TEEMANA KOULUTUS JA OPISKELU PRO GRADU-TYÖ: KÄÄNNÖSTIETEEN KOULUTUS VALMISTAA MONEEN ESITTELYSSÄ VERKKO-OPISKELU LISÄÄ LUETTAVAA VERKKOLEHDISTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEEMANA KOULUTUS JA OPISKELU PRO GRADU-TYÖ: KÄÄNNÖSTIETEEN KOULUTUS VALMISTAA MONEEN ESITTELYSSÄ VERKKO-OPISKELU LISÄÄ LUETTAVAA VERKKOLEHDISTÄ"

Transkriptio

1 KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI TEEMANA KOULUTUS JA OPISKELU PRO GRADU-TYÖ: KÄÄNNÖSTIETEEN KOULUTUS VALMISTAA MONEEN ESITTELYSSÄ VERKKO-OPISKELU LISÄÄ LUETTAVAA VERKKOLEHDISTÄ

2 KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY Maistraatinportti 4 A, 6.krs, Helsinki Puheenjohtaja Hanna Boman Puhelin Sähköposti Toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik Puhelin Sähköposti JÄSENTIETOJEN MUUTOKSET, VALTAKIRJAT JA JÄSENMAKSUT Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerit Sähköposti: Palvelunumero Jaana Honni, Katja Kosonen, Mary Luokkamäki JÄSENMAKSUT Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenmaksu on 1 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista ja luontoiseduista sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan maksamista etuuksista. Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä jäsenmaksu on 200 euroa vuodessa. Opiskelija maksaa jäsenmaksua, kun hän on työssä. Ulkomailla työskentelevän jäsenen ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 60 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassan palvelut. Lisää tietoa Muista ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi tai uusi työpaikkasi jäsenpalveluihin! TÄSSÄ LEHDESSÄ Puheenjohtajalta... 3 Pro gradu-tutkimus: Käännöstieteen koulutus valmistaa moneen... 4 Maija Tommila luottaa tulevaan... 6 Pulpetti siirtyi verkkoon... 8 Verkkolehdistä lisää luettavaa Lyhyet Opiskelijan ammattijärjestö Koulutuksista tietoa ja taitoa työelämään Tällaista työni on: av-kääntäjän päivä Lukuvinkki: Piers Anthonyn Xanth-sarja LAKIASIAT JA TYÖSUHDENEUVONTA (AKAVAN ERITYISALAT) Sähköposti: Harri Ikonen, lakimies Kunta-, valtio- ja yliopistosektorin virka- ja työsuhdeneuvonta Tarja Kullanmäki, lakimies Kunta-, valtio-, yliopisto- ja amk-sektorin virka- ja työsuhdeneuvonta Juho-Heikki Leppänen, lakimies Yksityissektorin työsuhdeneuvonta Tuire Torvela, lakimies Yksityissektorin edunvalvonta ja työsuhdeneuvonta, ammatinharjoittajia ja yrittäjiä koskevat tehtävät sekä perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta TYÖTTÖMYYSTURVA-ASIAT Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Puhelin Puhelinajat ma to klo Asemamiehenkatu 2 C, Helsinki KAJAWA KÄÄNNÖSALAN AMMATTILAISTEN JA OPISKELIJOIDEN JÄRJESTÖLEHTI Julkaisija: Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Päätoimittaja: Hanna Gorschelnik Toimitus: Suvi Seikkula, Vanessa Sjögren Ulkoasu: Vesa A. Junttila, Public Design Oy Lehti ilmestyy digilehtenä, josta otetaan 80 kappaleen näyte-erä: Libris Oy, Helsinki. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy marraskuussa Aineistopäivä on Kannen kuva: Shutterstock 2

3 PUHEENJOHTAJALTA Korkeakoulusta valmistuneiden työttömyys on kasvanut. Käännösala on usein villi toimiala, jossa työehtosopimuksia ei ole ja palkka ja työn ehdot täytyy neuvotella itse. Vielä on vakituisessa työsuhteessa työskenteleviä kuukausipalkkalaisia, mutta tulevaisuudessa yhä useamman on ryhdyttävä yrittäjäksi, halusi tai ei. Ammatin arvostuksen puolesta on taisteltu jo iät ja ajat, mutta edelleen se laahaa mata - lalla. Miksi siis opiskella kääntäjäksi tai tulkiksi? Siksi, että me kääntäjät, tulkit ja muut käännösalan ammattilaiset rakastamme työtämme. Suhtaudumme siihen sydämen palolla. Työ on meille kutsumus, jota teemme tunnollisesti usein huonollakin palkalla tai työn ehdoilla. Vaikka ajat ovat vaikeat, tilanne ei luovuttamisella tai vähään tyytymällä parane. Meidän täytyy kehittää työelämää, käännösalaa ja käännöstieteen opintoja. Meidän täytyy kehittyä itse paremmiksi neuvottelijoiksi, markkinoijiksi ja rohkeasti omia vahvuuksia käyttäviksi, luoviksi osaajiksi. Tämänkertaisen Kajawan teemana on koulutus ja opiskelu. Kääntämisen ja tulkkauksen opinnoilla on monessa mielessä tärkeä rooli. Opintojen on kehityttävä työelämän muutosten mukana, ja opiskelijoiden työelämätietoisuutta on yhä lisättävä. Projektinhallinnan ja yrittäjyysopintojen tulisi kuulua jokaisen käännöstieteen opiskelijan lukujärjestykseen. Opiskelijat ovat niitä, jotka tulevaisuudessa muokkaavat käännösalaa heille täytyy tarjota siihen mahdollisimman tehokkaat eväät. Työelämästä täytyy antaa realistinen kuva, mutta sen ei tarvitse olla lannistava. Tarvitaan rohkeutta ja sinnikkyyttä uudistaa ja uudistua! KAJ on tarjonnut tänä syksynä mahdollisuuksia kouluttautua, verkostoitua ja rentoutua. Koulutuksia on tulossa mm. kielenhuollosta ja viestinnästä. Suuren suosion saaneille käännösmuistikoulutuksille on tulossa jatkoa. SKTL:n ja SKToL:n kanssa järjestettävää kansainvälisen kääntäjienpäivän seminaaria vietettiin Tampereella teemalla Yh tei söllisyys ja vaikuttaminen. Erilaisista ura - poluista kiinnostuneiden kannattaa suunnata Akavan Erityisalojen HumanistiURA2013 -tapahtumaan Vanhalle ylioppilastalolle Helsinkiin. Virkistäytymiseen ja verkostoitumiseen on oivallinen tilaisuus myös KAJ:n omassa jäsenillassa, joka on kaikille jäsenillemme ilmainen. Seuraathan tiedotuskanaviamme! Lämpimästi tervetuloa mukaan tapahtumiin ja koulutuksiin! Hanna Boman AMANDA WILLSTRO M 3

4 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Teksti: Hanna Gorschelnik Gradu käännöstieteen koulutuksen ja työ elämän kohtaamisesta: Käännöstieteen koulutus valmistaa moneen FM Erika Bruun selvitti toukokuussa 2013 valmistuneessa pro gradu-työssään käännöstieteen koulutuksen ja työelämän kohtaamista. Kävi ilmi, että 70 % tutkituista käännöstieteen opiskelijoista on päätynyt työ urallaan muihin ammatteihin kuin kääntäjäksi. Tutkimuskohteekseen Bruun valitsi vuosina 1998 ja Erika Bruun 2002 englannin kääntämisen opintonsa aloittaneet, koska hän halusi selvittää tutkinnon merkitystä työllistymiselle myös niissä tapauksissa, joissa tutkinto on jäänyt kesken. Tutkimukseen vastasi 84 henkilöä niistä 122:sta, jotka tutkimusta varten tavoitettiin. YLIOPISTOON RAKKAUDESTA KIELEEN Koulutukseen hakeuduttiin tutkimustulosten mukaan joko halusta opiskella kääntäjäksi (noin kolmasosa vastaajista) tai halusta opiskella englantia yliopistossa. Selvisi, että 30 % vastaajista todella työskentelee kääntäjänä ja noin 70 % toimii muissa tehtävissä kuten teknisinä kirjoittajina, opettajina, projektipäälliköinä, käännöskoordinaattoreina ja erilaisissa viestinnän tehtävissä. Silti vain 43 % niistä, jotka halusivat kouluttautua nimenomaan kääntäjäksi, työskentelee tällä hetkellä kokopäiväisesti kääntäjänä. Puolet kaikista vastaajista hyödyntää tai on hyödyntänyt käännöstaitojaan päivätyön ulkopuolella esimerkiksi lisäansioiden saamiseksi. Osasyy sille, että vain kolmannes on päätynyt kääntäjän ammattiin, voi olla käännösalan verkostomainen luonne, selittää Bruun. Yhä useampi tekee tai joutuu tekemään käännöstyötä ammatinharjoittajana, mutta käännöstoimialalla työskentelee myös entistä enemmän työntekijöitä, jotka tekevät muita kuin kääntäjän tehtäviä. Ne, jotka eivät halua työskennellä ammatinharjoittajina tai freelancerina, saattavat valita muut tehtävät siksi, että haluavat tehdä töitä työyhteisössä tai suuremmassa yrityksessä, Bruun pohtii. Suuri osa (87 %) vastaajista koki tekevänsä koulutustaan täysin tai jossain määrin vastaavaa työtä. Koulutusta vastaamatonta työtä tehdään esimerkiksi siksi, että muu työ on mielenkiintoisempaa, koulutusta vastaavaa työtä ei ole ollut tarjolla tai että palkka ja/tai työehdot olivat toisissa tehtävissä paremmat. TYÖNANTAJAT ARVOSTAVAT YLEISTAITOJA Yliopistojen seurantatutkimuksissa on todettu, että merkittävimpinä yliopistossa opittuina taitoina tutkinnosta riippumatta pidetään englannin ja suomen kielen taitoja sekä tiedonhakutaitoja, kertoo Bruun. Nämä taidot ovat kääntämisen koulutusohjelmien keskiössä, joten tästä näkökulmasta kääntämistä opiskelleiden pitäisi olla erittäin kilpailukykyisessä asemassa korkeakoulutettujen työmarkkinoilla, Bruun jatkaa. 4

5 Käännösalan asiantuntijat KA J ry Työllistymisen kannalta arvokkaimmat taidot tutkimukseen vastanneiden mielestä: suomen ja englannin kielen hallinta, tiedonhakutaidot, toisen kielen taidot, viestinnän taidot, opettajan pedagogisia opinnot, kansainvälinen kokemus, taito käyttää käännöstyökaluja, markkinoinnin, teknisen kirjoituksen ja liiketaloudellisen osaaminen. Oma osaaminen pitää uskaltaa ja osata tehdä näkyväksi, ja olla ylpeä omasta korkeatasoisesta koulutuksestaan, Bruun tsemppaa. Vaikka kääntäjän koulutus sisällöltään tähtääkin ensisijaisesti tietyssä ammatissa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen, kääntämisen ja tulkkauksen tutkinto humanistisena filosofian maisterin yliopistotutkintona kouluttaa opiskelijoita laajoille myös generalistityömarkkinoille, muistuttaa Bruun. YHÄ USEAMPI KÄÄNTÄJÄ TYÖLLISTÄÄ ITSE ITSENSÄ Kaikista niistä vastanneista, jotka toimivat kääntäjinä, työsuhteessa työskenteli vain kolmannes ja reilusti yli puolet (65 %) oli itsensä työllistäviä kääntäjiä. Tulos ei yllättänyt, sillä aikaisempien tutkimusten perusteella mm. Euroopassa käännösalalla työskentelevistä kääntäjistä 74 % toimii freelancereina tai omalla toiminimellä, sanoo Bruun. Omalla toiminimellä/freelancerina toimivista vastaajista jopa 46 % tekisi töitä mieluummin työsuhteessa, jos se olisi mahdollista. Heidän mielestään työsuhde toisi paremman palkkatason ja mm. varman mahdollisuuden sairaus- ja vuosilomaan. Ei siis ihme, että vastanneiden mielestä koulutuksen olisi pitänyt sisältää käytännön tietoa yrittäjyydestä ja työelämäohjausta heti opintojen alusta lähtien. Vastaajien mukaan opinnoissa pitäisi harjoitella projektinhallintaa ja käännöstyökalujen käyttöä ja saada tietoa etenkin sopimuksista ja valmenusta hinta- ja palkkioneuvotteluihin. Lisäksi tutkittavat olisivat jo opiskeluaikana kaivanneet tietoa palkoista, käännösteollisuuden toimintamalleista sekä muista ammateista, joihin koulutus valmistaa. Vastaajien tiedossa oli, että auktorisoidun kääntämisen kursseja on jo lisätty opinto-ohjelmiin, ja tätä arvostettiin. Täytyy muistaa, että koulutuksella on myös arvo sinänsä, vaikka ammattiliitoissa ja koulutuspoliittisessa keskustelussa opintojen ja tutkintojen merkitystä käsitellään usein ehkä liiankin työelämälähtöisesti. Koulutusta ei suunnitella ja sen merkitystä ei mitata ainoastaan sillä, kuinka hyvin se kouluttaa työmarkkinoille sellaista työvoimaa, jota työmarkkinat tarvitsevat, muistuttaa Bruun. Osassa vastauksissa koulutukselta toivottiinkin vahvempaa tieteellisyyttä. Yliopistokoulutuksessa teoreettista kieli- ja kirjallisuustiedettä sekä käännöstieteen eri alueita esiteltiin joidenkin vastaajien mielestä koulutuksessa liian vähän. AMMATTIKUNTA ARVOSTAA ITSEÄÄN Kääntäjiin ja kääntämiseen liittyvässä kirjallisuudessa, julkaisuissa sekä yleisessä keskustelussa kääntäjän ammatin status käsitetään usein alhaiseksi. Vastaajat itse eivät pitäneet kääntäjän statusta ja roolia työmarkkinoilla kovinkaan alhaisena, Bruun kertoo. Niissä yrityksissä/työpaikoissa, joissa kääntäjiä oli töissä, heidän statustaan ei suurimmaksi osaksi pidetty korkeana eikä alhaisena, ja kääntäjien status nähtiin ennemminkin korkeana kuin alhaisena. Vaikuttaisi siltä, että joissakin käännösalan yrityksissä kääntäjiä ei nähdä avaintyöntekijöinä, vaikka heidän juuri sitä tulisi olla asiantuntemuksensa ja ydinosaamisensa perusteella aivan kuten lakimiehet ovat asianajotoimistoissa, Bruun pohtii. Vaikka ammatin yleinen arvostus ja sitä heijasteleva palkkaus eivät usein vastaa korkeaa koulutusta tai kääntäjien taitotasoa, moni kääntäjä työskentelee silti kääntäjän tehtävissä. Palkka yksin ei saa vaihtamaan muihin tehtäviin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö käännösalalla olisi tarvetta edunvalvonnalle ja toimenpiteille, joilla pyritään vaikuttamaan palkkatasoon ja kääntäjien aseman parantamiseen työmarkkinoilla, sanoo Bruun. Alan toimijoiden kesken on tunnistettu, se että yksi syy alhaiseen palkkiotasoon on esimerkiksi se, että asiakkaiden on vaikea arvioida käännöksen laatua. Siksi hyvästäkään käännöksestä ei haluta maksaa sille kuuluvaa hintaa. Kääntäjien pitäisikin itse kouluttaa asiakkaitaan siihen, että nopeasti tehty käännös maksaa eri summan kuin käännös, johon on käytetty aikaa, Bruun kannustaa. 5

6 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Teksti ja kuva: Rita Oksanen OMAA UOMAA ETSIMÄSSÄ Maija Tommila haki lukemaan englantia jo lukion jälkeen, mutta opiskelupaikka ei auennut silloin. Sen sijaan hän päätyi Englantiin lukemaan tietojenkäsittelytiedettä. Vieraassa maassa opiskellessaan hän pääsi kiinni kulttuurien välisen kommunikaation ongelmiin ja aloittikin englannin kääntämisen opinnot heti edellisistä opinnoista valmistuttuaan. Nyt Tommila, 25, lukee toista vuotta englannin kääntämistä Helsingin yliopistossa. Vaikka hänen äitinsä on työskennellyt venäjän kääntäjänä, ei hän lukioaikoina tullut harkinneeksi kääntäjäopintoja, eikä sitä osannut suositella opintoohjaajakaan. Tommila pääsi sisään vuonna 2011, jolloin Helsingissä järjestettiin viimeistä kertaa erillinen haku käännösaineisiin. Opintonsa hän kuitenkin aloitti vasta viime vuonna osana englannin filologian ryhmää, jossa käännöslinjalle haetaan fuksivuoden syksyllä. Vaikka hänen pääsynsä kääntäjäopintoihin oli jo varmaa, kävi häntä sääliksi muut samana vuonna aloittaneet halukkaat, jotka joutuivat elämään epätietoisuudessa koko syksyn. Maija Tommila on vaikuttunut opintojen vankasta todellisuuskosketuksesta. Kursseilla painotetaan myös alan järjestöjen roolia työelämässä. KIELET KIINNOSTAVAT Opinnot alkoivat kaikille yhteisellä englannin perusopintojen paketilla, ja varsinaiset käännösopinnot käynnistyivät viime keväänä. Lisäksi Tommila on aloittanut italian lukemisen ja harkitsee siitä ajan myötä uutta työkieltä. Muutkin kielet kiinnostaisivat, mutta esimerkiksi ennestään tutun japanin kursseille on hankala päästä. Vaikkei pääkielen kieliharjoittelu olisi Tommilalle pakollista, häntä houkuttaisi mennä vaihtoon vielä johonkin toiseen englanninkieliseen maahan, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Englannissa opiskellessaan Tommila tottui selkeisiin ja yhtenäisiin arvosteluperusteisiin, joiden suuri 6

7 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry opettajakohtainen vaihtelu Suomessa yllätti hänet. Motivoivinta tähän mennessä ovatkin olleet käännöskurssit, joissa tehtävät on käyty tarkkaan lävitse ja palaute on ollut seikkaperäistä. Muutenkin kurssivalikoima saa kiitosta mielekkyydestään, vaikka opetuksen laadussa ja käytänteissä voisi Tommilan mielestä olla paikoin parantamisen varaa. Yllättävää oli esimerkiksi se, etteivät yliopiston varat riittäneet natiiviopettajaan ensimmäisellä su en-käännöskurs - silla. VALTTINA MONIPUOLISUUS Oma unelmatyö on Tommilalle toistaiseksi mysteeri. Kääntäjäopiskelijoille tyypilliseen tapaan häntä kiinnostaisivat esimerkiksi kirjallisuus ja audiovisuaalinen ala, mutta hän myös tietää kummankin ongelmista eikä pidä kaunokirjallisuuden kääntämistä sinällään kovin realistisena uravaihtoehtona. Käännösalan todellisuus ja freelancetyön karu arki on tehty selväksi heti opintojen alussa, mutta toisaalta on painotettu kääntäjän koulutuksen monikäyttöisyyttä. Tommila pyrkii kääntäjänä laaja-alaisuuteen, eikä tutkijan työkään ole mahdoton vaihtoehto. Tommilan mielestä kääntämisessä olennaisinta on ymmärryksen tuottaminen ja erityisesti häntä siinä kiinnostaa luova ongelmanratkaisu. Vaikka häntä ahdistaakin se, etteivät yritykset aina välitä teettämiensä käännösten laadusta eikä kääntäjille suotu työskentelyaika monesti vastaa tekstin vaativuutta, ei hän jaksa murehtia työllistymistä loputtomiin. Tulevastahan ei ikinä tiedä, joten on mielekkäämpää opiskella oikeasti kiehtovaa asiaa kuin valita alansa työllisyystilanteen tai palkan perusteella. Nyt ollaan kuitenkin vasta toisen opiskeluvuoden alussa ja Tommila odottaa innolla sukellusta syvemmälle kääntämiseen kun asiat vaikeutuvat, niistä tulee myös mielenkiintoisempia. Mahdolliset tutkielmanaiheet siintävät jo mielessä, sillä aiemmassa kandintyössään hän tutki konekäännösten laadun arviointia aineistonaan Googlen käännökset. Myös kieliteknologiasta voisi siis olla sivuaineeksi, mikä auttaisi työnhaussakin, koska konekääntämistä pidetään tulevaisuuden alana. Tästä huolimatta Tommilalla on vankka luottamus kääntäjien tulevaisuuteen, eikä hän usko koneiden pystyvän korvaamaan ihmiskääntäjiä lopullisesti. 7

8 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Teksti: Suvi Seikkula Opiskelen yliopistossa. Käyn luennoilla kuuntelemassa opettajaa ja katselemassa luentokalvoja. Istun hermostuneena kelloa vilkuillen odottamassa tentin alkamista. Osallistun opiskelu - tovereideni kanssa ryhmäkeskusteluihin. Välillä katsastan kurssin ilmoitus taulun tai käyn kysymässä opettajalta neuvoa jossakin opintoihin liittyvässä. Tämän kaiken voin tehdä poistumatta kotisohvalta. SHUTTERSTOCK Pulpetti siirtyi nettiin Selaan Avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelun verkkosivuilla etäopintoina tarjottavia kursseja ja löydän mielenkiintoisen opintokokonaisuuden. Rekisteröidyn Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon ja odotan malttamattomana kurssille ilmoittautumisen alkamista. Lopulta ilmoittautumislinkki avautuu ja napsautan sitä. Ohjaudun verkkopankkiin, jossa käyn maksamassa kurssin. Saan pian sähköpostiini vahvistuksen: Tervetuloa opiskelemaan! MUUTTUVA OPPIMISYMPÄRISTÖ 90-luvun puolivälissä, kun singahdin lukiosta yliopistomaailmaan, en ollut ikinä elämässäni edes lähettänyt sähköpostia. Kurssisuoritukset kirjattiin pieneen vihkoseen, ja jos kurssi peruuntui, ei siitä saanut välttämättä tietoa muuten kuin kurssiluokan oveen kiinnitetystä lapusta. Parissakymmenessä vuodessa on tekniikka kehittynyt huimasti ja tieto on aivan eri tavalla saatavilla. Verkko-opiskelu on ollut mahdollista jo kauan. Koulutussuunnittelija Birgitta Kivinen Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston verkko-opetuksen tukitiimistä kertoo, että Helsingin yliopistossa ensimmäinen kokonaan verkossa suoritettava kurssi järjestettiin jo vuonna 1996 viestinnän oppiaineessa. Vuonna 2012 oli Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa tarjolla täysin etäopiskeltavia verkkokursseja 26 oppiaineessa. Nykyisin valitsee Avoimen yliopiston opiskelijoista noin 20 % verkkokurssin lähiopetuksen sijaan. RÄÄTÄLÖITY LUOKKAHUONE Vähän ennen opintojen alkamista saan kurssiavaimen, jolla voi kirjautua virtuaaliseen oppimisympäristöön eli Moodleen. Tässä netin luokkahuoneessa voi lukea kurssimateriaalia, kysyä neuvoja opettajalta, osallistua ryhmätehtäviin, käydä tarkistamassa arvosanoja, osallistua tenttiin ja paljon muuta. Raken- 8

9 ne on selkeä ja kurssit jaettu osioihin, joissa voi tehdä erilaisia asioita tai suorittaa jotakin kurssin osa-aluetta. Keskustelualueille tulevat uudet viestit saa halutessaan omaan sähköpostiinsa, jolloin pysyy keskusteluissa ajan tasalla. Olen pohdiskellut toisten kurssilaisten kanssa muun muassa tilan illuusiota sosiaalisessa mediassa, blogien yhteyttä kyläyhteisöihin, binaarisia oppositioita myyttien rakennusaineina ja sitä, minkälaisia sävyjä maailma voi saada skeemalasien kautta. Vaikka opiskelutoverini ilmenevät vain tekstinä tietokoneen ruudulla, en ole koskaan tuntenut oloani yksinäiseksi opinnoissani. Paras elämys oli eräs lauantaiaamu, kun löhösin sohvalla kannettava sylissä ja kahvikuppi kädessä kuuntelemassa luentoa tallenteelta ja katselemassa, mitä kysymyksiä luentoa livenä seuranneet opiskelijat olivat siitä esittäneet. Näinkin voi olla luennolla! OPISKELUMUOTOJEN RUNSAUTTA Verkko-opiskelu sopii minulle hyvin, koska se ei ole sidottu aikaan tai paikkaan, vaan voin itse valita missä ja milloin opiskelen. Voin opiskella vaikka lähikahvilassa tai junamatkalla, kunhan käytössäni on kannettava ja nettiyhteys. Pidän verkko-opiskelusta myös siksi, että minulle luontevin opiskelutapa on juuri sellainen, jossa tuotetaan paljon tekstiä ja prosessoidaan asioita kirjoittamalla. Parasta on, että verkko-opinnoissa voin valita kursseja yliopistoista eri puolilta Suomea. Viihdyn myös hyvin sohvannurkassa ja keskityn siellä parhaiten. Verkko-opiskelu ei ole paras vaihtoehto, jos kaipaa kasvokkaista vuorovaikutusta opiskelussaan, jos haluaa opiskelulla vaihtelua tuttuihin kotikuvioihin, jos oppimistapaan sopii paremmin kuuntelu ja puhuminen kuin kirjoittaminen ja lukeminen tai ei muuten vain viihdy pitkiä aikoja koneen ääressä. Jos ei tunne kuuluvansa oikein kumpaankaan ryhmään, on myös kursseja, jotka yhdistävät verkko-opiskelun ja lähiopiskelun. Silloin saa mahdollisuuden tavata kanssaopiskelijat ja opettajan livenä. Verkkokurssien teknisiä haasteita ei kannata kavahtaa. Teknisiä kommervenkkejä tai muitakaan pulmia ei tarvitse pähkäillä yksin, vaikkei ketään voikaan vetää hihasta. Birgitta Kivisen mukaan Helsingin yliopiston verkko-opetuksen tukeen otetaan yhteyttä esimerkiksi kun opiskelijaa mietityttää, miten oma ajankäyttöä kannattaisi verkko-opinnoissa suunnitella tai mitä verkko-opiskelu vaatii. Hyvin harvalla opiskelijalla opinnot ovat jääneet kesken tietoteknisten ongelmien takia, hän kuitenkin vakuuttaa. Lähteet: https://moodle.org/ MIKÄ IHMEEN MOODLE? Moodle on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, virtuaalinen oppimisalusta (VLE), jota voi käyttää internet-pohjaisten kurssien ja verkkosivujen luomiseen. Australialainen Martin Dougiamas alkoi kehittää Moodlea vuonna 1999 ja lanseerasi sen vuonna Nykyisin Moodle on käytössä 239 maassa ja esimerkiksi useissa suomalaisissa yliopistoissa. Moodlen avulla tarjottavia kursseja on maailmassa Moodlen tilastojen mukaan tällä hetkellä melkein 8 miljoonaa. KOKEILE VAIKKA NÄITÄ Alle on koottu Avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelusta käännösalan ammattilaisen kannalta mielenkiintoisia kursseja. Erikoisalaviestintä Kurssi muun muassa erikoiskielille tyypillisistä kielen piirteistä, erikoiskielisten tekstilajien eroista ja yhtäläisyyksistä, erikoiskielten ja yleiskielen välisestä vuorovaikutuksesta sekä erikoisalaviestinnän ominaispiirteistä. Johdatus oikeustieteeseen Tällä kurssilla saa yleiskuvan oikeudellisista käsitteistä sekä eri oikeudenalojen peruskysymyksistä ja perusterminologiasta. Markkinointi liiketoiminnan kentässä Johdatusta markkinoinnin peruskäsitteisiin, palveluiden markkinointiprosessiin ja kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointiin. Tekninen viestintä Kurssi teknisen tiedon suunnittelusta, tuottamisesta ja hallinnasta. Kurssilla käsitellään mm. teknisen viestinnän keskeisiä käsitteitä, historiaa ja keskeisiä kysymyksiä. Tieteestä tiedottaminen Tämä Helsingin yliopiston kurssi edellyttää siihen osallistuvalta opiskelijalta vähintään perusopintojen laajuista suoritusta jossakin yliopiston oppiaineessa. Kurssilla harjoitellaan mm. tiedotteiden kirjoittamista, tutkimustulosten tiivistämistä ja esitysten tekemistä tutkimuksista, asiantuntijuudesta ja tiedeinstituutioista. Kurssilla perehdytään myös eri tiedealojen ja -instituutioiden viestintätapoihin. 9

10 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Teksti: Suvi Seikkula Kun haluaa lukea erikoisalan lehteä, mistä se tulee ensimmäisenä mieleen hakea? Todennäköisesti kaupan lehtihyllystä tai kirjastosta. Erikoisemman lehden voi tilata kotiin kannettuna. Netti on kuitenkin pullollaan eri alojen korkealuokkaisia lehtiä, jotka voi lukea sähköisenä ja vieläpä ilmaiseksi. Lisää luettavaa netissä Tähän juttuun on koottu joukko erikoisalojen verkkolehtiä, jotka vaikuttavat erityisen hyödyllisiltä käännösalan ammattilaiselle. Mukana on muutama klassikko, aivan uusia tuttavuuksia ja lehtiä monelta mielenkiintoiselta aihealueelta. ASYMPTOTE Tämän visuaalisesti kauniin kaunokirjallisuuden kääntämiseen keskittyvän verkkolehden ensimmäinen numero ilmestyi vuonna Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja joka lehti on ladattu täyteen kaunokirjallisten tekstien käännöksiä, monesti usealle kielelle ja aina alkuteksteineen. Usein mukana on myös kääntäjän kommentit ja mahdollisuus kuunnella alkutekstiä kääntäjän tai kirjailijan lukemana. Lehdessä on käännösten, kirja-arvostelujen ja kirjailijahaastattelujen lisäksi myös mielenkiintoisia artikkeleita kääntämisestä. Kieli: englanti sekä useat käännös- ja alkutekstikielet TRANSLATION & INTERPRETING Tässä kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen, koulutuksen ja ammatinharjoittamisen aiheita kokoavassa verkkolehdessä painotetaan erityisesti tutkimuksen hyödyntämistä koulutuksessa ja kääntäjän ja tulkin työssä. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sen artikkelit käsittelevät monipuolisesti kääntämistä ja tulkkausta. Uusimmassa numerossa on juttu esimerkiksi nuorille lapsille tulkkaamisesta. Kieli: englanti INTRALINEA Tästä Bolognan yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen laitoksen (DIT) julkaisemassa kääntämisen verkkolehdestä ilmestyy yksi numero per vuosi, mutta se päivittyy pikkuhiljaa. Artikkelit ovat laajoja ja lehden rakenne on selkeä ja helppokäyttöinen. Uusimmassa numerossa on mm. juttu kääntämisestä median harjoittaman poliittisen manipuloinnin välineenä. Kieli: englanti, italia PUHETYÖ Tämä viikoittain päivittyvä verkkolehti on suunnattu puhetyön ammattilaisille ja sellaisiksi haluaville. Siis myös esimerkiksi tulkeille. Kannattaa katsastaa vaikkapa verkkolehden blogin Puhekuplan juttu Selkeää puhujaa on helppo tulkata, johon on haastateltu muistintutkija, kääntäjä ja tulkki Sinikka Hiltusta. Kieli: suomi JOSTRANS THE JOURNAL OF SPECIALISED TRANSLATION Tämä erityisesti erikoiskieliin ja kääntämisen erikoisaloihin keskittyvä käännösalan julkaisu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ja usein kyseessä on teemanumero esimerkiksi termityöstä, av-kääntämisestä tai tulkkauksesta. Artikkelit voi valita luettavaksi joko html- tai pdfmuodossa. Artikkelit ovat laajoja ja niiden aiheet monipuoliset. Esimerkiksi uusimmassa numerossa on juttuja niin lautapelien, kuorolaulujen, yritysten nettisivujen kuin lehtien kääntämisestä. Kieli: englanti 10

11 LSP JOURNAL Erikoiskielten, ammatillisen viestinnän, tietämyksen hallinnan ja kognition tutkimusta yhteen nivova LSP Journal ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehdessä keskitytään ennen kaikkea käsittelemään tietämyksen välittämistä kielensisäisessä ja kieltenvälisessä ympäristössä ja mukana on myös paljon erityisesti kääntäjälle hyödyllisiä juttuja. Viimeisimmässä numerossa on juttu muun muassa kirjanpitotermeistä kääntämisen haasteena. Jutut ovat pdf-muodossa ja ne voi valita luettavaksi joko yksittäin tai kokonaisena lehtenä. Kieli: englanti, espanja, ranska, saksa CLAW: COMMUNICATION AND LANGUAGE AT WORK Tämän lehden aiheena on kulttuurienvälinen viestintä eri muodoissaan. Toimituskunta on laaja ja kansainvälinen ja parhaiten edustettuna ovat pohjoismaisten yliopistojen akateemikot. Uusimmassa numerossa on juttu mm. kulttuurienvälisestä viestinnästä suomalaisen tekniikan alan ammattilaisen kokemusmaailmassa. Uusimman numeron jutut ovat kätevästi sivupalkissa linkkeinä, vanhempien numeroiden juttujen saamiseksi luettavaksi täytyy jo napsautella enemmänkin linkkejä. Kieli: englanti VIRITTÄJÄ Tämä monelle opiskeluajoilta tuttu lehti kannattaa pitää mielessä myös työelämään siirtyessä. Jo yli sata vuotta porskuttanut ja neljästi vuodessa ilmestyvä Virittäjä esittelee suomen kielen ja sen opetuksen tutkimusta ja julkaisee mm. artikkeleita, esseitä, katsauksia ja kirja-arvosteluja kaikesta alaan liittyvästä. Maksutta on luettavissa kaikki yli 12 kuukautta vanhat numerot sekä haja-artikkeleita uudemmista numeroista. Kieli: suomi /archive Claw on kahdesti vuodessa ilmestyvä lehti kielen ja viestinnän tutkimuksesta kielen ja viestinnän ammattilaisille, ja sen ensimmäinen numero ilmestyi viime vuonna. Lehti, joka on kahden yliopiston ja yhden ammattiliiton tanskalainen yhteisprojekti, haluaa olla silta tutkijoiden ja ammatinharjoittajien välillä. Uusimman numeron teemana on tekninen viestintä. Jutussa otsikolla Current Trends in Translation tarkastellaan mm. konekääntämistä. Jutuista on html-tiivistelmä ja kokonaiset jutut pääsee lukemaan pdf-muodossa. Kieli: englanti /issue/current KIELIKELLON JA SPRÅKBRUKIN ILMAISET ARTIKKELIT Nämä lehdet ansaitsevat maininnan, vaikka lehtien aivan kaikki artikkelit eivät olekaan ilmaiseksi luettavissa. Maksuttomia artikkeleita on kuitenkin runsaasti ja näissä kielenhuoltoon keskittyvissä lehdissä on taatusti käännösalan ammattilaisia kiinnostavia aiheita. JOURNAL OF INTERCULTURAL COMMUNICATION LISÄÄ LUETTAVAA DOAJ Directory of Open Access Journals Tieteellisten seurain ylläpitämä jul - kai suportaali 11

12 LYHYESTI Mindfulnessia* KAJ:n syyskokouksessa Jäsenedut.fi -palvelusta ostoetuja Akavalaiseen jäsenedut.fi -palveluun rekisteröitymällä saat pysyviä ja kuukausittain vaihtuvia alennuksia tuotteista, palveluista ja tapahtumista. Kaikista tarjouksista saat lisätiedot osoitteesta Palveluun voivat rekisteröityä kaikki KAJ:n jä senet. Lokakuun etuja: Radion sinfoniaorkesteri RSO 20 %:n alennus Musiikkitalon normaalihintaisista konserttilipuista, jäsenhinnat 16 /20 (norm.20 /25 ). Cdon.com Kirjoja, musiikkia, elokuvia, tietokoneita ym. 10 %:n alennuksella. Reinokauppa.fi Oma Reino ja Muumi Reino -tohvelit 10 %:n alennuksella asti koodilla Akava10. Hannas.fi Kaikki tuotteet verkkokaupassa 10 % lokakuun ajan koodilla jasen2013. Merkkilaukkujen verkkokauppa 10 %:n alennus kaikista tuotteista koodilla JÄSENEDUT10. Vattenfall Sähkösopimuksen jäsenetuhintaan. Lasten Taikamaa -verkkokauppa ja Someron myymälä 25 %:n alennus Maxomorran, NovaStarin ja Nosh Organicsin vaatteista koodilla Lokakuu. Suomalainen.com (verkkokauppa) Tietokirjoista 10 %:n alennus koodilla AKAVATIETO, 100 euron tilauksesta 20 euron alennus koodilla AKAVASATA, kun ostat neljä tuotetta lapsille -kategoriasta, saat edullisimman 50 %:n alennuksella koodilla AKAVA- LAPSET. Otavamedia Oy tarjoaa lehdet 30 %:n alennuksella akavalaisille. Alennus lasketaan 12 kk tilauksen normaalihinnoista. Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina kello Helsingissä hotelli Seurahuoneella, Kaivokatu 12. Tilaisuus aloitetaan esityksellä mindfulnessista kello 17 alkaen. Tilaisuus on avoin kaikille KAJ:n jäsenille. Järjestelyiden vuoksi ilmoittautuminen mennessä osoitteeseen Ohjelma Tervetulokahvi ja ilmoittautuminen Alustus aiheesta mindfulness. Tarkemmat tiedot esityksestä julkaistaan myöhemmin jäsentiedotteessa Syyskokous * Mindfulnessissa on kyse mielen, ajatusten ja tunteiden rauhoittamisesta erilaisin yksinkertaisin harjoituksin. Mindfulnessin avulla voi oppia hallitsemaan stressiä paremmin ja harjoitusten myötä keho rentoutuu ja hyvinvointi paranee. Harjoitukset parantavat myös keskittymiskykyä sekä ihmissuhteita. Uusi työsuhdeopas yksityiselle sektorille Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö YTN on julkaissut uusitun työsuhdeoppaan. Siinä käsitellään kattavasti työelämää sääntelevää lainsäädäntöä. Opas on tarkoitettu ylemmille toimihenkilöille ja asiantuntijatehtävissä toimiville sekä heidän luottamushenkilöilleen avuksi ja tueksi työelämän eri käänteisiin. YTN työsuhdeopas 2013 on luettavissa Akavan Erityisalojen jäsenalueella ->oppaat Käytä vartti kerro työstäsi Opiskelijat usein kaipaavat ideoita siitä, millaisiin tehtäviin omalla tutkinnolla voisi sijoittua. Mielessä saattaa olla vain pari mahdollista vaihtoehtoa, vaikka todellisuudessa korkeakouluissa opiskelleet toimivat hyvin monenlaisissa tehtävissä. Kertomalla omasta työstäsi tarjoat esimerkin, jollaisia opiskelijat kaipaavat. Kerro työstäsi osoitteessa työssä.fi Kirjoittaminen Kerro työstäsi -sivulla ei edellytä rekisteröitymistä, eikä kirjoittajista kerätä minkäänlaisia henkilötietoja. Töissä.fi on korkeakoulujen yhteinen opiskelijoilleen suunnattu sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään. 12

13 Haku KAJ:n jäsenten ASLAK-kurssille 2014 alkanut Ensi vuoden elokuussa alkaa KAJ:n jäsenille suunnattu ASLAK-kuntoutus Petreassa, Turussa. Kurssilla kohennat omaa työkykyäsi ja jaksamistasi arjessa. ASLAK on 10 hengen ryhmämuotoista varhaiskuntoutusta ja se on tarkoitettu kaiken ikäisille KAJ:n jäsenille, jotka tarvitsevat ennaltaehkäisevää apua työkyvyn ylläpitämiseksi, mutta joilla ei vielä ole vakavia ongelmia. ASLAKissa saat tukea muilta saman alan kollegoilta, ja voit verkostoitua. ASLAK-kurssilla voit tarkastella työtäsi ja siihen kiinteästi vaikuttavia asioita kuten henkistä hyvinvointia, liikuntaa, ergonomiaa, rentoutusharjoittelua, terveys- ja ravitsemusneuvontaa. Kurssin aikana kartoitetaan myös työolosuhteita ja mietitään yhdessä niiden korjausehdotuksia. Saat tukea oman työsi haasteiden pohtimisessa. Kela maksaa kuntoutusajalta kuntoutusrahaa sekä matkakorvauksen 14,25 ylittävältä osalta /suunta. ASLAK kurssinro Kurssi kestää yhteensä 22 vuorokautta , 5 vuorokautta , 4 vuorokautta , 4 vuorokautta , 4 vuorokautta , 5 vuorokautta Näin pääset mukaan: Varaa aika lääkärille B-lausuntoa varten. Lausunto sekä kuntoutushakemuslomake Harkinnanvarainen kuntoutus KU132 toimitetaan Kelaan hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Lisätietoja: -> kuntoutuskurssihaku ja haku kurssinumerolla Kuntoutuskeskus Petrea, Satu Kiviranta, puh , Tule mukaan toimintaan! Ammattijärjestömme tarjoaa myös harrastustoimintaa ja mahdollisuuden kehittyä eri osa-alueilla. Etsimme nyt jäseniä KAJ:n hallituksen alaisiin työryhmiin, jotka raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Ryhmät kokoontuvat noin neljästi vuodessa. AMMATILLISEN EDUNVALVONNAN TYÖRYHMÄ Ammatillisen edunvalvonnan työryhmä seuraa käännösalaa ja nostaa esiin kysymyksiä ja ongelmia, joihin edunvalvontatyössä puututaan. Se myös ideoi ja järjestää KAJ:n jäsenten ammatilliseen kehittymiseen liittyviä koulutuksia tai tapahtumia. KOULUTUSPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ Koulutuspoliittinen työryhmä seuraa käännösalan koulutukseen liittyviä kysymyksiä ja toimi nopeasti reagoivana elimenä koulutuspoliittisissa kysymyksissä myös ulospäin. Ryhmä koostuu KAJ:n jäsenistä, jotka ovat kosketuksissa käännösalan koulutukseen sekä koulutustarpeisiin ja haluavat vaikuttaa alan koulutuksen kehittämiseen. KAJAWAN TOIMITUSKUNTA Kajawan toimituskunta toimittaa KAJ:n jäsenlehteä Kajawaa. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Toimituskunnan jäsenet osallistuvat lehden ideointiin, ja kirjoittavat artikkeleita alan ajankohtaisista sekä itselleen läheisistä aiheista. Aiempaa kokemusta et tarvitse, mutta edellytämme innostusta ja aikaa kirjoittamiseen. NUORTEN JÄSENTEN TYÖRYHMÄ Nuorten jäsenten työryhmä keskittyy opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden jäsenten asioihin ja edunvalvontaan. Ryhmä pitää yhteyttä yliopistojen ainejärjestöihin sekä suunnittelee opiskelijoille suunnattuja tapahtumia ja tiedotustilaisuuksia. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan jonkin ryhmän toimintaan tai haluat kysyä lisää, lähetä sähköpostia osoitteeseen Voit myös soittaa toiminnanjohtajalle, Hanna Gorschelnik, puh

14 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Teksti: Vanessa Sjögren Opiskelu ja opiskelijat ammattijärjestössä Vaikka KAJ ja Akavan Erityisalat onkin työntekijäliitto, tämä ei tarkoita, etteivätkö opiskelijat ja opiskelu olisi myös tärkeitä. Päinvastoin, sillä juuri nykyiset opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä. Miten KAJ ja Akavan Erityisalat sitten vaikuttavat opiskeluun? Kannattaako oman alan jäsenyhdistykseen liittyä jo opiskelijana? Ja mitä iloa opiskelija jäsenyydestä on ja mitä yhdistys ja liitto tarjoavat opiskelijalle? KAJ:n ja Akavan Erityisalojen tärkein tapa vaikuttaa opiskeluun on yhteistyö oppilaitosten, ainejärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Niin liitolla kuin ammattijärjestölläkin on omat koulutuspoliittiset tavoitteensa, joita pyritään ajamaan mahdollisuuksien ja resurssien puitteissa. KAJ esim. pyrkii edistämään koulutuksen kehittämistä niin, että mahdollisimman moni valmistuva työllistyisi alalle nopeasti ja helposti. Myös työelämän taitoja ja opintojen ohjausta halutaan kehittää, minkä lisäksi käännösalalla käytännössä olematonta täydennyskoulutusta halutaan lisätä. Opiskelun vasta ollessa meneillään saattaa tuntua turhalta miettiä ammattijärjestön jäsenyyttä. Opiskelijasta voi tuntua, että se kuuluu sitten tulevaisuuteen, kun on valmistuttu ja työpaikka saatu. Mutta itse asiassa jäsenyys kannattaa jo opiskelijana. Opiskelija maksaa jäsenmaksunsa mahdollisesta palkastaan, kuten jo työelämässä oleva jäsenkin. Toisin sanoen opiskelijajäsenillä on käytössään jäsenmaksuvapautus, jolloin hän on vapautettu jäsenmaksusta silloin, kun hän ei tee opintojen ohella töitä eikä saa ansiopäivärahaa. Tästä huolimatta opiskelijajäsen voi käyttää kaikkia KAJ:n ja Akavan Erityisalojen palveluita aivan kuin tavallinen työntekijäjäsenkin ja saa samat edut, kuten esim. vapaa-ajan matka- ja tapaturvavakuutuksen. Kaikille jäsenille tarjottujen etujen lisäksi Akavan Erityisaloilla on pelkästään opiskelijoille ja nuorille tarkoitettuja palveluita, kuten esim. Akavan, SAK:n ja STTK:n yhteistyönä toteutettu Nuorten duuni-info palvelu, josta saa maksutta tietoa työelämän perusasioista puhelimitse, sähköpostilla ja nettisivujen kautta ja jonka toiminta jatkuu asti. Akavan Erityisaloilla on myös aivan oma opiskelijatoimintaan ja koulutuspolitiikkaan keskittyvä asiamies. Tällä hetkellä tässä toimessa puuhaa Sonja Mikkola, joka suostui ystävällisesti avaamaan toimenkuvaansa vastaamalla muutamaan kysymykseen. ➊ ESITTELEPÄ ITSEÄSI JA TYÖTÄSI HIEMAN. Aloitin Akavan Erityisaloissa asiamiehenä viime vuoden joulukuussa. Vastaan opiskelijatoiminnan lisäksi myös koulutuspolitiikasta, ja toimin muun muassa jäsenyhdistysten ja Akavan välisenä koordinoijana. Valmistuin alkukeväästä kasvatustieteen maisteriksi Turun yliopistosta. Toimin opiskeluaikanani Akavan Erityisalojen opiskelijamarkkinoijana. Tällä hetkellä työpäiväni täyttyvät Akavan Erityisalojen opiskelijatoiminnan koordinoinnista jäsenyhdistysten kanssa, opiskelijoiden jäsenpalvelusta, kokouksista Akavas- 14

15 MARKKU OJALA sa sekä erilaisista opiskelijatoiminnan projekteista. Työnkuvani paras puoli onkin sen monipuolisuus. ➋ MINKÄLAISTA OPISKELIJA - TOIMINTAA AE TARJOAA? Jäsenyhdistyksillä on omaa alakohtaista opiskelijatoimintaa, joten Akavan Erityisalojen toiminta keskittyy ensisijaisesti isompiin tapahtumiin sekä edunvalvontaan ja vaikuttamistyöhön. Esimerkki tämän vuoden isosta tapahtumasta on marraskuun HumanistiURA, joka kokoaa satoja humanisteja tai alasta kiinnostuneita Helsinkiin Vanhalle ylioppilastalolle. Akavan Erityisalojen luottamustoiminen opiskelijatoiminta uudistuu ensi vuoden alussa, ja kaikki ovat tervetulleita toimintaan mukaan. Toiminnan painopiste on opiskelijoiden edunvalvonta ja vaikuttaminen niin Akavan Erityisalojen sisällä kuin ulkopuolellakin Akavassa ja sidosryhmien kanssa. Akavan Erityisaloilla on myös paikka Akavan opiskelijoissa, jossa edustamme omia alojamme. Akavan Erityisalat näkyy jäsenyhdistysten kanssa korkeakouluilla, joissa pidämme luentoja työelämään ja työelämätaitoihin liittyen sekä annamme alakohtaista hyödyllistä tietoa opiskelijoille. Akavan Erityisalojen koulutuskalenterista löytyy myös erityisesti opiskelijoille suunnattuja koulutuksia, jotka tänä vuonna painottuvat työnhakuun sosiaalisessa mediassa. ➌ MITEN TOIMINTAAN PÄÄSEE MUKAAN? Akavan Erityisalojen opiskelijatoimintaan pääsee mukaan laittamalla sähköpostia tai soittamalla minulle tai vaikka KAJ:n toimistolle. Kuten jo sanoinkin, kaikki ovat tervetulleita mukaan! Opiskelijatapahtumiin kannattaa myös osallistua. Ne antavat hyviä eväitä työelämän varalle. ➍ MITÄ ETUA JÄSENYYDESTÄ OPISKELIJALLE ON? Kaikki Akavan Erityisalojen ja KAJ:n edut ovat käytettävissä opiskelijoille samoin kuin muillekin jäsenille. Sonja Mikkola (asiamies, opiskelijatoiminta ja koulutuspolitiikka) ja AE:n opiskelijasivut Opiskelijan kannattaa hyödyntää edunvalvontapalveluita kuten lakimiestä työsopimuksen tarkistamisessa. Yksi suosituimmista eduistamme opiskelijoiden parissa on ura- ja työnhakupalvelumme, jonne voit lähettää esimerkiksi ansioluettelon tai työhakemuksen kommentoitavaksi. Opiskelijan kannattaa jo hyödyntää alueelliset koulutuksemme, jotka löytyvät koulutuskalenteristamme ja osallistua opiskelijatapahtumiin. Oman alan verkostot ovat hyödyksi työelämässä tulevaisuudessakin. Näiden lisäksi Akavan Erityisaloista saa palkkaneuvontaa sekä hyödyllisiä oppaita ja muita julkaisuja työelämän varalle. Vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus kuuluvat jäsenyyteen. Opiskelijana jäsenmaksuilla on mahdollista kerryttää itselleen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan vaadittavaa työssäoloehtoa, mistä saat lisätietoa opiskelijasivuiltamme. Laajemmassa mittakaavassa KAJ ja Akavan Erityisalat tekevät vaikuttamistyötä alojemme arvostuksen ja tunnettuuden lisäämiseksi. Vaikuttamistyön pohjana ovat jäsenet: mitä enemmän meitä on, sitä enemmän äänemme kuuluu. Näin ollen olet jäsenenä mukana edistämässä oman alasi asioita niin koulutuksen kuin työelämän suhteen. 15

16 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Teksti: Vanessa Sjögren Tekemisestäkö puutetta? KAJ:n ja AE:n tapahtumat ja koulutukset KAJ:n ja Akavan Erityisalojen uutiskirjeitä, AE:n Yhteenveto-lehteä ja nettisivuja kannattaa selailla, sillä tarjolla on kaikenlaista kiinnostavaa koulutusta ja tapahtumaa joka lähtöön. Tapahtumakalenteria netissä silmäillessä näkyy joka päivälle riittävän jotakin, jos paikkakunnalla ei ole väliä. Isommilla paikkakunnilla joka viikolle löytyy jotakin tekemistä, jos oikein riittää intoa. Ajoissa kannattaa tosin olla liikkeellä, sillä moni kiinnostavampi koulutus (kuten vaikka koko päivän koulutus projektin hallinnasta Tampereella) täyttyy nopeasti. Mukaan mahtuu myös vähemmän työhön liittyviä juttuja, kuten suklaakurssi Joensuussa joulukuussa tai Deca Dance Helsingin Kansallisoopperassa. Myös KAJ järjestää omia tapahtumiaan, kuten käännösmuistikursseja ja jäseniltoja, joista tiedotetaan sähköisessä uutiskirjeessä ja Facebook-sivuilla ahkerasti. Näiden ehtona on kuitenkin osallistujien kiinnostus: tapahtumia ei kannata järjestää, jos paikan päälle ei loppujen lopuksi vaivaudu kuin pari ihmistä. Onnistunut tapahtuma on kuitenkin aina antoisa kokemus niin järjestäjille kuin osallistujillekin. On myös mukavaa päästä viettämään aikaa saman henkisten ihmisten kanssa, jotka tietävät mistä puhut, kun purnaat käännösmuistin toimimattomuutta tai lähtötekstin toivottomuutta. Urheasti vaan mukaan siis! Ammattijärjestön ja liiton jäsenyys tarjoaa muiden jäsenetujen ja -palveluiden sekä edunvalvonnan lisäksi paljon kiinnostavaa tekemistä, kunhan vain tarjontaan jaksaa hieman tutustua. Eri koulutuksia myös pyritään suunnittelemaan jäsenten toiveiden mukaan, joten jos omassa mielessä on liikkunut jokin Syksy on yleensä puuhaa täynnä, mutta entäs jos silti tekisi mieli vielä jotain lisää kalenteria täyttämään. Kiinnostaisiko tietää mistä palkka muodostuu ja mikä siihen vaikuttaa? Miten olisi piknik- - risteily Turusta? Entäpä webbi seminaari, joka käsittelee työnhakua sosiaalisen median kautta, tosin englannin kielel lä? Tai vaikkapa media kir joit tamisenkurssi? kehitystarve, johon kaipaisit koulutusta, sen kun ehdottamaan! Ideoita ja kehitysajatuksia otetaan mielellään vastaan, jotta tarjonta saadaan vastaamaan jäsenten todellisia tarpeita. Palautetta kannattaa antaa myös jo menneestä tapahtumasta, johon olit osallistumassa. Oliko tapahtuma tai koulutus sitä mitä kaipasit? Mikä meni hyvin ja missä olisi parantamisen varaa? Oma kokemukseni on, että mikään ei auta petraamaan kääntäessä niin hyvin kuin rehellinen, rakentava kritiikki, ja sama pätee vähän kaikkeen muuhunkin. Älä siis poista sähköpostilaatikkoon tippunutta jäsentiedotetta tai uutiskirjetta vilkaisematta ensin mitä siinä on tarjolla. Useimmat tarjotut koulutukset ja tapahtumat ovat jäsenelle joko ilmaisia tai hyvin edullisia, joten tämä(kin) jäsenetu kannattaa hyödyntää. 16

17 SYKSYN 2013 JÄSENKOULUTUKSIA Käännösmuistikoulutukset: Wordfast Classic -peruskoulutus Vaasa TÄYNNÄ 210 euroa Wordfast Classic -jatkokoulutus Vaasa 210 euroa SDL Trados Studio peruskoulutus Helsinki 237 euroa SDL Trados Studio jatkokoulutus Helsinki 237 euroa Lisätiedot ja ilmoittautuminen AKAVAN ERITYISALOJEN KOULUTUKSET Työ inspiraation lähteenä Kajaani Sosiaalinen media työnhaun apuna Oulu Osaaminen näkyväksi Lappeenranta Tee hyvä työsopimus Turku Minustako ammatinharjoittaja/yrittäjä? Helsinki (ilmoittaudu mennessä, Menestyksekäs työnhaku Mitä ovat työnhaun nykytrendit? Jyväskylä Osaaminen näkyväksi Mikkeli Lisätiedot ja ilmoittautuminen 17

18 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Teksti: Anna-Maija Ihander, av-kääntäjä KELLO 7, TURUN PÄÄRAUTATIEASEMA Nousen junaan kohti Tamperetta, kuten useimpina maanantaiaamuina. Istun paikalleni, avaan läppärin ja aloitan viikon työrupeaman. Tällä hetkellä käännän musikaalisarja Gleetä, jota esitetään jakso viikossa AVA-kanavalla. Valmiin käännöksen deadline on kaksi viikkoa ennen tv-esitystä, joten aloitan kääntämään jaksoa, joka tulee televisiosta reilun kahden viikon kuluttua lauantaina. Juna paahtaa Turusta Tampereelle tunnin ja 45 minuuttia, silloin kun ei ole myöhässä. Tuossa ajassa käännän keskimäärin kolmanneksen 42 minuutin jaksosta. Kyseessä on kuitenkin raakakäännös, johon kirjoitan tikkukirjaimilla tarkistettavia termejä tai kopioin mahdollisesti käsikirjoituksesta pätkiä englanniksi, jotta voin Tällaista työni on: Av-kääntäjän myöhemmin miettiä niihin nasevan käännöksen. Gleessä on myös keskimäärin viisi laulua per jakso, jotka käännän riimitellen. Raakaversioon jaottelen laulut repliikeiksi englanniksi lukunopeudesta ja rivimääristä välittämättä. Tampereen päärautatieasemalla nousen junasta, hyppään pyörän selkään ja poljen vajaan kymmenen minuutin matkan Tampereen Musiikkiakatemialle, Pyynikintorin laidalle. KELLO 9, TAMPEREEN MUSIIKKIAKATEMIA Av-käännöksiä ei tällä hetkellä ole tarjolla elannoksi asti, joten toimeentuloa pitää haalia myös muualta. Asiatekstiasiakkaita minulla on ollut niukanlaisesti, enkä halua viedä kaunokirjallisuuden kääntäjiltä leipää suusta suostumalla halpoihin käännöstehtäviin (joita on tullut vastaan, ja kaunokirjallisuutta kyllä haluaisin kääntää). Kun MTV Media ulkoisti minut ja sata kollegaani viime syksynä BTII:lle, oli selvää, etten jää myöskään sinne tekemään työtäni riistoehdoilla. Siksi olinkin melkein vuoden osittain työttömänä ansiosidonnaisella ja haalin yksittäisiä käännöstöitä ja muita työkeikkoja. maanantai Elokuussa kävi tuuri ja sain tuottajan sijaisuuden Tampereen Musiikkiakatemiassa, jossa olen parin vuoden ajan opiskellut teatterimusiikkia. Nyt työhöni kuuluu hoitaa Musiikkiakatemian konserttitoiminnan käytännön järjestelyjä. Syksyn suurprojekti on Igor Stravinskyn Hulttion tie -ooppera, jota esitetään opiskelijavoimin Pyynikkisalissa marraskuun lopulla. Tänään muun muassa käyn lavastajan kanssa mittailemassa salia ja penkomassa edellisistä produktioista jääneitä kankaita. Järjestelen myös harjoitustiloja parin viikon päähän, etsin opiskelijoita esiintymään muutamiin tilaisuuksiin ja säädän meneillään olevan kamarimusiikkiperiodin aikatauluja. Puhelin pirisee ja työhuoneen ovi käy. Työ on hektistä, mutta en välitä. Olen tehnyt vastaavaa työtä pitkään ilmaiseksi erilaisten harrastusyhdistysten hallituksissa. Vastuuta on nyt enemmän, mutta toisaalta enpä muista, koska viimeksi olisin nauttinut kuukausipalkkaa! KELLO 18, KÄMPILLÄ Kaupan kautta kotiin, tänään ei edes tarvinnut jäädä ylitöihin. Katselen tulevia Gleen jaksoja, jotta voin nimetä jaksot ja laatia niistä jaksokuvaukset digi-tv:n kanavaopasta ja lehtien tv-ohjelmaoppaita varten. Jaksokuvausten deadline on viisi viikkoa ennen esitystä. Katselen kaksi marras-joulukuun vaihteessa tulevaa jaksoa ja kokoan samalla Bekväm-jakkaran. Muutin uuteen kämppään 1,5 kuukautta sitten, ja myös ainakin Hemnes-lipasto odottaa vielä kokoajaansa. Käännän vielä pari tuntia, mutta työteho voisi olla parempi. Saan aikaan vaivaiset 50 repliikkiä raakakäännöstä ja jakson alkupuolen ajastettua kuvaan. Arvioin, että raakakäännös olisi valmis keskiviikkona tai torstaina, ja perjantaina pitäisi viimeistellä ja kääntää laulut. Saattaa mennä lauantaitöiksi. KELLO 0.00, SÄNKY Aivoissa ei liiku mitään. 18

19 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Teksti: Vanessa Sjögren Eläkepäivien ikuisuusprojekti: Piers Anthonyn Xanth-sarja Vuosia sitten ollessani nuorempi niin nuori, etten edes vielä tiennyt mikä minusta tulee isona käteeni käveli kirjastossa yksi Piers Anthonyn Xanth-sarjan teoksista. Näin vuosien jälkeen en enää edes muista mikä nykyään 36-osaisen sarjan teoksissa kyseessä mahtoi olla. Olin kuitenkin innokas fantasian ja scifin ystävä, joka luki jo tuolloin englantia sujuvasti, joten kannoin kirjan kotiin ja luin sen innolla läpi. Näin alkoi rakkaussuhteeni tähän fantasiasarjaan, joka on kekseliäs, humoristinen ja saisi käännettynä varmasti aivan yhtä suuren suosion kuin Terry Pratchettin Kiekkomaailma. Myöhemmin, kun olin löytänyt kääntäjän itsessäni, jo pariin kertaan luettu sarja muuttui uudelleen kiinnostavaksi kääntämisen ikuisuusprojektina. Anthonyn luoman fantasiamaailman yksi kiinnostavimmista puolista on nimittäin sen tapa leikitellä sanoilla ja sillä miten ne kuvaavat maailmaa, mutta tämä leikittely tekee sarjan kääntämisestä sanotaanko haastavaa. Pari esimerkkiä. Monesti tässä fantasiamaailmassa otetaan erilaiset sanaleikit, idiomit, sanaliitot ja yhdyssanat aivan tosissaan. Joten tiger lily ei olekaan kaunis liljakasvi, vaan hengenvaarallinen liljan ja tiikerin sekoitus. No, tämä tosin kääntyy helposti, kun kasvi on suomeksikin tiikerililja. Mutta mitäs tehdä, kun sarjassa esiintyvä kasvi chestnut kuvataan pensaaksi, jonka oksilla kasvaa pähkinöillä täytettyjä arkkuja? Suomen kastanja ei oikein tuo samaa fiilistä lukukokemukseen Pelkästään kirjojen nimien kääntämisessä riittää pähkäiltävää. Sarjan ensimmäisten kolmen osan nimet ovat ongelmattomia A Spell for Chameleon, The Source of Magic, Castle Roogna mutta mitenkäs mahtaisi kääntyä neljäs osa, Centaur Aisle? Viides osa Night Mare olisi kirjamellisesti painajainen, kun koko kirja pyörii painajaisia uneksijoille toimittavan tamman ympärillä. Kahdeksannen osan nimi Crewel Lye on vähintäänkin julmaa ja yhdennentoista osan Heaven Cent kaikkea muuta kuin taivaallista perua. Ja niin edelleen. Ihan vain kiusan vuoksi sanoilla leikittely, joka on toki tärkeä ja merkittävä osa sarjan kirjojen luonnetta, ei ole niiden viehätyksen ainoa syy. Lisäksi niissä on kiinnostavia hahmoja ja hyviä tarinoita. Juonen Mutta mitäs tehdä, kun sarjassa esiintyvä kasvi chestnut kuvataan pensaaksi, jonka oksilla kasvaa pähkinöillä täytettyjä arkkuja? tärkeys ei jää sanaleikkien alle unholaan, joten tarinat lukisi ihan mielellään ilman kielellä briljeeraamistakin. Myös niissä teoksissa, joiden koko lähtöpiste perustuu yhteen ainoaan sanaleikkiin, on vankka juoni, jossa usein käsitellään vakaviakin aiheita kaiken leikittelyn ja huumorin lomassa. Tällaisia ovat varmasti sekä yllä mainittu Night Mare että sarjan kolmastoista osa Isle of View (jos tämä ei heti avaudu, sano nimi nopeasti ääneen; pidä vain huoli, että henkilö, jolle sen sanot, on oikeasti rakas). Viimeksi mainitussa mm. esiintyy ensimmäistä kertaa hahmo Jenny Elf, joka perustuu Jenny Gildwargiin, vuonna 1988 auton alle jääneeseen, silloin 12-vuotiaaseen tyttöön. Jenny halvaantui onnettomuudessa lähes täysin ja hänen äitinsä pyysi Piersiä, tyttärensä lempikirjailijaa, kirjoittamaan hänelle, mikä johti pitkään kirjeen vaihtoon, joka on koottu erikseen teokseen Letters to Jenny. Kaikki tämä vain lisää intoani tuoda nämä mainiot kirjat muidenkin kuin englantia likimain sujuvasti puhuvien lukijoiden saataviin. Valitettavasti yhtäkään sarjan osista ei liene mahdollista kääntää ilman, että se täytyisi ainakin osittain kirjoittaa kokonaan uudelleen. Kirjat ovat vain liian tiukasti kiinni englannin kielen ilmaisuissa, jotta se onnistuisi. Mikä ei tarkoita, etteikö ajatuksella olisi hauska leikitellä. Kun nykyään luen näitä vanhoja tuttuja tarinoita uudelleen, yksi lukukokemuksen nautinnoista on, kun pysähdyn pähkäilemään onko olemassa mitään keinoa, jolla tämän tai tuon kohdan saisi väännettyä toimivaksi käännökseksi, joka olisi hyvää, kaunista suomen kieltä. Ja olen jo vakaasti päättänyt, että kunhan eläkepäivät minullekin joskus hamassa tulevaisuudessa koittavat, otan tavoitteekseni saada edes yhden Xanth-sarjan osista käännettyä, vaikka henki menisi. Tai ennen kuin henki menee, kumpikin käy. Jossei muuta, niin ainakin tällaisen aivojumpan luulisi pitävän dementian loitolla. 19

20 Maistraatinportti 4 A, Helsinki

KÄÄNTÄjät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015. Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ

KÄÄNTÄjät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015. Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ KÄÄNTÄjät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015 Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ KÄÄNTÄJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015 Akavan Erityisalat AE ry ja Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty Yleinen työttömyyskassa YTK Päivitetty 4.9.2017 Miksi olemme olemassa? Turvaa ja nostetta työelämän muutoksissa YTK järjestää jäsenilleen ansioturvan ja kannustaa jäseniä näkemään muutoksessa mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN OPISKELIJAELÄMÄÄ UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY Onnittelut opiskelupaikasta! Aloittavien opiskelijoiden infossa kannattaa käväistä Opiskelun ei

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto 7.11.2017 Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on yhteiskunnallisen alan osaajien akavalainen

Lisätiedot

OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT!

OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT! OPISKELIJA- JÄSENEKSI SUPERIIN ILMAINEN JÄSENYYS JA PARHAAT JÄSENEDUT! Hei opiskelija, onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa SuPerin jäseneksi! Olet valinnut tärkeän ammatin. Superilaiset ovat lähihoitajia

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 Tervetuloa Jytyliiton jäsenille suunnatulle toimisto- ja hallintotyöntekijöiden KIILA- kuntoutuskurssille 2017 Mikä KIILA kuntoutus (kurssi numero 69310) Kuntoutuksessa saat tukea

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Tällä alalla sattuu ja tapahtuu. MaRa on kumppani, jonka kanssa voi aina keskustella. Meillä on yhteinen kieli ja yhteiset tavoitteet. Pekka Terävä, Ravintola Olo, Helsinki Kuva Timo Niemi apuna Yrityksesi

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa Leena Salmi Turun yliopisto leena.salmi@utu.fi SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Miksi opiskella kääntämistä ja tulkkausta? käännösala

Lisätiedot

Akavalaista edunvalvontaa suuhygienistien tarpeisiin

Akavalaista edunvalvontaa suuhygienistien tarpeisiin 15.11.2010 Tervetuloa Akavan Erityisaloihin! Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry liittyy Akavan Erityisalojen jäsenjärjestöksi 1.1.2011 alkaen. Toivotamme yhdistyksen ja sen jäsenet tervetulleiksi! Akavan

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ SMKJ pähkinänkuoressa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Toiminta-ajatus SMKJ toimii jäsentensä ammatillisena etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät Niin paljon enemmän kuin sähköinen CV 1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät 3. Tiedonhakukanava: muut käyttäjät, artikkelit, ajatusjohtajat,

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä,

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä, MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa PedaForum-päivät, Jyväskylä, 17.8.2016 Visa Immonen Apulaisprofessori Helsingin yliopisto Joanna Veinio Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa?

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? 2.3.2017 Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? Jukolaisia liittoja sinua varten Agronomiliitto Akavan Erityisalat Insinööriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Metsänhoitajaliitto Opetusalan

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434a584672414159...

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434a584672414159... Jos et pysty lukemaan tätä viestiä, klikkaa tästä. Kotisivulle Lähetä kaverille Muokkaa jäsentietoja TradenomiOnline 11/2015 1. AJANKOHTAISTA: Työsuojeluvaltuutetut valitaan nyt 2. AJANKOHTAISTA: Oletko

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68 Palaute orientaatioviikosta 19.9.1 Vastauksia yhteensä: Hakukohteeni on 1 1 1 11 Informaatioverkostot Teknillinen fysiikka ja matematiikka Tietotekniikka Tuotantotalous Mikä oli parasta orientaatioviikossa?

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Etäopiskelun opas 2014-2015 Sisällys 1 Yleiset käytännöt... 3 2 Yhteistyö työpajan tai muun vastaavan tahon kanssa... 4 3 Opintojen toteutus lyhyesti...

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

kampanjaopas #kunnontyönpäivä

kampanjaopas #kunnontyönpäivä kampanjaopas #kunnontyönpäivä mistä on kyse? Kansainvälistä kunnon työn päivää juhlitaan 7.10. Satoja tapahtumia yli 60 eri maassa. Juhlimme onnistumisia sekä muistamme, että korjattavaa löytyy vielä niin

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Ohjaus Oulun yliopistossa

Ohjaus Oulun yliopistossa Ohjaus Oulun yliopistossa Lähinnä sinua: oman tiedekuntasi lähipalvelut ja omaopettaja O Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen Kaikille yhteisissä palveluissa: opintopsykologi ja suunnittelijat O

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä!

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä! Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 14.8.2014 Vielä ehtii! Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8. Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä viestintäkäytänteistä ja kokemuksia

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot