KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Aika klo 18:20-20:58 Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko 29 klo 20:10-20:17 Paikka Kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 21 Pöytäkirjantarkastajat 5 22 Valtuustoaloite / Tuulivoiman lisääminen Kontiolahdessa 6 23 Valtuustoaloite / Omaishoitajien fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen 9 24 Oppilaskyselyn tulokset Omavelkaisen takauksen vanhentumisen katkaiseminen Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Pihlajatien vuokratalojen pankkilainan takaisinmaksaminen 27 Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Jyrkäntien vuokratalojen rakentaminen Ero kunnallisista luottamustehtävistä Kuntalaisaloite / Varparannan leirikeskuksen alue Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Valtuustolle jätetyt aloitteet 74

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Saapuvilla olleet jäse net Kuusela Mika puheenjohtaja Nyyssönen Leena 1. vpj. Tikkanen Mauri 2. vpj. Ahlholm Pekka jäsen Arveli Eila jäsen Harinen Jertta jäsen Haukka Pertti jäsen Hiltunen Mika jäsen Huttunen Satu jäsen Hyttinen Mirva jäsen Kettunen Pekka jäsen Kontkanen Mika jäsen Kukkonen Seppo jäsen Laakkonen Anu jäsen Lukkarinen Heikki jäsen Möntti Pirkko jäsen Niiranen Sanna jäsen Nykänen Markku jäsen Paalanen Saara jäsen Pakarinen Sirpa jäsen Pihlatie Marja-Leena jäsen Piiparinen Kirsi jäsen Puumalainen Jukka jäsen Romppanen Anne jäsen Romppanen Johanna jäsen poistui palkalta 29 käsittelyn jälkeen klo 20:19. Ryhänen Kauko jäsen Salo Jukka jäsen Sihvonen Aulikki jäsen Simonen Samuli jäsen Sivonen Miitri jäsen Suvanto Johanna jäsen Toppi Seppo jäsen Pottonen Sari varajäsen Pykäläinen Samuli varajäsen Tukiainen Markku varajäsen Lappalainen Simo varajäsen saapui kokoukseen 30 käsittelyn aikana klo 20:50 Muut saapuvilla olleet Penttilä Jere kunnanjohtaja Himanka Riitta hallintojoht., ptk:npit. Pietikäinen Pauliina talousjohtaja, asiantuntija Päivinen Katriina tilaajajohtaja, asiantuntija Pölönen Eero tekninen johtaja, asiantuntija Moisala Matti kaavoitusjohtaja, asiantuntija Rautiainen Jyrki sivistysjohtaja, asiantuntija Poissa Kiiala Esko jäsen Kuronen Vesa jäsen Wrange Kim jäsen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Allekirjoitukset Mika Kuusela puheenjohtaja Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Mirva Hyttinen Jertta Harinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kunnantalo, keskushallinto klo 9.00 alkaen pöytäkirjanpitäjä Riitta Himanka

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto 20 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajat Kunnanvaltuusto 21 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirva Hyttinen ja Jertta Harinen.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite / Tuulivoiman lisääminen Kontiolahdessa 412/ /2014 Kunnanhallitus Pekka Kettunen ja ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen Kontiolahden kuntaan tuulivoiman lisäämiseksi Kontiolahdella. Aloitetta perustellaan työllisyys- ja taloudellisista näkökannoista. Ympäristönsuojelusihteeri esittää, että aloitteen johdosta annetaan seuraava vastaus: Kansallisena tuulivoima tavoitteena Suomessa on kuuden TWh:n tuotanto vuonna 2020 ja uusimman strategian mukaan tuulivoiman osuus tulee nousemaan yhdeksään TWh:n vuoteen 2025 mennessä. Tuulivoiman lisääminen on myös hyväksytyn Kontiolahden ilmasto-ohjelman tavoitteena. Tuotantotavoite (6 TWh) edellyttää noin uuden voimalan rakentamista ja uusin strategia vielä enemmän. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 211 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 448 MW ja joilla tuotettiin 0,9 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Tuulivoimala hankkeiden suurimmat työllisyysvaikutukset tulevat voimaloiden käyttövaiheen ylläpitotöistä eikä rakentamisvaiheesta, niin kuin helposti luullaan. Rakentamisvaihe työllistää toisaalta laajemmin eri alojen osaajia mm. biologeja, juristeja, kaavoittajia. Tällä hetkellä Suomessa käynnissä olevat hankkeet työllistävät noin 2200 henkilöä, ja työllisyyskehitys jatkuu hyvänä, mikäli tuulivoimarakentaminen jatkuu tavoitteiden mukaisena. Jotta tavoitteeseen päästään, tuulivoimarakentamisen yleisen ja paikallisen hyväksyttävyyden tulee olla ja säilyä korkealla tasolla. Hyväksyttävyys säilyy korkeana, kun tuulivoimaloiden rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia, kuten melua ja välkettä, rajoitetaan tarkoituksenmukaisesti. Lähes kaikesta energiantuotannosta aiheutuu myös haitallisia ympäristövaikutuksia. Tuulivoimaloiden haitalliset ympäristövaikutukset ilmenevät luonnontilaisen maisemakuvan muutoksena lähemmäksi teollista rakennettua ympäristöä. Haitat ilmenevät myös meluvaikutuksina, jota on hyvin vaikea torjua muutoin kuin etäisyyttä voimaloihin kasvattamalla. Haittoja ilmenee myös häiritsevänä koettuna välkehdintänä, joka aiheutuu pimeään aikaan voimalan lentovaroitusvalojen välkkeestä ja aurinkoisina päivinä heijastevaikutuksen välkkeestä auringon valon heijastuessa tuulivoimalan siivistä. Parhaiten tuulivoimalat ja tuulivoimapuistot soveltuvat rannikon tuulisiin teollisiin, satamien ja varastoalueiden muokkaamaan rakennettuun ympäristöön, jossa tuulivoimaloita on nyt jo toteutettu eniten. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaiheessa selvitettiin

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Pohjois-Karjalan alueelta otollisimmat teollisen mittakaavan tuulivoimaloiden alueet, joista yksi alue on Kontiolahden Ilvesvaara, joka myös mainitaan aloitteessa. Lainvoimaisen maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueen kaavamääräyksissä todetaan, että tuulivoimalapuistojen laajuus ja toteuttamisedellytykset selvitetään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa eli tuulivoimala alueelle laadittavassa yleiskaavassa, jossa hankkeisiin osallistetaan paikalliset asukkaat ja luonnonkäyttäjät. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan tuulivoimaloiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomioita tuulivoimalapuistojen ympäristövaikutuksiin, erityisesti maisema- ja meluvaikutuksiin. Samoin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon puolustusvoimien tutkajärjestelmistä ja lentoliikenteen turvallisuusvaateista johtuvat rajoitteet. Ilvesvaaran alueelle on yksityinen kokenut tuulivoima selvittäjä ja rakentaja Hafmex Oy aloittanut tuulivoimalapuisto hankkeen mm. sopimalla maanomistajien kanssa maa-alueiden käytöstä tuulivoimaloiden pystyttämiseksi. Ennen yleiskaava prosessin aloittamista ja tarkempien tuulimittausten aloittamista Hafmex Oy on selvittänyt maakuntakaavan velvoittamana, puolustusvoimien kannan, yhteensä 7 tuulivoimalan rakentamiseen Ilvesvaaran alueelle. Joulukuussa 2014 yhtiö on saanut puolustusvoimilta kielteisen vastuksen asiaan. Yhtiö selvittää vielä mahdollisuutta rakentaa Ilvesvaaran alueelle vähemmän voimaloita ja on pyytänyt tästä puolustusvoimilta uutta lausuntoa. Mikäli yhtiö saa myönteisen kannan hankkeen supistettuun toteutusvaihtoehtoon, etenee hanke ripeästi yhtiön vetämänä yleiskaavoitusvaiheeseen. Teollisen mittakaavan tuulivoimalapuistot edellyttävät kokenutta ja vakavaraista investoijaa, joka pystyy selvittämään kaikki hankkeeseen liittyvät vaikutukset ja löytämään niihin mahdolliset ratkaisut. Kuntaorganisaatio kaavoitus-, maankäyttö- ja lupaviranomaisena toimii yhteistyössä mahdollisten rakentajien kanssa. Ympäristövaikutuksiltaan vähäisemmät pientuulivoimalat ovat energiantuotanto- ja työllisyys- ja taloudellisessa mielessä yhtälailla vähäisempiä. Pientuulivoimaloita voidaan toteuttaa tapauskohtaisen ympäristövaikutuksien harkinnan ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen lupaharkinnan jälkeen vapaammin kuin teollisen mittakaavan tuulivoimaloita, mikäli innokkaita tuulivoimaa hyödyntäviä investoijia kuntaan löytyy. Liitteenä valtuustoaloite ja oheismateriaalina tuulivoima-alue maakuntakaavan 3. vaiheessa, kartta ja määräykset. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä selvitetyn vastauksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 22 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Valtuustoaloite / Tuulivoiman lisääminen Kontiolahdessa

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite / Omaishoitajien fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen 130/ /2015 Kunnanhallitus Mika Hiltunen ja kymmenen muuta valtuutettua ovat jättäneet päivämäärällä valtuustoaloitteen, koskien omaishoitajien fyysistä jaksamista. Aloitteessa tuodaan esille, että omaishoitajien työtaakka on raskas ja näin ollen heidän tukemisensa on tärkeää. Aloitteessa mainitaan, että kunnan tulee antaa omaishoitajille samat edut liikuntaseteleihin ja muihin etuisuuksiin, jotka kunnassa on kulloinkin voimassa kunnan omille työntekijöille. Tällä keinoin pystyttäisiin tukemaan omaishoitajien jaksamista. Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan seuraavaa: Omaishoitajien jaksaminen ja hyvinvointi on yhteiskunnan etu. Usein omaishoitajuus on vuosia jatkuva hoiva- ja työsuhde. Omaishoitajana toimiminen edellyttää riittävää terveyttä ja toimintakykyä (Laki 937/2005), jotka saattavat heikentyä omaishoidon aikana. Kontiolahden kunta järjestää omaishoidon ja omaishoitajien palvelut lakisääteisesti. Omaishoitoperheen kanssa laaditaan yhteistyössä hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitolain 7 :n mukaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan on kirjattava vähintään omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö, omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö, miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana. Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005, jäljempänä omaishoitolaki) (318/2011) tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista parantamalla heidän mahdollisuuksiaan pitää lakisääteiset vapaapäivät sekä muita vapaapäiviä ja virkistysvapaita. Omaishoidontuesta annetun lain 4 :n mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajalla on valittavana neljä eri vaihtoehtoa lakisääteisen vapaan järjestämiseen: vuorohoito, palveluseteli, toimeksiantosopimus tai tilapäinen perhehoito. Omaishoitaja voi valita näistä itselleen sopivimman vaihtoehdon. Kontiolahdessa on aloittanut perhehoitokoti, joka mahdollistaa mm. omaishoitajien vapaapäivien järjestämisen. Omaishoitajien vertaistukiryhmä aloittaa myös kokoontumisen perhehoitokodissa huhtikuun aikana. Kehitysvammaisten kohdalla omaishoidon tuen ympärivuorokautinen lomitus järjestetään pääsääntöisesti erityishuollon palvelujen avulla

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tilapäishoitona. Vertaisryhmät, liikuntaryhmät, valmennukset ja sopeutumisvalmennuskurssit tarjoavat sosiaalisia kontakteja toisiin samassa elämäntilanteessa olevien omaishoitajien kanssa. Usein perheet tarvitsevat tukea ja järjestelyjä, jotta omaishoitaja voi osallistua ryhmiin. Tämänkaltaista toimintaa järjestää mm. Joensuunseudun omaishoitajat ja läheiset ry yhdistys. Se toimii jäsenten edunvalvojana ja järjestää erilaista vertaisryhmä- ja virkistystoimintaa omaishoitajille sekä omaishoitoperheille: mm. teatteri- ja kylpyläretkiä, kuntosali- ja keilailuryhmiä ja jäsentapahtumia. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Joensuu ja lähikunnat, myös Kontiolahti. Kuluneena keväänä Karelia ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat toteuttaneet ikä-ihmisten omaishoitajille Omais-voima teemapäiviä, myös näihin voimaannuttaviin ja kuntouttaviin päiviin ovat voineet hakea ja osallistua Lehmon ja Onttolan alueen omaishoitajat. Kontiolahden seurakunta ja omaishoitajajärjestö ovat toteuttaneet omaishoitajille virkistyspäiviä. Kontiolahden seurakunta kutsuu myös työikäisiä perhehoitajia omaishoitajien Ovet- kahvilaan toukokuun aikana, jonka tarkoituksena on ideoida mm. kuinka tukea omaishoitajia. Tässä yhteistyössä on mukana myös sosiaalityöntekijä. Monenlaista tukea eri tilaisuuksien merkeissä saadaan omaishoitajille yhteistyössä seurakunnan tuottamana, johon on osallistuttu henkilöstöresurssein sosiaali- ja terveyspuolelta. Lisäksi omaishoitajien terveystarkastukset tullaan aloittamaan syksyllä. Kunnan työntekijöihin työpaikkaetuuksien laajentaminen omaishoidettaville vaatii strategisen ja olemassa olevien linjauksien muuttamista kunnassa, joka ei mahdollistu ilman tarkempaa selvitystä. Tällä hetkellä kunnan työntekijöillä ei ole liikuntaseteli mahdollisuutta, muita liikuntaharrasteen mahdollisuuksia tuetaan eri tavoin, pienimuotoisesti mm. kuntosalien käyttö. Omaishoitajien jaksaminen ja tukeminen eri muotoisesti on erittäin tärkeää. Ikä-ihmisten omaishoidon tukeminen otetaan huomioon esim. vanhusneuvostossa tulevana syksynä. Myös kaikkien ikä-ryhmään kuuluvien omaishoitajien tukeminen ja tukimuotojen edelleen kehittäminen esim. yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa on tärkeää ja toivottavaa. Kontiolahden kunta kannustaa sosiaali- ja terveyspuoli jatkamaan hyvin alkanutta yhteistyötä alueen oppilaitoksien kanssa. Tavoitteena kunnalla on myös, että saadaan monitasoista ja moniammatillista yhteistyötä aikaiseksi omaishoitajien työn tukemiseksi. Valtuustoaloite liitteenä. Lisätietoja: tilaajajohtaja Katriina Päivinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloitteeseen annetaan yllä oleva selvitys. Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 23 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Valtuustoaloite / Omaishoitajien fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oppilaskyselyn tulokset 162/ /2015 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kontiolahden perusopetuksen oppilaille tehtiin kysely koulun toiminnasta tam mi-hel mi kuun vaihteessa Vastaajia oli kyselyssä yhteensä ja vastausprosentti oli hyvä, 76 %. Kysymysrunko oli kaikille pe rus ope tuksen oppilaille sama ja lisäksi yläkoulun oppilaille oli kuusi lisäkysymystä. Kyselyssä perusopetus kokonaisuutena sai hyvän arvion oppilailta, 4,24 (as tei kol la 1-5, 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä). Vastaava luku oli 4,21 vuonna Alakoulujen kaikkien väittämien keskiarvo oli 4,4, jo ten se oli jo lähellä kiitettävää arviota. Yläkoululaiset olivat kriittisempiä, sil lä samojen väitteiden keskiarvo oli 3,92. Vastaava kysely tehtiin edel lisen kerran kaksi vuotta sitten ja tulosten perusteella voidaan todeta, että op pi lai den tyytyväisyys Kontiolahden perusopetukseen on säilynyt hyvällä ta sol la ja jopa hieman parantunut. Alakoulujen oppilailta saatu palaute oli kauttaaltaan hyvä sillä hei koim mankin arvion saaneen väitteen (Tulen mielelläni kouluun ja haluan opiskella) vas taus ten keskiarvo oli 4,13. Koulutuksenjärjestäjän kannalta oli ilah dutta vaa, että alakoulujen oppilaat kokivat saavansa hyvää opetusta (4,61), ko ki vat saavansa opiskeluunsa tukea jos sitä tarvitsevat (4,6), kokivat olon sa turvalliseksi koulussa (4,55) ja kokivat koulun henkilökunnan sel vittä vän koulukiusaamistapaukset hyvin (4,49). Yläkoulussa parhaat arviot annettiin koulussa olon turvalliseksi ko ke mi sesta (4,19), opetuksen hyväksi kokemisesta (4,19) ja opiskelun tuen saa mises ta tarvittaessa (4,07). Oppilaiden palautteen mukaan eniten ke hit tä mistä olisi työrauhan vaihtelussa eri opettajien tunneilla (3,02), hyvän työ rauhan vallitsemisessa opiskeluryhmissä (3,43) ja tietotekniikan sään nöl li sessä käytössä opiskelussa ja opetuksessa (3,71). Tämän vuoden kyselyssä oppilaiden mielipidettä kysyttiin myös koulujen lo mis ta: olisiko mieluisampi vaihtoehto pitkä kesäloma ja paluu kouluun myö hem min elokuussa, jolloin talvella joululoma on tästä syystä lyhempi. Vaih to eh to na tarjolla oli lyhempi kesäloma, paluu kouluun aiemmin elokuus sa ja talvella joululoma on tästä syystä selvästi pidempi. Oppilaista val ta osa, 71 %, piti parempana vaihtoehtona sitä, että kesäloma on pi tempi ja vastaavasti joululoma lyhempi. Perusopetuksen oppilaskyselystä saatiin hyvää palautetta toiminnan laadus ta. Tulosten perusteella tiedetään se, mitkä asiat ovat kunnossa ja missä on vielä kehittämistä. Kyselyn tulokset arvioidaan tarkasti ja niiden perus teel la koulut valitsevat kehitettävät kohteet. Kyselyn tulokset tie do tetaan kouluissa oppilaille ja Wilman kautta huoltajille. Myös koulujen op pilas kun nat ja vanhempaintoimikunnat osallistuvat tulosten käsittelyyn. Perusopetuksen oppilaskysely on osa Kontiolahden kunnan pe rus ope tuksen kokonaisvaltaista laadunhallintaa. Opetuspalveluiden käyt tä jä pa lau tet-

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ta kerätään säännöllisesti vuorovuosittain huoltajilta ja oppilailta. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Sivistysjohtajan ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee oppilaskyselyn tulokset tie dokseen ja toimittaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kun nan valtuus tol le. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 24 Oppilaskyselyn tulokset liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen oppilaskyselyn tulokset ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Oppilaskyselyn tulokset

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen vanhentumisen katkaiseminen 202/ /2015 Kunnanhallitus Nordea Pankki Suomi Oyj on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kontiolahden kunnalta takauksen vanhentumisen estämiseksi todistuksen vanhentumisen katkeamisilmoituksen tiedoksisaannista. Kyseessä on Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen laina , joka on nostettu vuonna Takauspäätös on tehty kunnanvaltuustossa Lainan alkuperäinen pääoma on ollut euroa ja maksamatta oleva pääoma on per euroa. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että Kontiolahden kunta toteaa Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot Nordea Pankki Oyj Suomelta otetun lainan omavelkaisen takausvastuun olevan voimassa. Kunnanvaltuusto 25 Kunnanhallitus totesi Saara Paalasen ja Pirkko Möntin esteellisyydet syy; yhteisöjäävi. Esteelliset henkilöt olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Pihlajatien vuokratalojen pankkilainan takaisinmaksaminen 202/ /2015 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY KONTIOLAHDEN VUOKRATALOT Hallitus LAINATARJOUKSET PIHLAJATIEN VUOKRATALOJEN PANKKILAINAN TAKAISINMAKSAMISEKSI Pihlajatien rakentamiseen otettua pankkilainaa on jäljellä euroa, ja se erääntyy maksettavaksi kokonaan Lainan takaisinmaksamiseksi on pyydetty tarjoukset Op-Pohjolalta, Kuntarahoitukselta, Nordea Pankilta ja Danske Pankilta. Vakuudeksi on ilmoitettu kunnan takaus 80 % ja kiinteistökiinnitys 20 %. Korko on pyydetty kello tilanteen mukaan. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan kello mennessä. Tarjoukset avataan ennen kokousta, ja avauksesta laaditaan pöytäkirja. Yhteenveto tarjouksista sekä päätösehdotus esitellään hallitukselle kokouksessa. Ehdotus: Hallitus päättää, että Pihlajatien vuokratalon jäljellä olevan pankkilainan takaisin maksamiseksi otetaan euron laina Pohjois-Karjalan Osuuspankilta 10 vuoden laina-ajalla, ja 10 vuoden kiinteällä korolla siten, että korkoindikaatio kello oli 2,00 % sisältäen marginaalin. Lisäksi hallitus päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta myöntäisi 80 %:n osalle lainasta takauksen ja 20 %:lle lainasta tulee kiinteistökiinnitys Todettakoon, että Nordean lainatarjous oli jätetty määräaikaan mennessä sähköpostitse, kun tarjouspyynnössä tarjousten palautus oli pyydetty suljetussa kirjekuoressa merkinnällä lainatarjous. Näin ollen Nordean lainatarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kontiolahden kunnan valtuuston hyväksymän takauspolitiikan mukaisesti Kontiolahden kunta antaa ainoastaan 80-prosenttisia takauksia. Tästä yleissäännöstä on poikettu ainoastaan vesiosuuskuntien kohdalla, sillä ne eivät pysty kiinnittämään vesijohto- tai viemäriverkostojaan eikä niiden toimialalla ole kilpailua. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot toimii

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kilpailulla toimialalla ja pystyy käyttämään kiinteistökiinnitystä. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa 80-prosenttisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloille Pohjois-Karjalan Osuuspankista otettavalle 10 vuoden kiinteään korkoon sidottavalle euron 10 vuoden lainalle. Takauksen suuruus on euroa. Takauksesta peritään 0,4 prosentin takausprovisio vuosittain maksamatta olevalle pääomalle. Kunnanvaltuusto 26 Kunnanhallitus totesi Saara Paalasen, Pirkko Möntin, Mika Kuuselan ja Leena Nyyssösen esteellisyydet syy; yhteisöjäävi. Esteelliset henkilöt olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Jyrkäntien vuokratalojen rakentaminen 202/ /2015 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY KONTIOLAHDEN VUOKRATALOT LAINATARJOUKSET JYRKÄNTIEN VUOKRATALOJEN RAKENTAMISEEN Hallitus 30 Jyrkäntie 2:n vuokratalojen rakentamisen loppurahoitukseen on pyydetty euron lainatarjoukset. Tarjoukset on pyydetty Op-Pohjolalta, Kuntarahoitukselta, Nordea Pankilta ja Danske Pankilta. Vakuudeksi on ilmoitettu kunnan takaus 80 % ja kiinteistökiinnitys 20 %. Rakentaminen on käynnissä, ja kohteelle on Op-Pohjolan myöntämä euron laina, jonka vakuutena on valtion takaus. Korko on pyydetty kello tilanteen mukaan. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan kello mennessä. Tarjoukset avataan ennen kokousta, ja avauksesta laaditaan pöytäkirja. Yhteenveto tarjouksista sekä päätösehdotus esitellään hallitukselle kokouksessa. Ehdotus: Hallitus päättää, että Jyrkäntien rakentamiseen tarvittava euron lisälaina otetaan Pohjois-Karjalan Osuuspankilta 15 vuoden laina-ajalla ja 10 vuoden kiinteällä korolla siten, että korkoindikaatio kello oli 2,01 % sisältäen marginaalin. Lisäksi hallitus päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta myöntäisi 80 %:n osalle lainasta takauksen, ja 20 %:lle lainasta tulee kiinteistökiinnitys. Todettakoon, että Nordean lainatarjous oli määräaikaan mennessä jätetty sähköpostitse, kun tarjouspyynnössä tarjousten palautus oli pyydetty suljetussa kirjekuoressa merkinnällä lainatarjous. Näin ollen Nordean lainatarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kontiolahden kunnan valtuuston hyväksymän takauspolitiikan mukaisesti Kontiolahden kunta antaa ainoastaan 80-prosenttisia takauksia. Tästä yleissäännöstä on poikettu ainoastaan vesiosuuskuntien kohdalla, sillä ne eivät pysty kiinnittämään vesijohto- tai viemäriverkostojaan eikä niiden toimialalla ole kilpailua. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot toimii

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kilpailulla toimialalla ja pystyy käyttämään kiinteistökiinnitystä. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa 80-prosenttisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloille Pohjois-Karjalan Osuuspankista otettavalle 10 vuoden kiinteään korkoon sidottavalle euron 15 vuoden lainalle. Takauksen suuruus on euroa. Takauksesta peritään 0,4 prosentin takausprovisio vuosittain maksamatta olevalle pääomalle. Kunnanvaltuusto 27 Kunnanhallitus totesi Saara Paalasen, Pirkko Möntin, Mika Kuuselan ja Leena Nyyssösen esteellisyydet syy; yhteisöjäävi. Esteelliset henkilöt olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ero kunnallisista luottamustehtävistä 182/ /2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 28 Tapio Kirjavainen on toimittanut kuntaan päivätyn eroanomuksen luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Tapio Kirjavainen on vapaa-aikalautakunnan jäsen, Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan varajäsen, Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy:n hallituksen jäsen ja Perussuomalaisten kunnanvaltuuston toinen varajäsen. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Lisätietoja: hallintojohtaja Riitta Himanka, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Tapio Kirjavaiselle myönnetään ero kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan varajäsenyydestä ja vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä. Tapio Kirjavaisen sijaan tulee valita uusi varajäsen Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukuntaan ja uusi jäsen vapaa-aikalautakuntaan. Ehdotus varajäsenestä ja jäsenestä kokouksessa. Kunnanhallitus on kokouksessaan suosittanut Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy:n hallituksen jäseneksi valittavaksi Tapio Kirjavaisen sijaan Mika Hiltusen. Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy:n yhtiökokous pidetään Lisäksi voidaan todeta, että keskusvaalilautakunta on vaalilain 93 :n mukaisesti nimennyt Perussuomalaisille uuden varavaltuutetun kokouksessaan ehdolla, että kunnanvaltuusto myöntää Tapio Kirjavaiselle eron kunnanvaltuuston varajäsenyydestä. Tapio Kirjavaisen sijaan toiseksi varavaltuutetuksi nousee Otto Rantanen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanvaltuustolle ehdotetaan, että Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan varajäseneksi valitaan Pekka Väyrynen ja vapaa-aikalautakunnan jäseneksi valitaan Matti Varis. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuntalaisaloite / Varparannan leirikeskuksen alue 324/ /2014 Kunnanhallitus (Kaavoitusjohtaja): Kontiolahden kunnanvaltuustolle luovutettiin kuntalaisaloite Varparannan leirikeskuksen alueelle sijoittuvien tonttien myynnin keskeyttämiseksi, alueen kehittämisen jatkamiseksi tai alueen pitämiseksi toistaiseksi ennallaan. Aloitteen on allekirjoittanut kaikkiaan 474 henkilöä, joista äänestysikäisiä Kontiolahtelaisia on 376. Kuntalain 28 :n mukaan jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Vastauksena kuntalaisloitteeseen todetaan seuraavaa: Kuntalaisaloitetta perustellaan mm. koulun ja leirikeskuksen yhteiskäytöllä, erilaisilla leireillä ja muilla tapahtumilla. Koulutoimi on ilmoittanut, ettei se tarvitse leirikeskusta opetustoimintaa varten. Vapaa-aikatoimi on ilmoittanut, ettei se käytä leirikeskusta kunnan organisoimien leirien järjestämispaikkana. Allekirjoittajat perustelevat aloitettaan myös sillä, että leirikeskuksen alueella on hyvät mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon ympäri vuoden. Siellä voi kesäisin uida, sukellella, purjelautailla, meloa, kalastaa sekä ihailla luontoa ja sen rauhaa. Talvisin siellä voi luistella luonnon jäällä lumentuloon saakka, pilkkiä, hiihtää ja ulkoilla monin tavoin. Kaikki nämä kyläläisten esittämät toiveet voidaan hyvin toteuttaa myös ilman leirikeskuksen aluetta, sillä kaikki edellä mainitut toiminnat sijoittuvat lähinnä Höytiäiselle, johon kyläläiset pääsevät leirikeskuksen viereen jäävältä kunnan omistamalta tilan alueelta. Leirikeskuksen alueella olevat myyntiin esitetyt tontit on lohkottu omiksi tiloiksi. Tonteilla on rantaviiva yhteensä noin 180 metriä. Tonttien lisäksi Kontiolahden kunta omistaa tontteihin rajoittuvan Riihiaho RN:o 17:18 -nimisen tilan, jonka pinta-ala on noin 83 ha. Tilalla on Höytiäiseen rajoittuvaa rantaviivaa noin 660 metriä. Tilan alueella sijaitsee venesatama, niemessä kotarakennus, parkkialue, luontopolku sekä jääkiekkokenttä. Nämä kaikki ovat Varparannan kyläläisten käytettävissä. Lisäksi tilan alueella sijaitsee Varparannan koulu liikuntasaleineen, joita kyläläisillä on myös mahdollisuus käyttää. Kuntalaisilla ja alueen asukkailla on mahdollista halutessaan ideoida ja kehittää edelleen Riihiahon tilan aluetta erilaisiin uusiin toimintoihin, mikäli he niin haluavat. Esitän kunnanhallitukselle, että kahden tontin myynti huonokuntoisine rakennuksineen leirikeskuksen alueelta ei huononna niin merkittävästi alueen yhteisiä käyttömahdollisuuksia kyläläisten kannalta, että kuntalaisaloite aiheuttaisi tonttien myynnin valmistelun keskeyttämistä, tai muita esitettyjä toimenpiteitä.

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 19.05.2014 klo 17:30-20:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 128-145 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 16.09.2014 klo 17:30-19:17 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 164-184 Otsikko Sivu 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 Maankäyttölautakunta 03.12.2014 Aika 03.12.2014 klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kok.tila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 4.6.2012, kello 17.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 5/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 28.04.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot