TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008"

Transkriptio

1 TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 PUHETTA JOHTI varapuhemies Martine ROURE 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin tarkistaa erään asian. Puheenjohtajavaltio Ranskan pyynnöstä oli ilmeisesti päätetty rajoittaa valokuvaamista presidentti Sarkozyn puheen aikana. Haluaisin tietää, kuka päätti asiasta, kuka sitä pyysi ja kuka on vastuussa valokuvaamisesta Euroopan parlamentissa. Onko se Euroopan parlamentti vai puheenjohtajavaltio Ranska? Pyytäisin vastausta ennen istunnon aloittamista. Puhemies. (FR) Hyvä Daniel Cohn-Bendit, saatte vastauksen ennen istunnon aloittamista, mutta jos sopii, jatkamme nyt äänestystä. Astrid Lulling (PPE-DE). (FR) Arvoisa puhemies, tämän parlamentin kvestorina haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että mellakkapoliisi on sulkenut parlamentin sisäänkäynnille johtavan reitin yhdeltä puolelta. He eivät päästä virka-autoja sisään. Mikäli jotkut jäsenet saapuvat myöhässä jouduttuaan käyttämään kiertoreittiä, heitä ei pitäisi rangaista siitä, etteivät he ole voineet ottaa osaa äänestykseen. Puhemies. (FR) Hyvä Astrid Lulling, se otetaan tietenkin huomioon, sillä joillakin jäsenillä on vaikeuksia päästä sisälle parlamenttitaloon. 2. Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja 3. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 4. Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja 5. Äänestykset Puhemies. (FR) Esityslistalla on seuraavana äänestykset. (Äänestysten tulokset ja niiden kulkua koskevat yksityiskohdat: ks. pöytäkirja) 5.1. Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset (A6-0459/2007, Sarah Ludford) (äänestys) 5.2. EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (A6-0278/2008, Carmen Fraga Estévez) (äänestys) Ennen tarkistuksista 1 4 toimitettua äänestystä

2 Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, toivon kannatusta seuraavalle pienelle muutokselle tekstiin, jossa todetaan seuraavasti: Lissabonin sopimuksen voimaantulo edellyttää entistä tiiviimpää toimielinten välistä yhteistyötä. Toivon, että kollegat ymmärrettävistä syistä suostuvat tekemään seuraavan muutoksen: Jos Lissabonin sopimus ratifioidaan, sen voimaantulo edellyttää entistä tiiviimpää toimielinten välistä yhteistyötä. (Suullinen tarkistus hyväksyttiin) 5.3. Talouskriisistä kärsivät EU:n kalastuslaivastot (äänestys) 5.4. Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (äänestys) Ennen äänestystä Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, maanantaiyönä te väittelitte tiedotusvälineiden raporteista, joiden mukaan Italian viranomaiset ottaisivat sormenjälkiä nomadileirien asukkailta. Voin tietenkin vahvistaa komission kannan tähän asiaan. Sen vahvisti maanantaina komission jäsen Špidla, joka viittasi erityisesti kirjeeseen, jonka lähetin Italian viranomaisille 3. heinäkuuta. Väittelyn aikana Martin Schulz esitti mielipiteen, jonka mukaan minun pitäisi kertoa asiasta Euroopan parlamentille. Tämän lisäksi koska Gérard Deprez on täällä, voin kertoa tämän kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan edessä ilmoitin asiasta puhemiehistölle ja koordinaattoreille. Eilen, arvoisa puhemies, jos olen ymmärtänyt oikein, puheenjohtajakokous halusi minun antavan lyhyen lausunnon ja kertovan parlamentille äskettäisestä kehityksestä. Esitän lyhyesti toimenpiteet, joihin komissio on ryhtynyt. Komissio on näiden asioiden osalta luonnollisesti erityisen tarkkaavainen. Tapasin Ronchin 26. toukokuuta. Heinäkuun 3. päivänä pyysin Italian hallitusta selittämään toimenpiteiden tarkoituksen ja suhteellisuuden. Tapasimme alun perin Roberto Maronin kanssa Cannesissa epävirallisen kokouksen aikana. Roberto Maroni on Italian sisäasianministeri. Tapaamisen aikana Roberto Maroni selitti, että väestönlaskentaa käytettäisiin tarkistamaan nomadileirien asukkaiden oikeudet sosiaalietuihin. Hän selitti, että sormenjälkiä otettaisiin vain silloin, kun henkilöllisyyttä ei voida varmistaa muulla tavoin ja että lapsilta otettaisiin sormenjälkiä vain oikeuden määräyksellä. (Hälinää) Minä vain toistan sen, mitä ministeri sanoi. Kerron teille kohta, mitä tein. Hän sanoi pyytäneensä, että kaikki uskonnon tai etnisyyden perusteella tehty väestönlaskenta lakkautetaan, ja hän totesi, että Italian hallitus on esitellyt yhteistyössä Unicefin kanssa toimintasuunnitelman vähemmistöjen kouluttamiseksi. Minun täytyy kuitenkin todeta, että Italian hallitus on sopinut lähettävänsä meille selvityksen tilanteesta heinäkuun loppuun mennessä, mikä on erittäin tärkeää. Epävirallisen tapaamisen jälkeen pyysin oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista vastaavan pääosaston pääjohtajaa Jonathan Faullia kirjoittamaan Italian viranomaisille saadakseen kirjallisen vahvistuksen tiedoista ja pyytämään lisäselvitystä ennen raporttia, joka on määrä toimittaa heinäkuun lopussa. Kirje lähetettiin 9. heinäkuuta. Myöhään eilen illalla henkilökuntani Brysselissä vastaanotti alustavan vastauksen. Kyseinen asiakirja antaa selvityksen etnisyyden ja uskonnon tunnistamisesta.

3 Muiden näkökohtien osalta en voi tällä hetkellä sanoa, vastaavatko nämä täysin komission kysymyksiin. Tarkoituksenamme on saada kaikki tieto sormenjälkiprosessista. Mikä sormenjälkien ottamisen tarkoitus on ja miten sormenjälkiä käsitellään? Mikä laillinen peruste oikeuttaa tämänkaltaisen henkilötietojen käsittelyn? Säilytetäänkö tiedot? Miten niitä säilytetään? Voidaanko niitä käyttää muita tarkoituksia varten? Annetaanko niille ihmisille, joiden sormenjälkiä otetaan, ennakkoilmoitus kirjallisesti? Lasten osalta pyysimme vahvistusta raporteille, joiden mukaan alle 14-vuotiailta otettaisiin sormenjäljet heidän henkilöllisyytensä selvittämiseksi vain, jos siihen on tuomarin lupa. Olemme myös tiedustelleet tilanteesta niillä 17 Italian alueella, joilla ei ole hätätila-asetusta. Lopuksi olemme pyytäneet, että meille lähetettäisiin tekstejä, toimenpiteitä ja päätöksiä sekä lainsäädännöllisiä, säänteleviä tai hallinnollisia säädöksiä, joiden perusteella voimme muodostaa tilanteesta kokonaiskuvan. Teidän tehtävänänne on päättää siitä, aiommeko seurata tilannetta vaaditulla tarkkaavaisuudella, ja tietenkin siitä, ryhdymmekö tarvittavaan keskusteluun Italian viranomaisten kanssa. Yhteenvetona, arvoisa puhemies, komissio haluaa, että tämä asia hoidetaan läpinäkyvästi sekä perusoikeuksia ja yhteisön lakia kunnioittaen. Tehtävänämme on toimia perussopimusten vartijoina vahvistaen objektiivisesti, heti kun meillä on kaikki oleellinen tieto, että Italia on soveltanut asianmukaisesti näihin tapauksiin soveltuvaa yhteisön lakia. Yleisesti ottaen, kuten komission jäsen Špidla selitti, olen vakuuttunut ja sanoin samaa myös Italian hallitukselle että on tarpeen etsiä tehokkaita ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisesti romanien kohtaamiin ongelmiin, erityisesti romanilapsiin, jotka ovat köyhyyden ja poissulkemisen ensisijaisia uhreja. Romaaneja pitää auttaa eikä leimata; tämän vuoksi komissio painotti viime viikolla esittämässään raportissa, että Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan pitää yhdistää voimansa koordinoidakseen tehokkaasti ponnistelujaan tässä asiassa. Manfred Weber, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, viittaan työjärjestyksen 170 artiklaan ja esitän tästä äänestyksestä aloitteen Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraatit) puolesta. On olemassa aiheita ja poliittisia näkemyksiä, jotka jakavat meidät, mutta on myös asioita, jotka yhdistävät meidät parlamentissa, ja näihin lukeutuu sitoutuminen ihmisoikeuksiin ja taistelu rasismin kaikkia muotoja vastaan, joten meidän ei pidä sallia joukossamme keskinäistä erimielisyyttä niissä asioissa, joista olemme yhtä mieltä, sillä muutoin me heikennämme juuri sitä asiaa, joka yhdistää meidät. Asiantunteva komission jäsenemme Jacques Barrot on selittänyt, että on edelleen joitain vastaamattomia kysymyksiä, jotka liittyvät tosiasioiden arviointiin niiden ongelmien osalta, joita meillä mahdollisesti on Italiassa. Tällä hetkellä viittaamme lähinnä lehdistössä julkaistuihin artikkeleihin ja viittaamme suuren määrään lomakkeita, joita on lähetetty pitkin parlamenttia viimeisten viikkojen aikana. Sen vuoksi PPE-DE-ryhmä esittää, että tänään järjestettävää päätöstä koskevaa äänestystä siirretään syyskuun istuntojaksolle, sillä silloin yksityiskohdat on selvitetty ja tiedämme, mistä olemme äänestämässä. Haluan sanoa kaikille niille jäsenille, jotka ovat tästä eri mieltä, että niin pitkään kuin ette ole metsästämässä pikaotsikkoa, vaan tavoitteenanne on yhteistyön kautta saada jotain aikaiseksi Euroopan vähemmistöjen hyväksi ja tavoitteenanne on vetää yhtä köyttä kaikkien

4 parlamentin ryhmien kanssa, niin pienten kuin suurten, voimme yhdessä saada aikaiseksi jotakin näille ihmisille. Niiden, jotka haluavat vain pikaisen otsikon ja julkisuutta, kannattaa äänestää nyt. Me kannatamme siirtämistä siihen saakka, kunnes tiedämme asian yksityiskohdat. Minun täytyy myöntää, että viime päivien aikana käymämme keskustelu on luonut riittävästi painetta asian saamiseksi eteenpäin. Haluan pyytää niitä, jotka haluavat kunnon vastauksia, kannattamaan esitystä siitä, että keskustelemme asiasta syyskuussa. (Suosionosoituksia oikealta) Martin Schulz, PSE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattinen ryhmä pyysi komissiota maanantaina illalla ja uudelleen eilen antamaan raportin keskusteluistaan Italian hallituksen kanssa. Komission jäsen Jaqcues Barrot on raportoinut erittäin asiallisesti mutta ratkaisevasti siitä, että Italian hallitus on toimittanut hyvin vaillinaista tietoa, joka minun nähdäkseni ei ole erityisen oleellista. Teille kaikille tämä toimintatapa on tuttu. Kyseistä toimintatapaa käytetään tavallisesti rikosten selvittämisessä, ja se on tapa, joka selvästi osoittaa, että Italian hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka sopisivat korkeintaan rikostutkimuksiin, mutta jotka eivät varmasti palvele lastensuojelun etuja. Sen perusteella, mitä Jacques Barrot on juuri kertonut meille, on nyt erityisen välttämätöntä päättää asiasta tänään, jotta lähettäisimme selvän viestin Euroopan parlamentista. (Suosionosoituksia keskeltä ja vasemmalta) Roberta Angelilli, UEN-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, puhun Manfred Weberin ehdotuksen puolesta ja haluaisin kiittää komission jäsen Jaqcues Barrotia ei vain siitä, mitä hän on tänään sanonut tässä istunnossa, vaan myös hänen sitoumuksestaan ratkaista parhaalla ja mahdollisimman rakentavalla tavalla tilanne, joka pitäisi Italiassa tunnustaa sellaiseksi kuin se on, nimittäin hätätilanteeksi, joka koskee tuhansia ihmisiä. Vakuutan teille, että tuhannet vähemmistökansalaiset elävät täysin laiminlyötyinä ilman oikeutta sairaanhoitoon, rokotuksiin tai koulutukseen. Näyttää siltä, että komissio ja Italian hallitus tekevät yhteistyötä Arvoisa puhemies, voinko jatkaa puhettani? Voinko jatkaa vai pitääkö minun keskeyttää puheeni? Voisitteko muistuttaa istuntoa siitä, että minulla on oikeus puhua? Olin sanomassa, että komissio ja hallitus ovat menossa oikeaan suuntaan, ja uskon erityisesti, että meidän ei pitäisi äänestää päätöksestä, joka on täynnä virheellisyyksiä, todellisia virheitä juridisesta näkökulmasta, toisin sanoen täynnä juridisia valheita. Sen vuoksi se on täysin poliittinen päätös vailla todellista pohjaa. Haluan muun muassa muistuttaa istuntoa ja olen päättämässä puheeni että vaikka komission jäsen Barrot on ollut erittäin selväsanainen tänään, kolme päivää sitten komission jäsen Špidla totesi, että hänen täytyy vielä lukea lainkohta, jonka itse uskon olevan korkeintaan kahden sivun mittainen. Sen vuoksi uskon, että jos vasemmiston täytyy kaikin tavoin päästä tekemään ennenaikaisia päätöksiä hallituksen menettelyistä, se on täysin lainvastaista. (Parlamentti torjui esityksen äänestyksen lykkäämisestä) Ennen tarkistuksesta 10 toimitettua äänestystä Marco Cappato (ALDE). (IT) Arvoisa puhemies, lisätään tapauskohtaisesti tarkistuksen toiseen osaan, jossa pyydämme säännönmukaisten, syrjimättömien

5 tunnistamismenetelmien käyttöä. Tämän vuoksi englanniksi to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory. (Suullinen tarkistus hyväksyttiin) 5.5. Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja (äänestys) Ennen tarkistuksesta 7 toimitettua äänestystä Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, suullisessa tarkistuksessani viitataan 8 kohtaan, jossa Kiinan viranomaisia kehotetaan lopettamaan eri ryhmien syrjintä. Ehdotukseni on lisätä ammattiyhdistysaktivistien perään sanat Falun Gong -järjestön jäsenet. He ovat ihmisiä, jotka harjoittavat tietynlaisia liikkeitä ja hengitystä, mutta joita kohdellaan toisinajattelijoina ja joita kommunistisen hallinnon virkamiehet vainoavat. (Suullinen tarkistus hyväksyttiin) Äänestyksen jälkeen Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, meillä on tänään melkoisen suuri määrä tärkeitä äänestyksiä. Tämän takia Daniel Cohn-Benditin ei todellakaan tarvitse esittää jatkuvasti kommentteja ja keskustelua äänestyksen lomassa; se on häiritsevää. José Ribeiro e Castro (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin muistuttaa siitä, että olemme juuri hylänneet tarkistuksen, jolla pyydettiin vapauttamaan eräs henkilö, jota ehdotimme Saharov-palkinnon saajaksi. Kun myönnämme Saharov-palkinnon seuraavan kerran joulukuussa, voimme saman tien antaa heille kasan ketjua ja he voivat mennä suoraan vankilaan! (Voimakkaita suosionosoituksia) 5.6. Komission vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirja (A6-0266/2008, Elmar Brok) (äänestys) 5.7. Zimbabwen tilanne (äänestys) Ennen äänestystä Michael Gahler (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, jotta kaikki asiat pidettäisiin ajan tasalla, pyydän, että seuraava teksti, joka on äänestyslistallanne, sisällytettäisiin jo olemassa olevaan: (EN) suhtautuu myönteisesti G8-maiden johtajien 8. heinäkuuta 2008 Zimbabwesta antamaan lausuntoon ja erityisesti siihen, että he kieltäytyvät hyväksymästä minkään sellaisen hallituksen legitiimiyttä, joka ei heijasta Zimbabwen kansan tahtoa, heidän suositukseensa nimittää YK:n pääsihteerin erityislähettiläs raportoimaan poliittisesta ja humanitaarisesta tilanteesta sekä ihmisoikeus- ja turvallisuustilanteesta ja tukemaan alueellisia pyrkimyksiä poliittisten puolueiden välisen sovittelun edistämiseksi 29. maaliskuuta 2008 järjestettyjen vaalien tuloksia kunnioittaen, ja heidän aikomukseensa toteuttaa lisätoimia, muun muassa ottamalla käyttöön väkivaltaisuuksista vastuussa olevia henkilöitä vastaan toteutettavia rahoitus- ja muita toimenpiteitä;. (Suullinen tarkistus hyväksyttiin)

6 Avaruus ja turvallisuus (A6-0250/2008, Karl von Wogau) (äänestys) Puhemies. - (FR) Äänestykset päättyvät. 6. Äänestysselitykset Puhemies. (FR) Esityslistalla on seuraavana äänestysselitykset. Suulliset äänestysselitykset Mietintö: Ludford (A6-0459/2007) Daniel Hannan (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, meiltä ei vienyt kauaa päästä takaisin normaaliin arkirytmiin. Ennen Irlannin kansanäänestystä esitettiin loputtomasti mietintöjä, joissa kehotettiin olemaan julkistamatta tätä ennen kuin irlantilaiset ovat äänestäneet. Heti kun äänet oli turvallisesti laskettu, olemme palanneet asialistallemme, jonka mukaan yhdenmukaistamme menettelytapoja erityisesti militarisoinnissa sekä oikeus- ja sisäasioissa. Edellisellä kerralla, kun tämä parlamentti kokoontui tässä istuntosalissa, puhuja toisensa jälkeen saarnasi Irlannin äänestyksen kunnioittamisesta, mutta Nyt me ymmärrämme, mitä tämä mutta tarkoitti. Mutta tarkoitti, että meidän pitäisi olla huomioimatta äänestyksen tulosta ja jatkaa rikosoikeuden, siviililain, maahanmuuton, turvapaikkojen ja muiden sisäasioiden yhdenmukaistamista. Emme enää edes teeskentele kunnioittavamme kansalaisten päätöstä. Olemme palanneet pieneen maailmaamme, jossa teeskentelemme, ettei äänestäjiä ole olemassa, ja jatkamme siitä, mitä olimme joka tapauksessa tekemässä. Bogusław Rogalski (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, sen vuoksi, että Strasbourgissa oli tänään tavallista voimakkaammat varotoimet, mikä on erittäin epätavallinen tilanne ja mitä ei ole koskaan ennen tapahtunut täysistunnon aikana, en voinut ottaa osaa äänestyksen ensimmäiseen osaan. Haluaisin pyytää, että rekisteröitte syyn poissaolooni äänestyksen aikana. Auto, jonka piti kuljettaa minut Euroopan parlamenttiin, oli yli puoli tuntia myöhässä, ja haluaisin pyytää, että syy merkittäisiin pöytäkirjaan. Puhemies. - (FR) Hyvä Boguslaw Rogalski, käsittelimme asian jo istunnon alussa: henkilöt, jotka saapuvat käsittelyn aikana, saavat toki myöhästymisensä anteeksi. Ehdotus asetukseksi: Talouskriisistä kärsivät EU:n kalastuslaivastot Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, uskon, että monia ihmisiä kiinnostaa se, mitä aion sanoa. Haluan todellakin puhua siitä, että siirrymme jatkuvasti kalastusalalla kriisistä toiseen ilman, että yritämme oikeasti ratkaista perimmäisen ongelman. Ja kalastusalan perimmäisenä ongelmana on itse asiassa yhteinen kalastuspolitiikka, joka perustuu neuvostoajalta tyypilliseen keskusjohtoiseen suunnitelmaan, jossa kiintiöitä jaetaan useille jäsenvaltioille. On varmasti tullut aika repiä palasiksi tämä kommunistinen keskitetysti johdettu suunnitelma ja siirtyä aikaan, jossa meillä on käytössämme omistusoikeuteen perustuva ratkaisu. Meidän on tarkasteltava muutamia erittäin onnistuneita ratkaisuja kalastuslaivastojen säilyttämisessä esimerkiksi Uudessa-Seelannissa ja Islannissa, joissa ne perustuvat omistussoikeuksiin ja luovutettaviin omistusoikeuksiin.

7 Euroopan unionin on aika lopettaa ajattelemasta keskusjohtoisesti ja aika lopettaa kehittyminen Euroopan unionin sosialististen tasavaltojen liitoksi. Siirrytään markkinaperusteiseen talouteen. Päätöslauselmaesitykset: Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (B6-0348/2008) Frank Vanhecke (NI). - (NL) Se, että tämä parlamentti on viime aikoina asettunut vastustamaan Italian hallituksen erittäin perusteltua päätöstä tuhannen tiiliskiven voimalla, on oire tämän instituution vasemmistosiiven poliittisen korrektiuden tukahduttavasta ilmapiiristä. Voin kuitenkin taata teille, että hyvin suuri osa Euroopan valtioiden asukkaista on täysin päinvastaista mieltä kuin minkä puolesta suurin osa parlamentin jäsenistä ilmeisesti äänestää. Italian hallituksen esittelemä sormenjälkijärjestelmä, jonka antaa pontta romanien massiivisen maahanmuuton aiheuttamien ongelmien selvittämiseen, saa aivan varmasti kannatusta suurimmalta osalta kansalaisia. Sen lisäksi Euroopan puuttumista näihin asiakirjoihin on mahdotonta hyväksyä. Olen yllättynyt siitä, ettei Euroopan unioni avaa omien ylellisten rakennustensa ovia sepposen selälleen romaneille ja yksityisiä koulujaan romanien lapsille. Paljon ylistetyt ihmisoikeudet päättyvät ilmeisesti etuoikeutettujen eurokraatikkojen alueiden rajoille. Daniel Hannan (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, ymmärrän, että tämän parlamentin kansalaisvapauksien valiokunta näyttää olevan lähestulkoon viimeinen paikka, jossa voidaan odottaa minkäänlaista kansalaisoikeuksien puolustamista. Koimme varsin huolestuttavan häivähdyksen suvaitsemattomuutta kyseisessä valiokunnassa, kun valiokunta vastusti Buttiglionen nimittämistä komission jäseneksi. Koimme sen jälkeen, kuinka ankarin mahdollinen lainsäädäntötoimi puskettiin läpi terrorismin vastaisten sääntöjen verukkeella. En voi unohtaa liberaalidemokraattien johtajan Graham Watsonin kommenttia siitä, että Osama bin Laden oli edistänyt Euroopan integraatioprosessia eniten sitten Jacques Delorsin! Ja juuri nyt toimittamassamme äänestyksessä näemme, että asiaan liittyviä tosiasioita kieltäydytään varsin kummallisesti edes pohtimasta. En tiedä, onko Italian hallitus oikeassa, kun se väittää, että tämä mietintö sisältää virheellistä tietoa. Omat vaistoni ovat tässä asiassa liberaaleja. En pidä tietokanta-ajatuksesta enkä sormenjälkiajatuksesta. Mutta varmasti perushuomaavaisuuden ja -oikeudenmukaisuuden olisi pitänyt yllyttää meidät sallimaan, että hallitus kutsuisi ryhmän tämän parlamentin edustajia arvioimaan asiaan liittyviä tosiseikkoja ennen äänestystä. Äänestyksen kiirehtiminen ennen kuin edes kaikkia tosiasioita on tarkasteltu vahvistaa, että aivan kuin työllisyysvaliokunta on viimeinen paikka, jossa työllisyyttä puolustetaan, ja aivan kuin kalastusvaliokunta on viimeinen paikka, jossa kalastusta puolustetaan (Puhemies keskeytti puhujan.) Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, Itävallan kansanpuolueen valtuuskunnan puolesta haluaisin sanoa, että luonnollisesti me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi tehdä kaikkemme parantaaksemme romanien vaikeaa tilannetta, ei vain Italiassa, vaan kaikkialla, ja että meidän pitäisi hoitaa tilanne viisaasti. Me kuitenkin uskomme, että nykyisessä tilanteessa, jossa meillä ei ole käytettävissämme kaikkia faktoja, meidän ei pitäisi tehdä päätöstä, sillä silloin me vain tekisimme oletuksia tosiasioista.

8 Päätöslauselmaesitykset: Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Kieltäydyin äänestämästä päätöslauselmaesityksestä Kiinan tilanteesta maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja, sillä äänestyksessä ei käsitelty mitään tarkistuksia, jotka edellyttävät poliittisten vankien vapauttamista, erityisesti Saharov-palkinnon saajaehdokasta. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden kiinnittääkseni jälleen kerran huomion sanavapauden tärkeyteen, sillä se on tärkein edellytys demokratisaatioprosessin aloittamiselle Kiinassa. Lehdistövapaus on erittäin tärkeää, sillä juuri riippumaton lehdistö toimittaa tietoa ihmisoikeustilanteesta Kiinassa ilman sensurointia. Tämän taka on välttämätöntä, että NTDTV:n kaltaiset riippumattomat televisiokanavat voivat lähettää ohjelmia. Kyseinen satelliittitelevisioasema lähettää vuorokauden ympäri ohjelmaa kiinaksi ja englanniksi satelliittien kautta Aasiaan, Eurooppaan, Australiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Ranskalainen yhtiö Eutelsat, joka avustaa NTDTV:n satelliittilähetyksiä, lopetti yllättäen televisiolähetyksensä Aasiassa 16. kesäkuuta 2008 selvästi Kiinan kommunistisen puoleen painostamana. Jotta onnistuisimme, meidän on päätöslauselman sanojen lisäksi ryhdyttävä toimiin. Me vetoamme Euroopan parlamentin johtajistoon, että he vaatisivat näiden televisiolähetysten jatkamista Aasiassa. Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, tällä istunnolla on pitkät ihmisoikeudelliset perinteet, joista voimme olla ylpeitä. Tämä pätee myös Kiinaa ja Tiibetiä koskevaan politiikkaamme. Sen vuoksi pidänkin erittäin valitettavana, että tämänpäiväinen päätöslauselmamme ei mitenkään lunasta näitä vaatimuksia. Historiallisella hetkellä sillä ei ole voimaa ottaa esille sitä, mikä olisi pitänyt ottaa esille ennen Kiinan olympiakisoja. Sallinettekin minun todeta kategorisesti: puhemiehemme Hans-Gert Pöttering on edustanut ihmisoikeusperiaatteitamme yksiselitteisesti viimeisten kuukausien aikana. Saksan liittokansleri Angela Merkel on myös toiminut tällä tavalla, selvästi ja vaikuttavasti. Haluaisin sen vuoksi vedota tähän istuntoon sen Kiinaa ja Tiibetiä viime vuosina ja vuosikymmeninä koskeneen politiikan selvien lausuntojen palauttamiseksi ja katson, että tämä päätöslauselma on kesätaukoa edeltävää hetkellistä voimattomuutta. Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (LT) Haluaisin sanoa muutaman sanan asiakirjasta, Kiinasta. Äänestin asiakirjan puolesta, mutta valitettavasti monet tärkeät tarkistukset hylättiin. Olemme tänään todenneet, että tilanne Tiibetissä on normaali, mikä ei ole totta. Olemme kieltäytyneet kutsumasta Tiibetin hengellistä johtajaa yleisten asioiden neuvostoon, mikä on täysin väärä päätös; me emme edes pystyneet äänestämään niitä vastaan, jotka harjoittavat Falun Gongia. Olen sen vuoksi pahoillani ja sitä mieltä, että näitä aiheita pitäisi käsitellä uudelleen mahdollisimman pian. Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan vain sanoa, että minulle ja muille ryhmäläisilleni äänestysluettelo on ollut epäselvä, koska olemme sen ehdotusten seurauksena äänestäneet joistain järjettömistä kannoista. Kutsummeko Dalai-laman ei, äänestimme vastaan. Tilanne Tiibetissä ei ole normaali ei, olemme äänestäneet, että se on normaali. Monet meistä ovat epätietoisia. Yritin tietenkin korjata tilannetta, mutta informaatio oli vääristeltyä ja luettelomme oli erittäin virheellinen. Georg Jarzembowski (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, en usko, että Vytautas Landsbergis on itse asiassa lukenut päätöslauselmaa, jonka hyväksyimme

9 kahden kolmanneksen enemmistöllä. Jos hän olisi, hän tietäisi, että mainitsemme kestämättömän tilanteen Tiibetissä neljä kertaa ja vaadimme Kiinan hallitusta kunnioittamaan Tiibetin ihmisoikeuksia ja kulttuurisia oikeuksia. Hyvä Vytautas Landsbergis, älkää puhuko totuudenvastaisesti. Suuri enemmistö meistä tarkoitan siis tämän parlamentin enemmistöä ovat puolustaneet Tiibetin ihmisoikeuksia ja kulttuurista autonomiaa. Mietintö: Brok (A6-0266/2008) Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää syyni siihen, että äänestin tätä mietintöä vastaan. Minusta tuntuu siltä, että tämä mietintö on itse asiassa ja sanon tämän suurella vakaumuksella eräs kiistellyimmistä asiakirjoista, joita parlamentti on käsitellyt viime aikoina. Olen vakuuttunut siitä, että selkeän suunnitelman puute siitä, miten Euroopan unioni avautuu itään, erityisesti Ukrainan mahdollisen tulevan jäsenyyden osalta, on täysin kelpo syy äänestää mietintöä vastaan. Sivuutan sen tosiasian, että alustava mietintöluonnos oli täysin sekaisin. Lopuksi huomautus teille, arvoisa puhemies: olette antaneet kahden ihmisen nousta ilman, että heillä on ollut puheenvuoroa. Noudattakaa menettelyä. Puhemies. - (FR) Puhemies voi antaa puheenvuoron kenelle tahansa hän haluaa. Halusin antaa puheenvuoron niille jäsenille, jotka ovat varsinaisesti sitoutumattomia, mutta minulla on siihen täysi oikeus. Philip Claeys (NI). - (NL) Yksi syy siihen, miksi äänestin tarkistuksilla heikennettyä Elmar Brokin mietintöä vastaan, on sen suositus viestintäpolitiikasta, joka itse asiassa lisää entisestään EU:n propagandaa. Tämä on oire siitä, mikä Euroopan unionissa on menossa oleellisesti pieleen. Sen sijaan, että otettaisiin huomioon äänestäjien mielipiteet, Euroopan unioni pyrkii muuttamaan näitä mielipiteitä propagandalla. Irlannin kansanäänestys on kuitenkin osoittanut, että tämänkaltainen sosiaalinen suunnittelu tuottaa päinvastaisen tuloksen. Tämän takia Euroopan unionin kannattaisi lopettaa moinen toiminta ja osoittaa kunnioitusta eurooppalaisten mielipiteitä ja moitteita kohtaan sen sijaan, että se tekisi juuri päinvastoin. Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Arvoisa rouva puhemies, äänestin Elmar Brokin mietinnön puolesta, sillä uskon, että se on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Kannatan myös viestintäpolitiikkaa, jota se vaatii. Viestintään kuuluu kuitenkin myös totuus ja selkeys. On viimeinkin aika viestittää selkeästi, että Kroatia voi ja sen pitäisi liittyä Euroopan unioniin kuluvan vuosikymmenen aikana. Eteläisen Itä-Euroopan mailla on selkeä mahdollisuus liittyä Euroopan unioniin seuraavalla vuosikymmenellä, mutta totuus ja selkeys vaativat myös sen tunnustamisen, että Turkin liittymisen eteenpäin puskeminen heikentäisi Euroopan unionia. Meidän pitäisi sen vuoksi olla rehellisiä kumppanillemme Turkille ja kertoa vähintään se, että me etsimme muita yhteistyötapoja. Vaikka Elmar Brokin mietintö ei sanelekaan sitä näin, se on looginen päätelmä mietinnön sisällöstä, joka on sellainen kuin sen pitäisi olla. Päätöslauselmaesitys: Zimbabwen tilanne (B6-0347/2008) Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, olen yksi tämän mietinnön laatijoista. Voisin sanoa, että tilanne Zimbabwessa on kuin päättymätön tarina. Euroopan parlamentti antaa taas äänensä kuulua tässä aiheessa, ja olen erittäin tyytyväinen, että olemme onnistuneet sivuuttamaan poliittiset erimielisyydet ja puhumaan näin voimakkaasti

10 ja päättäväisesti skandaalinomaisesta tilanteesta, johon maa on joutunut. Tämän takia annoin äänestyksessä puoltavan ääneni mietinnölle, jota kuitenkin autoin laatimaan. Syed Kamall (PPE-DE). - (FR) Arvoisa puhemies, olen erittäin iloinen voidessani puhua tästä päätöslauselmaesityksestä, sillä minä itse asiassa äänestin sen puolesta, niin kuin monet kollegat tässä istunnossa. Pyyntöni eurooppalaisille parlamentin jäsenille ja poliitikoille on kuitenkin tämä: pitäkäämme huolta siitä, että nämä eivät ole vain lämpimiä sanoja tai omantuntomme rauhoittamista. Tarkastelkaamme toimenpiteitä, ei sanoja. Viittaan tietenkin Lissabonin huippukokoukseen, jonne kutsuimme Mugaben pakotteista huolimatta. Viittaan tietenkin elintarvikekriisiä ja elintarviketurvaa koskevaan Rooman huippukokoukseen: kutsuimme Robert Mugaben ja hänen kätyrinsä ostoksille eräisiin Euroopan ylellisimpiin liikkeisiin samalla, kun hänen kansansa kärsi nälänhätää. Lämpimien sanojen aika on ohi. Olemme tietenkin erittäin tyytyväisiä kaikkeen siihen, mitä olemme sanoneet, mutta meidän täytyy toteuttaa nuo sanat: meidän täytyy määrätä pakotteet Mugaben hallitusta vastaan. Lopettakaamme olemasta tekopyhiä, erityisesti portugalilaiset ja italialaiset ystäväni. Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, äänestin tämän päätöslauselman puolesta, ja Syed Kamallin tavoin olen saanut viime vuosina yhä useampia kirjeitä Zimbabwen tilanteesta. Yhdistyneen kuningaskunnan itäisen Keski-Englannin ihmiset eivät yksinkertaisesti voi ymmärtää, kuinka me täällä aina esitämme niin voimakkaita kantoja Zimbabwesta, mutta annamme kuitenkin Robert Mugaben tulla tälle mantereelle nauttimaan johtajiemme vieraanvaraisuudesta. Siinä on jotakin vakavasti pielessä ja se on erittäin tekopyhää; se aliarvioi tätä instituutiota ja monia muita. Toivon siis, että voimme tulevaisuudessa hoitaa tämän tilanteen kuntoon, että voimme päästä eroon tuosta kammottavasta miehestä ja että demokratia voisi kukoistaa Zimbabwessa. Mietintö: von Wogau (A6-0250/2008) Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa pyytämällä kollegoiltani tässä istunnossa anteeksi, että viivytän seuraavaa puhujaa. Unohdan hänen nimensä, mutta toivon myös, että hän nousee ylös puhuessaan ja kunnioittaa tätä istuntoa. Meille luvattiin, ettei Galileo ole tarpeeton kapistus, vaan että etsimme sille käyttöä. Jos mietitte kaikkia muita satelliittijärjestelmiä ja Amerikan GPS:ää, ihmiset kysyvät, mihin tarvitsemme Galileota. On varsin selvää, jos mietitte tätä järjestelmää tarpeetonta kapistusta taivaalla että etsimme sille enemmän ja enemmän käyttöä. Tutkimme nyt sotilaallista näkökantaa. Mihin tarvitsemme sotilaallista ulottuvuutta? Me emme selvästikään tarvitse sitä. Se perustuu puhtaasti amerikkalaisten kadehdintaan ja minä myös -politiikkaan. Romutetaan koko turhanpäiväisyys ja säästetään veronmaksajien rahat, palautetaan ne veronmaksajille ja turvaudutaan paljon parempaan tekniikkaan. Ewa Klamt (PPE-DE). (DE) Arvoisa rouva puhemies, minun mielestäni se, miten toimimme, ei vastaa sitä mainetta, joka tällä parlamentilla on. On mahdotonta hyväksyä, että koko istuntosali lörpöttelee, kun puhuja nousee pitämään puheenvuoroaan. Kehottaisin teitä, arvoisa puhemies, pitämään istuntosalin hiljaisena ja varmistamaan, että ne, jotka eivät kuuntele, poistuvat salista.

11 Puhemies. - (FR) Olen täysin samaa mieltä kanssanne, hyvä Ewa Klamt, mutta kuten tiedätte, joka kerran pyydämme samaa ja joka kerran kohtaamme samat ongelmat. Kirjalliset äänestysselitykset Mietintö: Ludford (A6-0459/2007) Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Brittiläisen kollegani Sarah Ludfordin mietinnön perusteella äänestän lainsäädännöllisen päätöslauselman puolesta. Kyseisellä päätöslauselmalla muutetaan yhteispäätösmenettelyn ensimmäisessä käsittelyssä ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta. Ehdotuksen tarkoituksena on luoda oikeusperusta jäsenvaltioille, jotta voidaan tunnistaa viisuminhakijoiden pakolliset biometriset tunnisteet kasvonpiirteet ja kymmenen sormenjälkeä ja perustaa lailliset puitteet jäsenvaltioiden konsulaattiorganisaatioille viisumitieto-järjestelmän (VIS) toimeenpanemiseksi yhteisten viisumikeskusten perustamisen yhteydessä. Näin voitaisiin välttää se, että kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi varustaa konsulaattinsa biometrisen tiedon keräämiseen tarkoitetulla laitteistolla. Kannatan suurinta osaa tarkistuksista, erityisesti yhden jäsenvaltion edustamista toisen jäsenvaltion toimesta, ulkoisia palveluntarjoajia koskevia turvallisuustoimenpiteitä sekä tiedotuskampanjoita. Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämän asetusehdotuksen tavoitteena on viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestäminen biometristen tietojen käyttöönoton osalta viisumitietojärjestelmässä (VIS) Euroopan unionin tasolla. Sillä säädetään ensinnäkin velvollisuudesta toimittaa biometriset tiedot tallennettavaksi viisumitietojärjestelmään ja tähän liittyvistä normeista ja lisäksi viisumihakemusten vastaanoton järjestämistä koskevista säännöksistä. Tällä ehdotuksella, joka on osa rajahallinnon yhteisöllistämistä (Schengen-alue), otetaan käyttöön viisuminhakijoiden biometristen tunnisteiden kerääminen (valokuvat ja sormenjäljet). Kyseessä on toimenpide, joka on vähintäänkin kyseenalainen ja jossa joukko kysymyksiä jää ilman vastausta. Nämä kysymykset liittyvät varsinkin sen tehokkuuteen, henkilötietojen suojelemiseen its, tietojen keräämisen tavoitteisiin ja perusteisiin, VIS-tiedostojen sisältöä säänteleviin normeihin, käyttöoikeuksiin (erityisesti kun kyseessä ovat EU:n ja eri valtioiden väliset sopimukset tietojen vaihtamisesta) sekä lisäksi kansalaisten oikeuksien, vapauksien ja takuiden suojelemiseen. Me olemme eri mieltä oikeuden ja sisäasioiden yhteisöllistämisestä sekä seuranta- ja valvontarakenteiden ja -välineiden luomisesta Euroopan unionin tasolla edistämään turvallisuuspolitiikkaa. Siksi äänestämme ehdotusta vastaan. Marian Zlotea (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Toivon, että tänään antama ääneni helpottaa neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa viisumeista luopumisesta ja että pian kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset voivat matkustaa vapaasti ja saada samanlaista kohtelua. On erittäin tärkeää, että yksi puheenjohtajavaltio Ranskan neuvottelemista aiheista koskee kriteeristöä Yhdysvaltain viisumin myöntämiseksi kaikille Euroopan yhteisön kansalaisille.

12 Mietintö: Fraga Estévez (A6-0278/2008) John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. (EN) Kalastussopimus Euroopan unionin ja Mauritanian välillä on ehdottomasti tärkeä molemmille osapuolille. Tämän sopimuksen myötä Välimeren kalastajat voivat harjoittaa kauppaansa muualla, sillä Välimerta ylikalastetaan. Äskettäinen tonnikala-asia oli vain alkua. Olen tietoinen siitä, että kaksi maltalaista kalastusyritystä on käyttänyt tätä sopimusta kalastaakseen Atlantilla. Sain tietää asiasta, kun olin virallisella Euroopan parlamentin valtuuskunnan matkalla Mauritaniassa ja kun puheenjohtaja kertoi valtuuskunnalle, että kaikki yritykset löytää ratkaisu sopimukseen olivat epäonnistuneet. Pyysin siinä vaiheessa mahdollisuutta puhua puheenjohtajan kanssa yksityisesti. Kysyin, oliko hän koskaan keskustellut asiasta komission jäsenen Joe Borgin kanssa. Hän on maltalainen komission jäsen. Puheenjohtaja kertoi minulle, ettei hän ollut keskustellut Joe Borgin kanssa, mutta että voisin itse tehdä niin, jos katsoisin sen tarpeelliseksi. Otin tehtäväkseni ottaa välittömästi yhteyttä Borgiin, joka tutustuttuaan asiakirjoihin antoi minulle yhteenvedon asiasta. Kerroin puheenjohtajalle asiasta ja myös siitä, että komission jäsen haluaisi aloittaa uudelleen keskustelut. Sylwester Chruszcz (NI), kirjallinen. (PL) Euroopan unioni on taas kaappaamassa oikeuden olla erillinen valtio. Mielestäni kansainvälisten sopimusten teleminen kuuluu valtiolle eikä Euroopan unionin kaltaiselle alueelliselle, kansainväliselle organisaatiolle, joten äänestin mietintöä vastaan. Dorette Corbey (PSE), kirjallinen. (NL) Hollannin työväenpuolueen valtuuskunta on äänestänyt Mauritanian kanssa tehtävän sopimuksen puolesta, ei sen vuoksi, että se on hyvä sopimus, vaan siksi, että se edustaa pientä parannusta tämänhetkiseen tilanteeseen (vähennetyt saaliit). Me vastustamme kokonaisuudessaan kaikkia tämänkaltaisia sopimuksia, sillä ne riistävät kehitysmailta heidän ruokalähteensä ja tulonsa. Mauritanian tapauksessa on vieläkin huolestuttavampaa, että kehitysrahastoja käytetään kalastajien etujen tukemiseen. Se on häpeällistä! Christofer Fjellner (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Me pidättäydyimme tänään äänestämästä Euroopan unionin ja Mauritanian välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta. Meillä oli käytettävissämme kaksi epämieluisaa vaihtoehtoa, joko lyhyempi sopimus, jossa on suuremmat kalakiintiöt, tai pidempi sopimus, jossa on pienemmän kalakiintiöt. Valitettavasti vaihtoehtona ei ollut äänestää sopimuksen purkamisen puolesta. Me maltilliset olemme Afrikan valtioiden kanssa tehtäviä kalastussopimuksia vastaan. Mietinnössä oli hyvin pieniä parannuksia verrattuna nykyiseen sopimukseen, mutta myös taantuvia ominaisuuksia, kuten voimassaoloajan pidennys. Koska meidän olisi pitänyt valita näistä kahdesta epämieluisasta vaihtoehdosta, jätimme äänestämättä. Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Minä kannatan kalastussopimuksen jatkamista Mauritanian kanssa, vaikka on asiallista huomauttaa, ettei neuvotteluprosessi ollut aina kaikkein avoin ja läpinäkyvin. Jäsenvaltioita ei neuvottu riittävästi neuvotteluaikana, mikä tuloksena syntyi pöytäkirja, jonka myötä kalastusmahdollisuudet ovat vähentyneet huomattavasti samalla, kun

13 taloudelliset korvaukset pidetään käytännöllisesti katsoen samalla tasolla. Avainasemassa olevia päälaivastoja koskevia teknisiä näkökulmia ei ole ratkaistu. Päinvastoin, ilman suurempaa tieteellistä täsmällisyyttä on esitetty uusia rajoituksia, kuten ylimääräinen biologinen palautumisaika. Tästä huolimatta Portugali on ottanut järkevän asenteen sen kalastusmahdollisuuksiin näillä kalastusalueilla. Nämä mahdollisuudet ovat 886 gigatonnia vuosittain luokassa 1 (alukset, jotka kalastavat muita äyriäisiä kuin euroopanlangusteja ja rapuja), lisenssin käyttöönotto luokassa 5 (pääjalkaiset) ja 300 gigatonnin raja-arvon säilyttäminen euroopanlangusteille. Tämän tiedon perusteella uskon, että tämä on myönteinen sopimus kotimaani kannalta tarkasteltuna, ja äänestin sen puolesta. Ehdotus asetukseksi: Talouskriisistä kärsivät EU:n kalastuslaivastot Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Äänestin 10. kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta. Kyseinen päätöslauselma koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi talouskriisistä kärsivien Euroopan unionin kalastuslaivastojen rakenneuudistuksen tukemiseksi toteutettavasta välikaikaisesta erityistoimesta. Yksi Euroopan unionin kalastusalan suurimmista haasteista on edelleen monissa tapauksissa rakenteellinen epätasapaino laivastokapasiteetin ja käytettävissä olevien resurssien välillä. Euroopan unionin laivaston liikakapasiteetin arvioitiin muutama vuosi sitten olevan noin 40 prosenttia. Kyseinen liikakapasiteetti yhdistettynä kalastusvarastojen ehtymiseen vuosikymmeniä kestäneen ylikalastuksen jälkeen tarkoittaa sitä, että ala kamppailee kestääkseen ulkoiset taloudelliset paineet, kuten yhtäkkisen polttoaineen hinnan nousun. Toivon, että yhteisön väline öljynhintojen korotuksen laskemiseen vuositasolla on suunniteltu niin, että sisäisillä markkinoilla olisi aikaa reagoida nouseviin kustannushintoihin. Kannatan Ranskan maatalous- ja kalastusministerin Michel Barnierin toimenpiteitä, sillä hän on tehnyt paljon töitä saadakseen aikaiseksi tämän lopputuloksen. Hänen ansiostaan voitiin ryhtyä välittömiin tukitoimiin. Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Kalastusala on ollut yksi niistä sektoreista, joka on kärsinyt eniten tämänhetkisestä energiakriisistä. Polttoaineen hintojen huimaava nousu, Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan esittelemä kalastuksen vähentäminen sekä kalojen ensimyyntihintojen nollakasvu ovat asettaneet alusten omistajat ja kalastajat hankalaan asemaan. Sen vuoksi tämä tilanne oikeuttaa kyseisen ehdotuksen neuvoston kiireelliseksi asetukseksi, jonka tavoitteena on varmistaa, että Euroopan unionin laivastot sopeutuvat tämänhetkiseen energiakriisin sanelemaan taloudelliseen tilanteeseen. Itse asiassa kyseinen ehdotus noudattelee komission tiedonantoa, jossa kalastusalan kohtaamat ongelmat ja rajoitteet näyttävät oikein analysoiduilta, sekä tarpeellisia toimenpiteitä nykyisen kriisin lieventämiseksi. Vaikka itse pidän tämän asetuksen esittämisen taustalla olevaa aloitetta positiivisena, uskon, että se on jonkin verran heikompi kuin olisi voinut odottaa edellä mainitun tiedonannon lukemisen jälkeen. Kuudennessa artiklassa mainittu kalastustoimien väliaikainen lopettaminen sekä velvollisuus sisällyttää ne laivaston uudistamissuunnitelmiin, moottoreiden jättäminen 7 artiklan

14 soveltamisalan ulkopuolelle, koko 9 artikla sekä 12 artiklan 3 kohta, jossa puolustetaan lähinnä vain troolauskalastajien etuja, vaikuttavat tämän ehdotuksen vähemmän onnistuneilta kohdilta. Edellä mainitusta huolimatta ja ottaen huomioon suuret vaikeudet, joita kalastusala kohtaa eurooppalaisella tasolla, tämä asiakirja ansaitsee puoltavan ääneni. Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Kuten selitimme puheessamme eilisen väittelyn aikana, syyt siihen, että äänestimme tätä määräysehdotusta vastaan, ovat perustavanlaatuisia. Jos olisi olemassa yhtään epäilystä Euroopan komission puheenvuorojen oikeudenmukaisuudesta, olisi riittänyt, että olisimme noudattaneet niitä syiden kumoamiseksi. Euroopan komission ongelmana on liikakapasiteetti, ja tavoitteena ja ratkaisuna on laivastojen uudistaminen. Mutta onko sosiotaloudellinen kriisi huomioitu? Entä nousevat polttoaineen hinnat (diesel ja erityisesti bensiini)? Entä kalojen ensimyyntihinnat? Komissiolle se on kovin yksinkertaista: Jos jotkut jäsenvaltiot vähentävät kapasiteettia entisestään, tämä hyödyttää muita jäsenvaltioita. Tämä johtuu siitä, että jos kapasiteettia vähennetään, myös pyyntiponnistelut vähenevät, jolloin resurssit ja markkinamahdollisuudet puolestaan lisääntyvät. Tämän vuoksi siis ehdotus 1,6 miljardista eurosta (!) vain alusten purkamiseen. Yksinkertaista jos tauti ei tapa kalastussektoria, rohto hoitaa tehtävän. Ei ole rahoitusta, joka auttaisi alaa kohtaamaan kasvaneet tuotantokustannukset ja turvaamaan palkat. Kuitenkin ehdotetaan 1,6 miljardia euroa kalastuksen pysyvään, osittaiseen tai väliaikaiseen lopettamiseen. Portugalin hallitus on sallimassa tämän perusohjeen ja on, ihan vain tiedoksi, osoittamassa 8,2 miljoonaa euroa 27 aluksen purkamiseen vuonna Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Tämänhetkinen öljyn ja polttoaineen hinta vaikuttaa kielteisesti kaikkiin Euroopan unionin kansalaisiin. Ehdotettu pelastuspaketti auttaa kovin vähän varmistamaan kestävän kalastusteollisuuden. Vaikka kannatan kapasiteetin vähentämistä tällä hetkellä jotkut yhteisön kalastuspaikat toimivat vähintään 40 prosentin liikakapasiteetilla en usko, että tämä ehdotus saa aikaan ne muutokset, joita vaaditaan Euroopan unionin kestävän kalastussektorin luomiseen. Kun 80 prosenttia Euroopan unionin varastoista on huolestuttavalla tasolla, tarvitsemme todellisia kapasiteetin vähennyksiä, ei uudistettua veneenrakentamista veronmaksajien kustannuksella. Päätöslauselmaesitys: Romanien sormenjälkitietokannan perustaminen Italiassa (B6-0348/2008) Roberta Alma Anastase (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Romaniväestön tilanne on jälleen otettu puheeksi erittäin tärkeällä hetkellä, kun erityiset tapahtumat todistavat, että on edelleen olemassa huomattavia puutteita eurooppalaisessa ja kansallisessa politiikassa kyseisellä alueella ja selkeä tarve tarkkailla ja vahvistaa näitä menettelytapoja. Mielestäni väittelyn tuloksen ja Italian romaniväestön sormenjälkien ottamista koskevan päätöksen pitäisi perustua kahteen ydinpäätelmään. Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että romaniväestöä koskevat kansalliset toimenpiteet kohdistetaan sosiaaliseen integraatioon ja näiden kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien puitteiden luomiseen. Näiden oikeuksien ja velvollisuuksien pitää kuitenkin noudattaa Euroopan unionin perusperiaatteita

15 syrjimättömyydestä sekä perusvapauksien ja ihmisarvon kunnioituksesta. Vähemmistöjen oikeuksien varmistaminen pitäisi asettaa painopistealaksi riippumatta heidän etnisestä taustastaan. Kyseistä menettelytapaa on käytetty Romaniassa, ja se pitäisi laajentaa koskemaan myös muiden jäsenvaltioiden tilannetta. Toiseksi, ottaen huomioon romaniväestön kulttuuriset erityispiirteet, heidän integrointia koskeva kysymys olisi ratkaistava eurooppalaisella tasolla siten, että laaditaan johdonmukainen ja kattava strategia. Perusoikeuksien turvaamisen lisäksi strategian pitäisi edistää koulutuksen saatavuutta, erityisesti suvaitsevaisuuskoulutuksen saatavutta kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuonna Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Vastustin Euroopan parlamentin päätöslauselmaa, jossa Italiaa pyydettiin lopettamaan romanien väestönlaskenta etnisyyden perusteella, koska päätöslauselma näyttää ennenaikaiselta. Pahoittelen edelleen sitä, ettei parlamentti tukenut poliittisen ryhmäni, Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän esittämää ehdotusta siitä, että päätöksentekoa lykättäisiin syyskuuhun Tehdäänpä asia nyt selväksi: vastustan tietenkin romaniväestön sekä muiden vähemmistöjen sormenjälkien ottamista ja heiltä kerättyjen sormenjälkien käyttöä, sillä se olisi selvästikin suoraa rotuun ja etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää, joka on kielletty ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn sopimuksen 14 artiklan mukaisesti, ja se olisi myös yleistä syrjintää. Horjuin kuitenkin mielipiteessäni, sillä Euroopan komission varapuhemies, ystäväni Jacques Barrot esitti selvästi, että komissio tarkkaili tilannetta täysin läpinäkyvästi varmistaakseen, että yhteisön lakia noudatetaan. Olen hyvällä omallatunnolla päättänyt, että meidän pitäisi odottaa Italian hallitukselta lukuisia vastauksia ennen kuin ryhdymme poliittisiin aloitteisiin, kuten juuri annettuun päätöslauselmaan, jota Euroopan kansalaiset voivat tulkita väärin. Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Äänestän tämän päätöksen puolesta, vaikka toivon, ettei sitä käytetä hyväksi puoluepoliittisissa tavoitteissa. Romaniväestöä koskeva tilanne ei ole oikeistosiiven tai vasemmistosiiven asia, vaan yksinkertaisesti vakava ja ratkaisematon ongelma, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä ja jonka selvittämistä on siirretty liian pitkään. Kannatamme kulttuurista integraatiota, ja meidän täytyy sen vuoksi investoida käytännön ponnisteluun ja sitoumuksiin. Hallituksemme käsiteltävänä oleva toimenpide on kutistettava pelkkään olennaiseen ministeri Maronin sekavista rauhoitteluista huolimatta: ongelmana kyseisen toimenpiteen osalta ei ole itse tunnistaminen, vaan se, että sillä pyritään käyttämään etnistä kriteeristöä ja erittäin syrjivää käytäntöä (sormenjälkien ottaminen), erityisesti alaikäisten osalta. Me emme ole yksin korostamassa väärinkäytöksiä: myös suuri osa katolisesta kirkosta on esittänyt voimakkaita vastalauseita, mukaan lukien sekä maallikkojärjestöt että katolisen kirkon vapaaehtoisjärjestöt ja -organisaatiot. Unicefin kansallinen puheenjohtaja on myös lujasti torjunut tämän säädöksen sisällön. Toivon, että ääneni, jolla käytännössä tuomitaan Italia, opettaa hallitukselle, että sen on hylättävä väärä polku, jolle se on astunut. Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin brittiläiset konservatiivijäsenet ovat äänestäneet päätöslauselmaa vastaan, sillä tekstin käsittelemä asia on täysin jäsenvaltion sisäinen, eikä sitä näin ollen sovelleta Euroopan unionin tasolla. Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Vaihtakaa vain romanit juutalaisiin, ja me tiedämme kaikki, mistä tämä ehdotus on syntynyt ja mihin se on menossa, ellei sitä vastusteta voimakkaasti.

16 Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Me seuraamme Euroopassa lisääntyvää rasismin ja muukalaisvihan ilmapiiriä, jota on mahdotonta hyväksyä, erityisesti silloin, kun sitä kannustetaan neoliberaaleilla menettelytavoilla, jotka ennemminkin pahentavat ongelmia kuin esittävät niihin vastauksia. Ongelmat johtavat työläisten ja kansalaisten lisääntyvään turvattomuuteen ja huonontuneisiin asumisolosuhteisiin. Hiljattain käyttöön otetut toimenpiteet Italiassa, jossa 21. toukokuuta julistettiin vuoden kestävä nomadiasutuksiin liittyvä hätätila Campaniassa, Laziossa ja Lombardiassa, ovat esimerkkejä vaarallisista ja mahdottomista toimenpiteistä, jotka edistävät syrjintää, erottelua ja kansalaisten sekä väestön kriminalisointia loukaten heidän oikeuksiaan, vapauksiaan ja turvaansa ihmisoikeuksista perimmäisimpiä. Tämä lisää köyhyyttä, poissulkemista ja sosiaalista pirstoutumista ja antaa sen seurauksena aihetta marginalisoitumiselle ja gettoutumiselle, luku- ja kirjoitustaidottomuudelle sekä harmaan talouden piiriin liittymiselle ja rohkaisee monia romanialkuperää olevia kansalaisia olemaan ottamatta osaa yhteiskuntaan. Päinvastoin, ja niin kuin on korostettu, paras tapa suojella romanien oikeuksia on taata koulutus, asunto, terveydenhuolto, työllisyys ja sosiaaliturva sisällyttämis- ja integraatiopolitiikan puitteissa. Gunnar Hökmark (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Romanien syrjintä on vakava ongelma, jota pitää vastustaa jokaisessa jäsenvaltiossa Euroopassa. Jokaisella Euroopan kansalaisella on samat oikeudet kansallisesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai sukupuolesta riippumatta. Se on Euroopan unionin menestyksen ja kehityksen perusta sekä periaate, jonka ylläpitämiseen meillä on yhteinen velvollisuus. Tämä nostaa esiin vaatimuksen koulutukseen ja terveydenhuoltoon pääsemisestä sekä oikeudesta kunnioittaa itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa. Tapaa, jolla romaneja on kohdeltu Italiassa, on tarkasteltava tästä näkökulmasta. Euroopan unioni on velvollinen varmistamaan, että ihmisten perusoikeuksia kunnioitetaan jokaisessa valtiossa. Tämä edellyttää myös sitä, että kansalaiset integroidaan alkuperään katsomatta siihen yhteiskuntaan, jossa he elävät ja että heitä on kohdeltava tasa-arvoisesti, kuten vaaditaan edellytyksissä, jotka on laadittu ilman syrjintää ja joita on sovellettava yhdenvertaisesti kaikkiin kansalaisiin. Tämä on tärkeää ihmiskaupan, prostituution ja sosiaalisen poissulkemisen torjumisessa. Aikuisia tai lapsia ei saa päästää putoamaan tämän velvollisuuden verkon läpi. Tätä taustaa vasten emme voineet puoltaa mitään niistä päätöslauselmista, joista parlamentissa on tänään keskusteltu. Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta ja kannatan sitä, että Euroopan parlamentti on asettunut vastustamaan Euroopan ihmisoikeuslainsäädännön näkökulmasta syrjivää ja laitonta toimenpidettä. Haluan kuitenkin muistuttaa, että pelkkä päätös ei ratkaise perusongelmaa, sillä kyseinen lainsäädännöllinen toimenpide ei ole sitova. Tämän vuoksi meidän pitäisi mielestäni pyytää Euroopan komissiota ryhtymään toimenpiteisiin Italiaa vastaan, jotta se luopuisi romanialkuperää olevaa väestöä vastaan harjoittamastaan syrjivästä politiikasta. Sormenjälkien ottaminen ei ole eurooppalaisen lainsäädännön eikä minkään muunkaan Euroopan ihmisoikeuksien kunnioittamisen takaavan menettelyn mukaista. Euroopan yhteisön tasolla on olemassa 28. huhtikuuta 2008 annettu direktiivi 380, jolla säädetään

17 velvollisuudesta ottaa sormenjäljet kolmannen maiden kansalaisilta kuudennesta ikävuodesta eteenpäin. Haluan kuitenkin painottaa, että sillä viitataan kolmansiin maihin, jotka eivät kuulu Euroopan unionin alueeseen. Tämän lisäksi direktiivillä 2004/38/EY taataan vapaa liikkuminen kenelle tahansa jäsenvaltion kansalaiselle. Näin ollen etnisyys ei voi olla peruste lainsäädännölliselle toimenpiteelle missään tilanteessa. David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Italian toimet uhmaavat jokaista Euroopan parlamentin pyyntöä yhdenmukaisesta Euroopan unionin politiikasta romaniväestön integraation osalta. Romanit ovat yksi rasismin ja syrjinnän pääkohteista. Italian hallitus yrittää katsoa läpi sormien ja vakiinnuttaa rasismia ja syrjintää. Italialaisten virkamiesten täytyy pidättäytyä ottamasta romanien sormenjälkiä, ja minä äänestin päätöslauselman puolesta. Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Äänestin sen puolesta, että äänestystä tästä arkaluontoisesta mietinnöstä siirrettäisiin. Uskon, että olisi parempi odottaa, kunnes meillä on käytössämme kaikki komission Italian hallitukselta pyytämät tiedot. Koska parlamentti ei suostunut lykkäämään äänestystä, kieltäydyin antamasta ääntäni lopullisessa äänestyksessä, koska en halunnut kannattaa päätöslauselmaa ilman, että meillä oli käytössämme kaikki faktat. Jotkut tekstin osat olivat myös mielestäni epäselviä, ja toivoin sen tosiasian tunnustamista, ettei mitään yhteiskunnan yhteen tiettyyn ryhmään kohdistuvaa viranomaisen kovakouraista toimenpidettä voida suvaita. Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Romaniväestön kohtelun Italiassa pitäisi herättää meidät huomaamaan, että populistinen oikeistolaishallitus kohtelee vähemmistöjä Euroopassa epäinhimillisesti, syrjivästi ja alentuvasti. Lasten sormenjälkien ottaminen on yksinkertaisesti väärin. Menettelyssä on menneiden aikojen kaiku, eikä sillä pitäisi olla mitään sijaa nykyisessä Euroopassa. Pyydän kaikkia hallituksia tuomitsemaan Italian hallituksen ja toimimaan nopeasti romanilasten suojelemiseksi Italiassa. Silvia-Adriana Ţicău (PSE), kirjallinen. (RO) Mielestäni Italian hallituksen päätös ottaa romanialkuperää olevien henkilöiden ja erityisesti lasten sormenjälkiä loukkaa vakavasti Euroopan kansalaisten perusoikeuksia. Lasten sormenjälkien ottaminen nuorena voi leimata hänet loppuiäkseen. Alle 14-vuotiaiden lasten sormenjälkiä otetaan rikostutkinnassa käytetyn lomakkeen perusteella, mikä loukkaa kansalaisten perusoikeuksia. En ollut samaa mieltä päätöslauselmaa koskevan äänestyksen lykkäämisestä, koska tilanne on kiireellinen ja lasten sormenjälkien ottamisen täytyy loppua. Ei voida lähteä perusolettamuksesta, että joku lapsi on syyllinen, eikä Italiassa nykyään käytössä olevaa tapaa romanilasten kohteluun voida hyväksyä. Vaadimme, että Italian hallitus lopettaa sormenjälkien ottamisen romanivähemmistöltä Italiassa. Unionin pitäisi näyttää esimerkkiä perusoikeuksien kunnioittamisessa, ja juuri siitä syystä komission pitäisi tutkia tilannetta Italiassa ja vaatia, että Italian hallitus lopettaa romanilasten sormenjälkien ottamisen välittömästi. Tämän vuoksi annoin puoltavan äänenin Euroopan parlamentin päätöslauselmalle romaniväestön ja erityisesti romanilasten sormenjälkien ottamisen lopettamisesta. Tätä

18 asiaa käsitellään suuremmissa puitteissa, jotka koskevat Romaniväestön sormenjälkitietokannan luomista Italiassa. Manfred Weber (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän koordinaattorina kansalaisvapauksien, oikeuden ja sisäasioiden valiokunnassa haluaisin antaa äänestysselityksen itseni ja ryhmään kuuluvien kollegoideni puolesta. Kaikki ryhmät taistelevat yhdessä rasismia ja kaikenlaista etnistä syrjintää vastaan sekä ihmisoikeuksien puolesta. Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä haluaa kuitenkin, että Italian tapahtumia valotetaan. Päätöslauselmassa viittaamme lähinnä lehdistössä esitettyihin väitteisiin sekä eri järjestöjen ja yksilöiden antamiin asiakirjoihin ja todistuksiin. Useimmat jäsenet eivät voineet muodostaa käsitystä tilanteesta käyttäen omia lähteitään. Italian viranomaiset ovat kutsuneet parlamentin edustajia Italiaan selvittämään tilannetta enemmän, ja he ovat myös tarjoutuneet toimittamaan lisätietoa. Asiasta vastaava komission jäsen Jacques Barrot on luvannut esittää informatiivisen raportin heinäkuun loppuun mennessä, ja ryhmämme on odottanut sitä kiinnostuneena. Tarkoituksenamme oli ja on edelleen selvittää ensinnäkin kaikki tosiasiat kunnolla. Tämän vuoksi halusimme siirtää päätöslauselmaa koskevaa äänestystä syyskuun istuntojaksolle. Valitettavasti ehdotuksemme ja sen mukana joukko esitettyjä tarkistuksia hylättiin, minkä vuoksi äänestimme niin kuin äänestimme. Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä katsoo edelleen, että perinpohjainen tutkimus olisi ollut hyödyllisempi kuin tämä päätöslauselma, joka laadittiin kiireellä. Vastustajamme tavoittelivat vain otsikoita ja tekivät kyseessä oleville ihmisille samalla karhunpalveluksen. Päätöslauselmaesitykset: Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja (RC-B6-0340/2008) Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Päätöstä olympialaisten avajaisseremoniaan osallistumisesta pitää mielestäni tarkastella kollektiivisesti. Kaikki sosialistiset kollegani eivät välttämättä ole samaa mieltä. Mielestäni ei kuitenkaan ole yhtään hyvää syytä boikotoida seremoniaa tai olympialaisia. Jopa Dalai-lama kannattaa tätä näkemystä. Samoin ehdotus Dalai-laman kutsumisesta yleisten asioiden neuvostoon kuulostaa järjettömälle kenelle tahansa sellaiselle, joka ei tarkoituksellisesti yritä heikentää Euroopan unionin ja Kiinan suhteita. Kun kyseessä on ammattiyhdistysten kaltaisten ryhmien syrjiminen Kiinassa, voidaan oikeutetusti olla huolissaan. Mutta kritiikki niiden henkilöiden taholta, jotka haluavat leimata Italian romaniyhteisön, on naurettavaa. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Olen tyytyväinen Kiinan tilannetta koskevan yhteisen päätöslauselman antamiseen. On tärkeää jatkaa Kiinan painostusta ennen kuin olympialaiset alkavat vajaan kuukauden kuluttua. Emme voi sulkea silmiämme vakavilta ihmisoikeusrikkomuksilta Kiinan itsensä tekemisen lupausten vastaisesti. Euroopan parlamentin täytyy muistuttaa Kiinaa sen tekemistä julkisista lupauksista. On myös tärkeää mainita vähemmistöoikeudet, oikeusperiaate ja edelleen usein langetettavat kuolemanrangaistukset.

19 Lopuksi toivon, että olisi hyväksytty joitain ankarampia Kiinan vastaisia tarkistuksia; tarkoitan erityisesti vetoomuksia toisinajattelijoiden sekä Hu Jian ja hänen vaimonsa Zeng Jinyanin kaltaisten ihmisoikeustaistelijoiden vapauttamiseksi sekä viittausta Tiibetin tilanteeseen, jonka ratkaisu on vielä kaukana, samoin kuin mielenosoittajille annettuja suhteettomia ja läpinäkymättömiä tuomioita tämän kevään mielenosoitusten jälkeen. Filip Kaczmarek (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Pidättäydyin äänestämästä päätöslauselmasta Kiinan tilanteesta maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja. Päätin tehdä niin, koska parlamentti torjui tarkistukset, jotka herättivät kysymyksiä ihmisoikeuksien noudattamisesta Kiinassa. Tämän takia päätöslauselman sävy ei vastaa sitä, mitä keskustelun alullepanijat ajoivat takaa. Miksi parlamentti ei antanut päätöslauselmaa ennen vuoden 2008 jalkapallon Euroopan mestaruuskisoja? Syy on se, että Itävallassa ja Sveitsissä ei ole ongelmia ihmisoikeuksien noudattamisessa. Näiden ongelmien esiintuominen Kiinalle ei ole kiinanvastainen toimenpide, vaan vain oletus, että sivilisaatiomme luomia vähimmäisnormeja ylläpidetään. Tunne Kelam (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Äänestin tarkistuksen 19 puolesta, koska uskon vahvasti, että on suositeltavaa kutsua Dalai-lama yleisten asioiden neuvoston kokoukseen esittämään hänen arvionsa Tiibetin tilanteesta ja selittämään 27 ulkoministerille hänen keskitien lähestymisensä ja näkemyksensä aidosta autonomiasta, jota pitäisi soveltaa kaikkiin tiibetiläisiin Kiinassa. Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. () Äänestin Kiinan tilannetta koskevassa päätöslauselmassa vihreiden muutosesitysten puolesta, sillä nyt Olympialaisten alla Kiinan tilanne on yhä jyrkässä ristiriidassa niiden lupausten ja julkisten sitoumusten kanssa, jotka se aikoinaan antoi ihmisoikeustilan ja Tiibetin aseman parantamiseksi, kuten tarkistuksessa 15 todetaan. Erityisesti pidän tärkeänä tarkistuksen 16 vaatimusta siitä, että neuvotteluissa Dalai-laman ja Kiinan edustajien välillä on saavutettava konkreettisia tuloksia ennen Olympialaisia. Myös tarkistuksessa 11 ja 12 esitetty huoli Lhasan tapahtumista ovat huomion arvoisia. Tarkistuksessa 20 esitetty kehotus unionille ja sen jäsenvaltioille ryhtyä toimiin Kiinan suhteen on mitä aiheellisin. En sulkisi pois täyttä Olympia-boikottia. Puhemies Pötteringin ratkaisu oli viisas ja humaani. Emme kerta kaikkiaan voi, arvojemme ja Olympia-aatteen nimissä, sallia sitä, että Kiina jatkaa silmänkääntötempuin Olympia-kulissin rakentamista. David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Tapa, jolla Kiina käsitteli lounaisessa Kiinassa tapahtuneen maanjäristyksen jälkimaininkeja, on osoitus kehityksestä, joka maassa on tapahtunut viime vuosina. Maassa on kuitenkin tarvetta ihmisoikeuksien kehittämiseen. Näkyvää kehitystä tilanteessa voi tapahtua vain, jos molemmat osapuolet ryhtyvät rakentavaan keskusteluun toistensa kanssa. Olympialaisia ylistettiin erinomaisena tilaisuutena lisätä keskusteluun painoa ja rohkaista ihmisoikeuksien ja vapauksien kohentamista. Haluaisin sen vuoksi painottaa, että Kiinan täytyy tehostaa ponnistuksiaan vastatakseen julkisesta kansainväliselle olympiakomitealle antamiaan lupauksia ihmisoikeuksien ja demokraattisten oikeuksien parantamisesta. Äänestin päätöksen puolesta. Marian Zlotea (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Kiinan kansantasavallan ja Euroopan unionin välisistä suhteista vastaavan valtuuskunnan jäsenenä toivon, että tänään toimitetun äänestyksen avulla vakuutamme Kiinan viranomaiset noudattamaan omia julkisesti

20 antamiaan ihmisoikeuksia, vähemmistöoikeuksia, demokratiaa ja oikeusperiaatteita koskevia sitoumuksiaan. Rohkaisen Kiinan viranomaisia toimimaan välittömästi ihmisoikeustilanteen parantamiseksi armahtamalla kaikki vangitut poliittiset vangit ja ihmisoikeuksien puolustajat, mukaan lukien ne, jotka vangittiin Tiibetissä maaliskuussa 2008 tapahtuneiden mielenosoitusten seurauksena. Mietintö: Brok (A6-0266/2008) Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Me Ruotsin sosiaalidemokraatit pidättäydyimme äänestämästä Elmar Brokin mietinnöstä. Haluamme tässä kirjallisessa äänestysselityksessä selventää mielipiteemme Euroopan unionin laajenemisesta tulevaisuudessa. Meidän mielestämme Kööpenhaminan kriteerit ovat ainoita vaatimuksia, joita voidaan asettaa Euroopan unionin jäsenyydestä neuvottelevalle ehdokasvaltiolle. Kannatamme Euroopan unionin jatkuvaa laajenemista ja pidämme sitä yhtenä erinomaisimmista asioista unionin tulevaisuudelle. Olemme myös sitä mieltä, että neuvottelujen pitäisi jatkua Turkin kanssa ja että Turkkia pitää arvioida samoilla objektiivisilla perusteilla kuin muita ehdokasvaltioita. Adam Bielan (UEN), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, Elmar Brokin mietinnössä alleviivataan toivettamme kehittää suhteitamme itään, ja sen vuoksi äänestin mietinnön puolesta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että mietintö ei ole kovin ilmaisuvoimainen ja että siitä puuttuu selvä suunnitelma Euroopan unionin avautumiselle itään, mitä kovasti toivomme. Odotimme parempaa luonnosta entiseltä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta. Petru Filip (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Arvoisa puhemies, ymmärrämme komission vuoden 2007 laajentumisstrategiapaperin monimutkaisuuden ja täsmällisen käyttökelpoisuuden, mutta olemme sitä mieltä, että Irlannin kansanäänestyksen luomassa uudessa kontekstissa vähintään laajentumisstrategian sisäiset ulottuvuudet pitäisi asettaa uusien keskustelujen kohteeksi. Unionin kyky selvitä omien menettelytapojensa tavoitteista ja saavuttaa toimiva alueellinen yhteistyö erityisesti eteläisen Itä-Euroopan maiden kanssa riippuu siitä, millaiseksi yhteisön väliset suhteet muodostuvat. Haluaisin painottaa, että mikä tahansa sellainen neuvottelumalli, joka esittelee erilaistetun kohtelun toista jäsenvaltiota kohtaan tilanteen synnyttäneistä syistä riippumatta, aiheuttaa heikkouksien ketjun, enkä usko, että sellainen lähestymistapa toisi mitään etuja pitkällä aikavälillä. Tulevaisuuden toimenpiteidemme onnistuminen riippuu siitä, miten osaamme selittää yleisölle laajentumisen suorat vaikutukset ja pitkäaikaiset edut. Voisin jopa väittää, että meidän pitäisi tarkastella Irlannin äänestystä rakentavasta näkökulmasta: äänestys on todiste siitä, että me emme aina ole osanneet olla avoimia kumppaneita pelkille kansalaisille, jotka ovat ennemminkin tehokkaiden poliittisten käytäntöjen kohteita kuin ajatusten ja uraauurtavien aatteiden puolustajia. Robert Goebbels (PSE), kirjallinen. (FR) Äänestin Elmar Brokin Euroopan unionin tulevaa laajemisstrategiaa koskevan mietinnön puolesta vahvistaakseni näkemykseni siitä, ettei mikään tuleva laajeneminen ole mahdollinen ilman uutta sopimusta, joka antaa unionille mahdollisuuden työskennellä vähintään 27 jäsenvaltion kanssa asiaankuuluvien taloudellisten puitteiden avulla.

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Vetoomusvaliokunta 2004 13. syyskuuta 2001 LAUSUNTO vetoomusvaliokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 1 TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 PUHETTA JOHTI varapuhemies Martine ROURE 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin tarkistaa erään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 31.5.2012 2011/2298(REG) TARKISTUKSET 8-26 Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE487.919v01-00) toimielinten välisiä neuvotteluita lainsäädäntömenettelyissä

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 29.8.2013 2013/0102(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä sopimuksessa

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 20.2.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 3

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

31. toukokuuta 1. kesäkuuta 2017 Bryssel

31. toukokuuta 1. kesäkuuta 2017 Bryssel EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA 31. toukokuuta 1. kesäkuuta 2017 Bryssel 31/05/17 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Esitystä käsitellään OSA-neuvosten kokouksessa perjantaina

Esitystä käsitellään OSA-neuvosten kokouksessa perjantaina Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM201600103 MMO Räty Johanna(SM) 03.03.2016 Asia Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS. JÄRJESTÄYTYMISISTUNTO (sisältäen valiokuntien järjestäytymiskokoukset)

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS. JÄRJESTÄYTYMISISTUNTO (sisältäen valiokuntien järjestäytymiskokoukset) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS 14. - 16. HEINÄKUUTA 2009 STRASBOURG JÄRJESTÄYTYMISISTUNTO (sisältäen valiokuntien järjestäytymiskokoukset) 13/7/09 PE FI Moninaisuudessaan

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja ESITYSLISTA. Keskiviikko 27. toukokuuta Bryssel 27/05/ /OJ

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja ESITYSLISTA. Keskiviikko 27. toukokuuta Bryssel 27/05/ /OJ EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA Keskiviikko 27. toukokuuta 2015 Bryssel 27/05/15 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 454 final 2014/0211 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0258 (NLE) 2014/0259 (NLE) 6426/15 SOC 91 EMPL 43 MIGR 11 JAI 103 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. huhtikuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 7093/16 LIMITE PV/CONS 17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3458. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan kohdat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin.

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan kohdat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. maaliskuuta 2001 (17.04) (OR. fr) 6603/01 ADD 1 LIMITE PV/CONS 8 AGRI 34 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvoston (MAATALOUS) 2332. istunto Bryssel, 26.

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.9.2014 COM(2014) 547 final 2014/0253 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Italian ja Kreikan

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3560. istunto (yleiset asiat), Bryssel, 25. syyskuuta 2017

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Eurooppavaalien lähtölaskenta: seitsemän poliittista ryhmää

Eurooppavaalien lähtölaskenta: seitsemän poliittista ryhmää Eurooppavaalien lähtölaskenta: seitsemän poliittista ryhmää Euroopan parlamentin jäsenet eivät istu ja seiso lähtökohtaisesti maanmiestensä ja -naistensa joukoissa, vaan järjestäytyvät poliittisiin ryhmiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/2023(INI) 6. joulukuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0029(COD) 19.9.2016 TARKISTUKSET 15-26 Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.811v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 4.11.2015 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Tšekin tasavallan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2015 (OR. fr)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2015 (OR. fr) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE PUBLIC PV CONS 68 RELEX 984 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3430. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2014 COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot