KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Aika klo 18:20-20:58 Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko 29 klo 20:10-20:17 Paikka Kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 21 Pöytäkirjantarkastajat 5 22 Valtuustoaloite / Tuulivoiman lisääminen Kontiolahdessa 6 23 Valtuustoaloite / Omaishoitajien fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen 9 24 Oppilaskyselyn tulokset Omavelkaisen takauksen vanhentumisen katkaiseminen Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Pihlajatien vuokratalojen pankkilainan takaisinmaksaminen 27 Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Jyrkäntien vuokratalojen rakentaminen Ero kunnallisista luottamustehtävistä Kuntalaisaloite / Varparannan leirikeskuksen alue Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Valtuustolle jätetyt aloitteet 74

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Saapuvilla olleet jäse net Kuusela Mika puheenjohtaja Nyyssönen Leena 1. vpj. Tikkanen Mauri 2. vpj. Ahlholm Pekka jäsen Arveli Eila jäsen Harinen Jertta jäsen Haukka Pertti jäsen Hiltunen Mika jäsen Huttunen Satu jäsen Hyttinen Mirva jäsen Kettunen Pekka jäsen Kontkanen Mika jäsen Kukkonen Seppo jäsen Laakkonen Anu jäsen Lukkarinen Heikki jäsen Möntti Pirkko jäsen Niiranen Sanna jäsen Nykänen Markku jäsen Paalanen Saara jäsen Pakarinen Sirpa jäsen Pihlatie Marja-Leena jäsen Piiparinen Kirsi jäsen Puumalainen Jukka jäsen Romppanen Anne jäsen Romppanen Johanna jäsen poistui palkalta 29 käsittelyn jälkeen klo 20:19. Ryhänen Kauko jäsen Salo Jukka jäsen Sihvonen Aulikki jäsen Simonen Samuli jäsen Sivonen Miitri jäsen Suvanto Johanna jäsen Toppi Seppo jäsen Pottonen Sari varajäsen Pykäläinen Samuli varajäsen Tukiainen Markku varajäsen Lappalainen Simo varajäsen saapui kokoukseen 30 käsittelyn aikana klo 20:50 Muut saapuvilla olleet Penttilä Jere kunnanjohtaja Himanka Riitta hallintojoht., ptk:npit. Pietikäinen Pauliina talousjohtaja, asiantuntija Päivinen Katriina tilaajajohtaja, asiantuntija Pölönen Eero tekninen johtaja, asiantuntija Moisala Matti kaavoitusjohtaja, asiantuntija Rautiainen Jyrki sivistysjohtaja, asiantuntija Poissa Kiiala Esko jäsen Kuronen Vesa jäsen Wrange Kim jäsen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Allekirjoitukset Mika Kuusela puheenjohtaja Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Mirva Hyttinen Jertta Harinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kunnantalo, keskushallinto klo 9.00 alkaen pöytäkirjanpitäjä Riitta Himanka

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto 20 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajat Kunnanvaltuusto 21 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirva Hyttinen ja Jertta Harinen.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite / Tuulivoiman lisääminen Kontiolahdessa 412/ /2014 Kunnanhallitus Pekka Kettunen ja ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen Kontiolahden kuntaan tuulivoiman lisäämiseksi Kontiolahdella. Aloitetta perustellaan työllisyys- ja taloudellisista näkökannoista. Ympäristönsuojelusihteeri esittää, että aloitteen johdosta annetaan seuraava vastaus: Kansallisena tuulivoima tavoitteena Suomessa on kuuden TWh:n tuotanto vuonna 2020 ja uusimman strategian mukaan tuulivoiman osuus tulee nousemaan yhdeksään TWh:n vuoteen 2025 mennessä. Tuulivoiman lisääminen on myös hyväksytyn Kontiolahden ilmasto-ohjelman tavoitteena. Tuotantotavoite (6 TWh) edellyttää noin uuden voimalan rakentamista ja uusin strategia vielä enemmän. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 211 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 448 MW ja joilla tuotettiin 0,9 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Tuulivoimala hankkeiden suurimmat työllisyysvaikutukset tulevat voimaloiden käyttövaiheen ylläpitotöistä eikä rakentamisvaiheesta, niin kuin helposti luullaan. Rakentamisvaihe työllistää toisaalta laajemmin eri alojen osaajia mm. biologeja, juristeja, kaavoittajia. Tällä hetkellä Suomessa käynnissä olevat hankkeet työllistävät noin 2200 henkilöä, ja työllisyyskehitys jatkuu hyvänä, mikäli tuulivoimarakentaminen jatkuu tavoitteiden mukaisena. Jotta tavoitteeseen päästään, tuulivoimarakentamisen yleisen ja paikallisen hyväksyttävyyden tulee olla ja säilyä korkealla tasolla. Hyväksyttävyys säilyy korkeana, kun tuulivoimaloiden rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia, kuten melua ja välkettä, rajoitetaan tarkoituksenmukaisesti. Lähes kaikesta energiantuotannosta aiheutuu myös haitallisia ympäristövaikutuksia. Tuulivoimaloiden haitalliset ympäristövaikutukset ilmenevät luonnontilaisen maisemakuvan muutoksena lähemmäksi teollista rakennettua ympäristöä. Haitat ilmenevät myös meluvaikutuksina, jota on hyvin vaikea torjua muutoin kuin etäisyyttä voimaloihin kasvattamalla. Haittoja ilmenee myös häiritsevänä koettuna välkehdintänä, joka aiheutuu pimeään aikaan voimalan lentovaroitusvalojen välkkeestä ja aurinkoisina päivinä heijastevaikutuksen välkkeestä auringon valon heijastuessa tuulivoimalan siivistä. Parhaiten tuulivoimalat ja tuulivoimapuistot soveltuvat rannikon tuulisiin teollisiin, satamien ja varastoalueiden muokkaamaan rakennettuun ympäristöön, jossa tuulivoimaloita on nyt jo toteutettu eniten. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaiheessa selvitettiin

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Pohjois-Karjalan alueelta otollisimmat teollisen mittakaavan tuulivoimaloiden alueet, joista yksi alue on Kontiolahden Ilvesvaara, joka myös mainitaan aloitteessa. Lainvoimaisen maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueen kaavamääräyksissä todetaan, että tuulivoimalapuistojen laajuus ja toteuttamisedellytykset selvitetään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa eli tuulivoimala alueelle laadittavassa yleiskaavassa, jossa hankkeisiin osallistetaan paikalliset asukkaat ja luonnonkäyttäjät. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan tuulivoimaloiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomioita tuulivoimalapuistojen ympäristövaikutuksiin, erityisesti maisema- ja meluvaikutuksiin. Samoin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon puolustusvoimien tutkajärjestelmistä ja lentoliikenteen turvallisuusvaateista johtuvat rajoitteet. Ilvesvaaran alueelle on yksityinen kokenut tuulivoima selvittäjä ja rakentaja Hafmex Oy aloittanut tuulivoimalapuisto hankkeen mm. sopimalla maanomistajien kanssa maa-alueiden käytöstä tuulivoimaloiden pystyttämiseksi. Ennen yleiskaava prosessin aloittamista ja tarkempien tuulimittausten aloittamista Hafmex Oy on selvittänyt maakuntakaavan velvoittamana, puolustusvoimien kannan, yhteensä 7 tuulivoimalan rakentamiseen Ilvesvaaran alueelle. Joulukuussa 2014 yhtiö on saanut puolustusvoimilta kielteisen vastuksen asiaan. Yhtiö selvittää vielä mahdollisuutta rakentaa Ilvesvaaran alueelle vähemmän voimaloita ja on pyytänyt tästä puolustusvoimilta uutta lausuntoa. Mikäli yhtiö saa myönteisen kannan hankkeen supistettuun toteutusvaihtoehtoon, etenee hanke ripeästi yhtiön vetämänä yleiskaavoitusvaiheeseen. Teollisen mittakaavan tuulivoimalapuistot edellyttävät kokenutta ja vakavaraista investoijaa, joka pystyy selvittämään kaikki hankkeeseen liittyvät vaikutukset ja löytämään niihin mahdolliset ratkaisut. Kuntaorganisaatio kaavoitus-, maankäyttö- ja lupaviranomaisena toimii yhteistyössä mahdollisten rakentajien kanssa. Ympäristövaikutuksiltaan vähäisemmät pientuulivoimalat ovat energiantuotanto- ja työllisyys- ja taloudellisessa mielessä yhtälailla vähäisempiä. Pientuulivoimaloita voidaan toteuttaa tapauskohtaisen ympäristövaikutuksien harkinnan ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen lupaharkinnan jälkeen vapaammin kuin teollisen mittakaavan tuulivoimaloita, mikäli innokkaita tuulivoimaa hyödyntäviä investoijia kuntaan löytyy. Liitteenä valtuustoaloite ja oheismateriaalina tuulivoima-alue maakuntakaavan 3. vaiheessa, kartta ja määräykset. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä selvitetyn vastauksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 22 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Valtuustoaloite / Tuulivoiman lisääminen Kontiolahdessa

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite / Omaishoitajien fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen 130/ /2015 Kunnanhallitus Mika Hiltunen ja kymmenen muuta valtuutettua ovat jättäneet päivämäärällä valtuustoaloitteen, koskien omaishoitajien fyysistä jaksamista. Aloitteessa tuodaan esille, että omaishoitajien työtaakka on raskas ja näin ollen heidän tukemisensa on tärkeää. Aloitteessa mainitaan, että kunnan tulee antaa omaishoitajille samat edut liikuntaseteleihin ja muihin etuisuuksiin, jotka kunnassa on kulloinkin voimassa kunnan omille työntekijöille. Tällä keinoin pystyttäisiin tukemaan omaishoitajien jaksamista. Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan seuraavaa: Omaishoitajien jaksaminen ja hyvinvointi on yhteiskunnan etu. Usein omaishoitajuus on vuosia jatkuva hoiva- ja työsuhde. Omaishoitajana toimiminen edellyttää riittävää terveyttä ja toimintakykyä (Laki 937/2005), jotka saattavat heikentyä omaishoidon aikana. Kontiolahden kunta järjestää omaishoidon ja omaishoitajien palvelut lakisääteisesti. Omaishoitoperheen kanssa laaditaan yhteistyössä hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitolain 7 :n mukaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan on kirjattava vähintään omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö, omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö, miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana. Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005, jäljempänä omaishoitolaki) (318/2011) tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista parantamalla heidän mahdollisuuksiaan pitää lakisääteiset vapaapäivät sekä muita vapaapäiviä ja virkistysvapaita. Omaishoidontuesta annetun lain 4 :n mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajalla on valittavana neljä eri vaihtoehtoa lakisääteisen vapaan järjestämiseen: vuorohoito, palveluseteli, toimeksiantosopimus tai tilapäinen perhehoito. Omaishoitaja voi valita näistä itselleen sopivimman vaihtoehdon. Kontiolahdessa on aloittanut perhehoitokoti, joka mahdollistaa mm. omaishoitajien vapaapäivien järjestämisen. Omaishoitajien vertaistukiryhmä aloittaa myös kokoontumisen perhehoitokodissa huhtikuun aikana. Kehitysvammaisten kohdalla omaishoidon tuen ympärivuorokautinen lomitus järjestetään pääsääntöisesti erityishuollon palvelujen avulla

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tilapäishoitona. Vertaisryhmät, liikuntaryhmät, valmennukset ja sopeutumisvalmennuskurssit tarjoavat sosiaalisia kontakteja toisiin samassa elämäntilanteessa olevien omaishoitajien kanssa. Usein perheet tarvitsevat tukea ja järjestelyjä, jotta omaishoitaja voi osallistua ryhmiin. Tämänkaltaista toimintaa järjestää mm. Joensuunseudun omaishoitajat ja läheiset ry yhdistys. Se toimii jäsenten edunvalvojana ja järjestää erilaista vertaisryhmä- ja virkistystoimintaa omaishoitajille sekä omaishoitoperheille: mm. teatteri- ja kylpyläretkiä, kuntosali- ja keilailuryhmiä ja jäsentapahtumia. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Joensuu ja lähikunnat, myös Kontiolahti. Kuluneena keväänä Karelia ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat toteuttaneet ikä-ihmisten omaishoitajille Omais-voima teemapäiviä, myös näihin voimaannuttaviin ja kuntouttaviin päiviin ovat voineet hakea ja osallistua Lehmon ja Onttolan alueen omaishoitajat. Kontiolahden seurakunta ja omaishoitajajärjestö ovat toteuttaneet omaishoitajille virkistyspäiviä. Kontiolahden seurakunta kutsuu myös työikäisiä perhehoitajia omaishoitajien Ovet- kahvilaan toukokuun aikana, jonka tarkoituksena on ideoida mm. kuinka tukea omaishoitajia. Tässä yhteistyössä on mukana myös sosiaalityöntekijä. Monenlaista tukea eri tilaisuuksien merkeissä saadaan omaishoitajille yhteistyössä seurakunnan tuottamana, johon on osallistuttu henkilöstöresurssein sosiaali- ja terveyspuolelta. Lisäksi omaishoitajien terveystarkastukset tullaan aloittamaan syksyllä. Kunnan työntekijöihin työpaikkaetuuksien laajentaminen omaishoidettaville vaatii strategisen ja olemassa olevien linjauksien muuttamista kunnassa, joka ei mahdollistu ilman tarkempaa selvitystä. Tällä hetkellä kunnan työntekijöillä ei ole liikuntaseteli mahdollisuutta, muita liikuntaharrasteen mahdollisuuksia tuetaan eri tavoin, pienimuotoisesti mm. kuntosalien käyttö. Omaishoitajien jaksaminen ja tukeminen eri muotoisesti on erittäin tärkeää. Ikä-ihmisten omaishoidon tukeminen otetaan huomioon esim. vanhusneuvostossa tulevana syksynä. Myös kaikkien ikä-ryhmään kuuluvien omaishoitajien tukeminen ja tukimuotojen edelleen kehittäminen esim. yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa on tärkeää ja toivottavaa. Kontiolahden kunta kannustaa sosiaali- ja terveyspuoli jatkamaan hyvin alkanutta yhteistyötä alueen oppilaitoksien kanssa. Tavoitteena kunnalla on myös, että saadaan monitasoista ja moniammatillista yhteistyötä aikaiseksi omaishoitajien työn tukemiseksi. Valtuustoaloite liitteenä. Lisätietoja: tilaajajohtaja Katriina Päivinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloitteeseen annetaan yllä oleva selvitys. Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 23 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Valtuustoaloite / Omaishoitajien fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oppilaskyselyn tulokset 162/ /2015 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kontiolahden perusopetuksen oppilaille tehtiin kysely koulun toiminnasta tam mi-hel mi kuun vaihteessa Vastaajia oli kyselyssä yhteensä ja vastausprosentti oli hyvä, 76 %. Kysymysrunko oli kaikille pe rus ope tuksen oppilaille sama ja lisäksi yläkoulun oppilaille oli kuusi lisäkysymystä. Kyselyssä perusopetus kokonaisuutena sai hyvän arvion oppilailta, 4,24 (as tei kol la 1-5, 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä). Vastaava luku oli 4,21 vuonna Alakoulujen kaikkien väittämien keskiarvo oli 4,4, jo ten se oli jo lähellä kiitettävää arviota. Yläkoululaiset olivat kriittisempiä, sil lä samojen väitteiden keskiarvo oli 3,92. Vastaava kysely tehtiin edel lisen kerran kaksi vuotta sitten ja tulosten perusteella voidaan todeta, että op pi lai den tyytyväisyys Kontiolahden perusopetukseen on säilynyt hyvällä ta sol la ja jopa hieman parantunut. Alakoulujen oppilailta saatu palaute oli kauttaaltaan hyvä sillä hei koim mankin arvion saaneen väitteen (Tulen mielelläni kouluun ja haluan opiskella) vas taus ten keskiarvo oli 4,13. Koulutuksenjärjestäjän kannalta oli ilah dutta vaa, että alakoulujen oppilaat kokivat saavansa hyvää opetusta (4,61), ko ki vat saavansa opiskeluunsa tukea jos sitä tarvitsevat (4,6), kokivat olon sa turvalliseksi koulussa (4,55) ja kokivat koulun henkilökunnan sel vittä vän koulukiusaamistapaukset hyvin (4,49). Yläkoulussa parhaat arviot annettiin koulussa olon turvalliseksi ko ke mi sesta (4,19), opetuksen hyväksi kokemisesta (4,19) ja opiskelun tuen saa mises ta tarvittaessa (4,07). Oppilaiden palautteen mukaan eniten ke hit tä mistä olisi työrauhan vaihtelussa eri opettajien tunneilla (3,02), hyvän työ rauhan vallitsemisessa opiskeluryhmissä (3,43) ja tietotekniikan sään nöl li sessä käytössä opiskelussa ja opetuksessa (3,71). Tämän vuoden kyselyssä oppilaiden mielipidettä kysyttiin myös koulujen lo mis ta: olisiko mieluisampi vaihtoehto pitkä kesäloma ja paluu kouluun myö hem min elokuussa, jolloin talvella joululoma on tästä syystä lyhempi. Vaih to eh to na tarjolla oli lyhempi kesäloma, paluu kouluun aiemmin elokuus sa ja talvella joululoma on tästä syystä selvästi pidempi. Oppilaista val ta osa, 71 %, piti parempana vaihtoehtona sitä, että kesäloma on pi tempi ja vastaavasti joululoma lyhempi. Perusopetuksen oppilaskyselystä saatiin hyvää palautetta toiminnan laadus ta. Tulosten perusteella tiedetään se, mitkä asiat ovat kunnossa ja missä on vielä kehittämistä. Kyselyn tulokset arvioidaan tarkasti ja niiden perus teel la koulut valitsevat kehitettävät kohteet. Kyselyn tulokset tie do tetaan kouluissa oppilaille ja Wilman kautta huoltajille. Myös koulujen op pilas kun nat ja vanhempaintoimikunnat osallistuvat tulosten käsittelyyn. Perusopetuksen oppilaskysely on osa Kontiolahden kunnan pe rus ope tuksen kokonaisvaltaista laadunhallintaa. Opetuspalveluiden käyt tä jä pa lau tet-

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ta kerätään säännöllisesti vuorovuosittain huoltajilta ja oppilailta. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Sivistysjohtajan ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee oppilaskyselyn tulokset tie dokseen ja toimittaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kun nan valtuus tol le. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 24 Oppilaskyselyn tulokset liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen oppilaskyselyn tulokset ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Oppilaskyselyn tulokset

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen vanhentumisen katkaiseminen 202/ /2015 Kunnanhallitus Nordea Pankki Suomi Oyj on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kontiolahden kunnalta takauksen vanhentumisen estämiseksi todistuksen vanhentumisen katkeamisilmoituksen tiedoksisaannista. Kyseessä on Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen laina , joka on nostettu vuonna Takauspäätös on tehty kunnanvaltuustossa Lainan alkuperäinen pääoma on ollut euroa ja maksamatta oleva pääoma on per euroa. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että Kontiolahden kunta toteaa Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot Nordea Pankki Oyj Suomelta otetun lainan omavelkaisen takausvastuun olevan voimassa. Kunnanvaltuusto 25 Kunnanhallitus totesi Saara Paalasen ja Pirkko Möntin esteellisyydet syy; yhteisöjäävi. Esteelliset henkilöt olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Pihlajatien vuokratalojen pankkilainan takaisinmaksaminen 202/ /2015 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY KONTIOLAHDEN VUOKRATALOT Hallitus LAINATARJOUKSET PIHLAJATIEN VUOKRATALOJEN PANKKILAINAN TAKAISINMAKSAMISEKSI Pihlajatien rakentamiseen otettua pankkilainaa on jäljellä euroa, ja se erääntyy maksettavaksi kokonaan Lainan takaisinmaksamiseksi on pyydetty tarjoukset Op-Pohjolalta, Kuntarahoitukselta, Nordea Pankilta ja Danske Pankilta. Vakuudeksi on ilmoitettu kunnan takaus 80 % ja kiinteistökiinnitys 20 %. Korko on pyydetty kello tilanteen mukaan. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan kello mennessä. Tarjoukset avataan ennen kokousta, ja avauksesta laaditaan pöytäkirja. Yhteenveto tarjouksista sekä päätösehdotus esitellään hallitukselle kokouksessa. Ehdotus: Hallitus päättää, että Pihlajatien vuokratalon jäljellä olevan pankkilainan takaisin maksamiseksi otetaan euron laina Pohjois-Karjalan Osuuspankilta 10 vuoden laina-ajalla, ja 10 vuoden kiinteällä korolla siten, että korkoindikaatio kello oli 2,00 % sisältäen marginaalin. Lisäksi hallitus päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta myöntäisi 80 %:n osalle lainasta takauksen ja 20 %:lle lainasta tulee kiinteistökiinnitys Todettakoon, että Nordean lainatarjous oli jätetty määräaikaan mennessä sähköpostitse, kun tarjouspyynnössä tarjousten palautus oli pyydetty suljetussa kirjekuoressa merkinnällä lainatarjous. Näin ollen Nordean lainatarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kontiolahden kunnan valtuuston hyväksymän takauspolitiikan mukaisesti Kontiolahden kunta antaa ainoastaan 80-prosenttisia takauksia. Tästä yleissäännöstä on poikettu ainoastaan vesiosuuskuntien kohdalla, sillä ne eivät pysty kiinnittämään vesijohto- tai viemäriverkostojaan eikä niiden toimialalla ole kilpailua. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot toimii

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kilpailulla toimialalla ja pystyy käyttämään kiinteistökiinnitystä. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa 80-prosenttisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloille Pohjois-Karjalan Osuuspankista otettavalle 10 vuoden kiinteään korkoon sidottavalle euron 10 vuoden lainalle. Takauksen suuruus on euroa. Takauksesta peritään 0,4 prosentin takausprovisio vuosittain maksamatta olevalle pääomalle. Kunnanvaltuusto 26 Kunnanhallitus totesi Saara Paalasen, Pirkko Möntin, Mika Kuuselan ja Leena Nyyssösen esteellisyydet syy; yhteisöjäävi. Esteelliset henkilöt olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Jyrkäntien vuokratalojen rakentaminen 202/ /2015 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY KONTIOLAHDEN VUOKRATALOT LAINATARJOUKSET JYRKÄNTIEN VUOKRATALOJEN RAKENTAMISEEN Hallitus 30 Jyrkäntie 2:n vuokratalojen rakentamisen loppurahoitukseen on pyydetty euron lainatarjoukset. Tarjoukset on pyydetty Op-Pohjolalta, Kuntarahoitukselta, Nordea Pankilta ja Danske Pankilta. Vakuudeksi on ilmoitettu kunnan takaus 80 % ja kiinteistökiinnitys 20 %. Rakentaminen on käynnissä, ja kohteelle on Op-Pohjolan myöntämä euron laina, jonka vakuutena on valtion takaus. Korko on pyydetty kello tilanteen mukaan. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan kello mennessä. Tarjoukset avataan ennen kokousta, ja avauksesta laaditaan pöytäkirja. Yhteenveto tarjouksista sekä päätösehdotus esitellään hallitukselle kokouksessa. Ehdotus: Hallitus päättää, että Jyrkäntien rakentamiseen tarvittava euron lisälaina otetaan Pohjois-Karjalan Osuuspankilta 15 vuoden laina-ajalla ja 10 vuoden kiinteällä korolla siten, että korkoindikaatio kello oli 2,01 % sisältäen marginaalin. Lisäksi hallitus päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta myöntäisi 80 %:n osalle lainasta takauksen, ja 20 %:lle lainasta tulee kiinteistökiinnitys. Todettakoon, että Nordean lainatarjous oli määräaikaan mennessä jätetty sähköpostitse, kun tarjouspyynnössä tarjousten palautus oli pyydetty suljetussa kirjekuoressa merkinnällä lainatarjous. Näin ollen Nordean lainatarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kontiolahden kunnan valtuuston hyväksymän takauspolitiikan mukaisesti Kontiolahden kunta antaa ainoastaan 80-prosenttisia takauksia. Tästä yleissäännöstä on poikettu ainoastaan vesiosuuskuntien kohdalla, sillä ne eivät pysty kiinnittämään vesijohto- tai viemäriverkostojaan eikä niiden toimialalla ole kilpailua. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot toimii

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kilpailulla toimialalla ja pystyy käyttämään kiinteistökiinnitystä. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa 80-prosenttisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloille Pohjois-Karjalan Osuuspankista otettavalle 10 vuoden kiinteään korkoon sidottavalle euron 15 vuoden lainalle. Takauksen suuruus on euroa. Takauksesta peritään 0,4 prosentin takausprovisio vuosittain maksamatta olevalle pääomalle. Kunnanvaltuusto 27 Kunnanhallitus totesi Saara Paalasen, Pirkko Möntin, Mika Kuuselan ja Leena Nyyssösen esteellisyydet syy; yhteisöjäävi. Esteelliset henkilöt olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ero kunnallisista luottamustehtävistä 182/ /2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 28 Tapio Kirjavainen on toimittanut kuntaan päivätyn eroanomuksen luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Tapio Kirjavainen on vapaa-aikalautakunnan jäsen, Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan varajäsen, Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy:n hallituksen jäsen ja Perussuomalaisten kunnanvaltuuston toinen varajäsen. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Lisätietoja: hallintojohtaja Riitta Himanka, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Tapio Kirjavaiselle myönnetään ero kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan varajäsenyydestä ja vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä. Tapio Kirjavaisen sijaan tulee valita uusi varajäsen Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukuntaan ja uusi jäsen vapaa-aikalautakuntaan. Ehdotus varajäsenestä ja jäsenestä kokouksessa. Kunnanhallitus on kokouksessaan suosittanut Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy:n hallituksen jäseneksi valittavaksi Tapio Kirjavaisen sijaan Mika Hiltusen. Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy:n yhtiökokous pidetään Lisäksi voidaan todeta, että keskusvaalilautakunta on vaalilain 93 :n mukaisesti nimennyt Perussuomalaisille uuden varavaltuutetun kokouksessaan ehdolla, että kunnanvaltuusto myöntää Tapio Kirjavaiselle eron kunnanvaltuuston varajäsenyydestä. Tapio Kirjavaisen sijaan toiseksi varavaltuutetuksi nousee Otto Rantanen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanvaltuustolle ehdotetaan, että Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan varajäseneksi valitaan Pekka Väyrynen ja vapaa-aikalautakunnan jäseneksi valitaan Matti Varis. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuntalaisaloite / Varparannan leirikeskuksen alue 324/ /2014 Kunnanhallitus (Kaavoitusjohtaja): Kontiolahden kunnanvaltuustolle luovutettiin kuntalaisaloite Varparannan leirikeskuksen alueelle sijoittuvien tonttien myynnin keskeyttämiseksi, alueen kehittämisen jatkamiseksi tai alueen pitämiseksi toistaiseksi ennallaan. Aloitteen on allekirjoittanut kaikkiaan 474 henkilöä, joista äänestysikäisiä Kontiolahtelaisia on 376. Kuntalain 28 :n mukaan jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Vastauksena kuntalaisloitteeseen todetaan seuraavaa: Kuntalaisaloitetta perustellaan mm. koulun ja leirikeskuksen yhteiskäytöllä, erilaisilla leireillä ja muilla tapahtumilla. Koulutoimi on ilmoittanut, ettei se tarvitse leirikeskusta opetustoimintaa varten. Vapaa-aikatoimi on ilmoittanut, ettei se käytä leirikeskusta kunnan organisoimien leirien järjestämispaikkana. Allekirjoittajat perustelevat aloitettaan myös sillä, että leirikeskuksen alueella on hyvät mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon ympäri vuoden. Siellä voi kesäisin uida, sukellella, purjelautailla, meloa, kalastaa sekä ihailla luontoa ja sen rauhaa. Talvisin siellä voi luistella luonnon jäällä lumentuloon saakka, pilkkiä, hiihtää ja ulkoilla monin tavoin. Kaikki nämä kyläläisten esittämät toiveet voidaan hyvin toteuttaa myös ilman leirikeskuksen aluetta, sillä kaikki edellä mainitut toiminnat sijoittuvat lähinnä Höytiäiselle, johon kyläläiset pääsevät leirikeskuksen viereen jäävältä kunnan omistamalta tilan alueelta. Leirikeskuksen alueella olevat myyntiin esitetyt tontit on lohkottu omiksi tiloiksi. Tonteilla on rantaviiva yhteensä noin 180 metriä. Tonttien lisäksi Kontiolahden kunta omistaa tontteihin rajoittuvan Riihiaho RN:o 17:18 -nimisen tilan, jonka pinta-ala on noin 83 ha. Tilalla on Höytiäiseen rajoittuvaa rantaviivaa noin 660 metriä. Tilan alueella sijaitsee venesatama, niemessä kotarakennus, parkkialue, luontopolku sekä jääkiekkokenttä. Nämä kaikki ovat Varparannan kyläläisten käytettävissä. Lisäksi tilan alueella sijaitsee Varparannan koulu liikuntasaleineen, joita kyläläisillä on myös mahdollisuus käyttää. Kuntalaisilla ja alueen asukkailla on mahdollista halutessaan ideoida ja kehittää edelleen Riihiahon tilan aluetta erilaisiin uusiin toimintoihin, mikäli he niin haluavat. Esitän kunnanhallitukselle, että kahden tontin myynti huonokuntoisine rakennuksineen leirikeskuksen alueelta ei huononna niin merkittävästi alueen yhteisiä käyttömahdollisuuksia kyläläisten kannalta, että kuntalaisaloite aiheuttaisi tonttien myynnin valmistelun keskeyttämistä, tai muita esitettyjä toimenpiteitä.

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 31.03.2017 klo 13:00-14:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 30-35 Otsikko Sivu 30 Kokouksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET 1 (7) 30.9.2015 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET Arveli Eila 6. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: * Kontiolahti-seura ry, johtokunnan jäsen * Kontiolahden 4H-yhdistys, johtokunnan jäsen *

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv)

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 9 08.2.206 Kunnanhallitus 9 2.0.207 Veikkolan keskustan korttelin 9 asemakaavan muutoksen (piir.nro 279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv) 8/0.02.0/206 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 18.03.2015 klo 17:30-17:48 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 50-64 Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17 16.02.2017 Kunnanhallitus 61 27.02.2017 Kunnanvaltuusto 12 13.03.2017 Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET 1 (8) 28.8.2015 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET Arveli Eila * Kontiolahti-seura ry, johtokunnan jäsen * Kontiolahden 4H-yhdistys, johtokunnan jäsen * Kontiolahden seurakunta, kirkkovaltuuston jäsen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 27.05.2016 klo 13:10-14:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 37-42 Otsikko Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 11. syyskuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 34 Keulainmetsän / Keulainniemen rantakaavan muuttaminen... 76 35 Metsäsuunnitelman

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 40 24.09.2015 Kaavoitustoimikunta 55 09.11.2015 Kaavoitustoimikunta 3 13.01.2016 Kunnanhallitus 19 01.02.2016 Kunnanhallitus 58 21.03.2016 Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

AMIZZA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 304 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

AMIZZA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 304 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) AMIZZA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 304 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.09.2011 Asemakaavamuuosalue Lähivaikutusalue PROJ.NRO 225 Asemakaavan muutos korttelit 304 osa, sekä siihen liittyvät

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 235 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK.10.6.2014 Dnro 270/51.512/2014 Asemakaavan muutos Kirkonseudun Kuruntien liikennealueiden sekä korttelin 8 tontin 6 ja korttelin 282 tontin 2 muutos välillä Soppeenmäki - Viljakkalantie

Lisätiedot