TEEMANA KOULUTUS JA OPISKELU PRO GRADU-TYÖ: KÄÄNNÖSTIETEEN KOULUTUS VALMISTAA MONEEN ESITTELYSSÄ VERKKO-OPISKELU LISÄÄ LUETTAVAA VERKKOLEHDISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEEMANA KOULUTUS JA OPISKELU PRO GRADU-TYÖ: KÄÄNNÖSTIETEEN KOULUTUS VALMISTAA MONEEN ESITTELYSSÄ VERKKO-OPISKELU LISÄÄ LUETTAVAA VERKKOLEHDISTÄ"

Transkriptio

1 KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI TEEMANA KOULUTUS JA OPISKELU PRO GRADU-TYÖ: KÄÄNNÖSTIETEEN KOULUTUS VALMISTAA MONEEN ESITTELYSSÄ VERKKO-OPISKELU LISÄÄ LUETTAVAA VERKKOLEHDISTÄ

2 KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY Maistraatinportti 4 A, 6.krs, Helsinki Puheenjohtaja Hanna Boman Puhelin Sähköposti Toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik Puhelin Sähköposti JÄSENTIETOJEN MUUTOKSET, VALTAKIRJAT JA JÄSENMAKSUT Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerit Sähköposti: Palvelunumero Jaana Honni, Katja Kosonen, Mary Luokkamäki JÄSENMAKSUT Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenmaksu on 1 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista ja luontoiseduista sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan maksamista etuuksista. Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä jäsenmaksu on 200 euroa vuodessa. Opiskelija maksaa jäsenmaksua, kun hän on työssä. Ulkomailla työskentelevän jäsenen ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 60 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassan palvelut. Lisää tietoa Muista ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi tai uusi työpaikkasi jäsenpalveluihin! TÄSSÄ LEHDESSÄ Puheenjohtajalta... 3 Pro gradu-tutkimus: Käännöstieteen koulutus valmistaa moneen... 4 Maija Tommila luottaa tulevaan... 6 Pulpetti siirtyi verkkoon... 8 Verkkolehdistä lisää luettavaa Lyhyet Opiskelijan ammattijärjestö Koulutuksista tietoa ja taitoa työelämään Tällaista työni on: av-kääntäjän päivä Lukuvinkki: Piers Anthonyn Xanth-sarja LAKIASIAT JA TYÖSUHDENEUVONTA (AKAVAN ERITYISALAT) Sähköposti: Harri Ikonen, lakimies Kunta-, valtio- ja yliopistosektorin virka- ja työsuhdeneuvonta Tarja Kullanmäki, lakimies Kunta-, valtio-, yliopisto- ja amk-sektorin virka- ja työsuhdeneuvonta Juho-Heikki Leppänen, lakimies Yksityissektorin työsuhdeneuvonta Tuire Torvela, lakimies Yksityissektorin edunvalvonta ja työsuhdeneuvonta, ammatinharjoittajia ja yrittäjiä koskevat tehtävät sekä perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta TYÖTTÖMYYSTURVA-ASIAT Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Puhelin Puhelinajat ma to klo Asemamiehenkatu 2 C, Helsinki KAJAWA KÄÄNNÖSALAN AMMATTILAISTEN JA OPISKELIJOIDEN JÄRJESTÖLEHTI Julkaisija: Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Päätoimittaja: Hanna Gorschelnik Toimitus: Suvi Seikkula, Vanessa Sjögren Ulkoasu: Vesa A. Junttila, Public Design Oy Lehti ilmestyy digilehtenä, josta otetaan 80 kappaleen näyte-erä: Libris Oy, Helsinki. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy marraskuussa Aineistopäivä on Kannen kuva: Shutterstock 2

3 PUHEENJOHTAJALTA Korkeakoulusta valmistuneiden työttömyys on kasvanut. Käännösala on usein villi toimiala, jossa työehtosopimuksia ei ole ja palkka ja työn ehdot täytyy neuvotella itse. Vielä on vakituisessa työsuhteessa työskenteleviä kuukausipalkkalaisia, mutta tulevaisuudessa yhä useamman on ryhdyttävä yrittäjäksi, halusi tai ei. Ammatin arvostuksen puolesta on taisteltu jo iät ja ajat, mutta edelleen se laahaa mata - lalla. Miksi siis opiskella kääntäjäksi tai tulkiksi? Siksi, että me kääntäjät, tulkit ja muut käännösalan ammattilaiset rakastamme työtämme. Suhtaudumme siihen sydämen palolla. Työ on meille kutsumus, jota teemme tunnollisesti usein huonollakin palkalla tai työn ehdoilla. Vaikka ajat ovat vaikeat, tilanne ei luovuttamisella tai vähään tyytymällä parane. Meidän täytyy kehittää työelämää, käännösalaa ja käännöstieteen opintoja. Meidän täytyy kehittyä itse paremmiksi neuvottelijoiksi, markkinoijiksi ja rohkeasti omia vahvuuksia käyttäviksi, luoviksi osaajiksi. Tämänkertaisen Kajawan teemana on koulutus ja opiskelu. Kääntämisen ja tulkkauksen opinnoilla on monessa mielessä tärkeä rooli. Opintojen on kehityttävä työelämän muutosten mukana, ja opiskelijoiden työelämätietoisuutta on yhä lisättävä. Projektinhallinnan ja yrittäjyysopintojen tulisi kuulua jokaisen käännöstieteen opiskelijan lukujärjestykseen. Opiskelijat ovat niitä, jotka tulevaisuudessa muokkaavat käännösalaa heille täytyy tarjota siihen mahdollisimman tehokkaat eväät. Työelämästä täytyy antaa realistinen kuva, mutta sen ei tarvitse olla lannistava. Tarvitaan rohkeutta ja sinnikkyyttä uudistaa ja uudistua! KAJ on tarjonnut tänä syksynä mahdollisuuksia kouluttautua, verkostoitua ja rentoutua. Koulutuksia on tulossa mm. kielenhuollosta ja viestinnästä. Suuren suosion saaneille käännösmuistikoulutuksille on tulossa jatkoa. SKTL:n ja SKToL:n kanssa järjestettävää kansainvälisen kääntäjienpäivän seminaaria vietettiin Tampereella teemalla Yh tei söllisyys ja vaikuttaminen. Erilaisista ura - poluista kiinnostuneiden kannattaa suunnata Akavan Erityisalojen HumanistiURA2013 -tapahtumaan Vanhalle ylioppilastalolle Helsinkiin. Virkistäytymiseen ja verkostoitumiseen on oivallinen tilaisuus myös KAJ:n omassa jäsenillassa, joka on kaikille jäsenillemme ilmainen. Seuraathan tiedotuskanaviamme! Lämpimästi tervetuloa mukaan tapahtumiin ja koulutuksiin! Hanna Boman AMANDA WILLSTRO M 3

4 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Teksti: Hanna Gorschelnik Gradu käännöstieteen koulutuksen ja työ elämän kohtaamisesta: Käännöstieteen koulutus valmistaa moneen FM Erika Bruun selvitti toukokuussa 2013 valmistuneessa pro gradu-työssään käännöstieteen koulutuksen ja työelämän kohtaamista. Kävi ilmi, että 70 % tutkituista käännöstieteen opiskelijoista on päätynyt työ urallaan muihin ammatteihin kuin kääntäjäksi. Tutkimuskohteekseen Bruun valitsi vuosina 1998 ja Erika Bruun 2002 englannin kääntämisen opintonsa aloittaneet, koska hän halusi selvittää tutkinnon merkitystä työllistymiselle myös niissä tapauksissa, joissa tutkinto on jäänyt kesken. Tutkimukseen vastasi 84 henkilöä niistä 122:sta, jotka tutkimusta varten tavoitettiin. YLIOPISTOON RAKKAUDESTA KIELEEN Koulutukseen hakeuduttiin tutkimustulosten mukaan joko halusta opiskella kääntäjäksi (noin kolmasosa vastaajista) tai halusta opiskella englantia yliopistossa. Selvisi, että 30 % vastaajista todella työskentelee kääntäjänä ja noin 70 % toimii muissa tehtävissä kuten teknisinä kirjoittajina, opettajina, projektipäälliköinä, käännöskoordinaattoreina ja erilaisissa viestinnän tehtävissä. Silti vain 43 % niistä, jotka halusivat kouluttautua nimenomaan kääntäjäksi, työskentelee tällä hetkellä kokopäiväisesti kääntäjänä. Puolet kaikista vastaajista hyödyntää tai on hyödyntänyt käännöstaitojaan päivätyön ulkopuolella esimerkiksi lisäansioiden saamiseksi. Osasyy sille, että vain kolmannes on päätynyt kääntäjän ammattiin, voi olla käännösalan verkostomainen luonne, selittää Bruun. Yhä useampi tekee tai joutuu tekemään käännöstyötä ammatinharjoittajana, mutta käännöstoimialalla työskentelee myös entistä enemmän työntekijöitä, jotka tekevät muita kuin kääntäjän tehtäviä. Ne, jotka eivät halua työskennellä ammatinharjoittajina tai freelancerina, saattavat valita muut tehtävät siksi, että haluavat tehdä töitä työyhteisössä tai suuremmassa yrityksessä, Bruun pohtii. Suuri osa (87 %) vastaajista koki tekevänsä koulutustaan täysin tai jossain määrin vastaavaa työtä. Koulutusta vastaamatonta työtä tehdään esimerkiksi siksi, että muu työ on mielenkiintoisempaa, koulutusta vastaavaa työtä ei ole ollut tarjolla tai että palkka ja/tai työehdot olivat toisissa tehtävissä paremmat. TYÖNANTAJAT ARVOSTAVAT YLEISTAITOJA Yliopistojen seurantatutkimuksissa on todettu, että merkittävimpinä yliopistossa opittuina taitoina tutkinnosta riippumatta pidetään englannin ja suomen kielen taitoja sekä tiedonhakutaitoja, kertoo Bruun. Nämä taidot ovat kääntämisen koulutusohjelmien keskiössä, joten tästä näkökulmasta kääntämistä opiskelleiden pitäisi olla erittäin kilpailukykyisessä asemassa korkeakoulutettujen työmarkkinoilla, Bruun jatkaa. 4

5 Käännösalan asiantuntijat KA J ry Työllistymisen kannalta arvokkaimmat taidot tutkimukseen vastanneiden mielestä: suomen ja englannin kielen hallinta, tiedonhakutaidot, toisen kielen taidot, viestinnän taidot, opettajan pedagogisia opinnot, kansainvälinen kokemus, taito käyttää käännöstyökaluja, markkinoinnin, teknisen kirjoituksen ja liiketaloudellisen osaaminen. Oma osaaminen pitää uskaltaa ja osata tehdä näkyväksi, ja olla ylpeä omasta korkeatasoisesta koulutuksestaan, Bruun tsemppaa. Vaikka kääntäjän koulutus sisällöltään tähtääkin ensisijaisesti tietyssä ammatissa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen, kääntämisen ja tulkkauksen tutkinto humanistisena filosofian maisterin yliopistotutkintona kouluttaa opiskelijoita laajoille myös generalistityömarkkinoille, muistuttaa Bruun. YHÄ USEAMPI KÄÄNTÄJÄ TYÖLLISTÄÄ ITSE ITSENSÄ Kaikista niistä vastanneista, jotka toimivat kääntäjinä, työsuhteessa työskenteli vain kolmannes ja reilusti yli puolet (65 %) oli itsensä työllistäviä kääntäjiä. Tulos ei yllättänyt, sillä aikaisempien tutkimusten perusteella mm. Euroopassa käännösalalla työskentelevistä kääntäjistä 74 % toimii freelancereina tai omalla toiminimellä, sanoo Bruun. Omalla toiminimellä/freelancerina toimivista vastaajista jopa 46 % tekisi töitä mieluummin työsuhteessa, jos se olisi mahdollista. Heidän mielestään työsuhde toisi paremman palkkatason ja mm. varman mahdollisuuden sairaus- ja vuosilomaan. Ei siis ihme, että vastanneiden mielestä koulutuksen olisi pitänyt sisältää käytännön tietoa yrittäjyydestä ja työelämäohjausta heti opintojen alusta lähtien. Vastaajien mukaan opinnoissa pitäisi harjoitella projektinhallintaa ja käännöstyökalujen käyttöä ja saada tietoa etenkin sopimuksista ja valmenusta hinta- ja palkkioneuvotteluihin. Lisäksi tutkittavat olisivat jo opiskeluaikana kaivanneet tietoa palkoista, käännösteollisuuden toimintamalleista sekä muista ammateista, joihin koulutus valmistaa. Vastaajien tiedossa oli, että auktorisoidun kääntämisen kursseja on jo lisätty opinto-ohjelmiin, ja tätä arvostettiin. Täytyy muistaa, että koulutuksella on myös arvo sinänsä, vaikka ammattiliitoissa ja koulutuspoliittisessa keskustelussa opintojen ja tutkintojen merkitystä käsitellään usein ehkä liiankin työelämälähtöisesti. Koulutusta ei suunnitella ja sen merkitystä ei mitata ainoastaan sillä, kuinka hyvin se kouluttaa työmarkkinoille sellaista työvoimaa, jota työmarkkinat tarvitsevat, muistuttaa Bruun. Osassa vastauksissa koulutukselta toivottiinkin vahvempaa tieteellisyyttä. Yliopistokoulutuksessa teoreettista kieli- ja kirjallisuustiedettä sekä käännöstieteen eri alueita esiteltiin joidenkin vastaajien mielestä koulutuksessa liian vähän. AMMATTIKUNTA ARVOSTAA ITSEÄÄN Kääntäjiin ja kääntämiseen liittyvässä kirjallisuudessa, julkaisuissa sekä yleisessä keskustelussa kääntäjän ammatin status käsitetään usein alhaiseksi. Vastaajat itse eivät pitäneet kääntäjän statusta ja roolia työmarkkinoilla kovinkaan alhaisena, Bruun kertoo. Niissä yrityksissä/työpaikoissa, joissa kääntäjiä oli töissä, heidän statustaan ei suurimmaksi osaksi pidetty korkeana eikä alhaisena, ja kääntäjien status nähtiin ennemminkin korkeana kuin alhaisena. Vaikuttaisi siltä, että joissakin käännösalan yrityksissä kääntäjiä ei nähdä avaintyöntekijöinä, vaikka heidän juuri sitä tulisi olla asiantuntemuksensa ja ydinosaamisensa perusteella aivan kuten lakimiehet ovat asianajotoimistoissa, Bruun pohtii. Vaikka ammatin yleinen arvostus ja sitä heijasteleva palkkaus eivät usein vastaa korkeaa koulutusta tai kääntäjien taitotasoa, moni kääntäjä työskentelee silti kääntäjän tehtävissä. Palkka yksin ei saa vaihtamaan muihin tehtäviin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö käännösalalla olisi tarvetta edunvalvonnalle ja toimenpiteille, joilla pyritään vaikuttamaan palkkatasoon ja kääntäjien aseman parantamiseen työmarkkinoilla, sanoo Bruun. Alan toimijoiden kesken on tunnistettu, se että yksi syy alhaiseen palkkiotasoon on esimerkiksi se, että asiakkaiden on vaikea arvioida käännöksen laatua. Siksi hyvästäkään käännöksestä ei haluta maksaa sille kuuluvaa hintaa. Kääntäjien pitäisikin itse kouluttaa asiakkaitaan siihen, että nopeasti tehty käännös maksaa eri summan kuin käännös, johon on käytetty aikaa, Bruun kannustaa. 5

6 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Teksti ja kuva: Rita Oksanen OMAA UOMAA ETSIMÄSSÄ Maija Tommila haki lukemaan englantia jo lukion jälkeen, mutta opiskelupaikka ei auennut silloin. Sen sijaan hän päätyi Englantiin lukemaan tietojenkäsittelytiedettä. Vieraassa maassa opiskellessaan hän pääsi kiinni kulttuurien välisen kommunikaation ongelmiin ja aloittikin englannin kääntämisen opinnot heti edellisistä opinnoista valmistuttuaan. Nyt Tommila, 25, lukee toista vuotta englannin kääntämistä Helsingin yliopistossa. Vaikka hänen äitinsä on työskennellyt venäjän kääntäjänä, ei hän lukioaikoina tullut harkinneeksi kääntäjäopintoja, eikä sitä osannut suositella opintoohjaajakaan. Tommila pääsi sisään vuonna 2011, jolloin Helsingissä järjestettiin viimeistä kertaa erillinen haku käännösaineisiin. Opintonsa hän kuitenkin aloitti vasta viime vuonna osana englannin filologian ryhmää, jossa käännöslinjalle haetaan fuksivuoden syksyllä. Vaikka hänen pääsynsä kääntäjäopintoihin oli jo varmaa, kävi häntä sääliksi muut samana vuonna aloittaneet halukkaat, jotka joutuivat elämään epätietoisuudessa koko syksyn. Maija Tommila on vaikuttunut opintojen vankasta todellisuuskosketuksesta. Kursseilla painotetaan myös alan järjestöjen roolia työelämässä. KIELET KIINNOSTAVAT Opinnot alkoivat kaikille yhteisellä englannin perusopintojen paketilla, ja varsinaiset käännösopinnot käynnistyivät viime keväänä. Lisäksi Tommila on aloittanut italian lukemisen ja harkitsee siitä ajan myötä uutta työkieltä. Muutkin kielet kiinnostaisivat, mutta esimerkiksi ennestään tutun japanin kursseille on hankala päästä. Vaikkei pääkielen kieliharjoittelu olisi Tommilalle pakollista, häntä houkuttaisi mennä vaihtoon vielä johonkin toiseen englanninkieliseen maahan, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Englannissa opiskellessaan Tommila tottui selkeisiin ja yhtenäisiin arvosteluperusteisiin, joiden suuri 6

7 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry opettajakohtainen vaihtelu Suomessa yllätti hänet. Motivoivinta tähän mennessä ovatkin olleet käännöskurssit, joissa tehtävät on käyty tarkkaan lävitse ja palaute on ollut seikkaperäistä. Muutenkin kurssivalikoima saa kiitosta mielekkyydestään, vaikka opetuksen laadussa ja käytänteissä voisi Tommilan mielestä olla paikoin parantamisen varaa. Yllättävää oli esimerkiksi se, etteivät yliopiston varat riittäneet natiiviopettajaan ensimmäisellä su en-käännöskurs - silla. VALTTINA MONIPUOLISUUS Oma unelmatyö on Tommilalle toistaiseksi mysteeri. Kääntäjäopiskelijoille tyypilliseen tapaan häntä kiinnostaisivat esimerkiksi kirjallisuus ja audiovisuaalinen ala, mutta hän myös tietää kummankin ongelmista eikä pidä kaunokirjallisuuden kääntämistä sinällään kovin realistisena uravaihtoehtona. Käännösalan todellisuus ja freelancetyön karu arki on tehty selväksi heti opintojen alussa, mutta toisaalta on painotettu kääntäjän koulutuksen monikäyttöisyyttä. Tommila pyrkii kääntäjänä laaja-alaisuuteen, eikä tutkijan työkään ole mahdoton vaihtoehto. Tommilan mielestä kääntämisessä olennaisinta on ymmärryksen tuottaminen ja erityisesti häntä siinä kiinnostaa luova ongelmanratkaisu. Vaikka häntä ahdistaakin se, etteivät yritykset aina välitä teettämiensä käännösten laadusta eikä kääntäjille suotu työskentelyaika monesti vastaa tekstin vaativuutta, ei hän jaksa murehtia työllistymistä loputtomiin. Tulevastahan ei ikinä tiedä, joten on mielekkäämpää opiskella oikeasti kiehtovaa asiaa kuin valita alansa työllisyystilanteen tai palkan perusteella. Nyt ollaan kuitenkin vasta toisen opiskeluvuoden alussa ja Tommila odottaa innolla sukellusta syvemmälle kääntämiseen kun asiat vaikeutuvat, niistä tulee myös mielenkiintoisempia. Mahdolliset tutkielmanaiheet siintävät jo mielessä, sillä aiemmassa kandintyössään hän tutki konekäännösten laadun arviointia aineistonaan Googlen käännökset. Myös kieliteknologiasta voisi siis olla sivuaineeksi, mikä auttaisi työnhaussakin, koska konekääntämistä pidetään tulevaisuuden alana. Tästä huolimatta Tommilalla on vankka luottamus kääntäjien tulevaisuuteen, eikä hän usko koneiden pystyvän korvaamaan ihmiskääntäjiä lopullisesti. 7

8 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Teksti: Suvi Seikkula Opiskelen yliopistossa. Käyn luennoilla kuuntelemassa opettajaa ja katselemassa luentokalvoja. Istun hermostuneena kelloa vilkuillen odottamassa tentin alkamista. Osallistun opiskelu - tovereideni kanssa ryhmäkeskusteluihin. Välillä katsastan kurssin ilmoitus taulun tai käyn kysymässä opettajalta neuvoa jossakin opintoihin liittyvässä. Tämän kaiken voin tehdä poistumatta kotisohvalta. SHUTTERSTOCK Pulpetti siirtyi nettiin Selaan Avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelun verkkosivuilla etäopintoina tarjottavia kursseja ja löydän mielenkiintoisen opintokokonaisuuden. Rekisteröidyn Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon ja odotan malttamattomana kurssille ilmoittautumisen alkamista. Lopulta ilmoittautumislinkki avautuu ja napsautan sitä. Ohjaudun verkkopankkiin, jossa käyn maksamassa kurssin. Saan pian sähköpostiini vahvistuksen: Tervetuloa opiskelemaan! MUUTTUVA OPPIMISYMPÄRISTÖ 90-luvun puolivälissä, kun singahdin lukiosta yliopistomaailmaan, en ollut ikinä elämässäni edes lähettänyt sähköpostia. Kurssisuoritukset kirjattiin pieneen vihkoseen, ja jos kurssi peruuntui, ei siitä saanut välttämättä tietoa muuten kuin kurssiluokan oveen kiinnitetystä lapusta. Parissakymmenessä vuodessa on tekniikka kehittynyt huimasti ja tieto on aivan eri tavalla saatavilla. Verkko-opiskelu on ollut mahdollista jo kauan. Koulutussuunnittelija Birgitta Kivinen Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston verkko-opetuksen tukitiimistä kertoo, että Helsingin yliopistossa ensimmäinen kokonaan verkossa suoritettava kurssi järjestettiin jo vuonna 1996 viestinnän oppiaineessa. Vuonna 2012 oli Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa tarjolla täysin etäopiskeltavia verkkokursseja 26 oppiaineessa. Nykyisin valitsee Avoimen yliopiston opiskelijoista noin 20 % verkkokurssin lähiopetuksen sijaan. RÄÄTÄLÖITY LUOKKAHUONE Vähän ennen opintojen alkamista saan kurssiavaimen, jolla voi kirjautua virtuaaliseen oppimisympäristöön eli Moodleen. Tässä netin luokkahuoneessa voi lukea kurssimateriaalia, kysyä neuvoja opettajalta, osallistua ryhmätehtäviin, käydä tarkistamassa arvosanoja, osallistua tenttiin ja paljon muuta. Raken- 8

9 ne on selkeä ja kurssit jaettu osioihin, joissa voi tehdä erilaisia asioita tai suorittaa jotakin kurssin osa-aluetta. Keskustelualueille tulevat uudet viestit saa halutessaan omaan sähköpostiinsa, jolloin pysyy keskusteluissa ajan tasalla. Olen pohdiskellut toisten kurssilaisten kanssa muun muassa tilan illuusiota sosiaalisessa mediassa, blogien yhteyttä kyläyhteisöihin, binaarisia oppositioita myyttien rakennusaineina ja sitä, minkälaisia sävyjä maailma voi saada skeemalasien kautta. Vaikka opiskelutoverini ilmenevät vain tekstinä tietokoneen ruudulla, en ole koskaan tuntenut oloani yksinäiseksi opinnoissani. Paras elämys oli eräs lauantaiaamu, kun löhösin sohvalla kannettava sylissä ja kahvikuppi kädessä kuuntelemassa luentoa tallenteelta ja katselemassa, mitä kysymyksiä luentoa livenä seuranneet opiskelijat olivat siitä esittäneet. Näinkin voi olla luennolla! OPISKELUMUOTOJEN RUNSAUTTA Verkko-opiskelu sopii minulle hyvin, koska se ei ole sidottu aikaan tai paikkaan, vaan voin itse valita missä ja milloin opiskelen. Voin opiskella vaikka lähikahvilassa tai junamatkalla, kunhan käytössäni on kannettava ja nettiyhteys. Pidän verkko-opiskelusta myös siksi, että minulle luontevin opiskelutapa on juuri sellainen, jossa tuotetaan paljon tekstiä ja prosessoidaan asioita kirjoittamalla. Parasta on, että verkko-opinnoissa voin valita kursseja yliopistoista eri puolilta Suomea. Viihdyn myös hyvin sohvannurkassa ja keskityn siellä parhaiten. Verkko-opiskelu ei ole paras vaihtoehto, jos kaipaa kasvokkaista vuorovaikutusta opiskelussaan, jos haluaa opiskelulla vaihtelua tuttuihin kotikuvioihin, jos oppimistapaan sopii paremmin kuuntelu ja puhuminen kuin kirjoittaminen ja lukeminen tai ei muuten vain viihdy pitkiä aikoja koneen ääressä. Jos ei tunne kuuluvansa oikein kumpaankaan ryhmään, on myös kursseja, jotka yhdistävät verkko-opiskelun ja lähiopiskelun. Silloin saa mahdollisuuden tavata kanssaopiskelijat ja opettajan livenä. Verkkokurssien teknisiä haasteita ei kannata kavahtaa. Teknisiä kommervenkkejä tai muitakaan pulmia ei tarvitse pähkäillä yksin, vaikkei ketään voikaan vetää hihasta. Birgitta Kivisen mukaan Helsingin yliopiston verkko-opetuksen tukeen otetaan yhteyttä esimerkiksi kun opiskelijaa mietityttää, miten oma ajankäyttöä kannattaisi verkko-opinnoissa suunnitella tai mitä verkko-opiskelu vaatii. Hyvin harvalla opiskelijalla opinnot ovat jääneet kesken tietoteknisten ongelmien takia, hän kuitenkin vakuuttaa. Lähteet: https://moodle.org/ MIKÄ IHMEEN MOODLE? Moodle on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, virtuaalinen oppimisalusta (VLE), jota voi käyttää internet-pohjaisten kurssien ja verkkosivujen luomiseen. Australialainen Martin Dougiamas alkoi kehittää Moodlea vuonna 1999 ja lanseerasi sen vuonna Nykyisin Moodle on käytössä 239 maassa ja esimerkiksi useissa suomalaisissa yliopistoissa. Moodlen avulla tarjottavia kursseja on maailmassa Moodlen tilastojen mukaan tällä hetkellä melkein 8 miljoonaa. KOKEILE VAIKKA NÄITÄ Alle on koottu Avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelusta käännösalan ammattilaisen kannalta mielenkiintoisia kursseja. Erikoisalaviestintä Kurssi muun muassa erikoiskielille tyypillisistä kielen piirteistä, erikoiskielisten tekstilajien eroista ja yhtäläisyyksistä, erikoiskielten ja yleiskielen välisestä vuorovaikutuksesta sekä erikoisalaviestinnän ominaispiirteistä. Johdatus oikeustieteeseen Tällä kurssilla saa yleiskuvan oikeudellisista käsitteistä sekä eri oikeudenalojen peruskysymyksistä ja perusterminologiasta. Markkinointi liiketoiminnan kentässä Johdatusta markkinoinnin peruskäsitteisiin, palveluiden markkinointiprosessiin ja kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointiin. Tekninen viestintä Kurssi teknisen tiedon suunnittelusta, tuottamisesta ja hallinnasta. Kurssilla käsitellään mm. teknisen viestinnän keskeisiä käsitteitä, historiaa ja keskeisiä kysymyksiä. Tieteestä tiedottaminen Tämä Helsingin yliopiston kurssi edellyttää siihen osallistuvalta opiskelijalta vähintään perusopintojen laajuista suoritusta jossakin yliopiston oppiaineessa. Kurssilla harjoitellaan mm. tiedotteiden kirjoittamista, tutkimustulosten tiivistämistä ja esitysten tekemistä tutkimuksista, asiantuntijuudesta ja tiedeinstituutioista. Kurssilla perehdytään myös eri tiedealojen ja -instituutioiden viestintätapoihin. 9

10 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Teksti: Suvi Seikkula Kun haluaa lukea erikoisalan lehteä, mistä se tulee ensimmäisenä mieleen hakea? Todennäköisesti kaupan lehtihyllystä tai kirjastosta. Erikoisemman lehden voi tilata kotiin kannettuna. Netti on kuitenkin pullollaan eri alojen korkealuokkaisia lehtiä, jotka voi lukea sähköisenä ja vieläpä ilmaiseksi. Lisää luettavaa netissä Tähän juttuun on koottu joukko erikoisalojen verkkolehtiä, jotka vaikuttavat erityisen hyödyllisiltä käännösalan ammattilaiselle. Mukana on muutama klassikko, aivan uusia tuttavuuksia ja lehtiä monelta mielenkiintoiselta aihealueelta. ASYMPTOTE Tämän visuaalisesti kauniin kaunokirjallisuuden kääntämiseen keskittyvän verkkolehden ensimmäinen numero ilmestyi vuonna Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja joka lehti on ladattu täyteen kaunokirjallisten tekstien käännöksiä, monesti usealle kielelle ja aina alkuteksteineen. Usein mukana on myös kääntäjän kommentit ja mahdollisuus kuunnella alkutekstiä kääntäjän tai kirjailijan lukemana. Lehdessä on käännösten, kirja-arvostelujen ja kirjailijahaastattelujen lisäksi myös mielenkiintoisia artikkeleita kääntämisestä. Kieli: englanti sekä useat käännös- ja alkutekstikielet TRANSLATION & INTERPRETING Tässä kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen, koulutuksen ja ammatinharjoittamisen aiheita kokoavassa verkkolehdessä painotetaan erityisesti tutkimuksen hyödyntämistä koulutuksessa ja kääntäjän ja tulkin työssä. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sen artikkelit käsittelevät monipuolisesti kääntämistä ja tulkkausta. Uusimmassa numerossa on juttu esimerkiksi nuorille lapsille tulkkaamisesta. Kieli: englanti INTRALINEA Tästä Bolognan yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen laitoksen (DIT) julkaisemassa kääntämisen verkkolehdestä ilmestyy yksi numero per vuosi, mutta se päivittyy pikkuhiljaa. Artikkelit ovat laajoja ja lehden rakenne on selkeä ja helppokäyttöinen. Uusimmassa numerossa on mm. juttu kääntämisestä median harjoittaman poliittisen manipuloinnin välineenä. Kieli: englanti, italia PUHETYÖ Tämä viikoittain päivittyvä verkkolehti on suunnattu puhetyön ammattilaisille ja sellaisiksi haluaville. Siis myös esimerkiksi tulkeille. Kannattaa katsastaa vaikkapa verkkolehden blogin Puhekuplan juttu Selkeää puhujaa on helppo tulkata, johon on haastateltu muistintutkija, kääntäjä ja tulkki Sinikka Hiltusta. Kieli: suomi JOSTRANS THE JOURNAL OF SPECIALISED TRANSLATION Tämä erityisesti erikoiskieliin ja kääntämisen erikoisaloihin keskittyvä käännösalan julkaisu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ja usein kyseessä on teemanumero esimerkiksi termityöstä, av-kääntämisestä tai tulkkauksesta. Artikkelit voi valita luettavaksi joko html- tai pdfmuodossa. Artikkelit ovat laajoja ja niiden aiheet monipuoliset. Esimerkiksi uusimmassa numerossa on juttuja niin lautapelien, kuorolaulujen, yritysten nettisivujen kuin lehtien kääntämisestä. Kieli: englanti 10

11 LSP JOURNAL Erikoiskielten, ammatillisen viestinnän, tietämyksen hallinnan ja kognition tutkimusta yhteen nivova LSP Journal ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehdessä keskitytään ennen kaikkea käsittelemään tietämyksen välittämistä kielensisäisessä ja kieltenvälisessä ympäristössä ja mukana on myös paljon erityisesti kääntäjälle hyödyllisiä juttuja. Viimeisimmässä numerossa on juttu muun muassa kirjanpitotermeistä kääntämisen haasteena. Jutut ovat pdf-muodossa ja ne voi valita luettavaksi joko yksittäin tai kokonaisena lehtenä. Kieli: englanti, espanja, ranska, saksa CLAW: COMMUNICATION AND LANGUAGE AT WORK Tämän lehden aiheena on kulttuurienvälinen viestintä eri muodoissaan. Toimituskunta on laaja ja kansainvälinen ja parhaiten edustettuna ovat pohjoismaisten yliopistojen akateemikot. Uusimmassa numerossa on juttu mm. kulttuurienvälisestä viestinnästä suomalaisen tekniikan alan ammattilaisen kokemusmaailmassa. Uusimman numeron jutut ovat kätevästi sivupalkissa linkkeinä, vanhempien numeroiden juttujen saamiseksi luettavaksi täytyy jo napsautella enemmänkin linkkejä. Kieli: englanti VIRITTÄJÄ Tämä monelle opiskeluajoilta tuttu lehti kannattaa pitää mielessä myös työelämään siirtyessä. Jo yli sata vuotta porskuttanut ja neljästi vuodessa ilmestyvä Virittäjä esittelee suomen kielen ja sen opetuksen tutkimusta ja julkaisee mm. artikkeleita, esseitä, katsauksia ja kirja-arvosteluja kaikesta alaan liittyvästä. Maksutta on luettavissa kaikki yli 12 kuukautta vanhat numerot sekä haja-artikkeleita uudemmista numeroista. Kieli: suomi /archive Claw on kahdesti vuodessa ilmestyvä lehti kielen ja viestinnän tutkimuksesta kielen ja viestinnän ammattilaisille, ja sen ensimmäinen numero ilmestyi viime vuonna. Lehti, joka on kahden yliopiston ja yhden ammattiliiton tanskalainen yhteisprojekti, haluaa olla silta tutkijoiden ja ammatinharjoittajien välillä. Uusimman numeron teemana on tekninen viestintä. Jutussa otsikolla Current Trends in Translation tarkastellaan mm. konekääntämistä. Jutuista on html-tiivistelmä ja kokonaiset jutut pääsee lukemaan pdf-muodossa. Kieli: englanti /issue/current KIELIKELLON JA SPRÅKBRUKIN ILMAISET ARTIKKELIT Nämä lehdet ansaitsevat maininnan, vaikka lehtien aivan kaikki artikkelit eivät olekaan ilmaiseksi luettavissa. Maksuttomia artikkeleita on kuitenkin runsaasti ja näissä kielenhuoltoon keskittyvissä lehdissä on taatusti käännösalan ammattilaisia kiinnostavia aiheita. JOURNAL OF INTERCULTURAL COMMUNICATION LISÄÄ LUETTAVAA DOAJ Directory of Open Access Journals Tieteellisten seurain ylläpitämä jul - kai suportaali 11

12 LYHYESTI Mindfulnessia* KAJ:n syyskokouksessa Jäsenedut.fi -palvelusta ostoetuja Akavalaiseen jäsenedut.fi -palveluun rekisteröitymällä saat pysyviä ja kuukausittain vaihtuvia alennuksia tuotteista, palveluista ja tapahtumista. Kaikista tarjouksista saat lisätiedot osoitteesta Palveluun voivat rekisteröityä kaikki KAJ:n jä senet. Lokakuun etuja: Radion sinfoniaorkesteri RSO 20 %:n alennus Musiikkitalon normaalihintaisista konserttilipuista, jäsenhinnat 16 /20 (norm.20 /25 ). Cdon.com Kirjoja, musiikkia, elokuvia, tietokoneita ym. 10 %:n alennuksella. Reinokauppa.fi Oma Reino ja Muumi Reino -tohvelit 10 %:n alennuksella asti koodilla Akava10. Hannas.fi Kaikki tuotteet verkkokaupassa 10 % lokakuun ajan koodilla jasen2013. Merkkilaukkujen verkkokauppa 10 %:n alennus kaikista tuotteista koodilla JÄSENEDUT10. Vattenfall Sähkösopimuksen jäsenetuhintaan. Lasten Taikamaa -verkkokauppa ja Someron myymälä 25 %:n alennus Maxomorran, NovaStarin ja Nosh Organicsin vaatteista koodilla Lokakuu. Suomalainen.com (verkkokauppa) Tietokirjoista 10 %:n alennus koodilla AKAVATIETO, 100 euron tilauksesta 20 euron alennus koodilla AKAVASATA, kun ostat neljä tuotetta lapsille -kategoriasta, saat edullisimman 50 %:n alennuksella koodilla AKAVA- LAPSET. Otavamedia Oy tarjoaa lehdet 30 %:n alennuksella akavalaisille. Alennus lasketaan 12 kk tilauksen normaalihinnoista. Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina kello Helsingissä hotelli Seurahuoneella, Kaivokatu 12. Tilaisuus aloitetaan esityksellä mindfulnessista kello 17 alkaen. Tilaisuus on avoin kaikille KAJ:n jäsenille. Järjestelyiden vuoksi ilmoittautuminen mennessä osoitteeseen Ohjelma Tervetulokahvi ja ilmoittautuminen Alustus aiheesta mindfulness. Tarkemmat tiedot esityksestä julkaistaan myöhemmin jäsentiedotteessa Syyskokous * Mindfulnessissa on kyse mielen, ajatusten ja tunteiden rauhoittamisesta erilaisin yksinkertaisin harjoituksin. Mindfulnessin avulla voi oppia hallitsemaan stressiä paremmin ja harjoitusten myötä keho rentoutuu ja hyvinvointi paranee. Harjoitukset parantavat myös keskittymiskykyä sekä ihmissuhteita. Uusi työsuhdeopas yksityiselle sektorille Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö YTN on julkaissut uusitun työsuhdeoppaan. Siinä käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. Opas on tarkoitettu ylemmille toimihenkilöille ja asiantuntijatehtävissä toimiville sekä heidän luottamushenkilöilleen avuksi ja tueksi työelämän eri käänteisiin. YTN työsuhdeopas 2013 on luettavissa Akavan Erityisalojen jäsenalueella ->oppaat Käytä vartti kerro työstäsi Opiskelijat usein kaipaavat ideoita siitä, millaisiin tehtäviin omalla tutkinnolla voisi sijoittua. Mielessä saattaa olla vain pari mahdollista vaihtoehtoa, vaikka todellisuudessa korkeakouluissa opiskelleet toimivat hyvin monenlaisissa tehtävissä. Kertomalla omasta työstäsi tarjoat esimerkin, jollaisia opiskelijat kaipaavat. Kerro työstäsi osoitteessa työssä.fi Kirjoittaminen Kerro työstäsi -sivulla ei edellytä rekisteröitymistä, eikä kirjoittajista kerätä minkäänlaisia henkilötietoja. Töissä.fi on korkeakoulujen yhteinen opiskelijoilleen suunnattu sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään. 12

KAJ:N UUDEKSI PUHEEN JOHTAJAKSI HANNA BOMAN AV KÄÄNTÄJÄT TYÖTAISTELUSSA: LIITTO ASETTI BTI KONSERNIN HAKUSAARTOON

KAJ:N UUDEKSI PUHEEN JOHTAJAKSI HANNA BOMAN AV KÄÄNTÄJÄT TYÖTAISTELUSSA: LIITTO ASETTI BTI KONSERNIN HAKUSAARTOON KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 04 2012 KAJ:N UUDEKSI PUHEEN JOHTAJAKSI HANNA BOMAN AV KÄÄNTÄJÄT TYÖTAISTELUSSA: LIITTO ASETTI BTI KONSERNIN HAKUSAARTOON VÄITÖSKIRJA TUTKI KÄÄNNÖS LAADUN

Lisätiedot

TIINA TUOMINEN VÄITTELI ELOKUVA KÄÄN TÄMISESTÄ: TEKSTITYKSET OVAT OSA ELOKUVAA

TIINA TUOMINEN VÄITTELI ELOKUVA KÄÄN TÄMISESTÄ: TEKSTITYKSET OVAT OSA ELOKUVAA KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2013 TIINA TUOMINEN VÄITTELI ELOKUVA KÄÄN TÄMISESTÄ: TEKSTITYKSET OVAT OSA ELOKUVAA UUSI PUHEEN JOHTAJA HANNA BOMAN: JÄRJES TÄYTYMINEN KÄÄNNÖSALALLA ON

Lisätiedot

OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ

OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 02 2013 OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ EULITAN

Lisätiedot

Nyt neuvotellaan joka eurosta Tehokkaat työkalut jouduttavat työtä Käännösten laatu on osa tuotetta

Nyt neuvotellaan joka eurosta Tehokkaat työkalut jouduttavat työtä Käännösten laatu on osa tuotetta Nyt neuvotellaan joka eurosta Tehokkaat työkalut jouduttavat työtä Käännösten laatu on osa tuotetta Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240 Helsinki toimisto@kaj.fi www.kaj.fi

Lisätiedot

Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla KAJ:n jäsenten omasta kuntoutuksesta virtaa Silmänlumetta Kansallisoopperassa

Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla KAJ:n jäsenten omasta kuntoutuksesta virtaa Silmänlumetta Kansallisoopperassa Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla KAJ:n jäsenten omasta kuntoutuksesta virtaa Silmänlumetta Kansallisoopperassa Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240 Helsinki

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

ESITTELYSSÄ TEKNISEN VIESTINNÄN ALAN PALKKAKYSELY KÄÄNTÄJÄ EU TEKSTIEN PURISTUKSESSA KLASSIKKO VASTAAN BESTSELLER HAASTETTA SUOMENTAJALLE

ESITTELYSSÄ TEKNISEN VIESTINNÄN ALAN PALKKAKYSELY KÄÄNTÄJÄ EU TEKSTIEN PURISTUKSESSA KLASSIKKO VASTAAN BESTSELLER HAASTETTA SUOMENTAJALLE KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 04 2013 ESITTELYSSÄ TEKNISEN VIESTINNÄN ALAN PALKKAKYSELY KÄÄNTÄJÄ EU TEKSTIEN PURISTUKSESSA KLASSIKKO VASTAAN BESTSELLER HAASTETTA SUOMENTAJALLE VUOSIKOKOUS

Lisätiedot

KAJ:N HALLITUS ESITTÄYTYY

KAJ:N HALLITUS ESITTÄYTYY KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2011 KAJ:N HALLITUS ESITTÄYTYY KESKUSTELU KÄÄNTÄJIEN PALKKIOISTA REILUA PELIÄKÖ? AV ALAN LEVOTTOMAT VUODET KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY Maistraatinportti

Lisätiedot

KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI MILLAINEN ON KÄÄNNÖSALAN TULEVAISUUS? MTV MEDIA MYI KÄÄNTÄJÄNSÄ PUHU PALKASTA! ASIANTUNTIJUUS EI VANHENE

KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI MILLAINEN ON KÄÄNNÖSALAN TULEVAISUUS? MTV MEDIA MYI KÄÄNTÄJÄNSÄ PUHU PALKASTA! ASIANTUNTIJUUS EI VANHENE KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 03 2012 MILLAINEN ON KÄÄNNÖSALAN TULEVAISUUS? MTV MEDIA MYI KÄÄNTÄJÄNSÄ PUHU PALKASTA! ASIANTUNTIJUUS EI VANHENE KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY Maistraatinportti

Lisätiedot

Millaista palvelua käännösalalta saa? Asiantuntija kasvaa työnsä ääressä Tekijänoikeus käännösmuistiin ratkaistaan tapauskohtaisesti

Millaista palvelua käännösalalta saa? Asiantuntija kasvaa työnsä ääressä Tekijänoikeus käännösmuistiin ratkaistaan tapauskohtaisesti Millaista palvelua käännösalalta saa? Asiantuntija kasvaa työnsä ääressä Tekijänoikeus käännösmuistiin ratkaistaan tapauskohtaisesti Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240

Lisätiedot

KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ 30.9.

KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ 30.9. KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 03 2011 KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ 30.9. KOULUTUS

Lisätiedot

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240 Helsinki toimisto@kaj.fi www.kaj.fi Puheenjohtaja

Lisätiedot

EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä?

EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä? EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä? Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A (6.krs),

Lisätiedot

Minna Ahola opiskelijoiden asialla. Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa TEEMANA OPISKELIJAT. sivu6. sivu9.

Minna Ahola opiskelijoiden asialla. Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa TEEMANA OPISKELIJAT. sivu6. sivu9. S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 1 2 0 0 6 TEEMANA OPISKELIJAT Minna Ahola opiskelijoiden asialla Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa

Lisätiedot

Google kääntää kuka vastaa laadusta? Käännösala tilastoissa vihdoin omaksi toimialaksi Univaje on terveysriski

Google kääntää kuka vastaa laadusta? Käännösala tilastoissa vihdoin omaksi toimialaksi Univaje on terveysriski Google kääntää kuka vastaa laadusta? Käännösala tilastoissa vihdoin omaksi toimialaksi Univaje on terveysriski Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A (6.krs), 00240 Helsinki www.kaj.fi

Lisätiedot

Minna Ahola edustaa opiskelijoita. Jäsentyytyväisyys tutkittu. opiskelijat. Sivu 9. Sivu 12

Minna Ahola edustaa opiskelijoita. Jäsentyytyväisyys tutkittu. opiskelijat. Sivu 9. Sivu 12 3 2008 Minna Ahola edustaa opiskelijoita Sivu 9 Jäsentyytyväisyys tutkittu Sivu 12 opiskelijat Tartu hetkeen ja KUMULAan! Toimiiko KUMULA niin kuin sinä haluat? Miten muuttaisit oman ammattijärjestösi

Lisätiedot

KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO

KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2012 KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

URA. Hyvinvoinnin. muruset. 28 6 näkökulmaa Ura-lehdestä 35 Valtuusto numeroina. VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu

URA. Hyvinvoinnin. muruset. 28 6 näkökulmaa Ura-lehdestä 35 Valtuusto numeroina. VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 1-2014 VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus 2013 OIKEILLE URILLE Myötötuntouupuminen KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

hyvät eväät VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta Koulutus antaa Jarkko Savolainen: 4-2010 Kehityskeskustelu vähentää kitkoja

hyvät eväät VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta Koulutus antaa Jarkko Savolainen: 4-2010 Kehityskeskustelu vähentää kitkoja VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 4-2010 Kehityskeskustelu vähentää kitkoja Nuoret huolissaan työtaakasta Jarkko Savolainen: Koulutus antaa hyvät eväät Yhteiskuntatieteilijä Keskelle kaamosta

Lisätiedot

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia?

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia? VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 4-2011 työajan vaikea hallinta downshifting selviytymisen strategia? Tutkija bisnesmiehen puvussa Jäsenkysely 2011 tätä mieltä liitosta Yhteiskuntatieteilijä

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteilijä

Yhteiskuntatieteilijä VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2010 Lobbaus ja valta kohtaavat Brysselissä Liitolle uusi toiminnanjohtaja Vuoden Yhteiskuntatieteilijä Cay Sevón 2 Valtiotieteilijä 5-2010 Pääkirjoitus Hyvä,

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2006 Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa Sloveniassa Svensk resumé sivu 5 sivu 8 sivu 15 pääkirjoitus Kansainvälistyvä

Lisätiedot

NonSordino. Unelmia uudesta työstä. Googlenainen. Ystävien kirja. Vuosilomalain. muutokset. Suunnittelualan. nousu. » s. 10. » s.

NonSordino. Unelmia uudesta työstä. Googlenainen. Ystävien kirja. Vuosilomalain. muutokset. Suunnittelualan. nousu. » s. 10. » s. NonSordino www.mamary.fi Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 2 /2013 Unelmia uudesta työstä» s. 8 Googlenainen» s. 10 Ystävien kirja» s. 6 Vuosilomalain

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot