VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLANUMERO 1/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRSNUMMER VAASAN KAUPUNGIN JUHLAVUOSI VASA STADS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLANUMERO 1/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRSNUMMER VAASAN KAUPUNGIN JUHLAVUOSI VASA STADS"

Transkriptio

1 VAASAN KAUPUNGIN JUHLAVUOSI VASA STADS JUBILEUMSÅR KOTISEUTU- PÄIVÄT HEMBYGDS- DAGARNA MERENKURKUN TUNNUS- MAJAKOIDEN JA KAASOJEN HISTORIAA BÅKARNAS OCH KASARNAS HISTORIA I KVARKENOMRÅDET VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLANUMERO 1/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRSNUMMER ASUNTOMESSUT VAASASSA 2008 BOSTADSMÄSSAN I VASA 2008 ENGLISH SUMMARIES AND CALENDAR OF EVENTS TAITEIDEN YÖ KONSTENS NATT

2 Pääkirjoitus Ledare Vanha hyvä kaupunkimme on juhlimisen arvoinen Vaasan kaupungin tiedotuslehti 1/2006 Vasa stads informationstidning Sisällysluettelo Innehållsförteckning Pääkirjoitus / Ledare vuotta museotoimintaa Vaasassa år museiverksamhet i Vasa 3 Vaasan 400-juhlavuosi 4 9 Vasas 400-årsjubileumsår 4 9 Vaasalaisnuoret juhlivat itsenäisyyttä 11 Vasaungdomarna 11 firade självständigheten Kotiseutupäivät Hembygdsdagarna Kodin kansio 15 Hemmets mapp 15 Merenkurkun tunnusmajakoiden ja kaasojen hirtoriaa Båkarnas och kasarnas historia i Kvarkenområdet Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunta 18 Områdeskommittén för 18 för de norra stadsdelarna Vaasassa koulutetaan kaksikielisiä juristeja 20 I Vasa utbildas tvåspråkiga jurister 20 Asuntomessut Bostadsmässan English summaries and Calendar of Events Lukukirjastosta Citykirjastoon Från läsebibliotek 27 till citybibliotek Taiteiden yö / Konstens natt vuotta vanhusten hoitoa år åldringsvård 33 Opintopiiri herättää historian eloon 37 Studiecirkel väcker historien till liv 37 Nándor Mikolan akvarellitaide 39 Nándor Mikolas akvarellkonst 39 Tapahtumakalenteri Evenemangskalender Juhlavuoden päätapahtumat 44 Jubileumsårets huvudevenemang 44 Toimitus, Redaktion Päätoimittaja, Huvudredaktör: Veli-Matti Laitinen Toimittajat, Redaktörer: Hannele Saloranta, Anni Johde, Riika Isola Kielenkäännökset/ Översättningar: Vaasan kaupungin kielenkääntämö/vasa stads översättningsbyrå, Gerald Porter Julkaisija ja kustantaja Utgivare och förläggare Vaasan kaupunki, Vasa stad PL/PB 3, Vaasa, Vasa Puh./Tfn (06) ISSN (Painettu, Tryckt) ISSN (Verkkolehti, Nättidningen) Taitto, Ombrytning: Mainostoimisto Bonnie&Clyde Oy, Vaasa Paino, Tryck: UPC-Print Vaasa Painos, Upplaga: kpl/st Seuraava tiedotuslehti ilmestyy toukokuussa Följande nummer av informationstidningen ges ut i maj Tärkeä vuosi on käynnistynyt kaupungissamme. täyttää 400 vuotta, sitä on syytä juhlistaa erilaisin lisätoiminnoin. On aika kerrata historiaa ja kunnioittaa aikaisempien sukupolvien työtä, iloita tämän päivän Vaasasta ja kerätä voimia tulevaisuutta varten. Vaasaa leimaa kaupungin oma pitkä historia. Paljon arvokasta paloi savuna ilmaan vuonna Mutta historiaa ja kulttuuriperintöä kukaan ei voi meiltä viedä. Uusi Vaasa rakennettiin ihailtavalla vauhdilla. Viisi puistikkoa ja upeat keskustan rakennukset muodostavat vielä nykyäänkin ainutlaatuisen kokonaisuuden. Tälle perustalle me rakennamme jatkossa. Väestökehitys osoittaa, miten tärkeä kaupunki on: asukasluku on kasvanut asukkaasta asukkaaseen sadassa vuodessa. Kaupunki palvelee kuitenkin huomattavasti suurempaa ihmismäärää. Vaasa on nyt suurkaupunki, jolla on kansainvälistä kilpailukykyä. Määrätietoiset panostukset koulutukseen, osaamiseen ja elinkeinoelämään ovat sen perustana. Tämän päivän Vaasassa on kunnianhimoa ja potkua! Hyvät vaasalaiset: vanha hyvä kaupunkimme on juhlimisen arvoinen. Pyrkikäämme myös tekemään elämä Vaasassa vielä paremmaksi! Me luomme huomisen! Håkan Nordman Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Vår gamla goda stad är värd att firas Ett betydelsefullt år har börjat i vår stad. När en stad fyller 400 år ger det anledning till extra aktiviteter. Vi skall repetera historia och fira tidigare generationers arbete. Vi skall glädjas över dagens Vasa och söka styrka för framtiden. Vasa präglas av sin egen långa historia. Mycket värdefullt gick upp i rök i branden år Men historien och kulturarvet kan ingen ta ifrån oss. Nya Vasa byggdes upp i beundransvärd fart. De fem esplanaderna och de ståtliga offentliga byggnaderna i centrum bildar fortfarande en enastående helhet. På den grunden bygger vi vidare. Befolkningsutvecklingen visar hur viktig staden är: folkmängden har ökat från till invånare på hundra år. Staden betjänar betydligt flera människor än så. I dag är Vasa en storstad med internationell konkurrensförmåga. Målmedveten satsning på utbildning, kunnande och näringsliv utgör grunden. Det finns ambitioner och sting i dagens Vasa! Bästa Vasabor: vår goda gamla stad är värd att firas. Låt oss samtidigt drivas av inställningen att göra livet i Vasa ännu bättre! Vi skapar morgondagen! Håkan Nordman Stadsfullmäktiges ordförande Our fine old city has a great deal to celebrate A momentous year has opened for our city. When a city has reached its 400th year there is reason to mark the anniversary in special ways. The time has come to tell its history and honour the labours of earlier generations, to celebrate the Vaasa of today and to gather strength for the coming years. The city s long history has left its mark on Vaasa. A great deal of value went up in smoke with the rest of the town in 1852, but nothing can take away our history and cultural traditions. The new town was established with impressive speed. Five broad avenues and the noble buildings of the city centre still make up a unique combination today. We base our continuing development on this firm foundation. The growth of the town s population shows the importance of the city: the number of inhabitants has grown from 17,000 to 57,000 in a hundred years, and the city serves a significantly larger number of people than that. Today Vaasa is an internationally competitive city based on targeted investment in education, expertise and business life. You will find high hopes and energy in today s Vaasa. Dear people of Vaasa: Our fine old city has a great deal to celebrate. Let us try to make life in Vaasa even better! The future is ours to create! Håkan Nordman Chair of the City Council

3 Jo 110 vuotta museotoimintaa Vaasassa Kansallisuusaatteen myötä myös museoaate heräsi 1800-luvun lopun Suomessa. Vuonna 1895 muutama tunnettu vaasalainen kokoontui perustamaan yhdistystä, jonka tavoitteena oli museon perustaminen läänin pääkaupunkiin ja siihen liittyvän keruutoiminnan aloittaminen. Pohjanmaan historiallisen museon yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin hovioikeudenviskaali Oskar Rewell ja sihteeriksi lehtori Knut Sääf, josta tuli myös kokoelmien intendentti. Yhdistys loi heti laajan asiamiesverkoston, jonka tarkoituksena oli koota uudelle museolle esineistöä. Ensimmäinen näyttelytila, kaksi huonetta, saatiin Laurellin talosta asemaa vastapäätä. Ensimmäisenä vuonna luetteloon oli kertynyt noin 200 numeroa, mm. rahoja, mitaleita ja muinaisesineitä, ja luku kasvoi seuraavina vuosina nopeasti tuhansiin. Yhdistyksen hallitukseen valittiin 1899 kaupunginlääkäri Karl Hedman, joka toimi yli 30 vuotta museon hyväksi. Hänen toimestaan museo keskittyi kokoelmien kartuttamiseen ja lähinnä hänen ansiostaan museolla on mm. mittavat pohjalaisen lasin, keramiikan, hopean ja tinan kokoelmat. Samanaikaisesti Hedman keräsi itselleen nykyään Hedmanin kokoelmana tunnetun taide- ja antiikkiesinekokoelman. Museo toimi useissa eri tilapäistiloissa kunnes oma museorakennus valmistui Marianpuistoon Sinne sijoitettiin sekä museon kokoelmat että Hedmanin oma kokoelma. Vuonna 1990 Pohjanmaan museo kunnallistettiin ja 1997 Hedmanin säätiö lahjoitti kokoelmansa kaupungille eli Pohjanmaan museolle. Ostrobothnia Australiksen kokoelmien myötä museo on saanut kulttuurihistoriallisen ja taideosaston rinnalle myös luonnontieteellisen osaston sekä Terranova-luontokeskuksen. Nykyään Pohjanmaan museo on kovin erilainen alkuaikoihin verrattuna. Ulospäin näkyvät parhaiten monet näyttelyt, mutta museo on myös monipuolinen tutkimus- ja palvelulaitos, jossa monien eri alojen asiantuntijat palvelevat niin muita viranomaisia kuin yksityisiä kansalaisiakin. Redan 110 år museiverksamhet i Vasa Nationalitetsidén i slutet av 1800-talets Finland gav också liv åt tanken om museer. År 1895 sammankom några kända vasabor för att inrätta en förening som syftade till att grunda ett museum i länets huvudstad och att inleda samlingsverksamhet i anslutning till det. Till ordförande för Föreningen för Österbottens historiska museum valdes hovrättsfiskal Oskar Rewell och till sekreterare lektor Knut Sääf, som också blev intendent för samlingarna. Föreningen skapade genast ett omfattande nätverk av ombud. Syftet med nätverket var att samla föremål till det nya museet. Det första utställningsutrymmet, två rum, fick man från Laurellska huset som låg mittemot stationen. Under första året hade cirka 200 föremål katalogiserats, bl.a. mynt, medaljer och fornföremål och antalet ökade under de följande åren snabbt till flera tusen. Till föreningens styrelse valdes 1899 stadsläkare Karl Hedman som i mer än 30 år arbetade till förmån för museet. Det är Hedmans förtjänst att museet koncentrerade sig på att förkovra samlingarna och det är framför allt tack vare honom som museet har bl.a. en omfattande samling av österbottniskt glas, keramik, silver och tenn. Samtidigt samlade Hedman åt sig själv den konst- och antikvitetssamling som idag går under namnet Hedmans samling. Museet fungerade i flera tillfälliga utrymmen tills den egna museibyggnaden blev färdig i Marieparken Där placerades både museets samlingar och Hedmans privata samling. År 1990 kommunaliserades Österbottens museum och 1997 donerade Hedmanska Stiftelsen sin samling till staden, dvs. Österbottens museum. I och med Ostrobothnia Australis samlingar har museet vid sidan om en kulturhistorisk och konsthistorisk avdelning också fått en naturvetenskaplig avdelning samt naturcentret Terranova. Nuförtiden är Österbottens museum mycket annorlunda jämfört med den första tiden. Utåt syns verksamheten bäst i form av de många utställningarna, men museet är också en mångsidig forsknings- och serviceinrättning, där experter inom många olika branscher betjänar såväl myndigheter som privata medborgare. Erkki Salminen Museon oma rakennus valmistui 1930 Marianpuistoon. Museets egen byggnad blev färdig 1930 i Marieparken. Museo sai ensimmäiset näyttelytilansa Laurellin talosta aseman vierestä kesäkuussa Museet fick sin första utställningslokal i Laurellska huset invid järnvägsstationen i juni VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2006

4

5

6

7

8

9

10

11 Vaasalaisnuoret juhlivat itsenäisyyttä Kuvat / Bilder: Jaakko Salo Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio ja rouva Christine Bengtsson-Lumio kutsuivat kaikki Vaasan yhdeksäsluokkalaiset itsenäisyysvastaanotolle kaupungintalolle. Nyt kolmatta kertaa järjestettyyn juhlaan otti osaa yli 650 nuorta. Tilaisuudella haluttiin kunnioittaa Suomen itsenäisyyttä. Juhla on uudenlainen osa peruskoulun tapakasvatusta. Juhla kuvattiin ensimmäistä kertaa suorana lähetyksenä BotniaTV:n digikanavalle ja nähtiin myöhemmin uusintana analogisella kanavalla. Nuoret harjoittelivat syksyn ajan pari- ja piiritansseja sekä käyttäytymisetikettiä. Tanssiharjoituksissa Steiner-koulun yhdeksäsluokkalaiset Aliisa Aaltonen ja Kim Holmlund sekä Merenkurkun koululaiset Marie Roukus ja Jari Lahti kertoivat, että juhlatanssit eivät ole vaikeita, sillä he ovat saaneet tanssiopetusta jo aikaisemmilla luokilla. Myös kaupunginjohtajan itsenäisyysvastaanotto oli nuorille tuttu juhla, koska heitä ennen kaupungintalolle on kutsuttu yhdeksäsluokkalaisia kaksi kertaa, ja he ovat jo odottaneet juhlaa. Juhla näkyy pukeutumisessa Itsenäisyysjuhlassa tanssiharjoitusten arkiset farkut ja hupparit olivat vaihtuneet hienoihin pukuihin. Tilaisuus alkoi kättelyllä ja kaupunginjohtajan puheella. Tanssin alkaessa tunnelma kohosi kattoon. Säestäjinä olivat Kuula-opiston soittajat Bo Lundin johdolla. Tanssien jälkeen siirryttiin ruokailuun ja tarjolla olikin monenlaisia herkkuja. Ravintolapäällikkö Ulla Kekki toivoi, että hauska ja poikkeuksellinen juhla saa jatkoa tulevinakin vuosina. Vieraat ovat erilaisia kuin kaupungintalon juhlissa yleensä, Kekki sanoi. Emilia Uusitalo Vöyrinkaupungin koulusta ja Jonathan Wiik Borgaregatans skolasta kiittivät kutsusta ja pitivät oppilaiden puheen itsenäisyydelle. Juhla päättyi yhteiseen Maammelauluun, jonka jälkeen juhlaan kokoontuneet oppilaat lähtivät tahoilleen itsenäisyyspäivän viettoon. Emilia Uusitalo ja Jonathan Wiik pitivät oppilaiden puheen itsenäisyydelle. Emilia Uusitalo och Jonathan Wiik höll elevernas tal till självständigheten. Vasaungdomarna firade självständigheten Vasa stadsdirektör Markku Lumio och fru Christine Bengtsson-Lumio bjöd in alla Vasas niondeklassister till en självständighetsmottagning i stadshuset. Över 650 unga deltog i festen som ordnades för tredje gången. Syftet med mottagningen var att hedra Finlands självständighet. Festen är en ny del av umgängesfostran i grundskolan. För fösta gången televiserades mottagningen för direktsändning i Botnia TV:s digitala kanal och programmet kunde senare ses i repris i den analoga kanalen. Ungdomarna tränade under hösten par- och ringdanser samt umgängesseder. Vid dansträningarna berättade Steinerskolans niondeklassister Aliisa Aaltonen och Kim Holmlund samt Marie Roukus och Jari Lahti från Merenkurkun koulu att danserna inte var svåra eftersom eleverna fått dansundervisning redan på de lägre klasserna. Även stadsdirektörens självständighetsmottagning var bekant för ungdomarna, då niondeklassisterna har bjudits in till stadshuset under åren 2003 och 2004, och de som nu går på nian har haft någonting att vänta på. Festlig klädsel Vid självständighetsfesten hade dansträningarnas jeans och munkjackor bytts ut mot fina dräkter och kostymer. Mottagningen inleddes med handskakning och stadsdirektörens tal. När dansen började var stämningen i topp. Kuula-institutets musiker under ledning av Bo Lund ackompanjerade. Efter dansen stod maten i tur. Delikatesser av många olika slag hade dukats fram. Restaurangchef Ulla Kekki hoppades att den roliga och exceptionella festen skall få en fortsättning även under kommande år. Gästerna är annorlunda än de som vanligtvis deltar i stadshusets festligheter, sade Kekki. Emilia Uusitalo från Vöyrinkaupungin koulu och Jonathan Wiik från Borgaregatans skola tackade för inbjudan och höll elevernas tal till självständigheten. Festen avslutades med att alla sjöng Vårt land, och därefter gick var och en till sitt för att fira självständighetsdagen. Teksti/Text: Riika Isola Juhlien isäntäpari Markku Lumio ja Christine Bengtsson-Lumio kättelivät kaikki juhlavieraat. Festens värdpar Markku Lumio och Christine Bengtsson-Lumio hälsade på alla gäster. Juhlassa tarjoiltiin vannikkeita, karjalanpiirakoita ja muuta hyvää. På festen serverades fyllda pastejer, karelska piroger och annat gott. Kuva/Bild: Riika Isola Tanssivat yhdeksäsluokkalaiset täyttivät kaupungintalon juhlasalin Stadshusets festsal fylldes av dansande niondeklassister. 11 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2006

12 ASA -VASA A V

13 ASA -VASA A V

14 Kotikaupunkimme arjessa ja juhlassa Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ps. 90:1 Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Jer. 29:7 Kotikaupunkia onnitellen ja siunausta toivottaen Lapuan hiippakunta 50 vuotta Juhlavuoden avausmessu Vaasan kirkossa su 5.2. klo 10 Saarna ja liturgi piispa Simo Peura Seurakunnan papit avustajina Huutoniemen ja Vaasan kirkkokuorot, Noctifer Kanttoreina Katariina Järvinen ja Marja Pellinen Urkurina Arto Ristolainen Radiointi YLE 1 ja Radio Vaasa Vaasa 400 vuotta Kaksikielinen Juhlajumalanpalvelus Vaasan kirkossa su klo 10 Tervetuloa messuun

15 Kodin kansio tukee lämpimällä ja varmalla otteella lapsiperheen arkea Vaasan kaupungin turvallisuusyhteistyössä on meneillään valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti ainutlaatuinen projekti. Eri alan asiantuntijoiden voimin on lapsiperheiden tueksi ja avuksi suunniteltu kattavaa Kodin kansiota. Pilottiversio on ollut kokeilussa ja arvioitavana niin lasten vanhemmilla, ammattiauttajilla ja -kasvattajilla kuin eri järjestöjen edustajillakin. Palaute on ollut valtavan myönteistä kaikilta ryhmiltä; Kodin kansio on testaajien mukaan kipeästi odotettu vastaus aikamme haasteisiin, turvallisuushankkeiden koordinaattori Seppo Mäenpää kertoo. Vuoden 2006 aikana kansio saadaan lopulliseen muotoonsa ja sen jakamiseksi haetaan rahoitusta. Aluksi on tavoitteena saada Kodin kansio jaetuksi jokaiseen lapsiperheeseen ja sen jälkeen se annetaan pelkästään ensisynnyttäjille. Kodin ja vapaa-ajan turvallisuuden edistäminen ja kasvatuksen tukeminen Mäenpään mukaan lasten kasvatus on yhteiskunnallisten muutosten vuoksi nykyään vaikeampaa mutta entistä tärkeämpää. Kodin kansi- ossa käsitellään monipuolisesti konkreettisin keinoin tärkeitä osa-alueita kuten kodin turvallisuussuunnitelmaa, lapsen moraalikehitystä, tottelevaisuuskasvatusta ja niin edelleen. Kansio neuvoo myös liikenne- ja meriturvallisuusasioissa sekä miten toimia erilaisissa hätätilanteissa. Tyyliltään kansio on selkeä kokonaisuus eri aihealueineen. Lopussa on kokoelma perheen arkea koskevia esitevihkosia, Mäenpää kertoo. Kodin kansio ei ole pelkkä kansio vaan toiminnallinen kokonaisuus. Pilotoinnissa todettiin, että kansio sopii hyvin ammattiauttajien ja kasvattajien työkaluksi, vanhempien vertaisryhmien tueksi sekä koululaisten tietolähteeksi. Tutkimusten pohjalta puolestaan tiedetään, että lasten kasvuun, vanhempainvalmennukseen ja opintojen loppuun saattamiseen sijoitettu rahasumma ehkäisee edullisimmin aikuisiän vakavia rikoksia. Lapset vaativat aikaa, rakkautta ja rajoja. Kansio on tärkeä opas ja kasvatustuki, josta saa ratkaisun avaimet moniin turvallisuusasioihin ja perhearjen ongelmiin, Mäenpää sanoo. Kuva/Bild: Anni Johde Hemmets mapp stöder med ett varmt och säkert grepp barnfamiljernas vardag Inom Vasa stads trygghetssamarbete pågår ett riksomfattande och t.o.m. internationellt sett unikt projekt. Experter inom olika branscher har med gemensamma krafter som stöd och hjälp för barnfamiljer planerat en heltäckande informationsmapp för hemmet. En pilotversion delades ut på prov och den har bedömts både av föräldrar, professionella hjälpare och -fostrare samt representanter för olika organisationer. - Responsen har varit enormt positiv av alla grupper; Hemmets mapp har enligt testarna varit ett länge efterlängtat svar på vår tids utmaningar, berättar Seppo Mäenpää, koordinator för trygghetsprojekten. Under år 2006 får mappen sin slutliga utformning och för utdelningen av den söker man finansiering. Målet är i början att kunna dela ut Hemmets mapp till varje barnfamilj och efter det ges mappen endast åt förstföderskor. Förbättrande av tryggheten hemma och på fritiden och stöd för fostran Enligt Mäenpää är barnuppfostring på grund av förändringarna i samhället nuförtiden ännu svårare än tidigare, men desto viktigare. I Hemmets mapp tas på ett mångsidigt och konkret sätt upp viktiga delområden, såsom en trygghetsplan för hemmet, barnets moralutveckling, fostran till lydighet. I mappen ges råd också i trafik- och sjösäkerhetsärenden och hur man skall gå till väga i olika nödsituationer. Till stilen är mappen en tydlig helhet med de olika ämnesområdena. I slutet finns en samling med olika broschyrer om familjens vardag, berättar Mäenpää. Hemmets mapp är inte bara en mapp utan en fungerande helhet. I pilotprojektet konstaterades att mappen passar bra som verktyg för professionella hjälpare och -fostrare och som stöd för föräldrarnas referensgrupper samt som informationskälla för skolelever. På basis av undersökningar vet man att den penningsumma som man investerar i barnens uppväxt, föräldraträning och slutförande av studier är det förmånligaste sättet att förebygga allvarliga brott i vuxen ålder. Barn kräver tid, kärlek och gränser. Mappen är en viktig handbok och fostringsstöd, som ger svar på många frågor som gäller tryggheten samt problem i familjers vardag, säger Mäkinen. Harjoittelija Petra Elomaa ja hankekoordinaattori Seppo Mäenpää toteavat, että Kodin kansion tavoitteena on ehkäistä kasvatusongelmia, syrjäytymistä, rikollisuutta ja tapaturmia. Praktikant Petra Elomaa och projektkoordinator Seppo Mäenpää konstaterar att syftet med Hemmets mapp är att förebygga fostringsproblem, utslagning, brottslighet och olyckor. Teksti ja kuva / Text och bild: Anni Johde 15 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2006

16 Merenkurkun alueen tunnusmajakoiden ja kaasojen historiaa Svettgrundin kaasa Svettgrunds båk Pohjanlahden merenkulkupiirin alueella Merenkurkussa on edelleen kahdeksan jälkipolville säilynyttä puurakenteista ja historiallisesti arvokasta merenkulun turvalaitetta. Niitä on ollut toki useampiakin, mutta ajan hammas, tulipalot ja sodat ovat tuhonneet monia. Varhaisin tieto alueella sijainneesta tunnusmajakasta on vuodelta Silloin Vaasan, Uudenkaarlepyyn ja Kokkolan porvarit sopivat Korsnäsin talonpoikien kanssa Halsön saarelle rakennettavan tornin kustannuksista. Merimerkkien ylläpito kuuluu Pohjanlahden merenkulkupiirille, joka on nyt uutterana ottanut kunnostustyön asiakseen. Puutavaraa kilometrikaupalla Seuraavassa kolme tunnusmajakan tarinaa, jonka korjaustyön teettäjänä Pohjanlahden merenkulkupiiri on siis toiminut. Käytännön kunnostustyön ovat suorittaneet bergöläisen puusepän ja veneenrakentajan Rolf-Erik Westin johtama kirvesmiesryhmä. Lautaa, rimaa ja lankkua kului kilometrikaupalla, ja punamultamaaliakin joitakin satoja litroja. Lopputuloksissa näkyy tunnollisesti ja ammattitaidolla tehdyn työn korkea laatu. Svettgrundin kaasa (rak. vuosi 1860) Svettgrundin yli 18 metriä korkea merimerkki sijaitsee puuttomalla luodolla. Se on pienen luodon ainoa rakennus. Tämä huomattava maisemaelementti osoittaa etelästä Bergön kautta Vaasaan poikkeavan väylän lähtöpisteen. Nykyisin Svettgrund on Suomen viimeinen suurikokoinen sauvamerkki eli kaasa, jonka tunnusosan muodostaa rombinmuotoinen merkkikuvio. Se on myös rakennustyypin viimeinen edustaja. Rakennus on pääosin historiallisessa asussaan, ja se kunnostettiin keväällä Svett tulee luultavasti venäjänkielen sanasta valo. Onkin todennäköistä, että kun venäläisen everstiluutnantti S.Maksimovin johtama retkikunta suoritti alueen merenmittauksia luvulla, he pitivät luodolla tulta paikantamisen helpottamiseksi. Nykyäänkin kaasan tunnusosan alapuolella toimii sektoriloisto. Kesäkuussa 1876 Venäjän suurruhtinas ja kruununperillinen, tuleva keisari Aleksanteri ja hänen puolisonsa Tanskan prinsessa Dagmar vierailivat Vaasassa. Svettgrundin kaasa oli olemassa jo heidän vierailunsa aikana keisarillisen höyryjahdin reitin turvana. Enstenin tunnusmajakka (rak. vuosi 1887) Vaasaan johtavan väylän varrella sijaitseva Ensten on kivenjärkäleistä muodostunut saari. Tunnusmajakka on saaren ainoa rakennus. Se on konstruoitu alkujaan kahdesta toisiinsa sovitetusta arkkurakenteesta. Pookin suunnittelijaa ei tiedetä. Jäljellä olevissa piirustuksissa tulevaksi rakennuspaikaksi osoitetaan Enstenin luoto, 2,5 saksalaista mailia länteen Vaasasta. Pooki on säilynyt alkuperäisessä asussaan, ja se kunnostettiin kesällä Stubbenin tunnusmajakka (rak.vuosi 1857) Pohjanmaan varhaisimmat tunnusmajakat rakennettiin rannikkoa seurailevan meriväylän risteyskohtiin, joista poikettiin satamiin johtaville reiteille. Stubbenin tunnusmajakka on rakennettu Kimon ruukin lastauspaikalle johtavan väylän merkiksi. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Ernst Lohrman. Rakennus on ulkoasultaan hyvin säilynyt, ja se kunnostettiin keväällä Stubbenin pookin vesikaton keskeltä kohoaa 3,6 metriä korkea koristeellinen puuristi, joka uusittiin kunnostuksen yhteydessä. Risti osoittaa, että pookien rakentajina on saattanut toimia kirkonrakentajinakin mainetta saavuttaneita rakennusmestareita. Teksti: Timo Rantala Kuvat: Timo Rantala, Kalle Rantala, Bror Söderholm Lähteet: Nyman Harri: Pohjanmaan rannikon puupookit Laati Iisakki: Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen historia Stubbenin tunnusmajakka Stubbens båk VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/

17 Båkarnas och kasarnas historia i Kvarkenområdet Inom Bottniska vikens sjöfartsdistrikt i Kvarken finns åtta historiskt värdefulla sjösäkerhetsanordningar i trä sparade för eftervärlden. De har visserligen funnits flera, men tidens tand, bränder och krig har förstört många av dem. Den tidigaste uppgiften om en känningsbåk som funnits på området är från år Då kom borgare i Vasa, Nykarleby och Gamlakarleby överens med bönderna i Korsnäs om kostnaderna för ett torn som byggdes på Halsön. Upprätthållandet av sjömärken hör till Bottniska vikens sjöfartsdistrikt, som nu energiskt har tagit iståndsättningsarbetet som sin uppgift. Kilometervis med virke Nedan följer historien om tre båkar, som Bottniska vikens sjöfartsdistrikt alltså har låtit utföra reparationer på. I praktiken har reparationsarbetet utförts av en timmermansgrupp under ledning av snickaren och båtbyggaren Rolf- Erik West från Bergö. Brädor, ribbor och plankor gick åt i kilometertal, och rödmyllefärg några hundra liter. I slutresultatet syns den höga kvaliteten på det omsorgsfullt och professionellt utförda arbetet. Svettgrunds båk (byggnadsår 1860) Svettgrunds över 18 meter höga sjömärke finns på ett trädlöst skär. Det är den enda byggnaden på det lilla skäret. Det här betydande landskapselementet visar från söder utgångspunkten för den farled som viker in till via Bergö. Nuförtiden är Svettgrund sista större stångmärke dvs. kase, vars igenkänningsdel är en rombformad signalfigur. Den är också den sista representanten för denna byggnadstyp. Byggnaden är i huvudsak i sin historiska form, och den iståndsattes våren Svett kommer troligen från det ryska ordet för ljus. Det är troligt att den av den ryska överstelöjtnanten S. Maksimov ledda expeditionen, då den utförde sjömätningar på området på 1870-talet, höll eld på skäret för att underlätta positionsbestämningen. Också nu finns på den undre delen av kasen ett sektorljus. I juni 1876 besöktes Vasa (dåvarande Nikolajstad) av den ryska storfursten och tronföljaren Alexander och hans maka den danska prinsessan Dagmar. Alexander blev sedermera kejsar Alexander III och Dagmar kejsarinnan Maria. Svettgrunds kase fanns redan under deras besök som säkerhet på den kejserliga ångjaktens färd. Enstens båk (byggnadsår 1887) Ensten som finns vid farleden in till Vasa är ett skär som har bildats av klippblock. Båken är den enda byggnaden på skäret. Den har ursprungligen konstruerats av två till varandra anpassade kistkonstruktioner. Båkens planerare är okänd. I de ritningar som finns kvar anvisas den kommande byggplatsen till skäret Ensten, 2,5 tyska mil västerut från Nikolajstad (Vasa). Båken har bibehållits i sin ursprungliga form, och den iståndsattes sommaren Stubbens båk (byggnadsår 1857) Österbottens tidigaste båkar byggdes i korsningspunkterna för de farleder som följde kusten, från vilka man vek av till de farleder som ledde till hamnarna. Stubbens båk har byggts som märke för den farled som leder till Kimo bruks lastningsplats. Byggnaden planerades av arkitekt Ernst Lohrman. Byggnaden är till det yttre väl bevarad och den iståndsattes våren Från mitten av vattentaket på Stubbens båk höjer sig ett 3,6 meter högt dekorativt träkors, som förnyades i samband med iståndsättningen. Korset visar att de som byggt båken även kan ha varit kända kyrkbyggare. Text: Timo Rantala Bilder: Timo Rantala, Kalle Rantala, Bror Söderholm Källor: Nyman Harri: Pohjanmaan rannikon puupookit Laati Iisakki: Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen historia Enstenin tunnusmajakka Enstens båk 17 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2006

18 Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunta tukee alueensa kehitystä Pohjoisten kaupunginosien eli Gerbyn, Västervikin, Isolahden ja Pukinjärven kaupunginosien muodostama aluetoimikunta aloitti toimintansa vuonna Alueella on vaikuttanut sosiaali-, terveys-, koulu- ja seurakuntaviranomaisten yhdyskuntatyöryhmä. Lisäksi tarvittiin vain alueen asukkaista koostuva lähidemokratiaelin, joka kuuluu yhdistyksiä kiinteämmin kaupungin hallintoon. Kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan alueen asukkaista kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nykyisenä puheenjohtajana toimii Fredrik Sundell, varapuheenjohtajana Heikki Turtonen ja sihteerinä Tiina Mäki. Gerby-Västervikissä asutusta jo yli 700 vuotta Pysyvää asutusta Gerby-Västervikin alueella on ollut oletettavasti jo luvulla. Alueen väestö on perinteisesti ollut ruotsinkielistä. Kaupungin ryhdyttyä 1970-luvulla kaavoittamaan aluetta, siitä on kehittynyt viihtyisä, noin :n asukkaan "kaupunginosa" omine kouluineen ja päiväkoteineen molemmille kieliryhmille. Myös alueen muut palvelut ovat kehittyneet. Alueen erityispiirre on sen merenläheisyys. Aluetoimikunnan toiminta Aluetoimikunta on antanut viranomaisille muun muassa rakentamiseen ja palvelujen kehittämiseen liittyviä lausuntoja. Se on toiminnallaan tukenut alueen kulttuuriperinnettä luetteloimalla ja merkitsemällä kulttuurihistoriallisia paikkoja ja muistomerkkejä sekä osallistumalla kotiseutumuseo Hannan-tuvan yhteydessä esitettyyn näytelmään Hanna Alueelle on tehty ja jaettu jo toinen palveluopas, minkä lisäksi vuosittain järjestetään siivoustalkoot ja aluetapahtumia. Aluetoimikunnan päämajana on toiminut Setlementti Vestiksen tilat ja sihteerinä sen toiminnanohjaaja. Aluetoimikunnan pöytäkirjat, toimintakertomukset ja alueopas ovat nähtävissä sosiaali- ja terveysaseman, S-Marketin ja Vestiksen ilmoitustauluilla sekä Vaasan kaupungin nettisivulta. Områdeskommittén för de norra stadsdelarna stöder utvecklingen inom sitt område Områdeskommittén som bildas av de norra stadsdelarna, dvs. Gerby, Västervik, Storviken och Infjärden, inledde sin verksamhet år Sedan tidigare fungerade en samhällsarbetsgrupp med representanter för social-, hälsovårds- och skolväsendet samt församlingarna. Därtill behövdes ett närdemokratiorgan som består enbart av områdets invånare och är fastare anknutet till stadens förvaltning än föreningarna. Stadsstyrelsen utser till kommittén områdets invånare åtta (8) ordinarie medlemmar och personliga ersättare för dem. För tillfället fungerar som ordförande Fredrik Sundell, vice ordförande Heikki Turtonen och sekreterare Tiina Mäki. Bosättning i Gerby-Västervik redan för mer än 700 år sedan Det har troligtvis funnits fast bosättning i området Gerby-Västervik redan på talet. Befolkningen i området har traditionellt varit svenskspråkig. Efter att staden började planlägga området på 1970-talet har det utvecklats till en trivsam stadsdel med cirka invånare, med egna skolor och daghem för båda språkgrupperna. Även den övriga servicen i området har utvecklats. Ett särdrag för området är närheten till havet. Områdeskommitténs verksamhet Områdeskommittén har till olika myndigheter gett utlåtanden bl.a. i anslutning till byggande och utvecklande av servicen. Den har med sin verksamhet understött kulturtraditionen i området genom att katalogisera och märka ut kulturhistoriska platser och minnesmärken samt genom att delta i pjäsen Hanna 1914, som framfördes i anslutning till hembygdmuseets Hanna-stuga. För området har gjorts och delats ut redan den andra serviceguiden och utöver den ordnas årligen städtalkon och ett områdesevenemang. Områdeskommittén har haft sitt högkvarter i Settlementföreningens utrymmen Vestis och dess verksamhetsledare har fungerat som sekreterare. Områdeskommitténs protokoll, verksamhetsberättelse och områdesguide finns till påseende vid social- och hälsovårdsstationens, S-Markets och Vestis anslagstavlor samt på Vasa stads webbsidor. Teksti/Text: Heikki Turtonen Kuvat/Bilder: Ritva Kytöharju VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/

19

20 15 vuotta oikeustieteellistä koulutusta Vaasassa Vaasassa koulutetaan kaksikielisiä juristeja Tärkeä osa Vaasan kaksikielistä koulutustarjontaa on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikkö, joka aloitti kaksikielisten juristien koulutuksen vuonna Vaasa on hallinnon ja oikeuslaitoksen kannalta keskeinen kaupunki, jossa on hyviä työharjoittelupaikkoja opiskelijoille. Etuja ovat myös monipuolinen korkeakouluverkosto ja kaksikielisyys. Kooltaankin Vaasa on meidän tarkoitukseemme tarpeeksi suuri mutta samalla sopivan pieni, oikeustieteen professori Kimmo Nuotio oikeustieteellisestä koulutusyksiköstä sanoo. Suomessa on vaikea kuvitella tällaiselle koulutukselle parempaa paikkaa kuin Vaasa, Nuotio jatkaa. Kaksikielisyys ja pienryhmäopetus valtteja Vaasa on ainoa paikka Suomessa, jossa oikeustieteen opetus on kaksikielistä. Myös ympäristön kaksikielisyys vahvistaa opiskelijoiden kielitaitoa. Hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldtin mukaan kaksikielinen oikeustieteen koulutus takaa ruotsinkielisten lakimiesten saatavuuden Pohjanmaalla tulevaisuudessakin. Pohjanmaalla kaksikielisyydestä on käytännön etua työssä, sanoo Vaasan hovioikeudessa kymmenen vuotta työskennellyt viskaali Tapio Kaarniemi. Pienryhmäopetus on toinen Vaasan koulutuksen laatutekijöistä. Nuotion mukaan pienet ryhmät mahdollistavat joustavan opetuksen. Tutkinto kokonaan Vaasaan? Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto ja Svenska Handelshögskolanin Vaasan yksikkö. Opiskelijat suorittavat opintojensa alkuosan Vaasassa ja loppuosan Helsingissä. Kaarniemi aloitti lakiopintonsa Vaasan vastaperustetussa yksikössä vuonna Valmistuttuaan Kaarniemi palasi Helsingistä Vaasaan. Vaasasta oli opiskeluaikana tullut kotini, Kaarniemi perustelee. Koulutusyksikkö pyrkii vaikuttamaan siihen, että muutkin opiskelijat palaisivat valmistuttuaan takaisin Pohjanmaalle. Oikeustieteen professori Nuotio heittää ilmaan ajatuksen, että Vaasassa tulisi joskus vielä olla mahdollisuus suorittaa koko tutkinto ilman Helsingin jaksoa. Oikeustieteen professori Kimmo Nuotio työskentelee Palosaaren virastotalossa. Professorn i rättsvetenskap, Kimmo Nuotio, arbetar i Brändö ämbetshus. 15 år juridisk utbildning i Vasa I Vasa utbildas tvåspråkiga jurister En viktig del av det tvåspråkiga utbildningsutbudet i Vasa är Helsingfors universitets juridiska fakultets enhet i Vasa, som inledde utbildningen av tvåspråkiga jurister år Vasa är med tanke på förvaltningen och rättsväsendet en central stad, där det finns goda arbetspraktikplatser för studerandena. Andra fördelar är också det mångsidiga högskolenätet och tvåspråkigheten. Även till storleken är Vasa tillräckligt stor men samtidigt passligt liten för vårt ändamål, säger Kimmo Nuotio professor i rättsvetenskap vid den juridiska utbildningsenheten. I Finland är det svårt att tänka sig en bättre plats än Vasa för den här utbildningen, fortsätter Nuotio. Tvåspråkighet och undervisning i smågrupper är trumfkort Vasa är det ända stället i Finland, där undervisningen i rättsvetenskap sker på två språk. Även den tvåspråkiga miljön förstärker studerandenas språkkunskaper. Enligt hovrättslagman Robert Liljenfeldt garanterar den tvåspråkiga juristutbildningen tillgången till svenskspråkiga jurister i Österbotten även i framtiden. I Österbotten har man praktisk nytta av tvåspråkigheten i arbetet, säger fiskal Tapio Kaarniemi som har arbetat tio år vid Vasa hovrätt. Undervisningen i smågrupper är ytterligare en kvalitetsfaktor för utbildningen i Vasa. Enligt Nuotio möjliggör små grupper en flexibel undervisning. Examen i sin helhet till Vasa? Utbildningen ordnas i samarbete mellan Helsingfors universitet, Vasa universitet och Svenska Handelshögskolans enhet i Vasa. Studerandena avlägger första delen av studierna i Vasa och den resterande delen i Helsingfors. Kaarniemi inledde sina juridikstudier i Vasa vid den nyinrättade enheten år Efter att ha avlagt sin examen flyttade han från Helsingfors tillbaka till Vasa. Vasa blev under studietiden mitt hem, motiverar Kaarniemi. Utbildningsenheten strävar efter att också andra studerande flyttar tillbaka till Österbotten, efter att de har avlagt sin examen. Professorn i rättsvetenskap, Nuotio, kastar fram tanken att det ännu någon gång borde vara möjligt att avlägga hela examen i Vasa utan Helsingforsperioden. Text och bild: Riika Isola VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Galleria Uusitalo. E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi GSM 040-547 5379

Galleria Uusitalo. E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi GSM 040-547 5379 Galleria Uusitalo Lönnrotinkatu 15, 00120 Helsinki tel. (09) 4780 0850 fax (09) 4780 0851 AVOINNA ti pe 11 17 la su 12 16 OPEN Tue Fri 11 17 Sat Sun 12 16 E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä MATKALIPUT Bussikorttien (5 e) myynti ja lataus: Vaasan Paikallisliikenne Oy, Hovioikeudenpuistikko 11 Auki: arkisin 11.00-16.00 Studio Ticket, Rewell Center, www.studioticket.fi Bussikorttien latauspisteet:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Viranomaistapaaminen 19-20.1.2012 Myndighetssammanträde 19-20.1.2012 Torne Älv Total area 40 157 km 2 From alpine to coastal areas climate gradient Sensitive environment

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Päiväkotirauha Dagisfred

Päiväkotirauha Dagisfred 15.3.2017 varhaiskasvattajille Mia Viljanen ja Maria Stoor-Grenner Päiväkotirauha Dagisfred Kaverisuhteita vahvistava ja kiusaamista ehkäisevä toimintatapa Ett sätt att stärka kompisrelationer och förebygga

Lisätiedot

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 City of Helsinki 3 Helsinki-Uusimaa 4 Österbotten 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot