Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 29. elokuuta 2013 klo Paikka Kuusankosken seurakuntatalo, Valtakatu Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Halme Terttu Heijala Marke Janhunen Ritva Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena Smeds Sakari Soininen Kari Suutari Tero Heinonen Heikki Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Ylikangas Tuula Elimäen seurakunnan vs. kirkkoherra Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Marttila Marko Valkealan seurakunnan kirkkoherra Hernesaho Virpi talouspäällikkö Hiltunen Ulla-Maija vs. viestintäpäällikkö Kurki Antti hautaustoimen päällikkö Lonka Riitta hallintojohtaja Reijo Jukka kiinteistöpäällikkö Saikkonen Asta hallintosihteeri, sihteeri Poissa Koivusaari Reino Koskela Birgit, Risto Rasimuksen varajäsen Nykänen Marjatta Parvinen Vesa Rasimus Risto varapuheenjohtaja Vainio Juha Vesa Parvisen varajäsen Rikala Tuula yht. kirkkovalt. pj Viljakainen Hannele yht. kirkkovalt. varapj. Sipponen Päivi Elimäen seurakunnan kirkkoherra Lahti Jyrki tietohallintopäällikkö Käsiteltävät asiat 92 Kokouksen avaus 93 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 94 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 95 Työjärjestyksen hyväksyminen 96 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 97 Ahvenisto -nimisen tilan maapalstan n:o 2 myynti 98 Kappalaisen virkatalo -nimisen tilan myynti 99 Talouskatsaus Asiakirja-aineiston tallentaminen Mikkelin maakunta-arkistoon 101 Eron myöntäminen Aniitta Tyrväiselle toimistosihteerin virasta

2 PÖYTÄKIRJA 6/ (9) 92 Kokouksen avaus 102 Ilmoitusasiat 103 Muut mahdolliset asiat 104 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Kirkkoherra Marko Marttilan pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 93 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 94 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Marjatta Nykänen ja Vesa Parvinen. Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marjatta Nykänen ja Vesa Parvinen. Tarkastusajankohdaksi esitetään maanantaita klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III krs, toimistosihteerin työhuone. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Kaskiaho ja Sakari Smeds. Hyväksyttiin tarkastusajankohta. 95 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunkin asian esittelee viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely on annettu seurakuntayhtymän asianomaisessa johtosäännössä tai erillisellä määräyksellä.

3 PÖYTÄKIRJA 6/ (9) Puheenjohtajan päätösesitys: Muissa asioissa käsitellään Kouvolan Kirkkopäivien ajankohta. Ilmoitusasioihin lisätään tiedote Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivästä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen em. lisäyksin. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osanottajille lähetetty esityslista puheenjohtajan esittämin muutoksin. 96 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Kirkkolain 10 luvun 6 :ssä säädetään kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnasta seuraavaa: Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Yhteisen kirkkovaltuuston käsittelemät asiat: 36 Vastaus valtuustoaloitteeseen Puhjonrannan kuluista ja investointisuunnitelmista 37 Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien yhteinen virka 38 Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön tarkistaminen 39 Suositussopimus toimituspalkkioista 40 Kouvolan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2012 Yhteisen kirkkovaltuuston tekemät päätökset todetaan laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. 97 Ahvenisto -nimisen tilan maapalstan n:o 2 myynti Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan laittaa myyntiin Ahvenisto-nimisestä tilasta määräalana palsta nro 2, osoite Ruokoniementie 359, Jaala. Määräala sijaitsee Kouvolan kaupungin Jaalan kylässä, kiinteistötunnus /palsta 2, pinta-ala noin 1900 m 2. Kiinteistötiedot ja karttatuloste ovat liitteessä 1. Alueella, jossa myytävä määräala sijaitsee, on oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Määräalalla ei ole rakennuksia. Määräala rajoittuu Johdasjärveen ja sillä on vesijättömaata. Ahveniston

4 PÖYTÄKIRJA 6/ (9) palsta 2 ei kuulu Kouvolan seurakuntayhtymän metsänhoitosuunnitelmaan, eikä siellä olevalla puustolla ole taloudellista arvoa. SKV Kiinteistövälitys Oy on selvittänyt naapureiden ostohalukkuutta Ahveniston palstaan 2. Palstasta on tullut yksi kirjallinen ostotarjous (liite 2). Ostajat Janne Virtanen ja Outi Heikkinen tarjoavat euroa Ahvenisto-nimisestä tilasta määräalana palsta nro 2. SKV:n kiinteistövälittäjän mukaan ostotarjouksen hintaa voidaan pitää käypänä arvona. S & M Parikka Oy, Kiinteistö Parikka LKV, hallintonotaari, LKV Seppo Parikka on antanut lausunnon kiinteistön käyvästä arvosta ja todennut kohteen käyväksi arvoksi ,00 euroa +/- 10% suuntaansa. Ostaja maksaa lohkomiskulut sekä puolet kaupanvahvistajan palkkiosta. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Janne Virtasen ja Outi Heikkisen ostotarjouksen euroa. Kouvolan seurakuntayhtymä myy Janne Virtaselle ja Outi Heikkiselle Kouvolan kaupungin Jaalan kylässä Ahvenisto -nimisestä tilasta määräalana palsta nro 2, kiinteistötunnus /2, pinta-ala noin 1900 m 2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa. Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 98 Kappalaisen virkatalo -nimisen tilan myynti Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan laittaa myyntiin Kappalaisen virkatalo -nimisen tilan. Tila kostuu neljästä erillisestä palstasta (palstat 1-4) Kouvolan kaupungin Hirvelän kylässä, kiinteistötunnus Koko tilan pinta-ala on 3,7 ha. Kiinteistötiedot, karttatuloste ja kaava ovat liitteessä 3. Tila sijaitsee Sippolassa ja koostuu neljästä erillisestä palstasta. Palstat 2 ja 4 ovat asemakaavaalueen ulkopuolella. Palsta 1 on asemakaavassa merkitty lähivirkistysalueeksi ja palsta 3 osaksi puistoa ja yhdeksi erillispientalojen korttelialueeksi. Palstalla 1 on puuvaja, joka on ollut vuokrattuna saakka. Palstat 2 ja 4 ovat suurelta osin peltoa, jotka seurakuntayhtymä on vuokrannut ulkopuoliselle saakka. Palsta 3 rajoittuu Orijärven rantaan. Rannalla on Sippolan kylätoimikunnan rakentama laituri, johon Anjalankosken seurakunnan kirkkoneuvosto on antanut luvan vuonna 2005 ehdolla, että mikäli seurakunta myy määräalan, laituri tulee siirtää pois. Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa Sippolan puuvaja on määritelty luokkaan 3 eli myytävät kiinteistöt. Tilalla ei ole seurakunnallista tarvetta. SKV Kiinteistövälitys Oy on selvittänyt naapureiden sekä vuokraajien ostohalukkuutta Kappalaisen virkatalo -nimisen tilan maapalstoihin.

5 PÖYTÄKIRJA 6/ (9) Yksi kirjallinen ostotarjous on tullut palstoista 2 ja 4 yhteensä euroa. Yksi kirjallinen ostotarjous on tullut palstasta 2, euroa Kaksi kirjallista ostotarjous on tullut koko tilasta (palstat 1-4). Toinen tarjouksista on euroa ja toinen euroa. Ostajat Sirkku Mörsäri ja Harri Mörsäri tarjoavat yhteensä euroa Kappalaisen virkatalo -nimisestä tilan palsta n:o 1, 2, 3 ja 4 (liite 4). SKV:n kiinteistövälittäjän mukaan ostotarjouksen hintaa voidaan pitää käypänä arvona. S & M Parikka Oy, Kiinteistö Parikka LKV, hallintonotaari, LKV Seppo Parikka on antanut lausunnon kiinteistön käyvästä arvosta ja todennut kohteen käyväksi arvoksi ,00 euroa +/- 10% suuntaansa. Ostaja maksaa lohkomiskulut sekä puolet kaupanvahvistajan palkkiosta. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Sirkku Mörsärin ja Harri Mörsärin ostotarjouksen euroa. Kouvolan seurakuntayhtymä myy Sirkku Mörsärille ja Harri Mörsärille Kouvolan kaupungin Hirvelän kylässä Kappalaisen virkatalo -nimisestä tilan palsta 1, 2, 3 ja 4, kiinteistötunnus /1, 2, 3 ja 4, pinta-ala yhteensä 3,7 ha. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa. Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 99 Talouskatsaus Euroalueen taantuma päättyi, mutta talouskasvun ennakoidaan olevan heikkoa vielä pitkään. Euroopan keskuspankki piti heinäkuun kokouksessaan markkinakorkoihin vaikuttavan ohjauskoron ennallaan 0,50 prosentissa. Korkojen odotetaan pysyvän nykyisillä historiallisen alhaisilla tasoilla tai niiden alapuolella vielä pitkään. Valtiovarainministeriö ennustaa Suomeen heikkoa talouskasvua seuraaville kolmelle vuodelle. Väkiluku Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku oli , vähennystä vuoden aikana 453 henkilöä. Kouvolan seurakuntayhtymän jäseneksi liittyi heinäkuussa 26 henkilöä (20 % koko vuoden liittyneistä) ja erosi 176 (42 % koko vuoden eronneista). Verotilitykset Vuoden 2013 talousarviossa verotulojen määräksi on arvioitu 18,8 milj. euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä verotulojen määrä oli 18,2 milj. euroa. Verotulotilitykset Kouvolan seurakuntayhtymälle mennessä: kirkollisverot 9,8 milj.

6 PÖYTÄKIRJA 6/ (9) yhteisöverot 0,8 milj. ennakot yhteensä 10,6 milj. Kirkollisverojen tilitykset ovat pienentyneet 1,5 % ja yhteisöverot kasvaneet 1,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toteumavertailu Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Lämmitys % Sähkö % Toimintakulut % Verotulot % Vuosikate % Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 100 Asiakirja-aineiston tallentaminen Mikkelin maakunta-arkistoon Kouvolan seurakuntayhtymän arkistoissa on pysyvään säilytykseen määrättyjä asiakirjoja, jotka ikänsä, vähäisen aktiivisen käyttötarpeen ja tilankäytöllisten syiden vuoksi on perusteltua siirtää säilytettäväksi Mikkelin maakunta-arkistoon, jossa ne olisivat säilytettynä paremmissa arkistotiloissa kuin mitä seurakunnassa pystytään säilyttämään. Kirkkojärjestyksen (1055/1993) 16 luvun 6 :n mukaan sataa vuotta vanhempia manuaalisia kirkonkirjoja ja seurakunnan arkistoon kuuluvia asiakirjoja sekä sataa vuotta nuorempia manuaalisia kirkonkirjoja, jotka on digitoitu osaksi kirkon yhteistä jäsenrekisteriä, voidaan kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston suostumuksella tallettaa yleisarkistoon. Kirkkolain (787/2010) 16 luvun 12 :n mukaan talletetut asiakirjat pysyvät edelleen seurakunnan omaisuutena. Koska Kouvolan seurakuntayhtymässä keskusrekisteri vastaa seurakuntien kirkonkirjoista, päätöksen väestörekisteriarkistoon kuuluvien asiakirjojen tallettamisesta tekee yhteinen kirkkoneuvosto. Sen sijaan seurakuntaneuvostot päättävät seurakunnan muiden asiakirjojen tallettamisesta maakunta-arkistoon. Kouvolan seurakuntayhtymässä on menossa kirkonkirjojen mikrokuvaus ja digitointi seurakuntien yhteiseen jäsenrekisteriin Kirjuriin. Digitoinnin tarkistustöiden vuoksi on perusteltua olla luovuttamatta tässä vaiheessa sata vuotta nuorempia kirkonkirjoja. Arkistosiirrosta laaditaan talletussopimus maakunta-arkiston kanssa kahtena kappaleena. Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 6/2012 antanut tarkemmat toimintaohjeet siirron toteuttamiselle.

7 PÖYTÄKIRJA 6/ (9) Aineiston laajuus seurakunnittain: Anjalan seurakunta 0,68 hyllymetriä, Elimäen seurakunta 2,16 hm, Jaalan seurakunta 0,59 hm, Sippolan seurakunta 0,39 hm, Valkealan seurakunta 1,36 hm, Yhteensä 5,18 hm. 1. että keskusrekisterille annetaan lupa siirtää KJ 16 luvun 6 :n 2 momentin nojalla esityslistan liitteenä 5 olevan luettelon mukainen asiakirja-aineisto talletettavaksi Mikkelin maakunta-arkistoon. 2. että keskusrekisterin johtava toimistosihteeri valtuutetaan allekirjoittamaan edellä mainitun asiakirja-aineiston talletussopimus Mikkelin maakunta-arkiston kanssa. 101 Eron myöntäminen Aniitta Tyrväiselle toimistosihteerin virasta Toimistosihteeri Aniitta Tyrväinen pyytää eroa päivätyllä kirjeellä toimistosihteerin virasta siirtyessään eläkkeelle Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää eron Aniitta Tyrväiselle toimistosihteerin virasta alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto kiittää Aniitta Tyrväistä pitkästä ja ansiokkaasta työurasta Kuusankosken seurakunnassa ja Kouvolan seurakuntayhtymässä. 102 Ilmoitusasiat Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistön myynti Kirkkohallituksen virastokollegio on , 324, vahvistanut Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen myydä noin 1,5 ha:n kokoisen Kouvolan kaupungin Jaalan kylässä sijaitsevan tilan Leiriranta RN:o 2:157 Jaalan kotiseutusäätiölle euron kauppahinnasta. Krematoriohankkeen raukeaminen Krematorioyhteishankkeen toteutuminen vaati hankesuunnitelman mukaisesti, että kaikki kolme osapuolta (Kouvola, Kotka-Kymi ja Lahti) ovat hankkeessa mukana. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hankkeen , Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto puolestaan hyväksyi hankkeen , mutta Kotka-

8 PÖYTÄKIRJA 6/ (9) Kymin yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan hylkäsi hanke-esityksen, joten yhteistyöhanke raukesi. Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Koulutuskeskus Agricola, Mikkelin hiippakunta ja Savonlinnan seurakunta järjestävät lauantaina Seurakuntakeskuksessa, Savonlinnassa, luottamushenkilöiden neuvottelupäivän. Neuvottelupäivä on tarkoitettu kirkkovaltuustojen ja -neuvostojen, kappeli-, seurakunta- ja alueneuvostojen jäsenille sekä kirkkoherroille. Tarkemmat tiedot ja ohjelma on jaettu pöydille. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja lähettää Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistön myyntiä ja krematoriohankkeen raukeamista koskevat asiat tiedoksi edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle. 103 Muut mahdolliset asiat Kouvolassa järjestetään Kirkkopäivät keväällä Hyväksytään Kouvolan Kirkkopäivien ajankohdaksi Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen (liite 6), joka liitettiin pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan allekirjoitukset: KEIJO GÄRDSTRÖM Keijo Gärdström puheenjohtaja ASTA SAIKKONEN Asta Saikkonen sihteeri

9 PÖYTÄKIRJA 6/ (9) Pöytäkirjan tarkastus Kouvola Kouvola KEIJO KASKIAHO Keijo Kaskiaho SAKARI SMEDS Sakari Smeds Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla KEIJO GÄRDSRÖM Keijo Gärdström kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2009 klo 17.00 Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone,,

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 1 Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 2/2014 11.2.2014 20 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 11.2.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 AIKA 14.3.2012 klo 18.00 PAIKKA Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2008 ======================== 26 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 27 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 s. 5 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Esityslista N:o 3/2014 KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 8.10.2014 sivu 1

Esityslista N:o 3/2014 KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 8.10.2014 sivu 1 Esityslista N:o 3/2014 KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 8.10.2014 sivu 1 Aika ke 8.10.2014 klo 18.00-18.40 Paikka srk-talo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet neuvoston pj neuvoston jäsenet Karhu Miira Heinonen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot