RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Otsikko Sivu 93 Lausuntopyyntö Valtimon kunnan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 124. Otsikko Sivu 93 Lausuntopyyntö Valtimon kunnan"

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninenlautakunta AIKA klo 16:00-19:42 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 Lausuntopyyntö Valtimon kunnan 126 rakennusjärjestysehdotuksesta 94 Teknisen osaston talousarvio esitys Rautavaaran kunnan omistaman päiväkotikiinteistön 128 purkaminen os. Metsäpolku 4, Rautavaara. 96 Juuan kunnan lausuntopyyntö rakennusjärjestysluonnos ja 129 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 97 Puukauppa tarjoukset Rautavaaran kunnan kiinteistöstrategia Kirkonkylän vedenkäsittelylaitoksen peruskorjaus (alavesisäiliö) Rautaharjun kerrostalon sadevesijärjestelmän uusiminen Kuntalaisaloite vesien johtamisesta Harjutiellä ja Harjukujalla Vapaa-ajan asuntojen vesi- ja viemäriliittymähintojen 135 liittymismaksut Hiekkahäikän alue 103 Paloaseman suunnittelu/peruskorjaus Rautavaaran kunnalle tehty määräalan ostotarjous tilasta Hartikkala 7:

2 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kainulainen Pentti puheenjohtaja Kilpeläinen Reijo jäsen Korhonen Jorma jäsen Korhonen Lilja jäsen Oinonen Veijo varajäsen Poissa :n 104 ajan klo Pursiainen Markku jäsen Saapui Tuppurainen Tarja jäsen POISSA Heikkinen Merja jäsen Ahonen Matti kh:n pj. MUU Berg Jorma kunnaninsinööri Korhonen Mikko kh:n jäsen Murto Unto kunnanjohtaja KÄSITELLYT ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Korhonen ja Lilja Korhonen, sekä varalle Tarja Tuppurainen. ALLEKIRJOITUKSET Pentti Kainulainen Puheenjohtaja Jorma Berg Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS klo Jorma Korhonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Lilja Korhonen Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninenlautakunta Lausuntopyyntö Valtimon kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta Tekla 93 Valtimon konta pyytää lausuntoa Valtimon kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta. Valtimon kunnanhallitus pyysi kokouksessaan rakennusjärjestysehdotuksen ja päätti sen nähtäville asettamisesta väliselle ajalle sekä lausuntojen pyytämisestä. Kunnaninsinöörin ehdotus Rautavaaran kunnalla ei ole huomautettavaa Valtimon kunnan rakennusjärjestysehdotukseen. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

4 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninenlautakunta Teknisen osaston talousarvio esitys 2015 Tekla 94 Teknisellä osastolla on valmisteltu teknisen osaston talousarvio vuodelle Kunnaninsinöörin esitys Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen vuoden 2015 talousarvioesityksen ja esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä. Käyttötalous tasapainotettava mennessä raamin mukaiseksi. Jaksotettu budjetti investointien osalta.

5 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninenlautakunta Rautavaaran kunnan omistaman päiväkotikiinteistön purkaminen os. Metsäpolku 4, Rautavaara. Tekla 95 Rautavaaran kunta omistaa Osoitteessa Metsäpolku 4, Rautavaara sijaitsevan omakotitalon ja piharakennuksen. Rakennus on poistettu käytöstä huonokuntoisena ja on ollut jo jonkin aikaa kylmillään. Kiinteistöllä ei ole sähköliittymää. Rekisteriin merkitty käyttötarkoitus on lasten päiväkoti. Tontin pinta-ala on 0,222ha. Kiinteistörekisteritunnus on Aikaisemmassa historiassa kunnanhallitus on tehnyt myyntipäätöksen kiinteistöstä. Kauppaa kiinteistöstä ei ole toteutettu. Tonttin myöhempi käyttö on ratkaistava kaavoituksen yhteydessä. Tontti on muutettavissa asuinrakentamista palvelevaksi rivitalotontiksi. Tontin nykyinen tehokkuusluku on 0.4. Kunnaninsinöörin esitys Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle rakennuksen purkamista ja kaavoitusmuutoksen käynnistämistä tontin osalta. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

6 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninenlautakunta Juuan kunnan lausuntopyyntö rakennusjärjestysluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tekla 96 Juuan kunta pyytää lausuntoa rakennusjärjestysluonnoksesta. Kunnaninsinöörin ehdotus Rautavaaran kunnalla ei ole huomautettavaa Juuan kunnan rakennusjärjestysluonnokseen. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

7 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninenlautakunta Puukauppa tarjoukset Tekla 97 Rautavaaran metsänhoitoyhdistys pyysi toimeksiannosta tarjoukset Lehtola, Pirttiaho ja Savirinne tiloilla tehtävästä harvennusleimikosta. Leimikko on kokonaisuudessaan n m3. Leimikko on tarkoitus hakata hankintapalveluna. Tarjouksen jätti ainoastaan Metsä Group. Kuidun hinta bonuksineen ja lisineen 32e/m3 ja tukin keskimäärin 56-57e/m3. Tukeissä käytetään ns. matriisihinnoittelua, jossa hinta määräytyy tukin pituuden ja paksuuden perusteella. Arvio nyt suoritettavan kaupan kokonaiskauppahinnasta on e. Korjuukustannukset pienentävät kunnalle jäävää nettotuloa. Kunnaninsinöörin esitys Esitän puukaupan tekemistä Metsä Groupin kanssa. Puukauppa on perusteltua metsänhoidollisista syistä ja hintataso on Rautavaaran metsänhoitoyhdistyksen tiedon pohjalta arviotuna viimevuotista tasoa. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

8 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninenlautakunta Rautavaaran kunnan kiinteistöstrategia Tekla 98 Tekn.ltk 86 Kiinteistöstrategia luonnos on päivitetty Tekn.ltk 86 käsittelyn yhteydessä todetuin korjausehdotuksin. Kunnaninsinöörin ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy päivitetyn, Rautavaaran kunnan kiinteistöstrategian vuosille ja esittää edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Päivitetään Tulilyhdyn osalta. Priorisointitaulukkoon tehdään tekstikorjaukset, korjataan viranhaltijatasolla.

9 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninenlautakunta Kirkonkylän vedenkäsittelylaitoksen peruskorjaus (alavesisäiliö) Tekla 99 Kirkonkylän vedenkäsittelylaitos (alavesisäiliö) vaatii kunnostusta. Alkalointijärjestelmä vaatii kunnostusta ja UV-desinfiointijärjestelmä puuttuu. Kunnostuksen vaatimat toimenpiteet alkaloinnin osalta ovat vesilaitoskalkkijärjestelmän uusiminen tai muuttaminen kalkkikivisuodatus säiliöiden kautta toimivaksi. Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelu selvitti eri saneerausvaihtoehtoja ja suoritetun katselmuksen perusteella arvioitiin toteuttamisvaihtoehtoja. Katselmuksen avulla pyrittiin selvittämään tilankäytöltään tehokkain ja rakennuskustannuksiltaan edullisin ratkaisu. Nykyisten laitteistojen kuntoa, käyttökelpoisuutta ja hyödyntämistä selvitettiin samalla. Samassa yhteydessä pyydettiin tarjous rakentamisen kannalta oleellisista komponenteista eli kalkkikivisäiliöistä. Toimintavarmuden kautta tulevat mahdolliset vaikutukset käyttöveden laatuun on pyritty huomioimaan ratkaisua etsittäessä. Kalkkikiven avulla toimiva järjestelmä on saatujen selvitysten perusteella toimintavarmempi. Kunnaninsinöörin ehdotus Muutetaan nykyinen alkalointi toimimaan kalkkikivisuodatinjärjestelmän avulla. Perusteluina ovat toimintavarmuus ja rakennuskustannuksien yhdenvertaisuus vesilaitoskalkkiin perustuvaan järjestelmään. Alustavan arvion perusteella myös käyttökustannukset olisivat edullisemmat. Huomioidaan remontin aiheuttamat kustannukset 2015 talousarviossa , alv. 0 %. Mikäli päädytään kalkkikivijärjestelmään, tilataan saadun tarjouksen perusteella kalkkikivisuodatinsäiliöt Uponorilta. Saneeraustyö toteutetaan kunnan omana työnä käyttäen sopimusurakoitsijoita. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

10 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninenlautakunta Rautaharjun kerrostalon sadevesijärjestelmän uusiminen Tekla 100 Investointikustannuspaikkaan 9274 kohdentuvalla Rautaharjun kerrostalon sadevesijärjestelmän uusiminen projektilla aloitettiiin selvitystyöt työmaalla. Tutkimus suoritettiin aikaisempien sadevesijärjestelmien ja salaojien osalta kaivamalla perustukset auki useasta pisteestä. Kaivutöiden yhteydessä selvisi etteivät alkuperäiset salaojat toimi sijaintinsa ja tukkoisuutensa vuoksi. Tarkastuskaivot olivat myös maapinnan alapuolella. Kaivutöiden yhteydessä selvisi että rakennuksen ali menevät naapurikiinteistöjen vesi- ja viemärijohdot. Kyseiset putket ovat ns. rautaputkia kuten myös Rautaharjun runkovesiputki. Kyseisissä vesijohtoputkissa on talon kellarikerroksen lattian alla vuoto. Myös viemäriputkissa on ongelmia. Rakennuksen alle päsevät vedet menevät osin viemäriverkkoon. Lisäksi rakennuksen valurauta viemäri on ainakin ulkopuolisilta osilta purkukunnossa. Tutkimukset jatkuvat vielä rakennuksen pohjaviemäreiden osalta. Talon alta kulkevat viemärit ja vesijohdot on siirrettävä rakennuksen ulkopuolelle ja tehtävä omat talosulkuventtiilit eri kiinteistöille. Samalla on uusittava myös Rautaharjun runkovesilinja sekä järjestettävä pohjarakenteista tulevien vesien poisto uudelleen. Kunnaninsinööri esitys Projekti kokonaisuudessaan osoittautui runsaiden vuotovesien takia erittäin kiireelliseksi. Rakennuksen pohjalaatan alla on alemmassa kerroksessa vesipinta. Työ suoritetaan putki- ja sähkötöiden osalta kunnan sopimusurakointina. Työkohde vaatii ahtaisiin tiloihin mahtuvaa kaivukalustoa sekä rakennustöiden ammattiosaamista. Aikataulun ja työmaalle sopivan kaluston takia esitän että saadun tarjouksen mukaisesti Hirsi-Suihkonen Ky urakoi kohteen loppuun tuntityönä salaojien ja rakennustöiden osalta. Tarvikkeet hankitaan kunnan toimesta. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

11 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninenlautakunta Kuntalaisaloite vesien johtamisesta Harjutiellä ja Harjukujalla Tekla 101 Harjutien ja Harjukujan vesien johtamisesta on tehty kuntalaisaloite, jota on käsitelty Khall Päätöksessä on esitetty teknisen osaston varaavan määräraha budjettiin Koska vuoden 2014 budjetti on ollut jo tehty on määräraha varattava vuoden 2015 budjettiin. Kunnaninsinöörin ehdotus Varataan määräraha budjettiin Khall esityksen mukaisesti vuodelle 2015, Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

12 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninenlautakunta Vapaa-ajan asuntojen vesi- ja viemäriliittymähintojen liittymismaksut Hiekkahäikän alue Tekla 102 Rautavaaran kunta yhtenäisti vesi- ja viemäriliittymien hinnoittelua teknisen lautakunnan päätöksellä vakituisena asuntona toimivien omakotitalokiinteistöjen osalta. Arvonlisäveroton liittymähinnan laskenta perustuu alla esitettyyn laskentakaavaan. Kunnaninsinöörin ehdotus Laskukaava: kerros-ala x tulokerroin x /kerrosala=hinta on Alv 0%. Hinnoittelu pohjautuu alueellisiin toteutuneisiin keskimääräiin rakennuskustannuksiin. Hiekkahäikän alueen viimeisin vesiliittymän hintapäivitys on tehty tlk Vesiliittymän hinnaksi on tlk päätetty /kiinteistö. Aikaisempi hintapäätös vesi- ja viemäriliittymän osalta alueelle on kunnanhallituksen , 40 päättämä hinta /rakennuspaikka. Liittymähintojen yhtenäistämiseksi ja hintatason saattamiseksi tämän päivän kustannustasoa vastaavaksi hinnoittelua on yhtenäistettävä ja päivitettävä. Kiparin alueen vapaa-ajanasuntojen vesi- ja viemäriliittymien hinta lasketaan samalla kaavalla kuin vakituisena asuntona tomivien omakotitalokiinteistöjen liittymähinta. Rakennuskustannusten perusteella vesi ja viemäriliittymän yhteen laskettu hinta pitää olla vähintään (alv0%)/rakennuspaikka. Laskukaava arvonlisäverottomalle liittymähinnalle: kerros-ala x tulokerroin x /kerrosala=hinta Alv 0%. Pienin laskutettava kerrosala on 125 kerros-m2 Tulokerroin loma-asunnolle on 9 Vesiliittymän hinta on 2 /kerros-m2 Alv 0% Viemäriliittymän hinta on 5 /kerros-m2 Alv 0% Esimerkkilaskelma: Vesiliittymä 125 x 9 x 2 /kerros-m2 =2 250 Viemäriliittymä 125 x 9 x 5 /kerros-m2 =5 625 Liittymät yhteensä Alv 0% Kokonaihinta Alv 24% Tarkistetaan hinnoitteluperuste seuraavaan kokoukseen.

13 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninenlautakunta Paloaseman suunnittelu/peruskorjaus Tekla 103 Rautavaaran kunnan omistama paloasemana toiminut kiinteistö on kärsinyt kosteusvaurioista. Kiinteistön kunnosta ja jatkotoimenpiteistä käytiin neuvottelu palolaitoksen edustajien kanssa Jatkotoimenpitenä tutkitaan henkilöstön tilankäyttöön liittyviä vaihtoehtoja. Myös vanhan paloaseman korjaussuunnittelu tai uuden rakentaminen on ollut vaihtoehtoina. Kunnaninsinöörin ehdotus Käynnistetään luonnossuunnitelu ja kustannusarvion teko joiden avulla selvitetään hintarakenne vanhan aseman korjaamisen osalta. Vertaamalla uuden rakennuksen kustannuksiin saadaan edullisin ja käyttökelpoisin vaihtoehto ratkaistuksi. Aivan ensimmäisenä vaiheena selvitetään kantavien betonirakenteiden kunto ja kapasiteetit. Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

14 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninenlautakunta Rautavaaran kunnalle tehty määräalan ostotarjous tilasta Hartikkala 7:101 Tekla 104 Rautavaaran kunta omistaa kiinteistön HARTIKKALA. Tilan pinta-ala on päivätyn kiinteistörekisteriotteen mukaan 83,93 ha. Tilan n.10 ha. määräalasta on tehty kirjallinen ostotarjous. Kaupan kohteena olevan karttaan rajatun määräalan rajojen sisäpuolelle sijoittuu alueella oleva Ylälampi. Kunnaninsinöörin esitys Koska tilalle on teossa metsätaloussuunnitelma, selvitettiin valmistelevana toimenpiteenä alueen metsämaan ja maapohjan hinta-arvio Rautavaaran MHY:n kautta. Arviossa on huomioitu maapohjan ja puuston arvo. Hintakorjauskerroin on -25%. Puustoltaan tila on pääasiassa nuorta kasvatusmetsää. Metsätaloudellisesti kunnan omistamien tilojen tilakoko kannattaisi pitää mahdollisimman isona. Mikäli Rautavaaran kunta päättää myydä osan kiinteitöä, on paikallaan tehdä vastatarjous määräalasta. Veijo Oinonen jääväsi itsensä käsittelyn ajaksi klo Tutkitaan valtuuston periaatepäätös.

15 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 12 / 2014 Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät: 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 97, 100, OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Rautavaaran kunta, Tekninen lautakunta, PL 24, Rautavaara. Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Hallintovalituksen saa tehdä se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta hallintopäätös koskee. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, Kuopio, käyntiosoite: Puijonkatu 29 A 2. krs, Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Kunnallis- ja hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97,00 euroa.

16 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja / 2014 Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset välittäjälle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Maa-aineslain mukaiset päätökset Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus, Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, Kuopio puh , fax , sähköposti: Seuraaviin päätöksiin, pykälät: Valitusoikeus ja valitusaika Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Maa-aineslain mukaisissa asioissa valitusoikeus on myös alueellisella ympäristökeskuksella. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Kuopion hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun se on annettu. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Päätöksen antopäivä: Viimeinen muutoksenhakupäivä: Valituskirja Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivän on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

17 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja / 2014 Maankäyttö- ja Rakennuslain (MRL) mukaiset päätökset Valitusviranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio Pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päättyy Kunnallisvalitus ja hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus, Korsholman puistikko 43, PL 204, Vaasa Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä: Päättyy 30 päivää päätöksen antopäivästä, viimeinen muutoksenhakupäivä: Ympäristönsuojelulain :n mukaan tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmään on liitettävä: tämä päätös alkuperäisenä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjojen toimittaminen Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle) Nimi ja postiosoite: Rautavaaran kunta, tekninen lautakunta, PL 24, Rautavaara Valtuutus: Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina 20.8.2013 klo 16.00-19.38 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2006 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 24.05.2006 klo 9.30 11.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2006 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 24.05.2006 klo 9.30 11.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2006 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 24.05.2006 klo 9.30 11.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 37 Tekninen lautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 klo 17:00-18:02 PAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot