KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Aika klo 18:20-20:58 Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko 29 klo 20:10-20:17 Paikka Kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 21 Pöytäkirjantarkastajat 5 22 Valtuustoaloite / Tuulivoiman lisääminen Kontiolahdessa 6 23 Valtuustoaloite / Omaishoitajien fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen 9 24 Oppilaskyselyn tulokset Omavelkaisen takauksen vanhentumisen katkaiseminen Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Pihlajatien vuokratalojen pankkilainan takaisinmaksaminen 27 Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Jyrkäntien vuokratalojen rakentaminen Ero kunnallisista luottamustehtävistä Kuntalaisaloite / Varparannan leirikeskuksen alue Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Valtuustolle jätetyt aloitteet 74

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Saapuvilla olleet jäse net Kuusela Mika puheenjohtaja Nyyssönen Leena 1. vpj. Tikkanen Mauri 2. vpj. Ahlholm Pekka jäsen Arveli Eila jäsen Harinen Jertta jäsen Haukka Pertti jäsen Hiltunen Mika jäsen Huttunen Satu jäsen Hyttinen Mirva jäsen Kettunen Pekka jäsen Kontkanen Mika jäsen Kukkonen Seppo jäsen Laakkonen Anu jäsen Lukkarinen Heikki jäsen Möntti Pirkko jäsen Niiranen Sanna jäsen Nykänen Markku jäsen Paalanen Saara jäsen Pakarinen Sirpa jäsen Pihlatie Marja-Leena jäsen Piiparinen Kirsi jäsen Puumalainen Jukka jäsen Romppanen Anne jäsen Romppanen Johanna jäsen poistui palkalta 29 käsittelyn jälkeen klo 20:19. Ryhänen Kauko jäsen Salo Jukka jäsen Sihvonen Aulikki jäsen Simonen Samuli jäsen Sivonen Miitri jäsen Suvanto Johanna jäsen Toppi Seppo jäsen Pottonen Sari varajäsen Pykäläinen Samuli varajäsen Tukiainen Markku varajäsen Lappalainen Simo varajäsen saapui kokoukseen 30 käsittelyn aikana klo 20:50 Muut saapuvilla olleet Penttilä Jere kunnanjohtaja Himanka Riitta hallintojoht., ptk:npit. Pietikäinen Pauliina talousjohtaja, asiantuntija Päivinen Katriina tilaajajohtaja, asiantuntija Pölönen Eero tekninen johtaja, asiantuntija Moisala Matti kaavoitusjohtaja, asiantuntija Rautiainen Jyrki sivistysjohtaja, asiantuntija Poissa Kiiala Esko jäsen Kuronen Vesa jäsen Wrange Kim jäsen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Allekirjoitukset Mika Kuusela puheenjohtaja Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Mirva Hyttinen Jertta Harinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kunnantalo, keskushallinto klo 9.00 alkaen pöytäkirjanpitäjä Riitta Himanka

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto 20 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajat Kunnanvaltuusto 21 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirva Hyttinen ja Jertta Harinen.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite / Tuulivoiman lisääminen Kontiolahdessa 412/ /2014 Kunnanhallitus Pekka Kettunen ja ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen Kontiolahden kuntaan tuulivoiman lisäämiseksi Kontiolahdella. Aloitetta perustellaan työllisyys- ja taloudellisista näkökannoista. Ympäristönsuojelusihteeri esittää, että aloitteen johdosta annetaan seuraava vastaus: Kansallisena tuulivoima tavoitteena Suomessa on kuuden TWh:n tuotanto vuonna 2020 ja uusimman strategian mukaan tuulivoiman osuus tulee nousemaan yhdeksään TWh:n vuoteen 2025 mennessä. Tuulivoiman lisääminen on myös hyväksytyn Kontiolahden ilmasto-ohjelman tavoitteena. Tuotantotavoite (6 TWh) edellyttää noin uuden voimalan rakentamista ja uusin strategia vielä enemmän. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 211 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 448 MW ja joilla tuotettiin 0,9 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Tuulivoimala hankkeiden suurimmat työllisyysvaikutukset tulevat voimaloiden käyttövaiheen ylläpitotöistä eikä rakentamisvaiheesta, niin kuin helposti luullaan. Rakentamisvaihe työllistää toisaalta laajemmin eri alojen osaajia mm. biologeja, juristeja, kaavoittajia. Tällä hetkellä Suomessa käynnissä olevat hankkeet työllistävät noin 2200 henkilöä, ja työllisyyskehitys jatkuu hyvänä, mikäli tuulivoimarakentaminen jatkuu tavoitteiden mukaisena. Jotta tavoitteeseen päästään, tuulivoimarakentamisen yleisen ja paikallisen hyväksyttävyyden tulee olla ja säilyä korkealla tasolla. Hyväksyttävyys säilyy korkeana, kun tuulivoimaloiden rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia, kuten melua ja välkettä, rajoitetaan tarkoituksenmukaisesti. Lähes kaikesta energiantuotannosta aiheutuu myös haitallisia ympäristövaikutuksia. Tuulivoimaloiden haitalliset ympäristövaikutukset ilmenevät luonnontilaisen maisemakuvan muutoksena lähemmäksi teollista rakennettua ympäristöä. Haitat ilmenevät myös meluvaikutuksina, jota on hyvin vaikea torjua muutoin kuin etäisyyttä voimaloihin kasvattamalla. Haittoja ilmenee myös häiritsevänä koettuna välkehdintänä, joka aiheutuu pimeään aikaan voimalan lentovaroitusvalojen välkkeestä ja aurinkoisina päivinä heijastevaikutuksen välkkeestä auringon valon heijastuessa tuulivoimalan siivistä. Parhaiten tuulivoimalat ja tuulivoimapuistot soveltuvat rannikon tuulisiin teollisiin, satamien ja varastoalueiden muokkaamaan rakennettuun ympäristöön, jossa tuulivoimaloita on nyt jo toteutettu eniten. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaiheessa selvitettiin

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Pohjois-Karjalan alueelta otollisimmat teollisen mittakaavan tuulivoimaloiden alueet, joista yksi alue on Kontiolahden Ilvesvaara, joka myös mainitaan aloitteessa. Lainvoimaisen maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueen kaavamääräyksissä todetaan, että tuulivoimalapuistojen laajuus ja toteuttamisedellytykset selvitetään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa eli tuulivoimala alueelle laadittavassa yleiskaavassa, jossa hankkeisiin osallistetaan paikalliset asukkaat ja luonnonkäyttäjät. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan tuulivoimaloiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomioita tuulivoimalapuistojen ympäristövaikutuksiin, erityisesti maisema- ja meluvaikutuksiin. Samoin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon puolustusvoimien tutkajärjestelmistä ja lentoliikenteen turvallisuusvaateista johtuvat rajoitteet. Ilvesvaaran alueelle on yksityinen kokenut tuulivoima selvittäjä ja rakentaja Hafmex Oy aloittanut tuulivoimalapuisto hankkeen mm. sopimalla maanomistajien kanssa maa-alueiden käytöstä tuulivoimaloiden pystyttämiseksi. Ennen yleiskaava prosessin aloittamista ja tarkempien tuulimittausten aloittamista Hafmex Oy on selvittänyt maakuntakaavan velvoittamana, puolustusvoimien kannan, yhteensä 7 tuulivoimalan rakentamiseen Ilvesvaaran alueelle. Joulukuussa 2014 yhtiö on saanut puolustusvoimilta kielteisen vastuksen asiaan. Yhtiö selvittää vielä mahdollisuutta rakentaa Ilvesvaaran alueelle vähemmän voimaloita ja on pyytänyt tästä puolustusvoimilta uutta lausuntoa. Mikäli yhtiö saa myönteisen kannan hankkeen supistettuun toteutusvaihtoehtoon, etenee hanke ripeästi yhtiön vetämänä yleiskaavoitusvaiheeseen. Teollisen mittakaavan tuulivoimalapuistot edellyttävät kokenutta ja vakavaraista investoijaa, joka pystyy selvittämään kaikki hankkeeseen liittyvät vaikutukset ja löytämään niihin mahdolliset ratkaisut. Kuntaorganisaatio kaavoitus-, maankäyttö- ja lupaviranomaisena toimii yhteistyössä mahdollisten rakentajien kanssa. Ympäristövaikutuksiltaan vähäisemmät pientuulivoimalat ovat energiantuotanto- ja työllisyys- ja taloudellisessa mielessä yhtälailla vähäisempiä. Pientuulivoimaloita voidaan toteuttaa tapauskohtaisen ympäristövaikutuksien harkinnan ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen lupaharkinnan jälkeen vapaammin kuin teollisen mittakaavan tuulivoimaloita, mikäli innokkaita tuulivoimaa hyödyntäviä investoijia kuntaan löytyy. Liitteenä valtuustoaloite ja oheismateriaalina tuulivoima-alue maakuntakaavan 3. vaiheessa, kartta ja määräykset. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä selvitetyn vastauksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 22 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Valtuustoaloite / Tuulivoiman lisääminen Kontiolahdessa

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite / Omaishoitajien fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen 130/ /2015 Kunnanhallitus Mika Hiltunen ja kymmenen muuta valtuutettua ovat jättäneet päivämäärällä valtuustoaloitteen, koskien omaishoitajien fyysistä jaksamista. Aloitteessa tuodaan esille, että omaishoitajien työtaakka on raskas ja näin ollen heidän tukemisensa on tärkeää. Aloitteessa mainitaan, että kunnan tulee antaa omaishoitajille samat edut liikuntaseteleihin ja muihin etuisuuksiin, jotka kunnassa on kulloinkin voimassa kunnan omille työntekijöille. Tällä keinoin pystyttäisiin tukemaan omaishoitajien jaksamista. Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan seuraavaa: Omaishoitajien jaksaminen ja hyvinvointi on yhteiskunnan etu. Usein omaishoitajuus on vuosia jatkuva hoiva- ja työsuhde. Omaishoitajana toimiminen edellyttää riittävää terveyttä ja toimintakykyä (Laki 937/2005), jotka saattavat heikentyä omaishoidon aikana. Kontiolahden kunta järjestää omaishoidon ja omaishoitajien palvelut lakisääteisesti. Omaishoitoperheen kanssa laaditaan yhteistyössä hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitolain 7 :n mukaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan on kirjattava vähintään omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö, omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö, miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana. Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005, jäljempänä omaishoitolaki) (318/2011) tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista parantamalla heidän mahdollisuuksiaan pitää lakisääteiset vapaapäivät sekä muita vapaapäiviä ja virkistysvapaita. Omaishoidontuesta annetun lain 4 :n mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajalla on valittavana neljä eri vaihtoehtoa lakisääteisen vapaan järjestämiseen: vuorohoito, palveluseteli, toimeksiantosopimus tai tilapäinen perhehoito. Omaishoitaja voi valita näistä itselleen sopivimman vaihtoehdon. Kontiolahdessa on aloittanut perhehoitokoti, joka mahdollistaa mm. omaishoitajien vapaapäivien järjestämisen. Omaishoitajien vertaistukiryhmä aloittaa myös kokoontumisen perhehoitokodissa huhtikuun aikana. Kehitysvammaisten kohdalla omaishoidon tuen ympärivuorokautinen lomitus järjestetään pääsääntöisesti erityishuollon palvelujen avulla

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tilapäishoitona. Vertaisryhmät, liikuntaryhmät, valmennukset ja sopeutumisvalmennuskurssit tarjoavat sosiaalisia kontakteja toisiin samassa elämäntilanteessa olevien omaishoitajien kanssa. Usein perheet tarvitsevat tukea ja järjestelyjä, jotta omaishoitaja voi osallistua ryhmiin. Tämänkaltaista toimintaa järjestää mm. Joensuunseudun omaishoitajat ja läheiset ry yhdistys. Se toimii jäsenten edunvalvojana ja järjestää erilaista vertaisryhmä- ja virkistystoimintaa omaishoitajille sekä omaishoitoperheille: mm. teatteri- ja kylpyläretkiä, kuntosali- ja keilailuryhmiä ja jäsentapahtumia. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Joensuu ja lähikunnat, myös Kontiolahti. Kuluneena keväänä Karelia ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat toteuttaneet ikä-ihmisten omaishoitajille Omais-voima teemapäiviä, myös näihin voimaannuttaviin ja kuntouttaviin päiviin ovat voineet hakea ja osallistua Lehmon ja Onttolan alueen omaishoitajat. Kontiolahden seurakunta ja omaishoitajajärjestö ovat toteuttaneet omaishoitajille virkistyspäiviä. Kontiolahden seurakunta kutsuu myös työikäisiä perhehoitajia omaishoitajien Ovet- kahvilaan toukokuun aikana, jonka tarkoituksena on ideoida mm. kuinka tukea omaishoitajia. Tässä yhteistyössä on mukana myös sosiaalityöntekijä. Monenlaista tukea eri tilaisuuksien merkeissä saadaan omaishoitajille yhteistyössä seurakunnan tuottamana, johon on osallistuttu henkilöstöresurssein sosiaali- ja terveyspuolelta. Lisäksi omaishoitajien terveystarkastukset tullaan aloittamaan syksyllä. Kunnan työntekijöihin työpaikkaetuuksien laajentaminen omaishoidettaville vaatii strategisen ja olemassa olevien linjauksien muuttamista kunnassa, joka ei mahdollistu ilman tarkempaa selvitystä. Tällä hetkellä kunnan työntekijöillä ei ole liikuntaseteli mahdollisuutta, muita liikuntaharrasteen mahdollisuuksia tuetaan eri tavoin, pienimuotoisesti mm. kuntosalien käyttö. Omaishoitajien jaksaminen ja tukeminen eri muotoisesti on erittäin tärkeää. Ikä-ihmisten omaishoidon tukeminen otetaan huomioon esim. vanhusneuvostossa tulevana syksynä. Myös kaikkien ikä-ryhmään kuuluvien omaishoitajien tukeminen ja tukimuotojen edelleen kehittäminen esim. yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa on tärkeää ja toivottavaa. Kontiolahden kunta kannustaa sosiaali- ja terveyspuoli jatkamaan hyvin alkanutta yhteistyötä alueen oppilaitoksien kanssa. Tavoitteena kunnalla on myös, että saadaan monitasoista ja moniammatillista yhteistyötä aikaiseksi omaishoitajien työn tukemiseksi. Valtuustoaloite liitteenä. Lisätietoja: tilaajajohtaja Katriina Päivinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloitteeseen annetaan yllä oleva selvitys. Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 23 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Valtuustoaloite / Omaishoitajien fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oppilaskyselyn tulokset 162/ /2015 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kontiolahden perusopetuksen oppilaille tehtiin kysely koulun toiminnasta tam mi-hel mi kuun vaihteessa Vastaajia oli kyselyssä yhteensä ja vastausprosentti oli hyvä, 76 %. Kysymysrunko oli kaikille pe rus ope tuksen oppilaille sama ja lisäksi yläkoulun oppilaille oli kuusi lisäkysymystä. Kyselyssä perusopetus kokonaisuutena sai hyvän arvion oppilailta, 4,24 (as tei kol la 1-5, 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä). Vastaava luku oli 4,21 vuonna Alakoulujen kaikkien väittämien keskiarvo oli 4,4, jo ten se oli jo lähellä kiitettävää arviota. Yläkoululaiset olivat kriittisempiä, sil lä samojen väitteiden keskiarvo oli 3,92. Vastaava kysely tehtiin edel lisen kerran kaksi vuotta sitten ja tulosten perusteella voidaan todeta, että op pi lai den tyytyväisyys Kontiolahden perusopetukseen on säilynyt hyvällä ta sol la ja jopa hieman parantunut. Alakoulujen oppilailta saatu palaute oli kauttaaltaan hyvä sillä hei koim mankin arvion saaneen väitteen (Tulen mielelläni kouluun ja haluan opiskella) vas taus ten keskiarvo oli 4,13. Koulutuksenjärjestäjän kannalta oli ilah dutta vaa, että alakoulujen oppilaat kokivat saavansa hyvää opetusta (4,61), ko ki vat saavansa opiskeluunsa tukea jos sitä tarvitsevat (4,6), kokivat olon sa turvalliseksi koulussa (4,55) ja kokivat koulun henkilökunnan sel vittä vän koulukiusaamistapaukset hyvin (4,49). Yläkoulussa parhaat arviot annettiin koulussa olon turvalliseksi ko ke mi sesta (4,19), opetuksen hyväksi kokemisesta (4,19) ja opiskelun tuen saa mises ta tarvittaessa (4,07). Oppilaiden palautteen mukaan eniten ke hit tä mistä olisi työrauhan vaihtelussa eri opettajien tunneilla (3,02), hyvän työ rauhan vallitsemisessa opiskeluryhmissä (3,43) ja tietotekniikan sään nöl li sessä käytössä opiskelussa ja opetuksessa (3,71). Tämän vuoden kyselyssä oppilaiden mielipidettä kysyttiin myös koulujen lo mis ta: olisiko mieluisampi vaihtoehto pitkä kesäloma ja paluu kouluun myö hem min elokuussa, jolloin talvella joululoma on tästä syystä lyhempi. Vaih to eh to na tarjolla oli lyhempi kesäloma, paluu kouluun aiemmin elokuus sa ja talvella joululoma on tästä syystä selvästi pidempi. Oppilaista val ta osa, 71 %, piti parempana vaihtoehtona sitä, että kesäloma on pi tempi ja vastaavasti joululoma lyhempi. Perusopetuksen oppilaskyselystä saatiin hyvää palautetta toiminnan laadus ta. Tulosten perusteella tiedetään se, mitkä asiat ovat kunnossa ja missä on vielä kehittämistä. Kyselyn tulokset arvioidaan tarkasti ja niiden perus teel la koulut valitsevat kehitettävät kohteet. Kyselyn tulokset tie do tetaan kouluissa oppilaille ja Wilman kautta huoltajille. Myös koulujen op pilas kun nat ja vanhempaintoimikunnat osallistuvat tulosten käsittelyyn. Perusopetuksen oppilaskysely on osa Kontiolahden kunnan pe rus ope tuksen kokonaisvaltaista laadunhallintaa. Opetuspalveluiden käyt tä jä pa lau tet-

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ta kerätään säännöllisesti vuorovuosittain huoltajilta ja oppilailta. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Sivistysjohtajan ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee oppilaskyselyn tulokset tie dokseen ja toimittaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kun nan valtuus tol le. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 24 Oppilaskyselyn tulokset liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa tiedokseen oppilaskyselyn tulokset ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Oppilaskyselyn tulokset

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen vanhentumisen katkaiseminen 202/ /2015 Kunnanhallitus Nordea Pankki Suomi Oyj on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Kontiolahden kunnalta takauksen vanhentumisen estämiseksi todistuksen vanhentumisen katkeamisilmoituksen tiedoksisaannista. Kyseessä on Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen laina , joka on nostettu vuonna Takauspäätös on tehty kunnanvaltuustossa Lainan alkuperäinen pääoma on ollut euroa ja maksamatta oleva pääoma on per euroa. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että Kontiolahden kunta toteaa Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot Nordea Pankki Oyj Suomelta otetun lainan omavelkaisen takausvastuun olevan voimassa. Kunnanvaltuusto 25 Kunnanhallitus totesi Saara Paalasen ja Pirkko Möntin esteellisyydet syy; yhteisöjäävi. Esteelliset henkilöt olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Pihlajatien vuokratalojen pankkilainan takaisinmaksaminen 202/ /2015 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY KONTIOLAHDEN VUOKRATALOT Hallitus LAINATARJOUKSET PIHLAJATIEN VUOKRATALOJEN PANKKILAINAN TAKAISINMAKSAMISEKSI Pihlajatien rakentamiseen otettua pankkilainaa on jäljellä euroa, ja se erääntyy maksettavaksi kokonaan Lainan takaisinmaksamiseksi on pyydetty tarjoukset Op-Pohjolalta, Kuntarahoitukselta, Nordea Pankilta ja Danske Pankilta. Vakuudeksi on ilmoitettu kunnan takaus 80 % ja kiinteistökiinnitys 20 %. Korko on pyydetty kello tilanteen mukaan. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan kello mennessä. Tarjoukset avataan ennen kokousta, ja avauksesta laaditaan pöytäkirja. Yhteenveto tarjouksista sekä päätösehdotus esitellään hallitukselle kokouksessa. Ehdotus: Hallitus päättää, että Pihlajatien vuokratalon jäljellä olevan pankkilainan takaisin maksamiseksi otetaan euron laina Pohjois-Karjalan Osuuspankilta 10 vuoden laina-ajalla, ja 10 vuoden kiinteällä korolla siten, että korkoindikaatio kello oli 2,00 % sisältäen marginaalin. Lisäksi hallitus päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta myöntäisi 80 %:n osalle lainasta takauksen ja 20 %:lle lainasta tulee kiinteistökiinnitys Todettakoon, että Nordean lainatarjous oli jätetty määräaikaan mennessä sähköpostitse, kun tarjouspyynnössä tarjousten palautus oli pyydetty suljetussa kirjekuoressa merkinnällä lainatarjous. Näin ollen Nordean lainatarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kontiolahden kunnan valtuuston hyväksymän takauspolitiikan mukaisesti Kontiolahden kunta antaa ainoastaan 80-prosenttisia takauksia. Tästä yleissäännöstä on poikettu ainoastaan vesiosuuskuntien kohdalla, sillä ne eivät pysty kiinnittämään vesijohto- tai viemäriverkostojaan eikä niiden toimialalla ole kilpailua. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot toimii

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kilpailulla toimialalla ja pystyy käyttämään kiinteistökiinnitystä. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa 80-prosenttisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloille Pohjois-Karjalan Osuuspankista otettavalle 10 vuoden kiinteään korkoon sidottavalle euron 10 vuoden lainalle. Takauksen suuruus on euroa. Takauksesta peritään 0,4 prosentin takausprovisio vuosittain maksamatta olevalle pääomalle. Kunnanvaltuusto 26 Kunnanhallitus totesi Saara Paalasen, Pirkko Möntin, Mika Kuuselan ja Leena Nyyssösen esteellisyydet syy; yhteisöjäävi. Esteelliset henkilöt olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen antaminen KOy Kontiolahden Vuokrataloille / Jyrkäntien vuokratalojen rakentaminen 202/ /2015 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY KONTIOLAHDEN VUOKRATALOT LAINATARJOUKSET JYRKÄNTIEN VUOKRATALOJEN RAKENTAMISEEN Hallitus 30 Jyrkäntie 2:n vuokratalojen rakentamisen loppurahoitukseen on pyydetty euron lainatarjoukset. Tarjoukset on pyydetty Op-Pohjolalta, Kuntarahoitukselta, Nordea Pankilta ja Danske Pankilta. Vakuudeksi on ilmoitettu kunnan takaus 80 % ja kiinteistökiinnitys 20 %. Rakentaminen on käynnissä, ja kohteelle on Op-Pohjolan myöntämä euron laina, jonka vakuutena on valtion takaus. Korko on pyydetty kello tilanteen mukaan. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan kello mennessä. Tarjoukset avataan ennen kokousta, ja avauksesta laaditaan pöytäkirja. Yhteenveto tarjouksista sekä päätösehdotus esitellään hallitukselle kokouksessa. Ehdotus: Hallitus päättää, että Jyrkäntien rakentamiseen tarvittava euron lisälaina otetaan Pohjois-Karjalan Osuuspankilta 15 vuoden laina-ajalla ja 10 vuoden kiinteällä korolla siten, että korkoindikaatio kello oli 2,01 % sisältäen marginaalin. Lisäksi hallitus päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta myöntäisi 80 %:n osalle lainasta takauksen, ja 20 %:lle lainasta tulee kiinteistökiinnitys. Todettakoon, että Nordean lainatarjous oli määräaikaan mennessä jätetty sähköpostitse, kun tarjouspyynnössä tarjousten palautus oli pyydetty suljetussa kirjekuoressa merkinnällä lainatarjous. Näin ollen Nordean lainatarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kontiolahden kunnan valtuuston hyväksymän takauspolitiikan mukaisesti Kontiolahden kunta antaa ainoastaan 80-prosenttisia takauksia. Tästä yleissäännöstä on poikettu ainoastaan vesiosuuskuntien kohdalla, sillä ne eivät pysty kiinnittämään vesijohto- tai viemäriverkostojaan eikä niiden toimialalla ole kilpailua. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot toimii

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kilpailulla toimialalla ja pystyy käyttämään kiinteistökiinnitystä. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa 80-prosenttisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloille Pohjois-Karjalan Osuuspankista otettavalle 10 vuoden kiinteään korkoon sidottavalle euron 15 vuoden lainalle. Takauksen suuruus on euroa. Takauksesta peritään 0,4 prosentin takausprovisio vuosittain maksamatta olevalle pääomalle. Kunnanvaltuusto 27 Kunnanhallitus totesi Saara Paalasen, Pirkko Möntin, Mika Kuuselan ja Leena Nyyssösen esteellisyydet syy; yhteisöjäävi. Esteelliset henkilöt olivat poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ero kunnallisista luottamustehtävistä 182/ /2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 28 Tapio Kirjavainen on toimittanut kuntaan päivätyn eroanomuksen luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Tapio Kirjavainen on vapaa-aikalautakunnan jäsen, Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan varajäsen, Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy:n hallituksen jäsen ja Perussuomalaisten kunnanvaltuuston toinen varajäsen. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Lisätietoja: hallintojohtaja Riitta Himanka, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Tapio Kirjavaiselle myönnetään ero kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan varajäsenyydestä ja vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä. Tapio Kirjavaisen sijaan tulee valita uusi varajäsen Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukuntaan ja uusi jäsen vapaa-aikalautakuntaan. Ehdotus varajäsenestä ja jäsenestä kokouksessa. Kunnanhallitus on kokouksessaan suosittanut Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy:n hallituksen jäseneksi valittavaksi Tapio Kirjavaisen sijaan Mika Hiltusen. Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy:n yhtiökokous pidetään Lisäksi voidaan todeta, että keskusvaalilautakunta on vaalilain 93 :n mukaisesti nimennyt Perussuomalaisille uuden varavaltuutetun kokouksessaan ehdolla, että kunnanvaltuusto myöntää Tapio Kirjavaiselle eron kunnanvaltuuston varajäsenyydestä. Tapio Kirjavaisen sijaan toiseksi varavaltuutetuksi nousee Otto Rantanen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanvaltuustolle ehdotetaan, että Pohjois-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan varajäseneksi valitaan Pekka Väyrynen ja vapaa-aikalautakunnan jäseneksi valitaan Matti Varis. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuntalaisaloite / Varparannan leirikeskuksen alue 324/ /2014 Kunnanhallitus (Kaavoitusjohtaja): Kontiolahden kunnanvaltuustolle luovutettiin kuntalaisaloite Varparannan leirikeskuksen alueelle sijoittuvien tonttien myynnin keskeyttämiseksi, alueen kehittämisen jatkamiseksi tai alueen pitämiseksi toistaiseksi ennallaan. Aloitteen on allekirjoittanut kaikkiaan 474 henkilöä, joista äänestysikäisiä Kontiolahtelaisia on 376. Kuntalain 28 :n mukaan jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Vastauksena kuntalaisloitteeseen todetaan seuraavaa: Kuntalaisaloitetta perustellaan mm. koulun ja leirikeskuksen yhteiskäytöllä, erilaisilla leireillä ja muilla tapahtumilla. Koulutoimi on ilmoittanut, ettei se tarvitse leirikeskusta opetustoimintaa varten. Vapaa-aikatoimi on ilmoittanut, ettei se käytä leirikeskusta kunnan organisoimien leirien järjestämispaikkana. Allekirjoittajat perustelevat aloitettaan myös sillä, että leirikeskuksen alueella on hyvät mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon ympäri vuoden. Siellä voi kesäisin uida, sukellella, purjelautailla, meloa, kalastaa sekä ihailla luontoa ja sen rauhaa. Talvisin siellä voi luistella luonnon jäällä lumentuloon saakka, pilkkiä, hiihtää ja ulkoilla monin tavoin. Kaikki nämä kyläläisten esittämät toiveet voidaan hyvin toteuttaa myös ilman leirikeskuksen aluetta, sillä kaikki edellä mainitut toiminnat sijoittuvat lähinnä Höytiäiselle, johon kyläläiset pääsevät leirikeskuksen viereen jäävältä kunnan omistamalta tilan alueelta. Leirikeskuksen alueella olevat myyntiin esitetyt tontit on lohkottu omiksi tiloiksi. Tonteilla on rantaviiva yhteensä noin 180 metriä. Tonttien lisäksi Kontiolahden kunta omistaa tontteihin rajoittuvan Riihiaho RN:o 17:18 -nimisen tilan, jonka pinta-ala on noin 83 ha. Tilalla on Höytiäiseen rajoittuvaa rantaviivaa noin 660 metriä. Tilan alueella sijaitsee venesatama, niemessä kotarakennus, parkkialue, luontopolku sekä jääkiekkokenttä. Nämä kaikki ovat Varparannan kyläläisten käytettävissä. Lisäksi tilan alueella sijaitsee Varparannan koulu liikuntasaleineen, joita kyläläisillä on myös mahdollisuus käyttää. Kuntalaisilla ja alueen asukkailla on mahdollista halutessaan ideoida ja kehittää edelleen Riihiahon tilan aluetta erilaisiin uusiin toimintoihin, mikäli he niin haluavat. Esitän kunnanhallitukselle, että kahden tontin myynti huonokuntoisine rakennuksineen leirikeskuksen alueelta ei huononna niin merkittävästi alueen yhteisiä käyttömahdollisuuksia kyläläisten kannalta, että kuntalaisaloite aiheuttaisi tonttien myynnin valmistelun keskeyttämistä, tai muita esitettyjä toimenpiteitä.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET 1 (7) 30.9.2015 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUDET Arveli Eila 6. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: * Kontiolahti-seura ry, johtokunnan jäsen * Kontiolahden 4H-yhdistys, johtokunnan jäsen *

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 27.05.2016 klo 13:10-14:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 37-42 Otsikko Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä.

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 46 30.03.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 95 08.06.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 136 27.09.2016 Aatoksen ympäristön asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 46

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot