TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008"

Transkriptio

1 TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 PUHETTA JOHTI varapuhemies Martine ROURE 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin tarkistaa erään asian. Puheenjohtajavaltio Ranskan pyynnöstä oli ilmeisesti päätetty rajoittaa valokuvaamista presidentti Sarkozyn puheen aikana. Haluaisin tietää, kuka päätti asiasta, kuka sitä pyysi ja kuka on vastuussa valokuvaamisesta Euroopan parlamentissa. Onko se Euroopan parlamentti vai puheenjohtajavaltio Ranska? Pyytäisin vastausta ennen istunnon aloittamista. Puhemies. (FR) Hyvä Daniel Cohn-Bendit, saatte vastauksen ennen istunnon aloittamista, mutta jos sopii, jatkamme nyt äänestystä. Astrid Lulling (PPE-DE). (FR) Arvoisa puhemies, tämän parlamentin kvestorina haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että mellakkapoliisi on sulkenut parlamentin sisäänkäynnille johtavan reitin yhdeltä puolelta. He eivät päästä virka-autoja sisään. Mikäli jotkut jäsenet saapuvat myöhässä jouduttuaan käyttämään kiertoreittiä, heitä ei pitäisi rangaista siitä, etteivät he ole voineet ottaa osaa äänestykseen. Puhemies. (FR) Hyvä Astrid Lulling, se otetaan tietenkin huomioon, sillä joillakin jäsenillä on vaikeuksia päästä sisälle parlamenttitaloon. 2. Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja 3. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 4. Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja 5. Äänestykset Puhemies. (FR) Esityslistalla on seuraavana äänestykset. (Äänestysten tulokset ja niiden kulkua koskevat yksityiskohdat: ks. pöytäkirja) 5.1. Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset (A6-0459/2007, Sarah Ludford) (äänestys) 5.2. EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (A6-0278/2008, Carmen Fraga Estévez) (äänestys) Ennen tarkistuksista 1 4 toimitettua äänestystä

2 Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, toivon kannatusta seuraavalle pienelle muutokselle tekstiin, jossa todetaan seuraavasti: Lissabonin sopimuksen voimaantulo edellyttää entistä tiiviimpää toimielinten välistä yhteistyötä. Toivon, että kollegat ymmärrettävistä syistä suostuvat tekemään seuraavan muutoksen: Jos Lissabonin sopimus ratifioidaan, sen voimaantulo edellyttää entistä tiiviimpää toimielinten välistä yhteistyötä. (Suullinen tarkistus hyväksyttiin) 5.3. Talouskriisistä kärsivät EU:n kalastuslaivastot (äänestys) 5.4. Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (äänestys) Ennen äänestystä Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, maanantaiyönä te väittelitte tiedotusvälineiden raporteista, joiden mukaan Italian viranomaiset ottaisivat sormenjälkiä nomadileirien asukkailta. Voin tietenkin vahvistaa komission kannan tähän asiaan. Sen vahvisti maanantaina komission jäsen Špidla, joka viittasi erityisesti kirjeeseen, jonka lähetin Italian viranomaisille 3. heinäkuuta. Väittelyn aikana Martin Schulz esitti mielipiteen, jonka mukaan minun pitäisi kertoa asiasta Euroopan parlamentille. Tämän lisäksi koska Gérard Deprez on täällä, voin kertoa tämän kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan edessä ilmoitin asiasta puhemiehistölle ja koordinaattoreille. Eilen, arvoisa puhemies, jos olen ymmärtänyt oikein, puheenjohtajakokous halusi minun antavan lyhyen lausunnon ja kertovan parlamentille äskettäisestä kehityksestä. Esitän lyhyesti toimenpiteet, joihin komissio on ryhtynyt. Komissio on näiden asioiden osalta luonnollisesti erityisen tarkkaavainen. Tapasin Ronchin 26. toukokuuta. Heinäkuun 3. päivänä pyysin Italian hallitusta selittämään toimenpiteiden tarkoituksen ja suhteellisuuden. Tapasimme alun perin Roberto Maronin kanssa Cannesissa epävirallisen kokouksen aikana. Roberto Maroni on Italian sisäasianministeri. Tapaamisen aikana Roberto Maroni selitti, että väestönlaskentaa käytettäisiin tarkistamaan nomadileirien asukkaiden oikeudet sosiaalietuihin. Hän selitti, että sormenjälkiä otettaisiin vain silloin, kun henkilöllisyyttä ei voida varmistaa muulla tavoin ja että lapsilta otettaisiin sormenjälkiä vain oikeuden määräyksellä. (Hälinää) Minä vain toistan sen, mitä ministeri sanoi. Kerron teille kohta, mitä tein. Hän sanoi pyytäneensä, että kaikki uskonnon tai etnisyyden perusteella tehty väestönlaskenta lakkautetaan, ja hän totesi, että Italian hallitus on esitellyt yhteistyössä Unicefin kanssa toimintasuunnitelman vähemmistöjen kouluttamiseksi. Minun täytyy kuitenkin todeta, että Italian hallitus on sopinut lähettävänsä meille selvityksen tilanteesta heinäkuun loppuun mennessä, mikä on erittäin tärkeää. Epävirallisen tapaamisen jälkeen pyysin oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista vastaavan pääosaston pääjohtajaa Jonathan Faullia kirjoittamaan Italian viranomaisille saadakseen kirjallisen vahvistuksen tiedoista ja pyytämään lisäselvitystä ennen raporttia, joka on määrä toimittaa heinäkuun lopussa. Kirje lähetettiin 9. heinäkuuta. Myöhään eilen illalla henkilökuntani Brysselissä vastaanotti alustavan vastauksen. Kyseinen asiakirja antaa selvityksen etnisyyden ja uskonnon tunnistamisesta.

