Ohjeistus ryhmätyöskentelyyn

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeistus ryhmätyöskentelyyn"

Transkriptio

1 Ohjeistus ryhmätyöskentelyyn Tarkastellaan ensin kaikki yhdessä konsultin valmistelemia ilmiöitä ja pohditaan miten nämä soveltuvat Heinolan seutukuntaan (10 min) puuttuuko jokin merkittävä ilmiö? Lisätään puuttuvat listaan Äänestetään kaikkien kesken 3-5 tärkeintä ilmiötä (5min) kaikilla on käytettävissään kaksi ääntä. Porina (10 min) Jatketaan valituiden ilmiöiden työstöä työkirjan mukaisesti yhteisessä keskustelussa. (työskentely 30 min) Konsultti kirjaa Konsultti tai ryhmä yhdessä valitsema edustaja purkaa tulokset yhteisessä purkutilaisuudessa.

2 RYHMÄ 1 Heinolan seutukunta tulevaisuuden ympäristö yrittämiseen, työntekoon ja asumiseen:

3 Yrittämisen, työnteon ja asumisen ympäristön kehittämisen keskeiset kehittämisnäkymät /-trendit Taloudellinen taantuma Ilmiön konkreettiset vaikutukset Heinolan seutukuntaan (suhteessa yrittämiseen, työntekoon ja asumiseen) Mitä kehittämistoimenpiteitä alueen ja sen eri toimijoiden tulisi näiden teemojen suhteen käynnistää (suhteessa yrittämiseen, työntekoon ja asumiseen) Alueellistamisen mahdollisuudet Osaavan työvoiman saatavuus 5 Vanhasta luopuminen 2 Väestön ikääntyminen vähentyminen 7 Yhteinen tahtotila 7 Tutkimus- ja kehittämistoiminta alueella? Teknologian tuomat mahdollisuudet 1 Paluu maalle Asumisen muutokset Infrastruktuurin (tie, raide, väylä, tieto) toimivuus Palvelutarpeiden muutos 1 Yritysten kansainvälistyminen ja virtuaalisuus, verkostomainen toiminta Kouluttamis- ja uudelleenkouluttautumismahdollisuudet alueella Yritysten toimintamahdollisuudet yritysneuvontapalvelut, toimitilat jne. Kehittämisresurssit (raha, ihmiset,delgointi ja deletointi) Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa 1 Välityömarkkinoiden hyödyntäminen 3 6/18/09 3

4 Yrittämisen, työnteon ja asumisen ympäristön kehittämisen keskeiset kehittämisnäkymät /- trendit Ilmiön vaikutukset (asumiseen, työhön, yrittämiseen) Konkreettiset kehittämistoimenpiteet Väestön ikääntyminen ja väheneminen Palvelujen kysyntä pienenee? Tarjonta vähenee, Ihmiset muuttaa pois niin osaaminen vähenee, verotulot vähenee, kunnille paineita palvelujen lisäämiseen Alueen vetovoimaisuutta pitäisi lisätä koulutus-ja työmahdollisuuksista kiinni pitäminen Kodissa asumis-palvelut ikääntyville (uusia työpaikkoja, palvelukehittämishanke? koulutus) Tulevien palvelujen käyttäjien vaatimustasoon vastaaminen Yhteinen tahtotila Verkostosta voimaa projekti Yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntäminen Yhdessä tekeminen, verkostoituminen Sysmässä oli yhteiset siivoustalkoot (esim.)

5 Yrittämisen, työnteon ja asumisen ympäristön kehittämisen keskeiset kehittämisnäkymät /- trendit Ilmiön vaikutukset (asumiseen, työhön, yrittämiseen) Konkreettiset kehittämistoimenpiteet Kehittämisresurssit Kouluttamis- ja uudelleenkouluttamisma hdollisuudet vaikuttava kehittämistoiminta luo työpaikkoja, tuo uusia veronmaksajia, kehitetään työn luonnetta mielekkäämmäksi, Työpaikkojen vähetessä, minne ihmisiä uudelleen koulutetaan? Uudenlaisten koulutuskuvioiden luomisen mahdollisuus (räätälöidymmät?) Markkinoinnin vahvistaminen riskisijoittajien suuntaan Yrittäjien tukeminen yhteyksien luomisessa Roolien selkeyttäminen päällekkäisen työn välttämäseksi (esim. matkailukehittämisessä päällekkäisyyttä?) Räätälöityjen koulutusmallien suunnittelu Koulutustarpeiden ja tarjonnan suunnittelu ennakointitietoa hyödyntäen Esim.Yritysharava Yhteishankintakoulutus lomautuksien aikana paperisodan helpottaminen Rekrytointikoulutus Oppisopimuskoulutusmahdollisuuden hyödyntäminen

6 RYHMÄ 2 Koulutus alueen tulevaisuuden osatekijänä

7 Koulutuksen kehittämisen keskeiset kehittämisnäkym ät /-trendit Joustavat uudelleenkoulutusm ahdollisuudet Ilmiön konkreettiset vaikutukset Heinolan seutukuntaan (suhteessa koulutukseen) Minkälaisia kehittämistoimenpiteitä alueen ja sen eri toimijoiden tulisi näiden teemojen suhteen käynnistää (suhteessa koulutukseen) Paras keino mennä suoraa pk-sektorin yrityksiin ja kartoittaa heidän tarpeitaan Jos työpaikka mennyt alta ja haluaa paikkakunnalla pysyä, pitää voida ja haluta opiskella uuteen ammattiin Pitää saada aikaisin käyntiin, ajatusmaailman kääntäminen haasteellista ja vaatii aikaa Joustavia paketteja, tarpeiden mukaisesti Perustietotaitojen jatkuva päivittäminen, jottei ole liian suurta kynnystä vaihtaa alaa TE-toimistojen rooli tahtotilan muuttajana. Nopein keino TE-toimiston kautta hakea uudelleenkoulutusmahdollisuuksia voi syntyä valmiita malleja koulutusorganisaatioiden tarpeisiin Ensimmäinen vaihe on asenteen luominen ja aito halu oppia uusi ammatti Miten motivoida juuri työttömäksi jäänyt? Työllisyyskoulutuksista tullut negatiivinen kuva, pitää lanseerata, että koulutus ei vain koulutuksen vuoksi Ponnahduslautakoulutus, hyviä keskusteluja vertaisryhmissä, sitä kautta rohkeutta. Liikunta-ala vetää Alan vaihto mahdollista, jos elämänkokemusta taustalla 3. sektorin toimijoiden rooli ja tekemiset aikaisempaa tärkeämpiä Uudenlaista ajattelua mitä koulutus voi olla, ei tarvitse olla aina ylhäältä ohjauttua Olemme luoneet tutkintosidonnaisen systeemin, alkaa tulla meitä vastaan. On henkilöitä, jotka eivät pääse täysiin tutkintoihin. Onko varaa pitää heidät työvoiman ulkopuolelle Vapaansivistyksen oppilaitos voisi olla tukemassa tätä Osaamispolkujen hahmottaminen kuviksi erilaista oppimista ja erilaisia reitityksiä, tutkintorakenne liian jäykkä monessa kohtaa Kaikki voidaan liittää mukaan oppimista tapahtuu joka päivä Ihmiset pelkää paluuta lukio-opiskeluun Ponnahduslautamalli

8 Koulutuksen kehittämisen keskeiset kehittämisnäkym ät /-trendit Ilmiön konkreettiset vaikutukset Heinolan seutukuntaan (suhteessa koulutukseen) Minkälaisia kehittämistoimenpiteitä alueen ja sen eri toimijoiden tulisi näiden teemojen suhteen käynnistää (suhteessa koulutukseen) Paikalliset mahdollisuudet Hyvinvointisektorin työvoimatarpeet tulevaisuudessa voisi olla enemmän seutukunnassa esille enemmän Hyvinvointiala laajana käsitteenä, löytyy vähemmillä tutkinnon osilla hoidettavia tehtäviä, käsite laaja Tarve saada ammattikunta, joka ehkäisee vanhusten laitostumista joka elävöittäisi vanhusten arkea, tämä vaatii osaamista tämän päivän tilanteeseen, ala kasvaa. Tähän helppo kokeneen ihmisen mennä Tähän lisäksi liiketoimintaosaamisen liittäminen Etäisyys ongelmana ja haasteena, koulutus lähemmäksi, syrjäseudut haasteellisessa asemassa Tämä porukka tavoitetaan paikalle menemällä Nuorilla tyssää koulunpenkki sanaan, käytännön opiskelu saattaisi kiinnostaa enemmänkin Yhteyskeskusala, (aktiivista myyntityötä, tutkimustoimeksiantoja, asiakashankintaa, netin kautta palvelut) Heinola vuotiaat lähtevät pois Esim. vierumäen opiskelijoille pitäisi olla asumismahdollisuudet Heinolassa Nuorekas jengi puuttuu Mietittäisiin ammattiala Heinolaan, joka käy nuorille ja nuorekkaille Uuden tarpeen tunnistaminen, liikunta-ala, hoiva-ala Nuoret annetaan mennä minne kiinnostaa ja aktivoida aikuisväestöä ja fokusoida heidän koulutustaan Ennakkoluulottomuus Harrastuksesta voi poikia ammatti Tieto ja osaaminen siirtyy vanhoilta nuorille

9 Koulutuksen kehittämisen keskeiset kehittämisnäkym ät /-trendit Ilmiön konkreettiset vaikutukset Heinolan seutukuntaan (suhteessa koulutukseen) Minkälaisia kehittämistoimenpiteitä alueen ja sen eri toimijoiden tulisi näiden teemojen suhteen käynnistää (suhteessa koulutukseen) Koulutuksen työelämälähtöisyys/ osaamistason nosto Viimeinen vuosi työssäoppien Kouluttajien hakeminen kokemusta myös työelämän tarpeista Valtakunnallinen tavoite ja pyritty määrätietoisesti 90-luvun lopulta Nuorten ohella myös aikuisille Tarvitaan entistä enemmän yrityksistä päin ja kuntasektorilta päin ottaa vastaan uusia ihmisiä ja heitä, jotka toimisivat tuutoreina Oppisopimus aina tulee esille, ennekuin voi solmia pitää olla työsuhde Pitäisi olla vaihtoehto, jossa työnantaja voi jonkin aikaa katsoa lähteekö oppisopimus käyntiin Uusi käytäntö, joka pitäisi olla työttömän opiskella täysipäiväisesti Vuoropuhelua, innostutaan miettimään työpaikoilla uusia tarpeita Kannustetaan yhteistyöhön työntekijätaso, työnantajataso jne. Tutkintojen räätälöiminen tärkeää työnantaja saa mitä haluaa Muita huomioita: Asumisella suuri merkitys seutukunnan yksi vahvuus Alueella kysyntää Tehdään tarjous Heinolalaisille mahdollisuus esim. halpa veroprosentti ekat vuodet

10 RYHMÄ 3 Mistä toimivat verkostot rakentuvat, ja miten niitä ylläpidetään?

11 Verkostoitumisen kehittämisen keskeiset kehittämisnäkymät /- trendit Työn ja muun elämän yhteensovittamisen korkeat vaatimukset Vapaa-ajan ja hyvän elämän teeman korostaminen Eri toimijoiden strategioiden ja kehittämistoimien yhteensovittaminen (winwin ja yhdessä enemmän näkökulman) Verkostojen vahvistaminen /hyödyntäminen poliittisen ja kuntien yhteisen tahtotilan muodostaminen Mikä vaikutus ilmiöllä on Heinolan seutukuntaan (suhteessa verkostoitumiseen) Heinolan liittymän roolin kasvattaminen Lakesin hyvinvointiklusterin vahvistaminen Kuntapuolella hyvin hajanainen Yhdistävät toimet puuttuvat Yritysten uusien yhteistyömuotojen miettiminen Vapaiden toimitilojen vielä vapaampi jako/käyttö Mallien etsiminen maailmalta ja niiden hankkeistaminen ja tuotteistaminen Eripuraisuuden ilmapiiri poliittisesti Hyvä ilmapiiri asumiseen Kunnioituksen puute Nopeiden päätösten tarve Tahtotilan muodostaminen Nahistelun lopettaminen Miten eri toimijoiden ja alueen tulisi uudistua (suhteessa verkostoitumiseen) Hyvinvoinnin teeman kirkastaminen eri toimijoille Hyvinvoinnin teeman ottaminen strategioihin Kesätapahtumaidean tuominen talveen talven teemoihin Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan tuotteistaminen Hyvän elämän henkevvyyden tuotteistaminen Kuntien yhteisen yhdistävän elimen rakennemuutostyöryhmän toiminnan jatkaminen Toimitilojen koordinointi alueella keskitetysti Pieniin nopeasti käynnistettäviin hankkeisiin rahoitusmuotoja Tiedottamisvastuun terävöittäminen ja positiivisen tiedotuksen vastuuttaminen. GOOD NEWS WEEK! Kunnan ja alueen projektitoimijoiden tunnistamien tiedottaminen ja verkottuminen ja toiminnan vakiinnuttaminen ja tapaaminen. Fyysisen läheisyyden lisääminen Innovaatio/projektipubin perustaminen Innovaatioprofessorin mukaan otto tähän. Aikuisopiskelijoiden viikolla lanseeraus. Innovatiivisten mallien etsimiseen vastuuttaminen tai projektoiminen ESR-valmistelurahan tehokkaampi käyttö ja tiedottaminen. Peilejä Heinolan kadulle ja projektipubiin. Katso peiliin ja muutu! Peilissä viesti: Oman elämäsi vastuuhenkilö. Rakennemuutostyöryhmän tehtäväksi yhteisen tahtotilan konseptoiminen.

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Onko suunta oikea? Keski-Suomi ja Keskisuomalainen. Tästäkin selvitään. Oppisopimus ja työssä oppiminen

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Onko suunta oikea? Keski-Suomi ja Keskisuomalainen. Tästäkin selvitään. Oppisopimus ja työssä oppiminen KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄ nr 4 joulukuu 2009 Onko suunta oikea? Tästäkin selvitään Puheenjohtajistoon nuorta voimaa Keski-Suomi ja Keskisuomalainen Oppisopimus ja työssä oppiminen Oman tien kulkija Lannevedeltä

Lisätiedot

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen Timo Spangar, Esa Jokinen ja Karin Filander AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen AiHe-projektin kokonaisarviointi 2003 2004 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman Kansi:

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Miksi yhteistyötä? 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään 2. Nuorella tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun 1/2012 Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun Merikoski jää historiaan Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön OPPI sopimus 2015 Nuori kokkikokelas saa paikan Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön NÄYTTELIJÄ Mia Ehrnrooth Merkonomiksi oppisopimuksella 1 Noin

Lisätiedot