RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu PUHEENJOHTAJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kutsuntalautakunnan jäsenen ja varajäsenen sekä lääkäreiden nimeäminen Nuorten yrittäjyyden edistäminen yrittäjyystalkoot Liikelaitossuunnittelun ja II-asteen koulutuksen tilanneselvitys Pohjois-Savossa Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle Kunnanhallituksen edustus perusturvajohtajan haastatteluun Vanhus- ja vammaisneuvoston yhdistäminen vammais- ja seniorineuvostoksi ja sääntöjen hyväksyminen Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Fysiorasti Ky Luottamushenkilökoulutukset Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Edustajien valitseminen sairaanhoitopiirin liikelaitoksen valmisteluelimiin Rautalammin ja Vesannon kuntien perusturvayhteistyön tilannekatsaus ja mahdollinen jatko Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymältä saatu viivästyskorkolasku Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Ilmoitusasiat Vuoden 2009 europarlamenttivaalit Kuopion hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen Pekka Hintikka (jatkuu) a 103

2 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone (jatkoa) Pöytäkirjan Sivu Kunnanhallituksen esityslistan ja pöytäkirjan sisältö Kunnan edustajien valinta Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin Kaavoitusjaoston vaali Vapaa-ajan asukastoimikunnan vaali Kunnan edustus eri yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokouksissa Talousarviovertailu PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

3 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4009 Kunnanhallitus Sivu 84 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pekka Hintikka Jarmo Karjalainen Raija Haukka Anu Hotti Jarmo Hänninen Ulla Pakarinen Jaakko Vesterinen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Tauno Herranen Anneli Jalkanen Marja-Liisa Kaikkonen Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen Lauri Ruotanen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri vs. perusturvajohtaja klo ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Hintikka KÄSITELLYT ASIAT :t 76 - PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Ossi Maukonen Maanantai klo kunnanvirasto Allekirjoitukset Anu Hotti Jarmo Hänninen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

4 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kh 76 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kh 77 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkistamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkistamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Anu Hotin ja Jarmo Hännisen. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kh 78 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

5 Kunnanhallitus KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN SEKÄ LÄÄKÄREIDEN NIMEÄMINEN Kh 79 Pohjois-Karjalan sotilasläänin esikunta pyytää saapuneella kirjelmällä MF3765/ kuntia nimeämään asevelvollisuuslain 22 :n perusteella kunnan edustajan ja varaedustajan kutsuntalautakuntaan ensisijaisesti sosiaalitoimialalta. Lisäksi kuntia pyydetään nimeämään myös lääkärit, jotka toimivat syksyn kutsunnoissa kutsuntalääkäreinä. Edelleen pyydetään kunnanvaltuuston puheenjohtajia esittämään kutsuntatilaisuudessa kunnan tervehdyksen. Sotilaslääni toivoo, että kunnat järjestävät kutsuntatilaisuuksissa kutsuntakahvit asevelvollisille ja kutsuvieraille. Vuoden 2009 kutsuntatilaisuus pidetään Rautalammilla lokakuun 27. päivänä 2009, Rautalammin seurakuntatalolla. Kunnanhallitus valitsee vuosiksi kutsuntalautakunnan jäseneksi Lauri Ruotasen ja varajäseneksi Kari Tirkkosen. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän Rautalammin terveyskeskuksen vastaava lääkäri tai hänen varahenkilönsä toimii kutsuntalääkärinä. Kunnan tervehdyksen esittää kunnanvaltuuston puheenjohtaja tai hänen valitsemansa sijainen. Rautalammin kunta tarjoaa kutsuntakahvit. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

6 Kunnanhallitus NUORTEN YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYSTALKOOT Kh 80 Liite 1 Mansikka ry. maaseudun kehittämisyhdistys tekee esiselvitystyötä Nuortenyrittäjyyden edistäminen - savolaisen toimintamallin rakentamiseksi. Vuoden 2008 syksyllä aloitettuun projektiin liittyviä tapahtumia järjestetään Rautalammilla, Siilinjärvellä ja Iisalmessa. Tavoitteena on, että Pohjois-Savoon voida luoda vielä tämän vuoden aikana laaja useamman vuoden kestävä hanke nuorten yrittäjyyden edistämiseksi. Kunnat ovat työssä mukana Mansikka ry:n kautta. Rautalammilla tapahtuma järjestetään torstaina iltatilaisuutena. Tavoitteena on kutsua yrittäjyystalkoisiin yrittäjyyden edistämisestä kiinnostuneita henkilöitä nuoria ja vanhempia aktiivisia ihmisiä. Rautalammilla on kouluissa ja lukiossa tehty jo lähes 10 vuotta aktiivista työtä yrittäjyyden edistämiseksi ja yrittäjäjärjestöt ja yksittäiset yritykset ovat olleet mukana yhdessä koulujen, oppilaiden ja opettajien kanssa luomassa myönteistä yrittäjäilmapiiriä paikkakunnalle. Kunta järjestää ja luo puitteet yrittäjyystalkoita varten. Yrittäjien omissa arvioissa Rautalampi on valittu vuosina 2004 ja 2008 Pohjois-Savon yrittäjäystävällisimmäksi kunnaksi ja vuonna 2006 kunta sijoittui arvioinnissa toiselle tilalle. Talkootapahtuman suunnittelussa ovat olleet kunnasta mukana; rehtorit, yrittäjäjärjestö, elinkeinoasiamies ja lehtoreita. Valmistelutyö jatkuu. Nuorten yrittäjyyden edistämisen kehittämistiimin kokous pidettiin Rautalammilla Kunta suhtautuu myönteisesti Nuorten yrittäjyyden edistäminen yrittäjyystalkoiden järjestämiseen Rautalammilla ja maakunnallisen hankkeen esivalmisteluun. Suunnittelu- ja valmistelutyö merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

7 Kunnanhallitus LIIKELAITOSSUUNNITTELUN JA II-ASTEEN KOULUTUKSEN TILANNESELVITYS POHJOIS-SAVOSSA Kh 81 Liite 2 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Matti Pulkkinen esitteli Rautalammilla Rautalammin ja Vesannon kunnanvaltuustoille Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin ja kuntien välisen liikelaitoksen tämänhetkistä valmistelutilannetta. Luottamushenkilöille on jaettu materiaaliaineisto asiasta. Liite 2. Lisäksi rehtori Eeva Ruotsalainen esitteli lyhyesti II-asteen koulutuksen jatkovalmistelutilannetta Pohjois-Savossa. Liikelaitossuunnittelutilanne ja II-asteen koulutustilanne merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

8 Kunnanhallitus TALOUSARVIOLAINOJEN OTTOVALTUUDEN MYÖNTÄMINEN KUNNANHALLITUK- SELLE Kh 82 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Talousarviossa investointiosan nettomenot ovat euroa. Talousarviolainoja on suunniteltu maksettavaksi euroa. Kunnalla oli tammikuun lopussa 2009 pitkäaikaista talousarviolainaa euroa ja tilapäislainaa euroa. Kunnanvaltuusto oli vuoden 2008 talousarviota hyväksyessään arvioinut, että pitkäaikaista lainaa on Mainittu summa alittui, mutta sen sijaan tilapäistä lainaa oli enemmän kuin oli arvioitu vuoden 2008 lopussa. Talousarviolainoja on suunniteltu nostettavaksi vuoden 2009 talousarvion mukaan yhteensä ja lyhennettäväksi Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnanhallitukselle valtuudet ottaa vuoden 2009 talousarvionmukaisesti pitkäaikaista lainaa enintään Tilapäisiä lainanottovaltuuksia on lisätty siten, että valtuudet yltävät aina :oon saakka. Tilapäislainasta päättää hallintojohtaja. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

9 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS PERUSTURVAJOHTAJAN HAASTATTELUUN Kh 83 Rautalammin ja Vesannon yhteinen perusturvajohtajan virka on ollut asetettuna uudelleen haettavaksi. Hakijoiden haastattelut järjestetään lähiaikoina. Kunnanhallituksen tulisi valita edustajansa haastattelutilaisuuteen. Valmistelusta on vastannut hoito- ja palveluohjaaja Birgitta Matilainen perusturvaosastolta. Kunnanhallitus päättää valita edustajansa Rautalammin ja Vesannon yhteisen perusturvajohtajan haastatteluun. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita perusturvajohtajan haastattelutilaisuuteen kunnanhallituksen edustajiksi Pekka Hintikan, Anneli Jalkasen, Tauno Herrasen, Raija Haukan ja Risto Niemelän sekä sihteeriksi Birgitta Matilaisen. Lisäksi perusturvalautakunta valitsee kaksi edustajaa haastattelutilaisuuteen. Kokoonkutsujaksi valittiin yksimielisesti Pekka Hintikka.

10 Kunnanhallitus VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON YHDISTÄMINEN VAMMAIS- JA SENIORI- NEUVOSTOKSI JA SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN Kh 84 Liitteet 3-4 Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat ovat pitämässään kokouksessa päättäneet esittää kunnanhallitukselle vanhus- ja vammaisneuvostojen yhdistämistä vammais- ja seniorineuvostoksi sekä uusien sääntöjen hyväksymistä. Liitteenä 3 Liitteenä 4 vanhus- ja vammaisneuvoston yhdistämistä valmistelleen työryhmän muistio esitys Rautalammin vammais- ja seniorineuvoston säännöksi Kunnanhallitus päättää 1. yhdistää vanhus- ja vammaisneuvostot vammais- ja seniorineuvostoksi alkaen, 2. hyväksyä liitteenä 4 olevan esityksen vammais- ja seniorineuvoston säännöksi tulemaan voimaan valita toimikaudeksi kunnanhallituksen edustajan ja varaedustajan vammais- ja seniorineuvostoon. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

11 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / FYSIORASTI KY Kh 85 Liite 5 Entisiin Arttelille vuokrattuihin tiloihin kunnanvirastolla on remontoitu liikehuoneisto Fysikaalinen hoitolaitos Fysiorasti Ky.lle. Hallinto-osastolla on laadittu liitteenä 5 oleva vuokrasopimus. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuokrasopimuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

12 Kunnanhallitus LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUKSET 2009 Kh 86 Liite 6 Valtuustokauden alussa on tarjolla erilaista koulutusta kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle ja jäsenille. Kunnanhallitus voisi keskustella koulutukseen osallistumisesta. Liitteenä 6 koulutusesitteitä. Kunnanhallitus päättää siitä, miten koulutustilaisuuksiin voidaan osallistua. Kunnanhallitus päätti, että kansalaisopiston koulutuksista ilmoitetaan myös lautakuntien puheenjohtajille. Uusien lautakuntien tulevan kokouksen aluksi järjestetään ko. lautakunnan koulutusta kevään aikana.

13 Kunnanhallitus VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kh 87 Liite 7 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2009 talousarvion määrärahat toimielintasolla sekä taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja antanut kunnanhallitukselle tehtäväksi hyväksyä määrärahat tehtävätasolla. Liitteenä 7 vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja viranhaltijoiden taloudellinen päätösvalta vuonna Viranhaltijoiden taloudellista päätäntävaltaa ohjeistavaa luetteloa täydennetään kokouksessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 7 olevat vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja viranhaltijoiden taloudellinen päätäntävalta v ohjeistuksen. Sisäisen valvonnan ohjeissa vuodelta 2008 on lisäksi ohjeita siitä, miten talousarvio seurannan ja valvonnan sekä tavoitteiden ja päämääräasettelun johdosta tulee menetellä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

14 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN VALITSEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN LIIKELAITOKSEN VALMIS- TELUELIMIIN Kh 88 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja yhdeksän kunnan välisen liikelaitoksen valmistelua varten erilaisia ryhmiä. Rautalammin kunta on hyväksynyt aiesopimuksen, jossa valmistelutyö on päätetty aloittaa. Työ valmistuu Liikelaitoksen ohjausryhmään on kuulunut kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, yksi jäsen johtoryhmään ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä edustajat henkilöstöryhmään, talousryhmään ja tietohallintoryhmään. Lisäksi on muodostettu toimintamallityöryhmä, joka aloitti työnsä muiden ryhmien kanssa samanaikaisesti. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsisi edustajat seuraaviin työryhmiin: 1. nimetä kaksi edustajaa ohjausryhmään ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, 2. edustajan ja henkilökohtaisen edustajan johtoryhmään, 3. edustajat henkilöstöryhmään, talousryhmään ja tietohallintoryhmään sekä toimintamallityöryhmään. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

15 Kunnanhallitus RAUTALAMMIN JA VESANNON KUNTIEN PERUSTURVAYHTEISTYÖN TILANNE- KATSAUS JA MAHDOLLINEN JATKO Kh 89 Rautalammin ja Vesannon kuntien isäntäkuntamallilla toteuttava perusturvayhteistyö käynnistyi vuoden 2009 alussa. Perusturvaosaston toiminnalliselta puolelta ajateltuna yhteistyö on lähtenyt hyvin liikkeelle. Palkanlaskennassa on saatu apua Vesannon kunnalta sopimuksen mukaisesti. Kirjanpidossa on puuttunut kirjausohjeita, mutta nekin puutteet ovat poistumassa, kun kirjanpito siirtyy ajan tasalle Kuntalaskenta Oy:ssä. Muutosprosessiin liittyy aina uusia pienempiä haasteita, mutta niistä henkilöstö on selvinnyt saadun tiedon mukaan varsin hyvin. Vs. perusturvajohtaja Lauri Ruotanen selvittää tilannetta kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus kuulee vs. perusturvajohtaja Lauri Ruotasen antaman tilanneselvityksen Rautalammin ja Vesannon kunnan perusturvan isäntäkuntamallin käyttöönotosta ja yhteistyön onnistumisesta alkaen. Kunnanhallitus päätti merkitä tilanneselvityksen tietoonsa saatetuksi. Lisäksi Rautalammin ja Vesannon yhteistyöryhmän tulee kokoontua pikaisesti keskustelemaan isäntäkunta-asioista tarkemmin. Vs. perusturvajohtaja Lauri Ruotanen selvitti asiaa kokouksessa klo

16 Kunnanhallitus SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄLTÄ SAATU VIIVÄSTYS- KORKOLASKU Kh 90 Liite 8 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä on kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti toimittanut kunnalle ,52 euron laskun vuoden 2008 aikana tapahtuvista kuntalaskutuksen maksujen viivästymisestä. Liitteenä 8 on hallintopäällikkö Juha Kauttosen lausunto asiasta. Hallintojohtaja Tapio Kataja ja kunnanjohtaja Risto Niemelä selvittivät asiaa tarkemmin kokouksessa. Asiasta on jätetty oikaisuvaatimus terveyskeskuskuntayhtymälle. Puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

17 Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT Kh 91 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Osastosihteerin päätös : Kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan tehdyssä kiinteistökaupassa, ms. Lietemäki RN:o 5:29 tilasta Rautalammin kylässä. 2. Osastosihteerin päätös : Kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan tehdyssä kiinteistökaupassa, ma. (1/2) Palvalahti II RN:o 7:66 tilasta Kerkonjoensuun kylässä. 3. Teknisen lautakunnan päätös : Kokousten koolle kutsuminen. Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

18 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh 92 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Ympäristöministeriön tiedote tammikuu 2009: Ympäristöhallinnon sähköiset palvelut. 2. Kuntaliiton yleiskirje : Kansallinen veteraanipäivä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje : Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-07) mukaiset järjestelyvaraerät Kuntien eläkevakuutuksen pöytäkirjanote : Kunnallisen eläkelaitoksen lisäeläkesäännön muutos. 5. Kuntien eläkevakuutuksen kirje : Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. 6. Pohjois-Savon Liiton kirje : Kuntien omistusosuudet Sisä-Savon Seutuyhtymän hallituksen esityslista Sisä-Savon Seutuyhtymän hallituksen pöytäkirja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kirje : Vupden 2008 tilinpäätösinformaatio. 11. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen kokouskutsu Vesannon kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Paikallinen virka- ja työehtosopimus vuosityöajan käytöstä perusturvatoimessa. 13. Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston selvityspyyntö : Laadukkaan sosiaaliasiamiestoiminnan varmistaminen Itä- Suomen läänin kunnissa.

19 Kunnanhallitus Itä-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston päätös : Valtionavustuksen maksaminen Kuopion seutulipun kustannuksiin Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston pöytäkirjanote : Seurakunnan kiinteistövalvontajärjestelmän liittäminen kunnan kiinteistövalvontaan. 16. Maa- ja metsätalousministeriön kirje : Lausuntopyyntö; viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän loppuraportti. 17. Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen työllisyyskatsaus lokakuu Pohjois-Savon aluetoimiston v syntyneiden asevelvollisten kutsuntakuulutus ja Varusmies opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle. 19. Savon Teknia Oy:n, Karinvest Oy:n ja Etelä-Ssavon Pääomarahasto Oy:n kirje : Itä-Suomen Rahaston muodostaminen. 20. Helsingin kaupungin kirje tammikuu 2009: Vapaan liikkuvuuden lieveilmiöt, kaupunkien yhteiset ongelmat seminaari Savon yrittäjien kirje : Kunnallisjohdon seminaari ja maakunnallinen yrittäjäjuhla Savon Yrittäjien kirje : Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja. Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

20 Kunnanhallitus VUODEN 2009 EUROPARLAMENTTIVAALIT Kh 93 Liite 9 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa poislukien helluntaipäivä sunnuntai Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja päättää: - kunnassa toimivan yleisen ennakkoäänestyspaikan sijainnista ja sen aukioloajoista, - ne laitokset, mitkä toimivat ennakkoäänestyspaikkoina, - Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakuntien asettamisesta (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, - vaalitoimikunnan asettamisesta (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme), - kunnan pystyttämistä ulkomainontapaikoista. Vuoden 2008 kunnallisvaaleja varten valitut vaalilautakuntien ja vaalitoiminnan jäsenet ja varajäsenet ovat liitteenä x. Ennakkoäänestyspaikkojen tulisi vaalista toiseen olla mahdollisimman pysyviä, koska sillä tavoin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät ja muistavat sen, missä äänestyspaikka on. Niiden muuttelu saattaa aiheuttaa äänioikeutetuissa epätietoisuutta siitä, missä äänioikeuttaan voi käyttää. Kunnanhallitus päättää 1., että Rautalammin kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnanvirasto; 2., että em. yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti: - ke-pe klo la klo ma-ti klo ; 3. asettaa Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakunnat; 4. asettaa vaalitoimikunnan;

21 Kunnanhallitus , että ennakkoäänestyspaikkoina Rautalammilla toimivat seuraavat laitokset: - Hoitokoti Kyllikki - Palvelukoti Pauliina - Palvelukoti Aapeli - Willmar Oy - Hoitokoti Hermanninranta Ky - Kierinniemen Hoitokoti Oy; 6., että kunnan pystyttämiä ulkomainontapaikkoja on kirkonkylässä yksi kirkkoherranviraston vierustontilla ja Kerkonkoskella yksi K-Extran lähellä sekä niihin varataan korvauksetta kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle yksi välikkö siihen järjestykseen kuin ne ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Mainokset saa asettaa aikaisintaan ja ne on poistettava viimeistään keskiviikkona Ulkomainonnan vastuuhenkilönä toimii keskusvaalilautakunnan sihteeri. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen sekä teki seuraa vat henkilövalinnat: Varsinainen jäsen Varajäsen Kerkonjoen vaalilautakunta Pekka Pakarinen Kaija Satuli Pirkko Röntynen Jarmo Hämäläinen Jaakko Vesterinen 1. Keijo Koivistoinen 2. Tuula Markkanen (Vataja) 3. Pirjo Hytönen 4. Urho Karhu Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pakarinen ja varapuheenjohtajaksi Kaija Satuli. Kirkonkylän vaalilautakunta Satu Laitinen Tapio Hänninen Mika Koukkari Juhani Lehmonen Merja Marttinen 1. Airi Heimonen 2. Arvo Maukonen 3. Matti Jaamalainen 4. Pentti Hytönen 5. Pentti Puranen (rkm) Puheenjohtajaksi valittiin Satu Laitinen ja varapuheenjohtajaksi Tapio Hänninen.

22 Kunnanhallitus a Vaalitoimikunta Urho Karhu Leila Soininen Raija Haukka 1. Eino Säämänen. 2. Seija Paananen 3. Raimo Halinen Puheenjohtajaksi valittiin Urho Karhu ja varapuheenjohtajaksi Leila Soininen.

23 Kunnanhallitus KUOPION HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KUNNALLISVALITUKSEEN Kh 94 Liite 10 Kuopion hallinto-oikeus on päätöksellään nro 09/0114/1 hylännyt Marita Karjalaisen tekemän kunnallisvalituksen koskien kunnanhallituksen päätöstä kunnanjohtajasopimuksen hyväksymisestä ja palkkauksesta. Karjalainen oli tehnyt tästä päätöksestä oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle, minkä kunnanhallitus oli hylännyt päätöksellään Hallinto-oikeuden päätös on liitteenä 10. Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä päätöksen tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

24 Kunnanhallitus

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTAN JA PÖYTÄKIRJAN SISÄLTÖ Kh 53 Kunnanhallitus päättää, että vuosina Hallintosäännön 36 :n mukaisesti toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä pöytäkirjan tarkastusajasta ja nähtävillä pidosta. Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokouksen jälkeisenä seuraavana maanantaina klo 9-12; 2. kunnanhallituksen pöytäkirja kirjoitetaan, allekirjoitetaan ja tarkistetaan heti kokouksen jälkeen; 3. tarkistettu kunnanhallituksen pöytäkirja sijoitetaan samalla kunnan internet-sivustolle; 4. esityslistassa ja pöytäkirjassa tulee ilmetä käsiteltävän asian yhteydessä asiaa valmistelleen henkilön virka-asema ja/tai nimi; 5. pöytäkirjaan kirjataan myös esittelijän mahdollisesti tekemä kokouksessa tehty esityslistasta poikkeava kunnanhallituksen käsiteltävänä ja päätöksenteon pohjana oleva uusi päätösesitys. Näin ollen aiempi esitys jää näkyviin pöytäkirjaan. Kunnanhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle. Kh 96 Kunnanjohtajan endotus: Kunnanhallitus päättää, että vuosina Hallintosäännön 36 :n mukaisesti toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä pöytäkirjan tarkastusajasta ja nähtävillä pidosta. Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokouksen jälkeisenä seuraavana maanantaina klo 9-12;

26 Kunnanhallitus kunnanhallituksen pöytäkirja kirjoitetaan, allekirjoitetaan ja tarkistetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen; 3. tarkistettu kunnanhallituksen pöytäkirja sijoitetaan kunnan internetsivustolle; 4. esityslistassa ja pöytäkirjassa tulee ilmetä käsiteltävän asian yhteydessä asiaa valmistelleen henkilön virka-asema ja/tai nimi; Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. :

27 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KUNTA- YHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN Kh 55 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 4 :n mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhden yhtymäkokousedustajan kunnassa valintaa edeltävän vuoden alussa kotipaikan omaavia kutakin alkavaa asukasta kohden. Näin ollen Rautalammin kunta voi valita yhtymäkokoukseen kaksi edustajaa ja kullekin heistä henkilökohtaisen varaedustajan. Kunnanhallitus päättää valita kaksi edustajaa ja kaksi henkilökohtaista varaedustajaa Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin toimikaudeksi Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kh 97 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Sisä-Savon terveydenhuollon kun tayhtymän yhtiökokouksiin seuraavat edustajat toimikaudeksi : Varsinainen edustaja Harri Päärnilä Jaakko Vesterinen Henk.koht. varaedustaja Jarmo Hänninen Kaija Satuli.

28 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KAAVOITUSJAOSTON VAALI Kh 60 Kunnanhallituksen johtosäännön 9 :n mukaan kunnanhallituksen alaisuudessa toimii kaavoitusjaosto, johon kunnanhallitus valitsee valtuustokauden alussa viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus valitsee kaavoitusjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esittelijänä ja sihteerinä jaostossa toimii rakennustarkastaja tai hänen poissa olleessaan tekninen johtaja. Mikäli esteellisyyssäännökset vaativat, kaavoitusjaoston esittelijänä ja sihteerinä toimii jaoston erikseen määräämä henkilö. Kunnanhallitus päättää valita kaavoitusjaostoon viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi sekä valita jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kh 98 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kaavoitusjaostoon toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Anneli Jalkanen Jarmo Karjalainen Kaija Satuli Raija Haukka Jouko Pispala Henk.koht. varajäsen Ulla Pakarinen Ari Weide Marja-Liisa Kaikkonen Jaakko Vesterinen Sari Hintikka-Varis Jaoston puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Karjalainen ja varapuheenjohtajaksi. Raija Haukka.

29 Kunnanhallitus Kunnanhallitus VAPAA-AJAN ASUKASTOIMIKUNNAN VAALI Kh 61 Kunnanhallituksen johtosäännön 10 :n mukaan kunnanhallituksen alaisuudessa toimii vapaa-ajan asukastoimikunta. Toimikunnassa on 10 jäsentä, joista seitsemän jäsentä valitaan vapaa-ajan asukastoimikunnan järjestämillä vaaleilla ja kolme jäsentä valitsee kunnanhallitus. Vaalikelpoisia ovat Rautalammilla vapaa-ajan asunnon omistavat, mutta muualla kuin kunnassa pysyvästi asuvat vapaa-ajan asunnon omistajat. Vapaa-ajan asukastoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä voi kutsua kunnan viranhaltijoista esittelijän ja sihteerin. Kunnanhallitus päättää 1. valita vapaa-ajan asukastoimikuntaan kolme jäsentä toimikaudeksi ; 2. järjestää muiden jäsenten vaalin kesäkuussa pidettävän kesämökkiläistapahtuman yhteydessä. Kunnanhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle. Kh 99 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi toimikaudeksi vapaa-ajan asukastoimikuntaan Jaakko Vesterisen, Jouko Pispalan ja Sanna Korhosen.

30 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTUS ERI YHTIÖIDEN JA YHTEISÖJEN YHTIÖKOKOUKSISSA Kh 64 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Saman pykälän mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kuntalain 24 :n 4 mom. mukaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanhallitus päättää valita edustajansa seuraavien eri yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokouksiin toimikaudeksi : - As.Oy Noukkalampi - As.Oy Kultapossu - As.Oy Majapossu - As.Oy Rämäkkärinne - As.Oy Lupsakas - As.Oy Tiinari - As.Oy Matilanranta - Kiinteistö Oy Rautalammin Virastotalo - Kiinteistö Oy Rautalammin Haka - Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit - Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy - Rautalammin seudun Vanhainkotiyhdistys ry - Rautalammin Pappilanpellon Lämpö Oy - Rautalammin Rakennus Oy - Rautalammin Kehitys Oy - Rautalammin Ratsastuskeskus Oy - Kuopion kauppakamari - Savon Energia Holding Oy - Jätekukko Oy - Eri vesihuoltoyhtymät ja osuuskunnat - Eri yksityisteiden tiekunnat - Törmälän Loma- ja kurssikeskus Oy - Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry - Jätekukko Oy:n neuvottelukunta

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 17.11.2016 klo 17.00 19.02 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 1 2 3

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012 -3, KH 23.4.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2012 Esityslista 9/2012 -2, KH 23.4.2012 13:00 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 29.1.2010

Matti Lohen koulu, Rautalampi 29.1.2010 RAUTALAMMIN KUNTA Sivistyslautakunta Sivu 1 (17) Nro 1 / 2010 PÖYTÄKIRJA KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2010 klo 18.00 20.00 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Sirpa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 20.02.2015 klo 09.00-13.05 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016 Sivu 1 / 5 AIKA To 26.5.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/24 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika tiistai 9. helmikuuta 2016 klo 18.00 - Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2010 Kirkkoneuvosto 18.3.2010 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2010 KOKOUSAIKA torstaina 18. päivänä maaliskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-15:00 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Tiistai klo

Tiistai klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 15.12.2015 klo 16.00 16.40 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 1.3.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 11.1.2017 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 10.1.2017 klo 18.00 18.25 Paikka Könönpellon seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 52 Hyvinvointilautakunta 29.11.2016 AIKA 29.11.2016 klo 18.35-19.21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot