Hyötyykö Varsinais-Suomi korkeakoulujen lukukausimaksuista?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyötyykö Varsinais-Suomi korkeakoulujen lukukausimaksuista?"

Transkriptio

1 Hyötyykö Varsinais-Suomi korkeakoulujen lukukausimaksuista? Keskustelu maksullisesta koulutuksesta leimahti jälleen liekkeihin, kun kansanedustajat Satonen, Tossavainen, Kärnä ja Torniainen julkaisivat viime viikonvaihteessa 119 kansanedustajan allekirjoittaman lakialoitteen lukukausimaksujen käyttöönotosta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuville opiskelijoille. Me turkulaiset korkeakouluopiskelijat vastustamme aloitetta, sillä se uhkaa suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymistä ja osaavan työvoiman saantia maahamme. Turun korkeakouluissa opiskelee vuosittain useita satoja kansainvälisiä opiskelijoita ja heistä on monenlaista hyötyä maakunnallemme. Tilastokeskuksen mukaan 50% kansainvälisistä opiskelijoista työllistyy jo nykyisin Suomeen ja vielä useampi haluaisi jäädä, mikäli työtä löytyisi. Lukukausimaksujen myötä Turun korkeakouluissa opiskelisi aiempaa vähemmän kansainvälisiä opiskelijoita ja alueelle jäisi vähemmän korkeakoulutettuja kansainvälisiä osaajia. Suomessa toteutetun lukukausimaksukokeilun ja pohjoismaisen vertailun perusteella maksujen käyttöönotosta on enemmän haittaa kuin hyötyä maallemme. Ruotsissa ja Tanskassa lukukausimaksut romahduttivat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden määrää jopa 80 prosentilla. Haluaako Suomi seurata perässä ja ottaa takapakkia korkeakoulujen kansainvälistymistavoitteissa? Turun kaupungin visio 2015 linjaa Suomen Turun olevan kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuurin ja osaamisen keskus. Kuinka alueemme kansanedustajat aikovat toteuttaa kaupungin visiota kannattamalla lakialoitetta, joka sulkee Suomen ja Turun kansainvälisiltä osaajilta? Heini Kuusisto, hallituksen, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Heikki Isotalo, hallituksen, Turun yliopiston ylioppilaskunta Ina Biström, Styrelseordförande, Åbo Akademis Studentkår Daniel Nenonen, Styrelseordförande, Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa

2 Ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteiskannanotto: Järki takaisin opintotukikeskusteluun! Opiskelijaliike on raivostunut siitä, miten opiskelijoiden perusoikeus ihmisarvoiseen toimeentuloon asetetaan jälleen kerran kyseenalaiseksi. Vuosi sitten päätettiin perustaa työryhmä, jonka tehtävänä oli keksiä puolessa vuodessa kustannusneutraali täysuudistus opintotukeen ja lyhentää sillä opintoaikoja. Työryhmän aikataulu ja tavoitteet olivat alun perinkin täysin epärealistisia. Aikataulun puitteissa ei ollut mahdollisuutta kuulla asiantuntijoita saatika tehdä kunnollisia laskelmia. Tavoite puolestaan oli ja on edelleen suunnattu väärään paikkaan. Opintoaikojen lyhentymiseen voidaan vaikuttaa hyvällä koulutuspolitiikalla, ei tiukentamalla elämisen perusedellytyksiä. Yllätyksenä ei tullut, että työryhmä ei päässyt mihinkään lopputulokseen. Keskustelu opintotuen tulevaisuudesta siirrettiin tällä poliittisella suhmuroinnilla kabinetteihin. Opiskelijat on jätetty odottamaan varpaillaan, mitä heidän päänsä menoksi seuraavaksi keksitään. Joka suunnasta heitellään yhtä älyttömiä ajatuksia. Toiset haluavat muuttaa opintotukea niin, että opintojen loppuvaiheessa saisi opintorahan sijaan pelkkää lainaa, kun taas toiset mieluummin rajoittaisivat opintotukikuukausien käyttöaikaa. Eihän kukaan voi tosissaan kuvitella, että heikentämällä loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden toimeentuloa voidaan kannustaa ketään valmistumaan, ihmettelee Tamyn hallituksen Jari Järvenpää. Paine työurien pidentämiseen on kova, mutta toimimattomien näennäisratkaisujen kehittäminen kertoo lähinnä poliitikkojen lyhytnäköisestä ajattelusta. Tiukentamalla todella niukkaa opintotukea entisestään ja lisäämällä opiskeluaikaista taloudellista epävarmuutta ei saada opiskelijoita valmistumaan nopeammin. Lainapainotteisempi opintotuki lisäisi työntekoa entisestään ja opintotukikuukausien määrää tai käyttöaikaa rajaamalla lisättäisiin opintonsa kokonaan keskeyttävien määrää. Lähes kaikissa ehdotuksissa palkitaan niitä, jotka pärjäävät hyvin, mutta tiukennetaan jo valmiiksi vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien, kuten perheellisten opiskelijoiden ja mielenterveyskuntoutujien, asemaa entisestään. Heikoimmassa asemassa olevien selkänahasta ei voida nyhtää valtiontalouden säästöjä. Viimeistään nyt opiskelijoiden mitta on täyttynyt!, julistaa TUOn opiskelijakunnan hallituksen Heini Kuusisto. Viimeiset opintotukeen kohdistetut mittavat uudistukset astuivat voimaan vuonna 2011, alle kaksi vuotta sitten. Milloin opiskelijoiden annetaan keskittyä opiskeluun? Miksi ei keskitytä jo tehtyjen muutosten seuraamiseen ja arviointiin? Opintotuen on tarkoitus turvata opiskelijoiden toimeentulo. On täysin ala-arvoista ja vastuutonta käyttää opintotukikeskustelua poliittisena hämäysliikkeenä, koska työurakeskustelun oikeasti hankalia kysymyksiä eläkeiästä, työssä jaksamisen ongelmista ja kannustinloukkuja luovasta etuusjärjestelmästä ei olla valmiita ratkaisemaan. Opintotukea kiristävillä toimenpiteillä ei saavuteta haluttuja tuloksia. Asiantuntijat ovat jo moneen kertaan todenneet opintotuen riittämättömän tason pääasialliseksi opintoja hidastavaksi tekijäksi. Nyt on aika tehdä päätöksiä oikean tiedon eikä vain poliittisen paineen perusteella.

3 Allekirjoittaneet: Piia Kuosmanen, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Lauri Koskentausta, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Mari Kröger, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Valle Uimonen, Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Annika Kempe, Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Markus Karppanen, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Jari Järvenpää, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Heikki Isotalo, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen Ina Biström, Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande Heini Kuusisto, n hallituksen Emma Koskimaa, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn hallituksen Igor Parri, Haaga-Helian opiskelijakunta HELGAn hallituksen Antti Erkheikki, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KETOAKKUn hallituksen Riku Kemppinen, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKOn hallituksen Patrik Eskelinen, Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAIKOn hallituksen Pasi Toivonen, Lahden ammattikorkekoulun opiskelijakunta LAMKOn hallituksen Ida Talvinen, Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn hallituksen Erkko Virtanen, Diakonia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon hallituksen Joonas Peltonen, Opiskelijakunta POKAn hallituksen Henri Mäntysaari, Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon hallituksen

4 Matti Leppälehto, Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMOn hallituksen Aleksanteri Repo, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanin hallituksen Mikkel Näkkäläjärvi, Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOKin hallituksen Neea Liinpää, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn hallituksen Tekla Hietala, Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAn hallituksen Susanne Lievonen, Laurea-Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAUREAMKOn hallituksen Noora Nousiainen, Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKOn hallituksen Nita Ahola, Mikkelin ammatikorkeakoulun opiskelijakunta MAMOKin hallituksen Daniel Nenonen, Studerandekåren Noviums styrelseordförande Jussi Lammi, Opiskelijakunta COPSAn hallituksen Joona Jakkila, Opiskelijakunta CAMOSin hallituksen Janne Kallunki, Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KAMOn hallituksen Jenna Martikainen, Arcada studerandekår ASKs styrelseordförande

5 Turun ammattikorkeakoulun on panostettava liikuntapalveluiden kehittämiseen myös jatkossa kiittää Turun ammattikorkeakoulua Innostavaa liikuntaa ammattikorkeakoulun arkeen -hankkeen aloittamisesta. Hankerahoitus parantaa ruohonjuuritason toiminnan järjestämismahdollisuuksia, mutta ennen kaikkea hanke on tervetullut signaali tahtotilasta. Opiskelijakunta iloitsee siitä, että Turun AMK on tämän hankkeen muodossa ottanut ensiaskeleensa AMK-liikunnan kehittämiseksi ammattimaisesti organisoiduksi toiminnaksi. Nykytilanteeseen on päästy pitkälti talkoovoimin, mutta toimintojen laajentaminen ei nykymallilla ole enää realistista. Kysyntää kyllä riittäisi niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin puolelta. Jotta hankkeella saadaan kestäviä tuloksia, tulee jo nyt käynnistää keskustelu pidemmän aikavälin tavoitteista. Toiminnan jatkuvuus voidaan taata vain, mikäli sen järjestämiselle on olemassa asianmukaiset fyysiset puitteet ja henkilöstöresurssit. Turun AMK on kampusprojektin myötä joka tapauksessa uusien tilaratkaisujen edessä, ja tähän projektiin niveltyy luontevasti myös uusien liikuntatilojen käyttöönotto. Toiminnan koordinoimiseksi täysipäiväisen liikuntasuunnittelijan palkkaaminen olisi lisäksi ehdottoman tärkeää. Opiskelijakunta TUO näkee tärkeänä, että AMK:n johto keskustelee myös kaupungin muiden korkeakoulujen kanssa mahdollisista ratkaisumalleista. Visiona tulee olla koko Turun henkiselle korkeakouluyhteisölle yhdenvertaiset, helposti saavutettavat liikuntapalvelut. Nykytilanteessa eri korkeakoulujen opiskelijat eivät ole palvelujen määrän, laadun ja hintatason suhteen yhdenvertaisessa asemassa. Kun kilpailu opiskelijoista ja rahoituksesta kovenee entisestään, on korkeakoululiikuntapalveluiden järjestäminen myös merkittävä vetovoimaisuustekijä koko kaupungin kannalta. Tuoreiden tutkimustulosten (YTHS 2013) perusteella AMK-opiskelijoiden fyysinen kunto on jo hälyttävällä tasolla. Liikuntapalvelut ovat todistetusti yksi hyvä keino parantaa läpäisyastetta ja pidentää työuria alkupäästä. Vielä on mahdollisuus tehdä oikeat strategiset ratkaisut, ennen kuin kansanterveydellinen aikapommi räjähtää silmille. Innostavaa liikuntaa ammattikorkeakoulun arkeen -hanke on opiskelijakunta TUOn visioissa vasta alkusysäys positiiviselle kehityskululle. n edustajisto Edustajiston kokous

6 Opiskeluterveydenhuolto ei parane tilastoja kaunistelemalla Turun Sanomissa (14.8.) uutisoitiin Turun opiskeluterveydenhuollon resurssivajeesta. Kaupunginvaltuutettu Niina Ratilaisen (vihr.) tekemän valtuustoaloitteen ansioista sosiaali- ja terveyslautakunta on vihdoin alkanut selvittää opiskeluterveydenhuollon nykytilannetta. Turun Sanomissa kerrottiin Turun opiskeluterveydenhuollon resurssien olevan todella alimitoitetut valtakunnallisiin suosituksiin nähden. on pitkään ollut huolissaan opiskelijoiden terveydenhuollon huonosta tilasta ja vaatinut resurssien lisäämistä. Huolta ei ole kuitenkaan otettu tosissaan. Uutisessa haastatellun Turun kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta vastaavan Pirjo-Riitta Liuksilan mukaan luvut eivät ole täysin totuudenmukaisia, koska poissaolevatkin opiskelijat huomioidaan suosituksia laskettaessa. On pöyristyttävää, että näin räikeässä puutetilassa vedotaan niihin poissaolevaan 374 opiskelijaan, jotka ovat Turun AMK:n yhdeksästä ja puolesta tuhannesta opiskelijasta vain murto-osa. Poissaolevista opiskelijoista huolimatta opiskeluterveydenhuollossa on kestämätön henkilöstövaje. Lisäksi Liuksila vetoaa Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön toiminnan laajentamiseen AMK-opiskelijoiden piiriin, mikä olisi opiskelijoidenkin mielestä erittäin toivottava kehityssuunta. Koska päätös YTHSpalveluiden laajentamisesta tehdään valtiotasolla, ei muutos ole kuitenkaan varma. Kehitystoimien puutetta ei voi perustaa valtiotason toimenpiteeseen, josta ei ole vielä tehty edes periaatepäätöstä. Toteutuessaankin YTHS-palvelut saataisiin Turussa AMK-opiskelijoiden käyttöön kaikkein optimistisimman arvion mukaan puolitoista vuotta periaatepäätöksen sinetöinnistä. Vaikka resurssipula opiskeluterveydenhuollossa on vakava, pahin tilanne on mielenterveyspalveluiden kohdalla. Juuri julkaistavassa Turun AMK:n opiskelijoiden hyvinvointikyselystä käy ilmi, että 26 % opiskelijoista on kokenut masentuneisuutta vastaushetkeä edeltävän kuukauden sisällä. Opiskeluterveydenhuollosta taas apua on kokenut saavansa 4 %. vetoaa Turun kaupunkia kantamaan vastuunsa ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestäjänä sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäjänä. Resursseja on suunnattava erittäin heikossa tilassa olevaan opiskelijoiden terveydenhuoltoon. Uutisessa mainitut palkkaukset ovat askel eteenpäin, mutta ilman pysyvien vakanssien perustamista toimenpiteet ovat silkkaa tekohengitystä. Opiskelijoiden hyvinvoinnin laiminlyöminen on tulevaisuuden kehityksen laiminlyömistä. Opiskelujen aikana terveydenhuollon palveluista paitsi jäänyt nuori ei siirry hyvinvoivana työelämään. Yksikin työkyvytön nuori on liikaa. Heini Kuusisto Hallituksen Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - TUO

7 Puhe Turun ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisiin Heini Kuusisto Hallituksen Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - TUO Arvoisat kutsuvieraat, ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat Dear guests of honour, personnel and students of Turku University of Applied sciences Minulla on kunnia pitää Opiskelijakunta TUOn tervehdys nyt jo näissä 22. kertaa järjestettävissä Turun ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa. Kuten tiedetään, muutoksen tuulet puhaltavat kovaa sekä meidän omassa ammattikorkeakoulussamme, että valtakunnallisesti. Ammattikorkeakoulut hakevat toimilupia, säästöpaineet ovat kovat ja lait muuttuvat, toivottavasti parempaan suuntaan. Muutospaineet tuntuvat myös virallisesti vasta seitsemänvuotiaasta TUOsta valtaisilta ja pelkään että matka uudistusten tavoittelemaan parempaan, työelämän tarpeita vastaavaan ammattikorkeakoulutukseen on pitkä, kipeä ja kivinen. I am honoured to convey our Student Union TUO s greetings in this opening event of the academic year. As we all know, the following years will be extremely challenging for us all, personnel and students. At the same time the University of Applied Sciences is struggling with financial and educational challenges, as a student union, we want to remind you to keep the focus in the right place, students. The University of Applied Sciences is putting effort into education export. Trying to find a way to make the best out of the know-how the teachers have and make some extra money. The Finnish educational system seems to work well, we have lots of young people who graduate as a bachelor or master. Does the high number of graduates make our University of Applied Sciences globally pre-eminent? I don t think so. It only proves that, in our culture, we value high education. Is there a market for Finnish education? It may be that there is a market for selling educational innovations abroad, but I wish that the foreign and domestic students at TUAS do not have to pay the bill. Free education is a value to be treasured. Opiskelijat voivat huonosti. Juuri julkaistavassa hyvinvointikyselyssä pinnalle nousivat räikeinä liikuntamahdollisuuksien vähyys, masentuneisuus ja yksinäisyys. Opiskelijat tuntevat opiskelujen paineet liian suuriksi ja Ammattikorkeakoulun antaman tuen liian vähäiseksi. Moni ei edes tiennyt kuka heidän opinto-ohjaajansa on. Tukipalveluista leikataan ja opiskelijan tukiverkko kutistuu entisestään. Miten ihmiset, jotka voivat pahoin jo opiskeluaikana, voivat valmistua ja hyödyttää aluetta siirryttyään työelämään? Pahinta on se, että lukiessani tässä samassa tilaisuudessa seitsemän vuotta sitten pidettyä Marko Grönholmin, silloisen TUOn hallituksen n puhetta, olivat pinnalla samat asiat. Mitä se kertoo Turun ammattikorkeakoulun organisaatiosta ja sen kiinnostuksesta opiskelijoiden hyvinvointia kohtaan? Voiko hyvinvointi parantua kun paine nopeaan valmistumiseen kasvaa, opiskelijoiden toiveita ei huomioida ja tukipalvelut eivät vastaa tarvetta? Olen halunnut tällä puheella osoittaa sen millä keinoilla tilanne ei ainakaan tule paranemaan. Käsillä olevia haasteita ei kannata ratkaista negatiivisuudella. Vaikeudet eivät helpotu sillä että opiskelijat ja henkilöstö kääntyvät toisiaan vastaan, kuin olisimme eri puolilla. Kuin toisten tilanteen paraneminen olisi toisilta pois.

8 Kukaan ei voi paremmin silloin kun omaa työpanosta väheksytään tai siihen suhtaudutaan alentuvasti. Kun asetumme eri puolille, olemme kaikki häviäjiä. Julki tuomissani ongelmissa, ei ole mitään väritettyä tai mitään salaista. Muutokset ovat haastavia ja opiskelijat voivat huonosti. Suurimmat ongelmat ovat siinä miten me lähdemme niitä yhdessä ratkaisemaan. Keskusteleminen ja kaikkien osapuolten kuuleminen jo varhaisessa vaiheessa ei maksa mitään. Lappeenrantalaisen kollegani sanoin: kissa kannattaa nostaa pöydälle silloin kun se on vielä helposti käsiteltävä, palleroinen pentu, eikä odottaa kunnes se on ruma kolli joka sylkee kaikkien yhteisessä pöydässä istuvien niskaan. Turun ammattikorkeakoulusta löytyvät voimavarat, joilla haasteista voidaan kahlata läpi. Opiskelijan silmin täältä löytyy osaavia opettajia, jotka inspiroivat meitä opiskelijoita kokemuksellaan ja herättelevät löytämään parhaan osaamisemme soveltaessamme oppimaamme käytäntöön. Innovatiivisia osaajia ja oma koulutuksen kehittämisen ohjelma, jossa kehitetään opiskelutapoja, jotka nopeuttavat valmistumista luomalla joustavia opiskelumahdollisuuksia erilaisille oppijoille. Tätä me Opiskelijakunnassa toivomme lisää, ajasta riippumattomia, joustavia opiskelutapoja ja laadukasta lähiopetusta. Despite the problems, we have all the opportunities to make Turku University of Applied Sciences the best place for students in this country. There are thousands of students in Turku who are just waiting their chance to prove how good they are and be proud of that. There are six higher education institutions in Turku, and they could be much more beneficial to each other: offer courses for each other s students, have common projects, and create one big innovative community. In addition, there are a huge amount of companies around the city and abroad, the possibilities are endless! Turun Ammattikorkeakoulussa toimii TUOn lisäksi myös lukuisia muita opiskelijajärjestöjä joissa opiskelijat kehittävät itseään ja tekevät vapaaehtoistyötä toistensa eteen. Tämänkin työn arvo on rahassa mittaamatonta ammattikorkeakoulun imagolle ja opiskelijoiden viihtyvyydelle. Opiskelijoiden oman aktiivisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukeminen maksaa itsensä takaisin hyvinvoivina ja ylpeinä opiskelijoina, jotka toimivat Ammattikorkeakoulun käyntikorttina työelämään siirtyessään. Kaikki on kiinni asenteesta, arvostakaamme toisiamme ammattikorkeakouluyhteisön täysivaltaisina jäseninä ja pysykäämme positiivisina. Niin nurinkuriselta kuin se tuntuukin, sen sijaan että tapamme uudet kehittämisideat lyömällä päälle hintalapun, voimme kuunnella toisiamme ja hyödyntää ideat yhteisen tavoitteen, paremman ammattikorkeakoulun saavuttamiseksi. Päätöksentekoon osallistumisesta seuraa ratkaisuja joihin sekä henkilökunta että opiskelijat voivat hyvillä mielin sitoutua. Osittain kriittisin, mutta toiveikkaasti tulevaisuuteen katsovin silmin haluan Opiskelijakunta TUOn puolesta toivottaa kaikille lämpimästi jaksamista, avoimuutta ja innokkuutta tuleviin haasteisiin ja ennen kaikkea hyvää alkavaa lukuvuotta! I wish all the best for the academic year ! Kiitos!

9 KANNANOTTO SAS:n nykyinen palvelutaso takaa korkeakoulutuksen säilymisen Salossa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on aikeissa lakkauttaa synnytykset sekä lasten osastohoidon Salon aluesairaalassa. Toiminta on tarkoitus siirtää TYKS:aan toukokuussa Jatkossa myös muu vuodeosastoa vaativa leikkaustoiminta olisi mahdollisesti loppumassa Salosta. Tämä tarkoittaisi noin asukkaan kaupungissa huomattavaa palvelutason heikkenemistä, jolla olisi mittavat vaikutukset myös Salon alueen työllisyyteen. Salon aluesairaalan palveluiden heikentämisellä on merkittävää vaikutusta myös alueen korkeakoulutukseen ja sen jatkuvuuteen. Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipisteessä koulutetaan niin sairaanhoitajia kuin terveydenhoitajiakin. Valtaosa heistä työllistyy Salon aluesairaalaan. Salon aluesairaala on tarjonnut Salossa terveydenhoitoalan opiskelijoille erinomaiset sekä monipuoliset puitteet työharjoittelun suorittamiseen. Salon aluesairaalan mahdollinen alasajo johtaisi hyvin todennäköisesti vähitellen myös korkeakoulutuksen loppumiseen Salossa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUOn mielestä ammattikorkeakoulutusta tulee järjestää myös maakunnassa Turun ulkopuolella. vetoaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päättäjiin, jotta Salon aluesairaalaa ei ajettaisi alas nyt, eikä jatkossakaan. Varsinais-Suomen hyvinvoinnin näkökulmasta eri toimintoja on kehitettävä maakunnassa, eikä keskittää palveluita ja koulutusta yksin Turkuun. Turussa Heini Kuusisto Hallituksen Susanna Salin Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka

10 VAPAA JULKAISTAVAKSI Opiskelijoita ei saa syrjäyttää Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman päätöksenteossa ja Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO vaativat opiskelijaedustusta ammattikorkeakoulujen strategiseen liittoumahallitukseen. Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulut solmivat liittoumasopimuksen, jolla kehitetään kahden itsenäisen ammattikorkeakoulun strategista yhteistyötä. Liittoumassa jaetaan alueen koulutusvastuita, vahvistetaan opiskelijayrittäjyyttä, yhdenmukaistetaan laadunhallintaa sekä toteutetaan yhdessä kampusrakenteita, ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja kesä- ja virtuaaliopetusta. Lisäksi keskeisiä tehtäviä ovat vieraskielisen koulutuksen toteutusstrategia sekä maakuntakorkeakoulutoiminnan edistäminen. Lounais-Suomen korkeakoululiittouma on alueen korkeakoulutuksen keskeisimpiä hankkeita. Liittouman päätöksentekoelimiin on valittu toiminnanjohtaja sekä hallituksen ja johtoryhmän edustajat. Opiskelijoiden edustajia ei keskeisiin päätöksentekoelimiin ole kutsuttu. Olemme valmiita ja halukkaita tuomaan opiskelijoiden kehittämisehdotukset ja näkemykset liittouman työhön. Liittouman alaisiin työryhmiin on opiskelijoita tulossa. Kuitenkin opiskelijan äänen kuulumisen aivan ylimpään päätöksentekoon saakka ei pitäisi olla kenenkään etujen vastaista. Opiskelijakuntia ei voi sivuuttaa strategisesta päätöksenteosta, linjaa TUOn hallituksen Vili Moisio. TUO ja SAMMAKKO ovat tehneet vuosien ajan tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä ammattikorkeakoulujensa sekä toistensa kanssa. Opiskelijakuntien jättäminen strategisen päätöksenteon ulkopuolelle Lounais-Suomessa on kestämätöntä, jatkaa SAMMAKKOn hallituksen Jani Mäntysaari. Liittouman tehtävänä on Satakunnan ja Varsinais-Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen sekä liittouman strategian mukaista lisäarvon tuottaminen kaikille sidosryhmille. Liittouman toimintaa kehitetään yhtenäisenä ammattikorkeakoulukokonaisuutena, johon opiskelijat saumattomasti kuuluvat. TUO ja SAMMAKKO vaativat, että liittouman hallitus keskustelee, kuinka liittoumassa jatkossa kaikilla päätöksenteon tasoilla huomioidaan kummankin korkeakoulun opiskelijaedustuksen toteutuminen. Liittouman toiminnanjohtaja Olli Mertanen on todennut, että ammattikorkeakoulujen opetuksen on vastattava siihen, että opiskelijat opiskelevat tulevaisuuden työelämää varten. Tähän vastaukseen tarvitaan opiskelijoiden näkemystä. Liittouman ammattikorkeakouluja pitää päästä kehittämään yhdessä Suomen laadukkaimmaksi ja vetovoimaisimmaksi koulutuskeskittymäksi kertovat t Moisio ja Mäntysaari tärkeimmäksi tavoitteekseen. Vili Moisio hallituksen Terhi Peltonen pääsihteeri Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO Jani Mäntysaari hallituksen Juha Lamminen pääsihteeri Y-tunnus:

11 Lisätietoja antaa: Opiskelijakunta TUO Puheenjohtaja Vili Moisio Pääsihteeri Terhi Peltonen Opiskelijakunta SAMMAKKO Puheenjohtaja Jani Mäntysaari Pääsihteeri Juha Lamminen Y-tunnus:

12 TIEDOTE VAPAA JULKAISTAVAKSI HETI Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO: Terveyskeskusmaksuvapautusten poistamisella ei saavuteta todellisia säästöjä Turun sosiaali- ja terveyslautakunnalle ehdotetaan jälleen terveyskeskuskäyntien maksuvapautuksen poistamista muun muassa opiskelijoilta. Viime vuonna opiskelijoiden maksuvapautuksesta luopumista käsiteltiin kolme kertaa. On hyvin erikoista, että tehtyjä päätöksiä ei kunnioiteta, vaan samaan asiaan palataan aina uudelleen, kummeksuu Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUOn hallituksen jäsen Laura Eskola. Opiskelijoiden lisäksi terveyskeskusmaksuista ovat vapautettuja pienituloiset turkulaiset, esimerkiksi toimeentulotuen saajat, sotaveteraanit, eläkeläiset ja työttömät. Lautakunnan esityslistassa todetaan euromääräisesti suurimman maksuvapautussumman tulevan opiskelijakortin esittäjistä. Opiskelijoiden kohdalla kysymys on vuoden 2013 tietojen perusteella noin eurosta. Pelkkien kustannussäästöjen sijaan tulee arvioida kokonaisvaltaisesti myös päätöksen seurauksia. Kun perusterveydenhuollon piiriin kuuluvat oireet jäävät hoitamatta tai hoitoon pääsy pitkittyy, lisääntyvät kalliimpaa hoitoa vaativat sairaudet, muistuttaa Eskola. Opiskelijoiden terveydenhuolto on lakisääteisesti kunnan järjestämisvastuulla. Vastuu koskee alueella sijaitsevien toisen asteen oppilaitosten sekä korkeakoulujen opiskelijoita riippumatta heidän kotikunnastaan. Opiskeluterveydenhuollossa lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanottokäynnit ovat maksuttomia. Opiskelijat joutuvat käyttämään terveyskeskusten palveluita erityisesti silloin, kun opiskeluterveydenhuolto ruuhkautuu. Opiskelijat ovat terveyskeskusten palveluiden varassa opiskeluterveydenhuollon ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön aukioloaikojen ulkopuolella. Esimerkiksi heinäkuun ajaksi molemmat sulkevat ovensa jättäen Turun yli korkeakouluopiskelijaa kokonaan terveyskeskuksien hoidettavaksi. Joka neljäs turkulainen on korkeakouluopiskelija. Turusta kaavaillaan Suomen parasta ja vetovoimaisinta opiskelukaupunkia. Opiskelijoiden osaaminen halutaan valjastaa alueen elinvoimatekijäksi muun muassa Turun kaupungin, Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteisen RSGT-hankkeen (Ready, Study, Go opiskelukaupunki Turku) avulla. Laura Eskola kommentoi: Saavutettava ja ennaltaehkäisevä opiskeluterveydenhuolto on perustavanlaatuinen osa opiskelukaupungin houkuttelevuutta. Toimivat palvelut ja välittävä ilmapiiri tukevat myös valmistuneiden opiskelijoiden halua jäädä alueelle. Lisätietoja: Laura Eskola Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka s-posti: puh Anna Mäkipää Edunvalvonta-asiantuntija s-posti: puh Y-tunnus:

13 AMK-opiskelijat: Randellin maksuvapautuskikkailun perusteet heppoiset! Turun sanomien mukaan (TS 18.9.) kaupunginjohtaja Aleksi Randell tuo terveyskeskusten maksuvapautuspäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 2.9., mutta päätös maksuvapautusten säilyttämisestä ei Randellille kelvannut. Kaupunginjohtaja perustelee otto-oikeuden käyttämistä päätöksenteon johdonmukaisuudella. Lautakuntahan päätti asiasta jo, joten miten johdonmukaista on käsitellä asiaa taas?, ihmettelee Novia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Noviumin hallituksen jäsen Ada Selänniemi. Asia on ollut esillä sosiaali- ja terveyslautakunnassa useampaan otteeseen myös vuonna Ammattikorkeakouluopiskelijat vastustavat maksuvapautuksista luopumista. Maksuvapautukset koskevat pienituloisia ryhmiä, kuten toimeentulotuen saajia, työttömyysturvan peruspäivärahan varassa olevia ja opiskelijoita. Tällä hetkellä terveyskeskusmaksu on 14,70 euroa käyntikerralta. Opiskelijoiden kohdalla tavoiteltava säästö vuoden 2013 tietojen mukaan on euroa. Lyhytnäköisen kustannussäästötarkastelun sijaan tulee arvioida päätöksen seurauksia kokonaisvaltaisesti. Kun perusterveydenhuollon piiriin kuuluvat oireet jäävät hoitamatta ja kynnys hakeutua hoitoon kasvaa, lisääntyvät kalliimpaa hoitoa vaativat sairaudet, muistuttaa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUOn hallituksen jäsen Laura Eskola. Kaupunginjohtajan Randellin mukaan eri ryhmien maksuvapautusperusteita on arvioitava ja hän toteaakin, että esimerkiksi osalla opiskelijoista on erityinen terveydenhuolto. Yliopistoopiskelijat kuuluvat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n palveluiden piiriin ja ammattikorkeakouluopiskelijat käyttävät kaupungin opiskeluterveydenhuoltoa, koska he eivät ole oikeutettuja käyttämään YTHS:n palveluja. Vastuu opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä on Turun kaupungilla. Turkulaiset ammattikorkeakouluopiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa muihin opiskelijoihin nähden: Opiskeluterveydenhuolto on huomattavan aliresursoitua, eikä Turku täytä lähellekään sosiaali- ja terveysministeriön asettamia suosituksia opiskeluterveydenhuollon resursoinnista. Opiskeluterveydenhuoltoon pääsee vain virka-aikoina ja esimerkiksi kesäisin opiskelijat asioivat terveyskeskuksissa. Opiskeluterveydenhuolto ei siis ole yksinään ratkaisu kysymykseen, valottaa Eskola. Turun sanomien mukaan Randell pitää järjestelmäteknisesti monimutkaisena, että erilaisia maksuvapautusperusteryhmiä on useita. Joka tapauksessa veteraanit ovat jäämässä maksuvapautuksen piiriin eli maksuvapautusryhmiä on jatkossakin. Tietotekniset rajoitteet eivät voi enää 2010-luvulla olla perusteena maksuvapautusten osittaiselle poistamiselle. Vaikuttaa aika heppoiselta perustelulta, toteaa Selänniemi.

14 Lisätiedot: Laura Eskola hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka Ada Selänniemi socialpolitisk ansvarig Studentkåren vid yrkehögskolan Novia - Novium

15 Opiskelijat: Maksuton koulutus etu Suomen taloudelle Hallitus on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiesityksen, jossa kaavaillaan lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille. Korkeakoulujen vahvat kansainväliset yhteydet ovat osaltaan edellytyksenä sille, että Suomi voi jatkossakin pitää yllä korkean osaamistasonsa sekä edistää mahdollisuuksiaan kansainväliseen kaupankäyntiin. Kansainväliset opiskelijat vahvistavat maamme kansainvälisiä verkostoja ja kaupankäyntiä maiden välillä siirtyessään työmarkkinoille. Tästä hyötyy kiistatta niin yksilö kuin yhteiskuntakin. Erityisesti Suomen vientiteollisuus hyötyy kansainvälisesti osaavista työntekijöistä. Suomen talouden nykytilan kohentamiseksi ei kannata pilata tätä mahdollisuutta sillä, että otettaisiin lukukausimaksut käyttöön, Turun yliopiston ylioppilaskunnan Jussi Nieminen summaa. Vuonna 2013 lähes 80 prosenttia korkeakoulujen ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista tuli EU/ETAmaiden ulkopuolelta. Esimerkit Ruotsista ja Tanskasta osoittavat, että lukukausimaksujen käyttöönotto vähentää kansainvälisten opiskelijoiden määrää. On ilmeistä, että kehitys on samansuuntaista, mikäli maksut otetaan käyttöön Suomessa. Lukukausimaksut siis haittaavat myös tällä tavoin elinkeinoelämää ja vientiteollisuutta. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on tuottanut yhdessä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n kanssa tuoreen esiselvityksen ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista Suomen talouteen. Sen mukaan työuransa alkupuolella maahan opiskelemaan saapuva maahanmuuttaja tuottaa julkiseen talouteen parhaimmillaan lähes euron nettotuoton. Myös Tanskassa tehtyjen selvitysten mukaan ulkomaalaiset opiskelijat hyödyttävät kansantaloutta, vaikka heidän opiskeluaan tuettaisiinkin julkisin varoin (HE: s.6). Julkisesti olisi syytä keskustella kansainvälisten opiskelijoiden positiivisista vaikutuksista kansantalouteen, muistuttaa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Vili Moisio. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa tavoitteeksi on asetettu ulkomaalaista tutkintoopiskelijaa. Tavoite on nyt likimain toteutunut, mutta esitetyt lukukausimaksut johtaisivat luonnollisesti kansainvälisten opiskelijoiden vähenemiseen, jolloin Suomen kansainvälistyminen taantuisi huomattavasti nykyisestä. Opiskelijajärjestöt toivovat, että lukukausimaksujen sijaan keskityttäisiin kehittämään koulutusviennin eri muotoja, jotka lainsäädäntö jo nyt mahdollistaa. Maksuton ja laadukas koulutus ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä, joita Suomella ei ole varaa menettää. Lisätiedot: Vili Moisio, hallituksen, Anna Mäkipää, edunvalvonta-asiantuntija, Turun yliopiston ylioppilaskunta Jussi Nieminen, hallituksen, Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija,

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Hallituksen ehdolliset lisätoimet

Hallituksen ehdolliset lisätoimet Hallituksen ehdolliset lisätoimet Ehdolliset lisäsäästöt: suoraan palkansaajiin kohdistuvia ovat työttömyysturva, vuorotteluvapaa, vanhempainvapaan lomakarttuman poistaminen eli yhteensä 202 miljoonaa.

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1 OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Heini Pietilä 11.4.2012 1 HYVINVOINTITYÖN TAVOITE Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ KOULU TURVAPAIKKANA? oppilaan psyykkistä hyvinvointia edistämässä Jyväskylä 5.11.2015 Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ Tanja Äärelä KT, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto erityisluokanopettaja,

Lisätiedot

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät 23.8.2011, Kuopio Kehittämislinjaukset - hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos Jyväskylän yliopiston linjaukset opetussuunnitelmiin ja opetusohjelmiin lukuvuosille 2017-2020

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Askeleet sote-muutokseen

Askeleet sote-muutokseen Askeleet sote-muutokseen Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 9.9.2016 1 Perustat kuntoon Perustason palvelut vahvistuvat Rahat ja osaajat riittämään So + Te - integraatio - sujuvat palveluketjut

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen 8.11.2013 Päivi Puutio Hankkeen taustaa Selvitys tutkintotavoitteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Lukuvuosimaksut korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan näkökulmasta ja taustoitus apurahoja koskeviin linjauksiin

Lukuvuosimaksut korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan näkökulmasta ja taustoitus apurahoja koskeviin linjauksiin Lukuvuosimaksut korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan näkökulmasta ja taustoitus apurahoja koskeviin linjauksiin Nina Björn Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kansainvälistymispalvelut Kv-kevätpäivät 2016,

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuuden osoittaminen. Projektipäällikkö Matti Mäkelä Huippu-hanke Turun kaupungin sivistystoimiala

Hankkeiden vaikuttavuuden osoittaminen. Projektipäällikkö Matti Mäkelä Huippu-hanke Turun kaupungin sivistystoimiala Hankkeiden vaikuttavuuden osoittaminen Projektipäällikkö Matti Mäkelä Huippu-hanke Turun kaupungin sivistystoimiala M.O.T. Hyvän käytännön / toimintamallin juurruttaminen on helpompaa, jos pystyy osoittamaan

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/ SYL-delegaation ohjeistus Lähetekeskustelu AYYE10/14 5.11.2014 SISÄLTÖ 1. Mikä on SYL:n liittokokous ja delegaatio? 2. Mitä tässä lähetekeskustelussa? 3. Aiheiden esittelyt 1. Lausuntokierros ja AYY:n

Lisätiedot

Kotoutuminen kuntoon! - julkistamisseminaari Eurooppasali

Kotoutuminen kuntoon! - julkistamisseminaari Eurooppasali Kotoutuminen kuntoon! - julkistamisseminaari 16.6. 2016 Eurooppasali Kotoutuminen kuntoon! Ehdotuksia kotoutumista tukevan koulutuksen parantamiseksi Selvitys on osa Vihreä Sivistysliitto ry:n Ajatuspaja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Jack of All Trades or Master of None. Opiskelijoiden mietteitä laaja-alaisista kandidaatintutkinnoista

Jack of All Trades or Master of None. Opiskelijoiden mietteitä laaja-alaisista kandidaatintutkinnoista Jack of All Trades or Master of None Opiskelijoiden mietteitä laaja-alaisista kandidaatintutkinnoista Laaja-alaisuuden kysymykset Opiskelijanäkökulma on myös moninainen ja riippuu paljon keneltä kysytään.

Lisätiedot

KORKEAKOULULIIKUNNAN BAROMETRI

KORKEAKOULULIIKUNNAN BAROMETRI KORKEAKOULULIIKUNNAN BAROMETRI 22.5.2014 AGENDA Keskeiset tulokset aihepiireittäin Osa 1: korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen Osa 2: Korkeakouluopiskelijoiden liikuntasuhde Huomioita prosessin

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2-2013 Kokousaika klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

Jonosta toiseen siirtymiset

Jonosta toiseen siirtymiset Jonosta toiseen siirtymiset KSHJ-ohjausryhmä 25.10.2016 Jonosta toiseen siirtymiset luopumisen puolesta Valtaosa korkeakouluista kannatti prosessityöpajassa ja etukäteiskommenteissaan jonosta toiseen siirtymisen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 :n muuttamisesta

Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 :n muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriö Suomen ylioppilaskuntien liitto Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa 4.11.2013 Kestävä kehitys korkeakoulujen laatujärjestelmissä sekä sisällyttäminen opintoihin Tove Holm, vastaan ammattikorkeakoulutasolla

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Erja Heikkinen Counsellor for Science Affairs Department for Higher Education and Science Policy, Flexible

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut Hyvinvointipalvelut LUC Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Tavoitteena on tukea opintojen etenemistä, vähentää opinnoista syrjäytymistä

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Liittoumakorkeakoulut ja lainsäädäntö

Liittoumakorkeakoulut ja lainsäädäntö Liittoumakorkeakoulut ja lainsäädäntö Liittoumakorkeakouluseminaari 1.2.2012 Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markus Aarto Lapin yliopisto Nykytila Yliopistot yliopistolain alaisia säätiöitä tai julkisoikeudellisia

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Sosionomi (AMK) osaaminen alan työkentillä -hanke

Sosionomi (AMK) osaaminen alan työkentillä -hanke Sosionomi (AMK) osaaminen alan työkentillä -hanke Hankkeen tavoitteet On määritellä sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen tuottama työmarkkinoiden tulevaisuuden tarpeita vastaava osaaminen. Projektissa

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot