokouksia pidetään epätyydyttävissä tiloissa ja ko. tiloja on jouduttu vuokraamaan muualta. Tästä aiheutuu ylimääräistä liikkumistarvetta, tehotonta työajan käyttöä sekä ylimääräisiä liikkumis- ja vuokrakustannuksia. Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

9 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 4/ Toiminta hankkeen toteutumisen jälkeen Ympäristökeskuksen sijoittuminen Viikkiin uudisrakennukseen mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja keskittämisen monella tavalla. Ympäristökeskuksen vasta valmistunut strategiatyö rakentuu vahvasti Viikkiin muuton pohjalle. Kansallisesti arvokkaan Viikki - Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen läheisyys tukee ympäristökeskuksen ja sen toimitalon tunnettavuutta sekä tarjoaa monipuolisen vierailukohteen kävelymatkan päässä virastosta. Helsingin yliopiston ympäristötieteiden ja muidenkin bio- ja ympäristötieteiden tutkijoiden sijoittuminen samaan rakennukseen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa mahdollistaa vuorovaikutuksen ja kiinteän yhteyden ympäristöhallinnon ja ympäristötieteiden tutkimuksen välillä Toimintaedellytykset Toteutettavat ratkaisut tukevat ympäristökeskuksen imagoa edistyksellisenä toimijana ja haluttuna työnantajana. Tällä on suuri merkitys henkilöstön rekrytointiin tulevina työvoimapulan aikoina. Ympäristökeskuksen toimintaan kuuluu säännöllinen valvonta- ja tarkastustoiminta koko Helsingin alueella ja tämä edellyttää suurelta osalta henkilökuntaa päivittäistä liikkumista. Tähän tehtävään Viikin maantieteellinen sijainti soveltuu hyvin. Asiakaspalvelun kannalta tärkeässä asemassa tulee olemaan sähköisen asioinnin kehittäminen, viraston toimiminen keskustan yhteispalvelupisteessä ja neuvontatoiminnan kehittäminen kaikkia asiakasryhmiä tasapuolisesti palvelevaksi. Viraston sisäisen toiminnan järjestäminen uusissa, ajanmukaisissa tiloissa suunnitellaan huolellisesti. Tavoitteena on yhteistyön edistäminen ja yksikkörajojen minimoiminen. Toimitilojen suunnitteluratkaisujen tavoitteeksi on asetettu mm. tiedonkulun parantaminen ja osaamisen kehittymisen vahvistaminen parantamalla ja mahdollistamalla luontevan ja myönteisen vuorovaikutuksen syntymisestä yli organisatoristen reviirirajojen. Viikin uusi toimitalo tulee tarjoamaan nykyistä olennaisesti paremmat mahdollisuudet vierailuryhmien (mm. opiskelijat, koululaiset) vastaanottamiseen ja näyttelytoiminnan järjestämiseen Sidosryhmä- ja alueyhteistyö Sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen Viikkiin sijoittuminen tuo uusia mahdollisuuksia. Ympäristökeskuksen ja yliopiston ympäristötieteiden kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat: Evira Helsingin yliopiston eri tiedekunnat Helsingin yliopiston eläinsairaala Pääkaupunkiseudun kuntia palveleva löytöeläintalo Gardenia Helsinki Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

10 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 5/23 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sijaitsevat kaikki Viikin alueella, mikä avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja näkymiä kehittää yhteistyötä ko. tahojen kanssa. Näiden lisäksi Helsingin ympäristökeskukselle keskeinen yhteistyökumppani Suomen ympäristökeskus suunnittelee sijoittumista Viikin alueelle. Helsingin kaupunkiin liitettävä Sipoon alue, siellä olevat ja sinne tulevat toiminnot sekä olosuhteet vaikuttavat ympäristökeskuksen valvontatoimen alueelliseen painottumiseen merkittävästi. Viikistä katsottuna tulevat valvonta- ja tarkastuskohteet sijaitsevat maantieteellisesti lähempänä virastoa viraston nykyiseen sijaintiin verrattuna. Tästä syntyy selkeitä toiminnallisia säästöjä. Pääkaupunkiseudun yhteistyö tiivistyy tulevina vuosina huomattavasti. Tässä suhteessa Helsingin ympäristökeskuksen näkökulmasta Vantaan kaupunki on keskeinen yhteistyökumppani. Samoin kuin edellä on todettu Sipoon alueliitoksen vaikutuksista, tulee ympäristökeskuksen sijoittuminen Viikkiin vaikuttamaan positiivisesti PKS-yhteistyön edellytyksiin Ympäristöasiat Ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto ovat asettaneet tavoitteekseen toimia esimerkkinä ympäristöasiat hyvin syvällisesti huomioivassa rakentamisessa ja toimitilojen käytössä. Tämän mukaisesti kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisen rakentamisen periaatteet on kirjattu suunnittelutavoitteiksi. Ks. Liite 13, Promise raportti. Näihin periaatteisiin kuuluvat mm. energiansäästömahdollisuuksien maksimaalinen hyödyntäminen, käytettyjen materiaalien ekologisuus ja kestävyys sekä kierrätettävyys, rakennus- ja sisustusmateriaalien valinta Terve talo periaatteita soveltaen ja uusimman aurinkoenergia-, ilmastointi- ja taloautomatiikkateknologian hyödyntäminen uuden toimitalon toteutuksessa ja käytössä pitkällä aikavälillä. 5 TEKNISET LÄHTÖKOHDAT 5.1 Matalaenergiarakentamisen lähtökohtia Tavoitteeksi asetettiin rakentaa aiemmin koetelluilla, hyväksi ja toimiviksi havaituilla järjestelmillä mahdollisimman vähän energiaa ja vettä kuluttava energiapihi rakennus. Matalaenergiaperiaatteiden ja kestävän kehityksen mukaiseen ratkaisuun voidaan päästä kohtuullisilla kustannuksilla ottamalla ympäristötavoitteet huomioon mahdollisimman laajasti, kattavasti ja kokonaisvaltaisesti. Rakennuksen energiankulutuksen tavoitteeksi on hankkeessa asetettu energiantehokkuusluokkaan A+ eli 70 kwh/m2,a (lämmitys + jäähdytys + sähkö). Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

11 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 6/23 Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on hankesuunnitteluvaiheessa käytetty Promise,rakennusten ympäristövaikutusten arviointi -työkalua tavoitteenasettelun selkeyttämiseksi ja määrittelemiseksi. Ko. tavoitteenasettelu siirtyy sellaisenaan luonnos- ja toteutussuunnitteluvaiheeseen jatkosuunnittelun lähtökohdaksi. Suunnitteluvaiheessa voidaan seurata, miten suunnittelussa on onnistuttu vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin. Urakkalaskentasuunnittelun yhteydessä menetelmällä voidaan asettaa lopulliset tavoitteet rakennuksen toteutukselle ja ylläpidolle. Ks. Liite 13, Promisen yhteenvetoraportti. Ilmanvaihtojärjestelmän sähkökulutus minimoidaan valitsemalla matalapainehäviöiset koneet ja järjestelmät (patterien, suodattimien, LTO-laitteiden painehäviöt). Ilmastointikoneiden SFP -luvut, lämmöntalteenottoratkaisut ja laitemitoitukset optimoidaan. Rakennukseen rakennetaan jäähdytysvesijärjestelmä, joka käyttää sähköä vain kylmän liuoksen pumppaamiseen ja ottaa tarvitsemansa jäähdytystehon porakaivoista. Jäähdytysjärjestelmän pumppujen sähkö voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla. 5.2 Sisäilman laatu lähtökohtana Sisäilmastoluokituksen mukainen sisäilmastoluokka on toimisto- ja neuvottelutilojen osalta S2. Rakennustöiden puhtausluokka on P1 ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P Kestävän kehityksen periaatteet Kaikki lvi-laitteet valitaan elinkaaritaloudellisesti ja lvi-järjestelmiin suunnitellaan tarpeenmukaisen käytön mahdollistavat ohjaukset ja säädöt. Kaikki materiaalit valitaan kestävän kehityksen periaatteilla, kuten myös kiinto- ja irtokalusteet ja toimistolaitteet. Ks. Liite 13, Promise raportti 6 LAAJUUS JA TILAOHJELMA 6.1 Tilat nykyisin Ympäristökeskuksen nykyiset toimitilat sijaitsevat kolmessa osoitteessa: HELSINGINKATU 24 vuokratut m2 vuokra /v 1. kerros kerros kerros yht m2 yht ,00 Helsinginkatu 22 vuokratut m2 vuokra /v Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

12 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 7/ ,00 Viipurinkatu 2 vuokratut m2 vuokra /v 2. kerros ,00 5. kerros ,00 YHTEENSÄ ,00 Lisäksi pysäköintipaikat: Helsinginkatu 24:ssä 8 kpl 2.986,00 /v Viipurinkatu 2:ssa 10 kpl ,00 /v Vuokrasopimusten perusteella nykyinen vuokra-ala on yhteensä m2. Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden nykyiset toimitilat sijaitsevat osoitteessa Latokartanonkaari 3 ja ovat vuokra-alaltaan n. 750 m2. Tämän lisäksi Helsingin yliopiston tarkoituksena on hankkeen yhteydessä siirtää Ympäristötieteiden läheisyyteen Bio- ja ympäristötieteiden tiedekunnan sellaisia tutkimushankkeita, jotka hyötyvät läheisyydestä Ympäristötieteisiin ja Ympäristökeskukseen. Näiden hankkeiden tilantarve on 750 m2 vuokrattavaa huoneistoalaa. 6.2 Ehdotetun ratkaisun mukaiset tilat Teoreettinen tilantarpeeksi ympäristökeskukselle ja yliopistolle saatiin yhteensä ohm2. Ks. Liite 7, teoreettinen tilaohjelma. Esitetyn luonnosratkaisun ja tilaohjelman mukainen bruttoala on noin brm 2 ja huoneistoala on noin htm 2. Ratkaisu tuottaa noin m 3 volyymin rakennusmassalle. Koska ko. tontin rakennusoikeus on kem 2, joudutaan hakemaan asemakaavamuutosta. Kaavoittajan kanssa on pidetty neuvottelu, jossa on todettu, että tontin kohdalla asemakaavan muuttaminen tämän hankkeen tarpeiden ja aikataulun mukaan on mahdollista, ja kaavamuutostyö voidaan käynnistää kevään 2008 aikana. Tilankäyttö jakaantuu karkeasti yhteiskäyttöisiin tiloihin, joita ovat kokous- ja pienpalaverihuoneet, henkilöstön sosiaali- ja taukotilat, aulat ja varastot yms. tukitilat sekä työskentelytiloihin, jotka ovat 10m2:n henkilötyöhuoneita sekä ko. moduulin kerrannaisia. 6.3 Vaihtoehtoiset toteutustavat Hanke on tutkittu uudisrakennuksena ja matalaenergiatoteutuksena vaihtoehtoiset toimitilat, ks. kohta 3.1 Hankkeesta tehdyt päätökset. 6.4 Luonnossuunnitelma Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

13 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 8/23 Hankesuunnitelmavaiheessa rakennuksesta laadittiin 3D tietomallimuotoisia luonnoksia, joiden avulla voitiin tutkia hankkeen kaupunkikuvallisia piirteitä, matalaenergiatavoitteita ja Ympäristökeskuksen organisaation strategisten tavoitteiden mukaisia ratkaisuja. Tietomallin avulla on tutkittu ja havainnollistettu myös rakennuksen kaupunkikuvallisia ominaisuuksia ja asemaa Viikin tiedepuiston julkisivuna ja porttirakennuksena. Rakennuksen toiminnallisen suunnittelun ja tilasuunnittelun perusteita on kuvattu kohdissa 8.1 ja 8.2. Rakennettava tontti sijaitsee kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävällä paikalla. Se muodostaa merkittävän osan tiedepuiston sisääntulon julkisivua rakennusrivistön päätteenä ja vastapäätä Gardeniaa. Ks. Liite 8, tilankäyttökaaviot. Ks. Liite 9, tontinkäyttövaihtoehdot. 7 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS 7.1 Hankkeen sijainti ja kaupunkikuva Rakennettava tontti 4 kuuluu Viikin kaupunginosan kortteliin 36190, joka muodostaa osan Viikin tiedepuiston eteläreunasta. Kortteli on maisemallisesti merkittävällä paikalla avoimen peltoalueen reunassa. Sen länsi- ja kaakkoispuolella on asuinkortteli ja tiedepuiston keskeiset julkiset puistot: Latokartanon päärakennus ympäristöineen ja Gardenia. Tontti Nro Tontin omistus Rakennettavan tontin omistaa valtio / Senaatti Kiinteistöt. Helsingin kaupungin ja valtion välisessä maankäyttöä käsittelevässä kokouksessa (2008) tontin tulevaa Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

14 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 9/23 käyttöä on käsitelty. Senaatti kiinteistön edustajia on informoitu hankkeesta (2008). 7.3 Selvitys asemakaavasta Alueelle on laadittu asemakaava nro 10730, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Asemakaavan mukaisesti tontille 4 voidaan rakentaa 5000 kem 2 toimistorakennus ja tontille 3 samoin 5000 kem2 toimistorakennus. 7.4 Rakennuslupa-asiat Hankesuunnitelmaluonnoksen mukainen ratkaisu poikkeaa asemakaavasta mm. laajuuden (kerrosala, kerrosluku, räystäskorkeus) osalta. Rakennusluvan myöntäminen luonnoksen mukaiselle rakennukselle edellyttää asemakaavamuutosta. 7.5 Liikenne ja pysäköinti Tontille voidaan ratkaisusta riippuen sijoittaa maantasoon autopaikkaa. Tarvittavat lisäpaikat tulisi asemakaavamuutoksessa osoittaa korttelin pohjoisreunaan toteutettavaan pysäköintitaloon. Ajo tontilla oleville autopaikoille tapahtuu Viikinkaarelta tontilla 3 olevan rasitteen perusteella. 7.6 Kunnallistekniikka Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukolämpöverkostoon ja Helsingin Veden vesijohtoverkostoon. Sprinklerijärjestelmä liitetään omalla syöttöjohdollaan Helsingin Veden vesijohtoverkostoon. Sprinklerivesilähteen ominaisuudet ovat riittävät. Rakennusta ei voida liittää Helsingin Energian kaukojäähdytysverkostoon, koska kaukojäähdytystä ei ole Viikissä tarjolla. Jäte- ja sadevesiviemärit liitetään Helsingin Veden viemäriverkostoihin. Jätevesiviemärin liitoskorkeus ja padotuskorkeus Sadeveden liitoskorkeus ja padotuskorkeus Sprinklerijärjestelmän koestusviemäri liitetään viettoviemärinä sadevesiviemäriverkostoon. Rakennus liitetään Helsingin energian pienjänniteverkkoon omana liittymänään. Yleisiin tietoverkkoihin liitytään käyttäjien operaattorivalintojen mukaisesti. 7.7 Perustamisolosuhteet Kellarikerroksen rakentaminen tontille on erittäin epäedullista alueen paineellisen pohjaveden ja heikkojen perustamisolosuhteiden vuoksi. Esitetyissä tontinkäyttövaihtoehdoissa ei ole kellarikerrosta. Ks. Liite 3, Kustannusyhteenveto erittely sivu 2. Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

15 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 10/23 Rakennus perustetaan teräsbetonisten tukipaalujen (300x300) varaan. Paalupituudet vaihtelevat välillä 18 m.. 27 m. Piha- ja liikennealueet on syvästabiloitava. Syvästabiloinnin osuus tontin pinta-alasta on 50-60%. Tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää kevytsoraa tontin muodoista riippuen. Syvästabiloinnin arvioidut kustannukset ovat noin /m2. Putkijohdot, kaapelit sekä kaivot perustetaan ontelolaatan välityksellä paalutuksen varaan. Arvioitu paalumäärä on noin 30 kpl. Paalujen yläpäästä teräkset paljastetaan 400 mm matkalta, ontelolaattoja on 12 kpl (hl=265 l=5000) ja teräsbetonianturoita on 15 kpl (400x600x1500 terästys 60 kg/m3). Viite: HKR Geotekniikka / Rakennettavuusselvitys K36190T (Osmo Korhonen), GEO LAATUTASO 8.1 Toiminnallinen laatutaso Tilasuunnittelu Rakennuksesta on laadittu hankesuunnitteluvaiheessa luonnosmainen ratkaisuehdotus, jossa kaikki kerrokset ovat samaa paloaluetta. Kerrostasojen välille on avattu vaihtelevia luonnonvaloa hyödyntäviä valokuiluja ja näkymäaukkoja. Tämä tekee työtiloista valoisia, mielenkiintoisia ja inspiroivia sekä parantaa organisaation sisäistä ja ulkoista muuntautumiskykyä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vuorovaikutusta. Rakennuksen arkkitehtuuri on suunniteltu palvelemaan ja tukemaan ensisijaisesti talossa päivittäin työskenteleviä henkilöitä. Rakennuksen ratkaisu ei painotu edustuksellisuuteen esimerkiksi pääaulassa ja kokoustiloissa vaan viestii tiloja käyttävän työyhteisön tavoitteita ja strategiaa ympäristöasioissa ja energiansäästössä Kokoontumistilat Rakennuksen sisääntulokerrokseen on sijoitettu sisäänkäynnin välittömään yhteyteen näyttelytilaa ja myös yleisölle avoin pieni kahvio, monitoimitila ja osa kokoustiloista. Tiloja yhdistämällä saadaan yksi suuri kokoustila, johon mahtuu n. 150 ihmistä ympäristökeskuksen yhteisissä tilaisuuksissa. Nämä tilat ovat helposti sekä talon oman väen että ulkopuolisten käytettävissä. Osa kokoustiloista on sijoitettu kerroksiin, erityisesti ylimpään 5.kerrokseen, jossa ne ovat kaikkien käytettävissä sisäisiin palavereihin. Kattoterassille voidaan sijoittaa mm. ympäristötekniikkaan liittyviä mittalaitteita, aurinkokennoja ym. myös niiden toiminnan esittelemiseksi helposti. Yliopiston tilat on esitetty sijoitettaviksi 2.kerrokseen. Kaikkiin kerroksiin esitetään sijoitettavaksi 1-2 henkilökunnan taukotilaa, joita eri yksiköt voivat käyttää myös omiin epävirallisiin palavereihinsa. Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

16 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 11/ Työtilat Rakennuksen tilat tulee suunnitella siten, että Ympäristökeskuksen työtiloista noin 140 työpistettä sijoittuu yksittäishuoneisiin, joita voidaan yhdistää isommiksi työtiloiksi tai jättää avoimeksi toimistoksi. Tila- ja rakenneratkaisun tulee mahdollistaa joustavat organisaatio- ja tilamuutokset rakennuksen koko elinkaaren aikana. Avotilatyöpisteiden, yhteensä noin 20 kpl, läheisyyteen tulee sijoittaa palaveritiloja sekä rauhallisen työn osoitteettomia (eli työhuoneella ei ole nimettyä haltiaa) huoneita. Yksittäishuoneiden sijoittelussa tavoitteena on välttää ahtaita ja pitkiä käytäviä. Huoneet tulisi suunnitella modulaarisesti siten, että myöhemminkin voidaan tehdä helposti 10m 2, 20 m 2 ja 30 m 2 huoneita. Huoneiden muoto on syytä valita siten, että työpisteen lisäksi huoneeseen mahtuvat tarvittavat, matalahkot säilytyskalusteet ja 1-2 asiointituolia. Ks. Liite 8 b, Mallihuone Tukitilat Henkilökunnan sosiaalitilat, kahvilan keittiö, jätetila ja keskitetyt varastotilat sekä maastotyön edellyttämät huoltotilat sijoitetaan sisääntulokerrokseen siten, että niistä on välitön yhteys lastaus- ja paikoitusalueelle. Kuntosali ja löylyhuone sijoittuvat henkilökunnan pukutilojen yhteyteen maantasokerroksessa. Käsikirjasto tulee sijoittaa keskeisesti työtilojen suhteen. Käsikirjasto on yhteinen informaatio- ja työtila, jonne kootaan keskitetysti haku- yms. teokset, julkaisut, lehdet jne. kaikkien työntekijöiden käyttöön. 8.2 Tekninen laatutaso Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtisuunnittelussa tavoitteena on optimaalinen tilatehokkuus ja tilajoustavuus sekä mahdollisimman suppea ulkovaippa. Näiden tekijöiden vaikutus kertautuu säästöinä sekä rakennuskustannuksissa että käyttö- ja ylläpitokustannuksissa. Minimoituun vaippaan on mahdollista päästä suunnittelemalla syvärunkoinen rakennus, joka kuitenkin käyttää tehokkaasti luonnonvaloa kattoikkunoiden ja rungon läpi kulkevien valokuilujen kautta. Rakennuksen valaistusjärjestelmä suunnitellaan siten, että se osaa säätää luonnonvalon määrän mukaan valaistustehoa ja siten energiankulutusta ja lämmöntuottoa. Rakennus varustetaan sprinklerilaitteistolla, jonka ansiosta kaikki tilat voivat olla samaa paloaluetta. Tällä saavutetaan säästöä ilmanvaihtolaitteiston kustannuksissa ja rakenteiden palomitoituksissa. Samoin etuna ovat rakennukseen tulevat sisätilamuutokset sen elinkaaren aikana, jotka voidaan toteuttaa edullisemmin. Paloaluerajojen puuttuessa rakennuksen kerrosten välille voidaan vapaammin avata näkö- ja kulkuyhteyksiä, mikä on rakennuksessa toimivan, voimakkaasti kehittyvän organisaation kannalta merkittävä etu. Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset Tilayksikkö 3.5.2017 1/6 NIEMENMÄEN KALLIOSUOJA LVISA-PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA Lapinmäentie 1, Niemenmäentie 8 00350 Helsinki SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO HANKKEESTA 2. PERUSKORJAUKSEN TARPEELLISUUS

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Ilvestarhan rakennustyöt

Ilvestarhan rakennustyöt HKR-RAKENNUTTAJA Ilvestarhan rakennustyöt, Mustikkamaanpolku 12 Perusparannus Hankenumero R-04238 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Ilvestarhan rakennustyö R-04238 Osoite Rakennustunnus (RATU)

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

Kustaankartanon palvelukeskus

Kustaankartanon palvelukeskus , Sprinkler-varavoimakoneiston rakentaminen Sosiaali- ja terveysvirasto Hankenumero 808616 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi, springler- varavoimakoneiston rakentaminen Hankenumero 808616 Osoite, Rakennustunnus

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

J.Forsman 30.11.2011 VIIKIN YMPÄRISTÖTALO ENERGIANTEHOKKUUDELTAAN SUOMEN PARAS TOIMISTORAKENNUS

J.Forsman 30.11.2011 VIIKIN YMPÄRISTÖTALO ENERGIANTEHOKKUUDELTAAN SUOMEN PARAS TOIMISTORAKENNUS J.Forsman 30.11.2011 VIIKIN YMPÄRISTÖTALO ENERGIANTEHOKKUUDELTAAN SUOMEN PARAS TOIMISTORAKENNUS SIJAINTI (ENNEN RAKENNUSTA) YLEISTÄ Bruttoala noin 6500 m2 Käyttäjät: Helsingin ympäristökeskus ja yliopiston

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Etelä-Sipoon keskuskeittiö

Etelä-Sipoon keskuskeittiö RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 Sisällysluettelo: Rakennushankkeen yleistiedot Kohde Käyttäjän edustajat Rakennushanke Rakennuttaja Suunnittelijat, asiantuntijat 1 Rakennustekniikka 11 Alue 111 Raivaus ja purku

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS 1 Kiinteistö M² ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupungin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on jaettu

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015 ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET Antti Lakka 10.2.2015 KOUKKUNIEMEN VANHAINKOTI KOUKKUNIEMEN JUKOLA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN IMPIVAARA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN JUKOLA JA IMPIVAARA Asukaspaikkoja

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

TERVALAMMEN KARTANO, Lehmuskuja 20, Tervalampi. Tilakeskus. Keskuslämmitysjärjestelmän uusiminen Hankenumero

TERVALAMMEN KARTANO, Lehmuskuja 20, Tervalampi. Tilakeskus. Keskuslämmitysjärjestelmän uusiminen Hankenumero Tilakeskus TERVALAMMEN KARTANO, Keskuslämmitysjärjestelmän uusiminen Hankenumero 8085928 Tilakeskus Sosiaalivirasto Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Keskuslämmitysjärjestelmän uusiminen 8085928

Lisätiedot

ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK

ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK ao Harjun kampuksen peruskorjaus ja laajennus 17.9.2014/RK Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Tarjoaa ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta sekä nuorille että aikuisille Kaksitoista omistajakuntaa: Hankasalmi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

Tehtaankadun ala-aste

Tehtaankadun ala-aste Sisäilmakorjaukset Opetusvirasto Hankenumero 8010429 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8010429 Osoite 1420 Sijainti 91-7-126-1 4372 Rakennustunnus (RATU) Kohdenumero Käyttäjä/toiminta Peruskoulu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA 4.2.2014 HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS Sivu 2 / 7 YHTEENVETO Hankkeen perustiedot nimi Digipainon ja postikeskuksen tilat osoite Helsingin

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

JÄTKÄSAAREN VAIKEAVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTATILAT

JÄTKÄSAAREN VAIKEAVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTATILAT JÄTKÄSAAREN VAIKEAVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTATILAT KOY HELSINGIN SUEZINKATU 3 SUEZINKATU 3 HANKESUUNNITELMA 18.8.2012 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALIVIRASTO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TILAYKSIKKÖ Sisältö

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa MALMIN SAIRAALAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kuva Arkkitehtitoimisto Olli-Pekka Jokela Oy Taustaa Keskitetty terveyskeskuspäivystys iltaisin ja viikonloppuina Perustason sisätautien päivystys Sairaansijoja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 12 Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma HEL 2015-013974 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 249 Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 29.1.2014 päivätyn Teollisuuskatu

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ Työympäristön suunnittelun haasteet miten erityyppisiä työtilaratkaisuja suunnitellaan ja mitkä työskentelytiloihin liittyvät asiat edistävät työhyvinvointia

Lisätiedot

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11

Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Muuntautuvat työtilat. Vapautta työntekoon. Lönkka 11 Vaivattomasti perille. E12 VANTAA 45 E75 Sijainti Keskeinen sijainti Helsingin keskustassa Kampissa, muutaman korttelin päässä Mannerheimintiestä.

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Jenita Kokkoniemi SRV 1.4.2014 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto ja tarpeen mukaisesti aputilat (huolto, showroom,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) 409 Jätkäsaaren vaikeavammaisten asuntoryhmän, Suezinkatu 3, hankesuunnitelman hyväksyminen HEL 2011-008163 T 10 06 00 Päätös päätti hyväksyä osoitteeseen Suezinkatu

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

Vartiokylän ala-aste. Kiviportintie 10, Helsinki. Tilakeskus. Katto- ja julkisivukorjaus Hankenumero Hankesuunnitelma 11.9.

Vartiokylän ala-aste. Kiviportintie 10, Helsinki. Tilakeskus. Katto- ja julkisivukorjaus Hankenumero Hankesuunnitelma 11.9. Tilakeskus, 00950 Helsinki Katto- ja julkisivukorjaus Hankenumero 80010128 Tilakeskus Varhaiskasvatusvirasto Opetusvirasto Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero katto- ja julkisivukorjaus 8010128

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Gaselli. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan rakentamisen aikaa. Esplanadista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMA OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTON HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 2 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Kumpulantie 3 Kumpulantie 3, Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Kumpulantie 3 Kumpulantie 3, Helsinki HYVÄT TILAT HYVÄT TILAT Kumpulantie 3 sijaitsee suositulla työpaikka-alueella Helsingin Vallilassa. Näyttävä julkisivu avautuu Teollisuuskadulle päin. Rakennus muodostuu vuonna 1952 rakennetusta ja vuosina

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus Oulun kaupunki, Tilakeskus Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa 24.2.2010 kiinteistöpäällikkö Johan Alatalo Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa Esityksen

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS

LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 5.9.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Lauttasaaren ala-aste, vesikatteen uusiminen, hankesuunnitelma, 5.9.2013 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA

SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA 6.2.2013 0 YHTEENVETO HANKKEEN NIMI KUVAUS HANKKEESTA HANKEVASTUU VUOKRANANTAJA VUOKRALAISET OSOITE TOIMINNAT VUOKRA AIKATAULU

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulu

Kannelmäen peruskoulu Tilakeskus 22.04.2016 Kosteusvauriokorjaus ja perusparannus Hankenumero 8010430 Tilakeskus Opetusvirasto Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Kosteusvauriokorjaus ja perusparannus 8010430 Osoite

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

Lönnrotinkatu 11. Helsinki

Lönnrotinkatu 11. Helsinki Lönnrotinkatu 11 Helsinki Lönnrotinkatu 11, sijainti E12 VANTAA 45 E75 Keskeinen sijainti Helsingin keskustassa Kampissa, muutaman korttelin päässä Mannerheimintiestä. 600 metrin säteellä sijaitsevat mm.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä

Kiinteistö Oy Mikonkatu 2 Pohjoisesplanadi 35. Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa. Toimitilaa Helsingin ytimessä Kiinteistö Oy 2 Pohjoisesplanadi 35 Historiallisesti arvokas kiinteistö Gasellikorttelissa Toimitilaa Helsingin ytimessä 1 Merkittävä osa Helsingin rakennushistoriaa Helsingissä elettiin 1880-luvulla voimakkaan

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN KORKEATASOISTA TUOTANTOTILAA HÄMEENLINNA MÄKELÄ Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Röykän sairaala / Nummela Sanatorium

Röykän sairaala / Nummela Sanatorium Tilakeskus Röykän sairaala / Nummela Sanatorium Käytöstä poistetun sairaalarakennuksen kunnostaminen vastaanottokeskukseksi Hankenumero 8037276 Tilakeskus Sijainti Tilakeskus Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot