Tutkimusjulkaisu 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusjulkaisu 2007"

Transkriptio

1

2 2

3 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tutkimusjulkaisu Kotka ja Kouvolan seutu 2006 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B.

4 4 Julkaisija Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kustantaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Editorial Board Iiris Kuusinen, Pekka Malvela, Seppo Rainisto, Sari Ranta, Ansa Räsänen, Juhani Talvela Taitto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, viestintäpalvelut, Tuija Helkiö Paino Kotkan Kirjapaino Oy 12/2006 ISSN ISBN

5 Sisällys Rehtorin tervehdys 7 The Rector s Greeting 9 1 Modernin painekyllästyksen haasteet ja mahdollisuudet 11 2 SÖKÖ-hanke työvälineenä merkittävään öljyonnettomuuteen varautumisessa 23 3 Toimiva logistiikka kansainvälisessä verkostotaloudessa 43 4 Yhteistyön haasteet satamissa työturvallisuuden parantaminen 55 5 Itäisen Suomenlahden veneenveistoperinne kadonnutta kulttuuria vai elävää todellisuutta? 69 6 Ammattikorkeakoulun yhteistyöllä aluevaikuttavuutta 87 7 Intermodaaliset ja integroidut kuljetusketjut: tutkimustyön haasteita 97 8 Kaakkois-Suomen ensihoitotoimintaa kehittämässä onnistuuko kehittämistyö ammattikorkeakoulun hallinnoimassa projektissa? SisältöTehdas DigOma monimediaalisen oppimateriaalin kehittäminen Markkinoinnin ja merkkituoteosaamisen hyödyntäminen paikan taloudellisessa kehittämisessä teoreettinen ja empiirinen tarkastelu suomalaisten kaupunkiseutujen käytännöistä Miten kehittää opiskelijan tutkivaa ajattelua? Monitieteistä pienhiukkastutkimusta Lyhyen kantaman langattomat tekniikat Kulttuurinen aluekehitysprojekti KIIDE Innovallan kenttä innovaatiopolitiikkaa sosiologian näkökulmasta Hankkeistettu opetus T & K-toiminnan ja opetuksen yhdistämisen haasteita ja mahdollisuuksia 237 5

6 6

7 Rehtorin tervehdys Minulla on ilo ja kunnia esitellä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimusjulkaisun ensimmäinen numero! Tämän julkaisun avulla esittelemme eri alojen yhteistyökumppaneillemme ammattikorkeakoulun monipuolista tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tarkoituksemme on, että Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimusjulkaisu alkaa nyt ilmestyä säännöllisesti vuosittain. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on panostanut voimakkaasti aluekehittämiseen ja soveltavaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan - sitä edellyttää myös ammattikorkeakoululaki. Harjoittamamme monipuolinen soveltava tutkimustyö palvelee suoraan aluekehittämistä, työelämän tarpeita ja opetuksen kehittämistä. Opetus ja opinnäytetyöt tuottavat uusia innovaatioita, tietoa ja käytäntöjä työelämään. Se taas tuo uutta materiaalia opetukseen ja tuottaa näin positiivisen kehittämisen kierteen. Osaamisemme profiloituu kolmeen painopistealueeseen: logistiikkaan, terveyden edistämiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan, ja nämä alueet ovat hyvin edustettuina myös tässä julkaisussa. Toisaalta ammattikorkeakoulun monialaisuus ilmenee myös hyvin, ja julkaisun 16 eri artikkelia esittelevät myös lukuisia eri toimiala- ja osaamisrajoja ylittäviä tutkimushankkeita. Usein parhaat innovaatiot syntyvätkin juuri eri alojen rajapinnoissa. Tavoitteemme on kehittää Kymenlaakson ainoa itsenäinen korkeakoulu tasokkaaksi osaajaksi ammattikorkeakoulujen kärkeen. Kiitän kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja toivotan asiantuntijoillemme ja partnereillemme hyvää menestystä edelleen! Tutkimus- ja kehittämisterveisin Ragnar Lundqvist Rehtori 7

8 8

9 The Rector s Greeting I have the pleasure and honour to present the first issue of the research publication of Kymenlaakso University of Applied Sciences! Through this publication we present our versatile research activities and development to our partners in the cooperation of different fields. Our purpose is that the research publication becomes a regular publication each year. Kymenlaakso University of Applied Sciences has strongly invested in area development and in adapting research activities and development this is also required by the law relating to universities of applied sciences. The versatile adaptive research work practised by us directly serves area development, the needs of working life and the development of teaching. Teaching and dissertations produce new innovations, information and practices for working life. It also, however, provides new material for teaching and produces the helix for such positive development. Our expertise profile is focused on three areas: logistics, the promotion of health, and international business. These areas are also well represented here in this publication. On the other hand, our multi-sectored nature is also apparent, and the 16 individual articles present our numerous research projects that show cross-cooperation between various fields and sectors. Often the best innovations are indeed created in the interfaces of differing fields. It is our objective to develop Kymenlaakso s only independent university to become an expert of the highest skills among universities of applied sciences. I wish to thank everybody for their excellent cooperation and further wish every success to our experts and our partners! Research and development regards Ragnar Lundqvist Rector 9

10 10

11 1 Modernin painekyllästyksen haasteet ja mahdollisuudet MMT Hannu Boren Tutkimusjohtaja 11 METSÄ- JA PUUTALOUS

12 12

13 Tiivistelmä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, jatkossa KyAMK, on valinnut yhdeksi metsä- ja puutalouden T&K-toiminnan painopistealueeksi puutuotteiden ominaisuuksien parantamisen modernin painekyllästyksen keinoin. Toiminta-ajatuksena on tarjota yrityksille mahdollisuus kehittää, valmistaa ja testata teollisuusmittakaavassa sään ja kosteudenkestäviä, kulutuksenkestäviä, lahosuojattuja sekä palosuojattuja puupohjaisia rakennustuotteita. Lisäksi KyAMK panostaa itse kyllästystekniikan kehittämiseen huomioon ottaen erilaiset puutuotteet yhteistyössä laitevalmistajien kanssa. KyAMK:n kyllästyslaitteisto on modernisoitu vuonna 2006 täyttämään kaikki vaatimukset, mitä mm. palavilla nesteillä kyllästys asettaa laitteistolle ja varotoimenpiteille (atex-direktiivi). Laitteiston maksimi käyttöarvot ovat lämpötilan suhteen 160 C ja paineen -0,99 15 bar. Tehokkaiden pumppujen ja lämmitysjärjestelmien vuoksi laitteisto antaa mahdollisuuden jopa puiden mietoon lämpökäsittelyyn kyllästyksen yhteydessä. Laitteisto sisältää huippuautomatikkaa, joka sallii myös käsiajomahdollisuuden, jolloin erilaiset prosessivariaatiot ovat miltei rajattomat. Modernin painekyllästyksen valinta yhdeksi T&K - toiminnan painopistealueeksi perustuu puun painekyllästysalan murrokseen, jonka on käynnistänyt EU:n kemikaalien käyttöä rajoittava politiikka. Perinteisten kyllästysaineiden käytön kielto, käytönrajoitukset ja biosididirektiivin vuoksi alan toimijoiden täytyy panostaa nykyistä enemmän uusien ympäristöystävällisten puunsuoja-aineiden ja menetelmien kehittelyyn sekä testaamiseen. Koska perinteiset kyllästysaineet väistyvät joka tapauksessa, ainakin osalle uusista aineista ja menetelmistä löytyy varmuudella kaupalliset markkinat. Tämän artikkelin tavoitteena on esitellä puun painekyllästyksen nykytila, tiedossa olevat ja ennakoidut muutokset alalla sekä käsitellä näiden tietojen perusteella puun painekyllästyksen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Lopuksi esitetään tulevaisuuden visioita modernissa painekyllästyksessä käytettävistä aineista ja menetelmistä sekä niillä saavutettavista lopputuotteen ominaisuuksista. Puun painekyllästyksessä on käytetty viimeiset 50 vuotta lähinnä vain kahta kyllästysainetta; kreosoottia ratapölkyissä ja pylväissä sekä CCA:ta (Kupari-, kromi- ja arseenikylläste) sahatavarassa ja pylväissä. Molemmat kyllästysaineet ovat tehokkaita ja edullisia, mutta samalla terveydelle vaarallisia yleisbiosideja. Arseenidirektiivin 2003/2/EY ja biosididirektiivin 98/8/EY vuoksi CCA:n käyttö loppuu EU:ssa , jonka jälkeen CCA kyllästetty puu täytyy korvata täysin muilla aineilla kyllästetyllä puulla tai muilla materiaaleilla. Kreosoottidirektiivi 2001/90/EY rajoittaa taas kreosootin käytön pelkästään ratapölkkyihin ja pylväisiin. Kuparipohjaiset yhdisteet ovat korvanneet kuluttajatuotteissa CCA:n, mutta niiden hinta on korkeampi ja niillä kyllästetyn puun käyttöikä lyhyempi kuin CCA:n kyllästetyn puun. Tästä huolimatta lähes kaikki kuluttajakäyttöön painekyllästetty puu on valmistettu kuparipohjaisilla aineilla. Vaikein haaste uusien puunkyllästysaineiden ja menetelmien kehittämisessä on saada lopputuotteen hinta ja laatu vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Markkinoille tulleet uudet menetelmät ja aineet ovat erittäin kalliita, kuten furfuraalialkoholilla kyllästys, joka on tehdashinnaltaan jopa kymmenkertainen verrattuna CCA-kyllästettyyn puuhun. Vaikka ominaisuudet ovat osin jopa paremmat kuin CCA-kyllästetyllä puulla, niin hinta tullee karkoittamaan suurimman osan asiakaskunnasta. Ja miksi käyttää erittäin kallista tuotetta esim. terassi- tai ulkoverhoilautana, joissa riittävä käyttöikä on mahdollista saavuttaa myös käyttämällä männyn sydänpuuta hieman normaalia järeämpänä dimensiona esim. 28*95 painekyllästetyn sijasta 38*95 männyn sydänpuuta. Aina ei tarvita 40 vuoden käyttöikää, sillä kyllästetty terassilaudoitus uusitaan pääsääntöisesti mekaanisten vaurioi- 13

14 den, halkeilun tai ulkonäköseikkojen takia, ei lahoamisen vuoksi. Toisaalta turvallisuuden kannalta kantavat rakenteet, kaiteet, laiturit jne. olisi hyvä tehdä mahdollisimman hyvin kestävästä puusta. Tosiasia on kuitenkin se, että suurin volyymi on aivan jossain muualla kuin turvallisuutta edistävissä rakenteissa eli volyymi tulee terassilaudoista ja ulkoverhouspaneeleista jne. On siis löydettävä kemikaaleja, jotka paitsi ovat hinnaltaan edullisia, myös puun kyllästykseen soveltuvia. Jotta kemikaali olisi puun kyllästykseen soveltuva, sen molekyylikoko ja viskositeetti tulee olla riittävän pieni hyvän tunkeuman ja tasaisen kyllästystuloksen aikaansaamiseksi. Lisäksi sen tulisi kiinnittyä puuhun esim. joko polymeroitumalla tai reagoimalla puun OH-ryhmien kanssa, mutta toisaalta voimakas reagoiminen puun kanssa johtaa suotautumiseen, jolloin hyvän tunkeuman aikaansaaminen vaikeutuu. Lahonsuojauksen kannalta hyvän kyllästysaineen tunnusmerkkejä on myös laaja yhdisteiden kirjo, jolloin vaikuttavia aineita on useita eli vaikka eliö olisi yhtä yhdistettä vastaan resistentti niin kyllästysaineesta löytyy kuitenkin joku yhdiste, joka toimii ko. eliötä vastaan. Samalla olisi muutettava myös puun fysikaalisia ominaisuuksia, siten että puu pysyy kuivempana, tasapainokosteus alhaisempana ja puuta vioittavien eliöiden ravinnonsaanti vaikeutuu. Hyvä esimerkki modernista kyllästysaineesta puun lahonsuojaukseen on raakamäntyöljy, joka tosin sisältää myös yhdisteitä, jotka ovat eliöille soveltuvaa ravintoa, joka taas edistää lahoamista. Näitä edellä mainittuja ominaisuuksia voidaan myös parantaa joko modifioimalla alkuperäistä kemikaalia tai käyttämällä/kehittämällä uusia, monipuolisia puun kyllästysprosesseja ja jälkikäsittelymenetelmiä. Puun kyllästämistä on tutkittu monilla eri aineilla, mutta hyvin usein on unohdettu kyllästysprosessin merkitys lopputuloksen kannalta. Monet kemikaalit ovat olleet hyvin lupaavia, mutta normaali Bethell-kyllätys ei ole tuottanut tavoiteltuja tuloksia esim. silikaattien kohdalla. Vasta kun myös kyllästysprosessi on räätälöity aineen ominaisuuksien mukaan, jossa on huomioitu aineen molekyylikoko, viskositeetti eri lämpötiloissa, mahdollinen polymeroituminen, esteröityminen, reaktiot puun kanssa, aineen suotautuminen jne. voidaan tehdä johtopäätöksiä aineen soveltuvuudesta puun kyllästämiseen. Tutkittaessa ja kehitettäessä uusia aineita puun kyllästämiseen on siis aineen ominaisuuksien lisäksi tutkittava eri kyllästysprosessien vaikutus lopputulokseen. Tämä vuoksi tutkittava kenttä on poikkeuksellisen laaja, jolloin tarvitaan poikkitieteellistä tutkimusta eri alojen yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä hyvien tuloksien aikaansaamiseksi. 14 Lainsäädännön vaikutuksesta ja ympäristötietoisuuden kasvusta uudet ympäristöystävällisemmät puusuojausmenetelmät ja aineet tulevat valtaamaan markkinoita. Kuluttajatuotteissa kuparipohjaiset aineet säilyvät varmasti vielä vuosia valtatuotteena, varsinkin kun kuparin liukeneminen saadaan edullisella tavalla estettyä kyllästetystä puusta. Todennäköisesti tämä saadaan aikaan jollain kasviöljypohjaisella jälkikäsittelyllä, jolloin puun pintaan hapettunut, polymeroitunut tai esteröitynyt öljy estää kuparin liukenemisen puusta. Samalla öljy vähentää puun kosteuselämistä, värjää puuta ja parantaa säänkestoa. Mutta muut aineet ja menetelmät saavat myös markkinaosuuksia. Samalla painekyllästysteollisuus saa loistavan mahdollisuuden laajentaa tuotevalikoimaansa pelkästä puun lahonsuojauksesta myös kosteuden-, sään ja palonsuojaukseen sekä erilaisten puutuotteiden kovuuden parantamiseen. Tämä kehitys on jo nyt nähtävissä. Samalla kun on tutkittu ympäristöystävällisempiä kyllästysaineita puun lahonsuojaukseen, on havaittu, että nämä uudet aineet parantavat myös puun muita ominaisuuksia. Näin on myös perinteisillä kyllästysaineilla CCA:lla ja kreosootilla, mutta mm. niiden yleismyrkyllisyyden vuoksi niitä ei voitu käyttää muualla kuin ulkona. Koska painekyllästys on prosessina edullinen vain noin 5 eurosta 40 euroon kuutiolta, on painekyllästys varteenotettava vaihtoehto myös maalaukselle ja/tai värjäykselle. Painekyllästyksen avulla pigmenttiä (maalia), öljyä, vahaa jne. ei ole pelkästään pinnassa vaan myös itse puussa, jolloin lopputulos on parempi ja huoltovälit pidemmät. Moderneille, ympäristöystävällisille puun painekyllästysmenetelmille ja aineille on nyt tilaus.

15 Joku uusista menetelmistä tai joku vanhastaan tunnettu aine yhdistettynä moderniin painekyllästystekniikkaan tulee melkoisella varmuudella seuraavan kymmenen vuoden aikana korvaamaan myös vihreän kuparipohjaisilla yhdisteillä kyllästetyn puun. Kenttäkokeista ensimmäiset luotettavat tulokset saadaan noin kymmenen vuoden kuluttua, joten Kestopuuyhdistyksen Viikin koekentän vuonna 1992 perustetun kokeen tulokset raakamäntyöljyllä kyllästetyillä kappaleilla alkavat olla käyttökelpoisia. Kun vielä raakamäntyöljyn tahraavuus ja tihkuminen on saatu prosessiteknisesti hallintaan, lienee meillä ensimmäinen taloudellisessakin mielessä oleva moderni aine- ja menetelmä puun painekyllästykseen käytössä ainakin infrastruktuurituotteille lahonsuojauksessa. Silikaatteihin pohjautuvista kyllästysaineista löytyy varmuudella ratkaisuja ainakin puutuotteiden palosuojaukseen ja kovuuden parantamiseen. KyAMK:ssa tehtyjen tutkimusten mukaan silikaateilla voidaan jopa kolminkertaistaa puulattioiden kovuus painekyllästyksen keinoin, joka lienee myös yksi tulevaisuuden sovellutus. Erilaisten vahojen (pitkäketjuisten hiilivetyjen) ja öljyjen käyttö puun painekyllästyksessä yleistyy myös, mutta niiden käyttöä voi rajoittaa etenkin julkisella puolella palomääräykset. Abstract Challenges and future prospects of modern wood impregnation Traditionally wood was impregnated by creosote or CCA, but new EU directives have restricted the use of creosote, only for products for professional use and totally prohibited the use of CCA. Implementation of the Biocide Directive will also control what kind of new preservatives are allowed to be used in the EU. Since the use of traditional preservatives will decrease, there will be a market for new, more environmentally friendly preservatives and methods in wood impregnation. The department of Forestry and Wood Technology of Kymenlaakso University of Applied Sciences has decided to concentrate its R&D efforts to study and develop modern wood impregnation. University modernised pilot impregnation plant during year The pilot plant meets all requirements for ATEX-directive for explosive gases and air fumes, which is very essential when using oils in hot processes. The maximum allowed temperature of a pilot plant is 160oC and for pressure bar. Through modern automation and handy manual control systems, there can be tested innumerable process alternatives. The idea is to offer industry and other research organisations the possibilities to carry out impregnation studies with a top class pilot plant. The aim is to concentrate on developing impregnation process technology, and develop and study preservatives with the co-operation of the chemical industry and research organisations. Traditionally wood is impregnated against decay. In some countries wood is impregnated also against termites and fire. During the last decade, there have been new methods developed to protect wood against decay. Furfural alcohol impregnation or hot oil heat treated wood are more valuable than traditionally impregnated wood, therefore their market share will be quite small, although these methods also improve other properties than decay resistance. These methods improve dimensional stability, hardness, and moisture resistance of wood products and in some cases also fire resistance. These properties are also very desirable for indoor uses. Simultaneously when developing new environmentally friendly methods for wood impregnation against decay, we might get new applications for improving wooden floor materials, panels, boards, plywood, roof trusses, furniture, etc. When developing new preservatives and methods for wood impregnation, several requirements set by the authorities have to be overcome. New preservatives and methods have to be studied according to the Biocide Directive. The other possibility is to apply 15

16 for exemption from the Biocide Directive. Both choices require studies of biological and chemical effects of preservatives. In addition, retention levels of preservative per cubic for different use classes needs to be studied, e.g. how much preservative is needed for wood in ground contact (UC4/P8) to have long enough service life. These are mainly economical challenges, since these studies are very expensive. The real challenge for the research is to find and develop preservatives and methods, priced at the same level as traditional preservatives and methods. The price must be quite low in order to have commercial potential, but at the same time it must be environmentally friendly, molecular size must be low enough, viscosity must be convenient, it has to react with wood somehow to avoid leaking, etc. At the same time it has to be known how temperature and other process parameters affect the properties of the preservative. The new regulations help to commercialise new environmentally friendly impregnation preservatives and methods, even if their price is somewhat higher than traditional or copper based preservatives. Crude tall oil and its distillates are certainly one preservative for the future, at least for products for professional use, e.g. railway sleepers, utility poles etc. Different kinds of silicates will be also be commercialised for fire protection and wooden floor materials. Impregnation by paints and waxes with different kinds of pigments will become more common if fire regulations will allow the use of them. 16

17 Johdanto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, jatkossa KyAMK, on valinnut yhdeksi metsä- ja talouden T&K-toiminnan painopistealueeksi puutuotteiden ominaisuuksien parantamisen modernin painekyllästyksen keinoin. Toiminta-ajatuksena on tarjota yrityksille mahdollisuus kehittää, valmistaa ja testata teollisuusmittakaavassa sään ja kosteudenkestäviä, kulutuksenkestäviä, lahosuojattuja sekä palosuojattuja puupohjaisia rakennustuotteita. Lisäksi KyAMK panostaa itse kyllästystekniikan kehittämiseen huomioon ottaen erilaiset puutuotteet yhteistyössä laitevalmistajien kanssa. KyAMK:n kyllästyslaitteisto on modernisoitu vuonna 2006 täyttämään kaikki vaatimukset, mitä mm. palavilla nesteillä kyllästys asettaa laitteistolle ja varotoimenpiteille (atex-direktiivi). Laitteiston maksimi käyttöarvot ovat lämpötilan suhteen 160 C ja paineen -0,99 15 bar. Tehokkaiden pumppujen ja lämmitysjärjestelmien vuoksi laitteisto antaa mahdollisuuden jopa puiden mietoon lämpökäsittelyyn kyllästyksen yhteydessä. Laitteisto sisältää huippuautomatikkaa, joka sallii myös käsiajomahdollisuuden, jolloin erilaiset prosessivariaatiot ovat miltei rajattomat. Kuvassa 1 on esitetty kyllästyslaitteisto sekä silikaattikyllästystutkimuksen yhden koekyllästyksen puutavaraa. Kuva 1. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun modernisoitu kyllästyslaitteisto sekä silikaattikyllästettyä puutavaraa. Modernin painekyllästyksen valinta yhdeksi T&K - toiminnan painopistealueeksi perustuu puun painekyllästysalan murrokseen, jonka on käynnistänyt EU:n kemikaalien käyttöä rajoittava politiikka. Perinteisten kyllästysaineiden käytön kielto, käytönrajoitukset ja biosididirektiivi vuoksi alan toimijoiden täytyy panostaa nykyistä enemmän uusien ympäristöystävällisten puunsuoja-aineiden ja menetelmien kehittelyyn sekä testaamiseen. Koska perinteiset kyllästysaineet väistyvät joka tapauksessa, ainakin osalle uusista aineista ja menetelmistä löytyy varmuudella kaupalliset markkinat. Tämän artikkelin tavoitteena on esitellä puun painekyllästyksen nykytila, tiedossa olevat ja ennakoidut muutokset alalla sekä käsitellä näiden tietojen perusteella puun painekyllästyksen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Lopuksi esitetään tulevaisuuden visioita modernissa painekyllästyksessä käytettävistä aineista ja menetelmistä sekä niillä saavutettavista lopputuotteen ominaisuuksista. 17

18 Puun painekyllästyalan nykytila ja tiedossa olevat muutokset Puun painekyllästyksessä on käytetty viimeiset 50 vuotta lähinnä vain kahta kyllästysainetta; kreosoottia ratapölkyissä ja pylväissä sekä CCA:ta (Kupari-, kromi- ja arseenikylläste) sahatavarassa ja pylväissä. Molemmat kyllästysaineet ovat tehokkaita ja edullisia, mutta samalla terveydelle vaarallisia yleisbiosideja. Arseenidirektiivin 2003/2/EY ja biosididirektiivin 98/8/EY vuoksi CCA:n käyttö loppuu EU:ssa , jonka jälkeen CCA kyllästetty puu täytyy korvata täysin muilla aineilla kyllästetyllä puulla tai muilla materiaaleilla. Kreosoottidirektiivi 2001/90/ EY rajoittaa taas kreosootin käytön pelkästään ratapölkkyihin ja pylväisiin. Kuparipohjaiset yhdisteet ovat korvanneet kuluttajatuotteissa CCA:n, mutta niiden hinta on korkeampi ja niillä kyllästetyn puun käyttöikä lyhyempi kuin CCA:n kyllästetyn puun. Tästä huolimatta lähes kaikki kuluttajakäyttöön painekyllästetty puu on valmistettu kuparipohjaisilla aineilla. Kuparipohjaiset aineet liukenevat kuitenkin huomattavasti nopeammin puusta luontoon kuin CCA, jossa kromi toimii myös kiinnittävänä yhdisteenä. Ilman kromia kupari liukenee ympäristöön. Kuparin haittavaikutuksia lisää taas sen biokertyvyys eliöihin. Kromin käyttö puunsuoja-aineen osana on edelleen sallittua, jos voidaan todistaa, ettei se toimi puunsuoja-aineessa tehoaineena. Artikkelin kirjoittaja ei kuitenkaan usko, että kromin käyttö tullaan sallimaan tulevaisuudessa kuluttajatuotteissa. Markkinoille on myös tullut tai on tulossa monia uusia tuotteita, jotka ovat saaneet vapautuksen biosididirektiivistä eli ne eivät vaikuta kemiallisesti tai biologisesti eliöiden toimintaan vaan niiden vaikutus perustuu pelkästään fysikaalisiin ilmiöihin. Tälläisiä markkinoille tulleita uusia menetelmiä ovat mm. furfuraalialkoholilla kyllästys, erilaisiin silikaatteihin perustuva kyllästys sekä kuumassa öljyssä lämpökäsitelty puu. Näiden uusien tuotteiden ongelmana on kuitenkin niiden korkea hinta, pitkäaikaiskokeiden puute tai vähyys sekä tietotaidon puute ja/tai vähäisyys uusista tuotteista niin T&K-organisaatioissa, yrityksissä, jakeluketjussa ja loppukäyttäjien piirissä. Hyvä esimerkki edellä mainituista ongelmista on uuden tuotteen kohdalla kymmenen vuotta sitten markkinoille tullut lämpökäsitelty puu, jota aluksi mainostettiin jopa CCA-kyllästetyn puun korvaajaksi. Mutta lämpökäsitelty puu törmäsi kaikkiin edellä mainittuihin ongelmiin, mikä taas on pilannut lämpökäsitellyn puun mainetta. Vasta nyt lämpökäsitellylle puulle soveltuvat käyttökohteet ovat löytymässä, ominaisuudet sekä niihin vaikuttavat tekijät tunnetaan, tuotannon volyymi on teollisella tasolla ja asiakkaat ovat oppineet käyttämään lämpökäsiteltyä puuta oikeissa käyttökohteissa. Tämä vei noin kymmenen vuotta aikaa lämpökäsitellyn puun markkinoille tulosta. 18 Puun painekyllästyksessä uudet tuotteet ja menetelmät kohtaavat myös nyt enemmän viranomaisten asettamia vaatimuksia. Käytettävät aineet tulee joko arvioida biosididirektiivin mukaisesti tai sitten on anottava vapautusta arvioinnista. Molemmat vaativat tutkimustuloksia aineen kemiallisista ja biologisista vaikutuksista eliöihin. Lisäksi tulisi tutkia ja testata, millaisilla pitoisuuksilla puussa päästään EN ja EN mukaisiin käyttöluokkiin. Esimerkiksi maakosketuksissa vaaditaan käyttöluokkaa (UC) 4 ja tunkeumaluokkaa (P) 8, joka vastaa NTR: n A-luokan kyllästystä. NTR on taas Pohjoismaiden puunsuojausneuvosto, joka myöntää standardien EN 113, EN 73, EN 84, EN 807 ja EN 275 tehtävien tutkimusten perusteella, millaisilla pitoisuuksilla voidaan uusi kyllästysaine hyväksyä esim. NTR:n A-luokkaan käytettäväksi maaja vesikosketuksissa (UC4/P8). Lisäksi Suomessa uusi kyllästysaine on hyväksytettävä Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). Mikäli aine on kuitenkin arvioitu biosididirektiivin mukaisesti ja hyväksytty, SYKE:n on hyväksyttävä aine käyttöön Suomessa. Jotta uusien aineiden ja menetelmien käyttöönotto vauhdittuisi Suomessa, olisi SYKE:n nopeutettava toimintaansa huomattavasti,

19 sillä SYKE:ssä on tälläkin hetkellä arvioitavana yli viisi vuotta vanhoja hakemuksia. SYKE:n tulisi saada päätös aikaan puolessa vuodessa tai ilmoitettava tarvittavista lisätutkimuksista, jotta se ei jarruttaisi alan kehitystä. Todennäköisesti biosididirektiivin myötä tuleva vastavuoroinen hyväksyntä tulee viimeistään nopeuttamaan SYKE:n toimintaa, jolloin alalla on tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla Ruotsin painekyllästysteollisuuden kanssa. Ruotsissa painekyllästysteollisuuden tuotanto on nelinkertainen verrattuna Suomeen ja siellä myös käytetään moderneja aineita, joita ei ole vielä hakemuksista huolimatta SYKE hyväksynyt käyttöön Suomessa. Modernin painekyllästyksen haasteet Puun ominaisuuksien parantaminen on periaatteessa helppoa: Puun lahoamisen ja homehtumisen estäminen sekä säänkeston parantaminen onnistuu, kun puu saadaan pidettyä kuivana. Mutta maakosketuksissa puun kostumista ei voida käytännössä estää millään tavoin. Puun lahonsuojauksessa hyvä kyllästysaine sisältää kuitenkin myös aina biosideja. Niiden määrää voidaan kuitenkin vähentää, mikäli puun kosteus on käytössäkin alhainen ja puuta vioittavien eliöiden ravinnonsaantia on rajoitettu. Palokestävyyden parantaminen on myös periaatteessa helppoa: yksi tapa on lisätä puuhun palamatonta ainetta, joka tukkii puun solukon, jolloin puun syttyminen/palaminen estyy ja/tai hidastuu hapenpuutteen vuoksi. Kovuuden parantamisessa toimitaan samoin, mutta aineen tulisi olla kovaa esim. piitä tai sitten muuttua polymeroinnin myötä kovaksi. Kilpailevia tuotteita on myös kehitetty, joista paras esimerkki on puu-muovikomposiitit. Näitä on mainostettu lahoamattomina, elämättöminä, kierrätettävinä jne. Mutta tulevaisuudessa muovin raaka-aineen, öljyn, hinta nousee ja samalla komposiittituotteissa joudutaan käyttämään yhä enemmän puuta ja vähemmän muovia kannattavuustekijöiden vuoksi. Lisäksi Pohjois-Amerikassa on havaittu vanhoissa puu-muovikomposiittirakenteisissa puutarhakalusteissa ja terasseissa yllättävä ongelma, ne lahoavat (kuva 2). Syyksi epäillään sitä, että komposiittirakenteissa käytettävä puhdas, uuteaineeton puukuitu, sellu, ei ole vastustuskykyinen lahottajasieniä vastaan (Manning et al. 2006). Tapauksista tulee väistämättä mieleen Suomessa tapahtunut lämpökäsitellyn puun lanseeraus markkinoille. Ilmeisesti puu-muovikomposiittien puukuituja joudutaan myös käsittelemään lahoamisen estämiseksi. Kuva 2. Pohjois-Amerikassa on havaittu vanhoissa puu-muovikomposiittirakenteisissa puutarhakalusteissa ja terasseissa yllättävä ongelma, ne lahoavat (Manning et al. 2006). 19

20 Vaikein haaste uusien puunkyllästysaineiden ja menetelmien kehittämisessä on kuitenkin saada lopputuotteen hinta ja laatu vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Markkinoille tulleet uudet menetelmät ja aineet ovat erittäin kalliita, kuten furfuraalialkoholilla kyllästys, joka on tehdashinnaltaan jopa kymmenkertainen verrattuna CCA-kyllästettyyn puuhun. Vaikka ominaisuudet ovat osin jopa paremmat kuin CCA-kyllästetyllä puulla, niin hinta tullee karkoittamaan suurimman osan asiakaskunnasta. Ja miksi käyttää erittäin kallista tuotetta esim. terassi- tai ulkoverhoulautana, joissa riittävä käyttöikä on mahdollista saavuttaa myös käyttämällä männyn sydänpuuta hieman normaalia järeämpänä dimensiona esim. 28*95 painekyllästetyn sijasta 38*95 männyn sydänpuuta. Aina ei tarvita 40 vuoden käyttöikää, sillä kyllästetty terassilaudoitus uusitaan pääsääntöisesti mekaanisten vaurioiden, halkeilun tai ulkonäköseikkojen takia, ei lahoamisen vuoksi. Toisaalta turvallisuuden kannalta kantavat rakenteet, kaiteet, laiturit jne. olisi hyvä tehdä mahdollisimman hyvin kestävästä puusta. Tosiasia on kuitenkin se, että suurin volyymi on aivan jossain muualla kuin turvallisuutta edistävissä rakenteissa eli volyymi tulee terassilaudoista ja ulkoverhouspaneeleista jne. On siis löydettävä kemikaaleja, jotka paitsi ovat hinnaltaan edullisia, myös puun kyllästykseen soveltuvia. Jotta kemikaali olisi puun kyllästykseen soveltuva, sen molekyylikoko ja viskositeetti tulee olla riittävän pieni hyvän tunkeuman ja tasaisen kyllästystuloksen aikaansaamiseksi. Lisäksi sen tulisi kiinnyttyä puuhun esim. joko polymeroitumalla tai reagoimalla puun OH-ryhmien kanssa, mutta toisaalta voimakas reagoiminen puun kanssa johtaa suotautumiseen, jolloin hyvän tunkeuman aikaansaaminen vaikeutuu. Lahonsuojauksen kannalta hyvän kyllästysaineen tunnusmerkkejä on myös laaja yhdisteiden kirjo, jolloin vaikuttavia aineita on useita eli vaikka eliö olisi yhtä yhdistettä vastaan resistentti, niin kyllästysaineesta löytyy kuitenkin joku yhdiste, joka toimii ko. eliötä vastaan. Samalla olisi muutettava myös puun fysikaalisia ominaisuuksia siten, että puu pysyy kuivempana, tasapainokosteus alhaisempana ja puuta vioittavien eliöiden ravinnonsaanti vaikeutuu. Hyvä esimerkki modernista kyllästysaineesta puun lahonsuojaukseen on raakamäntyöljy, joka tosin sisältää myös yhdisteitä, jotka ovat eliöille soveltuvaa ravintoa, joka taas edistää lahoamista. Näitä edellä mainittuja ominaisuuksia voidaan myös parantaa joko modifioimalla alkuperäistä kemikaalia tai käyttämällä/kehittämällä uusia, monipuolisia puun kyllästysprosesseja ja jälkikäsittelymenetelmiä. 20 Puun kyllästämistä on tutkittu monilla eri aineilla, mutta hyvin usein on unohdettu kyllästysprosessin merkitys lopputuloksen kannalta. Monet kemikaalit ovat olleet hyvin lupaavia, mutta normaali Bethell-kyllätys ei ole tuottanut tavoiteltuja tuloksia esim. silikaattien kohdalla. Vasta kun myös kyllästysprosessi on räätälöity aineen ominaisuuksien mukaan, jossa on huomioitu aineen molekyylikoko, viskositeetti eri lämpötiloissa, mahdollinen polymeroituminen, esteröityminen, reaktiot puun kanssa, aineen suotautuminen jne., voidaan tehdä johtopäätöksiä aineen soveltuvuudesta puun kyllästämiseen. Tutkittaessa ja kehitettäessä uusia aineita puun kyllästämiseen on siis aineen ominaisuuksien lisäksi tutkittava eri kyllästysprosessien vaikutus lopputulokseen. Tämä vuoksi tutkittava kenttä on poikkeuksellisen laaja, jolloin tarvitaan poikkitieteellistä tutkimusta eri alojen yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä hyvien tuloksien aikaansaamiseksi. T&K-toiminnan rahoittajat tuntevat tämän haasteen hyvin ja yleensä valvovat, että hankkeissa on riittävät resurssit ja osaaminen hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi.

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Puulle sään- ja lahonkestoa omilla uuteaineilla. Martti Venäläinen & Anni Harju MMT, vanhempi tutkija Punkaharjun toimipaikka

Puulle sään- ja lahonkestoa omilla uuteaineilla. Martti Venäläinen & Anni Harju MMT, vanhempi tutkija Punkaharjun toimipaikka Puulle sään- ja lahonkestoa omilla uuteaineilla Martti Venäläinen & Anni Harju MMT, vanhempi tutkija Punkaharjun toimipaikka 5.9.2012 2 5.9.2012 3 http://www.ymparisto.fi/ Vanhat tehokyllästeet on kielletty

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Päijät-Hämeen liitto Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Teemahankkeet MERIKLUSTERI Päivitetty: 16.7.2013 2 (5) A30023 ForMeri Projektin kesto: 1.2.2008 30.6.2011 Kustannukset:

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

SÖKÖ II. YMPÄRISTÖYHTEISTYÖSEMINAARI Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kotkan ympäristökeskus ja Pietarin ympäristökomitea 16.12.2010

SÖKÖ II. YMPÄRISTÖYHTEISTYÖSEMINAARI Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kotkan ympäristökeskus ja Pietarin ympäristökomitea 16.12.2010 SÖKÖ II YMPÄRISTÖYHTEISTYÖSEMINAARI Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kotkan ympäristökeskus ja Pietarin ympäristökomitea 16.12.2010 Justiina Halonen Projektipäällikkö KyAMK Merenkulku Esitys jakautuu kahteen

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI SUUREN ÖLJYNTORJUNTAOPERAATION KOORDINOINTIIN RANNIKON ÖLJYNTORJUNNASTA VASTAAVILLE VIRANOMAISILLE

TOIMINTAMALLI SUUREN ÖLJYNTORJUNTAOPERAATION KOORDINOINTIIN RANNIKON ÖLJYNTORJUNNASTA VASTAAVILLE VIRANOMAISILLE TOIMINTAMALLI SUUREN ÖLJYNTORJUNTAOPERAATION KOORDINOINTIIN RANNIKON ÖLJYNTORJUNNASTA VASTAAVILLE VIRANOMAISILLE 1 2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulun tutkimus- ja kehitysyksikkö Justiina Halonen

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Esimerkkinä kuljetuspalvelut Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Tampere 7.11.2012 Tutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

Tutkimuksen näkökulmia

Tutkimuksen näkökulmia Tutkimuksen näkökulmia Materiaalitehokkuus yrityksissä -seminaari Torstai 11.4.2013, Lahden Urheilukeskus Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava Tiina Malin (DI) Esityksen

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

papinet -sanomastandardit

papinet -sanomastandardit papinet -sanomastandardit Tapio Räsänen Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 1 papinet on An international paper and forest products industry e-business initiative. A set of standard electronic

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Suomi-Venäjä logistiikkayhteistyön kehittäminentki-hankkeissa FINTRIP 20.5.2013 Kari Kokkonen

Suomi-Venäjä logistiikkayhteistyön kehittäminentki-hankkeissa FINTRIP 20.5.2013 Kari Kokkonen Suomi-Venäjä logistiikkayhteistyön kehittäminentki-hankkeissa FINTRIP 20.5.2013 Kari Kokkonen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A multidisciplinary institute of higher education that produces high-quality

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 19.12.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC yhteistyö 2014-2020 ENI CBC -yhteistyön strategiset päätavoitteet: A. Taloudellisen

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Ammattiasut Industrial Workwear

Ammattiasut Industrial Workwear Ammattiasut Industrial Workwear ESD- ja puhdastilavaatteet ESD and cleanroom clothing Täyden palvelun puhdastilavaatehuolto Tarjoamme yrityksellenne täyden palvelun puhdastilavaatehuollon. Myymme, vuokraamme,

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012

No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012 No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012 Tuotetietoja Kaikki No Problem tarjottimet on käsintehtyjä, tuote kerrallaan. Yhdessä tarjottimessa voi olla jopa 8 kerrosta viilua, koosta riippuen. Paikallisesti valmistettu

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen Modelling tree and stand characteristics and estimating biomass removals and harvesting costs of lodgepole pine (Pinus contorta) plantations in Iceland Research plan for masters thesis in forest sciences

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Biolaitosyhdistys ry:n seminaari 16.11.2010 Riina Antikainen Suomen ympäristökeskus Kulutuksen ja tuotannon keskus Sisältö Miksi ravinteet tärkeitä? Miksi

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Rannikkoalueen öljyntorjunta myös valtiovallan vastuulla. Kotkan Höyrypanimo 6. maaliskuuta 2007

Rannikkoalueen öljyntorjunta myös valtiovallan vastuulla. Kotkan Höyrypanimo 6. maaliskuuta 2007 Rannikkoalueen öljyntorjunta myös valtiovallan vastuulla Kotkan Höyrypanimo 6. maaliskuuta 2007 SÖKÖSSÄ täysi käsi Kymenlaakson AMK merenkulku, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Kaakkois- Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 Struve route description NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v =f-up1t1es6s# http://www.geocaching.com/track/ map_gm.aspx?id=2954533 http://www.savasrokiskis.lt/en/struv e-route

Lisätiedot

WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöviranomaisen rooli öljyntorjunnassa WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTAA SÄÄTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTALAKI

Lisätiedot

RePlast FinEst Training and Development Project Plastics (+ WEEE Plastic Components) recycling

RePlast FinEst Training and Development Project Plastics (+ WEEE Plastic Components) recycling RePlast FinEst Training and Development Project Plastics (+ WEEE Plastic Components) recycling Workshop III 4.-5.2006 Pajulahti, Nastola Sauli Eerola RePlast FinEst Project: Stages of research work Stage

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Prof. Pekka Särkkä TKK Kalliorakentaminen Kaivosinsinöörikoulutus Ruotsi, (Saksa, Venäjä) aluksi Teknillisen korkeakoulun kemian osasto 1937- Vuoriteollisuusosasto

Lisätiedot

SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Opetuksen integrointi Intermodaalitutkimus-osioon Merenkulun ja logistiikan

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF-hanke Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Eveliina Klemola Tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013 Tommi Fred HSY HSY provides waste and water management services for the more than one million residents of

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

Welcome to Meriaura Group

Welcome to Meriaura Group Welcome to Meriaura Group Brief history Meriaura Ltd. established in 1986 Initially non-commercial activities, working for environmental NGOs In 1995 first dry cargo vessel was bought 2000 Chartering more

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot