Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2010"

Transkriptio

1 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi /2010 Milloin ja miksi on huononnettu palkallisia vapaapäiviä? Palkalliset vapaapäivät eivät kuntasektorilla lyhennä työaikaa, jos työnantaja on laittanut työntekijälle vapaapäiväksi 50- tai 60-vuotispäivän. Lähiomaisen siunauspäivä on palkallinen vapaa, jos se on suunniteltu työpäiväksi. Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu palkallisiksi vapaapäiviksi työpäiväksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät, oma vihkiäispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren hautajaispäivä (siunauspäivä) sekä asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä. Periaate virka-/työvapaista tietyissä tilanteissa on ollut kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksissa vuosikausia. Oikeuteen saada palkallinen virka-/työvapaa ei ole tullut muutoksia. Jaksotyötä tekeville ei siis tule järjestelmällisesti suunnitella ko. päiväksi vapaapäivää vaan lähtökohtaisesti tällöin anotaan ja myönnetään palkallista virka- /työvapaata. Keskeytyspäivä alentaa jaksotyössä säännöllistä työaikaa. Maija Wilskman, asiamies, edunvalvontayksikkö 2/2010 Tehyläinen vaihtoi asuinkuntaa ja työpaikkaa. Muutossa tutkintotodistus katosi. Samoihin aikoihin kurssikaveri kertoi, että oppilaitos ei ollut ilmoittanut luokkaa Valviran Terhikki-rekisteriin. Tieto säikäytti, kun viime aikoina on kohuttu valelääkäreistä ja -hoitajista. Mikä neuvoksi? Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvoitetta tehdä ilmoitusta ja käytännöt ovat kirjavat. Vastuu rekisteröinnistä on ammattihenkilöllä itsellään. Luvattomasta ammattihenkilönä toimimisesta voidaan tuomita sakko- tai vankeusrangaistus. Todistusta kannattaa kysyä koulutuksen järjestäjältä. Yksittäisen oppilaitoksen päätäntävallassa on se, miten pitkään todistusten kopioita ja muita tutkintoasiakirjoja arkistoidaan. Kannattaa siis ottaa kopioita! Jotkut jopa säilyttävät todistuksiaan pankin tallelokerossa tai skannaavat tietokoneelle. Osa kouluista ilmoittaa valmistuneet kootusti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin, koska rekisteröinti ryhmänä on edullisempaa kuin yksitellen. Omat tiedot voi tarkistaa Valvirasta puhelimitse tai sähköpostitse p , -153, tai Soila Nodström, asiamies, kehittämisyksikkö

2 3/2010 Voiko työntekijä tehdä keikkaa hoitovapaan aikana omalle työnantajalle? Lähtökohtaisesti hoitovapaa on käytettävä lapsen hoitamiseen. Satunnainen keikkailu on sallittu, mikäli lapsen hoito ei esty. Hoitovapaan aikana kunnalliset hoitojärjestelyt (perhepäivähoito ja päiväkoti) eivät ole käytettävissä, joten hoitojärjestelyt voivat muodostaa tosiasiallisen esteen työnteolle. Lapsen hoidon järjestyessä työntekijä voi keikkailla joko oman tai muun työnantajan palveluksessa. Kotihoidon tukea maksetaan, jos perheessä on lapsia, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Lasten kotihoidon tukeen kuuluvat hoitoraha ja perheen tuloista riippuva hoitolisä. Jos perheen bruttotulot ylittävät täyden hoitolisän tulorajan, hoitolisä pienenee tai loppuu kokonaan. Lisätietoja kotihoidontuesta saa Kelasta. Niina Nurminen, lakimies, edunvalvontayksikkö 4/2010 Kuinka ylityötunnit pitäisi maksaa tai korvata aikana? Työpaikallani esimerkiksi 2/2- listan tunnit saa vain tunti tunnista, jos ottaa aikana. 2/2-lista tarkoittaa yleensä jaksotyön 3+3 viikon tasoittumisjärjestelmän jälkimmäistä kolmen viikon työaikajaksoa. Kuntasektorilla jaksotyössä kolmen viikon työaikajaksossa 18 ensimmäiseltä ylityötunnilta korvataan 50 % ja seuraavilta tunneilta 100 % korotetulla tuntipalkalla tai vastaavalla korotetulla ajalla. Tasoittumisjaksoa käytettäessä (kaksi peräkkäistä kolmen viikon työaikajaksoa) työntekijällä on vastaavasti oikeus 100 %:lla korotettuun tuntipalkkaan kummankin kolmiviikkoisjakson 18 ensimmäisen ylityötunnin jälkeen. Ylimääräisiä tunteja ei voi KVTES:n mukaan siirtää työaikajaksolta toiselle tunti tunnista eli ilman ylityökorvausta. Jos työpaikallanne on siirretty tunteja listalta toiselle, teille on todennäköisesti syntynyt palkkasaatavia. Tunti tunnista siirtäminen voi olla mahdollista vain, jos ylityökorvauksista on luovuttu ammattiosaston tekemällä paikallisella sopimuksella, kuten vuosityöaikasopimuksella, jota Tehy ei suosittele. Olkaa yhteydessä luottamusmieheenne. Palkkasaatavat vanhenevat palvelussuhteen kestäessä viiden ja työsuhteen päätyttyä kahden vuoden jälkeen. Maija Wilskman, asiamies, edunvalvontayksikkö 2(9)

3 5/2010 Millaisella koulutuksella voi tehdä apulaisosastonhoitajan työtä? Voiko työkokemus ja sairaanhoitajan koulutus pätevöittää esimerkiksi maisterin tutkintoa paremmin? Työyhteisö määrittelee henkilöstön määrän ja organisaation tarvitseman osaamisen. Yksiselitteisesti ei voi enää sanoa, että apulaisosastonhoitajan tehtävään tarvitaan jokin tutkinto ja sen lisäksi erikseen määriteltyä työkokemusta. Työtehtävässä tarvittava koulutus määritellään tehtävästä käsin ja tehtävän edellyttämän osaamisen näkökulmasta. Määriteltäessä tulee ottaa huomioon työtehtävän painotukset lähiesimiehen työn sisällössä, eli paljonko työstä on kliinistä hoitotyötä, hallintoa tai johtamis- ja kehittämistyötä. Tehtäväkuvauksen kautta määrittely asettaa vaatimukset myös edellytettävälle koulutukselle. On hyödytöntä lähteä pohtimaan kliinisen osaamisen ja maisteritutkinnon vertailtavuutta tai soveltuvuutta paremmin tai huonommin johonkin tehtävään. Molemmilla on oma arvokas merkityksensä työyhteisöissä. Koulutus tuo aina uuden näkökulman ja lisää henkilön valmiuksia, osaamista ja kykyä soveltaa ja hyödyntää tutkittua tietoa. Toisaalta, informaali oppiminen (työssä oppiminen) on vasta viimevuosina saanut sille kuuluvaa arvostusta. Marja-Kaarina Koskinen, tutkimuspäällikkö, kehittämisyksikkö 6/2010 Valmistun sairaanhoitajaksi keväällä Olen saanut työpaikan anestesia- ja leikkaushoitajana. Ennen valmistumista palkasta vähennetään 5 %, mutta sen jälkeisestä peruspalkasta olen saanut ristiriitaista tietoa. Ylihoitaja ilmoitti pienemmän palkan kuin osastonhoitaja. Onko laillista vähentää palkasta perehdytyksen aikana epäpätevyysalennus ja paljonko se maksimissaan voi olla? 5 % palkanalennus ennen valmistumista on palkkausmääräysten rajoissa ok. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan työnantaja voi vähentää peruspalkasta enintään 10 %, jos työntekijältä puuttuu vaadittu koulutus/pätevyys. Kun pätevyystodistukset on valmistumisen jälkeen esitetty työnantajalle, palkka on tarkistettava vähintään peruspalkkaan seuraavan kuukauden alusta lukien. Valmistumisen jälkeen sinulle on maksettava vähintään Tehy-sopimuksen ja mukainen sairaanhoitajan peruspalkka 2100,39 /kk. Terveydenhuollon laillistetulle ammattihenkilölle ei voi puuttuvan työkokemuksen vuoksi tehdä peruspalkan alennusta (enintään 5%). 3(9)

4 Koska työyksikkö on vaativa, voidaan perehdytysvaiheessa oleviin soveltaa hieman matalampaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin kokeneisiin, jos aloittelevat eivät vielä osaa kaikkia tehtäviä. Erilaiset palkkatarjoukset kannattaa selvittää Tehyn paikallisen luottamusmiehen kanssa. Terttu Pasanen, asiamies, edunvalvontayksikkö 7/2010 Keskussairaala ilmoitti henkilöstölleen, että työterveyshuolto on heinäkuun kokonaan kiinni. Akuuteissa sairastapauksissa työnantaja ohjeisti menemään terveyskeskukseen tai yksityiselle. Voiko työnantaja sulkea työterveyshuollon kokonaan lomien keskittämisen vuoksi? Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan ja työterveyshuollon palvelujen tuottajan tulee kirjallisesti sopia työterveyshuollon yleisestä järjestelystä, palvelujen sisällöstä ja laajuudesta. Sopimus pitää olla nähtävillä työpaikalla. Laki ei velvoita järjestämään sairaanhoitopalveluita osana työterveyshuoltoa, mutta tästä on voitu sopia työnantajan ja palveluiden tuottajan välillä. Jos sopimuksessa ei ole sovittu sairaanhoitopalveluiden käytön määräaikaista rajoittamista vuosiloman ajaksi, on kyse sopimusrikkomisesta. Asian käsittely kuuluisi myös työsuojelun yhteistoimintamenettelyn piiriin. Määräaikaistarkastusten suorittamisessa ei tule käytännön ongelmaa. Alkutarkastusten tekeminen viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta on valtioneuvoston asetuksen mukaan tehtävä ennen kuin työntekijä aloittaa työn, jossa on erityinen sairastumisen vaara, liiallinen altistuminen tai vaara lisääntymisterveydelle. Myös yötyö ja erityinen väkivallan uhka on määritelty erityiseksi sairastumisen vaaraksi. Työnantaja, joka tahallaan laiminlyö työterveyshuollon järjestämisen, voidaan tuomita sakkorangaistukseen. Irmeli Vuoriluoto, henkilöstöpoliittinen asiamies, kehittämisyksikkö 8/2010 Työskentelen kunnalla ryhmäperhepäivähoitajana. Sopimukseni on määräaikainen, vaikka edellinen, vakituinen hoitaja jäi eläkkeelle vuosi sitten. Kuinka kauan kunta voi pitää minua määräaikaisena? Lainsäädännössä ei ole säädetty mitään määräaikaa, jonka jälkeen määräaikainen työntekijä on vakinaistettava. Ketjusopimukstilanteessa on tarkasteltava kunkin yksittäisen määräaikaisuuden perustetta ja pysyvää työvoiman tarvetta. 4(9)

5 Mikäli työntekijän kanssa on solmittu yksikin perusteeton määräaikaisuus ja/tai työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, määräaikaisen työsopimuksen käyttö on kielletty ja työntekijä olisi vakinaistettava. Tässä tapauksessa määräaikaisuuden perusteena on todennäköisesti avoimen toimen hoito, koska vakituinen työntekijä on jo jäänyt eläkkeelle. Toimella ja sellaisen perustamisella ei ole työlainsäädännön soveltamisessa merkitystä. Työlainsäädäntö ei tunne käsitettä "avoin toimi", joten sitä ei voida käyttää määräaikaisen työsopimuksen perusteena Niina Nurminen, lakimies, edunvalvontayksikkö 9/2010 Työpaikallani pitää toimittaa yli viisi päivää kestävän sairausloman ajalta esimiehelle lääkärintodistus, josta ilmenee diagnoosi. Osastonhoitajan mukaan hänellä on työntekijän terveysasioista vaitiolovelvollisuus. Potilaan terveystiedot kuuluvat ymmärtääkseni vain häneen hoitosuhteessa oleville. Olen käsittänyt, ettei työntekijän diagnoosi kuulu työnantajalle. Onko työpaikkani käytäntö laillinen? Käytäntö on laillinen, jos ehdot täyttyvät. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaan työnantaja saa käsitellä työntekijän terveystietoja selvittääkseen sairausajan palkanmaksuvelvollisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi sairausajan palkanmaksun perusteeksi edellyttää diagnoositiedon sisältävää lääkärintodistusta. Selvitykseksi poissaolosta riittää myös lääkärintodistus, joka ei sisällä diagnoositietoa, mutta tällöin on olemassa riski, ettei työnantaja maksa palkkaa poissaoloajalta. Terveystietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt,m jotka näiden tietojen perusteella tekevät tai valmistelevat työsuhdetta koskevia päätöksiä. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät (esimerkiksi osastonhoitaja), joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivullisille. Matias Nyman, lakimiesharjoittelija, edunvalvontayksikkö 10/2010 Kyselin liitosta useiden kymmenien perättäisten määräyskirjojen jälkeen työni vakinaistamisesta. Vastattiin, että pitää ottaa ensin oman työpaikan luottamusmieheen. Miksi? Eikö Tehyn halua auttaa sijaisia? Meillä luottamusmies ajaa työnantajan asioita. Työpaikan luottamusmies arvioi vakinaistamisedellytykset ja tarvittaessa neuvottelee työnantajan kanssa vakinaistamisesta. Näin siksi, että luottamusmiehen neuvotteluoikeus perustuu työehtosopimukseen ja työnantaja ei välttämättä hyväksy muita neuvottelijoiksi. 5(9)

6 Jos luottamusmies kieltäytyy hoitamasta asiaa, jäsenen on käännyttävä oman ammattiosastonsa puheenjohtajan puoleen. Tehyn lakimiehet tutkivat riitautuedellytykset, mikäli vakinaistamisneuvottelut päättyvät paikallistasolla erimielisinä. Jäsenellä on aina oikeus käyttää Tehyn oikeusturvavakuutusta ja sen avulla saattaa määräaikauisuuksien laillisuus käräjäoikeuden tutkittavaksi. Lähtökohtaisesti vastaaja on toiminut oikein ohjatessaan jäsenen luottamusmiehen juttusille. Ongelmana näyttää kuitenkin olevan se, ettei jäsen luota työpaikkansa luottamusmieheen. Luottamusmies on valittu vaaleilla ja seuraavissa vaaleissa avautuu tilaisuus uuden luottamusmiehen valinnalle. Niina Nurminen, lakimies, edunvalvontayksikkö 11/2010 Esimies lähettää sähköpostilla palautetta papa-näytteenoton onnistumiprosenteista. Yksittäisen ottajan tilastot ovat kaikkien nähtävissä. Eikö palaute pitäisi lähettää jokaiselle erikseen? Esimies seuraa näytteiden onnistunutta analysointia ja näytteen tuloksen oikeudellisuutta ja hyödyntämistä potilaan hyväksi. Seurannan kohteena on kliinisen laboratoriotyöprosessin ensimmäinen vaihe eli näytteen adekvaattisuuden arviointi analysointia varten. Seuranta on laadun ja prosessin mittarointia. Mittaamisen kautta työyhteisö pystyy kehittymään ja löytää keinoja paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. On vaikea korjata, jos ei tiedä mitä korjaa. Tilastojen lähettäminen työyhteisölle ei poikkea muusta laboratoriotoiminnasta, koska kliinisessä laboratoriossa näytteenottajan tunnistetiedot ovat olemassa sähköisissä järjestelmissä. Avoimuus työn laadussa kehittää työpaikan potilasturvallisuuskultturia. Se ei ole ristiriidassa yksityisyyden suojan kanssa vaan tuo työyhteisölle mahdollisuuden myös vertaisoppimiselle ja työprosessien kehittämiselle. Työyhteisön pitää kuitenkin avoimesti keskustella yhdessä siitä, missä muodossa työn onnistumisen tulokset ilmoitetaan. Marja-Kaarina Koskinen, tutkimuspäällikkö, kehittämisyksikkö 6(9)

7 12/2010 Onko suojavaatteiden vaihtaminen työaikaa vai ei? Entä ruokatunti? Työaikaa on työhön käytettävä aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työnantajan käytettävissä. Vaatteita vaihtaessaan työntekijä ei tee työtehtäviään eikä ole työnantajan käytettävissä. Suojavaatteiden vaihto tapahtuu lähtökohtaisesti omalla ajalla. Työnantaja järjestää päivittäiset lepoajat. Kun työpäivän pituus on yi kuusi tuntia, työntekijällä on oikeus vähintään puolen tunnin mittäiseen ruokataukoon. Jos ruokatauko on omaa aikaa, työpaikalta saa poistua. Ulkopuolelle poistuminen ei yleensä ole mahdollista suojavaatteissa. Joillakin työpaikoilla myös matka vaatteita vaihtamaan on niin pitkä, että tauko kuluisi käytännössä matkoihin. Tällöin ruokatunnin tulisi olla työaikaa. Esimerkiksi sairaalassa jaksotyöaikaa tekevällä työntekijällä on oikeus työaikaan kuuluvaan minuutin pituiseen joutuisaan ruokailuun, joka ei saa häiritä työnkulkua. Jos työstä ei ole mahdollista irrottautua täysin ruokatauon ajaksi, tauko pitäisi lukea työajaksi. Riikka Rapinoja, neuvottelupäällikkö, edunvalvontayksikkö 13/2010 Sairastuin yllättäen, ja ilmoitin asiasta ohjeen mukaisesti osastonhoitajalle. Hänellä oli puhelinvastaaja päällä, ja jätin siihen viestin. Esimies ei soittanut takaisin, ja myöhemmin selvisi, että hän oli lähtenyt työpaikalta kesken päivän. Sairauslomani menee palkattomaksi, koska toimin kuulemma väärin. Onko työntekijä vastuussa, jos esimies ei virka-aikana vastaa puhelimeen? Työsopimuslaki ei sisällä ilmoittamisvelvollisuutta koskevaa säännöstä. Useimpien työehtosopimusten mukaan sairauden takia työkyvyttömäksi tulleen työntekijän on viipymättä ilmoitettava sairaudestaan työnantajalle sekä annettava arvio siitä, milloin työkyvyttömyys päättyy. Työpaikalla on sovittava kenelle ja miten sairaustapauksesta ilmoitetaan. Yleensä ilmoitus tehdään lähimmälle esimiehelle tai työnantajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät tietävät, miten toimia sairaustapauksissa. Työpaikan yleiseen käytäntöön voi kuulua, että poissaolosta on ilmoitettava esimiehelle puhelimitse. Olet yrittänyt tavoittaa esimiestäsi ja jättänyt hänelle puhelinvastaajaan viestin. Jos olet noudattanyt työpaikallasi sovittua käytäntöä, eikä työntekijöitä ole ohjeistettu esimiehen poissaolon varalta, tulisi sinulla olla oikeus sairausajan palkkaan. Ota yhteys työpaikkasi luottamusmieheen, joka auttaa sinua asian selvittämisessä. Katariina Tirri, vt. lakimies, edunvalvontayksikkö 7(9)

8 14/2010 Saako hoitaja kieltää hoitotilanteen kuvaamisen? Työpaikka ei ole kotirauhan suojaama tila, joten yksittäinen hoitaja ei voi kuvaamista kieltää. Työnantaja voi kieltää kuvaamisen suljetussa tilassa, mutta tällaisen kiellon asettaminen on työnantajan harkinnan varassa. Mikäli työntekijät kokevat kuvaamisen häiritseväksi, olisi kohtuullista, että työnataja asettaisi vähintään suosituksen, jossa kehotetaan pidättymään kuvaamasta työpaikalla. Kuvan levittäminen ei välttämättä ole sallitutua. MIkäli tallennetta esitetään sillä esiintyvien lupaa kysymättä kuvaajan perhepiiriä laajemmalle joukolle, saattaa kyseseseen tulla rikoslain mukaan rangaistava yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen. Potilaan tai omaisen kuvaamista ei voi kieltää, koska laki yksityisyyden suojasta työelämässä koskee ainoastaan työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta. Kuvaaminen ei myöskään anna oikeutta kieltäytyä työstä. Sen sijaan työnantaja ei voi kuvata videolle hoitotilannetta tai muutakaan työskentelyä ilman työntekijän nimenomaista suostumusta. Matias Nyman, lakimiesharjoittelija, Edunvalvontayksikkö 15/2010 Millaiset ovat osittaisen hoitovapaan ehdot? Työnantajan mukaan sitä voi hakea vain kerran kalenterivuoden aikana. Haluaisin olla osittaisella hoitovapaalla alkuvuoden, tehdä jonkin aikaa täyttä työaikaa ja jäädä taas hoitovapaalle. Työnantajani ei suostu tähän, vaan sanoo, että loppuvuosi on tehtävä täyttä työaikaa. Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida kohtuullisilla työjärjestelyillä välttää. Jos kyse on kunnallisesta eli suuresta työnantajasta, kieltätyämiselle ei lähtökohtaisesti ole perusteita. Oikeuskirjallisuus toteaa, että työnantajan oikeus kieltätyä antamasta osittaista hoitovapaata voi riippua muun muassa työpaikan koosta. Mikäli vapaata ei saada sovittua, mutta työnantajalla ei ole kieltäytymisperustettakaan, työntekijälle on annettava osittaista hoitovapaata yksi jakso kalenterivuodessa. Enempään ei työnantajalla ole velvoitetta. Vapaan pituus ja ajankohta määräytyvät työntekijän esityksen mukaan. Osittainen hoitovapaa annetaan tällöin lyhentämällä vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi. Heli Hartman, vt. lakimies, Edunvalvontayksikkö 8(9)

9 16/2010 Epäilen, että joku on katsellut potilastietojani luvatta. Mistä saan tietää, kuka on katsellut tietojani? Potilastietojen käyttöoikeus on potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvilla. He savat käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa kuin heidän tehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät. Asiakkaalla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajalta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja. Myös käytön ja luovutuksen peruste on kerrottava. Asiakkaan tulee tehdä pyyntö tarkastusoikeutensa käyttämisestä toimintayksikön lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle. Tämä huolehtii tietojen hankkimisesta asiakkaan suostumuksella ja antaa tiedon rekisterissä olevista merkinnöistä. Tiedot on annettava pyydettäessä kirjallisesti ja ymmärrettävässä muodossa. Jos tietoja kieltäydytään antamasta, tästä on annettava kirjallinen todistus ja todistuksessa on mainittava, miksi tarkastusoikeus on evätty. Pääsääntö on, että lokitiedot on pyynnöstä annettava. Hanna Huotari, lakimies, Edunvalvontayksikkö 9(9)

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA KVTES UUDET JAKSOTYÖ- MÄÄRÄYKSET Valtuusto 22.-23.5.2014 Arto Vallivaara JAKSOTYÖMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET Muutoksen kohteena KVTES luku III 9, 16 ja 17 Muodollista jaksotyötä koskevat

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Kyselytutkimus keväällä 2017 Vastaajia 320 1.1.2015, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Osasto/Laatija, www.teamliitto.fi 1 Kysely sairausloman omailmoituksen

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella:

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella: Tehy ry, edunvalvonta Vappu Okkeri päivitetty 31..2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS - Työaika ja ylityö yleistyöajassa - Paikallinen sopiminen Ylityöhön on aina pyydettävä työntekijän

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Työsuhdeasiaa julkisella sektorilla Fysioterapeuttien opintopäivät Matias Nyman Tehy

Työsuhdeasiaa julkisella sektorilla Fysioterapeuttien opintopäivät Matias Nyman Tehy Työsuhdeasiaa julkisella sektorilla Fysioterapeuttien opintopäivät 2016 16.4.2016 Matias Nyman Tehy Työajat: työaikamuoto ja ruokatauko Muodollinen jaksotyö poistui kesällä 2015 useat työnantajat siirsivät

Lisätiedot

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset sisältö kunnallinen henkilöstö työaikamuodoittain 2013... 3 Muuttuvat asiat... 4 Mikä esimerkiksi pysyy ennallaan... 4 Työhyvinvointi... 5 Ergonominen työvuorosuunnittelu...

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Siirtymäaika 1.6.2015 saakka Tuplajaksoja ei suunnitella Taustalla

Lisätiedot

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa Opintovapaa Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1979).

Lisätiedot

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015 KVTES:n jaksotyöaikauudistus Edunvalvonta 2015 Jaksotyöaikauudistus pähkinänkuoressa Voimaan 1.6.2015 Pohjana jaksotyöaikakokeilu Pyrkimys selkeämpiin määräyksiin, muutoksia mm. Ylityön laskentasäännöt

Lisätiedot

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2012

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2012 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2012 1/2012 Työaikani terveyskeskuksessa on klo 8 16. Miten työaika määritellään, jos olen kokouksessa toisessa kunnassa 36 kilomerin päässä ja kokous päättyy klo

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

Työehtosopimus yliopistoissa

Työehtosopimus yliopistoissa Työehtosopimus yliopistoissa Voimassa 1.3.2010 29.2.2012 Voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011, jos vuoden 2011 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. Tämän jälkeen jatkuu vuoden kerrallaan, ellei

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä

POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä Voimaan 27.6.2012 sairausloma, äitiys, isyys ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, säästövapaa, palkallisia vapaita, virkavapaa/työloma

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa 1. Sairausloma Työntekijän/viranhaltijan lyhytaikaisen (enintään 3 päivää) sairausloman voi myöntää lähiesimies tai muu

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA

PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA 1 PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 luku III 32 pykälän 1 momentissa todetaan, että kunnassa voidaan ottaa käyttöön työaikapankki

Lisätiedot

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 16.8.2013 Työyhteisön puutteellinen tuki Korvaavasta työn pelisäännöistä ei ole

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät Työaikapankki Liittyminen Työaikapankkiin liittyminen on vapaaehtoista ja se perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Liittymissopimus tehdään kirjallisesti (lomake). Liittymissopimuksessa

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2000 vp). Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Lisätiedot

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa.

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa. Tulokasopas 1 Tulokasopas Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto xx.xx.2016 Tulokasopas 2 TERVETULOA LIEKSAN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN Esitän parhaimmat onnittelut uudesta työpaikastasi ja samalla toivotan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS terveydenhuoltoala sosiaaliala Sisällysluettelo Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi!... 3 KUHILAS TYÖNANTAJANA... 4 PALKANMAKSU... 5 Ylityöt...6 Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha...6

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10)

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) 1.6.2015 Voimaan tulevien jaksotyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1. Säännöllinen työaika (9 1 mom.) 1.1 Palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa (9 2 mom.)

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sairauspoissaolo-ohje Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sisältö 1 Lyhyet sairauspoissaolot... 2 2 Sairauspoissaolot seitsemän kalenteripäivän jälkeen... 6 3 Työterveyspalvelujen

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna Työnantajan velvollisuudet Suomessa Tarkastaja Kristiina Linna kristiina.linna@avi.fi Työnteko-oikeus Työnantajan on varmistettava virallisesta matkustusasiakirjasta (passi tai ID-kortti ja mahdollinen

Lisätiedot

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella:

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella: Tehy ry / Okkeri päivitetty 31.8.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS Jaksotyö Ylityö Paikallinen sopiminen työaikajoustoista SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA JA YLITYÖ Ylityöhön on aina pyydettävä työntekijän

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n työehtosopimus

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n työehtosopimus PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n työehtosopimus jäsenkirje 2/2012 27.6.2012 Sisältö Ajankohtaista edunvalvonnasta Syksyn luottamusmiesvaalit Tehyn aukioloajat kesällä AJANKOHTAISTA EDUNVALVONNASTA Vuosilomat

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevat työehtosopimukset (työntekijät ja esimiehet) on uudistettu

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Moni tekijä vaikuttaa vointiisi. Mitä paremmin

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET 6. Työntekijän työsuhteen 1. Työntekijän työsuhteen päättyminen alkaminen 5. Yrityksen taloudellinen tilanne 2. Suunnitelmat ja ohjelmat sekä yrityksen y periaatteet ja

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE Y/9/2008 18.12.2008 1(6) VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA Koeaika Vuokratyöllä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Parempi kokonaisuus. Potilastietojen yhdistäminen otetaan nyt käyttöön

Lisätiedot

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT 1 Palkkahinnoittelu 1.5.2011 Virkanimike/tehtävä 1 Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot