VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!"

Transkriptio

1 VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n uusia varsinaisia jäseniä Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kunnat (käytännössä niiden vesihuoltolaitokset) sekä muut oikeustoimikelpoiset vesihuoltolaitokset kuten osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Varsinaisina jäseninä voivat myös olla kuntien ja /tai vesihuoltolaitosten omistamat vedenhankinnasta tai jätevesien käsittelystä huolehtivat yhteisöt (kuntayhtymät, osakeyhtiöt), jotka toimittavat vettä vesihuoltolaitoksille tai huolehtivat vesihuoltolaitosten jätevesien käsittelystä. Varsinaiset jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen vuosikokouksessa. VVY:n hallituksen työvaliokunnan hyväksymät uudet varsinaiset jäsenet: Pernajan Saariston Vesiosuuskunnan (Pernå Skärgårds Vattenadelslag) Vetelin kunnan vesihuoltolaitos VVY:n uusia yhteistoimintajäseniä Yhdistyksen yhteistoimintajäseninä voivat olla vesihuoltolaitoksille tuotteita ja palveluja sekä urakointia myyvät yritykset, alan oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. VVY:n hallituksen työvaliokunnan hyväksymät uudet VVY:n yhteistoimintajäsenet: Aseko Oy Aseko Oy on 1940 perustettu teknisen alan maahantuontiyritys, joka myy teollisuusventtiilejä, toimilaitteita, automaatiokomponentteja, valvontakameroita, putkisto- ja viemärikameroita sekä muita elektroniikkalaitteita. Henkilökuntaa on 45 ja liikevaihto on noin 23 milj. euroa. Ekokem-Palvelu Oy Ekokem-Palvelu Oy on Ekokem Oy Ab:n omistama tytäryhtiö. Ekokem-Palvelu Oy toimii ympäristörakentamisen toimialalla tuottaen palveluja mm. teollisuuden jätteisiin ja sivutuotteisiin, kaatopaikkarakentamiseen ja kaatopaikkojen hoitoon sekä pilaantuneen maan ja pohjaveden kunnostukseen liittyen. Erityisesti vesi- ja viemärilaitosalaan ja vesiin liittyviä palveluja yritys- ja yhteisöasiakkaille ovat sekä orgaanisilla että epäorgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneiden pohjavesien, massanvaihtotyömaiden kaivantovesien, kaatopaikkojen suotovesien, jäte -ja kierrätysterminaalien jätevesien sekä teollisuuden erityisjätevesien esikäsittelyt viemärikelpoisiksi ja käsittelyt puhtaiksi. Lista VVY:n yhteistoimintajäsenistä kotisivuilla kohdassa > Jäsenet > Yhteistoimintajäsenet VVY:n alueellinen vesihuoltopäivä Kuopion Musiikkikeskuksessa Vesihuoltopäivä käsittää esitelmätilaisuuden ja tutustumisen alan yritysten pystyttämään näyttelyyn. Tilaisuuteen on kutsuttu johtavia toimija luottamushenkilöitä Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elinkeino- liikenne ja ympäristökeskusten alueiden Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 vesihuoltolaitoksista ja kunnista sekä viranomaisten edustajia. Ohjelma ja ilmoittautumiset VVY:n kotisivuilla. Kuntamarkkinoiden kuulumisia VVY osallistui Kuntamarkkinoille. Tapahtuma keräsi Kuntataloon kävijää eri puolilta Suomea. Seminaareja ja tietoiskuja oli yhteensä 269 ja näyttelyosastoja 205. VVY osallistui Kuntamarkkinoille. Tapahtuma keräsi Kuntataloon 6900 kävijää eri puolilta Suomea. Seminaareja ja tietoiskuja oli yhteensä 269 ja näyttelyosastoja 205. VVY:n vaikutelma tapahtumasta ja luoduista kontakteista olivat myönteisiä. Osastolla vieraili kuntien ja kuntayhtymien työntekijöitä sekä kuntien ja valtion päättäjiä. Kiinnostuneille kerrottiin muun muassa saneerausvelasta, investoinneista, veden hinnasta ja vesilaskun muodostumisesta, pohjavesien suojelusta, hulevesistä, jätevesiasioista, vesihygieniasta, haja-asutusten vesihuollosta, VVY:n jäsenyydestä, osuuskunta-asioista, turvallisuusasioista sekä kriisiviestinnästä. Osaston aineistoina ovat saatavilla VVY:n kotisivuilta Ajankohtaista vesihuoltoalalla Syyssateet voivat olla uhka talousveden laadulle Runsas sadanta edellyttää ennakointia ja tehostettua veden laadun seurantaa. Rankkasateet tai sadejaksot voivat heikentää vesilaitosten raakaveden laatua. Sateiden aiheuttamat pintavalunnat kuljettavat mukanaan maa-ainesta, ulosteperäistä ainesta ja ravinteita niin pintavesiin kuin pohjavesimuodostumiinkin. Tämän seurauksena raakaveden laatu voi muuttua pahimmillaan terveydelle haitalliseksi. Pohjaveden likaantumisen riski kasvaa, mikäli pohjavedenpinta nousee poikkeuksellisen korkealle ja veden suotautumisaika lyhenee. Likaantumisvaara on suurin hiekka- ja soramailla, jotka läpäisevät veden lisäksi hyvin myös lika-aineita. Pintavalunta voi päätyä myös suoraan pohjavesikaivoon, mistä on kuluneelta kesältä tuoreita kokemuksia eri puolilla Suomea. Suomessa on viime vuosina esiintynyt vuosittain 2 10 vesiepidemiaa, jotka johtuvat tauteja aiheuttavien mikrobien pääsystä talousveteen ja veden puutteellisesta desinfioinnista vesihuoltolaitoksilla. Suurimmassa osassa viime kesän likaantumistapauksia epidemialta onneksi vältyttiin, osin kiitos tehokkaan tilannetoiminnan. Runsas sadanta edellyttää laitoksilta ennakointia ja tehostettua raakaveden laadun seurantaa, jotta mahdolliset muutokset raakaveden laadussa havaitaan ajoissa. Mikäli raakaveden ladussa havaitaan likaantumista osoittavia muutoksia, täytyy vedenkäsittelyä tehostaa esimerkiksi ottamalla käyttöön desinfiointi tai likaantunut vedenottamo poistetaan käytöstä. Myös laitokselta jakeluun lähtevän talousveden laadun tehostettu tarkkailu on runsaiden sateiden aikaan paikallaan.

3 3 Muutama ylimääräinen veden laadun tutkimuskerta saattaa pelastaa ikäviltä seurauksilta ja arvaamattomilta kustannuksilta. Harmin ja vaivan lisäksi pienikin vesiepidemia voi maksaa kunnalle ja vesihuoltolaitokselle välittöminä tai välillisinä kustannuksina satoja tuhansia euroja. Runsaan sadannan aiheuttamaa uhkaa vesilaitoksella voi arvioida esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Vaikuttaako runsas sadanta raakaveden laatuun? Muutetaanko vedenkäsittelyä raakaveden laadun mukaan? Sijaitseeko pohjavedenottamo tulvariskialueella? Onko pohjavesikaivon ympäristö luiskattu kaivosta poispäin? Ovatko kaivo ja sen kansirakenteet tiiviit? Voiko tulvavesiä päätyä kaivoon ilmanvaihtoputken tai huoltotilan viemärin kautta? Onko veden käsittely ja erityisesti desinfiointi riittävä raakaveteen mahdollisesti päätyvien mikrobien tuhoamiseksi? Onko pohjaveden pinta tavallista korkeammalla? Seurataanko pohjaveden pinnankorkeutta? Onko raakaveden ja talousveden laadun seuranta riittävää laatumuutosten nopeaan havaitsemiseen? Onko sadanta ja pintavalunta aiheuttanut aiemmin muutoksia talousveden laatuun? Onko laitoksella toimintaohjeet talousveden likaantumistapauksen varalle? Ravinteet hyötykäyttöön, ei Saaristomereen - ympäristöministeriö rahoittaa kehittämishankkeita Ympäristöministeriö rahoittaa noin kahdella miljoonalla eurolla yhdeksää hanketta, joiden avulla tehostetaan ravinteiden kierrättämistä ja vähennetään Saaristomeren kuormitusta. Hankkeissa muun muassa kerätään vesistä rehevöittäviä ravinteita ja palautetaan niitä hyötykäyttöön. Ympäristöministeriö käynnisti kesäkuussa ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman vuosille Ohjelmasta haki rahoitusta yhteensä 22 kehittämishanketta. Ympäristöministeriö on tyytyväinen hakemuksiin. Valituilla hankkeilla pyritään vähentämään päästöjä aidosti. Hankkeiden avulla tehostetaan lannan ravinteiden kierrätystä. Niissä kokeillaan myös uusia menetelmiä, joilla vesistä kerätään ravinteita ympäristöystävällisesti ja palautetaan ne viljelyalueille. Yksi hankkeista tuottaa tietoa keinoista, joilla puhdistamolietteiden ravinteiden hyötykäyttöä voidaan tehostaa. Lisäksi valmistella on hanke siitä, kuinka tarjouskilpailua voidaan hyödyntää maatalouden vesiensuojelussa. "Ravinteet ovat resurssi, eivät pelkästään ongelma. Ravinteiden tehokkaampi kierrättäminen on tarpeen, sillä tulevaisuudessa kilpailu niukkenevista fosforivaroista kiristyy ja lannoitteiden hinnat nousevat", ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo. Ohjelman verkkosivut on avattu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ohessa linkki suomenkielisiin sivuihin:mhttp:// UNESCO-oppituoli vesihuoltopalveluiden alalta Tampereen teknillinen yliopisto on saanut UNESCO-oppituolin vesihuoltopalveluiden alalta. Tampereen teknillisen yliopiston ja UNESCO:n yhdessä sopima oppituoli Sustainable Water Services keskittyy vesihuoltopalveluiden eli yhdyskuntien vedenhankintaan ja sanitaatioon. UNESCO:n kaikkiaan 27 vesialan oppituolia sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Aikaisemmat vesialan oppituolit ovat keskittyneet vesivaroihin ja niiden hallintaan eri

4 4 näkökulmista. Oppituolin haltijaksi vuosille on nimitetty dosentti Tapio Katko TTY:n kemian ja biotekniikan laitokselta. Oppituolin haltija, dosentti, kehitystutkija ja -opettaja Tapio Katko on tyytyväinen suomalaisen vesialan koulutuksen kansainvälisistä saavutuksista. Monen kehitysmaista tulevan asiantuntijan opiskelun Suomessa ovat mahdollistaneet aiemmin toteutuneet, heille suunnatut ohjelmat. Vesihuolto on käytännössä eräs keskeisimpiä keinoja, jolla voidaan edistää YK:n vuosituhattavoitteita: vähentää niiden ihmisten lukumäärää, jotka ovat vailla turvallista vettä ja sanitaatiota. Sitä kautta voidaan edistää naisten ja lasten asemaa ja lieventää köyhyyttä. Kriittistä ajattelua edistävä koulutus ja tutkimus antavat hyvän pohjan kehittyvien maiden tuleville johtajille. Hyvin räätälöidyllä, kohdemaiden tarpeet huomioivalla koulutuksella saavutetaan hyviä tuloksia. Tämä luo pohjaa nykyistä kestävämmälle kehitykselle, Katko toteaa. Vesihuolto vaatii osaamista Katko näkee erityisen tärkeänä, että suomalaiset yliopistot voisivat osaamisensa kautta tukea kehittyvissä maissa jo alkaneita paikallisia ja alueellisia maisteritason koulutus- ja tutkimusohjelmia. Tämä vaatisi kuitenkin resursseja sekä nykyistä joustavampia ohjelmia tiukkojen raamien sijasta, sillä tarpeet vaihtelevat eri aloilla ja eri paikoissa. Ainakin osin Suomessa järjestetyt tohtoriopinnot ovat monissa tapauksissa perusteltuja. Koulutus- ja tutkimusyhteistyö kehittyvien maiden kanssa on parasta kehitysyhteistyötä. UNESCO:n hiljattain julkaisema raportti toteaa, että insinöörien puute kehittyvissä maissa on keskeinen kehityksen este. Jotta vuosituhattavoitteita voitaisiin saavuttaa, tarvittaisiin yksistään vesihuollon osalta Saharan eteläpuolisissa maissa 2,5 miljoonaa uutta insinööriä tai teknikkoa. Koulutustarve on siis valtava. Seminaari: Unesco Chair in SustainableWater Services (UNECWAS) Vesihuollon kansainvälisestä koulutuksesta ja sen roolista keskustellaan UNESCO Chair in Sustainable Water Services -seminaarissa torstaina kello 13 alkaen Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kansainvälisten puheenvuorojen jälkeen paneelikeskusteluun osallistuvat varadekaani, tohtori Carol Fort kansainvälisestä vesihistorian seurasta, ulkoasiainsihteeri Ulla Hakanen ulkoasiainministeriöstä, professori Damas A. Mashauri Namibian teknillisestä korkeakoulusta, dosentti Susanne B. Nielsen Tanskan teknillisestä yliopistosta sekä toimitusjohtaja Osmo Seppälä Vesilaitosyhdistyksestä. Keskustelua johtaa vesihallintojohtaja Kai Kaatra maa- ja metsätalousministeriöstä. Vesiosuuskuntapäivillä tunnustuksia vesiosuustoiminnan edistämisestä Pellervo-Seura ry myönsi vesiosuuskuntapäivillä Saarijärvellä tunnustukseksi vesiosuustoiminnan edistämisestä kuusi Gebhard-mitalia. Mitalien saajien joukossa oli Vesilaitosyhdistyksen lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen. Gebhard-mitalin saajat perusteluineen ovat: Lentokonemekaanikko Reijo Korhonen, Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry, hopeinen Gebhard-mitali

5 5 - Reijo Korhonen on vaikuttanut ratkaisevasti vesiosuuskuntien alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön käynnistymiseen ja edistymiseen. Maanviljelijä Pertti Halsola, Kouvolan vesiosuuskunnat ry, pronssinen Gebhard-mitali - Pertti Halsola on vaikuttanut merkittävästi vesiosuuskuntien alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön käynnistymiseen ja kehittämiseen. Vesihuoltoylitarkastaja Juha Vuorenmaa, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, pronssinen Gebhard-mitali - Juha Vuorenmaa on ollut luomassa puitteita kannustavalla asenteella ja asiantuntemuksella vesiosuuskuntien kehittymiselle ja yhteistyölle. Lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistys VVY ry, pronssinen Gebhard-mitali - Anneli Tiainen on asiantunteva ja asiaan paneutuva lakimies, joka on tukenut vesiosuuskuntia neuvonnalla, koulutuksella ja vaikuttamalla toimintaympäristön rakentumiseen. Dosentti Tapio S. Katko, Tampereen teknillinen yliopisto, pronssinen Gebhard-mitali - Tapio S. Katko on edistänyt tutkimuksella ja opetuksella vesiosuustoimintaa osana toimivaa vesihuoltoa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, Maa- ja metsätalousministeriö, pronssinen Gebhardmitali - Jaakko Sierla on ollut merkittävällä tavalla edistämässä vesiosuuskuntien toimintaa ja kannustanut vesiosuuskuntien yhteistyötä ja kehittämistä. Tiedote aiheesta Pellervo-Seuran sivuilla Ajankohtaista hallinnossa ja taloudessa Veronumero näkyviin uusilla rakennustyömailla Velvollisuus pitää kuvallista ja veronumerolla varustettua tunnistekorttia koskee yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä. Se koskee pääsääntöisesti myös vesihuoltolaitosten työntekijöitä, kun he tekevät töitä yhteisillä rakennustyömailla. VVY tiedotti veronumeron käyttöönotosta uutiskirjeissään 1/2012 ja 4/2012. Lisäksi Verohallinnon kotisivulla on siitä runsaasti tietoa. Uudella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on oltava jälkeen näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty mm. veronumero. Se tarkoittaa, että kun työmaa alkaa syyskuussa 2012 tai sen jälkeen, veronumeron on oltava heti näkyvissä. Ennen syyskuun alkua aloittaneilla työmailla veronumero on pakollinen kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen viimeistään Velvollisuus pitää kuvallista ja veronumerolla varustettua tunnistekorttia koskee yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä. Se koskee yleensä myös vesihuoltolaitosten työntekijöitä, kun he tekevät töitä yhteisillä rakennustyömailla. Verohallinto on antanut yksityiskohtaisen ohjeen veronumeron käytöstä. Ohje löytyy Verohallinnon sivulta osoitteesta Mistä veronumeron saa: Usein kysyttyä > Etusivu > Henkilöasiakkaat > Veronumero usein kysyttyä

6 6 Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriö on myöntänyt rahoitusta kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelun aloitukselle Motivassa yhtenä Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistuksen kokeiluhankkeena. Neuvontapalvelu on jatkoa Motivassa vuonna 2008 alkaneelle julkisten ympäristöteknologiahankintojen neuvontapalvelulle. Neuvontapalvelu koskee merkittävimpien ympäristövaikutusten huomioimista kaikissa julkisissa hankinnoissa. Kestävien hankintojen neuvontapalvelu toimii yhteistyössä Kuntaliitossa toimivan julkisten hankintojen neuvontayksikön kanssa. Neuvontapalvelu kokoaa ja valmistelee hankintojen ympäristökriteerien malliesimerkkejä eri tuoteryhmille yhteistyössä markkinoiden kanssa sekä osallistuu kriteereiden valmisteluun EUtasolla. Neuvontapalvelu kokoaa myös työkaluja ja hyviä käytäntöjä, edistää markkinavuoropuhelua julkisten hankintaviranomaisten ja yritysten välillä sekä alan verkostoitumista. Lainsäädännössä tapahtuu Rakennustuotteiden tuotehyväksyntään kansallisia vaihtoehtoja Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä. Kyse on kansallisista hyväksyntämenettelyistä, jolla voidaan osoittaa, että rakennustuote täyttää säännösten mukaiset vaatimukset. Laki tarjoaa rakennustuotteen kansalliselle hyväksynnälle kolme vapaaehtoista vaihtoehtoa, joista valmistaja voi valita sopivimman. Ensimmäinen on nykyisenkaltainen tyyppihyväksyntä, joka perustuu ympäristöministeriön asetuksina annettaviin tyyppihyväksyntäasetuksiin. Toinen on varmennustodistus, joka korvaa aikaisemman varmennetun käyttöselosteen ja tarjoaa tyyppihyväksyntää hallinnollisesti kevyemmän menettelyn rakennustuotteen hyväksymiselle. Kolmas vaihtoehto on valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen, jolloin valtuutettu varmentaja varmentaa rakennustuotteen tuotantoprosessin. Neljäs vaihtoehto rakennustuotteen hyväksymiseksi on rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi aina edellyttää testaukseen tai asiakirjoihin perustuvaa kelpoisuuden osoittamista rakennuspaikkakohtaisesti, mikäli rakennustuotteen kelpoisuutta rakentamisessa käytettäväksi ei ole muulla tavoin osoitettu. Laki koskee kaikkia niitä rakennustuotteita, joita ei voi CE-merkintä siksi, että ne eivät kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai niille ei ole eurooppalaista teknistä arviointia. EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita lähtien. "Laki jatkaa vakiintuneita käytäntöjä ja tarjoaa valmistajille vapaaehtoisia kansallisia vaihtoehtoja osoittaa rakennustuotteen kelpoisuus, jos tuote ei kuulu CE-merkinnän piiriin. Eri vaihtoehdot tarjoavat sekä kuluttajille, rakennusten suunnittelijoille että kuntien rakennusvalvonnoille mahdollisuuden vertailla tuotteiden ominaisuuksia helposti ja luotettavasti", kertoo asuntoministeri Krista Kiuru. Laki tulee voimaan alkaen. Tiedote aiheesta ympäristöministeriön sivuilla

7 7 Julkaisuja ja selvityksiä Huomispäivän infrastruktuuri - Kuntaliiton julkaisu "Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot" hankkeen loppuraportti tarjoaa inspiroivia ja uudistumiseen rohkaisevia näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Huomispäivän infrastruktuuri - Kuntaliiton julkaisu "Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot" hankkeen loppuraportti tarjoaa inspiroivia ja uudistumiseen rohkaisevia näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Huomispäivän infrastruktuuri loppuraportin seitsemän teesiä: 1. Kaupunkien tulisi lisätä luovuutta kaupunkisuunnittelussa ja edesauttaa innovatiivisen johtamis- ja organisaatiokulttuurin syntymistä. 2. Kaupunkien tulisi kokeilla ennakkoluulottomasti uudenlaisia toimintamalleja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. 3. Tuotteistaminen ja hankintaosaaminen ovat osa-alueita, joiden innovatiivisen soveltamisen avulla voidaan edistää koko infra-alan dynaamisuutta. 4. Kaupunkien tulisi pohtia ennakkoluulottomasti omistajapolitiikan eri muotoja ja niiden soveltuvuutta niin kunnossapidon kuin uusinvestointienkin näkökulmasta. 5. Rahoitusinnovaatioiden mahdollisuuksia tulisi kartoittaa ja soveltaa erityisesti tilanteissa, joissa yksityiseen rahoitukseen yhdistyy yritysten projektiosaamisen ja asiakaskeskeisyyden hyödyntäminen pitkäjänteisyyttä tukevalla tavalla. 6. Seudullisuus ja yhteistyö (tuottajat) ja asiakaslähtöisyys (käyttäjät) tulisi ottaa palvelujen tilaamisen ja tuottamisen lähtökohdaksi optimaalisen kaksisuuntaisen palveluintegraation mahdollistamiseksi. 7. Uudenlaisia verkostoalustoja tulisi hyödyntää täysimääräisesti yhteistyön mahdollistajina niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Hankkeen toteuttajia ovat Teknillisen korkeakoulun BIT Tutkimuskeskus (kuuluu nykyisin Aalto-yliopistoon) ja Tampereen yliopisto. KUPERA-hankkeen loppuraportti Huomispäivän infrastruktuuri tarjoaa inspiroivia ja uudistumiseen rohkaisevia näkökulmia teknisen toimen kehittämisen parissa työskenteleville kehittäjille, asiantuntijoille ja johtajille samoin kuin alasta kiinnostuneille tiedeyhteisön jäsenille. Raporttia voi tilata Kuntaliiton kirjakaupasta ja se on myös e-kirjana ( ) lmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesihuollossa sekä keinoja sopeutua muutoksiin. Suurimmat vaikutukset aiheutuvat äärevien sääilmiöiden kuten pitkien kuivuusjaksojen, rankkasateiden ja myrskyjen yleistymisestä. Keskeisimpiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoja vesihuollossa ovat vedenottokaivojen sijoittaminen antoisuudeltaan otollisimpiin paikkoihin tulvariskialueiden ulkopuolelle, jäteveden pumppaamojen sijoittaminen pohjavesialueiden ja tulvariskialueiden ulkopuolelle, vedenkäsittelyvalmiuden parantaminen niin normaali- kuin erityistilanteissa, pienten pohjavesimuodostumien antoisuuden selvittäminen sekä vesihuoltolaitosten varavesi ja varavoimalähteiden turvaaminen. Lisäksi suunnitelmilla, vesihuoltolaitosten välisellä yhteistyöllä, maankäytön ohjauksella sekä tietojärjestelmien ja mallinnusten hyödyntämisellä voidaan tehostaa

8 8 vesihuoltolaitosten sopeutumista ilmastonmuutoksee. Tutkimus tehtiin pääosin kirjallisuusselvityksenä. Lisäksi kuultiin noin 50 vesihuollon asiantuntijaa. Kirjallisuuden perusteella tarkasteltiin myös eri ilmastoskenaarioissa ja -malleissa esitettyjä arvioita raakavesivarastojen määrässä ja laadussa tapahtuvista muutoksista. Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon voivat olla joko haitallisia tai myönteisiä, suoria tai välillisiä, ja niiden arviointiin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Suurimmat vaikutukset aiheutuvat äärevien sääilmiöiden kuten pitkien kuivuusjaksojen, rankkasateiden ja myrskyjen yleistymisestä. Myrskyjen seurauksena sähkökatkokset vesihuoltolaitoksilla lisääntyvät, mikä vaikeuttaa veden käsittelyä ja johtamista. Vesistöjen pinnannousun ja tulvien seurauksena pintavesiä voi kulkeutua pohjavesimuodostumiin ja vedenottamoille, ja jätevesipumppaamojen ylivuotoriski kasvaa. Pitkät kuivuusjaksot voivat aiheuttaa ongelmia lähinnä pienten raakavesilähteiden vedenlaadulle ja riittävyydelle. Ilmastonmuutoksella on vaikutuksensa myös maan-käyttöön, josta voi paikoin muodostua yhä merkittävämpi riski raakavesilähteille. SYKE julkaisu SY24/2012 Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Sanna Vienonen, Jari Rintala, Mirjam Orvomaa, Erkki Santala ja Markku Maunula, 2012 Suomen ympäristö 24/2012, Luonnonvarat, s. 86. URN:ISBN: ISBN (PDF). Julkaisua voi tiedustella tekijöiltä myös painetussa muodossa (nid.) Suora linkki tiedotteeseen uudesta julkaisusta SYKEn sivuilla. Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Turvallista ja laadukasta talousvettä -seminaari Vesiyhdistyksen vedenlaatujaos järjestää seminaarin Otaniemessä, Espoossa. Seminaari on osallistujille maksuton. Lisätietoja INDOWATER th International Water, Wastewater & Recycling Technology Expo & Forum, Jakarta Convention Center, Indonesia 3-5 July, 2013 Website: Avoimet työpaikat VVY:n jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista VVY:n nettisivuilla.

9 9 VVY:n koulutukset Det är dags att ta del i va-verkens tekniska dagar i Vasa! Lär dig mera om aktuella projekt och erfarenheter. Glöm inte att anmäla dig till Va-verkens tekniska dagar som ordnas i Vasa Utbildningen omfattar många aktuella frågor gällande bland annat kommunreformen samt hanteringen av specialsituationer. Frågorna behandlas ur en praktisk synvinkel med hjälp av olika verkliga exempel. Anmäl dig senast Va-verkens tekniska dagar Välkommen! Nopeimmat ehtivät vielä: Toiminnallista asiakaspalvelukoulutusta Hämeenlinnassa Asiakaspalvelu laitoksen käyntikorttina koulutus järjestetään Hämeenlinnassa Päivän pääpaino on toiminnallisessa oppimisessa, minkä lisäksi kuullaan esimerkkejä vesihuoltolaitoksilta. Jos haluat osallistua koulutukseen, ole nopsasti yhteydessä VVYn toimistolle. Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. asiakaspalvelun ominaispiirteitä ja asiakaskohtaamisten kulkua, vuorovaikutustaitojen merkitystä asiakastilanteessa ja asiakaslähtöisyyttä. Kouluttajana toimii Jutta Laino Ohjaamosta. Tervetuloa! Vesityökorttikoulutusta Mikkelissä ja Tampereella Terveydensuojelulaissa säädetään, että vesityökortti tulee olla jokaisella, joka vesihuoltolaitoksella tekee talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä. Laitoksilla pitää olla jatkuvasti läsnä tai riittävän nopeasti paikalle hälytettävissä henkilö, jolla on voimassa oleva vesityökortti. Määräys koskee koko vesilaitosta vedenottamoineen, vedenkäsittelylaitoksineen ja verkostoineen. Vesityökortti tulee olla sekä laitoksen omilla työntekijöillä että ulkopuolisen palveluntarjoajan henkilöstöllä. Lokakuun alussa, järjestetään Mikkelissä vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus. Koulutus järjestetään Sokos Hotel Vaakunassa. Myös pelkkään testiin osallistuminen on mahdollista. Testissä voi suorittaa joko vesilaitos- tai vesijohtoverkostotestin. Lokakuun lopulla puolestaan on koulutus- ja testaustilaisuus Tampereella. Päivän ohjelmat löytyvät VVY:n kotisivuilta, koulutuskalenterista. Sivujen kautta voi myös ilmoittautua koulutukseen ja testiin. Tervetuloa! Vesilaitosten vastaavien hoitajien neuvottelupäivät Jyväskylässä Alkalointitapojen vaihtoehtoja ja kemikaalien syöttötekniikoita, lämpökaivojen luvanvaraisuutta ja maalämmön riskejä pohjavesialueilla sekä sähkön toimitushäiriöihin varautumista käsitellään Vesilaitosten vastaavien hoitajien neuvottelupäivillä Jyväskylässä Neuvottelupäivien aluksi saadaan katsaus työsuojeluohjelmien päivittämiseen. Uudesta ratkaisusta tiedonsiirtoon ELY-keskusten ja vesihuoltolaitosten kuullaan toisen päivän iltapäivän aluksi. Totuttuun tapaan tutustumiskäyntien jälkeen pohditaan ajankohtaisia aiheita saunan lauteilla ja iltapalan äärellä. Jos et ole vielä ilmoittautunut, ole kiireesti yhteydessä VVYn toimistolle. Tervetuloa!

10 10 Mitä sosiaalinen media oikeasti on ja mitä sen kanssa tulisi tehdä? Mitä tietoja vesihuoltolaitos voi luovuttaa eteenpäin, mikä on päätöksen ja tiedotteen ero? Kuinka lähettää tekstiviestitiedotteita ja automaattisia puhelintiedotteita? Vesihuoltolaitosten viestinnästä vastaaville suunnatun Viestintäpäivän kuluessa saadaan vastauksia mm. edellä esitettyihin kysymyksiin. Viestintäpäivä järjestetään Helsingissä, Sokos Hotel Presidentissä tiistaina Faktaa, fiktiota ja käytännön neuvoja sosiaalisesta mediasta ja siihen osallistumisesta tarjoaa Harri Lakkala Intosome Oy:stä. Vesihuollon tiedottamisen haasteita, mm. julkisuussäännöksiä käsittelee VVY:n lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen. Vesihuollon viestinnän uusia toimintamalleja esittelee Teemu Heusala Teklasta. Päivän kuluessa kuullaan myös kuinka vesihuoltolaitoksen viestintä voi olla osa imagokuvan rakentamista. Iltapäivällä kuullaan mitä kaikkea yksittäisestä tiedotteesta voi seurata ja mitä tapauksesta voi oppia. Hotellista on varattu huoneita kauempaa koulutukseen tulevia varten. Viestintäpäivään voi ilmoittautua saakka VVY:n kotisivujen kautta, tästä. Tervetuloa! VVY:n koulutuksia , Hämeenlinna Asiakaspalvelu laitoksen käyntikorttina ilm. heti VVYn toimistolle , Mikkeli Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viimeistään , Jyväskylä Vesilaitosten vastaavien hoitajien neuvottelupäivät ilm. pikaisesti VVYn toimistolle , Helsinki Viestintäpäivä ilm. viimeistään Det är dags att ta del i va-verkens tekniska dagar i Vasa! , Vaasa Va-verkens tekniska dagar ilm. viimeistään

11 11 Vesihuollon haasteet kuntapäättäjien tietoisuuteen Edellisessä uutiskirjeessä jo hieman pöyhäisin tulevia kuntavaaleja ja tarvetta nostaa vesihuoltoalan profiilia kuntapäättäjien keskuudessa. Ei ole helppoa saada kuntakeskustelussa huomiota teknisille palveluille, vaikka vesihuolto onkin kiistämättä eräs kunnan ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeimmistä toimialoista. Vesihuollolla on jokapäiväisen tärkeän peruspalvelun ohella merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja elinympäristön puhtauteen ja viihtyisyyteen. Vähättelemättä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kuten vanhushuollon sekä sivistyspalvelujen merkitystä kuntien taloudenpidossa ja ihmisten arjessa, meidän kaikkien tulisi pitää vesihuoltopalveluja aktiivisesti esillä niin kuntavaalien edellä kuin niiden jälkeenkin. VVY ja Kuntaliitto ovat työstäneet erityisesti kuntapäättäjille tarkoitettua viestintämateriaalia. Kuntavaalien edellä haluamme kertoa tuleville päättäjille vesihuollon tärkeydestä ja perustella miksi kuntapäättäjien tulisi omalla toiminnallaan varmistaa kuntien omistamille vesihuoltolaitoksille hyvät toimintaedellytykset. Yhteinen Elämme puhtaasti vedestä esitteemme on valmistumaisillaan ja saadaan jakeluun ennen kuntavaaleja. Toivon, että vesihuoltolaitokset hyödyntävät esitettä ja sen sisältöä omassa viestinnässään ja edunvalvonnassaan kuntasektorilla. VVY ja Kuntaliitto jakavat esitettä omilla tahoillaan jakelukanaviensa kautta. Esite tulee myös sähköisenä ladattavaksi kotisivuillemme, joten viestit ja haasteet ovat poimittavissa käyttöön ja edelleen jalostettavaksi myös sähköisessä muodossa. Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivillä syyskuun alussa pohdittiin keskeisiä viestejä ja haasteita, joita haluamme kuntapäättäjille korostaa. Eri asiat saattavat toki eri kunnissa olla päällimmäisinä mielessä. Ainakin seuraavat viestit nousivat keskusteluissa varsin johdonmukaisesti esille. - Toimiva vesihuolto turvaa terveyden ja puhtaan ympäristön.

12 12 - Parhaat edellytykset vesihuollon laadukkaaseen toimintaan ja kehittämiseen tarjoavat vesihuoltolaitoksen taloudenpidon eriyttäminen ja läpinäkyvyys sekä päätöksenteko, joka antaa vesihuoltolaitokselle mahdollisuudet varautua investointeihin. - Hyvä vesihuolto edellyttää, että kunta ottaa vesihuollon huomioon maankäytön suunnittelussa. Viestimme kuntien päättäjille on lisäksi, että on turvattava resursseiltaan riittävän kokoiset vesihuoltolaitokset ja vesihuoltolaitosten pysyminen kotimaisessa omistuksessa on taattava. Monialayhtiöiden sijasta kuntien tulisi mieluummin perustaa alueellisia vesihuoltoyhtiöitä, koska yhdistymisen edut toteutuvat parhaiten vesihuoltolaitoksen yhdistyessä toiseen vesihuoltolaitokseen. Laadukkaasti hoidetun vesihuoltopalvelun resepti on tehokkaasti toimiva organisaatio ja hyvä omistajaohjaus. Vesihuolto-omaisuuden hyvä hallinta on tärkeä osa kunnan omistajaohjausta. Erityisesti verkostojen saneeraukseen on panostettava moninkertaisesti tulevina vuosina. Vesihuollon toimintavarmuus on turvattava myös erityistilanteissa ja ilmastonmuutoksen voimistuessa. Talouden läpinäkyvyyteen liittyy, että vesihuoltomaksujen on vastattava vesihuollon kustannuksia ja omistajan tuloutuksen tulee olla kohtuullista. Vesihuoltomaksut tulee käyttää vesihuoltolaitoksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Syyskuun puolivälissä olleilla Kuntamarkkinoilla VVY esitteli omalla osastollaan vesihuollon keskeisiä viestejä kuntapäättäjille. Kooste on ladattavissa kotisivuiltamme. Kuntaliiton ja VVY:n yhteistä esitettä odotellessa tätä koostetta voi vapaasti hyödyntää esimerkiksi vesihuoltolaitosten ja kuntien välisessä vuoropuhelussa. Hyvää syksyn jatkoa kaikille, pidetään vesihuollon lippua korkealla! Osmo Seppälä toimitusjohtaja

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuollon riskit ja niiden hallinta Vesiosuuskunnissa koulutuspäivä, 20.-21.3.2014 Vesihuolto

Lisätiedot

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä CE-merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa 27.1.2016 Euroopan Unionin tiedostuskeskus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi?

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Tiistai 27.11.2012 Vesi-loppuseminaari, Water - Innovation and Business Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Riina Liikanen Vesihuoltoinsinööri, TkT 26.11.2012 1

Lisätiedot

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2016 Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Seuraa Joka päivä on vesipäivä -facebooksivua ja osallistu keskusteluun vesihuollosta. Sivua päivittävät Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Teknistä sektoria koskevia haasteita ja muutospaineita 18 kaupungin haastattelut (Kupera projekti 2009-2010):

Lisätiedot

Tapio S. Katko, Dosentti, UNESCO oppituolin haltija, Tampereen Teknillinen Yliopisto (TTY) " Suomalaisen vesihuollon tulevaisuuden haasteet

Tapio S. Katko, Dosentti, UNESCO oppituolin haltija, Tampereen Teknillinen Yliopisto (TTY)  Suomalaisen vesihuollon tulevaisuuden haasteet Tapio S. Katko, Dosentti, UNESCO oppituolin haltija, Tampereen Teknillinen Yliopisto (TTY) " Suomalaisen vesihuollon tulevaisuuden haasteet LAUREA [Seminaari: Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro Tekesin Vesi-ohjelman ja Suomen Akatemian yhteinen seminaari: Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa? Suomen Kansallismuseo 23.11.2009 Sopeutumistarpeet ja varautuminen

Lisätiedot

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa 1 Yhteystiedot... 4 Yleistä koulutuksesta... 5 Alennukset osallistumismaksuista...6 Vesihuoltopäivät syksyllä 2014 Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely...

Lisätiedot

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Asukkaan päivässä käyttämä 150 litraa vesijohtovettä maksaa jätevesimaksuineen vain 40 50 senttiä. Samalla rahalla ei saa puolta litraa pullovettä. Yhteistyö varmistaa tulevaisuudessakin

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät syksyllä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Sivu 1 25.11.2014 Lantakoordinaattori, lantamaisteri Sivu 2 25.11.2014 Miksi ravinteiden

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa Tekes seminaari 23.11.2009 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Markku Maunula Suomen Ympäristökeskus Havaitut

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Elämme puhtaasti vedestä

Elämme puhtaasti vedestä Elämme puhtaasti vedestä Vesihuolto on kuntien vastuulla Haaste kuntapäättäjille Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuuden

Lisätiedot

Kansallisten tuotehyväksyntöjen tilannekatsaus

Kansallisten tuotehyväksyntöjen tilannekatsaus Kansallisten tuotehyväksyntöjen tilannekatsaus RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017, 14.12.2017 Ylitarkastaja Mikko Koskela, Ympäristöministeriö Lähtökohta rakennustuotteita koskevalle sääntelylle

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku Pytty-kampanja Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Haaste Itämeren pelastamiseksi Turku ja Helsinki ovat sitoutuneet toimiin Itämeren tilan

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Rakennustuotteita koskeva vaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista 28.4.2017 Pohjavedenottamoiden riskienhallinnan tehostaminen pohjavesiyhteistarkkailuilla Kivimäki, A.-L., Lahti, K., Loikkanen, H., Pönni, J., Ahonen, J., Backman, B., Kaipainen, T. & Luoma, S. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JUHA NIEMELÄ 8.6.2016 1 Sininen biotalous kasvua vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä ja vesiosaamisesta Maapallon väestö vuonna 2030 noin 9

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

SUOMEN SUURI PUTKIREMONTTI

SUOMEN SUURI PUTKIREMONTTI VVY Maailman vesipäivän seminaari Säätytalo, Helsinki 22.3.2011 SUOMEN SUURI PUTKIREMONTTI Osmo Seppälä, toimitusjohtaja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Kansallisvarallisuus ja rakennettu ympäristö

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen

Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen Vesihuollon häiriötilanne ja siihen varautuminen SuoVe hanke 2017 Vesa Arvonen Esityksen sisältö Vesihuollon häiriötilanne Varautuminen vesihuollon häiriötilanteisiin Vesihuollon häiriötilanne Vesihuollon

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen Vesiturvallisuus Suomessa Ilkka Miettinen 29.9.2015 Ilkka Miettinen 1 Kyllä Suomessa vettä riittää Kuivuus maailmanlaajuinen ongelma Suomi Runsaat vesivarat: pinta- (235 km 3 ) ja pohjavedet (6 milj. m

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Esityksen sisältö Ilmastohankkeet CCCRP Julia 2030 HINKU Kokonainen VACCIA ISTO Kuntien ilmastonsuojelukampanja Kuntien

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja pohjaveden hankinta (ILVES-projekti)

Ilmastonmuutos ja pohjaveden hankinta (ILVES-projekti) Ilmastonmuutos ja pohjaveden hankinta (ILVES-projekti) Vanhempi tutkija Jari Rintala Suomen ympäristökeskus Vesikeskus/Vesivarat Helsinki, Messukeskus 6.10.2010 Esityksen sisältö Pohjaveden esiintyminen

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Vesihuolto vuonna Vesihuoltotekniikan professori Riku Vahala Vesivision tulevaisuusseminaari , Tampere

Vesihuolto vuonna Vesihuoltotekniikan professori Riku Vahala Vesivision tulevaisuusseminaari , Tampere Vesihuolto vuonna 2050 Vesihuoltotekniikan professori Riku Vahala Vesivision tulevaisuusseminaari 29.8.2017, Tampere Vesihuoltolaitokset Suomessa Noin 1500 vesihuoltolaitosta Kuva: Suomen rakennusinsinöörien

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Vesivarojen hallinta ja vesihuolto

Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vs. johtaja, yli-insinööri Hannu Wirola Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seuranta seminaari, 31.1.2013 5.2.2013 Tavoitteena vesivarojen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

VESI JA YHDYSKUNTIEN KEHITYS VESIHUOLLON HAASTEET KAUPUNGEISSA , Tampere

VESI JA YHDYSKUNTIEN KEHITYS VESIHUOLLON HAASTEET KAUPUNGEISSA , Tampere VESI JA YHDYSKUNTIEN KEHITYS VESIHUOLLON HAASTEET KAUPUNGEISSA 16.12.2011, Tampere Vesihuollon painajainen Afrikan kaupungit? Jarmo J. Hukka Dosentti (Vesialan tulevaisuudentutkimus) Luonnontieteiden ja

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin POHJOIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. -20.11. 2014 Oulu Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain ja

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA VESIHUOLTOPÄIVÄT 3.- Finlandia talo, Helsinki Antti Harinen LAITOSHANKKEET VESIHUOLTOALALLA Vesilaitos Projektin johto Suunnittelu Kilpailutukset Urakointi

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet

Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet Timo Heinonen Hallituksen puheenjohtaja, Vesilaitosyhdistys Toimitusjohtaja, HS-Vesi 16.12.2011 1 Timo Heinonen, HS-Vesi, VVY Esityksen sisältö Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS 14.3.2016 YLEISTÄ. Reijo Turkki. Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016

MIKKELIN VESILAITOS 14.3.2016 YLEISTÄ. Reijo Turkki. Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 VESILAITOS Reijo Turkki Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 YLEISTÄ Mikkelin vesilaitos on ollut vuodesta 1994 lähtien kunnallinen liikelaitos. Vesilaitos perustettiin Kuntalain mukaisesti kunnalliseksi

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Puhtaan veden merkitys elämän eri osa-alueille. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio Maa- ja metsätalousministeriö Puula-forum 16.7.

Puhtaan veden merkitys elämän eri osa-alueille. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio Maa- ja metsätalousministeriö Puula-forum 16.7. Puhtaan veden merkitys elämän eri osa-alueille Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio Maa- ja metsätalousministeriö Puula-forum 16.7.2014 1 Veden käyttö globaalisti lisääntyy Väestönkasvu Eliniän kasvu Kulutustottumusten

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Veden hinnan määräytymisperusteet

Veden hinnan määräytymisperusteet Veden hinnan määräytymisperusteet Seminaari 5.11.2015 Säätytalo, Helsinki Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 Muutoksia maksuja ja taloutta koskeviin

Lisätiedot

Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM

Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kestävät hankinnat keskimäärin 1,2 % halvempia Kestävillä hankinnoilla keskimäärin 25 % vähennys

Lisätiedot

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Vesiosuuskuntien Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Lähtökohta Talousvesi ei saa sisältää tekijöitä, joista voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle Kiinnostus kaivosta ja sen lähiympäristön kunnosta,

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp Vesihuoltolain uudistus, SVOSK, Kouvola 1.12.2014 OTT Antti Belinskij, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto (vv. lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö) Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE

Lisätiedot

Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari Helsinki Vesihuoltolainsäädännön muutokset

Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari Helsinki Vesihuoltolainsäädännön muutokset Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2014 Helsinki Vesihuoltolainsäädännön muutokset Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Lainsäädännön muutoksen keskeiset tavoitteet (VHL,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu

Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu Lakiklinikka, 13.9.2012 Kuntamarkkinat Pasi Pönkä, lakimies Kunta Yhtiökokous Hallitus Toimitusomistajana johtaja OYL 1:7 OYL 5:2 (t) OYL 6:2 (t) OYL 6:17

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 29. 30.1.12.2016 Aulanko Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Ajankohtaista lainsäädännössä Vesihuoltolain

Lisätiedot

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Lainsäädännön velvoitteet Vesiosuuskunnan hallinto Vesihuoltolain velvoitteet

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Asiantuntija Henna Leppänen Pöyry Finland Oy Vesihuolto 2016 Hämeenlinna

Lisätiedot

Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017,

Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017, Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017, 11.5.2017 Kuva: Toivo Lapinlampi Tarve 107 000 km vesijohtoa, 50 000 km jätevesi- ja hulevesiviemäriverkostoa, arvo 6,5 mrd Rakennettu pääosin 1960-80

Lisätiedot

Rakennustuotteiden kansallinen tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuotteiden kansallinen tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuotteiden kansallinen tuotehyväksyntä tilannekatsaus Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuotteista n. 80 % kuuluu CEmerkinnän soveltamisalaan Muutoksia

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

URBAANIEN ALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITYS JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Vesihuollon haasteet Afrikassa. Maailman vesipäivän seminaari, 23.3.

URBAANIEN ALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITYS JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Vesihuollon haasteet Afrikassa. Maailman vesipäivän seminaari, 23.3. URBAANIEN ALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITYS JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Vesihuollon haasteet Afrikassa Maailman vesipäivän seminaari, 23.3.2011, Helsinki Jarmo J. HUKKA Senior Consultant Water and Environment

Lisätiedot

Mihin pyritään, mitkä ovat tavoitteet maatalouden vesiensuojelussa? Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskus

Mihin pyritään, mitkä ovat tavoitteet maatalouden vesiensuojelussa? Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskus Mihin pyritään, mitkä ovat tavoitteet maatalouden vesiensuojelussa? Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Tavoitteet ja toimenpiteet on tunnistettu Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen kolmanneksella

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten.

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 2015 A) YLEISTÄ Tausta Valtion avustukset jaetaan valtakunnallisen jätevesineuvonnan toteuttamiseksi vuodelle 2015. Neuvonnassa noudatetaan

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN KEHITTÄMINEN

TEKNISEN TOIMEN KEHITTÄMINEN TEKNISEN TOIMEN KEHITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun teknisten palveluiden seutuseminaari 23.3.2011 Kirsi Rontu Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö yksikkö Suomen Kuntaliitto Tekninen toimi Teknisen toimen

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä.

Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä. Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 4/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia VVY:n uusi toimistosihteeri Saija Repo VVY:n toimistosihteerin Tarja Aarnion siirryttyä maaliskuussa toisen työnantajan palvelukseen,

Lisätiedot

Vesihuollon historiaa

Vesihuollon historiaa Vesihuollon historiaa Ensimmäinen maaseudun yhteinen vesijohto otettiin käyttöön Ilmajoella 1872 Ensimmäiset vesiosuuskunnat 1900-luvun alussa Toiminta vilkkainta Pohjanmaalla Ensimmäinen vesiosuuskunta

Lisätiedot

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot