- 1 - Tämä opas sisältää seuraavat kokonaisuudet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- 1 - Tämä opas sisältää seuraavat kokonaisuudet:"

Transkriptio

1 - 1 - RYHMÄNOHJAUSLUKIOSA Tämän oppaan tarkoituksena on antaa koulun henkilökunnalle materiaalia ryhmänohjaustuokioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ryhmänohjauksen perusperiaatteena on edistää ohjattavan hyvinvointia. Tämä opas sisältää seuraavat kokonaisuudet: 1) Ryhmänohjauksen eettiset periaatteet 2) Ryhmänohjaajan tehtävät 3) Muistilista 4) OPO-raportti 5) Ohjaussuunnitelma 6) Ohjauksen työnjako ja yhteistyö 7) Liite: valinnoista ja poissaoloista

2 Ryhmänohjauksenettisetperiattet 2. Ryhmänohjajantehtävät Eettisillä periaatteilla on useita tehtäviä: - yhdenmukaistaa ohjauskäytäntöjä, tavoitteita ja periaatteita - selkeyttää vastuuta suhteessa ohjattavaan - vahvistaa luottamusta ryhmänohjaajia kohtaan - turvata opiskelijoille tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu Eettiset periaatteet - itsemääräämisoikeus Ryhmänohjaaja kunnioittaa opiskelijan itsemääräämisoikeutta. Ryhmänohjaaja on rehellinen ja hän pyrkii kannustamaan opiskelijaa. - luottamuksellisuus Ryhmänohjaus on luottamuksellista. Mikäli opiskelijan kokonaiskehityksen kannalta on välttämätöntä, tietoja voidaan antaa asiantuntijoille, joilla on oikeus niitä saada. Tällöin asiasta on keskusteltava opiskelijan kanssa. - avoimuus Ryhmänohjaaja tiedottaa asioiden sekä myönteiset että kielteiset tekijät. Ryhmänohjaaja korjaa, mikäli hänen antamansa tiedot ovat olleet vääriä. - asiallisuus ja objektiivisuus Tietojen, joita opiskelijoille annetaan tulee olla ajankohtaisia ja riittävän monipuolisia - riippumattomuus Ryhmänohjaaja tiedostaa omien, työpaikkansa, sekä ympäristönsä (kaupunki, yhteiskunta) arvojen vaikutuksen ryhmänohjaukseen. - ammatillisuus Ryhmänohjaaja työskentelee ammattilaisena. - Ryhmänohjaaja perehdyttää omia ryhmäläisiään kouluyhteisön jäseniksi, seuraa heidän opintojensa sujumista, kannustaa ja puuttuu tarvittaessa ongelmiin. Hän edistää omalta osaltaan ryhmäläistensä viihtymistä ja hyvinvointia koulussa. - Ryhmänohjaaja on useaan suuntaan toimiva linkki omien opiskelijoiden ja koko kouluyhteisön välillä. - Ryhmänohjaaja sitoutuu yhteisiin ohjauksen toimintatapoihin. Niistä osa löytyy tästä materiaalista, osa sovitaan vuoden mittaan erikseen. - Ryhmänohjaaja voi olla hyvä ryhmänohjaaja monella eri tavalla. Hänellä on vapaus luoda oma persoonallinen toimintatapansa yhteisesti sovittujen raamien sisällä. Ryhmänohjaaja on sitoutunut opettajan ammattietiikkaan. (OAJ:n opettajan eettiset periaatteet).

3 Keskeistä ryhmänohjaajan työssä ovat seuraavat asiat: ro-tunnit ja niiden suunnittelu (ro-tiedotteet) opastaminen käytännön asioissa (Lelu-opas, ilmoitustaulut, etc) opintojen seuranta (todistukset, lukujärjestykset) ohjaaminen oikean henkilön luo (esim. opinto-ohjaaja) yhteistyö (ohjaus, opiskelijahuolto, tiedotus, juhlat) sekä siihen liittyvät kokoukset yhteydet koteihin tiedottaminen OPINTOJEN OHJAUS yhteistyö erityisesti opintoohjaajien, rehtorin ja aineopettajien kanssa KOULUN TOIMINTAKULTTUURI RO:en keskinäinen yhteistyö, juhlien järjestelyt yms. yhteistyössä vastuuryhmänohjaajien kanssa. Oppilaskunta RYHMÄN- OHJAUKSEN OSA-ALUEITA TIEDOTUS RO vastaa, että tieto koulun tapahtumista ja muista tärkeistä asioista kulkee oman ryhmän opiskelijoille OPISKELIJAN TUKI yhteistyö opiskelijahuollon kanssa, tarvittaessa yhteys kotiin

4 Muistilista Lukuvuotta aloittaessa RO:n muistiinpanoja 1) Tarkista ryhmäsi nimilista. Merkitse poissaolijat.palauta nimilistankopiokanslianheti. Selvitä mahdollisuuksien mukaan poissaolijoiden tilannetta esim. kysymällä ensin opolta tai koulusihteeriltä ja soittamalla sitten opiskelijalle. 2) Merkitse poissaolijat ja muistuta läsnäolon merkityksestä RO-tunneilla. 3) Jaa oppilasilmoituslomakkeet. Vanhat opiskelijat korjaavat puutteelliset ja virheelliset tiedot. Etenkin kaikki puhelinnumerot ja osoitteet on tarkistettava. Uudet opiskelijat tarkistavat tiedot kotona, pyytävät huoltajien allekirjoitukset ja palauttavat lomakkeen seuraavalla ROtunnilla tai mahdollisimman pian. Lomakkeiden tulee olla aakkostettuna luokan kansliassa seuraavan viikon keskiviikkona. Vanhemmat opiskelijat saavat opiskelijatietolomaketta vastaan kansliasta opiskelijamatkakorttiin vaadittavan lomakkeen. Huoltajan allekirjoitus edellytetään kaikilta alle 18-vuotiailta. 4) Jaa Lelun opinto-opas (ykköset ovat jo saaneet). Opas on luettava huolella ja pidettävä koulussa aina mukana. Selailkaa ja katsokaa mitä uutta. Näytetään myös kotona. kannattaa laittaa kontaktimuovi päälle lisätään mahdolliset muutokset, korjataan painovirheet käydään lävitse aikatauluasioita (tunnit) käydään lävitse tiedotettavia asioita poissaolo-osion täyttäminen poissaolokäytänteet uusi opinto-opas maksaa 1 konseptimaksu 10 kerätään vain seteleinä 5) Lukujärjestykset 1:t tarkistavat kesällä saadun lukujärjestyksen 2-5:t tarkistavat keväällä tehdyt kurssitarjottimet

5 - 5 - (Mikäli tarvetta, tehdään muiden jaksojen valinnat jakson alkaessa). 6) Ruokailuvuorot Kerrataan ruokailuvuorot ja ruokailuajat sekä käyttäytyminen ruokalassa (mm. tuolit ja roskaaminen) 7) Netistä löytyvät kurssit ja ET Tiedotetaan yhteistarjottimen kursseista, harvinaisten uskontojen ja oman äidinkielen opiskelusta (netti). 8) Lukiokalenteri Jaetaan kaikille 9) Koulun turvallisuusohje Käydään kaikkien kanssa lävitse. 1:n kanssa kannattaa myös kiertää taloa ja tutustua paikkoihin. 10) Vanhat todistukset Jaa keväällä jääneet todistukset sekä 1:lle peruskoulun päättötodistukset (1. jakson aikana). 11) Oppikirjalista Oppikirjalista löytyy opinto-oppaasta ja koulun nettisivuilta. Ainoastaan alkavan jakson oppikirjat kannatta ostaa yhdellä kertaa, ei siis kaikkia lukuvuoden kirjoja kerralla. 12) Erityisruokavaliot Lomakkeita erityisruokavaliota varten saa terveydenhoitajalta (paikalla ma ja pe). Lomake palautetaan ruokalaan. Muistuta, että opiskelijan on sitouduttava syömään hänelle valmistettu annos sekä sitouduttava ilmoittamaan keittiöön aamulla, mikäli opiskelija on poissa koulusta (numero opinto-oppaassa). Aamupalan ja välipalan myynti alkaa ensi maanantaista. 13) Koulumatkaetuus Mikäli opiskelijalla on matkaa yli 10 km ja matka-

6 - 6 - kustannukset yli 54 e/kk, opiskelija voi noutaa kansliasta lomakkeen matkaetuutta varten. 14) Kaapit Kaappien avaimia jaetaan perjantaiaamupäivästä alkaen (välituntien aikana). Avainpantti on 10 e, joka palautetaan, kun opiskelija palauttaa avaimen. Vaatekaappi on neljälle opiskelijalle yhteinen. Lokerikko on henkilökohtainen. 15) Wilma-tunnukset Wilma-tunnukset jaetaan 1. luokkalaisille ensimmäisenä päivä. Kadonneita tunnuksia saa koulun kansliasta. 16) Tupakointi Tupakointi koulun alueella on kielletty. 17) Ainevalintakortti Löytyy opinto-oppaan takaosasta. 18) Lomakkeet ja paperit Palautainakaikiylimäräisetlomaketja paperitkanslian,jokukyselenitäaina. Opiskelijoita peritään 10 /lukuvuosi koepaperimaksua. Maksu vain setelinä 19) Abi-opas Koulu ei toimita abi-oppaita, neuvo menemään kirjakauppaan. 20) Valokuvaus Jakson aikana Muistuta valokuvauksesta (25.8.) Seuraa mahdollisuuksien mukaan ryhmäsi opintojen sujumista ja puutu ongelmiin. Ohjaa aktiivisesti opolle ne, jotka ovat paljon pois tai tarvitsevat muuten ohjausta ja tukea. Kerro huolenaiheista OHR:lle

7 - 7 - Aineopettajien toivotaan viestittävän ryhmänohjaajalle, jos joku opiskelija on jäänyt pois opetuksesta tai on paljon poissa. Tsemppaa ryhmää. Ryhmäläisten tsemppaaminen on eritysen tärkeää 2:lle RO-tuntien suunnittelu; suunnittele RO-tuokiot, jotta ryhmä pysyy kasassa ja motivoituneena Ennen jakson loppua kertaa koeviikon ja uusintojen käytänteet: - poissaolo kokeesta - 4:n määrä kaikissa aineissa - jaksotodistuksen informaatio - jaksotodistuksen allekirjoitus - koepäivät ja valmistelutunnit - poissaolot valmistelutunneilta - poissaolo kokeesta = 4 - tyhjä paperi = 4 - sopiminen poissaolosta - konseptiarkit-eiosteta - poistuminen kokeesta - kännykät koetilanteessa - kokeiden palautus - uusinnat - uusintaoikeus - uusintailmoituksen sitovuus - etenemiseste Jakson päättyessä Seuraavan jakson kurssivalinnat hyvissä ajoin ennen jakson vaihtumista. Ilmoita opiskelijoille ajat, jolloin Wilma on auki. Muistuta valintojen tärkeydestä - kurssin valitsemattomuus voi estää kurssille pääsyn, koska etuoikeus on Wilmassa valintansa tehneillä Lukujärjestyksen jokainen voi printata itse Wilmasta.

8 - 8 - Uuden jakson alkaessa Lukuvuoden päättyessä Jaksotodistusten jakaminen on tärkeä hetki. Sen yhteydessä opiskelijaa saa palautetta opiskelustaan, mutta sen tulisi myös suunnata opiskelun suunnittelua. Seuraa kurssille saapumista ja runsaita poissaoloja. 2. jakson aikana yo-kirjoitusvalinnat keväällä kirjoittaville. Huhti-toukokuussa tehdään seuraavan vuoden kurssivalinnat. Valmistaudu asiaan huolella. Tarkista, että kaikki ovat tehneet valintansa Varmista yhdessä opon kanssa, että ryhmäläistesi valinnat ovat järkeviä. Yo-kirjoitusvalinnat syksyllä kirjoituksensa aloittaville. Liian aikaisin aloitetut ylioppilaskirjoitukset ja ongelmat.

9 OPO-raporti Käydessäsi läpi jaksotodistukset täytä samalla lomake. Tällä lomakkeella opinto-ohjaajalle tieto niistä opiskelijoista, joidenopiskelutilanevatikirelistäohjausta. Kuluneen jakson aikana on opiskelijan jaksotodistuksessa K-merkintöjä tai nelosia. Opiskelijan tilanteessa voi olla myös muuta hälyttävää (poissaoloja).kirjoita opiskelijan jaksotodistukseen omien merkintöjesi lisäksi:käyoponluona! ja sano se hänelle henkilökohtaisesti. Laita lomake opon lokeroon. Ni mi RO:nhuomiotjatoimenpitet OPO:nmerkinät

10 Ohjausunitelma EDELTÄVÄ KEVÄT KESÄ 1. JAKSO 2. JAKSO RO tarkistaa, että opiskelija tekee yosuunnitelmaan pohjaavat esivalinnat tammikuussa Ykköset tekevät 1. vuoden suunnitelman (32kurssia) Kurssisuunnitelma kaikkiin jaksoihin RO opettaa omaa ryhmäänsä Kurssivalinnat Wilmaan Alustava yosuunnitelma 1. jakson arvioinnin jälkeen oporaportti ja opo-ro palaveri oporaportista aina kopio rehtorille 2:lle (ja RO ohjaa uusintaan Opiskelijoilla valmiit Ykkösten työjärjestykset 3:lle) RO tarkistaa kaikkien ryhmänohjaajien tapaaminen ja Ohjataan opo-tunnit ryhmittäin opiskelijoiden valinnat kertauskursseille (OP01) jakson alussa ryhmäytymispäivän (18.5.) suunnittelu Painotetaan, että lukio opiskelijahuollon OPO varaa on 3-vuotinen tutustumispäivä (23.8.) valmennuskurs sien RO:t tarkistavat, etteivät 2:set ja 3:set miehitä ykkösten Palaavien vaihtooppilaiden opastaminen Valokuvaus (25.8) Tutorit mukana tukemassa edustajat puhumaan opiskelutekniikasta 1.lle (20.10.) matematiikan ryhmiä RO tarkistaa kaikkien Kaikki RO:t opiskelijoiden valinnat haastattelevat jakson alussa opiskelijansa jaksoissa ATK-opettaja kerää materiaalin kotisivuja varten Opinto-oppaan tarkistaminen Opettajat suunnittelevat opiskelutekniikkaopetu kset ykkösille1. jakson kurssitarjottimen valmistuttua Jatko-opinnoista tiedottaminen 2:lle ja 3:lle Ykkösten ryhmän päivä (18.8.) 2:lle ja 3:lle yopreppauksen, pääsykoepreppauksen ja jatko-opintojen esittely (18.8.) Opiskelutekniikan opettaminen kevään suunnitelman mukaan 1:lle RO-tuokiot, läsnäolokontrolli, ilmoitus kotiin RO:t jakavat kaikille huoltajatiedotteen Opettajat sopivat tukipajoista Lukiseulat Rehtorin yo-info 2:n opiskelijahuolto RO huolehtii seuraavan jakson valintojen korjaukset Wilmaan RO seuraa poissaoloja RO kertaa koeviikon käytänteet 2 4 Vanhempainillat OPO ja RO ohjaavat opiskelijat oppimistaitojen kurssille RO huolehtii huoltajan allekirjoituksen jaksoarviointiin 1:n opiskelijahuolto RO muistuttaa yoilmoittautumisesta 3:lle (ja 2:lle) Rehtorin yo-info 2.lle RO huolehtii seuraavan jakson valintojen korjaukset Wilmaan RO seuraa poissaoloja

11 JAKSO 2. jakson arvioinnin jälkeen oporaportti ja opo-ro palaveri tukipajat: matematiikan ja kielten teemakohtaiset pajat, joihin velvoitetaan osallistumaan RO tarkistaa kaikkien opiskelijoiden valinnat jakson alussa Opettaja voi harkita kokeen pilkkomista RO ohjaa uusintaan Opiskelutekniikan kurssi (1:lle) Kurssien esittely salissa esivalintojen tekemiseksi ja yosuunnitelmien tarkistamiseksi (20.1.) Hajauttajien ohjaus salissa (20.1.) Lukion keskeyttäjien kartoitus ja ohjaus sekä rehtorin informointi RO tarkistaa kaikkien esivalinnat Ohjataan aikuislukioon tuetusti Päättötodistusten valmistelu AVO-päivä (3) Rehtorin yo-info RO huolehtii seuraavan jakson valintojen korjaukset Wilmaan RO seuraa poissaoloja 4. JAKSO 5. JAKSO 3. jakson arvioinnin 4. jakson arvioinnin jälkeen oporaportti ja jälkeen oporaportti ja opo-ro palaveri opo-ro palaveri RO ohjaa uusintaan RO ohjaa uusintaan RO tarkistaa kaikkien opiskelijoiden valinnat jakson alussa OPO ja RO ohjaavat keskeyttäjät yhteishakuun OPO ja RO ohjaavat opiskelijat kesälukioon ohjatusti RO tarkistaa ryhmänsä P:t, K:t ja 4:t ja puhuu opiskelijoiden kanssa Ohjataan aikuislukioon ohjatusti AVO-päivä (2) Päättötodistusten valmistelu RO huolehtii seuraavan jakson valintojen korjaukset Wilmaan RO seuraa poissaoloja RO tarkistaa kaikkien opiskelijoiden valinnat jakson alussa Seuraavan vuoden valintojen syöttö RO tarkistaa myös nämä valinnat Ro tarkistaa yosuunnitelman RO tarkistaa, että jokainen on tehnyt valinnat RO ohjeistaa opiskelijat pois seuraavan vuoden ykkösten kursseilta Tutorien koulutus Ohjataan kesälukioon ohjatusti Rehtorin yo-info RO muistuttaa yoilmoittautumisesta 2:lle RO seuraa poissaoloja Kuraattorin opintotukiinfo 1:lle MUUTA RO-ryhämät käydään läpi OHR:ssä kahdesti vuodessa Jokainen RO täyttää "huolen vyöhykkeet" ryhmästään Yleinen ilmapiiri kannustava lukio tehdään kolmeen vuoteen RO-tuokiot kaikilla Läsnäolokontrolli Tiedotteet käsiteltävistä asioista Oppitunneilta poistamiset, vakavat häiriötilanteet tai tehtävien laiminlyönnit kirjataan Wilmaan tukipaja = intensiiviopetuksella toteutettu tukiopetusjakso joko kielissä tai matematiikassa korvaus tukiopetuspotista kokenpilkominen = kurssikokeen jakaminen pienempiin osakokonaisuuksiin jakson ajalle pilkotussa kurssikokeessa voi olla 2-3 osiota voi ollavain joidenkin (heikompien opiskelijoiden) mahdollisuus varsinainen kurssikoe heidän osaltaan pienempi / suppeampi

12 Ohjauksentyönjakojayhteistyö RYHMÄNOHJAAJA - ryhmäläistensä lähiohjaaja - koulun käytänteisiin perehdyttäminen - opiskelun, poissaolojen ja opintosuoritusten seuranta, motivointi, ongelmien ennaltaehkäisy - todistukset - RO-tuokiot - ryhmäyttäminen - tiedottaminen - linkki ryhmänsä ja koulun välillä - opastaa opiskelijan oikean henkilön luo - yhteydet huoltajiin, soitto APULAISREHTORI - Wilman valinnat - muiden koulujen yhteistoimintakursseihin osallistuvat AINEENOPETTAJA - oman aineen opiskeluun ja yo-kirjoituksiin liittyvä ohjaus - opas-tekstien ajantasaisuus oman aineen osalta: opintooppaan taulukot ja kurssien esittely - tentti- ja yo-ohjeet - tuntee jonkin verran oman aineensa jatkoopintomahdollisuuksia ERITYISOPETTAJA - yksilöllinen ohjaaminen oppimisvaikeuksissa - ykkösten lukikartoitus - Oppimistaitojen kurssi - ohjaa lukilausunnon hankkimisessa - ohjaa jatkotutkimuksiin hakeutuvia - antaa toimintaohjeita erityisjärjestelyiden anomiseen yotutkinnossa REHTORI - vastaa koulun toiminnasta - resursointi, rekrytointi, suunnittelu - kurssitarjotin (yhdessä ryhmän kanssa) - poissaoloselvitykset osin,anomukset - muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen - ylioppilaskirjoitukset - opiskelihuoltoryhmän puheenjohtaja OPISKELIJAN OHJAUS TUTOR - vertaisohjaus - RO:n ja OPO:n apuna 1:n vastaanottamisessa - apuna koulun esittelyissä KOULUSIHTEERI - opintotuki - koulumatkaetuus - Wilma-tunnukset OPINTO-OHJAAJA - ohjauksen suunnittelu, koordinointi ja organisointi - lukio-opintojen ja kurssivalintojen ohjaus - yo-suunnitelmien ohjaus - ammatinvalinnanohjaus - opiskelijahuoltoryhmän jäsen - yhteistyö erityisopettajan kanssa - ohjaukseen liittyvä yhteistyö ja tiedotus yläasteiden, jatkooppilaitosten ja työvoimatoimiston kanssa - toisen asteen yhteiset kurssit OPINTO-OHJAAJALLE OHJATAAN ERITYISESTI - henkilökohtaista opintoohjausta tarvitsevat - jatko-opintojen ja ammatinvalinnanohjausta tarvitsevat - hajauttajat - putoajat - alisuoriutujat - eroavat - kesken lukuvuoden tulevat uudet opiskelijat OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ - suunnittelee ja toteuttaa opiskelijan hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä koulussa - kokoontuu säännöllisesti - pj. rehtori, opinto-ohjaaja, RO, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, erityisopettaja

13 Lite: Valinoistajapoisaoloista Kannusta valintojen tekemistä (minimi 32 kurssia per vuosi) Seuraa valintoja kaikissa jaksoissa Selosta poissaolokäytäntö kursseilta Tarvittaessa ohjaa opiskelija keskustelemaan poissaoloista ja lomista rehtorin kanssa - koko kurssi käytävä uudestaan, mahdollisesti seuraavana vuotena - poissaoloista huoltajan allekirjoittama selvitys (alle 18 v), näytetään jokaiselle opettajalle, jonka tunnilta on oltu poissa (opinto-opas / Wilma) - RO antaa vapaata 5:n vuorokauteen asti - suullinen lupa ei käy poissaololapusta - puhelimitse ei myönnetä lomia

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

JYLLAN VANHEMPAINILLAT 2015-16

JYLLAN VANHEMPAINILLAT 2015-16 JYLLAN VANHEMPAINILLAT 2015-16 1. VUOSIKURSSI 2. VUOSIKURSSI 3. VUOSIKURSSI Kaikkien vuosikurssien vanhempainillat löytyvät siis tästä järjestyksessä. 1. VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA www.jylla.fi Opinto-ohjaus

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

JYLLAN VANHEMPAINILLAT RYHMÄNOHJAAJIEN OSUUDET

JYLLAN VANHEMPAINILLAT RYHMÄNOHJAAJIEN OSUUDET JYLLAN VANHEMPAINILLAT 2016-17 - RYHMÄNOHJAAJIEN OSUUDET Kaikkien vuosikurssien vanhempainillat löytyvät seuraavilta sivuilta, alla suorat linkit: 1. VUOSIKURSSI 2. VUOSIKURSSI 3. VUOSIKURSSI 1. VUOSIKURSSIN

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus 1 Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus Tutustuminen jatko-opintovaihtoehtoihin ja alustava jatko-opintosuunnitelma Perehtyminen valintakriteereihin TET-päivät työpaikoille jatko-opintopaikkoihin Lukiosuunnitelman

Lisätiedot

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa Aineenopettajat Ryhmänohjaajat Terveydenhoitajat Kuraattori Opintoohjaajat Erityisopettaja Rehtori Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa ROtuokiot Tutorit 2011

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 25.10.2017 25.10.2017 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Tervetuloa Vihdin lukioon!

Tervetuloa Vihdin lukioon! Tervetuloa Vihdin lukioon! RO-ryhmä Lukiossa opiskelijat jaettu 6 ryhmään sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. RO-ryhmä opiskelee ykkösjaksossa samat kurssit yhtenä ryhmänä. RO opettaa omaa ryhmäänsä

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Lisää teksti napsauttamalla Abien ryhmänohjaus ke 9.8.2017 Opiskelijailmoituslomake Tarkista, että tietosi pitävät paikkansa ja korjaa tarvittaessa vanhat tai virheelliset

Lisätiedot

ILOMANTSIN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA

ILOMANTSIN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA 1 ILOMANTSIN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA Liite opetussuunnitelmaan 2016 2 Ohjauksen ja sen suunnittelun perusta Ilomantsin lukion ohjaustoiminta perustuu keskeisiin ohjauksen ja oppimisen näkökulmiin. Ensimmäinen

Lisätiedot

Ohjaus vuosiluokittain 1. vuosikurssi

Ohjaus vuosiluokittain 1. vuosikurssi Ohjaus vuosiluokittain 1. vuosikurssi Mitä? Kuka vastaa? Mitä tapahtuu? Milloin? n tuokiot Koulun säännöt ja toimintatavat Lukio-opintoihin perehdyttäminen Ryhmäytymisen tukeminen Lukio-opintojen kannalta

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUN OHJAUSSUUNNITELMA

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUN OHJAUSSUUNNITELMA MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUN OHJAUSSUUNNITELMA OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN JA TARKISTAMINEN LUKUVUOSITTAIN Opiskelija laatii lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin siirtymisen tueksi itselleen henkilökohtaisen

Lisätiedot

Hakuinfo Mäntsälän lukio

Hakuinfo Mäntsälän lukio Hakuinfo 2017 Mäntsälän lukio Millaista on opiskelu lukiossa? Lukio = lukemalla opiskelua Tavoitteena hankkia valmiudet korkeakouluopiskeluun (yliopisto + ammattikorkeakoulu) Millaista on opiskelu lukiossa?

Lisätiedot

Suonenjoen lukion ohjaussuunnitelma

Suonenjoen lukion ohjaussuunnitelma Suonenjoen lukion ohjaussuunnitelma Ohjauksen tavoite Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että hän pystyy suunnittelemaan oman henkilökohtaisen

Lisätiedot

Ohjaus uudessa lukion OPSissa ja Wilma Jaana Puranen, opo Sammon keskuslukio, Tampere

Ohjaus uudessa lukion OPSissa ja Wilma Jaana Puranen, opo Sammon keskuslukio, Tampere Ohjaus uudessa lukion OPSissa ja Wilma 17.11.2015 Jaana Puranen, opo Sammon keskuslukio, Tampere Ohjaus korostuu uudessa OPSissa Koko koulu ohjaa- periaate, ohjaus on kaikkien vastuulla Opinto-ohjaajalla

Lisätiedot

Opinto-ohjaus uudistuvassa lukiokoulutuksessa - kommentteja ja huomioita

Opinto-ohjaus uudistuvassa lukiokoulutuksessa - kommentteja ja huomioita Opinto-ohjaus uudistuvassa lukiokoulutuksessa - kommentteja ja huomioita Oppilaan ja Opinto-ohjaaja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio 1.8.2014 alkaen Helsingin kielilukio Lukion opinto-ohjauksen ops-historiaa

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8.

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ELOKUU pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ma 11.8. ti 12.8. ke 13.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa,

Lisätiedot

TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957

TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957 TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957 Yhteystiedot etunimi.sukunimi@edu.hel.fi Lukuvuosiopas 2016-2017 Kalenteri Koulun palvelut Jaksotus YO-aikataulut Koulun käytännöt Seurantalomakkeet Erillissopimukset

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x Ohjaussuunnitelma Ohjaustoiminta ja sen tavoitteet Turun normaalikoulussa ohjaus on keskeinen osa koulun toimintaa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä edistää

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta 28.9.2017 Ryhmä 16X Tärkeitä asioita kakkosella 1/3 Opintojen seuranta onnistuu parhaiten Wilman kautta. Huom! Huoltajan Wilma-tunnukset ovat voimassa siihen

Lisätiedot

Primus, Kurre ja Wilma lukion opinto-ohjauksen apuna. Sami Siniharju Espoonlahden lukio Opinto-ohjaaja

Primus, Kurre ja Wilma lukion opinto-ohjauksen apuna. Sami Siniharju Espoonlahden lukio Opinto-ohjaaja Primus, Kurre ja Wilma lukion opinto-ohjauksen apuna Sami Siniharju Espoonlahden lukio Opinto-ohjaaja Wilma / Primus / Kurre Ohjauksen toimijoita Opinto-ohjaaja Opiskelija Huoltaja Ryhmänohjaaja Aineopettaja?

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 17 Lukio alkaa 10.8.2017 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Elimäen lukio Opinto-ohjaaja Elena Vinogradova Päivitetty opettajainkokouksessa 25.8.11 0/14

OHJAUSSUUNNITELMA. Elimäen lukio Opinto-ohjaaja Elena Vinogradova Päivitetty opettajainkokouksessa 25.8.11 0/14 0/14 OHJAUSSUUNNITELMA Elimäen lukio Opinto-ohjaaja Elena Vinogradova Päivitetty opettajainkokouksessa 25.8.11 1/14 ELIMÄEN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA OHJAUKSEN TAVOITE Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

Lukiosanasto. Kerimäen lukio

Lukiosanasto. Kerimäen lukio Lukiosanasto hajautettu yo tutkinto Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa eri suorituskertoihin. Tutkinnon voi suorittaa enintään kolmena perättäisenä Lukiosanastoon on koottu joukko tärkeimpiä lukio-opiskeluun

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

Tiistain uusintaan ilmoittautuminen Uusintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta.

Tiistain uusintaan ilmoittautuminen Uusintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta. ROT 21.4.2015 1. UUSINTA 28.4. Tiistain 28.4. uusintaan ilmoittautuminen 17.4. - 26.4. Uusintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta. 2. Eurooppa-päivä Lyseon Harjun toimipisteellä 11.5. Vietämme koko Lyseon

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

AIKAA, HUOMIOTA JA KUNNIOITUSTA Saarijärven lukion ohjaussuunnitelma

AIKAA, HUOMIOTA JA KUNNIOITUSTA Saarijärven lukion ohjaussuunnitelma - 1 - AIKAA, HUOMIOTA JA KUNNIOITUSTA Saarijärven lukion ohjaussuunnitelma 6.6.2016 - 2-1. OHJAUKSEN TAVOITTEET Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, joka tulee opiskelijaa lukio-opintojen

Lisätiedot

JOTKUT IHMISET ONNISTUVAT ELÄMÄSSÄÄN, KOSKA KOHTALO ON NIIN MÄÄRÄNNYT; MUTTA USEIMMAT IHMISET ONNISTUVAT, KOSKA HE OVAT ITSE NIIN PÄÄTTÄNEET

JOTKUT IHMISET ONNISTUVAT ELÄMÄSSÄÄN, KOSKA KOHTALO ON NIIN MÄÄRÄNNYT; MUTTA USEIMMAT IHMISET ONNISTUVAT, KOSKA HE OVAT ITSE NIIN PÄÄTTÄNEET Vantaan aikuislukio JOTKUT IHMISET ONNISTUVAT ELÄMÄSSÄÄN, KOSKA KOHTALO ON NIIN MÄÄRÄNNYT; MUTTA USEIMMAT IHMISET ONNISTUVAT, KOSKA HE OVAT ITSE NIIN PÄÄTTÄNEET TERVETULOA YKKÖSTEN VANHEMPAINILTAAN! 1173

Lisätiedot

Opiskeluhuoltotyön suunnitelma 2014-2015

Opiskeluhuoltotyön suunnitelma 2014-2015 Opiskeluhuoltotyön suunnitelma 2014-2015 Opiskeluhuoltoryhmä on moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena tavoitteena on tukea opiskelijoita opintojen etenemisen ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30 Tärkeitä termejä Perjantai 9.30-11.30 Oppitunti: 75 minuuttia 1. 8.00-9.15 2. 9.30-10.45 3. 4. oppitunti alkuosa klo 10.55 11.40 ruokailu klo 11.40 12.25 oppitunti jälkiosa klo 12.25 12.55 oppitunti klo

Lisätiedot

Haapajärven lukion OHJAUSSUUNNITELMA

Haapajärven lukion OHJAUSSUUNNITELMA Haapajärven lukion OHJAUSSUUNNITELMA OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8.

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ELOKUU to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ma 12.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa, ryhmänohjaukset

Lisätiedot

LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO

LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKION OPINTO-OHJAUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 Opinto-ohjaus on koulun tarjoama palvelu, jonka lähtökohtana ovat opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Opinto-ohjaukselle on luonteenomaista

Lisätiedot

Janakkalan lukion tiedottaminen hoidetaan viikkotiedotteen ja Wilma viestien kautta.

Janakkalan lukion tiedottaminen hoidetaan viikkotiedotteen ja Wilma viestien kautta. OHJEITA HUOLTAJILLE 2015 2016 Tiedottaminen ja yleistä asiaa Janakkalan lukion tiedottaminen hoidetaan viikkotiedotteen ja Wilma viestien kautta. Opiskelijan opintojen etenemistä on helppo seurata Wilman

Lisätiedot

Lukio-opintojen aapinen huoltajille

Lukio-opintojen aapinen huoltajille KOEPÄIVÄ päättöviikko RO ROTOVI Lukio-opintojen aapinen huoltajille Wilma KURSSITARJOTIN KOODI jakso Hatanpään lukio 2014 LUKIO-OPINTOJEN AAPINEN HUOLTAJILLE Tähän oppaaseen on koottu tietoa lukio-opinnoista

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Oppimisen tukeminen lukiossa

Oppimisen tukeminen lukiossa Oppimisen tukeminen lukiossa Raija Pääkkönen FM, Lukion erityisopetuksen lehtori Alppilan lukio ja Helsingin kuvataidelukio raija.paakkonen(at)edu.hel.fi 1 Toimintaympäristö lukiossa Kaikilla opiskelijoilla

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 Marko Paju Kuntaliiton Lukioforum 19.6.2013 Marko Paju OPH:n luvaperusteiden toimeenpanokoulutus 4.3.2014 Helsingin

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016 RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2015-2016 Lukujärjestyksen suunnittelu Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Huoltajailta 17

Huoltajailta 17 17.10.2017 Huoltajailta 17 17 huoltajailta 17:00-18:00 Kahvit ruokalassa, opiskelijakunta 18:00-19:35 Ryhmänohjaajan tunti kotiluokissa 17A 301 17B 202 17C 407 17D 401 17E 208 17F 408 17G 307 Mika Rissanen

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPINTO-OHJAUKSEN SUUNTAVIIVOJA KT opinto-ohjaaja Helena Kasurinen Lohjan Yhteislyseon lukio

LUKIOKOULUTUKSEN OPINTO-OHJAUKSEN SUUNTAVIIVOJA KT opinto-ohjaaja Helena Kasurinen Lohjan Yhteislyseon lukio LUKIOKOULUTUKSEN OPINTO-OHJAUKSEN SUUNTAVIIVOJA 20.4.2017 KT opinto-ohjaaja Helena Kasurinen Lohjan Yhteislyseon lukio LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO Yli 100-vuotias koulu lukio 40 vuotta (vuodesta 1976) OPISKELIJOITA

Lisätiedot

1. jakso (37 työpäivää) ma ti ke to pe koontiviikko Uusinta Kalenteri versio

1. jakso (37 työpäivää) ma ti ke to pe koontiviikko Uusinta Kalenteri versio 1. jakso Uusintakokeet 28.8. 1. vuositason vanhempainilta 1.9. Ylioppilaskirjoitukset 12.9.-3.10. Uusinta 28.8. Kalenteri versio 4.7.2017 10.8. - 29.09.2017 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koontiviikko 21.9.

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 23.10.2014

VANHEMPAINILTA 23.10.2014 VANHEMPAINILTA 23.10.2014 Porkkalan lukion kakkosten ja abien huoltajille Rehtori: Lukion toisen vuoden opinnot ja yo-tutkinto Opiskelijoiden kanssa syksyllä käsitellyt asiat Yo-tutkinto ja yo-kirjoitukset

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite 6. Tornion yhteislyseon lukion opiskelijahuoltosuunnitelma 1 (3) TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA LIITE 6.1. Kriisisuunnitelma OPISKELIJAHUOLLON TARKOITUS Opiskelijahuollon

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2016-2017 LUKUJÄRJESTYKSEN SUUNNITTELU Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on rajat ylittävä taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö. Se kehittää oppimisyhteisöjä kumppanuuden kautta. Kaksitoista

Lisätiedot

Kohti valkolakkia OHJAUS LUKIOSSA. Anu Kotilainen opinto-ohjaaja, erityisopettaja

Kohti valkolakkia OHJAUS LUKIOSSA. Anu Kotilainen opinto-ohjaaja, erityisopettaja Kohti valkolakkia OHJAUS LUKIOSSA Anu Kotilainen opinto-ohjaaja, erityisopettaja OHJAUKSEN MUODOT Luokkaohjaus Pienryhmäohjaus Infot, vierailut, vierailijat, messut, teemapäivät Sähköiset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

TERVETULOA LUKIOLAISEN VANHEMMAKSI 17 - ryhmänohjaajat

TERVETULOA LUKIOLAISEN VANHEMMAKSI 17 - ryhmänohjaajat TERVETULOA LUKIOLAISEN VANHEMMAKSI 17 - ryhmänohjaajat PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA Oppitunti kestää 75 minuuttia. 1. tunti 08.00 09.15 2. tunti 09.30 10.45 3. tunti 11.00 11.45 ja 12.25-12.55 / 11.00 12.15

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto / HRSK hyvinvoinnin vuosikello ELOKUU

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto / HRSK hyvinvoinnin vuosikello ELOKUU ELOKUU YHTEISÖLLISEN OPPILASHUOLTORYHMÄN KOKOUS JA TYÖSUUNNITELMAN LAATIMINEN VAALIT JA VUODEN TOIMINNAN SUUNNITTELU (alakoulu + yläkoulu/lukio) Koulurauha.fi LIIKKUVAKOULU.FI Esikoulun käytännön järjestelyt

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Ohjaustoiminnan tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvointi, lukio-opinnoissa eteneminen tavoitteellisesti sekä jatko-opintoihin sijoittuminen.

Ohjaustoiminnan tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvointi, lukio-opinnoissa eteneminen tavoitteellisesti sekä jatko-opintoihin sijoittuminen. Siikajoen lukion ohjaussuunnitelma Yleistä Siikajoen lukion ohjaussuunnitelma on osa opetussuunnitelmaa ja perustuu Opetushallituksen Opetussuunnitelman perusteissa (2015) määriteltyihin sisältöihin. Ohjaussuunnitelmassa

Lisätiedot

KYL OPS Liite 3

KYL OPS Liite 3 KYL OPS 2012- Liite 3 Opintojen järjestelyistä Jaksollisuus... 1 Opinto-ohjelma... 1 Kurssi... 1 Kurssitarjotin ja työjärjestys... 1 Wilma mikä se onkaan?... 2 Kurssin suorittamisesta... 2 Kurssikoe...

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 15a-15f 21.10.2015 TERVETULOA! rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio

VANHEMPAINILTA 15a-15f 21.10.2015 TERVETULOA! rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio VANHEMPAINILTA 15a-15f 21.10.2015 TERVETULOA! rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio ILLAN AIHEET * lukion ja opettajien esittely * erityislinjat ja opiskelijahuoltoasiaa * muutamia asioita ja lukiokäytänteitä

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE

KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE 2017-2018 on tärkein lukiolaisen vaikuttamisen työkalu seuraavan lukuvuoden kurssitarjotin kootaan kurssien esivalinnan antamien tietojen pohjalta tapahtuu tammi-helmikuussa

Lisätiedot

LV 1718 alkaa

LV 1718 alkaa 15 LV 1718 alkaa 10.8.2017 Lukio-opinnot Suoritettava 75 kurssia joista pakollisia 47/51 ja valtakunnallisia syventäviä 10 Mikä on kurssitilanteesi lukuvuoden alkaessa? Sinulla pitäisi olla >60 kurssia,

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11 1. jakso 11.8. - 30.9.15 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 22.9. - 30.9. 7 1 4 5 3 Uusintakokeet 24.8. ja 31.8. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. Ylioppilaskirjoitukset 7.9.-28.9. 6 1 3 2 4 5 6 2

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11 1. jakso 11.8. - 30.9.15 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 22.9. - 30.9. 7 1 4 5 3 Uusintakokeet 24.8. ja 31.8. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. Ylioppilaskirjoitukset 7.9.-28.9. 6 1 3 2 4 5 6 2

Lisätiedot

Tervetuloa Vihdin lukioon!

Tervetuloa Vihdin lukioon! Tervetuloa Vihdin lukioon! Ryhmänohjaaja Aikuinen tukihenkilö Opintojen seuraaja Havainnoitsija Kodin ja koulun ensisijainen linkki Maalaus: Ghia Syrjänen RO-ryhmä Lukiossa opiskelijat jaettu 6 ryhmään

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

KYL OPS 2009. Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset

KYL OPS 2009. Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset KYL OPS 2009 Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset 1. Koulun sääntöjä ja toimintatapoja... 2 Rehtorin päätösvalta... 2 Ryhmänohjaajan päätösvalta...

Lisätiedot

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille Opas lukiotulokkaiden vanhemmille PIETARSAAREN LUKIO Koulukatu 20 68600 PIETARSAARI Puhelimet (06) 786 3111 puhelinvaihde (06) 786... ohivalinta 3294 kanslia 3333 rehtori 3483 vararehtori 3483 opettajainhuone

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Alueellinen kurssitarjotin Jyväskylän kaupungin lukioissa. Jari Kinnula Voionmaan lukion rehtori Jyväskylän kaupunki

Alueellinen kurssitarjotin Jyväskylän kaupungin lukioissa. Jari Kinnula Voionmaan lukion rehtori Jyväskylän kaupunki Alueellinen kurssitarjotin Jyväskylän kaupungin lukioissa Jari Kinnula Voionmaan lukion rehtori Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin lukiot varsinaisia opiskelijoita aineopiskelijoita yhteensä Cygnaeus-lukio

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille Opas lukiotulokkaiden vanhemmille PIETARSAAREN LUKIO Koulukatu 20 68600 PIETARSAARI Puhelimet (06) 786 3111 puhelinvaihde (06) 786... ohivalinta 3294 kanslia 3333 rehtori 3483 vararehtori 3483 opettajainhuone

Lisätiedot

aikuisten perusasteen

aikuisten perusasteen Oulun aikuislukion aikuisten perusasteen ja lukio-opinnot vankilaopetuksessa apulaisrehtori Päivikki Halla-aho 8.5.2012 Aikuislukion vankilaopetuksesta Koulu käynnistyi Oulun vankilassa v.1978 Videovälitteistä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma tehdään yhteistyössä koulun henkilökunnan, opiskelijoiden, huoltajien ja sidosryhmien kanssa.

Ohjaussuunnitelma tehdään yhteistyössä koulun henkilökunnan, opiskelijoiden, huoltajien ja sidosryhmien kanssa. ESPOON LUKIOIDEN OHJAUSSUUNNITELMA Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan ohjaussuunnitelmassa kuvataan ohjaustoiminta ja sen tavoitteet, ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen lukion

Lisätiedot

KYL OPS 2012. Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset

KYL OPS 2012. Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset KYL OPS 2012 Sääntöjä ja toimintatapoja Opiskelun seuraaminen, opiskelijahuolto ja opintososiaaliset edut Kokoukset 1. Koulun sääntöjä ja toimintatapoja... 2 Rehtorin päätösvalta... 2 Ryhmänohjaajan päätösvalta...

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot