TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Winter Leena jäsen Pispanen Reino Ahlamo Pekka Hirvonen Martti Mullo Johan Mäntylä Heikki Rinne Heimo Vahtola Pirjo Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Vesanto Minna kv:n vpj vt. kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistui klo lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedottaja Poissa Kari Kirsti jäsen Seppänen Teija jäsen Korhonen Pentti kv:n pj Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Viitanen Kauko kirkkoherra Laukkanen Osku tiedotuspäällikkö

2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 208 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 209 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 210 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja von Schöneman ja Leena Winter. 211 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirjeitä S kiertokirje nro 2366 sisältää seuraavat aiheet: 1. Työn johtaminen, työyhteisön kehittäminen ja työturvallisuus - mietintö 2. Kirkkoherrojen vuosilomat ja lomasuunnitelmat Lääninrovasteja. Kiertokirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. S kiertokirje nro 2367 sisältää piispa Kari Mäkisen virkamatkat ja - toimet vuoden 2006 alkupuoliskolla. Kiertokirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös

3 S tuomiokapitulin notaari on kirkkojärjestyksen 6 luvun12 :n ja tuomiokapitulin työjärjestyksen 10 :n nojalla myöntänyt pastori Jukka Hildénille virkavapautta [...] Turun Martinseurakunnan seurakuntapastorin (II) virasta [...] ajalle ja Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston päätös S seurakuntaneuvosto on :n 48 kohdalla todennut, että seurakuntaneuvoston jäsen Kirsi Särkilä on alkaen paikkakunnalta muuton johdosta menettänyt vaalikelpoisuutensa ja todennut hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Jatkossa seurakuntaneuvosto kutsuu hänen tilalleen Tapio Haulivuoren. 4. Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös S seurakuntaneuvosto on :n 20 kohdalla määrännyt nuorisotyön palkkiotoimiseksi työalavastaavaksi pastori Hannele Turkin. Hänen palkkaluokakseen tulee H36. Samalla seurakuntaneuvosto hyväksyi nuorisotyön palkkiotoimisen työalavastaavan tehtävien johtosäännön. 5. Pöytäkirjoja S kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 2/ S musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 2/ S kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1 16/ S lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 212 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PAIKKAJAKO TOIMIKAUDELLA

4 Yhteisen kirkkovaltuuston tulee vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenpaikkojen jako yhtymän seurakuntien väkilukujen perusteella (KL 11:7,2 ja KVJ 2:66). Kullekin seurakunnalle annetaan ensin kaksi paikkaa ja loput valtuustopaikoista jaetaan väkilukujen suhteessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän väkiluku oli Valtuustopaikkoja on yhteensä 61, joista 18 on peruspaikkoja ja 43 väkilukujen suhteessa jaettavia paikkoja. Laskennan tuloksena valtuustopaikat jakaantuvat seuraavasti: Suhdeluku Seurakunta Väkiluku Peruspaikkoja Suhdepaikkoja Paikkoja Turun tuomiokirkkoseura kunta Turun Mikaelinseurakunta Turun Martinseurakunta Turun Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Åbo svenska församling Turun Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta , , , , , , , , , Yhteensä Paikkajaossa ei ole muutoksia edelliseen valtuustokauteen nähden. Kn päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi valtuustopaikkojen jaon seuraavasti: Turun tuomiokirkkoseurakunta 6 valtuustopaikkaa Turun Mikaelinseurakunta 8 valtuustopaikkaa Turun Martinseurakunta 7 valtuustopaikkaa Turun Katariinanseurakunta 7 valtuustopaikkaa Maarian seurakunta 11 valtuustopaikkaa Åbo svenska församling 5 valtuustopaikkaa Turun Henrikinseurakunta 7 valtuustopaikkaa

5 Paattisten seurakunta 3 valtuustopaikkaa Kaarinan seurakunta 7 valtuustopaikkaa. Ilmoitus kirkkovaltuustolle Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 213 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 9 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 10 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 11 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 12 Kirkkovaltuuston jäsen Pär Landorin ilmoitus asuinpaikan muutoksesta Ei toimenpiteitä. 13 Eija Kallialan eroilmoitus Ei toimenpiteitä. 14 Kirkkovaltuuston pyytämä selvitys iltapäiväkerhopaikan turvaamisesta eri toimijoiden yhteistyönä kaikille paikkaa hakeneille lapsille Ei toimenpiteitä. 15 Omakotitonttien vuokrasopimusten uudistaminen alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ilmoitus asianosaisille. 16 Rasitesopimuksen tekeminen maa-alueen osalle Kaarinan Littoisissa olevalle Suutelan tilalle

6 Ilmoitus Kaarinan kaupungille, Kaarinan Seudun Vammaisten Palveluyhdistys ry:lle ja kiinteistötoimistolle. 17 Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistys ry:n avustusanomus kappelin rakennuskustannusten kattamisesta Ilmoitus Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistys ry:lle ja taloustoimistolle. 18 Omakotitontin vuokraaminen Saukonojantieltä Turun Muhkurista alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ilmoitus asianosaisille. 19 Kiinteistön Aurakatu 18 / uusi ruotsalainen seurakuntatalo Aurelian rakennusprojektin taloudellinen loppuselvitys Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 20 Keskustelu seurakuntatyön tulevista suuntaviivoista ja yhtymän painopisteistä Ilmoitus johtoryhmälle ja taloustoimistolle. 21 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Päätökseen hyväksyttiin yksimielisesti ponsi: Käynnistetään strategiatyöskentely, jossa mietitään työn painopisteet tulevaisuudessa. 214 TURUN DIAKONIASÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN VALITSEMINEN Turun Diakoniasäätiön sääntöjen mukaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsee säätiön valtuuskunnan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä. Valtuuskunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta,

7 kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen joulukuun loppuun mennessä. Turun Diakoniasäätiön valtuuskuntaan ovat kuuluneet toimikaudella seuraavat henkilöt: puheenjohtajana hovioikeudenneuvos Pirkko Mikkola ja jäseninä erikoislaboratoriomestari Annukka Bylund asianajaja Hilkka Huiskala kaupunginjohtaja Martti Ilmonen talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti professori Aapo Lehtonen lääninsosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero lehtori Salme Savo hallintojohtaja Pekka Soini diakoniajohtaja Hannu Suihkonen kirkkoherra Heikki Suominen. Valtuuskunnan jäsenistä Hilkka Huiskala, Martti Ilmonen sekä Salme Savo ovat ilmoittaneet haluavansa jäädä pois valtuuskunnan jäsenyydestä. Selvitykset uusista valtuuskunnan jäsenistä ovat kesken, minkä vuoksi asia esitellään tarkemmin kirkkoneuvoston kokouksessa. Tehdään esitys kirkkovaltuustolle Turun Diakoniasäätiön valtuuskuntaan valittavista jäsenistä. Hallintojohtajan esittely on seuraava: Puheenjohtaja: hovioikeudenneuvos Pirkko Mikkola Jäsenet: erikoislaboratoriomestari Annukka Bylund valtiotieteen lisensiaatti Kari Friman kirkkoherra Martti Hirvonen talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti hallintojohtaja Hannu Kallio professori Aapo Lehtonen vastaava hoitaja Hilkka Luojola läänin sosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero uskonnon lehtori Salme Savo diakoniajohtaja Hannu Suihkonen

8 hyväksyttiin. Ei muutoksenhakuoikeutta. 215 TALOUS- JA SUUNNITTELUJOHTAJA AAPO KAISTIN OSALLISTUMINEN ARKKIPIISPA JUKKA PAARMAN MATKAAN PUOLAAN JA TSEKKIIN Arkkipiispan sihteeri Timo Rosqvist on tiedustellut talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaistilta sekä kielenkääntäjä Paula Montinilta, olisiko tällä tilaisuutta osallistua arkkipiispan johdolla toteutettavaan matkaan Puolaan ja Tsekkiin. Talous- ja suunnittelujohtaja on vastannut, että ajankohta on hänelle mahdollinen jo sovittujen kokousten ja tapaamisten puolesta. Kaistia on pyydetty matkalle Turun Katulähetyksen, Turun Kaupunkilähetyksen, seurakuntayhtymän ja Turun Diakoniasäätiön toimintojen asiantuntijana. Kielenkääntäjä Paula Montin osallistuu matkalle kielitaitoisena, ystävyysseurakuntatoimintaan osallistuvana henkilönä. Matkan kohteena ovat pienet luterilaiset vähemmistökirkot Cesky Tesinissä Tsekin tasavallassa ja Bielsko Pialassa Puolassa. Matkan hinta on arvioilta noin euroa / henkilö. Matkakustannusten lisäksi maksettavaksi tulevat virkaehtosopimuksen mukaiset ulkomaan päivärahat. Matkaohjelman mukaan Turusta lennetään Helsingin kautta Varsovaan Matka jatkuu edelleen Varsovasta Baliceen/Krakovaan. Paluulento on Krakovasta Frankfurtiin ja sieltä edelleen Helsinkiin ja Turussa ollaan Tarkempi matkaohjelma saadaan kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Arkkipiispan sihteeri on toiminut alustavan suostumuksen perusteella. Kn päättää, että talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ja kielenkääntäjä Paula Montin voivat osallistua virkamatkan muodossa arkkipiispa Jukka Paarman tutustumismatkaan Puolan ja Tsekin luterilaisiin vähemmistökirkkoihin Matkakulut virkaehtosopimuksen mukaisina päivärahoineen maksetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista. Ilmoitus Timo Rosqvistille, Aapo Kaistille, Paula Montinille ja taloustoimistolle. Käsittely Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti poistui asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

9 KIRKKONEUVOSTON ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Yhteisessä kirkkoneuvostossa käsitellään sekä julkisia että salassa pidettäviä asioita. Salassapitovelvollisuus perustuu aina lakiin ja salassapidon tarkoituksena on suojata jotain yksityistä tai yleistä etua. Yksityisyyden suojaamiseksi on salassa pidettäviksi säädetty mm. asiakirja, joka sisältää tietoja henkilön terveydentilasta, elintavoista, perhe-elämästä ja muista henkilökohtaisista oloista, tietoja psykologisista testeistä tai soveltuvuuskokeesta tai muuta työntekijän valintaa tai palkkausta koskevaa arviointia. Yhteisön tai yleisen edun suojaamiseksi on salassa pidettäväksi säädetty mm. asiakirja, joka sisältää rakennusten tai tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevia tietoja, poikkeusoloihin varautumista koskevaa tietoa ja tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta. Tällä hetkellä kirkkoneuvosto käsittelee asiat esityslistalta, joka sisältää sekä julkiset että salassa pidettävät asiat. Kokouksen jälkeen laaditaan pöytäkirja, joka samoin kuin esityslista sisältää sekä julkiset että salassa pidettävät asiat. Viranomaista, myös seurakuntaa, sitoo julkisuusperiaate. Julkisuusperiaatetta toteutetaan asiakirja- ja käsittelyjulkisuuden sekä asioista tiedottamisen kautta. Kirkkoneuvoston osalta julkisuusperiaate toteutuu ensisijaisesti asiakirjajulkisuuden kautta. Tämä tarkoittaa, että jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen hallussa olevasta asiakirjasta, joka on julkinen. Jos vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta. Kun sama pöytäkirja sisältää sekä julkiset että salassa pidettäviksi säädetyt asiat, saattaa sekä oikeus saada tietoja viranomaisen julkisesta asiakirjasta että yksityisyyden suoja vaarantua, koska julkista osaa on hankala ellei jopa mahdotonta esittää yksityisyyden suojaa vaarantamatta ja salassa pidettäviä tietoja on vaikea suojata, koska pöytäkirjan julkisista osista pitää antaa tieto. Nykyistä tiedonhallintatapaa voidaan parantaa ottamalla käyttöön julkinen ja ei-julkinen esityslista sekä julkinen ja salainen pöytäkirja. Ei-julkinen esityslista sisältää salassa pidettävät asiat, ei-vielä-julkiset asiat, vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat ja arkaluonteiset asiat. Tyypillisiä asioita ei-julkisella esityslistalla ovat hankinnat, selvitykset varainhoitosopimuksista ja sijoituksista ja yksittäisiä henkilöitä koskevat asiat. Ei-julkinen esityslista jaetaan ainoastaan jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille ja se kerätään kokouksen päätyttyä pois. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka teknisesti jaetaan kahteen osaan, julkiseen ja salassa pidettävään. Yhteisessä kirkkoneuvostossa otetaan käyttöön julkinen esityslista julkisille asioille ja ei-julkinen esityslista salassa pidettäville asioille. Kirkkoneuvoston kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jossa salassa pidettävät asiat on erillään julkisesta pöytäkirjanosasta. Tiedoksi hallintojohtaja, lakimies ja kaikki yksiköt. Ei muutoksenhakuoikeutta.

10 Käsittely Seurakuntayhtymässä on järjestetty sisäinen koulutus asiasta. Koulutusmateriaali pyydettiin jakamaan myös kaikille yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille. Keskustelussa tuotiin esille, ettei asioiden julkisuutta tule rajoittaa ilman lain mukaisia perusteita. hyväksyttiin. 217 OIKAISUVAATIMUS ATK-TOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSEEN MS OFFICE KOULUTUKSEN HANKINNASTA Mireabilis Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen atk-toimikunnan tekemään päätökseen, jolla atk-toimikunta valitsi MS Office koulutuksen toteuttajan. Mireabilis Oy vaatii oikaisemaan Office-koulutuksesta tekemän päätöksen koulutuksen toteuttajasta sekä hylkäämään Turun Aikuiskoulutuskeskuksen tarjouksen verolain, kuluttajalainsäädännön ja verottajan ohjeiden sekä tarjouspyynnön vastaisena. Mireabilis Oy edellyttää uutta valintaa jäljelle jääneiden koulutuksen tarjoajien joukosta tarjouspyynnön mukaisin ehdoin. Mireabilis Oy:n esittämien perusteluiden mukaan Turun Aikuiskoulutuskeskuksen (jatkossa Turun AKK) tarjous on tarjouspyynnön vastainen. Se ei ole alv-verollinen hinnaltaan, kuten tarjouspyynnössä edellytettiin. Mireabiliksen mukaan Turun AKK ei ole oikeutettu tarjoamaan ko. koulutusta alv-verottomasti, koska viime vuoden lopulla tuli voimaan lakimuutos, joka teki kaikista aikuiskoulutuskeskusten koulutuksista alv-veron alaisia. Atk-toimikunta lähetti päivätyn tarjouspyynnön MS-Office koulutuksen järjestämisestä kuudelle palveluntarjoajalle, jotka kaikki toimittivat tarjouksen. Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena käytettiin koulutuspaketin (ml. osaamiskartoitus) hintaa. Hinnat pyydettiin esittämään arvonlisäverollisina. Atk-toimikunta valitsi kouluttajaksi halvimmalla hinnalla koulutuksen tarjonneen Turun AKK:n. Turun AKK tarjosi koulutuspakettia hintaan euroa (sis. 0 % alv). Turun AKK ilmoitti kirjallisesti, että sen koulutustuotteet ovat arvonlisäverottomia perustuen alv-verolakiin. Seuraavaksi halvimman tarjouksen teki Mireabilis Oy, jonka hinta oli euroa (sis. 22 % alv). Turun AKK:n hinta on halvin, joten kun valintaperusteena on ilmoitettu käytettävän halvinta hintaa, Turun AKK on valittu koulutuksen toteuttajaksi. Voidaan ajatella, että Turun AKK:n hinta sisältää arvonlisäveron, joka on määrältään 0 %. Jos Turun AKK jostain syystä katsottaisiin alv-verovelvolliseksi korkeamman verokannan mukaan tarjoamastaan koulutuksesta, tulee alv-maksuvelvollisuus sen itsensä kannettavaksi. päättää hylätä Mireabilis Oy:n vaatimuksen. Kirkkoneuvosto katsoo, että Turun Aikuiskoulutuskeskuksen tarjous ei ole tarjouspyynnön vastainen. Hankinnan valintaperusteena on ilmoitettu käytettävän halvinta hintaa ja halvimman esitetyn tarjouksen nojalla Turun AKK on

11 valittu koulutuksen toteuttajaksi. Tiedoksi Mireabilis Oy, atk-toimikunta ja lakimies. Saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. hyväksyttiin. 218 KASVATUSASIAIN KESKUKSESSA OLEVAN LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Lapsityönohjaaja Kaisa Rantalan tultua valituksi lapsityön johtajaksi on yksi kolmesta lapsityönohjaajan virasta tullut avoimeksi. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan :n 32 kohdalla seuraavasti: Liite Kn päättää julistaa haettavaksi lapsityönohjaajan avoinna olevan A.06/H29 pl:n viran. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 219 TAPIO VIHANNON HINNANALENNUSVAATIMUS Ester Törnroos-Lehtosen kuolinpesä on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Tapio Vihannolle Saarenniemi RN:o 2:12 ja Saarenniemi II RN:o 2:42 -nimiset tilat Turun kaupungin Naulan kylässä tilalla sijaitsevine rakennuksineen ja liittymineen markan kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjasta ilmenevin ehdoin. Ester Törnroos-Lehtosen tekemän testamentin mukaan kauppahinnasta saadut rahavarat oli luovutettava Sotainvalidien Veljesliiton Turun osasto ry:lle, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle ja Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle, mikä onkin tapahtunut. Ostaja Tapio Vihanto on päivätyllä kirjeellä vaatinut, että kiinteistön kauppahintaa alennetaan markalla. Vaatimus perustuu ennen kaikkea hirsisen saunarakennuksen puutteisiin ja virheisiin. Ostajan edustajan asianajaja Esko Tammisen kanssa on käyty sovintoneuvotteluja oikeudenkäynnin välttämiseksi. Testamentin saajien toimesta on maksettu hinnanalennuksena euroa. Tämä ei ole kuitenkaan tyydyttänyt Tapio Vihantoa, joka on vaatinut tuntuvasti suurempaa hinnanalennusta. Asia on ollut esillä kirkkoneuvoston kokouksessa :n 283 kohdalla. Tuol-

12 loin oli tiedossa, että muut testamentin saajat olivat valmiit euron lisäalennukseen. Vihanto ei kuitenkaan pitänyt summaa riittävänä. Tuolloin esillä olleesta asianajaja Leo Laaksosen muistiosta kirjattiin esittelytekstiin, että myyjäpuolen kannattaa jäädä odottamaan Tapio Vihannon mahdollisia toimenpiteitä. Leo Laaksosen muistio liitteenä. Liite Kirkkoneuvosto päätti , ettei hinnanalennusasia aiheuta toimenpiteitä siinä vaiheessa. Leo Laaksonen on lähettänyt päivätyn muistion, jossa hän kertoo Tapio Vihannon olevan valmis lopulliseen sovintoon, mikäli saa euroa lisää hinnanalennusta. Laaksosen muistio liitteenä. Liite Muistion saamisen jälkeen Sotainvalidien Veljesliiton Turun osasto ry sekä Suomen Pelastusarmeijan Säätiö ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä euron lisähinnanalennuksen sovinnon saamiseksi. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja puoltaa oikeudenkäynnin välttämiseksi yhtymistä muiden testamentinsaajien kantaan. Kn päättää hyväksyä yhtenä Ester Törnroos-Lehtosen testamentin saajana euron lisähinnanalennuksen koskien Tapio Vihannon kanssa tehtyä kiinteistökauppaa edellyttäen, että asia lopullisesti sovitaan. Ilmoitus asianajaja Leo Laaksoselle, lakimiehelle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. Jäsen Uolevi Lahti antoi päätökseen eriävän mielipiteensä, ettei Tapio Vihannolle makseta kauppahinnan alennusta. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 220 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite

13 Liitteessä on sairauslomaa esitetty 29 eri henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 221 JUHA EVILAMMEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Martinseurakunnan nuorisotyönohjaaja Juha Evilampi on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu Martin seurakuntataloa. Vt. kirkkoherra Hannu Jaatinen puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa nuorisotyönohjaaja Juha Evilammen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Evilammen virkapaikaksi vahvistetaan Martin seurakuntatalo. Ilmoitus Juha Evilammelle, kirkkoherra Viitaselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 222 HALLINTOJOHTAJA HANNU KALLION JOKO-KOULUTUS Johtaville viranhaltijoille on järjestetty johtamiskoulutusta mahdollisuuksien mukaan. Yhden sellaisen on tarjonnut Turun Kauppakorkeakoulun johtamiskoulutusohjelma, jollaiselle on osallistunut jo kolme johtavaa viranhaltijaa. Koulutustoimikunta on tiedustellut mahdollisuuksia osallistua koulutukseen. Hallintojohtaja Hannu Kallio on vastannut tiedusteluun myönteisesti ja toimikunta on käsitellyt asiaa seuraavasti: Hallintojohtaja Hannu Kallio on halukas aloittamaan Turun kauppakorkeakoulun johtamiskoulutusinstituutin JOKO-koulutuksen syksyllä. JOKO:n sisältöalueet ja lähiopetusjaksojen aikataulu on seuraava: Arvot ja johtaminen Globaali toimintaympäristö ja tulevaisuusajattelu Strateginen suunnittelu Sidosryhmäjohtaminen ja johtajan monet roolit Johdon laskentatoimi Tiedon johtaminen ja johdon analyysityökalut Top Management Forum Markkinoinnin johtaminen

14 Henkilöstöjohtaminen Muutosjohtaminen Ulkomaan jakso viikolla 19 jakso Kurssin hinta on 9450 euroa + ulkomaanjakso 2000 euroa. Koulutus jakaantuu kahdelle vuodelle, mutta maksun voi suorittaa joko kokonaan vuonna 2006 tai osan vuonna 2006 ja lopun vuonna Johtamiskoulutusmäärärahaa on varattu vuoden 2006 talousarvioon euroa, josta noin 500 euroa menee viime kokouksen päätöksen mukaan kirkkoherra Jukka Järvensivun johtamiskoulutukseen. Oikeutetaan hallintojohtaja Hannu Kallio osallistumaan Turun kauppakorkeakoulun järjestämään JOKO-koulutukseen vuosina Koulutuksen kustannukset maksetaan johtamiskoulutusmäärärahasta kustannuspaikalta Käsittely Pöytäkirjaan merkittiin, että hallintojohtaja Hannu Kallio poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Oikeutettiin hallintojohtaja Hannu Kallio osallistumaan Turun kauppakorkeakoulun järjestämään JOKO-koulutukseen vuosina Koulutuksen kustannukset maksetaan johtamiskoulutusmäärärahasta kustannuspaikalta Koulutukseen osallistuminen viedään tiedoksi ja ulkomaanosion osalta päätettäväksi kirkkoneuvostoon. Ilmoitus kirkkoneuvostolle. Päätettyyn koulutukseen sisältyy ulkomainen koulutusjakso, jonka tarkka sisältö ei tässä vaiheessa ole vielä tiedossa. Koulutustoimikunta on esittänyt, että asia tältä osin viedään kirkkoneuvoston päätettäväksi. Muutoinkin asia on syytä saattaa kirkkoneuvoston tietoon, koska se vaikuttaa hallintojohtajan ajankäyttöön. Johtoryhmä puoltaa koulutukseen osallistumista. Kn merkitsee tiedokseen, että koulutustoimikunta on päättänyt oikeuttaa hallintojohtaja Hannu Kallion osallistumaan Turun Kauppakorkeakoulun järjestämään JOKO-koulutukseen vuosina Kirkkoneuvosto

15 hyväksyy koulutusohjelmaan sisältyvän ulkomaan jakson, jonka arvioitu hinta on euroa. Koulutuksen kustannukset maksetaan johtamiskoulutusmäärärahasta kustannuspaikalta Ilmoitus Hannu Kalliolle, koulutustoimikunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio poistui asiain käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin.

16 HAUTAKIRJAN TÄYDENTÄMINEN ILMOITUKSELLA HAUTAOIKEUDEN HALTIJASTA Hautaa lunastettaessa annetaan omaisille haudasta oikeuden osoituksena hautakirja, joka allekirjoitetaan seurakuntayhtymän puolesta. Käytännön ongelmaksi on noussut, että omaiset eivät anna taloustoimiston hautatoimiston rekisteriin ilmoituksia hautaoikeuden haltijasta. Tämä on henkilö, joka edustaa vainajan oikeudenomistajia ja niitä, joita voidaan hautaan haudata. Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta sekä päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä omaisten osalta. Hautatoimistossa on laadittu lomake, joka on tarkoitus ottaa käyttöön hautakirjan liitteeksi. Se on otsikoitu: Ilmoitus hautaoikeuden haltijasta. Se on seuraava: Liite Hautakirjan teksti on aikanaan vahvistettu kirkkoneuvostossa, joten lisäys siihen kuuluu myös kirkkoneuvoston päätettäviin asioihin. Ehdotetun lomakkeen liitteeksi on toimitettava sukuselvitys, josta oikeudenomistajat selviävät. Tämä tapahtuu yksinkertaisimmin ottamalla valokopio perukirjasta, joka on aina tehtävä vainajan jälkeen. Johtoryhmä puoltaa lomakkeen käyttöönottoa. Kn päättää, että hautakirjan liitteeksi hyväksytään ilmoitus hautaoikeuden haltijasta -lomake, joka annetaan omaisille hautakirjan välissä. Lomakkeen avulla pyritään pitämään hautatoimiston hautojen haltijarekisteri ajan tasalla. Ilmoitus hautatoimistolle ja hautaustoimen päällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 224 TALOUSTOIMISTON NIMENKIRJOITUSOIKEUDEN TOTEAMINEN Kirkkovaltuusto on hyväksynyt taloussäännön Sen 18 :n mukaan shekit ja otot pankkitileiltä sekä suoraan pankkitileiltä nostettavat pankkisiirtomääräykset allekirjoittaa talous- ja suunnittelujohtaja tai joku muu kirkkoneuvoston siihen valtuuttama viranhaltija ja pääkassanhoitaja, tai hänen sijaisensa, yhdessä. Edelleen taloussäännössä määrätään, että pääkassanhoitaja suorittaa maksut maksumääräyksellä varustettua laskua tai muuta asiakirjaa vastaan, joka jää kirjanpidon menotositteeksi. Maksumääräykset antaa taloustoimiston puolesta

17 talouspäällikkö, talous- ja suunnittelujohtaja tai muu kirkkoneuvoston valtuuttama henkilö. Valtuutus on annettu hallintojohtajalle, kiinteistöjohtajalle, lakimiehelle ja hallintojohtajan sijaiselle. Kirkkoneuvoston on vuosittain todettava edellä tarkoitetut allekirjoittamiseen oikeutetut sekä maksuliikennettä hoitavat henkilöt. Kirkkoneuvoston päättämät sijaisuusjärjestelyt vaikuttavat myös maksumääräysoikeuden antamiseen. Taloustoimiston nimenkirjoitus Kn päättää valtuuttaa seuraavat henkilöt postissa, pankeissa tai muissa rahalaitoksissa nostamaan ja kuittaamaan seurakuntayhtymälle tulevia varoja ja lähetyksiä sekä allekirjoittamaan seurakuntayhtymän taloustoimiston nimen siten, että allekirjoituksen tekee kaksi henkilöä yhdessä: talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti talouspäällikkö Irma Hokka pääkassanhoitaja Anneli Airisto hallintojohtaja Hannu Kallio lakimies Mia Fager Pääkassanhoitaja Anneli Airiston poissa ollessa voivat toisena nimenkirjoittajana olla seuraavat: palkkakirjanpitäjä Pirjo Karhilahti kanslisti Katja Koskinen kirjanpitäjä Pirkko Koskinen henkilöstösihteeri Mirja Mattila kanslisti Marjo Sillanpää Tallelokerolla käyminen Kaikki edellä mainitut henkilöt oikeutetaan myös käymään seurakuntayhtymän eri pankeissa olevilla tallelokeroilla siten, että lokerolla käytäessä käyntiin osallistuu aina kaksi henkilöä samanaikaisesti. Sisäisten maksumääräysten antaminen Maksumääräysten antamisoikeus on taloussäännön mukaan talouspäälliköllä ja talous- ja suunnittelujohtajalla. Vastaava valtuutus annetaan hallintojohtajalle, kiinteistöjohtajalle, lakimiehelle ja hallintojohtajan sijaiselle. Ilmoitukset pankeille ja muille rahalaitoksille ja tarpeen tullessa muille asianosaisille sekä taloustarkastajalle, tilintarkastajille ja päätöksessä mainituille henkilöille.

18 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 225 KUNSTENNIEMEN LEIRIKIRKKOTOIMIKUNNAN LAKKAUTTAMINEN Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan Kunstenniemen leirikirkkotoimikunnan toteuttamaan leirikirkon rakentamisen Kunstenniemeen. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin hallintojohtaja Pekka Soini ja sihteeriksi kasvatustoimenjohtaja Hannu Hurme. Jäseniksi nimettiin kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, pastori Lasse Mustonen, nuorisosihteeri Marja Ruusu ja kasvatusasiain johtokunnan varapuheenjohtaja Jaana Jaakola. Kun leirikirkkotoimikunnan työ oli edennyt siihen vaiheeseen, että varsinainen suunnittelu voitiin aloittaa, kutsui toimikunta sihteerikseen rakennusmestari Antti Lehtikankareen, joka aloitti tehtävässään pidetyssä kokouksessa. Toimikunta valitsi leirikirkon suunnittelijaksi arkkitehti Jaakko Rautasen Arkkitehtitoimisto LPR-arkkitehdit Oy:stä ja päätti, että leirikirkko rakennetaan ruokalan yhteyteen. Hanke sai rakennusluvan ja suunnitelmat ja kustannusarvio hyväksyttiin kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa Lisäksi kirkkovaltuusto päätti, että leirikirkko vihitään kappeliksi. Toimikunta järjesti urakkakilpailun ja edullisimpien, hyväksyttyjen tarjousten antaneiden liikkeiden kanssa allekirjoitettiin urakkasopimukset Pääurakoitsijana toimi Randell-Yhtiöt Oy. Yhteistyö leirikirkkotoimikunnan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken toimi koko rakentamisen ajan hyvin ja työt vastaanotettiin lukuun ottamatta ulkopuolen töitä, jotka valmistuvat tänä keväänä. Hankkeen lopulliset kustannukset esitutkimuksineen ja -suunnitteluineen ovat Kappeli vihittiin käyttöön Leirikirkkotoimikunta kokoontui kaikkiaan 14 kertaa, se katsoo sille annetun tehtävän päättyneeksi ja on laatinut toiminnastaan loppuraportin. Loppuraportti kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa Kunstenniemen leirikirkkotoimikunnan, koska se on saanut työnsä päätökseen.

19 Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 226 KIINTEISTÖJOHTAJAN [...] SIJAISUUS Kiinteistöjohtaja poisti asian esityslistalta. 227 KAARINAN KIRKON ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN LAAJENNUSTA VARTEN Kaarinan kirkko on rakennettu vuonna 1980 ja sitä on laajennettu v Ensimmäisessä vaiheessa toteutettu rakennus on kaksikerroksinen ja laajennusosa yksikerroksinen. Kaarinan kirkko on nykyaikainen ns. seurakuntakeskus, jossa kirkkosalin lisäksi on useita muita toimintatiloja. Rakennuksen alakerrassa on tilat päiväkerhoille ja nuorisotyölle. Ylemmässä, maantason kerroksessa on kirkkosali, joka on siirtoseinin jaettavissa useampaan osaan. Lisäksi maantason kerroksessa on seurakuntasali, keittiö, sakasti, ryhmätilat ja kaksi työntekijöiden toimistotilaa. Kirkon nykyiset piirustukset esitellään kokouksessa. Kaarinan kirkossa on jo usean vuoden ollut pulaa tiloista. Tilojen ahtaus koskee erityisesti työntekijöiden työskentelytiloja ja sosiaalitiloja. Rakennuksessa työskentelee parhaimmillaan 18 hengellisen työn tekijää, joilla on käytettävissään kaksi toimistohuonetta, keskustelutila ja sakasti. Lisäksi voidaan käyttää satunnaisesti kirkkosalin vieressä olevaa siirtoseinin erotettavaa tilaa, jollei siinä ole muuta toimintaa. Kaarinan kirkossa pidettiin työsuojelutarkastus , jossa näihin tilaongelmiin kiinnitettiin huomiota ja pyydettiin niiden korjaamista. Kirkon välittömästä läheisyydestä ei ole löydettävissä vuokratiloja ja toisaalta toiminnan hajauttaminen ei ole mielekästä ja tehokasta. Poikluomaan rakennettava uusi seurakuntatalo ei tuo helpotusta Kaarinan kirkon tilaongelmiin, vaan uusi rakennus tulee täyttymään oman alueensa toiminnasta. Uuteen rakennukseen tulee kuitenkin tilat diakonian vastaanotolle ja nuorisotyöntekijöille. Kaarinan seurakunta on todennut, että Kaarinan kirkko on seurakunnan toiminnan keskus, johon pääosa työstä keskittyy. Myös työsuojelutarkastaja totesi lausunnossaan, että valvonnan ja turvallisuuden kannalta palvelujen

20 keskittäminen Kaarinan kirkolle on järkevää. Kiinteistöjohtaja on neuvotellut Kaarinan kaupungin virkamiesten kanssa kirkon laajentamisesta. Kaupungin virkamiehet suhtautuvat laajennukseen positiivisesti. Kirkon tontin koko rakennusoikeus ja rakennusala on käytetty. Mikäli kirkkoa halutaan laajentaa, tulee tontille hakea kaavamuutosta. Laajennus on mahdollinen tontin itäosaan. Laajennus voi olla kaksikerroksinen ja laajuudeltaan n m² eli yhteensä 400 m². Laajennusosaan saisi sijoitettua työntekijöiden työtiloja, diakonian vastaanottotilat, ryhmätyötiloja ja varasto- sekä sosiaalitiloja työntekijöille. Laajennuksen luonnos kuuluu seuraavasti: Liite Mikäli kaavamuutos saadaan tehtyä ns. kevennetyllä kaavamuutoksella, kuluisi siihen aikaa n. 7-8 kk. Kaavamuutosta tulisi hakea, koska se mahdollistaa kirkon laajennuksen tulevaisuudessa. Erikseen tulee mietittäväksi laajennuksen ajankohta, joka voisi alkaa aikaisintaan keväällä Nämä suunnitelmat tuodaan päätettäväksi erikseen seurakuntayhtymän hallintoelimiin. Kirkkoneuvosto päättää hakea oheisen esityksen mukaan kaavamuutosta Kaarinan kirkon tontille. Kaavamuutoksessa esitetään kirkon laajentamista kahteen tasoon yhteensä n. 400 m²:llä. Ilmoitus Kaarinan kaupungille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 228 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Aika: 2.9.2015 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 17.2.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 17.2.2016 klo 16.30-17.15 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16.15 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 24.9.2015 klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola puheenjohtaja Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30 Aika 1.11.2016 klo 18.00 19.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Hänninen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO No 2/

KIRKKONEUVOSTO No 2/ 1 Aika 23.2.2017 klo 18.00 19.05 Kahvitarjoilu klo 17.30 18.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Akaa Päätöksentekijät Kulhia Ali Hietala Joni Järvinen Kati Lehtinen Lauri Nord Pirkko Parikka

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 26.5.2010 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakoti Läsnäolleet jäsenet Kauko Kenttä puheenjohtaja :t 1-4 Maija-Stiina Rahkonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj.

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj. Aika 9.2.2016 kello 18.30 19.07 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj. Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Joonas Pihkala Isto Hakala Pentti Poutiainen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteinen kirkkovaltuusto 10.4.2014 9 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.4.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot