KOHO- korjaustyömaan valvojat ja työnjohtajat Koulutusohjelmaesittely, Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHO- korjaustyömaan valvojat ja työnjohtajat Koulutusohjelmaesittely, Jyväskylä 20.05.2015"

Transkriptio

1 KOHO- korjaustyömaan valvojat ja työnjohtajat Koulutusohjelmaesittely, Jyväskylä

2 KOHO- koulutuksen sisältöä Käytännön rakennusfysiikka, (perusteet). Mikrobiologiaa, ( työmaakäytännön näkökulmaa ). Mitä sisäilmaongelma tarkoittaa, (Ht:ssa tuotettu). Suojaus, paineistus ja siivous KOHO-työmaalla. KOHO- korjaustyön toteutuksessa todettuja virheitä Hankeasiakirjat, UO, URL, työselostukset, sopimukset Rakennetarkastelut ja niiden rakennusfysiikkaa, (käytännön asiaa). KOHO- työmaan johtaminen, suunnitelmat, toteutus, kokoukset KOHO- työmaan laadunvalvonta, mittaukset, testaukset, dokumentit. Harjoitustyö, KOHO- työmaan kokonaisuus Mukana hankkeessa:

3 KOHO- korjaustyöman valvojat ja työnjohtajat KOHO- koulutuksen kesto 2- päivää 16 h + 2- päivää 16 h + Palautepäivä = 8 h 40 Lähituntia HARJOITUSTYÖ etänä N. 40 H Monivalintakoe 4 h, 100 kysymystä. Hyväksymisraja 75%.

4 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN, TYÖNJOHTAJIEN JA VALVOJIEN KOULUTUSOHJELMA KÄYTÄNNÖN RAKENNUSFYSIIKKAA Pertti Heikkinen Rakenteiden kuntotutkija, insinööri AMK

5 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN, TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT. KOHO- KORJAUSTYÖMAAN RAKENNUSFYSIIKKAA KOSTEUS Luennnot perustuvat kirjallisuuteen: Rakennusfysiikka, Unto Siikanen. Lämpö- ja Kosteus Rakennusfysiikka, Dick Björholz. Ympäristöopas 28, Ympäristöministeriö. Fukthandbok Praktik och teori, Lars Erik nevander, Bengt Elmarsson 5

6 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN, TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT. KOHO- KORJAUSTYÖMAAN RAKENNUSFYSIIKKAA TAULUKKO A 6

7 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN, TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT. KOHO- KORJAUSTYÖMAAN RAKENNUSFYSIIKKAA Rakennusfysiikan termejä Vastaus DIAn 3 kysymykseen kastepistelämpötilasta. Käytetään taulukkoa A. Laskettu olosuhdekosteus on 8,64 g / m³, olosuhteissa +20 C ja RH 50%, eli absoluuttinen kosteus. Taulukosta A, on lähinnä tätä kosteutta lämpötila noin +9 C. Kuvassa on rakennusolosuhteissa tapahtuvaa kondenssia höyrysulun sisäpinnassa. Tarkemman arvon saa taulukosta B, +8,7 C. (DIA 6). 7

8 Lämpö KOHO- KORJAUSTYÖMAAN, TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT. KOHO- KORJAUSTYÖMAAN RAKENNUSFYSIIKKAA Rakennusfysiikan soveltamista Lämpö 0,25 x 2337 Pa = 584 Pa 0,25 x 17,28 g/ m³ = 4,32 g / m³ 25% RH +20 C 0,95 x 102 Pa = 97 Pa 0,95 x 0,87 g / m³ = 0,83 g / m³ 95% RH -20 c Hajut 100 % RH +10 C 1,0 x 1234 Pa = 1234 Pa 1.0 x 8,87 g / m³ = 8,87 g / m³ 8

9 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN, TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT. KOHO- KORJAUSTYÖMAAN RAKENNUSFYSIIKKAA Rakennusfysiikan termejä Diffuusio, kosteuden liike Rakenne Kosteuden liike diffuusiolla tapahtuu suuremmasta vesihöyryn ospaineesta pienemmän osapaineen suuntaan. Kun paineet / kosteudet ovat tasaantuneet, 9 Kutsutaan tilannetta tasapainokosteudeksi.

10 KOHO- korjaustyöman valvojat ja työnjohtajat Mikrobiologiaa

11 KOHO- korjaustyöman valvojat ja työnjohtajat Mikrobiologiaa

12 KOHO- korjaustyöman valvojat ja työnjohtajat Mikrobiologiaa

13 KOHO- korjaustyöman valvojat ja työnjohtajat Mikrobiologiaa

14 KOHO- korjaustyöman valvojat ja työnjohtajat Mikrobiologiaa

15 KOHO- korjaustyöman valvojat ja työnjohtajat Sisäilmaongelmista ja oireista

16 Aiheet Rakennusten sisäilmaongelmat ja niiden tunnistaminen sekä oireet Sisäilmaongelmien syitä, mikä aiheuttaa oireita rakennuksissa? Sisäilmaongelman havaitseminen Mittauksia, näytteitä, kyselyjä tutkimusmenetelmät

17 Sisäilman epäpuhtaudet Arviolta jopa suomalaista altistuu päivittäin homeesta aiheutuville sisäilman epäpuhtauksille. Kosteus- ja homevauriot aiheuttavat terveydenhuoltojärjestelmällemme yli 200 miljoonan euron kustannukset vuodessa. Huonon sisäilmaston taloudellisen vaikutuksen on arvioitu olevan yhteensä jopa kolme miljardia euroa vuodessa. Luku on samaa suuruusluokkaa kuin Suomen koko rakennuskannan lämmityskulut vuodessa.

18 Sisäilman epäpuhtauksien poistamisen varmistaminen Lattiapinnoitteiden vauriokorjaukset, liimat ja matot ymv. Ilmavuoto- ja vuotoilmareittien tiivistäminen Kuitumaisten epäpuhtauksien poistaminen Kemiallisten päästöjen poistaminen Haitta-aineiden ja asbestin poistaminen tai kulkeutumisen rajoittaminen sisäilmaan Painesuhteiden ja ilmanvaihdon toiminnan varmistaminen

19 KoHo korjaukset Suojautuminen korjaustöissä ja rakenteiden puhdistaminen Rakennusterveysasiantuntija Jukka-Pekka Kärki

20 Aiheet Suojautuminen purku- ja korjaustöiden aikana Kosteus- ja homevauriokorjaukset; rakenteiden puhdistaminen Kosteus- ja homevauriokorjaukset; irtaimiston puhdistaminen Sisäilmakorjaukset; mineraalivillakuitukorjaukset

21 Pölyosastointi Ohjeet osastoinnin perustamiseen Osastointi alipaineisena 24/7 Mittaus paine-eromittauksella Kestävät väliaikasirakenteet Alipaineistuksen seuranta Selkeä vastuunjako Mahdollisimman vähän läpikulkua Toimintamalli poikkeustilanteille Ohjeet osastoinnin poistamiseen

22 Rakennuspölyn ominaisuuksia Hiukkasten laskeutuminen: silmin havaittavat (yli 10 μm) 5 minuutissa alle 1 μm kokoiset leijuvat ilmassa jatkuvasti HEPA vähintään 99,97% min 0,3µm partikkeleista! µm = metrin miljoonasosa (ts. millimetrin tuhannesosa)

23 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN, TYÖNJOHTAJA JA VALVOJA HANKEASIAKIRJAT URAKKAOHJELMA RT URAKKARAJALIITE RT YSE 98 Savora Oy / Pertti Heikkinen

24 KOHO-KORJAUS, URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE RT Kohtaan 1.9 Kokeet ja mallit, tehtävät mallityöt Tähän kohtaan on kirjattava kaikki merkittävät korjaustyöt, jotka vaativat mallityöt. Kirjaukset tekevät pää- ja RAK- suunnittelija, tarvittaessa myös LVI- ja SÄH- suunnittelija tiivistysten osalta. Mallityön tarkastaa, työmaan valvoja, varsinainen hyväksyntä yhdessä ko. suunnittelijoiden kanssa. Hyväksynnästä laaditaan aina muistio / pöytäkirja, jonka allekirjoittavat valvoja, ko. suunnittelija ja urakoitsijan työnjohtaja. Mallityöt laaditaan esim. seuraavista töistä Vesieristykset, märkätilat, mahdolliset tiivistykset, RAK Vedenpaine-eristykset, (kellarirakenteet), RAK Saumaukset, esim. Polyuretaanimassasaumat tai vastaavat, ARK, RAK Kaikista rakenteiden tiivistyskohteista, karmien tilkeraot, lattian ja seinän rajakohdat, liikuntasaumat jne. RAK Höyrysulun saumaukset / liitokset nurkissa ja kulmissa, höyrysulun läpiviennit, RAK Palokatkojen läpivientien tiistysmallit, (paloviranomaisen ohjeistuksen mukaan), ARK, RAK, LVI, SÄH Suuremmissa kohteissa purku- ja loppusiivouksen tasomallit, ARK, RAK Liitetieto RT

25 KOHO-KORJAUS, URAKKARAJALIITE Kohtaan 4.1 Työmaan laatusuunnitelma Laatusuunnitelmassa on huomioitava KOHO- korjauksen eritysvaatimukset. Tähän kohtaan on merkittävä vaatimukset vähintään seuraavista suunnitelmista. Laatusuunnitelman tavoitteet ja laadunvarmistustoimenpiteet Riskien ja kriittisten kohtien tunnistaminen ja eliminointi Liikennejärjestelyt Työmaan kirjausmenettelyt, tiedottaminen ja dokumentointi Purkusuunnitelmat Pölynhallintasuunnitelmat (purku ja työn toteutus) Huomioitava henkilösuojauksen erityisvaatimukset, kuten asbesti, PAH-yhdisteet, mikrobipöly, eläinten ja lintujen jätökset yms Paineistussuunitelma, (pölyn siirtymisen estäminen) Haitta-aineiden poistamissuunnitelma, (pohjana kuntotutkimus) Kosteudenhallintasuunnitelma, (työnaikainen) Tarvikkeiden varastointi ja yleinen järjestys, (kts. kohta 2.8) Laadunvalvontasuunnitelma, mallityöt, mittaukset, testaukset, dokumentointi Miten toimitaan jos suunnitelmat eivät pidä paikkaansa? Muut suunnitelmat Liitetieto RT

26 KOHO-KORJAUS, URAKKAOHJELMA RT Kohtaan 5 Laatu 5.2 YSE 11 Urakoitsijan laadunvarmistus PÄÄURAKOITSIJAN ROOLI KOHO- HANKKEESSA ON ERITTÄIN MERKITTÄVÄ. PÄÄURAKOITSIJAN ON OMAN TYÖNJOHDON JA TYÖVOIMAN LISÄKSI VALVOTTAVA MYÖS SIVU-URAKOITSIJOIDEN LAADUNVARMISTUSTA. TÄMÄ ON KIRJATTAVA TÄHÄN KOHTAAN JA MYÖS KÄYTÄVÄ VIELÄ TARKENTAVISSA URAKKANEUVOTTELUISSA LÄPI, JOTTA KAIKKI OSAPUOLET OVAT YMMÄRTÄNEET TEHTÄVÄKENTTÄNSÄ Pääurakoitsija tekee laadukkaan tuloksen. Jos pääurakoitsijalla ei ole siihen edellytyksiä ei sitä korjata hyvillä suunnitelmilla eikä valvonnalla! Liitetieto RT

27 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT KORJAUSKOHTEISSA HAVAITTUJA VIRHEITÄ , Pertti Heikkinen Rakenteiden kuntotutkija, insinööri AMK

28 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT KORJAUSKOHTEISSA HAVAITTUJA PUUTTEITA JA VIKOJA KOSTEUS- JA HOMEVAURIO ON KORJATTAVA NIIN, ETTEIVÄT VAURIOT ENÄÄ UUSIUDU, TAI KORJAUSTAVAT AIHEUTA UUSIA KOHO- VAURIOITA. MIKSI SITTEN KORJAUKSET EPÄONNISTUVAT? 28

29 KT Kuntotutkijan rooli KOHO- hankkeessa. Nykytilanne. Kuntotutkimus Hankesuunnittelu KOHO- Korjaus- / korjausurakointi Takuutarkastus Vaurio voi uusiutua ja rahat menee hukkaan!

30 KT Kuntotutkijan rooli KOHO- hankkeessa. Nykytilanne. Vähintään suunnittelussa mukana. Rakennushankkeessa mukana. Edellytykset onnistuneelle KOHOkorjaushankkeelle. Ihannetapaus. Kuntotutkimus Hankesuunnittelu KOHO- Korjaus / korjausurakointi Takuutarkastus

31 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT KORJAUSKOHTEISSA HAVAITTUJA PUUTTEITA JA VIKOJA Mitä puutteita on havaittu ja mitä virheitä on tehty? Vauriokohdasta / -rakennuksesta ei ole tehty kuntotutkimusta. Kuntotutkimus on tehty väärin tai liian ylimalkaisesti. Kuntotutkimusta ei ole huomioitu suunnittelussa. Suunnittelija ei (ymmärrä) osaa rakennusfysiikkaa! Suunnitelmissa esitetään detaljirakenteita liian vähän. Detaljija ei tarkastella rakennusfysikaalisesti. Rakennuttaja karsii liian kalliit ratkaisut. Hankeasiakirjat on tehty vaillinaisesti. Jos suunnitelmat ovat väärin, tulee sutta ja segundaa Valvojan- ja työnjohtajan KOHO- tuntemus puutteellista. Urakoitsija rakentaa suunnitelmien mukaan! Jne., lista on pitkä 31

32 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT KORJAUSKOHTEISSA HAVAITTUJA PUUTTEITA JA VIKOJA Korjauskohteiden huomioita, KOHO- korjattu koulu Kyseessä on juuri saneerattu koulurakennus (toteutunut kustannus n. 10 milj. euroa, tämän tyypin luokkia 5 kpl.). Luokkahuoneissa opettajat ja oppilaat oireilleet voimakkaasti ennen ja jälkeen KOHO- korjauksen. Kuva on erään luokkahuoneen lattiasta. Mitä yllä olevan kuvan perusteella voidaan päätellä? 32

33 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT KORJAUSKOHTEISSA HAVAITTUJA PUUTTEITA JA VIKOJA Korjauskohteiden huomioita, KOHO- korjattu koulu Luukku avattiin!. Luukku oli tiivistämätön ja lattiapäällyste vedetty vanhan asennuksen päälle. Ilmanvaihto tilassa alipaineinen (säädetty oikein), mutta luukun saumoista todettiin vuotoa kiinni asennossa. Kun luukku avattiin pöllähti sisään voimakas homeen haju! 33

34 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT KORJAUSKOHTEISSA HAVAITTUJA PUUTTEITA JA VIKOJA Korjauskohteiden huomioita, KOHO- korjattu koulu Lattian alla vanha, käytöstä poistettu lämpökanaali! Kanaalin pohjalla vettä ja runsaasti pölyä. Tutkimuksissa todettiin pölyssä myös asbestia. 34

35 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT KORJAUSKOHTEISSA HAVAITTUJA PUUTTEITA JA VIKOJA Korjauskohteiden huomioita, KOHO- korjattu koulu. Tutkittaessa tapausta, työmaan dokumenteista ei löytynyt mitään huomioita tai kommenteja kanaalin olemassa olosta? Miten rakennuttajan olisi pitänyt toimia hankesuunnittelussa? Mitä suunnittelijan olisi pitänyt huomioida? Mikä on valvojan rooli tällaisissa asioissa? Miten olisi työmaan vastaavan mestarin ja kohteen työnjohtajan pitänyt toimia? Vai pidetäänkö kansanomaisesti sanottuna turpa kiinni? (Kyselylista A, DIA 9.) Listaa kaavakkeeseen omat näkemyksesi, miten asian suhteen kunkin tahon olisi pitänyt toimia / suhtautua. 35

36 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN, TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT RAKENTEDEN RAKENNUSFYSIKAALINEN TOIMINTA Pertti Heikkinen Rakenteiden kuntotutkija, insinööri AMK

37 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN, TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT. KOHO- KORJAUSTYÖMAAN RAKENTEET Sokkelin sisäpuolinen lämpöeristäminen, lämpögrafiikkaa. US eriste US alapuu Betoni Lämpötila +-0 C Lämpötila n. +12 C Lämpötila -6 C Betoni Eriste Eriste Grafiikan Reunaehdot: Ulkona -10 C ja Sisällä +20 C 37

38 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN, TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT. KOHO- KORJAUSTYÖMAAN RAKENTEET 08 RAK maanvaraiset betonilattiat, joiden päällä eristetyt puulattiat Kosteuden liikkeitä rakenteessa Sisäilma % RH % RH % RH 100 % RH Lämpöeristeen alapinta homehtuu Koko eristekerros homehtuu 38

39 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN, TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT. KOHO- KORJAUSTYÖMAAN RAKENTEET Kapillaarisora Betoni Perusmaa Diffuusio / kapillaarinen kapillaarinen Kosteuden siirtyminen diffuusiolla alustäytöstä lattiabetoniin. Pinnoite yleensä kestää paikallaan % RH Polystyreenieriste Matto kupruilee 90 98% RH 100 % RH Diffuusio Diffuusio / 100 % RH Betonilattiassa tiivis pinnoite, kosteus tasaantuu betonilaatassa korkeaksi. 39

40 KOHO- KORJAUSTYÖMAAN VALVOJAT JA TYÖNJOHTAJAT TYÖMAAN JOHTAMINEN , Pertti Heikkinen Insinööritoimisto Savora Oy

41 KOHO- KORJAUS, RAKENNUTTAJAKONSULTIT, TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT. KOHO- KORJAUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS VALVOJA JA TYÖNJOHTAJA, työmaan perustaminen / aloituskokous Työmaan aloituskokouksessa käsiteltäviä asioita Päätetään työmaan viestintä. KOHO- korjauskohteissa viestinnän merkitys on erittäin tärkeä, koska korjataan kosteus- ja homevaurioita. Jos viestintää ei ole hoidettu oikein HOMEHUHUT leviävät hallitsemattomasti työmaa / käyttäjäympäristössä Päätettävä, kuka viestittää, milloin ja miten. Työmaan viestinnän hoitaa yksi henkilö, joka on pääsääntöisesti joko Rako tai tilaajan muu edustaja. Jos niin sovitaan niin työnjohtaja voi viestittää työvaiheiden etenemisestä käyttäjien / asukkaiden kanssa. 41

42 KOHO- KORJAUS, RAKENNUTTAJAKONSULTIT, TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT. KOHO- KORJAUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS VALVOJA JA TYONJOHTAJA, KOHO- korjauksen erityispiirteitä. Työnaikaisen ilmanvaihdon järjestäminen. Huomioitava rakennukseen jäävien ilmanvaihtokanavien puhtaudesta huolehtiminen. Rakennukseen omia hormistoja ei saa käyttää työnaikaiseen ilmanvaihtoon. Mitä tehdään jos suunnitelmat eivät pidä paikkaansa? Urakkohjelmasta löytyvät ne työmaata koskevat suunnitelmat mitä pääurakoitsijan on tehtävä KOHO- hankkeessa. Työtä ei saa jatkaa ennekuin suunnitelmapuutteet on korjattu. Tämä on ehdoton edellytys KOHO- korjauksen onnistumiselle. 42

43 KOHO- KORJAUS, RAKENNUTTAJAKONSULTIT, TYÖNJOHTAJAT JA VALVOJAT. KOHO- KORJAUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS VALVOJA JA TYONJOHTAJA, KOHO- korjauksen erityispiirteitä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota rakenteiden / rakennusten sääsuojaukseen ja yleensä veden käyttöön rakennustyön aikana. Suunnittelijoiden pitää määritellä korjaustyössä käytettävien betonilaatujen vesisisältö. (Notkistetut betonit). Pääurakoitsijan on huomioitava betonointityöt kokonaisaikataulussa niin, että riittävät kuivumisajat toteutuvat. Työnaikaset kosteusmittaukset tehdään suunnittelijan määrittämien ohjelman mukaan. Valvoja huolehtii yhdessä työnjohdon kanssa mittausten toteutuksesta. Mittaustulokset on esitettävä ennen pinnoituksien asentamista valvojalle tai tilaajan edustajalle. 43

44 KOHO- korjaustyöman valvojat ja työnjohtajat Harjoitustyö Sisältöä - riskirakenteita - kosteus- ja homevaurioita - osastointeja - pölysuojauksia - uusia betonirakenteita - suunnitelmapuutteita - haitta-aineita - rakennusaikataulun laadintaa - jne

45 Asumisterveysasetus 2015 Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

46 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan terveydensuojelu-lain (763/1994) nojalla tehtävään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Muista kuin tässä asetuksessa mainituista altisteista aiheutuvaa terveyshaittaa on arvioitava tapauskohtaisen riskin perusteella. Terveydensuojelulaki on voimassa myös muissa tiloissa, mutta asetuksen toimenpiderajoja voidaan soveltaa suoraan vain asuntojen ja muiden oleskelutilojen olosuhteiden arviointiin.

47 21 Ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimukset RTA Sisäilma-asiantuntija Kosteusvaurion kuntotutkija Opinnäytetyö Sisäympäristö ja terveysvaikutukset Ilmanvaihto- ja ilmastointi Rakennusfysiikka ja kuntotutkimusmenetelmät Voi toimia yksin Yhteistyössä

48 KOHO- korjaustyöman valvojat ja työnjohtajat Lisäyksiä luentoihin, (työn alla) Mittaukset ja testaukset sekä niiden dokumentointi Rakenteiden tiivistäminen, kotelointi Käytännön rakennusfysiikkaa lisää Korjausmallit! Korjaustyön jälkiseuranta, takuutestaukset Yms

49 KOHO- korjaustyöman valvojat ja työnjohtajat

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Sisällysluettelo Saate... 3 Puurakenteinen väliseinä eristämättömän väliseinän päällä... 4-10 Valesokkeli...

Lisätiedot

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Ympäristöhallinnon kuvapankki. TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Lokakuu 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin kaupunki, Kosteus- ja hometalkoot, Senaatti-kiinteistöt,

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioituneen omakotitalon korjaussuunnitelma

Kosteus- ja homevaurioituneen omakotitalon korjaussuunnitelma Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Veera Rantakytö Opinnäytetyö Kosteus- ja homevaurioituneen omakotitalon korjaussuunnitelma Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere

Lisätiedot

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Tiina Kolari Opinnäytetyö 30.5.2012 Kuopiossa Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka 2012 Tero Iivonen RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Salon kaupungintalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2. Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.2013 Sisäilmaongelmien tutkiminen mitkä tutkimukset ovat tarpeellisia?

Lisätiedot

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Jarmo Hulkko Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Esimerkkikohde Keltinmäen koulun peruskorjaus, vaihe 1 Aducate Reports and Books 5/2010 Aducate Centre for Training and

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Nykytilanne Rakennuskannassa korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa (Roti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola 23.4.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola 23.4.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola 23.4.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ASUNNON JA MUUN OLESKELUTI- LAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA SEKÄ ULKOPUOLISTEN

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Kosteus- ja homeongelmat määrä ja merkitys syyt tutkiminen korjausfilosofia työkaluja 2 2.10.2014 Määrä ja merkitys Nykytilanne

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari (AMK) 2014 Teemu Saarinen OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennusalan

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen

Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen Tommi Riippa Korjausneuvoja, rakennusterveysasiantuntija Hengitysliiton ja Allergia- ja Astmaliiton yhteiset korjausneuvontapalvelut Hengitysliitto Heli ry www.heli.fi

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ:

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ: Suomen LVI-liitto The Finnish Association of HVAC societies YHTEISTYÖSSÄ: LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Sisällys ESIPUHE... v JOHDANTO... 1 KÄSITTEITÄ

Lisätiedot

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma PS PRO 2014 Tutkielma Henna Ehramaa Suomen Talokeskus Oy Helsinki 26.8.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot