- 1 - Tämä opas sisältää seuraavat kokonaisuudet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- 1 - Tämä opas sisältää seuraavat kokonaisuudet:"

Transkriptio

1 - 1 - RYHMÄNOHJAUSLUKIOSA Tämän oppaan tarkoituksena on antaa koulun henkilökunnalle materiaalia ryhmänohjaustuokioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ryhmänohjauksen perusperiaatteena on edistää ohjattavan hyvinvointia. Tämä opas sisältää seuraavat kokonaisuudet: 1) Ryhmänohjauksen eettiset periaatteet 2) Ryhmänohjaajan tehtävät 3) Muistilista 4) OPO-raportti 5) Ohjaussuunnitelma 6) Ohjauksen työnjako ja yhteistyö 7) Liite: valinnoista ja poissaoloista

2 Ryhmänohjauksenettisetperiattet 2. Ryhmänohjajantehtävät Eettisillä periaatteilla on useita tehtäviä: - yhdenmukaistaa ohjauskäytäntöjä, tavoitteita ja periaatteita - selkeyttää vastuuta suhteessa ohjattavaan - vahvistaa luottamusta ryhmänohjaajia kohtaan - turvata opiskelijoille tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu Eettiset periaatteet - itsemääräämisoikeus Ryhmänohjaaja kunnioittaa opiskelijan itsemääräämisoikeutta. Ryhmänohjaaja on rehellinen ja hän pyrkii kannustamaan opiskelijaa. - luottamuksellisuus Ryhmänohjaus on luottamuksellista. Mikäli opiskelijan kokonaiskehityksen kannalta on välttämätöntä, tietoja voidaan antaa asiantuntijoille, joilla on oikeus niitä saada. Tällöin asiasta on keskusteltava opiskelijan kanssa. - avoimuus Ryhmänohjaaja tiedottaa asioiden sekä myönteiset että kielteiset tekijät. Ryhmänohjaaja korjaa, mikäli hänen antamansa tiedot ovat olleet vääriä. - asiallisuus ja objektiivisuus Tietojen, joita opiskelijoille annetaan tulee olla ajankohtaisia ja riittävän monipuolisia - riippumattomuus Ryhmänohjaaja tiedostaa omien, työpaikkansa, sekä ympäristönsä (kaupunki, yhteiskunta) arvojen vaikutuksen ryhmänohjaukseen. - ammatillisuus Ryhmänohjaaja työskentelee ammattilaisena. - Ryhmänohjaaja perehdyttää omia ryhmäläisiään kouluyhteisön jäseniksi, seuraa heidän opintojensa sujumista, kannustaa ja puuttuu tarvittaessa ongelmiin. Hän edistää omalta osaltaan ryhmäläistensä viihtymistä ja hyvinvointia koulussa. - Ryhmänohjaaja on useaan suuntaan toimiva linkki omien opiskelijoiden ja koko kouluyhteisön välillä. - Ryhmänohjaaja sitoutuu yhteisiin ohjauksen toimintatapoihin. Niistä osa löytyy tästä materiaalista, osa sovitaan vuoden mittaan erikseen. - Ryhmänohjaaja voi olla hyvä ryhmänohjaaja monella eri tavalla. Hänellä on vapaus luoda oma persoonallinen toimintatapansa yhteisesti sovittujen raamien sisällä. Ryhmänohjaaja on sitoutunut opettajan ammattietiikkaan. (OAJ:n opettajan eettiset periaatteet).

3 Keskeistä ryhmänohjaajan työssä ovat seuraavat asiat: ro-tunnit ja niiden suunnittelu (ro-tiedotteet) opastaminen käytännön asioissa (Lelu-opas, ilmoitustaulut, etc) opintojen seuranta (todistukset, lukujärjestykset) ohjaaminen oikean henkilön luo (esim. opinto-ohjaaja) yhteistyö (ohjaus, opiskelijahuolto, tiedotus, juhlat) sekä siihen liittyvät kokoukset yhteydet koteihin tiedottaminen OPINTOJEN OHJAUS yhteistyö erityisesti opintoohjaajien, rehtorin ja aineopettajien kanssa KOULUN TOIMINTAKULTTUURI RO:en keskinäinen yhteistyö, juhlien järjestelyt yms. yhteistyössä vastuuryhmänohjaajien kanssa. Oppilaskunta RYHMÄN- OHJAUKSEN OSA-ALUEITA TIEDOTUS RO vastaa, että tieto koulun tapahtumista ja muista tärkeistä asioista kulkee oman ryhmän opiskelijoille OPISKELIJAN TUKI yhteistyö opiskelijahuollon kanssa, tarvittaessa yhteys kotiin

4 Muistilista Lukuvuotta aloittaessa RO:n muistiinpanoja 1) Tarkista ryhmäsi nimilista. Merkitse poissaolijat.palauta nimilistankopiokanslianheti. Selvitä mahdollisuuksien mukaan poissaolijoiden tilannetta esim. kysymällä ensin opolta tai koulusihteeriltä ja soittamalla sitten opiskelijalle. 2) Merkitse poissaolijat ja muistuta läsnäolon merkityksestä RO-tunneilla. 3) Jaa oppilasilmoituslomakkeet. Vanhat opiskelijat korjaavat puutteelliset ja virheelliset tiedot. Etenkin kaikki puhelinnumerot ja osoitteet on tarkistettava. Uudet opiskelijat tarkistavat tiedot kotona, pyytävät huoltajien allekirjoitukset ja palauttavat lomakkeen seuraavalla ROtunnilla tai mahdollisimman pian. Lomakkeiden tulee olla aakkostettuna luokan kansliassa seuraavan viikon keskiviikkona. Vanhemmat opiskelijat saavat opiskelijatietolomaketta vastaan kansliasta opiskelijamatkakorttiin vaadittavan lomakkeen. Huoltajan allekirjoitus edellytetään kaikilta alle 18-vuotiailta. 4) Jaa Lelun opinto-opas (ykköset ovat jo saaneet). Opas on luettava huolella ja pidettävä koulussa aina mukana. Selailkaa ja katsokaa mitä uutta. Näytetään myös kotona. kannattaa laittaa kontaktimuovi päälle lisätään mahdolliset muutokset, korjataan painovirheet käydään lävitse aikatauluasioita (tunnit) käydään lävitse tiedotettavia asioita poissaolo-osion täyttäminen poissaolokäytänteet uusi opinto-opas maksaa 1 konseptimaksu 10 kerätään vain seteleinä 5) Lukujärjestykset 1:t tarkistavat kesällä saadun lukujärjestyksen 2-5:t tarkistavat keväällä tehdyt kurssitarjottimet

5 - 5 - (Mikäli tarvetta, tehdään muiden jaksojen valinnat jakson alkaessa). 6) Ruokailuvuorot Kerrataan ruokailuvuorot ja ruokailuajat sekä käyttäytyminen ruokalassa (mm. tuolit ja roskaaminen) 7) Netistä löytyvät kurssit ja ET Tiedotetaan yhteistarjottimen kursseista, harvinaisten uskontojen ja oman äidinkielen opiskelusta (netti). 8) Lukiokalenteri Jaetaan kaikille 9) Koulun turvallisuusohje Käydään kaikkien kanssa lävitse. 1:n kanssa kannattaa myös kiertää taloa ja tutustua paikkoihin. 10) Vanhat todistukset Jaa keväällä jääneet todistukset sekä 1:lle peruskoulun päättötodistukset (1. jakson aikana). 11) Oppikirjalista Oppikirjalista löytyy opinto-oppaasta ja koulun nettisivuilta. Ainoastaan alkavan jakson oppikirjat kannatta ostaa yhdellä kertaa, ei siis kaikkia lukuvuoden kirjoja kerralla. 12) Erityisruokavaliot Lomakkeita erityisruokavaliota varten saa terveydenhoitajalta (paikalla ma ja pe). Lomake palautetaan ruokalaan. Muistuta, että opiskelijan on sitouduttava syömään hänelle valmistettu annos sekä sitouduttava ilmoittamaan keittiöön aamulla, mikäli opiskelija on poissa koulusta (numero opinto-oppaassa). Aamupalan ja välipalan myynti alkaa ensi maanantaista. 13) Koulumatkaetuus Mikäli opiskelijalla on matkaa yli 10 km ja matka-

6 - 6 - kustannukset yli 54 e/kk, opiskelija voi noutaa kansliasta lomakkeen matkaetuutta varten. 14) Kaapit Kaappien avaimia jaetaan perjantaiaamupäivästä alkaen (välituntien aikana). Avainpantti on 10 e, joka palautetaan, kun opiskelija palauttaa avaimen. Vaatekaappi on neljälle opiskelijalle yhteinen. Lokerikko on henkilökohtainen. 15) Wilma-tunnukset Wilma-tunnukset jaetaan 1. luokkalaisille ensimmäisenä päivä. Kadonneita tunnuksia saa koulun kansliasta. 16) Tupakointi Tupakointi koulun alueella on kielletty. 17) Ainevalintakortti Löytyy opinto-oppaan takaosasta. 18) Lomakkeet ja paperit Palautainakaikiylimäräisetlomaketja paperitkanslian,jokukyselenitäaina. Opiskelijoita peritään 10 /lukuvuosi koepaperimaksua. Maksu vain setelinä 19) Abi-opas Koulu ei toimita abi-oppaita, neuvo menemään kirjakauppaan. 20) Valokuvaus Jakson aikana Muistuta valokuvauksesta (25.8.) Seuraa mahdollisuuksien mukaan ryhmäsi opintojen sujumista ja puutu ongelmiin. Ohjaa aktiivisesti opolle ne, jotka ovat paljon pois tai tarvitsevat muuten ohjausta ja tukea. Kerro huolenaiheista OHR:lle

7 - 7 - Aineopettajien toivotaan viestittävän ryhmänohjaajalle, jos joku opiskelija on jäänyt pois opetuksesta tai on paljon poissa. Tsemppaa ryhmää. Ryhmäläisten tsemppaaminen on eritysen tärkeää 2:lle RO-tuntien suunnittelu; suunnittele RO-tuokiot, jotta ryhmä pysyy kasassa ja motivoituneena Ennen jakson loppua kertaa koeviikon ja uusintojen käytänteet: - poissaolo kokeesta - 4:n määrä kaikissa aineissa - jaksotodistuksen informaatio - jaksotodistuksen allekirjoitus - koepäivät ja valmistelutunnit - poissaolot valmistelutunneilta - poissaolo kokeesta = 4 - tyhjä paperi = 4 - sopiminen poissaolosta - konseptiarkit-eiosteta - poistuminen kokeesta - kännykät koetilanteessa - kokeiden palautus - uusinnat - uusintaoikeus - uusintailmoituksen sitovuus - etenemiseste Jakson päättyessä Seuraavan jakson kurssivalinnat hyvissä ajoin ennen jakson vaihtumista. Ilmoita opiskelijoille ajat, jolloin Wilma on auki. Muistuta valintojen tärkeydestä - kurssin valitsemattomuus voi estää kurssille pääsyn, koska etuoikeus on Wilmassa valintansa tehneillä Lukujärjestyksen jokainen voi printata itse Wilmasta.

8 - 8 - Uuden jakson alkaessa Lukuvuoden päättyessä Jaksotodistusten jakaminen on tärkeä hetki. Sen yhteydessä opiskelijaa saa palautetta opiskelustaan, mutta sen tulisi myös suunnata opiskelun suunnittelua. Seuraa kurssille saapumista ja runsaita poissaoloja. 2. jakson aikana yo-kirjoitusvalinnat keväällä kirjoittaville. Huhti-toukokuussa tehdään seuraavan vuoden kurssivalinnat. Valmistaudu asiaan huolella. Tarkista, että kaikki ovat tehneet valintansa Varmista yhdessä opon kanssa, että ryhmäläistesi valinnat ovat järkeviä. Yo-kirjoitusvalinnat syksyllä kirjoituksensa aloittaville. Liian aikaisin aloitetut ylioppilaskirjoitukset ja ongelmat.

9 OPO-raporti Käydessäsi läpi jaksotodistukset täytä samalla lomake. Tällä lomakkeella opinto-ohjaajalle tieto niistä opiskelijoista, joidenopiskelutilanevatikirelistäohjausta. Kuluneen jakson aikana on opiskelijan jaksotodistuksessa K-merkintöjä tai nelosia. Opiskelijan tilanteessa voi olla myös muuta hälyttävää (poissaoloja).kirjoita opiskelijan jaksotodistukseen omien merkintöjesi lisäksi:käyoponluona! ja sano se hänelle henkilökohtaisesti. Laita lomake opon lokeroon. Ni mi RO:nhuomiotjatoimenpitet OPO:nmerkinät

10 Ohjausunitelma EDELTÄVÄ KEVÄT KESÄ 1. JAKSO 2. JAKSO RO tarkistaa, että opiskelija tekee yosuunnitelmaan pohjaavat esivalinnat tammikuussa Ykköset tekevät 1. vuoden suunnitelman (32kurssia) Kurssisuunnitelma kaikkiin jaksoihin RO opettaa omaa ryhmäänsä Kurssivalinnat Wilmaan Alustava yosuunnitelma 1. jakson arvioinnin jälkeen oporaportti ja opo-ro palaveri oporaportista aina kopio rehtorille 2:lle (ja RO ohjaa uusintaan Opiskelijoilla valmiit Ykkösten työjärjestykset 3:lle) RO tarkistaa kaikkien ryhmänohjaajien tapaaminen ja Ohjataan opo-tunnit ryhmittäin opiskelijoiden valinnat kertauskursseille (OP01) jakson alussa ryhmäytymispäivän (18.5.) suunnittelu Painotetaan, että lukio opiskelijahuollon OPO varaa on 3-vuotinen tutustumispäivä (23.8.) valmennuskurs sien RO:t tarkistavat, etteivät 2:set ja 3:set miehitä ykkösten Palaavien vaihtooppilaiden opastaminen Valokuvaus (25.8) Tutorit mukana tukemassa edustajat puhumaan opiskelutekniikasta 1.lle (20.10.) matematiikan ryhmiä RO tarkistaa kaikkien Kaikki RO:t opiskelijoiden valinnat haastattelevat jakson alussa opiskelijansa jaksoissa ATK-opettaja kerää materiaalin kotisivuja varten Opinto-oppaan tarkistaminen Opettajat suunnittelevat opiskelutekniikkaopetu kset ykkösille1. jakson kurssitarjottimen valmistuttua Jatko-opinnoista tiedottaminen 2:lle ja 3:lle Ykkösten ryhmän päivä (18.8.) 2:lle ja 3:lle yopreppauksen, pääsykoepreppauksen ja jatko-opintojen esittely (18.8.) Opiskelutekniikan opettaminen kevään suunnitelman mukaan 1:lle RO-tuokiot, läsnäolokontrolli, ilmoitus kotiin RO:t jakavat kaikille huoltajatiedotteen Opettajat sopivat tukipajoista Lukiseulat Rehtorin yo-info 2:n opiskelijahuolto RO huolehtii seuraavan jakson valintojen korjaukset Wilmaan RO seuraa poissaoloja RO kertaa koeviikon käytänteet 2 4 Vanhempainillat OPO ja RO ohjaavat opiskelijat oppimistaitojen kurssille RO huolehtii huoltajan allekirjoituksen jaksoarviointiin 1:n opiskelijahuolto RO muistuttaa yoilmoittautumisesta 3:lle (ja 2:lle) Rehtorin yo-info 2.lle RO huolehtii seuraavan jakson valintojen korjaukset Wilmaan RO seuraa poissaoloja

11 JAKSO 2. jakson arvioinnin jälkeen oporaportti ja opo-ro palaveri tukipajat: matematiikan ja kielten teemakohtaiset pajat, joihin velvoitetaan osallistumaan RO tarkistaa kaikkien opiskelijoiden valinnat jakson alussa Opettaja voi harkita kokeen pilkkomista RO ohjaa uusintaan Opiskelutekniikan kurssi (1:lle) Kurssien esittely salissa esivalintojen tekemiseksi ja yosuunnitelmien tarkistamiseksi (20.1.) Hajauttajien ohjaus salissa (20.1.) Lukion keskeyttäjien kartoitus ja ohjaus sekä rehtorin informointi RO tarkistaa kaikkien esivalinnat Ohjataan aikuislukioon tuetusti Päättötodistusten valmistelu AVO-päivä (3) Rehtorin yo-info RO huolehtii seuraavan jakson valintojen korjaukset Wilmaan RO seuraa poissaoloja 4. JAKSO 5. JAKSO 3. jakson arvioinnin 4. jakson arvioinnin jälkeen oporaportti ja jälkeen oporaportti ja opo-ro palaveri opo-ro palaveri RO ohjaa uusintaan RO ohjaa uusintaan RO tarkistaa kaikkien opiskelijoiden valinnat jakson alussa OPO ja RO ohjaavat keskeyttäjät yhteishakuun OPO ja RO ohjaavat opiskelijat kesälukioon ohjatusti RO tarkistaa ryhmänsä P:t, K:t ja 4:t ja puhuu opiskelijoiden kanssa Ohjataan aikuislukioon ohjatusti AVO-päivä (2) Päättötodistusten valmistelu RO huolehtii seuraavan jakson valintojen korjaukset Wilmaan RO seuraa poissaoloja RO tarkistaa kaikkien opiskelijoiden valinnat jakson alussa Seuraavan vuoden valintojen syöttö RO tarkistaa myös nämä valinnat Ro tarkistaa yosuunnitelman RO tarkistaa, että jokainen on tehnyt valinnat RO ohjeistaa opiskelijat pois seuraavan vuoden ykkösten kursseilta Tutorien koulutus Ohjataan kesälukioon ohjatusti Rehtorin yo-info RO muistuttaa yoilmoittautumisesta 2:lle RO seuraa poissaoloja Kuraattorin opintotukiinfo 1:lle MUUTA RO-ryhämät käydään läpi OHR:ssä kahdesti vuodessa Jokainen RO täyttää "huolen vyöhykkeet" ryhmästään Yleinen ilmapiiri kannustava lukio tehdään kolmeen vuoteen RO-tuokiot kaikilla Läsnäolokontrolli Tiedotteet käsiteltävistä asioista Oppitunneilta poistamiset, vakavat häiriötilanteet tai tehtävien laiminlyönnit kirjataan Wilmaan tukipaja = intensiiviopetuksella toteutettu tukiopetusjakso joko kielissä tai matematiikassa korvaus tukiopetuspotista kokenpilkominen = kurssikokeen jakaminen pienempiin osakokonaisuuksiin jakson ajalle pilkotussa kurssikokeessa voi olla 2-3 osiota voi ollavain joidenkin (heikompien opiskelijoiden) mahdollisuus varsinainen kurssikoe heidän osaltaan pienempi / suppeampi

12 Ohjauksentyönjakojayhteistyö RYHMÄNOHJAAJA - ryhmäläistensä lähiohjaaja - koulun käytänteisiin perehdyttäminen - opiskelun, poissaolojen ja opintosuoritusten seuranta, motivointi, ongelmien ennaltaehkäisy - todistukset - RO-tuokiot - ryhmäyttäminen - tiedottaminen - linkki ryhmänsä ja koulun välillä - opastaa opiskelijan oikean henkilön luo - yhteydet huoltajiin, soitto APULAISREHTORI - Wilman valinnat - muiden koulujen yhteistoimintakursseihin osallistuvat AINEENOPETTAJA - oman aineen opiskeluun ja yo-kirjoituksiin liittyvä ohjaus - opas-tekstien ajantasaisuus oman aineen osalta: opintooppaan taulukot ja kurssien esittely - tentti- ja yo-ohjeet - tuntee jonkin verran oman aineensa jatkoopintomahdollisuuksia ERITYISOPETTAJA - yksilöllinen ohjaaminen oppimisvaikeuksissa - ykkösten lukikartoitus - Oppimistaitojen kurssi - ohjaa lukilausunnon hankkimisessa - ohjaa jatkotutkimuksiin hakeutuvia - antaa toimintaohjeita erityisjärjestelyiden anomiseen yotutkinnossa REHTORI - vastaa koulun toiminnasta - resursointi, rekrytointi, suunnittelu - kurssitarjotin (yhdessä ryhmän kanssa) - poissaoloselvitykset osin,anomukset - muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen - ylioppilaskirjoitukset - opiskelihuoltoryhmän puheenjohtaja OPISKELIJAN OHJAUS TUTOR - vertaisohjaus - RO:n ja OPO:n apuna 1:n vastaanottamisessa - apuna koulun esittelyissä KOULUSIHTEERI - opintotuki - koulumatkaetuus - Wilma-tunnukset OPINTO-OHJAAJA - ohjauksen suunnittelu, koordinointi ja organisointi - lukio-opintojen ja kurssivalintojen ohjaus - yo-suunnitelmien ohjaus - ammatinvalinnanohjaus - opiskelijahuoltoryhmän jäsen - yhteistyö erityisopettajan kanssa - ohjaukseen liittyvä yhteistyö ja tiedotus yläasteiden, jatkooppilaitosten ja työvoimatoimiston kanssa - toisen asteen yhteiset kurssit OPINTO-OHJAAJALLE OHJATAAN ERITYISESTI - henkilökohtaista opintoohjausta tarvitsevat - jatko-opintojen ja ammatinvalinnanohjausta tarvitsevat - hajauttajat - putoajat - alisuoriutujat - eroavat - kesken lukuvuoden tulevat uudet opiskelijat OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ - suunnittelee ja toteuttaa opiskelijan hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä koulussa - kokoontuu säännöllisesti - pj. rehtori, opinto-ohjaaja, RO, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, erityisopettaja

13 Lite: Valinoistajapoisaoloista Kannusta valintojen tekemistä (minimi 32 kurssia per vuosi) Seuraa valintoja kaikissa jaksoissa Selosta poissaolokäytäntö kursseilta Tarvittaessa ohjaa opiskelija keskustelemaan poissaoloista ja lomista rehtorin kanssa - koko kurssi käytävä uudestaan, mahdollisesti seuraavana vuotena - poissaoloista huoltajan allekirjoittama selvitys (alle 18 v), näytetään jokaiselle opettajalle, jonka tunnilta on oltu poissa (opinto-opas / Wilma) - RO antaa vapaata 5:n vuorokauteen asti - suullinen lupa ei käy poissaololapusta - puhelimitse ei myönnetä lomia

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

JYLLAN VANHEMPAINILLAT RYHMÄNOHJAAJIEN OSUUDET

JYLLAN VANHEMPAINILLAT RYHMÄNOHJAAJIEN OSUUDET JYLLAN VANHEMPAINILLAT 2016-17 - RYHMÄNOHJAAJIEN OSUUDET Kaikkien vuosikurssien vanhempainillat löytyvät seuraavilta sivuilta, alla suorat linkit: 1. VUOSIKURSSI 2. VUOSIKURSSI 3. VUOSIKURSSI 1. VUOSIKURSSIN

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

ILOMANTSIN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA

ILOMANTSIN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA 1 ILOMANTSIN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA Liite opetussuunnitelmaan 2016 2 Ohjauksen ja sen suunnittelun perusta Ilomantsin lukion ohjaustoiminta perustuu keskeisiin ohjauksen ja oppimisen näkökulmiin. Ensimmäinen

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Hakuinfo Mäntsälän lukio

Hakuinfo Mäntsälän lukio Hakuinfo 2017 Mäntsälän lukio Millaista on opiskelu lukiossa? Lukio = lukemalla opiskelua Tavoitteena hankkia valmiudet korkeakouluopiskeluun (yliopisto + ammattikorkeakoulu) Millaista on opiskelu lukiossa?

Lisätiedot

Ohjaus uudessa lukion OPSissa ja Wilma Jaana Puranen, opo Sammon keskuslukio, Tampere

Ohjaus uudessa lukion OPSissa ja Wilma Jaana Puranen, opo Sammon keskuslukio, Tampere Ohjaus uudessa lukion OPSissa ja Wilma 17.11.2015 Jaana Puranen, opo Sammon keskuslukio, Tampere Ohjaus korostuu uudessa OPSissa Koko koulu ohjaa- periaate, ohjaus on kaikkien vastuulla Opinto-ohjaajalla

Lisätiedot

TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957

TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957 TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957 Yhteystiedot etunimi.sukunimi@edu.hel.fi Lukuvuosiopas 2016-2017 Kalenteri Koulun palvelut Jaksotus YO-aikataulut Koulun käytännöt Seurantalomakkeet Erillissopimukset

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x Ohjaussuunnitelma Ohjaustoiminta ja sen tavoitteet Turun normaalikoulussa ohjaus on keskeinen osa koulun toimintaa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä edistää

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

Suonenjoen lukion ohjaussuunnitelma

Suonenjoen lukion ohjaussuunnitelma Suonenjoen lukion ohjaussuunnitelma Ohjauksen tavoite Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että hän pystyy suunnittelemaan oman henkilökohtaisen

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Elimäen lukio Opinto-ohjaaja Elena Vinogradova Päivitetty opettajainkokouksessa 25.8.11 0/14

OHJAUSSUUNNITELMA. Elimäen lukio Opinto-ohjaaja Elena Vinogradova Päivitetty opettajainkokouksessa 25.8.11 0/14 0/14 OHJAUSSUUNNITELMA Elimäen lukio Opinto-ohjaaja Elena Vinogradova Päivitetty opettajainkokouksessa 25.8.11 1/14 ELIMÄEN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA OHJAUKSEN TAVOITE Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Tiistain uusintaan ilmoittautuminen Uusintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta.

Tiistain uusintaan ilmoittautuminen Uusintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta. ROT 21.4.2015 1. UUSINTA 28.4. Tiistain 28.4. uusintaan ilmoittautuminen 17.4. - 26.4. Uusintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta. 2. Eurooppa-päivä Lyseon Harjun toimipisteellä 11.5. Vietämme koko Lyseon

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO

LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKION OPINTO-OHJAUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 Opinto-ohjaus on koulun tarjoama palvelu, jonka lähtökohtana ovat opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Opinto-ohjaukselle on luonteenomaista

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

AIKAA, HUOMIOTA JA KUNNIOITUSTA Saarijärven lukion ohjaussuunnitelma

AIKAA, HUOMIOTA JA KUNNIOITUSTA Saarijärven lukion ohjaussuunnitelma - 1 - AIKAA, HUOMIOTA JA KUNNIOITUSTA Saarijärven lukion ohjaussuunnitelma 6.6.2016 - 2-1. OHJAUKSEN TAVOITTEET Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, joka tulee opiskelijaa lukio-opintojen

Lisätiedot

Opiskeluhuoltotyön suunnitelma 2014-2015

Opiskeluhuoltotyön suunnitelma 2014-2015 Opiskeluhuoltotyön suunnitelma 2014-2015 Opiskeluhuoltoryhmä on moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena tavoitteena on tukea opiskelijoita opintojen etenemisen ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on rajat ylittävä taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö. Se kehittää oppimisyhteisöjä kumppanuuden kautta. Kaksitoista

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Kohti valkolakkia OHJAUS LUKIOSSA. Anu Kotilainen opinto-ohjaaja, erityisopettaja

Kohti valkolakkia OHJAUS LUKIOSSA. Anu Kotilainen opinto-ohjaaja, erityisopettaja Kohti valkolakkia OHJAUS LUKIOSSA Anu Kotilainen opinto-ohjaaja, erityisopettaja OHJAUKSEN MUODOT Luokkaohjaus Pienryhmäohjaus Infot, vierailut, vierailijat, messut, teemapäivät Sähköiset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE

KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE 2017-2018 on tärkein lukiolaisen vaikuttamisen työkalu seuraavan lukuvuoden kurssitarjotin kootaan kurssien esivalinnan antamien tietojen pohjalta tapahtuu tammi-helmikuussa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2016-2017 LUKUJÄRJESTYKSEN SUUNNITTELU Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

KYL OPS Liite 3

KYL OPS Liite 3 KYL OPS 2012- Liite 3 Opintojen järjestelyistä Jaksollisuus... 1 Opinto-ohjelma... 1 Kurssi... 1 Kurssitarjotin ja työjärjestys... 1 Wilma mikä se onkaan?... 2 Kurssin suorittamisesta... 2 Kurssikoe...

Lisätiedot

Alueellinen kurssitarjotin Jyväskylän kaupungin lukioissa. Jari Kinnula Voionmaan lukion rehtori Jyväskylän kaupunki

Alueellinen kurssitarjotin Jyväskylän kaupungin lukioissa. Jari Kinnula Voionmaan lukion rehtori Jyväskylän kaupunki Alueellinen kurssitarjotin Jyväskylän kaupungin lukioissa Jari Kinnula Voionmaan lukion rehtori Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin lukiot varsinaisia opiskelijoita aineopiskelijoita yhteensä Cygnaeus-lukio

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2014 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Otteita teoksesta Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja Jenni Kitinprami

Lisätiedot

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön lukuvuodelle 2010 2011. Kuva: Niina Teräslahti

Rotokolla. Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön lukuvuodelle 2010 2011. Kuva: Niina Teräslahti 15.6.2010 Rotokolla Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön lukuvuodelle 2010 2011 Kuva: Niina Teräslahti Sisällysluettelo 15.6.2010 Yleistä... 3 Mukana olevat lukiot ja yhteistyön periaatteet...

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio Abien vanhempainilta 29.1.2013 Kauhajoen lukio Opettajien esittäytyminen Rehtorin puheenvuoro Ylioppilaskirjoitukset (ryhmänohjaajat) Opinto-ohjaajan puheenvuoro Kyselytuokio Tammi- maaliskuun aikana:

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILTA KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO16 2.11.2016 TERVETULOA! rehtori Mika Strömberg ESITYKSEN AIHEET * lukion esittely ja tilat * kaksoistutkinto-opinnot * ylioppilastutkinto * sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013 Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Suomen koulutusjärjestelmä 1 Koulutustarjonta Lukiot: 11 lukiota Tampereen

Lisätiedot

Prosessikuvaukset os.19 opetus

Prosessikuvaukset os.19 opetus Prosessikuvaukset os.19 opetus Tulo, koulunkäynti ja paluu Kalliomaa oma koulu hoito Huoltajat Päättöarviointi ja siirtyminen 2. asteelle Kalliomaan koulu, Tuusula 2013 Osasto-opetus os19 Tulovaihe osasto-opetus

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

Valtakunnallinen puheviestinnän päättökoe abeille

Valtakunnallinen puheviestinnän päättökoe abeille R O T 3.2.2015 1. Penkkaripäivän ja Vanhojen päivän ohjelmat https://www.jao.fi/fi/jyvaskylan-lukiokoulutus/jyvaskylan-lyseonlukio/ajankohtaista/kalenteri?p_wxnmqrtu=2#wxnmqrtu Valtakunnallinen puheviestinnän

Lisätiedot

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 B-RUOTSI B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07. Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto Lyseossa. Info

Ylioppilastutkinto Lyseossa. Info Ylioppilastutkinto Lyseossa Info 2.2.2016 Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto saliin alkaa klo 8.30. Eväät, välineet ja vaatteet

Lisätiedot

(37 työpäivää) koeviikko

(37 työpäivää) koeviikko 1. jakso 18.8. - 6.10.09 (37 työpäivää) koeviikko 29.9. - 6.10.09 Uusintakokeet 24.8., 31.8. Ylioppilaskirjoitukset 7.9. - 28.9. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. VIIKKO 34 Seuraa aktiivisesti musiikin

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO

KAKSOISTUTKINTO Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO 2016 2017 (ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua Vesipalontie 2 62100 Lapua puh. 020 124 6000 opo Maarit Tupamäki puh. 040 830

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

PL TAAVETTI Puh (kanslia), (rehtori)

PL TAAVETTI Puh (kanslia), (rehtori) LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma 2016-2017 Yhteystiedot Taavetin lukio PL 11 54501 TAAVETTI Puh. 040 7123511 (kanslia), 040 5462354 (rehtori) E-mail: etunimi.sukunimi@luumaki.fi TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKIO Opas lukiotulokkaiden vanhemmille

PIETARSAAREN LUKIO Opas lukiotulokkaiden vanhemmille PIETARSAAREN LUKIO Opas lukiotulokkaiden vanhemmille 2009 2010 Pietarsaaren lukion yhteystiedot Rantatie 2 68600 PIETARSAARI Puhelimet Rehtori: Vararehtori: (06) 785 1111 puhelinvaihde (06) 785... ohivalinta

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

1. jakso Uusintakokeet 22.8. ja 29.8. 1. vuositason vanhempainilta 1.9. Ylioppilaskirjoitukset 12.9.-3.10. Kalenteri versio 9.8.2016 11.8. - 3.10.16 (38 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 23.9. - 3.10.

Lisätiedot