KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Aika klo 18:20-20:58 Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko 29 klo 20:10-20:17 Paikka Kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 21 Pöytäkirjantarkastajat 5 22 Valtuustoaloite / Tuulivoiman lisääminen Kontiolahdessa 6 23 Valtuustoaloite / Omaishoitajien fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen 9 24 Oppilaskyselyn tulokset Omavelkaisen takauksen vanhentumisen katkaiseminen Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Pihlajatien vuokratalojen pankkilainan takaisinmaksaminen 27 Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Jyrkäntien vuokratalojen rakentaminen Ero kunnallisista luottamustehtävistä Kuntalaisaloite / Varparannan leirikeskuksen alue Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Valtuustolle jätetyt aloitteet 74

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Saapuvilla olleet jäse net Kuusela Mika puheenjohtaja Nyyssönen Leena 1. vpj. Tikkanen Mauri 2. vpj. Ahlholm Pekka jäsen Arveli Eila jäsen Harinen Jertta jäsen Haukka Pertti jäsen Hiltunen Mika jäsen Huttunen Satu jäsen Hyttinen Mirva jäsen Kettunen Pekka jäsen Kontkanen Mika jäsen Kukkonen Seppo jäsen Laakkonen Anu jäsen Lukkarinen Heikki jäsen Möntti Pirkko jäsen Niiranen Sanna jäsen Nykänen Markku jäsen Paalanen Saara jäsen Pakarinen Sirpa jäsen Pihlatie Marja-Leena jäsen Piiparinen Kirsi jäsen Puumalainen Jukka jäsen Romppanen Anne jäsen Romppanen Johanna jäsen poistui palkalta 29 käsittelyn jälkeen klo 20:19. Ryhänen Kauko jäsen Salo Jukka jäsen Sihvonen Aulikki jäsen Simonen Samuli jäsen Sivonen Miitri jäsen Suvanto Johanna jäsen Toppi Seppo jäsen Pottonen Sari varajäsen Pykäläinen Samuli varajäsen Tukiainen Markku varajäsen Lappalainen Simo varajäsen saapui kokoukseen 30 käsittelyn aikana klo 20:50 Muut saapuvilla olleet Penttilä Jere kunnanjohtaja Himanka Riitta hallintojoht., ptk:npit. Pietikäinen Pauliina talousjohtaja, asiantuntija Päivinen Katriina tilaajajohtaja, asiantuntija Pölönen Eero tekninen johtaja, asiantuntija Moisala Matti kaavoitusjohtaja, asiantuntija Rautiainen Jyrki sivistysjohtaja, asiantuntija Poissa Kiiala Esko jäsen Kuronen Vesa jäsen Wrange Kim jäsen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Allekirjoitukset Mika Kuusela puheenjohtaja Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Mirva Hyttinen Jertta Harinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kunnantalo, keskushallinto klo 9.00 alkaen pöytäkirjanpitäjä Riitta Himanka

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto 20 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajat Kunnanvaltuusto 21 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirva Hyttinen ja Jertta Harinen.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite / Tuulivoiman lisääminen Kontiolahdessa 412/ /2014 Kunnanhallitus Pekka Kettunen ja ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen Kontiolahden kuntaan tuulivoiman lisäämiseksi Kontiolahdella. Aloitetta perustellaan työllisyys- ja taloudellisista näkökannoista. Ympäristönsuojelusihteeri esittää, että aloitteen johdosta annetaan seuraava vastaus: Kansallisena tuulivoima tavoitteena Suomessa on kuuden TWh:n tuotanto vuonna 2020 ja uusimman strategian mukaan tuulivoiman osuus tulee nousemaan yhdeksään TWh:n vuoteen 2025 mennessä. Tuulivoiman lisääminen on myös hyväksytyn Kontiolahden ilmasto-ohjelman tavoitteena. Tuotantotavoite (6 TWh) edellyttää noin uuden voimalan rakentamista ja uusin strategia vielä enemmän. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 211 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 448 MW ja joilla tuotettiin 0,9 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Tuulivoimala hankkeiden suurimmat työllisyysvaikutukset tulevat voimaloiden käyttövaiheen ylläpitotöistä eikä rakentamisvaiheesta, niin kuin helposti luullaan. Rakentamisvaihe työllistää toisaalta laajemmin eri alojen osaajia mm. biologeja, juristeja, kaavoittajia. Tällä hetkellä Suomessa käynnissä olevat hankkeet työllistävät noin 2200 henkilöä, ja työllisyyskehitys jatkuu hyvänä, mikäli tuulivoimarakentaminen jatkuu tavoitteiden mukaisena. Jotta tavoitteeseen päästään, tuulivoimarakentamisen yleisen ja paikallisen hyväksyttävyyden tulee olla ja säilyä korkealla tasolla. Hyväksyttävyys säilyy korkeana, kun tuulivoimaloiden rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia, kuten melua ja välkettä, rajoitetaan tarkoituksenmukaisesti. Lähes kaikesta energiantuotannosta aiheutuu myös haitallisia ympäristövaikutuksia. Tuulivoimaloiden haitalliset ympäristövaikutukset ilmenevät luonnontilaisen maisemakuvan muutoksena lähemmäksi teollista rakennettua ympäristöä. Haitat ilmenevät myös meluvaikutuksina, jota on hyvin vaikea torjua muutoin kuin etäisyyttä voimaloihin kasvattamalla. Haittoja ilmenee myös häiritsevänä koettuna välkehdintänä, joka aiheutuu pimeään aikaan voimalan lentovaroitusvalojen välkkeestä ja aurinkoisina päivinä heijastevaikutuksen välkkeestä auringon valon heijastuessa tuulivoimalan siivistä. Parhaiten tuulivoimalat ja tuulivoimapuistot soveltuvat rannikon tuulisiin teollisiin, satamien ja varastoalueiden muokkaamaan rakennettuun ympäristöön, jossa tuulivoimaloita on nyt jo toteutettu eniten. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaiheessa selvitettiin

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Pohjois-Karjalan alueelta otollisimmat teollisen mittakaavan tuulivoimaloiden alueet, joista yksi alue on Kontiolahden Ilvesvaara, joka myös mainitaan aloitteessa. Lainvoimaisen maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueen kaavamääräyksissä todetaan, että tuulivoimalapuistojen laajuus ja toteuttamisedellytykset selvitetään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa eli tuulivoimala alueelle laadittavassa yleiskaavassa, jossa hankkeisiin osallistetaan paikalliset asukkaat ja luonnonkäyttäjät. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan tuulivoimaloiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomioita tuulivoimalapuistojen ympäristövaikutuksiin, erityisesti maisema- ja meluvaikutuksiin. Samoin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon puolustusvoimien tutkajärjestelmistä ja lentoliikenteen turvallisuusvaateista johtuvat rajoitteet. Ilvesvaaran alueelle on yksityinen kokenut tuulivoima selvittäjä ja rakentaja Hafmex Oy aloittanut tuulivoimalapuisto hankkeen mm. sopimalla maanomistajien kanssa maa-alueiden käytöstä tuulivoimaloiden pystyttämiseksi. Ennen yleiskaava prosessin aloittamista ja tarkempien tuulimittausten aloittamista Hafmex Oy on selvittänyt maakuntakaavan velvoittamana, puolustusvoimien kannan, yhteensä 7 tuulivoimalan rakentamiseen Ilvesvaaran alueelle. Joulukuussa 2014 yhtiö on saanut puolustusvoimilta kielteisen vastuksen asiaan. Yhtiö selvittää vielä mahdollisuutta rakentaa Ilvesvaaran alueelle vähemmän voimaloita ja on pyytänyt tästä puolustusvoimilta uutta lausuntoa. Mikäli yhtiö saa myönteisen kannan hankkeen supistettuun toteutusvaihtoehtoon, etenee hanke ripeästi yhtiön vetämänä yleiskaavoitusvaiheeseen. Teollisen mittakaavan tuulivoimalapuistot edellyttävät kokenutta ja vakavaraista investoijaa, joka pystyy selvittämään kaikki hankkeeseen liittyvät vaikutukset ja löytämään niihin mahdolliset ratkaisut. Kuntaorganisaatio kaavoitus-, maankäyttö- ja lupaviranomaisena toimii yhteistyössä mahdollisten rakentajien kanssa. Ympäristövaikutuksiltaan vähäisemmät pientuulivoimalat ovat energiantuotanto- ja työllisyys- ja taloudellisessa mielessä yhtälailla vähäisempiä. Pientuulivoimaloita voidaan toteuttaa tapauskohtaisen ympäristövaikutuksien harkinnan ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen lupaharkinnan jälkeen vapaammin kuin teollisen mittakaavan tuulivoimaloita, mikäli innokkaita tuulivoimaa hyödyntäviä investoijia kuntaan löytyy. Liitteenä valtuustoaloite ja oheismateriaalina tuulivoima-alue maakuntakaavan 3. vaiheessa, kartta ja määräykset. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä selvitetyn vastauksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 22 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Valtuustoaloite / Tuulivoiman lisääminen Kontiolahdessa

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite / Omaishoitajien fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen 130/ /2015 Kunnanhallitus Mika Hiltunen ja kymmenen muuta valtuutettua ovat jättäneet päivämäärällä valtuustoaloitteen, koskien omaishoitajien fyysistä jaksamista. Aloitteessa tuodaan esille, että omaishoitajien työtaakka on raskas ja näin ollen heidän tukemisensa on tärkeää. Aloitteessa mainitaan, että kunnan tulee antaa omaishoitajille samat edut liikuntaseteleihin ja muihin etuisuuksiin, jotka kunnassa on kulloinkin voimassa kunnan omille työntekijöille. Tällä keinoin pystyttäisiin tukemaan omaishoitajien jaksamista. Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan seuraavaa: Omaishoitajien jaksaminen ja hyvinvointi on yhteiskunnan etu. Usein omaishoitajuus on vuosia jatkuva hoiva- ja työsuhde. Omaishoitajana toimiminen edellyttää riittävää terveyttä ja toimintakykyä (Laki 937/2005), jotka saattavat heikentyä omaishoidon aikana. Kontiolahden kunta järjestää omaishoidon ja omaishoitajien palvelut lakisääteisesti. Omaishoitoperheen kanssa laaditaan yhteistyössä hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitolain 7 :n mukaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan on kirjattava vähintään omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö, omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö, miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana. Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005, jäljempänä omaishoitolaki) (318/2011) tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista parantamalla heidän mahdollisuuksiaan pitää lakisääteiset vapaapäivät sekä muita vapaapäiviä ja virkistysvapaita. Omaishoidontuesta annetun lain 4 :n mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajalla on valittavana neljä eri vaihtoehtoa lakisääteisen vapaan järjestämiseen: vuorohoito, palveluseteli, toimeksiantosopimus tai tilapäinen perhehoito. Omaishoitaja voi valita näistä itselleen sopivimman vaihtoehdon. Kontiolahdessa on aloittanut perhehoitokoti, joka mahdollistaa mm. omaishoitajien vapaapäivien järjestämisen. Omaishoitajien vertaistukiryhmä aloittaa myös kokoontumisen perhehoitokodissa huhtikuun aikana. Kehitysvammaisten kohdalla omaishoidon tuen ympärivuorokautinen lomitus järjestetään pääsääntöisesti erityishuollon palvelujen avulla

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tilapäishoitona. Vertaisryhmät, liikuntaryhmät, valmennukset ja sopeutumisvalmennuskurssit tarjoavat sosiaalisia kontakteja toisiin samassa elämäntilanteessa olevien omaishoitajien kanssa. Usein perheet tarvitsevat tukea ja järjestelyjä, jotta omaishoitaja voi osallistua ryhmiin. Tämänkaltaista toimintaa järjestää mm. Joensuunseudun omaishoitajat ja läheiset ry yhdistys. Se toimii jäsenten edunvalvojana ja järjestää erilaista vertaisryhmä- ja virkistystoimintaa omaishoitajille sekä omaishoitoperheille: mm. teatteri- ja kylpyläretkiä, kuntosali- ja keilailuryhmiä ja jäsentapahtumia. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Joensuu ja lähikunnat, myös Kontiolahti. Kuluneena keväänä Karelia ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat toteuttaneet ikä-ihmisten omaishoitajille Omais-voima teemapäiviä, myös näihin voimaannuttaviin ja kuntouttaviin päiviin ovat voineet hakea ja osallistua Lehmon ja Onttolan alueen omaishoitajat. Kontiolahden seurakunta ja omaishoitajajärjestö ovat toteuttaneet omaishoitajille virkistyspäiviä. Kontiolahden seurakunta kutsuu myös työikäisiä perhehoitajia omaishoitajien Ovet- kahvilaan toukokuun aikana, jonka tarkoituksena on ideoida mm. kuinka tukea omaishoitajia. Tässä yhteistyössä on mukana myös sosiaalityöntekijä. Monenlaista tukea eri tilaisuuksien merkeissä saadaan omaishoitajille yhteistyössä seurakunnan tuottamana, johon on osallistuttu henkilöstöresurssein sosiaali- ja terveyspuolelta. Lisäksi omaishoitajien terveystarkastukset tullaan aloittamaan syksyllä. Kunnan työntekijöihin työpaikkaetuuksien laajentaminen omaishoidettaville vaatii strategisen ja olemassa olevien linjauksien muuttamista kunnassa, joka ei mahdollistu ilman tarkempaa selvitystä. Tällä hetkellä kunnan työntekijöillä ei ole liikuntaseteli mahdollisuutta, muita liikuntaharrasteen mahdollisuuksia tuetaan eri tavoin, pienimuotoisesti mm. kuntosalien käyttö. Omaishoitajien jaksaminen ja tukeminen eri muotoisesti on erittäin tärkeää. Ikä-ihmisten omaishoidon tukeminen otetaan huomioon esim. vanhusneuvostossa tulevana syksynä. Myös kaikkien ikä-ryhmään kuuluvien omaishoitajien tukeminen ja tukimuotojen edelleen kehittäminen esim. yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa on tärkeää ja toivottavaa. Kontiolahden kunta kannustaa sosiaali- ja terveyspuoli jatkamaan hyvin alkanutta yhteistyötä alueen oppilaitoksien kanssa. Tavoitteena kunnalla on myös, että saadaan monitasoista ja moniammatillista yhteistyötä aikaiseksi omaishoitajien työn tukemiseksi. Valtuustoaloite liitteenä. Lisätietoja: tilaajajohtaja Katriina Päivinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloitteeseen annetaan yllä oleva selvitys. Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 23 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Valtuustoaloite / Omaishoitajien fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oppilaskyselyn tulokset 162/ /2015 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kontiolahden perusopetuksen oppilaille tehtiin kysely koulun toiminnasta tam mi-hel mi kuun vaihteessa Vastaajia oli kyselyssä yhteensä ja vastausprosentti oli hyvä, 76 %. Kysymysrunko oli kaikille pe rus ope tuksen oppilaille sama ja lisäksi yläkoulun oppilaille oli kuusi lisäkysymystä. Kyselyssä perusopetus kokonaisuutena sai hyvän arvion oppilailta, 4,24 (as tei kol la 1-5, 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä). Vastaava luku oli 4,21 vuonna Alakoulujen kaikkien väittämien keskiarvo oli 4,4, jo ten se oli jo lähellä kiitettävää arviota. Yläkoululaiset olivat kriittisempiä, sil lä samojen väitteiden keskiarvo oli 3,92. Vastaava kysely tehtiin edel lisen kerran kaksi vuotta sitten ja tulosten perusteella voidaan todeta, että op pi lai den tyytyväisyys Kontiolahden perusopetukseen on säilynyt hyvällä ta sol la ja jopa hieman parantunut. Alakoulujen oppilailta saatu palaute oli kauttaaltaan hyvä sillä hei koim mankin arvion saaneen väitteen (Tulen mielelläni kouluun ja haluan opiskella) vas taus ten keskiarvo oli 4,13. Koulutuksenjärjestäjän kannalta oli ilah dutta vaa, että alakoulujen oppilaat kokivat saavansa hyvää opetusta (4,61), ko ki vat saavansa opiskeluunsa tukea jos sitä tarvitsevat (4,6), kokivat olon sa turvalliseksi koulussa (4,55) ja kokivat koulun henkilökunnan sel vittä vän koulukiusaamistapaukset hyvin (4,49). Yläkoulussa parhaat arviot annettiin koulussa olon turvalliseksi ko ke mi sesta (4,19), opetuksen hyväksi kokemisesta (4,19) ja opiskelun tuen saa mises ta tarvittaessa (4,07). Oppilaiden palautteen mukaan eniten ke hit tä mistä olisi työrauhan vaihtelussa eri opettajien tunneilla (3,02), hyvän työ rauhan vallitsemisessa opiskeluryhmissä (3,43) ja tietotekniikan sään nöl li sessä käytössä opiskelussa ja opetuksessa (3,71). Tämän vuoden kyselyssä oppilaiden mielipidettä kysyttiin myös koulujen lo mis ta: olisiko mieluisampi vaihtoehto pitkä kesäloma ja paluu kouluun myö hem min elokuussa, jolloin talvella joululoma on tästä syystä lyhempi. Vaih to eh to na tarjolla oli lyhempi kesäloma, paluu kouluun aiemmin elokuus sa ja talvella joululoma on tästä syystä selvästi pidempi. Oppilaista val ta osa, 71 %, piti parempana vaihtoehtona sitä, että kesäloma on pi tempi ja vastaavasti joululoma lyhempi. Perusopetuksen oppilaskyselystä saatiin hyvää palautetta toiminnan laadus ta. Tulosten perusteella tiedetään se, mitkä asiat ovat kunnossa ja missä on vielä kehittämistä. Kyselyn tulokset arvioidaan tarkasti ja niiden perus teel la koulut valitsevat kehitettävät kohteet. Kyselyn tulokset tie do tetaan kouluissa oppilaille ja Wilman kautta huoltajille. Myös koulujen op pilas kun nat ja vanhempaintoimikunnat osallistuvat tulosten käsittelyyn. Perusopetuksen oppilaskysely on osa Kontiolahden kunnan pe rus ope tuksen kokonaisvaltaista laadunhallintaa. Opetuspalveluiden käyt tä jä pa lau tet-

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ta kerätään säännöllisesti vuorovuosittain huoltajilta ja oppilailta. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Sivistysjohtajan ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee oppilaskyselyn tulokset tie dokseen ja toimittaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kun nan valtuus tol le. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 24 Oppilaskyselyn tulokset liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen oppilaskyselyn tulokset ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Oppilaskyselyn tulokset

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen vanhentumisen katkaiseminen 202/ /2015 Kunnanhallitus Nordea Pankki Suomi Oyj on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kontiolahden kunnalta takauksen vanhentumisen estämiseksi todistuksen vanhentumisen katkeamisilmoituksen tiedoksisaannista. Kyseessä on Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen laina , joka on nostettu vuonna Takauspäätös on tehty kunnanvaltuustossa Lainan alkuperäinen pääoma on ollut euroa ja maksamatta oleva pääoma on per euroa. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että Kontiolahden kunta toteaa Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot Nordea Pankki Oyj Suomelta otetun lainan omavelkaisen takausvastuun olevan voimassa. Kunnanvaltuusto 25 Kunnanhallitus totesi Saara Paalasen ja Pirkko Möntin esteellisyydet syy; yhteisöjäävi. Esteelliset henkilöt olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Pihlajatien vuokratalojen pankkilainan takaisinmaksaminen 202/ /2015 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY KONTIOLAHDEN VUOKRATALOT Hallitus LAINATARJOUKSET PIHLAJATIEN VUOKRATALOJEN PANKKILAINAN TAKAISINMAKSAMISEKSI Pihlajatien rakentamiseen otettua pankkilainaa on jäljellä euroa, ja se erääntyy maksettavaksi kokonaan Lainan takaisinmaksamiseksi on pyydetty tarjoukset Op-Pohjolalta, Kuntarahoitukselta, Nordea Pankilta ja Danske Pankilta. Vakuudeksi on ilmoitettu kunnan takaus 80 % ja kiinteistökiinnitys 20 %. Korko on pyydetty kello tilanteen mukaan. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan kello mennessä. Tarjoukset avataan ennen kokousta, ja avauksesta laaditaan pöytäkirja. Yhteenveto tarjouksista sekä päätösehdotus esitellään hallitukselle kokouksessa. Ehdotus: Hallitus päättää, että Pihlajatien vuokratalon jäljellä olevan pankkilainan takaisin maksamiseksi otetaan euron laina Pohjois-Karjalan Osuuspankilta 10 vuoden laina-ajalla, ja 10 vuoden kiinteällä korolla siten, että korkoindikaatio kello oli 2,00 % sisältäen marginaalin. Lisäksi hallitus päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta myöntäisi 80 %:n osalle lainasta takauksen ja 20 %:lle lainasta tulee kiinteistökiinnitys Todettakoon, että Nordean lainatarjous oli jätetty määräaikaan mennessä sähköpostitse, kun tarjouspyynnössä tarjousten palautus oli pyydetty suljetussa kirjekuoressa merkinnällä lainatarjous. Näin ollen Nordean lainatarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kontiolahden kunnan valtuuston hyväksymän takauspolitiikan mukaisesti Kontiolahden kunta antaa ainoastaan 80-prosenttisia takauksia. Tästä yleissäännöstä on poikettu ainoastaan vesiosuuskuntien kohdalla, sillä ne eivät pysty kiinnittämään vesijohto- tai viemäriverkostojaan eikä niiden toimialalla ole kilpailua. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot toimii

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kilpailulla toimialalla ja pystyy käyttämään kiinteistökiinnitystä. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa 80-prosenttisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloille Pohjois-Karjalan Osuuspankista otettavalle 10 vuoden kiinteään korkoon sidottavalle euron 10 vuoden lainalle. Takauksen suuruus on euroa. Takauksesta peritään 0,4 prosentin takausprovisio vuosittain maksamatta olevalle pääomalle. Kunnanvaltuusto 26 Kunnanhallitus totesi Saara Paalasen, Pirkko Möntin, Mika Kuuselan ja Leena Nyyssösen esteellisyydet syy; yhteisöjäävi. Esteelliset henkilöt olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Jyrkäntien vuokratalojen rakentaminen 202/ /2015 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY KONTIOLAHDEN VUOKRATALOT LAINATARJOUKSET JYRKÄNTIEN VUOKRATALOJEN RAKENTAMISEEN Hallitus 30 Jyrkäntie 2:n vuokratalojen rakentamisen loppurahoitukseen on pyydetty euron lainatarjoukset. Tarjoukset on pyydetty Op-Pohjolalta, Kuntarahoitukselta, Nordea Pankilta ja Danske Pankilta. Vakuudeksi on ilmoitettu kunnan takaus 80 % ja kiinteistökiinnitys 20 %. Rakentaminen on käynnissä, ja kohteelle on Op-Pohjolan myöntämä euron laina, jonka vakuutena on valtion takaus. Korko on pyydetty kello tilanteen mukaan. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan kello mennessä. Tarjoukset avataan ennen kokousta, ja avauksesta laaditaan pöytäkirja. Yhteenveto tarjouksista sekä päätösehdotus esitellään hallitukselle kokouksessa. Ehdotus: Hallitus päättää, että Jyrkäntien rakentamiseen tarvittava euron lisälaina otetaan Pohjois-Karjalan Osuuspankilta 15 vuoden laina-ajalla ja 10 vuoden kiinteällä korolla siten, että korkoindikaatio kello oli 2,01 % sisältäen marginaalin. Lisäksi hallitus päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta myöntäisi 80 %:n osalle lainasta takauksen, ja 20 %:lle lainasta tulee kiinteistökiinnitys. Todettakoon, että Nordean lainatarjous oli määräaikaan mennessä jätetty sähköpostitse, kun tarjouspyynnössä tarjousten palautus oli pyydetty suljetussa kirjekuoressa merkinnällä lainatarjous. Näin ollen Nordean lainatarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kontiolahden kunnan valtuuston hyväksymän takauspolitiikan mukaisesti Kontiolahden kunta antaa ainoastaan 80-prosenttisia takauksia. Tästä yleissäännöstä on poikettu ainoastaan vesiosuuskuntien kohdalla, sillä ne eivät pysty kiinnittämään vesijohto- tai viemäriverkostojaan eikä niiden toimialalla ole kilpailua. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot toimii

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kilpailulla toimialalla ja pystyy käyttämään kiinteistökiinnitystä. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa 80-prosenttisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloille Pohjois-Karjalan Osuuspankista otettavalle 10 vuoden kiinteään korkoon sidottavalle euron 15 vuoden lainalle. Takauksen suuruus on euroa. Takauksesta peritään 0,4 prosentin takausprovisio vuosittain maksamatta olevalle pääomalle. Kunnanvaltuusto 27 Kunnanhallitus totesi Saara Paalasen, Pirkko Möntin, Mika Kuuselan ja Leena Nyyssösen esteellisyydet syy; yhteisöjäävi. Esteelliset henkilöt olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ero kunnallisista luottamustehtävistä 182/ /2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 28 Tapio Kirjavainen on toimittanut kuntaan päivätyn eroanomuksen luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Tapio Kirjavainen on vapaa-aikalautakunnan jäsen, Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan varajäsen, Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy:n hallituksen jäsen ja Perussuomalaisten kunnanvaltuuston toinen varajäsen. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Lisätietoja: hallintojohtaja Riitta Himanka, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Tapio Kirjavaiselle myönnetään ero kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan varajäsenyydestä ja vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä. Tapio Kirjavaisen sijaan tulee valita uusi varajäsen Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukuntaan ja uusi jäsen vapaa-aikalautakuntaan. Ehdotus varajäsenestä ja jäsenestä kokouksessa. Kunnanhallitus on kokouksessaan suosittanut Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy:n hallituksen jäseneksi valittavaksi Tapio Kirjavaisen sijaan Mika Hiltusen. Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy:n yhtiökokous pidetään Lisäksi voidaan todeta, että keskusvaalilautakunta on vaalilain 93 :n mukaisesti nimennyt Perussuomalaisille uuden varavaltuutetun kokouksessaan ehdolla, että kunnanvaltuusto myöntää Tapio Kirjavaiselle eron kunnanvaltuuston varajäsenyydestä. Tapio Kirjavaisen sijaan toiseksi varavaltuutetuksi nousee Otto Rantanen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanvaltuustolle ehdotetaan, että Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan varajäseneksi valitaan Pekka Väyrynen ja vapaa-aikalautakunnan jäseneksi valitaan Matti Varis. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuntalaisaloite / Varparannan leirikeskuksen alue 324/ /2014 Kunnanhallitus (Kaavoitusjohtaja): Kontiolahden kunnanvaltuustolle luovutettiin kuntalaisaloite Varparannan leirikeskuksen alueelle sijoittuvien tonttien myynnin keskeyttämiseksi, alueen kehittämisen jatkamiseksi tai alueen pitämiseksi toistaiseksi ennallaan. Aloitteen on allekirjoittanut kaikkiaan 474 henkilöä, joista äänestysikäisiä Kontiolahtelaisia on 376. Kuntalain 28 :n mukaan jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Vastauksena kuntalaisloitteeseen todetaan seuraavaa: Kuntalaisaloitetta perustellaan mm. koulun ja leirikeskuksen yhteiskäytöllä, erilaisilla leireillä ja muilla tapahtumilla. Koulutoimi on ilmoittanut, ettei se tarvitse leirikeskusta opetustoimintaa varten. Vapaa-aikatoimi on ilmoittanut, ettei se käytä leirikeskusta kunnan organisoimien leirien järjestämispaikkana. Allekirjoittajat perustelevat aloitettaan myös sillä, että leirikeskuksen alueella on hyvät mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon ympäri vuoden. Siellä voi kesäisin uida, sukellella, purjelautailla, meloa, kalastaa sekä ihailla luontoa ja sen rauhaa. Talvisin siellä voi luistella luonnon jäällä lumentuloon saakka, pilkkiä, hiihtää ja ulkoilla monin tavoin. Kaikki nämä kyläläisten esittämät toiveet voidaan hyvin toteuttaa myös ilman leirikeskuksen aluetta, sillä kaikki edellä mainitut toiminnat sijoittuvat lähinnä Höytiäiselle, johon kyläläiset pääsevät leirikeskuksen viereen jäävältä kunnan omistamalta tilan alueelta. Leirikeskuksen alueella olevat myyntiin esitetyt tontit on lohkottu omiksi tiloiksi. Tonteilla on rantaviiva yhteensä noin 180 metriä. Tonttien lisäksi Kontiolahden kunta omistaa tontteihin rajoittuvan Riihiaho RN:o 17:18 -nimisen tilan, jonka pinta-ala on noin 83 ha. Tilalla on Höytiäiseen rajoittuvaa rantaviivaa noin 660 metriä. Tilan alueella sijaitsee venesatama, niemessä kotarakennus, parkkialue, luontopolku sekä jääkiekkokenttä. Nämä kaikki ovat Varparannan kyläläisten käytettävissä. Lisäksi tilan alueella sijaitsee Varparannan koulu liikuntasaleineen, joita kyläläisillä on myös mahdollisuus käyttää. Kuntalaisilla ja alueen asukkailla on mahdollista halutessaan ideoida ja kehittää edelleen Riihiahon tilan aluetta erilaisiin uusiin toimintoihin, mikäli he niin haluavat. Esitän kunnanhallitukselle, että kahden tontin myynti huonokuntoisine rakennuksineen leirikeskuksen alueelta ei huononna niin merkittävästi alueen yhteisiä käyttömahdollisuuksia kyläläisten kannalta, että kuntalaisaloite aiheuttaisi tonttien myynnin valmistelun keskeyttämistä, tai muita esitettyjä toimenpiteitä.

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET 1 (7) 30.9.2015 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET Arveli Eila 6. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: * Kontiolahti-seura ry, johtokunnan jäsen * Kontiolahden 4H-yhdistys, johtokunnan jäsen *

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 18.03.2015 klo 17:30-17:48 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 50-64 Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 27.05.2016 klo 13:10-14:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 37-42 Otsikko Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Ympäristölautakunta 62 18.03.2015 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 1 (5) KONTIOLAHDEN LEHMO 1.3.2014 KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä.

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 46 30.03.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 95 08.06.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 136 27.09.2016 Aatoksen ympäristön asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 46

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot