Hyötyykö Varsinais-Suomi korkeakoulujen lukukausimaksuista?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyötyykö Varsinais-Suomi korkeakoulujen lukukausimaksuista?"

Transkriptio

1 Hyötyykö Varsinais-Suomi korkeakoulujen lukukausimaksuista? Keskustelu maksullisesta koulutuksesta leimahti jälleen liekkeihin, kun kansanedustajat Satonen, Tossavainen, Kärnä ja Torniainen julkaisivat viime viikonvaihteessa 119 kansanedustajan allekirjoittaman lakialoitteen lukukausimaksujen käyttöönotosta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuville opiskelijoille. Me turkulaiset korkeakouluopiskelijat vastustamme aloitetta, sillä se uhkaa suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymistä ja osaavan työvoiman saantia maahamme. Turun korkeakouluissa opiskelee vuosittain useita satoja kansainvälisiä opiskelijoita ja heistä on monenlaista hyötyä maakunnallemme. Tilastokeskuksen mukaan 50% kansainvälisistä opiskelijoista työllistyy jo nykyisin Suomeen ja vielä useampi haluaisi jäädä, mikäli työtä löytyisi. Lukukausimaksujen myötä Turun korkeakouluissa opiskelisi aiempaa vähemmän kansainvälisiä opiskelijoita ja alueelle jäisi vähemmän korkeakoulutettuja kansainvälisiä osaajia. Suomessa toteutetun lukukausimaksukokeilun ja pohjoismaisen vertailun perusteella maksujen käyttöönotosta on enemmän haittaa kuin hyötyä maallemme. Ruotsissa ja Tanskassa lukukausimaksut romahduttivat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden määrää jopa 80 prosentilla. Haluaako Suomi seurata perässä ja ottaa takapakkia korkeakoulujen kansainvälistymistavoitteissa? Turun kaupungin visio 2015 linjaa Suomen Turun olevan kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuurin ja osaamisen keskus. Kuinka alueemme kansanedustajat aikovat toteuttaa kaupungin visiota kannattamalla lakialoitetta, joka sulkee Suomen ja Turun kansainvälisiltä osaajilta? Heini Kuusisto, hallituksen, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Heikki Isotalo, hallituksen, Turun yliopiston ylioppilaskunta Ina Biström, Styrelseordförande, Åbo Akademis Studentkår Daniel Nenonen, Styrelseordförande, Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa

2 Ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteiskannanotto: Järki takaisin opintotukikeskusteluun! Opiskelijaliike on raivostunut siitä, miten opiskelijoiden perusoikeus ihmisarvoiseen toimeentuloon asetetaan jälleen kerran kyseenalaiseksi. Vuosi sitten päätettiin perustaa työryhmä, jonka tehtävänä oli keksiä puolessa vuodessa kustannusneutraali täysuudistus opintotukeen ja lyhentää sillä opintoaikoja. Työryhmän aikataulu ja tavoitteet olivat alun perinkin täysin epärealistisia. Aikataulun puitteissa ei ollut mahdollisuutta kuulla asiantuntijoita saatika tehdä kunnollisia laskelmia. Tavoite puolestaan oli ja on edelleen suunnattu väärään paikkaan. Opintoaikojen lyhentymiseen voidaan vaikuttaa hyvällä koulutuspolitiikalla, ei tiukentamalla elämisen perusedellytyksiä. Yllätyksenä ei tullut, että työryhmä ei päässyt mihinkään lopputulokseen. Keskustelu opintotuen tulevaisuudesta siirrettiin tällä poliittisella suhmuroinnilla kabinetteihin. Opiskelijat on jätetty odottamaan varpaillaan, mitä heidän päänsä menoksi seuraavaksi keksitään. Joka suunnasta heitellään yhtä älyttömiä ajatuksia. Toiset haluavat muuttaa opintotukea niin, että opintojen loppuvaiheessa saisi opintorahan sijaan pelkkää lainaa, kun taas toiset mieluummin rajoittaisivat opintotukikuukausien käyttöaikaa. Eihän kukaan voi tosissaan kuvitella, että heikentämällä loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden toimeentuloa voidaan kannustaa ketään valmistumaan, ihmettelee Tamyn hallituksen Jari Järvenpää. Paine työurien pidentämiseen on kova, mutta toimimattomien näennäisratkaisujen kehittäminen kertoo lähinnä poliitikkojen lyhytnäköisestä ajattelusta. Tiukentamalla todella niukkaa opintotukea entisestään ja lisäämällä opiskeluaikaista taloudellista epävarmuutta ei saada opiskelijoita valmistumaan nopeammin. Lainapainotteisempi opintotuki lisäisi työntekoa entisestään ja opintotukikuukausien määrää tai käyttöaikaa rajaamalla lisättäisiin opintonsa kokonaan keskeyttävien määrää. Lähes kaikissa ehdotuksissa palkitaan niitä, jotka pärjäävät hyvin, mutta tiukennetaan jo valmiiksi vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien, kuten perheellisten opiskelijoiden ja mielenterveyskuntoutujien, asemaa entisestään. Heikoimmassa asemassa olevien selkänahasta ei voida nyhtää valtiontalouden säästöjä. Viimeistään nyt opiskelijoiden mitta on täyttynyt!, julistaa TUOn opiskelijakunnan hallituksen Heini Kuusisto. Viimeiset opintotukeen kohdistetut mittavat uudistukset astuivat voimaan vuonna 2011, alle kaksi vuotta sitten. Milloin opiskelijoiden annetaan keskittyä opiskeluun? Miksi ei keskitytä jo tehtyjen muutosten seuraamiseen ja arviointiin? Opintotuen on tarkoitus turvata opiskelijoiden toimeentulo. On täysin ala-arvoista ja vastuutonta käyttää opintotukikeskustelua poliittisena hämäysliikkeenä, koska työurakeskustelun oikeasti hankalia kysymyksiä eläkeiästä, työssä jaksamisen ongelmista ja kannustinloukkuja luovasta etuusjärjestelmästä ei olla valmiita ratkaisemaan. Opintotukea kiristävillä toimenpiteillä ei saavuteta haluttuja tuloksia. Asiantuntijat ovat jo moneen kertaan todenneet opintotuen riittämättömän tason pääasialliseksi opintoja hidastavaksi tekijäksi. Nyt on aika tehdä päätöksiä oikean tiedon eikä vain poliittisen paineen perusteella.

3 Allekirjoittaneet: Piia Kuosmanen, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Lauri Koskentausta, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Mari Kröger, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Valle Uimonen, Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Annika Kempe, Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Markus Karppanen, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Jari Järvenpää, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Heikki Isotalo, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Ina Biström, Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande Heini Kuusisto, n hallituksen Emma Koskimaa, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn hallituksen Igor Parri, Haaga-Helian opiskelijakunta HELGAn hallituksen Antti Erkheikki, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KETOAKKUn hallituksen Riku Kemppinen, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKOn hallituksen Patrik Eskelinen, Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAIKOn hallituksen Pasi Toivonen, Lahden ammattikorkekoulun opiskelijakunta LAMKOn hallituksen Ida Talvinen, Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn hallituksen Erkko Virtanen, Diakonia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon hallituksen Joonas Peltonen, Opiskelijakunta POKAn hallituksen Henri Mäntysaari, Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon hallituksen

4 Matti Leppälehto, Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMOn hallituksen Aleksanteri Repo, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanin hallituksen Mikkel Näkkäläjärvi, Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOKin hallituksen Neea Liinpää, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn hallituksen Tekla Hietala, Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAn hallituksen Susanne Lievonen, Laurea-Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAUREAMKOn hallituksen Noora Nousiainen, Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKOn hallituksen Nita Ahola, Mikkelin ammatikorkeakoulun opiskelijakunta MAMOKin hallituksen Daniel Nenonen, Studerandekåren Noviums styrelseordförande Jussi Lammi, Opiskelijakunta COPSAn hallituksen Joona Jakkila, Opiskelijakunta CAMOSin hallituksen Janne Kallunki, Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KAMOn hallituksen Jenna Martikainen, Arcada studerandekår ASKs styrelseordförande

5 Turun ammattikorkeakoulun on panostettava liikuntapalveluiden kehittämiseen myös jatkossa kiittää Turun ammattikorkeakoulua Innostavaa liikuntaa ammattikorkeakoulun arkeen -hankkeen aloittamisesta. Hankerahoitus parantaa ruohonjuuritason toiminnan järjestämismahdollisuuksia, mutta ennen kaikkea hanke on tervetullut signaali tahtotilasta. Opiskelijakunta iloitsee siitä, että Turun AMK on tämän hankkeen muodossa ottanut ensiaskeleensa AMK-liikunnan kehittämiseksi ammattimaisesti organisoiduksi toiminnaksi. Nykytilanteeseen on päästy pitkälti talkoovoimin, mutta toimintojen laajentaminen ei nykymallilla ole enää realistista. Kysyntää kyllä riittäisi niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin puolelta. Jotta hankkeella saadaan kestäviä tuloksia, tulee jo nyt käynnistää keskustelu pidemmän aikavälin tavoitteista. Toiminnan jatkuvuus voidaan taata vain, mikäli sen järjestämiselle on olemassa asianmukaiset fyysiset puitteet ja henkilöstöresurssit. Turun AMK on kampusprojektin myötä joka tapauksessa uusien tilaratkaisujen edessä, ja tähän projektiin niveltyy luontevasti myös uusien liikuntatilojen käyttöönotto. Toiminnan koordinoimiseksi täysipäiväisen liikuntasuunnittelijan palkkaaminen olisi lisäksi ehdottoman tärkeää. Opiskelijakunta TUO näkee tärkeänä, että AMK:n johto keskustelee myös kaupungin muiden korkeakoulujen kanssa mahdollisista ratkaisumalleista. Visiona tulee olla koko Turun henkiselle korkeakouluyhteisölle yhdenvertaiset, helposti saavutettavat liikuntapalvelut. Nykytilanteessa eri korkeakoulujen opiskelijat eivät ole palvelujen määrän, laadun ja hintatason suhteen yhdenvertaisessa asemassa. Kun kilpailu opiskelijoista ja rahoituksesta kovenee entisestään, on korkeakoululiikuntapalveluiden järjestäminen myös merkittävä vetovoimaisuustekijä koko kaupungin kannalta. Tuoreiden tutkimustulosten (YTHS 2013) perusteella AMK-opiskelijoiden fyysinen kunto on jo hälyttävällä tasolla. Liikuntapalvelut ovat todistetusti yksi hyvä keino parantaa läpäisyastetta ja pidentää työuria alkupäästä. Vielä on mahdollisuus tehdä oikeat strategiset ratkaisut, ennen kuin kansanterveydellinen aikapommi räjähtää silmille. Innostavaa liikuntaa ammattikorkeakoulun arkeen -hanke on opiskelijakunta TUOn visioissa vasta alkusysäys positiiviselle kehityskululle. n edustajisto Edustajiston kokous

6 Opiskeluterveydenhuolto ei parane tilastoja kaunistelemalla Turun Sanomissa (14.8.) uutisoitiin Turun opiskeluterveydenhuollon resurssivajeesta. Kaupunginvaltuutettu Niina Ratilaisen (vihr.) tekemän valtuustoaloitteen ansioista sosiaali- ja terveyslautakunta on vihdoin alkanut selvittää opiskeluterveydenhuollon nykytilannetta. Turun Sanomissa kerrottiin Turun opiskeluterveydenhuollon resurssien olevan todella alimitoitetut valtakunnallisiin suosituksiin nähden. on pitkään ollut huolissaan opiskelijoiden terveydenhuollon huonosta tilasta ja vaatinut resurssien lisäämistä. Huolta ei ole kuitenkaan otettu tosissaan. Uutisessa haastatellun Turun kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta vastaavan Pirjo-Riitta Liuksilan mukaan luvut eivät ole täysin totuudenmukaisia, koska poissaolevatkin opiskelijat huomioidaan suosituksia laskettaessa. On pöyristyttävää, että näin räikeässä puutetilassa vedotaan niihin poissaolevaan 374 opiskelijaan, jotka ovat Turun AMK:n yhdeksästä ja puolesta tuhannesta opiskelijasta vain murto-osa. Poissaolevista opiskelijoista huolimatta opiskeluterveydenhuollossa on kestämätön henkilöstövaje. Lisäksi Liuksila vetoaa Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön toiminnan laajentamiseen AMK-opiskelijoiden piiriin, mikä olisi opiskelijoidenkin mielestä erittäin toivottava kehityssuunta. Koska päätös YTHSpalveluiden laajentamisesta tehdään valtiotasolla, ei muutos ole kuitenkaan varma. Kehitystoimien puutetta ei voi perustaa valtiotason toimenpiteeseen, josta ei ole vielä tehty edes periaatepäätöstä. Toteutuessaankin YTHS-palvelut saataisiin Turussa AMK-opiskelijoiden käyttöön kaikkein optimistisimman arvion mukaan puolitoista vuotta periaatepäätöksen sinetöinnistä. Vaikka resurssipula opiskeluterveydenhuollossa on vakava, pahin tilanne on mielenterveyspalveluiden kohdalla. Juuri julkaistavassa Turun AMK:n opiskelijoiden hyvinvointikyselystä käy ilmi, että 26 % opiskelijoista on kokenut masentuneisuutta vastaushetkeä edeltävän kuukauden sisällä. Opiskeluterveydenhuollosta taas apua on kokenut saavansa 4 %. vetoaa Turun kaupunkia kantamaan vastuunsa ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestäjänä sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäjänä. Resursseja on suunnattava erittäin heikossa tilassa olevaan opiskelijoiden terveydenhuoltoon. Uutisessa mainitut palkkaukset ovat askel eteenpäin, mutta ilman pysyvien vakanssien perustamista toimenpiteet ovat silkkaa tekohengitystä. Opiskelijoiden hyvinvoinnin laiminlyöminen on tulevaisuuden kehityksen laiminlyömistä. Opiskelujen aikana terveydenhuollon palveluista paitsi jäänyt nuori ei siirry hyvinvoivana työelämään. Yksikin työkyvytön nuori on liikaa. Heini Kuusisto Hallituksen Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - TUO

7 Puhe Turun ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisiin Heini Kuusisto Hallituksen Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - TUO Arvoisat kutsuvieraat, ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat Dear guests of honour, personnel and students of Turku University of Applied sciences Minulla on kunnia pitää Opiskelijakunta TUOn tervehdys nyt jo näissä 22. kertaa järjestettävissä Turun ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa. Kuten tiedetään, muutoksen tuulet puhaltavat kovaa sekä meidän omassa ammattikorkeakoulussamme, että valtakunnallisesti. Ammattikorkeakoulut hakevat toimilupia, säästöpaineet ovat kovat ja lait muuttuvat, toivottavasti parempaan suuntaan. Muutospaineet tuntuvat myös virallisesti vasta seitsemänvuotiaasta TUOsta valtaisilta ja pelkään että matka uudistusten tavoittelemaan parempaan, työelämän tarpeita vastaavaan ammattikorkeakoulutukseen on pitkä, kipeä ja kivinen. I am honoured to convey our Student Union TUO s greetings in this opening event of the academic year. As we all know, the following years will be extremely challenging for us all, personnel and students. At the same time the University of Applied Sciences is struggling with financial and educational challenges, as a student union, we want to remind you to keep the focus in the right place, students. The University of Applied Sciences is putting effort into education export. Trying to find a way to make the best out of the know-how the teachers have and make some extra money. The Finnish educational system seems to work well, we have lots of young people who graduate as a bachelor or master. Does the high number of graduates make our University of Applied Sciences globally pre-eminent? I don t think so. It only proves that, in our culture, we value high education. Is there a market for Finnish education? It may be that there is a market for selling educational innovations abroad, but I wish that the foreign and domestic students at TUAS do not have to pay the bill. Free education is a value to be treasured. Opiskelijat voivat huonosti. Juuri julkaistavassa hyvinvointikyselyssä pinnalle nousivat räikeinä liikuntamahdollisuuksien vähyys, masentuneisuus ja yksinäisyys. Opiskelijat tuntevat opiskelujen paineet liian suuriksi ja Ammattikorkeakoulun antaman tuen liian vähäiseksi. Moni ei edes tiennyt kuka heidän opinto-ohjaajansa on. Tukipalveluista leikataan ja opiskelijan tukiverkko kutistuu entisestään. Miten ihmiset, jotka voivat pahoin jo opiskeluaikana, voivat valmistua ja hyödyttää aluetta siirryttyään työelämään? Pahinta on se, että lukiessani tässä samassa tilaisuudessa seitsemän vuotta sitten pidettyä Marko Grönholmin, silloisen TUOn hallituksen n puhetta, olivat pinnalla samat asiat. Mitä se kertoo Turun ammattikorkeakoulun organisaatiosta ja sen kiinnostuksesta opiskelijoiden hyvinvointia kohtaan? Voiko hyvinvointi parantua kun paine nopeaan valmistumiseen kasvaa, opiskelijoiden toiveita ei huomioida ja tukipalvelut eivät vastaa tarvetta? Olen halunnut tällä puheella osoittaa sen millä keinoilla tilanne ei ainakaan tule paranemaan. Käsillä olevia haasteita ei kannata ratkaista negatiivisuudella. Vaikeudet eivät helpotu sillä että opiskelijat ja henkilöstö kääntyvät toisiaan vastaan, kuin olisimme eri puolilla. Kuin toisten tilanteen paraneminen olisi toisilta pois.

8 Kukaan ei voi paremmin silloin kun omaa työpanosta väheksytään tai siihen suhtaudutaan alentuvasti. Kun asetumme eri puolille, olemme kaikki häviäjiä. Julki tuomissani ongelmissa, ei ole mitään väritettyä tai mitään salaista. Muutokset ovat haastavia ja opiskelijat voivat huonosti. Suurimmat ongelmat ovat siinä miten me lähdemme niitä yhdessä ratkaisemaan. Keskusteleminen ja kaikkien osapuolten kuuleminen jo varhaisessa vaiheessa ei maksa mitään. Lappeenrantalaisen kollegani sanoin: kissa kannattaa nostaa pöydälle silloin kun se on vielä helposti käsiteltävä, palleroinen pentu, eikä odottaa kunnes se on ruma kolli joka sylkee kaikkien yhteisessä pöydässä istuvien niskaan. Turun ammattikorkeakoulusta löytyvät voimavarat, joilla haasteista voidaan kahlata läpi. Opiskelijan silmin täältä löytyy osaavia opettajia, jotka inspiroivat meitä opiskelijoita kokemuksellaan ja herättelevät löytämään parhaan osaamisemme soveltaessamme oppimaamme käytäntöön. Innovatiivisia osaajia ja oma koulutuksen kehittämisen ohjelma, jossa kehitetään opiskelutapoja, jotka nopeuttavat valmistumista luomalla joustavia opiskelumahdollisuuksia erilaisille oppijoille. Tätä me Opiskelijakunnassa toivomme lisää, ajasta riippumattomia, joustavia opiskelutapoja ja laadukasta lähiopetusta. Despite the problems, we have all the opportunities to make Turku University of Applied Sciences the best place for students in this country. There are thousands of students in Turku who are just waiting their chance to prove how good they are and be proud of that. There are six higher education institutions in Turku, and they could be much more beneficial to each other: offer courses for each other s students, have common projects, and create one big innovative community. In addition, there are a huge amount of companies around the city and abroad, the possibilities are endless! Turun Ammattikorkeakoulussa toimii TUOn lisäksi myös lukuisia muita opiskelijajärjestöjä joissa opiskelijat kehittävät itseään ja tekevät vapaaehtoistyötä toistensa eteen. Tämänkin työn arvo on rahassa mittaamatonta ammattikorkeakoulun imagolle ja opiskelijoiden viihtyvyydelle. Opiskelijoiden oman aktiivisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukeminen maksaa itsensä takaisin hyvinvoivina ja ylpeinä opiskelijoina, jotka toimivat Ammattikorkeakoulun käyntikorttina työelämään siirtyessään. Kaikki on kiinni asenteesta, arvostakaamme toisiamme ammattikorkeakouluyhteisön täysivaltaisina jäseninä ja pysykäämme positiivisina. Niin nurinkuriselta kuin se tuntuukin, sen sijaan että tapamme uudet kehittämisideat lyömällä päälle hintalapun, voimme kuunnella toisiamme ja hyödyntää ideat yhteisen tavoitteen, paremman ammattikorkeakoulun saavuttamiseksi. Päätöksentekoon osallistumisesta seuraa ratkaisuja joihin sekä henkilökunta että opiskelijat voivat hyvillä mielin sitoutua. Osittain kriittisin, mutta toiveikkaasti tulevaisuuteen katsovin silmin haluan Opiskelijakunta TUOn puolesta toivottaa kaikille lämpimästi jaksamista, avoimuutta ja innokkuutta tuleviin haasteisiin ja ennen kaikkea hyvää alkavaa lukuvuotta! I wish all the best for the academic year ! Kiitos!

9 KANNANOTTO SAS:n nykyinen palvelutaso takaa korkeakoulutuksen säilymisen Salossa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on aikeissa lakkauttaa synnytykset sekä lasten osastohoidon Salon aluesairaalassa. Toiminta on tarkoitus siirtää TYKS:aan toukokuussa Jatkossa myös muu vuodeosastoa vaativa leikkaustoiminta olisi mahdollisesti loppumassa Salosta. Tämä tarkoittaisi noin asukkaan kaupungissa huomattavaa palvelutason heikkenemistä, jolla olisi mittavat vaikutukset myös Salon alueen työllisyyteen. Salon aluesairaalan palveluiden heikentämisellä on merkittävää vaikutusta myös alueen korkeakoulutukseen ja sen jatkuvuuteen. Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipisteessä koulutetaan niin sairaanhoitajia kuin terveydenhoitajiakin. Valtaosa heistä työllistyy Salon aluesairaalaan. Salon aluesairaala on tarjonnut Salossa terveydenhoitoalan opiskelijoille erinomaiset sekä monipuoliset puitteet työharjoittelun suorittamiseen. Salon aluesairaalan mahdollinen alasajo johtaisi hyvin todennäköisesti vähitellen myös korkeakoulutuksen loppumiseen Salossa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUOn mielestä ammattikorkeakoulutusta tulee järjestää myös maakunnassa Turun ulkopuolella. vetoaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päättäjiin, jotta Salon aluesairaalaa ei ajettaisi alas nyt, eikä jatkossakaan. Varsinais-Suomen hyvinvoinnin näkökulmasta eri toimintoja on kehitettävä maakunnassa, eikä keskittää palveluita ja koulutusta yksin Turkuun. Turussa Heini Kuusisto Hallituksen Susanna Salin Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka

10 VAPAA JULKAISTAVAKSI Opiskelijoita ei saa syrjäyttää Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman päätöksenteossa ja Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO vaativat opiskelijaedustusta ammattikorkeakoulujen strategiseen liittoumahallitukseen. Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulut solmivat liittoumasopimuksen, jolla kehitetään kahden itsenäisen ammattikorkeakoulun strategista yhteistyötä. Liittoumassa jaetaan alueen koulutusvastuita, vahvistetaan opiskelijayrittäjyyttä, yhdenmukaistetaan laadunhallintaa sekä toteutetaan yhdessä kampusrakenteita, ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja kesä- ja virtuaaliopetusta. Lisäksi keskeisiä tehtäviä ovat vieraskielisen koulutuksen toteutusstrategia sekä maakuntakorkeakoulutoiminnan edistäminen. Lounais-Suomen korkeakoululiittouma on alueen korkeakoulutuksen keskeisimpiä hankkeita. Liittouman päätöksentekoelimiin on valittu toiminnanjohtaja sekä hallituksen ja johtoryhmän edustajat. Opiskelijoiden edustajia ei keskeisiin päätöksentekoelimiin ole kutsuttu. Olemme valmiita ja halukkaita tuomaan opiskelijoiden kehittämisehdotukset ja näkemykset liittouman työhön. Liittouman alaisiin työryhmiin on opiskelijoita tulossa. Kuitenkin opiskelijan äänen kuulumisen aivan ylimpään päätöksentekoon saakka ei pitäisi olla kenenkään etujen vastaista. Opiskelijakuntia ei voi sivuuttaa strategisesta päätöksenteosta, linjaa TUOn hallituksen Vili Moisio. TUO ja SAMMAKKO ovat tehneet vuosien ajan tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä ammattikorkeakoulujensa sekä toistensa kanssa. Opiskelijakuntien jättäminen strategisen päätöksenteon ulkopuolelle Lounais-Suomessa on kestämätöntä, jatkaa SAMMAKKOn hallituksen Jani Mäntysaari. Liittouman tehtävänä on Satakunnan ja Varsinais-Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen sekä liittouman strategian mukaista lisäarvon tuottaminen kaikille sidosryhmille. Liittouman toimintaa kehitetään yhtenäisenä ammattikorkeakoulukokonaisuutena, johon opiskelijat saumattomasti kuuluvat. TUO ja SAMMAKKO vaativat, että liittouman hallitus keskustelee, kuinka liittoumassa jatkossa kaikilla päätöksenteon tasoilla huomioidaan kummankin korkeakoulun opiskelijaedustuksen toteutuminen. Liittouman toiminnanjohtaja Olli Mertanen on todennut, että ammattikorkeakoulujen opetuksen on vastattava siihen, että opiskelijat opiskelevat tulevaisuuden työelämää varten. Tähän vastaukseen tarvitaan opiskelijoiden näkemystä. Liittouman ammattikorkeakouluja pitää päästä kehittämään yhdessä Suomen laadukkaimmaksi ja vetovoimaisimmaksi koulutuskeskittymäksi kertovat t Moisio ja Mäntysaari tärkeimmäksi tavoitteekseen. Vili Moisio hallituksen Terhi Peltonen pääsihteeri Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO Jani Mäntysaari hallituksen Juha Lamminen pääsihteeri Y-tunnus:

11 Lisätietoja antaa: Opiskelijakunta TUO Puheenjohtaja Vili Moisio Pääsihteeri Terhi Peltonen Opiskelijakunta SAMMAKKO Puheenjohtaja Jani Mäntysaari Pääsihteeri Juha Lamminen Y-tunnus:

12 TIEDOTE VAPAA JULKAISTAVAKSI HETI Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO: Terveyskeskusmaksuvapautusten poistamisella ei saavuteta todellisia säästöjä Turun sosiaali- ja terveyslautakunnalle ehdotetaan jälleen terveyskeskuskäyntien maksuvapautuksen poistamista muun muassa opiskelijoilta. Viime vuonna opiskelijoiden maksuvapautuksesta luopumista käsiteltiin kolme kertaa. On hyvin erikoista, että tehtyjä päätöksiä ei kunnioiteta, vaan samaan asiaan palataan aina uudelleen, kummeksuu Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUOn hallituksen jäsen Laura Eskola. Opiskelijoiden lisäksi terveyskeskusmaksuista ovat vapautettuja pienituloiset turkulaiset, esimerkiksi toimeentulotuen saajat, sotaveteraanit, eläkeläiset ja työttömät. Lautakunnan esityslistassa todetaan euromääräisesti suurimman maksuvapautussumman tulevan opiskelijakortin esittäjistä. Opiskelijoiden kohdalla kysymys on vuoden 2013 tietojen perusteella noin eurosta. Pelkkien kustannussäästöjen sijaan tulee arvioida kokonaisvaltaisesti myös päätöksen seurauksia. Kun perusterveydenhuollon piiriin kuuluvat oireet jäävät hoitamatta tai hoitoon pääsy pitkittyy, lisääntyvät kalliimpaa hoitoa vaativat sairaudet, muistuttaa Eskola. Opiskelijoiden terveydenhuolto on lakisääteisesti kunnan järjestämisvastuulla. Vastuu koskee alueella sijaitsevien toisen asteen oppilaitosten sekä korkeakoulujen opiskelijoita riippumatta heidän kotikunnastaan. Opiskeluterveydenhuollossa lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanottokäynnit ovat maksuttomia. Opiskelijat joutuvat käyttämään terveyskeskusten palveluita erityisesti silloin, kun opiskeluterveydenhuolto ruuhkautuu. Opiskelijat ovat terveyskeskusten palveluiden varassa opiskeluterveydenhuollon ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön aukioloaikojen ulkopuolella. Esimerkiksi heinäkuun ajaksi molemmat sulkevat ovensa jättäen Turun yli korkeakouluopiskelijaa kokonaan terveyskeskuksien hoidettavaksi. Joka neljäs turkulainen on korkeakouluopiskelija. Turusta kaavaillaan Suomen parasta ja vetovoimaisinta opiskelukaupunkia. Opiskelijoiden osaaminen halutaan valjastaa alueen elinvoimatekijäksi muun muassa Turun kaupungin, Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteisen RSGT-hankkeen (Ready, Study, Go opiskelukaupunki Turku) avulla. Laura Eskola kommentoi: Saavutettava ja ennaltaehkäisevä opiskeluterveydenhuolto on perustavanlaatuinen osa opiskelukaupungin houkuttelevuutta. Toimivat palvelut ja välittävä ilmapiiri tukevat myös valmistuneiden opiskelijoiden halua jäädä alueelle. Lisätietoja: Laura Eskola Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka s-posti: puh Anna Mäkipää Edunvalvonta-asiantuntija s-posti: puh Y-tunnus:

13 AMK-opiskelijat: Randellin maksuvapautuskikkailun perusteet heppoiset! Turun sanomien mukaan (TS 18.9.) kaupunginjohtaja Aleksi Randell tuo terveyskeskusten maksuvapautuspäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 2.9., mutta päätös maksuvapautusten säilyttämisestä ei Randellille kelvannut. Kaupunginjohtaja perustelee otto-oikeuden käyttämistä päätöksenteon johdonmukaisuudella. Lautakuntahan päätti asiasta jo, joten miten johdonmukaista on käsitellä asiaa taas?, ihmettelee Novia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Noviumin hallituksen jäsen Ada Selänniemi. Asia on ollut esillä sosiaali- ja terveyslautakunnassa useampaan otteeseen myös vuonna Ammattikorkeakouluopiskelijat vastustavat maksuvapautuksista luopumista. Maksuvapautukset koskevat pienituloisia ryhmiä, kuten toimeentulotuen saajia, työttömyysturvan peruspäivärahan varassa olevia ja opiskelijoita. Tällä hetkellä terveyskeskusmaksu on 14,70 euroa käyntikerralta. Opiskelijoiden kohdalla tavoiteltava säästö vuoden 2013 tietojen mukaan on euroa. Lyhytnäköisen kustannussäästötarkastelun sijaan tulee arvioida päätöksen seurauksia kokonaisvaltaisesti. Kun perusterveydenhuollon piiriin kuuluvat oireet jäävät hoitamatta ja kynnys hakeutua hoitoon kasvaa, lisääntyvät kalliimpaa hoitoa vaativat sairaudet, muistuttaa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUOn hallituksen jäsen Laura Eskola. Kaupunginjohtajan Randellin mukaan eri ryhmien maksuvapautusperusteita on arvioitava ja hän toteaakin, että esimerkiksi osalla opiskelijoista on erityinen terveydenhuolto. Yliopistoopiskelijat kuuluvat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n palveluiden piiriin ja ammattikorkeakouluopiskelijat käyttävät kaupungin opiskeluterveydenhuoltoa, koska he eivät ole oikeutettuja käyttämään YTHS:n palveluja. Vastuu opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä on Turun kaupungilla. Turkulaiset ammattikorkeakouluopiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa muihin opiskelijoihin nähden: Opiskeluterveydenhuolto on huomattavan aliresursoitua, eikä Turku täytä lähellekään sosiaali- ja terveysministeriön asettamia suosituksia opiskeluterveydenhuollon resursoinnista. Opiskeluterveydenhuoltoon pääsee vain virka-aikoina ja esimerkiksi kesäisin opiskelijat asioivat terveyskeskuksissa. Opiskeluterveydenhuolto ei siis ole yksinään ratkaisu kysymykseen, valottaa Eskola. Turun sanomien mukaan Randell pitää järjestelmäteknisesti monimutkaisena, että erilaisia maksuvapautusperusteryhmiä on useita. Joka tapauksessa veteraanit ovat jäämässä maksuvapautuksen piiriin eli maksuvapautusryhmiä on jatkossakin. Tietotekniset rajoitteet eivät voi enää 2010-luvulla olla perusteena maksuvapautusten osittaiselle poistamiselle. Vaikuttaa aika heppoiselta perustelulta, toteaa Selänniemi.

14 Lisätiedot: Laura Eskola hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka Ada Selänniemi socialpolitisk ansvarig Studentkåren vid yrkehögskolan Novia - Novium

15 Opiskelijat: Maksuton koulutus etu Suomen taloudelle Hallitus on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiesityksen, jossa kaavaillaan lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille. Korkeakoulujen vahvat kansainväliset yhteydet ovat osaltaan edellytyksenä sille, että Suomi voi jatkossakin pitää yllä korkean osaamistasonsa sekä edistää mahdollisuuksiaan kansainväliseen kaupankäyntiin. Kansainväliset opiskelijat vahvistavat maamme kansainvälisiä verkostoja ja kaupankäyntiä maiden välillä siirtyessään työmarkkinoille. Tästä hyötyy kiistatta niin yksilö kuin yhteiskuntakin. Erityisesti Suomen vientiteollisuus hyötyy kansainvälisesti osaavista työntekijöistä. Suomen talouden nykytilan kohentamiseksi ei kannata pilata tätä mahdollisuutta sillä, että otettaisiin lukukausimaksut käyttöön, Turun yliopiston ylioppilaskunnan Jussi Nieminen summaa. Vuonna 2013 lähes 80 prosenttia korkeakoulujen ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista tuli EU/ETAmaiden ulkopuolelta. Esimerkit Ruotsista ja Tanskasta osoittavat, että lukukausimaksujen käyttöönotto vähentää kansainvälisten opiskelijoiden määrää. On ilmeistä, että kehitys on samansuuntaista, mikäli maksut otetaan käyttöön Suomessa. Lukukausimaksut siis haittaavat myös tällä tavoin elinkeinoelämää ja vientiteollisuutta. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on tuottanut yhdessä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n kanssa tuoreen esiselvityksen ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista Suomen talouteen. Sen mukaan työuransa alkupuolella maahan opiskelemaan saapuva maahanmuuttaja tuottaa julkiseen talouteen parhaimmillaan lähes euron nettotuoton. Myös Tanskassa tehtyjen selvitysten mukaan ulkomaalaiset opiskelijat hyödyttävät kansantaloutta, vaikka heidän opiskeluaan tuettaisiinkin julkisin varoin (HE: s.6). Julkisesti olisi syytä keskustella kansainvälisten opiskelijoiden positiivisista vaikutuksista kansantalouteen, muistuttaa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Vili Moisio. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa tavoitteeksi on asetettu ulkomaalaista tutkintoopiskelijaa. Tavoite on nyt likimain toteutunut, mutta esitetyt lukukausimaksut johtaisivat luonnollisesti kansainvälisten opiskelijoiden vähenemiseen, jolloin Suomen kansainvälistyminen taantuisi huomattavasti nykyisestä. Opiskelijajärjestöt toivovat, että lukukausimaksujen sijaan keskityttäisiin kehittämään koulutusviennin eri muotoja, jotka lainsäädäntö jo nyt mahdollistaa. Maksuton ja laadukas koulutus ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä, joita Suomella ei ole varaa menettää. Lisätiedot: Vili Moisio, hallituksen, Anna Mäkipää, edunvalvonta-asiantuntija, Turun yliopiston ylioppilaskunta Jussi Nieminen, hallituksen, Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija,

AVOin, LuOVA SuOmi SYL:n HaLLiTuSoHjeLma TavoiTTeeT KaudeLLe 2011 2015

AVOin, LuOVA SuOmi SYL:n HaLLiTuSoHjeLma TavoiTTeeT KaudeLLe 2011 2015 Päätavoitteet Suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton kou lutus ovat hyvinvointiyhteiskuntam me perusta. Hallitus turvaa tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasva

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

TERVETULOA UUSI HUMAKKI!

TERVETULOA UUSI HUMAKKI! SISÄLLYSLUETTELO 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 25 26 27 28 30 31 Tervetuloa uusi HUMAKki! Mitä ammattikorkeakoulut ovat? Mikä HUMAKO? HUMAKOn hallitus 2012 HUMAKOn toimisto Miten HUMAKO toimii?

Lisätiedot

mikä on PITKÄN URAN SALAISUUS?

mikä on PITKÄN URAN SALAISUUS? HUHTIKUU 2 : 2014 mikä on PITKÄN URAN SALAISUUS? : JURIDINEN AIKAKAUSLEHTI : DIGESTA 2 : 2014 1 Sisällysluettelo TEEMA: Pitkä ura Partneri Antti Latola Suunta ylöspäin Matkalle lähdetään ennen kuin lähdetään

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1/2009. /Opiskelijaelämää

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1/2009. /Opiskelijaelämää Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1/2009 /Opiskelijaelämää / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Innoste on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisen

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt.

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt. FUAS-LEHTI nro 1 2013 Uusi toiminnanjohtaja Leena Treuthardt: FUAS on sosiaalinen innovaatio 6 Opiskelijat otettu hyvin mukaan liittouman kehittämiseen 11 Maakuntajohtajat näkevät kolmen kimpalla kilpailuedun

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys humako.net 1 Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan tervehdys 4 Mikä ihmeen ammattikorkeakoulu? 6 Opiskelijakunta huolehtii sinusta 7 Mikä ihmeen HUMAKO? 8 Miten HUMAKO toimii? 10 Hallitus 2015 esittäytyy 14

Lisätiedot

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2014 EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta ILMIÖ Työelämä murroksessa OIKEILLE URILLE Lisää vetoa työnhakuun KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Valintana

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 2 2 0 0 7 OPISKELUYHTEISÖN TERVEYDEKSI Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima. Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209

Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209 Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209 Puoluehallituksen lausunnot ja puoluekokouksen päätökset 27.-29.5.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO Koulutusaloitteet 173. Oppivelvollisuuden pidentäminen... 5

Lisätiedot

Tämä argumenttipatteri on tarkoitettu toimimaan ylioppilaskuntien työvälineenä eduskuntavaalivaikuttamisessa.

Tämä argumenttipatteri on tarkoitettu toimimaan ylioppilaskuntien työvälineenä eduskuntavaalivaikuttamisessa. Maksuton koulutus -argumenttipatteri Eduskuntavaalit 2011 SYL 9.2.2011 Lisätietoa: Matti Tujula / Jarmo Kallunki Yleistä Tämä argumenttipatteri on tarkoitettu toimimaan ylioppilaskuntien työvälineenä eduskuntavaalivaikuttamisessa.

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

kasvot Miksi äänestää HYALia? Näin rikas HYY on Löydä oma ehdokkaasi»8»12»16 Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten vaalilehti

kasvot Miksi äänestää HYALia? Näin rikas HYY on Löydä oma ehdokkaasi»8»12»16 Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten vaalilehti kasvot Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten vaalilehti 2014 Miksi äänestää HYALia? Näin rikas HYY on Löydä oma ehdokkaasi»8»12»16 1 sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Puheenjohtajien tervehdys 5 Hallituslaiset

Lisätiedot

KASVOT HYY:n edustajistovaalit 4.-5.11.2003

KASVOT HYY:n edustajistovaalit 4.-5.11.2003 KASVOT HYY:n edustajistovaalit 4.-5.11.2003 Pääkirjoitus Olet ehkä huomannut Kasvot-lehteä selatessasi tuttujen kasvojen suuren määrän: tuutorisi, ainejärjestösi puheenjohtaja, opintovastaava, kurssikaveri,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPISKELIJAKUNTIEN KAUPUNKIPOLIITTINEN OHJELMA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPISKELIJAKUNTIEN KAUPUNKIPOLIITTINEN OHJELMA PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPISKELIJAKUNTIEN KAUPUNKIPOLIITTINEN OHJELMA 1(20) Kaupunkipoliittinen työryhmä 2013 Katri Manninen (METKA) PJ Anna-Maria Malm (ASK) Maria Outinen (HELGA) Paavo Elonheimo (HELGA) Anna-Stiina

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus ALOITE 1 SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry Poistetaan progressiivinen verotus Suomalaisten työmotivaatio on laskenut. Yksi suurimpia motivaatioita tehdä työtä on raha ja nykypäivän kallistuneen peruselämän

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Opiskelijapoliittisen ohjelman taustapaperi Opiskelijapoliittinen ohjelma hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 Taustapaperi hyväksytty hallituksen kokouksessa

Lisätiedot