HEIKI{ILÄ & CO. 2. Havainnot ongelmista ja niiden syistä 2.1 Betanilattian ja halvin halkeilu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEIKI{ILÄ & CO. 2. Havainnot ongelmista ja niiden syistä 2.1 Betanilattian ja halvin halkeilu"

Transkriptio

1 AS IANAJ OTOIMISTO HEIKI{ILÄ & CO Diaarinro. 07 LOIMAAN KAUPUNKI Päattäjä pvm. Diaarimerk. j () I 03, 0:\ r lj Päiväys J(). t. o?(j /~ LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus Tekninen johtaja Jaana Koota Loimijoentie Alastaro ASIA Virheet ja vastuut Vesihovin saneerausurakassa 1. Yleistä YIT-Rakennus Oy (jäljempänä "YIT") on toiminut Loimaan kaupungin uimahallin (jäljempänä "Vesihovi") vuonna 2001 valmistuneiden peruskorjaus- ja laajennustöiden pääurakoitsijana. Vastaanottotarkastus kohteessa on pidetty ja takuutarkastus Valmistumisestaan lukien kohteessa on ilmennyt lukuisa määrä erilaisia mm. laatoituksiin, laattasaumoihin sekä betonirakenteiden halkeiluun liittyviä ongelmia. Ensimmäiset laattojen ja laattasaumojen halkeiluun ja irtoiluun liittyvät korjaukset on tehty jo urakan takuuaikana. Ongelmien syitä on selvitetty useissa tarkastuksissa, joiden pääkohdat on poimittu nyt käsillä olevaan selvitykseen. Kyseessä ei ole tyhjentävä esitys Vesi hovissa ilmenneistä virheistä, vaan asiassa on keskitytty ongelmiin, joiden on katsottu olevan yhteydessä vuonna 2013 tietoon saatuihin perustavanlaatuisiin virheisiin ja laiminlyönteihin YIT Rakennus Oy:n urakkasuorituksessa. 2. Havainnot ongelmista ja niiden syistä 2.1 Betanilattian ja halvin halkeilu Takuuajan päättymisen jälkeen Vesihovin maanvaraisessa betonilattiassa ja hoivissa on todettu halkeilua. YIT on kiistänyt vastuunsa ja väittänyt halkeilun olevan seurausta kesäseisokista ja tähän liittyvästä uimahallin olosuhteiden vaihtelusta. Halkeamia on yritetty korjata epoksihartsilla vuonna Korjauksista huolimatta halkeamat ovat jatkaneet laajenemistaan ja rakenteisiin on ilmestynyt jopa uusia halkeamia. 1 Asianajotoimisto H e ikkil ä & Co Oy. Ko tipaikka: Turku, V-tu n n us Linnankatu 11 b, Turku, FINLAND. Puh , fax (02) fi.etunimi.s uku

2 Betonin halkeilun syitä on selvitetty Tampereen teknillisen yliopiston suorittamassa tutkimuksessa 1. Tutkimuksessa todettiin, että laatan ja holvin halkeilu ei selittynyt tavanomaisella kuormitusrasituksella, vaan kyse oli betonin kuivumiskutistuman aiheuttamista ongelmista. Halkeamien todettiin vaativan korjausta. Tutkimustulosten selvittyä halkeamista on reklamoitu YIT:lle. YIT on kuitenkin työpäällikkö Juha Saarelaisen antamassa vastineessa kiistänyt vastuunsa halkeilusta takuuajan päättymiseen vedoten ja todeten samalla lattian ja holvin toteutuksen olevan suunnitelmien mukainen. Tämän jälkeen kaupunki on tilannut laatoituksen saumauksen sekä betoniholvin injektoinnin YIT:ltä Betonirakenteiden halkeamia on korjattu myös vuonna 2012 sen jälkeen kun veden oli todettu tihkuvan allastilan lattialta rakenteen läpi alapuoliseen huoltokäytävään. 2.2 Pukuhuoneen lattialaattojen irtoaminen Marraskuun alussa 2006 lattialaattojen on puolestaan todettu irtoilevan kiinnitysalustastaan naisten pukuhuoneessa. YIT on suorittanut korjaukset antamaansa tarjoukseen perustuen. Jokseenkin samaan aikaan eli myös uimahallin allastilan lattian saumoissa on havaittu halkeilua. Ongelma esiintyi erityisesti kantavien pilareiden kohdalla. Halkeamista on reklamoitu YIT:lle YIT:n työpäällikkö Juha Saarelainen on kiistänyt YIT:n vastuun halkeilusta takuuajan päättymiseen vedoten. Tämän jälkeenkin pukuhuone-jsaunatiloissa on jouduttu tekemään korjauksia kopolaattojen vuoksi ainakin naisten pukuhuoneen saunatiloissa (2008) ja wctiloissa (2010) sekä miesten puolen saunatiloissa (2010). 2.3 Monitoimialtaan ja ison altaan laattojen irtoaminen Monitoimialtaassa on tehty laattojen irtoamisen vuoksi paikkakorjauksia keväällä Saman vuoden 2011 syys-lokakuussa myös Vesihovin isossa altaassa on havaittu laattojen irtoilua. Laattojen irtoamissyytä on ensi vaiheessa pyritty selvittämään vesieristeen toimittajan Mapei Ab:n kanssa. Kohdekäynnin yhteydessä Mapei Ab:n edustaja totesi lähes kaikkien ison altaan pohjalaattojen olevan irti. 1 Tutkimusseloste N:o 1418/ , Tampereen teknillinen yliopisto 2

3 Ongelman syyksi arvioitiin altaan pohjasuuttimien virheellinen toteutus sekä liian lyhyeksi jäänyt betonin kuivumisaika 2. Laattojen irtoamisen syiden selvittämistä on jatkettu dipl.ins, HTI Matti Rytön suorittamassa tavarantarkastuksessa Tarkastuskertomuksen 3 mukaan laattojen irtoamiseen vaikutti mm. betonivalun kosteuden/kuivumisen seurannan laiminlyönti sekä laatoitustyön virheet. Asiaa selvitettäessä YIT:n taholta ei ole pystytty vahvistamaan, että kosteusmittauksia olisi lainkaan tehty. Ison altaan korjaustöistä on laadittu korjaussuunnitelma 4 Narmaplan Oy:n toimesta. Korjaus on käsittänyt mm. vanhan vesieristeen ja laattojen poiston, allasrakenteiden betonin kuivaamisen sekä altaan vesieristämisen ja uudelleen laatoittamisen näihin liittyvine oheistöineen. Kyse on ollut huomattavan laajoista korjauksista, jotka ovat aiheuttaneet käytännössä noin 9 kuukauden katkoksen hallin toimintaan. Ison altaan osalta pelkät korjauskustannukset ovat toistaiseksi ,49 euroa (Alv 0). Kaikkiaan YIT:n saneeraaman Vesihovin vaatimista korjauksista on aiheutunut jo tähän mennessä yli euron (alv 0)5 ylimääräiset kustannukset. 2.4 Tiedossa olevat korjaustarpeet ja ongelmien syyt Useista pienemmistä ja vuosien kuluessa tehdyistä isommista korjauksista huolimatta Vesihovissa on edelleen korjausta vaativia ongelmia. Korjaustarpeita ja niiden syitä on selvitetty Vahanen Oy:n toimesta vuonna Toimeksianto on käsittänyt Vesi hovin allastilojen, pesu- ja pukuhuonetilojen sekä altaiden laatoitusten ja betonirakenteiden yleistä kuntoa ja toimivuutta koskevan tarkastelun. Tutkimushavaintojen pohjalta laaditussa raportissa 6 altaiden ja allastilojen sekä puku- ja pesutilojen laatoituksissa on todettu edelleen paljon kopoa, laattoja on todettu olevan irti ja rikki, kiinnityslaastin on todettu rapautuneen paikoin hiekaksi ja laattojen tartunnan jääneen riittämättömäksi. Ongelmien on todettu johtuvan elastisten saumojen puuttumisesta, laatoitustyön virheistä sekä suunnitelmista poikkeavan betonin käyttämisestä. Tutkimuksissa betoniin on todettu lisätyn vettä ja sementtipastaa vastoin suunnitelmia. Näin betonin pumpattavuus on parantunut ja samalla on saatu säästöä työajoissa. Muutoksista johtuen kuitenkin myös betonin 2 Reklamaatioraportti , Mapei Ab 3 Tavarantarkastuskertomus 05/01/2013, HTI Matti Rytö 4 Ison altaan korjaustyöselitys , Narmaplan Oy 5 Erittely kustannuksista 6 Kuntotutkimusraportti , Vahanen Oy 3

4 kutistumataipumus on muodostunut poikkeuksellisen suureksi ja kuivumisaika on pidentynyt. Ulkoaltaassa on lisäksi todettu käytetyn suojahuokoistamatonta eli ei-pakkasenkestävää betonia. Vesi hovin lattia- ja allaslaatoitusten vaatimista korjauksista on laadittu korjaustyöselostus 7 Vahanen Oy:n toimesta. Korjauksia koskevan kustannuslaskelman mukaan ongelmien poistamisesta tulee aiheutumaan arviolta vielä noin euran (Alv 0) kustannukset Yhteenveto ongelmien syistä ja urakoitsijan vastuu 3.1 Urakoitsijan sopimusrikkomus Vesihovissa saneeraustyön valmistumisesta lukien ilmenneet ongelmat ja näiden syistä tehdyt tarkastushavainnot ovat pääsääntöisesti liittyneet kuivumiskutistumaan ja epäilyihin eri työvaiheiden välillä riittämättömäksi jääneestä kuivumisajasta. Vuonna 2013 Vahanen Oy:n tutkimuksissa saatujen tietojen perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että edellä mainitut ongelmat ja korjaustarpeet sekä näistä syntyneet ylimääräiset kustannukset ovat seurausta ainakin pääosaltaan YIT:n puolella tapahtuneista laiminlyönneistä. Näistä keskeisimpänä voidaan pitää suunnitelmien mukaisesta betonilaadusta poikkeamista, jonka seurannaisvaikutusten korjaamisesta myös pääosa jo syntyneistä kustannuksista ja vielä toteuttamatta olevista korjaustarpeista on syntynyt. Lisäksi laatoitustyön virheet ovat olennaisessa osassa asiassa. Väärä betonilaatu muodostaa jo sellaisenaan vakavan virheen YIT:n sopimuksen mukaisen suorituksen täyttämisessä. Lisäksi on käynyt ilmi, että laadun muutos on ilmeisesti perustunut YIT:n ja betonitoimittajan kahdenkeskisiin neuvotteluihin,9 joiden pohjalta suunnitelmista on tietoisesti päätetty poiketa. YIT on hyötynyt muutoksesta betonin helpomman pumpattavuuden ja työaikasäästön muodossa. Ammattimaisen rakentamistoiminnan harjoittajana YIT:n on kuitenkin täytynyt myös ymmärtää suunnitelmista poikkeamisen merkitys ja vaikutukset sekä mahdolliset riskit. Tästä huolimatta YIT on sivuuttanut sopimuskumppaninsa edut ja kategorisesti kiistänyt reklamaatiot väittäen toteutuksen vastaavan suunnitelmia. 7 Korjaustyöselostus , Vahanen Oy 8 Määräluettelo/kustannuslaskelma , Vahanen Oy 9 Neuvottelumuistio , YIT-Rakennus Oy - Lohja Rudus Oy 4

5 Käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen pohjalta voidaan todeta, että kyse ei ole lojaalin sopimuskumppanin toiminnasta, vaan lähinnä törkeän luontoisesta sopimusvelvoitteiden rikkomisesta, mikäli saadut tapahtumatiedot pitävät paikkansa. 3.2 Ongelmat urakoitsijan vastuun toteuttamisessa ja mahdolliset jatkotoimet Edellä käsiteltyjen ongelmien todellinen laajuus ja vakavuus sekä niiden taustalla olevat seikat ovat tulleet ilmi vasta sen jälkeen kun ison altaan pohjalaatoitusten irtoamisen syitä on päästy tutkimaan kesällä ja syksyllä Urakkaan sovellettavien YSE1998 ehtojen mukainen 10 vuoden vastuuaika on tässä vaiheessa valitettavasti jo kulunut umpeen, eikä oikea-aikainen reklamointi ole ollut enää mahdollista. Vastuuajan päättymisestä ja vanhenemissäännöksistä johtuen urakoitsijan juridinen ja YSE 1998 ehtojen mukainen vastuu ei ole enää toteutettavissa. Koska esille tulleet epäkohdat eivät välttämättä vastaa sitä käsitystä, jonka YIT Rakennus Oy haluaa toiminnastaan sopimuskumppaneilleen ja potentiaalisille asiakkailleen antaa, voisi asiassa vielä kuitenkin harkinnan mukaan lähestyä YIT Rakennus Oy:n johtoa, esim. toimitusjohtaja Kari Kauniskangasta. Yhteydenotolla voidaan pyrkiä varmistamaan, että asian taustat, ylimääräisten kustannusten suuruus ja laiminlyöntien merkitys Vesihoville/Loimaan kaupungille tiedostetaan myös YIT-Rakennus Oy:n ylemmässä johdossa. Urakoitsija voi vielä tämän jälkeen harkita, onko se vastuuajan päättymisestä huolimatta valmis keskustelemaan jonkinlaisesta mallista, jolla sopimusrikkomuksen taloudellisia seurauksia jaetaan osapuolten kesken vai annetaanko yhtiön toiminnasta Vesihovin saneerauksen yhteydessä jäädä elämään tällä hetkellä vallalla oleva käsitys. Turussa 29. päivänä heinäkuuta 2014 Jaska Ikäheimonen asianajaja, varatuomari, Paimio 5

6 LIITIEET 1) Tutkimusseloste N:o 1418/ , Tampereen teknillinen yliopisto 2) Reklamaatioraportti , Mapei Ab käännäksineen 3) Tavarantarkastuskertomus 05/01/2013, HTI Matti Rytö 4) Ison altaan korjaustyöselitys , Narmaplan Oy 5) Erittely kustannuksista, Loimaan kaupunki 6) Kuntotutkimusraportti , Vahanen Oy 7) Korjaustyöselostus , Vahanen Oy 8) Kustannuslaskelma , Vahanen Oy 9) Neuvottelumuistio , YIT-Rakennus Oy - Lohja Rudus Oy 6

7 a TAMPEREEN TEKNILLINEN YliOPISTO ~ Talonrakennustekniikka TUTKIMUSSELOSTUS N:o loimaan UIMAHALLI VESIHOVI: MAANVARAISEN BETONllATTIAN JA -HOlVIN HAlKEllU Tampere 2005

8 2 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Tulkimusselostus N:o Tutkimusselostus N:o 1419 loimaan UIMAHALLI VESIHOVI: MAANVARAISEN BETONILATTIAN JA -HOlVIN HAlKEllU Tilaaja Loimaan Uimahalli Oy Tarja Lähdemäki Kuusitie Loimaa Viite Kirjallinen tilaus I Loimaan Uimahalli Oy I Tarja Lähdemäki Tehtävä Maanvaraisen betonilattian ja -holvin halkeamien syiden selvittäminen. Kenttätutkimus päivämäärä Tutkijat tekn. lis. Jukka Lahdensivu diplins. Jari Hietala Tampereen teknillinen yliopisto Talonrakennustekniikka PL Tampere Puhelin (03) Faksi (03) Lausunnon jakelu Loimaan Uimahalli Oy TTY I Talonrakennustekniikan arkisto Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleilie Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

9 3 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennuslekniikka Tutkimusselostus N:o loimaan UIMAHALLI VESIHOVI: MAANVARAISEN BETONILATTIAN JA -HOlVIN HAlKEllU SISÄLL YSLUETTELO 1 JOHDANTO yleistä KOHTEEN TUNNISTETIEDOT TUTKIMUKSEN RAJAUS JA LUOTETTAVUUS ASIAKIRJO..IEN TARKASTELU KOHTEESSA SUORITETUT TUTKIMUKSET YLEISTÄ KENTTÄTUTKIMUKSISTA KENTTÄMITTAUKSET SILMÄMÄÄRÄISET HAVAINNOT NÄYTTEENOTTO LABORATORIOTUTKIMUKSET BETONIHOLVIN LASKENNALLINEN TARKASTELU PÄÄTELMÄT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

10 4 (13) TAMPEREEN TEKNilliNEN YliOPISTO Tutkimusselostus Talonrakennustekniikka No loimaan UIMAHALLI VESIHOVI: MAANVARAISEN BETONllATTIAN JA -HOlVIN HAlKEllU 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä Loimaan uimahalli Vesihovin allasosasto on kauttaaltaan rakennettu uudelleen. Uusimistyö valmistui vuonna Rakennuksen paikallavaletussa betonivälipohjassa sekä maanalaisen kellaritilan maanvaraisessa betonilaatassa on havaittu halkeilua rakennuksen valmistumisen jälkeen. Maanvaraisen lattian halkeamia on yritetty paikata vuonna 2004 epoksihartsilla. Halkeamia on tämän jälkeen kuitenkin tullut lisää sekä jo paikatut halkeamat ovat pidentyneet sekä halkeamien leveys edelleen kasvanut. Paikallaveletussa betonivälipohjassa esiintyy harvakseltaan leveitä hallin pituussuuntaisia halkeamia. Useasta halkeamasta on tullut vettä läpi. 1.2 Kohteen tunnistetiedot Loimaan Uimahalli Oy Vesihovi, Kuusitie 1, Loimaa. 1.3 Tutkimuksen rajaus ja luotettavuus Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kohderakennuksen maanvaraista betonilattiaa sekä paikallavalettua betoniholvia silmämääräisesti, kenttämittauksin sekä maanvaraisen lattian osalta laboratoriokokein. Tutkimustulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä, eikä niistä voida tehdä laajempia yleistyksiä muiden rakenteiden kunnosta ja korjaustarpeesta tutkimuksen suppeuden vuoksi. Tutkimuksessa ei käsitellä kohderakennusten muiden rakenteiden tai teknisten järjestelmien kuntoa. Tutkimus ei myöskään sisällä mahdollisesti suoritettavien korjaustoimenpiteiden suunnittelua, ohjausta tai valvontaa. Tutkimus tehtiin otantana, jossa havaintoja ja mittauksia tehtiin kustannusten säästämiseksi vain tietyistä lattian osista ja tietyistä pisteistä. Vain silmämääräisiä havaintoja tehtiin laajasti rakenteiden pinnoilta. Tutkimustulosten luotettavuus riippuu mm. siitä, miten edustavasti mittauspisteet on valittu ja miten laajoja otoksia on käytetty. Otantatutkimukseen yleisesti käytettävillä havaintomäärillä sisältyy aina jonkin verran epävarmuutta. 2 ASIAKIRJOJEN TARKASTELU Tutkijoiden käytössä oli kohteen rakennepiirustukset, jotka on laadittu Narmaplan Oy:n toimesta. Rakennepiirustusten mukaan: Maanvarainen betonilattia: - maanvaraisen betonilaatan paksuutta ei ole määritelty. <......" - laatassa on keskeinen raudoitus 8-200, raudoitteen laatu B 500 K - betonin laatua ei ole määritelty.. ] l' - laatan alla 50 mm Finnfoam kauttaaltaan Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

11 5 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Tutkimusselostus N: eristeen alla tiivistetty salaojasorakerros ~ 200 mm, josta yhteys salaojiin - lattian luokka B-3-30 (BY 45). Paikallavalettu betoniholvi: - kantavan laatan paksuus on pääosin 150 mm, monitoimialtaan edessä laatan paksuus on 200 mm - holvin alapinnassa on 50 mm:n tasoero laatan paksuuden vaihtuessa - betoni on K30-2, max. raekoko 32 mm - alapinnan perusterästys on TW 10 k300 molempiin suuntiin, tämän lisäksi lisäterästyksenä TW 10 k300 tai TW 12 k300 tarvittavissa kohdin - yläpinnan terästyksenä tukialueilla on TW 12 k teräslaatu on A 500 HW, terästen suojapeite on vähintään 25 mm - laatan yläpinnassa on mm kallistusvalu, luokka A-x-30 (BY 45) - vedeneristeenä on 1-kertainen Mapelastic (Mapei) - klinkkerilaattojen kiinnityslaasti on Laattaflex (Mapei). 3 KOHTEESSA SUORITETUT TUTKIMUKSET 3.1 Yleistä kenttätutkimuksista Kohteessa suoritettiin TIY:n talonrakennustekniikan laboratorion toimesta kenttätut kimuksia Kenttätutkimusten yhteydessi:! suoritettiin: - rakenteiden yleiskatselmus - lattiassa ja hoivissa olevien halkeamien kartoitusta - halkeamaleveyksien mittaamista - näytteenottoa laboratoriokokeita varten. 3.2 Kenttämittaukset Halkeamamäärää ja halkeamaleveyksiä mitattiin sekä maanvaraisesta lattiasta että holvin alapinnasta. Mittaukset tehtiin altaiden ja vanhan osan väliseltä laajemmalta yhtenäiseltä alueelta. Maanvarainen betonilattia: Halkeamamäärää ja -Ieveyksiä mitattiin satunnaisesti valituilta 6:lta mittalinjalta. Halkeamia esiintyi 5 metrin mitan matkalla 1-6 kpl. Halkeamavälit vaihtelivat väli"ä mm, k.a mm. Halkeamaleveydet vaihtelivat väli"ä 0,3-1,5 mm. Paikallavaletun betoniholvin alapinta: Halkeamamäärää ja -Ieveyksiä mitattiin satunnaisesti valituilta 6:lta mittalinjalta. Halkeamia esiintyi 5 metrin mitan matkalla 2-8 kpl. Halkeamavälit vaihtelivat väli"ä mm, k.a. 800 mm. Halkeamaleveydet vaihtelivat väli"ä 0,2-1,8 mm. 3.3 Silmämääräiset havainnot Maanvarainen betonilattia: Maanvarainen laatta on valettu muutamassa suuressa kentässä. Laattaa ei ole irro tettu pilareiden eikä pääaltaan kohdalla kantavista pystyrakenteista. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tulkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

12 6 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YliOPISTO Talonrakennustekniikka Tutkimusselostus N:o Silmämääräisen tarkastelun perusteella lattiassa esiintyy runsaasti harvassa olevia pitkiä ja leveitä halkeamia. Halkeamia esiintyy epämääräisesti kaikkiin suuntiin koko laatan alueella. Kaikkien kantavien pystyrakenteiden ja kaivojen nurkista lähtee viistosti halkeamia. Monitoimiallas ja siihen liittyvä korotus on erotettu muusta lattiasta liikuntasaumalla. Sauman yläpinnassa on elastinen kittaus. Ulkoseinien viereen on tullut selvä rako, luokkaa 5-10 mm. Henkilökunnan mukaan rako on edelleen kasvanut. Lattian halkeamia on henkilökunnan mukaan injektoitu noin vuosi sitten. Tämän jälkeen lattiaan on tullut lisää uusia halkeamia. Paikallavaletun betoniholvin alapinta: Halkeilua esiintyi laatan alapinnassa pääasiassa hallin pituussuuntaisesti sekä poikkisuuntaisesti. Pituussuuntaiset halkeamat olivat tyypillisesti harvassa (väli mm) ja huomattavasti leveämpiä (Ieveydet välillä 0,5-1,8 mm) kuin poikkisuuntaiset halkeamat (0,2-0,4 mm). Levein halkeama on laatan paksuuden vaihdoskohdassa (1,8 mm). Suurimmassa osassa leveistä hallin pituussuuntaisista halkeamista oli tullut vesivuotoja, joka näkyy halkeaman ympäristössä olevana kalkkihärmeenä. Suurimmat vuodot ovat pikkualtaan pilarin ja laatan liitoksen kohdalta. Hoivissa ei havaittu työsaumoja tarkastellulla alueella. 3.4 Näytteenotto Maanvaraisesta betonilattiasta otettiin yhteensä 4 kpl 050 mm poranäytteitä seuraavasti: VH 1: Pilarivälistä pääaltaan ja monitoimialtaan puolivälistä avoimen uuden leveän halkeaman kohdalta. Näytteessä halkeama koko laatan läpi, teräs keskellä halkeaman suuntaisesti. VH 2: Saman halkeaman injektoidulta osalta. Halkeama ulottuu teräkseen saakka, injektointi ei ole tunkeutunut pintaa syvemmälle. VH 3: Pää altaan puolivälistä pilarin nurkasta lähtevän injektoidun halkeaman kohdalta. Näyte kokonaan halki, ei teräksiä. Injektointiaine täyttää halkeaman alaosan puoliväliin saakka sekä noin 8 mm yläpäästä, välissä on tyhjää. VH 4: Saman pilarin toisesta nurkasta avoimen halkeaman kohdalta. Näyte kokonaan halki, ei teräksiä. Porausrei'istä havaittiin, että maanvaraisen betonilaatan alla on 50 Finnfoam-eriste ja sen alla karkean salaojasorastus. Paikallavaletun betoniholvin alapinnasta otettiin näytteitä halkeamien kohdilta betonin sisältämän kloridin määritystä varten yhteensä 10 kpl. Näytteet porattiin 0-5 mm sekä 5-15 mm syvyydeltä. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan lutkiluille koekappaleilie Tutkimusselos1uksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL600 Faksi (03) TAMPERE

13 7 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennuslekniikka Tutkimusselostus N: LABORATORIOTUTKIMUKSET Betoninäytteistä mitattiin laboratoriossa taulukon 1 mukaiset suureet. Betonin sisältämät kloridipitoisuudet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 1. Näytteistä mitatut suureet. koekpl pituus [mm] halkeaman keskim. epoksin tunkeutuma leveys ulottuma [mm] [mm] [mm] teräkset Ql [mm] ulottuma [mm] maks. raekoko [mm] VH 1 115,0 2,8 115,0-8 50, VH 2 103,7 4,5 63, , VH3 113,1 5,3 113, VH 4 146,1 0,6 146, Taulukko 2. Näytteistä mitatut betonin kloridipitoisuudet. näytteen tunnus CI pitoisuus [p-% betonin painosta] VH C11, ,02 VH C11, ,00 VH C12, ,01 VH C12, ,00 VH C13, ,02 VH C13, ,01 VH C14, ,01 VH C14, ,00 VH CI 5, ,02 VH C15, ,02 tiivist. (1-5) => Näytteissä olevat halkeamat ulottuvat terästen yläpintaan saakka tai kokonaan näytteen läpi, mikäli näytteessä ei ole ollut terästä estämässä halkeilua. Näytteissä olevat halkeamaleveydet ovat huomattavan suuria, mikä on seurausta melko suuresta halkeamavälistä. Laatan raudoitusverkko sijaitsee laatan keskialueella. Epoksin tunkeutuminen halkeamiin on epätasaista. Toisessa näytteessä epoksi on täyttänyt vain halkeaman yläosan ja loppu halkeama on jäänyt tyhjäksi. Toisessa näytteessä epoksia on myös näytteen pohjasta puoliväliin saakka, mutta väli on tyhjää. Paikallavaluholvin betonissa on pieniä kloridimääriä (0,01-0,02 p-%) laatan alapinnassa. Kyseiset kloridimäärät eivät yleensä aiheuta raudoitteiden korroosiota normaalisti betonin peittämissä raudoitteissa, rajana pidetään yleisesti 0,05 p-% klorideja betonin painosta. Tässä tapauksessa kloridit ovat peräisin yläpuolisen allastilan kautta laatan halkeamiin tulevista vuotovesistä. Halkeamien kohdilla betoniteräksillä ei ole ollenkaan alkalista korroosiosuojaa, joten terästen korroosion välttämiseksi halkeamat on paikattava ja laatan vesivuodot estettävä. Uimahallin sisäilmastossa kloridikorroosio on nopeaa. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille T utkimusselostu ksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

14 8 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennuslekniikka Tutkimusselostus N:o BETONIHOLVIN LASKENNALLINEN TARKASTELU Laskenta tehtiin DIANA 9.1 elementtimenetelmäohjelmistolla (WW'N.tnodiana.com), joka on tarkoitettu betonirakenteiden analysointiin. Välipohjan laatta mallinnettiin 8-solmuisilla kuorielementeillä (CQ40S) ja elementteihin valittiin 2 x 2 x 7 pisteen integrointi (7 integrointipistettä laatan paksuussuunnassa). Setonin ja teräksen materiaaliarvot on esitetty seuraavassa. Kaikki arvot ovat ominaisarvoja, joilla laskenta on suoritettu. Betoni Teräs puristuslujuus 21 MPa myötölujuus 500 MPa vetolujuus 3 MPa E s MPa E c MPa v 0,15 Käytetty materiaalimalli ottaa huomioon betonin halkeilun. Setoni halkeilee, kun päävetojännitys ylittää edellä mainitun vetolujuuden arvon. Haljenneella betonilla on laskennassa pieni veto kestävyys vielä halkeilun jälkeen, koska näin malli käyttäytyy stabiilimmin ja laskenta voidaan ajaa loppuun asti. Holvia kuormitettiin vain niiden omalla painolla eli 5,63 kn/m mm:n laatan osalle ja 6,5 kn/m mm:n laatan osalle. Kuorman arvoihin sisältyvät laattojen pintarakenteiden paino (- 1,5 kn/m 2 ). Hyötykuorma jätettiin laskennasta pois, koska se muodostuu vain henkilökuormista ja sen osuus kokonaiskuormasta on pieni. Mallin geometria, elementtiverkko ja tuenta esitetään kuvassa 1. Alue on valittu tutkimuskohteen mukaiseksi. z 'f ". Y!::.I x Kuva 1. Mallin geometria. tuenta ja elementtiverkko. Sinisessä osassa laatan paksuus 150 mm ja vihreässä osassa 200 mm. Punaiset viivat näyttävät laatan reunaosien ja pilareiden tuennan. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tulkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

15 9 (13) TAMPEREEN TEKNilliNEN YliOPISTO Tutkimusselostus Talonrakennustekniikka N:o Laskennassa laatan raudoituksena oli vain perusterästys 262 mm 2 /m sekä alapinnassa että yläpinnassa. Raudoituksen etäisyys laatan alapinnasta oli 25 mm ja yläpinnan raudoitus oli 25 mm:n etäisyydellä yläpinnasta. Raudoitus oli samanlainen sekä x- että y-suunnassa. Laatan taipumakuvaaja esitetään kuvassa 2. Laatan taipuman maksimiarvo 200 mm paksun laatan keskiosassa suuruudeltaan 2,0 mm. x L _ _ _ Kuva 2. Betoniholvin taipuma laatan omasta painosta. Kuvassa 3 esitetään laatan raudoituksen jännityksiä ylä- ja alapinnassa. Suurimmat alapinnan raudoituksen jännitykset ovat taipuman maksimikohdassa suuruudeltaan 16 MPa. Yläpinnassa suurimmat raudoituksen jännitykset ovat pilareiden kohdalla sekä laatan jatkuvalla osalla. Suurin yläpinnan vetojännitys on 148 MPa. Kuvassa 4 esitetään laatan halkeilukartat alapinnasta ja yläpinnasta. Kuvassa olevien halkeamien suuruus ilmoitetaan halkeamavenymänä, joka tarkoittaa yhden elementin sisään jäävien halkeamien yhteenlaskettua leveyttä jaettuna elementin pituudella (yksikkö mm/mm). Suurimmat alapinnan halkeamavenymät olivat 0,13 %0 ja yläpinnassa 0,67 %0. Alapinnassa halkeilua esiintyy vain paksun laatan keskikohdalla ja laatan jatkuvalla reunalla. Paksun laatan keski kohdassa halkemavenymän maksimiarvo on 0,03 %0. Jos oletetaan, että siinä on vain yksi halkeama yhdessä elementissä (sivumitta 600 mm), niin silloin halkeaman leveys olisi 0,03e-3 x 600 mm = 0,02 mm. Maksimihalkeilun kohdassa laatan jatkuvalla reunalla halkeaman leveys olisi 0, 13e-3 x 600 mm =0,08 mm. Toisin sanoen laatan oman painon kuormituksesta laattaan ei synny kuin muutamia halkeamia ja nekin ovat erittäin pieniä. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan lutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

16 10 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN Talonrakennustekniikka YLIOPISTO Tutkimusselostus N:o ' _ I Kuva 4. Laatan alaptnnan (yläkuva) Ja yläpinnan (alakuva) halkellukartal Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

17 11 (13) TAMPEREEN TEKNilLINEN YliOPISTO T alonrakennustekniikk a Tutkimusselostus N:o Laskennallisen tarkastelun mukaan laatan oman painon ja pintarakenteiden aiheuttama kuormitus ei aiheuta laatan alapintaan halkeilua juuri ollenkaan. Kuitenkin laatan alapinnassa havaittiin hyvinkin voimakasta halkeilua. Halkeilun täytyy olla betonin kuivumiskutistumasta johtuvaa. Betonin kutistumasta aiheutuvan halkeilun voimakkuus riippuu betoni kutistuman suuruudesta ja laatan kiinnityksestä ja raudoituksesta. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen tarkka määritys on vaikeaa. Tehdään kuitenkin yksinkertainen tarkastelu kutistuman vaikutuksista. Jos oletetaan, että laatta on täysin kiinnitetty reunoiltaan, niin silloin laatta ei pääse vapaasti muuttamaan muotoaan, vaan kutistumasta aiheutuu pakkorasituksia. Tarkastellaan tilannetta moduuliviivan A suunnassa (mallin pidempi suunta). Laatan kokonaispituus tässä suunnassa on 28,5 m. Tyypillinen betonin loppukutistuma sisätiloissa on noin 0,6 %0. JQs oletetaan tässä, että laattaan vaikuttaa 0,5 %0 kutistuma, niin silloin laatan vapaa Iyhenemä olisi 0,6e-3 x mm =14,25 mm. Koska laatta on kuitenkin kiinnitetty, ei se pääse vapaasti Iyhenemää, vaan kutistumasta aiheutuu jännityksiä rakenteeseen. Betonin maksimivenymä ilman halkeilua on laskennassa käytettyjen arvojen mukaan E = ale = 3 MPa I MPa = 0,1 %0 eli laatta halkeilee oletetusta kutistumasta. Kutistumasta jää kimmoisen osuuden jälkeen jäljelle 0,5-0,1 = 0,4 %0, jonka aiheuttama Iyhenemä olisi 11,4 mm koko laatan matkalla. Liitteiden halkeamakarttojen mukaan paksun laatan kokonaismatkalla mitattujen halkeamien yhteenlaskettu leveys on 0,8 + 0,7 + 0,5 + 0,9 + 1,9 = 4,8 mm, jotka siis sijaitsivat paksun laatan matkalla eli 12 m pituudella. Koska ohuen laatan alueelta ei halkeamien leveyksiä mitattu samalla tarkkuudella, tehdään oletus, että ohuempi laatan osa on halkeillut samalla tavoin kuin paksumpi laatta. Tällöin todellisen kohteen yhteenlaskettujen halkeamien leveys olisi noin 4,8 mm x 28,5 m/12 m = 11,4 mm. Eli laatan keskimääräinen näkyvi~n halkeamien yhteenlaskettu leveys vastaa oletettua 0,5 %0 kutistuman arvoa. Todellisuudessa ei tiedetä betonin kutistuman arvoa, kun laatan kutistumista ei ole seurattu, eikä laatan todellista kiinnitysastetta reuna-alueilla. Näiden lisäksi betonin viruma pienentää betonin tehokasta kimmokerrointa, mutta taas toisaalta silmämääräisessä tutkimuksissa kaikkia laatan pieniä halkeamia ei ole välttämättä havaittu. Yhteenvetona laskennallisista tarkasteluista voidaan todeta, että kenttätutkimuksissa havaitut laatan halkeamat eivät ole aiheutuneet laatan kuormituksesta. Halkeamien suuruus näyttäisi viittaavan siihen, että halkeilun on aiheuttanut betonin kuivumiskutistuma. Laatta on ilmeisesti ollut sillä tavoin kiinnittynyt muihin rakenteisiin, että laatta ei ole päässyt vapaasti kutistumaan, jolloin syntyneet pakkorasitukset ovat aiheuttaneet laatan voimakkaan halkeilun. 6 PÄÄTELMÄT Maanvarainen betonilattia Lattian halkeilun syynä on betonin kuivumiskutistuma. Maanvaraisen yli 100 mm paksun betonilattian kuivuminen tapahtuu pääasiassa ylöspäin, sillä kuivuminen alaspäin maaperään on hyvin hidasta. Nopeammin kuivuvan betonilaatan yläpinta pyrkii kutistumaan laatan alapinnan ollessa vielä märkä ja kutistumaton, jolloin laatan ylä pinnan Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

18 12 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Tutkimusselostus N:o muodonmuutos ei pääse tapahtumaan vapaasti, vaan betonilaatan ylä pintaan muodostuu vetojännityksiä ja halkeamia. Laatan kutistumisesta aiheutuvien halkeamien leveyteen on mahdollista vaikuttaa raudoituksella. Kohteeseen on valittu keskeinen raudoitusverkko. Tämän tyyppisellä raudoituksella ei voida vaikuttaa laatan yläpinnan halkeiluun. Lattiassa halkeamat ulottuvat laatan läpi tai raudoitteen kohdilla yläpinnasta raudoituksen tasoon saakka. Halkeamien paikkaamiseen käytetty aine ei ole kunnolla onnistunut täyttämään halkeamia. Korjatuissa kohdissa havaitut halkeamat viittaavat halkeamien kasvavan edelleen. Betonilattiaa ei ole erotettu kantavista pystyrakenteista, vaan se on valettu suoraan niihin kiinni. Betonilaatan muodonmuutokset ovat tästä syystä estettyjä. Laatan kuivumiskutistumasta aiheutuvat jännitykset ovat suurempia kuin betonin vetolujuus, joten laattaan on syntynyt halkeamia pilareiden nurkkien kohdille. Käsityksemme mukaan tämäntyyppiset paksut maanvaraiset betonilattiat tulee suunnitella siten, että niissä käytetään raudoitusta sekä ylä- että alapinnassa.,~,.(...;,... Paikallavalettu betoniholvi Paikallavaluholvin toimintaa tarkasteltiin laskennallisesti. Numeeristen tarkastelujen mukaan laatan alapintaan ei synny silmin havaittavaa halkeilua laatan kuormituksesta (omasta painosta ja vähäisestä hyötykuormasta). Halkeilun syynä on betonin kuivumiskutisman aiheuttaman pakkorasitukset. Kuivumiskutistumaa lisää holvin ala puolisen tilan lämpimät ja suhteellisen kuivat olosuhteet. Laatan halkeilua olisi voitu hallita sijoittamalla laattaan liikuntasaumoja. Jakamalla laatta liikuntasaumoilla pienempiin alueisiin, voidaan kutistuman pakkorasituksia pienentää. Paikallavaluholvin betonin kloridit ovat peräisin yläpuolisen allastilan kautta laatan halkeamiin tulevista vuotovesistä. Halkeamien kohdilla betoniteräksillä ei ole ollenkaan alkalista korroosiosuojaa, joten uimahallin sisäilmastossa kloridien aiheuttama paikallinen betoniterästen korroosio on nopeaa. Kantavan laatan pääterästen korroosion välttämiseksi halkeamat on paikattava ja laatan vesivuodot estettävä. 7 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Maanvarainen betonilattia Lattian halkeilu on ensisijaisesti esteettinen haitta, halkeilu ei vaikuta lattian kantavuuteen. Sen sijaan halkeamien kohdilla olevat teräkset eivät ole korroosiosuojattuja. Lattialle vuotovesien mukanaan tuomat kloridit voivat aiheuttaa halkeamien kohdille pistemäistä korroosiota hyvin pitkällä aikavälillä. Tästä syystä lattiassa olevat halkeamat tulee injektoida umpeen ja lisäksi on suositeltavaa pinnoittaa lattia pieniä halkeamia silloittavalla, hyvin kulutusta kestävällä pinnoitteella. Paikallavalettu betoniholvi Holvin vesivuotojen estämiseksi tulee laatan vedeneristys korjata tiiviiksi. Korjauksessa voidaan käyttää uimahallirasitukseen soveltuvia vedeneristystuotteita, joilla on Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoile Puhelin (03) Sähköposti PL600 Faksi (03) TAMPERE

19 13 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Tutkimusselostus N:o riittävä halkeamien silloituskyky. Siveltäviä vedeneristeitä käytettäessä tulee vedeneristys vahvistaa kuitukankaalla. Laatan alapuolisten halkeamien korjaus on tärkeää pääterästen riittävän korroosiosuojan vuoksi. Halkeamat voidaan täyttää esimerkiksi epoksihartsilla injektoimalla. Korjaus tulee suorittaa mahdollisimman nopeasti. Tampereella TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Matti Pentti professori Jukka Lahdensivu erikoistutkija Liitteet: Halkeamakartat 3 s. Valokuvat 3 s. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituilie koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

20 (ft?cvl,lt/ IUA~/;fPV~ ~I? i?li14 1' >1 &, / / / / I I I./ I I I 1/ j I I I I I I I I I j l' i-'-'-,, ', (, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Kh 284 Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, p. 02 761 4200

Kh 284 Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, p. 02 761 4200 Kaupunginhallitus 284 08.09.2014 Vesihovin virheet ja vastuut 67/10.03.02/2013 Kh 284 Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, p. 02 761 4200 Asianajaja, varatuomari Jaska Ikäheimoselta Asianajotoimisto

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN

KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 Kohde: Osoite: NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN Puhelin: Reima

Lisätiedot

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS Jari Lehesvuori 1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA SELVITETÄÄN, ONKO 50-LUVULLA RAKENNETUN JA 80- LUVULLA PERUSKORJATUN

Lisätiedot

Case: Martinlaakson uimahalli

Case: Martinlaakson uimahalli Case: Martinlaakson uimahalli RIL Rakennusten sortumat miten estetään Kuparisali Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Turvallisuussyistä Martinlaakson uimahalli on suljettu rakennustutkimuksen ajaksi! www.vantaa.fi

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

ISOT LAATAT SISÄ-JA ULKOTILAT ISON LATTIALAATAN ASENNUSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

ISOT LAATAT SISÄ-JA ULKOTILAT ISON LATTIALAATAN ASENNUSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ISOT LAATAT SISÄ-JA ULKOTILAT ISON LATTIALAATAN ASENNUSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET LATTIOIDEN LAATOITUS SISÄTILOISSA 1. Pohjusta tasoitettava huokoinen alusta 1:4 vedellä ohennetulla Start Primerilla. 2. Tasoita

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki,

Lisätiedot

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen

Lisätiedot

Antti Laine 040-865 5890

Antti Laine 040-865 5890 Tilaaja Kohde Antti Kämäräinen Myyrmäen Huolto Oy Patotie 2 01600 VANTAA 040-524 3890 As Oy Myyrinranta Koskikuja 7 E-F kellari, päiväkoti ja väestönsuoja 01600 VANTAA Päiväkoti: Liisa Filppula 09-8393

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS " # $ %& (! ) *! + + +, " # $ %& (, - #!

RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS  # $ %& (! ) *! + + +,  # $ %& (, - #! RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS " # $ %& ( ) * + + +, " # $ %& (, - # " # $ %& ( ) * + + +, " # $ %& (, - # "#$%&'(&%)*(+++ +++ KARTOITUKSEN TILAAJA Nimi: Osoite: Kimmo Laipio Kruunutie 5 B

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Pakkahuoneenkatu 17 B 9 90100 Oulu 11.04.2017 Paavo Havaksentie 5 F 90570 Oulu p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Kiinteiden kalusteiden ja laitteiden

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Martinlaaksontie VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie VANTAA

Martinlaaksontie VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Martinussali Martinlaaksontie 16 01620 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja: Sami

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA

BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA 1 BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA Sisältö: Taustaa Alkalikiviainesreaktio ASR

Lisätiedot

Katriinankuja 4 01760 VANTAA

Katriinankuja 4 01760 VANTAA Rakenteiden kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Katriinan sairaala, vanha osa Katriinankuja 4 01760 VANTAA Tilaaja: Tstoarkkit. Mikko Krohn Vantaan Kaupunki Vahinkonumero: Tarkastaja: Jani Streng 040-827

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013 Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 Pinnoituscaset Sami Niemi Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut Pinnoituksen onnistuminen Epäonnistumisia liian usein Välillä toimii aivan märälläkin Välillä irtoaa,

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS "#$%&'(!)*! +++,"#$%&'(,-#!

RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS #$%&'(!)*! +++,#$%&'(,-#! RIMATE OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS "#$%&'()* +++,"#$%&'(,-# "#$%&'()* +++,"#$%&'(,-# "#$%&'(&%)*(+++ +++ KARTOITUKSEN TILAAJA Nimi: Osoite: Kimmo Laipio Kruununtie 5 B 3, 02180 Espoo Puhelin: 0407798309

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Porvoon Tilapalvelut Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kartoitus Tutkimus pvm: 16.6.2016 Läsnäolijat: Hans Bergman / Porvoon Tilapalvelut Kim Laaksonen

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto SK Märkätilatasoitteella,

Lisätiedot

BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA

BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA 1 BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA Sisältö: Taustaa Alkalikiviainesreaktio ASR

Lisätiedot

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde:

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Mäntymäen Koulu Kauniainen Osoite: Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen Yhteyshenkilö: Ilona Lehto rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA 17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI (1/5) 1. VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI 1. Levitä Pukkila Saneerauslaastia tai Pukkila Vaaleaa Saneerauslaastia (~3 mm kerros) joko yhdellä tai kahdella työstökerralla. Huom! Laastipetin

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LIITE A NRO 1846 TUTKIMUSSELOSTUKSEEN 1839 FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset Tampere 2010 2(5) Liite A Tampereen teknillisen

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

HB MOSTONE RT 38691. HB-MOSTONE MOSAIIKKIBETONILAATAT HB-Betoniteollisuus Oy

HB MOSTONE RT 38691. HB-MOSTONE MOSAIIKKIBETONILAATAT HB-Betoniteollisuus Oy RT 38691 tuotetieto 1 tuotetieto heinäkuu 2015 RT 38691 412.1 Talo 2000 522.2 Talo 90 RT tuotetieto S SfB RT CAD -kirjastot 1 (6) HB-MOSTONE MOSAIIKKIBETONILAATAT HB-Betoniteollisuus Oy HB MOSTONE Kotimaiset

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 Sivu 1 / 13 Vastaanottaja: Lounaismaan OP Kiinteistökeskus Oy Reima Hakala Sibeliuksenkatu 3 30100 FORSSA KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 As Oy Forssan Nikkilän-Hovi Tyhjä liiketila (entinen ravintola

Lisätiedot

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena 1 (5) Tilaaja: Rakennusteollisuus RT ry Arto Suikka PL 381 (Unioninkatu 14) 00131 Helsinki Viite: Tehtävä: Lausuntopyyntö: Rakennusteollisuus RT ry/ Arto Suikka Arvioida toimiiko raudoittamaton 40 mm paksu

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALTA! VAIN UKALASKENTAA VARTEN Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Betonirakenteen vedeneristäminen. Xypex käyttökohteita

Betonirakenteen vedeneristäminen. Xypex käyttökohteita Betonirakenteen vedeneristäminen Xypex käyttökohteita Xypex menetelmän pääpiirteet Aikaa säästävä ratkaisu työmaaolosuhteissa Ei voida vaurioittaa tai puhkaista, tuote on kaikkialla betonimatriisissa Pysyvä

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

Parvekkeiden ja terassien vedeneristys ja laatoitus

Parvekkeiden ja terassien vedeneristys ja laatoitus Parvekkeiden ja terassien vedeneristys ja laatoitus Parvekkeet ja terassit Parvekkeet ja terassit altistuvat ankarille sääolosuhteille ja ilmaston vaihteluille kuten vesisateet, auringonpaiste, jäätyminen

Lisätiedot

Saumattomat betonilattiat suunnittelu ja toteutus. Betonipäivät 2010 Casper Ålander

Saumattomat betonilattiat suunnittelu ja toteutus. Betonipäivät 2010 Casper Ålander Saumattomat betonilattiat suunnittelu ja toteutus Betonipäivät 2010 Casper Ålander 1 Miksi lattiat halkeilevat? Onko unohdettu betonin perusominaisuuksia? Alhainen vetolujuus Kutistuma ~ 0,6 mm/m Lämpökutistuma

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093 Tapetointi Korjausrakentaminen TYÖOHJEET Tapetointijärjestelmä paperitapetin, vinyylitapetin, non-woven-tapetin, maalaustapetin ja lasikuitutapetin kiinnitykseen. MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI . 1 (21) Sisältö TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS Projekti VANTAAN KAUPUNKI Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA 1 TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA Sisältö: Johdanto Aineisto Tulokset Päätelmät 2 SILLAT SUOMESSA Liikenneviraston hallinnoimia siltoja

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto 1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto Juho Lipponen Suomen Sisäilmakeskus Oy Ohjaajat: Eila Hämäläinen Suomen Sisäilmakeskus Oy ja Mike Heinonen ISS

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

HTT- TAVARANTARKASTUS. - puolueetonta ja valvottua asiantuntijatoimintaa

HTT- TAVARANTARKASTUS. - puolueetonta ja valvottua asiantuntijatoimintaa HTT- TAVARANTARKASTUS - puolueetonta ja valvottua asiantuntijatoimintaa HTT-järjestelmä Tavarantarkastus on Keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan (HTT) suorittama tavaran/palvelun tekninen

Lisätiedot