Yritys. Yhteystiedot. Lektar Oy Hiekkakiventie Helsinki. vaihde (09) faksi (09)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritys. Yhteystiedot. Lektar Oy Hiekkakiventie 7 00710 Helsinki. vaihde (09) 413 55 100 faksi (09) 413 55 120 www.lektar.com info@lektar."

Transkriptio

1 Infrarakentaminen

2 Yritys Lektar-Yhtymä on vuonna 1949 perustettu markkinointi- ja maahantuontiyhtiö, johon kuuluu kolme yritystä: emoyhtiö Lektar Oy ja tytäryritykset Bedika Oy ja Lektar Eesti Oü. Toiminta-ajatuksenamme on toimittaa asiakkaillemme tuotteita juuri heidän tarpeidensa mukaisesti ja näin lisätä asiakkaan toiminnan tehokkuutta. Henkilöstömme asiantuntemuksella ja kokemuksella on tässä suuri merkitys. Lektar Oy maahantuo rakennus- ja sisustustarvikkeita, teknisiä komponentteja ja petrokemian laitteita. Bedika Oy on erikoistunut leipomo- ja pakkauskoneiden maahantuontiin ja markkinointiin. Lektar Eesti Oü toimii Viron markkinoilla Tallinnasta käsin edustaen Lektar-Yhtymän tuotteita. Yhteystiedot Lektar Oy Hiekkakiventie Helsinki vaihde (09) faksi (09)

3 Infrarakentaminen Lektar on palvellut rakennus- ja infra-alalla asiakkaita jo yli 20 vuotta. Vuonna 2012 perustettiin Lektarin infrarakentamisen osasto vastaamaan rakennusalan kiristyviin laatuvaatimuksiin ja asiakkaiden vaativampiin tarpeisiin. Insinöörimme auttavat infraprojekteissa eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa sekä vaativienkin ratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lektar Infra palvelee, tarvitset sitten materiaaleja tai suunnitteluapua. Mitoitamme ja toimitamme mm. stabilointirakenteet, geotekstiilit sekä pohjavedensuojausrakenteet yhdyskuntarakentamiseen ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Myynnin yhteystiedot Juha Hopponen puh

4 STABILOINTI JA LUJITTAMINEN Geoverkot eli lujiteverkot ovat polymeereistä valmistettuja verkkoja, joita käytetään maan stabilointiin ja lujittamiseen. Verkkojen toiminta perustuu murskeen ja verkon vuorovaikutukseen: kun kiviainespartikkelit lukkiutuvat verkon silmäaukkoihin, ei kiviaineksen sivuttaissiirtymää pääse tapahtumaan ja murskepatjan kantavuus paranee merkittävästi. Sopivissa olosuhteissa rakenteen kantavuus oikeanlaisella verkolla voidaan jopa kaksinkertaistaa. Lektar Oy auttaa suunnittelemaan ja mitoittamaan kaikenlaiset lujitusta tai stabilointia vaativat kohteet. Lujitekankaat ovat polymeerikuiduista kudottuja synteettisiä lujitteita, joilla on yleensä suuri vetolujuus yhteen tai kahteen suuntaan. Niitä käytetään jyrkkien luiskien rakentamiseen ja lujitekankaiden avulla voidaan rakentaa heikolle maapohjalle vähemmällä massamäärällä. Geolujitteita käyttämällä kantavat rakenteet voidaan toteuttaa paikan päältä löytyvällä tai muuten heikommalla maa-aineksella kantavuuden kärsimättä. Stabilointi Geoverkon tarkoitus on stabiloida murskekerroksia liikennöinnin aikana tapahtuvien muodonmuutosten minimoimiseksi, kantokyvyn parantamiseksi ja murskekerroksen muodon pysyvyyden varmistamiseksi rakenteissa tai rakenteiden alla teissä, rautateissä ja muilla liikennöidyillä alueilla. Tensar Triax geoverkoille on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA) stabilointisovelluksia varten.

5 Paalupilarilaatat Joskus paaluttaminen on ainoa realistinen stabilointikeino. Tensar-geoverkkorakenteilla voidaan korvata raskaat ja kalliit betoniset kuormantasauslaatat. Mitoitamme mekaanisesti stabiloidut laattarakenteet asiakkaan tarpeiden mukaan. Luiskat ja seinämät Geoverkot ovat nopea, edullinen ja erittäin kestävä tapa rakentaa jyrkkiä seinämiä ja lujittaa luiskia. Julkisivuun voi rakentaa harkkomuurin tai muun haluamansa viimeistelyn, mutta Tensar-geoverkoilla tehdyt seinämärakenteet toimivat tehokkaasti myös ilman tukimuuria. Pehmeiköt Pehmeikköjä ylittäessä geoverkko on ehdottomasti nopein ja kustannustehokkain tapa rakentaa kantava pohjarakenne esim. tuulivoimapuistoon. Triax-geoverkoilla on helppo rakentaa lähestymistiet ja työskentelykentät raskaalle kalustolle kuten paalutuskoneille. Yhdistelmälujitteilla voidaan rakentaa jopa liejun päälle.

6 POHJAVEDEN SUOJAUS Ympäristöstä ja pohjavedestä huolehtiminen on rakennusprojekteissa yhä tärkeämpää. Tiiviit pohjaveden suojausrakenteet ovat oleellisia mm. jätehuollossa, kaivosteollisuudessa ja maataloudessa. Kaatopaikkojen pohjarakenteisiin keinotekoiset geomembraanieristeet ovat kuuluneet jo vuodesta Teollisten tuotantolaitosten kaatopaikat seuraavat perästä. Muovikalvot ja bentoniittieristeet ovat toimivin tapa tehdä myös kaivosten liete- ja juoksutusaltaista tiiviitä. Lektar Oy toimittaa laadukkaat tiivisrakenteet, niiden suojausrakenteet ja salaojarakenteet kaikkiin pohjavedensuojauskohteisiin. Muovikalvot eli geomembraanit Muovikalvo eli geomembraani on hyvä eriste, kun tarvitaan suojaa aggressiivisilta kemikaaleilta kuten öljyhiilivedyiltä. Muovikalvot saumataan kuumakiilahitsaamalla, jolloin saumaan jää ilmakanava sauman tiiviyden testausta varten. Yleisimmin muovikalvot ovat HDPE-muovia. Joustavamapaa LLDPE-kalvoa käytetään jos rakenteen odotetaan painuvan. Suojageotekstiilit Eristekalvo ei toimi ilman asianmukaista suojausta. Jos suojausrakennetta ei ole tai se on alimitoitettu, muovikalvo puhkeaa helposti jo asennus- ja täyttövaiheessa. Nykyaikainen suojarakenne tehdään käyttämällä sopivaa teknistä suojageotekstiiliä, salaojamattoa, bentoniittimattoa tai näiden yhdistelmää. Suojageotekstiilin tärkein ominaisuus pistekuormien absorboimisessa on staattinen puhkaisulujuus. Lektar Oy auttaa oikean suojausrakenteen suunnittelussa.

7 Kuorma (kpa) Täytön paksuus m Murskeen maksimikoko (mm) Raekokojakauma (mm) HPS5 HPS6 HPS6 HPS7 HPS9 HPS11 HPS9 HPS HPS6 HPS7 HPS7 HPS11 HPS11 HPS12 HPS11 HPS HPS7 HPS9 HPS9 HPS14 HPS12 HPS14 HPS12 HPS HPS8 HPS9 HPS11 HPS17 HPS14 HPS17 HPS14 HPS HPS9 HPS11 HPS14 HPS17 HPS17 HPS19/22 HPS19/22 HPS40 Sopiva suojageotekstiili HPS11 HPS14 HPS17 HPS17 HPS17 HPS22/25 HPS22/25 HPS HPS11 HPS17 HPS17 HPS19 HPS19/22 HPS30/35 HPS30/35 x HPS14 HPS17 HPS19 HPS22 HPS25/30 HPS35/40 HPS35/40 x HPS17 HPS17 HPS22 HPS30 HPS35/40 HPS35/40 HPS35/40 x Taulukko 1. Sopivan suojageotekstiilin valinta. Taulukko on suuntaa-antava ja suojarakenteen lopullinen mitoitus tulee tehdä Lektar Oy:n ja Geofabrics Ltd:n kanssa. Tarvittaessa voimme tehdä kohdekohtaisen sylinteritestin rakennuttajan materiaaleilla juuri sopivan suojausrakenteen löytämiseksi. Bentoniittimatot Bentoniittimatto on geosynteettinen tuote, jossa polypropeenikankaisiin on neulasidottu bentoniittisavea. Bentoniitti on savilaatu, joka paisuu kastuessaan tilavuudeltaan moninkertaiseksi. Bentoniittimatto soveltuu mineraaliseksi tiivistyskerrokseksi esim. kaatopaikkarakenteisiin. Bentoniittimattoa ei tarvitse saumata mekaanisesti. Salaojamatot Salaojamatto on komposiittituote, joka muodostuu vettä johtavasta ytimestä ja sitä suojaavista geotekstiileistä. Ydin voi olla yksisäikeisestä polymeerilangasta pursotettu, verkkomainen tai kuppimaisista näppylöistä koostuva sokkelilevymäinen tuote. Geotekstiili varmistaa, ettei maa-aines tuki ydintä ja heikennä salaojamaton vedenjohtokykyä.

8 MAANRAKENNUSTUOTTEET Geotekstiilit Maanrakennustöiden kulmakivi, geotekstiili, auttaa tekemään rakenteista pitkäikäisempiä ja kestävämpiä. Oikein valittu geotekstiili eli suodatinkangas lujittaa rakennetta estämällä hienomman aineksen pääsyn kantavaan murskekerrokseen. Geotekstiili päästää erittäin hyvin vettä läpi, joten kankaan päälle ei synny vesitaskuja vaan rakenne pysyy kuivana. Lektar tarjoaa Norgeospec-sertifioidut geotekstiilit kaikkeen maa- ja vesirakentamiseen. Alla olevan taulukon avulla valitset helposti oikean geotekstiilin oikeisiin olosuhteisiin. Pohjamaa Pehmeä: Tv, Sa (s u < 25 kpa) Kiinteä: Sa (s u < 25 kpa, Si, Hk, Sr Rakentamisolosuhteet Täyttömateriaalin maksimiraekoko (d max mm) d max <60 60<d max < <d max <500 d max >500 Normaalit N3 N4 N5 N5 Suotuisat N3 N3 - - Normaalit N3 N3 N3 N4 Suotuisat N2 N2 - - Taulukko 2. Rakentamisolosuhteet ovat normaalit jos vähintään kaksi seuraavista olosuhteista toteutuu a) raskas rakentamisen aikainen liikenne (työmaaliikenne), b) murskattu ja teräväsärmäinen täyttömateriaali tai c) tiivistys raskaalla tärykalustolla (täryjyrän paino yli 10 t). Olosuhteet ovat suotuisat jos vain yksi edellä mainituista olosuhteista toteutuu ja lisäksi täyttömateriaalin maksimiraekoko on < 200 mm. Kivikorit Kivikorit ovat luotettava ja edullinen tapa rakentaa tukimuureja maanpainetta vastaan. Kivikorit on helppo mitoittaa luiskiin tai vaikka kalliotunnelien suuaukkoihin suojarakenteiksi. Jos korit täytetään huolellisesti, on lopputulos myös vaikuttavan näköinen. Koneellinen täyttö on nopea ja tehokas vaihtoehto mikäli kivikorirakenne on erityisen suuri. Punotut kivikorit ovat erittäin kestäviä ja soveltuvat sinkityksen ja PVC-pinnoitteen takia hyvin kohteisiin, joissa on korroosion mahdollisuus kuten maanteiden varsiin ja vesirakentamiseen. Hitsatuilla kivikoreilla voidaan puolestaan toteuttaa näyttäviä ja esteettisiä rakenteita.

9 KALLIORAKENTAMINEN Kalliorakentaminen on merkittävä infrarakentamisen osa-alue nyky-yhteiskunnassa. Kaupunkialueella suuret infrahankkeet siirtyvät maan alle, jolloin luotettavia ratkaisuja tarvitaan yhä enemmän. Louhintavaiheessa kallion pinta tuetaan ruiskubetonilla, elementeillä tai verkottamalla. Lopullinen lujitus tehdään betonielementeillä tai ruiskubetonoimalla. Lektar Oy myy tuotteet tunneleiden salaojittamiseen ja vedeneristämiseen, verkot sekä muut komponentit niin kallion väliaikaiseen kuin pitkäaikaiseenkin lujittamiseen. Tarjoamme tuotteet ja ratkaisut myös vaativaan eristämiseen sekä haastaviin salaojituskohteisiin.

10 KAIVOSRAKENTAMINEN Kaivosteollisuus on tärkeä osa globaalia taloutta. Mineraalivaramme mahdollistavat kannattavan kaivostoiminnan myös eri puolilla Suomea. Kalliorakentamisratkaisujen lisäksi kaivostoiminnassa on otettava huomioon ympäristöarvot kuten pohjaveden suojelu, hajuhaitat sekä maisemanäkökohdat. Kaivosten allasrakenteiden tiiviskerrokset rakennetaan enenevässä määrin geosynteettisillä tuotteilla, eli mm. geomembraaneja, suojageotekstiilejä ja salaojamattoja käyttämällä. Oikein suunniteltu eristerakenne on tiivis ja suojattu täyttömateriaalin aiheuttamilta pistekuormilta. Lektar Oy myy erikoisratkaisut esim. kemiallisesti tai biologisesti aggressiivisiin kohteisiin, bioliuotuskenttärakenteisiin ja kovaa mekaanista kestävyyttä vaativiin rakenteisiin. Tuotteemme ja ratkaisumme auttavat rakentamaan raskaalle kalustolle soveltuvia kantavia ja turvallisia kaivosteitä ja kenttiä pienemmillä kustannuksilla. Kysy myös tukimuuriratkaisuista sekä luiskien ja seinämien mekaanisesta stabiloinnista. Lisäksi myymme käänteentekevän kevyet Tensarpolymeerikaivosverkot kaivostunnelin katon ja seinien tukemiseen ja lujittamiseen.

11 Referenssejä Geoverkot: E18 Haminan kehä Kt 51 Kauklahti-Kirkkonummi useita kunnallisteknisiä projekteja mm. Helsingissä Tunneliprojektit: Länsimetro Kehärata, lentokentän alapuoliset glykolisuojarakenteet Pohjaveden suojaus: useita pienempiä kohteita ympäri Suomea Salaojatuotteet: lukuisia talon- ja tienrakennuskohteita ympäri Suomea

12 Yhteystiedot Maahantuoja: Lektar Oy PL Helsinki puh. (09) Versio 2/2014

& Rakennusohje. suunnittelu-

& Rakennusohje. suunnittelu- & Rakennusohje suunnittelu- n Sisältö FOAMIT-VAAHTOLASI LABORATORIOKOKEET 1. Johdanto 3 2. Foamit -vaahtolasimurske kevennysrakenteissa 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Penger- ja siirtymärakenteet 4 2.3 Rakenteiden

Lisätiedot

Massastabilointika sikirja 24.6.2014

Massastabilointika sikirja 24.6.2014 0 Massastabilointika sikirja 24.6.2014 Massastabilointikäsikirja 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. MASSASTABILOINTIMENETELMÄ JA LAITTEISTOT... 6 2.1 Menetelmän yleiskuvaus... 6 2.2 Menetelmän etuja...

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ruukki.fi tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin RUUKKI RD -PAALUSEINÄ 2 Ruukki RD -paaluseinä Toiminnassamme yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen Ruukki on yksi Euroopan merkittävimpiä

Lisätiedot

Toivakassa pilotoitiin tukitelineillä

Toivakassa pilotoitiin tukitelineillä 2/2010 Katajaiset on Telinekataja Oy:n sidosryhmälehti, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. TEEMA INFRA Itäkeskus s. 11 Länsisatama s. 17 Ars-silta s. 19 4 Toivakassa pilotoitiin tukitelineillä RAKENNAMME

Lisätiedot

RT 38648. Rakentamisen ratkaisut infra- ja talotekniikka LVI-järjestelmät salaoja- ja sadevesijärjestelmät rakennustarvikkeet Meltex Oy

RT 38648. Rakentamisen ratkaisut infra- ja talotekniikka LVI-järjestelmät salaoja- ja sadevesijärjestelmät rakennustarvikkeet Meltex Oy tuotetieto maaliskuu 2015 1 (16) RT 38648 14 Talo 2000 24 Talo 90 X52 SfB E4 Hoito- ja huoltokoodi Rakentamisen ratkaisut infra- ja talotekniikka LVI-järjestelmät salaoja- ja sadevesijärjestelmät rakennustarvikkeet

Lisätiedot

VASTUULLINEN SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25. www.rudus.

VASTUULLINEN SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25. www.rudus. Rudus Oy:n asiakaslehti 2015 VASTUULLINEN 6 SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ 9 VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25 www.rudus.fi 6 sisältö 2015 Kannen kuvat:

Lisätiedot

Vantaan-Espoon. Toimiva lämmitysjärjestelmä pienentää asumiskustannuksia 8/2014. Maanrakennus Perustukset Kellarit Työnjohto RAKENNUSMAAILMA 1

Vantaan-Espoon. Toimiva lämmitysjärjestelmä pienentää asumiskustannuksia 8/2014. Maanrakennus Perustukset Kellarit Työnjohto RAKENNUSMAAILMA 1 Vantaan-Espoon RAKENNUSMAAILMA 1 Maanrakennus Perustukset Kellarit Työnjohto WWW.PERUSTUSMAAILMA.FI 8/2014 Toimiva lämmitysjärjestelmä pienentää asumiskustannuksia SorbOx -vedenkäsi elylai eet on suunniteltu

Lisätiedot

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Imatra Lappeenranta Jukka Järveläinen OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Tieto. Puukeitaan avulla onnistut varmasti. Ikonen Matti S Tmi. Keski-Suomi Maaliskuu 1/2012. Pohjatutkimukset Kartoitukset

Tieto. Puukeitaan avulla onnistut varmasti. Ikonen Matti S Tmi. Keski-Suomi Maaliskuu 1/2012. Pohjatutkimukset Kartoitukset RAKENTAJAN TIETO Rakentajan 1 Ikonen Matti S Tmi Tieto Keski-Suomi Maaliskuu 1/2012 Välitie 4, 41500 HANKASALMI Puh. 040 548 7906 matti.ikonen@co.inet.fi www.msikonen.fi Pohjatutkimukset Kartoitukset Vuotta

Lisätiedot

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002 Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Esipuhe Tämä julkaisu on laadittu Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

www.lämpökamera.fi Helsingin Ammattitason suorituskykyä kiinteistöjen lämpökuvaukseen 7/2014

www.lämpökamera.fi Helsingin Ammattitason suorituskykyä kiinteistöjen lämpökuvaukseen 7/2014 Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 7/2014 www.lämpökamera.fi Osastomme 1-3.10. FinnBuildissa on 6b86 Tervetuloa! Lämpökamerat alk.880 +alv www.lämpökamera.fi/e LÄMPÖKAMERAT KIINTEISTÖKUVAUKSIIN www.lämpökamera.fi/rakennus

Lisätiedot

Voltex varmistaa Kamppiparkin rakenteita. Asiakaslehti 1/2007

Voltex varmistaa Kamppiparkin rakenteita. Asiakaslehti 1/2007 Asiakaslehti 1/2007 Vanhan Ruoholahden alueella Helsingissä on rakenteilla yli 35 miljoonan euron kalliotekninen urakkakokonaisuus, jonka yhtenä tavoitteena on saada Kamppiparkkiin yli 500 uutta autopaikkaa.

Lisätiedot

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille Eristämisen pikkujätti - taskuopas rakentajille Heinäkuu 2007 Johdanto Rockwool haluaa tämän oppaan avulla antaa yleistiedot tarjoamistaan tuotteista ja palveluista. Oppaaseen on koottu kaikki oleelliset

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex.

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex. Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 HENGITÄ PUHDASTA RAIKASTA SISÄILMAA Marraskuu 7/2013 Köysikuja 1 B 01640 Vantaa puh. 050 353 4465 fax (09) 852 3307 pk.ilmastointi@suomi24.fi www.pk-ilmastointi.fi Formex Oy

Lisätiedot

2/2008. Seepsulan järeä murskauslaitos. Päijännetunneli. Yhteisten etujen puolesta KTY. remontissa

2/2008. Seepsulan järeä murskauslaitos. Päijännetunneli. Yhteisten etujen puolesta KTY. remontissa 2/2008 Sandvik Mining and Construction Finland Oy:n asiakaslehti 10. vuosikerta Seepsulan järeä murskauslaitos Päijännetunneli remontissa Yhteisten etujen puolesta KTY Aija Lipponen Katse tulevaan Kansikuvassa

Lisätiedot

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain.

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain. ISOVER kuormitusta kestävistä kattoeristeistä on helppo valita kuhunkin käyttöön sopiva lämmöneriste. Käytettävissä on yksinkertainen tuotevalikoima, mikä helpottaa oikean tuotteen valintaa. Käytettävä

Lisätiedot

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam. Teollisuuslisuus maailma Pohjanmaa-Oulu 3/2010 MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.fi 2 TEOLLISUUSMAAILMA Kumppanuutta ilman säätämistä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa Huhtikuu 1/2010

Etelä-Pohjanmaa Huhtikuu 1/2010 Etelä-Pohjanmaa Huhtikuu 1/2010 Täyden palvelun rengastalo! Suupohjan Akku ja Rengas Oy Olemme ammattitaitoinen akkuihin ja renkaisiin erikoistunut yritys. Meiltä saat alan työt vuosien kokemuksella ja

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

REXEL AURINKO- SÄHKÖJÄRJESTELMÄT

REXEL AURINKO- SÄHKÖJÄRJESTELMÄT REXEL AURINKO- SÄHKÖJÄRJESTELMÄT Helpot aurinkosähköratkaisut kiinteistöihin 2 Rexel Finland Oy Rexel Finland Oy on Suomen johtavia sähkötukkuliikkeitä. Tuomme maahan, myymme ja markkinoimme sähköasennustarvikkeita,

Lisätiedot

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010

Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille. 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys. Akkreditoinnilla. Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 Ekokem-yhtiöiden sidosryhmälehti 3/2010 www.ekokem.fi 6 Ympäristöasiat yhä tärkeämpiä lentoasemille 4 Sirpa Juutinen: 10 Posivan tutkimuskumppanina 18 Shell-COTEBA: Vastuullinen yritys Akkreditoinnilla

Lisätiedot

Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa

Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa Huomattava ero Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa hyvä suunnittelu ammattilaiset tekijöinä hyvät rakennusmateriaalit Rakennusalan ammattilaiselle on tärkeää, että valmiit rakenteet ovat

Lisätiedot

2012 VUOSIKERTOMUS. energianlähteitä.

2012 VUOSIKERTOMUS. energianlähteitä. 2012 VUOSIKERTOMUS tämä on Vacon Oyj:n vuoden 2012 vuosikertomus. Vacon suunnittelee ja valmistaa tuotteita, joilla voidaan laajamittaisesti lisätä energian tehokasta käyttöä, parantaa huomattavasti teollisuuden

Lisätiedot

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti...

Lisätiedot

Leca. -kevytsorakatot. Suunnitteluohjeet. www.e-weber.fi. 5-10 / 6.10.2010 korvaa esitteen 5 10/15.4.2010

Leca. -kevytsorakatot. Suunnitteluohjeet. www.e-weber.fi. 5-10 / 6.10.2010 korvaa esitteen 5 10/15.4.2010 Leca -kevytsorakatot Suunnitteluohjeet 5-10 / 6.10.2010 korvaa esitteen 5 10/15.4.2010 www.e-weber.fi Kerrostaloja Leppävaarassa Espoossa SISÄLTÖ Kannen kuva: Toimistotalo Espoossa 1 OHJEEN SISÄLTÖ 3 2

Lisätiedot

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006 suomi Riskinotto kuuluu yrittämiseen TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka Turvallisuutta ja tehokkuutta kehittämässä Olemme lehtemme aiemmissa

Lisätiedot