3 Muiden näkökohtien osalta en voi tällä hetkellä sanoa, vastaavatko nämä täysin komission kysymyksiin. Tarkoituksenamme on saada kaikki tieto sormenjälkiprosessista. Mikä sormenjälkien ottamisen tarkoitus on ja miten sormenjälkiä käsitellään? Mikä laillinen peruste oikeuttaa tämänkaltaisen henkilötietojen käsittelyn? Säilytetäänkö tiedot? Miten niitä säilytetään? Voidaanko niitä käyttää muita tarkoituksia varten? Annetaanko niille ihmisille, joiden sormenjälkiä otetaan, ennakkoilmoitus kirjallisesti? Lasten osalta pyysimme vahvistusta raporteille, joiden mukaan alle 14-vuotiailta otettaisiin sormenjäljet heidän henkilöllisyytensä selvittämiseksi vain, jos siihen on tuomarin lupa. Olemme myös tiedustelleet tilanteesta niillä 17 Italian alueella, joilla ei ole hätätila-asetusta. Lopuksi olemme pyytäneet, että meille lähetettäisiin tekstejä, toimenpiteitä ja päätöksiä sekä lainsäädännöllisiä, säänteleviä tai hallinnollisia säädöksiä, joiden perusteella voimme muodostaa tilanteesta kokonaiskuvan. Teidän tehtävänänne on päättää siitä, aiommeko seurata tilannetta vaaditulla tarkkaavaisuudella, ja tietenkin siitä, ryhdymmekö tarvittavaan keskusteluun Italian viranomaisten kanssa. Yhteenvetona, arvoisa puhemies, komissio haluaa, että tämä asia hoidetaan läpinäkyvästi sekä perusoikeuksia ja yhteisön lakia kunnioittaen. Tehtävänämme on toimia perussopimusten vartijoina vahvistaen objektiivisesti, heti kun meillä on kaikki oleellinen tieto, että Italia on soveltanut asianmukaisesti näihin tapauksiin soveltuvaa yhteisön lakia. Yleisesti ottaen, kuten komission jäsen Špidla selitti, olen vakuuttunut ja sanoin samaa myös Italian hallitukselle että on tarpeen etsiä tehokkaita ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisesti romanien kohtaamiin ongelmiin, erityisesti romanilapsiin, jotka ovat köyhyyden ja poissulkemisen ensisijaisia uhreja. Romaaneja pitää auttaa eikä leimata; tämän vuoksi komissio painotti viime viikolla esittämässään raportissa, että Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan pitää yhdistää voimansa koordinoidakseen tehokkaasti ponnistelujaan tässä asiassa. Manfred Weber, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, viittaan työjärjestyksen 170 artiklaan ja esitän tästä äänestyksestä aloitteen Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraatit) puolesta. On olemassa aiheita ja poliittisia näkemyksiä, jotka jakavat meidät, mutta on myös asioita, jotka yhdistävät meidät parlamentissa, ja näihin lukeutuu sitoutuminen ihmisoikeuksiin ja taistelu rasismin kaikkia muotoja vastaan, joten meidän ei pidä sallia joukossamme keskinäistä erimielisyyttä niissä asioissa, joista olemme yhtä mieltä, sillä muutoin me heikennämme juuri sitä asiaa, joka yhdistää meidät. Asiantunteva komission jäsenemme Jacques Barrot on selittänyt, että on edelleen joitain vastaamattomia kysymyksiä, jotka liittyvät tosiasioiden arviointiin niiden ongelmien osalta, joita meillä mahdollisesti on Italiassa. Tällä hetkellä viittaamme lähinnä lehdistössä julkaistuihin artikkeleihin ja viittaamme suuren määrään lomakkeita, joita on lähetetty pitkin parlamenttia viimeisten viikkojen aikana. Sen vuoksi PPE-DE-ryhmä esittää, että tänään järjestettävää päätöstä koskevaa äänestystä siirretään syyskuun istuntojaksolle, sillä silloin yksityiskohdat on selvitetty ja tiedämme, mistä olemme äänestämässä. Haluan sanoa kaikille niille jäsenille, jotka ovat tästä eri mieltä, että niin pitkään kuin ette ole metsästämässä pikaotsikkoa, vaan tavoitteenanne on yhteistyön kautta saada jotain aikaiseksi Euroopan vähemmistöjen hyväksi ja tavoitteenanne on vetää yhtä köyttä kaikkien

4 parlamentin ryhmien kanssa, niin pienten kuin suurten, voimme yhdessä saada aikaiseksi jotakin näille ihmisille. Niiden, jotka haluavat vain pikaisen otsikon ja julkisuutta, kannattaa äänestää nyt. Me kannatamme siirtämistä siihen saakka, kunnes tiedämme asian yksityiskohdat. Minun täytyy myöntää, että viime päivien aikana käymämme keskustelu on luonut riittävästi painetta asian saamiseksi eteenpäin. Haluan pyytää niitä, jotka haluavat kunnon vastauksia, kannattamaan esitystä siitä, että keskustelemme asiasta syyskuussa. (Suosionosoituksia oikealta) Martin Schulz, PSE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattinen ryhmä pyysi komissiota maanantaina illalla ja uudelleen eilen antamaan raportin keskusteluistaan Italian hallituksen kanssa. Komission jäsen Jaqcues Barrot on raportoinut erittäin asiallisesti mutta ratkaisevasti siitä, että Italian hallitus on toimittanut hyvin vaillinaista tietoa, joka minun nähdäkseni ei ole erityisen oleellista. Teille kaikille tämä toimintatapa on tuttu. Kyseistä toimintatapaa käytetään tavallisesti rikosten selvittämisessä, ja se on tapa, joka selvästi osoittaa, että Italian hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka sopisivat korkeintaan rikostutkimuksiin, mutta jotka eivät varmasti palvele lastensuojelun etuja. Sen perusteella, mitä Jacques Barrot on juuri kertonut meille, on nyt erityisen välttämätöntä päättää asiasta tänään, jotta lähettäisimme selvän viestin Euroopan parlamentista. (Suosionosoituksia keskeltä ja vasemmalta) Roberta Angelilli, UEN-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, puhun Manfred Weberin ehdotuksen puolesta ja haluaisin kiittää komission jäsen Jaqcues Barrotia ei vain siitä, mitä hän on tänään sanonut tässä istunnossa, vaan myös hänen sitoumuksestaan ratkaista parhaalla ja mahdollisimman rakentavalla tavalla tilanne, joka pitäisi Italiassa tunnustaa sellaiseksi kuin se on, nimittäin hätätilanteeksi, joka koskee tuhansia ihmisiä. Vakuutan teille, että tuhannet vähemmistökansalaiset elävät täysin laiminlyötyinä ilman oikeutta sairaanhoitoon, rokotuksiin tai koulutukseen. Näyttää siltä, että komissio ja Italian hallitus tekevät yhteistyötä Arvoisa puhemies, voinko jatkaa puhettani? Voinko jatkaa vai pitääkö minun keskeyttää puheeni? Voisitteko muistuttaa istuntoa siitä, että minulla on oikeus puhua? Olin sanomassa, että komissio ja hallitus ovat menossa oikeaan suuntaan, ja uskon erityisesti, että meidän ei pitäisi äänestää päätöksestä, joka on täynnä virheellisyyksiä, todellisia virheitä juridisesta näkökulmasta, toisin sanoen täynnä juridisia valheita. Sen vuoksi se on täysin poliittinen päätös vailla todellista pohjaa. Haluan muun muassa muistuttaa istuntoa ja olen päättämässä puheeni että vaikka komission jäsen Barrot on ollut erittäin selväsanainen tänään, kolme päivää sitten komission jäsen Špidla totesi, että hänen täytyy vielä lukea lainkohta, jonka itse uskon olevan korkeintaan kahden sivun mittainen. Sen vuoksi uskon, että jos vasemmiston täytyy kaikin tavoin päästä tekemään ennenaikaisia päätöksiä hallituksen menettelyistä, se on täysin lainvastaista. (Parlamentti torjui esityksen äänestyksen lykkäämisestä) Ennen tarkistuksesta 10 toimitettua äänestystä Marco Cappato (ALDE). (IT) Arvoisa puhemies, lisätään tapauskohtaisesti tarkistuksen toiseen osaan, jossa pyydämme säännönmukaisten, syrjimättömien

5 tunnistamismenetelmien käyttöä. Tämän vuoksi englanniksi to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory. (Suullinen tarkistus hyväksyttiin) 5.5. Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja (äänestys) Ennen tarkistuksesta 7 toimitettua äänestystä Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, suullisessa tarkistuksessani viitataan 8 kohtaan, jossa Kiinan viranomaisia kehotetaan lopettamaan eri ryhmien syrjintä. Ehdotukseni on lisätä ammattiyhdistysaktivistien perään sanat Falun Gong -järjestön jäsenet. He ovat ihmisiä, jotka harjoittavat tietynlaisia liikkeitä ja hengitystä, mutta joita kohdellaan toisinajattelijoina ja joita kommunistisen hallinnon virkamiehet vainoavat. (Suullinen tarkistus hyväksyttiin) Äänestyksen jälkeen Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, meillä on tänään melkoisen suuri määrä tärkeitä äänestyksiä. Tämän takia Daniel Cohn-Benditin ei todellakaan tarvitse esittää jatkuvasti kommentteja ja keskustelua äänestyksen lomassa; se on häiritsevää. José Ribeiro e Castro (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin muistuttaa siitä, että olemme juuri hylänneet tarkistuksen, jolla pyydettiin vapauttamaan eräs henkilö, jota ehdotimme Saharov-palkinnon saajaksi. Kun myönnämme Saharov-palkinnon seuraavan kerran joulukuussa, voimme saman tien antaa heille kasan ketjua ja he voivat mennä suoraan vankilaan! (Voimakkaita suosionosoituksia) 5.6. Komission vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirja (A6-0266/2008, Elmar Brok) (äänestys) 5.7. Zimbabwen tilanne (äänestys) Ennen äänestystä Michael Gahler (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, jotta kaikki asiat pidettäisiin ajan tasalla, pyydän, että seuraava teksti, joka on äänestyslistallanne, sisällytettäisiin jo olemassa olevaan: (EN) suhtautuu myönteisesti G8-maiden johtajien 8. heinäkuuta 2008 Zimbabwesta antamaan lausuntoon ja erityisesti siihen, että he kieltäytyvät hyväksymästä minkään sellaisen hallituksen legitiimiyttä, joka ei heijasta Zimbabwen kansan tahtoa, heidän suositukseensa nimittää YK:n pääsihteerin erityislähettiläs raportoimaan poliittisesta ja humanitaarisesta tilanteesta sekä ihmisoikeus- ja turvallisuustilanteesta ja tukemaan alueellisia pyrkimyksiä poliittisten puolueiden välisen sovittelun edistämiseksi 29. maaliskuuta 2008 järjestettyjen vaalien tuloksia kunnioittaen, ja heidän aikomukseensa toteuttaa lisätoimia, muun muassa ottamalla käyttöön väkivaltaisuuksista vastuussa olevia henkilöitä vastaan toteutettavia rahoitus- ja muita toimenpiteitä;. (Suullinen tarkistus hyväksyttiin)

6 Avaruus ja turvallisuus (A6-0250/2008, Karl von Wogau) (äänestys) Puhemies. - (FR) Äänestykset päättyvät. 6. Äänestysselitykset Puhemies. (FR) Esityslistalla on seuraavana äänestysselitykset. Suulliset äänestysselitykset Mietintö: Ludford (A6-0459/2007) Daniel Hannan (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, meiltä ei vienyt kauaa päästä takaisin normaaliin arkirytmiin. Ennen Irlannin kansanäänestystä esitettiin loputtomasti mietintöjä, joissa kehotettiin olemaan julkistamatta tätä ennen kuin irlantilaiset ovat äänestäneet. Heti kun äänet oli turvallisesti laskettu, olemme palanneet asialistallemme, jonka mukaan yhdenmukaistamme menettelytapoja erityisesti militarisoinnissa sekä oikeus- ja sisäasioissa. Edellisellä kerralla, kun tämä parlamentti kokoontui tässä istuntosalissa, puhuja toisensa jälkeen saarnasi Irlannin äänestyksen kunnioittamisesta, mutta Nyt me ymmärrämme, mitä tämä mutta tarkoitti. Mutta tarkoitti, että meidän pitäisi olla huomioimatta äänestyksen tulosta ja jatkaa rikosoikeuden, siviililain, maahanmuuton, turvapaikkojen ja muiden sisäasioiden yhdenmukaistamista. Emme enää edes teeskentele kunnioittavamme kansalaisten päätöstä. Olemme palanneet pieneen maailmaamme, jossa teeskentelemme, ettei äänestäjiä ole olemassa, ja jatkamme siitä, mitä olimme joka tapauksessa tekemässä. Bogusław Rogalski (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, sen vuoksi, että Strasbourgissa oli tänään tavallista voimakkaammat varotoimet, mikä on erittäin epätavallinen tilanne ja mitä ei ole koskaan ennen tapahtunut täysistunnon aikana, en voinut ottaa osaa äänestyksen ensimmäiseen osaan. Haluaisin pyytää, että rekisteröitte syyn poissaolooni äänestyksen aikana. Auto, jonka piti kuljettaa minut Euroopan parlamenttiin, oli yli puoli tuntia myöhässä, ja haluaisin pyytää, että syy merkittäisiin pöytäkirjaan. Puhemies. - (FR) Hyvä Boguslaw Rogalski, käsittelimme asian jo istunnon alussa: henkilöt, jotka saapuvat käsittelyn aikana, saavat toki myöhästymisensä anteeksi. Ehdotus asetukseksi: Talouskriisistä kärsivät EU:n kalastuslaivastot Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, uskon, että monia ihmisiä kiinnostaa se, mitä aion sanoa. Haluan todellakin puhua siitä, että siirrymme jatkuvasti kalastusalalla kriisistä toiseen ilman, että yritämme oikeasti ratkaista perimmäisen ongelman. Ja kalastusalan perimmäisenä ongelmana on itse asiassa yhteinen kalastuspolitiikka, joka perustuu neuvostoajalta tyypilliseen keskusjohtoiseen suunnitelmaan, jossa kiintiöitä jaetaan useille jäsenvaltioille. On varmasti tullut aika repiä palasiksi tämä kommunistinen keskitetysti johdettu suunnitelma ja siirtyä aikaan, jossa meillä on käytössämme omistusoikeuteen perustuva ratkaisu. Meidän on tarkasteltava muutamia erittäin onnistuneita ratkaisuja kalastuslaivastojen säilyttämisessä esimerkiksi Uudessa-Seelannissa ja Islannissa, joissa ne perustuvat omistussoikeuksiin ja luovutettaviin omistusoikeuksiin.

7 Euroopan unionin on aika lopettaa ajattelemasta keskusjohtoisesti ja aika lopettaa kehittyminen Euroopan unionin sosialististen tasavaltojen liitoksi. Siirrytään markkinaperusteiseen talouteen. Päätöslauselmaesitykset: Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (B6-0348/2008) Frank Vanhecke (NI). - (NL) Se, että tämä parlamentti on viime aikoina asettunut vastustamaan Italian hallituksen erittäin perusteltua päätöstä tuhannen tiiliskiven voimalla, on oire tämän instituution vasemmistosiiven poliittisen korrektiuden tukahduttavasta ilmapiiristä. Voin kuitenkin taata teille, että hyvin suuri osa Euroopan valtioiden asukkaista on täysin päinvastaista mieltä kuin minkä puolesta suurin osa parlamentin jäsenistä ilmeisesti äänestää. Italian hallituksen esittelemä sormenjälkijärjestelmä, jonka antaa pontta romanien massiivisen maahanmuuton aiheuttamien ongelmien selvittämiseen, saa aivan varmasti kannatusta suurimmalta osalta kansalaisia. Sen lisäksi Euroopan puuttumista näihin asiakirjoihin on mahdotonta hyväksyä. Olen yllättynyt siitä, ettei Euroopan unioni avaa omien ylellisten rakennustensa ovia sepposen selälleen romaneille ja yksityisiä koulujaan romanien lapsille. Paljon ylistetyt ihmisoikeudet päättyvät ilmeisesti etuoikeutettujen eurokraatikkojen alueiden rajoille. Daniel Hannan (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, ymmärrän, että tämän parlamentin kansalaisvapauksien valiokunta näyttää olevan lähestulkoon viimeinen paikka, jossa voidaan odottaa minkäänlaista kansalaisoikeuksien puolustamista. Koimme varsin huolestuttavan häivähdyksen suvaitsemattomuutta kyseisessä valiokunnassa, kun valiokunta vastusti Buttiglionen nimittämistä komission jäseneksi. Koimme sen jälkeen, kuinka ankarin mahdollinen lainsäädäntötoimi puskettiin läpi terrorismin vastaisten sääntöjen verukkeella. En voi unohtaa liberaalidemokraattien johtajan Graham Watsonin kommenttia siitä, että Osama bin Laden oli edistänyt Euroopan integraatioprosessia eniten sitten Jacques Delorsin! Ja juuri nyt toimittamassamme äänestyksessä näemme, että asiaan liittyviä tosiasioita kieltäydytään varsin kummallisesti edes pohtimasta. En tiedä, onko Italian hallitus oikeassa, kun se väittää, että tämä mietintö sisältää virheellistä tietoa. Omat vaistoni ovat tässä asiassa liberaaleja. En pidä tietokanta-ajatuksesta enkä sormenjälkiajatuksesta. Mutta varmasti perushuomaavaisuuden ja -oikeudenmukaisuuden olisi pitänyt yllyttää meidät sallimaan, että hallitus kutsuisi ryhmän tämän parlamentin edustajia arvioimaan asiaan liittyviä tosiseikkoja ennen äänestystä. Äänestyksen kiirehtiminen ennen kuin edes kaikkia tosiasioita on tarkasteltu vahvistaa, että aivan kuin työllisyysvaliokunta on viimeinen paikka, jossa työllisyyttä puolustetaan, ja aivan kuin kalastusvaliokunta on viimeinen paikka, jossa kalastusta puolustetaan (Puhemies keskeytti puhujan.) Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, Itävallan kansanpuolueen valtuuskunnan puolesta haluaisin sanoa, että luonnollisesti me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi tehdä kaikkemme parantaaksemme romanien vaikeaa tilannetta, ei vain Italiassa, vaan kaikkialla, ja että meidän pitäisi hoitaa tilanne viisaasti. Me kuitenkin uskomme, että nykyisessä tilanteessa, jossa meillä ei ole käytettävissämme kaikkia faktoja, meidän ei pitäisi tehdä päätöstä, sillä silloin me vain tekisimme oletuksia tosiasioista.

8 Päätöslauselmaesitykset: Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Kieltäydyin äänestämästä päätöslauselmaesityksestä Kiinan tilanteesta maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja, sillä äänestyksessä ei käsitelty mitään tarkistuksia, jotka edellyttävät poliittisten vankien vapauttamista, erityisesti Saharov-palkinnon saajaehdokasta. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden kiinnittääkseni jälleen kerran huomion sanavapauden tärkeyteen, sillä se on tärkein edellytys demokratisaatioprosessin aloittamiselle Kiinassa. Lehdistövapaus on erittäin tärkeää, sillä juuri riippumaton lehdistö toimittaa tietoa ihmisoikeustilanteesta Kiinassa ilman sensurointia. Tämän taka on välttämätöntä, että NTDTV:n kaltaiset riippumattomat televisiokanavat voivat lähettää ohjelmia. Kyseinen satelliittitelevisioasema lähettää vuorokauden ympäri ohjelmaa kiinaksi ja englanniksi satelliittien kautta Aasiaan, Eurooppaan, Australiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Ranskalainen yhtiö Eutelsat, joka avustaa NTDTV:n satelliittilähetyksiä, lopetti yllättäen televisiolähetyksensä Aasiassa 16. kesäkuuta 2008 selvästi Kiinan kommunistisen puoleen painostamana. Jotta onnistuisimme, meidän on päätöslauselman sanojen lisäksi ryhdyttävä toimiin. Me vetoamme Euroopan parlamentin johtajistoon, että he vaatisivat näiden televisiolähetysten jatkamista Aasiassa. Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, tällä istunnolla on pitkät ihmisoikeudelliset perinteet, joista voimme olla ylpeitä. Tämä pätee myös Kiinaa ja Tiibetiä koskevaan politiikkaamme. Sen vuoksi pidänkin erittäin valitettavana, että tämänpäiväinen päätöslauselmamme ei mitenkään lunasta näitä vaatimuksia. Historiallisella hetkellä sillä ei ole voimaa ottaa esille sitä, mikä olisi pitänyt ottaa esille ennen Kiinan olympiakisoja. Sallinettekin minun todeta kategorisesti: puhemiehemme Hans-Gert Pöttering on edustanut ihmisoikeusperiaatteitamme yksiselitteisesti viimeisten kuukausien aikana. Saksan liittokansleri Angela Merkel on myös toiminut tällä tavalla, selvästi ja vaikuttavasti. Haluaisin sen vuoksi vedota tähän istuntoon sen Kiinaa ja Tiibetiä viime vuosina ja vuosikymmeninä koskeneen politiikan selvien lausuntojen palauttamiseksi ja katson, että tämä päätöslauselma on kesätaukoa edeltävää hetkellistä voimattomuutta. Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (LT) Haluaisin sanoa muutaman sanan asiakirjasta, Kiinasta. Äänestin asiakirjan puolesta, mutta valitettavasti monet tärkeät tarkistukset hylättiin. Olemme tänään todenneet, että tilanne Tiibetissä on normaali, mikä ei ole totta. Olemme kieltäytyneet kutsumasta Tiibetin hengellistä johtajaa yleisten asioiden neuvostoon, mikä on täysin väärä päätös; me emme edes pystyneet äänestämään niitä vastaan, jotka harjoittavat Falun Gongia. Olen sen vuoksi pahoillani ja sitä mieltä, että näitä aiheita pitäisi käsitellä uudelleen mahdollisimman pian. Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan vain sanoa, että minulle ja muille ryhmäläisilleni äänestysluettelo on ollut epäselvä, koska olemme sen ehdotusten seurauksena äänestäneet joistain järjettömistä kannoista. Kutsummeko Dalai-laman ei, äänestimme vastaan. Tilanne Tiibetissä ei ole normaali ei, olemme äänestäneet, että se on normaali. Monet meistä ovat epätietoisia. Yritin tietenkin korjata tilannetta, mutta informaatio oli vääristeltyä ja luettelomme oli erittäin virheellinen. Georg Jarzembowski (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, en usko, että Vytautas Landsbergis on itse asiassa lukenut päätöslauselmaa, jonka hyväksyimme

9 kahden kolmanneksen enemmistöllä. Jos hän olisi, hän tietäisi, että mainitsemme kestämättömän tilanteen Tiibetissä neljä kertaa ja vaadimme Kiinan hallitusta kunnioittamaan Tiibetin ihmisoikeuksia ja kulttuurisia oikeuksia. Hyvä Vytautas Landsbergis, älkää puhuko totuudenvastaisesti. Suuri enemmistö meistä tarkoitan siis tämän parlamentin enemmistöä ovat puolustaneet Tiibetin ihmisoikeuksia ja kulttuurista autonomiaa. Mietintö: Brok (A6-0266/2008) Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää syyni siihen, että äänestin tätä mietintöä vastaan. Minusta tuntuu siltä, että tämä mietintö on itse asiassa ja sanon tämän suurella vakaumuksella eräs kiistellyimmistä asiakirjoista, joita parlamentti on käsitellyt viime aikoina. Olen vakuuttunut siitä, että selkeän suunnitelman puute siitä, miten Euroopan unioni avautuu itään, erityisesti Ukrainan mahdollisen tulevan jäsenyyden osalta, on täysin kelpo syy äänestää mietintöä vastaan. Sivuutan sen tosiasian, että alustava mietintöluonnos oli täysin sekaisin. Lopuksi huomautus teille, arvoisa puhemies: olette antaneet kahden ihmisen nousta ilman, että heillä on ollut puheenvuoroa. Noudattakaa menettelyä. Puhemies. - (FR) Puhemies voi antaa puheenvuoron kenelle tahansa hän haluaa. Halusin antaa puheenvuoron niille jäsenille, jotka ovat varsinaisesti sitoutumattomia, mutta minulla on siihen täysi oikeus. Philip Claeys (NI). - (NL) Yksi syy siihen, miksi äänestin tarkistuksilla heikennettyä Elmar Brokin mietintöä vastaan, on sen suositus viestintäpolitiikasta, joka itse asiassa lisää entisestään EU:n propagandaa. Tämä on oire siitä, mikä Euroopan unionissa on menossa oleellisesti pieleen. Sen sijaan, että otettaisiin huomioon äänestäjien mielipiteet, Euroopan unioni pyrkii muuttamaan näitä mielipiteitä propagandalla. Irlannin kansanäänestys on kuitenkin osoittanut, että tämänkaltainen sosiaalinen suunnittelu tuottaa päinvastaisen tuloksen. Tämän takia Euroopan unionin kannattaisi lopettaa moinen toiminta ja osoittaa kunnioitusta eurooppalaisten mielipiteitä ja moitteita kohtaan sen sijaan, että se tekisi juuri päinvastoin. Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Arvoisa rouva puhemies, äänestin Elmar Brokin mietinnön puolesta, sillä uskon, että se on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Kannatan myös viestintäpolitiikkaa, jota se vaatii. Viestintään kuuluu kuitenkin myös totuus ja selkeys. On viimeinkin aika viestittää selkeästi, että Kroatia voi ja sen pitäisi liittyä Euroopan unioniin kuluvan vuosikymmenen aikana. Eteläisen Itä-Euroopan mailla on selkeä mahdollisuus liittyä Euroopan unioniin seuraavalla vuosikymmenellä, mutta totuus ja selkeys vaativat myös sen tunnustamisen, että Turkin liittymisen eteenpäin puskeminen heikentäisi Euroopan unionia. Meidän pitäisi sen vuoksi olla rehellisiä kumppanillemme Turkille ja kertoa vähintään se, että me etsimme muita yhteistyötapoja. Vaikka Elmar Brokin mietintö ei sanelekaan sitä näin, se on looginen päätelmä mietinnön sisällöstä, joka on sellainen kuin sen pitäisi olla. Päätöslauselmaesitys: Zimbabwen tilanne (B6-0347/2008) Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, olen yksi tämän mietinnön laatijoista. Voisin sanoa, että tilanne Zimbabwessa on kuin päättymätön tarina. Euroopan parlamentti antaa taas äänensä kuulua tässä aiheessa, ja olen erittäin tyytyväinen, että olemme onnistuneet sivuuttamaan poliittiset erimielisyydet ja puhumaan näin voimakkaasti

10 ja päättäväisesti skandaalinomaisesta tilanteesta, johon maa on joutunut. Tämän takia annoin äänestyksessä puoltavan ääneni mietinnölle, jota kuitenkin autoin laatimaan. Syed Kamall (PPE-DE). - (FR) Arvoisa puhemies, olen erittäin iloinen voidessani puhua tästä päätöslauselmaesityksestä, sillä minä itse asiassa äänestin sen puolesta, niin kuin monet kollegat tässä istunnossa. Pyyntöni eurooppalaisille parlamentin jäsenille ja poliitikoille on kuitenkin tämä: pitäkäämme huolta siitä, että nämä eivät ole vain lämpimiä sanoja tai omantuntomme rauhoittamista. Tarkastelkaamme toimenpiteitä, ei sanoja. Viittaan tietenkin Lissabonin huippukokoukseen, jonne kutsuimme Mugaben pakotteista huolimatta. Viittaan tietenkin elintarvikekriisiä ja elintarviketurvaa koskevaan Rooman huippukokoukseen: kutsuimme Robert Mugaben ja hänen kätyrinsä ostoksille eräisiin Euroopan ylellisimpiin liikkeisiin samalla, kun hänen kansansa kärsi nälänhätää. Lämpimien sanojen aika on ohi. Olemme tietenkin erittäin tyytyväisiä kaikkeen siihen, mitä olemme sanoneet, mutta meidän täytyy toteuttaa nuo sanat: meidän täytyy määrätä pakotteet Mugaben hallitusta vastaan. Lopettakaamme olemasta tekopyhiä, erityisesti portugalilaiset ja italialaiset ystäväni. Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, äänestin tämän päätöslauselman puolesta, ja Syed Kamallin tavoin olen saanut viime vuosina yhä useampia kirjeitä Zimbabwen tilanteesta. Yhdistyneen kuningaskunnan itäisen Keski-Englannin ihmiset eivät yksinkertaisesti voi ymmärtää, kuinka me täällä aina esitämme niin voimakkaita kantoja Zimbabwesta, mutta annamme kuitenkin Robert Mugaben tulla tälle mantereelle nauttimaan johtajiemme vieraanvaraisuudesta. Siinä on jotakin vakavasti pielessä ja se on erittäin tekopyhää; se aliarvioi tätä instituutiota ja monia muita. Toivon siis, että voimme tulevaisuudessa hoitaa tämän tilanteen kuntoon, että voimme päästä eroon tuosta kammottavasta miehestä ja että demokratia voisi kukoistaa Zimbabwessa. Mietintö: von Wogau (A6-0250/2008) Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa pyytämällä kollegoiltani tässä istunnossa anteeksi, että viivytän seuraavaa puhujaa. Unohdan hänen nimensä, mutta toivon myös, että hän nousee ylös puhuessaan ja kunnioittaa tätä istuntoa. Meille luvattiin, ettei Galileo ole tarpeeton kapistus, vaan että etsimme sille käyttöä. Jos mietitte kaikkia muita satelliittijärjestelmiä ja Amerikan GPS:ää, ihmiset kysyvät, mihin tarvitsemme Galileota. On varsin selvää, jos mietitte tätä järjestelmää tarpeetonta kapistusta taivaalla että etsimme sille enemmän ja enemmän käyttöä. Tutkimme nyt sotilaallista näkökantaa. Mihin tarvitsemme sotilaallista ulottuvuutta? Me emme selvästikään tarvitse sitä. Se perustuu puhtaasti amerikkalaisten kadehdintaan ja minä myös -politiikkaan. Romutetaan koko turhanpäiväisyys ja säästetään veronmaksajien rahat, palautetaan ne veronmaksajille ja turvaudutaan paljon parempaan tekniikkaan. Ewa Klamt (PPE-DE). (DE) Arvoisa rouva puhemies, minun mielestäni se, miten toimimme, ei vastaa sitä mainetta, joka tällä parlamentilla on. On mahdotonta hyväksyä, että koko istuntosali lörpöttelee, kun puhuja nousee pitämään puheenvuoroaan. Kehottaisin teitä, arvoisa puhemies, pitämään istuntosalin hiljaisena ja varmistamaan, että ne, jotka eivät kuuntele, poistuvat salista.

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 18-02-2009 1 KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 PUHETTA JOHTI puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 15.00.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 5. helmikuuta

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA (Istunto avattiin klo 9.05.) 2-003 EKP:n puheenjohtajan nimittäminen 2-004 Puhemies. Esityslistalla on seuraavana

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne FRA Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne Noviembre de 2009 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

EP täysistunnossa 14. 16. kesäkuuta

EP täysistunnossa 14. 16. kesäkuuta EP täysistunnossa 14. 16. kesäkuuta Focus Mepit äänestivät Strasbourgissa itsenäisten kuljetusyrittäjien työajoista, elintarvikemerkinnöistä ja EU-kansalaisten oikeudesta käännöksiin rikosoikeusmenettelyissä.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS Sisältö Johdanto

Lisätiedot

Satulta kysyttyä. http://www.satuhassi.net/satulta-kysyttya/ Kysymykset aiheittain

Satulta kysyttyä. http://www.satuhassi.net/satulta-kysyttya/ Kysymykset aiheittain Satulta kysyttyä http://www.satuhassi.net/satulta-kysyttya/ Kysymykset aiheittain EU:n siemenlaki EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa-ja investointisopimus TTIP Tupakkadirektiivi ACTA Kulkukoirat EU:n päätöksenteko

Lisätiedot

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen pamfletti_final.indd 1 Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta Anna Kontula & Taneli Hämäläinen 23.7.2015 13:48:47 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Lintulahdenkatu 10,

Lisätiedot

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi Suomen valtuuskunta Kevät 2011 Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net Maaliskuu 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Päivitykset: kommentaari, II painos

Päivitykset: kommentaari, II painos 1 Päivitykset: kommentaari, II painos #-merkki liitettynä numeroihin ja pykäliin toimii kaksisuuntaisena ankkurina ao. tekstikohtiin ja takaisin alla olevaan sisällysluetteloon. Sisällys I Pykälärakenteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

VAIHTOEHTO EU :LLE. Ratifiointimenetetty. EU neuvottelee köyhyyttä lisääviä kauppasopimuksia. Palautetaanko pakkotyö Suomen työmarkkinoille

VAIHTOEHTO EU :LLE. Ratifiointimenetetty. EU neuvottelee köyhyyttä lisääviä kauppasopimuksia. Palautetaanko pakkotyö Suomen työmarkkinoille EU :LLE VAIHTOEHTO 3/2007 Hoitoala kamppaili koko julkisen sektorin puolesta Terveydenhoitoalan ammattijärjestön TEHY:n määrätietoisella kamppailulla hoitohenkilökunnan palkkojen jälkeenjääneisyyden poistamiseksi,

Lisätiedot

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien uusi työjärjestys Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMIÄ I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi

Lisätiedot

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ISSN 1830-6330 Helmikuu 2013 / 02 teemanumero FI ETSK info Euroopan talousja sosiaalikomitea silta Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Näemme ETSK:ssa itsemme

Lisätiedot

EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu

EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu Author : joonas Kuva: Philippe Leroyer: Anti European Treaty Demonstration (14) - 30Sep12, Paris (France) (CC-lisenssi) (For the

Lisätiedot