HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HANKESUUNNITELMA 30.4.2008"

Transkriptio

1 HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA HELSINGIN YLIOPISTON TOIMITALO VIIKKIIN HELSINKI HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI HKR-Rakennuttaja

2 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 1/23 Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

3 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT HANKKEEN HALLINTO TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT HANKKEESTA TEHDYT PÄÄTÖKSET HANKKEEN TARPEELLISUUS JA KIIREELLISYYS TOIMINNAN KUVAUS TOIMINTA NYKYISIN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUMISEN JÄLKEEN TEKNISET LÄHTÖKOHDAT MATALAENERGIARAKENTAMISEN LÄHTÖKOHTIA SISÄILMAN LAATU LÄHTÖKOHTANA KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEET LAAJUUS JA TILAOHJELMA TILAT NYKYISIN EHDOTETUN RATKAISUN MUKAISET TILAT VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSTAVAT LUONNOSSUUNNITELMA RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS HANKKEEN SIJAINTI JA KAUPUNKIKUVA TONTIN OMISTUS SELVITYS ASEMAKAAVASTA RAKENNUSLUPA-ASIAT LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI KUNNALLISTEKNIIKKA PERUSTAMISOLOSUHTEET LAATUTASO TOIMINNALLINEN LAATUTASO TEKNINEN LAATUTASO TYÖSUOJELU- TURVALLISUUS YM. LAUSUNNOT AIKATAULU KUSTANNUKSET RAKENNUSTYÖN KUSTANNUKSET MUUT KUSTANNUKSET RAHOITUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ VUOKRAT / YHTIÖVASTIKKEET IRTAIMISTO HENKILÖSTÖ TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUUT MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET LIITTEET: Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

4 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 3/23 Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

5 1 YHTEENVETO Tämä hankesuunnitelma on laadittu Helsingin ympäristökeskuksen toimeksiantona ja HKR-Rakennuttajan toimesta ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston uusien toimitilojen rakentamiseksi Viikkiin. Hanke sisältää myös tilaa Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan bio- ja ympäristötieteiden laitokselle Arkkitehtikonsulttina on toiminut Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, lvikonsulttina Projectusteam Oy ja sähkösuunnittelun konsulttina Stacon Oy. Ympäristökeskus toimii tällä hetkellä kolmessa eri toimintapisteessä, joissa toiminta ja henkilökunta kärsivät tilanahtaudesta ja epätarkoituksenmukaisista tiloista. Nykyisin toimitilaa on yhteensä noin 4.414,00 m2. Lisäksi Harakan saarella on toimipiste 486 m2. Nykyiset vuokramenot ovat ,00 /vuosi, tasoa noin 12,137 /m2/kk. Ympäristökeskuksen toiminnan kehittäminen ja yhteistyön tehostaminen yliopiston kanssa edellyttävät, että Ympäristökeskuksen eri yksiköt ja yliopiston toimintoja saadaan samaan rakennukseen vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja tilankäytön tehostamiseksi. Ympäristölautakunta päätti , että hajasijoituksen lopettamiseksi uudisrakennushanketta viedään eteenpäin. Hanke on suunniteltu matalaenergiarakentaminen huomioiden, kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisen rakentamisen periaatteita soveltaen. Rakennuksen ympäristöluokitusta on määritelty Promise - rakennusten ympäristöluokitustyökalun avulla, jonka mukaisesti mitattuna hanke sijoittuu luokkaan B (asteikolla A...E). Käyttäjät ovat omalta osaltaan sitoutuneet kehittämään henkilökuntansa ympäristöystävällistä osaamista ja työskentelytapoja. Uusi toimistotalo on tarkoitus rakentaa osoitteeseen Viikinkaari 2, tontti Nro 4:lle Gardeniaa vastapäätä. Tontin omistaa tällä hetkellä Senaatti Kiinteistöt ja se toimii yliopiston vuokraamana autopaikoitusalueena. Tulevan rakennuspaikan viereen jää rakentamaton tontti Nro 3 Cultivator II:n ja uudisrakennuksen väliin. Tontti mahdollistaa tulevaisuuden laajennusvarauksen. Ympäristökeskuksen teoreettinen tilantarve on toimistotyötilojen osalta yhteensä 1631 ohm2 (ohjelmaneliömetriä) ja kokous- ja tukitilojen osalta 1264 ohm2. Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteiden teoreettinen tilantarve on toimistotyötilojen osalta yhteensä 984 ohm2. Esitetyssä ratkaisussa ko. tilatarpeisiin on vielä lisätty yhteiskäyttöisiä tiloja yhteensä 487 ohm2, jolloin hankkeen koko laajuudeksi saatiin yhteensä 4366 ohm2 ja täydennettynä teknisillä tilavarauksilla noin 6550 brm2. Rakentamisen kustannusarvioksi on hankesuunnitelmassa saatu ,00 (alv 0%) ja arvonlisäverollisena ,00 (alv 22%). Kiinteistön vuosivuokra-arvio on noin ,00 /vuosi (arvio noin 24,00 /m2/kk). Hankkeelle asetettu tavoitelaajuus edellyttää asemakaavamuutosta, joka on käynnistetty. Ehdotettu periaatteellinen ratkaisu tilaohjelmalle on 4½-5. kerroksinen, paikalla valetulla runkorakenteella toteutettava, vapaamuotoinen matalaenergia toimistorakennus. Kellaritasoa ei ole tontin perustamisolosuhteista johtuen. Sisääntulokerrokseen sijoittuvat kokous-, henkilöstö- ja tukitilat, työtilat sijoittuvat kerroksiin ja ovat pääsääntöisesti yksilöhuoneita. Julkisivuissa on eteläpuolella kaksoisjulkisivu, jossa on mm. aurinkopaneeleita.

6 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 1/23 2 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT Kohde Ympäristötalo, Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikin Tiedepuistoon Osoite Viikinkaari 2 Sijainti Kaupunginosa 36, Viikki, kortteli 36190, tontti 4 Suunnitteluryhmä Hankkeen suunnitteluryhmä koottiin Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston edustajista, HKR-Rakennuttajan asiantuntijoista ja arkkitehti- sekä lvisa-konsulteista. Ks. Liite 1. Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin Talous- ja suunnittelukeskuksen edustajia kuultiin hankkeessa. Hankkeen rakennuskustannusarvion on laatinut HKR-Rakennuttaja. 2.1 Hankkeen hallinto Hanketta varten on tarkoitus perustaa keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka omistajiksi tulevat Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto. Kaupungin osakkeita tulee hallinnoimaan kiinteistöviraston tilakeskus. 3 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT 3.1 Hankkeesta tehdyt päätökset Ympäristölautakunta on tekemällään päätöksellä merkinnyt tiedoksi ympäristökeskuksen tilatarveselvityksen ja päättänyt, että toimenpiteitä Helsingin Ympäristökeskuksen uudisrakennuksen rakennuttamiseksi Viikkiin tulee jatkaa yhteistyössä kiinteistöviraston tilakeskuksen, Helsingin yliopiston, Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n ja Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n kanssa. Ympäristökeskus esitti tarjouspyynnön HKR-Rakennuttajalle hankesuunnittelun tekemiseksi ja annetun tarjouksen hyväksyi Ympäristölautakunta Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys Hankkeen tavoitteena on uudisrakennus, jolla Helsingin ympäristökeskuksen toimintaa haittaava hajasijoitus, tilanahtaus ja toisaalta joidenkin tilojen epäkäytännöllisyydestä johtuva tilankäytön tehottomuus saadaan poistetuksi. Hankkeen toinen tärkeä tavoite on saada saman katon alle ympäristökeskuksen ja yliopiston ympäristötieteiden toimijoita. Yhteishanke Helsingin yliopiston ympäristötieteiden kanssa edistää vuorovaikutusta ja luo edellytykset toimijoiden Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

7 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 2/23 synenergialle ympäristöasioiden kasvavien tutkimus- ja kehittämistarpeiden tulevaisuutta ajatellen. Ympäristökeskuksen nopeaa siirtymistä Viikkiin puoltaa myös se, että toiminnan kannalta aivan keskeinen yhteistyötaho, MetropoliLab, on jo siirtynyt sinne. Tällä hetkellä ympäristökeskuksen toimitilat sijaitsevat kolmessa paikassa: Helsinginkatu 24:ssä, Viipurinkatu 2:ssa ja Kaarlenkatu 2:ssa. Lisäksi luontokeskus toimii Harakan saaressa. Koko toimintansa ajan ympäristökeskus on pitänyt strategisena tavoitteenaan, että virasto toimisi yhdessä paikassa yhtenäisissä tiloissa. Tilanteen korjaamiseksi on vuosien varrella selvitetty erilaisia vaihtoehtoja, mm. se, että ympäristökeskus saisi käyttöönsä Helsinginkatu 24:n tilat kokonaisuudessaan, mutta toteuttamiskelpoisia ratkaisua ei ole löytynyt. Ympäristökeskuksen laboratorion siirryttyä Viikkiin loppuvuodesta 2007 on Helsinginkadulta vapautunut kaksi kerrosta muiden käyttöön. Ko. tilat eivät ole riittävät ympäristökeskuksen tarpeisiin. Vapautuneiden tilojen osalta on käynnistetty suunnittelu niiden muuttamiseksi työterveyskeskuksen käyttöön, jolla on kiireellinen tarve keskittää toimintojaan. Mitä nopeammin ympäristökeskus voi siirtyä muihin tiloihin, sitä nopeammin myös työterveyskeskuksen tilatarve saadaan tyydytettyä. Helsinginkatu 24:ssä sijaitseva rakennus on alun perin suunniteltu muuhun kuin toimistokäyttöön. Tilat eivät ole ympäristökeskuksen toiminnan kannalta optimaalisia, mikä aiheuttaa tarpeettomia vuokrakustannuksia ilman, että toimintaa pystyttäisiin tilojen puolesta järjestämään tehokkaimmalla tavalla. Vuosina toteutettu Helsinginkatu 24:n tilojen peruskorjaus ei ole ollut kaikilta osin onnistunut. Rakennukseen jäi ongelmia, joiden seurauksena henkilöstön työskentelyolosuhteet eivät ole tyydyttävät. Rakennusrungon syvyydestä johtuen työhuoneiden tilaratkaisut eivät ole optimaalisia ja rakennuksessa on paljon työskentelytiloiksi sopimatonta ikkunatonta tilaa. Lisäksi rakennuksessa esiintyy vetoisuutta; talvella kylmyyttä ja kesällä liiallista kuumuutta yms. ilmanvaihdon ongelmia, joihin myös työsuojeluviranomaiset ovat puuttuneet. Rakennuksessa on myös havaittu kosteusvaurioita maanpinnan alapuolisissa tiloissa. Viipurinkatu 2:n toimipisteen hajasijainnista ja toimintojen sijoittumisesta kahteen eri kerrokseen (2. ja 5. kerros) aiheutuu toiminnallista haittaa ja tehottomuutta tilankäytössä. Rakennuksen ilmanvaihtoa on parannettu joitakin vuosia sitten, mutta se ei edelleenkään ole kaikissa tiloissa riittävää. Ikkunoiden huonokuntoisuus aiheuttaa vetohaittoja osassa huoneista ja pintamateriaalit ovat monin paikoin kuluneita. Rakennukseen ei ole suunnitteilla merkittäviä korjauksia lähivuosina. Kaarlenkatu 2:n tilat on vuokrattu vuonna 2001 yksityiseltä vuokranantajalta viraston akuutin tilatarpeen ratkaisemiseksi. Tila on alun perin ollut pankkisalina ja sittemmin videovuokraamona. Vuokrasopimus on määräaikainen ja päättyy vuonna Sopimuksen jatkuminen sen jälkeen on epävarmaa. Vuokranantaja ei ole teettänyt eikä aio teettää tiloissa riittäviä korjaustoimenpiteitä, joilla parannettaisiin sisäilman laatua, josta henkilöstö kärsii koko ajan. Ympäristökeskus on teettänyt omalla kustannuksellaan ilmanvaihtoon liittyneitä Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

8 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 3/23 korjaustoimenpiteitä, jotta on voitu taata henkilöstölle kohtuullisen terveelliset työskentelyolosuhteet. Helsingin yliopiston ympäristötieteet toimivat tällä hetkellä osoitteessa Latokartanonkaari 3. Nykyiset toimitilat ovat teknisen elinkaareensa loppuvaiheessa ja Helsingin yliopistolla on tarve ratkaista ympäristötieteiden sijoittuminen pitkällä aikavälillä. Ympäristötieteet kuuluvat hallinnollisesti biotieteiden tiedekuntaan, bioja ympäristötieteiden laitokseen, jonka tilat ovat pääosin sijoittuneet Viikinkaaren varrella sijaitseviin rakennuksiin. Myös bio- ja ympäristötieteiden laitoksen muilla oppiaineilla on työhuonetarpeita täydentämään Biokeskuksen laboratoriopainotteisia toimitiloja. 4 TOIMINNAN KUVAUS 4.1 Toiminta nykyisin Ympäristökeskus on ympäristölautakunnan alainen asiantuntijavirasto, joka huolehtii lainsäädännössä ja ympäristötoimen johtosäännössä määritellyistä tehtävistä. Ympäristökeskuksen perustehtäväksi on strategiatyö määritellyt (Strategiatyöryhmän raportti ) mm. seuraavaa: Ympäristöalan moniosaamista Viikissä Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen päätöksenteossa Ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäiseminen valvonta- ja asiantuntijaviranomaisena Kaupunkilaisten ja yritysten ohjaaminen ja motivoiminen ympäristövastuulliseen toimintaan Asuinympäristöjen ja elintarvikkeiden turvallisuudesta sekä lemmikki- ja hyötyeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen Ympäristötiedon tuottaminen ja välittäminen Ks. Liite 2, Helsingin ympäristökeskuksen organisaatio Ks. Liite 16, Strategiaa. Viraston vakanssimäärä on tällä hetkellä 133. Vakanssimäärä kasvaa hallitusti tulevina vuosina. Tämän lisäksi virastossa työskentelee säännönmukaisesti 5-10 henkilöä määräaikaisissa työsuhteissa ilman vakanssipohjaa ja opiskelijoita on työharjoittelussa samanaikaisesti noin 3-5 henkilöä. Eri toimipisteiden välisen hajasijoituksen lisäksi yksiköiden sisäinen hajasijoittuminen vaikeuttaa sekä yksiköiden välistä että yksikön sisäistä päivittäistä työtä, tuottaa tehottomuutta ja synnyttää päällekkäisten toimintojen ja järjestelmien tarvetta. Hajasijoituksen lisäksi toimintaa haittaavana ongelmana on ollut merkittävä tilanahtaus. Useat työntekijät työskentelevät kaksistaan 13 m 2 :n työhuoneessa, vaikka työ vaatii hyvin usein keskittymistä ja rauhallisia työskentelyolosuhteita. Lisäksi nykyisissä toimitiloissa ei ole riittävästi pienpalaveri- ja kokoushuoneita. Tilanahtaus on aiheuttanut tehottomuutta työntekoon ja heikentänyt henkilöstön fyysistä ja psyykkistä työhyvinvointia. Kokous- ja pienpalaverihuoneiden puute on johtanut siihen, että kokouksia pidetään epätyydyttävissä tiloissa ja ko. tiloja on jouduttu vuokraamaan muualta. Tästä aiheutuu ylimääräistä liikkumistarvetta, tehotonta työajan käyttöä sekä ylimääräisiä liikkumis- ja vuokrakustannuksia. Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

9 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 4/ Toiminta hankkeen toteutumisen jälkeen Ympäristökeskuksen sijoittuminen Viikkiin uudisrakennukseen mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja keskittämisen monella tavalla. Ympäristökeskuksen vasta valmistunut strategiatyö rakentuu vahvasti Viikkiin muuton pohjalle. Kansallisesti arvokkaan Viikki - Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen läheisyys tukee ympäristökeskuksen ja sen toimitalon tunnettavuutta sekä tarjoaa monipuolisen vierailukohteen kävelymatkan päässä virastosta. Helsingin yliopiston ympäristötieteiden ja muidenkin bio- ja ympäristötieteiden tutkijoiden sijoittuminen samaan rakennukseen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa mahdollistaa vuorovaikutuksen ja kiinteän yhteyden ympäristöhallinnon ja ympäristötieteiden tutkimuksen välillä Toimintaedellytykset Toteutettavat ratkaisut tukevat ympäristökeskuksen imagoa edistyksellisenä toimijana ja haluttuna työnantajana. Tällä on suuri merkitys henkilöstön rekrytointiin tulevina työvoimapulan aikoina. Ympäristökeskuksen toimintaan kuuluu säännöllinen valvonta- ja tarkastustoiminta koko Helsingin alueella ja tämä edellyttää suurelta osalta henkilökuntaa päivittäistä liikkumista. Tähän tehtävään Viikin maantieteellinen sijainti soveltuu hyvin. Asiakaspalvelun kannalta tärkeässä asemassa tulee olemaan sähköisen asioinnin kehittäminen, viraston toimiminen keskustan yhteispalvelupisteessä ja neuvontatoiminnan kehittäminen kaikkia asiakasryhmiä tasapuolisesti palvelevaksi. Viraston sisäisen toiminnan järjestäminen uusissa, ajanmukaisissa tiloissa suunnitellaan huolellisesti. Tavoitteena on yhteistyön edistäminen ja yksikkörajojen minimoiminen. Toimitilojen suunnitteluratkaisujen tavoitteeksi on asetettu mm. tiedonkulun parantaminen ja osaamisen kehittymisen vahvistaminen parantamalla ja mahdollistamalla luontevan ja myönteisen vuorovaikutuksen syntymisestä yli organisatoristen reviirirajojen. Viikin uusi toimitalo tulee tarjoamaan nykyistä olennaisesti paremmat mahdollisuudet vierailuryhmien (mm. opiskelijat, koululaiset) vastaanottamiseen ja näyttelytoiminnan järjestämiseen Sidosryhmä- ja alueyhteistyö Sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen Viikkiin sijoittuminen tuo uusia mahdollisuuksia. Ympäristökeskuksen ja yliopiston ympäristötieteiden kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat: Evira Helsingin yliopiston eri tiedekunnat Helsingin yliopiston eläinsairaala Pääkaupunkiseudun kuntia palveleva löytöeläintalo Gardenia Helsinki Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

10 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 5/23 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sijaitsevat kaikki Viikin alueella, mikä avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja näkymiä kehittää yhteistyötä ko. tahojen kanssa. Näiden lisäksi Helsingin ympäristökeskukselle keskeinen yhteistyökumppani Suomen ympäristökeskus suunnittelee sijoittumista Viikin alueelle. Helsingin kaupunkiin liitettävä Sipoon alue, siellä olevat ja sinne tulevat toiminnot sekä olosuhteet vaikuttavat ympäristökeskuksen valvontatoimen alueelliseen painottumiseen merkittävästi. Viikistä katsottuna tulevat valvonta- ja tarkastuskohteet sijaitsevat maantieteellisesti lähempänä virastoa viraston nykyiseen sijaintiin verrattuna. Tästä syntyy selkeitä toiminnallisia säästöjä. Pääkaupunkiseudun yhteistyö tiivistyy tulevina vuosina huomattavasti. Tässä suhteessa Helsingin ympäristökeskuksen näkökulmasta Vantaan kaupunki on keskeinen yhteistyökumppani. Samoin kuin edellä on todettu Sipoon alueliitoksen vaikutuksista, tulee ympäristökeskuksen sijoittuminen Viikkiin vaikuttamaan positiivisesti PKS-yhteistyön edellytyksiin Ympäristöasiat Ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto ovat asettaneet tavoitteekseen toimia esimerkkinä ympäristöasiat hyvin syvällisesti huomioivassa rakentamisessa ja toimitilojen käytössä. Tämän mukaisesti kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisen rakentamisen periaatteet on kirjattu suunnittelutavoitteiksi. Ks. Liite 13, Promise raportti. Näihin periaatteisiin kuuluvat mm. energiansäästömahdollisuuksien maksimaalinen hyödyntäminen, käytettyjen materiaalien ekologisuus ja kestävyys sekä kierrätettävyys, rakennus- ja sisustusmateriaalien valinta Terve talo periaatteita soveltaen ja uusimman aurinkoenergia-, ilmastointi- ja taloautomatiikkateknologian hyödyntäminen uuden toimitalon toteutuksessa ja käytössä pitkällä aikavälillä. 5 TEKNISET LÄHTÖKOHDAT 5.1 Matalaenergiarakentamisen lähtökohtia Tavoitteeksi asetettiin rakentaa aiemmin koetelluilla, hyväksi ja toimiviksi havaituilla järjestelmillä mahdollisimman vähän energiaa ja vettä kuluttava energiapihi rakennus. Matalaenergiaperiaatteiden ja kestävän kehityksen mukaiseen ratkaisuun voidaan päästä kohtuullisilla kustannuksilla ottamalla ympäristötavoitteet huomioon mahdollisimman laajasti, kattavasti ja kokonaisvaltaisesti. Rakennuksen energiankulutuksen tavoitteeksi on hankkeessa asetettu energiantehokkuusluokkaan A+ eli 70 kwh/m2,a (lämmitys + jäähdytys + sähkö). Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

11 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 6/23 Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on hankesuunnitteluvaiheessa käytetty Promise,rakennusten ympäristövaikutusten arviointi -työkalua tavoitteenasettelun selkeyttämiseksi ja määrittelemiseksi. Ko. tavoitteenasettelu siirtyy sellaisenaan luonnos- ja toteutussuunnitteluvaiheeseen jatkosuunnittelun lähtökohdaksi. Suunnitteluvaiheessa voidaan seurata, miten suunnittelussa on onnistuttu vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin. Urakkalaskentasuunnittelun yhteydessä menetelmällä voidaan asettaa lopulliset tavoitteet rakennuksen toteutukselle ja ylläpidolle. Ks. Liite 13, Promisen yhteenvetoraportti. Ilmanvaihtojärjestelmän sähkökulutus minimoidaan valitsemalla matalapainehäviöiset koneet ja järjestelmät (patterien, suodattimien, LTO-laitteiden painehäviöt). Ilmastointikoneiden SFP -luvut, lämmöntalteenottoratkaisut ja laitemitoitukset optimoidaan. Rakennukseen rakennetaan jäähdytysvesijärjestelmä, joka käyttää sähköä vain kylmän liuoksen pumppaamiseen ja ottaa tarvitsemansa jäähdytystehon porakaivoista. Jäähdytysjärjestelmän pumppujen sähkö voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla. 5.2 Sisäilman laatu lähtökohtana Sisäilmastoluokituksen mukainen sisäilmastoluokka on toimisto- ja neuvottelutilojen osalta S2. Rakennustöiden puhtausluokka on P1 ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P Kestävän kehityksen periaatteet Kaikki lvi-laitteet valitaan elinkaaritaloudellisesti ja lvi-järjestelmiin suunnitellaan tarpeenmukaisen käytön mahdollistavat ohjaukset ja säädöt. Kaikki materiaalit valitaan kestävän kehityksen periaatteilla, kuten myös kiinto- ja irtokalusteet ja toimistolaitteet. Ks. Liite 13, Promise raportti 6 LAAJUUS JA TILAOHJELMA 6.1 Tilat nykyisin Ympäristökeskuksen nykyiset toimitilat sijaitsevat kolmessa osoitteessa: HELSINGINKATU 24 vuokratut m2 vuokra /v 1. kerros kerros kerros yht m2 yht ,00 Helsinginkatu 22 vuokratut m2 vuokra /v Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

12 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 7/ ,00 Viipurinkatu 2 vuokratut m2 vuokra /v 2. kerros ,00 5. kerros ,00 YHTEENSÄ ,00 Lisäksi pysäköintipaikat: Helsinginkatu 24:ssä 8 kpl 2.986,00 /v Viipurinkatu 2:ssa 10 kpl ,00 /v Vuokrasopimusten perusteella nykyinen vuokra-ala on yhteensä m2. Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden nykyiset toimitilat sijaitsevat osoitteessa Latokartanonkaari 3 ja ovat vuokra-alaltaan n. 750 m2. Tämän lisäksi Helsingin yliopiston tarkoituksena on hankkeen yhteydessä siirtää Ympäristötieteiden läheisyyteen Bio- ja ympäristötieteiden tiedekunnan sellaisia tutkimushankkeita, jotka hyötyvät läheisyydestä Ympäristötieteisiin ja Ympäristökeskukseen. Näiden hankkeiden tilantarve on 750 m2 vuokrattavaa huoneistoalaa. 6.2 Ehdotetun ratkaisun mukaiset tilat Teoreettinen tilantarpeeksi ympäristökeskukselle ja yliopistolle saatiin yhteensä ohm2. Ks. Liite 7, teoreettinen tilaohjelma. Esitetyn luonnosratkaisun ja tilaohjelman mukainen bruttoala on noin brm 2 ja huoneistoala on noin htm 2. Ratkaisu tuottaa noin m 3 volyymin rakennusmassalle. Koska ko. tontin rakennusoikeus on kem 2, joudutaan hakemaan asemakaavamuutosta. Kaavoittajan kanssa on pidetty neuvottelu, jossa on todettu, että tontin kohdalla asemakaavan muuttaminen tämän hankkeen tarpeiden ja aikataulun mukaan on mahdollista, ja kaavamuutostyö voidaan käynnistää kevään 2008 aikana. Tilankäyttö jakaantuu karkeasti yhteiskäyttöisiin tiloihin, joita ovat kokous- ja pienpalaverihuoneet, henkilöstön sosiaali- ja taukotilat, aulat ja varastot yms. tukitilat sekä työskentelytiloihin, jotka ovat 10m2:n henkilötyöhuoneita sekä ko. moduulin kerrannaisia. 6.3 Vaihtoehtoiset toteutustavat Hanke on tutkittu uudisrakennuksena ja matalaenergiatoteutuksena vaihtoehtoiset toimitilat, ks. kohta 3.1 Hankkeesta tehdyt päätökset. 6.4 Luonnossuunnitelma Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

13 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 8/23 Hankesuunnitelmavaiheessa rakennuksesta laadittiin 3D tietomallimuotoisia luonnoksia, joiden avulla voitiin tutkia hankkeen kaupunkikuvallisia piirteitä, matalaenergiatavoitteita ja Ympäristökeskuksen organisaation strategisten tavoitteiden mukaisia ratkaisuja. Tietomallin avulla on tutkittu ja havainnollistettu myös rakennuksen kaupunkikuvallisia ominaisuuksia ja asemaa Viikin tiedepuiston julkisivuna ja porttirakennuksena. Rakennuksen toiminnallisen suunnittelun ja tilasuunnittelun perusteita on kuvattu kohdissa 8.1 ja 8.2. Rakennettava tontti sijaitsee kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävällä paikalla. Se muodostaa merkittävän osan tiedepuiston sisääntulon julkisivua rakennusrivistön päätteenä ja vastapäätä Gardeniaa. Ks. Liite 8, tilankäyttökaaviot. Ks. Liite 9, tontinkäyttövaihtoehdot. 7 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS 7.1 Hankkeen sijainti ja kaupunkikuva Rakennettava tontti 4 kuuluu Viikin kaupunginosan kortteliin 36190, joka muodostaa osan Viikin tiedepuiston eteläreunasta. Kortteli on maisemallisesti merkittävällä paikalla avoimen peltoalueen reunassa. Sen länsi- ja kaakkoispuolella on asuinkortteli ja tiedepuiston keskeiset julkiset puistot: Latokartanon päärakennus ympäristöineen ja Gardenia. Tontti Nro Tontin omistus Rakennettavan tontin omistaa valtio / Senaatti Kiinteistöt. Helsingin kaupungin ja valtion välisessä maankäyttöä käsittelevässä kokouksessa (2008) tontin tulevaa Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

14 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 9/23 käyttöä on käsitelty. Senaatti kiinteistön edustajia on informoitu hankkeesta (2008). 7.3 Selvitys asemakaavasta Alueelle on laadittu asemakaava nro 10730, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Asemakaavan mukaisesti tontille 4 voidaan rakentaa 5000 kem 2 toimistorakennus ja tontille 3 samoin 5000 kem2 toimistorakennus. 7.4 Rakennuslupa-asiat Hankesuunnitelmaluonnoksen mukainen ratkaisu poikkeaa asemakaavasta mm. laajuuden (kerrosala, kerrosluku, räystäskorkeus) osalta. Rakennusluvan myöntäminen luonnoksen mukaiselle rakennukselle edellyttää asemakaavamuutosta. 7.5 Liikenne ja pysäköinti Tontille voidaan ratkaisusta riippuen sijoittaa maantasoon autopaikkaa. Tarvittavat lisäpaikat tulisi asemakaavamuutoksessa osoittaa korttelin pohjoisreunaan toteutettavaan pysäköintitaloon. Ajo tontilla oleville autopaikoille tapahtuu Viikinkaarelta tontilla 3 olevan rasitteen perusteella. 7.6 Kunnallistekniikka Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukolämpöverkostoon ja Helsingin Veden vesijohtoverkostoon. Sprinklerijärjestelmä liitetään omalla syöttöjohdollaan Helsingin Veden vesijohtoverkostoon. Sprinklerivesilähteen ominaisuudet ovat riittävät. Rakennusta ei voida liittää Helsingin Energian kaukojäähdytysverkostoon, koska kaukojäähdytystä ei ole Viikissä tarjolla. Jäte- ja sadevesiviemärit liitetään Helsingin Veden viemäriverkostoihin. Jätevesiviemärin liitoskorkeus ja padotuskorkeus Sadeveden liitoskorkeus ja padotuskorkeus Sprinklerijärjestelmän koestusviemäri liitetään viettoviemärinä sadevesiviemäriverkostoon. Rakennus liitetään Helsingin energian pienjänniteverkkoon omana liittymänään. Yleisiin tietoverkkoihin liitytään käyttäjien operaattorivalintojen mukaisesti. 7.7 Perustamisolosuhteet Kellarikerroksen rakentaminen tontille on erittäin epäedullista alueen paineellisen pohjaveden ja heikkojen perustamisolosuhteiden vuoksi. Esitetyissä tontinkäyttövaihtoehdoissa ei ole kellarikerrosta. Ks. Liite 3, Kustannusyhteenveto erittely sivu 2. Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

15 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 10/23 Rakennus perustetaan teräsbetonisten tukipaalujen (300x300) varaan. Paalupituudet vaihtelevat välillä 18 m.. 27 m. Piha- ja liikennealueet on syvästabiloitava. Syvästabiloinnin osuus tontin pinta-alasta on 50-60%. Tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää kevytsoraa tontin muodoista riippuen. Syvästabiloinnin arvioidut kustannukset ovat noin /m2. Putkijohdot, kaapelit sekä kaivot perustetaan ontelolaatan välityksellä paalutuksen varaan. Arvioitu paalumäärä on noin 30 kpl. Paalujen yläpäästä teräkset paljastetaan 400 mm matkalta, ontelolaattoja on 12 kpl (hl=265 l=5000) ja teräsbetonianturoita on 15 kpl (400x600x1500 terästys 60 kg/m3). Viite: HKR Geotekniikka / Rakennettavuusselvitys K36190T (Osmo Korhonen), GEO LAATUTASO 8.1 Toiminnallinen laatutaso Tilasuunnittelu Rakennuksesta on laadittu hankesuunnitteluvaiheessa luonnosmainen ratkaisuehdotus, jossa kaikki kerrokset ovat samaa paloaluetta. Kerrostasojen välille on avattu vaihtelevia luonnonvaloa hyödyntäviä valokuiluja ja näkymäaukkoja. Tämä tekee työtiloista valoisia, mielenkiintoisia ja inspiroivia sekä parantaa organisaation sisäistä ja ulkoista muuntautumiskykyä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vuorovaikutusta. Rakennuksen arkkitehtuuri on suunniteltu palvelemaan ja tukemaan ensisijaisesti talossa päivittäin työskenteleviä henkilöitä. Rakennuksen ratkaisu ei painotu edustuksellisuuteen esimerkiksi pääaulassa ja kokoustiloissa vaan viestii tiloja käyttävän työyhteisön tavoitteita ja strategiaa ympäristöasioissa ja energiansäästössä Kokoontumistilat Rakennuksen sisääntulokerrokseen on sijoitettu sisäänkäynnin välittömään yhteyteen näyttelytilaa ja myös yleisölle avoin pieni kahvio, monitoimitila ja osa kokoustiloista. Tiloja yhdistämällä saadaan yksi suuri kokoustila, johon mahtuu n. 150 ihmistä ympäristökeskuksen yhteisissä tilaisuuksissa. Nämä tilat ovat helposti sekä talon oman väen että ulkopuolisten käytettävissä. Osa kokoustiloista on sijoitettu kerroksiin, erityisesti ylimpään 5.kerrokseen, jossa ne ovat kaikkien käytettävissä sisäisiin palavereihin. Kattoterassille voidaan sijoittaa mm. ympäristötekniikkaan liittyviä mittalaitteita, aurinkokennoja ym. myös niiden toiminnan esittelemiseksi helposti. Yliopiston tilat on esitetty sijoitettaviksi 2.kerrokseen. Kaikkiin kerroksiin esitetään sijoitettavaksi 1-2 henkilökunnan taukotilaa, joita eri yksiköt voivat käyttää myös omiin epävirallisiin palavereihinsa. Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

16 Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston toimitalo Viikkiin 11/ Työtilat Rakennuksen tilat tulee suunnitella siten, että Ympäristökeskuksen työtiloista noin 140 työpistettä sijoittuu yksittäishuoneisiin, joita voidaan yhdistää isommiksi työtiloiksi tai jättää avoimeksi toimistoksi. Tila- ja rakenneratkaisun tulee mahdollistaa joustavat organisaatio- ja tilamuutokset rakennuksen koko elinkaaren aikana. Avotilatyöpisteiden, yhteensä noin 20 kpl, läheisyyteen tulee sijoittaa palaveritiloja sekä rauhallisen työn osoitteettomia (eli työhuoneella ei ole nimettyä haltiaa) huoneita. Yksittäishuoneiden sijoittelussa tavoitteena on välttää ahtaita ja pitkiä käytäviä. Huoneet tulisi suunnitella modulaarisesti siten, että myöhemminkin voidaan tehdä helposti 10m 2, 20 m 2 ja 30 m 2 huoneita. Huoneiden muoto on syytä valita siten, että työpisteen lisäksi huoneeseen mahtuvat tarvittavat, matalahkot säilytyskalusteet ja 1-2 asiointituolia. Ks. Liite 8 b, Mallihuone Tukitilat Henkilökunnan sosiaalitilat, kahvilan keittiö, jätetila ja keskitetyt varastotilat sekä maastotyön edellyttämät huoltotilat sijoitetaan sisääntulokerrokseen siten, että niistä on välitön yhteys lastaus- ja paikoitusalueelle. Kuntosali ja löylyhuone sijoittuvat henkilökunnan pukutilojen yhteyteen maantasokerroksessa. Käsikirjasto tulee sijoittaa keskeisesti työtilojen suhteen. Käsikirjasto on yhteinen informaatio- ja työtila, jonne kootaan keskitetysti haku- yms. teokset, julkaisut, lehdet jne. kaikkien työntekijöiden käyttöön. 8.2 Tekninen laatutaso Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtisuunnittelussa tavoitteena on optimaalinen tilatehokkuus ja tilajoustavuus sekä mahdollisimman suppea ulkovaippa. Näiden tekijöiden vaikutus kertautuu säästöinä sekä rakennuskustannuksissa että käyttö- ja ylläpitokustannuksissa. Minimoituun vaippaan on mahdollista päästä suunnittelemalla syvärunkoinen rakennus, joka kuitenkin käyttää tehokkaasti luonnonvaloa kattoikkunoiden ja rungon läpi kulkevien valokuilujen kautta. Rakennuksen valaistusjärjestelmä suunnitellaan siten, että se osaa säätää luonnonvalon määrän mukaan valaistustehoa ja siten energiankulutusta ja lämmöntuottoa. Rakennus varustetaan sprinklerilaitteistolla, jonka ansiosta kaikki tilat voivat olla samaa paloaluetta. Tällä saavutetaan säästöä ilmanvaihtolaitteiston kustannuksissa ja rakenteiden palomitoituksissa. Samoin etuna ovat rakennukseen tulevat sisätilamuutokset sen elinkaaren aikana, jotka voidaan toteuttaa edullisemmin. Paloaluerajojen puuttuessa rakennuksen kerrosten välille voidaan vapaammin avata näkö- ja kulkuyhteyksiä, mikä on rakennuksessa toimivan, voimakkaasti kehittyvän organisaation kannalta merkittävä etu. Hankesuunnitelma, laatinut HKR-Rakennuttaja / RiL

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke

TIETOMALLI Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015. Perusparannushanke Tietomallin hyödyntäminen perusparannushankkeessa LT015 Arkkitehti SAFA Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit oy 25.4.2016 - YTV - Tilaajan tietomallinnusohjeet - Nykytilanteen kartoitus ja mallintaminen- tapauskohtainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Päätettävä tässä kokouksessa 13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle perhekeskuspilotti Itäkatu 11

Lisätiedot

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Maakaarenkuja 2 SISÄLLYSLUETTELO LENTOKENTTÄ VANTAA 1. Johdanto 2. Kohteen yleistiedot 3.

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 RAASEPORI Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Högbenintie 30, 10350 Meltola Myyntikohde: Sijainti Raaseporissa, sijaitseva 8,337 ha sairaalakiinteistö. Kohde käsittää Meltolan

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa. Saari Business House. Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki.

Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa. Saari Business House. Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki. Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa Saari Business House Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki menestystekijä Monipuolisia toimitilaratkaisuja merellisessä Lauttasaaressa.

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa Menna Kärnä menna.karna@pkssk.fi Suunnittelukoordinaattori, sh, TtM Tekniset palvelut/tilahallinta L TALO 1 2

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta

Rakuunamäen toimistotalo Lappeenranta Rakuunamäen talo Lappeenranta 1 2 Toimiva ja viihtyisä sijainti yrityksellesi Lappeenrannan Rakuunamäen talo rakennetaan idylliselle kasarmialueelle, lähelle keskustaa. Ympärillä on historiallista ilmettä,

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Asunto-Oy Helsingin Sinikuusama

Asunto-Oy Helsingin Sinikuusama HANKESELOSTUS 1 (21) Hankeselostus 19.5.2014 Yleistä Kohde sijaitsee Haagan kaupunginosassa rakentamattomalla korttelialueella. Korttelialuetta rajaavat lännessä Eliel Saarisen tie, pohjoisessa Laajasuonpuisto,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Parempia kaupunkeja asumiseen ja liikkumiseen

Parempia kaupunkeja asumiseen ja liikkumiseen Parempia kaupunkeja asumiseen ja liikkumiseen Jukka Riivari 23.9.2015 LEANPARK Company Presentation 2015 Agenda 1. 2. 3. 4. 5. Miksi robottiparkki? Miten robottiparkkeja rakennetaan? Vertailua perinteisiin

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahallin väistötilat

Hakaniemen Kauppahallin väistötilat Tilakeskus 14.4.2016 Hakaniemen Kauppahallin väistötilat Hankenumero 8037283 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Tilakeskus Sijainti 2 Yhteenveto VE1, Tekstiilihalli torille Hankkeen nimi Hankenumero

Lisätiedot