Piirin vuosikokous/distriktets årsmöte

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Piirin vuosikokous/distriktets årsmöte"

Transkriptio

1 Lions Clubs International District 107-O Finland Piirikuvernööri/Distriktsguvernör Heikki Hemmilä, puoliso/maka Raija Fors LC Ylivieska Lempolantie 2, Ylivieska Puh/Tel Piirin vuosikokous/distriktets årsmöte Aika/Tid: Lauantai/Lördag klo/kl :50 Paikka/Plats: Koulukeskus, Pelimannintie 1, Kaustinen/Kaustby Pöytäkirja / Protokoll 1. Kokouksen avaus/mötet öppnas Piirikuvernööri Heikki Hemmilä toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen ja avasi kokouksen. Kokouksessa olivat vieraina ID Robert Rettby Sveitsistä ja PID Harri Ala-Kulju ja hänen puolisonsa Lion Sirkku. Distriktsguvernör Heikki Hemmilä önskade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet. Vid mötet var närvarande som gäst ID Robert Rettby från Schweiz och PID Harri Ala-Kulju och hans maka Lion Sirkku. 2. Kokouksen järjestäytyminen/organisering av mötet Lionspiirin ohjesäännön mukaan piirikuvernööri toimii vuosikokouksen puheenjohtajana ja piirisihteeri vuosikokouksen sihteerinä. Kokous valitsi puheenjohtajaksi DG Heikki Hemmilän (LC Ylivieska) ja kokouksen sihteeriksi CS Pekka Särkän (LC Ylivieska/Huhmari). Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Rauma ja Erkki Laide (molemmat LC Kaustinen). I enlighet med reglement för lionsdistriktet fungerar distriktsguvernören som ordförande och distriktssekreteraren som sekreterare vid årsmötet. DG Heikki Hemmilä (LC Ylivieska) utsågs till mötesordförande och CS Pekka Särkkä (LC Ylivieska/Huhmari) till mötessekretare. Till protokolljusterare och rösträknare Markku Rauma och Erkki Laide (bägge från LC Kaustinen). 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen/konstaterande av officiella mötesdeltagare Valtakirjojen tarkistuksen perusteella todettiin läsnäoleviksi 76 äänioikeutettua jäsentä piirin 32 klubista. (Kaikkiaan läsnä oli 89 ilmoittautunutta jäsentä.) Enligt av granskning av fullmakter konstateras att närvarande var 76 röstberättigade från 32 klubbar (Inalles var närvarande 89 medlemmar som hade anmält sig) Vahvempina yhdessä - Starkare tillsammans Palvelulla hyvinvointia Välfjärd genom service Ole rohkea - ole leijona Var modig var lejon Me palvelemme - Vi hjälper

2 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/mötets laglighet och beslutförhet Piirikuvernööri toimii piirikokouksen koollekutsujana. Kutsu piirikokoukseen ja asialista liitteineen on lähetettävä piirin kaikille klubipresidenteille vähintään 30 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu, asialista ja liitteet on lähetetty sähköpostitse Todettiin, että enemmistö piirin klubeista oli läsnä (32/55). Piirikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Distrikstets årsmöte sammankallas av distriktsguvernör. Kallelsen jämte föredragningslista och nödiga bilagor har tillställs samtliga klubbar via den Konstateras att majoriteten av distriktets klubbar var representerade (32/55). Distriktsmötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört. 5. Työjärjestyksen hyväksyminen/godkännande av föredragningslistan Kokous esitti ja hyväksyi, että kohdat 12, 13 ja 14 käsitellään yhtenä osana ja äänestys suoritetaan samalla kerralla. Lähetetty työjärjestys muutoksineen hyväksyttiin. Mötet godkände förslaget att paragraferna 12, 13 och 14 behandlas på samma gång som en omröstning. Den utsända föredragningslistan godkändes i övrigt. 6. Toimintakertomus kaudelta /Verksamhetsberättelse för perioden IPDG Gurli Dumell esitteli kauden toimintakertomuksen (liite 1), joka hyväksyttiin. IPDG Gurli Dumell presenterade verksamhetsberättelsen för perioden (bilaga 1). Versamhetsberättelsen godkändes. 7. Tilinpäätös kaudelta ja toiminnantarkastajien lausunto/bokslut för perioden samt verksamhetsgranskarnas utlåtande. IPDG Gurli Dumell esitteli tuloslaskelman ja taseen (liitteessä 1). Käsiteltiin toiminnantarkastajien laatima toiminnantarkastuskertomus (liite 2). Tilinpäätös hyväksyttiin. IPDG Gurli Dumell presenterade periodens bokslut (bil. 1) samt verksamhetsgranskarnas redogörelse (bil. 2). Mötet godkände bokslutet. 8. Tili- ja vastuuvapaus kaudelta /.Ansvarsfrihet för perioden Asianomaisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus kaudelta Ansvarfrihet för perioden beviljades.

3 9. Toimintasuunnitelma kaudeksi /Verksamhetsplan för perioden VDG Jukka Borén esitteli kauden toimintasuunnitelman (liite 3). 1VDG Jukka Borén presenterade förslaget till verksamhetsplan för perioden (bil. 3). Vuoden teemat / Årets teman Kansainvälisen presidentin teema / Internationella presidentens tema Ihmisyys Sopusointu Arvokkuus / Värdighet Harmoni - Medmänsklighet Kotimainen teema / Inhemskt tema Monta tapaa tehdä hyvää / Många sätt att göra gott CC:n teema / CC:s tema Elinvoimaa yhteistyöllä / Livskvalitet genom samarbete Piirin teema / Distriktets tema Yhdessä tekemällä - yhdessä kokemalla / Samarbeta - samuppleva 10. Talousarvio kaudelle / Budget för perioden Hyväksyttiin 1VDG Jukka Borénin esittelemä talousarvio kaudelle (liite 3). - Pohjanmaan Leijona -lehti, klubituki / Österbottens Lion -tidning, klubbarnas stöd o hyväksyttiin, että klubit maksavat em. lehtitukea, 100 per klubi o godkändes att, klubbar betalar ovannämnd tidningsstöd 100 per klubb o piirin rahastonhoitaja Sakari Rahkala toivoi, että mainoksia myydään ahkerasti o distrikts kassör Sakari Rahkala hoppades, att reklamer skall säljas flitigt - Kesän 2016 Nuorisoleirin tukimaksu / Stödavgift för Ungdomslägret sommaren 2016 o 2. VDG Torolf Höglund esitteli Nuorisoleirin budjetin. Hyväksyttiin leirituki, klubit maksavat leiritukea 10 /jäsen. o 2. VDG Torolf Höglund presenterade budget för Ungdomslägret. Godkändes lägerstöd, klubbar betalar lägerstöd 10 /medlem. o hyväksyttiin, että piirihallitus päättää avataanko leiriä varten oma tili o godkändes, att distriksstyrelsen kan fatta beslut, om att öppna eget konto för Ungdomlägret. 11. Toiminnantarkastajat kaudelle / Verksamhetsgranskare för perioden Toiminnantarkastajiksi valittiin Sven Simons (LC Jeppo) ja Markus Paavilainen (LC Ylivieska/Huhmari). Varatoiminantarkastajiksi valittiin Lars-Erik Lövdal (LC Jakobstad/Malm) ja Per- Eric Anderson (LC Munsala)

4 Till verksamhetsgranskare för perioden valdes Sven Simons (LC Jeppo) och Markus Paavilainen (LC Ylivieska/Huhmari). Till suppleanter till verksamhetsgranskare valdes Lars-Erik Lövdal (LC Jakobstad/Malm) och Per-Eric Anderson (LC Munsala) 12. Piirikuvernöörin valinta kaudelle / Val av distriktsguvernör för perioden Työjärjestyksessä päätettiin kohdat 12, 13 ja 14 yhdistää. Todettiin, että kaikkiin tehtäviin oli vain yksi ehdokas. Piirikuvernööriehdokas Jukka Borén (LC Kälviä) ja varapiirikuvernööriehdokkaat Torolf Höglund (LC Vörå) ja Matti Välikangas (LC Haapajärvi/Kantapuhto) esittelivat itsensä lyhyesti ennen äänestystä. Vaali suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä kokoamalla kaikki äänestysliput yhdellä kertaa. 1VDG Jukka Borénia oli suositellut hänen oma klubinsa LC Kälviä kirjallisesti. Piirikuvernööriksi kaudeksi valittiin Jukka Borén 58 äänellä. Det fattades beslut att i föredragningslistan förena punkterna 12, 13 och 14. Man konstaterade, att till alla uppgifterna fanns bara en kandidat. Distriktsguvernörkandidat Jukka Borén (LC Kälviä) och vicedistriktsguvernörkandidater Torolf Höglund (LC Vörå) och Matti Välikangas (LC Haapajärvi/Kantapuhto) framställde sig före röstningen. Röstningen skedde som sluten omröstning och alla röstsedlar samlades in på samma gång. 1VDG Jukka Borén hade förordats skriftligt av hans egen klubb LC Kälviä. Distriktsmötet beslöt med 58 avgivna röster välja Jukka Borén, LC Kälviä till distriktsguvernör för perioden :n varapiirikuvernöörin valinta kaudelle / Val av 1. vicedistriktsguvernör för perioden Todettiin, että 2.VDG Torolf Höglund, LC Vörå oli ainoa ehdokas 1.VDG:ksi. LC Vörå oli kirjallisesti suositellut häntä.. Vuosikokous valitsi Torolf Höglundin kauden VDG:ksi 58 äänellä. Konstaderades att 2.VDG Torolf Höglund, LC Vörå var enda kandidaten till 1:a vicedistriktsguvernör. LC Vörå hade skriftligen understött honom. Distriktsmötet beslöt med 58 avgivna röster att välja Torolf Höglund till 1:a vicedistriktsguvernör för perioden :n varapiirikuvernöörin valinta kaudelle / Val av 2. vicedistriktsguvernör för perioden

5 Todettiin, että LC Haapajärvi/Kantapuhto oli on ehdottanut Matti Välikangasta toiseksi varapiirikuvernööriksi ja Välikangas on antanut siihen suostumuksensa. Vuosikokous valitsi toiseksi varapiirikuvernööriksi kaudelle Matti Välikankaan, LC Haapajärvi/Kantapuhto 58 annetulla äänellä. Konstaterades att LC Haapajärvi/Kantapuhto har föreslagit Matti Välikangas som kandidat till 2:a vicedistriktsguvernör. Välikangas har även gett sin medgivande. Distriktsmötet beslöt med 58 avgivna röster välja Matti Välikangas, LC Haapajärvi/Kantapuhto till 2:a vicedistriktsguvernör för perioden Vuosikokouspaikka 2016 ja järjestävät klubit / Plats för årsmötet 2016 och arrangörsklubbar Tuleva piirikuvernööri, Jukka Borén esitti ensi kauden vuosikokousta pidettäväksi Himangalla, järjestävinä klubeina LC Kälviä ja LC Himanka. Esitys hyväksyttiin. Den kommande distriktsguvernören, Jukka Borén föreslog, att nästä årsmötet hålls i Himanka den av klubbarna LC Kälviä och LC Himanka. Förslaget godkändes. 16. Huomionosoitukset ja palkitsemiset/hyllningar och belöningar Piirikuvernööri palkitsi liitteessä 4mainitut henkilöt. Distriktsguvernör belönade personer, som är nänmda i bilaga 4. Rauhanjulistekilpailun voitti Maija Rahkola Kalajoelta. Hänelle annettiin 100 stipendi. Fredsaffischtävlingen vanns av Maija Rahkola från Kalajo. Hon erhöll ett stipendium på Muut asiat/övriga ärenden LC Kalajoki on tehnyt klubialoitteen Lionsliiton vuosikokoukselle Vuokattiin paperittomien poliklinikan tukemiseksi. Lions Liiton varapuheenjohtajan vaaliin ovat ilmoittautuneet DG Heikki Hemmilä LC Ylivieska, O- piiri sekä PDG Jarmo Rastas LC Rovaniemi/Lainas, L-piiri. Heidän klubinsa ovat antaneet suosituksensa. Liiton puheenjohtajaksi on ehdokkaana Jari Rytkönen LC Uurainen, G-piiri. Kansainvälisen johtajan vaalissa on neljä ehdokasta: PCC Markus Flaaming N-piiri, IPCC Asko Merilä I-piiri, PCC Heimo Potinkara C-piiri ja PCC Seppo Söderholm D-piiri. Nepalista oli tullut DG Heikille avunpyyntö maastoambulanssin hankkimisesta, LC Dharan/East. Järjestettiin kolehti, jota vauhditti juuri saapunut uutinen Nepalin maanjäristyksestä. Tulos 370,90. Piirin Mölkkykisa on klo 18 Rahkosen koululla Ullavalla. LC Kalajoki har gjort klubbiniativ till Lionsförbundets årsmöte i Vuokatti för att stödja de papperslösas poliklinik i Helsingfors.

6 Till val av Lionsförbundets viceordförande har ställt sig DG Heikki Hemmilä LC Ylivieska, Distrikt O och PDG Jarmo Rastas,, LC Rovaniemi/Lainas, Distrikt L. Deras klubbar har gett förord för dem. Till Lionsförbundets ordförande är kandidat, VCC Jari Rytkönen,, LC Uurainen, G-distrikt. Till valet av Internationell Direktör finns fyra kandidater: PCC Markus Flaaming Distrikt N, IPCC Asko Meriläinen Distrikt I, PCC Heimo Potinkara Distrikt C och PCC Seppo Söderholm Distrikt D. Från Nepal hade kommit hjälpanhållan för en terrängambulans av LC Dharan/East. Som extra motivering fick vi nyheten av en jordbävning i Nepal. En insamling arrangerades med resultat av 370,90. Distriktets Kägelspeltävling hölls den på Rahkonen skola i Ullava. 18. Kokouksen ouksen päättäminen/mötets avslutande DG Heikki Hemmilä kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo DG Heikki Hemmilä tackade deltagarna och slutade mötet kl Vakuudeksi / Bekräftas av Heikki Hemmilä Piirikuvernööri / Distriktsguvernör 107-O Pekka Särkkä Piirisihteeri / Distriktssekreterare 107-O Markku Rauma Erkki Laide Kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkistajat / Av mötet valda protokolljusterare Uudet piirikuvernöörit ja väistyvä DG kukitettuna / Nya Distriktsguvernörer samt den gamla DG med blommor

Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013. Inbjudan till Finlands Lionsförbund rf:s 60:e årsmöte i Heinola 8-9.6.

Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013. Inbjudan till Finlands Lionsförbund rf:s 60:e årsmöte i Heinola 8-9.6. Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013 Arvoisa vuosikokousosanottaja Heinolan vuosikokous Vierumäen luonnonläheisessä ja -kauniissa ympäristössä on viiden heinolalaisen

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 1/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 1/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 1/2015 Aika Tid ke/ons 7.1.2015 klo/kl. 17.00 17.43 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Lions-aiheisen DVD filmin (n.10 min) esityksen jälkeen puolisot, 10 henkilöä siirtyivät omaan ohjelmaan.

Lions-aiheisen DVD filmin (n.10 min) esityksen jälkeen puolisot, 10 henkilöä siirtyivät omaan ohjelmaan. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland. Piirikuvernööri, DG 2012-2013 Seppo Rajamäki ja puoliso Maria Distriktsguvernör DG 2012 2013 Seppo Rajamäki ja puoliso Maria Lions

Lisätiedot

Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu 2012 1. Öppnandet av mötet 1.

Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu 2012 1. Öppnandet av mötet 1. Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu 2012 1. Öppnandet av mötet 1. Kokouksen avaus Urban önskade välkommen Urban toivotti tervetulleeksi. 2. Upprop

Lisätiedot

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet VESSÖNET ANL OSK STADGAR 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att bygga,

Lisätiedot

LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Maarit Kuikka GS sihteeri

LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Maarit Kuikka GS sihteeri MK 26.2.2013 Sivu 1 (12) KUVERNÖÖRINEUVOSTO AIKA Perjantai 15.2.2013 klo 15.43 19.28 PAIKKA Hotelli Savonsolmu, Pieksämäki LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä VCC KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Lionspiirin 107-A piirilehti 2012. Terveisiä Seattlesta s. 4. Vuoden kuvat s. 8. Arvot - visio - strategia s. 20. Suomi johtoon s.

Lionspiirin 107-A piirilehti 2012. Terveisiä Seattlesta s. 4. Vuoden kuvat s. 8. Arvot - visio - strategia s. 20. Suomi johtoon s. Lionspiirin 107-A piirilehti 2012 Terveisiä Seattlesta s. 4 Vuoden kuvat s. 8 Arvot - visio - strategia s. 20 Suomi johtoon s. 12 Ajatuksia piirikuvernöörikauteni alkutaipaleelta Bo Lindberg ja toimikuntaan

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2014 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2014 561 medlemmar Registrerade segelbåtar 34 motorbåtar 25 Jäsenmäärä

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2003 1 2 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2003 513 medlemmar Registrerade segelbåtar 57 motorbåtar 43 Jäsenmäärä

Lisätiedot

Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014

Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014 Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014 Piiri 107 F, Suomi! Distrikt 107 F, Finland 21.6.2014 Vimpeli PIIRIKOKOUS 12.4.2014 Vimpelin lukiolla 2.4.2014 Kunnanjohtajan tervehdys! 2 2.4.2014 DG- ja VDG ehdokkaat

Lisätiedot

Follow Your Dream Seuraa Unelmaasi Palvelulla hyvinvointia- Ilo palvella

Follow Your Dream Seuraa Unelmaasi Palvelulla hyvinvointia- Ilo palvella Piirikuvernööri, DG 2013-2014 Raija Väre ja puoliso Timo Allenius Lions Club Kuusamo / Pohjanakat, Nuottatie 5, 93600 Kuusamo GSM Raija +35840 7390 413, Timo +358400 289 140 E-mail: raija.vare@lions.fi

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2006 1 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2006 568 medlemmar Registrerade segelbåtar 57 motorbåtar 47 Jäsenmäärä

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS VUOKATTI 2015

VUOSIKOKOUS VUOKATTI 2015 Suomen Lions-Liitto ry. VUOSIKOKOUS VUOKATTI 05 Sydämellisesti tervetuloa Vuokattiin! Hjärtligt välkomma till Vuokatti! KÄSIOHJELMA HANDPROGRAM Hyvä syy tulla Sokos Hotelliin N o Valloita VAARAT Monipuolinen

Lisätiedot

Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014

Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014 Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014 Piiri 107 F, Suomi Distrikt 107 F, Finland Vimpeli PIIRIKOKOUS 12.4.2014 Vimpelin lukiolla 8.11.2013 Leijonasanomat-nettilehdestä tuli totta!! 2 8.11.2013 Unelma! 2

Lisätiedot

DG-TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2009-2010

DG-TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2009-2010 DG-TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2009-2010 Toimintakauteen valmistautumisen aloitin jo VDG-kaudella liiton järjestämissä koulutustilaisuuksissa, ja piirihallitusta aloin muodostaa jo kesällä 2008. Sain valmistautumiseen

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/14 16.07.2014. Vuosikirja Årsbok

Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/14 16.07.2014. Vuosikirja Årsbok Fore! Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/14 16.07.2014 Vuosikirja Årsbok Sisältö / Innehåll Puheenjohtajan tervehdys / Ordförandes hälsning (Maarit Lähteenmäki)... 4 Vuosikirjan

Lisätiedot

Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar

Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar 1.1.2009 alkaen Helsingin Osuuskauppa Elanto säännöt Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi Helsingin

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi joulukuu 6/2011. Nyt syttyy valot tuhannet Nu tändas tusen juleljus

Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi joulukuu 6/2011. Nyt syttyy valot tuhannet Nu tändas tusen juleljus Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi joulukuu 6/2011 Nyt syttyy valot tuhannet Nu tändas tusen juleljus Liiton puheenjohtajien valinta kaudelle 2012 2013 Suomen Lions-liitto ry:n sääntöjen 10 mukaan liiton

Lisätiedot

Mötet öppnas: Eivor öppnade mötet kl. 20.30 och hälsade Ulf Svensson hjärtligt välkommen. Vi ser framemot ett gott samarbete och ett bra möte

Mötet öppnas: Eivor öppnade mötet kl. 20.30 och hälsade Ulf Svensson hjärtligt välkommen. Vi ser framemot ett gott samarbete och ett bra möte Referat af styrelsesmøde 25. 27. november 2010 i København Protokoll över styrelsemötet den 25-27 november 2010 i Köpenhamn Pöytäkirja hallituksen kokouksesta 25-27 marraskuuta 2010 Kööpenhaminassa 1.

Lisätiedot

Soihduilta valoa maailmaan

Soihduilta valoa maailmaan LION Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi huhtikuu 2/2011 Soihduilta valoa maailmaan Toimituksen näkökulmasta Mitähän seuraavaksi? Elämme aikakautta, jollaiseksi sitä emme koskaan olisi kuvitelleet. Yhä

Lisätiedot

Aktiivitili: 460010-297220 Hallintoitili: 460010-297238 LC-Iisalmi OSANOTTO 2012-2013 Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä

Aktiivitili: 460010-297220 Hallintoitili: 460010-297238 LC-Iisalmi OSANOTTO 2012-2013 Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä HALLITUS TOIMINTAVUONNA 2012/2013 Presidentti: Veli Matti Pulkka Rahastonhoitaja: Jouko Koivunen 1.Varapresidentti: Pertti Halonen Klubimestari: Sakari Kinnunen 2.Varapresidentti: Seppo Toppinen Nuorisoasiamies:

Lisätiedot

Suomi Finland Leijona 2 2009 HUHTIKUU

Suomi Finland Leijona 2 2009 HUHTIKUU Suomi Finland Leijona 2 2009 HUHTIKUU Eurooppa Forum -liite sivuilla 35-39 Eurooppa tutuksi -klubivisailu! Operation Friendship The Lions Clubs of District 25-B Indiana, USA, extend an invitation to Lions

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY PROTOKOLL / PÖYTÄKIRJA 2 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Elisabeth Hagström Kronoby. Maria Palm Nykarleby, poistui 18.

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY PROTOKOLL / PÖYTÄKIRJA 2 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Elisabeth Hagström Kronoby. Maria Palm Nykarleby, poistui 18. EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY PROTOKOLL / PÖYTÄKIRJA 2 1 Tid / aika: 13.5.2014 kl./klo 16.05 19.20 Plats / Paikka: Närvarande / Läsnä: Kommungården, Kunnantalo, Larsmo Sabah Samaletdin, ordf./pj. Evijärvi

Lisätiedot

POKKINEN. marraskuu 2009 LC OULU/POKKITÖRMÄ. perustettu 14.1.1958

POKKINEN. marraskuu 2009 LC OULU/POKKITÖRMÄ. perustettu 14.1.1958 1 POKKINEN marraskuu 2009 LC OULU/POKKITÖRMÄ perustettu 14.1.1958 JÄRJESTÖMME TUNNUSLAUSE Me palvelemme - We serve KANSAINVÄLINEN TEEMA: Liikkeellä kasvuun Move to grow KOTIMAINEN TEEMA: Yhdessä nuorten

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry. huhtikuu 2/2013. www.lions.fi. LCIF:n ja N-piirin klubien yhteishankkeena laitteet näkövammaisten lasten Oppimiskeskukseen

Suomen Lions-liitto ry. huhtikuu 2/2013. www.lions.fi. LCIF:n ja N-piirin klubien yhteishankkeena laitteet näkövammaisten lasten Oppimiskeskukseen Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi huhtikuu 2/2013 LCIF:n ja N-piirin klubien yhteishankkeena laitteet näkövammaisten lasten Oppimiskeskukseen Toimituksen näkökulmasta 60. VUOSIKOKOUS 8. 9.6.2013 Heinolassa

Lisätiedot

LC - IISALMI KLUBIKOKOUS 2 KAUSI 2012/2013 KOKOUSKUTSU

LC - IISALMI KLUBIKOKOUS 2 KAUSI 2012/2013 KOKOUSKUTSU 1 2 HALLITUS TOIMINTAVUONNA 2012/2013 Presidentti: Veli Matti Pulkka Rahastonhoitaja: Jouko Koivunen 1.Varapresidentti: Pertti Halonen Klubimestari: Sakari Kinnunen 2.Varapresidentti: Seppo Toppinen Nuorisoasiamies:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SYYSPIIRIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA SYYSPIIRIKOKOUS 1 PÖYTÄKIRJA SYYSPIIRIKOKOUS Aika 22.10.2011 klo 16.45 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula Läsnä Piirin 142 hallitus: Tuulikki Keltanen, puheenjohtaja Marja Tuhti, varapuheenjohtaja Sirkku Kalima,

Lisätiedot

Nenäpäivänä muistettiin kehitysmaiden lapsia!

Nenäpäivänä muistettiin kehitysmaiden lapsia! Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi joulukuu 6/2014 Nenäpäivänä muistettiin kehitysmaiden lapsia! Kutsu Lions Forumiin ja kuvernöörineuvoston kokoukseen 5/2014 2015 Aika: Perjantai 20.2.2015 sunnuntai

Lisätiedot