TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Winter Leena jäsen Pispanen Reino Ahlamo Pekka Hirvonen Martti Mullo Johan Mäntylä Heikki Rinne Heimo Vahtola Pirjo Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Vesanto Minna kv:n vpj vt. kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistui klo lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedottaja Poissa Kari Kirsti jäsen Seppänen Teija jäsen Korhonen Pentti kv:n pj Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Viitanen Kauko kirkkoherra Laukkanen Osku tiedotuspäällikkö

2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 208 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 209 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 210 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja von Schöneman ja Leena Winter. 211 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirjeitä S kiertokirje nro 2366 sisältää seuraavat aiheet: 1. Työn johtaminen, työyhteisön kehittäminen ja työturvallisuus - mietintö 2. Kirkkoherrojen vuosilomat ja lomasuunnitelmat Lääninrovasteja. Kiertokirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. S kiertokirje nro 2367 sisältää piispa Kari Mäkisen virkamatkat ja - toimet vuoden 2006 alkupuoliskolla. Kiertokirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös

3 S tuomiokapitulin notaari on kirkkojärjestyksen 6 luvun12 :n ja tuomiokapitulin työjärjestyksen 10 :n nojalla myöntänyt pastori Jukka Hildénille virkavapautta [...] Turun Martinseurakunnan seurakuntapastorin (II) virasta [...] ajalle ja Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston päätös S seurakuntaneuvosto on :n 48 kohdalla todennut, että seurakuntaneuvoston jäsen Kirsi Särkilä on alkaen paikkakunnalta muuton johdosta menettänyt vaalikelpoisuutensa ja todennut hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Jatkossa seurakuntaneuvosto kutsuu hänen tilalleen Tapio Haulivuoren. 4. Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös S seurakuntaneuvosto on :n 20 kohdalla määrännyt nuorisotyön palkkiotoimiseksi työalavastaavaksi pastori Hannele Turkin. Hänen palkkaluokakseen tulee H36. Samalla seurakuntaneuvosto hyväksyi nuorisotyön palkkiotoimisen työalavastaavan tehtävien johtosäännön. 5. Pöytäkirjoja S kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 2/ S musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 2/ S kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1 16/ S lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 212 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PAIKKAJAKO TOIMIKAUDELLA

4 Yhteisen kirkkovaltuuston tulee vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenpaikkojen jako yhtymän seurakuntien väkilukujen perusteella (KL 11:7,2 ja KVJ 2:66). Kullekin seurakunnalle annetaan ensin kaksi paikkaa ja loput valtuustopaikoista jaetaan väkilukujen suhteessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän väkiluku oli Valtuustopaikkoja on yhteensä 61, joista 18 on peruspaikkoja ja 43 väkilukujen suhteessa jaettavia paikkoja. Laskennan tuloksena valtuustopaikat jakaantuvat seuraavasti: Suhdeluku Seurakunta Väkiluku Peruspaikkoja Suhdepaikkoja Paikkoja Turun tuomiokirkkoseura kunta Turun Mikaelinseurakunta Turun Martinseurakunta Turun Katariinanseurakunta Maarian seurakunta Åbo svenska församling Turun Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta , , , , , , , , , Yhteensä Paikkajaossa ei ole muutoksia edelliseen valtuustokauteen nähden. Kn päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi valtuustopaikkojen jaon seuraavasti: Turun tuomiokirkkoseurakunta 6 valtuustopaikkaa Turun Mikaelinseurakunta 8 valtuustopaikkaa Turun Martinseurakunta 7 valtuustopaikkaa Turun Katariinanseurakunta 7 valtuustopaikkaa Maarian seurakunta 11 valtuustopaikkaa Åbo svenska församling 5 valtuustopaikkaa Turun Henrikinseurakunta 7 valtuustopaikkaa

5 Paattisten seurakunta 3 valtuustopaikkaa Kaarinan seurakunta 7 valtuustopaikkaa. Ilmoitus kirkkovaltuustolle Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 213 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 9 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 10 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 11 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 12 Kirkkovaltuuston jäsen Pär Landorin ilmoitus asuinpaikan muutoksesta Ei toimenpiteitä. 13 Eija Kallialan eroilmoitus Ei toimenpiteitä. 14 Kirkkovaltuuston pyytämä selvitys iltapäiväkerhopaikan turvaamisesta eri toimijoiden yhteistyönä kaikille paikkaa hakeneille lapsille Ei toimenpiteitä. 15 Omakotitonttien vuokrasopimusten uudistaminen alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ilmoitus asianosaisille. 16 Rasitesopimuksen tekeminen maa-alueen osalle Kaarinan Littoisissa olevalle Suutelan tilalle

6 Ilmoitus Kaarinan kaupungille, Kaarinan Seudun Vammaisten Palveluyhdistys ry:lle ja kiinteistötoimistolle. 17 Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistys ry:n avustusanomus kappelin rakennuskustannusten kattamisesta Ilmoitus Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistys ry:lle ja taloustoimistolle. 18 Omakotitontin vuokraaminen Saukonojantieltä Turun Muhkurista alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ilmoitus asianosaisille. 19 Kiinteistön Aurakatu 18 / uusi ruotsalainen seurakuntatalo Aurelian rakennusprojektin taloudellinen loppuselvitys Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 20 Keskustelu seurakuntatyön tulevista suuntaviivoista ja yhtymän painopisteistä Ilmoitus johtoryhmälle ja taloustoimistolle. 21 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Päätökseen hyväksyttiin yksimielisesti ponsi: Käynnistetään strategiatyöskentely, jossa mietitään työn painopisteet tulevaisuudessa. 214 TURUN DIAKONIASÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN VALITSEMINEN Turun Diakoniasäätiön sääntöjen mukaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsee säätiön valtuuskunnan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä. Valtuuskunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta,

7 kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen joulukuun loppuun mennessä. Turun Diakoniasäätiön valtuuskuntaan ovat kuuluneet toimikaudella seuraavat henkilöt: puheenjohtajana hovioikeudenneuvos Pirkko Mikkola ja jäseninä erikoislaboratoriomestari Annukka Bylund asianajaja Hilkka Huiskala kaupunginjohtaja Martti Ilmonen talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti professori Aapo Lehtonen lääninsosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero lehtori Salme Savo hallintojohtaja Pekka Soini diakoniajohtaja Hannu Suihkonen kirkkoherra Heikki Suominen. Valtuuskunnan jäsenistä Hilkka Huiskala, Martti Ilmonen sekä Salme Savo ovat ilmoittaneet haluavansa jäädä pois valtuuskunnan jäsenyydestä. Selvitykset uusista valtuuskunnan jäsenistä ovat kesken, minkä vuoksi asia esitellään tarkemmin kirkkoneuvoston kokouksessa. Tehdään esitys kirkkovaltuustolle Turun Diakoniasäätiön valtuuskuntaan valittavista jäsenistä. Hallintojohtajan esittely on seuraava: Puheenjohtaja: hovioikeudenneuvos Pirkko Mikkola Jäsenet: erikoislaboratoriomestari Annukka Bylund valtiotieteen lisensiaatti Kari Friman kirkkoherra Martti Hirvonen talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti hallintojohtaja Hannu Kallio professori Aapo Lehtonen vastaava hoitaja Hilkka Luojola läänin sosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero uskonnon lehtori Salme Savo diakoniajohtaja Hannu Suihkonen

8 hyväksyttiin. Ei muutoksenhakuoikeutta. 215 TALOUS- JA SUUNNITTELUJOHTAJA AAPO KAISTIN OSALLISTUMINEN ARKKIPIISPA JUKKA PAARMAN MATKAAN PUOLAAN JA TSEKKIIN Arkkipiispan sihteeri Timo Rosqvist on tiedustellut talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaistilta sekä kielenkääntäjä Paula Montinilta, olisiko tällä tilaisuutta osallistua arkkipiispan johdolla toteutettavaan matkaan Puolaan ja Tsekkiin. Talous- ja suunnittelujohtaja on vastannut, että ajankohta on hänelle mahdollinen jo sovittujen kokousten ja tapaamisten puolesta. Kaistia on pyydetty matkalle Turun Katulähetyksen, Turun Kaupunkilähetyksen, seurakuntayhtymän ja Turun Diakoniasäätiön toimintojen asiantuntijana. Kielenkääntäjä Paula Montin osallistuu matkalle kielitaitoisena, ystävyysseurakuntatoimintaan osallistuvana henkilönä. Matkan kohteena ovat pienet luterilaiset vähemmistökirkot Cesky Tesinissä Tsekin tasavallassa ja Bielsko Pialassa Puolassa. Matkan hinta on arvioilta noin euroa / henkilö. Matkakustannusten lisäksi maksettavaksi tulevat virkaehtosopimuksen mukaiset ulkomaan päivärahat. Matkaohjelman mukaan Turusta lennetään Helsingin kautta Varsovaan Matka jatkuu edelleen Varsovasta Baliceen/Krakovaan. Paluulento on Krakovasta Frankfurtiin ja sieltä edelleen Helsinkiin ja Turussa ollaan Tarkempi matkaohjelma saadaan kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Arkkipiispan sihteeri on toiminut alustavan suostumuksen perusteella. Kn päättää, että talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ja kielenkääntäjä Paula Montin voivat osallistua virkamatkan muodossa arkkipiispa Jukka Paarman tutustumismatkaan Puolan ja Tsekin luterilaisiin vähemmistökirkkoihin Matkakulut virkaehtosopimuksen mukaisina päivärahoineen maksetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista. Ilmoitus Timo Rosqvistille, Aapo Kaistille, Paula Montinille ja taloustoimistolle. Käsittely Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti poistui asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

9 KIRKKONEUVOSTON ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Yhteisessä kirkkoneuvostossa käsitellään sekä julkisia että salassa pidettäviä asioita. Salassapitovelvollisuus perustuu aina lakiin ja salassapidon tarkoituksena on suojata jotain yksityistä tai yleistä etua. Yksityisyyden suojaamiseksi on salassa pidettäviksi säädetty mm. asiakirja, joka sisältää tietoja henkilön terveydentilasta, elintavoista, perhe-elämästä ja muista henkilökohtaisista oloista, tietoja psykologisista testeistä tai soveltuvuuskokeesta tai muuta työntekijän valintaa tai palkkausta koskevaa arviointia. Yhteisön tai yleisen edun suojaamiseksi on salassa pidettäväksi säädetty mm. asiakirja, joka sisältää rakennusten tai tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevia tietoja, poikkeusoloihin varautumista koskevaa tietoa ja tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta. Tällä hetkellä kirkkoneuvosto käsittelee asiat esityslistalta, joka sisältää sekä julkiset että salassa pidettävät asiat. Kokouksen jälkeen laaditaan pöytäkirja, joka samoin kuin esityslista sisältää sekä julkiset että salassa pidettävät asiat. Viranomaista, myös seurakuntaa, sitoo julkisuusperiaate. Julkisuusperiaatetta toteutetaan asiakirja- ja käsittelyjulkisuuden sekä asioista tiedottamisen kautta. Kirkkoneuvoston osalta julkisuusperiaate toteutuu ensisijaisesti asiakirjajulkisuuden kautta. Tämä tarkoittaa, että jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen hallussa olevasta asiakirjasta, joka on julkinen. Jos vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta. Kun sama pöytäkirja sisältää sekä julkiset että salassa pidettäviksi säädetyt asiat, saattaa sekä oikeus saada tietoja viranomaisen julkisesta asiakirjasta että yksityisyyden suoja vaarantua, koska julkista osaa on hankala ellei jopa mahdotonta esittää yksityisyyden suojaa vaarantamatta ja salassa pidettäviä tietoja on vaikea suojata, koska pöytäkirjan julkisista osista pitää antaa tieto. Nykyistä tiedonhallintatapaa voidaan parantaa ottamalla käyttöön julkinen ja ei-julkinen esityslista sekä julkinen ja salainen pöytäkirja. Ei-julkinen esityslista sisältää salassa pidettävät asiat, ei-vielä-julkiset asiat, vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat ja arkaluonteiset asiat. Tyypillisiä asioita ei-julkisella esityslistalla ovat hankinnat, selvitykset varainhoitosopimuksista ja sijoituksista ja yksittäisiä henkilöitä koskevat asiat. Ei-julkinen esityslista jaetaan ainoastaan jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille ja se kerätään kokouksen päätyttyä pois. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka teknisesti jaetaan kahteen osaan, julkiseen ja salassa pidettävään. Yhteisessä kirkkoneuvostossa otetaan käyttöön julkinen esityslista julkisille asioille ja ei-julkinen esityslista salassa pidettäville asioille. Kirkkoneuvoston kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jossa salassa pidettävät asiat on erillään julkisesta pöytäkirjanosasta. Tiedoksi hallintojohtaja, lakimies ja kaikki yksiköt. Ei muutoksenhakuoikeutta.

10 Käsittely Seurakuntayhtymässä on järjestetty sisäinen koulutus asiasta. Koulutusmateriaali pyydettiin jakamaan myös kaikille yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille. Keskustelussa tuotiin esille, ettei asioiden julkisuutta tule rajoittaa ilman lain mukaisia perusteita. hyväksyttiin. 217 OIKAISUVAATIMUS ATK-TOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSEEN MS OFFICE KOULUTUKSEN HANKINNASTA Mireabilis Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen atk-toimikunnan tekemään päätökseen, jolla atk-toimikunta valitsi MS Office koulutuksen toteuttajan. Mireabilis Oy vaatii oikaisemaan Office-koulutuksesta tekemän päätöksen koulutuksen toteuttajasta sekä hylkäämään Turun Aikuiskoulutuskeskuksen tarjouksen verolain, kuluttajalainsäädännön ja verottajan ohjeiden sekä tarjouspyynnön vastaisena. Mireabilis Oy edellyttää uutta valintaa jäljelle jääneiden koulutuksen tarjoajien joukosta tarjouspyynnön mukaisin ehdoin. Mireabilis Oy:n esittämien perusteluiden mukaan Turun Aikuiskoulutuskeskuksen (jatkossa Turun AKK) tarjous on tarjouspyynnön vastainen. Se ei ole alv-verollinen hinnaltaan, kuten tarjouspyynnössä edellytettiin. Mireabiliksen mukaan Turun AKK ei ole oikeutettu tarjoamaan ko. koulutusta alv-verottomasti, koska viime vuoden lopulla tuli voimaan lakimuutos, joka teki kaikista aikuiskoulutuskeskusten koulutuksista alv-veron alaisia. Atk-toimikunta lähetti päivätyn tarjouspyynnön MS-Office koulutuksen järjestämisestä kuudelle palveluntarjoajalle, jotka kaikki toimittivat tarjouksen. Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena käytettiin koulutuspaketin (ml. osaamiskartoitus) hintaa. Hinnat pyydettiin esittämään arvonlisäverollisina. Atk-toimikunta valitsi kouluttajaksi halvimmalla hinnalla koulutuksen tarjonneen Turun AKK:n. Turun AKK tarjosi koulutuspakettia hintaan euroa (sis. 0 % alv). Turun AKK ilmoitti kirjallisesti, että sen koulutustuotteet ovat arvonlisäverottomia perustuen alv-verolakiin. Seuraavaksi halvimman tarjouksen teki Mireabilis Oy, jonka hinta oli euroa (sis. 22 % alv). Turun AKK:n hinta on halvin, joten kun valintaperusteena on ilmoitettu käytettävän halvinta hintaa, Turun AKK on valittu koulutuksen toteuttajaksi. Voidaan ajatella, että Turun AKK:n hinta sisältää arvonlisäveron, joka on määrältään 0 %. Jos Turun AKK jostain syystä katsottaisiin alv-verovelvolliseksi korkeamman verokannan mukaan tarjoamastaan koulutuksesta, tulee alv-maksuvelvollisuus sen itsensä kannettavaksi. päättää hylätä Mireabilis Oy:n vaatimuksen. Kirkkoneuvosto katsoo, että Turun Aikuiskoulutuskeskuksen tarjous ei ole tarjouspyynnön vastainen. Hankinnan valintaperusteena on ilmoitettu käytettävän halvinta hintaa ja halvimman esitetyn tarjouksen nojalla Turun AKK on

11 valittu koulutuksen toteuttajaksi. Tiedoksi Mireabilis Oy, atk-toimikunta ja lakimies. Saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. hyväksyttiin. 218 KASVATUSASIAIN KESKUKSESSA OLEVAN LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Lapsityönohjaaja Kaisa Rantalan tultua valituksi lapsityön johtajaksi on yksi kolmesta lapsityönohjaajan virasta tullut avoimeksi. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan :n 32 kohdalla seuraavasti: Liite Kn päättää julistaa haettavaksi lapsityönohjaajan avoinna olevan A.06/H29 pl:n viran. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 219 TAPIO VIHANNON HINNANALENNUSVAATIMUS Ester Törnroos-Lehtosen kuolinpesä on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Tapio Vihannolle Saarenniemi RN:o 2:12 ja Saarenniemi II RN:o 2:42 -nimiset tilat Turun kaupungin Naulan kylässä tilalla sijaitsevine rakennuksineen ja liittymineen markan kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjasta ilmenevin ehdoin. Ester Törnroos-Lehtosen tekemän testamentin mukaan kauppahinnasta saadut rahavarat oli luovutettava Sotainvalidien Veljesliiton Turun osasto ry:lle, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle ja Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle, mikä onkin tapahtunut. Ostaja Tapio Vihanto on päivätyllä kirjeellä vaatinut, että kiinteistön kauppahintaa alennetaan markalla. Vaatimus perustuu ennen kaikkea hirsisen saunarakennuksen puutteisiin ja virheisiin. Ostajan edustajan asianajaja Esko Tammisen kanssa on käyty sovintoneuvotteluja oikeudenkäynnin välttämiseksi. Testamentin saajien toimesta on maksettu hinnanalennuksena euroa. Tämä ei ole kuitenkaan tyydyttänyt Tapio Vihantoa, joka on vaatinut tuntuvasti suurempaa hinnanalennusta. Asia on ollut esillä kirkkoneuvoston kokouksessa :n 283 kohdalla. Tuol-

12 loin oli tiedossa, että muut testamentin saajat olivat valmiit euron lisäalennukseen. Vihanto ei kuitenkaan pitänyt summaa riittävänä. Tuolloin esillä olleesta asianajaja Leo Laaksosen muistiosta kirjattiin esittelytekstiin, että myyjäpuolen kannattaa jäädä odottamaan Tapio Vihannon mahdollisia toimenpiteitä. Leo Laaksosen muistio liitteenä. Liite Kirkkoneuvosto päätti , ettei hinnanalennusasia aiheuta toimenpiteitä siinä vaiheessa. Leo Laaksonen on lähettänyt päivätyn muistion, jossa hän kertoo Tapio Vihannon olevan valmis lopulliseen sovintoon, mikäli saa euroa lisää hinnanalennusta. Laaksosen muistio liitteenä. Liite Muistion saamisen jälkeen Sotainvalidien Veljesliiton Turun osasto ry sekä Suomen Pelastusarmeijan Säätiö ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä euron lisähinnanalennuksen sovinnon saamiseksi. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja puoltaa oikeudenkäynnin välttämiseksi yhtymistä muiden testamentinsaajien kantaan. Kn päättää hyväksyä yhtenä Ester Törnroos-Lehtosen testamentin saajana euron lisähinnanalennuksen koskien Tapio Vihannon kanssa tehtyä kiinteistökauppaa edellyttäen, että asia lopullisesti sovitaan. Ilmoitus asianajaja Leo Laaksoselle, lakimiehelle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. Jäsen Uolevi Lahti antoi päätökseen eriävän mielipiteensä, ettei Tapio Vihannolle makseta kauppahinnan alennusta. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 220 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite

13 Liitteessä on sairauslomaa esitetty 29 eri henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 221 JUHA EVILAMMEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Martinseurakunnan nuorisotyönohjaaja Juha Evilampi on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu Martin seurakuntataloa. Vt. kirkkoherra Hannu Jaatinen puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa nuorisotyönohjaaja Juha Evilammen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Evilammen virkapaikaksi vahvistetaan Martin seurakuntatalo. Ilmoitus Juha Evilammelle, kirkkoherra Viitaselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 222 HALLINTOJOHTAJA HANNU KALLION JOKO-KOULUTUS Johtaville viranhaltijoille on järjestetty johtamiskoulutusta mahdollisuuksien mukaan. Yhden sellaisen on tarjonnut Turun Kauppakorkeakoulun johtamiskoulutusohjelma, jollaiselle on osallistunut jo kolme johtavaa viranhaltijaa. Koulutustoimikunta on tiedustellut mahdollisuuksia osallistua koulutukseen. Hallintojohtaja Hannu Kallio on vastannut tiedusteluun myönteisesti ja toimikunta on käsitellyt asiaa seuraavasti: Hallintojohtaja Hannu Kallio on halukas aloittamaan Turun kauppakorkeakoulun johtamiskoulutusinstituutin JOKO-koulutuksen syksyllä. JOKO:n sisältöalueet ja lähiopetusjaksojen aikataulu on seuraava: Arvot ja johtaminen Globaali toimintaympäristö ja tulevaisuusajattelu Strateginen suunnittelu Sidosryhmäjohtaminen ja johtajan monet roolit Johdon laskentatoimi Tiedon johtaminen ja johdon analyysityökalut Top Management Forum Markkinoinnin johtaminen

14 Henkilöstöjohtaminen Muutosjohtaminen Ulkomaan jakso viikolla 19 jakso Kurssin hinta on 9450 euroa + ulkomaanjakso 2000 euroa. Koulutus jakaantuu kahdelle vuodelle, mutta maksun voi suorittaa joko kokonaan vuonna 2006 tai osan vuonna 2006 ja lopun vuonna Johtamiskoulutusmäärärahaa on varattu vuoden 2006 talousarvioon euroa, josta noin 500 euroa menee viime kokouksen päätöksen mukaan kirkkoherra Jukka Järvensivun johtamiskoulutukseen. Oikeutetaan hallintojohtaja Hannu Kallio osallistumaan Turun kauppakorkeakoulun järjestämään JOKO-koulutukseen vuosina Koulutuksen kustannukset maksetaan johtamiskoulutusmäärärahasta kustannuspaikalta Käsittely Pöytäkirjaan merkittiin, että hallintojohtaja Hannu Kallio poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Oikeutettiin hallintojohtaja Hannu Kallio osallistumaan Turun kauppakorkeakoulun järjestämään JOKO-koulutukseen vuosina Koulutuksen kustannukset maksetaan johtamiskoulutusmäärärahasta kustannuspaikalta Koulutukseen osallistuminen viedään tiedoksi ja ulkomaanosion osalta päätettäväksi kirkkoneuvostoon. Ilmoitus kirkkoneuvostolle. Päätettyyn koulutukseen sisältyy ulkomainen koulutusjakso, jonka tarkka sisältö ei tässä vaiheessa ole vielä tiedossa. Koulutustoimikunta on esittänyt, että asia tältä osin viedään kirkkoneuvoston päätettäväksi. Muutoinkin asia on syytä saattaa kirkkoneuvoston tietoon, koska se vaikuttaa hallintojohtajan ajankäyttöön. Johtoryhmä puoltaa koulutukseen osallistumista. Kn merkitsee tiedokseen, että koulutustoimikunta on päättänyt oikeuttaa hallintojohtaja Hannu Kallion osallistumaan Turun Kauppakorkeakoulun järjestämään JOKO-koulutukseen vuosina Kirkkoneuvosto

15 hyväksyy koulutusohjelmaan sisältyvän ulkomaan jakson, jonka arvioitu hinta on euroa. Koulutuksen kustannukset maksetaan johtamiskoulutusmäärärahasta kustannuspaikalta Ilmoitus Hannu Kalliolle, koulutustoimikunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio poistui asiain käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin.

16 HAUTAKIRJAN TÄYDENTÄMINEN ILMOITUKSELLA HAUTAOIKEUDEN HALTIJASTA Hautaa lunastettaessa annetaan omaisille haudasta oikeuden osoituksena hautakirja, joka allekirjoitetaan seurakuntayhtymän puolesta. Käytännön ongelmaksi on noussut, että omaiset eivät anna taloustoimiston hautatoimiston rekisteriin ilmoituksia hautaoikeuden haltijasta. Tämä on henkilö, joka edustaa vainajan oikeudenomistajia ja niitä, joita voidaan hautaan haudata. Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta sekä päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä omaisten osalta. Hautatoimistossa on laadittu lomake, joka on tarkoitus ottaa käyttöön hautakirjan liitteeksi. Se on otsikoitu: Ilmoitus hautaoikeuden haltijasta. Se on seuraava: Liite Hautakirjan teksti on aikanaan vahvistettu kirkkoneuvostossa, joten lisäys siihen kuuluu myös kirkkoneuvoston päätettäviin asioihin. Ehdotetun lomakkeen liitteeksi on toimitettava sukuselvitys, josta oikeudenomistajat selviävät. Tämä tapahtuu yksinkertaisimmin ottamalla valokopio perukirjasta, joka on aina tehtävä vainajan jälkeen. Johtoryhmä puoltaa lomakkeen käyttöönottoa. Kn päättää, että hautakirjan liitteeksi hyväksytään ilmoitus hautaoikeuden haltijasta -lomake, joka annetaan omaisille hautakirjan välissä. Lomakkeen avulla pyritään pitämään hautatoimiston hautojen haltijarekisteri ajan tasalla. Ilmoitus hautatoimistolle ja hautaustoimen päällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 224 TALOUSTOIMISTON NIMENKIRJOITUSOIKEUDEN TOTEAMINEN Kirkkovaltuusto on hyväksynyt taloussäännön Sen 18 :n mukaan shekit ja otot pankkitileiltä sekä suoraan pankkitileiltä nostettavat pankkisiirtomääräykset allekirjoittaa talous- ja suunnittelujohtaja tai joku muu kirkkoneuvoston siihen valtuuttama viranhaltija ja pääkassanhoitaja, tai hänen sijaisensa, yhdessä. Edelleen taloussäännössä määrätään, että pääkassanhoitaja suorittaa maksut maksumääräyksellä varustettua laskua tai muuta asiakirjaa vastaan, joka jää kirjanpidon menotositteeksi. Maksumääräykset antaa taloustoimiston puolesta

17 talouspäällikkö, talous- ja suunnittelujohtaja tai muu kirkkoneuvoston valtuuttama henkilö. Valtuutus on annettu hallintojohtajalle, kiinteistöjohtajalle, lakimiehelle ja hallintojohtajan sijaiselle. Kirkkoneuvoston on vuosittain todettava edellä tarkoitetut allekirjoittamiseen oikeutetut sekä maksuliikennettä hoitavat henkilöt. Kirkkoneuvoston päättämät sijaisuusjärjestelyt vaikuttavat myös maksumääräysoikeuden antamiseen. Taloustoimiston nimenkirjoitus Kn päättää valtuuttaa seuraavat henkilöt postissa, pankeissa tai muissa rahalaitoksissa nostamaan ja kuittaamaan seurakuntayhtymälle tulevia varoja ja lähetyksiä sekä allekirjoittamaan seurakuntayhtymän taloustoimiston nimen siten, että allekirjoituksen tekee kaksi henkilöä yhdessä: talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti talouspäällikkö Irma Hokka pääkassanhoitaja Anneli Airisto hallintojohtaja Hannu Kallio lakimies Mia Fager Pääkassanhoitaja Anneli Airiston poissa ollessa voivat toisena nimenkirjoittajana olla seuraavat: palkkakirjanpitäjä Pirjo Karhilahti kanslisti Katja Koskinen kirjanpitäjä Pirkko Koskinen henkilöstösihteeri Mirja Mattila kanslisti Marjo Sillanpää Tallelokerolla käyminen Kaikki edellä mainitut henkilöt oikeutetaan myös käymään seurakuntayhtymän eri pankeissa olevilla tallelokeroilla siten, että lokerolla käytäessä käyntiin osallistuu aina kaksi henkilöä samanaikaisesti. Sisäisten maksumääräysten antaminen Maksumääräysten antamisoikeus on taloussäännön mukaan talouspäälliköllä ja talous- ja suunnittelujohtajalla. Vastaava valtuutus annetaan hallintojohtajalle, kiinteistöjohtajalle, lakimiehelle ja hallintojohtajan sijaiselle. Ilmoitukset pankeille ja muille rahalaitoksille ja tarpeen tullessa muille asianosaisille sekä taloustarkastajalle, tilintarkastajille ja päätöksessä mainituille henkilöille.

18 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 225 KUNSTENNIEMEN LEIRIKIRKKOTOIMIKUNNAN LAKKAUTTAMINEN Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan Kunstenniemen leirikirkkotoimikunnan toteuttamaan leirikirkon rakentamisen Kunstenniemeen. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin hallintojohtaja Pekka Soini ja sihteeriksi kasvatustoimenjohtaja Hannu Hurme. Jäseniksi nimettiin kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, pastori Lasse Mustonen, nuorisosihteeri Marja Ruusu ja kasvatusasiain johtokunnan varapuheenjohtaja Jaana Jaakola. Kun leirikirkkotoimikunnan työ oli edennyt siihen vaiheeseen, että varsinainen suunnittelu voitiin aloittaa, kutsui toimikunta sihteerikseen rakennusmestari Antti Lehtikankareen, joka aloitti tehtävässään pidetyssä kokouksessa. Toimikunta valitsi leirikirkon suunnittelijaksi arkkitehti Jaakko Rautasen Arkkitehtitoimisto LPR-arkkitehdit Oy:stä ja päätti, että leirikirkko rakennetaan ruokalan yhteyteen. Hanke sai rakennusluvan ja suunnitelmat ja kustannusarvio hyväksyttiin kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa Lisäksi kirkkovaltuusto päätti, että leirikirkko vihitään kappeliksi. Toimikunta järjesti urakkakilpailun ja edullisimpien, hyväksyttyjen tarjousten antaneiden liikkeiden kanssa allekirjoitettiin urakkasopimukset Pääurakoitsijana toimi Randell-Yhtiöt Oy. Yhteistyö leirikirkkotoimikunnan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken toimi koko rakentamisen ajan hyvin ja työt vastaanotettiin lukuun ottamatta ulkopuolen töitä, jotka valmistuvat tänä keväänä. Hankkeen lopulliset kustannukset esitutkimuksineen ja -suunnitteluineen ovat Kappeli vihittiin käyttöön Leirikirkkotoimikunta kokoontui kaikkiaan 14 kertaa, se katsoo sille annetun tehtävän päättyneeksi ja on laatinut toiminnastaan loppuraportin. Loppuraportti kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa Kunstenniemen leirikirkkotoimikunnan, koska se on saanut työnsä päätökseen.

19 Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 226 KIINTEISTÖJOHTAJAN [...] SIJAISUUS Kiinteistöjohtaja poisti asian esityslistalta. 227 KAARINAN KIRKON ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN LAAJENNUSTA VARTEN Kaarinan kirkko on rakennettu vuonna 1980 ja sitä on laajennettu v Ensimmäisessä vaiheessa toteutettu rakennus on kaksikerroksinen ja laajennusosa yksikerroksinen. Kaarinan kirkko on nykyaikainen ns. seurakuntakeskus, jossa kirkkosalin lisäksi on useita muita toimintatiloja. Rakennuksen alakerrassa on tilat päiväkerhoille ja nuorisotyölle. Ylemmässä, maantason kerroksessa on kirkkosali, joka on siirtoseinin jaettavissa useampaan osaan. Lisäksi maantason kerroksessa on seurakuntasali, keittiö, sakasti, ryhmätilat ja kaksi työntekijöiden toimistotilaa. Kirkon nykyiset piirustukset esitellään kokouksessa. Kaarinan kirkossa on jo usean vuoden ollut pulaa tiloista. Tilojen ahtaus koskee erityisesti työntekijöiden työskentelytiloja ja sosiaalitiloja. Rakennuksessa työskentelee parhaimmillaan 18 hengellisen työn tekijää, joilla on käytettävissään kaksi toimistohuonetta, keskustelutila ja sakasti. Lisäksi voidaan käyttää satunnaisesti kirkkosalin vieressä olevaa siirtoseinin erotettavaa tilaa, jollei siinä ole muuta toimintaa. Kaarinan kirkossa pidettiin työsuojelutarkastus , jossa näihin tilaongelmiin kiinnitettiin huomiota ja pyydettiin niiden korjaamista. Kirkon välittömästä läheisyydestä ei ole löydettävissä vuokratiloja ja toisaalta toiminnan hajauttaminen ei ole mielekästä ja tehokasta. Poikluomaan rakennettava uusi seurakuntatalo ei tuo helpotusta Kaarinan kirkon tilaongelmiin, vaan uusi rakennus tulee täyttymään oman alueensa toiminnasta. Uuteen rakennukseen tulee kuitenkin tilat diakonian vastaanotolle ja nuorisotyöntekijöille. Kaarinan seurakunta on todennut, että Kaarinan kirkko on seurakunnan toiminnan keskus, johon pääosa työstä keskittyy. Myös työsuojelutarkastaja totesi lausunnossaan, että valvonnan ja turvallisuuden kannalta palvelujen

20 keskittäminen Kaarinan kirkolle on järkevää. Kiinteistöjohtaja on neuvotellut Kaarinan kaupungin virkamiesten kanssa kirkon laajentamisesta. Kaupungin virkamiehet suhtautuvat laajennukseen positiivisesti. Kirkon tontin koko rakennusoikeus ja rakennusala on käytetty. Mikäli kirkkoa halutaan laajentaa, tulee tontille hakea kaavamuutosta. Laajennus on mahdollinen tontin itäosaan. Laajennus voi olla kaksikerroksinen ja laajuudeltaan n m² eli yhteensä 400 m². Laajennusosaan saisi sijoitettua työntekijöiden työtiloja, diakonian vastaanottotilat, ryhmätyötiloja ja varasto- sekä sosiaalitiloja työntekijöille. Laajennuksen luonnos kuuluu seuraavasti: Liite Mikäli kaavamuutos saadaan tehtyä ns. kevennetyllä kaavamuutoksella, kuluisi siihen aikaa n. 7-8 kk. Kaavamuutosta tulisi hakea, koska se mahdollistaa kirkon laajennuksen tulevaisuudessa. Erikseen tulee mietittäväksi laajennuksen ajankohta, joka voisi alkaa aikaisintaan keväällä Nämä suunnitelmat tuodaan päätettäväksi erikseen seurakuntayhtymän hallintoelimiin. Kirkkoneuvosto päättää hakea oheisen esityksen mukaan kaavamuutosta Kaarinan kirkon tontille. Kaavamuutoksessa esitetään kirkon laajentamista kahteen tasoon yhteensä n. 400 m²:llä. Ilmoitus Kaarinan kaupungille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 228 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.11.2004 474 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 455 472. Aika torstai 11.11.2004 klo 16.00 17.15. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot